Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser"

Transkript

1 Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt overgangen til tekniske og naturvidenskabelige mellemlange eller lange videregående uddannelser blandt studenter med en afsluttet gymnasial uddannelse fra 2012 til Cirka 5 procent af studenterne er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse samme år, som studenterne fik deres studentereksamen, mens andelen året efter er ca. 11 procent. 2 år efter studentereksamenen er ca. 13 procent af studenterne i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Der er dog stor forskel på andelen alt efter typen af studentereksamenen. Blandt HTX-studenterne er det næsten 40 procent, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse to år efter, mens det er under 4 procent blandt HF erne og HHX erne. af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.scient. Troels Lund Jensen juni 2017 Analysens hovedkonklusioner AE har undersøgt, hvor mange studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse årene efter deres studentereksamen. Samme år, som studentereksamen kom i hus, er 23 procent i gang med en uddannelse. Knap 5 procent er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Året efter studentereksamenen er godt 60 procent i gang med en uddannelse, og ca. 11 procent er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. To år efter studentereksamenen er 76 procent i gang med en uddannelse, og godt 13 procent er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Der er dog markant variation mellem de forskellige typer af studentereksamener. 38,8 procent af HTX erne er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, mens det tilsvarende gælder under 4 procent af studenterne med hhv. en HF- eller HHX-eksamen. Analysen viser også, at der er stor variation mellem de enkelte gymnasiale institutioner. Nogle steder er det mere end hver anden student, der to år efter studentereksamenen er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 AE har for Danske Regioner undersøgt andelen af studenter, der går i gang med en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse. Vi har konkret undersøgt alle studenter, der blev færdige med enten en HF, STX, HHX eller HTX i perioden 2012 til I første del af analysen har vi undersøgt, hvor mange studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig mellemlang- eller lang videregående uddannelse, en anden uddannelse eller ingen uddannelse hhv. samme år, som de blev studenter, året efter eller to år efter. I anden del af analysen har vi undersøgt, hvor mange studenter der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig mellemlang eller lang videregående uddannelse på de enkelte institutioner, når man ser på studenterne to år efter, de fik studentereksamen. Hvilke uddannelser, der indgår i analysen som en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, er udvalgt af Danske Regioner. Mere om metoden kan læses i boks 1. Tabel 1 viser, at analysen bygger på lidt over studenter, der fik deres studentereksamen fra 2012 til Tabel 1. Antal studenter fordelt på årgang og type af studentereksamen I alt Ungdomsuddannelse Antal pers. HF HHX HTX STX Total Anm: Antal studenter fordelt på afgangsårgang og type af ungdomsuddannelse. Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Tabel 2 viser, at 4,8 procent af studenterne i gennemsnit var i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse samme år, som de fik en studentereksamen. Der er dog stor forskel på de forskellige typer af studentereksamener. Blandt HTX erne er andelen, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, 22,7 procent, dvs. næsten hver fjerde student. Det er markant mere end de øvrige typer af studenter. Blandt STX ere er andelen 4,3 procent, og den er omkring 1 procent blandt HF ere og HHX ere. Der er også stor forskel på, hvor mange der ikke er i gang med en uddannelse. Mere end 4 ud af 5 STXstudenter er ikke i gang med noget, mens det blandt HTX ere blot er omkring 3 ud af 5. 2

3 Tabel 2. Antal og andel studenter, der er i gang med en uddannelse, samme år som afsluttet ungdomsuddannelse, årgang Ikke i gang I gang med ing. el. naturvid. Antal I gang med andet I alt Ikke i gang I gang med ing. el. naturvid. Andel I gang med andet HF ,9 1,3 29,9 100,0 HHX ,2 0,7 31,0 100,0 HTX ,5 22,7 15,9 100,0 STX ,2 4,3 12,5 100,0 Total ,6 4,8 18,6 100,0 Anm: Antal og andel studenters uddannelsesstatus september samme år som afsluttet ungdomsuddannelse. Studenter afsluttet ungdomsuddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistik registre. I alt Året efter studentereksamen er det i gennemsnit 11 procent af studenterne, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Igen er forskellene mellem de forskellige typer af studenter markante. 37 procent af HTX erne er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, mens det blot er 11 procent af STX erne og 2-3 procent af HHX erne og HF erne. Året efter studentereksamen er andelen, der ikke er i gang med noget, lidt under 50 procent for STX ere og HF ere, mens HHX erne ligger på 36 procent, og andelen er lavest for HTX ere, hvor det er ca. 28 procent, der ikke er i gang. Tabel 3. Antal og andel studenter, der er i gang med en uddannelse, ét år efter afsluttet ungdomsuddannelse, årgang Ikke i gang 1 I gang med ing. el. naturvid. I gang med andet I alt Ikke i gang I gang med ing. el. naturvid. I gang med andet I alt Antal Andel HF ,2 3,0 50,8 100,0 HHX ,3 1,7 62,0 100,0 HTX ,6 37,2 35,3 100,0 STX ,9 11,3 41,9 100,0 Total ,3 10,6 46,1 100,0 Anm: Antal og andel studenters uddannelsesstatus september ét år efter afsluttet ungdomsuddannelse. Studenter afsluttet ungdomsuddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 1 Ca. 100 personer har på et år fuldført en erhvervsuddannelse jf. statistikbanken.dk tabel FORLOB15 3

4 To år efter studentereksamen er det 12,6 procent, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Endnu engang er der markante forskelle på typerne af studentereksamen. Mens det er knap 40 procent af HTX-studenterne, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, så er det blot 14 procent af STX-studenterne og ca. 3 procent af studenterne fra HF og HHX. To år efter studentereksamen er der nogle få procent, der har fuldført en uddannelse. 2,2 procent af alle studenter, som ikke er i gang med en uddannelse, har to år efter de fuldførte studentereksamenen gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2 Den gennemsnitlige andel på 2,2 procent er trukket op af HHX erne, hvor 8,8 procent har fuldført en uddannelse 2 år efter studentereksamenen. To år efter studentereksamenen er således 22,2 procent ikke i gang med en uddannelse og har heller ikke fuldført en uddannelse. Blandt HF er det flest, nemlig ca. 32 procent, mens det gælder 21 procent af STX erne og HHX erne samt 15 procent af HTX erne. Tabel 4. Antal og andel studenter, der er i gang med en uddannelse, to år efter afsluttet ungdoms- uddannelse, årgang Ej i gang Fuldført I gang med ing. el. naturvid. I gang med andet I alt Ej i gang Fuldført I gang med ing. el. naturvid. I gang med andet I alt Antal Pct. HF ,7 2,0 3,4 62,9 100,0 HHX ,5 8,8 2,2 68,6 100,0 HTX ,9 1,2 38,8 45,2 100,0 STX ,2 0,4 14,1 64,3 100,0 I alt ,1 2,2 12,6 63,2 100,0 Anm: Antal og andel studenters uddannelsesstatus september to år efter afsluttet ungdomsuddannelse. Studenter afsluttet ungdomsuddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Figur 1 viser en opsummering af andelen af studenter, der er i gang med en uddannelse samlet set, og andelen, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig hhv. 0, 1 og 2 år efter studentereksamenen. Andelen af studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, er relativt stor og falder med tiden, set i forhold til den samlede andel, der er i gang med en uddannelse. Hver femte student, der er i gang med en uddannelse samme år som de fik deres eksamen, er i gang med en teknisk og naturvidenskabelig uddannelse. 2 Det drejer sig om erhvervsuddannelser eller korte videregående uddannelser. Derfor er der ingen tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser i blandt. 4

5 Figur 1. Andelen af studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse hhv. 0, 1 eller 2 år efter studentereksamenen 80 Pct. 75,8 Pct , , ,8 10,6 12, Samme år Året efter To år efter 0 I gang med en uddannelse, i alt I gang med teknisk el. naturvidenskabelig Anm: Andel studenters uddannelsesstatus september to år efter afsluttet ungdomsuddannelse. Studenter afsluttet ungdomsuddannelse maj til august hhv , og Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 5

6 Boks 1. Sådan har vi gjort Data og population Ud fra DST s detaljerede elev-register har vi undersøgt den efterfølgende uddannelsesstatus for studenter fra de gymnasiale uddannelser (STX, HTX, HHX og HF), der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2012 til Populationen er afgrænset til studenter, der færdiggjorde deres eksamen mellem 1. maj og 1. august i året. Den samlede population er studenter for årgangene 2012 til Studenternes uddannelsesstatus er undersøgt pr. 30. september hhv. samme år som de fuldførte (år 0), året efter (år 1) samt to år efter den studerende fuldførte den gymnasiale uddannelse (år 2). Da de nyest tilgængelige data for igangværende ordinære uddannelser dækker t.o.m. september 2016, er populationen afgrænset til årgangene 2012 til 2015 for uddannelsesstatus ét år efter (dækker personer) og årgangene 2012 til 2014 for uddannelsesstatus to år efter (dækker personer). I opgørelsen 2 år efter studentereksamen (jf. tabel 4) er det desuden opgjort blandt de, der ikke er i gang med en uddannelse, om de har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse via det ordinære uddannelsessystem. Den metode er parallel til metoden brugt af Danmarks Statistik. Alle, der er i gang med en uddannelse, er således henført til den uddannelse, som de er i gang med. Det er undersøgt, om studenten er i gang med en uddannelse, og dernæst om de er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Om man efterfølgende er i gang med en uddannelse er ligeledes undersøgt vie elev-registret, der dækker alle ordinære uddannelser. De tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er udvalgt af Danske Regioner. Uddannelserne dækker over 488 uddannelser, hvor 83 er professionsbacheloruddannelser, 122 er bacheloruddannelser, 278 er kandidatuddannelser og 5 Ph.d.- uddannelser. Ingeniøruddannelserne dækker over 268 uddannelser såsom diplomingeniører og civilingeniører inden for bygning, maskiner, teknik, kemi, IT m.fl. De naturvidenskabelige uddannelser dækker 220 forskellige uddannelser. 3 En komplet liste med de valgte uddannelser ses i bilag 2. De overordnede fordelinger af andelen af elever, der er i gang med en uddannelse (tabel 1-4) er holdt op imod tilsvarende tabeller fra Danmarks Statistik, statistikbanken/forlob15. Andelene, der er i gang med en uddannelse hhv. ikke i gang i denne analyse er enslydende med tilsvarende tal hhv. 0, 1 eller 2 år efter studentereksamenen. Detaljerede tabeller Der er lavet detaljerede tabeller for de forskellige typer af gymnasiale uddannelser på igangværende status 2 år efter endt gymnasial uddannelse. Det er undersøgt, hvor mange der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Tabellerne er fordelt efter den gymnasiale uddannelsesinstitution. Grundet diskretionshensyn er der ikke vist tabeller, hvor færre end 10 personer er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, ikke er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, eller hvor det samlede antal studenter er færre end 10 personer. De detaljerede tabeller dækker over 99% af STX- og HTX-studenter, 60 % af HHX-studenter og 53% af HF-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse 2 år efter afsluttet gymnasial uddannelse. I alt er 4 skoler taget ud blandt STX-studenter, 7 skoler er taget ud blandt HTX-studenter, 57 skoler er taget ud blandt HHX-studenter, og 95 skoler er taget ud blandt HF-studenter. I alt er 383 uddannelsesinstitutioner undersøgt, hvor institutioner er lagt sammen, hvis de både deler hovedinstitution og adresse. Enkelte institutioner er desuden lagt sammen, hvis de ikke har samme adresse, men hører under samme hovedinstitution grundet diskretionsreglerne. Grundet diskretion indgår 220 ud af de 383 uddannelsesinstitutioner. En liste med institutioner, der hhv. indgår og ikke indgår ses i bilag 1. Detaljerede tabeller for de enkelte institutioner Nedenfor ses detaljerede tabeller for andelen og antallet af studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, to år efter studentereksamen fordelt både på institution samt på institution og region. 3 Denne optælling er dannet pba. DST s format på uddannelsestyper. 6

7 HTX Tabel 5 og 6 viser andelen af HTX-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse to år efter fordelt på institutioner. Tabel 5. Antal og andel HTX-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Sorteret efter største andele, hele landet. 2 år efter studentereksamenen. Institution Antal Pct. Hele landet Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Jernbanegade , TEC Ballerup , TEC Lyngby (Akademivej) , Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød, Carlsbergv , Zealand Business College 30 47, Aalborg Tekniske Gymnasium , Herningsholm Erhvervsskole , Syddansk Erhvervsskole - Munkebjergvej , EUC Syd - Tønder 20 43, Allikelund Gymnasium 30 43, Roskilde Tekniske Skole - Pulsen , EUC Sjælland, Køge Afdeling 50 42, Svendborg Erhvervsskole , NEXT Uddannelse (Københavns Tekniske Skole) , AARHUS TECH, Aarhus Gymnasium , EUC Syd - Aabenraa 40 40, AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby , Holstebro Tekniske Skole , Teknisk Skole Silkeborg 90 39, Slotshaven Gymnasium 70 39, EUC Nordvest 40 38, Mercantec , Rybners, Spangsbjerg Møllevej , EUC Syd - Sønderborg 40 37, TEC Frederiksberg , Selandia -CEU 90 37, Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser , EUC Sjælland, Næstved - Jagtvej 60 36, Roskilde Tekniske Gymnasium 60 36, Erhvervsskolerne Aars 50 36, Kold College 60 35, NEXT - Vibenshus Gymnasium (Københavns Tekniske Skole) 80 34, Viden Djurs - VID Gymnasier 30 34, Campus Bornholm - HTX og Tekniske EUD 30 33,3 7

8 NEXT - Sydkysten gymnasium (CPH West, htx Ishøj) 90 33, CELF, Nykøbing F, Teknisk afd , EUC Nord - Hjørring 70 32, Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Rasmus Kn 30 31, EUC Lillebælt 70 31, AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Chr. Bjerg 70 30, Learnmark Horsens 50 30, EUC Nord - Frederikshavn 70 29, HANSENBERG 80 27, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 80 26, Skive Tekniske Skole 60 26, EUC Syd - Haderslev 20 23, CELF Nakskov 20 20, Viden Djurs - VID Erhvervsuddannelser 30 19,7 Anm: Antal og andel studenter, der to år efter afsluttet HTX-uddannelse er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Populationen er studenter afsluttet HTX-uddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 8

9 Tabel 6. Antal og andel HTX-studenter, der er i gang med en ingeniørmæssig eller naturvidenskabelig uddannelse to år efter, fordelt på institutioner. Sorteret efter højeste andele, regionalt. Institution Antal Pct. Hovedstaden TEC Ballerup , TEC Lyngby (Akademivej) , Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød, Carlsbergv , NEXT Uddannelse (Københavns Tekniske Skole) , TEC Frederiksberg , NEXT - Vibenshus Gymnasium (Københavns Tekniske Skole) 80 34, Campus Bornholm - HTX og Tekniske EUD 30 33, NEXT - Sydkysten gymnasium (CPH West, htx Ishøj) 90 33, Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Rasmus Kn 30 31,9 Midtjylland Herningsholm Erhvervsskole , AARHUS TECH, Aarhus Gymnasium , AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby , Holstebro Tekniske Skole , Teknisk Skole Silkeborg 90 39, Mercantec , Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser , Viden Djurs - VID Gymnasier 30 34, AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Chr. Bjerg 70 30, Learnmark Horsens 50 30, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 80 26, Skive Tekniske Skole 60 26, Viden Djurs - VID Erhvervsuddannelser 30 19,7 Syddanmark Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Jernbanegade , Syddansk Erhvervsskole - Munkebjergvej , EUC Syd - Tønder 20 43, Svendborg Erhvervsskole , EUC Syd - Aabenraa 40 40, Rybners, Spangsbjerg Møllevej , EUC Syd - Sønderborg 40 37, Kold College 60 35, EUC Lillebælt 70 31, HANSENBERG 80 27, EUC Syd - Haderslev 20 23,7 Sjælland Zealand Business College 30 47,2 9

10 Allikelund Gymnasium 30 43, Roskilde Tekniske Skole - Pulsen , EUC Sjælland, Køge Afdeling 50 42, Slotshaven Gymnasium 70 39, Selandia -CEU 90 37, EUC Sjælland, Næstved - Jagtvej 60 36, Roskilde Tekniske Gymnasium 60 36, CELF, Nykøbing F, Teknisk afd , CELF Nakskov 20 20,3 Nordjylland Aalborg Tekniske Gymnasium , EUC Nordvest 40 38, Erhvervsskolerne Aars 50 36, EUC Nord - Hjørring 70 32, EUC Nord - Frederikshavn 70 29,8 Anm: Antal og andel studenter, der to år efter afsluttet HTX-uddannelse er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Populationen er studenter afsluttet HTX-uddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. STX Tabel 7 og 8 viser andelen af HTX-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelige uddannelse to år efter fordelt på institutioner. Tabel 7. Antal og andel STX-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Sorteret efter største andele, hele landet. 2 år efter studentereksamenen. Institution Antal Pct. Hele landet Allerød Gymnasium , Bagsværd Kostskole og Gymnasium 40 21, Marie Kruses Skole 70 20, Støvring Gymnasium 90 19, Borupgaard Gymnasium , Køge Gymnasium , Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole , Alssundgymnasiet Sønderborg 90 18, Aalborg Katedralskole , Bjerringbro Gymnasium 50 17, Frederiksberg Gymnasium , Midtfyns Gymnasium 90 17, Egedal Gymnasium & HF 90 17, Hasseris Gymnasium , Gammel Hellerup Gymnasium , Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF 40 17,1 10

11 Vejlefjordskolen 20 17, Tornbjerg Gymnasium , Johannesskolen 30 17, Aalborghus Gymnasium , Vestfyns Gymnasium 80 16, Frederikssund Gymnasium 60 16, Virum Gymnasium , Høje-Taastrup Gymnasium 90 16, Gribskov Gymnasium 90 16, Roskilde Katedralskole , Espergærde Gymnasium og HF , Nørresundby Gymnasium og HF , Frederiksborg Gymnasium og HF , Silkeborg Gymnasium , Helsingør Gymnasium , Nordfyns Gymnasium 90 16, Randers Statsskole , Egå Gymnasium , Faaborg Gymnasium 50 15, Munkensdam Gymnasium , Campus Bornholm - STX 90 15, Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus , Rybners, Grådybet 90 15, Brønderslev Gymnasium og HF 60 15, Nærum Gymnasium , Solrød Gymnasium , Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 60 15, Herlufsholm Skole og Gods 40 14, Mariagerfjord Gymnasium 70 14, Aurehøj Gymnasium 90 14, Horsens Gymnasium 60 14, Viborg Katedralskole , Sorø Akademis Skole 80 14, Gladsaxe Gymnasium , Sankt Annæ Gymnasium 80 14, Marselisborg Gymnasium , Esbjerg Gymnasium , Skanderborg Gymnasium , Lemvig Gymnasium 50 14, Odsherreds Gymnasium, gymnasie afdeling 50 14, Nørre Gymnasium , Rungsted Gymnasium ,4 11

12 Vejen Gymnasium og HF 70 14, Ribe Katedralskole 70 14, Grenaa Gymnasium 60 14, Sct. Knuds Gymnasium , Rysensteen Gymnasium , Århus Statsgymnasium , Sønderborg Statsskole , Odder Gymnasium 60 14, Haderslev Katedralskole , Greve Gymnasium , Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School 70 13, Rosborg Gymnasium & HF , N. Zahles Gymnasieskole 30 13, Viby Gymnasium 60 13, Ørestad Gymnasium , Aabenraa Statsskole 90 13, Ingrid Jespersens Gymnasieskole 30 13, Hvidovre Gymnasium & HF 40 13, Aarhus Katedralskole , Odense Katedralskole 70 13, Kalundborg Gymnasium og HF 70 13, Roskilde Gymnasium , Fredericia Gymnasium , Stenhus Gymnasium og HF , Mulernes Legatskole 90 13, Rødkilde Gymnasium , Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus 70 13, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus , Rødovre Gymnasium 90 13, Vesthimmerlands Gymnasium og HF 50 13, Grindsted Gymnasium & HF 50 13, Paderup gymnasium 60 13, Varde Gymnasium 70 13, Favrskov Gymnasium 80 13, Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School 80 12, Svendborg Gymnasium og HF , Dronninglund Gymnasium 50 12, Ikast-Brande Gymnasium 60 12, Frederiksværk Gymnasium og HF 50 12, Herlev Gymnasium og HF 60 12, Vestjysk Gymnasium Tarm 40 12, Fjerritslev Gymnasium 40 12,0 12

13 Tørring Gymnasium 50 12, Tønder Gymnasium 60 11, Maribo Gymnasium 40 11, Nykøbing Katedralskole 70 11, Risskov gymnasium 80 11, Viborg Gymnasium og HF 70 11, Ordrup Gymnasium 80 11, MSG-Haslev 30 11, Nyborg Gymnasium 50 11, Gefion Gymnasium , Himmelev Gymnasium 70 11, Thisted Gymnasium, STX og HF 60 11, Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 70 11, Rønde Gymnasium 30 11, Holstebro Gymnasium og HF 80 11, Næstved Gymnasium og HF , Ringkjøbing Gymnasium 40 11, Slagelse Gymnasium 90 10, Herning Gymnasium , Struer Statsgymnasium 30 10, Skive Gymnasium og HF 70 10, Morsø Gymnasium 30 10, Vordingborg Gymnasium & HF 50 10, Høng Gymnasium og HF 20 9, Det Kristne Gymnasium 20 9, Københavns åbne Gymnasium 40 9, Tårnby Gymnasium 60 9, NEXT - Albertslund Gymnasium & HF (CPH WEST stx) 30 9, Nakskov Gymnasium og HF 20 9, NEXT - Sydkysten gymnasium (CPH WEST stx Ishøj) 30 8, Brøndby Gymnasium 20 8, Christianshavns Gymnasium 50 8, MSG-Ringsted 20 7, Øregård Gymnasium 50 7, Det frie Gymnasium 10 6,6 Anm: Antal og andel studenter, der to år efter afsluttet STX-uddannelse er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Populationen er studenter afsluttet STX-uddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistik registre. 13

14 Tabel 8. Antal og andel STX-studenter, der er i gang med en ingeniørmæssig eller naturvidenskabelig uddannelse to år efter, fordelt på institutioner. Sorteret efter højeste andele, regionalt. Institution Antal Pct. Hovedstaden Allerød Gymnasium , Bagsværd Kostskole og Gymnasium 40 21, Marie Kruses Skole 70 20, Borupgaard Gymnasium , Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole , Frederiksberg Gymnasium , Egedal Gymnasium & HF 90 17, Gammel Hellerup Gymnasium , Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF 40 17, Johannesskolen 30 17, Frederikssund Gymnasium 60 16, Virum Gymnasium , Høje-Taastrup Gymnasium 90 16, Gribskov Gymnasium 90 16, Espergærde Gymnasium og HF , Frederiksborg Gymnasium og HF , Helsingør Gymnasium , Campus Bornholm - STX 90 15, Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus , Nærum Gymnasium , Aurehøj Gymnasium 90 14, Gladsaxe Gymnasium , Sankt Annæ Gymnasium 80 14, Nørre Gymnasium , Rungsted Gymnasium , Rysensteen Gymnasium , N. Zahles Gymnasieskole 30 13, Ørestad Gymnasium , Ingrid Jespersens Gymnasieskole 30 13, Hvidovre Gymnasium & HF 40 13, Rødovre Gymnasium 90 13, Frederiksværk Gymnasium og HF 50 12, Herlev Gymnasium og HF 60 12, Ordrup Gymnasium 80 11, Gefion Gymnasium , Københavns åbne Gymnasium 40 9, Tårnby Gymnasium 60 9, NEXT - Albertslund Gymnasium & HF (CPH WEST stx) 30 9,2 14

15 NEXT - Sydkysten gymnasium (CPH WEST stx Ishøj) 30 8, Brøndby Gymnasium 20 8, Christianshavns Gymnasium 50 8, Øregård Gymnasium 50 7, Det frie Gymnasium 10 6,6 Midtjylland Bjerringbro Gymnasium 50 17, Vejlefjordskolen 20 17, Silkeborg Gymnasium , Randers Statsskole , Egå Gymnasium , Horsens Gymnasium 60 14, Viborg Katedralskole , Marselisborg Gymnasium , Skanderborg Gymnasium , Lemvig Gymnasium 50 14, Grenaa Gymnasium 60 14, Århus Statsgymnasium , Odder Gymnasium 60 14, Viby Gymnasium 60 13, Aarhus Katedralskole , Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus 70 13, Paderup gymnasium 60 13, Favrskov Gymnasium 80 13, Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School 80 12, Ikast-Brande Gymnasium 60 12, Vestjysk Gymnasium Tarm 40 12, Tørring Gymnasium 50 12, Risskov gymnasium 80 11, Viborg Gymnasium og HF 70 11, Rønde Gymnasium 30 11, Holstebro Gymnasium og HF 80 11, Ringkjøbing Gymnasium 40 11, Herning Gymnasium , Struer Statsgymnasium 30 10, Skive Gymnasium og HF 70 10, Det Kristne Gymnasium 20 9,6 Syddanmark Alssundgymnasiet Sønderborg 90 18, Midtfyns Gymnasium 90 17, Tornbjerg Gymnasium , Vestfyns Gymnasium 80 16, Nordfyns Gymnasium 90 16, Faaborg Gymnasium 50 15, Munkensdam Gymnasium ,8 15

16 Rybners, Grådybet 90 15, Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 60 15, Esbjerg Gymnasium , Vejen Gymnasium og HF 70 14, Ribe Katedralskole 70 14, Sct. Knuds Gymnasium , Sønderborg Statsskole , Haderslev Katedralskole , Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School 70 13, Rosborg Gymnasium & HF , Aabenraa Statsskole 90 13, Odense Katedralskole 70 13, Fredericia Gymnasium , Mulernes Legatskole 90 13, Rødkilde Gymnasium , Grindsted Gymnasium & HF 50 13, Varde Gymnasium 70 13, Svendborg Gymnasium og HF , Tønder Gymnasium 60 11, Nyborg Gymnasium 50 11,6 Sjælland Køge Gymnasium , Roskilde Katedralskole , Solrød Gymnasium , Herlufsholm Skole og Gods 40 14, Sorø Akademis Skole 80 14, Odsherreds Gymnasium, gymnasie afdeling 50 14, Greve Gymnasium , Kalundborg Gymnasium og HF 70 13, Roskilde Gymnasium , Stenhus Gymnasium og HF , Maribo Gymnasium 40 11, Nykøbing Katedralskole 70 11, MSG-Haslev 30 11, Himmelev Gymnasium 70 11, Næstved Gymnasium og HF , Slagelse Gymnasium 90 10, Vordingborg Gymnasium & HF 50 10, Høng Gymnasium og HF 20 9, Nakskov Gymnasium og HF 20 9, MSG-Ringsted 20 7,7 Nordjylland Støvring Gymnasium 90 19, Aalborg Katedralskole , Hasseris Gymnasium ,3 16

17 Aalborghus Gymnasium , Nørresundby Gymnasium og HF , Brønderslev Gymnasium og HF 60 15, Mariagerfjord Gymnasium 70 14, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus , Vesthimmerlands Gymnasium og HF 50 13, Dronninglund Gymnasium 50 12, Fjerritslev Gymnasium 40 12, Thisted Gymnasium, STX og HF 60 11, Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 70 11, Morsø Gymnasium 30 10,5 Anm: Antal og andel studenter, der to år efter afsluttet STX-uddannelse er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Populationen er studenter afsluttet STX-uddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. HHX Tabel 9 og 10 viser andelen af HTX-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelige uddannelse to år efter fordelt på institutioner. Tabel 9. Antal og andel HHX-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Sorteret efter største andele, hele landet. 2 år efter studentereksamenen. Institution Hele landet Antal Niels Brock, Copenhagen Business College 20 5, Haderslev Handelsskole 20 3, TietgenSkolen (KVU NON) 30 3, Aarhus Handelsgymnasium - Viby, Aarhus BC 20 3, Aalborg Handelsskole - Saxogade 20 3, Niels Brocks Handelsgymnasium 20 3, Holstebro Handelsskole 10 3, Campus Vejle 20 3, EUC Nordvest - Thisted 10 2, EUC Nord - Hjørring 10 2, Roskilde Handelsskole 20 2, Learnmark Horsens 10 2, Herningsholm Erhvervsskole 10 2, IBC International Business College - Kolding 10 2, Tradium, Handelsgymnasiet, HHX 10 2, Mercantec, Vinkelvej afdeling 10 2, Aarhus Handelsgymnasium - Risskov, Aarhus BC 10 2, Silkeborg Business College 10 2, Aalborg Handelsskole - Turøgade 10 2, Køge Handelsskole 10 1,5 Anm: Antal og andel studenter, der to år efter afsluttet HHX-uddannelse er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Populationen er studenter afsluttet HHX-uddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Pct. 17

18 Tabel 10. Antal og andel HHX-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse to år efter, fordelt på institutioner. Sorteret efter højeste andele, regionalt. Institution Hovedstaden Antal Niels Brock, Copenhagen Business College 20 5, Niels Brocks Handelsgymnasium 20 3,1 Midtjylland Aarhus Handelsgymnasium - Viby, Aarhus BC 20 3, Holstebro Handelsskole 10 3, Learnmark Horsens 10 2, Herningsholm Erhvervsskole 10 2, Tradium, Handelsgymnasiet, HHX 10 2, Mercantec, Vinkelvej afdeling 10 2, Aarhus Handelsgymnasium - Risskov, Aarhus BC 10 2, Silkeborg Business College 10 2,1 Syddanmark Haderslev Handelsskole 20 3, TietgenSkolen (KVU NON) 30 3, Campus Vejle 20 3, IBC International Business College - Kolding 10 2,3 Sjælland Roskilde Handelsskole 20 2, Køge Handelsskole 10 1,5 Nordjylland Aalborg Handelsskole - Saxogade 20 3, EUC Nordvest Thisted 10 2, EUC Nord Hjørring 10 2, Aalborg Handelsskole - Turøgade 10 2,0 Anm: Antal og andel studenter, der to år efter afsluttet HHX-uddannelse er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Populationen er studenter afsluttet HHX-uddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Pct. 18

19 HF Tabel 11 og 12 viser andelen af HTX-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse to år efter fordelt på institutioner. Tabel 11. Antal og andel HF-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Sorteret efter største andele, hele landet. 2 år efter studentereksamenen. Institution Hele landet Antal VUC Lyngby 20 11, VUC Aarhus, Aarhus afdeling 30 9, Odense Katedralskole 20 6, Frederiksberg HF-Kursus 40 6, Aalborghus Gymnasium 20 6, VUC Vest, Esbjerg 20 6, Århus Akademi 50 5, Fyns HF-Kursus 30 5, Gentofte HF 30 5, HF-Centret Efterslægten 20 5, Egedal Gymnasium & HF 10 5, Københavns åbne Gymnasium 10 5, TH. LANGS HF & VUC 20 4, Aalborg Katedralskole 10 4, HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. 10 4, Nørresundby Gymnasium og HF 10 3, Randers HF & VUC 20 3,2 Anm: Antal og andel studenter, der to år efter afsluttet HF-uddannelse er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Populationen er studenter afsluttet HF-uddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Pct. 19

20 Tabel 12. Antal og andel HF-studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse to år efter, fordelt på institutioner. Sorteret efter højeste andele, regionalt. Institution Hovedstaden Antal VUC Lyngby 20 11, Frederiksberg HF-Kursus 40 6, Gentofte HF 30 5, HF-Centret Efterslægten 20 5, Egedal Gymnasium & HF 10 5, Københavns åbne Gymnasium 10 5, HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. 10 4,2 Midtjylland VUC Aarhus, Aarhus afdeling 30 9, Århus Akademi 50 5, TH. LANGS HF & VUC 20 4, Randers HF & VUC 20 3,2 Syddanmark Odense Katedralskole 20 6, VUC Vest, Esbjerg 20 6, Fyns HF-Kursus 30 5,8 Nordjylland Aalborghus Gymnasium 20 6, Aalborg Katedralskole 10 4, Nørresundby Gymnasium og HF 10 3,3 Anm: Antal og andel studenter, der to år efter afsluttet HF-uddannelse er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Populationen er studenter afsluttet HF-uddannelse maj til august 2012 til Afrundet til nærmeste 10 er. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Pct. 20

21 Bilag 1. Institutioner Bilagstabel 1. Antal institutioner, der er med i detaljerede tabeller i analysen Indgår ikke Indgår I alt HF HHX HTX STX Total Anm: Institutioner, hvor under 10 personer enten er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, i alt eller ikke i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse indgår ikke i de detaljerede tabeller. Kilde: AE på baggrund af DST registerdata. Bilagstabel 2. Institutioner, der indgår, hhv. ikke indgår HTX Indgår Indgår ikke NEXT Uddannelse (Københavns Tekniske Skole) TEC, Technical Education Copenhagen NEXT - Vibenshus Gymnasium (Københavns Tekniske Skole) Erhvervsskolen Nordsjælland TEC Frederiksberg Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TEC Ballerup Erhvervsgymnasiet Grindsted TEC Lyngby (Akademivej) Syddansk Erhvervsskole - Boulevarden Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Rasmus Kn Mariagerfjord Gymnasium Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød, Carlsbergv TECHCOLLEGE EUC Sjælland, Køge Afdeling Roskilde Tekniske Skole - Pulsen Zealand Business College NEXT - Sydkysten gymnasium (CPH West, htx Ishøj) Roskilde Tekniske Gymnasium Slotshaven Gymnasium Allikelund Gymnasium Selandia -CEU CELF Nakskov CELF, Nykøbing F, Teknisk afd EUC Sjælland, Næstved - Jagtvej Campus Bornholm - HTX og Tekniske EUD Kold College Syddansk Erhvervsskole - Munkebjergvej Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Jernbanegade Svendborg Erhvervsskole EUC Syd - Haderslev EUC Syd - Sønderborg EUC Syd - Tønder 21

22 EUC Syd - Aabenraa Rybners, Spangsbjerg Møllevej EUC Lillebælt Learnmark Horsens HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole Holstebro Tekniske Skole Viden Djurs - VID Erhvervsuddannelser Viden Djurs - VID Gymnasier Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser Teknisk Skole Silkeborg AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Chr. Bjerg AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby AARHUS TECH, Aarhus Gymnasium UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Skive Tekniske Skole EUC Nordvest Mercantec EUC Nord - Frederikshavn EUC Nord - Hjørring Aalborg Tekniske Gymnasium Erhvervsskolerne Aars STX Indgår Indgår ikke Rysensteen Gymnasium Niels Steensens Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Københavns Private Gymnasium Christianshavns Gymnasium Skolerne i Oure, Sport & Performance Nørre Gymnasium Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig Københavns åbne Gymnasium Ingrid Jespersens Gymnasieskole N. Zahles Gymnasieskole Det frie Gymnasium Ørestad Gymnasium Gefion Gymnasium Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Frederiksberg Gymnasium Johannesskolen Borupgaard Gymnasium Brøndby Gymnasium Aurehøj Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium 22

23 Ordrup Gymnasium Øregård Gymnasium Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Herlev Gymnasium og HF NEXT - Albertslund Gymnasium & HF (CPH WEST stx) Hvidovre Gymnasium & HF Høje-Taastrup Gymnasium Virum Gymnasium Rødovre Gymnasium Nærum Gymnasium NEXT - Sydkysten gymnasium (CPH WEST stx Ishøj) Tårnby Gymnasium Allerød Gymnasium Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole Marie Kruses Skole Frederikssund Gymnasium Frederiksværk Gymnasium og HF Gribskov Gymnasium Espergærde Gymnasium og HF Helsingør Gymnasium Frederiksborg Gymnasium og HF Rungsted Gymnasium Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF Egedal Gymnasium & HF Greve Gymnasium Køge Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Solrød Gymnasium Rønde Gymnasium Odsherreds Gymnasium, gymnasie afdeling MSG-Haslev Stenhus Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF MSG-Ringsted Slagelse Gymnasium Sorø Akademis Skole 23

24 Maribo Gymnasium Nakskov Gymnasium og HF Nykøbing Katedralskole Herlufsholm Skole og Gods Næstved Gymnasium og HF Vordingborg Gymnasium & HF Campus Bornholm - STX Faaborg Gymnasium Vestfyns Gymnasium Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Nordfyns Gymnasium Haderslev Katedralskole Sønderborg Statsskole Alssundgymnasiet Sønderborg Tønder Gymnasium Aabenraa Statsskole Esbjerg Gymnasium Rybners, Grådybet Grindsted Gymnasium & HF Ribe Katedralskole Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Fredericia Gymnasium Vejlefjordskolen Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Horsens Gymnasium Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium Rosborg Gymnasium & HF Vestjysk Gymnasium Tarm Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF 24

25 Ikast-Brande Gymnasium Lemvig Gymnasium Ringkjøbing Gymnasium Det Kristne Gymnasium Struer Statsgymnasium Grenaa Gymnasium Favrskov Gymnasium Odder Gymnasium Randers Statsskole Paderup gymnasium Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Aarhus Katedralskole Århus Statsgymnasium Marselisborg Gymnasium Risskov gymnasium Viby Gymnasium Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School Egå Gymnasium Bjerringbro Gymnasium Morsø Gymnasium Skive Gymnasium og HF Thisted Gymnasium, STX og HF Viborg Katedralskole Viborg Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og HF Dronninglund Gymnasium Fjerritslev Gymnasium Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Mariagerfjord Gymnasium Støvring Gymnasium Aalborghus Gymnasium Aalborg Katedralskole Nørresundby Gymnasium og HF Hasseris Gymnasium Vesthimmerlands Gymnasium og HF HHX Indgår Indgår ikke Niels Brock, Copenhagen Business College Niels Brock (Copenhagen Business College) Niels Brocks Handelsgymnasium København Nord 25

26 Køge Handelsskole NEXT - Sydkysten gymnasium (CPH WEST, hhx Ishøj) Roskilde Handelsskole København Nord, Frederikssund Handelsgymnasium TietgenSkolen (KVU NON) Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Rasmus Kn Haderslev Handelsskole Erhvervsskolen Nordsjælland Learnmark Horsens København Nord, Hillerød Handelsgymnasium IBC International Business College - Kolding Zealand Business College Campus Vejle Tradium Herningsholm Erhvervsskole Uddannelsescenter Holstebro Holstebro Handelsskole Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet Tradium, Handelsgymnasiet, HHX Viden Djurs - Handelsgymnasium Rønde Silkeborg Business College Lemvig Gymnasium Aarhus Handelsgymnasium - Risskov, Aarhus BC København Nord, Lyngby Handelsgymnasium Aarhus Handelsgymnasium - Viby, Aarhus BC NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN EUC Nordvest - Thisted Slotshaven Gymnasium Mercantec, Vinkelvej afdeling Allikelund Gymnasium EUC Nord - Hjørring ZBC Ringsted - HS Aalborg Handelsskole - Turøgade Selandia - CEU Aalborg Handelsskole - Saxogade CELF Nakskov CELF, Nykøbing F, Merkantil afd CELF, Nykøbing F, Teknisk afd ZBC Vordingborg Campus Bornholm - HHX og Merkantile EUD Handelsgymnasiet Vestfyn TietgenSkolen (Nyborg) TietgenSkolen Svendborg Erhvervsskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Tønder Handelsskole IBC International Business College - Aabenraa Rybners, Svendsgade Erhvervsgymnasiet Grindsted Handelsgymnasiet Ribe Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Business College IBC International Business College - Fredericia IBC International Business College Herningsholm Erhvervsgymnasium, HHX Ikast Ringkøbing Handelsskole &Gymnasiet HHX Ringkøbing Vestjydsk Handelsskole & Gymnasiet HHX Skjern 26

27 Struer Statsgymnasium - erhvervsskolen Viden Djurs Tradium, EUD/EUX Business Skanderborg-Odder Center for uddannelse Aarhus Business College UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern EUC Nordvest - Nykøbing M Skive Handelsskole EUC Nordvest - Thisted Mercantec Fjerritslev Gymnasium Frederikshavn Handelsskole EUC Nord - Hjørring Tradium, HHX og EUD/EUX Business Aalborg Handelsskole - Strandvejen Erhvervsskolerne Aars HF Indgår Indgår ikke Københavns åbne Gymnasium Det frie Gymnasium HF-Centret Efterslægten KVUC Frederiksberg HF-Kursus Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Gentofte HF Herlev Gymnasium og HF VUC Lyngby CPH WEST, Albertslund Gymnasium & HF (stx) HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd Vestegnen HF & VUC, Albertslund afdeling Egedal Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Fyns HF-Kursus HF & VUC København Syd Odense Katedralskole Høje-Taastrup Gymnasium VUC Vest, Esbjerg Tårnby Gymnasium Randers HF & VUC HF & VUC København Syd, Amager TH. LANGS HF & VUC Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole Århus Akademi Frederiksværk Gymnasium og HF VUC Aarhus, Aarhus afdeling Espergærde Gymnasium og HF Aalborghus Gymnasium HF & VUC Nordsjælland, Helsingør afdeling Aalborg Katedralskole Frederiksborg Gymnasium og HF Nørresundby Gymnasium og HF Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF Greve Gymnasium Køge Gymnasium Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium VUC Roskilde, Roskilde afdelingen 27

28 Solrød Gymnasium MSG-Haslev Stenhus Gymnasium og HF Nordvestsjællands HF & VUC Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF VUC Vestsjælland Syd - Ringsted Slagelse Gymnasium VUC Vestsjælland Syd VUC Storstrøm - Fakse Nakskov Gymnasium og HF Nykøbing Katedralskole VUC Storstrøm - Nykøbing F Næstved Gymnasium og HF VUC Storstrøm - Næstved Vordingborg Gymnasium & HF Campus Bornholm - HF og VUC HF & VUC FYN Glamsbjerg HF & VUC FYN Ærø Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole HF & VUC FYN Odense Svendborg Gymnasium og HF HF & VUC FYN Svendborg Haderslev Katedralskole Sønderborg Statsskole VUC Syd- Sønderborg afdeling Tønder Gymnasium Aabenraa Statsskole VUC Syd - Aabenraa VUC Syd - Haderslev Esbjerg Gymnasium Grindsted Gymnasium & HF Ribe Katedralskole Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Horsens HF & VUC 28

29 Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School Kolding HF og VUC IBC International Business College Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Campus Vejle Vestjysk Gymnasium Tarm Herning HF og VUC Holstebro Gymnasium og HF Ikast-Brande Gymnasium HF i Nørre Nissum - VIA UC Struer Statsgymnasium Grenaa Gymnasium VUC Djursland - Grenaa Randers HF & VUC VUC Skanderborg Viby Gymnasium Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afd Skive Gymnasium og HF Thisted Gymnasium, STX og HF Thy-Mors HF & VUC, Thisted Viborg Gymnasium og HF Skive-Viborg HF & VUC, Viborg Brønderslev Gymnasium og HF Fjerritslev Gymnasium Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus VUC&hf Nordjylland, Hjørring afdeling Mariagerfjord Gymnasium VUC&hf Nordjylland Vesthimmerlands Gymnasium og HF Anm: Uddannelsesinstitutioner, hvorfra studenter har afsluttet gymnasiale uddannelser. Opdelt efter, om institutionerne udgår grundet diskretion eller ej. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 29

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Tal der er registreret for B-Niveau, C-Niveau og NF Institutionsnr. Institutionsnavn 101108 Akademisk Studenterkursus 51 201007 Allerød Gymnasium

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM)

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) HF 111 Det frie Gymnasium 1 Greve Gymnasium 40 HF & VUC FYN Ærø 1 HF & VUC København Syd, Hvidovre 2 HF-Centret Efterslægten 1 Himmelev Gymnasium 3 Københavns

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen?

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Skoler med 5 eller færre stemmeberettigede er fjernet fra listen af anonymitetshensyn. Det samme gælder medlemmer under 24 og over 71. Arbejdssted Stemmeberettigede

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Erhvervsuddannelsernes Danmarkskort Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Regeringen har en målsætning om, at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsskolen direkte efter folkeskolen i 2020 og 30 pct.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover 9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover AE har undersøgt udviklingen i andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse. Stik imod regeringens mål om at flere unge skal vælge en faglært

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud

Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud 1. Indledning Denne analyse har til formål at kortlægge den geografiske tilgængelighed til de erhvervsgymnasiale uddannelser

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere