Racisme. Imperialisme. Kapitel 2. Antisemitisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Racisme. Imperialisme. Kapitel 2. Antisemitisme"

Transkript

1 Racisme Kapitel 2 Imperialisme Udtrykket stammer fra det romerske imperium kejserrige. Fra kolonitidens begyndelse og var/er det udtryk for den hvide mands hensynsløse udnyttelse af lokalbefolkningen. Dette gjaldt for alle kolonimagterne også Danmark på Grønland og i vore tropekolonier. Den hvide mand hævdede, at han var de primitive stammer overlegen, og at han nærmest gjorde dem en tjeneste ved at udnytte dem. En form for ulandshjælp. Stormagterne kæmpede i imperialismens guldalder om markeder, om kolonier, om penge og magt. Industriens muligheder for at levere stadig flere masseproducerede varer krævede afsætningsmarkeder og råstoffer. Kampen om markederne var en af flere årsager til den Første Verdenskrig. At denne imperialistiske kolonipolitik har styrtet kontinenter ud i talløse konflikter og stadig er baggrund for stammekrige og folkedrab, fortier man. Fredsaftaler mellem kolonimagterne bestod ofte i, at man uden hensyn til folkeslags nationalitet eller kulturelle forskelle trak streger på et landkortet på tværs af forskellene. Eksempler: Burundi, Congo, Palæstina, Irak Iran Tyrkiet med den kurdiske befolkning. Antisemitisme Så langt historien går tilbage har jøderne været forfulgt og undertrykt. I middelalderens katolske hverdag for man frem med bål og brand, der var her tale om et tilsyneladende religiøst fænomen, idet man anklagede jøderne for at være skyld i Jesus død, men man glemte lige i farten, at Jesus selv var jøde. 31

2 Modsætningerne mødes. Her ses et overmenneske og her et undermenneske Jøderne blev forfulgt og udstødt, som var de spedalske og måtte leve isoleret i ghettoer, det vil sige isoleret i byernes slumkvarterer. 32

3 Racistisk antisemitisme Omkring år 1800 dukker den racistiske antisemitisme op i Europa. Nu opstår begreber som den jødiske og ariske race. Tyskere og danskere regnedes som ariere, disse var jøder overlegne, sagde og troede man. Ariere Er mennesker, der tilhører den indoeuropæiske sproggruppe, men indenfor nazismen betegnede ariere det nordiske menneske. Idealbilledet var vore «tapre» forfædre vikingerne, der var bedst kendt og beundret for deres røven, plyndren, hærgen og voldtægter. Den semitiske «race» var betegnelsen for jøder og arabere; disse var efter nazisternes vurdering de lavest stående af alle. På billedet er jøden forsynet med det kommunistiske symbol hammer og segl. Så kan det ikke blive værre. Om den ariske race udtalte den danske digter og forfatter Georg Brandes for næsten 100 år siden: «Den moderne sprogvidenskab fordømmer snakken om den ariske race. Den, der taler om arisk race, arisk blod, ariske øjne og hår, begår samme fejl som den, der vil tale om en langskallet ordbog eller en kortskallet grammatik, et uvidenskabeligt begreb opfundet af undertrykkere. Den, der hævder at ariere er bedre end andre, diskriminerer.» Love til bekæmpelse af racehad Uddrag fra MENNESKET OG MAGTEN (organisation til bekæmpelse af racehad) maj 1939 udtaler Georg Gretor i et opråb: «Vi henvender os til alle danske mennesker, der ønsker at bevare Danmark som et frit og åndeligt selvstændigt land. Det Tredje Riges indflydelse her i landet er proportionalt med den udbredelse, antisemitismen får herhjemme. Ved at åbne døren for den politiske antisemitisme baner vi vejen for det Tredje Riges magtpolitiske aspirationer». I Frankrig resulterede en debat om det manglende juridiske grundlag for at komme racehadet til livs i, at man den 21. april 1939 vedtog en lov med en straframme på op til et år, for den, der gør sig skyldig i bagvaskelse eller æresfornærmelse mod en gruppe, der tilhører en bestemt race eller religion. 33

4 Den gamle lov frikendte skyldige i diskriminationen, såfremt enkeltpersoner ikke havde lidt skade. Interessant er begrundelsen for vedtagelsen af loven. I et brev til den franske præsident henvises til regeringserklæringen af 4. oktober 1938, i denne hedder det: «Alt, hvad der ophidser til had og har til formål at sætte skel mellem franskmænd, bør betragtes som forræderi». Forudsætninger for diskrimination racisme fremmedhad 1. Undertrykkerne er gerne et lands magthavere. En regering, oftest i form af eneherskere i et skindemokrati (bananrepublik), diktatorer. 2. det kan også være rige mennesker, måske en overklasse, der vil bevare magt og rigdomme. Kapitalister, fabrikanter, o.a. skaber tilstande og udnytter disse ved lobbyisme, (politik i korridorerne) flere store firmaer har folk ansat i forskellige parlamenter, eksempelvis i den amerikanske Kongres og E.U. Parlamentet. Her påvirkes lovgivningen (bevillingerne), således at man kan score hurtige og lette penge. Lobbyisme drejer sig ikke kun om våben og krige, men også om forurening, vore fødevarer, sagt kort: menneskers eksistensgrundlag. 3. Social nød, og fattigdom oftest i forbindelse med krig får ofte mennesker til at undertrykke andre, som de føler truer deres eksistens. 4. En krigs barbari, volden, myrderierne fylder mennesker med had, fordi mange har mistet deres kære, overværet eller deltaget i grusomheder, og dermed bliver de ude af stand til at leve et normalt fredeligt liv. De er blevet intolerante, er blevet diskriminationens og undertrykkelsens bannerførere. At vold avler vold kan illustreres med voldsspiral 5. Nationalisme - patriotisme er blot enkelte af de «ismer», der bruges, når befolkningsgrupper skal gejles op. Først serveres det alle gerne vil høre: Vi danske er bedre end andre, vi har verdens bedste smør osv., læs nogle af vore fædrelandssange op for andre, smag på ordene og analyser dem. 6. Religiøse eller politiske fanatikere. Oftest er begreberne knyttet uløseligt sammen, men lad os prøve at adskille og derefter sammenføje for at få overblik. Lad os gå tilbage i historien. Måske han vi lære af andres erfaringer eller rettere dumheder? 34

5 Kong Christian stod ved højen mast, hamrede så gotens hjerne brast. Årsager følgevirkninger? Hidtil har vi beskæftiget os med diskrimination i nærmiljøet, det har foreløbigt været ret harmløst, selvfølgelig ubehageligt nok for den, det går ud over, men lad os se på tilfælde, hvor diskriminering er blevet systematisk gennemført og har ført til folkemord. Hvor har man udført folkemord? Omfang? begrundelser? hensigter? Holocaust Hitlertysklands udryddelse af jøder, sigøjnere, slavere og de endnu ikke omtalte forfølgelser af religiøse politiske modstandere er desværre ikke enkeltstående tilfælde. Mennesker med andre holdninger, som f.eks. de ikke-voldelige tyske fredsbevægelser, som blev anset for at være en trussel mod nazi-styret, derfor blev de forfulgt. Når jeg vælger Nazi-Tyskland er det kun fordi forbrydelserne er bedst oplyst, desværre ikke fordi, de er de største og eneste forbrydelser begået i forrige århundrede. Rækken af folkemord er omfattende, lad os nævne nogle få: Sovjetstyrets udryddelse af Kulakkerne i erne, 12 millioner påstås, at have mistet livet. Japans henrettelse af ca kinesere ved Nanking og Sovjetstyrets massakre i 1941 af omkring polske officerer, som ved Katyn blev aflivet ved nakkeskud. Af sovjetstyrets koncentrationslejre er den mest omtalte Gulagglejren i Sibirien. For Sovjets vedkommende påstår russisk forsker nu, at tallet i alt er 62 millioner menneskeliv Kina foretager stadig overgreb mod den tibetanske befolkning, men går vi til Afrika og andre steder i verden, kniber det med at have papir nok. Ofrenes tal er stadig ukendte. Forstår du nu, at jeg ikke har tid kræfter og papir nok? Diskrimination mellem Nationer racer religioner Den traditionelle krigspropaganda fremstiller andre magter som grusomme barbarer, der vil overfalde det lille uskyldige land. Gulagg 124 Holocaust 92,

6 Både i Første og Anden Verdenskrig blev indsat drengesoldater på 14 og 15 år i krigenes sidste faser. I vor tid har «civilisationen» bredt sig til Afrika og Asien, hvor drenge har begået grusomheder, man dårligt tør drømme om. Kniven er ikke kun til pynt, arme og ben er ofte hugget af ofrene. Befolkningen mangler mad, men våben findes Det er derfor borgerens pligt, at gribe til våben og forsvare sig, sin familie, sit fædreland, Gud og kongeriget. Hitlers propaganda kørte i samme skure, men var blot mere raffineret og systematisk gennemført. Den lød: «Ariere er alle andre racer overlegne. Alle andre racer, jøder sigøjnere, slavere er os ariere underlegne og skal derfor tjene os herrefolket som slaver, til de ikke længere kan bruges (udnyttes), da skal de udryddes. Entlösung = udryddelse.» Den rigsbefuldmægtigede SS er dr. Werner Best telegraferede eksempelvis til Hitler efter jødeforfølgelserne: Danmark er nu jødefrit. Målet var i første omgang et jødefrit Neu Europa, det kostede 6 millioner jøder, 2 millioner sigøjnere og et aldrig opgjort slavere (polakker russere) livet. Ved at udrydde andre folkeslag skaffede man sig Lebensraum. De andre «racer» havde ikke de samme rettigheder, som arieren. Derfor kunne man uden moralske skrupler fratage (smadre røve plyndre) fra undermenneskene. 36

7 Det gjorde Hitler bl.a. med «vedtagelsen» af Nürnbergloven i 1935, hvor jøder, sigøjnere, og folk med ikke hvid hudfarve fik frataget (stjålet) alle deres borgerlige rettigheder. De blev dermed retsløse og var uden et retssamfunds beskyttelse. Vi er bedre end andre vi er herrefolket vi har magten og retten til at undertrykke «retfærdiggjorde» de forbryderiske handlinger og døvede en måske dårlig samvittighed. I denne propagandaform møder vi de traditionelle elementer man ophøjer den, der udfører undertrykkelsen til det bedste menneske, medens den forfulgte nedgøres. Dermed berettiges undertrykkelsen og her får man forklaringen på at ganske almindelige tyske borgere begik krigsforbrydelser. Modsætninger mellem folkeslag har senest ført til folkedrab i Burundi i Afrika og til borgerkrigen i Sierra Lone, hvor børnesoldater aktivt har deltaget i nedslagtning af tusinder. Forskelle mellem trosretninger kan føre til religionskrige. Eksempler herpå er stadig aktuelle i Afghanistan, Indien, Pakistan, Iran Congo og Algier, hvor terrordrab har kostet tusinder af liv. Nu er det nok ikke lige det plan, du færdes på, men udgangspunkterne er de samme. Problemet er om du kan skelne diskrimination på det overordnede plan (regeringsplan) fra det lokale plan. Tre styreformer for statssamfund Et sandt demokrati et sådant eksisterer efter min mening kun på papiret, men nærmest kommer de nordiske landes demokratier. En dansk statsminister udtalte en gang: Demokrati er ikke et færdigt produkt, det er en foreteelse, man til stadighed skal kæmpe for at forbedre, men vær opmærksom på, at det så sandelig også kan forringes. Det vidner den borgerlige regerings hovsa løsninger om. Skindemokrati (bananrepublikker) findes i flere afrikanske lande, hvor præsidenter på forskellig vis har tilranet sig en nærmest diktatorisk magt. Best, Werner dr. 125 Nürnberglov - tavler 57, 62 37

8 Terror drab, forfølgelse af mennesker fra f. eks. menneskerettighedsorganisationer, udført af et veludviklet politi- og militær apparat, samt en til det fuldkomne udviklet bestikkelses og korruptionsteknik er stadig de fremtrædende kendetegn og kan spores i bankdepoter i Schweiz. I ulande, hvor befolkningen i tusindvis lider sultedøden udkæmpes borgerkrige med det mest sofistikerede våbenudstyr, leveret af stormagterne under Den kolde Krigs oprustningsvanvid. Danmark standser af og til ulandshjælp til sådanne lande, når svineriet er blevet for øredøvende og for iøjnefaldende. Diktaturstater Disse minder i mangt og meget om foregående eksempel, men adskiller sig dog ved, at når de føler, at den indre magt sikret, bliver de aggressive og starter erobringskrige. Hvem der styrer hvem, kan være mere end vanskeligt at få frem i dagens lys. Men bag frygten for krige ligger enorme økonomiske interesser, som burde være under samfundenes kontrol, men er de det? Talrige eksempler viser, at dette langt fra er tilfældet. Rustningsindustrierne bruger astronomiske beløb på bestikkelse. Korruptions og bestikkelsessager omtales jævnligt i aviserne. En betingelse for oprustning, senere krig er frygt for de andre den fæle nabo, denne frygt kan skabes ved propaganda og ved terror indenfor landets egne grænser. Midler metoder til at få magt Den positive (den sjældne) Eksemplets magt: Man opfører sig rimeligt hensynsfuldt over for andre ved sine præstationer, det kan være sportslige, eller når man diskuterer, optræder man fornuftigt. Man forstår at lytte, man respekterer andres synspunkter, man hævder sig overfor andre ved at vise hensyn, ved en indsats, der ikke har negative følger for andre. Den negative (den mest brugte) Her har statussymboler ofte betydning. Kan man ikke hævde sig ved sit eget værd, er statussymboler et godt middel til at tiltrække sig opmærksomhed. 38

9 Det kan være ved at have en bil, der har mere krom end andres, og bare kører derudad. Blær blærerøv er betegnelse for fænomenet. Man praler ved at vise sin økonomiske formåen, man har penge nok, man sidder ikke og hakker i det. En ret almindelig og direkte måde er selvhævdelse pral. Når andre begår fejl dummer sig påpeger fremhæver man disse og fejlen overdrives. Man søger at hævde sig på andres bekostning. Pralende personer kan ofte lide af mindreværd og bortleder ved at kæfte op opmærksomheden fra sine svage sider. Jantelovens første bud er: «Du skal ikke tro, du er noget». Man finder frem til og fremhæver det, der tilsyneladende gør andre ringere eller dårligere end en selv. Dette indebærer, at man bliver intolerant, man bliver fordømmende, hvilket igen betyder, at kun ens egne meninger gælder. Den indirekte Når man befinder sig længere nede på hønsestigens hakkeorden, lefles fedtes sledskes eller klappes på ryggen for den eller de, der har magt. Denne metode kendetegnes ved øjentjeneri eller kan komme frem, når akademiske eksperter med korte mellemrum fremsætter tilsyneladende modsatte ekspertudtalelser. Bedst kendt for sin tåbelighed blev en undersøgelse af hjerneskader hos malere. Eksperten kom ved hjælp af en stor pose penge frem til, at arbejdsskader hos malere skyldtes druk, de var simpelthen nogle drukkenbolte. Ikke et ord om terpentin. Man sælger sig til den højestbydende, måske kan det kaldes prostitution. Handlemåden er lig med gadeludderens, eneste forskel, de kan beholde bukserne på. Under besættelsen var der embedsmænd, der for at opnå fordele solgte sig til fjenden, til tyskerne. Sidst kendte eksempel på embedsmisbrug er skandalen i Farum. Sådanne personager blev og bliver kaldt chauvinister, øjentjenere, håndlangere eller lakajer. En magtposition kan forstærkes på utroligt mange måder, man kan befæste en magtposition ved at slå splid. Metoden kaldes: DEL OG HERSK Ved at slå et sammenhold i stykker, kan man selv blive stærkere. 39

10 I stormagtspolitik kaldes det magtbalance og kendes bedst fra imperialismens guldalder, hvor England med koldt og gustent overlæg spillede andre magter ud mod hinanden og fra Hitlers politik ved at skære én skive pølse ad gangen. Salamimetoden. Ved at forfølge en person, en gruppe mennesker af anden race, med en anden kultur eller religion kan opmærksomheden bortledes fra magthaveren selv, denne kan dermed fortsætte sit magtmisbrug, og endelig hvis folk begynder at knurre, kan han give de andre skylden for dårligdommene. De forfulgte bliver lynafledere Endelig kan visse grupper score penge på diskrimination, disse grupper findes så at sige altid i kredse, der tilsyneladende er nationale og som er militaristisk indstillet (sagt mindre pænt, men mere rammende militærliderlige) og som kan tjene penge på frygten for krig (oprustning) eller på at føre krig. Oprustning betyder at fabrikanter producerer til lager, men på grund af den tekniske udvikling «tvinges» de til stadig at opfinde nye våben, der kan smadre, lemlæste endnu bedre, det giver forøget omsætning og fortjeneste. Eksempler på militærstrategi og udvikling af mordredskaber: 1. Russerne nedkastede legetøj i Afghanistan, som var miner. Når børn samlede legetøjet op sprang det og dræbte eller lemlæstede. 2. Landminer har lemlæstet tusinder i deres forsøg på at skaffe sig føde ved opdyrkning af deres jord. Ved en årelang massiv indsats fra pacifister er brug af disse miner nu forbudt. Men dagligt lemlæstes mennesker, da uskadeliggørelse koster enormt. 3. Men nye opfindelser viser sig endnu værre eksempelvis klyngebomber. Lagrenes omsætningshastighed og dermed indtjeningen er naturligt nok størst under en krig. Diskrimination forudsætter, at den eller de, der diskriminerer skal have eller skal mangle nogle særlige personlige egenskaber holdninger og opfattelser af sig selv og den omverden han/hun lever i. Ikke alle er udstyret med disse for overgrebene nødvendige personlighedstræk, (samvittighed retsbevidsthed). De hjælpes ofte, for ofte af deres nærmeste bekendtskabskreds, forældre venner skole og ikke mindst af medier aviser radio TV og af nogle politikere. 40

11 Det kan ske i diskussioner, men også ved en systematisk tilrettelagt indsats, (propaganda) som koster en utrolig bunke spildte skattekroner. Det oplever vi, når man afholder valg, især de amerikanske præsidentvalg koster formuer. Det skal forstås således, at politikerne udtaler sig tvetydigt. Indianerne kalder det for at tale med to tunger. De afgiver løfter uden at drømme om at indfri disse. Det kaldes for valgflæsk. Almindeligvis siger politikere ét, og gør derefter noget ganske andet. Denne udtryksmåde betegnes også som den sorte svinehunds tale. De dygtigste, der forfører os almindelige dødelige, kan sige noget tilsyneladende pænt, men når man går deres udtalelser og holdninger efter i sømmene, er meningen og følgerne den modsatte af, hvad de tilsyneladende har sagt. Propaganda Hitlers propaganda et folk herrefolket et rige en fører gav det tyske folk følelsen af, at de som herrefolk havde ikke alene ret til, men også pligt til at diskriminere undertrykke myrde andre. Har man denne tro, får man ikke de store problemer med en dårlig samvittighed senere. Det er en del af forklaringen på, at den tyske nation på rekordtid midt i en krig, kunne bygge og indrette mere end 500 koncentrationslejre med alle de teknisk komplicerede faciliteter, der var forudsætningen for, at det lykkedes at udrydde 6 millioner jøder, 2 millioner sigøjnere og et ukendt antal slavere. Alene opbygning af de nødvendige jernbanelinjer var et kæmpeprojekt. Tænk blot på de mange kilometre pigtråd, der skulle produceres. Uden en bred folkelig indsats fra det tyske folk havde nazisterne ikke kunnet gennemføre folkedrabene. Som du nu kan se, stilles der ret store krav til os for at kunne skelne for at finde frem til ret og vrang. Du skal nok være ret godt begavet. Du skal også have mod til at være anderledes have et andet standpunkt end flertallet, der som bekendt følger strømmen eller mindre pænt udtrykt bare laller derudad. 41

12 For at skille skidt snot fra kanel, tror jeg, at man skal være sej, udholdende være parat til at tage ansvar og betale prisen for sine holdninger, det var jeg er du også det? Banale eksempler på handlingsmønstre muligheder Nogle store knægte tæver løs på en mindre fyr. Du er i tvivl, hvad kan, hvad bør du gøre? En fulderik sætter sig ind i sin bil, igen er du i tvivl, hvad kan, hvad bør du gøre? Du vælger konfrontation; Du går direkte til sagen. Du blander dig; I tilfælde af slagsmål fysisk vold er chancerne for, at voldsmændene rotter sig sammen og tildeler dig en pose tørre tæsk overvejende sandsynlig, afhængig, naturligvis af dit volumen, og hvor øde gerningsstedet er. Du blander dig uden om, det går jo nok og det nytter jo ikke noget, du er bare et hul i jorden. Er du ude på Herrens Mark, kan du jo prøve at få assistance, man kan forsøge at ringe efter hjælp, vi har jo en ordensmagt, har jeg hørt. Problemet er, om den har tid. Det kniber jo med ressourcerne i vore dage. Når man skal yde en indsats, vil alle naturligt nok, først gøre sig nogle overvejelser. Vil det hjælpe? Hvor stor må mit offer være? Tør jeg løbe en risiko? Kan jeg komme til skade, måske endog sætte livet til? Her er tale om et skøn og grænserne er afhængige af en lang række faktorer. Grænseværdierne for en ældre dame med grå stær og krykstok ligger ikke på samme niveau som hos en sportstrænet atlet. 42

13 Det letteste er at gå videre, blande sig uden om. Men hvad med dine egne følelser bagefter? Især hvis branderten eller den fysiske vold kaster andre i ulykke, ved at pløje uskyldige mennesker i graven eller i kørestole. Hvordan vil du have det med dig selv? Hvad kunne du have gjort; vil måske svirre i dit baghoved? Vælger du at blande dig uden om, har du placeret dig i DET TAVSE FLERTALs skare de holdningsløses. 43

14 Du forsøger den pædagogiske løsningsmodel; venligt, med en passende dosis fornuftige argumenter forsøger du at overtale fulderikken til at lade bilen stå. Du får et beskidt svar; havde nok heller ikke ventet andet; bliver måske endog truet med øretæver. Du prøver som sidste udvej at få nøglerne fra ham. Du afstår fra at bruge magt vold og lusker af med hans udbrud i ørerne, der er ingen, der kører bedre bil end han, når han har en brandert på; det rager ikke dig, bland dig uden om. Holdninger handlinger grænseværdier under besættelsen. Børns retfærdighedsans er som regel ikke beskadiget i samme grad som voksnes, de er derfor tilbøjelige til at dømme alt i sort eller hvidt. Derfor har jeg har haft mere end svært ved at beskrive danskes holdninger under den tyske besættelse. Danskeres indsats eller mangel på samme går fra det sorteste sorte til det snehvide. Min gode ven, Bjørn Gemzøe illustrerer problematikken. 1 Terrorristen voldsmanden er beskrevet i Temabøgerne og kræver ikke særlige kommentarer, han står helt i sort. 44

15 Manden med bensinen illustrerer medløberen, det man i kriminalsproget kalder for hæleren. Når denne står for domstolen, har man som udgangspunkt: Hæleren er ligeså skyldig som stjæleren. Det forstår jeg således, at den, der bistår terrorristen nazisten i at udføre sine forbrydelser, har samme skyld. Hvis man tjener tilbyder en fjende sine tjenester, gør man sig skyldig i landsforræderi, medmindre ens eget liv og helbred er i fare. Man skal være truet. Når man skal bedømme danske politikeres samarbejde med tyskerne kan dette inddeles i flere faser: De var overbevist om en tysk sejr og jeg har dokumenteret tjeneste på tjeneste, som de tilbød nazisterne af egen fri vilje uden på noget tidspunkt at være truet. Er du i mindste tvivl om min dokumentation, kan du finde den i den tids Billedblade. 45

16 Igen ser vi en spredning i interesser og holdninger: 3 Værnemageren landmanden arbejderen, der for at tjene ussel mammon anstrengte sig gjorde sig umage og producerede til den tyske krigsmaskine. Husk lige: Et stykke soflæsk har samme betydning i en krig som et våben. Påstande som, at man råbte højt, at man sang vort fædrelands vemodige sange, at man gik med kongemærke, eller Royal Air-Forcehue, at man gik til alsang og algang tæller ikke. Det nytter ikke at man giver op på forhånd argumentet tæller ikke. Vi ser kun på effekten. Konklusion: De var landsforrædere. 4 Heltebilledet af den tapre landssoldat eller frihedskæmperen taler for sig selv. Men også her er der efter min ringe mening forskelle i indsats og ikke mindst i vilje og evne til at yde modstand. Ingen kan forlange, at man yder modstand, hvis man på forhånd kan indse, at man nærmest gør fjenden en tjeneste ved at blive tilintetgjort slagtet. Mange var tvunget til at udføre tysk arbejde for at få smør på brødet. Disse arbejdere går fri, hvis de anstrengte sig for at producere mindst muligt, på længst mulig tid og helst i en ubrugelig kvalitet. En gammel smed sagde: Det gælder om at lave så meget lort som muligt og at være så længe om det som muligt. Jeg har fremført en lang række eksempler alle karakteriseret som CIVIL ULYDIGHED. Hvis du kun vurderer dine medborgere ud fra deres indsats altså bruger skrueeffekten som målestok, vil din venneskare svinde ind, men til gengæld er den værd at bruge tid på. 46 Civil Ulydighed 78

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes Langfredag, 3.april 2015. Domkirken 10: 208 Skriv dig Jesus. Kollekt. Læsning fra Esajas, 191 Gak under, v.1-8. Kort orgelkoral, Gak under, v.9-16. Prædiken med sagt trosbekendelse. Motet. 201. Det hellige

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

POLITIKENKroniker 21. maj 2003 kl. 11:15

POLITIKENKroniker 21. maj 2003 kl. 11:15 POLITIKENKroniker 21. maj 2003 kl. 11:15 På godt dansk Er dansk et truet sprog? Nej, siger to sprogforskere, der begge taler dansk med accent. Af Peter Bakker og Hein van Der VoortSend artikelprint artikel

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare af Claus Flygare DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 7465 1103 Telefax: 7465 2093 www.dats.dk dats@dats.dk Udgivet af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed?

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til og om andre. Jeg smiler og siger i lige måde, når nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere