Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Forsikringspolitik og dækningsoversigt for Jammerbugt Kommune (Brovst Kommune, Fjerritslev Kommune og Pandrup Kommune gældende fra og med ) (og for Aabybro Kommune fra ) Udarbejdet af: Klaus Jespersen Den Iman

2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse...2 Formål - generelt:...3 Formål - sikring:...3 Formål - forsikring:...3 Økonomiudvalgene:...3 Forsikringsansvarlig:...4 Risikoansvarlig:...4 Hvorledes forsikres/principper...4 Dækningsoversigt:...4 Dækningsoversigt - Bygninger...5 Bygninger...5 Dækningsoversigt - Løsøre...6 Løsøre...6 Dækningsoversigt - Driftstab, edb og maskiner...7 Driftstab...7 Edb-forsikring...7 Maskinforsikring...7 Dækningsoversigt - Køle-/frys, instrumenter, kunst og kran...8 Køle- fryseforsikring...8 Teknisk instrumentforsikring...8 Kunstudstillingsforsikring...8 Kranforsikring...8 Dækningsoversigt - Entreprise/montage, skovbrand og indbo...9 Entreprise/ Montage...9 Skovbrandsforsikring...9 Indboforsikring for plejeanbragte børn...9 Indboforsikring for plejehjemsbeboere...9 Dækningsoversigt - Motorkøretøjer m.m Motorkøretøjer...10 Både...10 Fly...10 Dækningsoversigt - Transport...11 Transport...11 Dækningsoversigt - Ansvar...12 Erhvervsansvar...12 Produktansvar...12 Dækningsoversigt - Ansvar...13 Professionel ansvar...13 Direktions- og bestyrelsesansvar...13 Patientforsikring...13 Miljøforsikring...13 Dækningsoversigt - Personale...14 Arbejdsskade...14 Ulykkesforsikring...14 Firmarejseforsikring - udlandet...14 Udstationering...14 Dækningsoversigt - Øvrige...15 Debitorforsikring...15 Kriminalitetsforsikring...15 Selvejende institutioner, omfattet af politikken..16 Iman

3 Formål - generelt: Formålet med denne forsikringspolitik og dækningsoversigt er : -at ensrette politikken for de 4 kommuner, der sammenlægges pr til Jammerbugt Kommune. -at have et fælles udgangspunkt for udarbejdelse af udbudsmateriale for gennemførelse af EU-udbud til ikrafttrædelse pr for Aabybro Kommune først pr Aabybro Kommune : forsikringsprogram udløber Brovst Kommune :.. forsikringsprogram udløb nu nyetableret til Fjerritslev Kommune :. forsikringsprogram udløb nu nyetableret til Pandrup Kommune : forsikringsprogram udløb nu nyetableret til at beskrive, hvorledes kommunens økonomiudvalg fra ønsker kommunen skal sikres og forsikres, hvem der har ansvaret for udførelsen og en anvisning på, hvorledes der en gang årligt rapporteres tilbage til økonomiudvalget. Formål - sikring: Formålet med politikken er: -at sikre beskyttelse af kommunens aktiver og drift. -at sikre høj forståelse for vigtigheden af risikoforebyggende foranstaltninger. -at sikre kommunerne overblik med hensyn til økonomisk truende risici og disses konsekvenser for herved at tilvejebringe beslutningsgrundlag for hvilke risici som skal elimineres eller reduceres til acceptabel niveau -at identificere tab, der ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt ikke er rentable at forsikre. Formål - forsikring: - at opnå afdækning for risici hvis konsekvenser er økonomisk truende for kommunen. - forsikringer tegnes med selvrisiko, hvor det skønnes økonomisk fordelagtigt. Økonomiudvalget: Vedtager hvem der er omfattet af politikken herunder eksempelvis selvejende institutioner. Vedtager en forsikringspolitik, som fastlægger retningslinier for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvar og kompetence i henhold til politikken. Politikken beskriver, hvorledes økonomiudvalget vil have rapporteret. Iman

4 Forsikringsansvarlig: Byrådssekretariatet: - har ansvaret for at forsikringerne administreres i henhold til forsikringspolitikken samt træffer beslutninger om problemstillinger i den anledning. - skal til økonomiudvalget fremlægge forslag til ændringer i forsikringspolitikken baseret på årlig rapport fra forsikringsansvarlig. Risikoansvarlig: Byrådssekretariatet: - træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet, og har ansvaret for at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitikken. - har ansvaret for, at der etableres et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egenrisiko. - udarbejder en årlig rapport til økonomiudvalget. - er ansvarlig for etablering af de fornødne policer for kommunen. - har pligt til løbende at overveje, iværksætte og udbygge skadeforebyggende foranstaltninger. - har ansvaret for at der nedsættes en arbejdsgruppe til risikostyring. Hvorledes forsikres/principper. Opbygning: Forsikringsprogrammet sammensættes af færrest mulige antal policer og etableres med sikkerhedsmargin med senere efterregulering af præmie, hvor det er muligt. Forsikringsprogrammet opdeles i følgende kategorier: Tingskadeforsikringer Motorkøretøjsforsikringer m.v. Transportforsikringer Ansvarsforsikringer Personaleforsikringer Øvrige - Institutioner/afdelinger kr i selvrisiko Dækningsoversigt, er udarbejdet med henblik på valg af fælles forsikringsdækninger pr : Dækningsoversigten definerer * hvilke risici forsikres * hvilke risici forsikres ikke * hvilke risici er ikke aktuelle Iman

5 Dækningsoversigt - Bygninger Bygninger All-Risk Bygningsbrand Anden bygningsskade Incl. stormskadedækning Husejeransvar Etableret via ansvarsforsikring Tillægsdækninger Kortslutning El-skade Kortslutningsdækningen er incl. induktionsskader. Stormskade på udvendigt produktionsanlæg Huslejetab / tab af lejeindtægt Dækker op til kr. 3 mio. pr. skade. Restværdi Ved 50% skade Svamp og insekt Udvidet rørskade / rør- og stikledning Oprydningsomkostninger Dækker med op til kr Jorddækning Ma. kr pr. m3 jord / vand og ma. sum kr. 2 mio. Lovliggørelse Fra alle offentlige myndigheder Om-, til- og nybygning Entrepriseforsikring etableres fra sag til sag. Reparation samt til- og nybygning Medforsikres for brand for arbejder op til kr Ret til genopførelse andet sted i Danmark Kun mod fradrag i erstatningsudbetalingen (dagsværdierstatning) Oversvømmelse fra hav og fjord Fareforøgelse Eks. ubenyttet bygning (skal indberettes til selskabet) Ubevist underforsikring glemte bygninger medforsikres i henhold til forsikringspolitikken Terror Sagkyndig assistance ved skadeopgørelse Akkvisition Op til kr. 50 mio. p.a. incl. løsøresum Løbende regulering af forsikring Reguleres en gang årligt Forsikrede bygningsgenstande Bygningsdele, bygningstilbehør Glas Sanitet Skilte / Lysskilte Markiser Fundamentdybde over 1 meter Forsikringen er udvidet til at dække fundamenter udover 1 meter. Anlæg og sekundære bygninger Have- og udendørsanlæg Kr (indeksreg. basisår 2003) Andet tilbehør til bygninger Kr (indeksreg. basisår 2003) Sekundære anlæg Evt. havneanlæg andet vurderes individuelt. Fredede bygninger Bygningsudsmykning For håndværksmæssige værdi Selvrisiko Kr af enhver skade Selvrisiko (internt) Kr af enhver skade for institution / afdeling Iman

6 Dækningsoversigt - Løsøre Løsøre All-Risk Brand Tyveri Det kræves, at de nye sikringskrav efterleves Vand Tillægsdækninger Kortslutning El-skade Underforsikringsklausul Indeks- og investeringsforsikring - se under akkvisition Deklarationsforsikring Oprydningsomkostninger Sum kr. 5 mio. Jorddækning i lejede bygninger kun i relation til bygningsforsikringen Lovliggørelse Oversvømmelse fra hav og fjord Låseomstilling Sagkyndig assistance ved skadeopgørelse Ubevist underforsikring glemte løsøreeffekter medforsikres i henhold til forsikringspolitikken Akkvisition Op til kr. 50 mio. p.a. incl. bygningsværdier Løbende regulering af forsikring Reguleres en gang årligt Varemærke Terror Forsikrede løsøregenstande Maskiner og inventar Edb-udstyr Mobile anlæg Øvrigt løsøre Herunder instrumenter, kunstgenstande m.v. Genstande for fremmed regning Subsidiær, hvor forsikringstager bærer risikoen. Varer og emballage Rede penge på forsikringsstedet Sum kr i alm. gemme og kr i godkendt pengeskab. Rede penge under transport Genfremstilling af kartoteker mv. 15% af løsøresum, ma. kr (indeksreg. basisår 2004) Genfremstilling af tegninger og modeller 15% af løsøresum, ma. kr (indeksreg. basisår 2004) Løsøre udenfor forsikringsstedet Løsøre under åben himmel Omfatter kun brandforsikring. Løsøre i kælder Bygningsindretning bekostet af lejer Indeholdes i løsøresum, hvor kommunen er lejer af bygning. Selvrisiko Kr af enhver skade Selvrisiko Kr af enhver skade for institution / afdeling. Iman

7 Dækningsoversigt - Driftstab, edb og maskiner Driftstab Driftstab Pos I inkl. driftstab ved tyveri inkl. driftstab ved vandskade Driftstab Pos II Meromkostninger Sum kr. 3 mio. til meromkostninger i f.m. bygningsforsikringen. Avancetab Leverandør / Aftager-dækning El- forsyningsdriftstab Restværdidriftstab Lovliggørelsesdriftstab Erstatningsbegrænsning Sagkyndig bistand Selvrisiko Kr. 0. Edb-forsikring All-Risk Meromkostninger Databærer Edb udenfor forsikringsstedet Ekspresdækning Selvrisiko Maskinforsikring Maskinkasko / -haveri Maskindriftstab Pos I Maskindriftstab Pos II Meromkostninger Maskiner udenfor forsikringsstedet Ekspresdækning Selvrisiko Iman

8 Dækningsoversigt - Køle-/frys, instrumenter, kunst og kran Køle- fryseforsikring Varer i køle- / frysehuse Varer i køle- / frostmontre Udstrømmende kølemedia Sabotage Temperaturændringer Selvrisiko Teknisk instrumentforsikring All-Risk Etableres kun for udvalgte instrumenter (for 2006 kun valgt for Pandrup Kommune for teleslynge og for musikinstrumenter incl. transport. Selvrisiko kr pr. police.) Brand, tyveri og vand Via løsøreforsikringen Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Kunstudstillingsforsikring All-Risk Etableres kun for udvalgte kunstgenstande / udstillinger. (for 2006 kun valgt for Pandrup Kommune incl. transport. Selvrisiko kr ) Brand, tyveri og vand Via løsøreforsikring Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Glasforsikring All-Risk Etableres kun for udvalgte løsøregenstande af glas. Brand, tyveri og vand Via løsøreforsikring Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Kranforsikring All-Risk - Kasko Ansvar - personskade Ansvar - tingsskade Selvrisiko Iman

9 Dækningsoversigt - Entreprise/montage, skovbrand og indbo. Entreprise/ Montage Der etableres ikke årspolice. All-Risk Vurderes fra sag til sag Brand og storm Vurderes fra sag til sag Farligt arbejde Vurderes fra sag til sag 1.Risiko bestående bygninger Vurderes fra sag til sag Entrepriseansvar - personskade Vurderes fra sag til sag Entrepriseansvar - tingsskade Vurderes fra sag til sag Entreprenørmateriel Over- og helligdagsbetaling Afledte tab / driftstab Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Skovbrandsforsikring Brand Etableres kun for udvalgte skovarealer. (Etablerede forsikringer for Fjerritslev Kommune fortsættes i 2006.) Oprydnings- og genplantningsomkostninger Selvrisiko Kr Indboforsikring for plejeanbragte børn Vurderes individuelt. For 2006 kun valgt for Pandrup kommune for 54 plejeanbragte børn med dækning kr pr. barn. Brand, tyveri og vandskade Simpelt tyveri Selvrisiko Alene selvrisiko kr. 500 ved simpelt tyveri. Indboforsikring for plejehjemsbeboere Vurderes individuelt. For 2006 valgt for Fjerritslev kommune for 53 beboere på Plejehjemmet Solgården samt valgt for Pandrup Kommune for 5 plejehjem/-centre, der er omfattet af gældende police i (Kaas, Hune, V.Hjermitslev, Pandrup og Saltum plejecenter/-hjem.) Brand, tyveri og vandskade Simpelt Tyveri Selvrisiko Alene selvrisiko kr. 500 ved simpelt tyveri. Iman

10 Dækningsoversigt - Motorkøretøjer m.m. Motorkøretøjer Ansvar Brand Kasko På biler m.v. og udvalgte traktorer og arbejdsmaskiner. (For 2006 er der etableret kasko for 4 traktorer / arbejdsmaskiner for såvel Fjerritslev som for Pandrup kommune) Tilvalgsdækninger Friskadedækning Fastpræmieprodukt Afsavnsforsikring Førerpladsdækning Passagerulykke Kørsel i udlandet Dog dækket for person- og varebiler. Kørsel gods mod betaling I relation til varebiler, lastbiler og multitrækkere mv. Kørsel passagerer mod betaling I relation til minibusser og busser mv. Omfattede køretøjer Person- og varebiler Trailere til person- og varebiler Kun omfattet af ansvar via den trækkende enhed. Lastbiler og multitrækkere Påhængsvogne og sættevogne Minibusser og busser Andre indregistrerede køretøjer Uindregistrerede traktorer Kun kasko på udvalgte traktorer Uindregistrerede arbejdsmaskiner Kun kasko på udvalgte maskiner Selvrisiko Kr på biler, busser og traktorer / arbejdsmaskiner Kr på lastbiler / multitrækkere m.v. Selvrisiko Kr af enhver skade for institution / afdeling Både Er pt. kun aktuelt for Aabybro Kommune Ansvar Kasko Incl. brand Selvrisiko Kr ved tingskader Fly Ansvar Kasko Selvrisiko Iman

11 Dækningsoversigt - Transport Transport Vurderes individuelt fra sag til sag Varer Maskiner og inventar Kunstudstillinger Andre genstande Selvrisiko Iman

12 Dækningsoversigt - Ansvar Erhvervsansvar Samlet sum kr. 25 mio. pr. år Personskade og tingskade Sum kr. 15 mio. på personskade og kr. 10 mio. for tingskade Ansvar for personer i arbejdsprøvning og praktik m.v. Ansvar for plejeanbragte børn - subsidiært ) Dækker kun ansvar i f.m. børns / plejehjemsbeboeres ophold Ansvar for plejehjemsbeboere - subsidiært ) på forsikringstagerens institution m.v. Ansvar for personer på skoler/daginstitution Personer ansat i selvejende institutioner på særskilte policer. Tillægsdækninger Behandling- og bearbejdning Pludselig forureningsansvar Motoransvar på arbejdsmaskiner, knallerter Indtil 15 HK til undervisningsbrug etc. Ansvar for småbåde Indtil 5 HK og 5 meter. Ansvar ifm. bygge- og jordarbejder Når egne ansatte udfører arbejdet, ellers over entrepriseforsikring Bygherreansvar Omfattende eget udført arbejde incl. eget projekteringsarbejde. Ansvar ifm. off-shore aktiviteter Antenneansvar Hus- og grundejeransvar Kran- og løfteansvar For oplyste antal kraner, trucks m.v. Montageansvar Ansvar ifm. farligt arbejde, brug af Kun ved særlig indberetning, med godkendelse fra forsikringen. sprængstoffer m.v. Ting, der opbevares for børn/patienter Børnehavebørn, skoleelever og patienter (når ting skal opbevares) Ting, der behandles, i klienters hjem For hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker etc. Produktansvar Samlet sum kr. 25 mio. pr. år Sum kr. 15 mio. på personskade og kr. 10 mio. for tingskade Personskade og tingskade Behandling- og bearbejdning Ingrediens- og komponentskade Ingrediens- og komponenttab Komponentskade Fareafværgelse Standardsum kr. 1 mio. Recall Dataansvar Selvrisiko Kr (dog kr ved ansvar for plejeanbragte) Selvrisiko Kr af enhver skade for institution / afdeling. Iman

13 Dækningsoversigt - Ansvar Tilvalgsdækning ansvar m.v. Selvstændigt ansvar for plejeanbragte børn Vurderes individuelt. Plejeanbragtes børn privatretlige erstatningsansvar tilføjet tredjemands person eller ting. For 2006 kun valgt for Pandrup kommune for 54 plejeanbragte børn Samt for Fjerritslev Kommune for 15 plejeanbragte børn og unge. Selvrisiko kr Selvstændigt ansvar for plejehjemsbeboere Vurderes individuelt. Plejehjemsbeboeres privatretlige erstatningsansvar tilføjet tredjemands person eller ting. For 2006 valgt for Fjerritslev Kommune for 53 beboere på plejehjemmet Solgården. samt valgt for Pandrup Kommune for 5 plejehjem/-centre, der er omfattet af gældende police i (Kaas, Hune, V.Hjermitslev, Pandrup og Saltum plejecenter/-hjem.) Selvrisiko kr. 500 Professionel ansvar Formuetab og ikke skader Forvaltning, tilsyn og rådgivning Sum kr. 5 mio. Selvrisiko kr Formuetab i f.m. afgivne ejendomsoplysning Sum kr Selvrisiko kr Bestyrelsesansvar Dækker kommunalt-udvalgte personer i eksterne bestyrelser og råd. Sum kr. 5 mio. Selvrisiko kr Patientforsikring Vurderes individuelt. (For 2006 er dækningen valgt for Brovst og Pandrup kommuner.). Dækker i henhold til lov om patientforsikring Forurening / miljø m.m. Udvidet Miljødækning (d.v.s. incl. siveskader) for forureningsskader sket fra den pågældende adresse. Vurderes individuelt (For 2006 er dækningen kun valgt opretholdt af Pandrup Kommune for 1 olietank Horsedalsvej 5, Saltum.) Forsikringssum kr. kr Selvrisiko kr Udgifter i forbindelse med oprydning, der pålægges kommunen efter forureningsuheld Dækker for oprydning efter et pludselig opstået forureningsuheld med farlige stoffer). Sum kr , Selvrisiko kr Iman

14 Dækningsoversigt - Personale Arbejdsskade Arbejdsulykker generelt Erhvervssygdomme via AES Administrationsaftale Katastrofedækning Selvrisiko kr. 2,5 mio. Dækker ved ulykker med mindst 2 skadelidte, der får tilkendt mén-, erhvervsevnetabs- eller dødsfaldsdækning. Stop Loss Personer i arbejdsprøvning og praktik m.v. Erhvervssygdomme via AES Personer i selvejende institutioner på særskilt police Ulykkesforsikring Dødsfald Sum kr (begravelseshjælp) for børn Invaliditet Sum kr ved mèn for børn Tandskade Kun skolebørn m.fl. med sum op til kr Helbredelse, transport og briller Kun skolebørn m.fl. med sum op til kr Omfattede persongrupper Kommunale bestyrelsesmedlemmer I 2006 dækning for Pandrup Kommune Brandmænd Sum kr ved død og ved 100% mèn. Studerende ved navngiven uddannelse Børn Vurderes individuelt af hver kommune for 2006 Skoleelever incl. skolefrtidshjem I 2006 dækning for Fjerritslev og Pandrup Kommuner Ungdomsskoleelever I 2006 dækning for Pandrup Kommune Børn i Juniorklubben I 2006 dækning for Pandrup Kommune Børnehave-, dagpleje- og vuggestuebørn I 2006 dækning for Fjerritslev og Pandrup kommuner Plejeanbragte børn I 2006 dækning for Pandrup Kommune Udvidelser Etableret dækning for kørsel for 12 personer i go-cart for Pandrup K. Andre grupper Firmarejseforsikring - udlandet Sygdom- og hjemtransport Ulykke invaliditet / død Rejsegods / bagage Privatansvar Retshjælp Sygeledsagelse Rejseafbrydelse Tilkaldelse Overfald Udstationering Iman

15 Dækningsoversigt - Øvrige Debitorforsikring Kriminalitetsforsikring Sum kr Underslæb og bedrageri, databedrageri Mandatsvig og dokumentfalsk Tyveri, ran og røveri Kan være dækket på løsøreforsikringen. Tilvalgsdækninger Medforsikring af plejehjemsbeboere Medforsikring af borgere, som modtager kommunal hjemmepleje Tyveri foretaget af plejehjemsansatte og / eller hjemmehjælpere Selvrisiko Kr Iman

16 Selvejende institutioner - Medforsikret Navn og type på selvejende institution Løsøreforsikring ansvar Bygningsforsikring Arbejdsskade Saltum Børnehave, Søndergade 1, 9493 Saltum Nej Ja Ja Ja bemærkninger Bygningsforsikring etableres af Pandrup Kommune. Iman

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II Ny Randers Kommune Forsikringspolitik Udkast II Indholdsfortegnelse Indledning...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hvem er omfattet af risiko- og ken?...3 Ansvar og kompetence...3 Risikoorganisation...5

Læs mere

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Telefon nr. 54731947 Kunde nr. 22164405 for Guldborgsund Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forsikringsplan Tingsforsikring (1)... 8 Forsikringsplan Entreprise (2)... 11 Forsikringsplan

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Forsikringspolitik. for

Forsikringspolitik. for Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring 05.10.2012 Dok.nr. 781909/12 1/22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.6 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK FOR

RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK FOR Bilag 8a RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK FOR Udarbejdet af Forsikringsmægler Klaus Lodberg april 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 1 2. GENERELLE OPLYSNINGER 2 3. DÆKNINGSOVERSIGT 4 3.1 BYGNING 4 3.2 LØSØRE

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige L»jt Feriecenter I/S Side: 1 Forsikringsoversigt S}dan l{ser I oversigten Denne oversigt er t{nkt som et nemt overblik. Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens

Læs mere

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret.

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret. ErhvervsCenter Alka Viden der virker I ErhvervsCenter Alka har vi mere end 30 års erfaring. Vi har kendskab til jeres særlige forsikringsbehov og holder os løbende orienteret om jeres branches udvikling.

Læs mere

FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK. samt forsikringsplan og dækningsoversigt. for. Esbjerg Kommune

FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK. samt forsikringsplan og dækningsoversigt. for. Esbjerg Kommune FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK samt forsikringsplan og dækningsoversigt for Esbjerg Kommune marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 2 MÅLSÆTNING 2 FORMÅL 2 ORGANISATION OG KOMPETENCER 2 TVÆRGÅENDE

Læs mere

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Andelsboligforeningen Af 1993 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Bygningsforsikring policenr 649-207.192 (Ver. 01): Andelsboligforeningen Af 1993, Rynkebakken, Åbanken 20, Højby, 4320 Lejre Deres

Læs mere

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Gjensidigeaftale 1.09 Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Medforsikret Side 3 2. Forsikret risiko

Læs mere

Erhvervsforsikring Police: 655-8.900.173.168 (Ver. 05) 9. juli 2014

Erhvervsforsikring Police: 655-8.900.173.168 (Ver. 05) 9. juli 2014 Samarbejdsudvalget Hus- og Grundejerf. C/O Henning Jepsen Skovbrynet 30 6400 Sønderborg Forsikringstager Forsikringssted Samarbejdsudvalget Hus- og Grundejerf. C/O Henning Jepsen Skovbrynet 30 6400 Sønderborg

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

RTM Insurance Brokers

RTM Insurance Brokers Lars Henriksen RTM Insurance Brokers A/S RTM i tal: Etableret i 1992 Ca. 50 ansatte Kontor i Greve, København Aarhus, Fredericia og Odense Specialer: * Kommuner * Forsyningsselskaber over hele landet *

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige Side: 1 Forsikringsoversigt S}dan l{ser I oversigten Denne oversigt er t{nkt som et nemt overblik. Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser

Læs mere

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299 Kundecenter Erhverv. _ -, -, o. Engelholm Allé 1, Høje Taastrup E/F Grænsegarden 2630 Taastrup Att. Steen Johansen Telefon: 43 58 55 73 Rebekkavej 36, 2 th Telefax: 43 58 58 57 2900 Hellerup E-mail: KCE@alka.dk

Læs mere

Bilag 3. Kravspecifikation på forsikringsydelser. Side 1 af 38

Bilag 3. Kravspecifikation på forsikringsydelser. Side 1 af 38 Bilag 3 - Kravspecifikation på forsikringsydelser Side 1 af 38 Indhold 1. Bygninger... 3 2. Entrepriseforsikring... 8 3. Løsøre... 9 4. All Risk Dækninger... 13 5. Kriminalitetsforsikring... 21 6. Motorkøretøjer...

Læs mere

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING Police DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF B Ejerforening af 1976 Remmevej 8 7430 Ikast Side 1 af 1 Ny police til B Ejerforening af 1976 Vi sender her jeres nye police på

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051 K»benhavn K.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051 K»benhavn K. Forsikringsaftale Assure Forsikringsm{glerselskab A/S Klamsagervej 31 8230 $byh»j Side: 1 Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer.

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. Side nr.: 1 af 8 Forsikringer i Dansk Svæveflyver Union Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. DSvUs klubber har et stort ansvar på mange områder, og det kan

Læs mere

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet?

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Forsikring DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Hvad indeholder aftalen? Fælles (kollektive) forsikringer Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S BIOFOS A/S Property BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 3 1.1. Policens opbygning og omfang... 3 1.2. Forsikringstager... 3 1.3. Sikrede... 3 1.4. Ikrafttrædelse...

Læs mere

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse Police A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse Forsikringstager: Forsikringssted: Policen gælder fra: Policen gælder til: Præmie: Præmien forfalder: Aftale: A/B Vanløsegaard Jyllingevej 39-57, 2720

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Danske Forsikring. Grundejerforen. Klosterparken V/Lennart Rosenstock Klosterparken Solrød Str

Danske Forsikring. Grundejerforen. Klosterparken V/Lennart Rosenstock Klosterparken Solrød Str Grundejerforen. Klosterparken Dato: 15. januar 2016 Forsikringsnr.: 9419 713 764 Kundenummer: 0446 613 Side: 1 af 1 Det er tid til at aftale ny periode for jeres Erhvervsforsikring Vi sender jer dette

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Senior Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Ny police til E/F Kanslergården

Ny police til E/F Kanslergården ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDAATDFTTDFTTTDAAFDFADDTDFDFFADATAFADAFFDFFDTFFDFDFDFDFFFFF E/F Kanslergården

Læs mere

Forsikringer i Det Danske Spejderkorps

Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle vide, hvad der skal gøres, hvis uheldet er

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

Forsikringsvejledning

Forsikringsvejledning Forsikringsvejledning Nytår 2013 j.nr.07/12274 03-09-2014 1 Indholdsfortegnelse Forsikringsvejledning... 1 Februar 2009... 1 j.nr.07/12274... 1 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringsmægler... 3

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetskontrol... 3 Historisk... 3 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 6 Risikostyring... 9 Valg af udbudsform... 9 Tidsplan...

Læs mere

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser (afløser bilag af 24. marts 2015) Forsikrings- og Risikostyringspolitik Retningslinjer & bestemmelser 1. Indledning... 3 2. Forsikrings- og Risikostyringspolitikkens anvendelse... 3 3. Hvem er omfattet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsforslag til E/F Femkanten

Forsikringsforslag til E/F Femkanten ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk Boligexperten Adm. A/S Vesterbrogade 12, 4 1620 København V E-mail servicecenter.erhverv

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjergalle 29. april 2014 v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde

Ejerforeningen Arnbjergalle 29. april 2014 v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde Ejerforeningen Arnbjergalle v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde Bygningsforsikring policenr 649-206.691 (Ver. 00): Ejerforeningen Arnbjergalle, v/marius Høj, Arnbjergalle 1, 2 th, 6800 Varde Tak

Læs mere

Hele familien Sønderjyllands sikkerhedsnet. Fax 74 42 78 00

Hele familien Sønderjyllands sikkerhedsnet. Fax 74 42 78 00 Ulkebøldam 1. Sidenr..: 0001 Hermed følger policeoversigt og forsikringspolice/-specifikation. Såfremt du har spørgsmål til oversigten eller til policen er du velkommen til at kontakte kontoret eller din

Læs mere

Foreningens forsikringsbehov

Foreningens forsikringsbehov Foreningens forsikringsbehov Arbejdsskadeforsikring i foreninger Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen

Læs mere

Har I styr på jeres forsikringer? Lad os give jer en hjælpende hånd! FORSIKRING 2010

Har I styr på jeres forsikringer? Lad os give jer en hjælpende hånd! FORSIKRING 2010 Har I styr på jeres forsikringer? Lad os give jer en hjælpende hånd! FORSIKRING 2010 Forord Frie Børnehaver og Fritidshjem indgik i 1984 et samarbejde med forsikringsselskabet Alka. Formålet var at sikre,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE FORSIKRING 2013 BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Forsikring af Frivillige

Forsikring af Frivillige Forsikring af Frivillige Om Forsikring af frivillige i FrivilligCenter Lollands medlemorganisationer Tryghed til alle Oversigt Forsikring Erstatningssum Selvrisiko Løsøre inkl. tyveri 200.000 5.000 (Tyveri

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Om Frederikshavn Kommune i forsikringsåret 2013 Frederikshavn Kommunes nuværende forsikringsprogram blev etableret pr. 1. januar 2011 og blev i 2013 forlænget med yderligere 2 år, således forsikringerne

Læs mere

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale FORSIKRING 2014 Branchetilpasset forsikringspakke Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring Forsikring En praktisk, besparende og enkel forsikring Enkel og praktisk Med en forsikring tegnet gennem Sydleasing hos Topdanmark behøver du ikke selv have besvær med at tegne en forsikring, når du leaser

Læs mere

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger. G/F Tisvildelund Østergade 33 6520 Toftlund Aalborg, 26. januar 2006 Forsikringsoplæg Herved fremsendes dækningsforslag for G/F Tisvildelund. Forslaget er delt op i Forsikringstilbud Aftalegrundlag Accept

Læs mere

Prisliste 01.01.2007 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2007 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? liste 01.01.2007 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 1 er 01.01.2007 oversigten omfatter helårlige 2007-priser. erne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

Erhvervsforsikring Police: (Ver. 25) 19. september 2017

Erhvervsforsikring Police: (Ver. 25) 19. september 2017 Dansk NLP Psykoterapeut Forening v/ formand Maja Frahm Solbakken 10 8370 Hadsten Police Forsikringstager Forsikringssted Dansk NLP Psykoterapeut Forening v/ formand Maja Frahm Solbakken 10 8370 Hadsten

Læs mere

2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING. Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE. når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet

2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING. Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE. når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet 2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet MEDLEMSBUTIKKEN Indholdsfortegnelse Forbrugsforening s. 3 Familieforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere