December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen"

Transkript

1 December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen

2 Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6 Træf Viborg...7 Nyt fra Ungdomsgruppen...7 Myastenigruppen...10 Myastenikere on tour...10 Telefon og mailliste...10 Mørk er november og løvfaldet slut, vandet begynder at fryse, lyset fra solen og stjernerne brudt, da må vort hjerte selv lyse. Synge vil vi, legen er magt, mer end beregning forstand og foragt, værn mod det sorte og tomme. Om der svæver dødeligt dræ, vil vi dog elske og plante et træ, frugter kan uspået komme. Skrev Thorkild Bjørnvig, hvor det dog passer, - og hvor er det dog en dejlig optimistisk sang. Netop den stemning jeg havde, da jeg gik fra introkurset midt i november. Alle I nye MG ere havde fået fyldt på hele weekenden, det var mørkt og kold, da vi kom, og vel stadig uden for da vi tog af sted, men jeg tror, at der var plantet et træ i mange og lyset og optimismen kommet tilbage. Dette nyhedsbrev omhandler hovedsageligt, hvad der er sket siden sidste nyhedsbrev. Så her vil jeg lige se fremad mod næste år, hvor vi igen skal have seminar. Arbejdsgruppen er i gang med at finde et passende sted på Sjælland, hvor vi kan være i sensommeren Vi arbejder også videre med bl.a. oplysning, kontakten til sygehusene, og evt. andre arrangementer. I MG-arbejdsgruppen har vi måttet sige farvel til Kammilla der er trådt ud med øjeblikkelig virkning, da hun desværre er blevet syg med modermærkekræft Vær med til at præge Myasteni-gruppens arbejde, bl.a. ved at henvende dig til et af gruppemedlemmerne med gode ideer, og tilbagemeldinger. Den absolutte indflydelse har du på vores seminar, hvor medlemmerne til arbejdsgruppen vælges. Jeg håber, at du vil synes om denne udgave at MG-Nyhedsbrevet. God læselyst Johannes Gravgaard Grejsbjergvej 7, Grejs 7100 Vejle Johannes Gravgaard NB! I første udgave kom de sidste sider ikke med, vi beklager. Vi retter op på det ved at udsende denne anden udgave. JG 1

3 Henrik Ib Jørgensen blev i sommer den nye direktør for Muskelsvindfonden og dermed også for os i Myasteni-gruppen. Henrik Ib skriver til MG-Nyhedsbrevet: Kære MGere EN TURBOLENT SOMMER Første april startede jeg som direktør for Muskelsvindfonden med store forventninger og masser af gå-på-mod. Teltpælene på Østerbro i København blevet revet op og familien med kone og tre børn flyttede til et stråtækt bondehus Jylland i begyndelsen af sommerferien. De Grønne Koncerter stod foran sit 25. års jubilæum og der ventede en stor koncert med The Police som en ekstra prik over i et. Muskelsvindfonden havde haft en række gode indsamlingsår. Pengekassen var vokset. Man var lige flyttet ind i et nybygget domicil på grunden ved MarselisborgCentret. De fleste medlemmer og medarbejdere havde næsten glemt, at det også kunne regne om sommeren i Danmark og at Muskelsvindfonden kunne risikere at tabe penge. End ikke i min vildeste fantasi havde jeg forestillet mig, at det kunne gå galt. Men det gjorde det altså og opgaven blev en lidt anden end jeg havde forestillet mig. Publikum svigtede Åh Abe. Det gjorde vejrguderne også med hedebølge i den ene weekend og styrtregn i den anden. Den våde sommer gjorde også anden halvdel af de grønne koncerter til en alvorlig prøvelse. Sidst, men ikke mindst, endte vi med at betale nogle dyre lærepenge for den store Police-koncert. Mit første halve år i Muskelsvindfonden blev en turbulent start. Men jeg har langt fra mistet modet og er fortsat meget fortrøstningsfuld når det gælder fremtiden. Det skyldes ikke mindst alle disse mennesker, som Muskelsvindfonden består af. Medlemmer, crewer, medarbejdere og politiske ledere. Sjældent har jeg oplevet at få så varm en modtagelse. Før jeg kom til Muskelsvindfonden har jeg været medejer af et musikspillested, en café og en restaurant i København. Jeg har været politisk 2 aktiv i både lokale og nationale sammenhænge senest i forbindelse Next Stop Sovjetkampagnen, som jeg var projektleder for i slutningen af 80erne og begyndelsen af 90erne. Sidste sommer færdiggjorde jeg en HD i Organisation og ledelse på handelshøjskolen i København. Jeg synes derfor jeg har prøvet lidt af hvert, men alligevel gjorde menneskene i og omkring Muskelsvindfonden stort indtryk på mig. Der er en livkraft og et godt sæt værdier, som uanset økonomisk styrke nok skal få sagen til at overleve. Men når en organisations evne til at tjene penge i den grad svigter som det er sket i år, bliver man nødt til at reflektere over ens adfærd. Hvad er man god til og hvad kan man gøre bedre? Hvad kan Muskelsvindfonden, som andre organisationer ikke kan? Hvor ligger vores styrker og svagheder? Hvis vi ikke kommer lidt tættere på en forståelse af de spørgsmål, er det overhængende risiko for at vi begår de samme fejltagelser en gang til. Muskelsvindfonden har altid sat en ære i at tjene penge til foreningens arbejde ved egen kraft og ikke ved at gå tiggergang med lodsedler og raslebøsser. Den holdning har tilstrukket mange gode medarbejdere og samarbejdspartnere gennem årene og det har skabt respekt omkring fonden i vide kredse. Det har også gjort fonden stor og stærk - større end medlemstallet umiddelbart berettiger til. Men når man vil tjene penge, er der også en risiko for at tabe penge og Muskelsvindfonden har da også lidt svære tab gennem tiderne. Man har forsøgt sig med forretninger i flere forskellige retninger, men er altid vendt tilbage til den sikre vare omkring Grøn Koncert, som dybest set repræsenterer det altoverskyggende omdrejningspunkt i vores indtjening. Året 2007 viser blot hvor sårbare vi er, når vi alene er afhængige af Grøn Koncert. Fire dage med regnvejr og

4 vi kommer til at mangle 6-7 mio. kr. Selv om det er surt at smide et tilsvarende antal millioner på en ekstraordinær koncert med Police, er der altså en god grund til at forsøge i den retning - for fonden trænger i den grad til en aktivitet at tjene penge på når Grøn Koncert med jævne mellemrum svigter. Derfor er der faktisk også god grund til at glæde sig over den gode afvikling på Policekoncerten. Muskelsvindfonden fik vist, at vi kan levere en god og sikker oplevelse for mange mennesker. Men vi fik også vist, at vi nogle gange overvurdere potentialet i de aktiviteter, vi sætter igang. De fleste koncertarrangører burde være jublende lykkelige for mennesker. Men det var ikke nok til at klare vores omkostninger og det har vi lært. Fordi vi var så gode til at afvikle har vi ikke opgivet at gøre det igen. Men fordi vi ikke var gode nok til at tjene penge på det, har vi ikke råd til at være ligeså risikovillige næste gang. Heldigvis havde Muskelsvindfonden økonomisk styrke til at bære et tab. Derfor har vi også valgt at fastholde niveauet i medlemsaktiviteterne i det kommende år, ligesom vi har fastholdt vores kompetente medarbejderstab, så vi er i stand til at bevare vores evne til at tjene penge næste år. Men vi er gået igang med at kigge vores aktiviteter efter i sømmene. Der er lagt ny pressestrategi på Grøn Koncert. Allerede i denne uge offentliggøres det første navn til udgaven. Det er ikke sikkert, at Åh Abe fortsætter i sin nuværende form. Vi har aldrig formået at gøre koncerterne til en forretning, hvor risikoen står i et rimeligt forhold til indtjeningspotentialet. Mange har også kritiseret koncerterne for at være for store og uoverskuelige for de mindste, hvilket kan have været medvirkende til at mange efterhånden bliver væk. Ud over udvikling af indsamlingsaktiviteterne kommer det kommende år især til at stå i Musholms tegn. Inden udgangen af 2008 skal der tages stilling til, hvorvidt centret skal udbygges med en tredie og sidste etape. Det kræver dog, at der forinden bliver taget nogle markante initiativer i forhold til at få optimeret den nuværende drift eller får skabt nogle få resultater, der kan skabe tro på at vi kan få centret til at balancere bedre efter en udbygning. Musholms bestyrelse skal i begyndelsen af december tage stilling til en udviklingsrapport, som derefter skal præsenteres for bestyrelsen i Muskelsvindfonden. Som I kan se er der nok at se til. Jeg håber jeg give mit positive bidrag til udviklingen og ser frem til at komme videre med udfordringerne i det nye år. Godt nytår, Henrik Ib, Århus 26. november NRMG Nordisk Råd for Myastenia Gravis Den danske myastenigruppe og dermed Muskelsvindfonden var i år vært for NRMG delegeretmødet. Et møde der holdes hvert andet år for at udveksle erfaringer, lære af hinanden og styrke båndene mellem Myastenigrupperne i Norden. Rådet blev holdt i Muskelsvindfondens lokaler sidste weekend i september. Hver nation sender normalt to delegerede. Men som arrangører havde vi i Danmark bedt om at der kom en tredje med fra hvert land, en ungdomsrepræsentant. Deltagerne mødtes fredag aften, efter at de var blevet hentet ved toget eller ved en af lufthavnene, der var ikke program, men snakken gik under måltidet på en hyggelig restaurant i Århus gamle kvarter. Lørdag var der forelæsning ved prof. Johs. Jakobsen, 3 De delegerede ved NRMG Undtagen Norge der var taget hjem og fotografen. Fra Danmark deltog Asger Frost, Rikke Birk Larsen, Mette Fomsgaard, Lotte Frank og Johannes Gravgaard (fotos jg)

5 og case-story om rehabilitering i praksis når lægen har gjort sit job.. Hovederne blev frisket op efter dagens seriøse snak med en tur i Den Gamle By, og om aftenen med uformel og hyggeligt samvær. Søndag blev den mere officielle del afholdt. Landene aflagde deres foreningsrapport hvilke arrangementer, og hvad har de lavet siden sidste møde og den officielle generalforsamling fandt sted. Vi i Danmark afgav formandsposten til Finland som skal være vært for næste NRMG delegeretmøde. Text og foto JG NRMG rådsdeltagerne lytter til Johs Jacobsen INTRODUKTIONSKURSUS FOR NYE MYASTENIKERE Rehabiliterings Center for Muskelsvind har igen afholdt introduktionskursus for nydiagnosticered myastenikere. Ikke før har der været så mange deltagere. 29 nye myastenikere med deres pårørende. Der var børnepassere til børnene, så både MG eren og hans/hendes ledsagere kunne få det maksimale ud af de mange oplæg. Preben og Efie var blandt de deltagende nye MGere, og MG-Nyhedsbrevet har bedt dem skrive om deres første møde med andre myasteniker og det at høre om myasteni en hel weekend- Da jeg sad i bilen sammen med konen, på vej til introduktionskursus for nye myastenikere, sagde jeg til Lise at jeg egentlig har det lidt mærkeligt. Ved ikke rigtig hvad jeg vil møde, for indtil nu har jeg kun læst om sygdommen. Lidt bange for at mit eget spejlbillede vil krakelere. Lise var også spændt og da vi den første aften kom i snak med forskellige hørte vi at et hyppigt stillet spørgsmål var hvem af jer er bærer af sygdommen?. På den ene side er det jo godt at vi kan være anonyme med vores sygdom hvis vi vil, men andre gange ville det være rart hvis andre kunne se på os når der er noget vi ikke magter så det ikke bare er skaberi. Ellers megen ros til arrangørerne. Alle jeg talte med var glade for arrangementet. Sjov fremstilling med at være indlagt på et senge løst hospital. Godt med oplysning og godt med tid til snak i grupperne. Tror i øvrigt at de pårørende til myastenikere fik rigtig meget ud af at snakke med hinanden. Os der har sygdommen, kan jo læse og skrive med andre inde på debatforum for myastenikere. Kan varmt anbefales. Men de pårørende har ingen at snakke med derhjemme. Tror nok at i samtalegruppen på kurset blev, konerne enige om at det skulle være slut med slåbrok efter kl 10 om formiddagen! Programmet var tætpakket, men vi fik lov til at udfylde et evaluerings ark. Hvad var godt og hvad kunne være bedre. For egen regning vil jeg sige at jeg godt kunne have brugt ½ time på en præsentation af alle på kurset. Så kunne vi lige finde ud af hvem der bor i samme 4

6 landsdel som en selv. Jeg kunne også have brugt en omfordeling af nogle punkter. F.eks. at vi først får præsenteret diverse facts om muligheder og rettigheder og så sidste dag på programmet at få psykologen MG-Nyhedsbrev - december 2007 ind og så få tid til at snakke lidt mere afslappet om os selv og med hinanden. Men sådan har vi måske alle gjort tanker om hvordan noget kunne være anderledes. Jeg vil i hvert fald glæde mig til der bliver andre arrangementer. Synes det var dejligt at mødes med alle jer andre. En stor lettelse at vi ser så normale ud, men bag facaden har vi alligevel så mange fælles problemer som vi kunne snakke om en anden gang. Preben Bech, ny myasteniker Billeder fra Introkurset, snak i grupper, snak over kaffen og oplæg i salen (fotos jg) At springe ud som myasteniker - I weekenden fra den 16. november til 18. november deltog jeg sammen med ca.70 andre deltagere foruden arrangører, oplægsholdere og frivillige børnepassere på introduktionskursus for myastenikere arrangeret af Rehabiliteringscenter for Muskelsvind på Musholm Bugt Feriecenter i Korsør. Johannes Gravgaard fra Myastenigruppen spurgte mig efterfølgende, om jeg ville skrive et par ord om min oplevelse af kurset. Jo, det kunne jeg vel godt. Som en kort personlig hilsen til de mange søde mennesker, der deltog i kurset, og en refleksion over, hvad det betyder, for første gang at møde andre myastenikere, og dele oplevelser, viden, og indsigt, foruden velsmagende måltider, vin og gode historier. Jo, det ville jeg gerne, for man tænker også bedre, når man skriver. At springe ud som myasteniker?! Det lyder næsten som at kaste en tung byrde af sig, det lyder som bøgen, der grønnes og bøssen, der springer ud og endelig kan være sig selv. Som en befrielse Men den er der ikke nogen, der hopper på! Forårskåde og frygtløse? Næ ikke just! Lige meget, hvor meget man kniber sig i armen, er det at være myasteniker, en drøm, man ikke vågner af, og følelsesløsheden i arme og ben, skyldes ikke, at man sover, men at musklerne sover. De vil ikke, som vi vil. Fingrene vil ikke gribe, benene ikke bære, man taber 5 ting, og føler sig selv fortabt, klodset og træt, ude af stand til at orke det hele eller det halve, ude af stand til at være det kapable menneske, man var og så, efter diagnosen, som for mit eget vedkommende var en lykkelig begivenhed, sådan da, i hvert fald en forklaring, på alt det mærkelige, så, ved medicinens hjælp, får man lov til at atter at generobre tingenes verden, høre til blandt agerende, næsten som den man var, og dog ikke helt. Springet, er et spring ud i uvisheden. Hvor stor en del af ens identitet knytter sig til det at være kronisk syg? For nogle er det måske en forsvindende lille del, der er fuldt integreret i ens personlighed og ikke føles særlig besværlig. For andre, mindre heldige, betyder sygdommen en konstant og altoverskyggende slidsom kamp i dagligdagen og et træt blik på dem, der siger, det nok skal gå alt sammen. Forud for kurset spekulerede jeg på, om de andre myastenikere, jeg skulle møde der, måske havde det meget dårligere end jeg, - og i så fald, ville jeg så få en forsmag på min egen fremtid? Sygdommen er uforudsigelig og kan være progredierende. Ville jeg føle mig som den enøjede blandt blinde, eller som den blinde blandt enøjede? En gåtur fra Korsør station gennem novembertusmørke er meget velegnet til sådanne skumle tanker. Men, i mødet med andre viser

7 det sig heldigvis, at det er nærvær, der vokser og ikke skrækscenarier, og at det ikke er sygdommen, du møder, men personen. At møde Helle og Ida, Jette og Ove, Lise, Preben, Bente og Henrik, Ruth, Kirsten, Ida og, og er først og fremmest alt muligt andet (og rigtig hyggeligt skal jeg hilse) og så, for en afmålt tid, er det også et møde, der har med sygdommen at gøre. Jo. Det er så også o.k. Og et privilegium at høre en læge komme med et langt kvalificeret oplæg og masser af ditto bidrag fra os, eksperterne. Marianne, der om aftenen modigt og ærligt beretter sin egen historie. Og Bettina, der med velanbragte guldklumper gør opmærksom på små og store forskelle på mænd og kvinder (nogle af dem kendte vi godt ), men også på, at vrede er vikarfølelse for sorg, og at måden, man tager pillerne på, er et billede på, hvordan man opfatter sygdommen. Hvor mange måder er det så lige, der er? Mange, rigtig mange! Man kan fx skrive tidspunkter op og krydse af, stille vækkeuret til at ringe 5x, stille mobilen, have pilleæsker i samtlige tasker, vente til sidste pille er spist, før man ringer og får fornyet recepten, kaste Mestinonerne i sig, glemme at tage dem, kigge på dem i lang tid og spørge sig selv, om man nu igen har glemt at tage dem. Og skælde ud på dem. For det er da noget skidt med alt det kemi, og rigtig dyrt tillige med, men de er også gode at ha, de sataner. Uanset sukkerovertræk og hyggelige farver er det en bitter pille at sluge, og den ligger ikke godt i maven, er vi flere, der kan skrive under på. Men gad vide, om ikke der er lige så mange måder at tage sin medicin på, som der er deltagere her på Musholm denne weekend, og lige så mange måder at springe ud som myasteniker, som der er myastenikere? Jeg tror, jeg er kommet lidt nærmere en erkendelse af, at myastenien er en del af mig, jeg ikke kan negligere. Hvordan føles det? Det skal jeg nok mærke efter igen og igen. Det, der føles godt, her efter en indholdsrig weekend, er at man kan springe ud i det sammen - og lande blødt. Efie Beydin, ny myasteniker Udflugt i Nordsjælland Lørdag d. 18. august, mødtes 28 glade og forventningsfulde deltager til Myasteni-træf, foran Jægerspris Slot i Hornsherred. Formiddagen havde budt på mørke skyer og regn, men præcis 11:45 skinnede solen fra en klar himmel og slottet tog sig ud fra sin bedste side. Da alle var samlet, gik det, for Myastenikere, i rask trav op til hovedindgangen. Kustoden som vi var så heldige at få tildelt fortalte levende og med en masse gode historier, om Jægerpris Slot og Grevinde Danner som havde fået slottet i fødselsdagsgave d. 21. april 1854, af sin mand, Kong Frederik d.7. Sammen brugte de mange år og penge på at renovere slottet. Efter en dejlig tur var der frokost i Cafe Danner, som var tilknyttet 6 Fotos Bengt Andersen slottet. Og joh, til dem som tvivlede, det var fiskefrikadeller. Herefter gik turen til Kirsten og Kurt Jacobsen som lagde sommerhus og kaffe til et par timers fornøjeligt samvær, løs tale og hygge. Tak til Poula Hansen, Sickan Holtendorf, Irene Lundsgaard og Lea Blom for dejlige kager. Klokken 17:00 var det tid il at bryde op og køre mod Kulhuse Kro, hvor der ventede en dejlig 2 retters menu. Efterhånden som øl, vin og mad gled indenbords, blev stemningen løssluppent og ved 10. tiden brød selskabet og efter en rigtig god og dejlig dag, gik turen hjemad Trætte men tilfredse efter et godt træf. Stor tak til arbejdsgruppen. På gensyn næste gang der inviteres til træf. Claus Linné, pårørende.

8 Weekend-træf i Viborg Den 9.og 10. juni 2007 deltog vi i Myasteni-træf på Kursuscenter Spar 10 i Viborg. Det var første gang min kone og jeg var med, idet jeg for nylig blev medlem i foreningen. Det var en rigtig god og positiv oplevelse, at møde og tale med andre, som havde levet med sygdommen i mange år, og vi kan begge på det varmeste anbefale nye medlemmer, at deltage i sådanne arrangementer. Du vil møde en flok glade, positive og optimistiske mennesker, som du kun kan blive i godt humør af at være sammen med, samtidig med, at man kan suge erfaringer og gode råd til sig. Vi mødtes lørdag, hvor vi efter at have indtaget en dejlig frokost, fik en orientering om weekendens forløb. Herefter kørte vi ind til byen, hvor vi sammen med en guide så Viborg Domkirke og den gamle bydel. Efter at vi var kommet tilbage til motellet, var der tid til et lille hvil inden aftensmaden. Derefter hyggede vi os sammen og Johannes Gravgaard havde udfærdiget nogle opgaver, som vi på bedste vis forsøgte at løse. Søndag formiddag holdt neurolog Henning Andersen foredrag og efterfølgende kunne vi stille spørgsmål til ham. Alt i alt en god og givtig weekend. Tak til arrangørerne for en vel tilrettelagt weekend. Vagn og Kirsten Jensen Nyt fra Ungdomsgruppen Guidet tur i sommer-viborg v domkirken, quiz løsning i gårdhaven og afkølende café besøg (fotos jg) Nyt fra Ungdomsgruppen Så er det igen tid til et Nyhedsbrev. Men har vi noget nyt at fortælle? Vist ikke det store. Lørdag d. 11. august mødtes vi til et lille uformelt grillarrangement i Bellinge hos Rikke. Vi var 3 myastenikere med familie, som havde en hyggelig aften, hvor vi både snakkede lidt om vores igangværende ufordringer i forbindelse med myastenien.- Men sandelig også om mange andre ting. Vi skulle endvidere have mødtes til en uformel filmaften i Kokkedal i november, men denne blev aflyst p.g.a. familiære forpligtigelser. Men hvad er så vores videre planer???? Ja, det spørger vi også jævnligt hinanden om!!!! Vi har forsøgt at sammensætte endnu et spørgeskema for at 7 finde ud af, om der er brug for vores gruppe? Vi håber dette enten er udsendt eller kommer snart. Dog er vi desuden blevet gjort opmærksomme på, at nogen ikke modtager noget af vores MG-post. Så her hjælper jo hverken Nyhedsbreve eller spørgeskemaer eller fine invitationer. Det er dog efterhånden vores overbevisning, at der ikke er behov for vores lille gruppe.

9 komster? Nogle af os havde den fornøjelse at deltage på konferencen for Nordiske MG-foreninger. Her erfarede vi, at i Finland mødes unge med MG jævnligt på cafeér rundt om i de større byer. Mødet er fastsat og med deltagelse af unge organiserede myastenikere. Måske er 8 Måske kan vi gøre lige så meget gavn ved blot at stå til rådighed? Vi har også fået respons på, at der ønskes korte arrangementer som ikke kræver en hel weekend for at deltage. Disse er ofte svære at få støtte til fra Fonden, så måske ligger fremtiden blot i uformelle sammendette en mulighed? Foreløbig har vi i hvert fald lagt vores hjerner i blød. Men vi står gerne til rådighed. Og modtager stadig gerne gode ideer fra jer! Mette, Carina, Rikke -kontaktoplysninger side 10 Siden vores debatforum startede er der kommet 330 indlæg om 33 emner og der har været visninger. MG-Nyhedsbrevet har bedt to debattører om at fortælle om debatten. Næsten hver dag checker jeg, om der er kommet nogen nye mails fra vennerne på muskdebatten. Det er efterhånden blevet så indgroet en vane, at jeg knap husker hvordan det hele startede. Det var vel i efteråret i det herrens år 2006, hvor jeg søgte oplysninger om myasteni på internettet. Google funktionen fandt alverdens mærkelige sider om emnet. Jeg husker ikke længere præcist hvordan jeg nåede frem til muskdebatten, kun at det skete på jagt efter information om myastseni. I lang tid fulgte jeg bare siden for aktivitet, men der skete ikke rigtigt noget. Så en dag tog jeg mig sammen, meldte mig som bruger og skrev mit første indlæg. Jeg blev vildt glad da det første svar kom prompte. I starten var der kun en som svarede på mine indlæg, men så en dag dukkede der et nyt navn op på forfatter listen. Nu begyndte der langsomt at komme lidt mere gang i debatsiden. Men jeg kontaktede faktisk også de 2 skribenter via privatbeskeder. Og der gik ikke lang tid før, der kom en voldsom aktivitet af privat beskeder mellem mig og den ene debatrotte. Jeg tror simpelthen vi fandt hinanden på samme rodende stadie. Selvom vi er påvirket på vidt forskellig måde og i meget forskellig grad, så deler vi mange af de samme frustrationer. Nogen dage er vi bare til hygge snak, andre dage udveksler vi konkrete råd, mens der andre gange er brug for en skulder at græde ud ved. Jeg er min debatveninde dybt taknemmelig. Hun er altid parat til støtte eller give en løftet pegefinger, hvis det er det, der er behov for. Det gode ved muskdebatten er, at man har mulighed for at skrive både i et åbent forum som alle kan læse, og under mere private former. Der er emner som jeg ikke har lyst til at dele med hele Danmark. Omvendt er det rigtigt trist hvis al kommunikation ender i det lukkede forum Så længe man ikke glemmer den åbne debat, synes jeg det er fint, at der eksisterer en mulighed for at udveksle private breve. Hen over sommeren er der kommet flere skribenter på debatsiden. Det er dejligt at flere nu søger hjælp, opmuntring og råd fra ligesindede. Jo flere der er aktive, jo større er chancen for at man finder svar på sine spørgsmål. Mit håb er blot at det vil blive lettere at finde vej til siden, eksempelvis ved lettere adgang fra muskelsvindfondens hjemmeside, så endnu flere finder vej til siden. Hvis jeg savner noget på debatsiden er det nok flere garvede myastenikere. Heldigvis er der nogen. Jeg synes det er dejligt at høre hvordan de takler deres mg-ven, som Trine udtrykker det. Et lille indlæg om årets æblehøst viser, at et liv med myasteni ikke kun er piller og bivirkninger. Om nogle få timer sætter jeg kursen mod Musholm til indtroduktions kursus for myastenikere. Jeg glæder mig vildt meget og er fuld af forventninger. Nu skal der sættes ansigter på mange af de myastenikere, jeg har lært at kende på debatsiden. Men jeg frygter det også lidt. Tænk nu hvis man slet ikke kan tale sammen - sådan ansigt til ansigt!! Anita

10 Muskdebatten - kom og deltag!!! Jeg er debattør Daisye på Muskdebatten. Daisye er mit debat navn som jeg har valgt fordi jeg ikke bryder mig om at lægge mit realtivt sjældne navn til skue på internettet. Jeg har været bruger siden i sommers, men har været debattør på nettet siden At være debattør på Muskdebatten er godt til mange ting. Jeg bruger det til at få svar på mine spørgsmål og dele ud af min relative lille viden som Myastenia Gravis patient. Men også til at støtte og få støtte i frustrationerne og sorgen over at være MG patient. Jeg er lidt af en debat rotte og bruger internettet i mange timer hver dag. Både fordi jeg kan lide det, men også fordi jeg har været sofa bundet i lange perioder pga. sygdom. Jeg har nemlig ikke mindre end to autoimmunforsvarsygdomme og har nu været næsten konstant syg i 5 år. Jeg syntes det er en god måde at finde ligestillede som man kan dele sorger og frustrationer og ikke mindst glæder og sejre med. Den mulighed har jeg ikke haft med min første sygdom. Det er svært at være MG patient, for almindelige mennesker forstår os ikke, og systemet har det også svært med os. Men på debatten kan vi tale sammen, om de muligheder som der er, og de oplevelser vi har. Det giver en følelse af ikke at være alene. Mange af emnerne er meget oplysende, eks oplysninger om bivirkninger af medicin og små fifs til hvordan man måske kan ændre sin kost, samt hvilke paragraffer der kan søges hjælp efter. Desuden en del om tymektomering, om man skal/skal ikke og hvor lang tid det tager at rekreere efter sådan en omgang. Eller bare en glad historie fra hverdagen. Der er ingen grænser eller dumme spørgsmål på debatten. Jeg fandt muskdebatten ved at google på Myasteni Gravis. På det tidspunkt var der ikke meget gang i stedet. Det syntes jeg var lidt ærgerligt så jeg begyndte at lave næsten daglige små og store skriverier. Og nu har jeg så snart skrevet 100 indlæg, så det er vel en slags jubilæum, som en af mine søde debattører gjorde mig opmærksom på i dag. Der er helt klart kommet flere brugere som deler deres hverdag med os andre. Nogle er gamle MGere som har stor erfaring som de er søde til at dele ud af men rigtig mange er som jeg ny og har en million spørgsmål om det at skulle forholde sig til en ny hverdag uden de aktiviteter og det arbejdsliv som vi plejer. Når man er bruger af muskdebatten har man mulighed for at sende private beskeder til andre brugere. Den funktion gør at jeg næsten hverdag har post i min indbakke. På den måde kan man lære hinanden lidt bedre at kende uden at skulle krænge sit hjerte ud for hele verden. Vi diskuterer bl.a. Muskelsvindfonden og den hjælp vi oplever fra medarbejderne der, hverdagens små sjove oplevelser, og lægerne og behandlingssystemet, som mange langt fra oplever er optimalt for MGer. Jeg håber i fremtiden at vi får endnu flere brugere af Muskdebatten især fordi det kan give flere løsninger for os nye til at forliges med vores nye liv. At der vil komme flere der vil dele ud af deres erfaringer. Samt flere der vil stille spørgsmål. Det er nemlig vigtigt for nye MGere at de gamle også kommer med deres erfaring. Så kig ind og sig hej til os på hvor jeg og de andre huserer under Myastenia Gravis. Hilsner fra Daisye 9

11 Myastenigruppen blev dannet i 1979, og kort derefter budt velkommen i Muskelsvindfonden som en diagnosegruppe. Muskelsvindfonden er oprettet i Der er ca medlemmer af Muskelsvindfonden, hvoraf 220 er registrerede som MG ere, heraf ca. 20 pårørende. Muskelsvindfonden, og dermed myastenigruppen, er en medlemsorganisation, hvortil man betaler kontingent. Derudover kan man være registreret i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, dette kræver ikke, at man er medlem af fonden, så ikke alle, der er med i RCfM er medlem, og får dermed ikke indbydelser til seminar, kurser m.v. arrangeret af myastenigruppen, og modtager heller ikke MG Nyhedsbrevet. Er du ikke medlem, så meld dig ind. Dermed får du indbydelser til myastenigruppens møder, kurser og arrangementer. Har du modtaget dette nyhedsbrev med posten, så er du medlem og registreret som myasteniker. JG Myastenikere on tour! Der var ingen myastenikere on tour i år. Ved tilmeldingsfristens udløb var der for få tilmeldte, vognmanden blev afbestilt og turen aflyst. De efterfølgende dage kom der nogle tilmeldinger, men for sent. Vores Tour maneger, har ikke tabt modet og arbejder nu på en tur til Berlin i Har man ikke været i Berlin er chancen der nu, har man været i Berlin ved man at Berlin er en rejse værd, også anden gang. Tour gruppen ser frem til stor tilstrømning. JG Hjemmeside Har du set Muskelsvindfondens nye hjemmeside? Hjemmesiden har fået ny layout og nyt navigationssystem, så siden fremstår flot og mere brugervenlig. Det er der man kan finde myastenigruppens opslagstavle, med kalender, kort omtale af vores arrangementer, downloads af folder og sygdomsbeskrivelse. Find den på muskelsvindfonden.dk klik dig frem via medlemsgrupper og diagnosegrupper. Se også myasteni.org og muskdebat.dk som omtalt andet sted her i nyhedsbrevet. JG Telefon- og mailliste: MG arbejdsgruppen Linda S Lea Marianne Bendix Lotte Frank Johannes Ungdomsgruppen Rikke Birk Mette Karina Rosenborg Carina Nors Medlemskonsulent Asger Hjemmeside For medlemmer medlemsgrupper diagnosegrupper Myasteni-gruppen MG-Nyhedsbrevet og Myasteniarbejdsgruppen ønsker alle en god jul og et godt og helsebringende nytår 10

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Juni 2008. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

Juni 2008. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen Juni 2008 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Seminar 2008...2 Muasteni-arbejdsgruppen...2 Aftalepapir forslag til nyt...3 Myastenigruppens organisation...4 Ungdomsgruppen informerer...4

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Referat af Heidi Erler Fredag: Alle mand ankommet og indlogeret i hytterne på Treldenæs Camping. Denne gang var vi en flok på 15 personer. Efter et godt måltid

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere