Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet"

Transkript

1 Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet I dansk udspring har vi tradition for at arbejde med en struktur der fordrer enighed eller flertalsbeslutninger omkring stort set alt. Det er den demokratiske måde, som vi er vant til at arbejde på. Ulempen ved altid at anvende denne metode er, at den ofte kommer til at virke som en møllesten omkring udviklingen i organisationen/sektionen, og dermed også udviklingen i sporten. Strukturen er det man kalder for en lukket og lineær struktur, idet strukturen får organisationen til at lukke sig omkring sig selv. I stedet for at kigge udad, ser man indad, og handlinger er ofte baseret på vurderinger af fortiden i strukturen, frem for på visioner om fremtiden for sporten. Organisationer med en lukket struktur er ofte handlingslammede i forhold til begrebet udvikling, idet strukturens formål netop er, at reproducere sig selv. Strukturen i sig selv er ikke afgørende for om vi får succes eller fiasko med vores forehavende. Det er forståelsen af, hvilke vilkår/muligheder der eksisterer i strukturen, der er afgørende for udviklingen i organisationen. I dansk udspring har der i mange år været et kriterium om enighed omkring udvikling, hvilket i årtier prægede sporten, eller ligefrem fik uheldige følger. Seks til otte mennesker skulle, ved flertalsbeslutninger, bestemme alt over en kam. Det siger næsten sig selv, at uenigheden var stor, og at denne uenighed skabte et krav om enighed. Rigtigt var ikke længere et spørgsmål om, om det modsatte var forkert, men handlede kun om at tælle til flest stemmer. Dansk udspring var dit og mit, men i virkeligheden burde det have været vores udspring. Man kan lidt firkantet sige at denne enighed om alt struktur, mere inviterede til at fokusere på enighed og uenighed, frem for på udvikling. Det betød igen at de vilkår der herskede i de forskellige sektioner og springudvalg, dikterede de muligheder der var for udvikling. I dag er tiden en anden, lige som sektionen og sporten har ændret sig. Hvis vi vil følge med og konkurrere om børnenes gunst, er vi nødt til at finde/opbygge et (nyt) koncept for sporten, og en struktur der understøtter dette koncept. Konceptet skal være væsentligt mere rummeligt end tidligere, og det betyder igen, at også organisationen skal være mere åben og rummelig. En rummelig struktur opstår ofte på en rummelig kultur, hvor der er plads til f.eks. nytænkning, fejl, innovation og anderledes måder at se og gøre ting på. Det er menneskerne i organisationen der udgør kulturen i organisationen, og altså også dem der skal være mere rummelige og give mere plads til hinanden. I stort set al moderne organisationskultur, ved man at det er det sprog der tales i organisationen, der i sidste ende er afgørende for organisationens succes i forhold til udvikling og tilpasningsevnen til ændrede vilkår. Mange af sektionens møder har f.eks. drejet som om landshold, elitesamlinger, økonomi omkring eliten, udvikling af eliten etc. Møderne har derfor i høj grad været dikteret af en elitær diskurs eller retning, og under disse vilkår er det dem med den største viden om elite, der har magten på 1

2 møderne. Magten skal ikke ses som noget man kan holde i hånden eller besidde, men noget der bliver givet til personer, fordi de har den største/bedste viden. Pointen er, at når man ensidigt har det elitære eller eller for den sags skyld bredden, eller noget helt tredje, for øje, så skaber man også en bestemt måde at se løsninger på. Her er det altså både muligt og vigtigt at skabe åbenhed og rum i strukturen ved at udforme en dagsorden for, hvordan vi i organisationen tænker og taler om dansk udspring, og hvordan vi handler via strukturen. En måde kunne f.eks. være, at det er udvikling der er i fokus. Udvikling af eliten, udvikling af DM er, udvikling af træneruddannelse etc. Der vil altså stadig blive talt om elite og bredde, men det vil være i en udviklingsdiskurs; hvor står vi med vores elite i dag, og hvor vil vi gerne være om 1,2,5 og 10 år? Hvor mange springere vil vi have med til trip trap og DM? Hvor mange nye klubber skal der være om 10 år etc.? Der er altså tale om en politisk styring, hvor vi bliver enige om nogle reelle mål for udvikling af de forskellige områder i dansk udspring. Hvordan vi så når de forskellige mål er ikke op til flertallet, men bestemmes af de personer der har ansvaret for opgaven. Vi kender strukturmodellen, hvor alle i sektionen er valgt ind og sidder med hvert deres ansvarsområde og stemme. Vi kan bruge den model som basis, men gøre den mere åben i forhold til, hvem der laver hvad og hvordan de gør det. I dansk udspring er vi ikke ligefrem overrendt af frivillige; faktisk er vi en lille sluttet kreds af mennesker, der sidder med hver vores forhold til sporten; en sport der har brug for hjælp på forskellige områder. Vi skal hver især spørge os selv om, hvad kan jeg bidrage med, hvad er jeg god til, hvordan kan jeg evt. hjælpe de andre etc.? Som før omtalt er en struktur med ansvarsområder et udmærket udgangspunkt. Ansvarsområderne kunne f.eks. se ud som følger i en projektorganisation. Sektionsleder (formalia) - Bredde Elite Uddannelse DM er Kommunikation. Denne struktur ligger ansvaret og beslutningerne i få hænder. Breddeområdet er f.eks. et stort område, og vil kræve meget arbejde af en person. De mange indsatsområder i bredden vil idemæssigt sandsynligvis komme til at mangle input, hvis det hele hviler på en person. Vi kan derfor forsøge at udvide strukturmodellen, og i stedet for ansvarsområder, kan man have ansvaret for en opgave, enten alene eller sammen med andre. Opgaverne kunne f.eks. se ud som følger: Kommunikation: Intern Ekstern Hjemmeside Elite: Landshold Elitesamlinger, udvikling af eliten Bredde: Trip trap Tumlelejr Udformning af nye tiltag sammen med breddesektionen og konsulenterne 2

3 DM er: Nye regler - mere/nyt koncept, udvikling af DMér til en springfest Nye klubber: Hvem, hvad, hvor og hvordan? Uddannelse: Trænere Dommere Der er mange opgaver og måder at se dem på, og der er endnu flere måder at strukturere dem på. Her kan vi så vælge en meget åben model, hvor den eller de der løser en opgave, har ansvaret og retten til at bestemme, hvordan de vil løse opgaven. Den ansvarlige kan også frit involvere andre i opgaven eller ansvarsområdet. De ansvarlige på de enkelte områder udgør sektionsledelsen. Vi skal være politisk enige om at opstille nogle rimelige mål for de forskellige aktiviteter og sportens udvikling generelt, men hvordan vi vælger at nå målene, behøver der ikke nødvendigvis at være enighed om. Denne struktur er meget åben. Den klare fordel ved denne struktur er, at den inviterer til deltagelse i organisationens arbejde, men på egne præmisser så at sige. Organisationen er kun interesseret i, at nå de opsatte mål for sporten; hvordan man når disse mål udliciterer man til de mennesker, som bliver valgt til at løse opgaven. I en sådan struktur vil kommunikation selvsagt være et centralt omdrejningspunkt, men det burde ikke være et problem at koordinere handlinger. 3

4 Økonomi Omkostningsfuktioner: Indtægtsfunktioner: Elite Trip Trap Uddannelse DM Svoem.dk Tumle-lejre Nyhedsbreve Træningslejre Klubopstart Administration Øvrige sociale aktiviteter Hvert område har som nævnt en ansvarlig. Om det er den ansvarlige der varetager alle opgaverne indenfor området, er fuldstændig op til den ansvarlige selv. Uddelegering af arbejdsopgaver skaber større og bedre netværk og man bliver ikke overbebyrdet. Vi opfordrer hermed til at løfte i flok. Sektionen udarbejder i fællesskab koncepter og overordnede minimums tiltag for de enkelte områder, eller hvor det findes nødvendigt. Sektionen når til enighed om hvorledes midlerne fordeles til de enkelte områder. Den ansvarlige på det enkelte område udarbejder selv en plan for hvorledes man vil køre sit område. Ingen blander sig. Den tillid som sektionen giver de enkelte ansvarlige må ikke misbruges. Alle arbejder økonomisk ansvarligt, med klare koncepter og en klar målsætning. 4

5 Således vil det stå klart for den øvrige sektion samt vores omverden, hvad der sker i udspring og hvor vi vil hen. Alt skal gøres og køres professionelt. Det er vigtigt at pointere at der er væsentlig forskel på om man er ansvarlig for en omkostningsfunktion eller en indtægtsfunktion. Hvorledes man ønsker at adskille elite og bredde er selvfølgelig op til sektionen. Det er dog mest nærliggende at betegne landshold og DM som elitefunktioner, hvorefter resten må være bredde. Herved starter budgettet således for de enkelte funktioner. Vigtigt: Budgetrammerne skal gerne afspejle hvilke funktioner vi anser udspring skal fokusere på, med de udfordringer dansk udspring står overfor pt. Betragt de indtægtsgivende funktioner som profitcentre. Gør vi dette vil vi udover, at arbejde med vores medlemstal på landsplan, begynde at tjene penge, og måske også mange penge. Med de øgede midler kan de enkelte funktioner forbedre deres kvalitet og nye/gamle ideer kan blive realiseret. Eks. Hold DM, Hold trip trap, event samlinger med øvrige vandsportsgrene osv. På bilag 1 - vedhæftet) er opstillet modeller, der beskriver hvorledes en forventning om et stigende deltagerantal, kombineret med en stigende omsætning, øger overskuddet. Det gode består i, at et øget overskud er ensbetydende med flere koncept-kroner til deltagerne; bagsiden af medaljen er, at der måske er et par børn der må undvære den næste McDonald s menu, eller gå forbi Fætter BR, uden at faktisk gå derind og få mor til at købe noget! Modellen tegner en støt og jævnt stigende omsætning og er meget let at justere undervejs. Modellen fortæller også noget om en udvikling, og det tempo den foregår i. (Bilag regneark med økonomi modeller er vedhæftet) Den stigende omsætning er til gavn for deltagerne, der også forventes at stige i antal. DM erne trænger til et ansigtsløft á la det der er beskrevet for Trip-Trap (TT), og reglerne gavner ikke længere udviklingen i dansk udspring og trænger måske til en revision. Stævnet er for snævert, fordi det er meget elitært tænkt. I gymnastik kører man med en A- og B-række - var det noget for os? Vi kan ligeså godt udnytte al den tomme plads ved DM erne til noget fornuftigt. En fast stævne-t-shirt ville ikke være noget problem; den kan fås i samme gode kvalitet og til samme lave pris, der hvor alle de (vores) andre T-shirt trykkes. A-rækken får forbundets medaljer og B-rækken får en anden medalje med. Overordnet økonomi. Vi har kr. plus det vi selv kan tjene. Det er jo et udmærket udgangspunkt, når vi skal forsøge at skabe mere omsætning. Det er vigtigt at lægge mærke til ordet omsætning, der opstår med udgangspunkt i flere medlemmer, bedre stævner, mere hygge, flere muligheder og mere udvikling. Vi skal altså sælge, for at skabe et overskud, så vi kan realisere den udvikling vi ønsker. Kræver udviklingen T-shirts, kørselspenge, nyt kamera, ny printer, et trænerarrangement, flere ture for landsholdet, en klovn på tumlelejeren mv. så har vi det overskud, der skal til, for at skabe den udvikling, og dermed også det næste overskud. Økonomien forudsætter følgende tal: kr til bredde, kr til elite. Men det kunne vel være en diskussion værd at det var omvendt? Det koster penge at tjene penge! Bredden tjener vi på, men eliten er en omkostningstung post. Lige nu er vores elite ikke så bred, men vi må 5

6 forvente at den bliver bredere med årene i henhold til vores målsætninger for sporten. Derfor er vi nødt til at prioritere og fokusere på bredden (indtjeningen). Om nogle år kræver landsholdet måske 2- el kr., og så er det meget rart, at der er en god bredde man kan læne sig op ad? Omkostningsfunktionerne vil få en anderledes, men måske en mere væsentlig rolle for vores umiddelbare situation i DK. Vi er en organisation med knappe ressourcer, og derfor er det nødvendigt at vi bruger disse korrekt og tør tage de beslutninger, som vi mener, er rigtige, og så følge dem til dørs. Kommunikation. Kommunikationsfunktionen har flere formål, hvor et formål er at kommunikere sektionens arbejde ud til de rigtige steder. Det vil f.eks. være i forhold til breddekonsulenten og de forskellige ansvarsområder, hvor både TT, Tumlelejr, den ansvarlige for nye klubber, træneruddannelse m.m. har berøringsflader. Man kan sige at den kommunikationsansvarlige er den hånd, der ved hvad alle de andre hænder foretager sig, og kan kommunikere i mellem disse. Kommunikationsfunktionen skal også være linket mellem organisationsarbejdet og den øvrige omverden, hvilket i høj grad vil sige en super hjemmeside på men også diverse udad søgende arbejde i forbindelse med f.eks. nye klubber og nye initiativer. Kommunikationsfunktionen vil således være ansvarlig for hjemmesiden, nyhedsbrevene og øvrig kommunikation omkring, hvad der sker og skal ske i udspring. Rekruttering af flere medlemmer breddeansvarlig. Et nyt og mere attraktivt TT format, kan være med til at flere springerne kan og vil være med til stævnerne, og det kan også være med til at springerne (og deres forældre) bliver længere i klubben, men det skaber ikke flere medlemmer. Rekrutteringen af nye springere er og bliver en opgave, og et ansvar, der påligger de enkelte klubber. Når det er sagt ville det jo være en god ide, hvis klubberne udnyttede de muligheder der ligger i, at lade organisationen udforme et fælles rekrutterings-/præsentationsmateriale (flotte farve billedfoldere, tyggegummi med klor(ophyl)- smag, posters, 100 koners rabat ved sign-on-now, nye badebukser når indbetalingen er gået ind, hjælp til selvhjælp og opsøgende arbejde m.m.). Dansk udspring skal ha et godt tilbud. Derudover skal vi også rekruttere nye klubber, hvilket også bør få en høj prioritet, f.eks. i form af en startpakke med fut i. Og sådan en kunne f.eks. se ud som beskrevet nedenfor. Startpakke. Startpakken skal gøre det let at formidle alt hvad en ny klub kan have brug for at vide, samt adgang til nogle ressourcer, der kan hjælpe med opstart af en ny udspringsafdeling. Hvad pakken skal indeholde er op til sektionen, men det skal selvfølgeligt være afstemt i forhold til et reelt behov, - og så skal det være attraktivt! Det betyder at vi skal bruge mange ressourcer i form af fodarbejde og penge. Vi kan med glæde præsentere et lille udvalg af forslag til startpakke og vi kan konstatere at der er plads til endnu flere ideer i pakken. Breddekonsulenten og/eller et sektionsmedlem tager pakken med ud i klubberne Pakken skal indeholde informationer om hvordan man starter op med udspring, kontaktpersoner som kan komme og hjælpe til med at starte udsprings træning op Hotline til sektionens kommunikationsansvarlig og løbende opfølgning 6

7 Hotline til nærmeste træner/klub og løbende opfølgning Hjælp til diverse klubarrangementer 25 T-shirts med den nye klubs logo 25 vaskeskind (evt. TT. skind) TT stævne i klubben i første sæson Tilbud om træneruddannelse Tilbud om teknisk knowhow omkring vipper Diverse tilbud til den nye træner (invitation til næste DÅM på sektionens regning, mappe med al relevant info om sporten i DK, smart trænertaske, m.m.) Dette er kun eksempler på ideer, men kernen i det hele er igen, at vi har et produkt vi gerne vil gøre de andre interesserede i og sælge til dem. Derfor kommer vi til at bruge en del penge på, at gøre potentielle brugere interesseret i vores produkt, så vi kan skabe ny omsætning og større overskud. Trip-Trap (TT) TT er udspringssportens bedste udstillingsvindue. Stævnet bærer pt. tydeligt præg af, at ambitionsniveauet for arrangementet er uhyggeligt lavt. Hvis udspring skal tiltrække flere medlemmer, skal TT konceptet forgyldes. Stævner er altid spændende for børn, uanset hvilken sportsgren der er tale om. TT stævnerne kan og skal gøres mere attraktive. Er der mangel på interesse i dag, hvis der f.eks. skal køres langt, og hvilke andre årsager kan der ligge til grund for manglende interesse? Hvad kan f.eks. klubberne gøre for at ændre på dette? Sektionen kan vælge at tage en politisk beslutning om, at deltagerantallet skal stige, konceptet skal forbedres og økonomien skal forbedres/krav om overskud. Hvordan overlader man så til den ansvarlige for TT? Det er en selvfølge at alle kan komme med gode råd og ideer, men i sidste ende er den ansvarlige der definerer det nye koncept. Det kræver jo så, at der er en plan, så alle kan se, hvad det er der skal ske/kommer til at ske. Vi kommer her med vores bud, men selvfølgelig vil vi ikke udelukke, at der kan være andre spændende ingredienser involveret i planen. Konceptudvikling: Nye regler (afpasses med DM)? Nye nålekrav? (Guld-, sølv- og bronzemærke uddeles til alle som opfylder krav) Dansk Svømmeunions udspringsmærker? Indmarch - Der skal laves flotte skilte med klubnavn på og musik Speaker Der skal bare mere gang i speakningen Diplomer til alle deltagere for placering (vigtigt/god printer) Medaljeceremoni Medaljer og præmier til tre i hver gruppe/køn. Præmie til nr. 4-8 eller 4-12 Præmier for bedste spring (dreng og pige) + sjoveste spring (1, 2 og 3?) Holdpokalen Flest point ved alle TT. Bod - Kaffe/vand/kage/frugt/? - T-shirts - Vaskeskind Caps? T-shirts med TT. logo - Vaskeskind med TT. logo - Andet? TT-hjemmeside på - med alt om TT. i går, i dag og i morgen. Links til klubber (svenske), og andre sider med f.eks. crashtapes m.m. Videoer, dvd klip af de 7

8 forskellige spring/især for begyndere. Billeder (fotograf) fra stævner (næste dag!) Resultatbørs Regler? Lydanlæg Karakteranlæg Sponsor til TT konceptet på omkring kr. (national bank?) Det er vigtigt, at konceptet gøres sjovt og videretænkes ude i klubberne. (Banner med klublogo, en happening ved indmarch/præsentation, kampråb mv.) Behov: 1) Logo tegnes (5, 7½ og 10/c, b og a) 2) Maskot tegnes 3) T-shirts m. tryk (logo/maskot/andet?) forhandles 4) Vaskeskind m. tryk (logo/maskot/andet?) undersøges 5) Diplomer m. logo/maskot undersøges 6) Nye medaljer (1,2 og 3) og præmier ( alle) undersøges 7) Pokaler for dit og dat undersøges 8) Nåle (bronze, sølv og guld) undersøges 9) Indmarchskilte undersøges 10) Medaljeskammel undersøges 11) Lydanlæg undersøges 12) Karakteranlæg undersøges 13) Hjemmeside muligheder undersøges. 14) Foto/reporter til hjemmeside. 15) Stævne-pc-bærbar. 16) Traktement m. kaffe/te/vand/saftevand/kage/frugt mv. (Klubben?) 17) Sponsor indover masser af eksponering. TT har helt sin egen økonomi og drives som en forretning, der gerne skulle skabe et overskud. Cirka halvdelen af omsætningen går retur til springerne (udgift), mens den anden halvdel går til konceptudvikling (logo/maskot/medaljer/nåle/t-shirts/vaskeskind etc.) og opsparing. Opsparingen bliver i første omgang i TT konceptet, men når der f.eks. er opbygget et økonomisk råderum for konceptet, kan overskud overføres til andre områder. Regler bestemmes i samråd med klubberne, men skal, for springseriernes vedkommende, føre frem til og afstemmes med DÅM (DÅTM), hvor konceptet og reglerne f.eks. ændres i forhold til udviklingen i DK. Antallet af stævner, samt tid og sted, bestemmes i samråd med klubberne. Der er en begrænsning i antallet af stævner, idet sæsonen består af reelt 7-8 måneder, lige som antallet af klubber, frivillige, booking af haller etc. kan påvirke stævneaktiviteten. Hvis f.eks. Øst afvikler 6 stævner (3 beg/let øvet + 3 øvet/elite) pr. sæson, kan en begynder i f.eks. Greve Udspring være med til Juleafslutningen + sæsonafslutningen + klubmesterskabet + 3 stævner +1 tumlelejr, og dertil måske endda et sponsorstævne, et Regionsmesterskab og et DÅM. Seks stævner betyder cirka to til hver klub - kan de det? Vil Odense og AGF have fire eller seks stævner? Skal de nøjes med fire og så evt. komme til Øst, og skal der evt. ydes støtte til bropenge? (Broen er det store økonomiske problem for at samle landet til trip trap. Breddekassen kunne eksempelvis sponsorere to biler over broen pr. klub hver gang. Det vil sige, hvis Sjælland skal til Fyn/Jylland koster det kr. og omvendt Fyn/Jylland skal til Sjælland koster det pt kr. 8

9 Det vil sige TT stævner i hver landsdel vil koste ''breddekassen'' kr pr. år. Det vil betyde, at der kan komme 24 deltagere fra Sjælland til Jylland/Fyn hver gang, og 16 deltagere til Sjælland fra Jylland/Fyn hver gang, med kompensation. Dette er en politisk beslutning, der ikke vedrører budgettet i T.T.) Afrunding. Vi håber at vi skabt et grundlag for debat og vil igen gerne pointere, ar det hele er forslag, og at flere forslag er mere end velkomne. Som det fremgår af oplægget er der især lagt meget vægt på økonomien i en strukturering af sektionen og diverse forslag. Sektionen og sporten kan naturligvis bruge væsentligt mere end kr. og sektionen skal derfor finde ud af, at sælge varen for eksempelvis kr. Så er der kr. i overskud + de næste kr., hvilket giver grundlag for større omsætning og overskud. Det er ikke urealistisk at vi, på breddeområdet især, kan få to kroner igen, for hver krone vi giver ud. Sporten har masser af potentiale og vi har heldigvis kr. i startkapital hvert år indtil videre, men fortsætter den nuværende udvikling, kan det tilskud næsten kun blive mindre. Kan sektionen derimod skabe grobund for en udvikling, der over en årrække producerer stigninger i medlemstal, omsætning og overskud, er der ikke tvivl om, at vi vil blive bedre stillet økonomisk, end vi er i dag. Dennis Nybro, Dan Jacobsen, Ronni Meyer og Pia Holmen 9

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl.09.00

Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl.09.00 Udsprings talentsamling i Farum august 2010 Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl.09.00 Dagsorden for udspringssektionens områdemøde 2011 1. 2010 budget 2011 - se bilag

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE

BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE Dato: Den 27. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Mødested: Scandic Hotel, Bramdrupdam Deltagere: Christian Koerner (CK), Nomi Mortensen (NM), Pia

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for udspring

Mesterskabsbestemmelser for udspring 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 3 01.06 Tilmeldinger.... 3 01.07 Springlister.... 3 01.08

Læs mere

HØJ ELITEHÅNDBOLD Trivsel, ansvarlighed og fællesskab

HØJ ELITEHÅNDBOLD Trivsel, ansvarlighed og fællesskab HØJ ELITEHÅNDBOLD Trivsel, ansvarlighed og fællesskab Event og Sport Netværk Egedal Om HØJ Elitehåndbold HØJ Elitehåndbold er den professionelle afdeling af foreningen HØJ Håndbold. HØJ Elitehåndbold blev

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Mødetidspunkt: 9.00-12.00 Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: Hans Krogenlund (HK), Nomi Mortensen (NM), Martin Thygesen (MT),

Læs mere

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT Vision Det er Slagelse Håndboldklubs vision at være den mest attraktive håndboldklub i lokalområdet for såvel ledere, spillere og forældre. Sportslig målsætning Damer: Avancement til 2. division i 19/20

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1

Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1 Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1 Dagsorden Velkomst og præsentation Tidsplan Hvordan afholdes stævnet? Sponsoraterne Årets foredragsholder Sponsorerne Hvem får gavn af sponsoraterne? Svømmekonto

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

1. Formål 2. Udførte aktiviteter 3. Tiltrækning af nye sejlere 4. Hvem laver arbejdet? 5. Hvordan + målsætning?

1. Formål 2. Udførte aktiviteter 3. Tiltrækning af nye sejlere 4. Hvem laver arbejdet? 5. Hvordan + målsætning? 1. Formål 2. Udførte aktiviteter 3. Tiltrækning af nye sejlere 4. Hvem laver arbejdet? 5. Hvordan + målsætning? 1. 505 klub - Formål jvf statutter 1 Formål a) Afholdelse af udtagelsesserie med henblik

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Strategiplan Helsingør Svømmeklub

Strategiplan Helsingør Svømmeklub Strategiplan Helsingør Svømmeklub 2016 2024 Forord: Helsingør Svømmeklub fylder 90 år i 2016 og er således en af Danmarks ældste svømmeklubber med mange stolte traditioner, og en klub med mange nye og

Læs mere

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 13.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med handleplaner for sektionen 4.

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013 I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2013: I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere klubber, der er medlem af Dansk Svømme Union, til svømmestævne

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

Beach Handball 2016 Senior og ungdom

Beach Handball 2016 Senior og ungdom Invitation Beach Handball 2016 Senior og ungdom Arrangeret af JHF Kreds 5 Lørdag d. 28.maj U-10 Søndag d.29.maj U-12 pige A&B + U-12 drenge B Lørdag d. 4.juni Søndag d. 5.juni Lørdag d. 11.juni U-16, U-18

Læs mere

Lillerød Badmintonklub fremtidens klub

Lillerød Badmintonklub fremtidens klub Lillerød Badmintonklub fremtidens klub Indhold Introduktion Vores visioner Vores målsætninger Vores strategi Vores værdier LB som Fremtidens sportsklub Sponsoroplæg Sponsorkoncept Vores sponsorer Introduktion

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? Hvordan

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Ansøgning om tilskud til eliteidræt og talentudvikling i formationsspring 2015

Ansøgning om tilskud til eliteidræt og talentudvikling i formationsspring 2015 Ansøgning om tilskud til eliteidræt og talentudvikling i formationsspring 2015 Ansøgende forening: Varde Faldskærmsklub Varde Faldskærmsklub er en af Danmarks ældste og største faldskærmsklubber, med eget

Læs mere

Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i.

Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i. Bestyrelsens mundtlige beretning 2013 Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i. Vi skal i gang med at udvikle petanquesporten så den følger med tiden

Læs mere

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Til stede: Susanne Forsberg Fagerberg, Marianne Christensen, Herdis Aagaard Petersen, Michael Nielsen, Janni Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, Lisbeth

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

Informationsbrev vedr. sponsorstævne 2014

Informationsbrev vedr. sponsorstævne 2014 Informationsbrev vedr. sponsorstævne 2014 Sponsorstævnet afholdes lørdag den 27. september 2014 i Fløng Svømmehal, Fløng byvej 24, 2640 Hedehusene. PROGRAM: 08.0009.00 Udlevering af TshirtsGruppebillede

Læs mere

Tak til alle for en vellykket udspringssæson

Tak til alle for en vellykket udspringssæson Tak til alle for en vellykket udspringssæson Ikke alt til udspring handler om at springe, nogle gange kan man bare lægge sig ned og få lov at rutsche i vandet, som denne forøvelse til baglæns hovedspring.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Punkt 2. Synkrosektionens beretning Sidsel Jørgensen orienterede om, de aktiviteter der havde været i løbet af 2007.

Punkt 2. Synkrosektionens beretning Sidsel Jørgensen orienterede om, de aktiviteter der havde været i løbet af 2007. MØDEART: Synkrosektionens områdemøde MØDE NR.: 1/2008 MØDEDATO: Søndag den 27. april 2008 MØDESTED: Danhostel Odense MØDESTART: 9.00 MØDESLUT: 14.15 DELTAGERE: Sidsel Jørgensen, Lene Brink Magnussen, Helle

Læs mere

Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning

Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning Navn Navnesen 1. Mål 2. Koncept 3. Ansvarlig 4. Events 5. Tidsplan 6. Tilbud fra landsplan 7. Økonomi Målsætning for kampagne 2014 Synlighed og anerkendelse! Det skal

Læs mere

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING Hvordan tager man temperaturen på UV-rugby sporten i Danmark? Er UV-rugby sporten i fremgang, stilstand eller tilbagegang? Hvordan måler man effekt af nye tiltag indenfor UV-rugby

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT Møde om: Klubudviklings udvalgs møde Deltagere: Morten Jensen, William Bond, Susanne Fløe og Thomas Johansen Afbud: Karin Olsen og Kasper Mølgaard Dato:

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Sponsorstævne 2013 informationsmøder

Sponsorstævne 2013 informationsmøder Sponsorstævne 2013 informationsmøder 19-08-2013 1 Hvornår? Årets sponsorstævne afholdes lørdag den 5. oktober 2013 kl. 17.00 til 21 i Aqua Forum Netværksarrangement med indlagt foredrag er for alle sponsorer

Læs mere

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen Referat Bestyrelsesmøde OIK Dato: 2/2 Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen 1) Økonomi/Budget/handleplan økonomisk genopretning, kontingent: At få gjort klubbens

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Sammenfatning af gruppens forslag 10. september, 2005 Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 29. april 2017, kl

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 29. april 2017, kl UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 29. april 2017, kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Sponsor-event VELKOMMEN

Sponsor-event VELKOMMEN Sponsor-event VELKOMMEN Sponsor-event Lørdag den 27. februar 2016 Kl. 16.10-21.00 Informationsmøde 6. januar 2016 Dagsorden: Velkomst (Jan) Sponsor-event (Vivi og Pia) Klub Liv + bombe (Lars) Stævnekost

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE Dette er et dilemmaspil, hvor I skal gætte hinandens svar på spørgsmål og dilemmaer om pengespil. Gennem diskussioner og gæt, får de unge fokus på deres egne og kammeraternes spillevaner og holdninger.

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

HOLBÆK YOUTH FESTIVAL

HOLBÆK YOUTH FESTIVAL Holbæk Svømmeklub og REMA 1000 er stolte over igen at kunne indbyde til HOLBÆK YOUTH FESTIVAL Stævnet afholdes 6.-8. maj 2016 Alle informationer findes i denne indbydelse. Holbæk Youth Festival Et anderledes

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Ullits Gymnastikforening

Ullits Gymnastikforening Ullits Gymnastikforening byder velkommen til en ny sæson Aktiviteter i Ullits Minihal Vi begynder i uge 37 d. 12. september 2016/2017 Hold Far/mor/barn gymnastik Tid: Mandag kl. 16.30-17.25 Alder: ca.

Læs mere

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Oplæg ved DM i foreningsudvikling, Vejle, 28. september 2013 v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut

Læs mere

SPONSORSTÆVNE 2011. Informationsbrev vedr. det årlige sponsorstævne

SPONSORSTÆVNE 2011. Informationsbrev vedr. det årlige sponsorstævne SPONSORSTÆVNE 2011 Informationsbrev vedr. det årlige sponsorstævne Kære STT-Svømmere på VAT Årgang, VAT-elite, STT T1, T2, T3 og T* - samt forældre og søskende. Reserver allerede nu lørdag d. 17. september

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen.

Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen. Referat for SK møde d. 06.04.2011 Tidspunkt: Kl 20.00 Sted: Skype Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen. Valg af ordstyrer ( Ingeborg Pedersen) Valg

Læs mere

Til stede: Anders, Kim, Bent, Per, Henrik, Morten, Aline, Marcus, Michael

Til stede: Anders, Kim, Bent, Per, Henrik, Morten, Aline, Marcus, Michael Referat fra bestyrelsesmøde i Brøndby Bordtennis Klub Tirsdag den 9 December 2014 kl. 19. Til stede: Anders, Kim, Bent, Per, Henrik, Morten, Aline, Marcus, Michael Afbud: Lotte Nye tiltag og ideer v./michael

Læs mere

30. januar 2014, kl. 19:30

30. januar 2014, kl. 19:30 30. januar 2014, kl. 19:30 På valg er Jan Clausen som ønsker genvalg og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. Formandens beretning 1/5: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Dagsorden Riffelsektions møde

Dagsorden Riffelsektions møde Dagsorden Riffelsektions møde TID: Onsdag den 8. april 18.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA), Mikael Green(MG).

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere