Peter Kj{rsgaard Hartung 26. juni Bilforsikring }rlig pris * kr Indeks. Indbo }rlig pris * kr Indeks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Kj{rsgaard Hartung 26. juni 2014. Bilforsikring }rlig pris * 6.943 kr. 2014 Indeks. Indbo }rlig pris * 2.195 kr. 2014 Indeks"

Transkript

1 H»rdumsgade 24, st 5000 Odense C Tilbud om forsikring gennem Tjenestem{ndenes Forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} de forsikringer, du har efterspurgt: Bilforsikring }rlig pris * kr Indeks Indbo }rlig pris * kr Indeks Ulykke }rlig pris * 728 kr Indeks Hundeansvarsforsikring, }rlig pris 263 kr. Indeks-}ret efter prisen viser det }r, prisen g{lder for. *Eventuelle afgifter specificeres p} hvert tilbud, men stormflodsafgiften forh»jes efter fra 30 kr. til 60 kr. for hver police, hvor den skal opkr{ves (bygnings- og indboforsikring). Tilbuddet g{lder 1 m}ned fra i dag. En god start Som kunde i Tjenestem{ndenes Forsikring f}r du en r{kke fordele: Ò du betjenes af den lokale forsikringstillidsmand Ò du er sikret hurtig hj{lp, hvis uheldet er ude. Uanset klokkeslet tager vi h}nd om skaden og giver dig forsikringsm{ssig assistance, n}r du ringer til os Ò p} kan du altid l{se om nyheder, se dine egne forsikringer og vilk}r, bestille r»dt og gr»nt kort til bilen, anmelde skade og meget andet. Accept af tilbud. Du accepterer tilbuddet ved at ringe eller maile til mig. Husk at oplyse tilbuds/policenummer. Har du sp»rgsm}l Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har sp»rgsm}l om forsikringstilbuddet, eller»nsker andre oplysninger. Venlig hilsen Max Hjelmdal Jensen Telefon Tjenestem{ndenes Forsikring Sammenhold betaler sig NB N}r du accepterer tilbuddet, modtager du forsikringspolice ved forsikringens ikrafttr{den. Forsikringsbetingelser findes p} eller kan bestilles hos os.

2 Bilforsikring Navn Foruds{tninger Tilbudet g{lder en Ford Ka Digital 69HK 1,2 3d. Hatch, }rgang Prisen g{lder kun personk»rsel hvor bruger bor i postnr Den }rlige k»rel{ngde er aftalt til til km. P} baggrund af oplysningerne om brugerens alder, skadefri k»rsel og anciennitet kan indplaceringen ske p} Clubvilk}r. Den anf»rte pris foruds{tter korrekt indregistreret og oplyst bruger, bilmodel m.v., samt at der er tegnet andet hoved-produkt. Normale/Club vilk}r Ansvar Kasko Tryg Vejhj{lp i Danmark Selvrisiko Normale vilk}r betyder, at Du ikke stiger i pris ved en enkelt skade - Du forts{tter bare med startvilk}rene. - Hvis du har f}et Club vilk}r, kan Du have h»jst 2 skader inden for 24 mdr., uden at prisen p}virkes. Skyldes en skade brand, tyveri eller genstande, der falder ned p} bilen, f}r den aldrig betydning for hverken vilk}r eller pris. Club: Hvis du ud over bilforsikring har 1 af disse andre hoved-produkter hos os: Familie, Ulykke eller Villa/Fritidshus, kan du f} Club fordele og en lavere pris, n}r du har skadefri k»rsel de seneste 4 }r og er fyldt 27 }r eller kan dokumentere skadefri k»rsel de seneste 6 }r. Club vilk}r bortfalder dog igen ved mere end 2 skader inden for enhver 24 m}neders periode. D{kker ansvar for skade p} andre personer eller deres ting. D{kker skader p} bilen som p}k»rselsskader, brand og tyveri. Omfatter ogs} SOS-d{kning ved k»rsel i udlandet. Assistance ydes enten p} stedet eller ved bugsering af bil og videretransport for f»rer og passagerer ved driftstop eller uheld, hvor bilen ikke kan forts{tte ved egen kraft, eller hvis f»rer rammes af ildebefindende, sygdom eller tilskadekomst under k»rslen. Til Tryg Vejhj{lp er knyttet en fordelagtig l}nebil. Tryg Vejhj{lp er for biler med en totalv{gt p} maks kg. Ved skade er der en selvrisiko p} kr. dog ikke ved brand, tyveri eller nedfaldende ting p} bilen. Er f»reren ikke forsikringstager, registreret bruger, {gtef{lle eller samlever, men en anden person under 26 }r, g{lder en ekstra selvrisiko p} kr. ved k»rselsskade. * Selvrisiko bel»b indeksreguleres hvert }r den 1.januar. Gebyr og Afgifter Udover prisen skal der betales 56 kr. i skadeforsikringsafgift til staten. Milj»bidrag kr. 101 }rligt er med i prisen herunder. Hel}rlig pris kr.

3 Bilforsikring Forsikringstager 1/Ejer CPR/CVR-nr. Telefon Forsikringstager 2/Ejer CPR/CVR-nr. #ndring af best}ende forsikring Adresse Postnr. og by Policenr. H»rdumsgade 24, st 5000 Odense C Bruger CPR/CVR-nr. Tegningsagentur Adresse Postnr. og by H»rdumsgade 24, st 5000 Odense C Anden betaler end forsikringstager CPR/CVR-nr. Adresse Postnr. og by Oplysninger om bilen Reg nr. Fabrikat, model, type Ford Ka Digital 69HK 1,2 3d. Hatch $rgang Bil til personk»rsel Leasing Egenv{gt Stelnr X Personbil Varevogn 825 Tilkobling $rlig k»rsel KM stand (pr{cis) Afl{sningsdato Ja X Nej til km. Grundd{kning: X Lovpligtig ansvarsforsikring Tilvalgsd{kning: X Kaskoforsikring X Tryg Vejhj{lp Udvidet glas F»rerforsikring Udvidet Tryg Vejhj{lp Bilsavn Selvrisiko p} kr.: Anciennitet Antal }r med egen bil Skadedatoer for bonusbelastende skader Antal skadefri }r 6 Skal indplacering ske som k»ret»j nr. 2? Opgiv reg.nr. p} k»ret»j nr.1 i Tryg. Reg.nr. Andre oplysninger Har forsikringstageren eller andre i husstanden tidligere f}et opsagt eller f}et p}lagt sk{rpede vilk}r af motork»ret»jsforsikringer? Nej Ja - Hvis ja - angiv... Angiv selskab og policenummer Hvorn}r Hvorfor Tilmelding til BetalingsService Pengeinstituttets navn/afdeling Reg.nr. Kontonr. Kontohavers CPR-nr./CVR-nr. Ikrafttr{delse Ikraft pr.reg.dato Termin Hovedforfald Vilk}r Pris X Ikrafttr{delsesdato: X 1/1 }rlig 1/2 }rlig 1/4 }rlig m}nedlig Club kr. Tidligere forsikring/skadeforesp»rgsel Selskab Policenr. Hvis opsigelse- angiv dato: Opsiges/opsagt af Kunde Jeg»nsker at g»re brug af retten til kort opsigelse Ja Nej Samtykke/Fuldmagt, Ikrafttr{delse og Underskrift Undertegnede erkl{rer, at jeg ikke har kendskab til skader eller tvister, der kan medf»re krav mod denne forsikring, samt at alle sp»rgsm}l er besvaret i overensstemmelse med sandheden. Jeg giver samtykke til, at Tryg m} indhente oplysninger om skadeforl»b, anciennitet og eventuel opsigelses}rsag for mine nuv{rende eller tidligere forsikringer i andre forsikringsselskaber. Dato Underskrift Tryg Tryg kan bruge oplysningerne til vurdering af, om, og i givet fald p} hvilke vilk}r Tryg vil overtage / tegne forsikringen. Forsikringen starter p} det aftalte tidspunkt, dog tidligst datoen for selskabets modtagelse af beg{ringen. Forsikringen leveres af Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

4 Indbo Tilbudsnummer: Forsikringstager Forsikrede b»rn Selvst{ndig erhvervsdrivende Forsikringssted Nej Hverken du eller din {gtef{lle/samlever er selvst{ndig erhvervsdrivende Du er selvst{ndig erhvervsdrivende, n}r din prim{re indkomst kommer fra et selvst{ndigt erhverv med en oms{tning h»jere end kr. (ekskl. moms). H»rdumsgade 24, st, 5000 Odense C Villalejlighed med et boligareal p} 65 m2. K{lderareal, der ikke er godkendt til beboelse, er p} 65 m2. Boligen er med h}rdt tag. Bof{llesskab Tyverialarm Foruds{tninger Nej Nej Prisen er beregnet ud fra: - at du er berettiget til medlemskab i Tjenestem{ndenes Forsikring - at du eller din {gtef{lle/samlever ikke er blevet p}lagt sk{rpede vilk}r eller har f}et opsagt en indboforsikring i et andet selskab. Sk{rpede vilk}r betyder, at forsikringen er p}lagt selvrisiko, h»jere pris,»gede sikringskrav eller d{kninger er fjernet. - at du eller din {gtef{lle/samlever ikke har anmeldt skader inden for de seneste 3 }r - at hverken du eller din {gtef{lle/samlever er registreret i RKI eller Debitor Registret I nogle situationer kan det v{re n»dvendigt, at vi vurderer risikoen for fx vand- og tyveriskade, inden vi accepterer forsikringen. Pris pr. }r uden afgifter kr. Prisen g{lder i 2014 og bel»bet betales med kr. hel}rligt. Pris pr. }r med kr. afgifter Prisen g{lder i Afgifter Udover prisen skal der betales 24 kr. i skadeforsikringsafgift til staten. Hvert }r opkr{ver vi 30 kr. i stormflods- og stormfaldsafgift til staten.

5 Indbo Tilbudsnummer: Urigtige oplysninger Tilbuddet er givet under foruds{tning af, at du ikke kender til skader eller tvister, der kan medf»re krav mod forsikringen. Samtidig er det en foruds{tning, at alle de oplysninger, du har givet os, og som ligger til grund for de forhold, der st}r i tilbuddet, er i overensstemmelse med sandheden. Er der fejl i tilbuddet, skal du straks kontakte os og f} dem rettet. If»lge Forsikringsaftaleloven kan afgivelse af urigtige oplysninger resultere i, at forsikringen oph{ves fra ikrafttr{delsestidspunktet, at erstatningen bliver sat ned, eller erstatningen falder helt bort ved en skade.

6 Indbo Tilbudsnummer: Forsikringen omfatter Brand, El-skade, Tyveri og h{rv{rk, Vejrskade, Udstr»mning, F{rdselsskade, Skade p} bagage i udlandet, Psykologisk krisehj{lp, Ansvar og Retshj{lp. Forsikringen omfatter ikke Pludselig skade og Elektronikskade. Standardsummer Forsikringen har ingen»vre forsikringssum. Det betyder, at du ikke beh»ver at vurdere den samlede v{rdi af dine ting. Men forsikringen har dog f»lgende begr{nsninger: Maks. sum }r 2014 Enkelte ting Ting (ikke "Grupper af ting") kr. pr. ting Penge og lignende kr. pr. skade Cykler kr. pr. cykel Grupper af ting Designm»bler (se ''Ordforklaring''), i alt kr. pr. skade Smykker, i alt kr. pr. skade Guld og s»lv, i alt kr. pr. skade Pr. samling (se ''Ordforklaring'') kr. pr. skade Ansvar, maks. Personskade kr. pr. skade Tingskade kr. pr. skade Retshj{lp, maks. Retshj{lp kr. pr. tvist Summer du har valgt Tyveri uden for Sum ved tyveri uden for boligen kr. pr. skade boligen Summer ud over Standardsummer og Summer du har valgt F»lgende maks. summer g{lder, uanset hvilke standardsummer du har, og uanset hvilke summer du har valgt: Tyveri inde i din Sum for tyvet{kkelige ting, n}r der ikke har v{ret bolig forsvarligt afl}st kr. pr. skade $benlyst tyveri (ran) Guld, s»lv, smykker, perler og {delstene kr. pr. skade K{lder Sky- og t»brudsskader i k{lder, der ikke er godkendt til beboelse kr. pr. skade

7 Indbo Tilbudsnummer: Selvrisikobel»b Forsikringen indeholder forskellige selvrisikobel»b, som er de bel»b, du selv skal betale ved en skade: Selvrisiko }r 2014 Forsikringens Individuel selvrisiko 0 kr. pr. skade selvrisiko S{rlig selvrisiko S{rlige selvrisikobel»b g{lder altid uanset forsikringens individuelle selvrisikobel»b: Ansvarsskader - Person- og Tingskader G{stebudsskader, skader p} l}nte og lejede ting og b»rns ansvar 0 kr. pr. skade kr. pr. skade Retshj{lp 10 % af skaden, dog min kr. pr. tvist Ordforklaring Designm»bler Samling - Poul Henningsen (fx Koglen, PH lamper) - Arne Jacobsen (fx Svanen, #gget, Myren, Syveren) - Piet Hein (fx Elipsebordet) - Hans J. Wegner (fx CH04 stolen, Oxchair, Kinastolen) - Verner Panton (fx VP Globe lampen) - Charles & Ray Eames (fx Eames RAR Gyngestol, Eames Lounge Chair) - Bruno Mathsson (fx Pernilla, Eva) - Poul Kj{rholm (fx PK 22 stole) - B»rge Mogensen (fx stole, sofaer) - Poul M. Volther (fx Corona stol) Har du mere end en ting inden for n af nedenn{vnte kategorier, er der tale om en samling: - Frim{rker og m»nter - Skulpturer - Malerier - V}ben - B»ger og kort (fx s»- og landkort)

8 Ulykke Forsikringstager Foruds{tning Forsikrede Tilbudet p} ulykkesforsikringen er baseret p} nedenst}ende oplysninger. D{kningsomfang Forsikringen d{kker ulykkestilf{lde med f»lgende forsikringssummer: for forsikrede Hele d»gnet - erstatning ved 100% varigt m n / invaliditet kr. D{kning ved varigt m n / invaliditet fra 5%. Forsikringen forts{tter efter forsikredes fyldte 59 }r til forh»jet pr{mie. Tandskaded{kning Dobbelterstatning Behandlingsudgifter Hel}rlig pris Gebyr og afgifter D{kker ved ulykkestilf{lde skader p} t{nder samt tandprotese, n}r protesen beskadiges i munden. Tandskader d{kkes ikke, hvis skaden sker ved ud»velse af farlig sport. Giver dobbelt erstatning ved ulykkestilf{lde, som medf»rer en m ngrad p} 30% eller derover. D{kker udgifter - som f»lge af ulykkestilf{lde - til fysioterapeut og kiropraktor. Udgifterne er d{kket indtil m ngraden er fastsat, dog maksimalt i 12 m}neder regnet fra skadedatoen. 728 kr. Udover prisen skal der betales 9 kr. i skadeforsikringsafgift til staten.

9 Ulykke Forsikringstager CPR-nr. Privat telefon Adresse Postnr. og by Policenr. H»rdumsgade 24, st 5000 Odense C Anden betaler end forsikringstager CPR-nr. Tegningsagentur Adresse Postnr. og by H»rdumsgade 24, st 5000 Odense C Forsikrede Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by Krydsulykke H»rdumsgade 24, st 5000 Odense C Ja X Nej Forsikringsomfang for forsikrede Grundd{kning: X Heltid invaliditetssum: kr. Heltid d»d sum: Tilvalgsd{kning: X Tandskaded{kning X Dobbelterstatning X Behandling Farlig sport Motorcykel, scooter eller 45-knallert Amputationsd{kning Forsikrede barn/b»rn Barnets navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by Barnets navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by Barnets navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by Barnets navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by Forsikringsomfang for barn/b»rn Grundd{kning: Heltid invaliditetssum: Tilvalgsd{kning: Tandskaded{kning Dobbelterstatning Behandling Farlig Erstatning ved varigt m n / invaliditet fra X 5% N{rmeste p}r»rende er begunstiget ved d»dsfaldserstatningens forsikrede en anden begunstiget i stedet for de n{rmeste p}r»rende? Hvis ja - angiv navn: CPR-nr./CVR-nr. Tilmelding til BetalingsService Pengeinstituttets navn/afdeling Reg.nr. Kontonr. Kontohavers CPR-nr./CVR-nr. Ikrafttr{delse Termin Hovedforfald Pris Ikrafttr{delsesdato: X 1/1-}rlig 1/2 }rlig 1/4-}rlig M}nedlig kr. Anden ulykkesforsikring som du»nsker vi skal opsige for dig Selskab Police Nr. 1. Skriv NAVN p} policens ejer, og DATOEN du»nsker vi skal opsige pr., fx. hovedforfalds-dato, eller en brugbar dato for Kort Opsigelse ** Selskab Police Nr. 2. Skriv NAVN p} policens ejer, og DATOEN du»nsker vi skal opsige pr. fx. hovedforfalds-dato, eller en brugbar dato for Kort Opsigelse ** Jeg»nsker at bruge retten til KORT OPSIGELSE ** ** s} policen kan opsiges med 30 dages varsel (mindst) til den 1. i en m}ned, hvis vi f}r besked fra dig for (s{t X) Police Nr. 1: 2: om det i god tid inden. - Bruger du kort opsigelse, skal du nok betale et gebyr til det tidligere selskab. Ikrafttr{delse og Underskrift : Undertegnede erkl{rer, at jeg ikke har Forsikringen starter p} det aftalte tidspunkt, dog tidligst den dag vi har kendskab til skader eller tvister, der kan medf»re krav mod denne forsikring, modtaget beg{ringen. Forsikringen leveres af: samt at alle sp»rgsm}l er besvaret i overensstemmelse med sandheden. Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Dato Underskrift

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk Priser 01.01.2013

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

Pris- og produktoversigt

Pris- og produktoversigt Pris- og produktoversigt 2013 2 Indhold Indledning... 4 Bilforsikring Standard med trinregulering... 6 Bilforsikring Superelite uden trinregulering... 10 Motorcykelforsikring med trinregulering... 12 Knallertforsikring...

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Audi Trinbilist forsikring

Audi Trinbilist forsikring Audi Trinbilist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Audi Trinbilist

Læs mere

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014 Hotel Kongens Ege Aps Borupvang 4 2750 Ballerup All Risks forsikring for udlejningsejendom, erhverv I denne police og i vilk}rene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har aftalt med jer. Det

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 12.05.2015 Sagsnr.: 89000891 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Bjerring Hede 41, 8850 Bjerringbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere