Hjælperforsikring. TIL DIG, DER ER TILKENDT Borgerstyret Personlig Assistance. HANDI Forsikringsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælperforsikring. TIL DIG, DER ER TILKENDT Borgerstyret Personlig Assistance. HANDI Forsikringsservice"

Transkript

1 Hjælperforsikring TIL DIG, DER ER TILKENDT Borgerstyret Personlig Assistance HANDI Forsikringsservice 1

2 HANDICAPPET og arbejdsgiver for hjælpere Har du ansat folk, på en bevilling efter 95 eller 96 i Lov om social service, til at hjælpe dig i det daglige, og er de beskæftiget mere end 400 timer om året? Er du så klar over, at du dermed er arbejdsgiver, selvom det er kommunen, der betaler hjælpernes løn og at du har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring, der dækker dine ansatte hjælpere, hvis de kommer til skade ved en ulykke? Kommunerne skal oplyse dig om din pligt til at forsikre dine hjælpere og de skal også betale for forsikringen. HANDI Forsikringsservice har lavet en forsikringspakke, der dækker netop de behov man har som handicappet med ansatte hjælpere. Denne pjece fortæller hvad du har brug for og hvad du skal huske som arbejdsgiver. 2

3 HANDI Hjælperforsikring indeholder ARBEJDSSKADEFORSIKRING Enhver arbejdsgiver er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring i henhold til arbejdsskadeloven. Det gælder således også mennesker med handicap, der har ansat hjælpere efter serviceloven. Forsikringen er altså lovpligtig. Arbejdsskadeforsikringen sikrer alle ansatte erstatning ved ulykkestilfælde og skadelige påvirkninger. Hvad er en arbejdsskade? - Den dækker over to forskellige begreber. Arbejdsulykke En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. Erhvervssygdomme En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. For at få erstatning eller andre ydelser, skal din skade anerkendes som en arbejdsskade og der er så flere betingelser, der skal være opfyldt. Eksempler En hjælper skal flytte en beboer på et toilet, hvor der er dårlige pladsforhold. Der er ikke plads til, at forflytningen kan foregå optimalt. Hjælperen får et knæk i ryggen under håndteringen af beboeren. De akavede forhold og belastningen gør, at påvirkningen må anses for at have medført skaden. Sagen anerkendes derfor som en ulykke. En hjælper sidder på hug foran en beboer, som sidder ned. Beboeren spjætter med benene. Hjælperen springer baglæns op for at undgå at blive ramt og får herved ondt i ryggen. Sagen anerkendes. Selvom hjælperen kun belaster kroppen med sin egen bevægelse, så sker det under akavede forhold, da hun sidder ned, og det sker for ikke at blive ramt af beboeren. Påvirkningen må derfor samlet anses for at være årsag til rygskaden. 3

4 En hjælper skal hjælpe en tung klient med at komme højere op i sengen. Det er aftalt, at klienten selv skal hjælpe til ved at skubbe fra med benene. Hjælperen trækker herefter klienten højere op i sengen, men patienten skubber ikke fra som aftalt. Hjælperen trækker derfor patienten alene og får i det samme akutte smerter i ryggen. Sagen anerkendes, da påvirkningen, i form af det tunge træk, må anses for at have givet rygskaden. En hjælper bliver sat til større opgaver såsom hovedrengøring, hækklipning, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver - og han derved får en arbejdsskade. Er der så dækning? Ja, sagen anerkendes. Eksempler hentet fra bl.a. ANSVARSFORSIKRING Hvorfor tegne en ansvarsforsikring? - Fordi, hvis du som arbejdsgiver, sætter nogle til at udføre et stykke arbejde, må du også erstatte de skader, som den ansatte laver. De fleste har en familieforsikring der også omfatter en ansvarsdækning. Som arbejdsgiver er man ansvarlig for skader en ansat forvolder i forbindelse med udførelse af arbejdet, men et sådant ansvar er ikke omfattet af en almindelig privat ansvarsforsikring. Man skal derfor som arbejdsgiver tegne en speciel erhvervsansvarsforsikring, der dækker både det ansvar man har som arbejdsgiver, samt det ansvar der kan pålægges ansatte. Eksempler En hjælper fylder forkert brændstof på et køretøj. Er der dækning? Eller bilen løber tør for olie - dvs. hjælperen ikke har været opmærksom på, at der skulle fyldes olie på. Nej, ansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting som sikrede (hjælperen) har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af. 4 En hjælper kører med en brugers bil ind i et hegn på en parkeringsplads. Dækker forsikringen? Nej, alle skader en hjælper laver som chauffør er ikke dækket af denne forsikring, men derimod af bilens almindelige forsikring. Og ja, det kan gå ud over forsikringens præmie.

5 RETSHJÆLPSDÆKNING Som en del af familieforsikringen er der en retshjælpsdækning, der kan træde til hvis forsikringstageren bliver part i en civilretlig tvist. Den dækker blot ikke når tvisten har relation til arbejdsforhold. Man kan derfor tegne en speciel retshjælpsdækning der har til formål at dække sagsomkostninger ved civilretlige tvister opstået i forbindelse med et arbejdsgiverforhold. Det kan f.eks. være tvister med hjælpere eller offentlige myndigheder. I forbindelse med sådanne tvister dækkes egne sagsomkostninger samt eventuelt pålagte omkostninger til modparten. Forsikringen dækker med indtil kr., men med en selvrisiko på kr. SYGE-/ REJSE- OG RETSHJÆLPSDÆKNING I EUROPA Ved rejser i udlandet er man som privatperson omfattet af den offentlige rejsesygesikring Det Gule Sygesikringsbevis i visse lande. Det gælder imidlertid ikke når man udfører erhvervsarbejde. Er man i udlandet som hjælper, er det erhvervsarbejde, og så skal der tegnes forsikring. Forsikringen er en syge- / rejseforsikring der dækker udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst. Den dækker også hjemtransport i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst. Forsikringen dækker tillige udgifter til udsendelse af erstatningshjælper, når den ordinære hjælper på grund af forhold, der er omfattet af forsikringen, ikke inden for rimelig tidsfrist vil være i stand til at genoptage arbejdet. CODAN har udvidet forsikringen til at omfatte retshjælp, hvilket betyder, at den også dækker eventuelle udgifter til advokatbistand og hotelophold i forbindelse med en konflikt med de udenlandske myndigheder f.eks. ved et færdselsuheld. Husk Forsikringen dækker kun rejser af indtil 1 måneds varighed, men kan forlænges ved længerevarende rejser. Den dækker kun din hjælper, så du skal stadig huske at tegne en rejseforsikring, der dækker dig selv. Den dækker kun i Europa, så skal du andre steder hen, skal du tegne en korttids-erhvervsrejseforsikring, f.eks. gennem Europæiske Rejseforsikring. 5

6 TJEKLISTE det skal jeg huske, når jeg har hjælpere ansat Tegne en forsikring, der dækker mine hjælpere Hele tiden sørge for, at de timer/ hjælpere jeg er tildelt svarer overens med det antal jeg er forsikret for Tjekke, at ATP har tegnet Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdomssikring (AES) for mig. (Det burde ske automatisk) Tjekke, at jeg selv har en rejsedækning inden jeg tager på ferie. (Du er ikke dækket af rejsedækningen i HANDI Hjælperforsikringen) Sørge for, at jeg får sat mig ind i reglerne som arbejdsgiver. Ferie, pension, ansættelse, afskedigelse o.s.v. (Du kan få rådgivning og hjælp hos LOBPA eller Servicestyrelsens BPA-rådgivning) Få mere at vide Arbejdsskadestyrelsen: Servicestyrelsen: LOBPA: HVIS SKADEN ER SKET så kontakt HANDI Forsikringsservice på tlf.: Hvis skaden sker udenfor vores åbningstid og du har brug for akut skadehjælp, så ring til Codan på tlf.: og oplys police nr samt dit cpr.nr. 6

7 HANDI Forsikringsservice kan også tilbyde rådgivning om HANDI Boforsikring Indbo, brand, vand, ansvar, verdensrejsedækning, rejsegods m.m. En basisforsikring. Kræver, at du bor i bofællesskab eller har fast tilknyttet hjemmevejleder. Kan udvides med Afbestillingsdækning (Rejseplus), Glas- og kummedækning og El-skadedækning. HANDI Hændelsesforsikring Din krop, dine tænder, briller og høreapparat En ulykkesforsikring, der dækker ud fra skade i stedet for mén-grad Kan tegnes af alle handicappede, der er medlem af en forening under DH. HANDI Pensionsopsparing Undgå nedgang i indtægt, når du bliver folkepensionist Man bør starte med en ATP- og en SUPP-ordning, og hvis behovet er større, kan man starte en HANDI Pensionsopsparing. Du kan vælge mellem HANDI Kapitalpension og HANDI Ratepension. HANDI Bilforsikring Til dig der har fået støtte til anskaffelse eller indretning af ekstra udstyr til bilen p.g.a. handicap? Er du nystartet bilist, bliver præmie udregnet efter 5 års anciennitet. Afsavnsdækning, så du kan leje en anden bil eller betale for anden transport, mens din bil er på værksted p.g.a. skade. Førerpladsdækning så er din hjælper dækket ved et uheld. HANDI Knallertforsikring Til din 30- eller 45-knallert Den lovpligtige ansvarsdækning og kaskodækning. Som forsikringstager hos HANDI Forsikringsservice kan du opnå gode rabatter på dine forsikringer hos Codan. Ring og hør mere på

8 HANDI Forsikringsservice Forsikring og opsparingstilbud til mennesker med handicap - et forsikringssamarbejde mellem Codan og ADHD-foreningen Rugårdsvej Odense C Tlf.: Landsforeningen Autisme Herlev Hovedgade Herlev Tlf.: Scleroseforeningen Mosedalsvej Valby Tlf.: Landsforeningen LEV Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf.: Ligeværd Vejlbjergvej 8a 8240 Risskov Tlf.: Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, København K Tlf.: Dansk Epilepsiforening Kongensgade 68, Odense C Tlf.: Landsforeningen Sind Jernbane alle 45, 3 sal 2720 Vanløse Tlf.: Spastikerforeningen Flintholm alle Frederiksberg Tlf.: Dansk Fibromyalgi-forening Kongensgade 68, Odense C Tlf.: bromyalgi.dk LungePatient.dk Old Gyde Glamsbjerg Tlf.: Hjerneskadeforeningen Brøndby Møllevej Brøndby Tlf.: HjerneSagen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf.: Nyreforeningen Herlufsholmvej 37 st Vanløse Tlf.: HANDI Forsikringsservice Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf.:

Se, hvordan handicappede kan tegne HANDI Forsikring

Se, hvordan handicappede kan tegne HANDI Forsikring Se, hvordan handicappede kan tegne HANDI Forsikring Brochuren er udarbejdet i samarbejde med: ADHD-foreningen, Dansk Epilepsiforening, HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Landsforeningen Autisme, Landsforeningen

Læs mere

Forsikringerne er specielt tilpasset handicappedes behov

Forsikringerne er specielt tilpasset handicappedes behov Privat Kontakt Codan og hør om dine muligheder Er du forælder, pårørende, hjemmevejleder eller personale, og er du medlem af en af foreningerne, så ring til Codan på telefon 33 55 55 55 og hør om de særlige

Læs mere

p Forsikringer specielt tilpasset handicappedes behov

p Forsikringer specielt tilpasset handicappedes behov HANDI Forsikring p Forsikringer specielt tilpasset handicappedes behov codan.dk 2 HANDI Forsikring til handicappede HANDI Forsikringer bygger på en samarbejdsaftale mellem Codan, SEB Pension og LEV. Den

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere