Racisme. Imperialisme. Kapitel 2. Antisemitisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Racisme. Imperialisme. Kapitel 2. Antisemitisme"

Transkript

1 Racisme Kapitel 2 Imperialisme Udtrykket stammer fra det romerske imperium kejserrige. Fra kolonitidens begyndelse og var/er det udtryk for den hvide mands hensynsløse udnyttelse af lokalbefolkningen. Dette gjaldt for alle kolonimagterne også Danmark på Grønland og i vore tropekolonier. Den hvide mand hævdede, at han var de primitive stammer overlegen, og at han nærmest gjorde dem en tjeneste ved at udnytte dem. En form for ulandshjælp. Stormagterne kæmpede i imperialismens guldalder om markeder, om kolonier, om penge og magt. Industriens muligheder for at levere stadig flere masseproducerede varer krævede afsætningsmarkeder og råstoffer. Kampen om markederne var en af flere årsager til den Første Verdenskrig. At denne imperialistiske kolonipolitik har styrtet kontinenter ud i talløse konflikter og stadig er baggrund for stammekrige og folkedrab, fortier man. Fredsaftaler mellem kolonimagterne bestod ofte i, at man uden hensyn til folkeslags nationalitet eller kulturelle forskelle trak streger på et landkortet på tværs af forskellene. Eksempler: Burundi, Congo, Palæstina, Irak Iran Tyrkiet med den kurdiske befolkning. Antisemitisme Så langt historien går tilbage har jøderne været forfulgt og undertrykt. I middelalderens katolske hverdag for man frem med bål og brand, der var her tale om et tilsyneladende religiøst fænomen, idet man anklagede jøderne for at være skyld i Jesus død, men man glemte lige i farten, at Jesus selv var jøde. 31

2 Modsætningerne mødes. Her ses et overmenneske og her et undermenneske Jøderne blev forfulgt og udstødt, som var de spedalske og måtte leve isoleret i ghettoer, det vil sige isoleret i byernes slumkvarterer. 32

3 Racistisk antisemitisme Omkring år 1800 dukker den racistiske antisemitisme op i Europa. Nu opstår begreber som den jødiske og ariske race. Tyskere og danskere regnedes som ariere, disse var jøder overlegne, sagde og troede man. Ariere Er mennesker, der tilhører den indoeuropæiske sproggruppe, men indenfor nazismen betegnede ariere det nordiske menneske. Idealbilledet var vore «tapre» forfædre vikingerne, der var bedst kendt og beundret for deres røven, plyndren, hærgen og voldtægter. Den semitiske «race» var betegnelsen for jøder og arabere; disse var efter nazisternes vurdering de lavest stående af alle. På billedet er jøden forsynet med det kommunistiske symbol hammer og segl. Så kan det ikke blive værre. Om den ariske race udtalte den danske digter og forfatter Georg Brandes for næsten 100 år siden: «Den moderne sprogvidenskab fordømmer snakken om den ariske race. Den, der taler om arisk race, arisk blod, ariske øjne og hår, begår samme fejl som den, der vil tale om en langskallet ordbog eller en kortskallet grammatik, et uvidenskabeligt begreb opfundet af undertrykkere. Den, der hævder at ariere er bedre end andre, diskriminerer.» Love til bekæmpelse af racehad Uddrag fra MENNESKET OG MAGTEN (organisation til bekæmpelse af racehad) maj 1939 udtaler Georg Gretor i et opråb: «Vi henvender os til alle danske mennesker, der ønsker at bevare Danmark som et frit og åndeligt selvstændigt land. Det Tredje Riges indflydelse her i landet er proportionalt med den udbredelse, antisemitismen får herhjemme. Ved at åbne døren for den politiske antisemitisme baner vi vejen for det Tredje Riges magtpolitiske aspirationer». I Frankrig resulterede en debat om det manglende juridiske grundlag for at komme racehadet til livs i, at man den 21. april 1939 vedtog en lov med en straframme på op til et år, for den, der gør sig skyldig i bagvaskelse eller æresfornærmelse mod en gruppe, der tilhører en bestemt race eller religion. 33

4 Den gamle lov frikendte skyldige i diskriminationen, såfremt enkeltpersoner ikke havde lidt skade. Interessant er begrundelsen for vedtagelsen af loven. I et brev til den franske præsident henvises til regeringserklæringen af 4. oktober 1938, i denne hedder det: «Alt, hvad der ophidser til had og har til formål at sætte skel mellem franskmænd, bør betragtes som forræderi». Forudsætninger for diskrimination racisme fremmedhad 1. Undertrykkerne er gerne et lands magthavere. En regering, oftest i form af eneherskere i et skindemokrati (bananrepublik), diktatorer. 2. det kan også være rige mennesker, måske en overklasse, der vil bevare magt og rigdomme. Kapitalister, fabrikanter, o.a. skaber tilstande og udnytter disse ved lobbyisme, (politik i korridorerne) flere store firmaer har folk ansat i forskellige parlamenter, eksempelvis i den amerikanske Kongres og E.U. Parlamentet. Her påvirkes lovgivningen (bevillingerne), således at man kan score hurtige og lette penge. Lobbyisme drejer sig ikke kun om våben og krige, men også om forurening, vore fødevarer, sagt kort: menneskers eksistensgrundlag. 3. Social nød, og fattigdom oftest i forbindelse med krig får ofte mennesker til at undertrykke andre, som de føler truer deres eksistens. 4. En krigs barbari, volden, myrderierne fylder mennesker med had, fordi mange har mistet deres kære, overværet eller deltaget i grusomheder, og dermed bliver de ude af stand til at leve et normalt fredeligt liv. De er blevet intolerante, er blevet diskriminationens og undertrykkelsens bannerførere. At vold avler vold kan illustreres med voldsspiral 5. Nationalisme - patriotisme er blot enkelte af de «ismer», der bruges, når befolkningsgrupper skal gejles op. Først serveres det alle gerne vil høre: Vi danske er bedre end andre, vi har verdens bedste smør osv., læs nogle af vore fædrelandssange op for andre, smag på ordene og analyser dem. 6. Religiøse eller politiske fanatikere. Oftest er begreberne knyttet uløseligt sammen, men lad os prøve at adskille og derefter sammenføje for at få overblik. Lad os gå tilbage i historien. Måske han vi lære af andres erfaringer eller rettere dumheder? 34

5 Kong Christian stod ved højen mast, hamrede så gotens hjerne brast. Årsager følgevirkninger? Hidtil har vi beskæftiget os med diskrimination i nærmiljøet, det har foreløbigt været ret harmløst, selvfølgelig ubehageligt nok for den, det går ud over, men lad os se på tilfælde, hvor diskriminering er blevet systematisk gennemført og har ført til folkemord. Hvor har man udført folkemord? Omfang? begrundelser? hensigter? Holocaust Hitlertysklands udryddelse af jøder, sigøjnere, slavere og de endnu ikke omtalte forfølgelser af religiøse politiske modstandere er desværre ikke enkeltstående tilfælde. Mennesker med andre holdninger, som f.eks. de ikke-voldelige tyske fredsbevægelser, som blev anset for at være en trussel mod nazi-styret, derfor blev de forfulgt. Når jeg vælger Nazi-Tyskland er det kun fordi forbrydelserne er bedst oplyst, desværre ikke fordi, de er de største og eneste forbrydelser begået i forrige århundrede. Rækken af folkemord er omfattende, lad os nævne nogle få: Sovjetstyrets udryddelse af Kulakkerne i erne, 12 millioner påstås, at have mistet livet. Japans henrettelse af ca kinesere ved Nanking og Sovjetstyrets massakre i 1941 af omkring polske officerer, som ved Katyn blev aflivet ved nakkeskud. Af sovjetstyrets koncentrationslejre er den mest omtalte Gulagglejren i Sibirien. For Sovjets vedkommende påstår russisk forsker nu, at tallet i alt er 62 millioner menneskeliv Kina foretager stadig overgreb mod den tibetanske befolkning, men går vi til Afrika og andre steder i verden, kniber det med at have papir nok. Ofrenes tal er stadig ukendte. Forstår du nu, at jeg ikke har tid kræfter og papir nok? Diskrimination mellem Nationer racer religioner Den traditionelle krigspropaganda fremstiller andre magter som grusomme barbarer, der vil overfalde det lille uskyldige land. Gulagg 124 Holocaust 92,

6 Både i Første og Anden Verdenskrig blev indsat drengesoldater på 14 og 15 år i krigenes sidste faser. I vor tid har «civilisationen» bredt sig til Afrika og Asien, hvor drenge har begået grusomheder, man dårligt tør drømme om. Kniven er ikke kun til pynt, arme og ben er ofte hugget af ofrene. Befolkningen mangler mad, men våben findes Det er derfor borgerens pligt, at gribe til våben og forsvare sig, sin familie, sit fædreland, Gud og kongeriget. Hitlers propaganda kørte i samme skure, men var blot mere raffineret og systematisk gennemført. Den lød: «Ariere er alle andre racer overlegne. Alle andre racer, jøder sigøjnere, slavere er os ariere underlegne og skal derfor tjene os herrefolket som slaver, til de ikke længere kan bruges (udnyttes), da skal de udryddes. Entlösung = udryddelse.» Den rigsbefuldmægtigede SS er dr. Werner Best telegraferede eksempelvis til Hitler efter jødeforfølgelserne: Danmark er nu jødefrit. Målet var i første omgang et jødefrit Neu Europa, det kostede 6 millioner jøder, 2 millioner sigøjnere og et aldrig opgjort slavere (polakker russere) livet. Ved at udrydde andre folkeslag skaffede man sig Lebensraum. De andre «racer» havde ikke de samme rettigheder, som arieren. Derfor kunne man uden moralske skrupler fratage (smadre røve plyndre) fra undermenneskene. 36

7 Det gjorde Hitler bl.a. med «vedtagelsen» af Nürnbergloven i 1935, hvor jøder, sigøjnere, og folk med ikke hvid hudfarve fik frataget (stjålet) alle deres borgerlige rettigheder. De blev dermed retsløse og var uden et retssamfunds beskyttelse. Vi er bedre end andre vi er herrefolket vi har magten og retten til at undertrykke «retfærdiggjorde» de forbryderiske handlinger og døvede en måske dårlig samvittighed. I denne propagandaform møder vi de traditionelle elementer man ophøjer den, der udfører undertrykkelsen til det bedste menneske, medens den forfulgte nedgøres. Dermed berettiges undertrykkelsen og her får man forklaringen på at ganske almindelige tyske borgere begik krigsforbrydelser. Modsætninger mellem folkeslag har senest ført til folkedrab i Burundi i Afrika og til borgerkrigen i Sierra Lone, hvor børnesoldater aktivt har deltaget i nedslagtning af tusinder. Forskelle mellem trosretninger kan føre til religionskrige. Eksempler herpå er stadig aktuelle i Afghanistan, Indien, Pakistan, Iran Congo og Algier, hvor terrordrab har kostet tusinder af liv. Nu er det nok ikke lige det plan, du færdes på, men udgangspunkterne er de samme. Problemet er om du kan skelne diskrimination på det overordnede plan (regeringsplan) fra det lokale plan. Tre styreformer for statssamfund Et sandt demokrati et sådant eksisterer efter min mening kun på papiret, men nærmest kommer de nordiske landes demokratier. En dansk statsminister udtalte en gang: Demokrati er ikke et færdigt produkt, det er en foreteelse, man til stadighed skal kæmpe for at forbedre, men vær opmærksom på, at det så sandelig også kan forringes. Det vidner den borgerlige regerings hovsa løsninger om. Skindemokrati (bananrepublikker) findes i flere afrikanske lande, hvor præsidenter på forskellig vis har tilranet sig en nærmest diktatorisk magt. Best, Werner dr. 125 Nürnberglov - tavler 57, 62 37

8 Terror drab, forfølgelse af mennesker fra f. eks. menneskerettighedsorganisationer, udført af et veludviklet politi- og militær apparat, samt en til det fuldkomne udviklet bestikkelses og korruptionsteknik er stadig de fremtrædende kendetegn og kan spores i bankdepoter i Schweiz. I ulande, hvor befolkningen i tusindvis lider sultedøden udkæmpes borgerkrige med det mest sofistikerede våbenudstyr, leveret af stormagterne under Den kolde Krigs oprustningsvanvid. Danmark standser af og til ulandshjælp til sådanne lande, når svineriet er blevet for øredøvende og for iøjnefaldende. Diktaturstater Disse minder i mangt og meget om foregående eksempel, men adskiller sig dog ved, at når de føler, at den indre magt sikret, bliver de aggressive og starter erobringskrige. Hvem der styrer hvem, kan være mere end vanskeligt at få frem i dagens lys. Men bag frygten for krige ligger enorme økonomiske interesser, som burde være under samfundenes kontrol, men er de det? Talrige eksempler viser, at dette langt fra er tilfældet. Rustningsindustrierne bruger astronomiske beløb på bestikkelse. Korruptions og bestikkelsessager omtales jævnligt i aviserne. En betingelse for oprustning, senere krig er frygt for de andre den fæle nabo, denne frygt kan skabes ved propaganda og ved terror indenfor landets egne grænser. Midler metoder til at få magt Den positive (den sjældne) Eksemplets magt: Man opfører sig rimeligt hensynsfuldt over for andre ved sine præstationer, det kan være sportslige, eller når man diskuterer, optræder man fornuftigt. Man forstår at lytte, man respekterer andres synspunkter, man hævder sig overfor andre ved at vise hensyn, ved en indsats, der ikke har negative følger for andre. Den negative (den mest brugte) Her har statussymboler ofte betydning. Kan man ikke hævde sig ved sit eget værd, er statussymboler et godt middel til at tiltrække sig opmærksomhed. 38

9 Det kan være ved at have en bil, der har mere krom end andres, og bare kører derudad. Blær blærerøv er betegnelse for fænomenet. Man praler ved at vise sin økonomiske formåen, man har penge nok, man sidder ikke og hakker i det. En ret almindelig og direkte måde er selvhævdelse pral. Når andre begår fejl dummer sig påpeger fremhæver man disse og fejlen overdrives. Man søger at hævde sig på andres bekostning. Pralende personer kan ofte lide af mindreværd og bortleder ved at kæfte op opmærksomheden fra sine svage sider. Jantelovens første bud er: «Du skal ikke tro, du er noget». Man finder frem til og fremhæver det, der tilsyneladende gør andre ringere eller dårligere end en selv. Dette indebærer, at man bliver intolerant, man bliver fordømmende, hvilket igen betyder, at kun ens egne meninger gælder. Den indirekte Når man befinder sig længere nede på hønsestigens hakkeorden, lefles fedtes sledskes eller klappes på ryggen for den eller de, der har magt. Denne metode kendetegnes ved øjentjeneri eller kan komme frem, når akademiske eksperter med korte mellemrum fremsætter tilsyneladende modsatte ekspertudtalelser. Bedst kendt for sin tåbelighed blev en undersøgelse af hjerneskader hos malere. Eksperten kom ved hjælp af en stor pose penge frem til, at arbejdsskader hos malere skyldtes druk, de var simpelthen nogle drukkenbolte. Ikke et ord om terpentin. Man sælger sig til den højestbydende, måske kan det kaldes prostitution. Handlemåden er lig med gadeludderens, eneste forskel, de kan beholde bukserne på. Under besættelsen var der embedsmænd, der for at opnå fordele solgte sig til fjenden, til tyskerne. Sidst kendte eksempel på embedsmisbrug er skandalen i Farum. Sådanne personager blev og bliver kaldt chauvinister, øjentjenere, håndlangere eller lakajer. En magtposition kan forstærkes på utroligt mange måder, man kan befæste en magtposition ved at slå splid. Metoden kaldes: DEL OG HERSK Ved at slå et sammenhold i stykker, kan man selv blive stærkere. 39

10 I stormagtspolitik kaldes det magtbalance og kendes bedst fra imperialismens guldalder, hvor England med koldt og gustent overlæg spillede andre magter ud mod hinanden og fra Hitlers politik ved at skære én skive pølse ad gangen. Salamimetoden. Ved at forfølge en person, en gruppe mennesker af anden race, med en anden kultur eller religion kan opmærksomheden bortledes fra magthaveren selv, denne kan dermed fortsætte sit magtmisbrug, og endelig hvis folk begynder at knurre, kan han give de andre skylden for dårligdommene. De forfulgte bliver lynafledere Endelig kan visse grupper score penge på diskrimination, disse grupper findes så at sige altid i kredse, der tilsyneladende er nationale og som er militaristisk indstillet (sagt mindre pænt, men mere rammende militærliderlige) og som kan tjene penge på frygten for krig (oprustning) eller på at føre krig. Oprustning betyder at fabrikanter producerer til lager, men på grund af den tekniske udvikling «tvinges» de til stadig at opfinde nye våben, der kan smadre, lemlæste endnu bedre, det giver forøget omsætning og fortjeneste. Eksempler på militærstrategi og udvikling af mordredskaber: 1. Russerne nedkastede legetøj i Afghanistan, som var miner. Når børn samlede legetøjet op sprang det og dræbte eller lemlæstede. 2. Landminer har lemlæstet tusinder i deres forsøg på at skaffe sig føde ved opdyrkning af deres jord. Ved en årelang massiv indsats fra pacifister er brug af disse miner nu forbudt. Men dagligt lemlæstes mennesker, da uskadeliggørelse koster enormt. 3. Men nye opfindelser viser sig endnu værre eksempelvis klyngebomber. Lagrenes omsætningshastighed og dermed indtjeningen er naturligt nok størst under en krig. Diskrimination forudsætter, at den eller de, der diskriminerer skal have eller skal mangle nogle særlige personlige egenskaber holdninger og opfattelser af sig selv og den omverden han/hun lever i. Ikke alle er udstyret med disse for overgrebene nødvendige personlighedstræk, (samvittighed retsbevidsthed). De hjælpes ofte, for ofte af deres nærmeste bekendtskabskreds, forældre venner skole og ikke mindst af medier aviser radio TV og af nogle politikere. 40

11 Det kan ske i diskussioner, men også ved en systematisk tilrettelagt indsats, (propaganda) som koster en utrolig bunke spildte skattekroner. Det oplever vi, når man afholder valg, især de amerikanske præsidentvalg koster formuer. Det skal forstås således, at politikerne udtaler sig tvetydigt. Indianerne kalder det for at tale med to tunger. De afgiver løfter uden at drømme om at indfri disse. Det kaldes for valgflæsk. Almindeligvis siger politikere ét, og gør derefter noget ganske andet. Denne udtryksmåde betegnes også som den sorte svinehunds tale. De dygtigste, der forfører os almindelige dødelige, kan sige noget tilsyneladende pænt, men når man går deres udtalelser og holdninger efter i sømmene, er meningen og følgerne den modsatte af, hvad de tilsyneladende har sagt. Propaganda Hitlers propaganda et folk herrefolket et rige en fører gav det tyske folk følelsen af, at de som herrefolk havde ikke alene ret til, men også pligt til at diskriminere undertrykke myrde andre. Har man denne tro, får man ikke de store problemer med en dårlig samvittighed senere. Det er en del af forklaringen på, at den tyske nation på rekordtid midt i en krig, kunne bygge og indrette mere end 500 koncentrationslejre med alle de teknisk komplicerede faciliteter, der var forudsætningen for, at det lykkedes at udrydde 6 millioner jøder, 2 millioner sigøjnere og et ukendt antal slavere. Alene opbygning af de nødvendige jernbanelinjer var et kæmpeprojekt. Tænk blot på de mange kilometre pigtråd, der skulle produceres. Uden en bred folkelig indsats fra det tyske folk havde nazisterne ikke kunnet gennemføre folkedrabene. Som du nu kan se, stilles der ret store krav til os for at kunne skelne for at finde frem til ret og vrang. Du skal nok være ret godt begavet. Du skal også have mod til at være anderledes have et andet standpunkt end flertallet, der som bekendt følger strømmen eller mindre pænt udtrykt bare laller derudad. 41

12 For at skille skidt snot fra kanel, tror jeg, at man skal være sej, udholdende være parat til at tage ansvar og betale prisen for sine holdninger, det var jeg er du også det? Banale eksempler på handlingsmønstre muligheder Nogle store knægte tæver løs på en mindre fyr. Du er i tvivl, hvad kan, hvad bør du gøre? En fulderik sætter sig ind i sin bil, igen er du i tvivl, hvad kan, hvad bør du gøre? Du vælger konfrontation; Du går direkte til sagen. Du blander dig; I tilfælde af slagsmål fysisk vold er chancerne for, at voldsmændene rotter sig sammen og tildeler dig en pose tørre tæsk overvejende sandsynlig, afhængig, naturligvis af dit volumen, og hvor øde gerningsstedet er. Du blander dig uden om, det går jo nok og det nytter jo ikke noget, du er bare et hul i jorden. Er du ude på Herrens Mark, kan du jo prøve at få assistance, man kan forsøge at ringe efter hjælp, vi har jo en ordensmagt, har jeg hørt. Problemet er, om den har tid. Det kniber jo med ressourcerne i vore dage. Når man skal yde en indsats, vil alle naturligt nok, først gøre sig nogle overvejelser. Vil det hjælpe? Hvor stor må mit offer være? Tør jeg løbe en risiko? Kan jeg komme til skade, måske endog sætte livet til? Her er tale om et skøn og grænserne er afhængige af en lang række faktorer. Grænseværdierne for en ældre dame med grå stær og krykstok ligger ikke på samme niveau som hos en sportstrænet atlet. 42

13 Det letteste er at gå videre, blande sig uden om. Men hvad med dine egne følelser bagefter? Især hvis branderten eller den fysiske vold kaster andre i ulykke, ved at pløje uskyldige mennesker i graven eller i kørestole. Hvordan vil du have det med dig selv? Hvad kunne du have gjort; vil måske svirre i dit baghoved? Vælger du at blande dig uden om, har du placeret dig i DET TAVSE FLERTALs skare de holdningsløses. 43

14 Du forsøger den pædagogiske løsningsmodel; venligt, med en passende dosis fornuftige argumenter forsøger du at overtale fulderikken til at lade bilen stå. Du får et beskidt svar; havde nok heller ikke ventet andet; bliver måske endog truet med øretæver. Du prøver som sidste udvej at få nøglerne fra ham. Du afstår fra at bruge magt vold og lusker af med hans udbrud i ørerne, der er ingen, der kører bedre bil end han, når han har en brandert på; det rager ikke dig, bland dig uden om. Holdninger handlinger grænseværdier under besættelsen. Børns retfærdighedsans er som regel ikke beskadiget i samme grad som voksnes, de er derfor tilbøjelige til at dømme alt i sort eller hvidt. Derfor har jeg har haft mere end svært ved at beskrive danskes holdninger under den tyske besættelse. Danskeres indsats eller mangel på samme går fra det sorteste sorte til det snehvide. Min gode ven, Bjørn Gemzøe illustrerer problematikken. 1 Terrorristen voldsmanden er beskrevet i Temabøgerne og kræver ikke særlige kommentarer, han står helt i sort. 44

15 Manden med bensinen illustrerer medløberen, det man i kriminalsproget kalder for hæleren. Når denne står for domstolen, har man som udgangspunkt: Hæleren er ligeså skyldig som stjæleren. Det forstår jeg således, at den, der bistår terrorristen nazisten i at udføre sine forbrydelser, har samme skyld. Hvis man tjener tilbyder en fjende sine tjenester, gør man sig skyldig i landsforræderi, medmindre ens eget liv og helbred er i fare. Man skal være truet. Når man skal bedømme danske politikeres samarbejde med tyskerne kan dette inddeles i flere faser: De var overbevist om en tysk sejr og jeg har dokumenteret tjeneste på tjeneste, som de tilbød nazisterne af egen fri vilje uden på noget tidspunkt at være truet. Er du i mindste tvivl om min dokumentation, kan du finde den i den tids Billedblade. 45

16 Igen ser vi en spredning i interesser og holdninger: 3 Værnemageren landmanden arbejderen, der for at tjene ussel mammon anstrengte sig gjorde sig umage og producerede til den tyske krigsmaskine. Husk lige: Et stykke soflæsk har samme betydning i en krig som et våben. Påstande som, at man råbte højt, at man sang vort fædrelands vemodige sange, at man gik med kongemærke, eller Royal Air-Forcehue, at man gik til alsang og algang tæller ikke. Det nytter ikke at man giver op på forhånd argumentet tæller ikke. Vi ser kun på effekten. Konklusion: De var landsforrædere. 4 Heltebilledet af den tapre landssoldat eller frihedskæmperen taler for sig selv. Men også her er der efter min ringe mening forskelle i indsats og ikke mindst i vilje og evne til at yde modstand. Ingen kan forlange, at man yder modstand, hvis man på forhånd kan indse, at man nærmest gør fjenden en tjeneste ved at blive tilintetgjort slagtet. Mange var tvunget til at udføre tysk arbejde for at få smør på brødet. Disse arbejdere går fri, hvis de anstrengte sig for at producere mindst muligt, på længst mulig tid og helst i en ubrugelig kvalitet. En gammel smed sagde: Det gælder om at lave så meget lort som muligt og at være så længe om det som muligt. Jeg har fremført en lang række eksempler alle karakteriseret som CIVIL ULYDIGHED. Hvis du kun vurderer dine medborgere ud fra deres indsats altså bruger skrueeffekten som målestok, vil din venneskare svinde ind, men til gengæld er den værd at bruge tid på. 46 Civil Ulydighed 78

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Den såkaldte krig mod terror Findes der en mulighed for forsoning - eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand?

Den såkaldte krig mod terror Findes der en mulighed for forsoning - eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand? Foto: Gert Rosing. Forfatteren springer her ud i luftrummet over Bornholm i 4000 meters højde. Under dragten har han proppet Bamse Bum Bum ind. Det føles mere betryggende. Men ikke for bamsen, som foretrak

Læs mere

Kapitel 13. Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975. Arbejderbeskyttelse

Kapitel 13. Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975. Arbejderbeskyttelse Kapitel 13 Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975 I dette og det følgende kapitel belyses primært en udvikling, der ændrede på arbejdernes kår. Da der i en lang række tilfælde er

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2004 terror Terror eller befrielseskamp? Trænede selvmordsbombere Overlevede gidseltagning i Irak Terrorens historie USA er en terroriststat! Blekingegade-banden Opgaver på

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

ALFA-HAN eller TØFFELHELT

ALFA-HAN eller TØFFELHELT Kåre Fog: ALFA-HAN eller TØFFELHELT Uddrag af e-bog 169 KAPITELOVERSIGT Kapitel 1. Den flinke fyrs problemer Kapitel 2. Mændenes nye udfordringer Kapitel 3. Scoretrænernes baggrund Kapitel 4. Opdragelsens

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Fra demonstrationen Lad Gaza Leve København 17. januar 2009 FRIT PALÆSTINA! Nr. 3 13. årg. 2009 31. januar - 13. februar Støttepris 20 kr. TEMA: israel og modstanden Den forfejlede

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

EN STAT FOR EN HVER PRIS

EN STAT FOR EN HVER PRIS EN STAT FOR EN HVER PRIS KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN AF BIRGITTE RAHBEK FORORD Kapitel 1 DE MANGE LØFTER Kapitel 2 ZIONISTERNE OG HOLOCAUST Kapitel 3 PALÆSTINAS DELING Kapitel 4 KAMPEN OM PALÆSTINA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

ET UNDERVISNINGSMATERIALE ET UNDERVISNINGSMATERIALE Udarbejdet af Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier For Sandrew Metronome Filmdistribution Udarbejdelse Undervisningsmaterialet

Læs mere