Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt."

Transkript

1 Nr. VI 6. okt. 32. årgang M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Filmklubben P8 n præsenterer Kung-Fu Tema-Fest På torsdag kl. 20:00 Filmklubben P8'n præsenterer To film, en surprise og en fest: Kung-Fu-Tema-Aften Torsdag den 7. okt. kl Aftenens program: 19:00 Dørene åbnes 20:00 Bruce Lee Film (øretæver) 21:30 Bar + surprise drink 22:00 Karate Kid I (flere øretæver) 24:00 Surprise (endnu flere øretæver) 0:15-? Kung-fest til den lyse morgen Mellem og 1.00 er dørene lukket. Efter ingen adgang uden studiekort eller gyldigt filmklub-medlemskab. Filmklubben inviterer for tredje gang til temafest i Studenterklubben. Denne gang er der øretæver i luften med et brag af en Kung-Fu-Fest. Vi åbner dørene klokken 19.00, viser to hårdtslående film, surprise-hurlumhej og fester igennem. Første film er en ægte Bruce Lee klassiker for feinschmekkere, efterfulgt af vores allesammens yndling : Daniel-San i Karate Kid! Hvem har ikke lavet Tranen på sin Svigermor? Vi har fedt lysshow og diskotek resten af natten!

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2100 Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Studenterråd MOK Det sker i ugen MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik Filnavn TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg nelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. 3) Over WWW på hjemmesiden: http-post. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 100,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Onsdag: MOK nr 6, årgang 32 udkommer sem HR sem HR Torsdag: Foredrag om Siriuspatruljen i Lundsgaard Aud. Arr: Mediateket P8'n holder "Kong Fu Tema aften" og efter filmene er der fest. Husk studiekort Fredag: sem HR Lørdag: GIM afholder Homøopatisk temaweekend i Lundsgaard Aud Søndag: GIM afholder Homøopatisk temaweekend i Lundsgaard Aud Mandag: MOK's DEADLINE & 2 sem HR sem HR Tirsdag: sem HR Denne redaktion Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen Denne uges forside: Filmklubben P8'n

3 SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Annette Jørgensen, sekretær, lokale , (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester, planlægning fase I, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Klinikudvalget Rigshospitalet Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer Træffetid: mandag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid: mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer Træffetid: mandag-fredag Klinikudvalget Københavns Amt KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon Birthe Brogaard, sekretær Træffetid: mandag-fredag Afsoun Malakoti-Fard, studentersekretær Træffetid: onsdag KONTROL AF EKSAMENSTILMELDINGER Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen 1999/00 indtastet på edb. De studerende, der ønsker at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger korrekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt op foran Studie- og eksamenskontoret, a (på samme opslagstavle, som karaktererne bliver slået op). STUDIET Styrende Organer I kan også gå på Internettet på adressen: og kontrollere jeres tilmeldinger der. På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede karakterer og gennemførte kurser m.m. Har I indvendinger til de tastede eksamenstilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.) skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret senest mandag den 11. oktober Hvis nogen har glemt at tilmelde sig eksamen, skal man søge dispensation. I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldinger uden underskrift. Disse blanketter skal underskrives, før du bliver indkaldt til eksamen. Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og du ikke har gjort opmærksom på det til indtegningen, skal du også straks kontakte Studie- og eksamenskontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne. Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev foretaget 563 eksamenstilmeldinger på WWW/SEB, hvilket svarer til ca. 10% af alle eksamenstilmeldinger. Disse tilmeldinger kan også ses på samme WWWadresse og de samme lister, som de almindelige tilmeldinger. Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret. ADRESSEÆNDRINGER Hvis du skifter adresse behøver du ikke mere at give Studie- og eksamenskontoret eller Matriklen besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes adresser fra folkeregistret. Det eneste du så behøver at gøre for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af årskort, eksamensbreve o.l. er at give Folkeregistret i din kommune besked. Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold: - Beskyttet adresse: Studievejledningen 3 Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du omgående give Studie- og eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi må benytte, når vi sender post til dig. - Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen: Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregisteradresse skal du forholde dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og eksamenskontoret din nye adresse. Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Studie- og eksamenskontoret besked om en anden adresse. - Post sendt til en udenlandsk adresse: Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at få tilsendt post fra universitetet dertil (årskortfornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune besked eller meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret. Din post vil så blive sendt til den udenlandske adresse indtil du igen giver folkeregistret/studie- og eksamenskontoret besked om en dansk adresse, hvor du ønsker din post sendt til. OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget og FADL besked om adresseændringer, da de ikke har adgang til cpr.trækket fra folkeregistret. Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret. Med venlig hilsen Studie- og eksamenskontoret TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 1999 Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning. Mandag Margit Bak Skousen Tirsdag Jes Braagaard Maria Salling Rasmussen ( ingen træffetid i uge 41, 42 pga. ferie) Onsdag Ulrik Bodholdt (ingen træffetid i uge 40 pga. ferie ) Palle Rasmussen Primær international vejleder Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder. Bemærkning. Torsdag Christian Heilmann OBS! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS og lign. ) samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i København. Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan e til os på Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf lokale Anette Jørgensentlf lokale OSVAL I FORSIDER Mandag den 4. oktober udløb afleveringsfristen for forsider til efterårssemesterets OSVAL I opgaver. Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt stand. VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken Kurser og møder. Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. Med venlig hilsen Studievejledningen

4 4 GENETIK 7.SEM. FORELÆSNINGSÆNDRINGER: FORELÆSNINGER (10 timer) Alle forelæsninger finder sted i auditoriet fra kl. kvarter over helt klokkeslæt. Fase II Dag Dato Kl. Sted Nr. Emne Forelæser Man VH 1 Monogene arvegange. Autosomale og X-bundne sygdomme.aw Tir VH 2 Udvalgte genetiske sygdomme. EN Ons VH 3 Genstruktur, normale gener og sygdomsgener. ZT Tor VH 4 Genetisk variation, genetiske markører. Farmakogenetik. Koblingsanalyse. HE Fre VH 5 Kortlægning af menneskets arvemasse. HE Man VH 6 Befolkningens arvemasse. Populationsgenetik. AW Tir VH 7 Kromosomsygdomme. Cytogenetik. ZT Ons VH 8 Multifaktorielle sygdomme.samspillet mellem arv og miljø.nt Tor VH 9 Cancergenetik. KBN Fre VH 10 Modifikation af Mendels arvegang. Genomisk prægning, dynamiske mutationer. NT Det anbefales, at man har læst de relevante kapitler inden 1. forelæsning. AFLYSNING ARBEJDSMEDICIN Mandag d. 18/10 kl. 8:15-09:00 Forelæsningen Akutte kemiske skader v/ Peter Jacobsen aflyses. Holdrepræsentanterne bedes venligst kontakte Peter Jacobsen på Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, tlf.: for aftale om erstatningstime. Med venlig hilsen Bente Koplev, sekretær STUDIET Forelæsere: HE = Hans Eiberg, EN = Erik Niebuhr, NT = Niels Tommerup, ZT = Zeynep Tümer, AW = Annelise Wandall, KBN = Karen Brøndum Nielsen VORES MOK OG HELE VERDENS MOK er klar på nettet allerede tirsdag morgen på: OSVAL II Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studieplanen skemalagt på 10./11. semester, men du har mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester. OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved at være dobbelt så stor målt i studietid og vejlederressourcer (8 uger og 20 vejledertimer). Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreudviklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den videnskabelige proces faser. OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergivende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejleder) og en ekstern censor. Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (& II) vil du finde mærkede emner (markeret med en *) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet. Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekretariatet. Den undervisningsfri periode på 10. semester er i efterårssemesteret 1999 placeret således: 22. november januar Den undervisningsfri periode på 11. semester er i efterårssemestret 1999 placeret således: 6. december januar Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget, OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekretariatet. TIL ALLE STUDERENDE OG FORSKERE MED INTERESSE FOR INNOVATION. Torsdag, d. 7. oktober kl foredrag og diskussion i sofastuen. Patentkonsulent Sven Milthers fra universitets patentkontor redegør for rettigheder og pligter i forbindelse med den nye patentlov, der træder i kraft, primo år Endvidere for de hjælpemuligheder, universitet kan tilbyde opfinderne. Følg vore aktiviteter påwww.sund.ku.dk under information om forskning eller direkte på 1. SEMESTER JULE- FROKOST! Det er nu tid til at sætte kryds i kalenderen og ligge penge til side på SU-budgettet.. Hvornår: Tirsdag d. 30. November kl Hvor: Klubben Pris: 100 Kr. Billetter købes hos din Holdrepræsentant snarest muligt. Hvem: Alle på 1. Semester + Rusvejledere! Mere information senere. Hilsen Jeres HR er Studietilbud FOREDRAG - om placebo og placeboeffektens historie Søndag den 10. oktober. Foredragsholder: Lars Ole Andersen, cand. phil. Titel på foredrag: Fra 1700-tallets placebo til tallets placeboeffekt Tid: Sted: Auditoriet, Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62, 1260 København K. Fri entre. Foredraget vil beskrive udviklingen i udnyttelsen af placebo, populært kaldet kalktabletter, gennem tiden. Først brugt for at imødekomme patienternes ønsker, siden brugt i forsøg for at skelne mellem virkningsfuld og mindre virkningsfuld medicin. Placeboeffekter er ikke kun den effekt, man får fra brugen af placebo. Men hvad er placeboeffekter så,og hvor store har virkningerne været vurderet til at være? Foredraget giver et rids af denne diskussion. Med venlig hilsen Lars Ole Andersen NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN: Vi kan nu findes døgnet rundt på vores virtuelle kontor på Internettet: Her vil vi løbende annoncere fx. arrangementer, træffetider og andet vigtigt. Kig ind her eller kom til det materielle kontor, hvor vi kan byde på kaffe! Venlig hilsen Nicolai Halvorsen og Lise Lotz Nyd denne unge smukke dreng på torsdag i Filmklubben kl 20.00

5 INDRE ORGANER FADL medlemsinfo & tilbud 5 KONTINGENTBETALING TIL FADL Som det tidligere har fremgået af MOK var sidste betalingsfrist med hensyn til kontingentbetalingen fastsat til den 14. SEPTEMBER Kontingentet andrager kr. 765,00 for perioden l. august l999 til 31. januar år Pr. l. oktober er der stadig 600 medlemmer som endnu ikke har betalt kontingentet. Disse medlemmer vil den 22. oktober l999 modtage et rykkergirokort, hvor der udover kontingentet på kr. 765,00 vil være pålignet et rykkergebyr på kr. 150,00, i alt kr. 915,00. Hvis du vælger at betale dit kontingent over pc-bank eller lignende, kan der nemt gå op til 8 dage før sekretariatet har modtager besked om indbetalingen. Derfor betal dit kontingent nu, hvorved du undgå at betale rykkergebyr. I forbindelse med FADL s overgang til BetalingsService bedes du være opmærksom på, at du selv skal sørge for at indbetale det fremsendte girokort, som det fremgår af tilmeldingsblanketten fra BetalingsService. Hvis du har valgt at udfylde tilmeldingsblanketten fra BetalingsService vil betalingsaftalen først træde i kraft i forbindelse med kontingentopkrævningen i januar måned år Sekretariatet har på nuværende tidspunkt fået en del girokort retur husk ved adresseændring at give besked til FADL. Har du endnu ikke modtaget et brev fra BetalingsService, bedes du kontakte FADL. FADL S FORSIKRINGSSKIFT TIL CODAN I de sidste par uger har sekretariatet naturligvis fået en del spørgsmål angående FADL s forsikringsskift til Codan. Som mange medlemmer har nævnt burde forsikringsbetingelserne også have været udsendt. På grund af tidsnød har det desværre ikke været muligt. Sekretariatet forventer, at der i løbet af oktober måned vil blive udsendt fuldstændige forsikringsbetingelser + en ny forsikringsfolder, da sætternissen desværre har været på spil i den udsendte folder. Ændringer til forsikringsfolderen består ikke af væsentlige elementer, såsom præmier, dækningssummer, selvrisiko eller lignende. I forhold til det udsendte materiale er der fastsat en svardato den 6. oktober. Der er intet til hinder for, at du først tager stilling til din forsikringspakke for år 2.000, når forsikringsbetingelserne er udsendt. Hvis du ikke i første omgang fremsender svar-blanketten vil sekretariatet, vil sekretariatet fremsende præmieopkrævning svarende til den forsikringspakke som du er omfattet af i indeværende år. Da FADL s nuværende forsikringsaftale løber frem til den 31. december l999, kan ændring af forsikringsforhold ske frem til den 15. november FADL S FIRMA-AFTALE MED FORM OG FITNESS-CENTRENE Som tidligere annonceret har FADL indgået en såkaldt firmaaftale med Form og Fitness centrene, så nu kan netop du komme i form til en fordelagtig medlemspris. Prisen for medlemskab af Form og Fitness er blevet en smule billigere hen over sommeren. Som FADL-medlem kan du opnå følgende priser: Normal pris: 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 1225,- 1825,- 3325,- FADL-pris: 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 795,- 1195,- 2395,- Nu er det også muligt at købe et klippekort: Prisen for et klippekort med 30 klip er 850,00 kr. svarende til 28,00 kr. pr. gang. Hvis du ønsker at gøre brug af FADL s tilbud, skal du indbetale prisen for henholdsvis klippekortet, 3, - 6, - eller 12 måneder på gironr Adresse: Administration Form og Fitness Hammerichsgade l, 1611 København V. Efterfølgende skal du medbringe din girokvittering til FADL s sekretariat, hvorefter indmeldelsesblanket skal udfyldes og medlemskab af FADL skal attesteres af sekretariatet. Fra Form- og Fitness-administrationen er det blevet oplyst, at der efter indsendelsen af tilmeldingsblanketten vil gå mellem 8 og 10 dage, hvorefter adgangskort kan afhentes i et af Fitness-centrene. DADL-NET: FADL s medlemmer har mulighed for at benytte Lægeforeningens lukkede net GRATIS. DADL-nettet ligger ude på Internettet som en lukket hjemmeside, der er beskyttet med password. DADL-nettet bruges af ca læger. På DADL-nettet får du adgang til en række databaser, f.eks. en medlemsdatabase med Lægeforeningens medlemmer, en lovdatabase med mulighed for at søge i sundhedslovene, social- og sikringslovene, forvaltnings- og offenlighedslovene og meget meget mere. Det er også muligt at downloade en eletronisk udgave af Medicinfortegnelsen eller give din mening til kende i et af de ti debatfora. Udover de nævnte muligheder kan du under Linkbiblioteket klikke dig ud på Internettet i en lang række medicinske hjemmesider. Internet-opkobling er også en mulighed via FADL. Prisen andrager 450,00 kr. årligt. FORBRUGSFORENINGEN AF 1886 Som medlem af FADL, kan du blive medlem af Forbrugsforeningen af Forbrugsforeningen af 1886 har indgået en bonus-aftale med ca forskellige forretninger over hele landet. Oplysninger om Forbrugsforeningen af l886 finder du på adressen: www:forbrugsforeningen.dk. UGESKRIFT FOR LÆGER: Som FADL-medlem har du mulighed for at tegne et abonnement på Ugeskriftet via sekretariatet. Prisen andrager 335,00 kr. pr. halvår, og svarer til kostprisen for Ugeskriftet. Ønsker du at gøre brug af FADL s medlemstilbud, bedes du rette henvendelse til FADL s sekretariat. Sekretariatet finder du på Panum, byg rum 20. tlf Sekretariatet holder åbent mandag til torsdag fra og , fredag dog kun til kl Med venlig hilsen f. FADL s sekretariat Anette og Linda Generalforsamling GENERALFORSAMLING I FADL, KØBENHAVNS KREDSFORENING. Afholdt torsdag d. 23. september 1999 kl i Studenterklubben, Panum. Dagsorden omdelt til forsamlingen: 1 Valg af dirigent 2 Valg af referenter 3 Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg - herunder orientering om den nye forsikringsordning i Codan 4 Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg 5 Beretning fra Forlaget og Bogladen 6 Valgtaler fra lister / kandidater til valget 7 Eventuelt REFERAT: Formand Stine Sloth bød velkommen. Ad pkt. 1. Stud. jur. Jacob Ørum valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og meddelte at der ikke var indkommet forslag til behandling, hvorefter dagsordenen blev godkendt. Ad pkt. 2. Morten G. Poulsen valgt til eneste referent efter forsamlingens dispensation fra kravet om 2 referenter. Ad pkt. 3. Beretningerne var offentliggjort i MOK og omdelt til forsamlingen. Stine Sloth fremlagde dele af bestyrelsens beretning. Andreas Lundh fremlagde dele af Overenskomstudvalgets beretning med vægt på at der er startet forhandlinger med Amtsrådsforeningen om to emner: Dels en ny driftsmodel for vagtbureauerne, dels en revision af FADL s uddannelser. Den hidtidige driftsmodel har sikret FADL et nulresultat af årets drift, idet såvel over- som underskud gennem årene er blevet udlignet hos hospitalerne. De seneste år har driftsunderskud således betydet efterregninger og utilfredshed hos rekvirenterne, herunder krav om nye besparelser hvert år. På Bue Juviks spørgsmål om FADL fremover løber en økonomisk risiko, blev det bekræftet at FADL for at få større handlefrihed ønsker en ny driftsmodel

6 6 hvor FADL driver vagtbureau for egen regning og risiko (som det kendes i Århus og Odense). Margrethe Lynggaard fremlagde dele af Vagtudvalgets beretning med vægt på den ønskede revision af SPV-uddannelsen med problembaseret undervisning og evaluering af nye SPV eres første oplevelser på arbejde. Rasmus Ripa orienterede om Forsikringsudvalgets arbejde (som foregår i FADL Hovedforeningens regi). Der er forhandlet en ny aftale om gruppeforsikring af FADLs medlemmer hos Codan forsikring. Det blev nævnt at den ny aftale rummer lavere præmier på de kendte basisforsikringer og desuden flere valgmuligheder for omfang af dækning. Til gengæld er et produkt som kaskoforsikring på bil, der i TRYG kunne tegnes særdeles fordelagtigt, kun udbudt til FADL-medlemmer med en lille rabat i f.t. normalpris. Punktet afstedkom en del debat, der kan sammenfattes til: Rasmus Ripa forventer, at det er muligt for nuværende forsikrede medlemmer at fortsætte deres bilforsikring på uændrede vilkår i TRYG. Det er uvist, hvilke vilkår TRYG vil tilbyde på øvrige forsikringer. Alle eksisterende inklusive nytegnede forsikringer overføres automatisk til den ny gruppeforsikring, medmindre medlemmet opsiger den jf. information i det materiale der er udsendt til alle medlemmer af gruppeforsikringen. Morten Krause Nielsen gjorde opmærksom på at mange medlemmer administrativt er registreret hos TRYG som medlemmer af DADL s gruppeforsikring, hvilket kunne indikere uændrede betingelser fremover uanset at FADLs gruppeaftale ophører. Det blev fremført at FADL s medlemmer gennem flere år havde opfattet den eksisterende gruppeforsikring som dyr og ønsket en ny. Derfor er beslutningen om den ny aftale truffet af HF s forsikringsudvalg efter udvalgets kommissorium. Der er afstået fra en yderligere offentlig debat i FADLs medier aht. at opnå bedst mulig forhandlingsposition, også over for den hidtidige forsikringspartner. Der blev opfordret til at forsikringsudvalget undersøger behovet for en mere fordelagtig bilforsikring til medlemmerne. Jørgen Breide, direktør for Vagtbureauet fremlægger sin beretning. Direktør Jørgen Breide indledte beretningen fra Vagtbureauet med at præsentere Jette Christensen, der er ny akademisk medarbejder. Der var i 1998 gennemført besparelser i form af afskedigelser af 3 medarbejdere og lukning af telefonbetjeningen om natten har givet en let øget omsætning, hvorved den konstante nedgang i vagttimetallet siden 1994/95 er vendt. Fremgangen er på løse SPV- og VT-timer, mens BVT og fase II-holdene er gået ned i timetal. Vagtbureauet ønsker sig netop flere af disse permanente hold af to grunde: Dels det forventeligt større faglige udbytte til studenterne, dels den øgede faste omsætning. I forbindelse med Lars Vadstrups fratræden som vagtchef ultimo oktober d.å. lægges op til en ændring af strukturen, således at der søges ansat en Servicechef med sygeplejefaglig baggrund til erstatning for den ene vagtchefstilling. INDRE ORGANER Udsnit af Fadl's bestyrelse og Torben Conrad Desuden ønskes indført et antal stillinger som tilkaldevikar i vagtafdelingen, der søges besat med FADLmedlemmer. Stillingerne er slået op i MOK. Vedr. budgetforslag 2000 forventes færre vagttimer og bortfald af driftstilskud fra Kredsforeningen. De i alt kr, der skal spares, foreslås skaffet ved: Overgang til fælles EDB for de tre vagtbureauer den 1. maj 2000 Overgang til månedsløn for Vagtbureauets personale og FADL-medlemmer, hvilket giver mindre udgifter til porto og relativt dyre lønsedler Afskaffelse af portofri lønsedler til SPV-vagter Gennemsnitslønnen for holdarbejde skal fremover tilrettes kvartalsvis efter varsling i MOK. Desuden modificeres proceduren for udbetaling af evt. overskud i gennemsnitspuljerne. De to retssager, FADL er part i, blev kort omtalt. Budgetforslaget om overgang til månedsløn rejste flere kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen: 14-dageslønnen er et medlemsgode, som dels tiltrækker medlemmer, dels giver bedre dækning af chancevagter fra medlemmer som på kort sigt har pengemangel. Ved månedsløn risikeres flere udækkede vagter og dermed nedgang i omsætningen. Hvis besparelsen ved overgang er kr årligt, kunne det beløb så ikke gives i driftstilskud fra Kredsforeningen for at bevare medlemsgodet? Der bør være en offentlig debat før bestyrelsen vedtager forringelser af medlemsvilkårene. Ligesom bestyrelsen generelt skal huske at varetage medlemmernes interesser samtidig med ansvaret for drift af vagtbureauet. Jørgen Breide fortalte at bestyrelsen for 3/4 år siden blev informeret om at det ville blive nødvendigt med besparelser som medlemmerne kunne mærke direkte. Alle muligheder for interne besparelser på Vagtbureauet blev udtømt i 1998, hvor der blev skåret yderligere 1 mio. kr. i årsbudgettet. Han omtalte at en sammenlægning af EDB-systemer uden samtidig ens procedurer vedr. lønkørsel i de tre kredse ikke ville være rationelt. Og i såvel Odense som Århus lønnes medlemerne månedsvis. Anders Dyhr Toft fremhævede at budgetforslaget lægger op til en varsling af omlægningen på over et halvt år. Han bemærkede også at der ikke er ønske om at lade kontingentkroner dække vagtbureauets drift, jf. bortfaldet af driftstilskud og tilbageførsel af arbejdsopgaver til sekretariatet. Både han og Brian Bjørn fremhævede vigtigheden af at lade den valgte bestyrelse have handlefrihed til at gennemføre sådanne omlægninger uden at tage initiativ til medlemsdebatter. Det kan bemærkes at ethvert medlem har mulighed for på Repræsentantskabets og Bestyrelsens møder at argumentere mod fremsatte forslag. Morten Krause Nielsen så problemet som et valg mellem at beskære medlemmernes mulighed for hurtig aflønning og at risikere vagtbureauernes bevarelse på længere sigt. Der blev ønsket en vejledende afstemning om hvorvidt bestyrelsen bør bevare 14-dages lønnen. Ved åben afstemning blev resultatet: 29 for at bevare 14-dagesløn 5 for at omlægge til månedsløn 8 undlod at stemme Der ønskedes en tilkendegivelse af om generalforsamlingen ville anbefale at lade besparelsen på kr. erstatte af et nyt driftstilskud fra Kredsforeningen til gengæld for at bevare medlemsgodet 14-dagesløn. 21 stemte for om nødvendigt at indføre driftstilskuddet 7 stemte imod 14 undlod at stemme Medlemmerne afgiver deres stemme til generalforsamlingen. Påny blev opfordret til at føre en medlemsdebat i MOK. Dirigenten oplyste at bestyrelsen arbejder med en dead-line der hedder 1. oktober for beslutningen. Og han opfordrede iøvrigt til generelt at fastholde tillid til de valgte repræsentanter. Efter debatten blev beretningen godkendt enstemmigt. Ad pkt. 4. Brian Bjørn orienterede om Hovedbestyrelsens arbejde. En komplet beretning vil blive offentliggjort i MOK, når den er vedtaget. Der anes lyse udsigter vedr. forhandlinger om revision af SPV-uddannelsen. Nyt fælles EDB ventes indført i alle tre kredse, vagtbureauer og HF 1. maj 2000 mhp senere at sammenlægge funktioner som fx lønkørsel. Der pågår kontraktforhandlinger om udviklingen. Personale og politikere i HF har indgået samarbejdsaftaler. Der er planlagt et besøg i Tromsø for i fælles nordisk samarbejde at tilrettelægge turnusuddanelse. De kollegiale vedtægters tidligere paragraf 8 om forbud mod at arbejde på privathospitaler er ophævet efter afstemning i alle tre kredse. Vagtbureauerne og kredsene er bedt om at analysere muligheden for at få arbejde på privathospitaler, men der foreligger endnu ikke resultat af nogen analyse. I år gentages et HF-seminar om FADL s målsætninger under titlen Fusionsseminar med henvisning til et generelt ønske om tættere samarbejde mellem vagtbureauerne. Der blev kort opridset hovedtal fra 1998-regnskabet. 1/3 af budgettet dækker udgivelse af STUD MED. Bladet FADL Forum er ophørt med at udkomme, til gengæld blev 1/4 af budgettet brugt til urafstemning om overenskomsten. Desuden bruges mindre beløb til politikeres aktiviteter og uddannelse i organisationen. Orienteringspunktet blev afsluttet uden spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. Ad pkt. 5. Forlagsredaktør Klaus Kesje orienterede om FADL s forlags arbejde. Pr. 1/1-99 afgik den hidtidige direktør, hvorefter den siddende bestyrelse inklusive associerede studenter har drevet forlaget indtil ansættelse af ny direktør Jan Frejlev pr. 1/5-99. Med denne ansættelse ses lyst på studenternes mulighed for i fremtiden at have væsentlig indflydelse på driften af forlaget. De nyeste publikationer blev præsenteret og der blev entusiastisk inviteret til at flere studenter tager del i arbejdet. I øjeblikket er 22 studenter tilknyttet på

7 frivillig, ulønnet basis. Heraf er de tre københavnske lægestuderende: Klaus Kesje, Rasmus Ripa og Margrethe Lynggaard. Den officielle beretning fra forlaget kan forventes offentliggjort snart. INDRE ORGANER & VB Ad pkt. 6. Der blev opstillet 4 lister med i alt 13 kandidater. Dermed kunne dirigenten konstatere at der ikke vil blive afholdt valg; faktisk opstår 8 vakancer i KKR. Det nye repræsentantskab kommer til at bestå af: Liste A: Andreas H. Lundh Morten Ljungdahl Tau Stig Nielsen 7 Dirigenten kunne lige netop trænge igennem de begejstrede jubelråb for at erklære generalforsamlingen afsluttet med tak for god ro og orden. Klaus Kesje frelægger Fadls Forlags beretning. Gordon Jehu omtalte kort bogladens organisation og formål samt fremhævede at man er opmærksom på den ny konkurrence fra boghandlende på internettet. Efter spørgsmål fra Rasmus Ripa om hvorfor vores boglade ofte har højere priser på amerikanske lærebøger end en nærtliggende konkurrerende boglade, lovede Gordon Jehu at undersøge den sag nærmere..liste B: Liste C: Liste D: Anders Dyhr Toft Gordon Jehu Rasmus Ripa Stine Sloth Søren Gottlieb Mads Dalsgaard Margrethe Lynggaard Morten Bo Allan Nielsen Morten Krause Nielsen Listerne afholdt valgtaler à højst 2 minutters varighed. Årets politiker blev dette år Andreas H. Lundh, der her får overrakt prisen af sidste års vinder Andreas Bjerring der ikke ønskede at genopstille i år. Således passeret sluttede generalforsamlingen kl København, den 23. september 1999 Dirigent: Referent: Jacob Ørum Morten G. Poulsen I den følgende pause blev indleveret opstillingslister til valget til KKF. Der var masser af sandwich i pausen til de få medlemmer der valgte at dukke op. Andreas H. Lundh holdt en rystende tale på sin liste A's vegne. Ved hans side Tau Stig Nielsen og Morten Ljungdahl DK. Ad pkt. 7. Der var afstemning om valg af Årets politiker i KKR 1998/99. Æren tilfaldt Andreas Lundh sammen med præmien, der omfattede middag for to med højtbelagt i Panums kantine. Der blev ønsket til lykke med varme bifald og tilråb. Der var lodtrækning blandt de fremmødte om flere gode sponserede adgangstegn til kulturlivet i København og omegn. ÅBNINGSTIDER PÅ VB Ekspeditionen har åbent: Mandag, onsdag og torsdag fra kl og fra Tirsdag og fredag lukket for personlig henvendelse du kan dog stadig ringe. Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henvendelse fra kl til 24.00, men husk, at undgå at ringe mellem og Som noget nyt kan man nu også skrive til os på e- mail adresserne: (Lone Blach) (Kirsten Carstens) (Jytte Lindegren) Vagtbureauet OPSKRIVNINGSTIDER! Når du skal foretage en SPVopskrivning skal det foregå i tiderne: kl og Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk, at give os besked enten pr. brev eller telefon. Hilsen VB MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE Træffetider uge 40 Onsdag den 6. oktober Fredag den 8 oktober Mandag den 11. oktober (uge 41) Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op. Vi har adresser på vagtbureauet. Du kan skrive til os på følgende adresser: og Vi er i øvrigt også begyndt at annoncere med de hold, der søger nye medlemmer, på vores spritnye hjemmeside. Her kan du således fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er specialsyet til netop dine ønsker. Adressen er Venlig hilsen Lars Vadstrup & Caroline Møller Vagtchefer

8 8 SPV - VAGTER Ugestatistik for ugen: 2027/ / man tir ons tor fre Lør søn ialt % bestilt udækket bestilt udækket bestilt udækket ialt bestilt ialt udækket dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPVvagter. Tallene i rubrikken dæknings % angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har været. VT - VAGTER Ugestatistik for ugen: 27/ / man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt Ledige hold Arbl. Vagter Planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres kl Er der anført et minustegn i kolonnen ledige hold, angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette. Annoncer TIL VAGTBUREAUETS VAGT- AFDELING SØGES SNAREST EN STUD. MED. TIL OPLÆ- RING SOM TILKALDEVIKAR. Arbejdet vil bestå i administration af vagtbestillinger og besættelse af vagter i henhold til gældende instrukser og forretningsgange samt deltagelse i afdelingens forefaldende arbejde. Løn- og arbejdsforhold følger HK-statsoverenskomsten som de øvrige medarbejdere i afdelingen. Du indplaceres på det løntrin, der ligger tættest på SPV-timelønnen. Lønnen udbetales bagud som timeløn. Lønudbetaling foregår p.t. hver 4. uge. Pr. 1. maj 2000 forventes overgang til månedsløn. Udover grundløn ydes diverse ulempetillæg. Feriegodtgørelse vil blive beregnet i henhold til HK-overenskomsten. Stillingen kan søges af alle medlemmer af FADL. Skriftlig ansøgning fremsendes til Vagtbureauet, att. Helen Bilde, Blegdamsvej 4, 2.sal, 2200 København N, senest den 14. oktober Annoncer! VB MEDDELER HOLD 4301 PÅ NEONATAL- KLINIKKEN PÅ RH SØGER 1 VENTILATØR Vi tilbyder: Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang og blodprøvetagning af 2-4børn. Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter. Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afdelingen. Holdmøder med spisning og hygge. Kvalifikationer: Min.300 VT-timer. Ansøgere med VT-II kursus har 1. prioritet. Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkommende kursus. Ansøgere med Neonatal/børneerfaring foretrækkes. Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet). 2 vagter med sygeplejerske (lønnede) Blodprøvetagning med laborant (ulønnet) Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter. Herefter 5-6 vagter om måneden. Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. okt kl til Vagtbureauet.. Yderligere oplysninger: Vagtcheferne på VB. Ansættelsessamtale med kvalificerede. HOLD 1502 SØGER 1 NYT MEDLEM! Holdet afholder dag og aftenvagter og nattevagter, og du skal kunne ta 4-6 vagter om måneden. Du skal også kunne tage blandede vagter, heriblandt dagvagter i hverdagene. Kvalifikationer: Min 300 spv-timer, god psyk.erfaring. Ansøgningsfrist: Onsdag den 13. oktober 1999 kl til VB Yderligere oplysninger: Hos Rasmus Pørksen tlf AFDELINGSHOLD 4404 søger 7 medlemmer. Fast ventilatørhold til Intensiv Terapiafdeling Rigshospitalet Afdelingen er en multidisciplinær intensivafdeling for både børn og voksne patienter fra såvel kirurgiske som medicinske afdelinger. Vagterne er placeret på aften- og natperioderne på hverdage samt hele weekenddøgnet. Alle vagter er på 8 timer. Kvalifikationer: Minimum 150 VT-timer. Desuden at du via fleksibilitet, ansvarsbevidsthed og godt humør kan indgå i et positivt samarbejde med det faste personale. Det er en fordel hvis du har erfaring med børn og / eller allerede har haft vagter i afdelingen. Det er et krav at du kan deltage i holdmødet den 19. oktober 1999 kl Deltagelse i to ulønnede følgevagter á ca. seks timers varighed forudsættes. Du skal kunne tage 5 vagter pr. måned. Arbejdsområdet vil bestå af observation og pleje udført i tæt samarbejde med afdelingens faste sygeplejepersonale og i overensstemmelse med afdelingens rutiner og standarder. Ansøgningsfrist: Onsdag den 13. oktober 1999 kl Afdelingen vil efterfølgende have mulighed for at vælge mellem de kvalificerede ansøgere. Yderligere information: Holdleder Rune Mogensen, tlf / NYT HÆMODIALYSEHOLD PÅ HOLBÆK CENTRALSYGEHUS søger 7 dialyseassistenter Vagterne afholdes på Holbæk Centralsygehus, hvorfor der kompenseres med 2 ½ times transporttid pr. vagt.tidsmæssigt forløber vagterne fra kl på alle hverdage samt lørdage. Arbejdet omhandler hæmodialyse af ambulante patienter. Krav: Du skal have arbejdet som dialyseassistent med hæmodialyse, da afdelingen ikke har resurser til oplæring. Min.150 dialyse timer. Yderligere oplysninger fås hos vagtcheferne tlf Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. oktober 1999 kl til Vagtbureauet.

9 TIL 6. SEMESTERS EKSAMINER I BIO- KEMI OG INTEGRERET SØGES en person eller gruppe at regne opgaver med før vinterens prøvelser. Gennemgang af (dele af) stoffet er også muligt, hvis det er det du/i har brug for. Så synes du også, at det er benhårdt at sidde med det alene eller er der plads til én mere (eller evt. brug for et nyt, friskt pust) i jeres gruppe, så kontakt mig (Margit) på eller pr. telefon ANNONCER Annoncer 9 TURNUSBYTTE TURNUSBYTTE TURNUSBYTTE Haves: Roskilde Amt med planlagt start på RAS, medicinsk afdeling 1.april 1999 Ønskes: Københavns Amt; gerne Herlev eller Glostrup Henvendelse til: Jakob BANDSTART 3 Vi er: Guitarist/sanger, guitarist, guitarist og sangerinde. Vi søger: Bassist, trommeslager og klaver-/ keyboardspiller. Musikstil: Vi spiller musik med akustisk lyd i stil med Anni Difranco, Indigo Girls, Spain, Counting Crows, Hootie and the Blowfish, Dave Matthews, Connels. Foreløbig plan: 1) find musikere, 2) find øvelokale, måske på Panum, 3) øve én gang om ugen. Ambitionsniveau: Under hyggelige øveforhold at opbygge og indøve et repertoire til et niveau hvor vi vil kunne optræde med det. Hvis du er interesseret eller har spørgsmål kan du ringe til mig på: Tlf MVH. Michael FRIVILLIGE FORSØGS- PERSONER SØGES. Vi har udviklet en metode, der kan belyse omsætningen af nogle af de proteinstoffer, der regulerer blodets evne til at koagulere, og vi er nu interesserede i at undersøge om mænd og kvinder omsætter disse proteiner forskelligt. Vi søger derfor et antal yngre mænd, der kunne være interesserede i at deltage i en sådan undersøgelse. Selve undersøgelsen består i indgift af et mærket proteinstof, samt et antal blodprøver taget i løbet af de næste 2 timer. Undersøgelsen foregår på Bispebjerg Hospital, og der vil være mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og andre eventuelle udgifter. Hvis du er interesseret i at høre mere om undersøgelsen bedes du kontakte: Kresten Rubeck Petersen, overlæge Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd. Tlf (arb.): , lok eller Tlf. (privat): BOGSALG Medicinsk kompendium 14 udg. Uden overstregninger el andet. Pris 750,- kr tel: Foredrag og diasshow om Siriuspatruljen Den 7. Oktober kl Einar Lundsgaard Auditoriet Fri entré Arrangør: Mediateket

10 10 Medicinsk Studenterråd INDKALDELSE TIL OR- DINÆR GENERALFOR- SAMLING! Det medicinske studenterråd inkalder hermed til årets ordinære generalforsamling. Mødet finder sted: Tirsdag, den 2. November 1999, kl Fagrådets kontorlokale Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og tillidsposter 4. Godkendelse af revideret regnskab 5. Fremlæggelse af budgetforslag 6. Indkomne forslag 7. Valgt af bestyrelse bestående af 5 pers.: - formand - økonomisekretær ULANDSGRUPPEN I BO- LIVIA OG GHANA Hvem er Ulandsgruppen? Ulandsgruppen hører under IMCC og udsender medicinstuderende og evt. partnere til primære sundhedsprojekter i Bolivia og Ghana. Udsendelsesperioden er af 14 mdr. varighed. Projektet i Ghana: Projektet ligger i det nordlige Ghana tæt på grænsen til Burkina Faso. Formålet med projektet er via uddannelse og oplysning at styrke det primære sundhedssystem i distriktet. Dette gøres i tæt samarbejde med lokalbefolkningen.blandt projektets mange aktiviteter kan nævnes uddannelse af traditionelle fødselshjælpere og uddannelse af sundhedshjælpere, som kan observere, diagnostisere og registrere epidemiske sygdomme. Vi kommer rundt i distriktet (beboet af ca mennesker) i jeep eller på motorcykel. INDRE ORGANER - kontaktperson til Forenede Studenterråd - kontaktperson til Studienævnet for Medicin - menigt medlem i bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Valg afrepræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser, herunder Universitetsbogladen 10. Nedsættelse af valg til udvalg under MSR 11. Eventuelt Forslag til behandling under dagsorden punkt 6 eller forslag til vedtægtsændringer skal være i bestyrelsens hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen offentliggør sådanne forslag senest i sidste MOK før generalforsamlingen. ( 4 Vedtægter for Det Medicinske Studenterråd) Alle studerende, der er indskrevet ved det lægevidenskabelige studium ved Københavns Universitet har fuld tale og stemmeret! ( 3 Vedtægter for Det Medicinske Studenterråd) Og for at det skal ikke være løgn: I.M.C.C. Projektet i Bolivia: Projektet er beliggende i Andesbjergene med udgangspunkt i en lille landsby, Azurduy, hvorfra vi arbejder i et stort område i bjergene. Projektets formål er at forbedre sundhedstilstanden for de indianske kvinder og børn i området. Dette gøres bl.a. ved at holde kurser for de lokale medicinmænd (barfodslæger), støtte uddannelse af sygehjælpere og donere vandforsyninger, hospitalsudstyr m.m. De udsendte bor i eget hus i Azurduy og kommer rundt i bjergene i projektets to jeeps eller på hesteryg. De arbejder selvstændigt støttet af en hjemmegruppe og med hjælp fra lokale folk. Følgende er et uddrag fra Inger og Peders dagbog og viser lidt om deres oplevelser fra Ghana: At undervise kvinder i Ghana kan være en udfordring; de taler et sprog vi ikke forstår, de har en anden opfattelse af, hvad sygdom er og hvorfor det opstår, og mange kvinder er analfabeter...vi startede vores undervisning med en gruppediskussion, hvor kvinderne diskuterede, hvad de forstod ved diarre. Dette var faktisk alt fra nedsunken livmoder til halsbrand, men til sidst kom de frem til, at det var hyppige og tynde afføringer, og vi åndede lettede op, for så kunne vi fortsætte undervisningen. Det næste vi havde planlagt var et rollespil. Vi ville illustrere, hvorfor det er et problem, når afføringen havner i floden. En IMCCer havde diarre og til stor jubel for forsamlingen blev noget melklister hældt ud på jorden. Derefter hældte vi noget vand på melklisteret for at vise, at når det regnede blev afføringen skyllet ned i floden. Og når man så drak flodvandet længere nede af floden, var der afføring i. Efter rollespillet startede en gevaldig diskussion blandt kvinderne, som vi fra IMCC desværre ikke kunne følge med i, men tolken fortalte, at nogle af kvinderne godt nok havde hørt om det, men det var først nu, at de troede på det... Basisgrupper Vi trakterer med kaffe og kage og glæder os til at se dig! Synes du også, at det er vigtigt at engagere sig for et bedre studiemiljø selvom du ikke har meget tid til at gøre noget ved det? Det synes vi også! Og for at vi ikke kommer til at kede os i det sædvanelige indspiste, pampede selskab ku du ikke lige kigge forbi? Følgende er fra et fællesbrev Michael har skrevet, som giver et lille indblik i bolivianernes tro/ overtro ang. sundhed og sygdom:...da vi krydsede det næste pas, hørte vi pludselig et skrig fra Hilda (uddannet sygeplejerske), der red bagerst. Jeg var hurtigt henne, hvor Hilda lå livløst på stien kastet af hesten. Hun kom heldigvis hurtigt til sig selv, og hun havde kun fået skrammer. Men hun var blevet meget forskrækket, specielt fordi hun om morgenen havde fortalt mig, at hun om natten havde drømt, at hun ville blive slået ihjel på denne tur. En forskrækkelse (susto) er noget alvorligt her i Bolivia, da man kan blive meget syg af det. Man siger, at ved forskrækkelsen forlader ens andet jeg (animo) kroppen og bliver på stedet, hvis man ikke kalder det til sig. Uden sit andet jeg bliver man syg. Efter faldet red Hilda derfor forrest og råbte: Hamuy Hamuy Hilda med korte mellemrum i en times tid. Det er quechua og betyder: Kom Kom Hilda, og med det mente hun sit andet jeg. Da hun lidt senere lod sig falde tilbage i rækken, var ingen af os i tvivl om, at hun havde fundet sig selv igen!...om aftenen var der fest, og under denne fest fortalte Elena (kogekonen) mig om, hvordan hun lige havde kureret sin forslåede fod: Man tager lidt aske fra bålet og lidt af sin egen urin og koger det sammen (hvad kogte hun det i?!!!) Til sidst tilsætter man salt, nedkøler suppen og smører det ud over det ømme sted!! Det vil jeg prøve næste gang jeg slår mig!... Vil du læse mere, kan du slå op på Ulandsgruppens hjemmeside: uland/ PR-gruppen INDKALDELSE TIL GIM MØDE 6. oktober kl i lokale Alle er velkomne til mødet, der kan betragtes som en optakt til den HOMØOPATI- SKE TEMAWEEKEND. Temaweekenden løber af stablen d.9. og 10. Oktober. (se mere om denne på de gule opslag rundt omkring på Panum). På mødet vil vi også drøfte andre ting, som ligger længere ude i fremtiden, og hvis du har nogle alternative forslag til emner/arrangementer, vil vi meget gerne høre om dem. Vi ses på onsdag Alternativ hilsen GIM J HUSGRUPPEN PRÆSENTE- RER... langt om længe et program for efterårets aktiviteter. Efter den monumentale succes med vores totalt gennemførte efterårsbar i fredags, har vi fået blod på tanden, og lancerer nu et tiltag som vil give genlyd i de Københavnske fredagsbarer: Fra torsdag d. 28/10 kl til søndag d. 30/10 kl timers bar Dette storslåede arrangement bliver en veritabel eksplosion af underholdning, såsom livebands, temabarer, nonstop video, gratis øludskænkning, gøgl, turneringer i diverse barspil og en afsluttende Halloweenfest. Nærmere program følger i næste uge. Fredag den 5/11 kl til?.15 J-dag Sneen falder kl Fredag den 3/12 kl til Årets sidste fredagsbar. Sidste åbningsdag før jul, sidste druk før eksamen... m.v.h. Johan /Husgruppen

11 VÆSKETERAPI SHOCK KREDSLØB Studenternes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab SATS Hæmodynamik, væsketerapi og rationel behandling af shock er på programmet når SATS afholder første arrangement. Vi har fået Overlæge Morten Jenstrup fra Anæstesiafd. på Helsingør Sygehus til at komme og fortælle os om disse emner. Oplægget vil indeholde en teoretisk gennemgang samt en mere praktisk indføring i emnet, så alle kan være med. Tid : Tirsdag d. 12/10-99 kl Sted : Auditoriet på afd (Neurokir.), Rigshospitalet Nye medlemmer er velkomne!!!!!!! (medlemspris 30 kr./sem.) På gensyn SATS INDRE ORGANER & DIALOG KATOLSKE MEDICINSTUDERENDE Sammenslutningen af Katolske Studerende - SAKS er en nyoprettet forening for katolske studerende i Danmark. Vi begyndte så småt i foråret 1999 med studentermesser i Roskilde, og det er planen at vi for alvor skal i gang i dette efterår. SAKS er en landsdækkende forening, men vi har indtil videre kun haft mødeaktiviteter i København. Du kan finde os på Vesterbro i en lille gade der hedder Westend. Den ligger ved Vesterbrogade, cirka ti minutters gang fra Hovedbanegården og fem minutter fra Jesu Hjerte Kirke. Der er direkte adgang fra gaden til vores lokaler, som ligger overfor Hotel West. Vi har et mødelokale, et kontor og et lille køkken. Du er altid velkommen til at kigge ind og få en sludder, eller for at se på forholdene. Her kan du møde p. Anders Baadsgaard Jensen OMF. Conv., som er bispedømmets studenterpræst. Kontoret er åbent hver tirsdag, onsdag og torsdag mellem klokken og SAKS afholder studentermesse hver 2. og 4. onsdag i måneden klokken Det foregår i Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4, 1616 Kbh V. I Oktober er der messe onsdag d. 13. og onsdag d SAKS er en forening, der er delt i flere undergrupper. En af disse grupper er for medicinstuderende. Her har du mulighed for at møde andre katolske medicinstuderende, og tale med dem om deres erfaringer med studiet. Måske vil der være mulighed for at låne bøger af ældre studerende. Vi vil ellers forsøge at arrangere nogle møder, hvor vi kan diskutere forskellige oplagte emner. Det første møde for katolske medicinstuderende vil finde sted efter messen onsdag d. 13. Oktober. (ca. klokken 17.00) Det finder naturligvis sted i Westend og der er ikke noget bestemt på programmet for denne dag. Derfor har du mulighed for at komme og se hvem der ellers vil være med i gruppen af katolske medicinstuderende. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive til: Philip Ryom Anders Baadsgaard Jensen Australiensvej 34,4.th Westend København Ø København V tlf tlf / Debat TIL STUDIENÆVNET FOR MEDICIN København, d. 1. oktober 1999 Vedr.: De praktiske forhold omkring afvikling af eksamen i klinisk socialmedicin. I forbindelse med den netop afholdte eksamen i klinisk socialmedicin, ønsker jeg at gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at de studerende dagen før eksamen skal ringe til eksamenskontoret og bekræfte deres tilmelding, samt få oplyst tid og sted for deres eksamen. Systemet gør, efter min erfaring, at misforståelser let kan opstå. Jeg havde den meget ubehagelige oplevelse at møde torsdag morgen på Bispebjerg, som jeg dagen før havde fået oplyst, jeg skulle. Her var mit navn ikke på listen, og jeg ringede til eksamenskontoret for at finde en forklaring. Her hævdede Jytte Bjarnholt, at jeg ikke havde ringet dagen før, og derfor var blevet slettet. Jeg fastholdte at have ringet dagen før og fået en udførlig forklaring om tid og sted for eksamen. J. Bjarnholt sagde, at det var jo påstand mod påstand, og at hun i de syv år, hun har været ansat, aldrig tidligere har lavet fejl, så hun var sikker på, at jeg ikke havde ringet. Jeg kunne dog få lov at gå til eksamen kl i Socialcenteret, Korsgade, som var det eksamenstidspunkt, jeg havde fået tildelt. Eksamen blev altså overstået, men jeg ønsker at gøre Studienævnet opmærksom på forløbet, samt opfordre til, at proceduren ændres. I tilfælde som mit, er det temmelig svært at bevise, at man har ringet - medmindre man optager samtalen på bånd! Hvis tid og sted for eksamen skal hemmeligholdes indtil dagen før eksaminationen, burde man istedet for - eller samtidig med - gældende regler, hænge lister op, hvor de studerende selv kan kontrollere oplysningerne. Den ekstra bekræftigelse på, at man ønsker at gå til eksamen, opfatter jeg som unødvendig, da den formelle frameldingfrist jo er overskredet. Venlig hilsen Laura L. Johnsen 9. semester, Rigshospitalet cc: studieleder Poul Jaszczak, dekan Hans Hultborn, Eksamenskontoret for Medicin, MOK Debat fortsætter på næste side...

12 12 Debat fortsat KANTINEN HAR GJORT DET IGEN EN SLAGS SVAR! I sidste nummer af MOK fremkom Nikolaj Bak med en klage over en bl.a. lukkepolitikken i Kantinen. Det er han jo i sin gode ret til og al kritik er velkommen bare den er konstruktiv og det var den faktisk, hvis man ser bort fra tonen (han havde vidst kaffeabstinenser). Derfor modtog han også en uforbeholden og hurtig undskyldning fra kantinechefen (Kirsten Helms), ligesom kantinens lukkepolitik blev indskærpet overfor den pågældende medarbejder. Kantinen har netop som kundeservice udvidet sin åbningstid til kl. 15 og derfor skal der selvfølgelig også holdes åben indtil dette tidspunkt :o) Derfor også en stor undskyldning til Nikolaj herfra. Har du som Nikolaj en kommentar, et ønske, en klage, noget ros eller andet du ønsker at fremkomme med, er vi meget interesseret i at hører om det i kantinen. Men skal vi kunne gøre noget ved det, er det ikke i køen eller ved bordene bemærkningerne skal komme. Skriv det ned og aflever det i kantinen (i kassen eller i postkassen). - Husk vi er til for jer og ikke omvendt. Panum Kantinen er faktisk en studenterstyret kantine så du taler ikke for døve storkapitalistiske ører. Med venlig hilsen Jakob Lundborg- Bestyrelsesmedlem i Panum Kantinen DIALOG & BRANDBIL TIL MOK En lille kommentar eller klage om man vil det! Da MOK redaktionen i sidste nummer bragte Nikolaj s klage over Panum Kantinen, valgte de efter min mening at overtræde en særdeles god journalistisk skik, nemlig at give den angrebne part mulighed for kommentering i samme nummer. Hvorfor dette ikke skete ved jeg ikke og jeg har svært ved at se, hvad der blev opnået andet end igen at give kantinen et dårligt ry blandt de studerende. Jeg har intet imod kritik og klager og vil gerne svare på dem og det vil resten af kantinens ledelse også, men det er svært når man ikke får lov! Jeg mener ikke at der ville have gået noget tabt ved, hvis det pga. af deadline ikke kunne lade sig gøre at bringe et svar fra kantinen, at lade debatoplægget fra Nikolaj vente en uge. Jeg er ikke sky og elsker en god debat, men lad den foregå på et rimeligt niveau tak. Med venlig hilsen Jakob Lundborg SVAR Kære Jakob Vi vil tage stilling til din klage i næste nummer af MOK. MVH MOK-red./Græbe MOK FØR OG NU... Sakset fra MOKnr årgang 1978 Torsdag i sidste uge udbrød der brand på Panum eller gjorde der? MOK har sat et par efterforskere på sagen. Sandheden er derude. Måske er der mere i næste uge Brand på Panum!!! "Brand? Det ved jeg ikke" En sølle bil sendte de Men nej hvor var den flot...

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr III 20 sept 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Mere om festen side 19 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere