TALENTELEV HG DETAIL DIT NAVN: BUTIK: Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENTELEV HG DETAIL DIT NAVN: BUTIK: Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 1"

Transkript

1 TALENTELEV HG DETAIL DIT NAVN: BUTIK: Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 1

2 Startdato: Slutdato: Titel på opgave der arbejdes med: Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 2

3 Salg Tovholder i virksomhed: Når alt kommer til alt, handler det om at sælge i en butik! Der er så mange ting man skal have til at gå op i en højere enhed, for at kunne lave et optimalt salg: service, butiksindretning, fremtoning, beliggenhed, sortiment, tilgængelighed, osv., osv. "Det endelige formål med at drive forretning er at tjene penge. Ethvert fjols kan drive forretning med tab." Men selve salgsarbejdet er ekstremt afgørende; den måde du bygger salget op på. Salgstrappen anvendes ofte som udgangspunkt for at forstå hvordan du kan bygge et salg op: Opgaven her går ud på, at du går ind i din butik og finder ud af, hvordan de håndterer salg: Er nogle faser mere afgørende end andre? Hvad krav stiller kunderne i denne butik? Skal du være en bestemt type for at blive sælger i denne butik? Bliver du bedømt ud fra hvor stort et salg du laver? Være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 3

4 Varestrøm og pengestrøm Tovholder i virksomhed: Enhver butik, som kan øge lageromsætningshastigheden, vil kunne se dette direkte på deres bundlinje! Det vil lidt firkantet sige, at jo mere præcist du kan købe ind, jo flere penge tjener du. Det er uhyre afgørende for enhver detailvirksomhed, at man kan styre sit lager og dermed strømmen af varer, og med det følger det, at kunne styre sin pengestrøm i butikken. Svind og tab minimeres typisk ved øget lagerstyring, og det forøger i sidste ende indtjening og omsætning. Undersøg pengestrøm og varestrøm nærmere i din butik: Hvor lang tid ligger en vare i gennemsnit på butikkens lager, før den sælges i butikken? Hvor stor procentdel af den samlede omsætning udgør svind og tab? Hvordan styres varestrømmen? Hvordan styres pengestrømmen? Tag evt. udgangspunkt i den afdeling, som du er i og pluk 2-3 varer ud, som du kan bruge som eksempler til at beskrive en vares rejse fra leverandøren eller grossisten, til kunden og pengestrømmen den modsatte vej. Være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 4

5 Kundestrøm Tovholder i virksomhed: Der er en grund til at prøverummene altid ligger bagerst i en tøjbutik og at basisvarer som mælk, brød og kød er bagerst i dagligvarebutikkerne! Kunderne skal jo gerne se alle varer i butikken på deres vej rundt. En måde at sørge for at de gør det, er den måde man placerer varer, prøverum, betalingsdisk, udstillinger, osv. Derudover bruges der også effekter som lys, lyd, gulvbelægning, dufte, farver simpelthen hele oplevelsen ved at være i butikken. Det er vigtigt at have forståelse for salgsstedets opgaver i forbindelse kundestrømmen. Det kan være opgaver med at tiltrække og fastholde kundegrupperne og kundegruppernes forventninger til salgsstedet, herunder betjeningsformer, krav til styring af kundestrømmen, salgsplanlægning, varepræsentation, aktiviteter og opfølgning af markedsføringsindsatsen på salgsstedet. Opgave: Tegn et spejl over butikken/afdelingen og vis den naturlige kundestrøm med pile Vurder hvordan kundestrøm, varepræsentation, betjeningsform og øvrig markedsføringsindsats spiller sammen, i forhold til at lave salg i butikken Kom evt. med nye ideer eller forbedringsforslag Være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Evt. udlevere tegninger over butikken anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 5

6 Event Tovholder i virksomhed: Henover året er der mange tidspunkter, hvor en butik kan bruge en festlig lejlighed til at lave et anderledes miljø i butikken: højtider, festuge i byen, fastelavn, halloween, butikkens fødselsdag, butikkens udsalg, osv. Så der er mange begivenheder henover et år, der giver anledning til at lave et event i ens butik, som matcher den begivenhed man fejrer eller fremhæver. En event kan være hvad-som-helst, der "foregår" Det kan være en optræden, en konkurrence, en koncert, et motions-eller cykelløb eller 1000 andre ting. Kort sagt alt, hvad der vækker opmærksomhed og samler tilskuere eller kunder, kan kaldes et event. DU SKAL LAVE ET EVENT I SAMARBEJDE MED DIN BUTIK. DU SKAL PLANLÆGGE DET, STYRE DET OG GENNEMFØRE DET. FIND DIN EVENTIDE OG FREMLÆG DEN FOR DIN TOVHOLDER PÅ OPGAVEN, FØR DU GÅR I GANG MED AT LAVE SELVE EVENTEN. Finde varer til din udstilling Finde materialer til at opbygge udstillingen med Være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave undervise i relevant opstillings- og eksponeringsteori anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 6

7 Demografi Tovholder i virksomhed: Danmarks befolkning er sammensat af mange forskellige typer af mennesker og er bosiddende vidt forskellige steder. Nogle har valgt at bo på landet, andre i byer. Nogle bor i vores hovedstad København, andre bor ved havet i Vestjylland, osv. Vi bosætter os typisk ud fra to itng: 1. Hjemegn her bor familie, venner og jeg kender omgivelserne 2. Arbejde og uddannelse jeg vælger bopæl ud fra hvor jeg studerer eller hvor jeg kan få et arbejde, som jeg er glad for For nogle er enten det ene eller andet det der betyder mest. For andre kan begge ting opfyldes og er derfor ikke noget man tænker over. Ens for alle er dog at den slags valg har indflydelse på det demografiske landskab i Danmark. Indenfor demografi kigger man på 3 egenskaber, som alle er med til at sige noget om en person eller en gruppe af mennesker: Biologiske: Kulturelle: Socialt-statistiske: - fødselstidspunkt (alder) - temperament - indkomstniveau - køn - sprog - Social stilling - race - tro - tilhørsforhold - fødested - politisk overbevisning (barn/pensionist - forældre - uddannelse erhvervsaktiv/ - plads i børneflok - levevej - etnicitet/nationalitet - ægtestand og antal børn Opgave 1: Du skal beskrive demografien I Nordjylland Opgave 2: Lav et kvalificeret portræt af en typisk kunde i din butik Opgave 3: Hvem kunne der med fordel satses mere på som kunde? Være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 7

8 Branding Tovholder i virksomhed: Oprindeligt stammer ordet branding fra den tid hvor cowboys i USA vogtede på deres kvæg på prærien. For at kunne kende sine egne kvæg fra naboens, brændemærkede ( brandet ) man sine kvæg med det tegn/logo der tilhørte ens ranch. Ordet og ideen med at lave et særligt kendetegn via et brændemærke, blev overført til reklamebranchen, og blev til det vi i bred forstand kender som Branding i dag. Det at tilføre sin virksomhed nogle særlige kendetegn, for at skabe (symbolsk) merværdi, er brugt mere eller mindre bevidst af de fleste store virksomheder og butikker i dag. Du skal i denne opgave arbejde med din butiks brand og deres måde at brande sig på ud fra nogle af nedenstående hjælpespørgsmål: Hvordan forstås branding i din butik? Hvad er din butiks kerneværdier? Hvem bestemmer butikkens udseende? Hvilke type kunder går din butik efter? Hvilken type branding bruger butikken? Hvorfor er branding vigtigt? Hvor mange penge bruges på branding? Lever butikken op til sit brand? være rådgivende sparringspartner give evt. materiale som findes om brandingstrategi deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 8

9 English please! Tovholder i virksomhed: De fleste detailbutikker i Danmark har ikke en engelsk udgave af deres webshop/hjemmeside. De kunder, som benytter detailbutikkernes webshops og hjemmesider, er fortrinsvis danske og taler og læser det danske sprog. Men hvad så i de fysiske butikker? Her ser det typisk anderledes ud, da det er her turister og øvrige udlændinge har kontakt med butikken. I det tilfælde kunne det måske være en idé at have noget materiale på eksempelvis engelsk, som fortæller lidt om virksomheden og de indkøbsmuligheder og øvrig service, som der tilbydes kunderne. Lav en brochure på engelsk som bl.a. indeholder: Historien om butikken Billeder fra butikken Eksempler på varer og priser på samme Interview med mindst to ansatte være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 9

10 Innovation Tovholder i virksomhed: If y ou always do what you always did, y ou will always get what you always got. (A. Einstein) For at kunne klare sig i markedet i dag er innovation helt afgørende. At være innovativ vil sige, ta man evner at tænke i nye baner, både omkring serviceydelser, teknologi, produkter, markedsføring, osv. Konkurrencen i dag er benhård indenfor detailområdet og det er derfor helt afgørende at man kan adskille sin egen butik fra konkurrenternes og her er det nødvendigt at tænke innovativt. Find ud af: Hvad gør din butik, som du tænker, er innovativt? Hvad kunne din butik, efter din vurdering, lave af innovative tiltag? Hvad har Danmark af innovationsstrategier? (www.fivu.dk) Citater om innovation: Nothing is stronger than habit. (Ovid) Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail (R. Emerson) The impossible is often the untried (J. Goodwin) Care about people s approval and you will be their prisoner (Tao Te Ching) I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I intended to be (D. Adams)The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow (Rupert Murdoch) The key to success is for you to make a habit throughout your life of doing the things you fear (Vincent Van Gogh) være rådgivende sparringspartner give indblik i økonomisystem udlevere materialer som skal bruges i valgte tema deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 10

11 Overenskomst Tovholder i virksomhed: Det danske arbejdsmarked er et meget velorganiseret arbejdsmarked, som i høj grad er præget af, at man laver aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager=lønmodtager. Disse aftaler kaldes overenskomst. I en overenskomst aftaler arbejdsgiver og arbejdstager typisk forhold omkring løn, arbejdstid, ferie, pension og efteruddannelse. Begge parter forpligter sig til at overholde disse aftalte forhold indtil næste forhandling om ny overenskomst starter. Typisk gælder en overenskomst i 2-4 år. I din butik er der også lavet aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager, altså en overenskomst. Du skal finde frem til hvordan den ser ud og kigge nærmere på flere punkter, som du uddyber nærmere. Derudover skal du finde ud af følgende: Hvad er hovedaftalen? Hvad betyder den danske model? Hvad indeholder en såkaldt uddannelsesaftale for en elev? Kort indblik i den fagforening og den arbejdsgiverforening, som har lavet aftale på din butiks område være rådgivende sparringspartner udlevere evt. materiale som findes om emnet deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 11

12 Salgsopstilling Tovholder i virksomhed: I enhver butik, uanset om butikken handler med tøj, tasker eller dagligvarer, så benytter den sig af salgsopstillinger. Salgsopstillinger har typisk sit afsæt i en opstillingsteori, som danner udgangspunkt for den visuelle metode, man vil benytte for at fange kundernes opmærksomhed. Derudover arbejdes der ofte med forskellige eksponeringsformer i en butik, som gør at opstillingsteori er mere anvendt i nogle eksponeringsformer, end i andre. Typisk vil man oftest anvende opstillingsteori i forbindelse med en specialeksponering. Opgaven her, er at du skal vælge en opstillingsteori som du vil anvende i en specialeksponering. Den vare som skal bruges i specialeksponeringen vælger din butiksvirksomhed. Krav til opgaven: At du ved fremlæggelsen kan redegøre for den opstillingsteori, som du har anvendt At du kan gøre rede for hvordan din opstilling vil hjælpe butikken med at skabe mersalg At du kan tilføre din opstilling et personligt præg At du viser, at du kan koble teori og praksis Finde varer til din udstilling Finde materialer til at opbygge udstillingen med Være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave undervise i relevant opstillings- og eksponeringsteori anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 12

13 Service Tovholder i virksomhed: Hvad er god kundeservice? Er det når man behandler kunder ens eller forskelligt? Er det når kunden altid har ret? Er det når man altid er til rådighed? Er det at være innovativ og moderne? Eller er det en kombination af flere af disse ting? vi giver byens bedste service vi gør forskel på vores kunder og det er god service HVAD ER SPECIELT VED SERVICEN I DIN BUTIK? go find out!! være rådgivende sparringspartner give evt. materiale som findes om regler for service for butikkens ansatte deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 13

14 Økonomi Tovholder i virksomhed: Alle butikker anvender forskellige systemer til at styre deres økonomiske flow i butikken. Hvilket system man har valgt, beror typisk på, hvad der matcher butikkens behov herfor bedst muligt. Mange områder skal kunne fungere sammen, når et økonomisystem skal anvendes som f.eks.: Varelager Kassebetjening Dankort terminal Prismærkning Prisændringer Andet relevant 1. I denne opgave skal du se på din butiks økonomisystem og beskrive hvordan det fungerer og hvordan butikkens økonomisystem følger vareflowet i butikken - hvad er et økonomisystem? - Hvad kan din butiks økonomisystem, som har væsentlig betydning for butikken? - Hvem styrer/er ansvarlig for økonomien? - Hvordan kobles økonomisystemet sammen med vareflowet? - Hvordan beregnes svind og tab? - Andre relevante faktorer? - være rådgivende sparringspartner give indblik i økonomisystem udlevere materialer som skal bruges i valgte tema deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 14

15 IT Tovholder i virksomhed: I denne opgave skal du se på din virksomheds it-platform. Hvordan er strukturen i virksomheden og hvor mange arbejdsfunktioner/services, er allerede digitaliseret på nuværende tidspunkt? 1. Har virksomheden outsourcet opgaver eller dele af opgaver? 2. Hvilket lagersystem har de? 3. Hvilket betalingssystem har de? 4. Hvilke almindelige systemer/programmer anvender de i dag, og hvordan arbejder de sammen med leverandører og kunder? Nu skal du tænke ud af boksen, og ind i fremtiden! 5. Kan du se muligheder for digitalisering af nuværende arbejdsopgaver - lagerstyring, indkøb, salg, service osv. Eller en eventuel udvidelse af platformen, med barcode scanner, apps, stegkode scanning, virtuel køb ja kun DIN fantasi sætter grænserne Kom med et godt bud! Få udleveret relevante artikler af dine undervisere, som inspiration, inden påbegyndt arbejde være rådgivende sparringspartner Give evt. materiale som findes om regler for service for butikkens ansatte deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale udover det udleverede til opgaven være rådgivende sparringspartner deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 15

16 Valgfri opgave Tovholder i virksomhed: Tema for opgaven: : Du skal sammen med din mentor i din butik vælge en opgave som butikken vælger du skal arbejde med. Det kan være alt fra en højtidsbestemt opgave til en administrativ opgave. Det vigtigste er, at din butik lige skriver et par stikord her om opgavens karakter: Opgavens team beskrevet med stikord/få ord: være rådgivende sparringspartner give evt. skriftligt materiale som findes om temaet udlevere materialer som skal bruges i valgte tema evt. deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner evt. deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 16

17 Valgfri opgave Tovholder i virksomhed: Tema for opgaven: : Du skal sammen med din mentor i din butik vælge en opgave som butikken vælger du skal arbejde med. Det kan være alt fra en højtidsbestemt opgave til en administrativ opgave. Det vigtigste er, at din butik lige skriver et par stikord her om opgavens karakter: Opgavens team beskrevet med stikord/få ord: være rådgivende sparringspartner give evt. skriftligt materiale som findes om temaet udlevere materialer som skal bruges i valgte tema evt. deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner evt. deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 17

18 Valgfri opgave Tovholder i virksomhed: Tema for opgaven: : Du skal sammen med din mentor i din butik vælge en opgave som butikken vælger du skal arbejde med. Det kan være alt fra en højtidsbestemt opgave til en administrativ opgave. Det vigtigste er, at din butik lige skriver et par stikord her om opgavens karakter: Opgavens team beskrevet med stikord/få ord: være rådgivende sparringspartner give evt. skriftligt materiale som findes om temaet udlevere materialer som skal bruges i valgte tema evt. deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner evt. deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 18

19 Valgfri opgave Tovholder i virksomhed: Tema for opgaven: : Du skal sammen med din mentor i din butik vælge en opgave som butikken vælger du skal arbejde med. Det kan være alt fra en højtidsbestemt opgave til en administrativ opgave. Det vigtigste er, at din butik lige skriver et par stikord her om opgavens karakter: Opgavens team beskrevet med stikord/få ord: være rådgivende sparringspartner give evt. skriftligt materiale som findes om temaet udlevere materialer som skal bruges i valgte tema evt. deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner evt. deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 19

20 Valgfri opgave Tovholder i virksomhed: Tema for opgaven: : Du skal sammen med din mentor i din butik vælge en opgave som butikken vælger du skal arbejde med. Det kan være alt fra en højtidsbestemt opgave til en administrativ opgave. Det vigtigste er, at din butik lige skriver et par stikord her om opgavens karakter: Opgavens team beskrevet med stikord/få ord: være rådgivende sparringspartner give evt. skriftligt materiale som findes om temaet udlevere materialer som skal bruges i valgte tema evt.deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner evt. deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 20

21 Valgfri opgave Tovholder i virksomhed: Tema for opgaven: : Du skal sammen med din mentor i din butik vælge en opgave som butikken vælger du skal arbejde med. Det kan være alt fra en højtidsbestemt opgave til en administrativ opgave. Det vigtigste er, at din butik lige skriver et par stikord her om opgavens karakter: Opgavens team beskrevet med stikord/få ord: være rådgivende sparringspartner give evt. skriftligt materiale som findes om temaet udlevere materialer som skal bruges i valgte tema evt. deltage i evaluering af din opgave anvise teoretisk materiale være rådgivende sparringspartner evt. deltage i evaluering af din opgave Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 21

22 Evaluering Vi vil bestræbe os på at lave nogle fælles evalueringer af opgaver. Det kan dog være, at du skal præsentere på et tidspunkt for butikken, og på et andet tidspunkt for din skole. Men kan det lade sig gøre, så vil vi gøre det i fællesskab. Det som du først og fremmest evalueres på er, om du har sat de kompetencer i spil, som er defineret i talentprojektet: vilje engagement overblik nysgerrighed samarbejdskompetencer innovativ forståelse Derudover evalueres du også fra skolens side i dine faglige kompetencer i den enkelte opgave, i forhold til dine grundfag på din skole: IT Salg og service Erhvervsøkonomi Engelsk Dansk Samfundsfag Du evalueres kun i de grundfag, som findes relevante i forhold til den opgave, som du har løst. Fra butikkens side, vil du også blive evalueret i forhold til din personlige tilgang til de enkelte opgaver: dermed sagt, at du kan forvente at få nogle kommentarer på din attitude, adfærd og din personlighed! På næste side, kan du se hvordan et evalueringsark ser ud: Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 22

23 Evalueringsark: Navn på elev: Titel på opgave: Noter ved evaluering af opgaven: Feedback til elev: Egne notater: Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 23

24 GOD FORNØJELSE Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 24

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Er butikslivet noget for dig?

Er butikslivet noget for dig? Butik i Bazar Vest Danskerne har mange penge til forbrug, også selvom den økonomiske udvikling går op og ned. Har du butik i et center som Bazar Vest, har du den fordel, at de kunder, der kommer for at

Læs mere

SÅDAN LEVERER DU. God kundeservice! Over. gode råd til bedre

SÅDAN LEVERER DU. God kundeservice! Over. gode råd til bedre SÅDAN LEVERER DU God kundeservice! Over 10 gode råd til bedre K U N D E SE RVICE INTEGRERET KUNDESERVICE Hos Firmafon tænker vi på kundeservice hver dag. Hele tiden. Det gør vi fordi, det gør vores kunder

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere