Personalehåndbog Personalehåndbog Side 1 af 69

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69"

Transkript

1 Personalehåndbog Personalehåndbog Side 1 af 69

2 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8 TELEFON- OG LISTE DAGPLEJEKONTORET... 8 AKUTTE OPKALD... 8 REPRÆSENTANTSKABER, UDVALG M.M GRUPPEKOORDINATORER... 9 TILLIDSREPRÆSENTANTER... 9 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER MED-UDVALG FORÆLDREBESTYRELSEN PROCEDURER FOR ANSÆTTELSE/AFSKEDIGELSE PROCEDURE FOR ANSÆTTELSE AF DAGPLEJERE INTERVIEWOPLÆG VED ANSÆTTELSE AF DAGPLEJERE GODKENDELSE AF DAGPLEJEHJEMMET ANSÆTTELSESUDVALG AFSKEDIGELSE AF DAGPLEJERE FUNKTIONSBESKRIVELSER DAGPLEJERENS FUNKTION DAGPLEJEKONTORETS FUNKTIONER GRUPPEKOORDINATORENS FUNKTION DAGPLEJEPÆDAGOGENS FUNKTION LEDER OG SOUSCHEFENS FUNKTION SEKRETÆRENS FUNKTION TILLIDSREPRÆSENTANTENS (TR) FUNKTION FUNKTIONSTILLÆG FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Personalehåndbog Side 2 af 69

3 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTENS (AMR) FUNKTION BESØG TILSYN MØDER PÆDAGOGISK BESØG / TILSYN MØDER FOR ALLE DAGPLEJERE OPSKRIVNING AF BØRN INTROMØDER UDDANNELSE OG UDVIKLING DAGPLEJERS UDDANNELSE FØRSTEHJÆLPSKURSUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER MUS KURSUSDELTAGELSE FERIE FERIE, OMSORGSDAGE SAMT ANDRE FRIDAGE SENIORDAGE OG FRITVALGSORDNINGER FERIE OG 6. FERIEUGE (FERIEFRIDAGSTIMER) ERSTATNINGSFERIE VED SYGDOM UNDER FERIE INDBERETNING AF MÅNEDSRAPPORT OVERARBEJDE/OVERTID OVERTID GODTGØRES EFTER GÆLDENDE OVERENSKOMST TJENESTEFRIHED MED LØN RETNINGSLINJER/PROCEDURER AKUT-SITUATIONER AKUTKØRSEL TIL SKADESTUE APV BADE/SOPPEREGLER BARSEL BARNS (EGET BARN) FØRSTE SYGEDAG OG ANDEN SYGEDAG BEDE FORÆLDRE OM AT HENTE BØRN TIDLIGERE BROBYGNING BØRN OG BØRNEBØRN I DAGPLEJEHJEMMET BØRN OVER SKOLEALDEREN BØRNEBØRN, BØRN AF NÆR FAMILIE OG NABOBØRN INDSKREVET I NORMERINGEN BRÆNDEOVN BÅL OG ÅBEN ILD BØRNEMILJØ Personalehåndbog Side 3 af 69

4 CYKEL DAGPLEJEHJEMMET DYR I DAGPLEJEN EGNE BØRN I DAGPLEJEHJEMMET ETISKE RETNINGSLINJER Barnets personlige hygiejne BØRNS KONTRAKT FASTSPÆNDING AF BØRN FERIEFOND FORÆLDREBETALING FOTOTILLADELSE FROSTVEJR HANDICAPTILLÆG HJÆLPEMIDLER HYGIEJNE I DAGPLEJEHJEMMET IKKE-AFHENTEDE BØRN KØRSEL MED DAGPLEJEBØRN INDKØB ELEKTRONISK FAKTURERING UDBETALING AF KONTANT UDLÆG LEGESTUER HELDAGSLEGESTUE LEDIGE PLADSER LEGETØJS- OG BESKÆFTIGELSESBUDGETTET MEDICIN I DAGPLEJEN MÆRKEDAGE Lokale retningslinjer i Dagplejen vedr. jubilæer års jubilæum års jubilæum OPBEVARING AF INVENTAR PSYKOLOGISK KRISEBEREDSKAB PÅVIRKEDE FORÆLDRE SAND SKATTEFRADRAG VED SYGDOM OG BARSEL SNERYDNING SOLBESKYTTELSE I DAGPLEJEN Personalehåndbog Side 4 af 69

5 START AF TELEFONKÆDEN STORDAGPLEJE SUT I DAGPLEJEN SYGE DAGPLEJEBØRN TAVSHEDSPLIGT TRAMPOLINER ULYKKER I DAGPLEJEHJEMMET UNDERRETNINGSPLIGT ÅBNINGSTID/ARBEJDSTID POLITIKKER ALKOHOL- OG MISBRUGSPOLITIK ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR VORDINGBORG KOMMUNE PSYKISK ARBEJDSMILJØ UDDYBNING TRIVSELSPOLITIK STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERE I VORDINGBORG KOMMUNE FREMMØDEPOLITIK RYGEPOLITIK KOSTPOLITIK MOBBE/CHIKANE-POLITIK FOR DAGPLEJEN VORDINGBORG KOMMUNE SORG/KRISEPOLITIK FOR DAGPLEJEN VORDINGBORG KOMMUNE VOLDSPOLITIK FOR DAGPLEJEN VORDINGBORG KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ORDNINGER/AFTALER FORSIKRINGER PENSAM KRITISK SYGDOM RENOVATION BIBLIOTEKET Personalehåndbog Side 5 af 69

6 Indledning Formålet med håndbogen er at give alle dagplejere i Vordingborg Kommune mulighed for at råde over en opslagsbog, så der til enhver tid kan findes oplysninger om de interne arbejdsbetingelser, retningslinjer og politikker, der er aftalt i Dagplejen. Håndbogen indeholder desuden praktiske oplysninger og procedurer. Alle løn- og ansættelsesvilkår findes i overenskomsten for dagplejere. Ferieafholdelse, jf. Ferieloven. Håndbogen er underlagt Vordingborg Kommunes overordnede personalepolitikker. Den Kommunale Dagpleje, Vordingborg, Christian Barding Dagplejeleder Personalehåndbog Side 6 af 69

7 Generelle oplysninger Sygemelding Du kan sygemelde dig fra kl hvor dagplejekontoret åbner. Morgenvagt telefon Morgenvagten varetages af personale fra Dagplejekontoret der møder ind kl OBS! Forventer du at få barn allerede kl kan du ringe kl For at morgenvagten kan fungere så effektivt som muligt gælder følgende: Ring så tæt på klokken som muligt Oplys navn og gruppe Første barns navn samt ankomst tidspunkt osv. Nye telefonnumre der er oplyst af forældrene de sidste dage Hvor er barnet i forvejen gæsteplaceret, eller har været placeret Særlige forhold (far/mor hjemme, barn sendt sygt hjem dagen i forvejen, gode oplysninger til morgenvagtens placeringer af barnet) Hvor placeres barnevogne og lignende til afhentning af forældre Forventet varighed af sygemeldingen Raskmelding Ring til dagplejekontoret senest kl dagen før start. Fredag dog senest kl Ledige pladser SMS kan sendes til eller besked kan lægges på Personalehåndbog Side 7 af 69

8 Dagplejekontoret Kontorets adresse: Dagplejekontoret Breve sendes til: Dagplejekontoret Østerbro 2 Postboks Præstø 4760 Vordingborg Kontoret har åbent i tidsrummet mandag torsdag kl og fredag til kl Det kan ikke garanteres, at kontoret altid har åbent i åbningstiden, da det kan være svært at bemande ved sygdom, mødeaktivitet i dagplejen eller andet. Telefon- og liste Dagplejekontoret Navn Funktion adr. Fastnet tlf. Mobil tlf. Ansvarsområde Bente Kruse Sekretær Bibi Nagel Charlotte Skovgaard Bårse, Præstø 1 og Bårse, Køng og Lundby Christian Barding Leder Ledelse Dorte Kongshøj Marcussen Jeanne Kildegaard Jonna Dams Andersen Lene Koustrup Madsen Line Stabell Jacobsen Dagplejepædagog Dagplejepædagog Dagplejepædagog Dagplejepædagog Dagplejepædagog Dagplejepædagog Dagplejepædagog Vordingborg og Ørslev Fanefjord/Bogø og Kalvehave Mern og Stege- Lendemark Stensved og Vordingborg Nyråd og Kastrup-NV Lissa Nielsen Souschef Ledelse Alle ansatte på kontoret er ansat med 37 timer om ugen, på nær Lene Koustrup Madsen, der er ansat med 24 timer om ugen. AKUTTE OPKALD Ved AKUTTE OPKALD uden for dagplejens åbningstid kontaktes dagplejens ledelse! Personalehåndbog Side 8 af 69

9 Repræsentantskaber, udvalg m.m. Gruppekoordinatorer Gruppe Navn Adresse Telefon Bårse Lene Hansen Sneserevej 23 Fanefjord- Bogø Kalvehave Kastrup-NV Køng Lene Wede Kristiansen Gitte Valbo Andersen Karin Petersen Annette Rasmussen Lundby Karina M. Nielsen Mern Præstø 1 Berit Christiansen Desiree Rasmussen Præstø 2 Lonnie M. Rasmussen Stege- Lendemark Stensved- Nyråd Vordingborg Susanne Zoffmann Johansen Dorte Bruun Kuhre Gabrielle Hebo 4720 Præstø Røddingevej Stege Strandvej Kalvehave Sct.Clemensvej Vordingborg Højdevej 20 B 4750 Lundby Nansensvej Lundby Søndervej Mern Søtoftsvej Præstø Skolevej Præstø Lauritz Larsensvej Stege Skånningevej Stensved Strandvænget Vordingborg Ørslev Anita Gausby Albumvej Vordingborg Tillidsrepræsentanter Se skema næstfølgende side Personalehåndbog Side 9 af 69

10 Arbejdsmiljørepræsentanter Se skema næstfølgende side. MED-udvalg Medarbejderudvalget er sammensat af dagplejere, pædagoger og dagplejens ledelse. Udvalget skal sikre, at man som medarbejder har medindflydelse og medbestemmelse på sin arbejdsplads. Som medarbejder kan du altid rette henvendelse til en repræsentant fra MED-udvalget, såfremt der er forhold, du mener, bør behandles i udvalget. MED-udvalget behandler de overordnede spørgsmål, der påvirker dagplejen som arbejdsplads. Som eksempel er denne håndbog udarbejdet og godkendt af udvalget. MED-Udvalget består af: Se skema næstfølgende side. Forældrebestyrelsen Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af de forhold i dagplejen, der påvirker indholdet og kvaliteten af dagplejens pasningstilbud. Forældrebestyrelsen består af: Se skema næstfølgende side Personalehåndbog Side 10 af 69

11 Tillidsposter pr Navn Adresse By Telefon Mobil Fælles TR dagplejere Simone Hebo Peter Lindsvej 12 Vordingborg TR - dagplejere Ingerlise Jørgensen Snaphanevej 9 Præstø Suppleant - Fælles TR Karin Petersen Sct. Clemensvej 4 Vordingborg Suppleant - TR Susanne Olsen Gernersvej 18 Præstø Fælles AMR dagplejere (Køng, Lundby) Ann-Kirstin Reimann (Fif) Køng Møllevej 14 Lundby AMR dagplejere (K-NV, Nyråd, Vordingborg, Ørslev) Carsten Petersen Sct. Clemensvej 4 Vordingborg AMR dagplejere (Bårse, Præstø) Desiree Rasmussen Søtoftsvej 10 Præstø AMR dagplejere (Møn, Kalvehave, Mern, Stensved) Karen Nielsen Vandværksvej 2 Kalvehave AMR - dagplejekontoret Bente Kruse Østerbro 2 Præstø AMG - leder Christian Barding Østerbro 2 Præstø MED-udvalg pr Fælles TR Simone Hebo Peter Lindsvej 12 Vordingborg TR Ingerlise Jørgensen Snaphanevej 9 Præstø Fælles AMR Ann-Kirstin Reimann (Fif) Køng Møllevej 14 Lundby Medarbejderrepræsentant Gabrielle Hebo Strandvænget 4 Vordingborg Medarbejderrepræsentant Pia Rasmussen Aavej 3 Mern Medarbejderrepræsentant Karin Petersen Sct. Clemensvej 4 Vordingborg Suppleant medarb.rep. Heidi Lykke Larsen Hyldevej 12 Kalvehave Suppleant medarb.rep. Dorte Bruun Kuhre Skånningevej 42 Stensved Dagplejeleder Christian Barding Østerbro 2 Præstø Afdelingsleder Lissa Nielsen Østerbro 2 Præstø Dagplejepædagog, TR Dorte Kongshøj Marcussen Østerbro 2 Præstø Dagplejepædagog, Suppleant Line Jacobsen Østerbro 2 Præstø Personalehåndbog Side 11 af 69

12 Forældrebestyrelsen pr Navn Adresse By Telefon Mobil Valgt for 2 år Formand (valgt i 2012) Sisse Egeberg Svinøvej 9 Lundby Næstformand (valgt i 2012) Cendie Spangsbjerg Ternevej 2 Præstø Bestyrelsesmedlem (valgt i 2012) Jacob Linnebjerg Hørvænget 27 Vordingborg Valgt for 1 år Bestyrelsesmedlem (valgt i 2012) Anita Bredahl Åløkkevej 10 Stensved Bestyrelsesmedlem (valgt i 2012) Camilla Schütt Askøvej 2, st. 8 Vordingborg Suppleant (valgt i 2012) Maria Nederby Skolevej 22 B Præstø Medarbejderrepræsentant Simone Hebo Peter Lindsvej 12 Vordingborg Suppleant for Simone Hebo Ingerlise Jørgensen Snaphanevej 9 Præstø Dagplejeleder Christian Barding Østerbro 2 Præstø Dagplejepædagog Dorte K. Marcussen Østerbro 2 Præstø Personalehåndbog Side 12 af 69

13 Procedurer for ansættelse/afskedigelse Procedure for ansættelse af dagplejere Annonceringen sker i lokalpressen. Det vil fremgå af annoncen, i hvilket område der er behov for nyansættelse. Der udbedes skriftlig ansøgning. Dagplejens tillidsrepræsentant samt gruppekoordinatorer orienteres om annonceringen. Ansættelsesforløbet deles i 2 faser. Fase 1 jobsamtalen Ansøgere, der på baggrund af deres ansøgning er i betragtning til jobbet, kommer til samtale, hvor der overordnet lægges vægt på ansøgerens: Interviewoplæg ved ansættelse af dagplejere 1. Motivation i forhold til jobbet forudsætninger 2. Realkompetencer: Dine kompetencer i forhold til at blive dagplejer a. Faglige kvalifikationer/kompetencer (erfaring, uddannelse inden for børneområdet) b. Personlige kompetencer (samarbejdsevner, kommunikation, fleksibilitet, personlighed, motivation) 3. Indhold i egen dagpleje (hvordan ser du din dagpleje) a. Fysiske rammer b. Kost 4. Samarbejde a. Forældre b. Pædagoger c. Dagplejere d. Gruppen 5. Aktiviteter i gruppen a. Legestue b. Projekter c. Læreplaner 6. Ansættelsesforhold a. Løn og organisering b. Børneattest c. Straffeattest (husstandens beboere over 18 år) d. Husdyr e. Rygning f. Egne børn (praktiske forhold) OBS: Gruppens kultur herunder: brobygning, fotografering, bibliotek, børnehavebus, legeplads og havebesøg m.m. drøftes på praktikdag hos gruppekoordinator Personalehåndbog Side 13 af 69

14 Fase 2 godkendelse af hjemmet Der tages stilling til, om hjemmet kan godkendes som dagplejehjem. Eventuelle ændringer i og omkring boligens indretning i forbindelse med godkendelsen skal være udført inden ansættelsen. Ved andre aftaler skal tidsfrist overholdes, idet ansættelsesforholdet i modsat fald ophører. Ansøgeren fremsender straffeattester fra Politiet på husstandens voksne beboere (over 18 år). Endvidere indhentes børneattest for ansøgeren. Ansøgeren får tilsendt ansættelsesbrev med angivelse af ansættelsesdato og vilkår. Inden dagplejerens start afholdes en introduktionsdag på Dagplejekontoret, hvor bl.a. dagplejens struktur, velkomstpjece og virksomhedsplan gennemgås. Eksempel på introduktionsuge for nyansatte dagplejere Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Praktik hos kollega i gruppen med f.eks. modtagelse og aflevering af børn. Informationsdag på kontoret samt besøgsrunde hos de kommende dagpleje-kollegaer. Praktik hos kollega i gruppen / legestuedag. Kontaktbesøg og besøg hos arbejdsmiljørepræsentant. Indkøb og klargøring af dagplejehjemmet kontaktbesøg. Alle nyansættelser sker på fast månedsløn til fire børn samt et gæstebarn. Der aflønnes i henhold til overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og Fag og Arbejde (FOA), og aflønningen er omfattet Ny løn. Den ugentlige arbejdstid er 48 timer og fordeles på ugens fire første hverdage i tidsrummet kl , fredag kl , hvor man som dagplejer er forpligtet til at modtage børn i dagpleje. I henhold til overenskomsten er man dog som dagplejer til rådighed i tidsrummet kl Arbejdstiden fastlægges af Kommunen under hensyntagen til gruppens åbningstider, forældrenes behov for pleje af børn og dagplejerens ønsker. I henhold til overenskomsten er der indgået aftale, hvor man i forbindelse med morgenvagten vil opleve at passe børn fra kollegaer med anden åbningstid. Der tages dog hensyn til åbningstiderne. Godkendelse af dagplejehjemmet Det er vigtigt, at hele familien er indstillet på den ændring i familiens hverdag, der vil ske ved ansættelsen som dagplejer. Ved godkendelse af hjemmet lægges der vægt på: Dagplejeren skal have interesse for at arbejde med andres børn. Atmosfæren i hjemmet, lyse og venlige lokaler. Børnene skal have naturlig adgang til den del af hjemmet, der er godkendt til dagplejebrug Personalehåndbog Side 14 af 69

15 Hjemmet skal indeholde sovemuligheder og puslested med/ved vand. Hjemmet skal have et højt hygiejnisk niveau. Dagplejeren skal have interesse i sund kost og følge dagplejens kostpolitik. Trapper o.l. ude som inde skal være forsvarligt afskærmet. Haven skal være indhegnet, og der skal være legemuligheder. Haven skal være fri for træer og buske med giftige blade, bær og blomster. Fiskebassiner og store trampoliner i haven er forbudt. Hvis dagplejeren har hund eller kat, skal dagplejens hunde/kattepolitik overholdes, samt ved anskaffelse af yderligere husdyr efter godkendelse af hjemmet skal dette først godkendes af dagplejekontoret. Hjem, som er godkendt uden dyr, skal revurderes ved anskaffelse af dyr. Hvis dagplejeren eller dagplejerens familie ryger, skal dagplejens rygepolitik overholdes i åbningstiden. Ægtefæller eller andre, der ikke er ansat i dagplejen, kan ikke passe børnene, heller ikke for en kortere periode. Ansættelsesudvalg Ansættelse af dagplejere: 1 fra ledelsen Gruppelederen (pædagog) for det område der søges til. 1 Tillidsrepræsentant for dagplejere Gruppekoordinatoren for den gruppe der søges til (deltager eller skal som minimum høres i forhold til ansøgerne) Ansættelse af dagplejepædagog: 1 fra ledelsen 1 tillidsrepræsentant for pæd. 1 tillidsrepræsentant for dagplejere Dagplejepædagoger fra det team der søges til Forældrebest. formanden (deltager eller skal som minimum høres i forhold til ansøgerne) Ansættelse af leder eller afdelingsledere Forvaltningschef Børne, Unge & Familie udvalgsrep. Forældrebest. formanden Personalehåndbog Side 15 af 69

16 Dagplejens leder eller afd. leder Repræsentanter fra MED-Udvalget Afskedigelse af dagplejere Kriterier for afskedigelser grundet arbejdsmangel i Dagplejen, Vordingborg Kommune er flg.: 1. Medarbejderne tilbydes mulighed for at fratræde frivilligt. Ønsker man denne løsning, vil det ikke påvirke ens dagpengeret eller andet, da løsningen rent teknisk er at sidestille med en afskedigelse. Således gælder også samme rettigheder for opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse alt efter anciennitet. 2. Såfremt der ikke er ønsker om frivillig fratrædelse, bliver der afskediget ud fra nedenstående kriterier med afsæt i medarbejderens faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. De kvalifikationer og kompetencer, der vægtes, er i forhold til: a. Samarbejde i. Forældre - ved gode samarbejdsrelationer forstås evnen til aktivt at sikre tolerance og forståelse på tværs at kulturer og samarbejdsflader samt forståelse for, at vi er en servicevirksomhed. ii. Kollegaer - give plads til forskellighed og anerkende andres kompetencer. Evnen til at tage ansvar ved fælles aktiviteter og udveksle erfaringer. iii. Dagplejekontor - det vægtes, at medarbejderen udviser fleksibilitet og vilje til at finde løsninger i planlægningen. Medvirker til et ansvarligt samarbejde og ser sig selv som ansvarlig samarbejdspartner. 3. Pædagogisk praksis a. Dagplejerens pædagogiske praksis vurderes med henblik på: i. Tilgodese børnenes almene behov for tryghed, hvile, sult etc. ii. Stimulere og sikre udviklingsstøttende rammer i henhold til dagplejens pædagogiske læreplaner og kommunens børnepolitik. 4. Udvikling a. Det vægtes, at den enkelte medarbejder føler ansvar for både dagplejens overordnede udvikling såvel som egen. Det gælder både individuelle tiltag og indsatsområder i henhold til udviklingsmål, samt projekter i dagplejen, der skal sikre pædagogisk udvikling og sammenhæng (en rød tråd) i den pædagogiske praksis Personalehåndbog Side 16 af 69

17 Procedure for afskedigelser: 1. Dagplejerne i det/de berørte områder opfordres til at overveje, om de ønsker en frivillig afskedigelsesordning. Der gives 1. uge 2. Såfremt der ikke er ønsker om frivillig fratrædelse i gruppen vurderer dagplejens ledelse og dagplejepædagogen (= gruppelederen), hvilke dagplejere der vil blive indstillet til afskedigelse på baggrund af ovenstående kriterier. De der indstilles til afskedigelse bliver kontaktet af ledelsen pr. telefon umiddelbart efter dagplejerens lukketid. Dagplejeren vil blive orienteret om, at hun/han vil blive indstillet til afskedigelse og tilbudt en uddybende samtale ugen efter på Rådhuset i Vordingborg. Ved mødet er der mulighed for at medbringe en bisidder, ligesom dagplejens tillidsrepræsentanter vil stå til rådighed. Dagen efter vil børnene blive tilbudt gæsteplacering. Funktionsbeskrivelser Dagplejerens funktion I forhold til børnene Som dagplejer arbejder man professionelt og har det daglige ansvar for 4-5 børn. Det er et stort ansvar, der indeholder både et særligt fokus på det enkelte barn, såvel som på børnegruppen som helhed. Den gennemgående kvalitet i dagplejen er det lille nære miljø. Gode trygge overskuelige rammer, hvor barnet kan udforske verden, lære nye færdigheder, opbygge kammeratskaber og søge grænser. Som dagplejer skal du være nærværende og imødekommende over for barnet. Barnet skal føle sig værdsat, både når det er glad, sur eller ked af det. Pædagogikken og udvikling af barnet i dagplejen bygger på en anerkendende og motiverende tilgang. Når du planlægger dagen, skal det være med udgangspunkt i de børn, der er i dagpleje i dag, ud fra hvilke behov de har, og hvordan du kan stimulere dem bedst muligt. Herudover henvises der til dagplejens politikker, retningslinjer og pædagogisk læreplan. I forhold til forældrene Indgå i dialog Medvirke til et åbent og tillidsfuldt samarbejde Være fleksibel og omstillingsparat Være professionel i din kommunikation Give tryghed Kontaktmøder Start af nye børn med forældredeltagelse Personalehåndbog Side 17 af 69

18 I forhold til kollegaer Være loyal Deltage og tage ansvar for samarbejdet i gruppen Være fleksibel Lytte Netværke og videndele Give opbakning til gruppens koordinator Deltage i gruppens fælles aktiviteter Deltage i de legestueaktiviteter der er fastlagt i gruppen I forhold til dagplejepædagog, dagplejeledelse og dagplejen Være loyal Deltage og samarbejde i dagplejen Sparring/jobudvikling Samarbejde omkring det enkelte barn Deltage i kurser og møder I forhold til institutioner i området Være loyal Samarbejde med børnehaver m.fl. om gode overgange for børnene igennem gensidige besøg. Dagplejekontorets funktioner Dagplejekontoret står for det pædagogiske, praktiske og administrative overordnede arbejde i dagplejen. Heri ligger følgende funktioner Ansætte nye dagplejere. Give nyansatte en grundig introduktion til dagplejerens arbejde. Formidle intromøde med forældrene i det dagplejehjem, hvor barnet skal passes. Foranstalte, at der i samråd med forældrene formidles kontakt til relevante eksperter, såfremt der er behov for dette. Ved alle henvendelser til andre instanser skal der foreligge en skriftlig samtykkeerklæring fra forældrene. Sørge for legestuelokaler samt sikre og medvirke til at grupperne planlægger aktiviteter, der styrker det sociale netværk for børn og dagplejere, samt fremme en kultur baseret på netværk og videndeling. Tilrettelægge at dagplejerne får kursustilbud. Arrangere møder for forældre og dagplejere Personalehåndbog Side 18 af 69

19 Samarbejde med dagplejerne. Samarbejde med andre faggrupper såsom sagsbehandlere, sundhedsplejersker, psykologer, familiecenter, daginstitutioner og andre dagplejeformidlinger. Samarbejde med kollegaer på dagplejekontoret. Samarbejde med andre faggrupper om børnene. Samarbejde med forvaltningen. Samarbejde med forældre. Ekspedition af personlige og telefoniske henvendelser. Morgentelefon. Ajourføre diverse IT systemer, herunder KMD dagplejemodul, besøgsoversigt/statistik m.m. Økonomi. Ajourlæsning af post, tidsskrifter, cirkulærer samt sikre, at de efterkommes. Udvikle personalet fagligt og personligt. Arrangere og følge op på bestyrelses- og MED-udvalgsmøder. Udarbejde og ajourføre diverse skrivelser og foldere til forældre og dagplejere. Ledelsesmæssige opgaver i arbejdsmiljøorganisationen. Lønarbejde, arbejdssedler, afspadseringsregnskab og ferieregnskab for samtlige dagplejere. Deltage i institutionsledermøder, MED-udvalgsmøder, m.v. Gruppekoordinatorens funktion Gruppekoordinatoren er tænkt som koordinator mellem Dagplejekontoret og gruppen. Gruppekoordinatoren skal under ansvar for dagplejepædagogen (= gruppelederen) sørge for: At samle gruppens og børnenes ferie/fravær og koordinere/planlægge dette i samarbejde med gruppelederen. At formidle informationer/materiale mellem dagplejekontoret og gruppen. At sammensætte dagsordenen og planlægge gruppemøder i samarbejde med dagplejepædagogen (= gruppelederen). Dagplejepædagogen er som udgangspunkt mødeleder! Funktionen kan ikke deles blandt flere medarbejdere. Gruppekoordinatoren har det overordnede ansvar for, at ovenstående opgaver bliver løst i samarbejde med kollegaerne i gruppen. Herudover gælder følgende retningslinjer. Ved planlægning af ferie, afspadsering og kursusaktivitet bør der så vidt muligt tages udgangspunkt i hensynet til børnene, samt flest mulige pladser til brug for morgenvagten ved akut opstået sygdom Personalehåndbog Side 19 af 69

20 Såfremt der i gruppen er en fast gæstedagplejer, skal gruppekoordinatoren sikre, at disse pladser udnyttes 100%, når der i gruppen er løbende afvikling af ferie, seniordage og afspadsering. Alle i gruppen er ansvarlige for at hjælpe til, at opgaverne bliver løst og at f.eks. ferie og fridage fordeles på en passende måde. I tilfælde af uenighed i gruppen, samt godkendelse af ferie og andet fravær, er det gruppelederen, der har ansvaret/beslutningskompetencen. Gruppekoordinatoren skal være loyal i forhold til de udmeldte værdier/beslutninger og medvirke til en positiv, udviklende og konstruktiv dialog i gruppen såvel som med samarbejdspartnere (Dagplejen, andre institutioner m.m.). For funktionen som gruppekoordinator ydes et funktionstillæg på kr ,00 ( niveau) pr. dagplejer i gruppen. Der ydes minimum et tillæg for 6 dagplejere kr årligt og højest for 13 dagplejere eller årligt kr Tillægget dækker også brug af egen telefon og internet. Antallet af dagplejere i gruppen opgøres hvert år den 1. april. Tillægget bortfalder ved dagplejerens ophør i funktionen. Ved indtræden i funktionen i løbet af en periode ydes det tillæg, som er opgjort ved periodens start. Gruppekoordinatorer udpeges af dagplejeledelsen pr. 1. april ved ny overenskomstperiode efter internt opslag og ophører uden yderligere varsel den 31. marts forud for en ny overenskomstperiode. Mødeaktivitet for gruppekoordinator: Op til 2 årlige aftenmøder for gruppekoordinatorer (efter behov), TR og dagplejens ledelse ved behov for tværgående mødeaktivitet. Der er mødepligt til alle møderne. Dagplejepædagogens funktion Gruppeleder Pædagogisk konsulent Tilsynsførende iht. Serviceloven Morgenvagt/kontorvagt Mødeleder og ansvarlig ved gruppemøderne, herunder udfærdigelse af dagsorden, samt sikre en konstruktiv og pædagogisk udviklende debat. Dagplejepædagogen skal sikre Områdets pædagog tilser ved besøg i det enkelte dagplejehjem, at barnet oplever en tryg og udfordrende hverdag i et miljø, der fremmer barnets udvikling fysisk, psykisk og socialt. At hjemmet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet til små børn At børnene får lys og luft og mulighed for at røre sig At børnene får sund og nærende kost i henhold til dagplejens kostpolitik Personalehåndbog Side 20 af 69

21 At hygiejnen er i orden At beskæftigelsen af børnene er alderssvarende og udviklende/stimulerende Et positivt miljø hvor det enkelte barn føler omsorg og tryghed En konstruktiv dialog mellem forældre og dagplejer At udbyttet af dagplejens efteruddannelse implementeres i dagligdagen At legestuen er et udviklende miljø for både børn og dagplejere Garant for at den enkelte dagplejer arbejder i overensstemmelse med dagplejens politikker, retningslinjer og læreplan Stå til rådighed med rådgivning og vejledning Planlægning og forberedelse af gruppemøder Tværfagligt samarbejde Deltagelse i div. møder (personale, forældre, forvaltninger m.v.) Forældresamarbejde Leder og souschefens funktion Indgår i ledelsesteamet med det overordnede daglige ansvar for Dagplejens drift herunder ansvar for børn, forældre, medarbejdere, økonomi, udvikling m.m. i forlængelse af den aftalekontrakt, der er indgået mellem kommunalbestyrelsen og Dagplejen. Sekretærens funktion Telefonbetjening Løn- og ferieindberetning Indberetning af seniordage og omsorgsdage Webbetalinger Kursusadministration Anmeldelse af arbejdsskader Statistikker Postfordeling Ekspedition og fordeling af diverse korrespondance i Dagplejen Ajourføre ferie- og afspadseringsregnskab Administrative forberedelser/opfølgning af møder Administrative ekspeditioner for det pædagogiske personale Webansvarlig for Dagplejens hjemmeside Personalehåndbog Side 21 af 69

22 Tillidsrepræsentantens (TR) funktion Værdigrundlag Samarbejde og respekt Troværdighed Kunne bevare overblikket Engagement /synlighed Faglig dygtig/kunne kommunikere Kvalitetsbevidst Loyalitet Opgaver Organisering af nyansatte Deltage i ansættelse og afskedigelse af medarbejdere Forhandle lønindplacering for nyansatte Deltage i tjenstlige samtaler Fortolke overenskomstspørgsmål Repræsentant i lokalt MED-udvalg og område MED-udvalg for Børne- og Ungeområdet. Deltage i udviklingen af dagplejen samt dagplejerne i forbindelse med omstilling, uddannelse m.m. Indgå som konfliktløser ved samarbejdsproblemer mellem medarbejderne og ledelsen og medarbejderne indbyrdes Personalepolitiske aftaler Formidle informationer Forhandle, arbejdstid, lokalaftaler i forhold til overenskomsten og løn Være kollegernes advokat Funktionstillæg for børn med særlige behov For modtagelse af børn med særlige behov ydes et årligt funktionstillæg på 5.200,00 kr. i henhold til forhåndsaftalen indgået i Tillægget ydes for en periode af 3 eller 6 mdr. og evalueres løbende. Tillægget ydes for handicappede børn, såfremt barnet kræver en målrettet indsats, der ikke normalt indgår i dagplejens pasningstilbud. Handicappet skal være diagnosticeret. Tillægget ydes også for børn eller for børn fra familier, der er særligt udsatte og som kræver en målrettet indsats, der ikke normalt indgår i dagplejens pasningstilbud Personalehåndbog Side 22 af 69

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere