BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE"

Transkript

1 BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

2

3 I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data fra over regnskaber fra BDO s kunder i perioden 2006 til Tallene har vi suppleret med kvalitative data, som vi har indhentet i spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt vores kunder. Den seneste gennemførte vi i april 2013, og vi fik svar fra over respondenter. En stor tak Vi skylder alle kunder, der i april 2013 tog sig tid til at besvare vores spørgeskema en stor tak. Uden jeres input var det ikke muligt at udarbejde denne brancheanalyse. Venlig hilsen BDO

4

5 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 5 INDHOLD KAPITEL 1 - Indledning... 7 KAPITEL 2 - Branchesammenligninger KAPITEL 3 - Tømrere KAPITEL 4 - El-installatører KAPITEL 5 - Malere KAPITEL 6 - VVS ere KAPITEL 7 - Murere KAPITEL 8 - Datagrundlaget for analysen... 37

6 Mangelvare: En generel forståelse hos det offentlige for, at det er HÅRDT at drive en lille biks med succes. Hvorfor ikke lempe på kontrollen og i stedet lave et positivt klima omkring det at drive lille virksomhed? Citat fra en BDO-kunde

7 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 7 KAPITEL 1 INDLEDNING BDO s brancheanalyse af håndværkere Brancheanalysen Håndværkere er udarbejdet på baggrund af en analyse af alle BDO s håndværkerkunder i hele landet i perioden 2006 til I alt er der analyseret regnskabsdata fra over regnskaber og over besvarede spørgeskemaer. BDO er landets fjerde største revisionsvirksomhed, og vi har en væsentlig andel af de danske håndværkere i vores kundeportefølje. Med udgangspunkt i tallene tegner vi et veldokumenteret billede af, hvordan økonomien for håndværkerne i Danmark hænger sammen, samt hvilke parametre der påvirker resultatet for den enkelte håndværker. Inspirationen til analysens konklusioner hentes i vores kunders hverdag. Vi har løbende kontakt til vores kunder, når vi udarbejder regnskaber, reviderer og rådgiver generelt om økonomi. Den løbende dialog giver os en solid viden om de markedskræfter, der har betydning for vores kunders forretninger. Fokus på de klassiske fag I analysen ser vi både på økonomien i bygge- og anlægsbranchen generelt, og vi fokuserer på de fem klassiske håndværksfag: Tømrere El-installatører Malere VVS ere Murere. Håndværkerne er en unik gruppe af virksomheder, der har så afgørende effekt på den private jobskabelse og vækst. Derfor håber vi, at analysen kan være med til at give en dybere forståelse af de økonomiske udfordringer, håndværkerne i Danmark kæmper med. Samtidig håber vi, at analysen kan bruges som inspirationskilde for nuværende og kommende håndværkere. Hvad gør de bedste? Håndværkerne er særligt konjunkturfølsomme, men vi har via vores analyser identificeret, at der er stor forskel på, hvor gode de enkelte brancher er til at reagere på konjunkturudsving. Nogle tilpasser sig hurtigt og klarer sig igennem med et fornuftigt resultat, mens andre er længere om at tilpasse sig og rammes hårdt af faldende konjunkturer. På vej mod bedre tider? Generelt har de danske håndværkere været igennem nogle svære år. Da krisen ramte i 2008, gik nybyggeriet nærmest i stå, og markedssituationen var med ét helt anderledes.

8 Vi oplever generelt banker og kreditforeninger som modspillere i stedet for medspillere. Som virksomhed i byggebranchen føler vi, at vi per automatik bliver ratet med minuspoints. Citat fra en BDO-kunde

9 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 9 Vi er i en branche med meget stort prispres. Dette medfører billigere løsninger med forringet kvalitet til følge. Og igen til et forringet resultat. Citat fra en BDO-kunde Siden har håndværkerne kæmpet hårdt for at fastholde et rimeligt aktivitetsniveau, men desværre ser det ud til at være en kamp, der er svær at kæmpe og vinde. Dog kan vi se, at der er forskelle imellem de enkelte brancher. Ud over vi kigger ned i de enkelte brancher og beskriver, hvordan den økonomiske udvikling har været, og hvilke udfordringer virksomhederne står overfor, så sammenligner vi også branchens bedste med det samlede gennemsnit for branchen. Her kan vi blandt andet se, hvilke fokuspunkter de bedste i branchen har, og hvad der gør, at de klarer sig bedre end de øvrige. Spørgsmål? Har I spørgsmål eller kommentarer til analysen af generel karakter, er I velkomne til at kontakte jeres lokale revisor. Ønsker I at få udarbejdet en regnskabsanalyse, hvor vi matcher jeres virksomheds tal med branchen, står vores revisorer gerne til rådighed. I kan booke et møde på Venlig hilsen BDO Overordnet kan vi sige, at god styring af mandskab, indkøb og øvrige omkostninger er det, der kendetegner de bedste i branchen. I enkelte brancher er der markante og tankevækkende forskelle mellem de bedste og resten af branchen, hvorved de opnår et bedre resultat.

10 20% 10% 10 BRANCHEANALYSE 0% - HÅNDVÆRKERE Ordrebogen er den SAMME Ordrebogen er blevet STØRRE Ordrebogen er blevet MINDRE Samme størrelse Danmark Europa FIGUR 1: Økonomisk udvikling indeks2006 indeks2007 indeks2008 indeks2009 indeks2010 indeks2011 indeks2012 Alle håndværkere Omsætning Direkte omkostning Tømrer- Lønningerog bygningssnedkervirksomhed Resultat af primær Alle Murere håndværkere VVS ere El-installatører El-installation Indeks byggeri under Murere VVS- og blikkenslagerforretninger Tømrere Malere Malerforretninger opførelse (m 2 ) FIGUR 2: Antal ansatte i de forskellige segmenter inden for byggeri 35% 30% % % % 10% % % 20000Et fald på over 20 % Et fald på % Et fald på 0-10 % Samme omsætning En stigning på 0-10 % En stigning på % SMV 2013 Bygge og Anlæg 2012 Bygge og Anlæg 2013 En stigning på over 20 % Bygge og anlægsbranchen har ikke de store forventninger Reparation Ansatte reparation og vedligeholdelse Hvis vi sammenligner branchens forventninger til omsætningen samme tid sidste år, med den forventning Nybyggeri branchen har nu, kan Ansatte vi se, på at nybyggeri forventningerne er noget mere afdæmpede. Anlægsvirksomhed, kontor eller andet Kilde: Dansk Byggeri Andelen af virksomheder, der forventer Ansatte i en anlægsvirksomhed, stigning i omsætningen kontor og på andet 0-10 %, er faldet fra 29 % i 2012, til 23 % i Andelen af virksomheder, der forventer at kunne fastholde den samme omsætning, er faldet fra 33 % i 2012 til 14 % (!) i 2013.

11 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 11 KAPITEL 2 BRANCHE- SAMMENLIGNINGER Svært at opretholde optimismen Branchegruppen Bygge og anlæg har været igennem nogle svære år, og desværre er der ikke kommet gang i hjulene endnu. Da krisen ramte i 2008, gik nybyggeriet nærmest i stå fra den ene dag til den anden, og de danske håndværkere befandt sig pludselig på et helt andet marked. Aktivitetsniveauet faldt endnu en gang i 2012, og det ligger nu på det laveste niveau, siden finanskrisen ramte i udgangen af Fremtidsudsigterne er desværre heller ikke de bedste, hvor fx Pihl & Søns konkurs i 2013 har betydet, at mange underleverandører er blevet hårdt ramt. Branchen har i de senere år forsøgt at tilpasse sig den ændrede markedssituation og styrer de store omkostningsposter skarpt i forhold til aktivitetsniveauet, men det er desværre ikke nok. Virksomhederne har i 2012 ikke formået at tilpasse de øvrige omkostninger efter det stadigt faldende aktivitetsniveau, og resultatet af den primære drift når et nyt lavpunkt. Ingen kan sige, hvordan det havde set ud, hvis ikke renten netop nu er historisk lav, og hvis ikke regeringen havde lanceret håndværkerfradraget. Men der tegner sig et billede af, at det ikke umiddelbart har påvirket den samlede aktivitet inden for området, da der ikke er sket en positiv udvikling på nybyggerier. Vi har heller ikke registreret nogen omsætningsstigning ved vores kunder inden for bygge- og anlægsbranchen. Det ser ud til, at der skal større initiativer til, for at virksomheder inden for bygge og anlæg tilgodeses, og de igen vil opleve, at udviklingen går den rigtige vej. I vores spørgeskemaundersøgelse fylder dette meget for virksomhederne inden for bygge og anlæg. Mange rejser spørgsmålet om, hvorfor kommunerne ikke bruger lokale håndværkere til mindre opgaver og vedligeholdelse frem for store udbydere. Det er primært nybyggeriet, der er forsvundet Betragter vi branchen som helhed, ser vi, at det samlede aktivitetsniveau er faldet. Går vi et spadestik dybere afsløres, at det primært er på nybyggerier, at aktivitetsniveauet er faldet. Dette understøttes af opgørelser fra Dansk Byggeri, der viser, at antallet af ansatte inden for byggeri er faldet fra i 2007, hvor aktivitetsniveauet var højest, til i Dette svarer til et fald på 42 %. Det er især tømrere og murere, der er særligt hårdt ramt. Dette skyldes primært, at de i høj grad er afhængige af mængden af

12 40% 30% 12 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 20% 10% 0% Ordrebogen er den SAMME Ordrebogen er blevet STØRRE Ordrebogen er blevet MINDRE Samme størrelse Danmark Europa FIGUR 3: Omsætningsudvikling Omsætning Direkte omkostning Lønninger Resultat af primær Omsætning Direkte omkostninger Lønninger Resultat af primær TABEL 1: Økonomisk udvikling Omsætning 100% 100 % 100 % 100 % 100 % Direkte omkostninger -71 % -68 % -67 % -68 % -64 % Lønninger -16 % -20 % -24 % -21 % -23 % Øvrige omkostninger -4 % -4 % -6 % -5% -7 % Resultat af primær drift 9 % 8 % 3 % 6 % 6 %

13 Bygge og Anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og er derfor en god indikator for, hvor meget danske virksomheder er påvirket af den økonomiske situation. Vi har derfor i vores spørgeskemaundersøgelse spurgt til ordrebogens størrelse nu i forhold til for et halvt år siden, for på den måde at få en pejling på, om vi går mod bedre tider. BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 13 Samlet ser det ud til, at branchegruppen oplever, at udviklingen lige nu står stille. 45 % angiver, at deres ordrebog er den samme, mens andelen af virksomheder, der har fået en større ordrebog, er omtrent på samme størrelse som andelen af virksomheder, der har fået en mindre ordrebog. Dette er et skred i forhold til den indikation, vi fik for et halvt år siden. Dengang oplevede flere virksomheder en større ordrebog og der var samlet en nettotilgang af ordrer. FIGUR 4: Ordrebogens størrelse 50% 40% 30% 20% 10% 45 % 2 % 26 % 1 % 28 % 0% Ordrebogen Samme størrelse er den ordrebog SAMME Ordrebogen Større er ordrebog blevet STØRRE Ordrebogen Mindre er ordrebog blevet MINDRE Samme størrelse Samme størrelse Danmark Europa Ordrer fra Danmark Ordrer fra Europa 140 nybyggerier. Når omfanget af nybyggerier falder, betyder det, 130 at der er mange om buddet, og priserne er derfor lave. Bygge- og anlægsbranchen har ikke de store forventninger Regeringen har taget initiativ til at igangsætte en række offentlige anlægsbyggerier over de næste 10 til 15 år med en 120 investeringssum på 200 milliarder kroner. Umiddelbart lyder det som mange penge, men det dækker ikke den nedgang, der 110 har været på nybyggerier i Danmark, og det vil ikke kunne løfte branchen op på tidligere niveau. 100 Regeringens initiativ er heller ikke et, der flytter noget for langt størstedelen af virksomhederne inden for bygge- og anlægsbranchen, 90 da de fleste er for små til at kunne byde på opgaverne. Her er et initiativ som håndværkerfradraget meget mere effektfuldt, da det motiverer den almindelige borger til at få udført 80 mindre håndværksopgaver. Hvis vi sammenligner branchens forventninger til omsætningen samme tid sidste år, med den forventning branchen har nu, kan vi se, at forventningerne er noget mere afdæmpede. Andelen af virksomheder, der forventer en stigning i omsætningen på 0-10 %, er faldet fra 29 % i 2012, til 23 % i Andelen af virksomheder, der forventer at kunne fastholde den samme omsætning, er faldet fra 33 % i 2012 til 14 % i Hvordan ser ordresituationen ud? Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom og er En anden udfordring med store entrepriser er, at de er i en størrelse, hvor det kun er få danske virksomheder, der har kapacitet er påvirket af den økonomiske situation. Vi har derfor i vores derfor en god indikator for, hvor meget danske virksomheder 70 til at løfte opgaverne alene, og en del af entreprisen skal derfor spørgeskemaundersøgelse spurgt til ordrebogens størrelse nu i løftes 60 af underentreprenører. forhold til for et halvt år siden for på den måde at få en pejling på, om vi går 2010 mod bedre tider På de seneste større entrepriser kan vi se, at der her er en 2012 tendens til, at disse Omsætning underentrepriser udføres Direkte af udenlandsk omkostning Samlet Lønninger ser det ud til, at branchegruppen Resultat af primær oplever, at udviklingen arbejdskraft, som kan tilbyde dette til en lavere pris. På Metro lige nu står stille. 45 % angiver, at deres ordrebog er den Cityringen i København, hvor der er godt 700 beskæftigede, er samme, mens andelen af virksomheder, der har fået en større de 450 udlændinge, og på havnearealet Navitas i Aarhus er 150 ordrebog, er omtrent på samme størrelse som andelen af virksomheder, ud af 400 beskæftigede udlændinge. der har fået en mindre ordrebog.

14 BRANCHEANALYSE 70 - HÅNDVÆRKERE 60 indeks2006 indeks2007 indeks2008 indeks2009 indeks2010 indeks2011 indeks2012 Alle håndværkere Murere VVS- og blikkenslagerforretninger Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed El-installation Malerforretninger FIGUR 5: Forventninger til omsætningen 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Et fald Et fald på på over over 20% 20 % Et Et fald fald på på % 20 % Et fald Et fald på på % % Samme omsætning En En stigning på på 0-10% 0-10 % En En stigning på på 10-20% % En En stigning på på over 20% over 20 % Alle virksomheder 2013 SMV 2013 Bygge og anlæg 2012 Bygge og Anlæg Bygge 2012 og anlæg 2013 Bygge og Anlæg 2013 Bygge og anlægsbranchen har ikke de store forventninger FIGUR 6: Resultat før rente Hvis vi sammenligner branchens forventninger til omsætningen samme tid sidste år, med den forventning branchen har nu, kan vi se, at forventningerne er noget mere afdæmpede Andelen af virksomheder, der forventer en stigning i omsætningen på 0-10 %, er faldet fra 29 % i 2012, til 23 % i Andelen af virksomheder, der forventer at kunne fastholde den samme omsætning, er faldet fra 33 % i 2012 til 14 % (!) i Hvordan ser ordresituationen ud?

15 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 15 En børnehave skulle have malet indvendigt. Der blev indbudt 7 malere til denne opgave, der var en opgave til kr. Vi bød ikke, da det var spild af vores tid. Citat fra en BDO-kunde Dette er et skred i forhold til den indikation, vi fik et halvt år tidligere. Dengang oplevede flere virksomheder en større ordrebog, og der var samlet en nettotilgang af ordrer. Det samlede billede af resultatet af primær drift er positivt, men det skyldes primært beregningsmetoden. Dykker vi ned i de bagvedliggende tal, viser det sig, at de mindre virksomheder har nydt godt af de faldende materialepriser og enten fastholder eller øger bundlinjen, selv om omsætningen falder. De større virksomheder taber på toplinjen på grund af øget konkurrence på entrepriser, og de rammes derfor på bundlinjen. I vores beregninger af gennemsnittet vægter de ens, og gennemsnittet lander derfor på indeks 101. Samlet er summen af resultatet faldet, men gennemsnitligt fastholdes niveauet. Hvem tjener penge? I den håndværkeranalyse vi udgav i 2010, lavede vi en opgørelse, hvor vi sammenholdt resultat af primær drift med antal ansatte. Når vi laver tilsvarende opstilling for 2012, kan vi aflæse to ting: Virksomhederne har samlet færre ansatte, hvilket fint stemmer overens med opgørelsen fra Dansk Byggeri. Flere af de mindre virksomheder tjener mere, end de gjorde i 2010, mens de større virksomheder alle tjener mindre. I 2010 kunne vi se, at håndværkerne klarede sig fint frem til, de har en 7-10 ansatte. Herefter var der et fald i resultatet, når virksomhederne nåede ansatte, hvorefter resultatet steg igen. Tallene fra 2012 følger udviklingen for tallene fra 2010 frem til ansatte. Mens håndværkerne i 2010 kunne få effekt af stordrift og effektiviseringer, var det i 2012 sværere. Dette skyldes primært den øgede konkurrence på større entrepriser og byggeprojekter. Den typiske håndværker kan håndtere at lede op til 8-10 ansatte. Når denne grænse nås, opstår behovet for at ansætte folk til ledelse, som ikke deltager i produktionen. Af grafen aflæses, at denne ekstra administrative ledelsesressource påvirker resultatet negativt frem til, at virksomhederne igen har ansatte nok til at forrente den ekstra ledelsesressource. Håndværkere skal altså være ekstra opmærksomme, når de når punktet, hvor ekstra ledelseskræfter skal sættes ind. I nogle tilfælde kan det være en overvejelse værd, om virksomheden skal undlade yderligere ansættelser. Vores anbefaling er, at virksomheden lægger en strategi for fremtiden, og som led i denne planlægger, i hvilken takt og retning udviklingen skal ske.

16 Men branchen som helhed er hårdt ramt. Når det samlede indeks for branchens resultat af primær drift er helt nede i indeks 23 i forhold til resultatet i 2006, er det ikke et udtryk for, at branchen tjente uforholdsmæssigt meget i 2006 men et udtryk for, at indtjeningen i branchen er voldsomt under pres. 16 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE En ændret branche Tømrer og bygningssnedkere har et, i forhold til de øvrige brancher i analysen, højt vareforbrug. Dette gør dem ekstra følsomme overfor ændringer i materialepriserne. Der er dog sket i skifte i branchen i forhold til fordelingen mellem, hvor meget nybyggerier udgør af den samlede omsætning. Nybyggerier er kendetegnet ved en høj materialeandel, og i perioden med stor byggeaktivitet har materialeandelen været høj i branchen. Nu fylder serviceopgaver og mindre projekter en større del af den samlede omsætningen, og materialeforbruget er derfor faldet. FIGUR 7: Tømrere indeks Omsætning Indeks omsætning Indeks direkte omkostninger Lønninger Indeks lønninger Indeks resultat af primær drift Direkte omkostninger Resultat af primær drift (2006 = indeks 100) Top 25% Omsætning 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TABEL 2: Økonomisk udvikling Vareforbrug -61% -58% -58% -48% -48% -44% -42% Fremmed arbejde -6% -5% -5% -8% -7% -6% -5% TØMRERE Top 25 % Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vareforbrug -61 % -58 % -58 % -48 % -48 % -44 % -42 % Fremmed arbejde -6 % -5 % -5 % -8 % -7 % -6 % -5 % Lønninger -21 % -24 % -24 % -33 % -30 % -31 % -28 % Dækningsgrad 12 % 13 % 13 % 11 % 15 % 19 % 25 % Andre eksterne omkostninger -5 % -6 % -6 % -10 % -9 % -9 % -10 % Resultat af primær drift 7 % 7 % 7 % 1 % 6 % 10 % 15 %

17 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 17 KAPITEL 3 TØMRERE Går udviklingen den rigtige vej? Tømrere er en af de brancher, der har været hårdest ramt af finanskrisen. Tømrere er, sammen med murere, dem der lægger flest timer på nybyggerier, og faldet i antallet af m 2 under opførelse har derfor ramt branchen hårdt. De seneste to år har tømrerne dog formået at fastholde niveauet for toplinjen, og de har forbedret bundlinjen ved vedholdende at trimme virksomheden til de nye markedsbetingelser. Men branchen som helhed er hårdt ramt. Når det samlede indeks for branchens resultat af primær drift er helt nede i indeks 23 i forhold til resultatet i 2006, er det ikke et udtryk for, at branchen tjente uforholdsmæssigt meget i 2006, men et udtryk for, at indtjeningen i branchen er voldsomt under pres. En ændret branche Tømrere har et, i forhold til de øvrige brancher i analysen, højt vareforbrug. Dette gør dem ekstra følsomme over for ændringer i materialepriserne. Der er dog sket et skifte i branchen i forhold til fordelingen mellem, hvor meget nybyggerier udgør af den samlede omsætning. Nybyggerier er kendetegnet ved en høj materialeandel, og i perioden med stor byggeaktivitet har materialeandelen været høj i branchen. Nu fylder serviceopgaver og mindre projekter en større del af den samlede omsætning, og materialeforbruget er derfor faldet. Andelen af øvrige omkostninger fordoblet Når vi sammenligner, hvor meget de øvrige omkostninger udgør af den samlede omsætning, er der sket en fordobling siden Der er vidt forskellige fokuspunkter, når en håndværksvirksomhed drives under højkonjunkturer i forhold til under lavkonjunkturer. Under højkonjunkturer kommer virksomheden lettere til salget, mens produktionsapparatet og ressourcer er den knappe faktor. Biler, lokaler, medarbejdere og materialer er begrænsningen for, hvor meget virksomheden kan vækste, og hvor mange opgaver, der kan tages ind. Når konjunkturerne vender, ændres fokuspunkterne, og nu er salget den knappe faktor, produktionsapparatet er overgearet, og der er rigeligt adgang til ressourcer. Det vanskelige opstår, når konjunkturerne skifter, og især når skiftet sker fra høj- til lavkonjunkturer. Virksomhederne kommer fra en periode, hvor de har ansat alle de medarbejdere, de kunne få fat i, og har sørget for, at der var biler og lokaler til rådighed, så det ikke skulle begrænse væksten. Nu har virksomhederne så et kapacitetsoverskud, og kapaciteten skal tilpasses, så den svarer til den nye markedssituation. Tømrerne har generelt ikke fået tilpasset hurtigt nok, hvilket kan aflæses i resultatet af primær drift. Mens materialeforbru-

18 De administrative byrder er blevet alt for høje fx i form af indberetning til forskellige statistikker med mange særdeles arbejdskrævende opdelinger. Samtidig er straffen for fejl efterhånden helt ude af proportioner. Citat fra en BDO-kunde

19 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 19 Det gamle mundheld; Godt begyndt er halvt fuldendt kommer til sin ret, når vi kigger på tømrerne. Tømrer, der bruger lidt ekstra tid og energi på at kalkulere og planlægge projekterne, før det reelle arbejde begynder, er også de tømrere, der i sidste ende tjener flest FIGUR penge. 8: Hvad gør de bedste bedre? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Vareforbrug 44% 42% Fremmed arbejde 6% 5% Lønninger 28% 31% Samlet øvrige 9% 10% Resultat af primær drift 10% Tømrere 15% Top 25% i branchen Tømrere Top 25 % i branchen Hvordan get har tilpasset går sig, det har så branchen for tømrer ikke fået og tilpasset bygningssnedkere antallet af ekstra i fremtiden? og energi på at kalkulere og planlægge projekterne, BDO s medarbejdere. forventninger Ligesom de til, øvrige hvordan omkostninger tømrer heller og ikke bygningssnedkerne er før det reelle klarer arbejde begynder, sig i regnskabsåret er også de tømrere, 2013, der i sidste er, justeret at branchen til. vil forbedre resultatet i forhold til ende tjener Vores flest oplevelse penge. er, at branchen nu har tilpasset organisationen, så den modsvarer det ændrede aktivitetsniveau, og at virksomhederne Top 25 % er bedre løbende til at regne får tilpasset den ud de øvrige omkostninger. Hvordan går det så for tømrerne i fremtiden? Der Kigger vil gå på, hvordan et par de år 25 inden % bedste tømrer virksomheder og bygningssnedkerne (Top 25 %) BDO s igen forventninger rammer et til, hvordan resultat tømrerne på niveau klarer sig i regnskabsåret og andre 2013 omkostninger og 2014, er, at branchen er der vil potentiale forbedre resultatet i med klarede 2006, sig i 2012 men i forhold med til god gennemsnittet styring af af mandskab, alle tømrere, indkøb er for der nogle at opnå markante en tilfredsstillende forskelle. indtjening. forhold til Vores oplevelse er, at branchen nu har tilpasset organisationen, så den modsvarer det ændrede aktivitetsniveau, og at virksomhederne løbende får tilpasset de øvrige Top 25 % har både lavere vareforbrug og lavere lønforbrug, så forskellen skal ikke findes i, at øvre kvartil har en større andel af omkostninger. servicearbejde end de øvrige i branchen. En af forskellene er, at Top 25 % i højere grad fokuserer på planlægning og styring af forretningen. De har større lønomkostninger til administration og ledelse, hvilket kan være givet godt ud. En god byggeleder, der er i stand til at sikre udnyttelse af kapaciteten og opnå de rigtige opgaver, vil ofte være et godt valg. Top 25 % anvender i højere grad fremmed arbejde. De hyrer altså fremmed arbejde ind for at håndtere specialopgaver og til at afhjælpe ved spidsbelastning, og de koncentrerer sig derefter om at få det optimale ud af de ressourcer, de har tilgængelige. Det gamle mundheld Godt begyndt er halvt fuldendt kommer til sin ret, når vi kigger på tømrerne. Tømrer, der bruger lidt Der vil gå et par år, inden tømrerne igen rammer et resultat på niveau med 2006, men med god styring af mandskab, indkøb og andre omkostninger er der potentiale for at opnå en tilfredsstillende indtjening.

20 To parametre påvirker indekset for vareforbruget; de generelle indkøbspriser, og hvor meget der skal købes ind, som er direkte knyttet til aktivitetsniveauet. 20 Når BRANCHEANALYSE indekset for vareforbrug - HÅNDVÆRKERE og omsætning er parallelle, betyder det, at el-installatørerne i perioden har været gode til at lade svingende priser afspejle sig i de priser, de har tilbudt kunderne. Denne tendens er dog brudt i de seneste regnskabstal, hvor de direkte omkostninger er steget mere end omsætningen. Fra 2011 til 2012 er omsætningen steget fra indeks 111 til indeks 118, svarende til en stigning på 7 %. I samme periode er de direkte omkostninger steget fra indeks 100 til indeks 115, svarende til 15 %. Resultatet af primær drift reddes af, at omkostningerne til lønninger i samme periode falder, og branchen formår samlet at øge indekset på det primære resultat fra indeks 70 til indeks 80. FIGUR 9: El-installatører indeks Omsætning Lønninger Direkte omkostninger Indeks omsætning Indeks lønninger Indeks direkte omkostninger Indeks resultat af primær drift Resultat af primær drift (2006 = indeks 100) Solcelleanlæg gav branchen et boost Når udviklingen for materialeomkostningerne ikke følger omsætningen parallelt i 2012 skyldes det, at markedet for el-installatørerne i 2012 var præget af den skattemæssige fordel, der var for private i at etablere solcelleanlæg. Denne skattemæssige fordel gav branchen et løft i form TABEL af opgaver 3: Økonomisk og omsætning, udvikling som ellers ikke ville være der. Opgaveren omkring etablering af solcelleanlæg adskiller sig fra branchens øvrige opgaver ved, at der EL-INSTALLATØRER er en forholdsvis høj materialeandel. Samtidigt var det et marked, hvor der Top lige 25 % pludselig var mange udbydere, og avancen på materialeforbruget var derfor mindre end på andre opgaver Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vareforbrug -45 % -43 % -43 % -42 % -42 % -44 % -40 % Fremmed arbejde -1 % -1 % -1 % -1 % -1 % 0 % -1 % Lønninger -33 % -32 % -35 % -37 % -37 % -35 % -32 % Dækningsgrad 21 % 24 % 21 % 20 % 20 % 20 % 27 % Andre eksterne omkostninger -9 % -9 % -10 % -11 % -11 % -11 % -8 % Resultat af primær drift 12 % 15 % 11 % 9 % 8 % 9 % 18 %

21 BRANCHEANALYSE - HÅNDVÆRKERE 21 KAPITEL 4 EL-INSTALLATØRER El-installatører tager prisen for materialeforbrug El-installatører fulgte resten af håndværkerne på omsætningsbølgen frem til I samme periode har vareforbruget (direkte omkostninger) fulgt omsætningen parallelt, men dog i hele perioden under omsætningsindekset. To parametre påvirker indekset for vareforbruget: De generelle indkøbspriser, og hvor meget der skal købes ind. Begge er direkte knyttet til aktivitetsniveauet. Når indekset for vareforbrug og omsætning er parallelle, betyder det, at el-installatørerne i perioden har været gode til at lade svingende priser afspejle sig i de priser, de har tilbudt kunderne. Denne tendens er dog brudt i de seneste regnskabstal, hvor de direkte omkostninger er steget mere end omsætningen. Fra 2011 til 2012 er omsætningen steget fra indeks 111 til indeks 118, svarende til en stigning på 7 %. I samme periode er de direkte omkostninger steget fra indeks 100 til indeks 115, svarende til 15 %. Resultatet af primær drift reddes af, at omkostningerne til lønninger i samme periode falder. Branchen formår samlet at øge indekset på det primære resultat fra indeks 70 til indeks 80. Solcelleanlæg gav branchen et boost Når udviklingen for materialeomkostningerne ikke følger omsætningen parallelt i 2012, skyldes det, at markedet for el-installatørerne i 2012 var præget af den skattemæssige fordel, der var for private i at etablere solcelleanlæg. Denne skattemæssige fordel gav branchen et løft i form af opgaver og omsætning, som ellers ikke ville være der. Opgaverne omkring etablering af solcelleanlæg adskiller sig fra branchens øvrige opgaver ved, at der er en forholdsvis høj materialeandel. Samtidigt var det et marked, hvor der lige pludselig var mange udbydere, og avancen på materialeforbruget var derfor mindre end på andre opgaver. Skarp styring af omkostninger til lønninger Mens el-installatørerne har haft materialepriserne fuldstændigt under kontrol frem til 2011, er det noget andet med både lønomkostningerne og øvrige omkostninger. Indekset for lønninger tog et stort spring i 2007 og sluttede på et højt niveau i Efter 2010 er lønomkostningerne kommet under kontrol, og disse udvikler sig uafhængigt af omsætningens udvikling. I regnskabstallene for 2012 lander branchen på de samme lønomkostninger, som branchen havde i 2006 på trods af, at omsætningen i samme periode er øget med 18 %.

22 De store virksomheder laver deres betalings betingelser om, da de vil have løbende måned + 60 dage. I min virksomhed er betalings betingelserne 8 dage, og hos mine leverandører løbende måned + 30 dage. Så det er meget svært at få enderne til at nå sammen, når de store virksomheder bruger mig som bank. Citat fra en BDO-kunde

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

BRANCHEANALYSE. håndværkere

BRANCHEANALYSE. håndværkere BRANCHEANALYSE håndværkere indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Branchesammenligninger... 9 Kapitel 3 - Tømrere... 17 Kapitel 4 - El-installatører... 23 Kapitel 5 - Malere... 29 Kapitel 6 -

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien Økonomisk analyse 12. marts 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimisme i agroindustrien Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Notat Juni 215 Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de store virksomheder ser lysere på fremtiden end de mindre virksomheder,

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv Analysedata Analysen af økonomien i det danske erhvervsliv er baseret på økonomiske informationer fra regnskabspligtige virksomheder, som har indleveret

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Økonomisk analyse. Ingen spor af optimisme i agroindustrien. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Ingen spor af optimisme i agroindustrien. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 2 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ingen spor af optimisme i agroindustrien De agroindustrielle virksomheders forventninger

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

Økonomisk kvartalsoversigt. September 2017

Økonomisk kvartalsoversigt. September 2017 Økonomisk kvartalsoversigt September 2017 1 Introduktion Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over økonomiske forhold af betydning for branchen. Publikationen

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016 Økonomisk analyse 16. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustrien ser mod udlandet Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Mens vækstpakken og dermed udsigten til genindførelse af håndværkerfradraget har præget dagsordenen i marts, holder landets små og mellemstore

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN: SEPTEMBER 2014 Fakta om undersøgelsen Håndværksrådets konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1.700 respondenter, hvoraf 800 små og mellemstore virksomheder har svaret i august.

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Økonomisk analyse. Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme. 8. marts 2016

Økonomisk analyse. Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme. 8. marts 2016 Økonomisk analyse 8. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme Konjunkturbarometeret er forsat positivt,

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Iværksætterundersøgelsen

Iværksætterundersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2013 9. september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på nes vilkår lige nu, og undersøger hvilke udfordringer som er de største for danske iværksættere lige

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere