BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE"

Transkript

1 BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

2

3 I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data fra over regnskaber fra BDO s kunder i perioden 2006 til Tallene har vi suppleret med kvalitative data, som vi har indhentet i spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt vores kunder. Den seneste gennemførte vi i april 2013, og vi fik svar fra over respondenter. En stor tak Vi skylder alle kunder, der i april 2013 tog sig tid til at besvare vores spørgeskema en stor tak. Uden jeres input var det ikke muligt at udarbejde denne brancheanalyse. Venlig hilsen BDO

4

5 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 5 INDHOLD KAPITEL 1 - Indledning... 7 KAPITEL 2 - Branchesammenligninger KAPITEL 3 - Tømrere KAPITEL 4 - El-installatører KAPITEL 5 - Malere KAPITEL 6 - VVS ere KAPITEL 7 - Murere KAPITEL 8 - Datagrundlaget for analysen... 37

6 Mangelvare: En generel forståelse hos det offentlige for, at det er HÅRDT at drive en lille biks med succes. Hvorfor ikke lempe på kontrollen og i stedet lave et positivt klima omkring det at drive lille virksomhed? Citat fra en BDO-kunde

7 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 7 KAPITEL 1 INDLEDNING BDO s brancheanalyse af håndværkere Brancheanalysen Håndværkere er udarbejdet på baggrund af en analyse af alle BDO s håndværkerkunder i hele landet i perioden 2006 til I alt er der analyseret regnskabsdata fra over regnskaber og over besvarede spørgeskemaer. BDO er landets fjerde største revisionsvirksomhed, og vi har en væsentlig andel af de danske håndværkere i vores kundeportefølje. Med udgangspunkt i tallene tegner vi et veldokumenteret billede af, hvordan økonomien for håndværkerne i Danmark hænger sammen, samt hvilke parametre der påvirker resultatet for den enkelte håndværker. Inspirationen til analysens konklusioner hentes i vores kunders hverdag. Vi har løbende kontakt til vores kunder, når vi udarbejder regnskaber, reviderer og rådgiver generelt om økonomi. Den løbende dialog giver os en solid viden om de markedskræfter, der har betydning for vores kunders forretninger. Fokus på de klassiske fag I analysen ser vi både på økonomien i bygge- og anlægsbranchen generelt, og vi fokuserer på de fem klassiske håndværksfag: Tømrere El-installatører Malere VVS ere Murere. Håndværkerne er en unik gruppe af virksomheder, der har så afgørende effekt på den private jobskabelse og vækst. Derfor håber vi, at analysen kan være med til at give en dybere forståelse af de økonomiske udfordringer, håndværkerne i Danmark kæmper med. Samtidig håber vi, at analysen kan bruges som inspirationskilde for nuværende og kommende håndværkere. Hvad gør de bedste? Håndværkerne er særligt konjunkturfølsomme, men vi har via vores analyser identificeret, at der er stor forskel på, hvor gode de enkelte brancher er til at reagere på konjunkturudsving. Nogle tilpasser sig hurtigt og klarer sig igennem med et fornuftigt resultat, mens andre er længere om at tilpasse sig og rammes hårdt af faldende konjunkturer. På vej mod bedre tider? Generelt har de danske håndværkere været igennem nogle svære år. Da krisen ramte i 2008, gik nybyggeriet nærmest i stå, og markedssituationen var med ét helt anderledes.

8 Vi oplever generelt banker og kreditforeninger som modspillere i stedet for medspillere. Som virksomhed i byggebranchen føler vi, at vi per automatik bliver ratet med minuspoints. Citat fra en BDO-kunde

9 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 9 Vi er i en branche med meget stort prispres. Dette medfører billigere løsninger med forringet kvalitet til følge. Og igen til et forringet resultat. Citat fra en BDO-kunde Siden har håndværkerne kæmpet hårdt for at fastholde et rimeligt aktivitetsniveau, men desværre ser det ud til at være en kamp, der er svær at kæmpe og vinde. Dog kan vi se, at der er forskelle imellem de enkelte brancher. Ud over vi kigger ned i de enkelte brancher og beskriver, hvordan den økonomiske udvikling har været, og hvilke udfordringer virksomhederne står overfor, så sammenligner vi også branchens bedste med det samlede gennemsnit for branchen. Her kan vi blandt andet se, hvilke fokuspunkter de bedste i branchen har, og hvad der gør, at de klarer sig bedre end de øvrige. Spørgsmål? Har I spørgsmål eller kommentarer til analysen af generel karakter, er I velkomne til at kontakte jeres lokale revisor. Ønsker I at få udarbejdet en regnskabsanalyse, hvor vi matcher jeres virksomheds tal med branchen, står vores revisorer gerne til rådighed. I kan booke et møde på Venlig hilsen BDO Overordnet kan vi sige, at god styring af mandskab, indkøb og øvrige omkostninger er det, der kendetegner de bedste i branchen. I enkelte brancher er der markante og tankevækkende forskelle mellem de bedste og resten af branchen, hvorved de opnår et bedre resultat.

10 20% 10% 10 BRANCHEANALYSE 0% - HÅNDVÆRKERE Ordrebogen er den SAMME Ordrebogen er blevet STØRRE Ordrebogen er blevet MINDRE Samme størrelse Danmark Europa FIGUR 1: Økonomisk udvikling indeks2006 indeks2007 indeks2008 indeks2009 indeks2010 indeks2011 indeks2012 Alle håndværkere Omsætning Direkte omkostning Tømrer- Lønningerog bygningssnedkervirksomhed Resultat af primær Alle Murere håndværkere VVS ere El-installatører El-installation Indeks byggeri under Murere VVS- og blikkenslagerforretninger Tømrere Malere Malerforretninger opførelse (m 2 ) FIGUR 2: Antal ansatte i de forskellige segmenter inden for byggeri 35% 30% % % % 10% % % 20000Et fald på over 20 % Et fald på % Et fald på 0-10 % Samme omsætning En stigning på 0-10 % En stigning på % SMV 2013 Bygge og Anlæg 2012 Bygge og Anlæg 2013 En stigning på over 20 % Bygge og anlægsbranchen har ikke de store forventninger Reparation Ansatte reparation og vedligeholdelse Hvis vi sammenligner branchens forventninger til omsætningen samme tid sidste år, med den forventning Nybyggeri branchen har nu, kan Ansatte vi se, på at nybyggeri forventningerne er noget mere afdæmpede. Anlægsvirksomhed, kontor eller andet Kilde: Dansk Byggeri Andelen af virksomheder, der forventer Ansatte i en anlægsvirksomhed, stigning i omsætningen kontor og på andet 0-10 %, er faldet fra 29 % i 2012, til 23 % i Andelen af virksomheder, der forventer at kunne fastholde den samme omsætning, er faldet fra 33 % i 2012 til 14 % (!) i 2013.

11 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 11 KAPITEL 2 BRANCHE- SAMMENLIGNINGER Svært at opretholde optimismen Branchegruppen Bygge og anlæg har været igennem nogle svære år, og desværre er der ikke kommet gang i hjulene endnu. Da krisen ramte i 2008, gik nybyggeriet nærmest i stå fra den ene dag til den anden, og de danske håndværkere befandt sig pludselig på et helt andet marked. Aktivitetsniveauet faldt endnu en gang i 2012, og det ligger nu på det laveste niveau, siden finanskrisen ramte i udgangen af Fremtidsudsigterne er desværre heller ikke de bedste, hvor fx Pihl & Søns konkurs i 2013 har betydet, at mange underleverandører er blevet hårdt ramt. Branchen har i de senere år forsøgt at tilpasse sig den ændrede markedssituation og styrer de store omkostningsposter skarpt i forhold til aktivitetsniveauet, men det er desværre ikke nok. Virksomhederne har i 2012 ikke formået at tilpasse de øvrige omkostninger efter det stadigt faldende aktivitetsniveau, og resultatet af den primære drift når et nyt lavpunkt. Ingen kan sige, hvordan det havde set ud, hvis ikke renten netop nu er historisk lav, og hvis ikke regeringen havde lanceret håndværkerfradraget. Men der tegner sig et billede af, at det ikke umiddelbart har påvirket den samlede aktivitet inden for området, da der ikke er sket en positiv udvikling på nybyggerier. Vi har heller ikke registreret nogen omsætningsstigning ved vores kunder inden for bygge- og anlægsbranchen. Det ser ud til, at der skal større initiativer til, for at virksomheder inden for bygge og anlæg tilgodeses, og de igen vil opleve, at udviklingen går den rigtige vej. I vores spørgeskemaundersøgelse fylder dette meget for virksomhederne inden for bygge og anlæg. Mange rejser spørgsmålet om, hvorfor kommunerne ikke bruger lokale håndværkere til mindre opgaver og vedligeholdelse frem for store udbydere. Det er primært nybyggeriet, der er forsvundet Betragter vi branchen som helhed, ser vi, at det samlede aktivitetsniveau er faldet. Går vi et spadestik dybere afsløres, at det primært er på nybyggerier, at aktivitetsniveauet er faldet. Dette understøttes af opgørelser fra Dansk Byggeri, der viser, at antallet af ansatte inden for byggeri er faldet fra i 2007, hvor aktivitetsniveauet var højest, til i Dette svarer til et fald på 42 %. Det er især tømrere og murere, der er særligt hårdt ramt. Dette skyldes primært, at de i høj grad er afhængige af mængden af

12 40% 30% 12 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 20% 10% 0% Ordrebogen er den SAMME Ordrebogen er blevet STØRRE Ordrebogen er blevet MINDRE Samme størrelse Danmark Europa FIGUR 3: Omsætningsudvikling Omsætning Direkte omkostning Lønninger Resultat af primær Omsætning Direkte omkostninger Lønninger Resultat af primær TABEL 1: Økonomisk udvikling Omsætning 100% 100 % 100 % 100 % 100 % Direkte omkostninger -71 % -68 % -67 % -68 % -64 % Lønninger -16 % -20 % -24 % -21 % -23 % Øvrige omkostninger -4 % -4 % -6 % -5% -7 % Resultat af primær drift 9 % 8 % 3 % 6 % 6 %

13 Bygge og Anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og er derfor en god indikator for, hvor meget danske virksomheder er påvirket af den økonomiske situation. Vi har derfor i vores spørgeskemaundersøgelse spurgt til ordrebogens størrelse nu i forhold til for et halvt år siden, for på den måde at få en pejling på, om vi går mod bedre tider. BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 13 Samlet ser det ud til, at branchegruppen oplever, at udviklingen lige nu står stille. 45 % angiver, at deres ordrebog er den samme, mens andelen af virksomheder, der har fået en større ordrebog, er omtrent på samme størrelse som andelen af virksomheder, der har fået en mindre ordrebog. Dette er et skred i forhold til den indikation, vi fik for et halvt år siden. Dengang oplevede flere virksomheder en større ordrebog og der var samlet en nettotilgang af ordrer. FIGUR 4: Ordrebogens størrelse 50% 40% 30% 20% 10% 45 % 2 % 26 % 1 % 28 % 0% Ordrebogen Samme størrelse er den ordrebog SAMME Ordrebogen Større er ordrebog blevet STØRRE Ordrebogen Mindre er ordrebog blevet MINDRE Samme størrelse Samme størrelse Danmark Europa Ordrer fra Danmark Ordrer fra Europa 140 nybyggerier. Når omfanget af nybyggerier falder, betyder det, 130 at der er mange om buddet, og priserne er derfor lave. Bygge- og anlægsbranchen har ikke de store forventninger Regeringen har taget initiativ til at igangsætte en række offentlige anlægsbyggerier over de næste 10 til 15 år med en 120 investeringssum på 200 milliarder kroner. Umiddelbart lyder det som mange penge, men det dækker ikke den nedgang, der 110 har været på nybyggerier i Danmark, og det vil ikke kunne løfte branchen op på tidligere niveau. 100 Regeringens initiativ er heller ikke et, der flytter noget for langt størstedelen af virksomhederne inden for bygge- og anlægsbranchen, 90 da de fleste er for små til at kunne byde på opgaverne. Her er et initiativ som håndværkerfradraget meget mere effektfuldt, da det motiverer den almindelige borger til at få udført 80 mindre håndværksopgaver. Hvis vi sammenligner branchens forventninger til omsætningen samme tid sidste år, med den forventning branchen har nu, kan vi se, at forventningerne er noget mere afdæmpede. Andelen af virksomheder, der forventer en stigning i omsætningen på 0-10 %, er faldet fra 29 % i 2012, til 23 % i Andelen af virksomheder, der forventer at kunne fastholde den samme omsætning, er faldet fra 33 % i 2012 til 14 % i Hvordan ser ordresituationen ud? Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom og er En anden udfordring med store entrepriser er, at de er i en størrelse, hvor det kun er få danske virksomheder, der har kapacitet er påvirket af den økonomiske situation. Vi har derfor i vores derfor en god indikator for, hvor meget danske virksomheder 70 til at løfte opgaverne alene, og en del af entreprisen skal derfor spørgeskemaundersøgelse spurgt til ordrebogens størrelse nu i løftes 60 af underentreprenører. forhold til for et halvt år siden for på den måde at få en pejling på, om vi går 2010 mod bedre tider På de seneste større entrepriser kan vi se, at der her er en 2012 tendens til, at disse Omsætning underentrepriser udføres Direkte af udenlandsk omkostning Samlet Lønninger ser det ud til, at branchegruppen Resultat af primær oplever, at udviklingen arbejdskraft, som kan tilbyde dette til en lavere pris. På Metro lige nu står stille. 45 % angiver, at deres ordrebog er den Cityringen i København, hvor der er godt 700 beskæftigede, er samme, mens andelen af virksomheder, der har fået en større de 450 udlændinge, og på havnearealet Navitas i Aarhus er 150 ordrebog, er omtrent på samme størrelse som andelen af virksomheder, ud af 400 beskæftigede udlændinge. der har fået en mindre ordrebog.

14 BRANCHEANALYSE 70 - HÅNDVÆRKERE 60 indeks2006 indeks2007 indeks2008 indeks2009 indeks2010 indeks2011 indeks2012 Alle håndværkere Murere VVS- og blikkenslagerforretninger Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed El-installation Malerforretninger FIGUR 5: Forventninger til omsætningen 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Et fald Et fald på på over over 20% 20 % Et Et fald fald på på % 20 % Et fald Et fald på på % % Samme omsætning En En stigning på på 0-10% 0-10 % En En stigning på på 10-20% % En En stigning på på over 20% over 20 % Alle virksomheder 2013 SMV 2013 Bygge og anlæg 2012 Bygge og Anlæg Bygge 2012 og anlæg 2013 Bygge og Anlæg 2013 Bygge og anlægsbranchen har ikke de store forventninger FIGUR 6: Resultat før rente Hvis vi sammenligner branchens forventninger til omsætningen samme tid sidste år, med den forventning branchen har nu, kan vi se, at forventningerne er noget mere afdæmpede Andelen af virksomheder, der forventer en stigning i omsætningen på 0-10 %, er faldet fra 29 % i 2012, til 23 % i Andelen af virksomheder, der forventer at kunne fastholde den samme omsætning, er faldet fra 33 % i 2012 til 14 % (!) i Hvordan ser ordresituationen ud?

15 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 15 En børnehave skulle have malet indvendigt. Der blev indbudt 7 malere til denne opgave, der var en opgave til kr. Vi bød ikke, da det var spild af vores tid. Citat fra en BDO-kunde Dette er et skred i forhold til den indikation, vi fik et halvt år tidligere. Dengang oplevede flere virksomheder en større ordrebog, og der var samlet en nettotilgang af ordrer. Det samlede billede af resultatet af primær drift er positivt, men det skyldes primært beregningsmetoden. Dykker vi ned i de bagvedliggende tal, viser det sig, at de mindre virksomheder har nydt godt af de faldende materialepriser og enten fastholder eller øger bundlinjen, selv om omsætningen falder. De større virksomheder taber på toplinjen på grund af øget konkurrence på entrepriser, og de rammes derfor på bundlinjen. I vores beregninger af gennemsnittet vægter de ens, og gennemsnittet lander derfor på indeks 101. Samlet er summen af resultatet faldet, men gennemsnitligt fastholdes niveauet. Hvem tjener penge? I den håndværkeranalyse vi udgav i 2010, lavede vi en opgørelse, hvor vi sammenholdt resultat af primær drift med antal ansatte. Når vi laver tilsvarende opstilling for 2012, kan vi aflæse to ting: Virksomhederne har samlet færre ansatte, hvilket fint stemmer overens med opgørelsen fra Dansk Byggeri. Flere af de mindre virksomheder tjener mere, end de gjorde i 2010, mens de større virksomheder alle tjener mindre. I 2010 kunne vi se, at håndværkerne klarede sig fint frem til, de har en 7-10 ansatte. Herefter var der et fald i resultatet, når virksomhederne nåede ansatte, hvorefter resultatet steg igen. Tallene fra 2012 følger udviklingen for tallene fra 2010 frem til ansatte. Mens håndværkerne i 2010 kunne få effekt af stordrift og effektiviseringer, var det i 2012 sværere. Dette skyldes primært den øgede konkurrence på større entrepriser og byggeprojekter. Den typiske håndværker kan håndtere at lede op til 8-10 ansatte. Når denne grænse nås, opstår behovet for at ansætte folk til ledelse, som ikke deltager i produktionen. Af grafen aflæses, at denne ekstra administrative ledelsesressource påvirker resultatet negativt frem til, at virksomhederne igen har ansatte nok til at forrente den ekstra ledelsesressource. Håndværkere skal altså være ekstra opmærksomme, når de når punktet, hvor ekstra ledelseskræfter skal sættes ind. I nogle tilfælde kan det være en overvejelse værd, om virksomheden skal undlade yderligere ansættelser. Vores anbefaling er, at virksomheden lægger en strategi for fremtiden, og som led i denne planlægger, i hvilken takt og retning udviklingen skal ske.

16 Men branchen som helhed er hårdt ramt. Når det samlede indeks for branchens resultat af primær drift er helt nede i indeks 23 i forhold til resultatet i 2006, er det ikke et udtryk for, at branchen tjente uforholdsmæssigt meget i 2006 men et udtryk for, at indtjeningen i branchen er voldsomt under pres. 16 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE En ændret branche Tømrer og bygningssnedkere har et, i forhold til de øvrige brancher i analysen, højt vareforbrug. Dette gør dem ekstra følsomme overfor ændringer i materialepriserne. Der er dog sket i skifte i branchen i forhold til fordelingen mellem, hvor meget nybyggerier udgør af den samlede omsætning. Nybyggerier er kendetegnet ved en høj materialeandel, og i perioden med stor byggeaktivitet har materialeandelen været høj i branchen. Nu fylder serviceopgaver og mindre projekter en større del af den samlede omsætningen, og materialeforbruget er derfor faldet. FIGUR 7: Tømrere indeks Omsætning Indeks omsætning Indeks direkte omkostninger Lønninger Indeks lønninger Indeks resultat af primær drift Direkte omkostninger Resultat af primær drift (2006 = indeks 100) Top 25% Omsætning 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TABEL 2: Økonomisk udvikling Vareforbrug -61% -58% -58% -48% -48% -44% -42% Fremmed arbejde -6% -5% -5% -8% -7% -6% -5% TØMRERE Top 25 % Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vareforbrug -61 % -58 % -58 % -48 % -48 % -44 % -42 % Fremmed arbejde -6 % -5 % -5 % -8 % -7 % -6 % -5 % Lønninger -21 % -24 % -24 % -33 % -30 % -31 % -28 % Dækningsgrad 12 % 13 % 13 % 11 % 15 % 19 % 25 % Andre eksterne omkostninger -5 % -6 % -6 % -10 % -9 % -9 % -10 % Resultat af primær drift 7 % 7 % 7 % 1 % 6 % 10 % 15 %

17 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 17 KAPITEL 3 TØMRERE Går udviklingen den rigtige vej? Tømrere er en af de brancher, der har været hårdest ramt af finanskrisen. Tømrere er, sammen med murere, dem der lægger flest timer på nybyggerier, og faldet i antallet af m 2 under opførelse har derfor ramt branchen hårdt. De seneste to år har tømrerne dog formået at fastholde niveauet for toplinjen, og de har forbedret bundlinjen ved vedholdende at trimme virksomheden til de nye markedsbetingelser. Men branchen som helhed er hårdt ramt. Når det samlede indeks for branchens resultat af primær drift er helt nede i indeks 23 i forhold til resultatet i 2006, er det ikke et udtryk for, at branchen tjente uforholdsmæssigt meget i 2006, men et udtryk for, at indtjeningen i branchen er voldsomt under pres. En ændret branche Tømrere har et, i forhold til de øvrige brancher i analysen, højt vareforbrug. Dette gør dem ekstra følsomme over for ændringer i materialepriserne. Der er dog sket et skifte i branchen i forhold til fordelingen mellem, hvor meget nybyggerier udgør af den samlede omsætning. Nybyggerier er kendetegnet ved en høj materialeandel, og i perioden med stor byggeaktivitet har materialeandelen været høj i branchen. Nu fylder serviceopgaver og mindre projekter en større del af den samlede omsætning, og materialeforbruget er derfor faldet. Andelen af øvrige omkostninger fordoblet Når vi sammenligner, hvor meget de øvrige omkostninger udgør af den samlede omsætning, er der sket en fordobling siden Der er vidt forskellige fokuspunkter, når en håndværksvirksomhed drives under højkonjunkturer i forhold til under lavkonjunkturer. Under højkonjunkturer kommer virksomheden lettere til salget, mens produktionsapparatet og ressourcer er den knappe faktor. Biler, lokaler, medarbejdere og materialer er begrænsningen for, hvor meget virksomheden kan vækste, og hvor mange opgaver, der kan tages ind. Når konjunkturerne vender, ændres fokuspunkterne, og nu er salget den knappe faktor, produktionsapparatet er overgearet, og der er rigeligt adgang til ressourcer. Det vanskelige opstår, når konjunkturerne skifter, og især når skiftet sker fra høj- til lavkonjunkturer. Virksomhederne kommer fra en periode, hvor de har ansat alle de medarbejdere, de kunne få fat i, og har sørget for, at der var biler og lokaler til rådighed, så det ikke skulle begrænse væksten. Nu har virksomhederne så et kapacitetsoverskud, og kapaciteten skal tilpasses, så den svarer til den nye markedssituation. Tømrerne har generelt ikke fået tilpasset hurtigt nok, hvilket kan aflæses i resultatet af primær drift. Mens materialeforbru-

18 De administrative byrder er blevet alt for høje fx i form af indberetning til forskellige statistikker med mange særdeles arbejdskrævende opdelinger. Samtidig er straffen for fejl efterhånden helt ude af proportioner. Citat fra en BDO-kunde

19 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 19 Det gamle mundheld; Godt begyndt er halvt fuldendt kommer til sin ret, når vi kigger på tømrerne. Tømrer, der bruger lidt ekstra tid og energi på at kalkulere og planlægge projekterne, før det reelle arbejde begynder, er også de tømrere, der i sidste ende tjener flest FIGUR penge. 8: Hvad gør de bedste bedre? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Vareforbrug 44% 42% Fremmed arbejde 6% 5% Lønninger 28% 31% Samlet øvrige 9% 10% Resultat af primær drift 10% Tømrere 15% Top 25% i branchen Tømrere Top 25 % i branchen Hvordan get har tilpasset går sig, det har så branchen for tømrer ikke fået og tilpasset bygningssnedkere antallet af ekstra i fremtiden? og energi på at kalkulere og planlægge projekterne, BDO s medarbejdere. forventninger Ligesom de til, øvrige hvordan omkostninger tømrer heller og ikke bygningssnedkerne er før det reelle klarer arbejde begynder, sig i regnskabsåret er også de tømrere, 2013, der i sidste er, justeret at branchen til. vil forbedre resultatet i forhold til ende tjener Vores flest oplevelse penge. er, at branchen nu har tilpasset organisationen, så den modsvarer det ændrede aktivitetsniveau, og at virksomhederne Top 25 % er bedre løbende til at regne får tilpasset den ud de øvrige omkostninger. Hvordan går det så for tømrerne i fremtiden? Der Kigger vil gå på, hvordan et par de år 25 inden % bedste tømrer virksomheder og bygningssnedkerne (Top 25 %) BDO s igen forventninger rammer et til, hvordan resultat tømrerne på niveau klarer sig i regnskabsåret og andre 2013 omkostninger og 2014, er, at branchen er der vil potentiale forbedre resultatet i med klarede 2006, sig i 2012 men i forhold med til god gennemsnittet styring af af mandskab, alle tømrere, indkøb er for der nogle at opnå markante en tilfredsstillende forskelle. indtjening. forhold til Vores oplevelse er, at branchen nu har tilpasset organisationen, så den modsvarer det ændrede aktivitetsniveau, og at virksomhederne løbende får tilpasset de øvrige Top 25 % har både lavere vareforbrug og lavere lønforbrug, så forskellen skal ikke findes i, at øvre kvartil har en større andel af omkostninger. servicearbejde end de øvrige i branchen. En af forskellene er, at Top 25 % i højere grad fokuserer på planlægning og styring af forretningen. De har større lønomkostninger til administration og ledelse, hvilket kan være givet godt ud. En god byggeleder, der er i stand til at sikre udnyttelse af kapaciteten og opnå de rigtige opgaver, vil ofte være et godt valg. Top 25 % anvender i højere grad fremmed arbejde. De hyrer altså fremmed arbejde ind for at håndtere specialopgaver og til at afhjælpe ved spidsbelastning, og de koncentrerer sig derefter om at få det optimale ud af de ressourcer, de har tilgængelige. Det gamle mundheld Godt begyndt er halvt fuldendt kommer til sin ret, når vi kigger på tømrerne. Tømrer, der bruger lidt Der vil gå et par år, inden tømrerne igen rammer et resultat på niveau med 2006, men med god styring af mandskab, indkøb og andre omkostninger er der potentiale for at opnå en tilfredsstillende indtjening.

20 To parametre påvirker indekset for vareforbruget; de generelle indkøbspriser, og hvor meget der skal købes ind, som er direkte knyttet til aktivitetsniveauet. 20 Når BRANCHEANALYSE indekset for vareforbrug - HÅNDVÆRKERE og omsætning er parallelle, betyder det, at el-installatørerne i perioden har været gode til at lade svingende priser afspejle sig i de priser, de har tilbudt kunderne. Denne tendens er dog brudt i de seneste regnskabstal, hvor de direkte omkostninger er steget mere end omsætningen. Fra 2011 til 2012 er omsætningen steget fra indeks 111 til indeks 118, svarende til en stigning på 7 %. I samme periode er de direkte omkostninger steget fra indeks 100 til indeks 115, svarende til 15 %. Resultatet af primær drift reddes af, at omkostningerne til lønninger i samme periode falder, og branchen formår samlet at øge indekset på det primære resultat fra indeks 70 til indeks 80. FIGUR 9: El-installatører indeks Omsætning Lønninger Direkte omkostninger Indeks omsætning Indeks lønninger Indeks direkte omkostninger Indeks resultat af primær drift Resultat af primær drift (2006 = indeks 100) Solcelleanlæg gav branchen et boost Når udviklingen for materialeomkostningerne ikke følger omsætningen parallelt i 2012 skyldes det, at markedet for el-installatørerne i 2012 var præget af den skattemæssige fordel, der var for private i at etablere solcelleanlæg. Denne skattemæssige fordel gav branchen et løft i form TABEL af opgaver 3: Økonomisk og omsætning, udvikling som ellers ikke ville være der. Opgaveren omkring etablering af solcelleanlæg adskiller sig fra branchens øvrige opgaver ved, at der EL-INSTALLATØRER er en forholdsvis høj materialeandel. Samtidigt var det et marked, hvor der Top lige 25 % pludselig var mange udbydere, og avancen på materialeforbruget var derfor mindre end på andre opgaver Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vareforbrug -45 % -43 % -43 % -42 % -42 % -44 % -40 % Fremmed arbejde -1 % -1 % -1 % -1 % -1 % 0 % -1 % Lønninger -33 % -32 % -35 % -37 % -37 % -35 % -32 % Dækningsgrad 21 % 24 % 21 % 20 % 20 % 20 % 27 % Andre eksterne omkostninger -9 % -9 % -10 % -11 % -11 % -11 % -8 % Resultat af primær drift 12 % 15 % 11 % 9 % 8 % 9 % 18 %

21 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 21 KAPITEL 4 EL-INSTALLATØRER El-installatører tager prisen for materialeforbrug El-installatører fulgte resten af håndværkerne på omsætningsbølgen frem til I samme periode har vareforbruget (direkte omkostninger) fulgt omsætningen parallelt, men dog i hele perioden under omsætningsindekset. To parametre påvirker indekset for vareforbruget: De generelle indkøbspriser, og hvor meget der skal købes ind. Begge er direkte knyttet til aktivitetsniveauet. Når indekset for vareforbrug og omsætning er parallelle, betyder det, at el-installatørerne i perioden har været gode til at lade svingende priser afspejle sig i de priser, de har tilbudt kunderne. Denne tendens er dog brudt i de seneste regnskabstal, hvor de direkte omkostninger er steget mere end omsætningen. Fra 2011 til 2012 er omsætningen steget fra indeks 111 til indeks 118, svarende til en stigning på 7 %. I samme periode er de direkte omkostninger steget fra indeks 100 til indeks 115, svarende til 15 %. Resultatet af primær drift reddes af, at omkostningerne til lønninger i samme periode falder. Branchen formår samlet at øge indekset på det primære resultat fra indeks 70 til indeks 80. Solcelleanlæg gav branchen et boost Når udviklingen for materialeomkostningerne ikke følger omsætningen parallelt i 2012, skyldes det, at markedet for el-installatørerne i 2012 var præget af den skattemæssige fordel, der var for private i at etablere solcelleanlæg. Denne skattemæssige fordel gav branchen et løft i form af opgaver og omsætning, som ellers ikke ville være der. Opgaverne omkring etablering af solcelleanlæg adskiller sig fra branchens øvrige opgaver ved, at der er en forholdsvis høj materialeandel. Samtidigt var det et marked, hvor der lige pludselig var mange udbydere, og avancen på materialeforbruget var derfor mindre end på andre opgaver. Skarp styring af omkostninger til lønninger Mens el-installatørerne har haft materialepriserne fuldstændigt under kontrol frem til 2011, er det noget andet med både lønomkostningerne og øvrige omkostninger. Indekset for lønninger tog et stort spring i 2007 og sluttede på et højt niveau i Efter 2010 er lønomkostningerne kommet under kontrol, og disse udvikler sig uafhængigt af omsætningens udvikling. I regnskabstallene for 2012 lander branchen på de samme lønomkostninger, som branchen havde i 2006 på trods af, at omsætningen i samme periode er øget med 18 %.

22 De store virksomheder laver deres betalings betingelser om, da de vil have løbende måned + 60 dage. I min virksomhed er betalings betingelserne 8 dage, og hos mine leverandører løbende måned + 30 dage. Så det er meget svært at få enderne til at nå sammen, når de store virksomheder bruger mig som bank. Citat fra en BDO-kunde

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere