Agria Favorit Gælder fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012"

Transkript

1 Agria Favorit Gælder fra

2 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en vigtig del af vores kundepolitik. Nedenfor kan du læse vores retningslinjer for behandling af personoplysninger. Agria indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter og andre tilknyttede ydelser. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og adresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger eller oplysninger om skader. De afgivne oplysninger registreres med henblik på administration, rådgivning, kundepleje og markedsføring. Som udgangspunkt giver vi ikke dine personoplysninger videre, da vi har tavshedspligt og behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Vi kan udveksle dine oplysninger med andre forsikringsselskaber i Agria Koncernen, eksterne samarbejdspartnere og CPR-registret. Misligholder du dine forpligtigelser overfor Agria, kan Agria videregive oplysninger om dig til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning. Desuden videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder, hvis lovgivningen kræver det. Som kunde hos Agria har du altid mulighed for indsigt i dine personlige oplysninger og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. En sådan henvendelse rettes til Agria Dyreforsikring. Ønsker du ikke at modtage markedsføringsmateriale fra Agria, er du velkommen til at kontakte os ved at sende et brev eller til Agria Dyreforsikring. Agria Dyreforsikring, Boks 744, 2730 Herlev, er ansvarlig for bearbejdning af oplysninger om forsikringstagere, skadelidte og skadevoldere. FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du for eksempel får vilkårene mandag den 1. i måneden, kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Giver du skriftlig besked for eksempel pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til: Agria Dyreforsikring, Boks 744, 2730 Herlev Telefonnummer: Provision Vi kan oplyse, at nogle af Agrias medarbejdere og forsikringsombud får provision eller bonus, når de sælger en forsikring.

3 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring...3 A.1 Dette er forsikringsvilkårene...3 A.2 Tjek din forsikring...3 B B.1 Agria Sygeforsikring...3 Generelle vilkår...3 B.2 Forsikringssum...3 B.3 Hvornår gælder forsikringen...3 B.4 B.5 Dyrlægebehandling...3 Særlige begrænsninger...3 B.6 Begrænsninger...3 B.7 Selvrisiko...4 C C.1 Agria Liv...5 Generelle vilkår...5 C.2 Forsikringssum...5 C.3 Hvornår gælder forsikringen...5 C.4 Forsikringen omfatter...5 C.5 Særlige krav...5 C.6 Begrænsninger...5 C.7 Selvrisiko...5 J Generelle bestemmelser...6 J.1 Forsikringsaftalen...6 J.2 Fornyelse af forsikringen...6 J.3 Opsigelse og ændring...6 J.4 Hvornår gælder forsikringen...6 J.5 Hvem gælder forsikringen for...6 J.6 Importer og ældre dyr...6 J.7 J.8 Hvor gælder forsikringen...6 Forsikret dyr...6 J.9 Hvor stor bliver erstatningen...6 J.10 Forsikringen omfatter...7 J.11 J.12 Selvrisiko...7 Præmien...7 J.13 Begrænsninger...7 J.14 Hvis skaden sker...7 J.15 J.16 Din forpligtelse til at deltage i skadesopgørelsen...8 Reducering af forsikringserstatning...8 J.17 Regreskrav...9 J.18 Forældelse...9 J.19 Din forsikringserstatning...9 J.20 Generelt om erstatningen...9 J.21 Dobbeltforsikring...9 J.22 Overforsikring...9 J.23 Klagemulighed...9 J.24 Lovgivning...9 K Ordliste

4 A Velkommen til Agria Dyreforsikring A.1 Dette er forsikringsvilkårene I dette hæfte finder du forsikringsvilkårene for Agrias favoritforsikringer samt de generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer fra 1. januar Dine vilkår består af tre dele: policen, vilkårene for den forsikring/de forsikringer, du har tegnet og de generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer. Desuden love og regler som er relevante. A.2 Tjek din forsikring Så snart du har modtaget din forsikringspolice, er det vigtigt at du kontrollerer om oplysningerne er korrekte og i overensstemmelse med den forsikring du ønsker. Såfremt der er uoverensstemmelser, bedes du omgående kontakte Agria og få rettet fejlen. Får du ikke rettet fejlen, gælder det som fremgår af forsikringspolicen. B Agria Sygeforsikring (alle nævnte beløb følger 2012 årsindeks) B.1 Generelle vilkår Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle bestemmelser. B.2 Forsikringssum Forsikringssummen, der er kroner, angives i policen og er det maksimale erstatningsbeløb, du kan få ud af forsikringen pr. forsikringsår. B.3 Hvornår gælder forsikringen Agria Favorit Sygeforsikring kan tegnes for ID-mærkede papegøjer som er mindst 3 måneder gamle. Hvis papegøjen er importeret eller ikke er ID-mærket kan den forsikres fra den fylder 1 år. Øvrige favoritdyr kan tegne sygeforsikring fra de fylder 4 uger. B.4 Dyrlægebehandling Du kan få erstatning op til forsikringssummen for dine udgifter, når en dyrlæge undersøger, behandler eller plejer dit dyr på grund af ulykke eller sygdom. Med ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med påviselig skade af dette og evt. død til følge. Med ulykke menes også, at en dyrlæge har konstateret, at dyret har slugt et fremmedlegeme eller er blevet akut forgiftet. Med ulykker eller sygdom menes ikke hedeslag eller forfrysninger. Behandlingen skal være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med videnskabelige og dokumenterede behandlingsmetoder. Dyret skal være håndteret i overensstemmelse med: CITES Washingtonkonventionen s regler og procedurer vedrørende handel med udryddelsestruede vilde dyre- og plantearter. Miljøloven. Dyreværnsloven Fødevarestyrelsens forskrifter. B.5 Særlige begrænsninger A Kejsersnit Vi erstatter et kejsersnit, forudsat at dyret ikke tidligere er blevet forløst ved kejsersnit. Kejsersnit erstattes kun, hvis et af følgende punkter er opfyldt: Hvis dyret ikke reagerer tilfredsstillende på behandlingen med vestimulerende medicin. Hvis fejlplacering af foster gør kirurgisk behandling nødvendig. Hvis dyrets almentilstand er så påvirket, at kirurgi er nødvendig. Hvis fosterets eller fostrenes almentilstand er så påvirket, at kirurgisk behandling er nødvendig. B.6 Begrænsninger Generelle begrænsninger Du kan ikke få erstatning for udgifter til: Forebyggende behandling og undersøgelse eller genoptræning. Behandling af adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner. Tandsygdomme, tandfrakturer eller korrektion af forkert bid med komplikationer. Gælder kun for gnavere. MR- eller CT-undersøgelser (magnetresonans eller computertomografi). Alternativ behandling, f.eks. akupunktur, kiropraktik, trygbølgeterapi eller laserbehandling. Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, administrative gebyrer og rådgivningsudgifter. Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, hvis det ikke er medicinsk motiveret. Akuttillæg, aften- og weekendtillæg dækkes, hvis det er medicinsk motiveret. Medicin (recept skrevet eller udleveret af dyrlægen), medicinsk foder, shampoo eller andre produkter ordineret eller solgt af dyrlægen. Dyrlægens rejser, transport af dyret, forsikringstagerens rejser og andre rejser. Aflivning, obduktion eller kremering. 3

5 Komplikationer til sygdom eller skade som ellers ikke erstattes, udover ved komplikationer til forebyggende kastrering/sterilisering eller vaccination. B.7 Selvrisiko Forsikringen har en fast selvrisiko og en variabel selvrisiko. Begge fremgår af din forsikringspolice. 4

6 C Agria Liv (alle nævnte beløb følger 2012 årsindeks) C.1 Generelle vilkår Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle bestemmelser. C.2 Forsikringssum Forsikringssummen fremgår af forsikringspolicen og er den højeste erstatning du kan modtage fra forsikringen. C.3 Hvornår gælder forsikringen Agria Favorit Livsforsikring kan tegnes for ID-mærkede papegøjer som er mindst 3 måneder gamle. Hvis papegøjen er importeret eller ikke er ID-mærket kan den forsikres fra den fylder 1 år. Øvrige IDmærkede favoritdyr kan tegne livsforsikring fra de fylder 4 uger. C.4 Forsikringen omfatter Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis dit dyr på grund af sygdom eller ulykke bliver skadet så svært, at den dør eller ifølge vurdering fra dyrlægen ikke kan overleve og skal aflives. Med ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefrakommende indvirkning på legemet med påviselig skade af dette og død til følge. I forbindelse med Agrias Livsforsikring forstås også, at en dyrlæge har konstateret, at dyret har slugt et fremmedlegeme eller er blevet akut forgiftet. Med ulykke eller sygdom menes ikke hedeslag eller forfrysninger. Omkostninger for obduktion og transport til obduktion samt kremering, erstattes udover forsikringssummen med op til kroner, hvis det er Agria, der har anmodet om en obduktion. Vi godkender ikke, at en obduktion udføres på et dyr, som har været frosset, begravet, eller på anden måde er uegnet til undersøgelse. Medmindre andet er aftalt vil Agria kun godkende obduktioner udført på Veterinærinstituttet. I de tilfælde, vi ikke kræver en obduktion, kan vi kræve, at du møder op med dyret hos en dyrlæge og lader ham udstede en dyrlægeattest. C.6 Begrænsninger Generelle begrænsninger Du kan ikke få erstatning for et forsvundet eller stjålet dyr, eller hvis dyret er død eller er blevet aflivet som følge af: Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner. Tandsygdomme, tandfrakturer eller forkert bid med komplikationer.. C.7 Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko. Dyret skal være håndteret i overensstemmelse med: CITES Washingtonkonventionen s regler og procedurer vedrørende handel med udryddelsestruede vilde dyreog plantearter. Miljøloven. Dyreværnsloven Fødevarestyrelsens forskrifter. Særlige vilkår: Hvis dyret har både livs- og sygeforsikring, kan vi tillade aflivning og betale livserstatning, hvis det er klart, at en erstatning fra sygeforsikringen skulle overstige forsikringssummen for livsforsikringen. Du skal kontakte os for en vurdering. C.5 Særlige krav A Særskilte krav ved ukendt dødsårsag eller unge eller nyforsikrede dyr Hvis dyret er død eller er blevet aflivet uden at den underliggende årsag er blevet fastsat, kan vi kræve en obduktion. Det samme gælder, hvis dyret er yngre end to år, forsikringens dækning er blevet ændret i løbet af det sidste år eller hvis dyret har været forsikret i mindre end et år hos os. Du skal kontakte os for en vurdering. 5

7 J Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer fra 1. januar 2012 J.1 Forsikringsaftalen Forsikringsperioden er et år fra den dato vi bevilger forsikringen, medmindre andet er aftalt, fremgår af forsikringspolicen eller af omstændighederne. Hvis den lovpligtige ansvarsforsikring bliver opsagt af enten forsikringstager eller af Agria, ophører samtlige dækninger på forsikringen fra opsigelsesdatoen. Forsikringen træder i kraft dagen efter den dato, vi bevilger forsikringen, medmindre andet er aftalt, forudsat, at præmien betales. Ansvaret slutter ved udgangen af forsikringsperiodens sidste dag. J.2 Fornyelse af forsikringen Ved forsikringsperiodens udgang fornyer vi automatisk forsikringen med de samme betingelser og forsikringsperiode, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. Dyrets Avls-, Brugshunde- og Livsforsikring ophører, når forsikringsperioden slutter fra det år, hvor dyret har nået en vis alder, se betingelserne for hver type forsikring. Hvis vi ændrer vilkårene for fornyelse, vil vi underrette dig skriftligt med mindst en måneds varsel. Hvis vi ønsker at annullere forsikringen ved forsikringsperiodens udløb, vil vi underrette dig skriftligt senest en måned før. Hvis vi sender beskeden senere, forlænges kontrakten med det samme antal dage, som meddelelsen er forsinket. J.3 Opsigelse og ændring Du har ret til at opsige forsikringen med en måneds varsel ved forsikringsperiodens udløb ved skriftlig eller telefonisk henvendelse uden gebyr. Opsigelse behøver ikke være skriftlig. Medmindre andet er gældende, træder en opsigelse i kraft dagen efter den dato, den blev modtaget af Agria. Du har også ret til at opsige forsikringen på følgende måde: Med mindst en måneds varsel, til udgangen af en måned, mod betaling af et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også oplyses ved henvendelse til Agria. Med 14 dages varsel, men inden for en måned efter, at Agria har betalt erstatning eller afvist en skade. Agria har ret til skriftligt at ophæve forsikringen inden forsikringsperioden slutter: Med 14 dages varsel, regnet fra den tid, Agria har sendt meddelelsen, men inden for en måned efter, at Agria har betalt erstatning eller afvist en skade. I stedet for at opsige forsikringen kan Agria - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, forhøje prisen, forhøje en eksisterende selvrisiko eller ved at kræve foranstaltninger for at begrænse fremtidige skader. Rubrikkerne J.1-J.3 gælder hvis intet andet er aftalt, fremgår af forsikringsbrevet eller af omstændighederne. J.4 Hvornår gælder forsikringen Vores forsikringer kan tegnes for hund og kat, som er mindst seks uger gamle. For favoritter er den yngre aldersgrænse fire uger eller 3 måneder. Livsforsikringen kan ikke tegnes for hund eller kat, som er fyldt seks år. For visse hunderacer kan der ikke tegnes livsforsikring til en hund, der er fyldt tre år. Se vilkårene for Agria Liv. Agria Sygeforsikring er livslang. J.5 Hvem gælder forsikringen for Agria Sygeforsikring gælder for både forsikringstageren og andre som har folkeregisteradresse i Danmark og som har dyret i deres pleje, f.eks. medejere. Forsikringen kan ikke tegnes af personer, der har folkeregisteradresse på Grønland eller Færøerne. Agria Livsforsikring, Agria Brugshunde og Agria Avl Livsforsikring gælder for forsikringstageren, der har folkeregisteradresse i Danmark, og som er ejer af dyret: Hvis forsikringstageren ikke ejer dyret, gælder forsikringen for: - ejere, der er medlem af forsikringstagerens husstand. J.6 Importer og ældre dyr Hunde, katte og favoritter, som importeres fra lande udenfor Norden og som ikke har været i Danmark mere end 4 måneder, skal have en dyrlægeattest fra en dansk dyrlæge. Attesten må ikke være ældre end 30 dage når forsikringen tegnes. For hunde og katte som er over 3 år behøves der også en dyrlægeattest for at kunne tegne sygeforsikring og livsforsikring. J.7 Hvor gælder forsikringen Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark. Den gælder også under ophold i højst et år på Grønland og Færøerne samt i øvrige EU-lande, Norge eller Schweiz, regnet fra afrejsedagen fra Danmark. J.8 Forsikret dyr Forsikringen gælder for det dyr som angives i forsikringspolicen. J.9 Hvor stor bliver erstatningen Forsikringerne erstatter maksimalt op til forsikringsbeløbet. Hvor stort forsikringsbeløbet er, fremgår af vilkårene og din forsikringspolice. Ved en skadesregulering fratrækkes fast og variabel selvrisiko samt de omkostninger, der ikke omfattes af forsikringen. 6

8 J.10 Forsikringen omfatter Forsikringen dækker omkostninger, som du har haft under ansvarstiden og udspringer af sygdom, ulykke eller skade, der er omfattet af forsikringen. Behandlingen skal være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med videnskabelige og dokumenterede behandlingsmetoder. J.11 Selvrisiko Sygeforsikringerne og tillægsforsikringerne har en fast og en variabel selvrisiko. Vi fratrækker en fast selvrisiko pr selvrisikoperiode uanset antallet af diagnoser. Den variable selvrisiko fratrækkes de omkostninger, som overstiger den faste selvrisiko. Den faste og variable selvrisiko, fremgår af forsikringspolicen. Forsikringen har en selvrisikoperiode på 125 dage, der starter fra dagen, hvorpå du tidligst gør krav på erstatning. J.12 Præmien Den første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse og skal betales senest den dato, der er fastsat i præmieopkrævningen. Præmien for efterfølgende præmieperioder og fornyelsespræmie skal betales senest den dato, der er angivet på præmieopkrævningen. Hvis du er tilmeldt betalingsservice, sender vi dig oplysning om præmiebeløbet samt betalingsdato. A For sen præmiebetaling Betales præmien ikke rettidigt sender vi et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev vi sender, har vi lov til at opkræve et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Agria. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. B Præmie og afgifter Præmien fastsættes i overensstemmelse med Agrias gældende takster. Sammen med præmien opkræver vi stempelafgifter og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. C Indeksregulering Forsikringssummer, selvrisikobeløb, priser og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang årligt den 1. januar med indvirkning på forsikringen til først kommende hovedforfald. Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Agria bruge et andet tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik. J.13 Begrænsninger A Sygdomme, skader og andre skadeshændelser før forsikringsperiodens start Forsikringen dækker ikke sygdomme eller skader, der eksisterede eller var påbegyndt før forsikringsperioden eller før udvidelse af forsikringsdækningen. Ved udvidelse af forsikringsdækningen, vedrører dette dog kun udvidelsen. Denne begrænsning gælder også for konsekvenserne af sådanne sygdomme eller skader og også for skjulte fejl. Det er veterinærmedicinsk fagkundskab og erfaring, som danner grundlaget for vurderingen af, hvornår en sygdom eller skade skal anses for værende påbegyndt. Begrænsningen gælder også, hvis skadeshændelsen er kendt af os og uanset om aftalen har særlige begrænsninger (forbehold). B Karenstid Karenstid betyder, at forsikringen ikke dækker sygdom, skader eller andre skadelige hændelser, der har fundet sted eller er påbegyndt inden for 20 dage efter, at forsikringen trådte i kraft eller efter udvidelse af forsikringsdækning. Karenstid gælder også for følgevirkningerne af sådanne sygdomme eller skader. Hvis du betaler præmien for sent, regnes karenstiden fra og med betalingsdatoen. C Karensfrihed Ved ulykker eller ved direkte overflytning af tilsvarende forsikring fra andet forsikringsselskab, eller anden forsikringstager inden for Agria, anvendes ingen karenstid. Hvis du tegner forsikring på en hvalp registreret i Dansk Kennel Klub eller en kattekilling registreret i Felis Danica eller en anden af Agria godkendt organisation indenfor 10 dage fra levering, bliver forsikringen karensfri. Forsikringen er også karensfri, hvis den tegnes direkte ved levering af hvalpen eller kattekillingen, hvis moderen har en gældende Agria Avlsforsikring. Husk på at forsikringen ikke gælder for sygdomme eller skader, som er påbegyndt inden forsikringen blev tegnet. D Forbehold Er forsikringen blevet pålagt et forbehold, gælder dette også for følgevirkningerne af de sygdomme, skader eller andre skadeshændelser der er omfattet af forbeholdet. E Omkostninger for eget personale Forsikringen dækker ikke udgifter til efterforskning, behandling eller pleje som udføres af en ansat hos forsikringstageren eller nogen, der har tilsvarende forhold til denne person. J.14 Hvis skaden sker Ved dyrlægebehandling sendes de originale kvitteringer hurtigst muligt til os på Agrias adresse, der skal ikke udfyldes en skadesanmeldelse. Ved ansvarsskader og livsskader skal du udskrive blanketter til skadesanmeldelsen på Din anmeldelse skal indeholde en detaljeret beskrivelse af skaden. Diagnose og specificeret opgørelse over omkostninger skal fremgå. Hvis du ikke 7

9 har indberettet skaden i tide, kan vi reducere erstatningen i henhold til bestemmelserne i loven om forsikringsaftaler. Sker der en ansvarsskade, skal du altid overlade det til os at tage stilling til, om du eller andre af de forsikrede er erstatningsansvarlig(e) for skaden. Hvis du eller andre af de forsikrede selv anerkender erstatningspligten eller kravet, risikerer du selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for Agria. Hvis skaden skyldes trafikulykker eller dyrplageri gælder følgende: Trafikulykker: Du skal give oplysninger om føreren, køretøjets registreringsnummer og forsikringsselskabet, hvor køretøjet er forsikret. Kender du ikke registreringsnummeret eller er føreren ukendt, skal du indberette sagen til politiet. Dyrplageri og/eller uforsvarlig behandling af dyr: Du skal anmelde hændelsen til politiet. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes eller forværres af mishandling, vanrøgt eller forsømmelig, uforsvarlig behandling af dyret begået af ejeren eller nogen i ejerens husstand. J.15 Din forpligtelse til at deltage i skadesopgørelsen Du er forpligtet til at bistå i efterforskningen af skadeshændelsen og give os alle relevante oplysninger af betydning for vurdering af forsikringskravet og vores ansvar. Du skal være i stand til at fremvise sundhedsattester, journaludskrifter, undersøgelsesresultater, kvitteringer, fakturaer, politirapporter m.v. Omkostningerne skal være tilstrækkeligt specificeret og beviserne må ikke være udarbejdet af ukvalificerede personer. Du bemyndiger os til at indhente oplysninger direkte fra dyrlægen. Du skal angive, om du er momspligtig og om skaden er dækket af en anden forsikring, uanset om du har rapporteret hændelsen til det andet forsikringsselskab. Efter anmodning, skal du lade os eller vores repræsentanter inspicere dyret eller det sted, hvor dyret blev skadet. Vi har ret til at udpege specifik dyrlæge eller dyreklinik, hvis der er behov for sekundær vurdering i forbindelse med skadesopgørelsen. Skulle Agria tilbyde direkte erstatning til dyrlægen er det en forudsætning, at forsikringen er betalt. Er den ikke betalt, kan vi trække præmien fra skadeserstatningen. Du er forpligtiget til at give os alle tilgængelige oplysninger om forhold, som kan være af betydning for bedømmelsen af forsikringsbegivenheden, for fastsættelsen af det beløb, vi skal dække eller erstatte, eller for de dækningskrav, vi måtte have mod andre. Hvis du ikke bidrager til undersøgelsen, kan vi reducere erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i lov om forsikring. J.16 Reducering af forsikringserstatning I visse tilfælde kan din forsikringserstatning reduceres, hvis du ikke har opfyldt dine forpligtelser jævnfør vilkårene, lovgivningen eller myndighederne. A Fejlagtige oplysninger Hvis du har givet os fejlagtige oplysninger, da du tegnede forsikringen eller har undladt at oplyse os om ændringer, der ligger til grund for forsikringen, kan erstatningen reduceres. Det samme gælder, hvis du ikke har opfyldt kravet i afsnittet Hvis skaden sker. Hvor stor reduktionen bliver, afhænger af omstændighederne, blandt andet uagtsomhedens betydning for skaden. Har du forsømt din oplysningspligt, gælder bestemmelserne i dansk lovgivning om forsikring og forsikringsvirksomhed. B Sikkerhedsforholdsregler Du skal overholde følgende forholdsregler for at forhindre eller begrænse skader på dyret: 1. Du skal behandle dyret godt og beskytte det mod unødig lidelse og sygdom. Du skal også sikre, at det modtager egnet og tilstrækkelig føde, vand og pleje. 2. Du skal overholde dyreværnsloven og andre love, bekendtgørelser og forordninger, der har til formål at forebygge sygdom og skader hos dyr. Du skal også overholde forskrifter, beslutninger og kendelser afsagt af dyrlæge eller myndighed. 3. Du skal overholde Dansk Kennel Klubs regler, og/eller forskrifter for Felis Danicas opdræt, hvis du er avler eller opdrætter. 4. Du skal give dyret den nødvendige pleje. Hvis dyret er sygt eller tilskadekommet eller viser tegn på sygdom, sløvhed eller afmagring, skal du straks opsøge eller tilkalde dyrlægen. 5. Du skal følge dyrlægens anvisninger og anbefalinger for pleje, behandling og efterbehandling samt genoptræning af dyret. 6. Du skal opsøge eller tilkalde dyrlægen igen, hvis dyrets sundhedstilstand ikke forbedres under behandling, pleje og genoptræning. Hvis du ikke har fulgt ovennævnte regler, vil vi nedsætte erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i forsikringsaftaleloven. C Fremkaldelse af forsikringssag Har du forsætligt fremkaldt forsikringssagen gives der ingen erstatning. Det samme gælder i det omfang, at du bevidst har forværret konsekvenserne af en forsikringssag. Har du uagtsomt forårsaget forsikringssagen eller forværret dens følger, må vi reducere erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i forsikringsaftaleloven. D Anden adfærd Med hensyn til sikkerhed, nødsituationer og fremkaldelse af forsikringssager gælder, at din adfærd ligestilles med adfærden hos den, som har tilsyn med det forsikrede dyr. 8

10 J.17 Regreskrav Har vi betalt erstatning overtager vi retten til erstatning på grund af skade mod en evt. erstatningsansvarlig tredjemand, i det omfang den er omfattet af forsikringen, og inden for det beløb, vi har betalt. Du kan ikke indgå forlig med en skadevolder eller på anden måde give afkald på din ret til erstatning. J.18 Forældelse Krav i anledning af at forsikringsaftalen forældes efter reglerne i forældelsesloven. Er en skade inden forældelsesfristens udløb anmeldt til selskabet, indtræder forældelse af krav, som skaden giver anledning til, tidligst 1 år efter selskabets meddelelse om, at det helt eller delvist afviser kravet. Hvis selskabet anerkender, at der foreligger en dækningsberettiget skade, men anmoder om yderligere oplysninger med henblik på opgørelse af kravets størrelse, indtræder forældelse 3 år efter selskabets meddelelse herom. J.19 Din forsikringserstatning Forsikringserstatningen kan forventes udbetalt 14 dage efter, at vi har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af skadeshændelsen og fastsættelse af forsikringserstatningens størrelse. Dette gælder ikke ved ansvarsforsikring for den skadelidtes krav mod selskabet. Erstatning eller renter under 100 kroner udbetales ikke, men modregnes ved næste præmieopkrævning. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, der måtte opstå, hvis udredningen vedrørende forsikringskrav eller betalingen forsinkes. Fra erstatningen fratrækker vi: - Moms, hvis du er momspligtig. - Omkostninger, der ikke er dækket af forsikringen. - Eventuel selvrisiko. - Nedsættelse, hvis du ikke har fulgt gældende forskrifter. - Præmie og øvrige fordringer som er forfaldne til betaling, som du ikke har betalt. - Erstatning, som du har modtaget fra en myndighed eller andetsteds fra. J.20 Generelt om erstatningen Dyr værdiansættes til markedsværdi. Med markedsværdi, menes hvad det umiddelbart forud for forsikringskravet ville have kostet, at købe et tilsvarende dyr. Vi ser bort fra de sygdomme og skader, der har foranlediget forsikringssagen og som er opstået efter forsikringsperiodens begyndelse. Når vi betaler erstatning for et dyr, der er forsvundet, bliver vi ejere af dyret. Hvis dyret bliver fundet, er du forpligtet til at informere os, og hvis du vil beholde dyret, skal du derefter tilbagebetale erstatningen. Hvis det forsikrede dyr er dødt, er blevet dræbt eller er forsvundet, har vi ret til at indkræve evt. pas og stamtavle før udbetaling af erstatning. J.21 Dobbeltforsikring Du er forpligtet til at give Agria underretning om, hos hvilke selskaber der tillige er tegnet forsikring. Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. J.22 Overforsikring En forsikring må ikke medføre, at du opnår en fortjeneste. Vi betaler derfor ikke mere erstatning end den tilsvarende markedsværdi, selv om forsikringssummen skulle være højere. J.23 Klagemulighed Hvis du er utilfreds med en afgørelse, bør du kontakte os og anmode om fornyet behandling af afgørelsen. En sådan anmodning skal være skriftlig, og du skal beskrive på hvilken måde du mener, at afgørelsen er forkert samt sende evt. nye oplysninger om sagen. A Ankenævnet Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Agria om forsikringsforholdet og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon: (mellem kl og 13.00) B Yderligere råd og oplysninger Du kan få yderligere råd og oplysninger hos: Forbrugerrådet Fiolstræde København K Telefon: Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon: (mellem kl og 16.00) J.24 Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet Forsikringsaftaleloven og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 9

11 K Ordliste Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller dårlige vaner Ændringer eller uønskede egenskaber i dyrets temperament eller adfærd. Ansvarstiden Den tid eller periode under hvilken forsikringen kan yde erstatning. Anvendelighed En tilsigtet, ønsket og bestemt færdighed, hvor hunden har været konstant brugt i praktisk arbejde eller officielle konkurrencer. Dyrlægeundersøgelse Undersøgelse dyrlægen foretager ved at se og føle på dyret og skriftligt beskrive sine resultater i en fortrykt attest. Dyrplageri En overtrædelse af Dyreværnslovens bestemmelser om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt. Erhvervet sygdom eller tilskadekomst Sygdom eller skade som ikke er medfødt. Forbehold En skriftlig præcisering af en undtagelse i forsikringen. Kan gælde for et enkelt individ eller en hel race. Forbeholden ret En betinget ret for Agria, som for eksempel kan omfatte afsendelse af oplysninger om albueledsdysplasi til Dansk Kennel Klub. Forebyggende behandling Undersøgelse, pleje eller behandling for at forhindre sygdom, skade eller adfærdsændringer. Forsikringsperioden Aftaleperioden. Forsikringssum Den højeste erstatning som kan betales ved hjælp af forsikringen. Forsikringsår Forsikringsåret starter den første i den måned forsikringen tegnes og slutter den sidste dag i måneden før. Eksempel: En nytegnet forsikring tegnet den 15. juli vil have hovedforfald den 1. juli og forsikringsåret vil slutte den 31. juni det efterfølgende år. Hovedforfald Hovedforfald bliver den 1. i den måned, hvor forsikringen er tegnet. Det er ved hovedforfald din forsikring fornyes med evt. indeksregulering af præmie og dækninger. Kuld Med et kuld mener vi et eller flere fostre, der blev født naturligt eller ved kejsersnit, uanset om fostrene lever eller ej. Livmodersygdom med kliniske symptomer Sygdom i livmoder med symptomer som eksempelvis udflåd, feber eller øget tørst. Obduktion Makroskopisk samt mikroskopisk undersøgelse af relevante vævsprøver udført af en dyrlæge. Plastikoperation Med plastikkirurgi menes en kirurgisk korrektion af hud, slimhinder eller enhver anden kropsdel, hvor afvigelser i dyrets forfatning eller udseende forårsager helbredsmæssige problemer. Præmien Gebyret du betaler for forsikringen. Præmien er beregnet pr. forsikringsår (12 måneder), men betalingen kan foretages årligt, halvårligt, kvartalsvis eller på månedsbasis. Profylakse Det samme som forebyggende. Regres Forsikringsselskabets ret til at inddrive tidligere udbetalt skadeserstatning i forbindelse med ansvar over for tredjemand, såsom ansvars- og bilforsikring. Skjult fejl Med en skjult fejl, mener vi en sygdom eller defekt, som er begyndt at udvikle sig før inspektion og levering, men som ikke tidligere har vist symptomer eller på anden måde været kendt. Hverken sygdomme eller defekter som veterinærsagkyndige burde have opdaget under den veterinære kontrol, eller sådanne som er af arvelig karakter og endnu ikke fuldt udviklet før leveringen, er skjulte fejl. Svag hvalp/killing Hvalp eller killing som indenfor 24 timer fra fødslen har behov for dyrlægebehandling for at overleve den første tid. Tilstedeværende tilstand Tilstand som fandtes eller var påbegyndt inden forsikringen trådte i kraft. Ulykkestilfælde Med ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med påviselig skade af dette og evt. død til følge. I forbindelse med Agrias dyreforsikringer forstår vi også, at dyrlægen har konstateret, at dyret har slugt et fremmedlegeme eller er blevet akut forgiftet. Med ulykker menes 10

12 ikke hedeslag eller forfrysninger. Med ulykker menes heller ikke en sådan tilstand som - selv om det er fundet efter en ulykke ifølge veterinærens erfaring skyldes sygdom eller anden skade. Underslæb (ulovlig disponering eller besiddelse) For eksempel, at en person ulovligt beholder eller sælger et dyr uden at have stjålet det. Øjenlysning Undersøgelse af fundus og øjets forreste dele, af en dyrlæge med særlig ekspertise i at diagnosticere arvelige øjensygdomme. 11

13 Egne notater

14

15

16 Vi hos Agria Dyreforsikring forsikrer dyr, for at de skal kunne få den pleje de behøver. Med kundskab og engagement arbejder vi for, at dyrene skal være sunde og ha det godt. Vi hjælper dig med at finde den forsikring, som passer dig bedst. Du kan kontakte os på eller ved at ringe til vores Kunde Center på Vores åbningstider er mandag til fredag til Agria Dyreforsikring Postboks 744, 2730 Herlev Besøgsadresse: Parkvej 1, 2680 Solrød Strand Telefonnummer: Fax: Mail: CVR-nummer: LFAB utg Form & Profil Vi trycker på det miljövänliga läs mer på lansforsakringar.se/miljo BFO-054

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 8 E Agria Brugshunde 9 F Agria

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere