BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE"

Transkript

1 BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

2

3 I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data fra over regnskaber fra BDO s kunder i perioden 2006 til Tallene har vi suppleret med kvalitative data, som vi har indhentet i spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt vores kunder. Den seneste gennemførte vi i april 2013, og vi fik svar fra over respondenter. En stor tak Vi skylder alle kunder, der i april 2013 tog sig tid til at besvare vores spørgeskema en stor tak. Uden jeres input var det ikke muligt at udarbejde denne brancheanalyse. Venlig hilsen BDO

4

5 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 5 INDHOLD KAPITEL 1 - Indledning... 7 KAPITEL 2 - Branchesammenligninger KAPITEL 3 - Tømrere KAPITEL 4 - El-installatører KAPITEL 5 - Malere KAPITEL 6 - VVS ere KAPITEL 7 - Murere KAPITEL 8 - Datagrundlaget for analysen... 37

6 Mangelvare: En generel forståelse hos det offentlige for, at det er HÅRDT at drive en lille biks med succes. Hvorfor ikke lempe på kontrollen og i stedet lave et positivt klima omkring det at drive lille virksomhed? Citat fra en BDO-kunde

7 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 7 KAPITEL 1 INDLEDNING BDO s brancheanalyse af håndværkere Brancheanalysen Håndværkere er udarbejdet på baggrund af en analyse af alle BDO s håndværkerkunder i hele landet i perioden 2006 til I alt er der analyseret regnskabsdata fra over regnskaber og over besvarede spørgeskemaer. BDO er landets fjerde største revisionsvirksomhed, og vi har en væsentlig andel af de danske håndværkere i vores kundeportefølje. Med udgangspunkt i tallene tegner vi et veldokumenteret billede af, hvordan økonomien for håndværkerne i Danmark hænger sammen, samt hvilke parametre der påvirker resultatet for den enkelte håndværker. Inspirationen til analysens konklusioner hentes i vores kunders hverdag. Vi har løbende kontakt til vores kunder, når vi udarbejder regnskaber, reviderer og rådgiver generelt om økonomi. Den løbende dialog giver os en solid viden om de markedskræfter, der har betydning for vores kunders forretninger. Fokus på de klassiske fag I analysen ser vi både på økonomien i bygge- og anlægsbranchen generelt, og vi fokuserer på de fem klassiske håndværksfag: Tømrere El-installatører Malere VVS ere Murere. Håndværkerne er en unik gruppe af virksomheder, der har så afgørende effekt på den private jobskabelse og vækst. Derfor håber vi, at analysen kan være med til at give en dybere forståelse af de økonomiske udfordringer, håndværkerne i Danmark kæmper med. Samtidig håber vi, at analysen kan bruges som inspirationskilde for nuværende og kommende håndværkere. Hvad gør de bedste? Håndværkerne er særligt konjunkturfølsomme, men vi har via vores analyser identificeret, at der er stor forskel på, hvor gode de enkelte brancher er til at reagere på konjunkturudsving. Nogle tilpasser sig hurtigt og klarer sig igennem med et fornuftigt resultat, mens andre er længere om at tilpasse sig og rammes hårdt af faldende konjunkturer. På vej mod bedre tider? Generelt har de danske håndværkere været igennem nogle svære år. Da krisen ramte i 2008, gik nybyggeriet nærmest i stå, og markedssituationen var med ét helt anderledes.

8 Vi oplever generelt banker og kreditforeninger som modspillere i stedet for medspillere. Som virksomhed i byggebranchen føler vi, at vi per automatik bliver ratet med minuspoints. Citat fra en BDO-kunde

9 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 9 Vi er i en branche med meget stort prispres. Dette medfører billigere løsninger med forringet kvalitet til følge. Og igen til et forringet resultat. Citat fra en BDO-kunde Siden har håndværkerne kæmpet hårdt for at fastholde et rimeligt aktivitetsniveau, men desværre ser det ud til at være en kamp, der er svær at kæmpe og vinde. Dog kan vi se, at der er forskelle imellem de enkelte brancher. Ud over vi kigger ned i de enkelte brancher og beskriver, hvordan den økonomiske udvikling har været, og hvilke udfordringer virksomhederne står overfor, så sammenligner vi også branchens bedste med det samlede gennemsnit for branchen. Her kan vi blandt andet se, hvilke fokuspunkter de bedste i branchen har, og hvad der gør, at de klarer sig bedre end de øvrige. Spørgsmål? Har I spørgsmål eller kommentarer til analysen af generel karakter, er I velkomne til at kontakte jeres lokale revisor. Ønsker I at få udarbejdet en regnskabsanalyse, hvor vi matcher jeres virksomheds tal med branchen, står vores revisorer gerne til rådighed. I kan booke et møde på Venlig hilsen BDO Overordnet kan vi sige, at god styring af mandskab, indkøb og øvrige omkostninger er det, der kendetegner de bedste i branchen. I enkelte brancher er der markante og tankevækkende forskelle mellem de bedste og resten af branchen, hvorved de opnår et bedre resultat.

10 20% 10% 10 BRANCHEANALYSE 0% - HÅNDVÆRKERE Ordrebogen er den SAMME Ordrebogen er blevet STØRRE Ordrebogen er blevet MINDRE Samme størrelse Danmark Europa FIGUR 1: Økonomisk udvikling indeks2006 indeks2007 indeks2008 indeks2009 indeks2010 indeks2011 indeks2012 Alle håndværkere Omsætning Direkte omkostning Tømrer- Lønningerog bygningssnedkervirksomhed Resultat af primær Alle Murere håndværkere VVS ere El-installatører El-installation Indeks byggeri under Murere VVS- og blikkenslagerforretninger Tømrere Malere Malerforretninger opførelse (m 2 ) FIGUR 2: Antal ansatte i de forskellige segmenter inden for byggeri 35% 30% % % % 10% % % 20000Et fald på over 20 % Et fald på % Et fald på 0-10 % Samme omsætning En stigning på 0-10 % En stigning på % SMV 2013 Bygge og Anlæg 2012 Bygge og Anlæg 2013 En stigning på over 20 % Bygge og anlægsbranchen har ikke de store forventninger Reparation Ansatte reparation og vedligeholdelse Hvis vi sammenligner branchens forventninger til omsætningen samme tid sidste år, med den forventning Nybyggeri branchen har nu, kan Ansatte vi se, på at nybyggeri forventningerne er noget mere afdæmpede. Anlægsvirksomhed, kontor eller andet Kilde: Dansk Byggeri Andelen af virksomheder, der forventer Ansatte i en anlægsvirksomhed, stigning i omsætningen kontor og på andet 0-10 %, er faldet fra 29 % i 2012, til 23 % i Andelen af virksomheder, der forventer at kunne fastholde den samme omsætning, er faldet fra 33 % i 2012 til 14 % (!) i 2013.

11 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 11 KAPITEL 2 BRANCHE- SAMMENLIGNINGER Svært at opretholde optimismen Branchegruppen Bygge og anlæg har været igennem nogle svære år, og desværre er der ikke kommet gang i hjulene endnu. Da krisen ramte i 2008, gik nybyggeriet nærmest i stå fra den ene dag til den anden, og de danske håndværkere befandt sig pludselig på et helt andet marked. Aktivitetsniveauet faldt endnu en gang i 2012, og det ligger nu på det laveste niveau, siden finanskrisen ramte i udgangen af Fremtidsudsigterne er desværre heller ikke de bedste, hvor fx Pihl & Søns konkurs i 2013 har betydet, at mange underleverandører er blevet hårdt ramt. Branchen har i de senere år forsøgt at tilpasse sig den ændrede markedssituation og styrer de store omkostningsposter skarpt i forhold til aktivitetsniveauet, men det er desværre ikke nok. Virksomhederne har i 2012 ikke formået at tilpasse de øvrige omkostninger efter det stadigt faldende aktivitetsniveau, og resultatet af den primære drift når et nyt lavpunkt. Ingen kan sige, hvordan det havde set ud, hvis ikke renten netop nu er historisk lav, og hvis ikke regeringen havde lanceret håndværkerfradraget. Men der tegner sig et billede af, at det ikke umiddelbart har påvirket den samlede aktivitet inden for området, da der ikke er sket en positiv udvikling på nybyggerier. Vi har heller ikke registreret nogen omsætningsstigning ved vores kunder inden for bygge- og anlægsbranchen. Det ser ud til, at der skal større initiativer til, for at virksomheder inden for bygge og anlæg tilgodeses, og de igen vil opleve, at udviklingen går den rigtige vej. I vores spørgeskemaundersøgelse fylder dette meget for virksomhederne inden for bygge og anlæg. Mange rejser spørgsmålet om, hvorfor kommunerne ikke bruger lokale håndværkere til mindre opgaver og vedligeholdelse frem for store udbydere. Det er primært nybyggeriet, der er forsvundet Betragter vi branchen som helhed, ser vi, at det samlede aktivitetsniveau er faldet. Går vi et spadestik dybere afsløres, at det primært er på nybyggerier, at aktivitetsniveauet er faldet. Dette understøttes af opgørelser fra Dansk Byggeri, der viser, at antallet af ansatte inden for byggeri er faldet fra i 2007, hvor aktivitetsniveauet var højest, til i Dette svarer til et fald på 42 %. Det er især tømrere og murere, der er særligt hårdt ramt. Dette skyldes primært, at de i høj grad er afhængige af mængden af

12 40% 30% 12 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 20% 10% 0% Ordrebogen er den SAMME Ordrebogen er blevet STØRRE Ordrebogen er blevet MINDRE Samme størrelse Danmark Europa FIGUR 3: Omsætningsudvikling Omsætning Direkte omkostning Lønninger Resultat af primær Omsætning Direkte omkostninger Lønninger Resultat af primær TABEL 1: Økonomisk udvikling Omsætning 100% 100 % 100 % 100 % 100 % Direkte omkostninger -71 % -68 % -67 % -68 % -64 % Lønninger -16 % -20 % -24 % -21 % -23 % Øvrige omkostninger -4 % -4 % -6 % -5% -7 % Resultat af primær drift 9 % 8 % 3 % 6 % 6 %

13 Bygge og Anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og er derfor en god indikator for, hvor meget danske virksomheder er påvirket af den økonomiske situation. Vi har derfor i vores spørgeskemaundersøgelse spurgt til ordrebogens størrelse nu i forhold til for et halvt år siden, for på den måde at få en pejling på, om vi går mod bedre tider. BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 13 Samlet ser det ud til, at branchegruppen oplever, at udviklingen lige nu står stille. 45 % angiver, at deres ordrebog er den samme, mens andelen af virksomheder, der har fået en større ordrebog, er omtrent på samme størrelse som andelen af virksomheder, der har fået en mindre ordrebog. Dette er et skred i forhold til den indikation, vi fik for et halvt år siden. Dengang oplevede flere virksomheder en større ordrebog og der var samlet en nettotilgang af ordrer. FIGUR 4: Ordrebogens størrelse 50% 40% 30% 20% 10% 45 % 2 % 26 % 1 % 28 % 0% Ordrebogen Samme størrelse er den ordrebog SAMME Ordrebogen Større er ordrebog blevet STØRRE Ordrebogen Mindre er ordrebog blevet MINDRE Samme størrelse Samme størrelse Danmark Europa Ordrer fra Danmark Ordrer fra Europa 140 nybyggerier. Når omfanget af nybyggerier falder, betyder det, 130 at der er mange om buddet, og priserne er derfor lave. Bygge- og anlægsbranchen har ikke de store forventninger Regeringen har taget initiativ til at igangsætte en række offentlige anlægsbyggerier over de næste 10 til 15 år med en 120 investeringssum på 200 milliarder kroner. Umiddelbart lyder det som mange penge, men det dækker ikke den nedgang, der 110 har været på nybyggerier i Danmark, og det vil ikke kunne løfte branchen op på tidligere niveau. 100 Regeringens initiativ er heller ikke et, der flytter noget for langt størstedelen af virksomhederne inden for bygge- og anlægsbranchen, 90 da de fleste er for små til at kunne byde på opgaverne. Her er et initiativ som håndværkerfradraget meget mere effektfuldt, da det motiverer den almindelige borger til at få udført 80 mindre håndværksopgaver. Hvis vi sammenligner branchens forventninger til omsætningen samme tid sidste år, med den forventning branchen har nu, kan vi se, at forventningerne er noget mere afdæmpede. Andelen af virksomheder, der forventer en stigning i omsætningen på 0-10 %, er faldet fra 29 % i 2012, til 23 % i Andelen af virksomheder, der forventer at kunne fastholde den samme omsætning, er faldet fra 33 % i 2012 til 14 % i Hvordan ser ordresituationen ud? Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom og er En anden udfordring med store entrepriser er, at de er i en størrelse, hvor det kun er få danske virksomheder, der har kapacitet er påvirket af den økonomiske situation. Vi har derfor i vores derfor en god indikator for, hvor meget danske virksomheder 70 til at løfte opgaverne alene, og en del af entreprisen skal derfor spørgeskemaundersøgelse spurgt til ordrebogens størrelse nu i løftes 60 af underentreprenører. forhold til for et halvt år siden for på den måde at få en pejling på, om vi går 2010 mod bedre tider På de seneste større entrepriser kan vi se, at der her er en 2012 tendens til, at disse Omsætning underentrepriser udføres Direkte af udenlandsk omkostning Samlet Lønninger ser det ud til, at branchegruppen Resultat af primær oplever, at udviklingen arbejdskraft, som kan tilbyde dette til en lavere pris. På Metro lige nu står stille. 45 % angiver, at deres ordrebog er den Cityringen i København, hvor der er godt 700 beskæftigede, er samme, mens andelen af virksomheder, der har fået en større de 450 udlændinge, og på havnearealet Navitas i Aarhus er 150 ordrebog, er omtrent på samme størrelse som andelen af virksomheder, ud af 400 beskæftigede udlændinge. der har fået en mindre ordrebog.

14 BRANCHEANALYSE 70 - HÅNDVÆRKERE 60 indeks2006 indeks2007 indeks2008 indeks2009 indeks2010 indeks2011 indeks2012 Alle håndværkere Murere VVS- og blikkenslagerforretninger Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed El-installation Malerforretninger FIGUR 5: Forventninger til omsætningen 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Et fald Et fald på på over over 20% 20 % Et Et fald fald på på % 20 % Et fald Et fald på på % % Samme omsætning En En stigning på på 0-10% 0-10 % En En stigning på på 10-20% % En En stigning på på over 20% over 20 % Alle virksomheder 2013 SMV 2013 Bygge og anlæg 2012 Bygge og Anlæg Bygge 2012 og anlæg 2013 Bygge og Anlæg 2013 Bygge og anlægsbranchen har ikke de store forventninger FIGUR 6: Resultat før rente Hvis vi sammenligner branchens forventninger til omsætningen samme tid sidste år, med den forventning branchen har nu, kan vi se, at forventningerne er noget mere afdæmpede Andelen af virksomheder, der forventer en stigning i omsætningen på 0-10 %, er faldet fra 29 % i 2012, til 23 % i Andelen af virksomheder, der forventer at kunne fastholde den samme omsætning, er faldet fra 33 % i 2012 til 14 % (!) i Hvordan ser ordresituationen ud?

15 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 15 En børnehave skulle have malet indvendigt. Der blev indbudt 7 malere til denne opgave, der var en opgave til kr. Vi bød ikke, da det var spild af vores tid. Citat fra en BDO-kunde Dette er et skred i forhold til den indikation, vi fik et halvt år tidligere. Dengang oplevede flere virksomheder en større ordrebog, og der var samlet en nettotilgang af ordrer. Det samlede billede af resultatet af primær drift er positivt, men det skyldes primært beregningsmetoden. Dykker vi ned i de bagvedliggende tal, viser det sig, at de mindre virksomheder har nydt godt af de faldende materialepriser og enten fastholder eller øger bundlinjen, selv om omsætningen falder. De større virksomheder taber på toplinjen på grund af øget konkurrence på entrepriser, og de rammes derfor på bundlinjen. I vores beregninger af gennemsnittet vægter de ens, og gennemsnittet lander derfor på indeks 101. Samlet er summen af resultatet faldet, men gennemsnitligt fastholdes niveauet. Hvem tjener penge? I den håndværkeranalyse vi udgav i 2010, lavede vi en opgørelse, hvor vi sammenholdt resultat af primær drift med antal ansatte. Når vi laver tilsvarende opstilling for 2012, kan vi aflæse to ting: Virksomhederne har samlet færre ansatte, hvilket fint stemmer overens med opgørelsen fra Dansk Byggeri. Flere af de mindre virksomheder tjener mere, end de gjorde i 2010, mens de større virksomheder alle tjener mindre. I 2010 kunne vi se, at håndværkerne klarede sig fint frem til, de har en 7-10 ansatte. Herefter var der et fald i resultatet, når virksomhederne nåede ansatte, hvorefter resultatet steg igen. Tallene fra 2012 følger udviklingen for tallene fra 2010 frem til ansatte. Mens håndværkerne i 2010 kunne få effekt af stordrift og effektiviseringer, var det i 2012 sværere. Dette skyldes primært den øgede konkurrence på større entrepriser og byggeprojekter. Den typiske håndværker kan håndtere at lede op til 8-10 ansatte. Når denne grænse nås, opstår behovet for at ansætte folk til ledelse, som ikke deltager i produktionen. Af grafen aflæses, at denne ekstra administrative ledelsesressource påvirker resultatet negativt frem til, at virksomhederne igen har ansatte nok til at forrente den ekstra ledelsesressource. Håndværkere skal altså være ekstra opmærksomme, når de når punktet, hvor ekstra ledelseskræfter skal sættes ind. I nogle tilfælde kan det være en overvejelse værd, om virksomheden skal undlade yderligere ansættelser. Vores anbefaling er, at virksomheden lægger en strategi for fremtiden, og som led i denne planlægger, i hvilken takt og retning udviklingen skal ske.

16 Men branchen som helhed er hårdt ramt. Når det samlede indeks for branchens resultat af primær drift er helt nede i indeks 23 i forhold til resultatet i 2006, er det ikke et udtryk for, at branchen tjente uforholdsmæssigt meget i 2006 men et udtryk for, at indtjeningen i branchen er voldsomt under pres. 16 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE En ændret branche Tømrer og bygningssnedkere har et, i forhold til de øvrige brancher i analysen, højt vareforbrug. Dette gør dem ekstra følsomme overfor ændringer i materialepriserne. Der er dog sket i skifte i branchen i forhold til fordelingen mellem, hvor meget nybyggerier udgør af den samlede omsætning. Nybyggerier er kendetegnet ved en høj materialeandel, og i perioden med stor byggeaktivitet har materialeandelen været høj i branchen. Nu fylder serviceopgaver og mindre projekter en større del af den samlede omsætningen, og materialeforbruget er derfor faldet. FIGUR 7: Tømrere indeks Omsætning Indeks omsætning Indeks direkte omkostninger Lønninger Indeks lønninger Indeks resultat af primær drift Direkte omkostninger Resultat af primær drift (2006 = indeks 100) Top 25% Omsætning 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TABEL 2: Økonomisk udvikling Vareforbrug -61% -58% -58% -48% -48% -44% -42% Fremmed arbejde -6% -5% -5% -8% -7% -6% -5% TØMRERE Top 25 % Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vareforbrug -61 % -58 % -58 % -48 % -48 % -44 % -42 % Fremmed arbejde -6 % -5 % -5 % -8 % -7 % -6 % -5 % Lønninger -21 % -24 % -24 % -33 % -30 % -31 % -28 % Dækningsgrad 12 % 13 % 13 % 11 % 15 % 19 % 25 % Andre eksterne omkostninger -5 % -6 % -6 % -10 % -9 % -9 % -10 % Resultat af primær drift 7 % 7 % 7 % 1 % 6 % 10 % 15 %

17 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 17 KAPITEL 3 TØMRERE Går udviklingen den rigtige vej? Tømrere er en af de brancher, der har været hårdest ramt af finanskrisen. Tømrere er, sammen med murere, dem der lægger flest timer på nybyggerier, og faldet i antallet af m 2 under opførelse har derfor ramt branchen hårdt. De seneste to år har tømrerne dog formået at fastholde niveauet for toplinjen, og de har forbedret bundlinjen ved vedholdende at trimme virksomheden til de nye markedsbetingelser. Men branchen som helhed er hårdt ramt. Når det samlede indeks for branchens resultat af primær drift er helt nede i indeks 23 i forhold til resultatet i 2006, er det ikke et udtryk for, at branchen tjente uforholdsmæssigt meget i 2006, men et udtryk for, at indtjeningen i branchen er voldsomt under pres. En ændret branche Tømrere har et, i forhold til de øvrige brancher i analysen, højt vareforbrug. Dette gør dem ekstra følsomme over for ændringer i materialepriserne. Der er dog sket et skifte i branchen i forhold til fordelingen mellem, hvor meget nybyggerier udgør af den samlede omsætning. Nybyggerier er kendetegnet ved en høj materialeandel, og i perioden med stor byggeaktivitet har materialeandelen været høj i branchen. Nu fylder serviceopgaver og mindre projekter en større del af den samlede omsætning, og materialeforbruget er derfor faldet. Andelen af øvrige omkostninger fordoblet Når vi sammenligner, hvor meget de øvrige omkostninger udgør af den samlede omsætning, er der sket en fordobling siden Der er vidt forskellige fokuspunkter, når en håndværksvirksomhed drives under højkonjunkturer i forhold til under lavkonjunkturer. Under højkonjunkturer kommer virksomheden lettere til salget, mens produktionsapparatet og ressourcer er den knappe faktor. Biler, lokaler, medarbejdere og materialer er begrænsningen for, hvor meget virksomheden kan vækste, og hvor mange opgaver, der kan tages ind. Når konjunkturerne vender, ændres fokuspunkterne, og nu er salget den knappe faktor, produktionsapparatet er overgearet, og der er rigeligt adgang til ressourcer. Det vanskelige opstår, når konjunkturerne skifter, og især når skiftet sker fra høj- til lavkonjunkturer. Virksomhederne kommer fra en periode, hvor de har ansat alle de medarbejdere, de kunne få fat i, og har sørget for, at der var biler og lokaler til rådighed, så det ikke skulle begrænse væksten. Nu har virksomhederne så et kapacitetsoverskud, og kapaciteten skal tilpasses, så den svarer til den nye markedssituation. Tømrerne har generelt ikke fået tilpasset hurtigt nok, hvilket kan aflæses i resultatet af primær drift. Mens materialeforbru-

18 De administrative byrder er blevet alt for høje fx i form af indberetning til forskellige statistikker med mange særdeles arbejdskrævende opdelinger. Samtidig er straffen for fejl efterhånden helt ude af proportioner. Citat fra en BDO-kunde

19 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 19 Det gamle mundheld; Godt begyndt er halvt fuldendt kommer til sin ret, når vi kigger på tømrerne. Tømrer, der bruger lidt ekstra tid og energi på at kalkulere og planlægge projekterne, før det reelle arbejde begynder, er også de tømrere, der i sidste ende tjener flest FIGUR penge. 8: Hvad gør de bedste bedre? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Vareforbrug 44% 42% Fremmed arbejde 6% 5% Lønninger 28% 31% Samlet øvrige 9% 10% Resultat af primær drift 10% Tømrere 15% Top 25% i branchen Tømrere Top 25 % i branchen Hvordan get har tilpasset går sig, det har så branchen for tømrer ikke fået og tilpasset bygningssnedkere antallet af ekstra i fremtiden? og energi på at kalkulere og planlægge projekterne, BDO s medarbejdere. forventninger Ligesom de til, øvrige hvordan omkostninger tømrer heller og ikke bygningssnedkerne er før det reelle klarer arbejde begynder, sig i regnskabsåret er også de tømrere, 2013, der i sidste er, justeret at branchen til. vil forbedre resultatet i forhold til ende tjener Vores flest oplevelse penge. er, at branchen nu har tilpasset organisationen, så den modsvarer det ændrede aktivitetsniveau, og at virksomhederne Top 25 % er bedre løbende til at regne får tilpasset den ud de øvrige omkostninger. Hvordan går det så for tømrerne i fremtiden? Der Kigger vil gå på, hvordan et par de år 25 inden % bedste tømrer virksomheder og bygningssnedkerne (Top 25 %) BDO s igen forventninger rammer et til, hvordan resultat tømrerne på niveau klarer sig i regnskabsåret og andre 2013 omkostninger og 2014, er, at branchen er der vil potentiale forbedre resultatet i med klarede 2006, sig i 2012 men i forhold med til god gennemsnittet styring af af mandskab, alle tømrere, indkøb er for der nogle at opnå markante en tilfredsstillende forskelle. indtjening. forhold til Vores oplevelse er, at branchen nu har tilpasset organisationen, så den modsvarer det ændrede aktivitetsniveau, og at virksomhederne løbende får tilpasset de øvrige Top 25 % har både lavere vareforbrug og lavere lønforbrug, så forskellen skal ikke findes i, at øvre kvartil har en større andel af omkostninger. servicearbejde end de øvrige i branchen. En af forskellene er, at Top 25 % i højere grad fokuserer på planlægning og styring af forretningen. De har større lønomkostninger til administration og ledelse, hvilket kan være givet godt ud. En god byggeleder, der er i stand til at sikre udnyttelse af kapaciteten og opnå de rigtige opgaver, vil ofte være et godt valg. Top 25 % anvender i højere grad fremmed arbejde. De hyrer altså fremmed arbejde ind for at håndtere specialopgaver og til at afhjælpe ved spidsbelastning, og de koncentrerer sig derefter om at få det optimale ud af de ressourcer, de har tilgængelige. Det gamle mundheld Godt begyndt er halvt fuldendt kommer til sin ret, når vi kigger på tømrerne. Tømrer, der bruger lidt Der vil gå et par år, inden tømrerne igen rammer et resultat på niveau med 2006, men med god styring af mandskab, indkøb og andre omkostninger er der potentiale for at opnå en tilfredsstillende indtjening.

20 To parametre påvirker indekset for vareforbruget; de generelle indkøbspriser, og hvor meget der skal købes ind, som er direkte knyttet til aktivitetsniveauet. 20 Når BRANCHEANALYSE indekset for vareforbrug - HÅNDVÆRKERE og omsætning er parallelle, betyder det, at el-installatørerne i perioden har været gode til at lade svingende priser afspejle sig i de priser, de har tilbudt kunderne. Denne tendens er dog brudt i de seneste regnskabstal, hvor de direkte omkostninger er steget mere end omsætningen. Fra 2011 til 2012 er omsætningen steget fra indeks 111 til indeks 118, svarende til en stigning på 7 %. I samme periode er de direkte omkostninger steget fra indeks 100 til indeks 115, svarende til 15 %. Resultatet af primær drift reddes af, at omkostningerne til lønninger i samme periode falder, og branchen formår samlet at øge indekset på det primære resultat fra indeks 70 til indeks 80. FIGUR 9: El-installatører indeks Omsætning Lønninger Direkte omkostninger Indeks omsætning Indeks lønninger Indeks direkte omkostninger Indeks resultat af primær drift Resultat af primær drift (2006 = indeks 100) Solcelleanlæg gav branchen et boost Når udviklingen for materialeomkostningerne ikke følger omsætningen parallelt i 2012 skyldes det, at markedet for el-installatørerne i 2012 var præget af den skattemæssige fordel, der var for private i at etablere solcelleanlæg. Denne skattemæssige fordel gav branchen et løft i form TABEL af opgaver 3: Økonomisk og omsætning, udvikling som ellers ikke ville være der. Opgaveren omkring etablering af solcelleanlæg adskiller sig fra branchens øvrige opgaver ved, at der EL-INSTALLATØRER er en forholdsvis høj materialeandel. Samtidigt var det et marked, hvor der Top lige 25 % pludselig var mange udbydere, og avancen på materialeforbruget var derfor mindre end på andre opgaver Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vareforbrug -45 % -43 % -43 % -42 % -42 % -44 % -40 % Fremmed arbejde -1 % -1 % -1 % -1 % -1 % 0 % -1 % Lønninger -33 % -32 % -35 % -37 % -37 % -35 % -32 % Dækningsgrad 21 % 24 % 21 % 20 % 20 % 20 % 27 % Andre eksterne omkostninger -9 % -9 % -10 % -11 % -11 % -11 % -8 % Resultat af primær drift 12 % 15 % 11 % 9 % 8 % 9 % 18 %

21 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 21 KAPITEL 4 EL-INSTALLATØRER El-installatører tager prisen for materialeforbrug El-installatører fulgte resten af håndværkerne på omsætningsbølgen frem til I samme periode har vareforbruget (direkte omkostninger) fulgt omsætningen parallelt, men dog i hele perioden under omsætningsindekset. To parametre påvirker indekset for vareforbruget: De generelle indkøbspriser, og hvor meget der skal købes ind. Begge er direkte knyttet til aktivitetsniveauet. Når indekset for vareforbrug og omsætning er parallelle, betyder det, at el-installatørerne i perioden har været gode til at lade svingende priser afspejle sig i de priser, de har tilbudt kunderne. Denne tendens er dog brudt i de seneste regnskabstal, hvor de direkte omkostninger er steget mere end omsætningen. Fra 2011 til 2012 er omsætningen steget fra indeks 111 til indeks 118, svarende til en stigning på 7 %. I samme periode er de direkte omkostninger steget fra indeks 100 til indeks 115, svarende til 15 %. Resultatet af primær drift reddes af, at omkostningerne til lønninger i samme periode falder. Branchen formår samlet at øge indekset på det primære resultat fra indeks 70 til indeks 80. Solcelleanlæg gav branchen et boost Når udviklingen for materialeomkostningerne ikke følger omsætningen parallelt i 2012, skyldes det, at markedet for el-installatørerne i 2012 var præget af den skattemæssige fordel, der var for private i at etablere solcelleanlæg. Denne skattemæssige fordel gav branchen et løft i form af opgaver og omsætning, som ellers ikke ville være der. Opgaverne omkring etablering af solcelleanlæg adskiller sig fra branchens øvrige opgaver ved, at der er en forholdsvis høj materialeandel. Samtidigt var det et marked, hvor der lige pludselig var mange udbydere, og avancen på materialeforbruget var derfor mindre end på andre opgaver. Skarp styring af omkostninger til lønninger Mens el-installatørerne har haft materialepriserne fuldstændigt under kontrol frem til 2011, er det noget andet med både lønomkostningerne og øvrige omkostninger. Indekset for lønninger tog et stort spring i 2007 og sluttede på et højt niveau i Efter 2010 er lønomkostningerne kommet under kontrol, og disse udvikler sig uafhængigt af omsætningens udvikling. I regnskabstallene for 2012 lander branchen på de samme lønomkostninger, som branchen havde i 2006 på trods af, at omsætningen i samme periode er øget med 18 %.

22 De store virksomheder laver deres betalings betingelser om, da de vil have løbende måned + 60 dage. I min virksomhed er betalings betingelserne 8 dage, og hos mine leverandører løbende måned + 30 dage. Så det er meget svært at få enderne til at nå sammen, når de store virksomheder bruger mig som bank. Citat fra en BDO-kunde

BRANCHEANALYSE. håndværkere

BRANCHEANALYSE. håndværkere BRANCHEANALYSE håndværkere indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Branchesammenligninger... 9 Kapitel 3 - Tømrere... 17 Kapitel 4 - El-installatører... 23 Kapitel 5 - Malere... 29 Kapitel 6 -

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret

Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret bdo barometret 2013 Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret BDO Barometret bygger i år på kvantitative data fra over 40.000 regnskaber fra BDO s kunder i perioden 2007 til 2012. Tallene har vi

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret

Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret BDO BAROMETRET 2014 Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret BDO Barometret udkommer i 2014 for tredje år i træk. Vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder A N A L Y S E A F I T - H O S T I N G S K R E V E T A F : N I K O L A J V E S T E R H E D E N Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder i fremgang Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning?

BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? BEAT YESTERDAY! Hvilken forskel gør din forretning? FAGMANDEN! Page 2 LÆKKERIER! Håndværkerbranchen jubler: Hvem taler om krise? Solen skinner på landets håndværkerfirmaer, der lige nu har overraskende

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Problemformulering... 2 3. Metodebeskrivelse... 3 3.1. Property Market - Lejefastsættelse... 3 3.2. Asset Market - Prisfastsættelse... 3 3.3. Asset

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

BRANCHEANALYSE. Detail

BRANCHEANALYSE. Detail BRANCHEANALYSE Detail indhold Kapitel 1 - Indledning.... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af detailbranchen... 9 Kapitel 3 - Beklædning og andre forbrugsvarer.... 15 Kapitel 4 - Hvordan kan resultatet

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere