'25.$%*%2&/2%.).'%. ETABLERET Hans Langtved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'25.$%*%2&/2%.).'%. ETABLERET Hans Langtved 2 0 0 6 1"

Transkript

1 Hans Langtved

2 2

3 Spørgsmål og svar om fugleinfluenza Anker Buurgaard Lionett Det er Fødevarestyrelsens opgave at arbejde for, at danske fugle og fjerkræ ikke bliver smittet med fugleinfluenza. Derfor handler vores spørgsmål og svar om fugleinfluenza hos fugle, fjerkræ og andre dyr, samt om hvordan mennesker kan undgå at bringe smitte til dyr i Danmark. Hvad gør jeg, hvis jeg opdager døde eller syge fugle i naturen? Som led i overvågningen af fugleinfluenza er Fødevarestyrelsen interesseret i at få besked, hvis du finder bestemte syge eller døde vilde fugle. Det er helt normalt, at fugle dør om vinteren pga. kulde og mangel på føde. Derfor skal Fødevarestyrelsen ikke have besked om alle fund af syge eller døde fugle, men kun om dem, som er relevante for overvågningen af fugleinfluenza. Det drejer sig om bestemte fuglearter, som er fundet i zoner med fugleinfluenza eller ved kyster, søer og vådområder. Se, hvilke fuglearter, der skal indberettes til Fødevarestyrelsen under punktet: Fund af døde fugle. Du skal IKKE give Fødevarestyrelsen besked, hvis du fx finder en enkelt død and på gåturen ved stranden, eller hvis du finder døde småfugle som solsorte eller finker i haven. Hvis du bor i en zone med fugleinfluenza, og din kat kommer hjem med en død fugl, vil Fødevarestyrelsen dog gerne have besked. Hvis du finder syge eller døde fugle, som er relevante for overvågningen af fugleinfluenza, kan du ringe til Fødevarestyrelsens hotline: HOTLINE: hverdage kl. 9-20, lørdag-søndag kl Må jeg røre ved en død fugl? Hvis du finder en død fugl i naturen, bør du lade være med at røre ved den for ikke at udsætte dig for en smitterisiko. Hvis du er kommet til at røre ved en død fugl, skal du vaske dine hænder grundigt med vand og sæbe. Det dræber virus. 3

4 Hvis du skal fjerne en død fugl, fx fra din have, skal du undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker, eller saml fuglen op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen, og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation, og vask derefter hænderne grundigt med sæbe. Kun voksne bør håndtere døde fugle. Må jeg fortsætte med at fodre vilde fugle i haven? Ja, det må du gerne. Du skal blot være opmærksom på ikke at røre ved fuglene. Ved rensning af foderbrætter og lign. eller håndtering af evt. døde fugle bør du tage handsker på. Har du selv hobbyfjerkræ på din ejendom anbefaler vi dog, at du ikke fodrer vilde fugle, fordi det giver en unødig risko for overførsel af smitte til det tamme fjerkræ. Må man vaccinere sine hobbyhøns mod fugleinfluenza? Nej, det må man ikke. Der er indtil videre et generelt forbud i EU mod at vaccinere mod fugleinfluenza. Vaccination kan ikke forhindre infektion af de vaccinerede dyr, men vil undertrykke symptomerne og reducere den mængde virus, de inficerede dyr udskiller. På den måde kan de vaccinerede dyr fungere som raske smittebærere og udgøre en risiko for at overføre smitte til andet fjerkræ. Kan katte blive inficeret med fugleinfluenza? Katte kan smittes med fugleinfluenza af typen H5N1, men der er set ekstremt få dokumenterede tilfælde af fugleinfluenza hos katte, selv om der har været rig mulighed for smittekontakt. Smitten sker ved meget tæt kontakt med inficerede fugle, fx katte der fanger og æder vilde fugle 4

5 smittet med fugleinfluenza. Man har ikke kendskab til, at inficerede katte har smittet mennesker, og Danmarks Fødevareforskning vurderer, at risikoen, for at mennesker kan blive smittet af katte, må anses for at være ekstremt lille. Ved sygdom hos kæledyr skal man altid konsultere en dyrlæge for korrekt diagnose og behandling. Hvad skal man gøre, hvis man har kat og bor i en zone med fugleinfluenza? Hvis du har kat og bor i en zone med fugleinfluenza, bør du undgå, at katten kommer i kontakt med vilde fugle og dermed risikerer at blive smittet med fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at tamme katte i videst muligt omfang holdes inden døre. Gårdkatte bør fodres regelmæssigt for at mindske risikoen for, at de begynder at strejfe efter føde og dermed kommer i kontakt med inficerede vilde fugle. Vilde katte bør ikke fodres, eller de bør fodres mindst 100 meter fra bebyggelse, især hvor der også er fjerkræ og tamkatte. 5

6 Hvad gør jeg, hvis min kat kommer hjem med en død fugl? Du skal kun foretage dig noget særligt, hvis du bor i en zone med fugleinfluenza. I den situation vil Fødevarestyrelsen gerne have undersøgt fuglen for fugleinfluenza. Ring til Fødevarestyrelsens hotline, tlf Indtil du får at vide, hvad du skal gøre med fuglen, kan du samle den op med en engangshandske eller plastikpose, lægge den i en plastikpose og lukke posen. Vask hænderne grundigt med sæbe bagefter. Hvis du ikke bor i en zone med fugleinfluenza, kan du smide fuglen ud med dagrenovationen, når den er lagt i en lukket pose, som beskrevet ovenfor. Hvis en kat er blevet smittet med fugleinfluenza, hvor lang tid går der så, inden den bliver syg? Det afhænger af infektionsdosis og smitteveje. Et meget forsigtigt skøn er 2-7 dage. I eksperimentelle undersøgelser har man set tydelige forandringer efter 7 dage. Men man ved ikke, hvordan det er i det virkelige liv. I vores daginstitution er der høns på legepladsen. Må børnene gerne komme i kontakt med dem? Høns og andet fjerkræ i daginstitutioner skal - ligesom andet fjerkræhold - holdes inde, hvis det er muligt. Alternativt skal hønsene holdes i en indhegning, og foder og vand placeres indendørs eller under fast overdækning. Indhegningen skal være overdækket af et net med en maskestørrelse på maksimalt 10x10 cm. Som altid, når man har været i kontakt med fjerkræ, skal man sørge for grundig håndvask. Hvis daginstitutionen ligger i en zone med fugleinfluenza, gælder andre regler. Se under punktet: Restriktioner i zoner. Hvad skal jeg gøre, hvis min hund spiser en fugleklat, et fuglekadaver eller lignende? Hunden vaskes, hvis den har rullet sig. Ellers skal man ikke foretage sig yderligere i den anledning. Hunde anses ikke for at være modtagelige over for fugleinfluenza. 6

7 Vi i dækker familiens forsikringsbehov Ulykkesforsikring Husforsikring Indboforsikring Bilforsikring Ferierejseforsikring Ejvind Petersen Exam. assurandør Kontor: Tlf Bedst mellem Solbakken 17, 4230 Skælskør Tlf Aros er 85 år gammelt, kundeejet forsikringsselskab med et landsdækkende assurandørnet, og med hovedsæde i Århus, der lægger vægt på at betjene sine kunder / ejere - med lokale assurandører både i tegnings- og skadessituationer. 7

8 Hvad ved man om fugleinfluenza og smitte til hunde? Der er kun er sparsomme informationer om fugleinfluenza og smitte til hunde. De foreløbige erfaringer tyder på, at hunde ikke er særligt modtagelige, selvom de har været i kontakt med smittede dyr. På nuværende tidspunkt er det således forskernes vurdering, at hunde kan betragtes som blindgydeværter for fugleinfluenzavirus. Blindgydeværter betyder, at hunde måske i sjældne tilfælde kan smittes med virus, men de kan ikke smitte videre til mennesker eller andre dyr. Der er således ikke grundlag for antage, at hunde udvikler sygdom eller spreder fugleinfluenzavirus til mennesker eller dyr. Er det farligt at spise fjerkrækød? Nej, der er ingen risiko ved at spise tilberedt fjerkræ. Af hensyn til risikoen for Salmonella, Campylobacter m.v. bør man dog vaske hænder, når man har rørt ved kød, og tilberede kødet godt. Bakterier og virus dræbes ved 70 C. Er det farligt at spise æg? Nej, der er ingen risiko ved at spise æg fra raske høns. Man skal dog altid håndtere æg med omtanke pga. risikoen for forekomst af fx Salmonella. Se Fødevarestyrelsens råd om æg og Salmonella. Fugleinfluenzaen har ikke givet anledning til at ændre de råd, som Fødevarestyrelsen allerede giver om æg. Hvad med pasteuriserede æg er de farlige? Nej, der er ingen risiko ved at spise pasteuriserede æg, pasteuriserede æggehvider eller æggeblommer. Kan fugleekskrementer på fx emballage omkring møbler fra Asien udgøre en risiko? Nej, det bør det ikke. Men smid emballagen ud, og lad være med at røre ved de tørre fugleklatter. Der er ikke set nogen form for smittespredning på den måde. 8

9 Må vi købe og sælge racedyr indenfor Danmarks grænser? Der er den 15. februar 2006 indført regler om, at alle, der handler fjerkræ eller opdrættet fjervildt, skal kunne dokumentere, at besætningen er testet fri for fugleinfluenza inden for de sidste 3 måneder. Dette gælder dog ikke for besætninger, der har mindre end 100 dyr. Der er i Danmark, ligesom i de andre EU-lande, indført forbud mod afholdelse af samlinger m.v. af fjerkræ eller andre fugle. Hvordan kan jeg vide, om jeg bor i et risikoområde? Risikoområder er de områder i Danmark, hvor de vilde trækfugle formodes at være. Risikoområderne er landområder 3 km fra samtlige kyster og fjorde, samt ved navngivne større vådområder, søer og åer. Du kan se, om du bor i et risikoområde under punktet Overvågning her på siden. Klikker du på kortet, kommer du til en side, hvor du kan indtaste din adresse. Kortet, der kommer frem, er skraveret, hvis du bor i et risikoområde. Risikoområder er ikke det samme som beskyttelses- og overvågningszoner for fugleinfluenza - se nedenfor. 9

10 Jeg har ikke høns eller andre fugle og bor et sted, der er udpeget som risikoområde, skal jeg gøre noget? Nej, du skal ikke forholde dig anderledes, end du plejer. De steder Fødevarestyrelsen har udpeget som risikoområder, er områder, hvor ejere af fjerkræ og andre fugle, skal være opmærksomme på, at der er en risiko for, at deres fjerkræ eller fugle kan blive smittet af trækfugle. Risikoområderne handler ikke om, at mennesker er i risiko for at få fugleinfluenza i de områder. Risikoområder er ikke det samme som overvågnings- og beskyttelseszoner for fugleinfluenza- se nedenfor. Hvordan ved jeg, om jeg bor i en beskyttelses- eller overvågningszone? Når der konstateres fugleinfluenza, opretter Fødevarestyrelsen zoner for at undgå at smitten spredes. Der oprettes en beskyttelseszone på mindst tre km omkring det sted, der er fugleinfluenza, samt en overvågningszone mindst 10 km omkring stedet, inkl. beskyttelseszonen. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du se, hvor der er oprettet zoner: Restriktioner i Danmark. Hvordan skal man forholde sig i en beskyttelses- eller overvågningszone? Der er forskellige regler inden for beskyttelses- og overvågningszonerne, som har til formål at forhindre spredning af smitte. Bl.a. skal fjerkræ holdes indendøre og må ikke flyttes, og der er forbud mod jagt på vilde fugle. Desuden bør katte holdes inde, og hunde bør holdes i snor, så de ikke kommer i kontakt med vilde fugle. Læs mere om detaljerede regler for zonerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Min nabo har 5 høns i baghaven - skal jeg være bekymret? Nej, der er ingen grund til bekymring. Fugleinfluenzavirus smitter normalt kun fugle og (sjældnere) grise. Læs mere om, hvilke forholdsregler ejere af hobbyfjerkræ bør tage her. Vi har høns på hobbyplan, hvordan beskytter vi vores hønsegård? Der er forskellige regler afhængigt af, om I bor i eller uden for en 10

11 zone med fugleinfluenza. Læs mere om regler for hobbyfjerkræ her på hjemmesiden. Vi bor i nærheden af en strandeng og har på hobbyplan ænder og gæs gående sammen med nogle høns, vil det være lovligt efter de nye regler? Nej, det er ikke lovligt efter de nyeste regler. Da det netop er svømmefugle I har, og I bor tæt på strandengene med de vilde fugle, så giver det anledning til at være ekstra forsigtig. Hønsene skal holdes adskilt fra ænder og gæs. Fuglene kan fortsat holdes udendørs i indhegning, hvis de fodres og vandes indendørs eller under et halvtag, som sikrer, at vilde fugle ikke kan se foder og vand fra luften. Endvidere skal indhegningerne være dækket af et net med en maskestørrelse på maksimalt 10x10 cm. Hvis man har hobbyfjerkræ i en zone med fugleinfluenza, skal dyrene holdes indendørs. Læs mere om restriktioner i zonerne. Praktiserende Landinspektører Grundlagt 1897 Kontor Kgs. Lyngby og Frederiksberg - kontor i Bramsnæs under opsejling - Tlf Privat: Landinspektør Steen Skyggebjerg Gudrun Børresensvej 21, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge 11

12 Hvorfor skal høns og ænder holdes adskilt, hvis ænder er beskyttet på samme måde som høns? Høns og ænder skal holdes adskilt, fordi ænder - og andre svømmefugle - kan være bærere af fugleinfluenza uden at have symptomer på sygdommen. Der er større risiko for, at et lavvirulent fugleinfluenza-virus kan ændres til et højvirulent i hønsefugle end i svømmefugle. Sættes svømmefugle, som er bærere af et lavvirulent fugleinfluenza-virus, sammen med hønsefugle, kan virus i hønsefuglene i værste tilfælde omdannes til et højvirulent fugleinfluenza-virus. Det kan føre til udbrud af fugleinfluenza. Hønsefugle er i modsætning til svømmefugle meget følsomme og vil hurtigt blive syge og dø, hvis de udsættes for smitte med et højvirulent fugleinfluenza-virus. Skal det fra nu af være sandkasse-sand fra byggemarkedet eller varmebehandlet fuglesand fra dyrehandleren, vores dyr skal skrabe i? Når det gælder smitteforebyggelse, er det er aldrig godt at hente sand eller grus til hobbyfjerkræ i områder, der besøges af ænder, gæs og trækkende vilde fugle. Der er dog intet krav om, at sand eller grus skal stamme fra særlige forhandlere, eller at det skal være varmebehandlet. Må mine høns få opsamlet græs efter græsslåning, en skovlfuld jord til at rode i eller en spand ukrudt? Hvis der ikke har gået gæs, ænder eller trækkende fugle på det område, hvor græsset, jorden eller ukrudten er indsamlet, så er der ikke noget i vejen for at give det til dine høns. Må jeg vande min have med opsamlet regnvand? Ja. 12

13 Hvad med duerne på Rådhuspladsen og andre steder? Duerne på Rådhuspladsen betragtes som vilde fugle, og derfor kan der ikke laves regler for dem. Men de er ikke trækfugle og betragtes derfor ikke som potentielle smittebærere. Endvidere viser undersøgelser, at duer er forholdsvist modstandsdygtige over for fugleinfluenza, selvom det dog ikke kan udelukkes, at de kan smittes med fugleinfluenza. Gøres der noget specielt i forbindelse med opdrættede fasaner og fugle til jagt? Når fasaner og ænder til jagt er sat ud, betragtes de som vilde fugle, og dem kan der ikke laves regler for. Så længe opdrætterne har dyrene under hegn, gælder der de samme regler for fasanerne og ænderne, som der gør for andre besætninger med fjerkræ og andre fugle. Hvilke fugle er fjerkræ? Ved fjerkræ forstår man høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer og strudsefugle, der opdrættes ellers holdes i fangenskab. 13

14 Hvilke fugle er opdrættet fjervildt? Ved opdrættet fjervildt forstår man gråænder, fasaner og agerhøns, herunder rødhøns og stenhøns, der holdes under hegning. Hvilke fugle er hobbyfugle? Hobbyfugle er alle andre fugle end fjerkræ og fjervildt, fx påfugle, undulater og papegøjer. Hvad siger de nye regler, når det gælder fjerkræ på dyrskuer o.lign? Det er indtil videre forbudt at afholde dyrskuer, markeder, auktioner eller lignende samlinger af fjerkræ eller andre fugle. Forbuddet gælder også brevdueflyvninger. Som udgangspunkt skal planlagte samlinger derfor aflyses. Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges, hvor længe forbuddet vil gælde. Hvad med dueauktioner med duer fra et dueslag eller en besætning? 14

15 Det er indtil videre forbudt at afholde dueauktion med duer - også med duer fra ét dueslag/én besætning. Må rovfugle - fx falke - som holdes i fangenskab, flyve frit? Rovfugle skal holdes i overdækket indhegning samt fodres og vandes indendørs eller under tag. Der må godt fortages motionsflyvninger udendørs omkring fugleholdet. Hvordan smitter fugleinfluenza fra fjerkræ til fjerkræ? Smittede dyr udskiller virus via luftvejene samt gennem afføringen. Smitten over føres nemt med foder og drik kevand, der indeholder virus. Smitten kan også overføres med tøj og fodtøj, foder sække, ikke-desinficerede rugeæg, redskaber, maskiner mv. Kan andre dyr smittes med fugleinfluenza? Fugleinfluenzavirus smitter normalt kun fugle og fjerkræ. Der er dog set tilfælde af, at svin kan være bærere af fugleinfluenzavirus. Desuden kan katte, sæler, hvaler, mink og ildere/fritter smittes med fugleinfluenza. Det er dog set i ekstremt få tilfælde - trods rigelig mulighed for smittekontakt. Det tyder på, at smitte fra fugle til pattedyr foregår meget sjældent. Er det alle fugle, der kan smittes af fugleinfluenza? Alle fuglearter kan rammes af sygdommen, men kalkuner og høns er mest følsomme og udvikler kraftige symptomer, mens svømmefugle generelt er mere modstandsdygtige og kan være bærere af sygdommen uden at udvise symptomer. Undersøgelser viser, at duer er forholdsvist modstandsdygtige over for sygdommen, selvom det dog ikke kan udelukkes, at de kan smittes med fugleinfluenza. Hvordan smitter fugleinfluenza til mennesker? Læs på Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt Statens Serum Instituts hjemmeside om smitte til mennesker. Kan man se på en fugl, om den er smittet? De klassiske kliniske symptomer på fugleinfluenza er pludselig høj 15

16 dødelighed, ophørt æglægning, luftvejssymptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, diarré og eventuelt væskeophobninger samt misfarvning af huden, især i hovedet på fuglen. Svømme fug le, der ikke er sær ligt modtage li ge for sygdommen, viser kun svage eller slet ingen kliniske symptomer. Hvad er det vilde fugle gør, som er farligt for fjerkræ? Når vilde fugle kommer flyvende, kan de lande i indhegninger, hvis de ikke er overdækkede, og hvor der fx er fritgående høns eller ænder. Fra luften kan de vilde fugle se, hvor der er lagt foder ud. De kan bringer smitte ind, ved at de klatter og blander sig med tamme høns og ænder, inden de flyver videre igen. Læs om regler for fjerkræhold i zoner med fugleinfluenza. Er det korrekt, at de vilde fugle primært lander, hvis de kan se foder og vand -eller er synet af andre fugle nok til at få dem til at lande? 16

17 Trækkende svømmefugle tiltrækkes primært af vand og foder, da de er på gennemrejse og har behov for at finde steder, hvor de kan finde føde, før de skal videre. Andre fugle vil uden tvivl kunne tiltrække visse trækkende fugle. Det kan jo betyde, at der netop er foder tilstede. Derfor er kravet om at fodre og vande indendørs eller under overdækning et supplement til reglerne om adskillelse af fjerkræ fra vilde fugle. Er der regler for, hvordan fx syge dyr skal aflives, hvis der er udbrud af en smitsom sygdom? Ja, der er regler for, at dyr, der skal aflives i forbindelse med offentlig sygdomsbekæmpelse, skal beskyttes bedst muligt mod ophidselse, smerte og lidelse under aflivning. Må jeg forsat have stalddørssalg af æg, når min gård er beliggende i en zone? Ja, det må du godt, men du skal være opmærksom på, at salget skal ske fra ejendommens skel, og at køberen ikke må komme på ejendommen. 17

18 18

19 19

20 Langtved og Dejligheden I byrådssalen på Bramsnæs rådhus i Lyndby hænger et kæmpestort maleri af Bramsnæs. Det forestiller altså halvøen, som den nye kommune tog navn efter i 1970, da man valgte et neutralt navn for de tre gamle kommuner: Rye-Sonnerup, Hyllinge-Lyndby og Sæby-Gershøj. Maleriet er malet af Hans Langtved, der som Anette Tonn-Petersen navnet antyder, havde lokal tilknytning. Langtved er landsbyen og ejerlavet lige syd vor Bramsnæs, måske bedre kendt fordi færgekroen bærer samme navn. Syd for Langtved Færgekro og syd for den lille bæk Garverrenden ligger et gammelt hus, kaldet Lynildshuset. Herfra stammede Hans Langtveds familie, men han blev selv født i København i Som 14- årig kom han i almindelig malerlære, og specialiserede sig efterhånden 20

21 som dekorations- og teatermaler. I årene fulgte han undervisning på Kunstakademiet med lærere som Rostrup Boisen og Joakim Skovgaard. Hele livet tjente han dog sine penge som dekorationsmaler fx i festsale som Trægården i Roskilde og K.F.U.M.s soldaterhjem i København. Han var også i mange år med til at udforme de berømte juleudstillingsvinduer hos Illum i København. Allerede som ung opholdt han sig her på egnen om sommeren. Et maleri viser ham selv og hans kone med telt og frokost foran udsigten over Bramsnæsvig. Hans Langtved elskede at male Dejligheden og området der omkring. Han har solgt en del malerier lokalt, og ved hans død købte Bramsnæs kommune 4 store malerier, deriblandt det ovennævnte. Under krigen købte Hans Langtved sommerhusgrund på Nagels Rende ved Ejby strand. Her på den stejle vej byggede han sit utroligt maleriske sommerhus med forskellige småbygninger omkring. Det hedder sig, at husene var bygget af gamle teaterkulisser, som Langtved skaffede fra københavnske teatre hvor han arbejdede. På arkivet har vi fundet husene i brandforsikringsprotokoller fra 21

22 1940 erne og 1950 erne, så Langtved har villet sikre sig mod lynnedslag og anden ildsvåde. Ifølge protokollerne er de første to huse bygget i 1943, og bestod af sommerhuset på 5,5 x 5 meter med 2,4 til loftet: Ydermur bestaa af Bræder udvendig og 4x4 Tømmer beklæd med insolitplader Indvendig, 2 Værelser Køkken med Brædeskillerum og Brædegulv, Taget er Fladtag med Bræder og Pap. Desuden et redskabshus på 2,9x1,4 med 2-2,25 til loftet: et Redskabsrum ydermuren bestaa af Bræder og 4x4 Tømmer Indrette til et Redskabsrum et V.C. Taget er Fladtag med Bræder og Pap. Otte år efter i 1951 blev brandforsikringen ændret fordi redskabshuset var blevet udvidet til dobbelt længde og indeholder nu redskabsrum, Ciklerum og V.C.. Man får nu at vide, at sommerhuset har en skorsten på 23 cm og at der er oliemalet overalt. Huset er indrettet med et fast skab, hjørnebænk samt 3 faste køjer, og i køkkenet er der køkkenbord men uden Vadsk. Som så mange andre selvbyggersommerhuse voksede familien Langtv- 22

23 eds hus ved knopskydning. De sidste mange år groede en tjørnehæk torneroseagtigt op omkring huset, der i forsommeren 1999 blev nedrevet. Hans Langtved døde i Året efter blev der i Kirke Sonnerup Kunsthåndværk arrangeret en udstilling med hans efterladte malerier fra Bramsnæs. Bramsnæs Museum og Arkiv er meget interesseret i at affotografere såvel malerier af Hans Langtved som andre malerier med lokale motiver. På BMA kan alle interesserede se vores efterhånden righoldige motivsamling, samt få oplysninger om mere end 80 kunstmalere, der har hentet deres motiver i Bramsnæs kommune. Tlf dk/bramsnaes - Anette Tonn-Petersen museumsinspektør 23

24 ejendomsmægler ejendomsadministrator advokat Gl. Køge Landevej Hvidovre - Danmark Telefon: Fax: Internet: Afd.kontor Gudrun Børresensvej 10 Ejby Strand 4070 Kirke-Hyllinge Telefon Giro SE nr. DK Indehaver: Hardy Walther MDE cand.polit & cand.jur 24

25 FORSIKRINGER FOR DEN PRIVATE HUSEJER Af assurandør Ejvind Petersen Ejvind Petersen En kort gennemgang af nogen af de problemstillinger som den private familie bør være opmærksom på. Indboforsikringen. I takt med at forbruget stiger, mange hjem udskifter f.eks. radio TV, og meget ny anskaffes. Men er indboforsikringen opdateret?. Vigtigst er naturligvis, at den indbosum der er tegnet er tilstrækkelig høj til at dække det samlede indbo. Og man skal huske at alt skal regnes med, herunder være opmærksom på værdien af guld, sølv og andre særlige private værdigenstande ikke overstiger den dækningsbegrænsning der typisk vil være på policen. Man bør også være opmærksom på, at der er el-skadedækning på policen, det er dækning af f.eks. PC ers skade ved tordenvejr. Har man havetraktor el.lign. er det vigtigt at forsikringen meddækker haveredskaber med mere end 10 HK Hus & fritidshusforsikring. Her bør man være opmærksom på hvilke afskrivnings-regler, og selvrisiko der er gældende. specielt for rørskadedækningen, idet der er nogen forskel på selskabernes måder at fradrage i erstatningen for skader på skjulte rør, grundet alder og værdiforringelse, ligesom der ses forskellige regler at beregne selvrisiko på. Har man fået, eller har planer om at foretage tilbygning på hus eller sommerhus er det vigtigt at kontakte sit forsikringsselskab, så policen dækker det antal kvadratmeter der faktisk er, under byggeriet er det væsentligt at det på policen fremgår at tilbygningen er meddækket ved storm og brand i byggeperioden Ulykkesforsikring. Vel næsten det vigtigste er den personlige ulykkes- 25

26 forsikring, som, udbetaler erstatning for personskade med følgende varigt mèn. En erstatning som kan være en del af forsørgelsesgrundlaget efter alvorlige personskader, eller i hvert tilfælde være en økonomisk håndsrækning i den første ofte svære tid for familien efter alvorlig tilskadekomst. Det er dog vigtigt at man ikke udelukkende baserer sin økonomi på erstatning fra ulykkesforsikring, men den er et vigtigt supplement til den invalidedækning, der ofte indgår i f.eks. en pensionsordning. Man skal være bevidst om at ulykkesforsikringen bør være heltidsdækkende. Således at man også ved skader opstået i forbindelse med arbejde er dækket, samtidig med erstatningen fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er det vigtigt at man på policen er indplaceret i den rigtig fareklasse i forhold til sit erhverv, så har man skiftet fag eller arbejdsområde siden forsikringen blev oprettet vil det være en god idè at få gennemgået sin ulykkesforsikring. Tal fra forsikringsbranchen viser desværre at familiens børn ofte ikke er dækket af en ulykkesforsikring, mange har den fejlagtige opfattelse at børn nok er omfattet af noget når de er i skole eller fritidsordning. Det er de ikke. Det kan få fatale følger hvis børn kommer alvorligt til skade, herunder tandskader. 26

27 Velkommen hos os For mange er dét at skifte bank en stor og svær beslutning for man ved, hvad man har og kan være i tvivl om, hvad man får Sidste år flyttede flere end kunder til Roskilde Bank. Vi tror de valgte os, fordi vi er kendte for at vise vores kunder interesse en ægte interesse, der gør, at når din situation ændres og nye beslutninger skal tages, så ved du at vi står bag. De fleste, der overvejer at skifte bank, tror at det er både besværligt og dyrt. Det er det ikke, når du skifter til os. Hos os betaler du ikke de omkostninger, der normalt er forbundet med et bankskift. Vælger du os, får du kontakt med mennesker, der via deres personlige engagement og faglige kompetence ved, hvad de har med at gøre og vigtigst af alt sætter en ære i at gøre dig glad og tilfreds. Velkommen i den lokale bank. Sæbyvej Kr. Hyllinge Tlf

28 28

29 Frederik Christian Rosenkrantz hans betydning for Ejby-området Af Flemming Damgaard Larsen, folketingsmedlem og lokalhistoriker. Navnet Frederik Christian Rosenkrantz kender de fleste her på egnen, men så ved de heller ikke mere om hvad der gemmer sig bag navnet; hvad var det for en person. Navnetrækket kender de fleste fra Rye Kirkes tårntag: FCR 1771 står der. Det står netop for Frederik Christian Rosenkrantz og årstallet skyldes, at i det år blev han færdig med at bygge tårnet højere. Frederik Christian Rosenkrantz var født i 1724 i København. Hans far Iver Rosenkrantz købte i 1732 Ryegaard. Det er sidste gang Ryegaard er blevet handlet. Lige siden er den gået i arv frem til den nuværende ejer, greve Johan Scheel. Frederik Christians fader døde i 1745 og hans moder Charlotte Amalie Skeel døde i 1763 hvorefter Frederik Christian Rosenkrantz overtog Ryegaard. I 1776 købte han den nærliggende hovedgård Trudsholm i Kirke Sonnerup sogn. Tidligere havde hans forældre erhvervet Egholm og Krabbesholm, så nu ejede han faktisk næsten hele det område, på nær Lyndby sogn, som udgør Bramsnæs Kommune i dag. Rosenkrantz var en meget fremskridtsvenlig mand når det gjaldt forbedringen af landbruget på egnen og i det hele taget egnens udvikling. Men politisk var han meget reaktionær. Han holdt krampagtigt fast i det gamle. Rye Kirke I lod Frederik Christian Rosenkrantz Rye kirketårn istandsætte og skalmure. Han lod et spir øverst på tårnet fjerne og byggede tårnet højere. På tårnets vestvæg satte han sine egne og sin hustrus initialer. Hun hed Dorothea Reedtz. Derfor står der den dag i dag DR og nedenunder årstallet Da taget skulle tegltækkes var det han med sortglaserede vingetegl satte sine initialer og årstallet 1771 uden om et kors. 29

30 Langtved Garveri 10.marts 1783 fik Frederik Christian Rosenkrantz privilegium på driften af Langtved Garveri, der lå umiddelbart syd for Langtved Færgekro. Garveriet bestod af et stuehus, et fabrikshus, en barkmølle, der blev drevet ved hestekraft og et barkstampeværk, som blev drevet ved åens underfaldsvand. Garveriet have 8 mand ansat og der forarbejdedes huder årligt. Garveriet blev nedlagt før 1838 og bygningerne er senere brændt. I dag vidner navnet på vandløbet, Garverrenden, at der har været et garveri. Færgeløb ved Langtved I 1786 anlagde Frederik Christian Rosenkrantz færgeløb ved Langtved, hvorfra færgeriet gik over til Munkholm. Det ophørte i 1812, hvorefter der sejledes med både. Langtved Færgekro Langtved Færgekro er oprettet før 1821, men om det er af Frederik Christian Rosenkrantz vides ikke, men det er meget sandsynligt, at det er ham der står bag oprettelsen. Trods-Holbæk Frederik Christian Rosenkrantz havde ambitioner om at anlægge en købstad, der kunne tage konkurrencen op med Holbæk. Nordøst for Dejligheden blev, der bygget et hus med navnet Trods-Holbæk. Frederik Christian Rosenkrantz ansøgte om at anlægge købstaden med udgangspunkt i huset og i omkreds af dette, men ansøgningen blev ikke imødekommet. Hvis det var sket havde Ejby måske i dag været en gammel bydel af denne købstad. Lidt mærkeligt at tænke. Spindeskole i Rye Frederik Christian Rosenkrantz oprettede en spindeskole i Rye. Oprindeligt var den både for drenge og piger, men efterhånden kom der kun piger, da der var andet arbejde, som det var mere formålstjenligt, at sætte drengene til. Der udgik om året piger. Bygningen står stadig, på adressen Rye Gade 13 og benyttes til privat beboelse, hvilket den har gjort i mange år. 30

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise.

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. Katte nu som blindgyde. Århus den 12 marts 2006. Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. At katten er fysiologisk et rigtigt virusdyr, er der

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Tilbud Nytegning Ændring. Bopæl Postnr. By. CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail. Andelslejlighed Eget hus

Tilbud Nytegning Ændring. Bopæl Postnr. By. CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail. Andelslejlighed Eget hus AltPrivat Tilbud Nytegning Ændring Forsikringstager Navn Kundenummer Policenr. Bopæl Postnr. By CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail Medforsikret Navn Adresse Boligform Ejerlejlighed Lejet lejlighed Andelslejlighed

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Rene hænder gi r raske venner Information til forældre om at vaske hænder Smitterisikoen og dermed sygeligheden kan nedsættes betydeligt - helt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Papegøjesyge, ornithose, psittacose, chlamydiose - og nu - chlamydophilosis - samme ting.

Papegøjesyge, ornithose, psittacose, chlamydiose - og nu - chlamydophilosis - samme ting. ORNITHOSE. Årsagen er en bakterie chlamydophilia psittaci, der findes i forskellige genetiske varianter. Varianter med forskellig følsomhed over for antibiotika og forskellig påvirkning af angrebne individer.

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere