Racisme. Imperialisme. Kapitel 2. Antisemitisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Racisme. Imperialisme. Kapitel 2. Antisemitisme"

Transkript

1 Racisme Kapitel 2 Imperialisme Udtrykket stammer fra det romerske imperium kejserrige. Fra kolonitidens begyndelse og var/er det udtryk for den hvide mands hensynsløse udnyttelse af lokalbefolkningen. Dette gjaldt for alle kolonimagterne også Danmark på Grønland og i vore tropekolonier. Den hvide mand hævdede, at han var de primitive stammer overlegen, og at han nærmest gjorde dem en tjeneste ved at udnytte dem. En form for ulandshjælp. Stormagterne kæmpede i imperialismens guldalder om markeder, om kolonier, om penge og magt. Industriens muligheder for at levere stadig flere masseproducerede varer krævede afsætningsmarkeder og råstoffer. Kampen om markederne var en af flere årsager til den Første Verdenskrig. At denne imperialistiske kolonipolitik har styrtet kontinenter ud i talløse konflikter og stadig er baggrund for stammekrige og folkedrab, fortier man. Fredsaftaler mellem kolonimagterne bestod ofte i, at man uden hensyn til folkeslags nationalitet eller kulturelle forskelle trak streger på et landkortet på tværs af forskellene. Eksempler: Burundi, Congo, Palæstina, Irak Iran Tyrkiet med den kurdiske befolkning. Antisemitisme Så langt historien går tilbage har jøderne været forfulgt og undertrykt. I middelalderens katolske hverdag for man frem med bål og brand, der var her tale om et tilsyneladende religiøst fænomen, idet man anklagede jøderne for at være skyld i Jesus død, men man glemte lige i farten, at Jesus selv var jøde. 31

2 Modsætningerne mødes. Her ses et overmenneske og her et undermenneske Jøderne blev forfulgt og udstødt, som var de spedalske og måtte leve isoleret i ghettoer, det vil sige isoleret i byernes slumkvarterer. 32

3 Racistisk antisemitisme Omkring år 1800 dukker den racistiske antisemitisme op i Europa. Nu opstår begreber som den jødiske og ariske race. Tyskere og danskere regnedes som ariere, disse var jøder overlegne, sagde og troede man. Ariere Er mennesker, der tilhører den indoeuropæiske sproggruppe, men indenfor nazismen betegnede ariere det nordiske menneske. Idealbilledet var vore «tapre» forfædre vikingerne, der var bedst kendt og beundret for deres røven, plyndren, hærgen og voldtægter. Den semitiske «race» var betegnelsen for jøder og arabere; disse var efter nazisternes vurdering de lavest stående af alle. På billedet er jøden forsynet med det kommunistiske symbol hammer og segl. Så kan det ikke blive værre. Om den ariske race udtalte den danske digter og forfatter Georg Brandes for næsten 100 år siden: «Den moderne sprogvidenskab fordømmer snakken om den ariske race. Den, der taler om arisk race, arisk blod, ariske øjne og hår, begår samme fejl som den, der vil tale om en langskallet ordbog eller en kortskallet grammatik, et uvidenskabeligt begreb opfundet af undertrykkere. Den, der hævder at ariere er bedre end andre, diskriminerer.» Love til bekæmpelse af racehad Uddrag fra MENNESKET OG MAGTEN (organisation til bekæmpelse af racehad) maj 1939 udtaler Georg Gretor i et opråb: «Vi henvender os til alle danske mennesker, der ønsker at bevare Danmark som et frit og åndeligt selvstændigt land. Det Tredje Riges indflydelse her i landet er proportionalt med den udbredelse, antisemitismen får herhjemme. Ved at åbne døren for den politiske antisemitisme baner vi vejen for det Tredje Riges magtpolitiske aspirationer». I Frankrig resulterede en debat om det manglende juridiske grundlag for at komme racehadet til livs i, at man den 21. april 1939 vedtog en lov med en straframme på op til et år, for den, der gør sig skyldig i bagvaskelse eller æresfornærmelse mod en gruppe, der tilhører en bestemt race eller religion. 33

4 Den gamle lov frikendte skyldige i diskriminationen, såfremt enkeltpersoner ikke havde lidt skade. Interessant er begrundelsen for vedtagelsen af loven. I et brev til den franske præsident henvises til regeringserklæringen af 4. oktober 1938, i denne hedder det: «Alt, hvad der ophidser til had og har til formål at sætte skel mellem franskmænd, bør betragtes som forræderi». Forudsætninger for diskrimination racisme fremmedhad 1. Undertrykkerne er gerne et lands magthavere. En regering, oftest i form af eneherskere i et skindemokrati (bananrepublik), diktatorer. 2. det kan også være rige mennesker, måske en overklasse, der vil bevare magt og rigdomme. Kapitalister, fabrikanter, o.a. skaber tilstande og udnytter disse ved lobbyisme, (politik i korridorerne) flere store firmaer har folk ansat i forskellige parlamenter, eksempelvis i den amerikanske Kongres og E.U. Parlamentet. Her påvirkes lovgivningen (bevillingerne), således at man kan score hurtige og lette penge. Lobbyisme drejer sig ikke kun om våben og krige, men også om forurening, vore fødevarer, sagt kort: menneskers eksistensgrundlag. 3. Social nød, og fattigdom oftest i forbindelse med krig får ofte mennesker til at undertrykke andre, som de føler truer deres eksistens. 4. En krigs barbari, volden, myrderierne fylder mennesker med had, fordi mange har mistet deres kære, overværet eller deltaget i grusomheder, og dermed bliver de ude af stand til at leve et normalt fredeligt liv. De er blevet intolerante, er blevet diskriminationens og undertrykkelsens bannerførere. At vold avler vold kan illustreres med voldsspiral 5. Nationalisme - patriotisme er blot enkelte af de «ismer», der bruges, når befolkningsgrupper skal gejles op. Først serveres det alle gerne vil høre: Vi danske er bedre end andre, vi har verdens bedste smør osv., læs nogle af vore fædrelandssange op for andre, smag på ordene og analyser dem. 6. Religiøse eller politiske fanatikere. Oftest er begreberne knyttet uløseligt sammen, men lad os prøve at adskille og derefter sammenføje for at få overblik. Lad os gå tilbage i historien. Måske han vi lære af andres erfaringer eller rettere dumheder? 34

5 Kong Christian stod ved højen mast, hamrede så gotens hjerne brast. Årsager følgevirkninger? Hidtil har vi beskæftiget os med diskrimination i nærmiljøet, det har foreløbigt været ret harmløst, selvfølgelig ubehageligt nok for den, det går ud over, men lad os se på tilfælde, hvor diskriminering er blevet systematisk gennemført og har ført til folkemord. Hvor har man udført folkemord? Omfang? begrundelser? hensigter? Holocaust Hitlertysklands udryddelse af jøder, sigøjnere, slavere og de endnu ikke omtalte forfølgelser af religiøse politiske modstandere er desværre ikke enkeltstående tilfælde. Mennesker med andre holdninger, som f.eks. de ikke-voldelige tyske fredsbevægelser, som blev anset for at være en trussel mod nazi-styret, derfor blev de forfulgt. Når jeg vælger Nazi-Tyskland er det kun fordi forbrydelserne er bedst oplyst, desværre ikke fordi, de er de største og eneste forbrydelser begået i forrige århundrede. Rækken af folkemord er omfattende, lad os nævne nogle få: Sovjetstyrets udryddelse af Kulakkerne i erne, 12 millioner påstås, at have mistet livet. Japans henrettelse af ca kinesere ved Nanking og Sovjetstyrets massakre i 1941 af omkring polske officerer, som ved Katyn blev aflivet ved nakkeskud. Af sovjetstyrets koncentrationslejre er den mest omtalte Gulagglejren i Sibirien. For Sovjets vedkommende påstår russisk forsker nu, at tallet i alt er 62 millioner menneskeliv Kina foretager stadig overgreb mod den tibetanske befolkning, men går vi til Afrika og andre steder i verden, kniber det med at have papir nok. Ofrenes tal er stadig ukendte. Forstår du nu, at jeg ikke har tid kræfter og papir nok? Diskrimination mellem Nationer racer religioner Den traditionelle krigspropaganda fremstiller andre magter som grusomme barbarer, der vil overfalde det lille uskyldige land. Gulagg 124 Holocaust 92,

6 Både i Første og Anden Verdenskrig blev indsat drengesoldater på 14 og 15 år i krigenes sidste faser. I vor tid har «civilisationen» bredt sig til Afrika og Asien, hvor drenge har begået grusomheder, man dårligt tør drømme om. Kniven er ikke kun til pynt, arme og ben er ofte hugget af ofrene. Befolkningen mangler mad, men våben findes Det er derfor borgerens pligt, at gribe til våben og forsvare sig, sin familie, sit fædreland, Gud og kongeriget. Hitlers propaganda kørte i samme skure, men var blot mere raffineret og systematisk gennemført. Den lød: «Ariere er alle andre racer overlegne. Alle andre racer, jøder sigøjnere, slavere er os ariere underlegne og skal derfor tjene os herrefolket som slaver, til de ikke længere kan bruges (udnyttes), da skal de udryddes. Entlösung = udryddelse.» Den rigsbefuldmægtigede SS er dr. Werner Best telegraferede eksempelvis til Hitler efter jødeforfølgelserne: Danmark er nu jødefrit. Målet var i første omgang et jødefrit Neu Europa, det kostede 6 millioner jøder, 2 millioner sigøjnere og et aldrig opgjort slavere (polakker russere) livet. Ved at udrydde andre folkeslag skaffede man sig Lebensraum. De andre «racer» havde ikke de samme rettigheder, som arieren. Derfor kunne man uden moralske skrupler fratage (smadre røve plyndre) fra undermenneskene. 36

7 Det gjorde Hitler bl.a. med «vedtagelsen» af Nürnbergloven i 1935, hvor jøder, sigøjnere, og folk med ikke hvid hudfarve fik frataget (stjålet) alle deres borgerlige rettigheder. De blev dermed retsløse og var uden et retssamfunds beskyttelse. Vi er bedre end andre vi er herrefolket vi har magten og retten til at undertrykke «retfærdiggjorde» de forbryderiske handlinger og døvede en måske dårlig samvittighed. I denne propagandaform møder vi de traditionelle elementer man ophøjer den, der udfører undertrykkelsen til det bedste menneske, medens den forfulgte nedgøres. Dermed berettiges undertrykkelsen og her får man forklaringen på at ganske almindelige tyske borgere begik krigsforbrydelser. Modsætninger mellem folkeslag har senest ført til folkedrab i Burundi i Afrika og til borgerkrigen i Sierra Lone, hvor børnesoldater aktivt har deltaget i nedslagtning af tusinder. Forskelle mellem trosretninger kan føre til religionskrige. Eksempler herpå er stadig aktuelle i Afghanistan, Indien, Pakistan, Iran Congo og Algier, hvor terrordrab har kostet tusinder af liv. Nu er det nok ikke lige det plan, du færdes på, men udgangspunkterne er de samme. Problemet er om du kan skelne diskrimination på det overordnede plan (regeringsplan) fra det lokale plan. Tre styreformer for statssamfund Et sandt demokrati et sådant eksisterer efter min mening kun på papiret, men nærmest kommer de nordiske landes demokratier. En dansk statsminister udtalte en gang: Demokrati er ikke et færdigt produkt, det er en foreteelse, man til stadighed skal kæmpe for at forbedre, men vær opmærksom på, at det så sandelig også kan forringes. Det vidner den borgerlige regerings hovsa løsninger om. Skindemokrati (bananrepublikker) findes i flere afrikanske lande, hvor præsidenter på forskellig vis har tilranet sig en nærmest diktatorisk magt. Best, Werner dr. 125 Nürnberglov - tavler 57, 62 37

8 Terror drab, forfølgelse af mennesker fra f. eks. menneskerettighedsorganisationer, udført af et veludviklet politi- og militær apparat, samt en til det fuldkomne udviklet bestikkelses og korruptionsteknik er stadig de fremtrædende kendetegn og kan spores i bankdepoter i Schweiz. I ulande, hvor befolkningen i tusindvis lider sultedøden udkæmpes borgerkrige med det mest sofistikerede våbenudstyr, leveret af stormagterne under Den kolde Krigs oprustningsvanvid. Danmark standser af og til ulandshjælp til sådanne lande, når svineriet er blevet for øredøvende og for iøjnefaldende. Diktaturstater Disse minder i mangt og meget om foregående eksempel, men adskiller sig dog ved, at når de føler, at den indre magt sikret, bliver de aggressive og starter erobringskrige. Hvem der styrer hvem, kan være mere end vanskeligt at få frem i dagens lys. Men bag frygten for krige ligger enorme økonomiske interesser, som burde være under samfundenes kontrol, men er de det? Talrige eksempler viser, at dette langt fra er tilfældet. Rustningsindustrierne bruger astronomiske beløb på bestikkelse. Korruptions og bestikkelsessager omtales jævnligt i aviserne. En betingelse for oprustning, senere krig er frygt for de andre den fæle nabo, denne frygt kan skabes ved propaganda og ved terror indenfor landets egne grænser. Midler metoder til at få magt Den positive (den sjældne) Eksemplets magt: Man opfører sig rimeligt hensynsfuldt over for andre ved sine præstationer, det kan være sportslige, eller når man diskuterer, optræder man fornuftigt. Man forstår at lytte, man respekterer andres synspunkter, man hævder sig overfor andre ved at vise hensyn, ved en indsats, der ikke har negative følger for andre. Den negative (den mest brugte) Her har statussymboler ofte betydning. Kan man ikke hævde sig ved sit eget værd, er statussymboler et godt middel til at tiltrække sig opmærksomhed. 38

9 Det kan være ved at have en bil, der har mere krom end andres, og bare kører derudad. Blær blærerøv er betegnelse for fænomenet. Man praler ved at vise sin økonomiske formåen, man har penge nok, man sidder ikke og hakker i det. En ret almindelig og direkte måde er selvhævdelse pral. Når andre begår fejl dummer sig påpeger fremhæver man disse og fejlen overdrives. Man søger at hævde sig på andres bekostning. Pralende personer kan ofte lide af mindreværd og bortleder ved at kæfte op opmærksomheden fra sine svage sider. Jantelovens første bud er: «Du skal ikke tro, du er noget». Man finder frem til og fremhæver det, der tilsyneladende gør andre ringere eller dårligere end en selv. Dette indebærer, at man bliver intolerant, man bliver fordømmende, hvilket igen betyder, at kun ens egne meninger gælder. Den indirekte Når man befinder sig længere nede på hønsestigens hakkeorden, lefles fedtes sledskes eller klappes på ryggen for den eller de, der har magt. Denne metode kendetegnes ved øjentjeneri eller kan komme frem, når akademiske eksperter med korte mellemrum fremsætter tilsyneladende modsatte ekspertudtalelser. Bedst kendt for sin tåbelighed blev en undersøgelse af hjerneskader hos malere. Eksperten kom ved hjælp af en stor pose penge frem til, at arbejdsskader hos malere skyldtes druk, de var simpelthen nogle drukkenbolte. Ikke et ord om terpentin. Man sælger sig til den højestbydende, måske kan det kaldes prostitution. Handlemåden er lig med gadeludderens, eneste forskel, de kan beholde bukserne på. Under besættelsen var der embedsmænd, der for at opnå fordele solgte sig til fjenden, til tyskerne. Sidst kendte eksempel på embedsmisbrug er skandalen i Farum. Sådanne personager blev og bliver kaldt chauvinister, øjentjenere, håndlangere eller lakajer. En magtposition kan forstærkes på utroligt mange måder, man kan befæste en magtposition ved at slå splid. Metoden kaldes: DEL OG HERSK Ved at slå et sammenhold i stykker, kan man selv blive stærkere. 39

10 I stormagtspolitik kaldes det magtbalance og kendes bedst fra imperialismens guldalder, hvor England med koldt og gustent overlæg spillede andre magter ud mod hinanden og fra Hitlers politik ved at skære én skive pølse ad gangen. Salamimetoden. Ved at forfølge en person, en gruppe mennesker af anden race, med en anden kultur eller religion kan opmærksomheden bortledes fra magthaveren selv, denne kan dermed fortsætte sit magtmisbrug, og endelig hvis folk begynder at knurre, kan han give de andre skylden for dårligdommene. De forfulgte bliver lynafledere Endelig kan visse grupper score penge på diskrimination, disse grupper findes så at sige altid i kredse, der tilsyneladende er nationale og som er militaristisk indstillet (sagt mindre pænt, men mere rammende militærliderlige) og som kan tjene penge på frygten for krig (oprustning) eller på at føre krig. Oprustning betyder at fabrikanter producerer til lager, men på grund af den tekniske udvikling «tvinges» de til stadig at opfinde nye våben, der kan smadre, lemlæste endnu bedre, det giver forøget omsætning og fortjeneste. Eksempler på militærstrategi og udvikling af mordredskaber: 1. Russerne nedkastede legetøj i Afghanistan, som var miner. Når børn samlede legetøjet op sprang det og dræbte eller lemlæstede. 2. Landminer har lemlæstet tusinder i deres forsøg på at skaffe sig føde ved opdyrkning af deres jord. Ved en årelang massiv indsats fra pacifister er brug af disse miner nu forbudt. Men dagligt lemlæstes mennesker, da uskadeliggørelse koster enormt. 3. Men nye opfindelser viser sig endnu værre eksempelvis klyngebomber. Lagrenes omsætningshastighed og dermed indtjeningen er naturligt nok størst under en krig. Diskrimination forudsætter, at den eller de, der diskriminerer skal have eller skal mangle nogle særlige personlige egenskaber holdninger og opfattelser af sig selv og den omverden han/hun lever i. Ikke alle er udstyret med disse for overgrebene nødvendige personlighedstræk, (samvittighed retsbevidsthed). De hjælpes ofte, for ofte af deres nærmeste bekendtskabskreds, forældre venner skole og ikke mindst af medier aviser radio TV og af nogle politikere. 40

11 Det kan ske i diskussioner, men også ved en systematisk tilrettelagt indsats, (propaganda) som koster en utrolig bunke spildte skattekroner. Det oplever vi, når man afholder valg, især de amerikanske præsidentvalg koster formuer. Det skal forstås således, at politikerne udtaler sig tvetydigt. Indianerne kalder det for at tale med to tunger. De afgiver løfter uden at drømme om at indfri disse. Det kaldes for valgflæsk. Almindeligvis siger politikere ét, og gør derefter noget ganske andet. Denne udtryksmåde betegnes også som den sorte svinehunds tale. De dygtigste, der forfører os almindelige dødelige, kan sige noget tilsyneladende pænt, men når man går deres udtalelser og holdninger efter i sømmene, er meningen og følgerne den modsatte af, hvad de tilsyneladende har sagt. Propaganda Hitlers propaganda et folk herrefolket et rige en fører gav det tyske folk følelsen af, at de som herrefolk havde ikke alene ret til, men også pligt til at diskriminere undertrykke myrde andre. Har man denne tro, får man ikke de store problemer med en dårlig samvittighed senere. Det er en del af forklaringen på, at den tyske nation på rekordtid midt i en krig, kunne bygge og indrette mere end 500 koncentrationslejre med alle de teknisk komplicerede faciliteter, der var forudsætningen for, at det lykkedes at udrydde 6 millioner jøder, 2 millioner sigøjnere og et ukendt antal slavere. Alene opbygning af de nødvendige jernbanelinjer var et kæmpeprojekt. Tænk blot på de mange kilometre pigtråd, der skulle produceres. Uden en bred folkelig indsats fra det tyske folk havde nazisterne ikke kunnet gennemføre folkedrabene. Som du nu kan se, stilles der ret store krav til os for at kunne skelne for at finde frem til ret og vrang. Du skal nok være ret godt begavet. Du skal også have mod til at være anderledes have et andet standpunkt end flertallet, der som bekendt følger strømmen eller mindre pænt udtrykt bare laller derudad. 41

12 For at skille skidt snot fra kanel, tror jeg, at man skal være sej, udholdende være parat til at tage ansvar og betale prisen for sine holdninger, det var jeg er du også det? Banale eksempler på handlingsmønstre muligheder Nogle store knægte tæver løs på en mindre fyr. Du er i tvivl, hvad kan, hvad bør du gøre? En fulderik sætter sig ind i sin bil, igen er du i tvivl, hvad kan, hvad bør du gøre? Du vælger konfrontation; Du går direkte til sagen. Du blander dig; I tilfælde af slagsmål fysisk vold er chancerne for, at voldsmændene rotter sig sammen og tildeler dig en pose tørre tæsk overvejende sandsynlig, afhængig, naturligvis af dit volumen, og hvor øde gerningsstedet er. Du blander dig uden om, det går jo nok og det nytter jo ikke noget, du er bare et hul i jorden. Er du ude på Herrens Mark, kan du jo prøve at få assistance, man kan forsøge at ringe efter hjælp, vi har jo en ordensmagt, har jeg hørt. Problemet er, om den har tid. Det kniber jo med ressourcerne i vore dage. Når man skal yde en indsats, vil alle naturligt nok, først gøre sig nogle overvejelser. Vil det hjælpe? Hvor stor må mit offer være? Tør jeg løbe en risiko? Kan jeg komme til skade, måske endog sætte livet til? Her er tale om et skøn og grænserne er afhængige af en lang række faktorer. Grænseværdierne for en ældre dame med grå stær og krykstok ligger ikke på samme niveau som hos en sportstrænet atlet. 42

13 Det letteste er at gå videre, blande sig uden om. Men hvad med dine egne følelser bagefter? Især hvis branderten eller den fysiske vold kaster andre i ulykke, ved at pløje uskyldige mennesker i graven eller i kørestole. Hvordan vil du have det med dig selv? Hvad kunne du have gjort; vil måske svirre i dit baghoved? Vælger du at blande dig uden om, har du placeret dig i DET TAVSE FLERTALs skare de holdningsløses. 43

14 Du forsøger den pædagogiske løsningsmodel; venligt, med en passende dosis fornuftige argumenter forsøger du at overtale fulderikken til at lade bilen stå. Du får et beskidt svar; havde nok heller ikke ventet andet; bliver måske endog truet med øretæver. Du prøver som sidste udvej at få nøglerne fra ham. Du afstår fra at bruge magt vold og lusker af med hans udbrud i ørerne, der er ingen, der kører bedre bil end han, når han har en brandert på; det rager ikke dig, bland dig uden om. Holdninger handlinger grænseværdier under besættelsen. Børns retfærdighedsans er som regel ikke beskadiget i samme grad som voksnes, de er derfor tilbøjelige til at dømme alt i sort eller hvidt. Derfor har jeg har haft mere end svært ved at beskrive danskes holdninger under den tyske besættelse. Danskeres indsats eller mangel på samme går fra det sorteste sorte til det snehvide. Min gode ven, Bjørn Gemzøe illustrerer problematikken. 1 Terrorristen voldsmanden er beskrevet i Temabøgerne og kræver ikke særlige kommentarer, han står helt i sort. 44

15 Manden med bensinen illustrerer medløberen, det man i kriminalsproget kalder for hæleren. Når denne står for domstolen, har man som udgangspunkt: Hæleren er ligeså skyldig som stjæleren. Det forstår jeg således, at den, der bistår terrorristen nazisten i at udføre sine forbrydelser, har samme skyld. Hvis man tjener tilbyder en fjende sine tjenester, gør man sig skyldig i landsforræderi, medmindre ens eget liv og helbred er i fare. Man skal være truet. Når man skal bedømme danske politikeres samarbejde med tyskerne kan dette inddeles i flere faser: De var overbevist om en tysk sejr og jeg har dokumenteret tjeneste på tjeneste, som de tilbød nazisterne af egen fri vilje uden på noget tidspunkt at være truet. Er du i mindste tvivl om min dokumentation, kan du finde den i den tids Billedblade. 45

16 Igen ser vi en spredning i interesser og holdninger: 3 Værnemageren landmanden arbejderen, der for at tjene ussel mammon anstrengte sig gjorde sig umage og producerede til den tyske krigsmaskine. Husk lige: Et stykke soflæsk har samme betydning i en krig som et våben. Påstande som, at man råbte højt, at man sang vort fædrelands vemodige sange, at man gik med kongemærke, eller Royal Air-Forcehue, at man gik til alsang og algang tæller ikke. Det nytter ikke at man giver op på forhånd argumentet tæller ikke. Vi ser kun på effekten. Konklusion: De var landsforrædere. 4 Heltebilledet af den tapre landssoldat eller frihedskæmperen taler for sig selv. Men også her er der efter min ringe mening forskelle i indsats og ikke mindst i vilje og evne til at yde modstand. Ingen kan forlange, at man yder modstand, hvis man på forhånd kan indse, at man nærmest gør fjenden en tjeneste ved at blive tilintetgjort slagtet. Mange var tvunget til at udføre tysk arbejde for at få smør på brødet. Disse arbejdere går fri, hvis de anstrengte sig for at producere mindst muligt, på længst mulig tid og helst i en ubrugelig kvalitet. En gammel smed sagde: Det gælder om at lave så meget lort som muligt og at være så længe om det som muligt. Jeg har fremført en lang række eksempler alle karakteriseret som CIVIL ULYDIGHED. Hvis du kun vurderer dine medborgere ud fra deres indsats altså bruger skrueeffekten som målestok, vil din venneskare svinde ind, men til gengæld er den værd at bruge tid på. 46 Civil Ulydighed 78

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (Matt. 2, 13-23) Bøn: Vor Gud og far Vis os håbet og frelsen midt i verdens grusomheder.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (Matt. 2, 13-23) Bøn: Vor Gud og far Vis os håbet og frelsen midt i verdens grusomheder. Julesøndag II 31. december 2017 Sundkirken 10 Salmer: 125 Mit hjerte altid vanker 336 Vor Gud han er så fast 117 En rose så jeg 652 Vor Herre til dig må jeg ty 102 Et lidet barn 712 Vær velkommen Dette

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Ofre/gerningsmænd. Disposition: - Indledning - hvorfor har vi valgt emnet - Viden - Produkt - Afslutning og konklusion. Powerpoint.

Ofre/gerningsmænd. Disposition: - Indledning - hvorfor har vi valgt emnet - Viden - Produkt - Afslutning og konklusion. Powerpoint. Ofre/gerningsmænd Problemstilling: - Hvem var ofre og gerningsmænd under holocaust, hvordan endte de i denne situation, og hvad har det haft af konsekvenser for dem? Disposition: - Indledning - hvorfor

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V LEGER LIGE BØRN BEDST? SIDE 1/8

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V LEGER LIGE BØRN BEDST? SIDE 1/8 SIDE 1/8 DISKUTER TEMAETS OVERSKRIFT: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPFIND FOKUSOMRÅDER TIL ET TEENAGEMINISTERIUM.

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen opstod begge i kølvandet på Første Verdenskrig. Men hvad er egentlig forskellen og lighederne mellem de to ideologier, der fik meget stor betydning for Europa

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/

Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/ Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/12 2007 Inholdsfortegnelse Analyse af fjendebilledet.. s. 1 Ku Klux Klan (KKK) s. 2 Hvordan bliver billedet brugt og hvilken funktion har det?... s. 2-3 Troværdighed?...

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Studentertale 2011. Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier

Studentertale 2011. Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier Studentertale 2011 Kære studenter Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier eller afleveret sin skriftlige opgaver. Det er ikke så rart men så er det

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer )

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer ) Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/7 2009 (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer 754 29 747) Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Verdenskrig og besættelsen af Danmark

Verdenskrig og besættelsen af Danmark Verdenskrig og besættelsen af Danmark Den 9. april 1940 besatte tyske tropper Danmark. De omdelte flyverblade med overskriften Oprop!, som informerede befolkningen om, hvad der foregik. Egentlig var Danmark

Læs mere

HADETS DANSKE PROFETER

HADETS DANSKE PROFETER HADETS DANSKE PROFETER I Danmark er der et antal personer, som har gjort det til deres levevej at sprede løgn og had mod NATOS hovedfjende: Rusland. Det kalder man for russofobi. Disse mennesker vil helst

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kolonier og krig (Ind i historien s. 25-37) At blive klar over motiverne

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Høstprædiken i Havdrup kirke søndag den 8. september 2013. Vi bebor et univers som er karakteriseret af mangfoldighed.

Høstprædiken i Havdrup kirke søndag den 8. september 2013. Vi bebor et univers som er karakteriseret af mangfoldighed. Høstprædiken i Havdrup kirke søndag den 8. september 2013 Salmer: Du gav mig O herre, septembers himmel, høstsalme. Nordlyd duo spiller jazz. Suppe og auktion i præstegårdshaven efterfølgende. Vores vidunderlige

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

Præsenterer. En Rollespilskampagne i Tusindårsskoven, Odense! Racebeskrivelse, version 1.0

Præsenterer. En Rollespilskampagne i Tusindårsskoven, Odense! Racebeskrivelse, version 1.0 Præsenterer En Rollespilskampagne i Tusindårsskoven, Odense! Racebeskrivelse, version 1.0 1 Indhold Grupper, racer og karakterer... 3 MENNESKE (samt Højlændere og Dværge)... 4 ELVER (Skovelver og højelver)...

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

2. s. i advent I

2. s. i advent I Advent er en tid, hvor vi har lejlighed til at glæde os. Glæde os til den forestående jul, glæde os over al den hygge, der er op til jul, glæde os over julelysene i børnenes øjne, glæde os til nogle fridage

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Merons Riges Grundlov

Merons Riges Grundlov Merons Riges Grundlov Kapitel 1 Kongen og Hans Repræsentanter 1. Denne Grundlov gælder for alle dele af Merons Rige. 2. Regeringsformen er Monakisk, og alt magt over Merons rige ligger hos Kongen. Arvefølgen

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt Prædiken holdt i Haderslev Domkirke søndag 15. februar 2015 af sognepræst Henning Wehner 402-441 - 450-192 / 142-208 29 Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl.10.00 Matt 3.13-17 Ved gudstjenesten i dag handler

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del)

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del) ROLLER I det følgende er de fem roller. Inden de uddeles, skal du som spilleder folde valgmulighederne til de to sidste akter (højre kolonne) ind. Du klipper ved den stiplede linje (ca. halvvejs er nok)

Læs mere

UGEOPGAVE 6.A UGE 50 2010

UGEOPGAVE 6.A UGE 50 2010 Hvorfor ser de ikke bare normale ud? Hvorfor skal de absolut ha sådan et specielt udseende? Hvorfor kan de ikke bare se ud som os andre? Hvorfor har de trang til at være anderledes? Hvad får de ud af at

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere