Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9"

Transkript

1 Forsikringsguide

2 Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12 Knallertforsikring...13 Campingvognsforsikring...14 Ulykkesforsikring...15 Landbrugsforsikring...16 Fra tilbud til police...18 Anmeld skade...19 Sådan behandler vi dine personlige oplysninger...20 Provision...21 Foreningen Østifterne...22 Nykredit på nettet...23 Gyldig fra marts 2015 Der tages forbehold for ændringer af vilkår

3 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide Når du tegner en forsikring, kan der være mange spørgsmål at tage stilling til. Denne forsikringsguide kan hjælpe dig med at besvare disse spørgsmål og give dig overblik over de forskellige forsikringstyper og dækninger. Du kan også finde nyttig information på nykredit.dk, og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon , hvis du søger råd eller vejledning. Bemærk, at Forsikringsguiden omfatter privatforsikringer og landbrugsforsikring. Har du en landbrugsforsikring til et momsregistreret landbrug, gælder der andre vilkår for fortrydelsesfrister og klageadgange, hvilket vil fremgå af dine forsikringsbetingelser. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S

4 Velkommen hos Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring A/S er et skadeforsikringsselskab og en del af Gjensidige-gruppen. Garantifond Nykredit Forsikring er som alle andre forsikringsselskaber underlagt løbende kontrol af Finanstilsynet, samt underlagt lov om garantifond for skadeselskaber. Forsikringsselskaberne har i fællesskab oprettet en garantifond Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Garantifonden træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt selskab, og hvis du har selskabet som modpart i en forsikringssag. Det betyder, at hvis dit eget eller din modparts forsikringsselskab går konkurs, så er du sikret via garantifonden. Den sørger for, at du alligevel får udbetalt den erstatning, du er berettiget til. Aftaler med Nykredit Forsikring indgås på dansk og anden kommunikation med Nykredit Forsikring sker også på dansk. Betalingsvilkår Når du tegner en forsikring, betaler du altid forud, normalt ét år ad gangen, men du kan også vælge at betale flere gange om året. Du kan betale din forsikring via indbetalingskort eller Betalingsservice. Du skal betale din forsikring senest på sidste rettidige indbetalingsdag. Betaler du ikke din første forsikringspræmie, ophører forsikringen uden yderligere varsel. Ved en eksisterende forsikring sender Nykredit Forsikring dig en påmindelse, hvis du ikke betaler din præmie rettidigt. Reagerer du ikke på denne påmindelse, vil vi opsige din forsikring. Gebyrer og afgifter Nykredit Forsikring opkræver afgifter og gebyrer på vegne af offentlige myndigheder afhængig af, hvilken forsikring der er tegnet. Det drejer sig om statsafgift, skadeforsikringsafgift, miljøbidrag, garantifond og stormflodsafgift mv. Nykredit Forsikring kan også opkræve gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostninger og serviceydelser. Du kan finde de aktuelle gebyrer på Nykredit.dk. 4

5 Fortrydelsesfrist Du kan altid fortryde købet af en privatforsikring. Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er en bekræftelse af aftalen. Du kan læse mere om fortrydelsesretten i forsikringsbetingelserne. Opsigelsesfrister Forsikringen købes for ét år ad gangen og løber fra den dato, du sammen med Nykredit Forsikring aftaler, at den skal træde i kraft. Forsikringen kan opsiges med én måneds varsel, til udgangen af en kalendermåned, og alt efter hvornår forsikringen ønskes opsagt, kan der opkræves et gebyr. I forbindelse med en skade har både du og Nykredit Forsikring mulighed for at opsige forsikringen med 14 dages varsel, denne mulighed gælder i indtil én måned efter, at Nykredit Forsikring har betalt erstatning eller afvist skaden. Opsigelse af forsikring i andet selskab Hvis du har en forsikring i et andet selskab, kan Nykredit Forsikring opsige denne på din anmodning. Gennemgang af forsikringstilbuddet Når du modtager dit forsikringstilbud, bør du gennemgå tilbuddet for at sikre dig, at forsikringen er som ønsket og at forsikringssum, bygningernes areal, dækningsomfang, selvrisiko og tegningsperiode m.m. er korrekte. Er oplysningerne ikke korrekte, kan en eventuel erstatning blive nedsat. Forsikringsoversigt Én gang om året modtager du en forsikringsoversigt, der viser alle de forsikringer, som er i kraft. Dobbeltforsikring Nykredit Forsikring sørger normalt for at opsige den eksisterende forsikring i et andet forsikringsselskab, når der tegnes ny tilsvarende forsikring. En genstand/risiko kan godt være omfattet af flere forsikringer på samme tid. Det betyder, at der betales præmie for dækning af samme genstand/risiko flere gange, men der vil kun blive udbetalt erstatning for samme genstand/risiko én gang det er alene det egentlige tab der erstattes. På ulykkesforsikringer kan der dog godt udbetales erstatning fra flere forsikringer for samme skade. Ferierejse- og afbestillingsdækninger kan tegnes i tilknytning til indboforsikringen. Har du tegnet disse dækninger, er det ikke nødvendigt, at købe en selvstændig rejseforsikring f via et rejsebureau. Ferierejsedækningen gælder for rejser uden for Danmark og omfatter bl.a. dækning ved alvorlig akut sygdom/ tilskadekomst, erstatningsrejse, sygeledsagelse og hjemtransport. Afbestillingsdækningen dækker f hvis du bliver syg inden afrejse og derfor ikke kan komme på din planlagte ferie. Garantiforsikring tegnes ofte ved køb af computer, radio, tv, hårde hvidevarer mv. og gælder typisk i en periode på 3-5 år. En række af de dækninger der findes på en sådan forsikring, vil ofte være omfattet af en indboforsikring, hvis der tegnes elektronikdækning. Redningsforsikring på bil sikrer automatisk skadehjælp, hvis uheldet er ude. Flere redningstjenester kan være indeholdt i bilens kaskoforsikring, f vil der typisk være dækning for transport af bil til værksted efter en skade. Glas- og kummedækning kan være omfattet af både hus- og indboforsikring. Klageadgang Ønsker du at klage over vores sagsbehandling, skal du i første omgang kontakte den afdeling, der har behandlet din sag. Løses uoverensstemmelsen på denne måde, vil det være nemmest og hurtigst for alle parter. Løses uoverensstemmelsen ikke på denne måde, kan du kontakte Nykredit Forsikrings klageansvarlige enhed via (se Nykredit.dk) eller pr. brev: Nykredit Forsikring A/S Compliance Den klageansvarlige enhed A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Hvis en uoverensstemmelse ikke kan løses, efter henvendelse til den klageansvarlige enhed, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK-1572 København V Se yderligere information om Ankenævnet for Forsikring i forsikringsbetingelserne og på ankenævnets hjemmeside. Forsikring og Pension På forsikringogpension.dk er det muligt at få hjælp og stille spørgsmål angående forsikring. Herudover står Forsikring og Pension sammen med Forbrugerrådet Tænk bag forsikringsguiden.dk, hvor udvalgte privatforsikringer sammenlignes på bl.a. dækninger og priser. Lovgivning Drift af forsikringsvirksomhed er underlagt to love. Den ene opstiller regler for aftalen, mens den anden opstiller de spilleregler som forsikringsvirksomheden har. Førstnævnte er forsikringsaftaleloven og anden er lov om finansiel virksomhed. 5

6 Værd at vide om forsikring I Nykredit Forsikring er der en bred vifte af forsikringsprodukter til privat- og landbrugskunder. Skemaet nedenfor giver dig et overblik over de forsikringer, Nykredit Forsikring tilbyder. Flere af forsikringerne er kombinationsprodukter, hvor der findes krævede dækninger, valgfrie dækninger og dækninger der alene kan købes i sammenhæng med øvrige dækninger, f kan der på indboforsikringen alene tegnes afbestillingsdækning, hvis der er tegnet ferierejsedækning. På de efterfølgende sider kan du i hovedtræk se hvilke skadeårsager, der er omfattet af forsikringerne. Bygninger Genstande Personer Ansvar Indboforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Øvrig motorforsikring Ulykkesforsikring Dyreforsikring Landbrugsforsikring 6

7 Indboforsikring Indbo Tilvalg til indbo Brand Vand Storm Voldsomt sky- og tøbrud Indbrudstyveri Simpelt tyveri Røveri, overfald mv. Hærværk Skade på rejsegods Køle- og dybfrost Færdselsuheld Ansvar Retshjælp El-skade ID-tyveri Cykel Elektronik Ferie Europa Ferie Verden Afbestilling Pludselig skade Hundeansvar Glas og kumme Windsurfere og småbåde Udvidet husejerdækning En indboforsikring omfatter automatisk dækning ved bl.a. brand, vand og tyveri samt dækning for el-skade, ansvar, retshjælp og ID-tyveri. Har du en eller flere cykler du ønsker, der skal være dækket ved bl.a. tyveri, anbefaler vi, at du udvider din indboforsikring med cykeldækning. 7

8 Rejseforsikring Ferie Europa Ferie Verden Ferie Tilvalg Sygdom Effektiv skadehjælp Hjemtransport Sygeledsagelse Tilkaldelse Erstatningsrejse Feriekompensation Rejseafbrydelse Krisehjælp Transportforsinkelse Bagageforsinkelse Forsinket fremmøde Rejseserviceydelser Retshjælp/ sikkerheds-stillelse/ kauktion Ulykke Overfald Ansvar for skade på f hotel Ferieboligsikring Afbestilling Når du har en indboforsikring hos os, har du mulighed for at udvide denne med ferierejsedækning. Rejser du, anbefaler vi, at du tegner ferierejsedækning i det geografiske dækningsområde, du har behov for. Du kan vælge dækningsområdet Europa eller Verden (omfatter hele verden inkl. Europa). Lande der er omfattet af dækningsområdet Europa: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Vær opmærksom på at f Tyrkiet og lande i Nordafrika ikke er omfattet af dækningsområdet Europa. Så går din rejse dertil, skal du tegne en forsikring, der dækker i hele verden. 8

9 Husforsikring Brand Vand Storm Snetryk Voldsomt sky- og tøbrud Frostsprængninger Glas og kumme Tyveri og hærværk Skade forvoldt af dyr Pludselig skade Ansvar Retshjælp Svamp, råd og insekt Skjulte indvendige rør Stikledninger Mindre ombygning Udvidet vandskade Grøn forsikring Hus Tilvalg til Hus Vi anbefaler, at du udover dækningerne brand og anden bygningsbeskadigelse (inkl. ansvar og retshjælp), forsikrer dit hus med tilvalgsdækningerne svamp/råd/insekt, skjulte indvendige rør og stikledninger (udvendige skjulte rør og kabler). 9

10 Fritidshusforsikring Fritidshus Tilvalg til Fritidshus Brand Vand Storm Snetryk Voldsomt sky- og tøbrud Frostsprængninger Glas og kumme Tyveri og hærværk Skade forvoldt af dyr Pludselig skade Ansvar Retshjælp Indbo Cykel El-skade Svamp og insekt Skjulte indvendige rør Stikledninger Mindre ombygning Udvidet udlejning Vi anbefaler, at du udover dækningerne brand og anden bygningsbeskadigelse (inkl. ansvar og retshjælp), forsikrer dit fritidshus med tilvalgsdækningerne svamp/insekt, skjulte indvendige rør og stikledninger (udvendige skjulte rør og kabler) og tegner indbodækning. 10

11 Bilforsikring Ansvar Bil Ansvar Bil Kasko Tilvalg til Bil Kasko Kasko Fri lånebil Reparation af stenslag Retshjælp Redningshjælp i udlandet Friskade Førerplads Ekstra udstyr Falck Vejhjælp Vi anbefaler, at du ud over den lovpligtige ansvarsdækning, forsikrer din bil med kasko, hvis din bil er mindre end 10 år gammel. 11

12 Motorcykelforsikring Motorcykel Ansvar Motorcykel Kasko Tilvalg til Motorcykel Ansvar Kasko Retshjælp Redningshjælp i udlandet Vinterkørsel 1/12-29/2 Vi anbefaler, at du ud over den lovpligtige ansvarsdækning forsikrer din motorcykel med kasko samt vinterdækning, hvis du kører i vinterperioden. 12

13 Knallertforsikring Knallert 30 Knallert 45 Ansvar Knallert 45 Kasko Ansvar Kasko Retshjælp Redningshjælp i udlandet Vinterkørsel 1/12-29/2 13

14 Campingvognsforsikring Campingvogn Teltvogn Stationær campingvogn Ansvar Kasko Retshjælp Redningshjælp i udlandet Indbo 14

15 Ulykkeforsikring Varigt mén fra 5% Tandskader Sportsskader Skiskader Behandlingsudgifter Briller og kontaktlinser Følger af ildebefindende Følger af besvimelse Dødsfald Farlig sport Forhøjet méngradsdækning Udvidet Ulykke Tilvalg til Ulykke Vi anbefaler, at du tegner en ulykkesforsikring, som dækker dig både i din fritid, og når du er på arbejde. Når du har en ulykkesforsikring, som også dækker dig, når du er på arbejde, skal du huske at orientere os, hvis du skifter erhverv eller stopper med at arbejde, så vi sikrer, at du er korrekt dækket, da prisen bl.a. afhænger af, hvor risikofyldt dit job er. Har du en ulykkesforsikring, som alene dækker dig i fritiden, skal du ligeledes orientere os, hvis du skifter erhverv, da det for nogle erhverv er et krav, at man har en ulykkesforsikring med heltidsdækning. Ægtefælle/registreret partner eller samlever* Livsarvinger dvs. børn, børnebørn osv. Arvinger i henhold til testamente Arvinger i henhold til arvelovens regler Navngivet begunstiget Ønsker du, at en eventuel erstatning skal udbetales til en person, der ikke hører under nærmeste pårørende, eller i en anden rækkefølge end den nævnte, er det muligt i stedet at indsætte en eller flere begunstigede med navns nævnelse. Det kan f være din fraskilte mand/kone eller en forretningspartner. Dyrker du farlig sport, anbefaler vi dig, at udvide forsikringen med dækningen Farlig sport. På nykredit.dk kan du se en liste over diverse sportsgrene. Nærmeste pårørende Medmindre andet er anført, eller hvis der er tale om en krydsdækning, hvor to parter har forsikret hinanden, udbetales erstatning ved dødsfald til nærmeste pårørende. Følgende personkreds betragtes som nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge: * Samlever: fra 1. januar 2008 sidestilles samlever med ægtefælle, hvis man har boet sammen i et ægteskablignende forhold i mere end 2 år, eller har, har haft eller venter barn sammen. 15

16 Landbrugsforsikring Landbrug Tilvalg til Landbrug Beboelsesbygninger Brand Anden skade (Pludselig skade) Svamp og insekt Skjulte indvendige rør Stikledninger Indbo Brand Vand Storm Indbrudstyveri Simpelt tyveri Røveri, overfald mv. Færdselsuheld og haveri Hærværk Køle- og dybfrostdækning Anden skade (Pludselig skade) Skade på rejsegods Privatansvar Retshjælp Privat Cykler El-skade Ferierejse Europa Ferierejse Verden Afbestilling Windsurfere og småbåde Elektronik Golfdækning Driftsbygninger Brand Anden skade (Pludselig skade) Stikledninger 16

17 Landbrug Tilvalg til Landbrug Udbo Brand Tyveri Hærværk Anden skade (Pludselig skade) Haglskade Transportskade Skovbrand Driftstab Ansvar Bedriftsansvar Hus- og grundejer Hundeansvar Produktansvar Ansvar ved forurening fra husdyrgødning Påbud ved forurening Miljøskade Retshjælp - Landbrug Hvis der er olie-/dieseltank over 6000 liter bør dækningerne Påbud ved forurening og Miljøskade tegnes. Hvis der er dyrehold bør dækningerne Ansvar ved forurening fra husdyrgødning, Påbud ved forurening og Miljøskade tegnes. 17

18 Fra tilbud til police Nykredit Forsikring sender et forsikringstilbud, som du skal acceptere. Herefter kan der være en række praktiske ting, som skal gøres. Besigtigelse af forsikringsstedet Nykredit Forsikring kan vælge at besigtige forsikringsstedet på grund af bygningskonstruktionen, alder, særlig brandrisiko, tyverisikring eller lignende. På baggrund af besigtigelsen fastsætter Nykredit Forsikring de endelige vilkår. Policeudstedelse Tilbuddet bliver nu oprettet som en police. Policen inkl. forsikringsbetingelser er det juridiske dokument, som danner grundlag for den aftale, der er indgået. Opkrævning Du modtager første opkrævning cirka 28 dage før forsikringen træder i kraft. Opkrævningen sker enten via indbetalingskort eller Betalingsservice. Når de endelige vilkår er fastlagt, skal du acceptere disse, før forsikringen træder i kraft. Opsigelse i andet forsikringsselskab Hvis der er tegnet forsikring i andet forsikringsselskab, sørger Nykredit Forsikring på din anmodning for at opsige denne. Når Nykredit Forsikring har modtaget accept fra det andet forsikringsselskab, er forsikringen klar til at blive sat i kraft. Eventuel besigtigelse af forsikringsstedet Accept af risiko og vilkår Private forsikringer kan fortrydes indtil 14 dage efter modtagelse af policen Opsigelse af forsikring i andet forsikringsselskab Policeudstedelse Opkrævning 18

19 Anmeld skade I Nykredit Forsikrings skadecentre kan en lang række skader behandles ud fra en enkelt telefonsamtale. Skadecentrene har åbent alle hverdage mellem kl og og telefonisk henvendelse kan ske på kan sendes til: Privatforsikringer: Landbrugsforsikringer: Autoforsikringer: Det er muligt at anmelde skader eller bestille telefonopkald på nykredit.dk/skade. Nykredit Forsikring påbegynder sagsbehandlingen af 95 % af henvendelserne inden for 48 timer. Ved akut skade uden for åbningstiderne kan du kontakte Nykredit skadeservice på telefon Ved akut skade i udlandet kan du kontakte SOS International på telefon eller Ved brug for hjælp til at forebygge, opdage eller begrænse identitetstyveri kan du kontakte Affinion på telefon eller sende en til 19

20 Sådan behandler vi dine personlige oplysninger Som kunde i Nykredit Forsikring (selskabet) har du krav på at vide, hvordan vi behandler dine kundeoplysninger. Formålet med at få dine personlige oplysninger. Oplysningerne indsamles til brug for tilbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art f kunderådgivning, kundepleje, kreditopfølgning og administration, lovpligtige indberetninger, statistik og markedsføring. Ud over de oplysninger, som du selv giver til Nykredit, beder Nykredit om ejendoms- og personoplysninger fra offentlige ejendoms- og personregistre, og fra andre offentlige kilder og registre. I forbindelse med betalingsformidling, beder Nykredit om oplysninger fra forretninger og pengeinstitutter. Ved kreditvurdering mv. beder Nykredit om nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Hvilke oplysninger har Nykredit brug for? Det er frivilligt at afgive oplysninger, men du skal være opmærksom på, at der i selskaberne Nykredit Bank A/S og Nykredit Forsikring stilles krav om, at du underskriver samtykkeerklæringen om videregivelse af kundeoplysninger imellem selskaber i Nykredit koncernen. Såfremt du tegner forsikring hos Nykredit Forsikring, stilles der tillige krav om, at du giver samtykke til videregivelse af oplysninger om dit kundeforhold i Nykredit Forsikring til Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S og mellem Nykredit Forsikring og Gjensidige Forsikring. Manglende afgivelse af oplysninger medfører, at rådgivning kun kan ske på baggrund af kendte oplysninger. Det kan følge af lovgivningen, at selskaberne skal have visse oplysninger, som for eksempel personnummer, der skal bruges ved indberetning til skattemyndighederne. Desuden videregiver Nykredit Forsikring oplysninger til Foreningen Østifterne til brug for oprettelse og administration af dit medlemskab af denne forening. I øvrigt videregiver selskaberne kun nødvendige oplysninger til offentlige myndigheder. I tilfælde af misligholdelse giver selskaberne oplysninger til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, for eksempel Eperian A/S (tidligere RKI Kredit Information A/S). Videregivelse til andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv. sker kun i det omfang, det er nødvendigt som led i sagsbehandling, betalingsformidling eller lignende. Indsigtsret Alle kunder har mulighed for efter gældende regler at få indsigt i, hvilke oplysninger det pågældende selskab har registreret, herunder hvilke typer af oplysninger der kan videregives, til hvilket formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysningerne. Ønskes oplysningerne på skrift, kan Nykredit Forsikring kræve et gebyr. Fejl i oplysninger Er der fejl i de behandlede oplysninger, eller er de vildledende, vil de naturligvis blive rettet på kundens anmodning. Ved kundeforhold flere steder, er det nok at rette henvendelse ét sted. NemKonto Da der sker en elektronisk udveksling af NemKonto-nr. og cpr. nr. mellem Nykredit Forsikring og NemKonto-systemet, skal vi ifølge Persondataloven oplyse om følgende: Det er KMD A/S, der administrerer NemKonto-systemet på vegne af Økonomistyrelsen. Når Nykredit Forsikring fremsender en betalingsmeddelelse og et cpr.nr., via Betalingsservice til KMD A/S, anvendes cpr. nr. alene til at identificere det NemKonto-nr., som returneres til PBS, hvorefter betalingen gennemføres til NemKontoen. Videregivelse af oplysninger. Videregivelse af kundeoplysninger mellem selskaberne kan kun ske i begrænset omfang, da alle selskaberne er undergivet en lovbestemt tavshedspligt. Du vil i samtykkeerklæringen derfor blive bedt om at give dit samtykke til videregivelse af oplysninger mellem selskaberne og såfremt du tegner forsikring hos Nykredit Forsikring mellem Nykredit Forsikring og Gjensidige Forsikring for at sikre dig den bedste betjening. 20

21 Provision Vi er som finansiel virksomhed forpligtet til at gøre opmærksom på, at vores medarbejdere kan være provisionslønnet. Medarbejdergrupper med provisionsløn: Erhvervsassurandører Privatassurandører Kunderådgivere Salgsmedarbejdere i Privat 21

22 Foreningen Østifterne Foreningen Østifterne har til formål at fremme skadeforebyggende aktiviteter, forskning i skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål inden for Nykredit koncernens interesseområde. Foreningen uddeler hvert år ca. 6 mio. kr. til sådanne projekter og aktiviteter. Et af kriterierne for at få støtte er, at projektet kan gøres tilgængeligt eller gøre nytte for en større gruppe i samfundet. Foreningen uddeler ligeledes støttende beløb af forskellig størrelse til personer, som har ydet en heltemodig og bemærkelsesværdig indsats. Foreningen har en aktiepost på knap 1 mia. kr. i Nykredit Holding A/S og har derudover 200 mio. kr. i frie midler. Det er forrentningen af de frie midler, som Foreningen Østifterne bruger til udbetaling af støtte til forskellige aktiviteter. Historie Østifterne blev i 1889 etableret som gensidigt forsikringsselskab og havde 100 år senere - i 1980 erne og 1990 erne udviklet sig til en vigtig spiller i den danske forsikringsbranche, specielt inden for privat- og landbrugsforsikring. Den 1. januar 2000 fusionerede Østifterne Forsikring med Nykredit Forsikring, og i den forbindelse etableredes Foreningen Østifterne. Foreningen Østifterne er repræsenteret i bestyrelsen i såvel Nykredit Holding A/S og Nykredit Forsikring, som i 2010 blev købt af Forsikringsselskabet Gjensidige. Medlemmer Alle, der har en forsikring i Nykredit Forsikring er medlemmer i Foreningen Østifterne. Endvidere er alle, der er kunde i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen medlemmer af Foreningen Østifterne, hvis kundeforholdet er etableret på grundlag af formidling eller henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen eller en franchisetager til et selskab i Nykredit koncernen. Ansøgning om støtte For at ansøge om støtte til et projekt, rekvirere materiale eller sende gode idéer til skadeforebyggende projekter kontaktes: Foreningen Østifterne f.m.b.a. Anker Heegaards gade København V Tlf.:

23 Nykredit på internettet Som en naturlig del af Nykredit Forsikrings kundebetjening tilbydes en række internetbaserede services. De mest anvendte selvbetjeningsmuligheder på nykredit.dk er: Anmelde skader Beregne pris på forsikringer Nykredit.dk/forsikring Udover de nævnte selvbetjeningsmuligheder er der mulighed for at få: Overblik over rabatmulighederne samt ekstra tryghedsfordele En guide og tjekliste til, hvad der kan gøres for at sikre huse mod indbrud og brand Vejledning i, hvad der skal gøres i tilfælde af en skade Gode råd til ferien Information om, og afmelding af NemKonto Aktuelle gebyrer mitnykredit.dk På mitnykredit.dk kan du se en oversigt over hvilke forsikringer du har. 23

24 Kontakt Nykredit Forsikring Du er altid velkommen til at kontakte Nykredit Forsikring på Vi har åbent alle hverdage: Mandag-torsdag Fredag Hvis du får en skade Anmeldelse af skade sker på nykredit.dk døgnet rundt eller på Mandag-fredag Nykredit Nykredit Forsikring A/S. CVR-nr København Nykredit Forsikring A/S CVR-nr A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf: En del af Gjensidige-gruppen

For Fo sikringsguide rsikringsguide

For Fo sikringsguide rsikringsguide Forsikringsguide Få overblik med Gjensidiges forsikringsguide Når du tegner en forsikring, kan der være mange spørgsmål at tage stilling til. Denne forsikringsguide kan hjælpe dig med at besvare disse

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere

For Fo sikringsguide rsikringsguide

For Fo sikringsguide rsikringsguide Forsikringsguide Få overblik med Gjensidiges forsikringsguide Når du tegner en forsikring, kan der være mange spørgsmål at tage stilling til. Denne forsikringsguide kan hjælpe dig med at besvare disse

Læs mere

For Fo sikringsguide rsikringsguide

For Fo sikringsguide rsikringsguide Forsikringsguide Få overblik med Gjensidiges forsikringsguide Når du tegner en forsikring, kan der være mange spørgsmål at tage stilling til. Denne forsikringsguide kan hjælpe dig med at besvare disse

Læs mere

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer...

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer... Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Fra forsikringstilbud til -police... 10

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Højbjerg Huse 12 8840 Rødkærsbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 04.11.2014 Sagsnr.: 89000890 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Højbjerg Huse 12, 8840 Rødkærsbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 08.04.2014 77 32 56 68 89000678 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger. G/F Tisvildelund Østergade 33 6520 Toftlund Aalborg, 26. januar 2006 Forsikringsoplæg Herved fremsendes dækningsforslag for G/F Tisvildelund. Forslaget er delt op i Forsikringstilbud Aftalegrundlag Accept

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S

Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Ejendomsmæglerfirmaet Gustav Winther ApS Haraldsvej 60 8960 Randers SØ Dato: Vores ref.: Kundenr.: 26.03.2014 W80 3301537075 Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Vi har hermed fornøjelsen

Læs mere

Nyttig information 2015

Nyttig information 2015 Nyttig information 2015 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Indledning... 4 rivatforsikringer

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Byggeselskabet ApS Bygaden 31C 4736 Karrebæksminde Kundenummer 3303520495 Udskriftsdato 3. marts 2016 Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Vi har hermed fornøjelsen at fremsende et tilbud,

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring Forsikringstilbud Ejer Af Sommerhus I E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 3 Dit forsikringstilbud Her er vores tilbud på en forsikringsløsning til dig. Tilbuddet er sammensat ud

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Midstrupvej Kjellerup. EDC Mæglergruppen ApS

Midstrupvej Kjellerup. EDC Mæglergruppen ApS Midstrupvej 15 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 09.03.2016 Sagsnr.: 89001322 Agenturnr.: 1 Forsikringstilbud til Midstrupvej 15, 8620 Kjellerup Spar 15-20 %, når du samler boligens forsikringer.

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie Priseksempel Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad prisen er ved forsikring af en Mercedes A 180 d gennem Mercedes-Benz Forsikring. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Mercedes-Benz Forsikring

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Tophjælp motorcykel

Vilkår for Tophjælp motorcykel Vilkår for Tophjælp motorcykel 6464-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vejle Brand. Beskrivelse af god skik. For. Privatforsikringer

Vejle Brand. Beskrivelse af god skik. For. Privatforsikringer Vejle Brand Beskrivelse af god skik For Privatforsikringer 1 Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen i Vejle Brand... 4 Et gensidigt forsikringsselskab... 4 Værd at

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp amping- eller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Skriftlig beretning 2017

Skriftlig beretning 2017 Skriftlig beretning 2017 Indledning: Tiden siden sidste geneforsamling den 1. oktober 2016, har naturligvis været præget af de sager, som løbende er kommet ind. Det har blandt andet betydet, at vi har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Rådgivningsmødet Velkommen Forventninger til mødet Udarbejdelse af forsikringsforslag Gennemgang af forsikringer Når du skifter forsikringsselskab Du er ekstra godt

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 09.04.2014 77 32 56 68 89000677 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS Gilbjergvej 2 6623 Vorbasse EDC Mæglergruppen ApS Dato: 03.09.2014 Sagsnr.: 89000790 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Gilbjergvej 2, 6623 Vorbasse Ejerskifteforsikring ü Dækker skjulte skader

Læs mere

Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris

Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris Specialtilbud til dig som medlem Forbunds Indboforsikring Få en indboforsikring, der dækker mere end de fleste - til lav

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Marsh privatforsikring Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon CVR nr

Marsh privatforsikring Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon CVR nr Nyttig information Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon +45 69 15 44 77 mail@marshprivat.dk CVR nr. 34 48 87 97 Nyttig information ved køb af forsikringer hos Fuldmagt Når du indgår aftale om køb af

Læs mere

Privatforsikringer til attraktive priser

Privatforsikringer til attraktive priser 1 Privatforsikringer til attraktive priser 0 kr. for ind 3 må ne iv fag idual ders for istis eni ng k 2 Privatforsikringer til attraktive priser Business Danmark tilbyder i samarbejde med Mondux Assurance

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn 6467-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn

Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn DF20005-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp amping- eller påhængsvogn DF20005-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Senior Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere