* affald * thùng rác * waste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* affald * thùng rác * waste"

Transkript

1 Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste

2 Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer med vores affald i hverdagen. Meget bliver genanvendt, mens andet bliver sendt til forbrænding og noget bliver lagt i affaldsdepoter. Men affald er ikke kun noget vi producerer i Danmark; vores forbrug af varer her i landet, producerer nemlig masser af affald i andre lande. Herud over ender meget af vores affald i fattige lande, hvor der er færre miljøkrav end her hjemme. Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum Materialet er blevet til med tilskud fra: Danidas oplysningsbevilling Energitjenesten samt På de følgende sider er der eksempler på affald og ressourcer i to helt forskellige lande: Danmark og Vietnam. Tekst og øvelser er koblet til en billedudstilling fra Vietnam, der er opstillet på jeres lokale genbrugsstation. Udstillingen kan også ses på Skolernes EnergiForums hjemmeside: Undervejs er der forslag til opgaver og øvelser, der enten kan løses i klassen eller på genbrugsstationen. Vedvarende Energi God fornøjelse! Layout og produktion: Energitjenesten Tekst: Anders Kirkegaard Knudsen Fotos: Mikkel Stenbæk Hansen Layout: Kirsten Sander August 2011

3 Affald i Danmark og Vietnam Affaldsmængderne i Danmark hober sig op. I 2008 skulle vi af med lidt over 15 mio. tons affald. Det svarer til 7,8 kg affald pr. dansker hver dag! Og det ser ikke ud til at affaldsmængderne bliver mindre: de seneste 15 år er vores produktion af affald steget med næsten en fjerdedel. Men heldigvis er vi blevet bedre til at sortere affaldet, og mere end 2/3 af alt vores affald bliver i dag genanvendt på den ene eller anden måde. Det drejer sig om alt lige fra sodavandsdåser til papir og mursten. I andre lande står det knap så godt til med affaldssorteringen. Vietnam har de senere år oplevet, at affaldsmængderne stiger drastisk, og i løbet af de sidste 15 år er Vietnams affaldsmængder tredoblet. Det skyldes blandt andet landets store økonomiske udvikling. Men modsat Danmark har Vietnam ikke den samme effektive indsamling af affaldet, og meget af det ender på lossepladser rundt om i landet. Hvor meget smider vi ud? Hver dansker smider i gennemsnit ca. 2,2 kg ud pr. dag. Medregner vi affaldet fra erhverv og industri, smider vi hver 7,8 kg ud pr. dag. Tager vi også det affald med, der kommer fra udlandets produktion af varer produceret til os, bliver affaldsmængderne til over 200 kg om dagen! Denne skjulte affaldsmængde er blandt andet det, man kalder den økologiske rygsæk se tekstboksen. Til sammenligning smider hver vietnameser under et halvt kg affald ud pr. dag i alt. Sådan var vores affald fordelt i 2008: Kilde Tons Procentdel af samlet mængde Byggeri og anlæg 6 mio. tons 39 % Husholdningsaffald 3,7 mio. tons 23 % Service-sektoren 2,2 mio. tons 14 % Industri 1,7 mio. tons 11 % Kulkraftværkerne 1,2 mio. tons 8 % Renseanlæg tons 5 % I alt 15,6 mio. tons 100 % Affaldspyramiden Spørgsmål og opgaver: Hvorfor tror du, at danskere smider så meget ud i forhold til vietnamesere? Hvilke ting har I, der er produceret i andre lande? Og hvor meget affald tror I at de har bidraget til? Få hjælp til jeres svar på www. wastelab.dk under øvelsesvejledninger. Hvor meget affald bidrager et par briller, et par rulleskøjter og en rygsæk med? Danmark og Vietnam producerer samlet set lige store mængder affald: ca. 15 mio. tons per år (2008). Prøv at regne efter, hvor meget affald der produceres 1) per person/år 2) per person/dag i hvert land. Brug tallene i tabellen og indsæt i formlen (affaldsmængde pr. år/indbyggertal)/365 Danmark Vietnam Affaldsmængde/år 15 mio. tons 15 mio. tons Indbyggerantal 5,5 mio. indbyggere 90 mio. indbyggere

4 Kender du Den økologiske rygsæk? Økologisk rygsæk vil sige, at alle varer har en forhistorie. Hver gang vi producerer en ny vare, forbruger vi af naturens ressourcer, og efterlader en masse affald, som vi ikke er bevidste om. Wastelab har lavet en masse materialer og et interaktivt kort, der viser den skjulte miljøpåvirkning af vores forbrug. Andre steder i Vietnam har man faktisk gjort affald til en levevej. I Triu Khuc Village, som i daglig tale kaldes genbrugs-landsbyen, har man gjort affald til en industri. Her indsamler og omdanner beboerne alt fra plastikflasker til coladåser til nye produkter som bøjler, fejebakker og plastik til genbrug Ca. 90 procent af alt affald genbruges i byen. Prøv at tjekke det på Affald som en ressource Kvinden på billedet hedder Phan, og hun samler til dagligt affald i Hanois gader. Faktisk samler hun så meget, at hun kan leve af det. Phan er ikke den eneste, der har affaldet som sin primære indkomst. Mange steder i Vietnam er affaldsindsamlingen bygget op om et uformelt netværk af indsamlere, der sælger affaldet videre til små miljøstationer (se billedet). Spørgsmål og opgaver: En ufaglært arbejder i Vietnam tjener hvad der svarer til ca. 500 kr./måned. Mindstelønnen ligger på omkring det halve. Hvor meget affald skal Phan samle for at tjene en mindsteløn? Prøv at regne det ud fordelt på de forskellige typer affald. Prøv at veje en dåse, og regn ud hvor mange dåser, der skal samles, for at man har tjent en mindsteløn. Kender du til nogle eksempler fra Danmark, hvor man samler affald og tjener penge? Kan man leve af detat samle affald i Danmark? Er det en god ide at sætte en pris på affald? Hvorfor/hvorfor ikke? Her er nogle eksempler på priser Affald Pap og papir Plastik Metal Pris 1 kr. per kg 0,75 kr. per kg 0,10 kr. per kg På Roskilde Festival er det god stil at samle affald. Her er et par eksempler på, hvad du kan få for en øldåse: For 100 dåser kan man få mad til en familie i Bangladesh i en måned For 150 dåser kan man få en køkkenhave der sikrer sund ernæring til en familie i Malawi For 800 dåser kan man få en redningspakke ved oversvømmelser i Bangladesh

5 Elektronikaffald Elektronikaffald, også kaldet e-waste eller el-skrot, dækker over det affald, der stammer fra vores computere, mobiltelefoner, musikafspillere osv. Affaldet skal afleveres til genbrug, da det indeholder mange problematiske stoffer både for dig og for naturen. Og samtidig kan mange af delene bruges igen, da elektronik indeholder mange værdifulde og sjældne stoffer. Selvom det er forbudt, ender en del elektronikaffald fra vestlige lande, herunder Danmark, i udviklingslande. Her ender det på lokale markeder og skilles ofte ad under primitive vilkår, og udgør dermed en fare for både mennesker og miljø. I Europa produceres ca. 8,7 mio. tons el-skrot hvert år, hvor kun ca. 25 % bliver genanvendt. Testen ender i skraldespanden eller som affald i udviklingslande. I Vietnam findes markeder, hvor der handles med brugt elektronik. Meget af dette skønnes at stamme fra vestlige lande. Fakta om el-skrot El-skrot indeholder skadelige stoffer som tungmetaller (bly, cadmium, kviksølv, m.m.), der kan være skadelige for os og for naturen. Derfor er det vigtigt, at det bliver genanvendt og ikke ender i naturen eller bliver brændt af. Mange af metallerne er desuden sjældne og skal hentes op fra miner, hvilket er dyrt og skadeligt for miljøet. Der er altså mange gode grunde til at genanvende sin mobiltelefon og andre elektroniske apparater. Spørgsmål og opgaver Hvor mange elektroniske apparater har du? Hvad kan man gøre med sin brugte elektronik, så man sikrer, at det ikke ender i udviklingslande eller på lossepladsen? Hvordan kan I minimere jeres elektronikaffald? Find på gode råd til, hvordan man kan undgå problemer med elektronikaffald. Tip: I kan få ideer til svarene i hæftet Affald med mere omtanke fra Danmarks Naturfredningsforening Vidste du at..der årligt produceres ca. 50 millioner tons elektronikaffald i verden. Amerikanerne smider ca. 30 millioner computere ud hvert år, mens europæere årligt siger farvel til omkring 100 millioner telefoner. Vidste du at - 80 % af danskerne har en eller flere mobiler liggende hjemme i skuffen, og halvdelen beholder den gamle, når de køber ny mobil - Det skønnes, at der ligger ca. 10 millioner gamle mobiltelefonder i de danske skuffer - 15 % af danskerne afleverer deres mobil på genbrugsstationen, 5 % afleverer den i en genbrugsbutik, mens kun 1 % afleverer den gamle mobil i en telebutik. - En undersøgelse viser, at tre ud af fire danskere har købt ny telefon indenfor de seneste to år. Kun hver fjerde har købt ny mobil, fordi den gamle var i stykker. Vidste du, at..en mobiltelefon vejer ca. 100 gram. Til gengæld bidrager produktionen af den med 75 kg affald!

6 Klasseopgave Genanvendelse på jeres skole papirindsamling Opgave: Lav en plan for, hvordan jeres skole kan indsamle papir til genanvendelse. Mr. P: Aha 1A Lav en gruppevis brainstorm over spørgsmålene: - Hvorfor skal papiret indsamles? - Hvem skal indsamle papiret? - Hvordan skal det gøres? - Hvor skal papiret indsamles? 1B Vælg de bedste løsninger fra opgave 1A og beskriv jeres ide til en ind samling på jeres skole RFID-mærkede skraldespande sladrer, hvis du ikke sorterer dit affald. Foto fra edie.net 2 Placering af beholdere til genbrug - Lav en plantegning over skolen, og placer beholderne 3 Design jeres løsning - Lav jeres eget forslag til design af en affaldsbeholder - hvordan skal den se ud, hvilke farver, størrelse osv. 4 Kampagne sortér dit papir - Lav jeres forslag til en kampagne, der kan få elever og lærere til at indsamle mere papir på jeres skole. Tænk gerne i kreative og utraditionelle løsninger. Nyttige links læs mere: Undervisnings- og vidensportal om affald Danmarks Naturfredningsforenings side om affald Små film om affald og genbrug Miljøstyrelsens side om affald inkl. affaldsstatistik Side der arbejder for at mindske problemet med henkastet affald Interaktiv hjemmeside med fokus på bl.a. den økologiske rygsæk Oplysning og håndtering af elskrot Download smart app med info om affald og genbrug i den kommune du befinder dig i.

7

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ALLE FOLKESKOLER OKTOBER 2014 UNDERVISNINGSMATERIALE PRODUCERET styrpaaklimaet.dk Selv om klimaforandringerne kan virke både skræmmende og uoverskuelige, behøver vi ikke bare at lade stå til. I denne

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel Skat for Unge Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel 2010 2 Skat for Unge Vi har lavet dette hæfte til dig,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta og Dana Del 1 Go energi i boligselskaberne

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

danskernes holdninger

danskernes holdninger Affald i skov danskernes holdninger Bygningsaffald, Ryegård. 2/3 af danskerne synes der ligger meget affald i skovene. Så godt som alle synes det er et problem, især fordi det er grimt at se på. Kun 2%

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 14:30-14:40 14:40-15:15 15:15 15:45 15:45-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

God mobilstil 4JUNIOR

God mobilstil 4JUNIOR God mobilstil 4JUNIOR Hvad er cool at bruge mobilen til, og hvad skal du undgå? Varenr. 9045418 Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din mobil til Verden

Læs mere

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang?

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang? Mit navn er Helle Houkjær, og jeg er en af dem, der i det daglige skal omsætte teori til praksis og sørge for, at begrebet naturfag som almendannelse ikke bare bliver tom retorik. Selv har jeg netop en

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere