Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9"

Transkript

1 Forsikringsguide

2 Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12 Knallertforsikring...13 Campingvognsforsikring...14 Ulykkesforsikring...15 Landbrugsforsikring...16 Fra tilbud til police...18 Anmeld skade...19 Sådan behandler vi dine personlige oplysninger...20 Provision...21 Foreningen Østifterne...22 Nykredit på nettet...23 Gyldig fra marts 2015 Der tages forbehold for ændringer af vilkår

3 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide Når du tegner en forsikring, kan der være mange spørgsmål at tage stilling til. Denne forsikringsguide kan hjælpe dig med at besvare disse spørgsmål og give dig overblik over de forskellige forsikringstyper og dækninger. Du kan også finde nyttig information på nykredit.dk, og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon , hvis du søger råd eller vejledning. Bemærk, at Forsikringsguiden omfatter privatforsikringer og landbrugsforsikring. Har du en landbrugsforsikring til et momsregistreret landbrug, gælder der andre vilkår for fortrydelsesfrister og klageadgange, hvilket vil fremgå af dine forsikringsbetingelser. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S

4 Velkommen hos Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring A/S er et skadeforsikringsselskab og en del af Gjensidige-gruppen. Garantifond Nykredit Forsikring er som alle andre forsikringsselskaber underlagt løbende kontrol af Finanstilsynet, samt underlagt lov om garantifond for skadeselskaber. Forsikringsselskaberne har i fællesskab oprettet en garantifond Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Garantifonden træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt selskab, og hvis du har selskabet som modpart i en forsikringssag. Det betyder, at hvis dit eget eller din modparts forsikringsselskab går konkurs, så er du sikret via garantifonden. Den sørger for, at du alligevel får udbetalt den erstatning, du er berettiget til. Aftaler med Nykredit Forsikring indgås på dansk og anden kommunikation med Nykredit Forsikring sker også på dansk. Betalingsvilkår Når du tegner en forsikring, betaler du altid forud, normalt ét år ad gangen, men du kan også vælge at betale flere gange om året. Du kan betale din forsikring via indbetalingskort eller Betalingsservice. Du skal betale din forsikring senest på sidste rettidige indbetalingsdag. Betaler du ikke din første forsikringspræmie, ophører forsikringen uden yderligere varsel. Ved en eksisterende forsikring sender Nykredit Forsikring dig en påmindelse, hvis du ikke betaler din præmie rettidigt. Reagerer du ikke på denne påmindelse, vil vi opsige din forsikring. Gebyrer og afgifter Nykredit Forsikring opkræver afgifter og gebyrer på vegne af offentlige myndigheder afhængig af, hvilken forsikring der er tegnet. Det drejer sig om statsafgift, skadeforsikringsafgift, miljøbidrag, garantifond og stormflodsafgift mv. Nykredit Forsikring kan også opkræve gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostninger og serviceydelser. Du kan finde de aktuelle gebyrer på Nykredit.dk. 4

5 Fortrydelsesfrist Du kan altid fortryde købet af en privatforsikring. Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er en bekræftelse af aftalen. Du kan læse mere om fortrydelsesretten i forsikringsbetingelserne. Opsigelsesfrister Forsikringen købes for ét år ad gangen og løber fra den dato, du sammen med Nykredit Forsikring aftaler, at den skal træde i kraft. Forsikringen kan opsiges med én måneds varsel, til udgangen af en kalendermåned, og alt efter hvornår forsikringen ønskes opsagt, kan der opkræves et gebyr. I forbindelse med en skade har både du og Nykredit Forsikring mulighed for at opsige forsikringen med 14 dages varsel, denne mulighed gælder i indtil én måned efter, at Nykredit Forsikring har betalt erstatning eller afvist skaden. Opsigelse af forsikring i andet selskab Hvis du har en forsikring i et andet selskab, kan Nykredit Forsikring opsige denne på din anmodning. Gennemgang af forsikringstilbuddet Når du modtager dit forsikringstilbud, bør du gennemgå tilbuddet for at sikre dig, at forsikringen er som ønsket og at forsikringssum, bygningernes areal, dækningsomfang, selvrisiko og tegningsperiode m.m. er korrekte. Er oplysningerne ikke korrekte, kan en eventuel erstatning blive nedsat. Forsikringsoversigt Én gang om året modtager du en forsikringsoversigt, der viser alle de forsikringer, som er i kraft. Dobbeltforsikring Nykredit Forsikring sørger normalt for at opsige den eksisterende forsikring i et andet forsikringsselskab, når der tegnes ny tilsvarende forsikring. En genstand/risiko kan godt være omfattet af flere forsikringer på samme tid. Det betyder, at der betales præmie for dækning af samme genstand/risiko flere gange, men der vil kun blive udbetalt erstatning for samme genstand/risiko én gang det er alene det egentlige tab der erstattes. På ulykkesforsikringer kan der dog godt udbetales erstatning fra flere forsikringer for samme skade. Ferierejse- og afbestillingsdækninger kan tegnes i tilknytning til indboforsikringen. Har du tegnet disse dækninger, er det ikke nødvendigt, at købe en selvstændig rejseforsikring f via et rejsebureau. Ferierejsedækningen gælder for rejser uden for Danmark og omfatter bl.a. dækning ved alvorlig akut sygdom/ tilskadekomst, erstatningsrejse, sygeledsagelse og hjemtransport. Afbestillingsdækningen dækker f hvis du bliver syg inden afrejse og derfor ikke kan komme på din planlagte ferie. Garantiforsikring tegnes ofte ved køb af computer, radio, tv, hårde hvidevarer mv. og gælder typisk i en periode på 3-5 år. En række af de dækninger der findes på en sådan forsikring, vil ofte være omfattet af en indboforsikring, hvis der tegnes elektronikdækning. Redningsforsikring på bil sikrer automatisk skadehjælp, hvis uheldet er ude. Flere redningstjenester kan være indeholdt i bilens kaskoforsikring, f vil der typisk være dækning for transport af bil til værksted efter en skade. Glas- og kummedækning kan være omfattet af både hus- og indboforsikring. Klageadgang Ønsker du at klage over vores sagsbehandling, skal du i første omgang kontakte den afdeling, der har behandlet din sag. Løses uoverensstemmelsen på denne måde, vil det være nemmest og hurtigst for alle parter. Løses uoverensstemmelsen ikke på denne måde, kan du kontakte Nykredit Forsikrings klageansvarlige enhed via (se Nykredit.dk) eller pr. brev: Nykredit Forsikring A/S Compliance Den klageansvarlige enhed A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Hvis en uoverensstemmelse ikke kan løses, efter henvendelse til den klageansvarlige enhed, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK-1572 København V Se yderligere information om Ankenævnet for Forsikring i forsikringsbetingelserne og på ankenævnets hjemmeside. Forsikring og Pension På forsikringogpension.dk er det muligt at få hjælp og stille spørgsmål angående forsikring. Herudover står Forsikring og Pension sammen med Forbrugerrådet Tænk bag forsikringsguiden.dk, hvor udvalgte privatforsikringer sammenlignes på bl.a. dækninger og priser. Lovgivning Drift af forsikringsvirksomhed er underlagt to love. Den ene opstiller regler for aftalen, mens den anden opstiller de spilleregler som forsikringsvirksomheden har. Førstnævnte er forsikringsaftaleloven og anden er lov om finansiel virksomhed. 5

6 Værd at vide om forsikring I Nykredit Forsikring er der en bred vifte af forsikringsprodukter til privat- og landbrugskunder. Skemaet nedenfor giver dig et overblik over de forsikringer, Nykredit Forsikring tilbyder. Flere af forsikringerne er kombinationsprodukter, hvor der findes krævede dækninger, valgfrie dækninger og dækninger der alene kan købes i sammenhæng med øvrige dækninger, f kan der på indboforsikringen alene tegnes afbestillingsdækning, hvis der er tegnet ferierejsedækning. På de efterfølgende sider kan du i hovedtræk se hvilke skadeårsager, der er omfattet af forsikringerne. Bygninger Genstande Personer Ansvar Indboforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Øvrig motorforsikring Ulykkesforsikring Dyreforsikring Landbrugsforsikring 6

7 Indboforsikring Indbo Tilvalg til indbo Brand Vand Storm Voldsomt sky- og tøbrud Indbrudstyveri Simpelt tyveri Røveri, overfald mv. Hærværk Skade på rejsegods Køle- og dybfrost Færdselsuheld Ansvar Retshjælp El-skade ID-tyveri Cykel Elektronik Ferie Europa Ferie Verden Afbestilling Pludselig skade Hundeansvar Glas og kumme Windsurfere og småbåde Udvidet husejerdækning En indboforsikring omfatter automatisk dækning ved bl.a. brand, vand og tyveri samt dækning for el-skade, ansvar, retshjælp og ID-tyveri. Har du en eller flere cykler du ønsker, der skal være dækket ved bl.a. tyveri, anbefaler vi, at du udvider din indboforsikring med cykeldækning. 7

8 Rejseforsikring Ferie Europa Ferie Verden Ferie Tilvalg Sygdom Effektiv skadehjælp Hjemtransport Sygeledsagelse Tilkaldelse Erstatningsrejse Feriekompensation Rejseafbrydelse Krisehjælp Transportforsinkelse Bagageforsinkelse Forsinket fremmøde Rejseserviceydelser Retshjælp/ sikkerheds-stillelse/ kauktion Ulykke Overfald Ansvar for skade på f hotel Ferieboligsikring Afbestilling Når du har en indboforsikring hos os, har du mulighed for at udvide denne med ferierejsedækning. Rejser du, anbefaler vi, at du tegner ferierejsedækning i det geografiske dækningsområde, du har behov for. Du kan vælge dækningsområdet Europa eller Verden (omfatter hele verden inkl. Europa). Lande der er omfattet af dækningsområdet Europa: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Vær opmærksom på at f Tyrkiet og lande i Nordafrika ikke er omfattet af dækningsområdet Europa. Så går din rejse dertil, skal du tegne en forsikring, der dækker i hele verden. 8

9 Husforsikring Brand Vand Storm Snetryk Voldsomt sky- og tøbrud Frostsprængninger Glas og kumme Tyveri og hærværk Skade forvoldt af dyr Pludselig skade Ansvar Retshjælp Svamp, råd og insekt Skjulte indvendige rør Stikledninger Mindre ombygning Udvidet vandskade Grøn forsikring Hus Tilvalg til Hus Vi anbefaler, at du udover dækningerne brand og anden bygningsbeskadigelse (inkl. ansvar og retshjælp), forsikrer dit hus med tilvalgsdækningerne svamp/råd/insekt, skjulte indvendige rør og stikledninger (udvendige skjulte rør og kabler). 9

10 Fritidshusforsikring Fritidshus Tilvalg til Fritidshus Brand Vand Storm Snetryk Voldsomt sky- og tøbrud Frostsprængninger Glas og kumme Tyveri og hærværk Skade forvoldt af dyr Pludselig skade Ansvar Retshjælp Indbo Cykel El-skade Svamp og insekt Skjulte indvendige rør Stikledninger Mindre ombygning Udvidet udlejning Vi anbefaler, at du udover dækningerne brand og anden bygningsbeskadigelse (inkl. ansvar og retshjælp), forsikrer dit fritidshus med tilvalgsdækningerne svamp/insekt, skjulte indvendige rør og stikledninger (udvendige skjulte rør og kabler) og tegner indbodækning. 10

11 Bilforsikring Ansvar Bil Ansvar Bil Kasko Tilvalg til Bil Kasko Kasko Fri lånebil Reparation af stenslag Retshjælp Redningshjælp i udlandet Friskade Førerplads Ekstra udstyr Falck Vejhjælp Vi anbefaler, at du ud over den lovpligtige ansvarsdækning, forsikrer din bil med kasko, hvis din bil er mindre end 10 år gammel. 11

12 Motorcykelforsikring Motorcykel Ansvar Motorcykel Kasko Tilvalg til Motorcykel Ansvar Kasko Retshjælp Redningshjælp i udlandet Vinterkørsel 1/12-29/2 Vi anbefaler, at du ud over den lovpligtige ansvarsdækning forsikrer din motorcykel med kasko samt vinterdækning, hvis du kører i vinterperioden. 12

13 Knallertforsikring Knallert 30 Knallert 45 Ansvar Knallert 45 Kasko Ansvar Kasko Retshjælp Redningshjælp i udlandet Vinterkørsel 1/12-29/2 13

14 Campingvognsforsikring Campingvogn Teltvogn Stationær campingvogn Ansvar Kasko Retshjælp Redningshjælp i udlandet Indbo 14

15 Ulykkeforsikring Varigt mén fra 5% Tandskader Sportsskader Skiskader Behandlingsudgifter Briller og kontaktlinser Følger af ildebefindende Følger af besvimelse Dødsfald Farlig sport Forhøjet méngradsdækning Udvidet Ulykke Tilvalg til Ulykke Vi anbefaler, at du tegner en ulykkesforsikring, som dækker dig både i din fritid, og når du er på arbejde. Når du har en ulykkesforsikring, som også dækker dig, når du er på arbejde, skal du huske at orientere os, hvis du skifter erhverv eller stopper med at arbejde, så vi sikrer, at du er korrekt dækket, da prisen bl.a. afhænger af, hvor risikofyldt dit job er. Har du en ulykkesforsikring, som alene dækker dig i fritiden, skal du ligeledes orientere os, hvis du skifter erhverv, da det for nogle erhverv er et krav, at man har en ulykkesforsikring med heltidsdækning. Ægtefælle/registreret partner eller samlever* Livsarvinger dvs. børn, børnebørn osv. Arvinger i henhold til testamente Arvinger i henhold til arvelovens regler Navngivet begunstiget Ønsker du, at en eventuel erstatning skal udbetales til en person, der ikke hører under nærmeste pårørende, eller i en anden rækkefølge end den nævnte, er det muligt i stedet at indsætte en eller flere begunstigede med navns nævnelse. Det kan f være din fraskilte mand/kone eller en forretningspartner. Dyrker du farlig sport, anbefaler vi dig, at udvide forsikringen med dækningen Farlig sport. På nykredit.dk kan du se en liste over diverse sportsgrene. Nærmeste pårørende Medmindre andet er anført, eller hvis der er tale om en krydsdækning, hvor to parter har forsikret hinanden, udbetales erstatning ved dødsfald til nærmeste pårørende. Følgende personkreds betragtes som nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge: * Samlever: fra 1. januar 2008 sidestilles samlever med ægtefælle, hvis man har boet sammen i et ægteskablignende forhold i mere end 2 år, eller har, har haft eller venter barn sammen. 15

16 Landbrugsforsikring Landbrug Tilvalg til Landbrug Beboelsesbygninger Brand Anden skade (Pludselig skade) Svamp og insekt Skjulte indvendige rør Stikledninger Indbo Brand Vand Storm Indbrudstyveri Simpelt tyveri Røveri, overfald mv. Færdselsuheld og haveri Hærværk Køle- og dybfrostdækning Anden skade (Pludselig skade) Skade på rejsegods Privatansvar Retshjælp Privat Cykler El-skade Ferierejse Europa Ferierejse Verden Afbestilling Windsurfere og småbåde Elektronik Golfdækning Driftsbygninger Brand Anden skade (Pludselig skade) Stikledninger 16

17 Landbrug Tilvalg til Landbrug Udbo Brand Tyveri Hærværk Anden skade (Pludselig skade) Haglskade Transportskade Skovbrand Driftstab Ansvar Bedriftsansvar Hus- og grundejer Hundeansvar Produktansvar Ansvar ved forurening fra husdyrgødning Påbud ved forurening Miljøskade Retshjælp - Landbrug Hvis der er olie-/dieseltank over 6000 liter bør dækningerne Påbud ved forurening og Miljøskade tegnes. Hvis der er dyrehold bør dækningerne Ansvar ved forurening fra husdyrgødning, Påbud ved forurening og Miljøskade tegnes. 17

18 Fra tilbud til police Nykredit Forsikring sender et forsikringstilbud, som du skal acceptere. Herefter kan der være en række praktiske ting, som skal gøres. Besigtigelse af forsikringsstedet Nykredit Forsikring kan vælge at besigtige forsikringsstedet på grund af bygningskonstruktionen, alder, særlig brandrisiko, tyverisikring eller lignende. På baggrund af besigtigelsen fastsætter Nykredit Forsikring de endelige vilkår. Policeudstedelse Tilbuddet bliver nu oprettet som en police. Policen inkl. forsikringsbetingelser er det juridiske dokument, som danner grundlag for den aftale, der er indgået. Opkrævning Du modtager første opkrævning cirka 28 dage før forsikringen træder i kraft. Opkrævningen sker enten via indbetalingskort eller Betalingsservice. Når de endelige vilkår er fastlagt, skal du acceptere disse, før forsikringen træder i kraft. Opsigelse i andet forsikringsselskab Hvis der er tegnet forsikring i andet forsikringsselskab, sørger Nykredit Forsikring på din anmodning for at opsige denne. Når Nykredit Forsikring har modtaget accept fra det andet forsikringsselskab, er forsikringen klar til at blive sat i kraft. Eventuel besigtigelse af forsikringsstedet Accept af risiko og vilkår Private forsikringer kan fortrydes indtil 14 dage efter modtagelse af policen Opsigelse af forsikring i andet forsikringsselskab Policeudstedelse Opkrævning 18

19 Anmeld skade I Nykredit Forsikrings skadecentre kan en lang række skader behandles ud fra en enkelt telefonsamtale. Skadecentrene har åbent alle hverdage mellem kl og og telefonisk henvendelse kan ske på kan sendes til: Privatforsikringer: Landbrugsforsikringer: Autoforsikringer: Det er muligt at anmelde skader eller bestille telefonopkald på nykredit.dk/skade. Nykredit Forsikring påbegynder sagsbehandlingen af 95 % af henvendelserne inden for 48 timer. Ved akut skade uden for åbningstiderne kan du kontakte Nykredit skadeservice på telefon Ved akut skade i udlandet kan du kontakte SOS International på telefon eller Ved brug for hjælp til at forebygge, opdage eller begrænse identitetstyveri kan du kontakte Affinion på telefon eller sende en til 19

20 Sådan behandler vi dine personlige oplysninger Som kunde i Nykredit Forsikring (selskabet) har du krav på at vide, hvordan vi behandler dine kundeoplysninger. Formålet med at få dine personlige oplysninger. Oplysningerne indsamles til brug for tilbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art f kunderådgivning, kundepleje, kreditopfølgning og administration, lovpligtige indberetninger, statistik og markedsføring. Ud over de oplysninger, som du selv giver til Nykredit, beder Nykredit om ejendoms- og personoplysninger fra offentlige ejendoms- og personregistre, og fra andre offentlige kilder og registre. I forbindelse med betalingsformidling, beder Nykredit om oplysninger fra forretninger og pengeinstitutter. Ved kreditvurdering mv. beder Nykredit om nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Hvilke oplysninger har Nykredit brug for? Det er frivilligt at afgive oplysninger, men du skal være opmærksom på, at der i selskaberne Nykredit Bank A/S og Nykredit Forsikring stilles krav om, at du underskriver samtykkeerklæringen om videregivelse af kundeoplysninger imellem selskaber i Nykredit koncernen. Såfremt du tegner forsikring hos Nykredit Forsikring, stilles der tillige krav om, at du giver samtykke til videregivelse af oplysninger om dit kundeforhold i Nykredit Forsikring til Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S og mellem Nykredit Forsikring og Gjensidige Forsikring. Manglende afgivelse af oplysninger medfører, at rådgivning kun kan ske på baggrund af kendte oplysninger. Det kan følge af lovgivningen, at selskaberne skal have visse oplysninger, som for eksempel personnummer, der skal bruges ved indberetning til skattemyndighederne. Desuden videregiver Nykredit Forsikring oplysninger til Foreningen Østifterne til brug for oprettelse og administration af dit medlemskab af denne forening. I øvrigt videregiver selskaberne kun nødvendige oplysninger til offentlige myndigheder. I tilfælde af misligholdelse giver selskaberne oplysninger til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, for eksempel Eperian A/S (tidligere RKI Kredit Information A/S). Videregivelse til andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv. sker kun i det omfang, det er nødvendigt som led i sagsbehandling, betalingsformidling eller lignende. Indsigtsret Alle kunder har mulighed for efter gældende regler at få indsigt i, hvilke oplysninger det pågældende selskab har registreret, herunder hvilke typer af oplysninger der kan videregives, til hvilket formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysningerne. Ønskes oplysningerne på skrift, kan Nykredit Forsikring kræve et gebyr. Fejl i oplysninger Er der fejl i de behandlede oplysninger, eller er de vildledende, vil de naturligvis blive rettet på kundens anmodning. Ved kundeforhold flere steder, er det nok at rette henvendelse ét sted. NemKonto Da der sker en elektronisk udveksling af NemKonto-nr. og cpr. nr. mellem Nykredit Forsikring og NemKonto-systemet, skal vi ifølge Persondataloven oplyse om følgende: Det er KMD A/S, der administrerer NemKonto-systemet på vegne af Økonomistyrelsen. Når Nykredit Forsikring fremsender en betalingsmeddelelse og et cpr.nr., via Betalingsservice til KMD A/S, anvendes cpr. nr. alene til at identificere det NemKonto-nr., som returneres til PBS, hvorefter betalingen gennemføres til NemKontoen. Videregivelse af oplysninger. Videregivelse af kundeoplysninger mellem selskaberne kan kun ske i begrænset omfang, da alle selskaberne er undergivet en lovbestemt tavshedspligt. Du vil i samtykkeerklæringen derfor blive bedt om at give dit samtykke til videregivelse af oplysninger mellem selskaberne og såfremt du tegner forsikring hos Nykredit Forsikring mellem Nykredit Forsikring og Gjensidige Forsikring for at sikre dig den bedste betjening. 20

21 Provision Vi er som finansiel virksomhed forpligtet til at gøre opmærksom på, at vores medarbejdere kan være provisionslønnet. Medarbejdergrupper med provisionsløn: Erhvervsassurandører Privatassurandører Kunderådgivere Salgsmedarbejdere i Privat 21

22 Foreningen Østifterne Foreningen Østifterne har til formål at fremme skadeforebyggende aktiviteter, forskning i skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål inden for Nykredit koncernens interesseområde. Foreningen uddeler hvert år ca. 6 mio. kr. til sådanne projekter og aktiviteter. Et af kriterierne for at få støtte er, at projektet kan gøres tilgængeligt eller gøre nytte for en større gruppe i samfundet. Foreningen uddeler ligeledes støttende beløb af forskellig størrelse til personer, som har ydet en heltemodig og bemærkelsesværdig indsats. Foreningen har en aktiepost på knap 1 mia. kr. i Nykredit Holding A/S og har derudover 200 mio. kr. i frie midler. Det er forrentningen af de frie midler, som Foreningen Østifterne bruger til udbetaling af støtte til forskellige aktiviteter. Historie Østifterne blev i 1889 etableret som gensidigt forsikringsselskab og havde 100 år senere - i 1980 erne og 1990 erne udviklet sig til en vigtig spiller i den danske forsikringsbranche, specielt inden for privat- og landbrugsforsikring. Den 1. januar 2000 fusionerede Østifterne Forsikring med Nykredit Forsikring, og i den forbindelse etableredes Foreningen Østifterne. Foreningen Østifterne er repræsenteret i bestyrelsen i såvel Nykredit Holding A/S og Nykredit Forsikring, som i 2010 blev købt af Forsikringsselskabet Gjensidige. Medlemmer Alle, der har en forsikring i Nykredit Forsikring er medlemmer i Foreningen Østifterne. Endvidere er alle, der er kunde i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen medlemmer af Foreningen Østifterne, hvis kundeforholdet er etableret på grundlag af formidling eller henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen eller en franchisetager til et selskab i Nykredit koncernen. Ansøgning om støtte For at ansøge om støtte til et projekt, rekvirere materiale eller sende gode idéer til skadeforebyggende projekter kontaktes: Foreningen Østifterne f.m.b.a. Anker Heegaards gade København V Tlf.:

23 Nykredit på internettet Som en naturlig del af Nykredit Forsikrings kundebetjening tilbydes en række internetbaserede services. De mest anvendte selvbetjeningsmuligheder på nykredit.dk er: Anmelde skader Beregne pris på forsikringer Nykredit.dk/forsikring Udover de nævnte selvbetjeningsmuligheder er der mulighed for at få: Overblik over rabatmulighederne samt ekstra tryghedsfordele En guide og tjekliste til, hvad der kan gøres for at sikre huse mod indbrud og brand Vejledning i, hvad der skal gøres i tilfælde af en skade Gode råd til ferien Information om, og afmelding af NemKonto Aktuelle gebyrer mitnykredit.dk På mitnykredit.dk kan du se en oversigt over hvilke forsikringer du har. 23

24 Kontakt Nykredit Forsikring Du er altid velkommen til at kontakte Nykredit Forsikring på Vi har åbent alle hverdage: Mandag-torsdag Fredag Hvis du får en skade Anmeldelse af skade sker på nykredit.dk døgnet rundt eller på Mandag-fredag Nykredit Nykredit Forsikring A/S. CVR-nr København Nykredit Forsikring A/S CVR-nr A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf: En del af Gjensidige-gruppen

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 12.05.2015 Sagsnr.: 89000891 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Bjerring Hede 41, 8850 Bjerringbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving?

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving? Fakta om YoungLiving Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet? FAK 20091-12

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Pris- og produktoversigt

Pris- og produktoversigt Pris- og produktoversigt 2013 2 Indhold Indledning... 4 Bilforsikring Standard med trinregulering... 6 Bilforsikring Superelite uden trinregulering... 10 Motorcykelforsikring med trinregulering... 12 Knallertforsikring...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere