KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for klasse og ungdomsuddannelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser."

Transkript

1 KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP Inspirations- og forberedelsesmateriale for klasse og ungdomsuddannelser.

2 -2- Krigens Aftryk Krigen sætter aftryk. Om man er fjende, allieret eller blot civil fanget midt i et politisk eller ideologisk magtspil, så sætter krigen sine aftryk. Men hvordan kan krigens rædsler vises i bare ét billede? Og hvordan formidles lidelse og smerte bedst? Udstillingen Krigens Aftryk tager udgangspunkt i de raderinger J. F. Willumsen producerede under 1. verdenskrig ( ). Willumsens raderinger er i udstillingen parret med krigsfotografen Jan Grarups fotografier fra krige og konflikter i hele verden. På trods af de forskellige arbejdsmetoder, kunstneriske udtryksformer og de næsten 100 år, der adskiller de to, er der mange ligheder i Willumsens og Grarups skildringer af krig. Det er netop disse ligheder udstillingen Krigens Aftryk sætter fokus på. Danmark er i dag igen en krigsførende nation. Udstillingens billeder er dermed ikke blot flygtige historier fra en verden fjernt fra vores, men minder os om at vi ikke er helt uden ansvar og deltagelse i verdens krige og konflikter. J. F. Willumsen ( ) Willumsen er under 1. verdenskrig i ufrivilligt eksil i Sydfrankrig, da han efter en rejse med familien til det sydlige Europa ikke har mulighed for at vende tilbage til Danmark på grund af krigens rasen. Under opholdet i Sydfrankrig 1. verdenskrig udfører Willumsen en række markante raderinger samt enkelte litografier, hvor han giver udtryk for sin harme over krigens gru og rædsler. Med klare fortællinger og tydelige symboler skaber han programagtige grafiske blade, med en grusom grundstemning og med menneskehedens værste skyggesider, som de udleves i krigstider. Frankrig er, modsat Danmark, der opretholder en neutral stilling i alle krigsårene, en del af de allieredes kamp mod Centralmagterne. Willumsen oplever derfor krigen og dens menneskelige konsekvenser på tættere hold Jan Grarup ( ) Jan Grarup har gennem de sidste 25 år fotograferet konflikter og krænkelser af menneskerettigheder over hele verden. Hans dækning af Golfkrigen, folkedrabene i Rwanda og Darfur, flygtningelejre i Kenya, drenge i Ramallah og mange andre projekter fortæller om nogle af de mest udfordrende, voldelige og tragiske aktuelle begivenheder. Grarups arbejder afspejler hans tro på fotojournalismens rolle som et redskab til dokumentation og erindring, der kan anspore til forandring. Fotografierne er et middel til at give de mennesker stemme, der ikke selv har mulighed for at fortælle deres historier. Grarup er uddannet pressefotograf fra Danmarks Journalisthøjskole i Han har i en længere årrække været ansat på Ekstra Bladet og Politiken, men er nu freelancer og har siden november 2011 været tilknyttet The New York Times med Afrika og Mellemøsten, specielt Afghanistan, Irak, Libyen og Afrikas Horn, som hovedområder.

3 Det reproducerbare billede Fotografiet er et reproducerbart billedmedie, dvs. ét billede kan produceres i mange udgaver. Der er således ikke tale om én original og en kopi, men derimod om mange orignale tryk af samme billede. På samme måde er også Willumsens raderinger reproducerbare. Raderingsteknikken gjorde det muligt for Willumsen af trykke mange udgaver af samme motiv. Willumsen valgte denne udtryksform frem for sit sædvanelige farverige maleri under 1. verdenskrig både fordi krigen gjorde det vanskeligt at skaffe maling og lærred, og også fordi papirtrykkene nemmere kunne rulles sammen og sendes til Willumsens agent, Alice Bloch, i København, som solgte dem for ham. På den måde gjorde raderingsteknikken det muligt for Willumsen at tjene penge på sin kunst under krigen. Samtidig Jan Grarup: Kabul, Afghanistan/2012. Drenge, der leger med en legetøjspistol, de har fundet på en losseplads i udkanten af Kabul. Om raderingsteknikken Willumsen arbejdede med flere forskellige trykteknikker, der alle krævede stor præcision, teknisk dygtighed, tålmodighed og mange forsøg og tilrettelser før det færdige resultat var klar. Radering: Grafisk trykteknik, der foregår ved ætsning af et motiv i trykpladen. En plade - traditionelt af kobber i nyere tid ofte af zink - dækkes af en såkaldt ætsegrund af fx voks, harpiks og asfalt, i hvilken motivet kan tegnes med en nål. Pladen nedsænkes i et syrebad (oftest salpetersyre, saltsyre og kaliumchlorat eller jernklorid), som ætser sig ind i de partier af pladen, der er blevet blotlagt med radernålen. Pladen renses, så sværten kun sidder i fordybningerne, og trykkes mod et fugtigt stykke papir i en kobbertrykpresse.motivet kan korrigeres ved fornyet tildækning, ridsning og ætsning af pladen samt ved mere eller mindre grundig aftørring af pladen efter indsværtning. Teknikken har været kendt som kunstnerisk udtryksform siden 1500-tallet. kunne han kommentere direkte på krigens rædsler og fik dermed en relevant stemme i formidlingen af krigen i Danmark, mens den stod på. Akvatinte: En slags radering i dybtryksteknik til fremstilling af originalgrafik, udviklet i 1700-tallet. Trykpladen af metal drysses over med pulver af harpiks eller asfalt (eller salt), som brændes fast ved opvarmning. Derefter ætses pladen med Er der forskel på at vise krigen i et kunstværk og at vise krigen i et fotografi? syre, som æder sig ned mellem de fastsmeltede korn. Jo længere tid syren bider i metallet, jo mørkere bliver aftrykket, der vil fremtræde med en kornet overflade. Hver gråtone repræsenterer et stadium i ætseprocessen; denne kan foretages i J.F. Willumsen: Invasionen, 1917 flere omgange, idet man med fx fernis dækker partier af pla- Se mere om det tekniske her: Edinburgh Printmakers den, som ikke skal ætses (fremstår hvide i trykket) eller kun ætses i kortere tid (fremstår grå). J. F. Willumsen: Den belgiske fange, Vejle Kunstmuseum Kilde: Den Store Danske. Gyldendals åbne encyklopædi.

4 Billeder der virker Både Willumsen og Grarup går tæt på krigens ofre. Helt tæt på. Der tages ikke tydelig stilling til politiske og ideologiske holdninger. Offeret og krigens ødelæggelser er det egentlige motiv. Politiske eller religiøse ideologier og diverse magtanliggender er underordnet. Vi ser ikke mange direkte referencer til de konkrete konflikter andet end de billedmæssige referencer, såsom ophobninger af våben, soldaternes hjelme og hatte, eller danske flag, der leder os hen til den virkelige konflikt eller krig. Ofte er sympatier og militære symboler ikke synlige, hvorfor billederne næsten bliver en form for generelt vidnesbryd, der giver os et muligt indblik i krigens lidelser, og de tab og omkostninger, den medfører. How do you explain to traumatised sudanese women queing with their undermnourished children in Darfur that there is a difference between acts of genocide and actual genocide Citat af Jan Grarup fra bogen Shadowland. Krigen berørte mig stærkt, og jeg led under Barberiet, der inspirerede til litografiet Ofte for det nationale spøgelse. Disse sorte tilslørede enker og invaliderne, disse frygtelige menneskevrag skabtes ud af mit sind, som en flammende protest mod krigens meningsløshed. fortæller Willumsen i sine erindringer i Billedet ved siden af har titlen Ofre for det nationale spøgelse. Hvad mener Willumsen med det? Og hvordan kommer det til udtryk på billedet? Diskutér i grupper om der findes et nationalt spøgelse i dag? Hvordan ser det i så tilfælde ud? J. F. Willumsen: Ofre for det nationale spøgelse, Jan Grarup: Folkedrabet i Rwanda/april Efter Tutsiernes modangreb flygtede tusinder af hutuer til Goma i Zaire, inklusiv milistmedlemmer, der havde stået bag massakrer på tutsier. Deres våben blev efterladt i Rwanda.

5 Det æstetiske krigsbillede De etiske overvejelser Grarups fotografier viser virkeligheden. Der er tale om virkelige mennesker, der har har mistet deres familie, deres lemmer eller deres liv. Sorgen og sårene er ikke fiktion eller illusion, men taget fra den virkelige verden. Hvor kunsten ofte er lidt på afstand af virkeligheden, har fotografiet et meget direkte forhold til sit motiv. Men hvad kan man egentlig tillade sig at fotografere? Hvor går grænsen? Og er alle motiver tilladte? Diskutér med din sidemand, hvor langt, du mener, man kan gå. Er der noget, man ikke kan vise? J. F. Willumsen: To døde soldater, Både Willumsen og Grarup arbejder med et forenklet sort/hvidt udtryk. På hver deres måde udvælger de detaljer og situationer fra virkeligheden og omsætter disse til et grafisk billede, dvs. de gør virkeligheden æstetisk. Billederne kommer derved til at fremstå næsten smukke på trods af de uhyggelige scener og situationer de viser. Hvordan synes du, at det sort/hvide udtryk påvirker billedets motiv? Ville vi betragte det på en anden måde, hvis billedet var i farver? Jan Grarup: Folkedrabet i Rwanda/april Ligene af små børn, som blev dræbt i et checkpoint i udkanten af Kigali. Jan Grarup: Folkedrabet i Rwanda/april Tutsier dræbt efter flugten fra Kigali. Hovedvejen mellem Kigali og den tansanianske grænse. Jan Grarup: Gaza/ Operation Cast Lead. Israelsk Militæroffensiv i Gaza.

6 Ordets magt Willumsens værker kan kaldes synteser mellem historiske fakta og personlige indtryk og fortolkninger af virkeligheden, som omsættes til et kunstværk. Grarups fotografier har et andet nært forhold til virkeligheden, fordi motiverne er direkte aftryk fra virkelige hændelser. Ofte opfattes fotografier også som mere sande og tættere på virkeligheden. Fotografiet er et indfanget øjeblik af en større sammenhæng, så det gælder om at indfange netop dét øjeblik, der kan rumme en hel fortælling. Men på trods at sit nære forhold til virkeligheden fortæller fotografier dog aldrig bare én sandhed. Fotografiet er også udtryk for fotografens subjektive holdning, til- og fravalg og fortolkning af en situation. Hos Grarup er der sjældent en billedtitel. Derimod ledsagens fotografierne af en beskrivende tekst, der placerer fotografiet i en større kontekst. Vi har ingen mulighed for at vide om denne beskrivelse er sand, men vi må dog som udgangspunkt stole på fotografen. Teksten betyder, at vi aflæser fotografiet på en bestemt måde og dermed tillægger det en særlig betydning. Teksten kan således påvirke vores opfattelse og sympati for det, der sker på billedet. Ordet kan på den måde bestemme, hvordan og hvad vi ser på billedet I skal arbejde med forskellige modstridende titler til fotografierne her på siden. Kan jeres titler ændre sympatien i billedet dvs. ændre, hvordan vi opfatter det, billedet viser? Se på fotografiet ved siden af. Er han offer eller bøddel? Titel 1 Hvad tror I, der er sket lige umiddelbart inden billedet er blevet taget? Og hvad sker der efter? Titel 2 Digt videre på fortællingen om billedet! Titel 1 Titel 2 Jan Grarup: Kosovo/1999

7 Ord kan påvirke, hvorledes vi opfatter et billedes betydning. Men et bllede kan også fortælle en hel masse mere end blot ord. Hvad synes du et billede bidrager med, som f.eks. en tekst ikke gør? Jan Grarup: Folkedrabet i Rwanda/ april En lille pige behandles for et dybt sår fra en machete mens kampene i hovedstaden raser. Tutsioprørere opretter felthospitaler i alle de områder de kotrollerer og tilbyder primitiv første hjælp til alle de sårede, der har overlevet folkedrabet. Det flertydige billede Igennem billedets komposition og udtryk kan man påvirke, hvordan vi som beskuere identificerer os med billedets motiv. Er det et billede af sejr over fjenden eller af fjendens ødelæggelser og drab? Føler vi empati med det, der foregår på billedet, eller frastødes vi? De samme billeder kan bruges på begge sider af krigslinjen, og krigen kan iscenesættes gennem billeder, der enten kan bruges til at opbygge eller fastholde fjendebilleder. I Willumsens værk Miss Edith Cavells matyrium fra 1916 skildres historien om den engelske sygeplejerske Edith Cavell, der ledede en sygeplejeskole i Bruxelles under første verdenskrig. Cavell hjalp med at skjule engelske og franske soldater, der ikke ønskede at tjene de tyske besættelsestropper. Hn blev af den grund arresteret af tysk politi i 1915 og efterfølgende dømt til døden og henrettet for forræderi. I månederne efter hendes død blev der udgivet talrige avisartikler, billedreportager og postkort om og med hende. Hendes køn, profession og store mod gjorde hende til et populært forbillede, og hendes henrettelse blev brugt som propaganda mod den tyske besættelsesmagt. Der florerede mange forskellige beretninger om, hvorledes henrettelsen var forgået, og Willumsen har sikkert ladet sig inspirere af flere af disse historier til sit motivvalg. Hvordan tror I Willumsen forholdte sig til historien om Edtih Cavell? Er hun skildret som offer eller forræder? Se også på billedteksten - hvilken sympati udtrykker den? Prøv at finde et eksempel på tydelige fjendebilleder i nyhederne i dag? Hvordan ser fjenden ud i dag set fra vores side? J. F. Willumsen: Miss Edith Cavells Matyrium, 1916

8 Afsluttende refleksioner Hvorfor ser vi på billeder af krig og blodige kampe? Computerspil, krigsfilm, gyserfilm og splatterfilm? Vi på én gang drages og frastødes af det ubehagelige. Tænk på de henrettelsesvideoer, der netop nu produceres af terrorgruppen IS og, som deles med lynets hast på nettet. Der er tale om billeder, der viderebringer tydelige budskaber og som på både gang giver os lyst til at kigge væk, og alligevel tiltrækker vores opmærksomhed. Vi fascineres af det ubehagelige,.vi er nysgerrige og frastødte og ønsker at dele det med andre. Men bliver vi medspillere i deres propaganda eller er det vores pligt at vise disse billeder? Hvad mener du? Anvendte begreber: Reproducerbar: når noget kan gengives i flere eksemplarer ved f.eks trykning. I tilfælde emd radering og fotografi er der således ikke tale om originale og kopier, da selve teknikken eller mediet er reproducerbart i sig selv. Æstetik: en del af filosofien, der beskæftiger sig med det skønne. Begrebet æstetik kan bruges om alt, hvad der knytter sig til vores glæde over måden noget fremstår på, såsom former, farver, udtryk, særlig velskabthed mv. Etik: handler om, hvad vi bør gøre som enkeltindivider og som samfund. Etik er styrende for vores handlinger og handler om moral og det, at gøre det rigtige og det gode. Find eksempler på brug af billedpropaganda i dag og fra f.eks 1. og 2. verdenskrig, den kolde krig, golfkrigen mv. Hvilke billeder og historier benyttes, når krigen skal formidles? Propaganda: systematisk tilrettelagt envejskommunikation, der med suggestive midler såsom ord, billeder og musik sigter mod at styre modtagerens holdning og følelsesmæssige adfærd. Sympati: det, at have og vise positive følelser over for et andet menneske og/eller for noget den pågældende gør eller står for. Sympati forudsætter evnen til indlevelse (empati). Jan Grarup: Konflikten i Den Centralafrikanske Republik/ Familien til en ung mand, der blev skudt og dræbt da chadianske MISCA-styrker gik på jagt efter anti-balaka krigere. Syntese: det, at sammenstille eller sammensætte forskellige elementer til en enhed.

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

ET UNDERVISNINGSMATERIALE ET UNDERVISNINGSMATERIALE Udarbejdet af Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier For Sandrew Metronome Filmdistribution Udarbejdelse Undervisningsmaterialet

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

»Jeg har aldrig...«- EN FORESTILLING OM KROP OG SEX, KØN OG KÆRLIGHED ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. Jeg har aldrig haft sex. Jeg har aldrig haft sex

»Jeg har aldrig...«- EN FORESTILLING OM KROP OG SEX, KØN OG KÆRLIGHED ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. Jeg har aldrig haft sex. Jeg har aldrig haft sex Jeg har aldrig haft sex i skolen Jeg har aldrig haft sex og fortrudt det Jeg har aldrig haft sex Jeg har aldrig haft sex i mine forældres seng Jeg har aldrig kysset med en lærer Jeg har aldrig nøgenbadet

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse:

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse: Mødet i samtalen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse...side 1 Indledning...side 2 Beskrivelse af case...side 2 Beskrivelse af problemfelt...side 2 Problemformulering...side 2 Arbejdsbeskrivelse...side

Læs mere

Billed Politik. Brudstykker af samtidshistorien betragtet som tragedie. Redigeret af Jakob Jakobsen

Billed Politik. Brudstykker af samtidshistorien betragtet som tragedie. Redigeret af Jakob Jakobsen Brudstykker af samtidshistorien betragtet som tragedie Redigeret af Jakob Jakobsen Nebula Brudstykker af samtidshistorien betragtet som tragedie Redigeret af Jakob Jakobsen ... 7 Brudstykker af samtidshistorien

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Kulturel dannelse som socialt projekt

Kulturel dannelse som socialt projekt Kulturel dannelse som socialt projekt Af Helle Wind Poulsen Indledning I en verden fuld af nybrydende eksperimenterende litteratur og en mangefacetteret og levende formidling af mest nyt og mindre gammelt,

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere