Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Forsikringspolitik og dækningsoversigt for Jammerbugt Kommune (Brovst Kommune, Fjerritslev Kommune og Pandrup Kommune gældende fra og med ) (og for Aabybro Kommune fra ) Udarbejdet af: Klaus Jespersen Den Iman

2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse...2 Formål - generelt:...3 Formål - sikring:...3 Formål - forsikring:...3 Økonomiudvalgene:...3 Forsikringsansvarlig:...4 Risikoansvarlig:...4 Hvorledes forsikres/principper...4 Dækningsoversigt:...4 Dækningsoversigt - Bygninger...5 Bygninger...5 Dækningsoversigt - Løsøre...6 Løsøre...6 Dækningsoversigt - Driftstab, edb og maskiner...7 Driftstab...7 Edb-forsikring...7 Maskinforsikring...7 Dækningsoversigt - Køle-/frys, instrumenter, kunst og kran...8 Køle- fryseforsikring...8 Teknisk instrumentforsikring...8 Kunstudstillingsforsikring...8 Kranforsikring...8 Dækningsoversigt - Entreprise/montage, skovbrand og indbo...9 Entreprise/ Montage...9 Skovbrandsforsikring...9 Indboforsikring for plejeanbragte børn...9 Indboforsikring for plejehjemsbeboere...9 Dækningsoversigt - Motorkøretøjer m.m Motorkøretøjer...10 Både...10 Fly...10 Dækningsoversigt - Transport...11 Transport...11 Dækningsoversigt - Ansvar...12 Erhvervsansvar...12 Produktansvar...12 Dækningsoversigt - Ansvar...13 Professionel ansvar...13 Direktions- og bestyrelsesansvar...13 Patientforsikring...13 Miljøforsikring...13 Dækningsoversigt - Personale...14 Arbejdsskade...14 Ulykkesforsikring...14 Firmarejseforsikring - udlandet...14 Udstationering...14 Dækningsoversigt - Øvrige...15 Debitorforsikring...15 Kriminalitetsforsikring...15 Selvejende institutioner, omfattet af politikken..16 Iman

3 Formål - generelt: Formålet med denne forsikringspolitik og dækningsoversigt er : -at ensrette politikken for de 4 kommuner, der sammenlægges pr til Jammerbugt Kommune. -at have et fælles udgangspunkt for udarbejdelse af udbudsmateriale for gennemførelse af EU-udbud til ikrafttrædelse pr for Aabybro Kommune først pr Aabybro Kommune : forsikringsprogram udløber Brovst Kommune :.. forsikringsprogram udløb nu nyetableret til Fjerritslev Kommune :. forsikringsprogram udløb nu nyetableret til Pandrup Kommune : forsikringsprogram udløb nu nyetableret til at beskrive, hvorledes kommunens økonomiudvalg fra ønsker kommunen skal sikres og forsikres, hvem der har ansvaret for udførelsen og en anvisning på, hvorledes der en gang årligt rapporteres tilbage til økonomiudvalget. Formål - sikring: Formålet med politikken er: -at sikre beskyttelse af kommunens aktiver og drift. -at sikre høj forståelse for vigtigheden af risikoforebyggende foranstaltninger. -at sikre kommunerne overblik med hensyn til økonomisk truende risici og disses konsekvenser for herved at tilvejebringe beslutningsgrundlag for hvilke risici som skal elimineres eller reduceres til acceptabel niveau -at identificere tab, der ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt ikke er rentable at forsikre. Formål - forsikring: - at opnå afdækning for risici hvis konsekvenser er økonomisk truende for kommunen. - forsikringer tegnes med selvrisiko, hvor det skønnes økonomisk fordelagtigt. Økonomiudvalget: Vedtager hvem der er omfattet af politikken herunder eksempelvis selvejende institutioner. Vedtager en forsikringspolitik, som fastlægger retningslinier for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvar og kompetence i henhold til politikken. Politikken beskriver, hvorledes økonomiudvalget vil have rapporteret. Iman

4 Forsikringsansvarlig: Byrådssekretariatet: - har ansvaret for at forsikringerne administreres i henhold til forsikringspolitikken samt træffer beslutninger om problemstillinger i den anledning. - skal til økonomiudvalget fremlægge forslag til ændringer i forsikringspolitikken baseret på årlig rapport fra forsikringsansvarlig. Risikoansvarlig: Byrådssekretariatet: - træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet, og har ansvaret for at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitikken. - har ansvaret for, at der etableres et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egenrisiko. - udarbejder en årlig rapport til økonomiudvalget. - er ansvarlig for etablering af de fornødne policer for kommunen. - har pligt til løbende at overveje, iværksætte og udbygge skadeforebyggende foranstaltninger. - har ansvaret for at der nedsættes en arbejdsgruppe til risikostyring. Hvorledes forsikres/principper. Opbygning: Forsikringsprogrammet sammensættes af færrest mulige antal policer og etableres med sikkerhedsmargin med senere efterregulering af præmie, hvor det er muligt. Forsikringsprogrammet opdeles i følgende kategorier: Tingskadeforsikringer Motorkøretøjsforsikringer m.v. Transportforsikringer Ansvarsforsikringer Personaleforsikringer Øvrige - Institutioner/afdelinger kr i selvrisiko Dækningsoversigt, er udarbejdet med henblik på valg af fælles forsikringsdækninger pr : Dækningsoversigten definerer * hvilke risici forsikres * hvilke risici forsikres ikke * hvilke risici er ikke aktuelle Iman

5 Dækningsoversigt - Bygninger Bygninger All-Risk Bygningsbrand Anden bygningsskade Incl. stormskadedækning Husejeransvar Etableret via ansvarsforsikring Tillægsdækninger Kortslutning El-skade Kortslutningsdækningen er incl. induktionsskader. Stormskade på udvendigt produktionsanlæg Huslejetab / tab af lejeindtægt Dækker op til kr. 3 mio. pr. skade. Restværdi Ved 50% skade Svamp og insekt Udvidet rørskade / rør- og stikledning Oprydningsomkostninger Dækker med op til kr Jorddækning Ma. kr pr. m3 jord / vand og ma. sum kr. 2 mio. Lovliggørelse Fra alle offentlige myndigheder Om-, til- og nybygning Entrepriseforsikring etableres fra sag til sag. Reparation samt til- og nybygning Medforsikres for brand for arbejder op til kr Ret til genopførelse andet sted i Danmark Kun mod fradrag i erstatningsudbetalingen (dagsværdierstatning) Oversvømmelse fra hav og fjord Fareforøgelse Eks. ubenyttet bygning (skal indberettes til selskabet) Ubevist underforsikring glemte bygninger medforsikres i henhold til forsikringspolitikken Terror Sagkyndig assistance ved skadeopgørelse Akkvisition Op til kr. 50 mio. p.a. incl. løsøresum Løbende regulering af forsikring Reguleres en gang årligt Forsikrede bygningsgenstande Bygningsdele, bygningstilbehør Glas Sanitet Skilte / Lysskilte Markiser Fundamentdybde over 1 meter Forsikringen er udvidet til at dække fundamenter udover 1 meter. Anlæg og sekundære bygninger Have- og udendørsanlæg Kr (indeksreg. basisår 2003) Andet tilbehør til bygninger Kr (indeksreg. basisår 2003) Sekundære anlæg Evt. havneanlæg andet vurderes individuelt. Fredede bygninger Bygningsudsmykning For håndværksmæssige værdi Selvrisiko Kr af enhver skade Selvrisiko (internt) Kr af enhver skade for institution / afdeling Iman

6 Dækningsoversigt - Løsøre Løsøre All-Risk Brand Tyveri Det kræves, at de nye sikringskrav efterleves Vand Tillægsdækninger Kortslutning El-skade Underforsikringsklausul Indeks- og investeringsforsikring - se under akkvisition Deklarationsforsikring Oprydningsomkostninger Sum kr. 5 mio. Jorddækning i lejede bygninger kun i relation til bygningsforsikringen Lovliggørelse Oversvømmelse fra hav og fjord Låseomstilling Sagkyndig assistance ved skadeopgørelse Ubevist underforsikring glemte løsøreeffekter medforsikres i henhold til forsikringspolitikken Akkvisition Op til kr. 50 mio. p.a. incl. bygningsværdier Løbende regulering af forsikring Reguleres en gang årligt Varemærke Terror Forsikrede løsøregenstande Maskiner og inventar Edb-udstyr Mobile anlæg Øvrigt løsøre Herunder instrumenter, kunstgenstande m.v. Genstande for fremmed regning Subsidiær, hvor forsikringstager bærer risikoen. Varer og emballage Rede penge på forsikringsstedet Sum kr i alm. gemme og kr i godkendt pengeskab. Rede penge under transport Genfremstilling af kartoteker mv. 15% af løsøresum, ma. kr (indeksreg. basisår 2004) Genfremstilling af tegninger og modeller 15% af løsøresum, ma. kr (indeksreg. basisår 2004) Løsøre udenfor forsikringsstedet Løsøre under åben himmel Omfatter kun brandforsikring. Løsøre i kælder Bygningsindretning bekostet af lejer Indeholdes i løsøresum, hvor kommunen er lejer af bygning. Selvrisiko Kr af enhver skade Selvrisiko Kr af enhver skade for institution / afdeling. Iman

7 Dækningsoversigt - Driftstab, edb og maskiner Driftstab Driftstab Pos I inkl. driftstab ved tyveri inkl. driftstab ved vandskade Driftstab Pos II Meromkostninger Sum kr. 3 mio. til meromkostninger i f.m. bygningsforsikringen. Avancetab Leverandør / Aftager-dækning El- forsyningsdriftstab Restværdidriftstab Lovliggørelsesdriftstab Erstatningsbegrænsning Sagkyndig bistand Selvrisiko Kr. 0. Edb-forsikring All-Risk Meromkostninger Databærer Edb udenfor forsikringsstedet Ekspresdækning Selvrisiko Maskinforsikring Maskinkasko / -haveri Maskindriftstab Pos I Maskindriftstab Pos II Meromkostninger Maskiner udenfor forsikringsstedet Ekspresdækning Selvrisiko Iman

8 Dækningsoversigt - Køle-/frys, instrumenter, kunst og kran Køle- fryseforsikring Varer i køle- / frysehuse Varer i køle- / frostmontre Udstrømmende kølemedia Sabotage Temperaturændringer Selvrisiko Teknisk instrumentforsikring All-Risk Etableres kun for udvalgte instrumenter (for 2006 kun valgt for Pandrup Kommune for teleslynge og for musikinstrumenter incl. transport. Selvrisiko kr pr. police.) Brand, tyveri og vand Via løsøreforsikringen Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Kunstudstillingsforsikring All-Risk Etableres kun for udvalgte kunstgenstande / udstillinger. (for 2006 kun valgt for Pandrup Kommune incl. transport. Selvrisiko kr ) Brand, tyveri og vand Via løsøreforsikring Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Glasforsikring All-Risk Etableres kun for udvalgte løsøregenstande af glas. Brand, tyveri og vand Via løsøreforsikring Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Kranforsikring All-Risk - Kasko Ansvar - personskade Ansvar - tingsskade Selvrisiko Iman

9 Dækningsoversigt - Entreprise/montage, skovbrand og indbo. Entreprise/ Montage Der etableres ikke årspolice. All-Risk Vurderes fra sag til sag Brand og storm Vurderes fra sag til sag Farligt arbejde Vurderes fra sag til sag 1.Risiko bestående bygninger Vurderes fra sag til sag Entrepriseansvar - personskade Vurderes fra sag til sag Entrepriseansvar - tingsskade Vurderes fra sag til sag Entreprenørmateriel Over- og helligdagsbetaling Afledte tab / driftstab Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Skovbrandsforsikring Brand Etableres kun for udvalgte skovarealer. (Etablerede forsikringer for Fjerritslev Kommune fortsættes i 2006.) Oprydnings- og genplantningsomkostninger Selvrisiko Kr Indboforsikring for plejeanbragte børn Vurderes individuelt. For 2006 kun valgt for Pandrup kommune for 54 plejeanbragte børn med dækning kr pr. barn. Brand, tyveri og vandskade Simpelt tyveri Selvrisiko Alene selvrisiko kr. 500 ved simpelt tyveri. Indboforsikring for plejehjemsbeboere Vurderes individuelt. For 2006 valgt for Fjerritslev kommune for 53 beboere på Plejehjemmet Solgården samt valgt for Pandrup Kommune for 5 plejehjem/-centre, der er omfattet af gældende police i (Kaas, Hune, V.Hjermitslev, Pandrup og Saltum plejecenter/-hjem.) Brand, tyveri og vandskade Simpelt Tyveri Selvrisiko Alene selvrisiko kr. 500 ved simpelt tyveri. Iman

10 Dækningsoversigt - Motorkøretøjer m.m. Motorkøretøjer Ansvar Brand Kasko På biler m.v. og udvalgte traktorer og arbejdsmaskiner. (For 2006 er der etableret kasko for 4 traktorer / arbejdsmaskiner for såvel Fjerritslev som for Pandrup kommune) Tilvalgsdækninger Friskadedækning Fastpræmieprodukt Afsavnsforsikring Førerpladsdækning Passagerulykke Kørsel i udlandet Dog dækket for person- og varebiler. Kørsel gods mod betaling I relation til varebiler, lastbiler og multitrækkere mv. Kørsel passagerer mod betaling I relation til minibusser og busser mv. Omfattede køretøjer Person- og varebiler Trailere til person- og varebiler Kun omfattet af ansvar via den trækkende enhed. Lastbiler og multitrækkere Påhængsvogne og sættevogne Minibusser og busser Andre indregistrerede køretøjer Uindregistrerede traktorer Kun kasko på udvalgte traktorer Uindregistrerede arbejdsmaskiner Kun kasko på udvalgte maskiner Selvrisiko Kr på biler, busser og traktorer / arbejdsmaskiner Kr på lastbiler / multitrækkere m.v. Selvrisiko Kr af enhver skade for institution / afdeling Både Er pt. kun aktuelt for Aabybro Kommune Ansvar Kasko Incl. brand Selvrisiko Kr ved tingskader Fly Ansvar Kasko Selvrisiko Iman

11 Dækningsoversigt - Transport Transport Vurderes individuelt fra sag til sag Varer Maskiner og inventar Kunstudstillinger Andre genstande Selvrisiko Iman

12 Dækningsoversigt - Ansvar Erhvervsansvar Samlet sum kr. 25 mio. pr. år Personskade og tingskade Sum kr. 15 mio. på personskade og kr. 10 mio. for tingskade Ansvar for personer i arbejdsprøvning og praktik m.v. Ansvar for plejeanbragte børn - subsidiært ) Dækker kun ansvar i f.m. børns / plejehjemsbeboeres ophold Ansvar for plejehjemsbeboere - subsidiært ) på forsikringstagerens institution m.v. Ansvar for personer på skoler/daginstitution Personer ansat i selvejende institutioner på særskilte policer. Tillægsdækninger Behandling- og bearbejdning Pludselig forureningsansvar Motoransvar på arbejdsmaskiner, knallerter Indtil 15 HK til undervisningsbrug etc. Ansvar for småbåde Indtil 5 HK og 5 meter. Ansvar ifm. bygge- og jordarbejder Når egne ansatte udfører arbejdet, ellers over entrepriseforsikring Bygherreansvar Omfattende eget udført arbejde incl. eget projekteringsarbejde. Ansvar ifm. off-shore aktiviteter Antenneansvar Hus- og grundejeransvar Kran- og løfteansvar For oplyste antal kraner, trucks m.v. Montageansvar Ansvar ifm. farligt arbejde, brug af Kun ved særlig indberetning, med godkendelse fra forsikringen. sprængstoffer m.v. Ting, der opbevares for børn/patienter Børnehavebørn, skoleelever og patienter (når ting skal opbevares) Ting, der behandles, i klienters hjem For hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker etc. Produktansvar Samlet sum kr. 25 mio. pr. år Sum kr. 15 mio. på personskade og kr. 10 mio. for tingskade Personskade og tingskade Behandling- og bearbejdning Ingrediens- og komponentskade Ingrediens- og komponenttab Komponentskade Fareafværgelse Standardsum kr. 1 mio. Recall Dataansvar Selvrisiko Kr (dog kr ved ansvar for plejeanbragte) Selvrisiko Kr af enhver skade for institution / afdeling. Iman

13 Dækningsoversigt - Ansvar Tilvalgsdækning ansvar m.v. Selvstændigt ansvar for plejeanbragte børn Vurderes individuelt. Plejeanbragtes børn privatretlige erstatningsansvar tilføjet tredjemands person eller ting. For 2006 kun valgt for Pandrup kommune for 54 plejeanbragte børn Samt for Fjerritslev Kommune for 15 plejeanbragte børn og unge. Selvrisiko kr Selvstændigt ansvar for plejehjemsbeboere Vurderes individuelt. Plejehjemsbeboeres privatretlige erstatningsansvar tilføjet tredjemands person eller ting. For 2006 valgt for Fjerritslev Kommune for 53 beboere på plejehjemmet Solgården. samt valgt for Pandrup Kommune for 5 plejehjem/-centre, der er omfattet af gældende police i (Kaas, Hune, V.Hjermitslev, Pandrup og Saltum plejecenter/-hjem.) Selvrisiko kr. 500 Professionel ansvar Formuetab og ikke skader Forvaltning, tilsyn og rådgivning Sum kr. 5 mio. Selvrisiko kr Formuetab i f.m. afgivne ejendomsoplysning Sum kr Selvrisiko kr Bestyrelsesansvar Dækker kommunalt-udvalgte personer i eksterne bestyrelser og råd. Sum kr. 5 mio. Selvrisiko kr Patientforsikring Vurderes individuelt. (For 2006 er dækningen valgt for Brovst og Pandrup kommuner.). Dækker i henhold til lov om patientforsikring Forurening / miljø m.m. Udvidet Miljødækning (d.v.s. incl. siveskader) for forureningsskader sket fra den pågældende adresse. Vurderes individuelt (For 2006 er dækningen kun valgt opretholdt af Pandrup Kommune for 1 olietank Horsedalsvej 5, Saltum.) Forsikringssum kr. kr Selvrisiko kr Udgifter i forbindelse med oprydning, der pålægges kommunen efter forureningsuheld Dækker for oprydning efter et pludselig opstået forureningsuheld med farlige stoffer). Sum kr , Selvrisiko kr Iman

14 Dækningsoversigt - Personale Arbejdsskade Arbejdsulykker generelt Erhvervssygdomme via AES Administrationsaftale Katastrofedækning Selvrisiko kr. 2,5 mio. Dækker ved ulykker med mindst 2 skadelidte, der får tilkendt mén-, erhvervsevnetabs- eller dødsfaldsdækning. Stop Loss Personer i arbejdsprøvning og praktik m.v. Erhvervssygdomme via AES Personer i selvejende institutioner på særskilt police Ulykkesforsikring Dødsfald Sum kr (begravelseshjælp) for børn Invaliditet Sum kr ved mèn for børn Tandskade Kun skolebørn m.fl. med sum op til kr Helbredelse, transport og briller Kun skolebørn m.fl. med sum op til kr Omfattede persongrupper Kommunale bestyrelsesmedlemmer I 2006 dækning for Pandrup Kommune Brandmænd Sum kr ved død og ved 100% mèn. Studerende ved navngiven uddannelse Børn Vurderes individuelt af hver kommune for 2006 Skoleelever incl. skolefrtidshjem I 2006 dækning for Fjerritslev og Pandrup Kommuner Ungdomsskoleelever I 2006 dækning for Pandrup Kommune Børn i Juniorklubben I 2006 dækning for Pandrup Kommune Børnehave-, dagpleje- og vuggestuebørn I 2006 dækning for Fjerritslev og Pandrup kommuner Plejeanbragte børn I 2006 dækning for Pandrup Kommune Udvidelser Etableret dækning for kørsel for 12 personer i go-cart for Pandrup K. Andre grupper Firmarejseforsikring - udlandet Sygdom- og hjemtransport Ulykke invaliditet / død Rejsegods / bagage Privatansvar Retshjælp Sygeledsagelse Rejseafbrydelse Tilkaldelse Overfald Udstationering Iman

15 Dækningsoversigt - Øvrige Debitorforsikring Kriminalitetsforsikring Sum kr Underslæb og bedrageri, databedrageri Mandatsvig og dokumentfalsk Tyveri, ran og røveri Kan være dækket på løsøreforsikringen. Tilvalgsdækninger Medforsikring af plejehjemsbeboere Medforsikring af borgere, som modtager kommunal hjemmepleje Tyveri foretaget af plejehjemsansatte og / eller hjemmehjælpere Selvrisiko Kr Iman

16 Selvejende institutioner - Medforsikret Navn og type på selvejende institution Løsøreforsikring ansvar Bygningsforsikring Arbejdsskade Saltum Børnehave, Søndergade 1, 9493 Saltum Nej Ja Ja Ja bemærkninger Bygningsforsikring etableres af Pandrup Kommune. Iman

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere