Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav"

Transkript

1 Betingelser og vilkår 2014/2015 Denne police er gyldig for forsikringstager fra den 1. marts februar 2015 Indholdsfortegnelse Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav 1 Assist 24-timers akuthjælp 2 Produktinformationsark 2 Præambel til -forsikringsaftalen 3 ACE forsikringsselskab og klassificering 3 Generel information om -rejseforsikring 5 Oversigt over forsikringsydelser 5 Generelle definitioner 6 Syge-/ulykkesrejseforsikring (HA) 7 Farlig sport-dækning (X) 8 Akuthjælpsrejseforsikring (E) 8 Ulykkes-/ansvarsrejseforsikring (I) 8 Rejseassistance (T) 9 Rejsebagageforsikring (L) 9 Generelle begrænsninger og undtagelser 9 Generelle bestemmelser og forpligtelser 10 Rejseansvarsforsikring (3) 12 Definitioner for ansvarsforsikring 12 Undtagelser for ansvarsforsikring 13 Generelle forpligtelser & bestemmelser for personligt ansvar 13 Anmeldelsesblanket 15 Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav Når du rejser uden for USA, kan du frit vælge sygehus. Hvis du har brug for hjælp til at finde et sygehus i dit område, kan du kontakte Assist. Når du befinder dig i USA, kan du få lægehjælp hos PHX Preferred Provider Network, også kaldet First Health Network. Du kan få en henvisning ved at ringe til Servicecentrets gratis telefonnummer eller besøge s hjemmeside på Venligst bemærk, at du, hvis du kontakter eller benytter en læge eller et sygehus, skal forevise dit forsikringsbevis og oplyse, at du er forsikret under CarMed s forsikringsplan, som er en del af First Health Network. Hvis du rejser uden for USA, kan du selv vælge den læge eller det sygehus, du ønsker at benytte. Hvis du har brug for hjælp til at finde en læge eller et sygehus i dit område, kan du kontakte Assist, som er vores 24- timers servicecenter. Der er to skadescentre, der behandler sager for s internationale rejseforsikring. Hvilket skadescenter, der behandler din sag, afhænger af det land, du rejser til. Claim Center 1 Hvis bestemmelsesstedet for din rejse er Nord- eller Sydamerika Claims CISI Claim Department 1 High Ridge Park Stamford, CT 06905, USA Åbningstider: 08:00-17:00 EST (UTC -5) Telefon: Telefon: (tryk #1) Fax: Claim Center 2 Hvis bestemmelsesstedet for din rejse er: Ethvert andet land, undtagen Nord- og Sydamerika Claims ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee Frankfurt, Germany Åbningstider: 08:30-17:00 CET (UTC+1) Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Inden 60 dage, efter du har modtaget din første lægeregning, skal du sende et brev, en eller en fax til det pågældende Skadescenter med følgende dokumenter (du kan sende alle dokumenter pr. , vores personale vil om nødvendigt bede om de originale dokumenter): - Anmeldelsesblanket udfyldt af forsikringstager eller dennes juridiske repræsentant - Alle specificerede regninger, kvitteringer og dokumenter vedrørende det pågældende erstatningskrav (husk at tage kopier til dit eget arkiv) - Lægeerklæring, herunder journaler, laboratorieresultater og røntgenbilleder, etc. Ovenstående sendes samlet i en konvolut til det pågældende Skadescenter. Forsikringsgiver forbeholder sig retten til at nægte betaling, hvis behandlingens årsag eller nødvendighed ikke længere kan fastslås på grund af for sen eller ufuldstændig anmeldelse. 2. Ring til Assists 24-timers nummer forud for hospitalsindlæggelse eller operation. Standard telefonomkostninger kan gøre sig gældende. 3. Vis dit forsikringsbevis til enhver lægelig instans forud for behandling. 4. Lægen eller anden lægelig instans kan kontakte Skadescentret eller Assist for at få bekræftet patientens ret til forsikringsydelser. 5. Forsikringstager og dennes læge skal udfylde en anmeldelse for hver enkelt hændelse. Find -anmeldelsesblanketter på s hjemmeside eller hos Skadescentret. Det er tilladt at kopiere en ikke udfyldt blanket til fremtidige anmeldelser. 6. I visse tilfælde er det muligt, at forsikringstager vil blive bedt om at betale forud for behandlingen hos læge eller sygehus. Hvis dette er tilfældet, anbefaler vi, at du foretager dig følgende: a) Kontakt Assist, og forklar situationen. Assist vil være i stand til, overfor læge eller sygehus, at bekræfte forsikringsydelser, betingelser og vilkår, og at du er berettiget hertil. b) Hvis påkrævet, kan Assist give lægen eller sygehuset en garantierklæring. c) Hvis lægen eller sygehuset stadig kræver, at den forsikrede betaler forud, skal denne blot udfylde s anmeldelsesblanket og sende den sammen med anden nødvendig information, som beskrevet under Anmeldelsesbestemmelser. Hvis du har spørgsmål vedrørende s rejseforsikringsplan, kan du besøge s hjemmeside på eller kontakte Assist. Hvis du har spørgsmål vedrørende et allerede eksisterende erstatningskrav, kan du kontakte Skadescentret. 1

2 Assist - 24-timers akuthjælp Din forsikringsplan inkluderer Assist, en 24- timers akuthjælpsservice. I forsikringens gyldighedsperiode kan forsikringstager ved akut behov modtage hjælp og rådgivning på flere sprog. For at gøre brug af denne service skal du ringe til Assist på nedenstående telefonnumre. Venligst bemærk, at det telefonnummer, du skal ringe til, afhænger af det land, du rejser til. Assist 24-timer Telefonnumre og adresser til Akuthjælp: USA & Canada (gratis) Alle andre destinationer +49 (0) Al sygetransport, dækket af nærværende police, skal godkendes og arrangeres af Assist. Hvis du ikke har taget kontakt til Assist, før du arrangere følgende former for transport, kan det medføre reduktion i eller afvisning af erstatningsudbetaling. Hjemtransport til det land, hvor forsikringstager bor Transport og dagpenge til forældre Hjemtransport af afdøde 2. Hermed en kort oversigt over Assists øvrige tjenester Lægehjælp Henvisning til First Health Network Medicinsk overvågning Erstatning/forsendelse af receptpligtig medicin Udsendelse af alarmmeddelelse Rejseassistance Hjælp til at få fat i penge til nødsituationer ( kan hjælpe dig med at få et forskud til nødsituationer på rejsen, ved at koordinere dette direkte med din familie, eller din bank, arbejdsgiver, sponsor eller anden kreditkilde). Sporing af mistet eller forsinket bagage, hvis den er mistet via et almindeligt luftfartsselskab. Erstatning for mistede eller stjålne flybilletter. Teknisk bistand Finde advokatbistand Kautionstjenester Produktinformationsark Dette informationsark skal give dig et hurtigt overblik over de forskellige tilvalgsmuligheder. Bemærk venligst, at informationsarket ikke indeholder alle informationer omkring din police. For en komplet version af policens indhold, se venligst betingelser og vilkår for forsikringen. Hvert af de følgende forsikringstilvalg er kun gældende, hvis du udtrykkeligt har godkendt dem, f.eks. hvis de er indeholdt i den forsikringsdækning, du har valgt! Hvilken type forsikring er dette? s internationale rejseforsikringsplan er en rejseforsikring, der er gyldig i en begrænset periode, mens du befinder dig i et andet land. Forsikringens omfang og de individuelle forsikringsydelser, der gælder for din police, afhænger af, hvilken forsikringsplan du vælger. Hvad dækker din forsikring? a) Syge-/ulykkesrejseforsikring (HA) Syge-/ulykkesrejseforsikringen dækker væsentlig medicinsk behandling i forbindelse med sygdom og skade pådraget i et andet land i forsikringens dækningsperiode. Dette indbefatter lægebehandling, hospitalsbehandling og medicin. Se venligst afsnittet Syge-/ulykkesrejseforsikringen, hvis du ønsker en komplet beskrivelse af, hvad forsikringen dækker. b) Ulykkes-/ansvarsrejseforsikring (I) Hvis du køber en ulykkes-/ansvarsrejseforsikring, vil du få udbetalt et engangsbeløb (invaliditetserstatning), hvis du lider varigt mén som følge af en ulykke (f.eks. begrænset mobilitet, lammelse eller amputation). Invaliditetserstatningens størrelse afhænger af den aftalte forsikringssum og méngraden. For en komplet beskrivelse af forsikringens dækning, se venligst afsnittet Ulykkes-/ansvarsrejseforsikring. c) Rejseassistanceforsikring (T) Hvis din forsikringsplan inkluderer en rejseassistanceforsikring, dækker forsikringsgiver omkostninger i forbindelse med transport og ophold til nære familiemedlemmer, i tilfælde af at du skal hospitalsindlægges grundet en livstruende tilstand, eller hvis du skal være indlagt i en bestemt periode. For en komplet beskrivelse af Rejseassistanceforsikring (T) se venligst afsnit Rejseassistance. d) Rejsebagageforsikring (L) Hvis du har tilkøbt en rejsebagageforsikring, dækker denne indtjekket og bortkommet eller beskadiget bagage, eller hvis bagagen er bortkommet eller beskadiget på grund af tyveri, brand eller naturkatastrofer. For en komplet beskrivelse af forsikringens dækning, se venligst afsnittet Rejsebagageforsikring. e) Rejseansvarsforsikring (3) Hvis din forsikringspolice inkluderer en rejseansvarsforsikring, er du under din rejse dækket mod risici i hverdagen, hvor du kan stilles til ansvar og derfor må godtgøre overfor andre. I sådanne tilfælde yder forsikringsgiver ikke kun skadeserstatning, men undersøger også i hvilken udstrækning, erstatningsansvaret kan gøres gældende. Uberettigede erstatningskrav gennemgås og forvaltes på dine vegne af forsikringsgiver, dvs. at forsikringsplanen også yder juridisk beskyttelse i tilfælde af uberettigede krav om erstatningsansvar. For en komplet beskrivelse af forsikringens dækning, se afsnittet Ansvarsforsikring. Hvornår skal præmierne betales? Forsikringspræmierne skal betales til forud for forsikringens starttidspunkt. I tilfælde af, at policen sendes efter forsikringens starttidspunkt, skal præmien betales inden for 14 dage efter modtagelse af policen. 2 Hvad dækker forsikringen ikke? Nogle hændelser er ikke dækket af forsikringen. Forsikringen dækker ikke følgende: Hvis forsikringstager eller den forsikrede, af ond vilje har taget initiativ til den af forsikringen dækkede hændelse. - I forbindelse med syge-/ulykkesrejseforsikring: Enhver allerede eksisterende skade eller sygdom. - I forbindelse med ulykkes-/ansvarsrejseforsikring: Ulykker, hvor spirituspåvirkning eller indtagelse af stoffer spiller en rolle. Ulykker, der skyldes psykiske lidelser eller bevidsthedssvækkelse.

3 - I forbindelse med rejsebagageforsikring: Kontanter/penge, værdipapirer, billetter og enhver type dokumenter og smykker/værdigenstande i indtjekket bagage og parkerede køretøjer. - I forbindelse med rejseassistanceforsikring: Transport, der ikke er blevet koordineret gennem Assist. - I forbindelse med rejseansvarsforsikring: For skader på lånte, leasede eller lejede genstande eller en værtsfamilies ejendom, jf. dog undtagelserne fastsat i Host Family Homeowner Coverage. Hvilke forpligtelser gør sig gældende ved indgåelse af forsikringsaftalen? Du bør ved aftalens indgåelse videregive alle oplysninger fuldstændigt og sandfærdigt. Hvis du derimod ikke overholder dette, kan forsikringsdækningen tilsidesættes. Hvilke forpligtelser bør du opfylde, hvis der opstår en hændelse, som er dækket af forsikringen? Sørg for at skaden forbliver så lille som mulig. Undgå at øge omkostningerne unødvendigt. Informér straks forsikringsgiver om skaden. Se venligst flere forpligtelser i afsnittet Generelle bestemmelser og forpligtelser og Generelle bestemmelser og forpligtelser for personligt ansvar nedenfor. Hvilke juridiske konsekvenser er der, hvis du undlader at opfylde dine forpligtelser? Meget vigtigt: Hvis du undlader at opfylder dine forpligtelser, er forsikringsselskabet berettiget til at reducere ydelsen med et beløb, der svarer til overtrædelsens alvor. Det kan endda føre til fuldstændigt tab af forsikringsdækning. For flere detaljer i denne forbindelse henvises til "Almindelige forpligtelser og bestemmelser" og "Almindelige forpligtelser & bestemmelser for personligt ansvar". Hvornår træder din forsikringsdækning i kraft, og hvornår ophører den? Forsikringsdækningen træder tidligst i kraft, når præmien er betalt, dog ikke før den i policen aftalte ikrafttrædelsesdato, og den ophører på den aftalte ophørsdato. Z1 - Bestemmelsessted: omfatter hele verden, inklusive USA & Canada Z2 - Bestemmelsessted: hele verden, undtagen USA & Canada L - Langsigtet S - Kortsigtet G - Gold Plan (ubegrænset dækning af lægeudgifter) S - Silver ( 250,000 max dækning af lægeudgifter) B - Bronze ( 50,000 max dækning af lægeudgifter) A - uden selvrisiko B - selvrisiko på 50 C - selvrisiko på 100 C - selvrisiko på 250 Eksempel på forsikringskoder i et policenummer: HAITL3Z1LGA - Omfatter (Syge-/ulykkesrejseforsikring, Rejseansvar ved ulykke, Rejseassistance, Bagageforsikring, Rejseansvarsforsikring) - Hele verden inklusive USA & Canada L- Langsigtet - Gold-dækning - uden selvrisiko i forbindelse med lægeudgifter. HAZ1LSB - Syge-/ulykkesrejseforsikring - Hele verden inklusive USA & Canada L- Langsigtet - Silver-dækning - selvrisiko på 50 Præambel til rejseforsikringsaftalen GmbH giver forsikringstageren et internationalt rejseforsikringsprogram, markedsført under varemærket. Forsikringsgiver er ACE European Group Limited, der har kontor i Frankfurt, Tyskland, og som i det følgende kaldes Forsikringsgiver. Forsikringsgiver tilbyder forsikringsdækning baseret på de i policen valgte dækningsmuligheder. Gold G, Silver S og Bronze B danner rammen for rejseforsikringsplanens ydelser. Der kan aftales forsikringsydelser uden selvrisiko A eller med en selvrisiko på 50 B, 100 C, eller 250 D pr. hændelse. Forsikringsydelsens type og størrelse, de geografiske grænser, samt forsikringsdækningens start og ophør er beskrevet i forsikringens retningslinjer nedenfor og fremgår af forsikringsbeviset. Denne brochure indeholder en beskrivelse af forsikringsydelserne og Assist s tjenester. Alle forsikringsplaner omfatter Assist. Sørg for at læse om alle begrænsninger, udelukkelser og bestemmelser i denne plan, da der er nogle tilstande, der ikke er omfattet heraf. Forsikringskoder (fremgår af policen og forsikringsbeviset) HA - Syge-/ulykkesrejseforsikring X - Farlig sport-dækning E - Akuthjælpsrejseforsikring I - Rejseansvar ved ulykke T - Rejseassistanceforsikring L - Rejsebagageforsikring 3 - Rejseansvarsforsikring TC - Afbestillingsforsikring Forsikringsgivers identitet: ACE European Group Limited 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Registered in England, Company No ACE European Group Limited er klassificeret som A+ af Normal & Poor s og A+ af A.M. Bedst Police oprettet via ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee 12, Frankfurt am Main, Germany CVR-nummer: HRB Frankfurt Virksomhedens hovedkontor ligger i London, Storbritannien. Primære forretningsaktiviteter Driften i forbindelse med aktiviteter inden for ejendomsforsikring og personlig forsikring (dog ikke livsforsikringer og tillægssundhedsforsikringer), og forsikringsvirksomhed inden for genforsikring, samt salg og distribution af alle former for forsikring. Tilsynsmyndighed ACE European Group Limited er godkendt og reguleret af den prudentielle tilsynsmyndighed, The Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA, UK. Derudover er ACE Germany reguleret af forbundsfinanstilsynet, Supervisory Authority for Financial Services (BaFin),Graurheindorfer Str. 108, Bonn, Oplysninger om forsikringsydelser Væsentlige bestemmelser / retsgrundlag Forsikringsaftalens grundlag er din ansøgning (for så vidt som den er til rådighed), disse aftalebetingelser og vilkår, hvori vores 3

4 afgiftsbestemmelser fremgår, din forsikringspolice og lov om forsikringsaftaler [VVG]. Denne forsikring sikrer dig mod hændelser med de ydelsesbeløb, der er anført i din forsikringspolice og defineret nedenfor. Som forsikringsgiver yder vi de forsikringsydelser, der er aftalt i nærværende forsikringsbetingelser og vilkår. Priser og betalingsmetoder: Med undtagelse af den i forsikringspolicen nævnte præmie (inklusive lovpligtig forsikringsskat), skal ingen andre omkostninger afholdes af dig ved indgåelse af forsikringsaftalen og -dækningen. Præmien skal betales i overensstemmelse med den i forsikringspolicen fastsatte betalingsmetode. Gyldighedsperiode Vi kan til enhver tid ændre disse forsikringsbetingelser og vilkår i forbindelse med nye aftaler, men ikke for allerede eksisterende aftaler. Vores tilbud er gældende i 30 dage. Indgåelse af aftale Forsikringsbeviset bekræfter aftalens indgåelse. Aftalen og forsikringsdækningen gælder fra den dato, der fremgår af din police, Retningslinjer vedrørende fortrydelsesretten 1. Fortrydelsesret Du har 14 dages fortrydelsesret uden skriftlig begrundelse (f.eks. brev, fax, ). Fristen løber fra dagen efter du har modtaget forsikringspolicen; aftalebestemmelserne omfatter vores generelle forsikringsbetingelser og vilkår, samt aftalemæssige informationer i henhold til 7 stk. 2 i lov om forsikringsaftaler og nærværende skriftlige anvisninger. I forbindelse med elektroniske forretningstransaktioner (onlineansøgning eller online-aftaler), løber fristen først fra den dag, hvor vi også har opfyldt de ekstra forpligtelser, der især er gældende for denne salgsmetode i henhold til 312e stk. 1, sætning 1 BGB (ændringsmåder for indtastningsfejl, bekræftelse af ansøgning). For at overholde fristen er det tilstrækkeligt, at meddelelsen om, at du ønsker at benytte fortrydelsesretten, afsendes inden fristens udløb. Meddelelsen skal sendes til : GmbH, Budapester Str. 4, Bonn, Germany, E- mailaddresse: 2. Konsekvens ved benyttelse af fortrydelsesretten Når ophævelsen træder i kraft, ophører din forsikringsdækning, og vi tilbagebetaler den del af din præmie, der svarer til den resterende periode efter meddelelsens modtagelse. Hvis du har godkendt en ikrafttrædelsesdato, der ligger før fristens udløb, kan vi tilbageholde den del af din præmie, som svarer til perioden fra ikrafttrædelsesdatoen og til datoen for modtagelse af meddelelsen. Hvis du ikke har godkendt dette, eller hvis forsikringsdækningen først begynder efter fortrydelsesrettens udløb, skal vi tilbagebetale hele præmiebeløbet. Vi skal straks tilbagebetale præmie senest 30 dage fra datoen for modtagelse af meddelelsen. 3. Særlig vejledning Din fortrydelsesret er ikke længere gældende, hvis aftalen efter dit udtrykkelige ønske er fuldt indfriet af begge parter, før du udøver din fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler med en gyldighedsperiode på under en måned. sædvanlige opholdssted gældende domstol. For juridiske personer regnes den pågældende domstol for at være den domstol, der gælder for din virksomheds eller filials registrerede hjemsted. Hvis din bopæl, det registrerede hjemsted eller filial ligger uden for EU, Island, Norge eller Schweiz, gælder domstolen i Frankfurt am Main. Sprog Det gældende sprog for dette aftaleforhold og for kommunikation med forsikringstagere i aftalens gyldighedsperiode er engelsk. Ombudsmand Vores virksomhed er medlem af foreningen for forsikringsombudsmænd. Ved alle ikke-helbredsmæssige produkter kan du således benytte muligheden for omkostningsfrit udenretligt forlig. Forsikringsombudsmanden kan på nuværende tidspunkt behandle tvister vedr. beløb på op til ,- For beslutninger vedrørende beløb på op til giver vi afkald på retten til at gå til en domstol og anerkender ombudsmandens voldgiftskendelse. Forsikringsombudsmanden kan kontaktes via P. O. Box , Berlin. Klager kan også rettes til den relevante regulerende myndighed Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, Bonn, Din mulighed for at lægge sag an vil forblive upåvirket, hvis du har taget kontakt til Ombudsmanden eller BaFin. Betingelser og vilkår for opsigelse Aftalen gælder i den periode, der er anført i forsikringspolicen. Retssystem og værneting Tysk lov regulerer kontraktforholdet. Værneting for sager mod ACE vedrørende forsikringsaftalen er Frankfurt am Main. Hvis du er privatperson, gælder desuden din på udfyldelsestidspunktet bopæls værneting, eller ved mangel af samme, dit sædvanlige opholdssteds værneting. Hvis du er en privatperson, skal sager imod dig i forbindelse med forsikringsaftalen indbringes for den for din bopæl gældende domstol eller ved mangel af samme, for den for dit 4

5 Generel information om rejseforsikring Afsnit 1 Hvem er dækket? De på ansøgningsblanketten eller i policen navngivne personer er dækket af forsikringen, hvis disse personer er fyldt 6 år og er under 70 år gamle på forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt, hvis forsikringsansøgningen er godkendt af, og præmien er betalt til. Afsnit 2 Hvor dækker forsikringen? Policen dækker program/rejse til destinationer i hele verden. Rejsedestinationerne deles i 2 zoner: Zone 1 rejsedestinationer i USA og Canada Zone 2 rejsedestinationer i hele verden, undtagen USA/Canada Forsikringsdækningen gælder ikke i forsikringstagers hjemland. Afsnit 3 Hvornår træder dækningen i kraft, og hvornår ophører den? 1. Policen træder i kraft klokken 12:00 på det seneste af følgende tidspunkter: a) Den af forsikringstager valgte dato, under forudsætning af, at præmien er betalt forud for den dækkede rejses/programs start; eller b) Den dato, hvorpå godkender Policeansøgningen og præmien; eller c) Det tidspunkt, hvor forsikringstager forlader sit hjemland. 2. Policen ophører på det tidligste af følgende tidspunkter: a) kl.: 23:59 på den dag, der i forsikringen er fastsat som forsikringens ophørsdato; eller b) Når den forsikrede vender tilbage til sit hjemland; eller c) Den dato, hvortil præmien er betalt. 3. Den maksimale dækningsperiode for hver enkelt police må ikke overskride 13 måneder. 4. Forsikringsdækningen fortsætter efter den i forsikringsbeviset fastsatte ophørsdato, hvis: a) Den forsikredes hjemrejse udsættes grundet transportforsinkelser, som den forsikrede ikke selv er skyld i, men ikke i mere end 72 timer; b) Den forsikrede er indlagt på hospitalet på policens udløbsdato, og en læge anser den forsikrede for at være ude af stand til at rejse, i en periode på maks. 90 dage; og c) Det kan fastslås, at skoleåret forlænges på grund af en uforudset hændelse. I forbindelse med en sådan forlængelse skal den forsikrede i forvejen underrette herom, og en ekstra præmie for dette policeår skal betales forud for forlængelsen. Hvis den forsikrede nægter at betale præmien for forlængelse, vil dækningen ophøre på den oprindelige ophørsdato, som fremgår af forsikringsbeviset. Afsnit 4 Kan den forsikrede forlænge policen? Den oprindelige forsikringsaftale kan ikke forlænges, dog kan forsikringstager på ny indgive anmodning om ekstra policeperioder under de på det pågældende tidspunkt gældende forsikringsbetingelser. Allerede eksisterende forhold dækkes ikke under en efterfølgende dækningsperiode. Afsnit 5 Hvilke begrænsninger gælder for forsikringsydelserne? Erstatningsgrænserne er oplyst i US$ eller valuta, baseret på det land den forsikrede er rejst til. USA & Canada: Erstatningsgrænserne er oplyst i US$ Alle andre lande end USA & Canada: Erstatningsgrænserne er oplyst i Oversigt over forsikringsydelser De følgende dækninger er ikke tilgængelige for alle forsikringstagere. Policenummeret på dit forsikringsbevis bestemmer, hvilke dækninger, der er tilgængelige for dig. Se venligst forsikringskoder på side 3 for at finde den kode, der passer til dit policenummer og den for dig tilgængelige dækning. Syge- /ulykkesrejseforsikring (HA) GOLD SILVER Ydelsesperiode: Udgifter afholdt i forsikringstagers dækningsperiode Lægeudgifter ved skade Ubegrænset Lægeudgifter ved akut sygdom Ubegrænset , Mulige selvrisici - Pr. 0, 50, 50, 100, skadestilfælde eller sygdom 100, BRONZE , 50, 100, 250 Selvrisiko ved ikke-akut sygdom behandlet på US$ 250 US$ 250 US$ 250 skadestue (kun for zone 1) For First Health Network kontakt Læge-/sygehusvalg assistanceyderen eller Akut tandpleje - Smertelindring Tandlægebehandling ved ulykke Psykiatrisk evaluering Sinds- / nervelidelser Hjemtransport ved sygdom Hjemtransport af afdøde Lægeudgifter ved ulykke Ubegrænset Ambulant behandling: Fysioterapi Diagnostiske røntgenundersøgelser og laboratorieprøver Diagnostiske CAT-scanninger og MR-scanninger Medicinske hjælpemidler Ovenstående medicinske ydelser er underlagt de i denne police fastsatte betingelser, begrænsninger og undtagelser. Akuthjælpsrejseforsikring (E) GOLD SILVER BRONZE Akut tandpleje - Smertelindring Tandlægebehandling ved ulykke Hjemtransport ved sygdom Hjemtransport af afdøde Ulykkes- /ansvarsrejseforsikring (I) GOLD SILVER BRONZE Død * Fuldstændig invaliditet max. max. max Bjergnings-, eftersøgnings- og redningstjenesteafgifter *Dækker kompensation ved invaliditet, tab af legemsdele og død. Lægelige omkostninger ved ulykke dækkes af sygerejseforsikringen og er underlagt de maksimale grænser. Rejseassistance (T) GOLD Familiesammenføringsydelser: Ydelse ved afbrudt rejse (tilgængelig for langtidsrejsende - 3 måneder +) Rejsebagageforsikring (L) Selvrisiko per hændelse (omfatter ikke indtjekket bagage) Tyveri af/skade på personlige ejendele Ure og værdigenstande - 50 % af forsikringssummen Forsinkelse af indtjekket bagage GOLD SILVER SILVER BRONZE BRONZE Briller og kontaktlinser Mistede flybilletter Rejseansvarsforsikring (3) GOLD SILVER BRONZE Personligt ansvar Samlet personligt Samlet personligt Samlet personligt Skade på ejendele ansvar og ansvar og ansvar og tingskade bør tingsskade tingsskade ikke overstige bør ikke overstige bør ikke overstige Den samlede erstatningsgrænse for personligt ansvar per forsikrede er lig med ovenstående begrænsning. 5

6 Generelle definitioner Akut betyder hurtigt udviklende, ikke kronisk. Automobil er et motordrevet landkøretøj, trailer, eller semitrailer (inklusive enhver dertil fastgjort maskine eller apparat) registreret eller godkendt til at køre på offentlig vej. Ydelsesperiode er den periode, hvor den forsikrede modtager behandling for en dækket skade eller sygdom. Kronisk sygdom er en tilstand, der er længerevarende og tilbagevendende, eller karakteriseret ved langvarige lidelser. Dækket rejse/program er enhver form for planlagt udlandsrejse, beskrevet i ansøgningen, for hvilken den forsikrede har betalt den opkrævede præmie til. Denne police gælder ikke, når den forsikrede befinder sig på sin faste bopæl. Selvrisiko er den del af de dækkede udgifter, som forsikringstager selv skal betale, før ydelserne i henhold til denne forsikringsplan bliver udbetalt. Berettiget person er en person, som endnu ikke er fyldt 70 år ved forsikringsaftalens indgåelse, for hvem tilmelding er bekræftet og accepteret af forud for forsikringsaftalens indgåelse, og forsikringsgiver er underrettet og den pågældende præmie er blevet betalt. Ekstrem sport er atletisk udøvelse, der involverer en høj risikoeller farlighedsgrad. Familiemedlem er den forsikrede persons ægtefælle, forældre, bedsteforældre, søskende eller barn. Hjemland er det land, hvor den forsikrede person: 1) har sin sædvanlige, faste og primære bopæl; og 2) som han/hun har oplyst om på tilmeldingstidspunktet. Hospital er, medmindre andet oplyses, et hospital (ikke alderdomshjem, institution for kronisk syge, rekreationshjem, hvile- eller plejehjem), der drives i henhold til lov om pleje og behandling af syge eller tilskadekomne personer med faciliteter til diagnosticering og operation og med 24-timers sygepleje og lægeovervågning. Er et sted, som 1. drives lovligt med henblik på at yde lægehjælp og -behandling af syge eller skadelidte personer mod et gebyr, som den forsikrede person er retlig forpligtet til at betale i mangel af forsikring. 2. yder pleje og behandling på medicinske, diagnostiske, eller kirurgiske behandlingssteder, i deres lokaler, eller i lokaler forudbestemt til dette; 3. yder 24-timers sygepleje under konstant overvågning af en autoriseret sygeplejerske; og 4. drives under overvågning af personale bestående af en eller flere læger. Et hospital er også et sted, som er akkrediteret som hospital ved Joint Commission on Accreditation of Hospitals, American Osteopatic Association eller The Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO) Hospital er ikke: - et rekreations-, pleje-, hvile- eller ældrehjem; - et center, der hovedsageligt yder hjemmehjælp, pædagogisk eller rehabiliterende omsorg; eller - et behandlingssted, der hovedsageligt bruges til behandling af stofmisbrugere og alkoholikere. Værtsfamilie betyder den eller de personer, der har ansvaret for at sørge for forsikredes værelse, logi, generelle trivsel, og pasning på en rejse/ et program, der er dækket af forsikringen. Sygdom betyder enhver form for sygdom, som pådrages og påbegyndes, mens denne forsikringsplan er gældende. Enhver komplikation eller tilstand, som opstår i forbindelse med en sygdom, for hvilken den forsikrede modtager eller har modtaget behandling, vil blive betragtet som en del af den originale sygdom. Forsikrede (dig eller dine), er en berettiget person, som er dækket af denne police. Skade betyder legemsbeskadigelse udelukkende og direkte forårsaget ved voldelige, utilsigtede, ydre og synlige måder, uafhængig af sygdom. Indlagt er, hvis den forsikrede er indlagt og skal betale for kost og logi. Forsikringsgiver er ACE European Group Limited Sinds- og nerve står for enhver tilstand eller sygdom, som er opført i den seneste udgave af the International Classification of Diseases (Internationale klassificering af sygdomme) som en sindslidelse, der udgør en klinisk signifikant adfærdsmæssige eller psykologisk lidelse, præget af en markant afvigelse fra en normal sund tilstand, og forbundet med smerte i eller forringelse af et eller flere vigtige funktionsområder. Denne sygdom må ikke blot udgøre en forventelig reaktion på en bestemt stimulus. Sindssygdom er ikke indlæringsvanskeligheder, adfærdsmæssige eller disciplinære problemer. Bjergbestigning betyder en sport, en hobby eller et erhverv, der omfatter gang, vandring eller klatring i bjerge, enten: 1) ved brug af seler, tovværk, klatrejern eller isøkser; eller 2) ved en meter stigning eller derover. Selvrisiko ved ikke-akut sygdom behandlet på skadestue er den del af de dækkede udgifter, som forsikringstager selv skal betale, før ydelserne i henhold til denne forsikringsplan bliver udbetalt, når behandlingen for en sygdom udføres på en skadestue. Denne selvrisiko frafalder, når: 1) den forsikrede er blevet indlagt på hospitalet til døgnbehandling; eller 2) sygdommen er livstruende. Livstruende vil sige, at der er stor risiko for at sygdommen eller situationen vil føre til patientens død. Ambulant er, når den forsikrede modtager behandling på et hospital eller et andet behandlingssted, inklusiv på en ambulant kirurgisk klinik, et rekreationshjem/faglært sygeplejecenter eller lægepraksis, for en sygdom eller skade, som er godkendt og for hvilken, der ikke opkræves kost og logi. Faldskærmsudspring er en aktivitet, der involverer frit fald med faldskærm fra et fly. Dækningsperiode er den periode for hvilken forsikringsgiver har udstedt policen til den forsikrede, med start fra den dag dækningen træder i kraft, og med slut den dag dækningen ophører. Læge er en læge eller osteopat, som er autoriseret til at udøve lægetjeneste eller kirurgi i overensstemmelse med den på det pågældende sted gældende lovgivning. Omfatter ikke kiropraktorer og fysioterapeuter. En allerede eksisterende tilstand er en skade eller sygdom, som opfylder følgende kriterier: Tilstand(e), der vil få en person til at søge medicinsk rådgivning, diagnose, pleje eller behandling op til 12 måneder forud for dækningens ikrafttrædelsestidspunkt og/eller tilstand(e), for hvilke(n) manifestation, medicinsk rådgivning, diagnose, pleje eller behandling blev anbefalet, modtaget eller konstateret op til 12 måneder forud for dækningens ikrafttrædelsestidspunkt. Recepter: 1. Skal ordineres af en læge som resultat af en skade eller sygdom, som dækkes af -forsikringsplanen 2. Recepter skal altid betales forud (betal og indsend). Den forsikrede skal udfylde og indsende en anmeldelsesblanket om refusion. 3. Kvittering for recepten skal sendes sammen med anmeldelsesblanketten (supermarkedskvitteringer godkendes ikke) Sædvanlig og rimelig skal betyde det maksimale beløb, som forsikringsgiver anser for at være sædvanligt og rimeligt til dækning af de udgifter, som den forsikrede har; et beløb op til 6

7 men ikke mere end de faktiske udgifter. Forsikringsgivers vurdering tager højde for: - de beløb, der opkræves af andre serviceudbydere i samme område og for den samme eller lignende tjeneste, i betragtning af legemsbeskadigelsens eller sygdommens art og sværhedsgrad, og for hvilken sådanne servicer og tjenester modtages; - enhver sædvanlig medicinsk omstændighed, der kræver ekstra tid, færdighed eller erfaring; og - andre faktorer som forsikringsgiver anser for værende relevante, inklusiv men ikke begrænset til en indtægtsbaseret relativ værdiskala. Rehabilitering dækkes således: Indlæggelse: Kun på hospital; afvænningsklinikker er ikke dækkede. Ambulant: Afvænningsklinikker dækkes med et beløb på op til det, der svarer til den fysioterapeutiske forsikringsydelse. Syge-/ulykkesrejseforsikring (HA) Forsikringsgiver skal betale for alle dækningsberettigede udgifter, afholdt under den forsikredes rejse uden for hans/hendes hjemland i forbindelse med behandling af akut opstået sygdom eller skade, med op til det i ydelsesoversigten fastsatte beløb. Dækningsberettigede udgifter er de nedenfor anførte udgifter, som er medicinsk nødvendige, og som ikke er beskrevet som en undtagelse i Begrænsninger og undtagelser: a) Sædvanlige og rimelige beløb opkrævet af en læge for diagnose, behandling eller operation. Derudover skal forsikringsgiver betale for undersøgelses- og behandlingsmetoder og for medicin, som også har vist sig at være effektiv, eller som bruges i praksis, fordi der ikke findes nogen almindelige medicinske undersøgelses- eller behandlingsmetoder eller medicin. Forsikringsgiver kan reducere det under policen udbetalte ydelsesbeløb til et beløb, der svare til det, der skulle have været betalt, hvis eksisterende metoder og medicin var blevet brugt; b) Nødvendige medicinske behandlinger og undersøgelser i forbindelse med graviditet anses også for at være forsikrede hændelser, så længe graviditeten ikke eksisterede forud for forsikringsdækningens start. Venteperioden forud for fødslen er 8 måneder og tæller fra forsikringsdækningens start eller, hvis forsikringen er blevet forlænget, fra forlængelsens start. Hvis den forsikrede var gravid forud for forsikringsaftalens ikrafttrædelsesdato, inkluderer dækningen prænatale undersøgelser, behandling, fødsel og abort, hvis nødvendigt grundet en uforudset akut forværring af moderens eller det ufødte barns helbred. Behandlingsomkostninger: - graviditetsundersøgelse og behandling, medmindre graviditeten eksisterede ved forsikringsaftalens start eller ved dens fornyelse. - behandling ved spontan abort - fødsel ved karenstidens udløb. c) Medicinsk behandling og præparater, som en autoriseret læge har ordineret til den forsikrede; d) Indlæggelse på godkendte hospitaler; e) Transport, som anses for medicinsk nødvendig, med henblik på indlæggelse på nærmeste hospital i det aftalte geografiske område og returtransport til den forsikredes opholdssted; h) Tale- og hørerapparater, ganghjælpemidler, støtteapparater, ortopædiske hjælpemidler, ortopædiske sko, bandager, brokbælter, støttestrømper, kunstige lemmer og kørestole. Forsikringsgiver skal godtgøre omkostninger og leje af den mest enkle version, op til et beløb svarende til indkøbsprisen på sådanne hjælpemidler, som er nødvendige i behandlingen af akut sygdom eller skade. g) Hospitalsgebyrer: Gebyr for et standard halvprivat værelse og kost ved indlæggelse, inklusiv sygepleje, intensiv pleje og koronarpleje. Gebyrer for ambulant behandling skal dækkes på samme måde som indlæggelsesgebyrer. Hvis udenlandsopholdet er i Forbundsrepublikken Tyskland, er forsikringsdækningen for hospitalsindlæggelse begrænset til omkostningerne for generelle hospitalstjenester og et dertil passende værelse, samt for lægetjeneste og enhver ekstra udgift; h) Gebyrer i forbindelse med operation under indlæggelse eller på ambulant basis, inklusiv gebyrer for operationsstue, og for omkostninger og administration af bedøvelsesmidler; i) Lægeordineret medicin; j) Røntgenundersøgelser, diagnostiske prøver og laboratorieprøver: gebyrer for tekniske og diagnostiske tjenester; k) Medicinske præparater og udstyr: begrænset til en periode på 60 dage; l) Sindslidelse: kun sådanne udgifter, der opstår i forbindelse med medicinering eller behandling af en sindslidelse ved indlæggelse eller på ambulant basis; m)psykoterapi ved indlæggelse eller ambulant; n) Ambulant røntgendiagnose og laboratorietjenester op til en maks. ydelse. Ambulante diagnostiske CAT-scanninger og MRscanninger op til en maks. ydelse pr. policeperiode; o) Akut smertelindring i forbindelse med behandling af sunde og naturlige tænder; p) Tandskade, en dækningsberettiget tandtilstand, betyder en akut tandreparation eller udskiftning af sunde og naturlige tænder, der er beskadiget i forbindelse med en dækningsberettiget ulykke. Hverken forsikringsgiver eller Assist kan stilles til ansvar for tilgængeligheden, antallet, kvaliteten eller succesen af enhver medicinsk behandling, som den forsikrede modtager, eller hvis den forsikrede nægter at modtage en tilbudt behandling. SYGE-/HJEMTRANSPORT 1. Udgifter for enhver transport arrangeret af Assist, eller som Assist skønner lægeligt nødvendig, skal betales af forsikringsgiver i forbindelse med transport af den forsikrede som følge af en dækningsberettiget skade eller sygdom. Forsikringsgiver vil også betale for de følgende lægeligt nødvendige udgifter for transport af den forsikrede: a) til det nærmeste egnede hospital; b) til et egnet hospital i nærheden af den forsikredes bopæl eller til et hospital i den forsikredes hjemland; 2. når det er muligt, skal den forsikredes returflybilletter bruges til hjemtransporten. 3. Hvis den forsikrede, som resultat af en dækket skade eller sygdom, er fysisk ude af stand til at fortsætte aktiviteter i forbindelse med programmet (f.eks. au pair, praktik, arbejde & rejse), vil hjemtransport anses for medicinsk tilrådelig og rimelig. Forsikringsgiver skal betale ekstra udgifter for en nødvendig opgradering. MEDICINSK BEHANDLING I HJEMLANDET: Hvis det ikke er akut nødvendigt, at en læge straks yder en dyr og lægelig nødvendig behandling, og hvis udgifter for behandling i værtslandet overstiger omkostningerne ved hjemtransport af den forsikrede, og hvis den forsikredes helbredstilstand tillader en sådan transport, har forsikringsgiver ret til at beslutte hjemtransport af den forsikrede for forsikringsgivers regning med henblik på, at behandlingen udføres i hjemlandet. Omkostningerne for en sådan behandling i hjemlandet skal ikke betales af forsikringsgiver. Lægeerklæringer vedr. den forsikredes helbredstilstand skal ligge til grund for en sådan beslutning. Hvis forsikringsgiver vælger at transportere den forsikrede hjem, og skulle den forsikrede alligevel insistere på at modtage behandling i værtslandet, skal omkostningerne i forbindelse med behandlingen ene og alene bæres af den forsikrede. I dette tilfælde skal forsikringsgiver kun betale det beløb, der svarer til hjemtransporten. Forsikringsgiver refunderer dette beløb direkte til den forsikrede. Den forsikrede skal tage en beslutning inden 72 timer efter at have modtaget meddelelse fra forsikringsgiver om dennes beslutning om transport. HJEMTRANSPORT AF DEN AFDØDE Forsikringsgiver refunderer de direkte udgifter for hjemtransport af den afdøde, hvis såfremt Assist forinden har godkendt og arrangeret transporten. I tilfældet af den forsikredes død, skal nærværende forsikringsplan betale udgifterne i forbindelse med erhvervelse af den nødvendig autorisation, præparation og transport af den forsikredes jordiske rester i en kiste eller flybakke til dennes bopæl eller begravelses-, balsamerings- eller ligbrændingssted. 7

8 Farlig sport-dækning (X) Lægelige udgifter til behandling af en skade, pådraget ved udøvelse af en farlig sport, betales op til et maksimum beløb på $ Farlige sportsaktiviteter inkluderer: a) snescooterkørsel, jetski, motorcykelkørsel, al terrænkørsel eller scooterkørsel; b) dykning, der involverer undervandssvømning med åndedrætsudstyr, forudsat at du er PADI eller NAUI certificeret, eller har en i værtslandet anerkendt certificering; c) vandski, drageflyvning, parasailing, faldskærmsudspring, elastikspring, zipline-svævebane, grottevandring, snowboarding; d) kampsport (dvs. boksning, taekwondo, karate), rafting, bjergbestigning, klippeklatring udføres under tilsyn af en instruktør/guide; e) enhver aktivitet, der er sponsoreret af den deltagende organisation, skole/universitet, som den forsikrede går på, eller feriestedet, hvor den forsikrede opholder sig. Farlig sport-dækning omfatter ikke dækning af enhver aktivitet, som betragtes som en ekstrem sport. Akuthjælpsrejseforsikring (E) Forsikringsgiver skal betale for alle dækningsberettigede udgifter, afholdt under den forsikredes rejse uden for hans/hendes hjemland i forbindelse med behandling af akut indtruffet sygdom eller skade, med op til det i ydelsesoversigten fastsatte beløb. Dækningsberettigede udgifter er de nedenfor anførte udgifter, som er medicinsk nødvendige, og som ikke er beskrevet som en undtagelse i Begrænsninger og undtagelser: a) Akut smertelindring i forbindelse med behandling af sunde og naturlige tænder. b) Tandskade, en dækningsberettiget tandtilstand, betyder en akut tandreparation eller -udskiftning af sunde og naturlige tænder, der er beskadiget i forbindelse med en dækningsberettiget ulykke. Hverken forsikringsgiver eller Assist kan stilles til ansvar for tilgængeligheden, antallet, kvaliteten eller succesen af enhver medicinsk behandling, som den forsikrede modtager, eller hvis den forsikrede nægter at modtage en tilbudt behandling. SYGE-/HJEMTRANSPORT 1. Udgifter for enhver transport arrangeret af Assist, eller som Assist skønner lægeligt nødvendig, skal betales af forsikringsgiver i forbindelse med transport af den forsikrede som følge af en dækningsberettiget skade eller sygdom. Forsikringsgiver vil også betale for de følgende lægeligt nødvendige udgifter for transport af den forsikrede: a) til det nærmeste egnede hospital; b) til et egnet hospital i nærheden af den forsikredes bopæl eller til et hospital i den forsikredes hjemland; 2. når det er muligt, skal den forsikredes returflybilletter bruges til hjemtransporten. 3. Hvis den forsikrede, som resultat af en dækket skade eller sygdom, er fysisk ude af stand til at fortsætte aktiviteter i forbindelse med programmet (f.eks. au pair, praktik, arbejde & rejse), vil hjemtransport anses for medicinsk tilrådelig og rimelig. Forsikringsgiver skal betale ekstra udgifter for en nødvendig opgradering. HJEMTRANSPORT AF DEN AFDØDE Forsikringsgiver refunderer de direkte udgifter for hjemtransport af den afdøde, hvis såfremt Assist forinden har godkendt og arrangeret transporten. I tilfældet af den forsikredes død skal nærværende forsikringsplan betale udgifterne i forbindelse med erhvervelse af den nødvendig autorisation, præparation og transport af den forsikredes jordiske rester i en kiste eller flybakke til dennes bopæl eller begravelses-, balsamerings- eller ligbrændingssted. Ulykkes-/ansvarsrejseforsikring (I) Forsikringsgiver skal betale forsikringsydelser baseret på hovedbeløbet, som nævnt i oversigten over forsikringsydelser, hvis den forsikrede dør eller bliver permanent invalid, som resultat af en skade pådraget i forbindelse med en dækket ulykke. En dækket ulykke anses for at være sket: 1. Hvis den forsikrede ufrivilligt udsættes for legemsbeskadigelse i forbindelse med en hændelse, der har en pludselig og ekstern indflydelse på hans/hendes krop; og 2. Hvis et led er forvredet, eller hvis muskler, sener, ledbånd eller kapsler er anstrengt eller revet over ved en øget belastning af lemmer eller rygsøjle; og 3. Hvis ulykken, som er årsag til skaden, skete i forsikringsperioden. Hvis den forsikrede dør, som følge af ulykken inden et år efter dato for ulykkestilfældet, skal forsikringsgiver betale det forsikrede hovedbeløb i oversigten over forsikringsydelser for dødsfald som følge af ulykke. Hvis den forsikredes skade resulterer i en permanent funktionsnedsættelse af den forsikredes fysiske eller mentale evner (invaliditet), har den forsikrede ret til at anmode om erstatning baseret på forsikringssummen for invaliditet. Invaliditeten skal være indtruffet inden for et år efter ulykken, og en autoriseret læge skal have bedømt invaliditeten for at være permanent 15 måneder efter ulykkesdatoen. Den invaliditetserstatning, som udbetales, afhænger af méngraden og af hvilken kropsdel, der er permanent svækket. Uanset eventuelle beviser for en højere eller lavere méngrad skal følgende maksimale procentdele af forsikringssummen for invaliditet i oversigten over ydelser finde anvendelse: Tabel over permanent funktionsnedsættelse Arm til skulderled 70 % Arm til op over albueleddet 65 % Arm til under albueleddet 60 % Hånd til håndled 55 % Tommelfinger 20 % Pegefinger 10 % En anden finger 5 % Ben over midten på låret 70 % Ben op til midten af låret 60 % Knæ 50 % Ben op til midten af læggen 45 % Fod til ankel 40 % Storetå 5 % En anden tå 2 % Øje 50 % Hørelse på det ene øre 30 % Lugtesans 10 % Smagssans 5 % 1. I tilfælde af delvis tab eller funktionsnedsættelse af en af disse legemsdele eller sanseorganer, skal den tilsvarende andel bedømmes på basis af den respektive procentdel fastsat ovenfor i tabellen over permanent funktionsnedsættelse. 2. Hvis ulykken har indvirkningen på legemsdele eller sanseorganerne, tab eller funktionsnedsættelse, som ikke er angivet ovenfor, skal méngraden måles i forhold til omfanget af den forsikredes normale fysiske og mentale kapacitet fra et rent lægeligt perspektiv. 3. Hvis ulykken resulterer i svækkelse af flere fysiske eller mentale funktioner, skal méngraderne i tabellen ovenfor lægges sammen. En sådan sammenlægning kan dog ikke resultere i mere end hundrede (100) procents invaliditet. Hvis ulykken påvirker en fysisk eller mental funktion, der allerede var svækket forud for ulykken, skal der fratrækkes en del svarende til det pågældende allerede eksisterende handicap. Et sådan handicap måles i overensstemmelse med tabellen ovenfor. Hvis den forsikrede, som resultat af en skade pådraget ved ulykken, skulle dø inden for et år efter ulykken, kan der ikke gøres krav på invaliditetserstatning. Hvis den forsikrede, af grunde der ikke kan relateres til ulykken, skulle dø inden for et år efter ulykken, eller hvis han/hun dør mere end et år efter ulykken, og skulle der tidligere være rejst krav om invaliditetserstatning, skal erstatning betales i overensstemmelse med den méngrad, som med rimelighed kunne forventes på baggrund af den senest udførte helbredsundersøgelse. 8

9 Skulle sygdomme eller lidelser have medvirket til ulykken, skal ydelserne reduceres i forhold til den medvirkende faktor af sådanne sygdomme eller lidelser, forudsat at den medvirkende faktor er mindst femogtyve (25) procent. Beløbene udbetales til følgende: en arveberettiget, som den forsikrede har udpeget. Hvis den forsikrede ikke har udpeget en arveberettiget person, vil ydelserne for tab af liv blive udbetalt til den første af følgende overlevende berettigede arvinger: 1. den forsikredes kone; 2. den forsikredes barn eller børn i fællesskab; 3. den forsikredes forældre i fællesskab, hvis begge er i live, eller den overlevende forælder, hvis kun den ene forælder er i live; 4. den forsikredes søskende i fællesskab; eller 5. den forsikredes bo. Bjergning-, eftersøgning- og redningstjenesteafgifter Forsikringsgiver skal betale et samlet beløb for de nødvendige afholdte omkostninger op til det aftalte forsikringsbeløb for: 1. Eftersøgnings-, rednings- eller bjergningsarbejde og gebyrer, der normalt opkræves for dette; 2. For omkostninger, som den forsikrede er ansvarlig for, selv om denne ikke har lidt skade, hvis uheldet var overhængende; 3. Transport af den forsikrede til det nærmeste hospital, eller en særlig klinik, hvis det er lægeligt nødvendigt, og ordineret af en læge; 4. Merudgifter i forbindelse med hjemtransport af den forsikrede til hans/hendes faste bopæl, så længe de ekstra udgifter er baseret på lægens ordre eller var uundgåelige på grund af skadens natur; og 5. Transport til den forsikredes sidste permanente bopæl i tilfælde af død. Rejseassistance (T) Assist skal yde rejseassistance til den forsikrede i ethvert af følgende scenarier: YDELSE VED AFBRUDT REJSE: Forsikringsgiver afholder omkostningerne til hjemtransport af den forsikrede til dennes hjemland i tilfælde af et nært familiemedlems ulykke/dødsfald/kritiske sygdom. Al transport skal koordineres af Assist. Forsikringsgiver afholder omkostningerne i forbindelse med den forsikredes returrejse til værtslandet, hvis følgende betingelser overholdes: a) Den forsikrede skal være langtidsrejsende med CarMed og være forsikret i > end 3 måneder. b) Der skal være mindst 6 uger tilbage af den forsikredes planlagte ophold*. *Gælder ikke deltagere i skoleudvekslingsprogrammer, der har brug for at afslutte eksamener og / eller deltage i eksamensceremonier c) Al transport skal koordineres af Assist. d) Når det er muligt, skal den forsikredes returflybilletter bruges til hjemtransporten. FAMILIESAMMENFØRINGSYDELSER: Forsikringsgiver skal dække udgifter til transport og indkvartering af nære familiemedlemmer, som er blevet arrangeret af Assist, op til det maksimale ydelsesbeløb, når den forsikrede indlægges på grund af en livstruende tilstand, eller når forsikredes indlæggelse overstiger en periode på 10 dage i træk. Rejsebagageforsikring (L) En selvrisiko på / US $ 50 for en hvilken som helst hændelse afholdes af den forsikrede i forbindelse med beskadiget eller mistet bagage med undtagelse af beskadiget eller mistet indtjekket bagage. Der henvises til nummer 4 nedenfor, hvis du vil se en liste over begrænsninger for visse personlige bagagegenstande. Alle og enhver af den forsikredes personlige genstande og effekter i policens gyldighedsperiode, samt gaver og souvenirs, skal anses for at være forsikret bagage. 1) Indtjekket bagage 9 a) Bagage er forsikret, hvis den mistes eller beskadiges i luftfartsselskabets varetægt, indkvarterings- eller indlogeringsudbyders varetægt eller mistet-bagage-kontorets varetægt. b) Hvis indtjekket bagage ikke kommer frem til destinationen samme dag som den forsikrede på grund af transportforsinkelser, erstattes udgifter, der måtte opstå i forbindelse med generhvervelse af omtalte bagage og for køb af vigtige erstatningsgenstande, så rejsen kan fortsætte, med et maksimum beløb på 500 for hver enkelt aftale, forudsat at det kan bevises, at luftfartsselskabet eller den ansvarlige part ikke yder kompensation. 2. Bagage efterladt i parkerede biler: Forsikringsdækningen gælder ved tyveri fra en parkeret bil og fra herpå fastspændte bagagebokse med lås, hvis den pågældende bil eller bagageboks var forsvarligt sikret og låst, og hvis tabet fandt sted mellem 06:00 og 22:00. Hvor rejsen afbrydes i mindre end 2 timer, dækker forsikringen også om natten. 3. Alle andre rejseperioder: I den resterende rejseperiode gælder forsikringsdækningen, hvis bagagen er mistet eller beskadiget som resultat af: a) Tyveri, indbrud, røveri, væbnet røveri, forsætlig skade på ejendom begået af tredjemand; b) Ulykker, der involverer skade på den forsikrede eller skade på transportmidlet; c) Brand, naturkatastrofer hændelser, force majeure; 4. Maksimal godtgørelse for følgende begrænses således: a) Fotoudstyr, film og videokameraer, mobiltelefoner (inklusive tilbehør) og personligt elektronisk udstyr (f.eks. ipod, MP3- spillere, PDA-udstyr, videoafspillere), samt pelse 50 procent af forsikringssummen; b) En forsikret persons bærbare computer 50 procent af forsikringssummen; c) Briller og kontaktlinser 250 pr. hændelse. 5. I tilfælde af et forsikringsberettiget tab, skal forsikringsgiver for alle andre bagagegenstande, betale erstatning på op til forsikringssummens grænse i overensstemmelse med følgende: a) Den faktiske kontantværdi for mistede eller beskadigede genstande. Den faktiske kontantværdi er et beløb, der generelt kræves til køb af nye genstande af sammenlignelig art og kvalitet med et fradrag, der svarer til den forsikrede genstands tilstand (alder, slitage og ælde, brug osv.); for genstande, der er erhvervet under rejsen, er købsprisen det maksimale beløb; b) De nødvendige udgifter til reparation af beskadiget ejendom og eventuelt de resterende afskrivninger, den faktiske kontantværdi, der repræsenterer det maksimale beløb, der skal betales; c) Materiel værdi for film, lyd og databærer; d) Officielle gebyrer for erstatning af identifikationspapirer. 6. Hvis en flybillet mistes, skal forsikringsgiver erstatte ethvert gebyr for udstedelse af en ny billet med et beløb på op til 100, men ikke selve billettens værdi. 7. Forsikringssummen er "første-tab-beløb", f.eks. vil ingen anden forsikring blive taget i betragtning i tilfælde af et erstatningskrav. Generelle begrænsninger & undtagelser Der betales ingen erstatningsydelse for Rejsesygeforsikring, Rejseulykkesforsikring, Rejsebagageforsikring, Lægelig transport/evakuering og Rejseassistance, og Hjemtransport af den afdøde, som resultat af eller for: 1. Krig eller krigshandlinger (uanset om der er erklæret krig eller ej), oprør, revolution, terrorisme, flykapring, oprør, civile uroligheder, strejker, enhver slags væbnede styrker, håndhævelse af lov og beredskabstjenester, faktiske eller forsøg på at begå straffelovsovertrædelser, slagsmål eller vold og handlinger fra offentlige myndigheder; 2. Tab, beskadigelse, omkostninger eller udgifter af en hvilken som helst natur, som direkte eller indirekte resultat af udledning, eksplosion, eller brug af enhver anordning, våben, materiale som anvender eller involverer nuklear fission, kernefusion, eller radioaktive kræfter, eller kemiske, biologiske, radiologiske eller lignende stoffer, uanset om det er i fredstid eller krig, og uafhængigt af andre årsager eller

10 hændelser samtidig med eller i en hvilken som helst rækkefølge dertil; 3. Tab, forsætligt begået af den forsikrede; 4. Fysisk arbejde, udført for løn eller profit. Den forsikrede må gerne acceptere lette opgaver, såsom børnepasning eller job som au pair, eller deltage i et uddannelsesprogram. Der er også dækning for alle aktiviteter inden for rammerne af F1, J1, J2 og H2B, visum til indrejse i USA eller arbejdsferie-visum til indrejse i Australien, New Zealand eller Canada, f.eks.; 5. Enhver skade eller sygdom, som er en allerede eksisterende tilstand, som defineret herunder. Denne undtagelse skal fraviges ved en livstruende tilstand, der bliver akut i løbet af dækningsperioden. Med henblik på denne undtagelse, anses en livstruende tilstand for at kræve medicinsk nødvendig behandling under indlæggelse på en intensivafdeling. 6. Seksuelt overførte sygdomme; 7. HIV (erhvervet immundefektsyndrom, AIDS) og alle mulige konsekvenser, hvis denne overføres ved seksuel kontakt; 8. Selvmord, selvmordsforsøg eller selvpåførte skader; 9. Misbrug af rusmidler, narkotika eller vanedannende stoffer eller derivater deraf, samt funktionsnedsættelser på grund af sådanne midler, uanset om de var direkte eller indirekte ansvarlige for de relaterede omkostningerne; misbrug af medicinske præparater; 10. Skade under deltagelse i boksning; kampsport; luftsport, heli-skiing; bjergbestigning; klatring; drageflyvning, faldskærmsudspring; elastikspring; hestevæddeløb, motorkøretøj eller racerløb; kørsel på en motorcykel, scooter eller terrængående køretøj, dykning; rafting; jetski; snowboarding; snescooter, udøvet som en sportsaktivitet; vandski; grottevandring; huleudforskning; parasailing; professionelle sport; For deltagere, der arbejder på et skisportssted i forbindelse med arbejds- og rejseprogrammer, skal sneskiløb og snowboarding dækkes med op til et maksimum på / US $ pr. dækningsperiode;. 11. At føre et hvilket som helst motoriseret transportmiddel på land, til vands eller i luften, hvis den forsikrede endnu ikke er fyldt 18 år eller ikke er i besiddelse af et dertil påkrævet gyldigt kørekort. Dog er der dækning for deltagelse i køreskolearrangeret køreforberedelse til køreprøven for motordrevne køretøjer. Der er også dækning for kørsel af knallert eller motoriserede cykler, forudsat at forsikrede har det nødvendige kørekort og den maksimale hastighed af et sådant køretøj er 50 km / t. 12. Der er ingen dækning for andenpiloter eller passagerer på ikke-kommerciel flyvning og bagpassagerer på en motorcykel eller snescooter, hvis de anvendes som sportskøretøj, enhver form for offroad-køretøjer, racerbil eller go-carts, men der er dækning for forsædepassagerer eller passagerer i motoriserede transportmidler, herunder snescootere, hvis de anvendes som transportmidler; 13. Der foreligger ikke erstatningsansvar for renter, finansielle omkostninger eller gebyrer i forbindelse med rykkere; 14. Den forsikringsberettigede hændelse var ikke en akut sygdom eller en uforudset hændelse for den forsikrede; 15. Rejser foretaget med henblik på at sikre medicinsk behandling; 16. Medicinsk behandling, som den forsikrede vidste, var nødvendig forud for afrejsen; 17. Omkostninger til tandproteser, tandregulering, tandkroner og rutinemæssige behandlinger, såsom tandrensning, vil ikke blive refunderet; 18. Rutineundersøgelse og -behandling, inklusiv rutineundersøgelse af øjnene; 19. Undtagelser i forbindelse med ovenstående omkostninger, synsstyrketest vil blive refunderet, forudsat at en sådan test bliver nødvendig for køb af nye briller, og når der foreligger en bekræftelse på dækning af tab eller beskadigelse af briller inden for rammerne af rejsebagageforsikringen; 20. Medicinsk behandling eller operation kan blive udsat og er ikke absolut medicinsk nødvendig; 21. Behandlinger til stabilisering af kronisk sygdom; 22. Allergitest; 23. Behandling og medicinering med henblik på at patientens tilstand forbedres og genoprettes; 24. Håndkøbspræparater, forebyggende vaccinationer, injektioner eller medicinske præparater, prævention, fertilitetsmedicin, vitaminer; 25. Plastic- eller kosmetisk kirurgi, medmindre forsikringsselskabet har givet sin forhåndsgodkendelse i forbindelse med reparation af skader forårsaget af ulykker; 26. Briller og kontaktlinser, medmindre de er dækket i Rejsebagageforsikringen; udskiftning, fjernelse eller reparation af eksisterende proteser; 27. Medicinsk behandling og medicinering modtaget uden for denne polices betingelser eller i det land, hvor den forsikrede har bopæl; 28. Abort, medmindre den er ordineret af en læge; 29. Kongeniale anormaliteter eller genetiske lidelser; 30. Galdesten, litotripsi (stenknusning), stenknusningskopi, brok og åreknuder. Følgende ekstra undtagelser gælder for ulykkes- /ansvarsrejseforsikring: 1. Bakterieinfektioner undtagen pyogene infektioner, som opstår ved et utilsigtet sår eller snitsår; 2. Forgiftning ved indtagelse af faste eller flydende stoffer gennem halsen; 3. Uheld, der skyldes psykiske lidelser eller bevidsthedssvækkelse, slagtilfælde, epileptiske anfald eller kramper, der påvirker hele kroppen. Dette gælder også, for så vidt tilstanden skyldes påvirkning af alkohol eller stoffer; 4. Helbredssvækkelse forårsaget af helbredende foranstaltninger og andre indgreb, der udføres på den forsikredes krop; stråling og infektioner. Følgende ekstra undtagelser gælder for rejsebagageforsikringen: 1. Følgende genstande er undtaget fra forsikringsdækningen: a) Kontanter/penge, værdipapirer, billetter og dokumenter af enhver art, bortset fra de officielle gebyrer for udskiftning af identifikationspapirer, anmeldt under Rejsebagageforsikringen b) Computerudstyr, software og tilbehør (undtagen som fastsat heri); c) Motordrevne landkøretøjer, vand- eller luftfartøjer inklusive tilbehør; 2. Begrænsninger for forsikringsdækningen: a) Forsikringen gælder ikke smykker og værdigenstande i indtjekket bagage og parkerede biler. Under den resterende rejseperiode gælder forsikringsdækningen, hvis sådanne genstande deponeres forsvarligt i et pengeskab eller i anden stationær låst beholder eller opbevaret i personlig varetægt. b) Rent økonomiske tab som følge heraf er ikke omfattet. c) Forsikringsdækning for beskadigelser på eller tab af bagage under telt- eller campingtur gælder kun, hvis dette sker på officielle campingsteder. d) Der er kun forsikringsdækning for cykler, surfbrætter, ski og snowboard, hvis de blev opbevaret et aflukket rum. 3. Mistet, beskadiget eller stjålet bagage, hvor den forsikrede ikke har truffet rimelige foranstaltninger for at beskytte, gemme og/eller generhverve sin ejendom. Generelle bestemmelser og forpligtelser Følgende bestemmelser gælder for Syge-/ulykkesrejseforsikring, Ulykkes-/ansvarsrejseforsikring, Rejsebagageforsikring, Lægelig transport/evakuering og Rejseassistance, Hjemtransport af den afdøde, og Erstatningsansvar: AFGIVELSE AF FORKERTE OPLYSNINGER ELLER SVIG Forsikringsgiver frigøres fra sin forpligtelse til at yde erstatningsgodtgørelse i henhold til policen, hvis den forsikrede, efter skaden er sket, forsøger at bedrage forsikringsgiveren ved at indsende urigtige oplysninger om forhold, som har betydning for, hvorvidt og i hvilket omfang forsikringsgiverens pligt til at yde godtgørelse eksisterer i henhold til policen. SUBROGATION Forsikringsgiver har ret til over for tredjemand at kræve et erstatningsbeløb svarende til den af forsikringsgiveren betalte erstatning. Den forsikrede er forpligtet til over for tredjemand at indtræde i forsikringsgivers erstatningskrav i det omfang og for det beløb, der svarer til erstatningskravet. Den forsikrede skal 10

11 støtte forsikringsgiveren i at forfølge og indtræde i erstatningskrav. 1. Hvis den forsikrede har gjort krav på udgifter, der godtgøres mod et privat sygeforsikringsselskab, og har modtaget de relevante ydelser i forbindelse med en forsikringsberettiget hændelse, har den forsikrede ikke krav på det beløb, som enhver forsikringspolice eller udbyder har godtgjort. 2. Den forsikrede skal indsende bevis for betalingen til forsikringsgiver sammen med meddelelsen om godtgørelse til enhver anden sundheds-, ulykkes-, indbo,- eller ansvarsforsikringsselskab eller pensionsforsikringskasse, som har højere prioritet i forbindelse med betaling af ydelser. Hvis den forsikrede giver afkald på sit erstatningskrav overfor en anden forsikring uden forsikringsgivers samtykke, fritages forsikringsgiver for sit erstatningsansvar i det omfang den forsikrede kunne have modtaget erstatning for det pågældende krav. OVERSTIGENDE FORSIKRING Den forsikring, der ydes i henhold til denne police (undtagen ulykkes-/ansvarsrejseforsikrings ydelser i forbindelse med død og invaliditet), overstiger enhver anden gyldig forsikring, der kan gøres krav på. Enhver erstatningsforpligtelse, der er forbundet med enhver anden forsikringsaftale, skal have forrang for denne forsikringspolice. Dette gælder især for de lovbestemte ydelser fra sociale forsikringsfonder og den forsikredes erstatningskrav mod en ansvarsforsikring, garanteret af forsikringsgiver (f.eks. bilforsikringer eller personlig ansvarsforsikring). Erstatningskrav, som den forsikrede har indsendt til forsikringsgiver i form af originale regninger, skal betragtes som en forhåndsanmeldelse, men den forsikrede skal først forelægge sådanne regninger for enhver anden forsikringspolice med henblik på betaling. HVORNÅR TRÆDER DEN FORSIKREDES DÆKNING I KRAFT? Policen træder i kraft klokken 12:00 på den forsikringstageren valgte dato under forudsætning af, at præmien er betalt forud for den dækkede rejses/programs start eller på den dato, hvor accepterer forsikringsansøgningen og præmien, hvis denne dato ligger efter datoen i den forsikredes ansøgning. HVORNÅR OPHØRER DEN FORSIKREDES DÆKNING? Policen ophører kl.: 23:59 på den dag, der på forsikringsbeviset er fastsat som forsikringens ophørsdato, eller når den forsikrede vender tilbage til sit hjemland, eller den dato, hvor præmien er betalt. Policen fortsætter efter den i forsikringsbeviset fastsatte ophørsdato, hvis: 1. Den forsikredes hjemrejse udsættes grundet transportforsinkelser, som den forsikrede ikke selv er skyld i, men ikke i mere end 72 timer; 2. Den forsikrede får ambulant behandling på hospitalet på policens udløbsdato, og at en læge anser den forsikrede for at være ude af stand til at rejse, i en periode på maks. 90 dage; og 3. det kan fastslås, at skoleåret forlænges på grund af en uforudset hændelse. I forbindelse med en sådan forlængelse skal den forsikrede underrette i forvejen, og en ekstra præmie for dette policeår skal betales forud for forlængelsen. I forbindelse med en forlængelse som beskrevet i nummer 3 ovenfor, skal den forsikrede betale en ekstra præmie for forlængelsesperioden til samme sats som opkrævet i den oprindelige police. Hvis den forsikrede nægter at betale præmien for forlængelse, vil dækningen ophører på den oprindelige ophørsdato, som fremgår af forsikringsbeviset. PRÆMIER 1. Forfaldne præmier for policen betales til forud for ikrafttrædelsesdatoen iht. præmiegrundlag og -satser. 2. Præmiens fulde betaling skal være modtaget af forud for policens ikrafttrædelsesdato. Forsikringsdækning anses ikke for at være gældende, hvis checks indsendes som betaling uden valutadenominering. 3. Hvis policen annulleres forud for ikrafttrædelsesdatoen, skal præmien refunderes fuldt ud. 4. Hvis policen annulleres efter ikrafttrædelsesdatoen, skal den forsikrede modtage en refusion af præmien, svarende til gyldighedsperiodens resterende hele måneder fratrukket et ekspeditionsgebyr, hvis forsikringsgiver ikke har udbetalt erstatning. Hvis forsikringsgiver har udbetalt erstatning i forbindelse med forsikringen, vil der ikke blive betalt refusion. Annullering kan ikke behandles før den dato, hvor har modtaget meddelelse om annullering. Refusion af præmien skal udbetales 60 dage efter den dato, hvor modtager en skriftlig meddelelse fra den forsikrede. ERSTATNINGSKRAV Den forsikrede er forpligtet til at overholde følgende bestemmelser med hensyn til enhver skadesanmeldelse. Hvis den forsikrede forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder én af de følgende bestemmelser, eller forsøger på at bedrage forsikringsgiver ved at indgive urigtige oplysninger om forhold, som har betydning for sagen, skal forsikringsgiveren frigøres fra sin forpligtelse til at yde erstatningsgodtgørelse i henhold til policen: 1. Kontakt Assist vedr. rejseassistanceydelser; 2. Kontakt Assist eller Skadecentret inden du tager på hospitalet eller skal opereres; 3. Anmeld skaden til det relevante skadecenter uden forsinkelse; 4. Hvis den forsikrede ikke kontakter skadescentret eller Assist uden forsinkelse, for det tilfælde at den forsikrede skal indlægges eller opereres, bliver den forsikrede ansvarlig for eventuelle meromkostninger. 5. Minimér tabet så meget som muligt og undgå unødvendige omkostninger; 6. Beskriv hændelsen, omfanget og alle relevante oplysninger vedr. erstatningskravet til skadescentret. Den forsikrede skal tilvejebringe en udfyldt anmeldelsesblanket og bevis i form af originale regninger og kvitteringer. Regningerne skal indeholde navn og efternavn på den behandlede person, information vedr. den behandlende persons enkelte opgaver og dato for behandling. Det skal være muligt tydeligt at se den ordinerede medicin, pris og kvittering fra apoteket på receptpligtig medicin. 7. Den forsikrede skal frigøre de behandlende eller undersøgende læger fra deres faglige tavshedspligt og lade skadescentret undersøge årsagen til og omfanget af det påståede erstatningskrav og indhente oplysninger fra sundhedsvæsnet og andre myndigheder. 8. Indsend, på behørig vis til relevante skadescenter og inden for 60 dage efter den dækningsberettigede hændelse: en fuldt udfyldt anmeldelsesblanket, lægejournal, originale specificerede regninger og al anden relevant dokumentation vedr. de påløbne omkostninger. 9. Hvis den forsikrede forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder enhver af disse bestemmelser, frigøres forsikringsgiveren fra sin forpligtelse til at yde erstatningsgodtgørelse i henhold til policen. Følgende ekstra forsikringsbestemmelser gælder kun for ulykkes- /ansvarsrejseforsikring: 1. Den forsikrede er forpligtet til at lade sig undersøge af en læge udpeget af skadescentret. De nødvendige omkostninger i forbindelse med en sådan lægeundersøgelse og enhver tabt fortjeneste forårsaget heraf skal betales af skadescentret; og 2. så snart skadescentret har modtaget de dokumenter, som skal indsendes af den forsikrede med henblik på at bevise omstændighederne ved og følgerne af ulykken, og som ved afslutningen af den helbredende behandling er nødvendige for at bestemme méngraden, skal skadescentret inden for tre måneder erklære, om og i hvilket omfang det anerkender et erstatningskrav. 3. Inden den helbredende behandling afsluttes, kan invaliditetserstatning kræves inden for et år efter ulykken, men kun op til et beløb der svarer til det, der betales ved dødsfald. 4. Den forsikrede og skadescentret har ret til en gang om året at få méngraden bedømt af en læge, men kun i en periode på op til tre år efter ulykken. For at udøve denne rettighed, skal skadescentret oplyse om dette samtidig med afgivelse af erklæring i henhold til nummer 2 ovenfor, og den forsikrede skal svare inden for en måned efter modtagelsen af en sådan erklæring. Skulle den sidste vurdering af méngraden resultere i en højere invaliditetserstatning end den erstatning, som skadescentret hidtil har betalt, skal et sådant beløb betales med en årlig rente på 4 %. Følgende ekstra forsikringsbestemmelser gælder kun for rejsebagageforsikringen: 11

12 1. Forsikringsgiveren frigøres fra sin forpligtelse til at yde godtgørelse, hvis den forsikrede forsætligt eller uagtsomt har skabt den dækningsberettigede hændelse eller forsætligt giver urigtige oplysninger vedrørende forsikringshændelsen, især ved anmeldelse om tab, også selvom forsikringsselskabet ikke stilles ringere derved. 2. Mistet eller beskadiget bagage skal indberettes uden forsinkelse til luftfartsselskabet og/eller indkvarterings- eller logiudbyder. Det pågældende firma skal indgive en bekræftelse om tab eller skade til skadescentret. Tab eller beskadigelse, der ikke er synlige, skal meldes skriftligt til luftfartsselskabet, så snart tabet eller beskadigelsen opdages og senest inden syv dage. 3. Tab eller beskadigelse, der skyldes kriminelle handlinger, skal anmeldes til den nærmeste eller næste tilgængelige politistation i form af en rapport ledsaget af en liste over alle mistede eller beskadigede genstande. En bekræftet kopi af en sådan rapport skal indgives til skadescentret. BEVIS FOR TAB Den forsikrede skal indsende en komplet udfyldt skadesanmeldelse, lægeerklæringer, originale specificerede regninger og ethvert relevant bevis for omkostninger til skadescentret på behørig vis og inden 60 dage fra datoen for ulykken, sygdommens start, eller datoen for tab. DÆKNING AF TAB 1. Så snart skadescentret har vurderet, om og i hvilket omfang det har pligt til at betale godtgørelse, skal erstatningen inden to uger udbetales i eller US $ eller efter skadescentret skøn i den valuta, der er angivet i den modtagne regning. 2. Erstatningen til den forsikrede skal baseres på de specificerede originale regninger, der ligger til grund for betalingen. Om nødvendigt kan betalingen ske direkte til tjenesteudbyderen eller en retmæssig tredjepart. 3. Valutakonverteringer skal baseres på den valutakurs, der er gældende den dag, hvor forsikringsgiver eller skadescenter behandler regningerne. 4. Den forsikrede skal betale bankgebyrer. TVISTER VEDRØRENDE TABETS STØRRELSE 1. Der kan rejses civilt søgsmål mod forsikringsgiver ved den ret, som har stedlig kompetence for forsikringsselskabets domicil. 2. Erstatningskrav i henhold til forsikringspolicen forældes efter to år. Denne forældelsesperiode løber fra slutningen af året, når forsikringsydelsen forfalder til betaling. Hvis erstatningskravet er blevet indberettet til forsikringsgiveren, skal perioden mellem meddelelsen og modtagelsen af den skriftlige afgørelse fra forsikringsgiveren ikke medtages i beregningen af perioden. 3. Hvis forsikringsgiveren har nægtet at betale en erstatning, skal forsikringsgiveren fritages for sit erstatningsansvar, såfremt den forsikrede ikke gør kravet gældende i retten inden seks (6) måneder. Forældelsesperioden starter først, efter at forsikringsgiver skriftligt har afvist kravet med angivelse af de involverede grunde. Rejseansvarsforsikring (3) Forsikringsgiver vil på den forsikredes vegne betale ethvert beløb, som den forsikrede bliver juridisk forpligtet til at betale i forbindelse med et krav om personligt erstatningsansvar, som først er fremsat mod den forsikrede og anmeldt til skadescentret i policens gyldighedsperiode, og for hvilket rejseansvarsforsikringens dækning er gældende, og som opstår som følge af enhver hændelse dækket af denne police, forudsat at en sådan hændelse sker: 1. på eller efter policens ikrafttrædelsesdato; og 2. uden for den forsikredes hjemland Forsikringsgiver har ret og pligt til at forsvare enhver sag mod den forsikrede (bortset fra uden for USA, Puerto Rico og Canada har forsikringsgiveren ret, men ikke pligt til at forsvare), for påstået krav om erstatning, for hvilken denne forsikring gælder, selv hvis nogle af påstandene i sagen er grundløse, falske eller svigagtig. Forsikringsgiveren kan efter eget skøn efterprøve eller bilægge alle krav eller sagsanlæg. Forsikringsgiveren er under ingen omstændigheder forpligtet til at betale erstatning eller omkostninger i forbindelse hermed, 12 eller forsvare eller fortsætte med at forsvare retssager, efter at den gældende grænse for forsikringsselskabets ansvar er blevet udtømt ved betaling af erstatning. Værtsfamilie-indboforsikring: Dækningen gælder kun, mens den forsikrede bor hos en værtsfamilie. Hvis en hændelse resulterer i et erstatningsberettiget krav i henhold til værtsfamiliens gyldige indboforsikringspolice eller lignende forsikring, der dækker tingsskader på det forsikrede opholdssted, vil forsikringsgiveren betale tabet med et beløb på op til det, der svarer til selvrisikoen i værtsfamiliens indboforsikring (eller lignende forsikring), dog ikke mere end / US $ per forsikrede/per gyldighedsperiode. Forsikringsgiveren vil betale erstatning i henhold til denne bestemmelse, efter at den forsikrede til forsikringsgiveren har indsendt gyldigt bevis for det pådragne beløb. ANDRE FORSIKRINGSFORHOLD Hvis den forsikrede, værtsfamilien eller tredjemand er i besiddelse af en anden forsikring for et dækket tab under ansvar over for tredjemand, er det forsikringsgivers pligt at dække det beløb, der ikke dækkes af denne anden forsikring. Denne forsikring er under ingen omstændigheder gældende, før enhver anden forsikring har betalt erstatning svarende til dennes gældende maksimale erstatningsgrænse. Definitioner for ansvarsforsikring Erstatningskrav betyder et pengekrav eller sagsanlæg mod en forsikret person vedrørende en hændelse. Erstatningskrav inkluderer ikke søgsmål, hvor der anmodes om påbud/forbud eller anden ikke-økonomiske hjælp. Pønalerstatninger dækkes ikke. Erstatningsudgifter betyder: 1. Gebyrer opkrævet af en advokat eller advokater, udpeget af forsikringsgiver, og alle andre gebyrer, omkostninger, udgifter for behandling af ansøgning om ydelser, justering af krav, afgørelse og anke, sagsanlæg eller procedurer i forbindelse dermed, hvis disse er afholdt af forsikringstager, eller afholdt af den forsikrede i henhold til forsikringsgiverens skriftlige samtykke, men inkluderer ikke lønomkostninger eller -udgifter til forsikringstagerens medarbejdere eller ledere, eller gebyrer og udgifter til uafhængige assurandører; 2. Alle omkostninger, som den forsikrede tilpligtes at betale i sådanne sager, og alle renter tillagt hele beløbet for enhver afgørelse truffet i sagen, og som påløber efter afgørelsens ikrafttrædelse, og før forsikringsgiver, i retten eller på anden måde, har betalt eller udbudt eller deponeret den del af afgørelsen, som ikke overstiger forsikringsgiverens erstatningsgrænse herfor; 3. Præmier på gældsbeviser i forbindelse med appel og præmier på gældsbeviser til frigivelse af udlæg for krav i sådanne sager, men ikke for gældsbreve, hvis værdi overstiger den i policen gældende erstatningsgrænse. Forsikringsgiver er ikke forpligtet til at betale for eller stille kaution. Skadeserstatninger betyder kompenserende retsafgørelser, forlig eller kendelser, men omfatter ikke pønal- eller bodserstatninger, bøder eller sanktioner, refusion af gebyrer eller andre vederlag betalt til den forsikrede, eller den andel af kendelsen eller retsafgørelsen, som skyldes en tredobling eller multiplikation af faktiske erstatninger i henhold til forbundsloven eller statsloven. Hændelse betyder enhver handling eller forsømmelse begået af den forsikrede i policens gyldighedsperiode og som resulterer i en person- eller tingsskade. Forsikret opholdssted betyder værtsfamiliens primære bopæl eller enhver anden bygning eller grund ejet af værtsfamilien, og som bruges af den forsikrede efter værtsfamiliens anvisninger. Personskade betyder legemsbeskadigelse, sygdom (men ikke en overførbar sygdom) eller sygdom, som enhver person har pådraget sig, inklusive død. Tingsskade betyder en fysisk beskadigelse eller ødelæggelse af materielle goder, herunder brugstab som følge heraf.

13 Undtagelser for ansvarsforsikring Følgende undtagelser gælder for ansvarsforsikringen. Forsikringen gælder ikke for følgende erstatningskrav eller sagsanlæg: 1. for legemsbeskadigelse eller tingsskade, som følge af ejerskab, drift eller brug af (1) biler; (2) enhver form for landkøretøj, herunder offroad-køretøjer, snescootere, knallerter, motorcykler; (3) ethvert vandfartøj; (4) ethvert luftfartøj eller alt, der kan flyve og (5) alt motordrevet udstyr. Denne udelukkelse gælder ikke, hvis du er passager i et af ovenstående fartøjer; 2. for legemsbeskadigelse eller tingsskader, der opstår som følge af deltagelse i en højrisiko-sport, herunder: Jagtaktiviteter, boksning, kampsport, bjergbestigning eller klippeklatring, huleudforskning, luftsport, heli-skiing, racerløb eller hastighedsforsøg, elastikspring, dykning (medmindre den forsikrede har de kvalifikationer, som anerkendes af den kompetente lokale myndighed på den aftalte destination), rafting, jetskiing, professionelle sportsgrene, og deltagelse i enhver form for sportskonkurrence; 3. baseret på eller som opstår som følge af det af den forsikrede dækkede ansvar i henhold til enhver kontrakt eller aftale, herunder rentebøder eller gæld; 4. som opstår som følge af overførsel af sygdom eller smitsom sygdom fra den forsikrede, eller overførsel af eller infektion med, eller undersøgelse eller manglende undersøgelse for tilstedeværelsen af AIDS, enhver AIDS-relateret virus eller anden sygdom, der overføres ved seksuel kontakt eller ved en anden persons kropsvæsker; 5. baseret på eller som opstår som følge af en faktisk eller tilstræbt uærlig, svigagtig, kriminel, forsætligt erstatningspådragende handling eller ondsindet handling eller undladelse eller bevidst vildledning begået af den forsikrede, under ledelse af den forsikrede eller med den forsikredes viden herom, herunder slagsmål eller voldshandlinger eller indledning af en konfrontation; 6. Den forsikredes diskrimination af andre på grund af deres race, tro, alder, køn, farve, seksuel orientering eller national oprindelse; 7. der opstår som følge af den forsikredes handlinger med forventet eller tilsigtet legemsbeskadigelse eller tingsskade (denne undtagelse gælder ikke for legemsbeskadigelse som følge af brug af rimelig magt for at beskytte personer eller ting.) 8. for tingsskader på: a) ting ejet af den forsikrede eller i dennes varetægt, eller b) ting udlejet til, brugt af eller udlånt til den forsikrede eller i den forsikredes varetægt i et sådant omfang, at den forsikrede er aftalemæssigt forpligtet til at forsikre sådanne ting; c) en værtsfamilies ejendom, jf. dog undtagelserne fastsat i Host Family Homeowner Coverage. d) ting erhvervet ved ulovlige handlinger; eller e) lejede møbler eller møblering, eller beskadigelse af bygninger eller installationer på ungdomscentre eller hoteller, dog skal erstatningskrav, som følge af skader på lejet feriebolig og hotelværelser, inkluderes; 9. fremsat mod den forsikrede med påstand om, helt eller delvist at have udøvet seksuelle overgreb, misbrug, korporlig afstraffelse, forulempelse, fysisk eller psykisk vold eller lignende strafbar adfærd, som en forsikret havde truet sig til, begået, eller påstås at have begået; 10. for legemsbeskadigelse eller tingskade, som opstår på grund af alkoholindtag eller misbrug af rusmidler, narkotika eller vanedannende stoffer eller derivater deraf, samt funktionsnedsættelser på grund af sådanne midler, uanset om de var direkte eller indirekte ansvarlige for de opståede skader; misbrug af medicinske præparater; sindslidelse, psykiske eller følelsesmæssige lidelser eller reaktioner, herunder stress, angst, panikanfald, depression, spiseforstyrrelser, eller vægtproblemer; 11. for legemsbeskadigelse eller tingskade, som skyldes krig eller krigshandlinger, uanset om der er erklæret krig eller ej, opstand, revolution, terrorisme, flykapring, oprør, civile uroligheder, strejker, enhver slags væbnede styrker, håndhævelse af lov og beredskabstjenester, og handlinger fra offentlige myndigheder; 12. for personskade eller legemsbeskadigelse påført den forsikrede; 13. fremsat mod den forsikrede, som følge af den forsikredes erhvervsmæssige aktiviteter eller ethvert andet fysisk arbejde, udført for løn eller fortjeneste, eller forsikredes levering af tjenesteydelser, når sådanne tjenester er til andre end værtsfamilien 14. for skader forårsaget direkte eller indirekte af kernereaktion, stråling, forurening, hvad enten den er radioaktiv eller ej, uanset hvordan disse var forårsaget; 15. for legemsbeskadigelse eller tingsskade blandt, eller imellem de personer, den forsikrede rejser sammen med samt den forsikrede og dennes ledsagende familie. Generelle forpligtelser & bestemmelser for personligt ansvar Disse bestemmelser er i tillæg til de generelle bestemmelser anført ovenfor. SAGER MOD FORSIKRINGSGIVER Der kan ikke tages retslige skridt mod forsikringsgiveren, medmindre - som præcedens herfor - betingelserne i denne police er blevet fuldt opfyldt, men ikke før beløbet, som den forsikrede er forpligtet til at betale, er blevet endeligt fastsat enten ved dom mod den forsikrede efter egentlige retssag eller ved skriftlig aftale mellem den forsikrede, sagsøger og forsikringsgiveren. OVERDRAGELSE En forsikret persons interesser kan ikke overdrages. Hvis en forsikret person dør eller anses for at være ude af stand til at varetage egne interesser, ophører denne forsikring i givet fald overfor en sådan person, men skal dække den forsikredes juridiske repræsentant med henblik på tidligere erstatningsansvar, som er dækket af denne forsikring. DEN FORSIKREDES BISTAND OG SAMARBEJDE I TILFÆLDE AF KRAV ELLER SAGSANLÆG Når den forsikrede bliver bevidst om hændelser, der med rimelighed kan forventes at danne grundlag for et heri omfattet krav, skal den forsikrede give skriftlig meddelelse til forsikringsgiveren sammen med alle tilgængelige informationer. Hvis et krav eller en sag fremsættes mod den forsikrede, skal den forsikrede straks fremsende forsikringsgiveren ethvert krav, varsel, tilsigelse eller anden proces, som den forsikrede eller dennes repræsentant har modtaget. Den forsikrede skal samarbejde med forsikringsgiveren og på forsikringsgiverens foranledning yde bistand i forbindelse med indgåelse af forlig ved sagsanlæg, og håndhæve enhver rettighed til bidrag eller godtgørelse overfor enhver person eller organisation, som kan være ansvarlig overfor den forsikrede på grund af skader, som denne forsikring dækker. Den forsikrede skal deltage i høringer og retssager, og hjælpe med at sikre og give bevis og opnå vidnefremmøde. Den forsikrede skal ikke, undtagen for forsikredes egen regning, frivilligt foretage betalinger, påtage sig nogen forpligtelse eller pådrage sig nogen udgift. Den forsikredes forsætlige eller hensynsløse tilsidesættelse af disse forpligtelser kan fritage forsikringsgiveren fra dennes erstatningspligt. HVORNÅR BETRAGTES ET KRAV FOR AT VÆRE REJST FØRSTE GANG 1. Når Skadescentret først modtager skriftlig meddelelse fra den forsikrede om, at et krav er rejst; eller 2. Når Skadescentret først modtager skriftlig meddelelse fra den forsikrede om specifikke omstændigheder, der involverer en given person eller enhed, som kan medfører et krav. Alle krav, der opstår som følge af den samme eller en relateret hændelse, skal anses for at være rejst på samme tid som et sådan første krav, og underlægges den samme erstatningsgrænse. ERSTATNINGSGRÆNSE KRAV Uanset antallet af forsikrede under denne police, antallet af personer eller organisationer, der kommer til skade, eller antallet af krav eller sagsanlæg, er forsikringsgiverens dækningsansvar fastsat, som anført i oversigten over forsikringsydelser. 13

14 Erstatningsgrænsen, som er anført i oversigten over forsikringsydelser som gældende for hvert krav, er grænsen for forsikringsgiverens ansvar for alle skader på grund af hvert enkelt krav dækket heraf. Alle krav, der opstår som følge af den samme eller en relateret hændelse, skal anses for at være et enkelt krav for så vidt angår denne forsikring, og skal underlægges den samme erstatningsgrænse. Erstatningsgrænsen, som er anført i oversigten over ydelser som samlet, er underlagt ovenstående bestemmelse under hensyn til hvert krav, den totale grænse for forsikringsgiverens ansvar i henhold til denne police for alle skader som resultat af krav, rejst og anmeldt til forsikringsgiver i policens gyldighedsperiode, herunder enhver forlænget anmeldelsesperiode. Udgifter i forbindelse med krav er indeholdt i den gældende erstatningsgrænse anført i oversigten over ydelser. POLICEPERIODE, OMRÅDE Forsikringen, omfattet af denne police, gælder for krav, der er rejst først og anmeldt i policens gyldighedsperiode, forudsat at det pågældende krav er blevet rejst eller en eventuelle sag er bragt for retten i USA, dets territorier eller besiddelser, Puerto Rico, Canada, eller ethvert amt, hvor den forsikrede er på en rejse / et program, der er dækket af forsikringen. POLICENS GYLDIGHEDSPERIODE For så vidt angår hver af de forsikrede, skal policen træde i kraft og ophøre i overensstemmelse med den forsikredes startdækningsdato og den forsikredes slut-dækningsdato, som udspecificeret i de generelle bestemmelser for denne police. REFUSION Hvis forsikringsgiveren, uden at være forpligtet dertil, betaler for udgifter ved skade eller krav: 1. inden for beløbet for den gældende selvrisiko; eller 2. ud over den gældende erstatningsgrænse, skal den forsikrede, efter anmodning herom, refundere et sådan beløb til forsikringsgiver inden for tredive (30) dage. Manglende betaling af ethvert beløb, anført ovenfor, kan føre til en annullering af policen og den forsikrede vil ikke længere have ret til forlængelse af anmeldelsesperioden SUBROGATION Hvis forsikringsgiver foretager en betaling under denne police og hvis personen, til eller for hvem betalingen blev foretaget, har ret til at kræve erstatning fra en anden, indtræder forsikringsgiveren i denne persons rettigheder. En sådan person skal gøre: 1. hvad der er nødvendigt for at gøre det muligt for forsikringsgiveren at udøve sine rettigheder; og 2. ingenting efter tabet for at anfægte disse rettigheder. Hvis forsikringsgiver foretager en betaling under denne police og hvis personen, til eller for hvem betalingen blev foretaget, kræver erstatning fra en anden, skal en sådan person: 1. Forvalte tilbagebetalingsprovenuet for forsikringsgiver; og 2. refundere beløb svarende til forsikringsgivers betaling. ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee 12, Frankfurt am Main, Germany CLAIMS OFFICE NORTH + SOUTH AMERICA Claims CISI Claim Department 1 High Ridge Park Stamford, CT 06905, USA Telefon: Phone: (gratis) Fax: CLAIMS OFFICE EUROPE, AFRICA, ASIA, OCEANIA Claims ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Lurgiallee Frankfurt, Germany Åbningstider: 08:00-17:00 EST (UTC 5) Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) CAREMED ASSIST 24-TIMERS ALARMTELEFONNUMMER OG USA & Canada (gratis) Alle andre destinationer +49 (0) Yderligere oplysninger: CAREMED INTERNATIONAL SALES OFFICE GmbH Budapester Str Bonn, Germany Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0) CAREMED OFFICE USA 1 High Ridge Park Stamford, CT 06905, USA 14

15 Anmeldelsesblanket Dine personlige oplysninger: Efternavn Fødselsdato (DD/MM/ÅÅ) Adresse i hjemlandet: Jeg vil vende tilbage til mit hjemland den (DD/MM/ÅÅÅÅ) Gade Postnummer Stat Land Telefonnummer adresse Din lægebehandling: Sygdom eller ulykke Fornavn Adresse i udlandet: c/o Gade Postnummer Stat Land Telefonnummer adresse Ved sygdom, har du haft den før? Ja I bekræftende fald hvornår? I tilfælde af et uheld: eget ansvar Refusion (den forsikrede betaler bankgebyrer) Har du allerede betalt lægeregningen? Ja Nej Hvis nej, vil betaling ske direkte til lægen/hospitalet Navn på behandlende læge/hospital Den behandlende læges/hospitals adresse forårsaget af tredjemand Nej Hvis ja, vil du modtage refusion ved bankoverførsel til en konto angivet nedenfor. Erstatningskrav vedr. destinationer i Nord- og Sydamerika kan også refunderes via check, oplys venligst Bankens navn Bankens adresse og land Kontohavers navn Konto nummer SWIFT/BIC (anføres i alle tilfælde) IBAN (anføres i alle tilfælde) Skadeanmeldelsesdokumenter Inden for 60 dage efter at du har pådraget dig de første medicinske regninger, bedes du venligst sende udfyldte anmeldelsesblanket sammen med fakturaer via til skadescentret nedenfor (baseret på bestemmelsesland) UFULDSTÆNDIG ELLER FORKERT INFORMATION VIL FORÅRSAGE BETALINGSFORSINKELSE Bank kode Jeg giver hermed tilladelse til, at hospitaler, læger eller andre personer, som har behandlet eller undersøgt mig, inklusiv i mit hjemland, videregiver oplysninger i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, sygehistorie, konsultation, recepter eller behandling, samt kopier af alle hospitals- eller lægeerklæringer til Servicecentret, eller dennes repræsentant. En fotokopi af denne tilladelse skal betragtes som effektiv og gyldig, ligesom originalen. Hvis du rejser til: Nord- og Sydamerika Ethvert andet land, undtagen Nord- og Sydamerika Claims Claims CISI Claims Department ACE European Group Limited 1 High Ridge Park Direktion für Deutschland Stamford, CT Lurgiallee 12 USA Frankfurt, Germany Dato Forsikredes underskrift 15

Betingelser og vilkår 2016/2017. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav

Betingelser og vilkår 2016/2017. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav Betingelser og vilkår 2016/2017 Denne police er gyldig for forsikringstager fra den 1. marts 2016-28. februar 2017 Indholdsfortegnelse Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Tryghedsforsikring Sygdom/Ulykke

Tryghedsforsikring Sygdom/Ulykke Tryghedsforsikring Sygdom/Ulykke Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at det er yderst vigtigt for vores behandling af Deres krav, at skadeanmeldelsen er fuldstændig udfyldt. Samtlige spørgsmål til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01 BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01 1. Hvem forsikringen gælder for 1.1 Forsikringen kan tegnes af enhver forbruger, der

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere