Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Forsikringspolitik og dækningsoversigt for Jammerbugt Kommune (Brovst Kommune, Fjerritslev Kommune og Pandrup Kommune gældende fra og med ) (og for Aabybro Kommune fra ) Udarbejdet af: Klaus Jespersen Den Iman

2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse...2 Formål - generelt:...3 Formål - sikring:...3 Formål - forsikring:...3 Økonomiudvalgene:...3 Forsikringsansvarlig:...4 Risikoansvarlig:...4 Hvorledes forsikres/principper...4 Dækningsoversigt:...4 Dækningsoversigt - Bygninger...5 Bygninger...5 Dækningsoversigt - Løsøre...6 Løsøre...6 Dækningsoversigt - Driftstab, edb og maskiner...7 Driftstab...7 Edb-forsikring...7 Maskinforsikring...7 Dækningsoversigt - Køle-/frys, instrumenter, kunst og kran...8 Køle- fryseforsikring...8 Teknisk instrumentforsikring...8 Kunstudstillingsforsikring...8 Kranforsikring...8 Dækningsoversigt - Entreprise/montage, skovbrand og indbo...9 Entreprise/ Montage...9 Skovbrandsforsikring...9 Indboforsikring for plejeanbragte børn...9 Indboforsikring for plejehjemsbeboere...9 Dækningsoversigt - Motorkøretøjer m.m Motorkøretøjer...10 Både...10 Fly...10 Dækningsoversigt - Transport...11 Transport...11 Dækningsoversigt - Ansvar...12 Erhvervsansvar...12 Produktansvar...12 Dækningsoversigt - Ansvar...13 Professionel ansvar...13 Direktions- og bestyrelsesansvar...13 Patientforsikring...13 Miljøforsikring...13 Dækningsoversigt - Personale...14 Arbejdsskade...14 Ulykkesforsikring...14 Firmarejseforsikring - udlandet...14 Udstationering...14 Dækningsoversigt - Øvrige...15 Debitorforsikring...15 Kriminalitetsforsikring...15 Selvejende institutioner, omfattet af politikken..16 Iman

3 Formål - generelt: Formålet med denne forsikringspolitik og dækningsoversigt er : -at ensrette politikken for de 4 kommuner, der sammenlægges pr til Jammerbugt Kommune. -at have et fælles udgangspunkt for udarbejdelse af udbudsmateriale for gennemførelse af EU-udbud til ikrafttrædelse pr for Aabybro Kommune først pr Aabybro Kommune : forsikringsprogram udløber Brovst Kommune :.. forsikringsprogram udløb nu nyetableret til Fjerritslev Kommune :. forsikringsprogram udløb nu nyetableret til Pandrup Kommune : forsikringsprogram udløb nu nyetableret til at beskrive, hvorledes kommunens økonomiudvalg fra ønsker kommunen skal sikres og forsikres, hvem der har ansvaret for udførelsen og en anvisning på, hvorledes der en gang årligt rapporteres tilbage til økonomiudvalget. Formål - sikring: Formålet med politikken er: -at sikre beskyttelse af kommunens aktiver og drift. -at sikre høj forståelse for vigtigheden af risikoforebyggende foranstaltninger. -at sikre kommunerne overblik med hensyn til økonomisk truende risici og disses konsekvenser for herved at tilvejebringe beslutningsgrundlag for hvilke risici som skal elimineres eller reduceres til acceptabel niveau -at identificere tab, der ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt ikke er rentable at forsikre. Formål - forsikring: - at opnå afdækning for risici hvis konsekvenser er økonomisk truende for kommunen. - forsikringer tegnes med selvrisiko, hvor det skønnes økonomisk fordelagtigt. Økonomiudvalget: Vedtager hvem der er omfattet af politikken herunder eksempelvis selvejende institutioner. Vedtager en forsikringspolitik, som fastlægger retningslinier for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvar og kompetence i henhold til politikken. Politikken beskriver, hvorledes økonomiudvalget vil have rapporteret. Iman

4 Forsikringsansvarlig: Byrådssekretariatet: - har ansvaret for at forsikringerne administreres i henhold til forsikringspolitikken samt træffer beslutninger om problemstillinger i den anledning. - skal til økonomiudvalget fremlægge forslag til ændringer i forsikringspolitikken baseret på årlig rapport fra forsikringsansvarlig. Risikoansvarlig: Byrådssekretariatet: - træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet, og har ansvaret for at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitikken. - har ansvaret for, at der etableres et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egenrisiko. - udarbejder en årlig rapport til økonomiudvalget. - er ansvarlig for etablering af de fornødne policer for kommunen. - har pligt til løbende at overveje, iværksætte og udbygge skadeforebyggende foranstaltninger. - har ansvaret for at der nedsættes en arbejdsgruppe til risikostyring. Hvorledes forsikres/principper. Opbygning: Forsikringsprogrammet sammensættes af færrest mulige antal policer og etableres med sikkerhedsmargin med senere efterregulering af præmie, hvor det er muligt. Forsikringsprogrammet opdeles i følgende kategorier: Tingskadeforsikringer Motorkøretøjsforsikringer m.v. Transportforsikringer Ansvarsforsikringer Personaleforsikringer Øvrige - Institutioner/afdelinger kr i selvrisiko Dækningsoversigt, er udarbejdet med henblik på valg af fælles forsikringsdækninger pr : Dækningsoversigten definerer * hvilke risici forsikres * hvilke risici forsikres ikke * hvilke risici er ikke aktuelle Iman

5 Dækningsoversigt - Bygninger Bygninger All-Risk Bygningsbrand Anden bygningsskade Incl. stormskadedækning Husejeransvar Etableret via ansvarsforsikring Tillægsdækninger Kortslutning El-skade Kortslutningsdækningen er incl. induktionsskader. Stormskade på udvendigt produktionsanlæg Huslejetab / tab af lejeindtægt Dækker op til kr. 3 mio. pr. skade. Restværdi Ved 50% skade Svamp og insekt Udvidet rørskade / rør- og stikledning Oprydningsomkostninger Dækker med op til kr Jorddækning Ma. kr pr. m3 jord / vand og ma. sum kr. 2 mio. Lovliggørelse Fra alle offentlige myndigheder Om-, til- og nybygning Entrepriseforsikring etableres fra sag til sag. Reparation samt til- og nybygning Medforsikres for brand for arbejder op til kr Ret til genopførelse andet sted i Danmark Kun mod fradrag i erstatningsudbetalingen (dagsværdierstatning) Oversvømmelse fra hav og fjord Fareforøgelse Eks. ubenyttet bygning (skal indberettes til selskabet) Ubevist underforsikring glemte bygninger medforsikres i henhold til forsikringspolitikken Terror Sagkyndig assistance ved skadeopgørelse Akkvisition Op til kr. 50 mio. p.a. incl. løsøresum Løbende regulering af forsikring Reguleres en gang årligt Forsikrede bygningsgenstande Bygningsdele, bygningstilbehør Glas Sanitet Skilte / Lysskilte Markiser Fundamentdybde over 1 meter Forsikringen er udvidet til at dække fundamenter udover 1 meter. Anlæg og sekundære bygninger Have- og udendørsanlæg Kr (indeksreg. basisår 2003) Andet tilbehør til bygninger Kr (indeksreg. basisår 2003) Sekundære anlæg Evt. havneanlæg andet vurderes individuelt. Fredede bygninger Bygningsudsmykning For håndværksmæssige værdi Selvrisiko Kr af enhver skade Selvrisiko (internt) Kr af enhver skade for institution / afdeling Iman

6 Dækningsoversigt - Løsøre Løsøre All-Risk Brand Tyveri Det kræves, at de nye sikringskrav efterleves Vand Tillægsdækninger Kortslutning El-skade Underforsikringsklausul Indeks- og investeringsforsikring - se under akkvisition Deklarationsforsikring Oprydningsomkostninger Sum kr. 5 mio. Jorddækning i lejede bygninger kun i relation til bygningsforsikringen Lovliggørelse Oversvømmelse fra hav og fjord Låseomstilling Sagkyndig assistance ved skadeopgørelse Ubevist underforsikring glemte løsøreeffekter medforsikres i henhold til forsikringspolitikken Akkvisition Op til kr. 50 mio. p.a. incl. bygningsværdier Løbende regulering af forsikring Reguleres en gang årligt Varemærke Terror Forsikrede løsøregenstande Maskiner og inventar Edb-udstyr Mobile anlæg Øvrigt løsøre Herunder instrumenter, kunstgenstande m.v. Genstande for fremmed regning Subsidiær, hvor forsikringstager bærer risikoen. Varer og emballage Rede penge på forsikringsstedet Sum kr i alm. gemme og kr i godkendt pengeskab. Rede penge under transport Genfremstilling af kartoteker mv. 15% af løsøresum, ma. kr (indeksreg. basisår 2004) Genfremstilling af tegninger og modeller 15% af løsøresum, ma. kr (indeksreg. basisår 2004) Løsøre udenfor forsikringsstedet Løsøre under åben himmel Omfatter kun brandforsikring. Løsøre i kælder Bygningsindretning bekostet af lejer Indeholdes i løsøresum, hvor kommunen er lejer af bygning. Selvrisiko Kr af enhver skade Selvrisiko Kr af enhver skade for institution / afdeling. Iman

7 Dækningsoversigt - Driftstab, edb og maskiner Driftstab Driftstab Pos I inkl. driftstab ved tyveri inkl. driftstab ved vandskade Driftstab Pos II Meromkostninger Sum kr. 3 mio. til meromkostninger i f.m. bygningsforsikringen. Avancetab Leverandør / Aftager-dækning El- forsyningsdriftstab Restværdidriftstab Lovliggørelsesdriftstab Erstatningsbegrænsning Sagkyndig bistand Selvrisiko Kr. 0. Edb-forsikring All-Risk Meromkostninger Databærer Edb udenfor forsikringsstedet Ekspresdækning Selvrisiko Maskinforsikring Maskinkasko / -haveri Maskindriftstab Pos I Maskindriftstab Pos II Meromkostninger Maskiner udenfor forsikringsstedet Ekspresdækning Selvrisiko Iman

8 Dækningsoversigt - Køle-/frys, instrumenter, kunst og kran Køle- fryseforsikring Varer i køle- / frysehuse Varer i køle- / frostmontre Udstrømmende kølemedia Sabotage Temperaturændringer Selvrisiko Teknisk instrumentforsikring All-Risk Etableres kun for udvalgte instrumenter (for 2006 kun valgt for Pandrup Kommune for teleslynge og for musikinstrumenter incl. transport. Selvrisiko kr pr. police.) Brand, tyveri og vand Via løsøreforsikringen Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Kunstudstillingsforsikring All-Risk Etableres kun for udvalgte kunstgenstande / udstillinger. (for 2006 kun valgt for Pandrup Kommune incl. transport. Selvrisiko kr ) Brand, tyveri og vand Via løsøreforsikring Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Glasforsikring All-Risk Etableres kun for udvalgte løsøregenstande af glas. Brand, tyveri og vand Via løsøreforsikring Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Kranforsikring All-Risk - Kasko Ansvar - personskade Ansvar - tingsskade Selvrisiko Iman

9 Dækningsoversigt - Entreprise/montage, skovbrand og indbo. Entreprise/ Montage Der etableres ikke årspolice. All-Risk Vurderes fra sag til sag Brand og storm Vurderes fra sag til sag Farligt arbejde Vurderes fra sag til sag 1.Risiko bestående bygninger Vurderes fra sag til sag Entrepriseansvar - personskade Vurderes fra sag til sag Entrepriseansvar - tingsskade Vurderes fra sag til sag Entreprenørmateriel Over- og helligdagsbetaling Afledte tab / driftstab Selvrisiko Vurderes individuelt, men som udgangspunkt min. kr Skovbrandsforsikring Brand Etableres kun for udvalgte skovarealer. (Etablerede forsikringer for Fjerritslev Kommune fortsættes i 2006.) Oprydnings- og genplantningsomkostninger Selvrisiko Kr Indboforsikring for plejeanbragte børn Vurderes individuelt. For 2006 kun valgt for Pandrup kommune for 54 plejeanbragte børn med dækning kr pr. barn. Brand, tyveri og vandskade Simpelt tyveri Selvrisiko Alene selvrisiko kr. 500 ved simpelt tyveri. Indboforsikring for plejehjemsbeboere Vurderes individuelt. For 2006 valgt for Fjerritslev kommune for 53 beboere på Plejehjemmet Solgården samt valgt for Pandrup Kommune for 5 plejehjem/-centre, der er omfattet af gældende police i (Kaas, Hune, V.Hjermitslev, Pandrup og Saltum plejecenter/-hjem.) Brand, tyveri og vandskade Simpelt Tyveri Selvrisiko Alene selvrisiko kr. 500 ved simpelt tyveri. Iman

10 Dækningsoversigt - Motorkøretøjer m.m. Motorkøretøjer Ansvar Brand Kasko På biler m.v. og udvalgte traktorer og arbejdsmaskiner. (For 2006 er der etableret kasko for 4 traktorer / arbejdsmaskiner for såvel Fjerritslev som for Pandrup kommune) Tilvalgsdækninger Friskadedækning Fastpræmieprodukt Afsavnsforsikring Førerpladsdækning Passagerulykke Kørsel i udlandet Dog dækket for person- og varebiler. Kørsel gods mod betaling I relation til varebiler, lastbiler og multitrækkere mv. Kørsel passagerer mod betaling I relation til minibusser og busser mv. Omfattede køretøjer Person- og varebiler Trailere til person- og varebiler Kun omfattet af ansvar via den trækkende enhed. Lastbiler og multitrækkere Påhængsvogne og sættevogne Minibusser og busser Andre indregistrerede køretøjer Uindregistrerede traktorer Kun kasko på udvalgte traktorer Uindregistrerede arbejdsmaskiner Kun kasko på udvalgte maskiner Selvrisiko Kr på biler, busser og traktorer / arbejdsmaskiner Kr på lastbiler / multitrækkere m.v. Selvrisiko Kr af enhver skade for institution / afdeling Både Er pt. kun aktuelt for Aabybro Kommune Ansvar Kasko Incl. brand Selvrisiko Kr ved tingskader Fly Ansvar Kasko Selvrisiko Iman

11 Dækningsoversigt - Transport Transport Vurderes individuelt fra sag til sag Varer Maskiner og inventar Kunstudstillinger Andre genstande Selvrisiko Iman

12 Dækningsoversigt - Ansvar Erhvervsansvar Samlet sum kr. 25 mio. pr. år Personskade og tingskade Sum kr. 15 mio. på personskade og kr. 10 mio. for tingskade Ansvar for personer i arbejdsprøvning og praktik m.v. Ansvar for plejeanbragte børn - subsidiært ) Dækker kun ansvar i f.m. børns / plejehjemsbeboeres ophold Ansvar for plejehjemsbeboere - subsidiært ) på forsikringstagerens institution m.v. Ansvar for personer på skoler/daginstitution Personer ansat i selvejende institutioner på særskilte policer. Tillægsdækninger Behandling- og bearbejdning Pludselig forureningsansvar Motoransvar på arbejdsmaskiner, knallerter Indtil 15 HK til undervisningsbrug etc. Ansvar for småbåde Indtil 5 HK og 5 meter. Ansvar ifm. bygge- og jordarbejder Når egne ansatte udfører arbejdet, ellers over entrepriseforsikring Bygherreansvar Omfattende eget udført arbejde incl. eget projekteringsarbejde. Ansvar ifm. off-shore aktiviteter Antenneansvar Hus- og grundejeransvar Kran- og løfteansvar For oplyste antal kraner, trucks m.v. Montageansvar Ansvar ifm. farligt arbejde, brug af Kun ved særlig indberetning, med godkendelse fra forsikringen. sprængstoffer m.v. Ting, der opbevares for børn/patienter Børnehavebørn, skoleelever og patienter (når ting skal opbevares) Ting, der behandles, i klienters hjem For hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker etc. Produktansvar Samlet sum kr. 25 mio. pr. år Sum kr. 15 mio. på personskade og kr. 10 mio. for tingskade Personskade og tingskade Behandling- og bearbejdning Ingrediens- og komponentskade Ingrediens- og komponenttab Komponentskade Fareafværgelse Standardsum kr. 1 mio. Recall Dataansvar Selvrisiko Kr (dog kr ved ansvar for plejeanbragte) Selvrisiko Kr af enhver skade for institution / afdeling. Iman

13 Dækningsoversigt - Ansvar Tilvalgsdækning ansvar m.v. Selvstændigt ansvar for plejeanbragte børn Vurderes individuelt. Plejeanbragtes børn privatretlige erstatningsansvar tilføjet tredjemands person eller ting. For 2006 kun valgt for Pandrup kommune for 54 plejeanbragte børn Samt for Fjerritslev Kommune for 15 plejeanbragte børn og unge. Selvrisiko kr Selvstændigt ansvar for plejehjemsbeboere Vurderes individuelt. Plejehjemsbeboeres privatretlige erstatningsansvar tilføjet tredjemands person eller ting. For 2006 valgt for Fjerritslev Kommune for 53 beboere på plejehjemmet Solgården. samt valgt for Pandrup Kommune for 5 plejehjem/-centre, der er omfattet af gældende police i (Kaas, Hune, V.Hjermitslev, Pandrup og Saltum plejecenter/-hjem.) Selvrisiko kr. 500 Professionel ansvar Formuetab og ikke skader Forvaltning, tilsyn og rådgivning Sum kr. 5 mio. Selvrisiko kr Formuetab i f.m. afgivne ejendomsoplysning Sum kr Selvrisiko kr Bestyrelsesansvar Dækker kommunalt-udvalgte personer i eksterne bestyrelser og råd. Sum kr. 5 mio. Selvrisiko kr Patientforsikring Vurderes individuelt. (For 2006 er dækningen valgt for Brovst og Pandrup kommuner.). Dækker i henhold til lov om patientforsikring Forurening / miljø m.m. Udvidet Miljødækning (d.v.s. incl. siveskader) for forureningsskader sket fra den pågældende adresse. Vurderes individuelt (For 2006 er dækningen kun valgt opretholdt af Pandrup Kommune for 1 olietank Horsedalsvej 5, Saltum.) Forsikringssum kr. kr Selvrisiko kr Udgifter i forbindelse med oprydning, der pålægges kommunen efter forureningsuheld Dækker for oprydning efter et pludselig opstået forureningsuheld med farlige stoffer). Sum kr , Selvrisiko kr Iman

14 Dækningsoversigt - Personale Arbejdsskade Arbejdsulykker generelt Erhvervssygdomme via AES Administrationsaftale Katastrofedækning Selvrisiko kr. 2,5 mio. Dækker ved ulykker med mindst 2 skadelidte, der får tilkendt mén-, erhvervsevnetabs- eller dødsfaldsdækning. Stop Loss Personer i arbejdsprøvning og praktik m.v. Erhvervssygdomme via AES Personer i selvejende institutioner på særskilt police Ulykkesforsikring Dødsfald Sum kr (begravelseshjælp) for børn Invaliditet Sum kr ved mèn for børn Tandskade Kun skolebørn m.fl. med sum op til kr Helbredelse, transport og briller Kun skolebørn m.fl. med sum op til kr Omfattede persongrupper Kommunale bestyrelsesmedlemmer I 2006 dækning for Pandrup Kommune Brandmænd Sum kr ved død og ved 100% mèn. Studerende ved navngiven uddannelse Børn Vurderes individuelt af hver kommune for 2006 Skoleelever incl. skolefrtidshjem I 2006 dækning for Fjerritslev og Pandrup Kommuner Ungdomsskoleelever I 2006 dækning for Pandrup Kommune Børn i Juniorklubben I 2006 dækning for Pandrup Kommune Børnehave-, dagpleje- og vuggestuebørn I 2006 dækning for Fjerritslev og Pandrup kommuner Plejeanbragte børn I 2006 dækning for Pandrup Kommune Udvidelser Etableret dækning for kørsel for 12 personer i go-cart for Pandrup K. Andre grupper Firmarejseforsikring - udlandet Sygdom- og hjemtransport Ulykke invaliditet / død Rejsegods / bagage Privatansvar Retshjælp Sygeledsagelse Rejseafbrydelse Tilkaldelse Overfald Udstationering Iman

15 Dækningsoversigt - Øvrige Debitorforsikring Kriminalitetsforsikring Sum kr Underslæb og bedrageri, databedrageri Mandatsvig og dokumentfalsk Tyveri, ran og røveri Kan være dækket på løsøreforsikringen. Tilvalgsdækninger Medforsikring af plejehjemsbeboere Medforsikring af borgere, som modtager kommunal hjemmepleje Tyveri foretaget af plejehjemsansatte og / eller hjemmehjælpere Selvrisiko Kr Iman

16 Selvejende institutioner - Medforsikret Navn og type på selvejende institution Løsøreforsikring ansvar Bygningsforsikring Arbejdsskade Saltum Børnehave, Søndergade 1, 9493 Saltum Nej Ja Ja Ja bemærkninger Bygningsforsikring etableres af Pandrup Kommune. Iman

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II Ny Randers Kommune Forsikringspolitik Udkast II Indholdsfortegnelse Indledning...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hvem er omfattet af risiko- og ken?...3 Ansvar og kompetence...3 Risikoorganisation...5

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Forsikringspolitik. for

Forsikringspolitik. for Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring 05.10.2012 Dok.nr. 781909/12 1/22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.6 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige L»jt Feriecenter I/S Side: 1 Forsikringsoversigt S}dan l{ser I oversigten Denne oversigt er t{nkt som et nemt overblik. Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret.

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret. ErhvervsCenter Alka Viden der virker I ErhvervsCenter Alka har vi mere end 30 års erfaring. Vi har kendskab til jeres særlige forsikringsbehov og holder os løbende orienteret om jeres branches udvikling.

Læs mere

Erhvervsforsikring Police: 655-8.900.173.168 (Ver. 05) 9. juli 2014

Erhvervsforsikring Police: 655-8.900.173.168 (Ver. 05) 9. juli 2014 Samarbejdsudvalget Hus- og Grundejerf. C/O Henning Jepsen Skovbrynet 30 6400 Sønderborg Forsikringstager Forsikringssted Samarbejdsudvalget Hus- og Grundejerf. C/O Henning Jepsen Skovbrynet 30 6400 Sønderborg

Læs mere

Bilag 3. Kravspecifikation på forsikringsydelser. Side 1 af 38

Bilag 3. Kravspecifikation på forsikringsydelser. Side 1 af 38 Bilag 3 - Kravspecifikation på forsikringsydelser Side 1 af 38 Indhold 1. Bygninger... 3 2. Entrepriseforsikring... 8 3. Løsøre... 9 4. All Risk Dækninger... 13 5. Kriminalitetsforsikring... 21 6. Motorkøretøjer...

Læs mere

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet?

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Forsikring DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Hvad indeholder aftalen? Fælles (kollektive) forsikringer Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299 Kundecenter Erhverv. _ -, -, o. Engelholm Allé 1, Høje Taastrup E/F Grænsegarden 2630 Taastrup Att. Steen Johansen Telefon: 43 58 55 73 Rebekkavej 36, 2 th Telefax: 43 58 58 57 2900 Hellerup E-mail: KCE@alka.dk

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Senior Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Foreningens forsikringsbehov

Foreningens forsikringsbehov Foreningens forsikringsbehov Arbejdsskadeforsikring i foreninger Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE FORSIKRING 2013 BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger. G/F Tisvildelund Østergade 33 6520 Toftlund Aalborg, 26. januar 2006 Forsikringsoplæg Herved fremsendes dækningsforslag for G/F Tisvildelund. Forslaget er delt op i Forsikringstilbud Aftalegrundlag Accept

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Forsikring af Frivillige

Forsikring af Frivillige Forsikring af Frivillige Om Forsikring af frivillige i FrivilligCenter Lollands medlemorganisationer Tryghed til alle Oversigt Forsikring Erstatningssum Selvrisiko Løsøre inkl. tyveri 200.000 5.000 (Tyveri

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune Forsikrings- og risikostyringspolitik Middelfart Kommune Godkendt af Økonomiudvalget d. XX.XX.XXXX Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDLEDNING... 1 1. FORSIKRINGSPOLITIK...

Læs mere

Prisliste 01.01.2007 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2007 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? liste 01.01.2007 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 1 er 01.01.2007 oversigten omfatter helårlige 2007-priser. erne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Hele familien Sønderjyllands sikkerhedsnet. Fax 74 42 78 00

Hele familien Sønderjyllands sikkerhedsnet. Fax 74 42 78 00 Ulkebøldam 1. Sidenr..: 0001 Hermed følger policeoversigt og forsikringspolice/-specifikation. Såfremt du har spørgsmål til oversigten eller til policen er du velkommen til at kontakte kontoret eller din

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk 2 Priser 01.01.2014

Læs mere

Forsikringer og Næstved Roklub

Forsikringer og Næstved Roklub Forsikringer og Næstved Roklub Forsikringer og Næstved Roklub Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning.... 3 Roklubbens Forsikringer.... 4 Hvordan dækker roklubbens forsikringer.... 5 Ansvarsforsikring....

Læs mere

Prisliste 01.01.2010 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2010 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2010 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 1 Priser 01.01.2010 Prisoversigten omfatter helårlige 2010-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende:

Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende: / Wllhs ndholdet i forsikringsmappen Willis ls Tuborgvej 5 2900 Hellerup Lene Korsholm Forsikringsmægler Thoft Telefon Telefax E-mai! Website 39466691 39466601 je@willis.dk www.willis.dk Oktober 2004 Vedr.:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg. Forsikringsaftale Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

HVAD BØR FORSIKRES OG HVAD NÅR SKADEN ER SKET? CODANS RÅDGIVNINGSPROGRAM HVAD ER DÆKKET AF FORSIKRINGERNE?

HVAD BØR FORSIKRES OG HVAD NÅR SKADEN ER SKET? CODANS RÅDGIVNINGSPROGRAM HVAD ER DÆKKET AF FORSIKRINGERNE? Forsikringer? HVAD BØR FORSIKRES OG HVAD NÅR SKADEN ER SKET? CODANS RÅDGIVNINGSPROGRAM HVAD ER DÆKKET AF FORSIKRINGERNE? 2 CODAN ERHVERV - RÅDGIVINGSPROGRAM KUNDETEAM FORSIKRINGSPOLITIK RISIKOVURDERING

Læs mere

2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING. Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE. når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet

2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING. Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE. når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet 2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet MEDLEMSBUTIKKEN Indholdsfortegnelse Forbrugsforening s. 3 Familieforsikring

Læs mere

Erhvervsforsikringer for alle. - i samarbejde med Gjensidige

Erhvervsforsikringer for alle. - i samarbejde med Gjensidige Erhvervsforsikringer for alle - i samarbejde med Gjensidige Erhvervsforsikringer for alle - i samarbejde med Gjensidige AutoBranchen Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Gjensidige, hvor du som

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Privatforsikringer til attraktive priser

Privatforsikringer til attraktive priser 1 Privatforsikringer til attraktive priser 0 kr. for ind 3 må ne iv fag idual ders for istis eni ng k 2 Privatforsikringer til attraktive priser Business Danmark tilbyder i samarbejde med Mondux Assurance

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk Priser 01.01.2013

Læs mere

Forsikringsmæglere Michael Andersen Michael Frølund. Vingsted Centret 26. September 2014

Forsikringsmæglere Michael Andersen Michael Frølund. Vingsted Centret 26. September 2014 Forsikringsmæglere Michael Andersen Michael Frølund Vingsted Centret 26. September 2014 Servicekontrakt og forsikring ny vindmølle LAND BASEREDE VINDMØLLER Punkter Overvejelser inden kontraktens indgåelse

Læs mere

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening?

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Prisliste 01.07.2014 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private Forsikringsaftale Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle 29 8362 H»rning Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet

Læs mere

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Telefon 39 46 00 80 Email: web@tryghedsordningerne.dk

Læs mere

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Ung Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring æn drer sig gennem hele livet.

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Tilbud Nytegning Ændring. Bopæl Postnr. By. CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail. Andelslejlighed Eget hus

Tilbud Nytegning Ændring. Bopæl Postnr. By. CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail. Andelslejlighed Eget hus AltPrivat Tilbud Nytegning Ændring Forsikringstager Navn Kundenummer Policenr. Bopæl Postnr. By CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail Medforsikret Navn Adresse Boligform Ejerlejlighed Lejet lejlighed Andelslejlighed

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere