Beskrivelse af funktioner i version 3.24 pr. 25. august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af funktioner i version 3.24 pr. 25. august 2014"

Transkript

1

2 Beskrivelse af funktioner i version 3.24 pr. 25. august 2014 Senest opdateret 27. august 2014 / ahl 1. INTRODUKTION OPBYGNING REGLER OG PROGRAMMER NAVNESYSTEM (NAVN OG ADRESSE) INDIVID ADRESSER POLICESYSTEM (FORSIKRINGER OG TILBUD) FORSIKRINGSTYPER TILBUDSSYSTEM NYTEGNING OG ÆNDRING OPHØR OG ANNULLERING HISTORIK FORSIKRINGSSTATUS FORSIKRINGSSTED INDIVIDTILKNYTNING TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER PRÆMIE OMKOSTNINGER GEBYR POLICE OG KLAUSULER DIVERSE UDSKRIFTER REGULERING TOTALKUNDE PROVISION WAKEUP DAGBOGSSYSTEM SKADESYSTEM SAGS- OG KRAVOPLYSNINGER BETALINGER ØVRIGE FUNKTIONER ØKONOMI FANEBLADET AFREGNINGER BETALINGER UDLIGNING SALDOOVERFØRSEL RYKKER AFSKRIVNING BOGFØRING OVERBLIKSBILLEDE OPFØLGNING INDIVID OG ADRESSE FORSIKRINGER SKADE ØKONOMI REASSURANCE UDSKRIFTER, LISTER OG ARKIV KUNDEVENDT PRINT LISTER OG UDTRÆK ARKIV AUTORISATIONER OG SIKKERHED AUTORISATIONER FULDMAGTER BRUGERPROFIL KOMMUNIKATION IT-REVISION BRUGERVEJLEDNING HOTLINE GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR GENSAFE PRO Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 1

3 1. Introduktion 1. Introduktion Dette er en beskrivelse af forsikringssystemet Gensafe Pro med udgangspunkt i systemets brugervendte funktionalitet. Gensafe Pro er et komplet forsikringssystem til håndtering af skadeforsikringer. Systemet er udviklet i samarbejde med en række mindre og mellemstore forsikringsselskaber i Danmark. Gensafe Systems I/S udvikler, tilretter, implementerer og vedligeholder Gensafe Pro. Driften af Gensafe Pro varetages af Gensam Data A/S. 1.1 Opbygning Opbygning: Den grafiske brugergrænseflade i Gensafe Pro er opbygget omkring 4 faneblade, der indeholder informationer om henholdsvis navn/adresse, forsikringer/tilbud, skader og økonomi for den aktuelle kunde. Hermed kan der hurtigt skabes et overblik over det samlede engagement med kunden ved at skifte mellem de enkelte faneblade. På fanebladet Overbliksbillede vises hændelser vedrørende kunden, de enkelte forsikringer og skader samt økonomi. Det giver et overblik over forløbet af kundens engagement. Det aktuelle individ er vist øverst på skærmbilledet med oplysninger om navn, cpr.nr/cvr.nr og adresse. Over fanebladene vises kundens provisionsmodtager samt eventuelt tilhørsforhold til f.eks. en afdeling indenfor selskabet, en samarbejdspartner eller storkundeordning. Ud over de 5 faneblade med informationer om det aktuelle individ kan diverse opfølgningslister dannes online via et selvstændigt faneblad. Sagsbehandling sker direkte på skærmen ved at skifte fra en opfølgningsliste til det ønskede individ, som så vises på de øvrige 5 faneblade. Funktioner: Via de enkelte faneblade kan brugeren udføre de forskellige funktioner i Gensafe Pro, ved at markere en adresse, forsikring, skadesag eller opkrævning og herefter vælge den ønskede funktion via en trykknap eller som et menupunkt. Genveje: Alle funktioner og faneblade i Gensafe Pro har genvejstaster, så brug af musen kan minimeres af hensyn til brugervenligheden. Lås på oplysninger: Når den enkelte bruger arbejder med et individ, en forsikring eller en skadesag sættes en lås, der forhindrer andre i at arbejde med de samme oplysninger. Det samme er tilfælde, når systemet er i gang med opdateringer. 1.2 Regler og programmer Gensafe Pro består dels af selskabsbestemte regelsæt dels af fælles programmer og tillægsmoduler. Via regelsættet fastsættes retningslinier for opsætning af Gensafe Pro, så det understøtter selskabets tegningsregler og forretningsgange. Dette omfatter bl.a. hvilke oplysninger, der kan registreres for de enkelte Individty- Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 2

4 per, Adressetyper og Forsikringstyper samt fastsættelse af indhold for diverse kundevendt print og retningslinier for opkrævning og rykkerhåndtering. 1. Introduktion Regelsættet opbygges og vedligeholdes primært af Gensafe Systems. Enkelte områder opbygges og vedligeholdes af de enkelte selskaber, f.eks. provisionsregler, gebyrtyper og til-/afgangsoplysninger. Se de enkelte afsnit i denne beskrivelse for yderligere information. En række funktioner er udviklet som tillægsmoduler til Gensafe Pro. Implementering af disse funktioner aftales med det enkelte forsikringsselskab. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 3

5 2. Navnesystem (navn og adresse) 2. Navnesystem (navn og adresse) Overblik: Håndtering af navn og adresser for de enkelte individer sker via fanebladet Individ og adresse, hvor oplysninger om navn og adresse(r) vises for det aktuelle individ. Navn og adresser for eventuelle individforhold vises også på fanebladet med mulighed for at skifte til forsikringer, skader og økonomi for de enkelte individer. Herved opnås et hurtigt overblik over det samlede engagement med f.eks. en familie. 2.1 Individ Individtyper: Oprettelse af alle typer af individer (kunder, medejer, panthaver, reparatør mv.) med tilhørende egenskaber er muligt. Via regelsættet kan det frit fastlægges hvilke egenskaber, der skal tilknyttes de enkelte individtyper. De valgte egenskaber vises som felter på skærmen med mulighed for automatisk forslag til indhold, tilknytning af lister med valgmuligheder samt markering for krav om udfyldelse. Advarsel ved dobbeltoprettelse : Ved oprettelse af nye individer kontrolleres automatisk om tilsvarende individ allerede findes. Tilhørsforhold: For de enkelte individer kan der registreres et tilhørsforhold til f.eks. en afdeling indenfor selskabet, en samarbejdspartner eller storkundeordning. Tilhørsforhold medtages på diverse udtræk og opfølgningslister. Tilhørsforhold anvendes desuden som grundlag for kundegruppering i bogføringen. Individforhold: Det er muligt at registrere et individforhold mellem to individer, f.eks. Gift/samboende med, Hjemmeboende barn og Virksomhedsejer. Dette kan enten ske som samlet oprettelse af f.eks. en familie eller senere via fanebladet. På fanebladet vises det aktuelle individs forhold, så det er nemt at få et overblik over f.eks. en familie eller ejerforholdene i en virksomhed. Via funktionen Primært individ kan der let skiftes til de øvrige individer med visning af deres forsikringer, skader og økonomiske forhold. Relationer: Et individ kan tilknyttes den enkelte forsikring/genstand som f.eks. medejer, medforsikret, bruger eller ejer. Via funktionen Relationer kan det ses, hvilke forsikringer/genstande det aktuelle individ er tilknyttet. Provisionsmodtagere: Det er muligt at tilknytte 1-3 provisionsmodtagere til den enkelte kunde. Ved oprettelse af forsikringer vises den/de tilknyttede provisionsmodtagere automatisk som forslag. Oplysninger om tidligere provisionsmodtagere samt ændringsbruger ses via funktionen Vis detaljer. Notater: Det er muligt at registrere diverse bløde data via et Word-dokument tilknyttet det enkelte individ. Er der tilknyttet oplysninger, fremgår det af trykknappen som et ikon: Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 4

6 2. Navnesystem (navn og adresse) Historik: Ændring af egenskaber sker ved at overskrive den eksisterende oplysning med den nye (f.eks. titel eller efternavn). Der er således ikke historik på individoplysningerne. Oplysninger fra CPR (tillægsmodul): Ved oprettelse og ændring af kunder kan navneoplysninger hentes via CPR Direkte. Via funktionen Ret er det muligt at indlæse navneændringer modtaget fra CPR-registret for den enkelte kunde (se opfølgningslisten i afsnit 7.1 Individ og Adresse). Oplysninger om f.eks. adressebeskyttelse og Robinsonmarkering (markedsføring) opdateres automatisk på grundlag af meddelelse fra CPR. Oplysninger fra CVR (tillægsmodul): Ved oprettelse og ændring af kunder kan navneoplysninger hentes via CVR Online. Sletning af forældede data (Persondataloven): Der sker automatisk sletning af individer med tilhørende adresser og tilbud/forsikringer for at opfylde lovgivningens bestemmelser (se opfølgningslisten i afsnit 7.1 Individ og Adresse). 2.2 Adresser Adressetyper: Til de enkelte individtyper er tilknyttet en eller flere adressetyper med tilhørende egenskaber. Via regelsættet kan det frit fastlægges hvilke egenskaber, der skal tilknyttes de enkelte adressetyper. Det enkelte individ kan have flere adressetyper tilknyttet. Det giver f.eks. mulighed for at en kunde kan have en postadresse (anvendes i policehovedet, på indbetalingskort samt breve), flere forsikringssteder (anvendes på policen) samt en opkrævningsadresse (anvendes på indbetalingskort). Genbrug af oplysninger: Det er muligt at oprette flere individer i samme arbejdsproces med genbrug af de indtastede adresseoplysninger. Dette understøtter f.eks. samlet oprettelse af en familie med forældre og børn. Vejregister: Gensafe Pro indeholder et samlet vejregister, der jævnligt opdateres med oplysninger om nye veje og postnumre fra CPR-kontorets vejregister. Ved oprettelse af adresser sikres således, at vejnavn staves korrekt og findes i det valgte postnummer. Flytning: Registrering af flytning omfatter automatisk udskiftning af adresse på de enkelte forsikringer, samt ny præmieberegning hvis tariffen er afhængig af f.eks. postnummer. Flytning kan omfatte hele familien med tilhørende forsikringer. Historik: Historik håndteres automatisk ved flytning, oprettelse af alternative adresser samt adresseophør. Herved kan det ses hvilke adresser den enkelte kunde har haft på et givent tidspunkt. Område: Opdeling af adresser i geografiske områder kan ske på grundlag af f.eks. postnumre samt vejnavne og husnumre. Områder kan anvendes ved f.eks. tarifering eller reassurance. Krav om adresse ved oprettelse af forsikring: Ved oprettelse af en forsikring er det muligt at kræve, at kunden har et forsikringssted registreret. Denne kontrol sikrer bl.a. korrekt håndtering af risiko i relation til reassurancen samt tarifering på grundlag af postnummer (område). Oplysninger fra CPR (tillægsmodul): Ved oprettelse og ændring af kunder kan adresseoplysninger hentes via CPR Direkte. Via funktionerne Ret og Flytning er det muligt at indlæse adresseændringer fra CPRregistret for den enkelte kunde (se opfølgningslisten i afsnit 7.1 Individ og Adresse). Oplysninger fra CVR (tillægsmodul): Ved oprettelse og ændring af kunder kan adresseoplysninger hentes via CVR Online. Vis adresse på kort (tillægsmodul): Viser adressen via Google Maps. Giver mulighed for både satelitfoto og street view. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 5

7 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) Overblik: Fanebladet Forsikringer giver et overblik over den aktuelle kundes forsikringer/tilbud, og danner udgangspunkt for de enkelte arbejdsprocesser. Fanebladet viser gældende og fremtidige oplysninger for de enkelte forsikringer og tilbud, hvilket giver et hurtigt overblik i sagsbehandlingen. Oplysningerne er vist på selvstændige faner for henholdsvis aktuelle/fremtidige og ophørte forsikringer samt tilbud. Ved markering af den enkelte forsikring/tilbud vises nederst på skærmen: dækninger forsikringssted(er) summer og selvrisiko Via en forsikringsoversigt kan der hurtigt skabes et overblik over hvilke forsikringstyper kunden har (aktive, fremtidige og ophørte). Fra oversigten er det muligt at begrænse visningen af kundens forsikringer til en enkelt forsikringstype, hvilket er en fordel ved store kundeengagementer med mange forsikringer. 3.1 Forsikringstyper Den fleksible opbygning af Gensafe Pro med brug af et regelsæt til fastsættelse af de enkelte forsikringstypers opbygning og indhold gør, at alle forsikringstyper kan opbygges. I Gensafe Pro er der opbygget forsikringstyper indenfor områderne Privatforsikring, Autoforsikring, Ulykkesforsikring, Landbrugsforsikring, Landboligforsikring, Erhvervsforsikring og Arbejdsskadeforsikring. 3.2 Tilbudssystem Gensafe Pro indeholder et integreret tilbudssystem (tillægsmodul), hvor oprettelse af kunder og tilbud sker via de samme skærmbilleder og på grundlag af de samme regler som ved oprettelse af egentlige forsikringer. Dette sikrer korrekt præmieberegning for tilbud, samt at alle relevante oplysninger er registreret inden accept af tilbud. Print af tilbud omfatter forside med samlet oversigt over tilbud og priser tilbud for de enkelte forsikringer kundens acceptbilag med mulighed for angivelse af supplerende oplysninger kundens opsigelse til andet selskab Tilbud for flere relaterede kunder kan udskrives samlet. Skal print sendes via samles alt print i eet pdf-dokument, som sendes til den aktuelle sagsbehandler. Behandling af tilbud omfatter mulighed for at ændre tilbud acceptere tilbud (med efterfølgende godkendelse på grundlag af autorisationsstyring) godkende tilbud afvise tilbud annullere tilbud genoptage tilbud Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 6

8 Ved accept og godkendelse af tilbud kan ikrafttrædelsesdato og hovedforfald ændres. Samtidig kan forsikringen tilmeldes til Betalingsservice hos Nets. Ved oprettelse og behandling af tilbud er det muligt at registrere EDI-opsigelse og bonusforespørgsel, som sendes efter godkendelse af tilbudet. Opfølgning på tilbud sker via online liste på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.2 Forsikringer). 3.3 Nytegning og ændring Dialog: Nytegning og ændring håndteres via tre skærmbilleder der indeholder henholdsvis generelle oplysninger om forsikringen oplysninger om den enkelte genstand og tilhørende dækninger supplerende oplysninger om f.eks. klausuler, rabatter og minimumspræmie. De tre skærmbilleder er opbygget på samme måde for alle forsikringstyper. Det er dog kun relevante oplysninger og felter, der vises for de enkelte forsikringstyper på baggrund af det gældende regelsæt pr. oprettelses- eller ændringsdatoen. Skal flere genstande registreres for den enkelte forsikring, sker det via selvstændige skærmbilleder. Ledetekster til de enkelte felter samt deres indhold vises i klar tekst hvilket nedbringer fejlmulighederne. Ændring af forsikring via tilbud (tillægsmodul): Det er muligt at kopierer en forsikring til et tilbud som grundlag for ændringer pr. en given dato. Ved godkendelse af tilbud indsættes ændringerne på forsikringen pr. en selvvagt ændringsdato. Validering, lister og forvalgte værdier: Via regelsættet kan der opstilles retningslinier for hvilke oplysninger og felter, der kræves udfyldt for den enkelte forsikringstype. 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) Der kan tilknyttes lister til de enkelte felter, samt opstilles retningslinier for automatisk forvalg af bestemte værdier for at lette indtastningsarbejdet. EKSEMPEL: nej til solvarme for en bygning eller standard selvrisiko på en bilforsikring. Lister kan enten være faste, og dermed begrænse brugerens valgmuligheder, eller åbne med mulig for oprettelse af nye værdier. I regelsættet kan der opstilles tvungne tegningsforløb, så f.eks. en genstandstype (Villa beboelse) eller en dækning altid tilknyttes automatisk ved oprettelse af en forsikring. Dækningsafhængigheder: Via regelsættet er det muligt at knytte flere dækninger sammen, så tegning af dækning A automatisk medfører oprettelse af f.eks. dækning B og C. EKSEMPEL: Tegning af Bygningsbrand på en Parcelhusforsikring kan automatisk medføre oprettelse af Restværdi og Huslejetab. Ved opsigelse af en af dækningerne følger de øvrige automatisk efter. Det er også muligt at opstille afhængigheder, så dækning E og F kun kan oprettes hvis dækning D er tilknyttet forsikringen. EKSEMPEL: Tegning af Svamp/insekt og Udvidet rørskade på en Parcelhusforsikring kan kræve, at ABB er tilknyttet. Opsigelse af ABB vil automatisk medføre opsigelse af de 2 øvrige dækninger. Fri tekst: Ved nytegning eller ændring af en forsikring kan der tilknyttes fri tekst, som udskrives sammen med opkrævning eller udbetaling til kunden. Efter tarifering kan fri tekst tilknyttes og rettes for den aktuelle afregning via fanebladet Økonomi (se afsnit 5.2 Afregninger). Ved opkrævning via Betalingsservice medtages fri tekst på specifikationen. Bemærkning: Som en del af arbejdsgangen ved nytegning og ændring kan der indtastes en intern bemærkning, der bliver vist på fanebladet Overbliksbillede. Det giver brugeren mulighed for at angive baggrunden for den aktuelle ændring som hjælp ved senere opfølgning. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 7

9 Se afsnit 6 Overbliksbillede for yderligere oplysninger. Ikrafttrædelse og ændringsdato: Nytegning og ændring sker pr. en given dato, som brugeren indtaster på fanebladet inden valg af funktion. Gensafe Pro kan håndtere nytegning og ændringer både i fremtiden og tilbage i tiden (dog maksimalt indeværende måned plus 2 år / seneste hovedforfald plus 2 år). Ønskes en forsikring ændret pr. forskellige datoer, skal registreringerne ske på de enkelte datoer. Brugeren arbejder således altid med forsikringen pr. en given dato. Ændring af ikrafttrædelsesdato håndteres via funktionen Ny ikrafttrædelse. Label: For forsikringen og de enkelte genstande opbygges en identifikationslabel på grundlag af de valgte oplysninger. Label vises på skærmen samt diverse lister som identifikation. EDI-opsigelser og bonusforespørgsler (tillægsmodul): Oprettelse og håndtering af EDI-opsigelser og bonusforespørgsler sker som en del af sagsbehandlingen i Gensafe Pro. Oprettelse af EDI-opsigelse sker enten i forbindelse med nytegningen eller via selvstændig funktion. Oprettelse af EDI-opsigelse kan også ske på individniveau, uden de enkelte forsikringer er oprettet i Gensafe Pro, så afsendelse kan ske rettidigt. Eventuel manuel sagsbehandling sker efterfølgende via opfølgningslisten Opsigelsesopgaver (se afsnit 7.2 Forsikringer). EDI-panthaver (tillægsmodul): Oprettelse og håndtering af panthavere i Gensafe Pro sker via integration til EDI-panthaver. Deklarationstyperne håndteres forskelligt i Gensafe Pro. B- og F-deklarationer håndteres automatisk, mens modtagelsen af L- og R- deklarationer håndteres manuelt, hvorefter kommunikationen håndteres automatisk. 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) Manuel sagsbehandling og eventuel opfølgning på automatisk håndtering sker via opfølgningslisten Panthaveropgaver (se afsnit 7.2 Forsikringer). DMR Motorregistret ved SKAT: Ved oprettelse af autoforsikringer kan oplysninger fra DMRtilgang indlæses automatisk. Ved indlæsning vises et kontrolbillede med ejer/bruger, dato, køretøjsoplysninger samt risikoprofil. Er DMRtilgang ikke modtaget kan køretøjsoplysninger hentes direkte fra DMR. Samtidig kan DMRselskabsskift oprettes automatisk. Når DMRtilgang modtages kan oplysningerne indlæses og kontrolleres. Ved oprettelse af tilbud kan køretøjsoplysninger hentes direkte fra DMR. Ved godkendelse af tilbud oprettes automatisk DMRselskabsskift, hvis DMRtilgang ikke findes. Oplysninger om et køretøj kan også ses via kald til DMR uden oprettelse af tilbud eller forsikring. Ved ændringer eller vognskifte kan de eksisterende oplysninger i Gensafe Pro udskiftes med oplysninger modtaget fra DMR. Alle DMRmeddelelser kan se via opfølgningslisten DMR opgaver (se afsnit 7.2 Forsikringer). Ved indregistrering af et køretøj eller ved ejer/brugerskifte sendes en on-line Forsikringsanmodning fra DMR til det enkelte selskab. På baggrund af en række kontroller for det enkelte selskab accepteres eller afvises Forsikringsanmodningen. Oversigt over uønskede bil-/motorcykelmærker vedligeholdes af selskabet. Der dannes dagligt log med alle forsikringsanmodninger (se afsnit Forsikringer). Registreringsnummer: Ved nytegning af autoforsikringer og ved vognskift kontrolleres automatisk om registreringsnummer er tilknyttet en anden aktiv forsikring. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 8

10 Sorttavleregisteret: Findes registreringsnummer eller bruger i Sorttavleregisteret, vil det fremgå for den enkelte DMRtilgang på opfølgningslisten DMR opgaver. Ved nytegning og vognskift sker der automatisk sorttavletjek på grundlag af både registreringsnummer og forsikringstager. Der er også mulighed for manuel søgning via funktionen Sorttavle søgning. Alle søgninger bliver logget med oplysninger om bruger, tidspunkt og søgekriterier. Flyt forsikring: Funktionen anvendes hvis en forsikring skal flyttes fra en forsikringstager til en anden. F.eks. i forbindelse med skilsmisse eller hvis en autoforsikring er oprettet på forkert individ (forsikring oprettet hos manden, men konen står som bruger i DMR). Eventuel ristorno kan overføres til ny forsikringstager som hel eller delvis betaling. Arbejdsskadeforsikringer (nat NÆRUDCL / NAERIMPORT): For selskaber der selv administrerer deres arbejdsskadeforsikringer, men hvor skadesager administreres af Forsikringsselskabet Nærsikring A/S, kan der ske automatisk udtræk af forsikringsoplysninger og transaktioner. Oplysningerne overføres herefter til Nærsikring. 3.4 Ophør og annullering Forsikringsophør: Registrering af forsikringsophør/opsigelse kan ske både tilbage i tiden og pr. en fremtidig dato. Eventuel ristornering af præmie beregnes automatisk ved sluttarifering af forsikringen. Ved registrering af ophør for bilforsikringer kontrolleres automatisk om DMRafgang er modtaget og meddelelsen markeres som anvendt. Er DMRafgang ikke modtaget kan DMRophør oprettes i forbindelse med ophør/annullering af forsikring. I forbindelse med selskabsskift kan DMRafgang automatisk markeres som anvendt ved modtagelse af meddelelsen, hvis forsikringen er sat til ophør. 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) Fortrydelse: Hvis en kunde fortryder tegning af en forsikring, er der mulighed for at annullere forsikringen. Alle økonomiske fordringer tilbageføres automatisk. Det er dog muligt at angive, om selskabet selv skal betale omkostninger (skadeforsikringsafgift, statsafgift, miljøafgift mv.) ved den aktuelle annullering. Genoptagelse: Det er muligt at fortryde ophør indtil sluttarifering er gennemført. Herefter er det muligt at genoptage en forsikring. Håndteres ved at oprette en kopi af den ophørte forsikring med oplysninger pr. ophørsdatoen. Genoptagelse kan ske pr. ophørdatoen eller en senere dato, hvis der ønskes et hul i dækningsperioden. EDI-opsigelser og bonusforespørgsler (tillægsmodul): Håndtering af EDI-opsigelser og bonusforespørgsler fra andre forsikringsselskaber sker automatisk i Gensafe Pro. Eventuel manuel sagsbehandling sker via opfølgningslisten Opsigelsesopgaver (se afsnit 7.2 Forsikringer). Skal opsigelser for en bestemt forsikringstype altid behandles manuelt, kan det angives i et regelsæt, som vedligeholdes af de enkelte selskaber. Panthaver: I forbindelse med forsikringsophør dannes automatisk brev til en eventuel panthaver. Udskrivning sker via Lotus Notes. EDI-panthaver (tillægsmodul): Håndtering af panthaver i forbindelse med forsikringsophør kan ske automatisk via EDI. Eventuel opfølgning på automatisk håndtering sker via opfølgningslisten Panthaveropgaver (se afsnit 7.2 Forsikringer). Automatisk ophør på Ulykkesforsikring (nat ULYAUTOPH): 3 måneder før et forsikret individ når en bestemt alder, sættes forsikring/genstand automatisk til ophør. Der dannes automatisk brev til forsikringstager. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 9

11 Automatisk ophør samt ophør til manuel håndtering dokumenteres i liste på Gensam Data s extranet (se afsnit Forsikringer) Korttidsforsikring (nat KORTTIDOPH): 14 dage før ophør på Entrepriseforsikringer kan der automatisk dannes brev til forsikringstager med oplysning om ophørsdato med henblik på eventuel forlængelse. 3.5 Historik Gensafe Pro er opbygget omkring en datostyret database. Det betyder, at de faktiske oplysninger samt alle oplysninger i regelsættet har registreret historik. Historikken styres på grundlag af fra- og til-datoer på alle oplysninger (elementer) i Gensafe Pro uden brug af generationer for de enkelte forsikringer. Når en forsikring ændres med tilknytning af nye genstande, dækninger eller ændring af andre oplysninger, sker det pr. den aktuelle ændringsdato indtastet på fanebladet. Ændringerne vil herefter indgå i præmieberegningen og udskrives på policen fra den aktuelle dato. Ændres indholdet i et felt vil den tidligere værdi automatisk blive sat til ophør og erstattet af den nye værdi. Ophør af genstande, dækninger eller andre oplysninger sker også pr. den aktuelle ændringsdato indtastet på fanebladet. Det er muligt at få vist en forsikring på skærmen eller printet en police pr. en vilkårlig dato indtastet på fanebladet. 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) 3.6 Forsikringsstatus Statuskoder anvendes til at synliggøre hvor i et livsforløb, en forsikring befinder sig. Samtidig er statuskoderne det redskab, som Gensafe Pro anvender til at fastslå, hvornår nytegninger/ændringer må indgå i den daglige natdrift. Ved nytegning eller ændring af en forsikring kan brugeren angive, at forsikringen afventer godkendelse samt skrive bemærkning. Forsikringen kan herefter ikke tariferes, før status manuelt ændres til godkendt. EKSEMPEL: Godkendelse af forsikringen afventer bonusoplysninger eller bygningsundersøgelse. Opfølgning på blokerede forsikringer sker via online liste på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.2 Forsikringer). 3.7 Forsikringssted Gensafe Pro kan håndtere et eller flere forsikringssteder for den enkelte forsikring både i relation til reassurance og policeudskrift. Forsikringssted kan enten tilknyttes hele forsikringen eller de enkelte genstande. Ved nytegning tilknyttes primært forsikringssted automatisk, med mulighed for ændring. Af hensyn til tarifering og reassurancen kan tilknytning af forsikringssted være krævet på de enkelte forsikringer. Denne kontrol sikrer bl.a. korrekt håndtering af risiko i relation til reassurancen samt tarifering på grundlag af postnummer (område). Vis adresse på kort (tillægsmodul): Viser forsikringssted via Google Maps. Giver mulighed for både satelitfoto og street view. Via funktionen Vis detaljer er det muligt at få en detaljeret oversigt over alle ændringer. Oversigten indeholder også oplysninger om bruger og hvornår ændringen er sket. Ved fejloprettelser kan de enkelte oplysninger annulleres eller ny værdi angives. Bemærk at annullerede oplysninger også vises i funktionen Vis detaljer. 3.8 Individtilknytning Til de enkelte forsikringstyper og genstandstyper kan der tilknyttes relevante individtyper via regelsættet. Det kan f.eks. være som medforsikret, medejer, bruger eller ejer. Ved nytegning eller ændring af en forsikring kan der så registreres relationer til diverse individer enten via søgning eller oprettelse af nyt individ. Individer, der indgår i et individforhold med forsikringstager, kan umiddelbart vælges fra en liste. Ved tilknytning af panthaver kan der desuden registreres supplerende oplysninger i form af deklarationsnummer (edi), referencenummer, Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 10

12 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) deklarationstype, prioritet og udløbsdato. Håndtering af panthavere kan ske automatisk via tillægsmodulet EDI-panthaver (se afsnit 3.3 Nytegning og ændring). 3.9 Til- og Afgangsoplysninger Ved nytegning og ophør er der mulighed for at vælge årsag og eventuelt andet forsikringsselskab samt skrive bemærkning. Oplysningerne anvendes på lister over tilgange og afgange samt på provisionslister. Listerne bestilles via menupunktet Lister og udtræk. For ophørte forsikringer vises oplysningerne på fanebladet Forsikringer. Til- og afgangsårsager registreres og vedligeholdes af det enkelte selskab via menupunkt i Gensafe Pro Præmie Præmieberegning: Ved nytegning og ændring af forsikringer beregnes årspræmie automatisk og vises på fanebladet Forsikringer. Den gældende årspræmie vises for forsikringen, de enkelte genstande samt de tilhørende dækninger. Den samlede årspræmie for alle kundens forsikringer vises også på fanebladet. Grundlaget for præmieberegningen kan være faste tariffer indlagt i regelsættet med tilhørende betingelser eller brugerindtastede præmieoplysninger (f.eks. faktisk præmie, promillesats eller præmie pr. m 2 ). Selve præmieberegningen sker på grundlag af en række underliggende beregninger tilknyttet de enkelte dækninger. Beregningerne gør brug af enten de brugerindtastede præmieoplysninger eller tarifferne i regelsættet. Vis præmie: Præmie vises pr. en given dato (ikrafttrædelse, ændringsdato, fornyelse eller delopkrævning). Skærmbilledet indeholder oplysninger om præmie for de enkelte dækninger samt statsafgift, rabatter, opkrævningstillæg og diverse omkostninger. Vis samlet præmie: Samlet årspræmie for den aktuelle kunde og eventuelle individforhold. Skærmbilledet indeholder oplysninger om årspræmie for de enkelte kunder. Tarifering: Selve tariferingen gennemføres automatisk via natdriften i forbindelse med nytegning, ændring og ophør samt ved fornyelse og forsikringsregulering. Ved nytegning, ændring og ophør af en forsikring kan tarifering gennemføres manuelt. Tariferingen kan resultere i en opkrævning med tilhørende indbetalingskort eller BSopkrævning samt specifikation af opkrævningen. Samtidig kan der dannes policedokument og supplerende bilag. Resulterer tariferingen i en præmieristorno, gøres check/- kontooverførsel klar til godkendelse (se afsnit 5.3 Betalinger for beskrivelse af godkendelsesproceduren). BEMÆRK: Tarifering kan kun gennemføres automatisk hvis forsikringens status tillader det. Hvis tariferingsdatoen ligger udenfor selskabets afviklingsdage (normalt 16 dage) vises en advarsel ved manuel tarifering.. Rabat: Som en del af præmieberegningen kan der beregnes rabat af enten præmien for hele forsikringen eller for de enkelte dækninger. Rabat kan tilknyttes manuelt eller beregnes automatisk udfra fastsatte betingelser. EKSEMPEL: Rabat på grundlag af valgt selvrisiko eller rabat på rørskade ved elvarme. Rabatten skal angives som enten en fast procentsats eller et fast kronebeløb i regelsættet. Præmietillæg og -fradrag: Skal særlige tillæg eller fradrag indgå i præmien men ikke umiddelbart være synlig for kunden, indarbejdes de som en del af de underliggende beregninger i tariferingen. EKSEMPEL: Tillæg ved tegning af parcelhusforsikring for hus med stråtag. Alternativt kan en korrektionsfaktor angives manuelt på den enkelte forsikring og dermed indgå i præmieberegningen. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 11

13 Minimumspræmie: Det er muligt at fastsætte en minimumspræmie for de enkelte forsikringstyper samt for de enkelte dækningstyper. For den enkelte forsikring vil forhøjelse til minimumspræmie altid være før eventuelle rabatter samt opkrævningstillæg for halv- eller kvartårlig opkrævning. Det er også muligt at tillade manuel registrering af minimumspræmie for de enkelte forsikringstyper. Hovedforfald: Gensafe Pro kan håndtere løbende hovedforfald i alle årets måneder fast hovedforfald i én måned fast hovedforfald i begrænset antal måneder Ved flere årlige faste hovedforfald og løbende hovedforfald kan der være forskellige forfaldsmåneder for de enkelte forsikringstyper. Ved nytegning foreslås automatisk seneste hovedforfald. Ved løbende hovedforfald i alle årets måneder foreslås således automatisk samme måned som ikrafttrædelsesdatoen. Opkrævningsfrekvens: Gensafe Pro kan håndtere følgende opkrævningsfrekvens for de enkelte forsikringstyper: årlig halvårlig kvartårlig månedlig På baggrund af opkrævningsfrekvensen kan der automatisk beregnes et procenttillæg. Opkrævningstillæg beregnes af den samlede nettopræmie, dvs. efter rabat og bonus men før tillæg af diverse omkostninger (skadeforsikringsafgift, statsafgift og stormflod). Opkrævningstillægget indgår ikke ved beregning af provision til assurandører, men indgår ved beregning af provision til mæglere. 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) Afregningstype og betalingsfrist: Opkrævning af præmie kan ske enten via indbetalingskort eller Betalingsservice via Nets mens udbetaling af præmieristorno sker via check eller kontooverførsel (Nemkonto eller eventuelt almindelig kontooverførsel). Betalingsfrist for de enkelte afregningstyper er fastsat i regelsættet. Betalingsservice via Nets: Kundens forsikringer kan enten tilmeldes Betalingsservice (BS) via selskabet eller via kundens pengeinstitut. Tilmelding sker via funktionen Betalingsservice, hvor alle kundens forsikringer eller udvalgte kan tilmeldes. Tilmelding kan ske med registrerings- og kontonummer eller på grundlag af eksisterende BS-aftale. Afmelding fra Betalingsservice kan ske via Gensafe Pro eller kundens pengeinstitut. BS-aftalenummer tilknyttes automatisk de enkelte forsikringer, når tilmelding er accepteret af Nets. Accepterer Nets ikke tilmeldingen, vil næste opkrævning automatisk ske via indbetalingskort. Hvis en opkrævning afvises via Betalingsservice, vil den automatisk blive opkrævet via indbetalingskort i stedet Omkostninger Gensafe Pro beregner automatisk diverse omkostninger i forbindelse med tarifering af den enkelte forsikring. Via funktionen Vis præmie kan de samlede omkostninger ses i form af det årsbaserede beløb. Statsafgift for autoforsikringer vises som en del af præmien. Via IBS E6 s debitorsystem kan der automatisk oprettes et betalingsforslag til brug ved afregning og bogføring af diverse omkostninger. Afregning af omkostninger til de offentlige myndigheder kan desuden ske manuelt på grundlag af listen Afgifter pr. forsikringstype (se afsnit Økonomi). Skadeforsikringsafgift: Beregnes med 1,1% af de opkrævede forsikringspræmier. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 12

14 Stormflodsafgift: Beregnes med 30,00 kr. årligt på de relevante forsikringstyper. Opkrævning af stormflodsafgift sker sammen med den første afregning til kunden i et kalenderår. Statsafgift: Beregnes med 42,90% af ansvarspræmien på autoforsikringer, 230,00 kr. på knallertforsikring, 1% af kaskosum på bådforsikringer samt 150,00 kr. for småbåde. Statsafgift kan ristorneres. Miljøbidrag: Beregnes med 101,00 kr. årligt på alle personvognsforsikringer. Miljøbidrag kan ristorneres Gebyr Det er muligt at opkræve gebyrer i forbindelse med følgende funktioner: opsigelse af forsikring med forkortet frist (manuelt ophør og EDI ophør) genoptagelse af forsikring udstedelse af kopipolice udskrivning af ristorno- og skadecheck oprettelse af forsikring (DMR administration) Det er muligt at opkræve et manuelt gebyr via fanebladet Økonomi (se afsnit 5.2 Afregninger). Gebyrsatser registreres og vedligeholdes af det enkelte selskab via menupunkt i Gensafe Pro Police og klausuler Lotus Notes: Visning og udskrivning af policer håndteres via en Lotus Notes - Domino løsning, der er integreret med Gensafe Pro. Løsningen giver mulighed for et flot layout og anvender de gode sorteringsfaciliteter, der findes i Lotus Notes (se afsnit 9.1 Kundevendt print). Nytegning, ændring og fornyelse: Police dannes automatisk ved tarifering af den enkelte forsikring i forbindelse med nytegning og ændringer. Det er muligt at fravælge policeudskrift i forbindelse med ændringer. 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) Det er desuden muligt for det enkelte selskab at få policer dannet ved fornyelser eventuelt kun for udvalgte forsikringstyper. Policeindhold: En police kan indeholde alle oplysninger registreret i Gensafe Pro samt diverse faste tekster. Indholdet fastsættes via regelsættet for den enkelte forsikringstype. Policen dannes med de gældende oplysninger pr. en given dato f.eks. ikrafttrædelsesdato, ændringsdato eller fornyelsesdato. Bestil police: Dannelse af police kan også ske manuelt. Policen vil indeholde de gældende oplysninger pr. en given dato, som indtastes på fanebladet Forsikringer. Klausuler: Klausuler kan tilknyttes på forsikrings-, genstands- og dækningsniveau i Gensafe Pro. Via regelsættet bestemmes hvilke klausuler, der må kunne tilknyttes de enkelte forsikringstyper og på hvilket niveau. Den enkelte klausul kan enten blive tilknyttet automatisk ved nytegning eller manuelt ved nytegning og ændring af forsikringen. Der skelnes mellem standard klausuler: fast tekst der kun kan ændres via regelsættet individuelle klausuler: kan ændres og tilpasses den enkelte forsikring. Der kan knyttes betingelser til de enkelte klausuler, så udskrivning kun sker når betingelsen er opfyldt. F.eks. markering for elvarme på Villaforsikring eller flerårig tegningsperiode på erhvervsforsikringer. Via funktionen Vis klausul på fanebladet Forsikringer kan man se gældende klausuler pr. en given dato. Via fanebladet Skader kan man se klausuler pr. skadedatoen Diverse udskrifter Via fanebladet Forsikringer kan der bestilles en række udskrifter for den aktuelle kunde og de viste forsikringer. Print dannes online og kan udskrives via Lotus Notes. Forsikringskort: For autoforsikringer kan der bestilles grønt og rødt forsikringskort. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 13

15 Årsrejseforsikringskort: For familieforsikringer kan der bestilles årsrejseforsikringskort, som udskrives på enten papir eller plastkort (integration til kortprinter er et tillægsmodul). I forbindelse med nytegning udskrives kortet automatisk. Besigtigelsesrekvisition: Der kan bestilles besigtigelsesrekvisition med overordnede oplysninger om forsikringstager og den aktuelle forsikring. Ved bestilling vælges/oprettes taksator, og eventuel supplerende tekst til rekvisitionen indtastes. Det er muligt at bestille print af policen pr. besigtigelsesdatoen. Brevsystem (tillægsmodul): Selskabet kan udarbejde og vedligeholde brevskabeloner, der kan anvendes i sagsbehandlingen og tilknyttes den enkelte forsikring. Brevskabelonerne kan indeholde fri tekst samt variabler, som automatisk udfyldes med oplysninger fra Gensafe Pro ved tilknytning til en forsikring. Efter bestilling og udfyldelse kan brevene ses via Overbliksbilledet (se afsnit 6 Overbliksbillede). Håndtering af brevskabeloner og breve sker med Microsoft Word. Følgebrev: Der kan bestilles et følgebrev med mulighed for indtastning af fri tekst. Forsikringstager er automatisk indsat som modtager, men provisionsmodtager kan nemt indsættes via trykknap (f.eks. når materiale skal sendes til mægler). Via søgning er det muligt at indsætte en selvvalgt modtager. Sammen med følgebrevet kan der bestilles print af police for den aktuelle forsikring pr. en given dato. 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) Forsikringsoversigt: Der kan bestilles oversigt over den enkelte kundes forsikringer pr. en given dato. Forsikringsoversigtens indhold er selskabsbestemt og giver mulighed for detaljerede oplysninger om de enkelte forsikringer Regulering Bonusregulering: Skift af bonusklasse sker automatisk i forbindelse med fornyelse af den enkelte forsikring eller i forbindelse med delopkrævninger. Gensafe Pro kan håndtere følgende principper for bonusregulering: regulering pr. hovedforfald, uanset om den enkelte forsikring har anden opkrævningsfrekvens end helårlig regulering pr. forfald. Som udgangspunkt sker regulering pr. hovedforfald, så længe der ikke er registreret belastende skader. Når der registreres en belastende skade på en forsikring med anden opkrævningsfrekvens end helårlig, flyttes reguleringstidspunkt automatisk til førstkommende forfald. Antallet af bonustrin og retningslinierne for rykning er fastlagt i regelsættet for den enkelte forsikringstype. I bonusreguleringen tages der højde for antallet af bonusbelastende skadesager oprettet siden seneste regulering samt skadesager ændret fra ikke-belastende til belastende. Der gennemføres automatisk ny bonusregulering af den enkelte forsikring, hvis der oprettes en bonusbelastende skadesag med skadedato før seneste bonusregulering. Det samme er tilfældet, hvis en skadesag ændrer status for bonusbelastning efter bonusreguleringen er gennemført. Ved nytegning af forsikring foreslås næste bonusrykningsdato automatisk til førstkommende hovedforfald. Det er muligt at angive et senere hovedforfald eller anden opkrævningsdato (afhængig af det valgte selskabsprincip). Indeksregulering (værdiforhøjelse): Indeksregulering af den enkelte forsikring sker automatisk i forbindelse med fornyelsen. Hvilke summer og selvrisici, der skal indeksreguleres og efter hvilket indeks, er fastlagt i Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 14

16 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) regelsættet, hvor også de faktiske indeksværdier er angivet. Indeksregulering af summer, selvrisici og tariffer i regelsættet gennemføres automatisk når nye indeksværdier er angivet. Reguleringsforsikringer: Gensafe Pro kan håndtere følgende reguleringstyper: Bagudregulering Bagud(forud)regulering Indeks-/Investeringsregulering Deklarationsregulering. I forbindelse med fornyelsen dannes automatisk reguleringsskema, der indeholder de gældende oplysninger for forsikringen. Reguleringsskema dannes også automatisk ved ophør af forsikringen. Registrering af oplysninger fra kunden sker via selvstændig funktion, hvor de tidligere oplysninger også vises. Kunden kan også selv indtaste oplysningerne via et link på selskabets hjemmeside, hvorefter forsikringen automatisk opdateres (tillægsmodul). Oplysninger indtastet via nettet fremgår af opfølgningslisten Regulering på nettet (se afsnit 7.2 Forsikringer). Reguleringen sker på baggrund af de registrerede oplysninger og omfatter fastsættelse af nye værdier samt omtarifering og dannelse af afregninger med tilhørende specifikation af præmien. Tarifering kan ske straks eller afvente natdriften. Opfølgning på udsendte reguleringsskemaer sker via online liste på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.2 Forsikringer) Totalkunde Gensafe Pro indeholder mulighed for håndtering af Totalkundeordninger, hvor den enkelte kunde efter en fastsat periode kan optages i en rabatordning. Det er muligt at fastsætte hvilke forsikringer, der er krævet for at blive optaget i Totalkundeordningen samt blive i ordningen. Grundlaget kan omfatte den enkelte kunde eller hele familien. Desuden håndteres krav om et antal skadefri år inden optagelse. Totalkundeordningen giver også mulighed for håndtering af forskellige rabatsatser, afhængig af antal år kunden har været tilmeldt ordningen, herunder håndtering af rykningsregler ved anlæggelse af skadesager. Via skærmbilledet Totalkundekontrol ses den præmiemæssige konsekvens af at anlægge en skadesag. Beregningen vises for en periode på 4 år. Det er desuden muligt, at fastsætte lempeligere retningslinier for opkrævning af selvrisiko for kunder tilknyttet ordningen (f.eks. ingen selvrisiko ved første skade i 2 år). Totalkundeløsningen indeholder også særlig ordning for håndtering af selvrisiko ved skader (Diplomkunde). Skærmbilledet Totalkundekontrol indeholder detaljerede oplysninger om den aktuelle kundes totalkundestatus samt hvilke forsikringer der indgår i ordningen (hele familien ). Skærmbilledet giver samtidig mulighed for manuel håndtering af ordningen Provision Provisionsoversigt: Gensafe Pro indeholder et skærmbillede med en samlet oversigt over provision for den aktuelle kundes forsikringer. For hver forsikring vises provisionsbeløb og deres status: foreløbig provision (beregnet på grundlag af fiktiv præmie) afventer indbetaling (opkrævning sendt til kunden men endnu ikke betalt) afventer udbetaling (opkrævning betalt af kunden, så provision udbetales ved næste provisionsafregning) udbetalt Provisionsmodtager: I Gensafe Pro kan provisionsmodtager tilknyttes både den enkelte kunde og de enkelte ændringer af hver forsikring. Tilknytning sker via provisionspanelet på henholdsvis individ- og forsikringsniveau. Ændring af provisionsmodtager på individniveau gælder pr. en given dato. For mæglere kan provision af ændringer på de enkelte for- Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 15

17 sikringer indtil førstkommende fornyelse herefter beregnes enten til den gamle mægler eller den nye. Det er også muligt at få genberegnet eventuel provision på de enkelte forsikringer i forbindelse med ændringen. Der kan registreres op til 3 provisionsmodtagere med tilhørende kontaktpersoner på både individniveau og forsikringsniveau. Valg af provisionsmodtager kan ske enten ved indtastning af agenturnummer eller via en alfabetisk lister over alle selskabets provisionsmodtagere. For hver provisionsmodtager kan der frit vælges eller indtastes en kontaktperson, der vil fremgå på diverse provisionslister. Kundens primære provisionsmodtager vises automatisk over fanebladene, når der arbejdes med forsikringstager. Provisionsberegning: Provisionsberegningen sker automatisk ved nytegning, ændring og fornyelse af den enkelte forsikring. Beregningen sker på grundlag af den/de tilknyttede provisionsmodtagere og deres provisionsaftale med tilhørende satser. Hvordan provisionen bliver beregnet og fordelt afhænger af, hvilke provisionsaftaler de enkelte provisionsmodtager har tilknyttet samt deres rækkefølge i provisionspanelet for den enkelte forsikring. Provisionsafregning: Afregning af provision sker via en samlet kørsel én gang om måneden og omfatter provision af præmieopkrævninger betalt inden en given dato. Provision medtages i en afregning til den enkelte provisionsmodtager, når alle enkeltdele i en opkrævning eller udbetaling er udlignet og betalt. Er udligning af den enkelte præmieopkrævning sket helt eller delvist med brug af afskrivning udbetales ingen provision. I forbindelse med afregningskørslen dannes der automatisk en specifikation for hver enkelt provisionsafregning. 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) Udbetaling til provisionsmodtager håndteres manuelt, f.eks. via selskabets lønsystem. Satser og beregningsgrundlag: Provisionsberegningen sker på grundlag af de gældende satser pr. den indtastede satsdato i provisionsmodtagerpanelet på forsikringen. Provisionssatser og beregningsregler registreres og vedligeholdes af det enkelte selskab i en række provisionsaftaler. Hver provisionsmodtager får tilknyttet en eller flere provisionsaftaler. Om provisionsberegningen sker på grundlag af stigning i årspræmie, den faktisk opkrævede præmie eller resultatet af en anden provisionsaftale afhænger af beregningsgrundlaget i provisionsmodtagerens provisionsaftale(r). Provisionssatserne kan være såvel procentsatser som faste kronebeløb for de enkelte forsikringstyper eller dækninger. Samtidig kan provisionssatserne være forskellige for nytegning, ændring og fornyelse. Ristorno: I de enkelte provisionsaftaler er det muligt at fastsætte regler for ristornering af provision i forbindelse med præmieristorno inden for 12 måneder fra nytegning eller ændringstidspunktet. Der kan enten ske forholdsmæssig ristorno på grundlag af antal måneder eller fuld ristorno ved ophør indenfor en given periode. Det er muligt at undgå ristornering af provision ved at bruge bestemte tilgang/afgangskoder ved ændring eller ophør af forsikring. Fornyelsesprovision: Fornyelsesprovision bliver som hovedregel beregnet til den/de nyeste provisionsmodtagere tilknyttet individet pr. fornyelsestidspunktet. Er provisionsmodtager tilknyttet forsikringen som fast provisionsmodtager, bliver fornyelsesprovisionen beregnet til denne provisionsmodtager (tillægsmodul). Manuel provision: Manuel provision er et alternativ til den automatisk beregnede provi- Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 16

18 sion og holdes helt ude af de automatiske beregninger. Registrering af manuel provision kan ske både i form af udbetaling og opkrævning af provisionsbeløb hos en given provisionsmodtager. Afregning af manuel provision kan enten afvente kundens betaling af præmieopkrævning eller udbetales uden betingelser ved næste provisionsafregning. Redningsprovision: Som et supplement til den automatiske provisionsberegning og manuel registrering af provision er der mulighed for automatisk håndtering af redningsprovision i forbindelse med, at en kunde trækker opsigelsen af en forsikring tilbage. Redningsprovision beregnes altid pr. førstkommende hovedforfald i forhold til dags dato og udgør en fastlagt andel af normal nytegningsprovision. Foreløbig provision: Ved nytegning eller ændring i fremtid beregnes foreløbig provision automatisk på baggrund af den fiktive præmieberegning og vises i kolonnen Foreløbig på Provisionsoversigten. Beregning af foreløbig provision sker efter samme regler som den faktiske provision. Periode: Via den enkelte provisionsaftale kan der fastsættes forskellige provisionssatser for perioderne til og med 1. hovedforfald og fra 1. hovedforfald. Præmieinterval: Via den enkelte provisionsaftale kan der fastsættes forskellige provisionssatser på grundlag af præmieintervaller. Antal dækninger: Via den enkelte provisionsaftale kan beregning af provision gøres afhængig af, at der tegnes et givent antal præmiebærende dækninger på den enkelte forsikring. Flerårig tegning: Via den enkelte provisionsaftale kan der fastsættes forskellige provisionssatser for et-årig tegning og flerårig tegning (tillægsmodul). 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) Antal forsikringer: Via den enkelte provisionsaftale kan der fastsættes forskellige provisionssatser for den første forsikring og alle efterfølgende forsikringer af en given forsikringstype (tillægsmodul). Provisionsreduktionsfaktor: Via den enkelte provisionsaftale er det muligt at registrere en reduktionsfaktor, så den automatisk beregnede provision bliver reduceret med en given andel. Overdragelse af portefølje: Det er muligt at gennemføre skift af provisionsmodtager samlet for en hel portefølje pr. en given dato. Der kan ske genberegning af eventuel på de enkelte forsikringer i forbindelse med ændringen. Porteføljeprovision og Porteføljestigningsprovision: Håndteres manuelt på baggrund af bestandsudtræk for den enkelte provisionsmodtager pr. en given dato. Se afsnit 9 Udskrifter for oversigt over bestandsudtræk. Provisionsudtræk: Se afsnit 9 Udskrifter for oversigt over mulige provisionsudtræk Wakeup Wakeup (tillægsmodul): Det er muligt at registrere en eller flere wakeups med opfølgningsdato, klokkeslæt, ansvarlig og bemærkning på det enkelte individ eller tilbud. Opfølgning sker via listerne Wakeup individer og Tilbud på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.1 Individ og Adresse samt afsnit 7.2 Forsikringer). Ved start af Gensafe Pro vises besked om antal wakeups med overskreden opfølgningsdato. For wakeups med klokkeslæt vises popup med alle oplysninger, for at sikre opfølgning Dagbogssystem Dagbogssystemet er grundpillen for automatikken i Gensafe Pro, herunder håndtering af nytegning, fornyelse, regulering, beregninger mv. De enkelte opgaver i dagbogen igangsættes enten automatisk via kald fra kørsler eller i enkelte tilfælde manuelt via skærmbilledet Dagbog. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 17

19 Princippet i Dagbogssystemet: På grundlag af de udførte handlinger på de enkelte forsikringer dannes en række opgaver i Dagbogen (Fornyelse, Delopkrævning, Bagudregulering mv.). Disse opgaver kan så have en række underliggende opgaver, der altid udføres i forlængelse heraf. EKSEMPEL: Fornyelse omfatter også Indeksregulering, Bonusregulering, Reassuranceberegning, 3. Policesystem (forsikringer og tilbud) Omkostningsberegning, beregning af provision samt dannelse af afregning, indbetalingskort og police. Historik: I dagbogen vises opgaver, der endnu ikke er udført (f.eks. kommende fornyelser og reguleringer). Det er desuden muligt at få vist alle udførte opgaver, dvs. den samlede hændelseshistorik på det aktuelle individ. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 18

20 4. Skadesystem 4. Skadesystem Overblik: Fanebladet Skader giver et overblik over den aktuelle kundes skader opdelt i henholdsvis åbne og afsluttede sager. Øverst på fanebladet vises de enkelte skadesager med oplysninger om sagsnummer, skadedato og status sagsbehandler, bonusbelastning og begivenhed. Ved markering af en skadesag vises tilhørende krav med oplysninger om policenummer, forsikringstype, genstand og dækning begivenhed og skadetype kravstiller, kravart og kravbeløb sum for Forventet netto, udbetalinger netto og reserve Økonomisk status for forsikringen fremgår med en farvekode (hvid, grøn, gul eller rød) i panelet med kravoplysninger. 4.1 Sags- og kravoplysninger Sagsoplysninger: Oprettelse af en skadesag kan enten ske via fanebladet Skader eller fanebladet Forsikringer, hvor sagsbehandleren skal markere hvilken forsikring/dækning skaden skal oprettes på. Skader for opfølgningsliste vedr. Arbejdsskadestyrelsen) Skadesager tildeles automatisk et sagsnummer, der består af skadeår og et fortløbende nummer, f.eks Kravoplysninger: Til den enkelte skadesag kan der knyttes et eller flere skadekrav, der hver kan indeholde op til 5 forskellige kravbeløb (krav, selvrisiko, omkostninger, regres og diverse beløb). EKSEMPEL: Ved indbrud registreres krav på Familieforsikring, Parcelhusforsikring og Bilforsikring via samme skadesag. Udover kravbeløb skal der for hvert skadekrav angives oplysninger om begivenhed, skadetype, dækning samt kravstiller. Ved oprettelse af skadesag skal oplysninger om skadedato, status, sagsbehandler og bonusbelastning angives. Samtidig kan det angives om skadesagen er omfattet af regresfrafaldsaftalen og dermed ikke er belastende i Totalkundeordningen (se afsnit 3.16 Totalkunde). For skader på Arbejdsskadeforsikringer kan der registreres oplysninger om dato for forsendelse til vurdering hos Arbejdsskadestyrelsen samt om skaden anerkendes efter arbejdsskadelov pr. 1/ (se afsnit På baggrund af den valgte skadetype og begivenhed kan der ske automatisk tilknytning af standardbeløb for krav og omkostninger. Reglerne vedligeholdes af selskabet (tillægsmodul). På baggrund af den valgte dækning findes selvrisikoen automatisk, mens de øvrige beløb skal angives manuelt. Skadesager kan kun oprettes på tariferede dækninger af hensyn til korrekt håndtering af reassurance. Reassurancefordelingen sker på baggrund af den valgte begivenhed. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 19

21 4. Skadesystem Der kan kun oprettes skadesager med relevante begivenheder/skadetyper for en aktuel dækning. For en valgt begivenhed kan der ligeledes kun vælges relevante skadetyper/- dækninger. Er skadekrav over kr., får brugeren en advarsel, når oplysningerne gemmes. Erstatningsoplysninger ved personskade (tillægsmodul): Registrering af krav indeholder automatisk beregning af personskadegodtgørelser og renter for svie og smerte, mén og tabt arbejdsfortjeneste for skadelidte samt beregning af forsørgertab for efterladte og børn. Satser til beregning af personskadegodtgørelser og renter vedligeholdes af det enkelte selskab. Erstatningsoplysninger ved arbejdsskade (tillægsmodul): Registrering af krav indeholder automatisk beregning af personskadegodtgørelser for mén og erhvervsevnetab for skadelidte samt beregning af forsørgertab for efterladte og børneydelse for børn. Erstatning for erhvervsevnetab og forsørgertab kan håndteres som både kapitaliseret erstatning og løbende ydelser. Børneydelse håndteres som løbende ydelser. Se afsnit 4.2 Betalinger for håndtering af løbende udbetalinger og afsnit 4.3 Øvrige funktioner for årlig genberegning. Satser til beregning af personskadegodtgørelser vedligeholdes af Gensafe Systems. Renteberegning (tillægsmodul): Beregning af renter kan ske via selvstændig funktion uden oprettelse af skadesag. Satser til beregning af renter vedligeholdes af det enkelte selskab. Reserve: På baggrund af de oprettede skadekrav og de efterfølgende betalinger opdateres reserven automatisk. Reserven fremgår af skærmbilledet for de enkelte skadesager og opdateres løbende. Det er ikke muligt at foretage betalinger, der medfører overskridelse af reserven for de enkelte kravbeløb. Brugeren får mulighed for automatisk ændring af kravbeløbet ved oprettelse af ny betaling. Reserven nulstilles automatisk ved afslutning af en skadesag. Skadeanmeldelse: For den enkelte skadesag kan der bestilles skadeanmeldelser til udskrivning via Lotus Notes. Skadeanmeldelsens opbygning og indhold er afhængig af skadesagens begivenheder/skadetyper og forsikringstypen. Bestilling af skadeanmeldelse kan også ske via fanebladet Forsikring uden oprettelse af skadesag. Historik: På skadesagsniveau vises oplysninger om, hvornår den enkelte sag er oprettet, afsluttet og genoptaget samt oplysninger om tilknyttet sagsbehandler. For de enkelte oplysninger gemmes information om dato, tidspunkt og bruger. Samtidig vises information om, hvornår skadekrav senest er ændret og af hvem. Desuden vises oplysninger om, hvornår betalinger senest er ændret og af hvem. På kravniveau vises udviklingen i de enkelte kravbeløb med oplysninger om kravart, beløb, dato, tidspunkt og ændringsbruger. Karensperiode: Har en forsikring været sat til ophør på grund af restance er det muligt at angive en karensperiode. Ved oprettelse af sag med skadedato i karensperioden gives advarsel til sagsbehandleren. Rykkersystemet kan automatisk sætte spærring for oprettelse af skadesag i en given periode, hvor kunden har været uden dækning på grund af restance (se afsnit 5.6 Rykker). Klausuler: Som en hjælp i sagsbehandlingen kan gældende klausuler vises pr. skadedatoen. 4.2 Betalinger Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 20

22 Betalinger: Oprettelse af ud- eller indbetalinger sker med udgangspunkt i de registrerede krav. Det er ikke muligt at oprette en betaling, der er større end det tilhørende kravbeløb. Brugeren får dog mulighed for automatisk ændring af kravbeløbet ved oprettelse af ny betaling. Betalingsmodtager kan enten vælges fra liste over individer tilknyttet den aktuelle sag, findes via søgning eller oprettes fra betalingsbilledet. Betalinger kan oprettes med betalingsdato lig dags dato eller senere. En betaling kan altså registreres, når betalingsgrundlag modtages uafhængig af betalingsdatoen. Udbetalinger kan oprettes som enten check eller overførsel til konto i et pengeinstitut (Nemkonto eller eventuelt almindelig kontooverførsel). Indbetalinger håndteres via indbetalingskort Afregning af betalinger kan enten ske online for den aktuelle skadesag eller for alle skadesager via natdriften (ARSK). Online afregning omfatter alle skadesagens betalinger for den aktuelle betalingsmodtager. Afregninger vises på fanebladet Økonomi for de enkelte betalingsmodtagere. For udbetalinger gøres check/kontooverførsel klar til godkendelse i forbindelse med afregningen (se afsnit 5.3 Betalinger for beskrivelse af godkendelsesproceduren). Løbende betalinger: Håndtering af løbende betalinger for arbejdsskader sker via integration med lønsystemet LESSOR-4 LØN (nat DANLBYDK). Inden betalingerne overføres til udbetaling via LESSOR, skal de hver måned godkendes i Gensafe Pro. 4. Skadesystem Fri tekst: Ved oprettelse af betalinger kan der tilknyttes fri tekst, som udskrives sammen med check eller indbetalingskort. Ved overførsel til konto i pengeinstitut medtages fri tekst på en specifikation, der udskrives via Lotus Notes. Fri tekst kan også tilknyttes via Betalingsoversigten indtil betalingen afregnes. Herefter skal fri tekst tilknyttes den aktuelle afregning via fanebladet Økonomi (se afsnit 5.2 Afregninger). B-indkomst: Indeholder en betaling B-indkomst, kan registrering ske ved oprettelse af betalingen eller senere via Betalingsoversigten. Registrering af B-indkomst omfatter den oplysningspligtige (kan være forskellig fra beløbsmodtager), beløb samt valg af type (honorar, renter eller tabt arbejdsfortjeneste). Indberetning af renter til Skat sker automatisk i januar efter selskabets kontrol af indberetningerne. Indberetning af honorar og tabt arbejdsfortjeneste til Skat skal ske elektronisk via eindkomst hver måned. Indberetning sker manuelt på grundlag af liste fra Gensafe Pro. Betalingsoversigt: For hvert krav vises en oversigt over betalinger med oplysninger om betalingsdato, individ, beløb, kort tekst, kravtype samt eventuelt B-indkomstbeløb og tilknyttet fri tekst. Oversigten indeholder også oplysninger om afregningstype samt 1. og 2. godkender for kontooverførsler. Ret betaling: Via Betalingsoversigten er det muligt at rette beløb på en betaling. Der oprettes automatisk en ny betaling med korrekt beløb samt en modpost til den tidligere betaling. 4.3 Øvrige funktioner Individoversigt: Alle individer tilknyttet de enkelte skadekrav vises via funktionen Individoversigt. Kravstiller og betalingsindivider tilknyttes automatisk individoversigten, mens det er muligt at tilknyttes diverse individer til skadesagen med angivelse af deres rolle i sagen (skadelidte, advokat, læge, taksator og reparatør m.v.). Ved oprettelse af betalinger vises de tilknyttede individer på en listen. Formålsbeskrivelser/roller registreres og vedligeholdes af det enkelte selskab via menupunkt i Gensafe Pro. Notater: Som en hjælp i sagsbehandlingen kan diverse notater frit tilknyttes den enkelte Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 21

23 skadesag. Ved oprettelse af notater registreres automatisk tidspunkt og bruger. For at sikre historikken, er det ikke muligt at ændre i de gemte oplysninger. Statuskoder: En skadesag kan have forskellige statuskoder, der ligesom aftalestatus afspejler sagens tilstand. Skift mellem de enkelte statuskoder sker manuelt via funktionen Ret sag. Ved bestilling af anmeldelse samt ved afslutning eller genoptagelse af en skadesag opdateres statuskoden automatisk. Statuskoder registreres og vedligeholdes af det enkelte selskab via menupunkt i Gensafe Pro. Afslut skadesag: Afslutning af en skadesag sker via funktionen Afslut sag. Ved afslutning af en skadesag vises oplysninger om Forventet beløb, Udbetalt beløb, Rest reserve samt hvor meget af det udbetalte beløb, der er afregnet. Det er ikke et krav, at alle betalinger skal være afregnet inden skadesagen afsluttes. Det er således muligt at afslutte en sag, selvom der findes fremtidige betalinger. Ved accept af oversigtsbilledet nulstilles reserven, og skadesagen er afsluttet. Der kan herefter kun forespørges på skadesagen samt registreres B-indkomst og fri tekst på de enkelte betalinger. Der kan automatisk dannes et afslutningsbrev til forsikringstager, med relevante oplysninger om skadesagen. Genoptag skadesag: Ønskes en afsluttet skadesag genoptaget sker det via et enkelt valg i Gensafe Pro. Skadesagen kan herefter atter revideres. Brevsystem (tillægsmodul): Selskabet kan udarbejde og vedligeholde brevskabeloner, der kan anvendes i skadesagsbehandlingen og tilknyttes den enkelte skadesag. Brevskabelonerne kan indeholde fri tekst samt variabler, som automatisk udfyldes med 4. Skadesystem oplysninger fra Gensafe Pro ved tilknytning til en skadesag. Der kan også opbygges skabeloner til brug ved telefonisk skadeanmeldelse, hvor udfyldelse af skema sker på grundlag af kundens oplysninger. Det fremgår af skadesagen, at der er tilknyttet breve. Efter bestilling og udfyldelse kan brevene ses via Overbliksbilledet (se afsnit 6 Overbliksbillede). Håndtering af brevskabeloner og breve sker med Microsoft Word. Følgebrev: Der kan bestilles et følgebrev med mulighed for indtastning af fri tekst. Forsikringstager er automatisk indsat som modtager, men provisionsmodtager eller anden modtager kan nemt indsættes. Sammen med følgebrevet kan der bestilles print af police for den aktuelle forsikring pr. en given dato. Taksation: Gensafe Pro kan håndtere tilknytning af taksator til den enkelte skadesag. Ved bestilling af taksatorrekvisition kan der indtastes fri tekst, og policen kan udskrives pr. skadedatoen. Taksatorrekvisitionen printes via Lotus Notes, og indeholder relevante oplysninger om skadesagen og forsikringstager. Registrering af omkostning sker som øvrige kravbeløb på den aktuelle skadesag. Det samme gælder betaling og afregning til taksator. Wakeup (tillægsmodul): Det er muligt at registrere en eller flere wakeups med opfølgningsdato, klokkeslæt, ansvarlig og bemærkning på den enkelte skadesag. Wakeup oprettes automatisk ved bestilling af skadeanmeldelse og taksatorrekvisition. Opfølgning sker via listen Wakeup skadesager på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.3 Skade). Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 22

24 Ved start af Gensafe Pro vises besked om antal wakeups med overskreden opfølgningsdato. For wakeups med klokkeslæt vises popup med alle oplysninger, for at sikre opfølgning. Konsekvensberegning: Med udgangspunkt i de faktiske skadesager foretages en simulering af kundens bonusrykningsforløb og de præmiemæssige konsekvenser. Beregningen viser de årlige præmieudgifter ved et bonusrykningsforløb uden skader og det faktiske forløb med de nuværende skadesager. Desuden fremgår den årlige forskel i præmie og den samlede præmiekonsekvens. Beregningen vises på skærmen hvorefter oplysningerne kan anvendes ved manuel udarbejdelse af konsekvensbrevet til kunden. Fra fanebladet Forsikringer kan der gennemføres en fiktiv konsekvensberegning. Beregningen tager udgangspunkt i de faktiske skader på forsikringen samt 1 fiktiv bonusbelastende skadesag. Altså svar på spørgsmålet Hvilken præmiekonsekvens har det at anlægge en bonusbelastende skade?. Store begivenheder: Håndteres på grundlag af online udtræk, hvor det er muligt at få et overblik over store begivenheder ud fra forskellige brugerbestemte kriterier. Listen er beskrevet i afsnit Skader. Gensafe Pro 4. Skadesystem indeholder ingen markering eller sammenknytning af skadesager til store skadesager. Taksatorringens skade besked system SBS (tillægsmodul): Direkte adgang til at oprette SBS-sag hos Taksatorringen via browser. Her oprettes henvisning til fordelsværksted og bookning af reparationstidspunkt med stamdata fra Gensafe Pro om kunden og køretøjet. Autotaks (web-service tillægsmodul): Ekstern adgang fra Autotaks til opslag i Gensafe Pro for at hente oplysninger om køretøj tilknyttet skadesag. Arbejdsskadestyrelsen (tillægsmodul): Gensafe Pro indeholder integration til Arbejdsskadestyrelsen for sagsbehandling af arbejdsskader. Omfatter håndtering af elektroniske dokumenter (ASK notifikationer) samt direkte adgang til Vis sag og Vis dokument hos Arbejdsskadestyrelsen. Opfølgning på modtagne elektroniske dokumenter sker via opfølgningslisten ASK notifikationer Genberegning for arbejdsskader (nat GEN- BERER/GENBERERLB): For arbejdsskader gennemføres årlig genberegning af erstatninger og reserver samt løbende ydelser. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 23

25 5. Økonomi 5. Økonomi Overblik: Fanebladet Økonomi giver et overblik over den aktuelle kundes økonomiske mellemværende med selskabet. 5.1 Fanebladet Øverst på fanebladet vises et Resume af kundes økonomiske mellemværende med selskabet med oplysninger om tilgodehavende beløb, antal afregninger med overskreden betalingsfrist samt antal afregninger i rykkerforløb. Det midterste panel indeholder oplysninger om enten Afregninger eller Betalinger, og kan vise ikke udlignede, seneste år eller alle Det er muligt at begrænse visningen til en enkelt forsikring eller skadesag. Nederst vises detaljerede oplysninger om den valgte afregning: beløb, periode og udligningsdato for de enkelte dækninger. I højre panel vises Fri tekst på specifikation, tilknyttet betaling, BS-adviseringstekst samt detaljer om forløb, godkendelser og tekst på betalingsmodtagers konto. betaling: tilknyttede afregninger. Farvemarkering økonomisk status: På fanen vises den økonomiske status for kunden med en farvekode (hvid, grøn, gul eller rød). Markeringen kan ses uanset hvilket faneblad sagsbehandleren har åbent. Skadeprocent: Fanebladet indeholder kundens skadeprocent beregnet på grundlag af de seneste 5 års præmier og skadebetalinger. Skadeprocenten kan også ses uanset hvilken fane sagsbehandleren arbejder på. Skadeprocenten kan specificeres pr. år samt pr. forsikring. Det er muligt at fravælge skadesager enkeltvis i beregningen samt medtage andre individer for at få samlet overblik over skadprocenten for en familie eller virksomhed (tillægsmodul). 5.2 Afregninger Afregninger omfatter opkrævninger og udbetalinger fra Gensafe Pro. En afregning kan bestå af en eller mange fordringer, der omfatter periodens præmie, omkostninger eller ristornobeløb for den enkelte dækning eller betalinger oprettet i skadesystemet. Afregninger dannes automatisk, når en forsikring tariferes eller ved afregning af skadebetalinger (enten online eller via natdriften). Samleafregning: Det er muligt at samle flere afregninger, så kunden kun modtager én opkrævning eller én check/kontooverførsel. Ved nytegning, ændring og fornyelse af forsikringer kan de enkelte afregninger samles automatisk i natdriften. Det er muligt at undtage en eller flere af kundens forsikringer, så de ikke automatisk indgår i en samleafregning. Det er også muligt at lave en generel markering i regelsættet, så en forsikringstype ikke kan indgå i en samleafregning (f.eks. en Knallertforsikring). Endelig er det muligt at sætte markering på enkelt afregninger, så de ikke automatisk samles med kundens øvrige afregninger. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 24

26 5. Økonomi Indbetalingskort og BS-opkrævninger: Opkrævning sker via indbetalingskort eller via Betalingsservice. Dannelse af indbetalingskort sker automatisk i forbindelse med tariferingen og udskrives via Lotus Notes. Ved manuel tarifering kan automatisk dannelse af indbetalingskort fravælges, f.eks. hvis flere afregninger ønskes samlet. Herefter sker bestilling af indbetalingskort manuelt fra fanebladet. Opfølgning på dannelse af indbetalingskort sker via opfølgningslisten Ej udsendte afregninger på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.4 Økonomi). I forbindelse med opkrævningen sendes en Specifikation med oplysninger om forsikring, præmieperiode, præmiebeløb og omkostninger eller oplysninger om skadesagen (f.eks. ved opkrævning af selvrisiko). Specifikationen kan også indeholde Fri tekst indtastet af sagsbehandleren ved nytegning/ændring af forsikring, oprettelse af skadeopkrævning eller direkte på afregningen inden udsendelse af opkrævning. Opkrævningsgebyr: Der beregnes automatisk opkrævningsgebyr i forbindelse med udsendelse af en opkrævning. Størrelsen er bestemt i regelsættet og kan være forskellig for opkrævninger via henholdsvis indbetalingskort og Betalingsservice (BS). Fravalg af opkrævningsgebyr kan ske generelt for den enkelte kunde eller modregnes manuelt når afregning er dannet. Manuelt gebyr: Der kan oprettes et manuelt gebyr, som enten kan tilknyttes eksisterende afregning eller opkræves selvstændigt. Modposter gebyr: Beregnede gebyrer kan modposteres manuelt indtil afregningen er betalt. Ved brug af funktionen dannes automatisk ny samleafregning (se afsnit 3.12 for beskrivelse af gebyrer). Bagatelgrænse: Der kan fastsættes minimumsbeløb for både opkrævninger og udbetalinger fra Gensafe Pro. For beløb under bagatelgrænsen sker der automatisk udligning af afregningen uden udsendelse af opkrævning eller udbetaling. Ret betalingsfrist: Det er muligt at ændre betalingsfristen på afregninger, der endnu ikke er blevet udlignet. Ved ændringen skal bemærkning indtastes. Ændringsbruger, tidspunkt og bemærkning kan ses via funktionen Historik. Korrektion: Et afregningsbeløb kan rettes manuelt uden det får indflydelse på årspræmie, omkostninger mv. på den berørte forsikring. Korrektionsbeløbet fremgår heller ikke af kundens specifikation. Rettelsen har fuld afsmittende effekt for alle bagvedliggende hændelser og beregninger samt bogføring. Søgning: Søgebilledet i Gensafe Pro giver mulighed for søgning på afregningsnummer. 5.3 Betalinger Betalinger omfatter ind- og udbetalinger til/fra selskabet. Indbetalingskort og BS-opkrævning: Advisering om indbetalinger kan modtages via indbetalingskort eller Betalingsservice. Oplysningerne indlæses automatisk i natdriften. Check og kontooverførsel: Udbetalinger fra Gensafe Pro kan ske via check eller overførsel til pengeinstitut. Ved overførsel til pengeinstitut kan der anvendes enten Nemkonto (tillægsmodul) eller selvvalgt kontonummer. Det enkelte individ har mulighed for at fravælge udbetalinger via Nemkonto. Inden udskrivning af check eller afsendelse af kontooverførsel skal de enkelte betalinger godkendes via en online godkendelsesprocedure. Kontooverførsler skal godkendes af 2 medarbejdere, mens godkendelse af check kræver 1 medarbejder. Godkendelsesproceduren giver også mulighed for at ændre en kontooverførsel til check og omvendt. Kontooverførsler sendes 2 gange dagligt til Nets. Indtil kontooverførslerne er sendt kan 2. godkendelsen fortrydes. De seneste 7 dages afsendte kontooverførsler kan vises på skæmbilledet. Det er muligt at godkende fremtidige skadeudbetalinger (tillægsmodul), så ekspediti- Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 25

27 onen kan afsluttes uafhængig af betalingsdatoen. Kontooverførslen sendes først på betalingsdatoen. Udskrivning af checks sker via Lotus Notes, hvorefter endelig godkendelse sker, når checken underskrives. Efter udskrivning af de enkelte checks kan faktisk checknummer tilknyttes de enkelte betalinger. Checknummer vil fremgå på den tilhørende afregning samt af bogføringsposten i økonomisystemet. Ved udbetaling dannes en Specifikation i Lotus Notes med mulighed for tilknytning af Fri tekst (se afsnit 5.2). Ved oprettelse af kontooverførsel i skadesystemet kan der tilknyttes tekst til beløbsmodtager, der vil fremgå af modtagers kontoudskrift. Manuel betaling: Ind- og udbetalinger kan oprettes manuelt i Gensafe Pro til håndtering af f.eks. kontante betalinger og modtagne checks. Har kunden indbetalt for meget, eller skal der af anden grund returneres et beløb, kan det ske via funktionen udbetaling af restbeløb. Udbetalingen håndteres som en almindelig ristornoudbetaling. For den enkelte betaling kan vises en betalingslog, der indeholder historik med oplysninger om ændringer og ændringsbruger. 5.4 Udligning Betalinger anvendes til at udligne en eller flere afregninger. Udligning sker automatisk når indbetaling modtages (indbetalingskort og BS-opkrævning), udbetaling godkendes (check) eller accept modtages fra Nets (kontooverførsel). Hvis en indbetaling ikke kan matches med en afregning (fejl i beløb eller reference) vil den fremgå af opfølgningslisten Afvigende betalinger på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.4 Økonomi). 5. Økonomi at knytte en betaling til en bestemt afregning f.eks. ved delindbetalinger hvor nyt indbetalingskort på restbeløbet ønskes udsendt til kunden. For at minimere antallet af afvigende betalinger anvendes en bagatelgrænse for differencer mellem afregning og betaling. Er differencen under bagatelgrænsen sker udligning alligevel automatisk. Fortrydelse: Det er muligt at fortryde en udligning indtil bogføringen er kørt. 5.5 Saldooverførsel På baggrund af det enkelte selskabs regler for saldooverførsel sikres det, at der aldrig udsendes små afregninger i forbindelse med nytegning/ændring af forsikringer. Samtidig sikres at der ikke rykkes for småbeløb under en given grænse. I stedet medtages beløbet sammen med den næste afregning, der opstår i forbindelse med nytegning/ændring eller fornyelse/delfornyelse af kundens forsikringer. I forbindelse med saldooverførsel af beløb dannes automatisk en specifikation til kunden, hvor det fremgår at beløbet opkræves senere. I forbindelse med indlæsning af indbetalinger via indbetalingskort og BS-opkrævning saldooverføres et eventuelt restbeløb automatisk, hvis indbetalingens afvigelse ligger indenfor saldooverførselsgrænsen. 5.6 Rykker Rykkerkørslen (nat RYKKERKØRS / RYK- KERBRG) afvikles om natten efter det enkelte selskabs ønsker (f.eks. én eller flere gange om ugen). Af fanebladet Økonomi vil det fremgå, om en afregning er blevet rykket, samt hvilken rykker der er sendt. Kunden vil desuden være markeret med en rød markering, som kan ses uanset hvilket faneblad der arbejdes med. Afvigende betalinger kan anvendes til manuel udligning af en eller flere afregninger. Det er også muligt at reservere betaling, ved Print fra rykkerkørslen håndteres via Lotus Notes. Tekst på rykkeropkrævninger/breve fastsættes for det enkelte selskab. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 26

28 Der er følgende trin i det grundlæggende rykkerforløb: Hvis danner systemet en afregning ikke 1. rykkeropkrævning med bliver betalt indenfor tekst eller særskilt brev betalingsfristen + respitdagene 1. rykker ikke bliver betalt indenfor 2. rykkeropkrævning med tekst eller særskilt brev betalingsfristen + respitdagene EDI-meddelelse/brev til en eventuel panthaver 2. rykker ikke bliver Bilforsikringer: betalt indenfor et DMRophør betalingsfristen + respitdagene en meddelelse til Sorttavleregisteret Alle forsikringer: en registrering på opfølgningslisten Rykkeropfølgning. Det videre forløb håndteres manuelt. Betaler kunden efter 2. rykker dannes EDI-meddelelse/ brev til eventuel panthaver. Udvidet rykkerforløb (Tillægsmodul): Mulighed for automatisk håndtering af følgende: Skadeblokering Fornyelsesblokering Inkassobrev og inkassogebyr Forsikringsophør eller dækningsophør Afskrivning af restance Hvis 2. rykker ikke bliver betalt medtages afregningen på opfølgningslisten Rykkeropfølgning på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.4 Økonomi). Det videre forløb håndteres herefter manuelt, inkl. forsikringsophør. Skade- og fornyelsesblokeringen ophører automatisk, når afregningen er betalt. Blokeringen kan også fjernes manuelt. Listen Rykker betaling opfølgning: Betaler kunden efter betalingsfrist + respitdage på 2. rykker, udlignes afregningen automatisk. 5. Økonomi Som information vil betalingen fremgå på opfølgningslisten Rykker betaling opfølgning på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.4 Økonomi). Via listen kan manuel opfølgning ske i form af f.eks. oprettelse af DMRgenetablering. Rykkergebyr for henholdsvis 1. og 2. rykkeropkrævning fastsættes for det enkelte selskab. Betaler kunden uden rykkergebyrer bliver de saldooverført til næste opkrævning. Det er muligt at friholde en afregning fra rykkerforløbet. Friholdte afregninger fremgår af opfølgningslisten Friholdte afregninger på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.4 Økonomi). Når markering for frihold fjernes fortsættes rykkerforløbet. Det er muligt at ændre betalingsfristen på en afregning, hvis kunden skal have lidt ekstra tid inden rykkerforløb startes/fortsættes. Historik: Rykkerforløbet fremgår for den enkelte afregning med dato for udsendelse af de enkelte rykkere. 5.7 Afskrivning Via Gensafe Pro er det muligt at foretage afskrivning af en hel afregning. Der dannes automatisk en betaling på beløbet, hvoraf det fremgår at der er tale om afskrivning. Ønskes kun dele af afregningen afskrevet, kan de enkelte delbeløb (fordringer) vælges enkeltvis. I forbindelse med funktionen Anvend betaling er det muligt at afskrive hele eller dele af de enkelte beløb på afregningen. Hvis betalingen således ikke kan udligne hele afregningen kan restbeløb afskrives. Modtager selskabet senere penge for en tidligere afskrevet opkrævning, sker håndtering via funktionen Indbetal på afskrevet afregning. 5.8 Bogføring Der er fuld integration til økonomisystemet E6 fra IBS. I forbindelse med den daglige natdrift overføres bogføringsoplysninger automatisk fra Gensafe Pro til E6. Integrationen omfatter en meget detaljeret brancheopdelt bogføring på dækningsniveau. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 27

29 Bogføringen sker desuden med brug af kundegruppering på grundlag af tilhørsforhold tilknyttet de enkelte individer (f.eks. en afdeling indenfor selskabet, en samarbejdspartner eller storkundeordning). Det giver mulighed for stedkodeopdelt regnskab og udtræk i økonomisystemet E6. Ved overførsel af oplysninger fra Gensafe Pro til økonomisystemet E6 fra IBS er der indlagt en række kontroller, der sikrer en 5. Økonomi fuldstændig og korrekt bogføring. Afstemning mellem Gensafe Pro og E6 er dokumenteret på opfølgningslisten Afstemning bogføring på fanebladet Opfølgning (se afsnit 7.4 Økonomi). Den nuværende integrationsløsningen til E6 fra IBS kan omlægges, så integration kan ske til andre økonomisystemer. Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 28

30 6. Overbliksbillede 6. Overbliksbillede Overblik: Fanebladet Overbliksbillede indeholder diverse hændelser for den aktuelle kunde, og giver mulighed for at følge sagsbehandlingen for kunden over en periode. Hændelser: Oprettes enten automatisk af Gensafe Pro på baggrund af handlinger i systemet eller manuelt af den enkelte bruger. Alle hændelser oprettes med en hændelsesdato, og tilknyttes enten på individniveau eller til en specifik forsikring, skade eller afregning. De automatiske hændelser dannes f.eks. på baggrund af CPR-meddelelser, DMRmeddelelser, brevsystemet, rykkerhåndtering, EDI-panthavermeddelelser/panthaverbreve, opsigelser, Diplomkundeordningen, skadeopkrævninger, regulering på nettet og salg af forsikringer på nettet. hændelser hvilken skabelon der er anvendt. Der er autorisationssty på funktionen, så breve tilknyttet skadesager kun kan åbnes af skademedarbejdere. Bemærkninger: Til de enkelte hændelser kan brugeren skrive bemærkninger, der automatisk gemmes med oplysninger om dato og bruger. Dette understøtter en elektronisk sagsbehandling, hvor flere medarbejdere kan dele informationer. Søgekriterier: Listen kan begrænses, så der kun vises hændelser efter en given dato for enten forsikringer, skader eller afregninger. Det er også muligt at få vist hændelser for en specifik forsikring, skade eller afregning. Behandl element: Fra Overbliksbilledet kan der skiftes direkte til de øvrige faneblade når en hændelse er markeret. Det giver mulighed for at arbejde videre med en forsikring, en skade eller en afregning på grundlag af de forskellige hændelser. Behandl emne: Fra Overbliksbilledet kan breve fra Brevsystemet åbnes direkte i Microsoft Word. Det fremgår af de enkelte Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 29

31 7. Opfølgning 7. Opfølgning Overblik: Fanebladet Opfølgning indeholder en række afviger- og opfølgningslister med mulighed for online sagsbehandling. Fanebladet adskiller sig fra de andre faneblade i Gensafe Pro, ved ikke at indeholde oplysninger om den kunde, der fremgår af titellinien. Listerne dannes online i forbindelse med visningen og indeholder derfor automatisk de nyeste informationer fra de enkelte delsystemer i Gensafe Pro. Fra opfølgningslisterne kan der skiftes direkte til de enkelte individer, så oplysninger om det valgte individ vises på de 5 faneblade. Det giver mulighed for online sagsbehandling i forbindelse med diverse afviger- og opfølgningsopgaver. Det er muligt at tilknytte bemærkninger til de enkelte forekomster på listerne, som del af en elektronisk sagsbehandling. Opfølgningslisterne kan overføres til regneark og ses via Gensam Data s extranet. 7.1 Individ og Adresse Ændringer fra CPR (tillægsmodul): Indeholder navne- og adresseændringer på selskabets kunder oprettet med cpr-nummer. Oplysningerne modtages dagligt fra CPRregistret. Via fanebladet Individ og Adresse kan oplysningerne automatisk indlæses på kunden eller kundens adresse (se afsnit 2 Navnesystem (navn og adresse)). Individer til sletning: Indeholder individer som vil blive slettet på grundlag af reglerne i Persondataloven om forældede data. Sletning sker automatisk efter 2 uger på listen, med mindre der er sat markering på det enkelte individ for blokering af sletning. Gensafe Pro Print: Alt kundevendt print dannet med printstyringssystemet Transform vises på opfølgningslisten før udskrivning. Udskrift fra listen kan ske til enten printer eller direkte til Transform arkivet. 7.2 Forsikringer Reguleringer på standby: Indeholder forsikringer hvor den automatiske regulering via natdriften ikke ønskes gennemført endnu. F.eks. hvis alle oplysninger ikke er blevet indtastet, eller der er spørgsmål til kunden (se afsnit 3.15 Regulering). Blokerede forsikringer: Indeholder alle forsikringer, der afventer godkendelse, inden tarifering kan gennemføres. Ændring af forsikringens status sker via fanebladet Forsikring (se afsnit 3.6 Forsikringsstatus). Wakeup individer (tillægsmodul): Indeholder wakeups for individer og tilbud/forsikring som grundlag for opfølgning på opgaver. Ikke-fornyede forsikringer: Indeholder forsikringer, hvor en eller flere fornyelser/del- Gensafe Systems I/S Dokumentnavn: GensafePro - version 3.24.docx Udskrevet Side 30

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere.

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere. KØBERKARTOTEK Boligsøgende kunder er et af de vigtigste aktiver, du kan pleje som ejendomsmægler. Med C&B s køberkartotek kan du oprette et eller flere ønsker på en person eller firma og med det samme

Læs mere

Vedrørende forsikringspolice for erhverv

Vedrørende forsikringspolice for erhverv A/B Foreningen Sundparken Afd. A V/Arne Egelund Krebsen 1 57 Svendborg RK Lokal Forsikring G/S Jernbanegade 12 51 Odense 66 12 5 12 Telefax 65 91 91 12 CVR-nr. 6859815 www.rkforsikring.dk Odense, den 11.

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S

Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Ejendomsmæglerfirmaet Gustav Winther ApS Haraldsvej 60 8960 Randers SØ Dato: Vores ref.: Kundenr.: 26.03.2014 W80 3301537075 Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Vi har hermed fornøjelsen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Opret betalingsaftale

Opret betalingsaftale Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftale Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

MANUAL til Tilbud. Manual til Tilbud Side 1 af 14

MANUAL til Tilbud. Manual til Tilbud Side 1 af 14 MANUAL til Tilbud Manual til Tilbud Side 1 af 14 Indhold Oprettelse af aktør/kunde side 3 Valg af delpolicer side 6 Opret tilbud side 7 Variant af tilbud side 10 Afsend tilbud side 11 Accept af tilbud

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.7 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS Gilbjergvej 2 6623 Vorbasse EDC Mæglergruppen ApS Dato: 03.09.2014 Sagsnr.: 89000790 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Gilbjergvej 2, 6623 Vorbasse Ejerskifteforsikring ü Dækker skjulte skader

Læs mere

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299 Kundecenter Erhverv. _ -, -, o. Engelholm Allé 1, Høje Taastrup E/F Grænsegarden 2630 Taastrup Att. Steen Johansen Telefon: 43 58 55 73 Rebekkavej 36, 2 th Telefax: 43 58 58 57 2900 Hellerup E-mail: KCE@alka.dk

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

Skulle du have spørgsmål til oversigten eller til specifikationen er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret eller din assurandør.

Skulle du have spørgsmål til oversigten eller til specifikationen er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret eller din assurandør. Sidenr..: 0001 Vedlagt følger tilbudsoversigt og tilbudsspecifikation som aftalt. Skulle du have spørgsmål til oversigten eller til specifikationen er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere