Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet"

Transkript

1 Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet I dansk udspring har vi tradition for at arbejde med en struktur der fordrer enighed eller flertalsbeslutninger omkring stort set alt. Det er den demokratiske måde, som vi er vant til at arbejde på. Ulempen ved altid at anvende denne metode er, at den ofte kommer til at virke som en møllesten omkring udviklingen i organisationen/sektionen, og dermed også udviklingen i sporten. Strukturen er det man kalder for en lukket og lineær struktur, idet strukturen får organisationen til at lukke sig omkring sig selv. I stedet for at kigge udad, ser man indad, og handlinger er ofte baseret på vurderinger af fortiden i strukturen, frem for på visioner om fremtiden for sporten. Organisationer med en lukket struktur er ofte handlingslammede i forhold til begrebet udvikling, idet strukturens formål netop er, at reproducere sig selv. Strukturen i sig selv er ikke afgørende for om vi får succes eller fiasko med vores forehavende. Det er forståelsen af, hvilke vilkår/muligheder der eksisterer i strukturen, der er afgørende for udviklingen i organisationen. I dansk udspring har der i mange år været et kriterium om enighed omkring udvikling, hvilket i årtier prægede sporten, eller ligefrem fik uheldige følger. Seks til otte mennesker skulle, ved flertalsbeslutninger, bestemme alt over en kam. Det siger næsten sig selv, at uenigheden var stor, og at denne uenighed skabte et krav om enighed. Rigtigt var ikke længere et spørgsmål om, om det modsatte var forkert, men handlede kun om at tælle til flest stemmer. Dansk udspring var dit og mit, men i virkeligheden burde det have været vores udspring. Man kan lidt firkantet sige at denne enighed om alt struktur, mere inviterede til at fokusere på enighed og uenighed, frem for på udvikling. Det betød igen at de vilkår der herskede i de forskellige sektioner og springudvalg, dikterede de muligheder der var for udvikling. I dag er tiden en anden, lige som sektionen og sporten har ændret sig. Hvis vi vil følge med og konkurrere om børnenes gunst, er vi nødt til at finde/opbygge et (nyt) koncept for sporten, og en struktur der understøtter dette koncept. Konceptet skal være væsentligt mere rummeligt end tidligere, og det betyder igen, at også organisationen skal være mere åben og rummelig. En rummelig struktur opstår ofte på en rummelig kultur, hvor der er plads til f.eks. nytænkning, fejl, innovation og anderledes måder at se og gøre ting på. Det er menneskerne i organisationen der udgør kulturen i organisationen, og altså også dem der skal være mere rummelige og give mere plads til hinanden. I stort set al moderne organisationskultur, ved man at det er det sprog der tales i organisationen, der i sidste ende er afgørende for organisationens succes i forhold til udvikling og tilpasningsevnen til ændrede vilkår. Mange af sektionens møder har f.eks. drejet som om landshold, elitesamlinger, økonomi omkring eliten, udvikling af eliten etc. Møderne har derfor i høj grad været dikteret af en elitær diskurs eller retning, og under disse vilkår er det dem med den største viden om elite, der har magten på 1

2 møderne. Magten skal ikke ses som noget man kan holde i hånden eller besidde, men noget der bliver givet til personer, fordi de har den største/bedste viden. Pointen er, at når man ensidigt har det elitære eller eller for den sags skyld bredden, eller noget helt tredje, for øje, så skaber man også en bestemt måde at se løsninger på. Her er det altså både muligt og vigtigt at skabe åbenhed og rum i strukturen ved at udforme en dagsorden for, hvordan vi i organisationen tænker og taler om dansk udspring, og hvordan vi handler via strukturen. En måde kunne f.eks. være, at det er udvikling der er i fokus. Udvikling af eliten, udvikling af DM er, udvikling af træneruddannelse etc. Der vil altså stadig blive talt om elite og bredde, men det vil være i en udviklingsdiskurs; hvor står vi med vores elite i dag, og hvor vil vi gerne være om 1,2,5 og 10 år? Hvor mange springere vil vi have med til trip trap og DM? Hvor mange nye klubber skal der være om 10 år etc.? Der er altså tale om en politisk styring, hvor vi bliver enige om nogle reelle mål for udvikling af de forskellige områder i dansk udspring. Hvordan vi så når de forskellige mål er ikke op til flertallet, men bestemmes af de personer der har ansvaret for opgaven. Vi kender strukturmodellen, hvor alle i sektionen er valgt ind og sidder med hvert deres ansvarsområde og stemme. Vi kan bruge den model som basis, men gøre den mere åben i forhold til, hvem der laver hvad og hvordan de gør det. I dansk udspring er vi ikke ligefrem overrendt af frivillige; faktisk er vi en lille sluttet kreds af mennesker, der sidder med hver vores forhold til sporten; en sport der har brug for hjælp på forskellige områder. Vi skal hver især spørge os selv om, hvad kan jeg bidrage med, hvad er jeg god til, hvordan kan jeg evt. hjælpe de andre etc.? Som før omtalt er en struktur med ansvarsområder et udmærket udgangspunkt. Ansvarsområderne kunne f.eks. se ud som følger i en projektorganisation. Sektionsleder (formalia) - Bredde Elite Uddannelse DM er Kommunikation. Denne struktur ligger ansvaret og beslutningerne i få hænder. Breddeområdet er f.eks. et stort område, og vil kræve meget arbejde af en person. De mange indsatsområder i bredden vil idemæssigt sandsynligvis komme til at mangle input, hvis det hele hviler på en person. Vi kan derfor forsøge at udvide strukturmodellen, og i stedet for ansvarsområder, kan man have ansvaret for en opgave, enten alene eller sammen med andre. Opgaverne kunne f.eks. se ud som følger: Kommunikation: Intern Ekstern Hjemmeside Elite: Landshold Elitesamlinger, udvikling af eliten Bredde: Trip trap Tumlelejr Udformning af nye tiltag sammen med breddesektionen og konsulenterne 2

3 DM er: Nye regler - mere/nyt koncept, udvikling af DMér til en springfest Nye klubber: Hvem, hvad, hvor og hvordan? Uddannelse: Trænere Dommere Der er mange opgaver og måder at se dem på, og der er endnu flere måder at strukturere dem på. Her kan vi så vælge en meget åben model, hvor den eller de der løser en opgave, har ansvaret og retten til at bestemme, hvordan de vil løse opgaven. Den ansvarlige kan også frit involvere andre i opgaven eller ansvarsområdet. De ansvarlige på de enkelte områder udgør sektionsledelsen. Vi skal være politisk enige om at opstille nogle rimelige mål for de forskellige aktiviteter og sportens udvikling generelt, men hvordan vi vælger at nå målene, behøver der ikke nødvendigvis at være enighed om. Denne struktur er meget åben. Den klare fordel ved denne struktur er, at den inviterer til deltagelse i organisationens arbejde, men på egne præmisser så at sige. Organisationen er kun interesseret i, at nå de opsatte mål for sporten; hvordan man når disse mål udliciterer man til de mennesker, som bliver valgt til at løse opgaven. I en sådan struktur vil kommunikation selvsagt være et centralt omdrejningspunkt, men det burde ikke være et problem at koordinere handlinger. 3

4 Økonomi Omkostningsfuktioner: Indtægtsfunktioner: Elite Trip Trap Uddannelse DM Svoem.dk Tumle-lejre Nyhedsbreve Træningslejre Klubopstart Administration Øvrige sociale aktiviteter Hvert område har som nævnt en ansvarlig. Om det er den ansvarlige der varetager alle opgaverne indenfor området, er fuldstændig op til den ansvarlige selv. Uddelegering af arbejdsopgaver skaber større og bedre netværk og man bliver ikke overbebyrdet. Vi opfordrer hermed til at løfte i flok. Sektionen udarbejder i fællesskab koncepter og overordnede minimums tiltag for de enkelte områder, eller hvor det findes nødvendigt. Sektionen når til enighed om hvorledes midlerne fordeles til de enkelte områder. Den ansvarlige på det enkelte område udarbejder selv en plan for hvorledes man vil køre sit område. Ingen blander sig. Den tillid som sektionen giver de enkelte ansvarlige må ikke misbruges. Alle arbejder økonomisk ansvarligt, med klare koncepter og en klar målsætning. 4

5 Således vil det stå klart for den øvrige sektion samt vores omverden, hvad der sker i udspring og hvor vi vil hen. Alt skal gøres og køres professionelt. Det er vigtigt at pointere at der er væsentlig forskel på om man er ansvarlig for en omkostningsfunktion eller en indtægtsfunktion. Hvorledes man ønsker at adskille elite og bredde er selvfølgelig op til sektionen. Det er dog mest nærliggende at betegne landshold og DM som elitefunktioner, hvorefter resten må være bredde. Herved starter budgettet således for de enkelte funktioner. Vigtigt: Budgetrammerne skal gerne afspejle hvilke funktioner vi anser udspring skal fokusere på, med de udfordringer dansk udspring står overfor pt. Betragt de indtægtsgivende funktioner som profitcentre. Gør vi dette vil vi udover, at arbejde med vores medlemstal på landsplan, begynde at tjene penge, og måske også mange penge. Med de øgede midler kan de enkelte funktioner forbedre deres kvalitet og nye/gamle ideer kan blive realiseret. Eks. Hold DM, Hold trip trap, event samlinger med øvrige vandsportsgrene osv. På bilag 1 - vedhæftet) er opstillet modeller, der beskriver hvorledes en forventning om et stigende deltagerantal, kombineret med en stigende omsætning, øger overskuddet. Det gode består i, at et øget overskud er ensbetydende med flere koncept-kroner til deltagerne; bagsiden af medaljen er, at der måske er et par børn der må undvære den næste McDonald s menu, eller gå forbi Fætter BR, uden at faktisk gå derind og få mor til at købe noget! Modellen tegner en støt og jævnt stigende omsætning og er meget let at justere undervejs. Modellen fortæller også noget om en udvikling, og det tempo den foregår i. (Bilag regneark med økonomi modeller er vedhæftet) Den stigende omsætning er til gavn for deltagerne, der også forventes at stige i antal. DM erne trænger til et ansigtsløft á la det der er beskrevet for Trip-Trap (TT), og reglerne gavner ikke længere udviklingen i dansk udspring og trænger måske til en revision. Stævnet er for snævert, fordi det er meget elitært tænkt. I gymnastik kører man med en A- og B-række - var det noget for os? Vi kan ligeså godt udnytte al den tomme plads ved DM erne til noget fornuftigt. En fast stævne-t-shirt ville ikke være noget problem; den kan fås i samme gode kvalitet og til samme lave pris, der hvor alle de (vores) andre T-shirt trykkes. A-rækken får forbundets medaljer og B-rækken får en anden medalje med. Overordnet økonomi. Vi har kr. plus det vi selv kan tjene. Det er jo et udmærket udgangspunkt, når vi skal forsøge at skabe mere omsætning. Det er vigtigt at lægge mærke til ordet omsætning, der opstår med udgangspunkt i flere medlemmer, bedre stævner, mere hygge, flere muligheder og mere udvikling. Vi skal altså sælge, for at skabe et overskud, så vi kan realisere den udvikling vi ønsker. Kræver udviklingen T-shirts, kørselspenge, nyt kamera, ny printer, et trænerarrangement, flere ture for landsholdet, en klovn på tumlelejeren mv. så har vi det overskud, der skal til, for at skabe den udvikling, og dermed også det næste overskud. Økonomien forudsætter følgende tal: kr til bredde, kr til elite. Men det kunne vel være en diskussion værd at det var omvendt? Det koster penge at tjene penge! Bredden tjener vi på, men eliten er en omkostningstung post. Lige nu er vores elite ikke så bred, men vi må 5

6 forvente at den bliver bredere med årene i henhold til vores målsætninger for sporten. Derfor er vi nødt til at prioritere og fokusere på bredden (indtjeningen). Om nogle år kræver landsholdet måske 2- el kr., og så er det meget rart, at der er en god bredde man kan læne sig op ad? Omkostningsfunktionerne vil få en anderledes, men måske en mere væsentlig rolle for vores umiddelbare situation i DK. Vi er en organisation med knappe ressourcer, og derfor er det nødvendigt at vi bruger disse korrekt og tør tage de beslutninger, som vi mener, er rigtige, og så følge dem til dørs. Kommunikation. Kommunikationsfunktionen har flere formål, hvor et formål er at kommunikere sektionens arbejde ud til de rigtige steder. Det vil f.eks. være i forhold til breddekonsulenten og de forskellige ansvarsområder, hvor både TT, Tumlelejr, den ansvarlige for nye klubber, træneruddannelse m.m. har berøringsflader. Man kan sige at den kommunikationsansvarlige er den hånd, der ved hvad alle de andre hænder foretager sig, og kan kommunikere i mellem disse. Kommunikationsfunktionen skal også være linket mellem organisationsarbejdet og den øvrige omverden, hvilket i høj grad vil sige en super hjemmeside på men også diverse udad søgende arbejde i forbindelse med f.eks. nye klubber og nye initiativer. Kommunikationsfunktionen vil således være ansvarlig for hjemmesiden, nyhedsbrevene og øvrig kommunikation omkring, hvad der sker og skal ske i udspring. Rekruttering af flere medlemmer breddeansvarlig. Et nyt og mere attraktivt TT format, kan være med til at flere springerne kan og vil være med til stævnerne, og det kan også være med til at springerne (og deres forældre) bliver længere i klubben, men det skaber ikke flere medlemmer. Rekrutteringen af nye springere er og bliver en opgave, og et ansvar, der påligger de enkelte klubber. Når det er sagt ville det jo være en god ide, hvis klubberne udnyttede de muligheder der ligger i, at lade organisationen udforme et fælles rekrutterings-/præsentationsmateriale (flotte farve billedfoldere, tyggegummi med klor(ophyl)- smag, posters, 100 koners rabat ved sign-on-now, nye badebukser når indbetalingen er gået ind, hjælp til selvhjælp og opsøgende arbejde m.m.). Dansk udspring skal ha et godt tilbud. Derudover skal vi også rekruttere nye klubber, hvilket også bør få en høj prioritet, f.eks. i form af en startpakke med fut i. Og sådan en kunne f.eks. se ud som beskrevet nedenfor. Startpakke. Startpakken skal gøre det let at formidle alt hvad en ny klub kan have brug for at vide, samt adgang til nogle ressourcer, der kan hjælpe med opstart af en ny udspringsafdeling. Hvad pakken skal indeholde er op til sektionen, men det skal selvfølgeligt være afstemt i forhold til et reelt behov, - og så skal det være attraktivt! Det betyder at vi skal bruge mange ressourcer i form af fodarbejde og penge. Vi kan med glæde præsentere et lille udvalg af forslag til startpakke og vi kan konstatere at der er plads til endnu flere ideer i pakken. Breddekonsulenten og/eller et sektionsmedlem tager pakken med ud i klubberne Pakken skal indeholde informationer om hvordan man starter op med udspring, kontaktpersoner som kan komme og hjælpe til med at starte udsprings træning op Hotline til sektionens kommunikationsansvarlig og løbende opfølgning 6

7 Hotline til nærmeste træner/klub og løbende opfølgning Hjælp til diverse klubarrangementer 25 T-shirts med den nye klubs logo 25 vaskeskind (evt. TT. skind) TT stævne i klubben i første sæson Tilbud om træneruddannelse Tilbud om teknisk knowhow omkring vipper Diverse tilbud til den nye træner (invitation til næste DÅM på sektionens regning, mappe med al relevant info om sporten i DK, smart trænertaske, m.m.) Dette er kun eksempler på ideer, men kernen i det hele er igen, at vi har et produkt vi gerne vil gøre de andre interesserede i og sælge til dem. Derfor kommer vi til at bruge en del penge på, at gøre potentielle brugere interesseret i vores produkt, så vi kan skabe ny omsætning og større overskud. Trip-Trap (TT) TT er udspringssportens bedste udstillingsvindue. Stævnet bærer pt. tydeligt præg af, at ambitionsniveauet for arrangementet er uhyggeligt lavt. Hvis udspring skal tiltrække flere medlemmer, skal TT konceptet forgyldes. Stævner er altid spændende for børn, uanset hvilken sportsgren der er tale om. TT stævnerne kan og skal gøres mere attraktive. Er der mangel på interesse i dag, hvis der f.eks. skal køres langt, og hvilke andre årsager kan der ligge til grund for manglende interesse? Hvad kan f.eks. klubberne gøre for at ændre på dette? Sektionen kan vælge at tage en politisk beslutning om, at deltagerantallet skal stige, konceptet skal forbedres og økonomien skal forbedres/krav om overskud. Hvordan overlader man så til den ansvarlige for TT? Det er en selvfølge at alle kan komme med gode råd og ideer, men i sidste ende er den ansvarlige der definerer det nye koncept. Det kræver jo så, at der er en plan, så alle kan se, hvad det er der skal ske/kommer til at ske. Vi kommer her med vores bud, men selvfølgelig vil vi ikke udelukke, at der kan være andre spændende ingredienser involveret i planen. Konceptudvikling: Nye regler (afpasses med DM)? Nye nålekrav? (Guld-, sølv- og bronzemærke uddeles til alle som opfylder krav) Dansk Svømmeunions udspringsmærker? Indmarch - Der skal laves flotte skilte med klubnavn på og musik Speaker Der skal bare mere gang i speakningen Diplomer til alle deltagere for placering (vigtigt/god printer) Medaljeceremoni Medaljer og præmier til tre i hver gruppe/køn. Præmie til nr. 4-8 eller 4-12 Præmier for bedste spring (dreng og pige) + sjoveste spring (1, 2 og 3?) Holdpokalen Flest point ved alle TT. Bod - Kaffe/vand/kage/frugt/? - T-shirts - Vaskeskind Caps? T-shirts med TT. logo - Vaskeskind med TT. logo - Andet? TT-hjemmeside på - med alt om TT. i går, i dag og i morgen. Links til klubber (svenske), og andre sider med f.eks. crashtapes m.m. Videoer, dvd klip af de 7

8 forskellige spring/især for begyndere. Billeder (fotograf) fra stævner (næste dag!) Resultatbørs Regler? Lydanlæg Karakteranlæg Sponsor til TT konceptet på omkring kr. (national bank?) Det er vigtigt, at konceptet gøres sjovt og videretænkes ude i klubberne. (Banner med klublogo, en happening ved indmarch/præsentation, kampråb mv.) Behov: 1) Logo tegnes (5, 7½ og 10/c, b og a) 2) Maskot tegnes 3) T-shirts m. tryk (logo/maskot/andet?) forhandles 4) Vaskeskind m. tryk (logo/maskot/andet?) undersøges 5) Diplomer m. logo/maskot undersøges 6) Nye medaljer (1,2 og 3) og præmier ( alle) undersøges 7) Pokaler for dit og dat undersøges 8) Nåle (bronze, sølv og guld) undersøges 9) Indmarchskilte undersøges 10) Medaljeskammel undersøges 11) Lydanlæg undersøges 12) Karakteranlæg undersøges 13) Hjemmeside muligheder undersøges. 14) Foto/reporter til hjemmeside. 15) Stævne-pc-bærbar. 16) Traktement m. kaffe/te/vand/saftevand/kage/frugt mv. (Klubben?) 17) Sponsor indover masser af eksponering. TT har helt sin egen økonomi og drives som en forretning, der gerne skulle skabe et overskud. Cirka halvdelen af omsætningen går retur til springerne (udgift), mens den anden halvdel går til konceptudvikling (logo/maskot/medaljer/nåle/t-shirts/vaskeskind etc.) og opsparing. Opsparingen bliver i første omgang i TT konceptet, men når der f.eks. er opbygget et økonomisk råderum for konceptet, kan overskud overføres til andre områder. Regler bestemmes i samråd med klubberne, men skal, for springseriernes vedkommende, føre frem til og afstemmes med DÅM (DÅTM), hvor konceptet og reglerne f.eks. ændres i forhold til udviklingen i DK. Antallet af stævner, samt tid og sted, bestemmes i samråd med klubberne. Der er en begrænsning i antallet af stævner, idet sæsonen består af reelt 7-8 måneder, lige som antallet af klubber, frivillige, booking af haller etc. kan påvirke stævneaktiviteten. Hvis f.eks. Øst afvikler 6 stævner (3 beg/let øvet + 3 øvet/elite) pr. sæson, kan en begynder i f.eks. Greve Udspring være med til Juleafslutningen + sæsonafslutningen + klubmesterskabet + 3 stævner +1 tumlelejr, og dertil måske endda et sponsorstævne, et Regionsmesterskab og et DÅM. Seks stævner betyder cirka to til hver klub - kan de det? Vil Odense og AGF have fire eller seks stævner? Skal de nøjes med fire og så evt. komme til Øst, og skal der evt. ydes støtte til bropenge? (Broen er det store økonomiske problem for at samle landet til trip trap. Breddekassen kunne eksempelvis sponsorere to biler over broen pr. klub hver gang. Det vil sige, hvis Sjælland skal til Fyn/Jylland koster det kr. og omvendt Fyn/Jylland skal til Sjælland koster det pt kr. 8

9 Det vil sige TT stævner i hver landsdel vil koste ''breddekassen'' kr pr. år. Det vil betyde, at der kan komme 24 deltagere fra Sjælland til Jylland/Fyn hver gang, og 16 deltagere til Sjælland fra Jylland/Fyn hver gang, med kompensation. Dette er en politisk beslutning, der ikke vedrører budgettet i T.T.) Afrunding. Vi håber at vi skabt et grundlag for debat og vil igen gerne pointere, ar det hele er forslag, og at flere forslag er mere end velkomne. Som det fremgår af oplægget er der især lagt meget vægt på økonomien i en strukturering af sektionen og diverse forslag. Sektionen og sporten kan naturligvis bruge væsentligt mere end kr. og sektionen skal derfor finde ud af, at sælge varen for eksempelvis kr. Så er der kr. i overskud + de næste kr., hvilket giver grundlag for større omsætning og overskud. Det er ikke urealistisk at vi, på breddeområdet især, kan få to kroner igen, for hver krone vi giver ud. Sporten har masser af potentiale og vi har heldigvis kr. i startkapital hvert år indtil videre, men fortsætter den nuværende udvikling, kan det tilskud næsten kun blive mindre. Kan sektionen derimod skabe grobund for en udvikling, der over en årrække producerer stigninger i medlemstal, omsætning og overskud, er der ikke tvivl om, at vi vil blive bedre stillet økonomisk, end vi er i dag. Dennis Nybro, Dan Jacobsen, Ronni Meyer og Pia Holmen 9

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1

Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1 Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1 Dagsorden Velkomst og præsentation Tidsplan Hvordan afholdes stævnet? Sponsoraterne Årets foredragsholder Sponsorerne Hvem får gavn af sponsoraterne? Svømmekonto

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning

Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning Synlighedsprojekt 2014 DGI Skydning Navn Navnesen 1. Mål 2. Koncept 3. Ansvarlig 4. Events 5. Tidsplan 6. Tilbud fra landsplan 7. Økonomi Målsætning for kampagne 2014 Synlighed og anerkendelse! Det skal

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref)

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) Orientering Karina Vestermark Jensen er stoppet som formand for GymHovedstaden og stoppet i GFA,

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Hvad kan DGF tilbyde din forening

Danmarks Gymnastik Forbund. Hvad kan DGF tilbyde din forening Danmarks Gymnastik Forbund Hvad kan DGF tilbyde din forening Dagsorden. DGF hvem er vi? Gymnastik for alle Kursustilbud GYMFIT, Træneruddannelse, lokale kurser Børneprojekter Kvalitet i Børnegymnastikken,

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010

BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 Et år med forandringer Den ordinære generalforsamling var i stand til at vælge det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer, så det var for første gang i flere år ikke nødvendigt

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS SPONSORSVØM 2015 ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS Efter den store succes med sponsorstævnet sidste år er Viborg Svømmeklub igen klar til at afholde sponsorstævne. For at styrke den meget

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

- Når det betaler sig for alle parter

- Når det betaler sig for alle parter Sponsoraftale - Når det betaler sig for alle parter Horsens Tennis Klub Kraghsvej 3 8700 Horsens www.horsenstennisklub.dk sponsor@horsenstennisklub.dk Horsens Tennis Klub - Tennis for HELE familien Hvem

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010 Referent: Birgit Redigeret af Sanne og Taiyo Ikke til stede: Taiyo 1. Mål evaluering af tiltag/ikke gennemførte projekter i 2009 a. Synliggørelse indadtil? Bedre? 2. Visionsmøde a. Godt at det blev lavet

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799 SPORT og Team Vest n vind! league.com ort.dk under opbygning ITESPORT og kæd din virksomheds ds stærkeste speedway brand. rat med REGION VARDE ELITESPORT, kommer in virksomhed. Mulighederne er mange og

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Copenhagen Wolfpack Sport. Business. Netværk Sponsorkoncept Copenhagen Wolfpack Bülowsvej 34 1870 Frederiksberg C www.cphwolfpack.

Copenhagen Wolfpack Sport. Business. Netværk Sponsorkoncept Copenhagen Wolfpack Bülowsvej 34 1870 Frederiksberg C www.cphwolfpack. Copenhagen Wolfpack Sport. Business. Netværk Sponsorkoncept Copenhagen Wolfpack Bülowsvej 34 1870 Frederiksberg C www.cphwolfpack.dk Copenhagen Wolfpack Velkommen til Copenhagen Wolfpacks første sæson.

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Januar Info. Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. Til alle Karate Ka er samt Forældre

Januar Info. Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. Til alle Karate Ka er samt Forældre Januar Info Til alle Karate Ka er samt Forældre Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. 2010 har været et super godt år for klubben. Vi har igen i år fået meget stor tilstrømning

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Juniorlandsholdet 2008-2009. Mia Heide. Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00 - 1 -

Juniorlandsholdet 2008-2009. Mia Heide. Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00 - 1 - Juniorlandsholdet 2008-2009 Mia Heide Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning Den skriftlige beretning

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere