Personalehåndbog Personalehåndbog Side 1 af 69

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69"

Transkript

1 Personalehåndbog Personalehåndbog Side 1 af 69

2 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8 TELEFON- OG LISTE DAGPLEJEKONTORET... 8 AKUTTE OPKALD... 8 REPRÆSENTANTSKABER, UDVALG M.M GRUPPEKOORDINATORER... 9 TILLIDSREPRÆSENTANTER... 9 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER MED-UDVALG FORÆLDREBESTYRELSEN PROCEDURER FOR ANSÆTTELSE/AFSKEDIGELSE PROCEDURE FOR ANSÆTTELSE AF DAGPLEJERE INTERVIEWOPLÆG VED ANSÆTTELSE AF DAGPLEJERE GODKENDELSE AF DAGPLEJEHJEMMET ANSÆTTELSESUDVALG AFSKEDIGELSE AF DAGPLEJERE FUNKTIONSBESKRIVELSER DAGPLEJERENS FUNKTION DAGPLEJEKONTORETS FUNKTIONER GRUPPEKOORDINATORENS FUNKTION DAGPLEJEPÆDAGOGENS FUNKTION LEDER OG SOUSCHEFENS FUNKTION SEKRETÆRENS FUNKTION TILLIDSREPRÆSENTANTENS (TR) FUNKTION FUNKTIONSTILLÆG FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Personalehåndbog Side 2 af 69

3 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTENS (AMR) FUNKTION BESØG TILSYN MØDER PÆDAGOGISK BESØG / TILSYN MØDER FOR ALLE DAGPLEJERE OPSKRIVNING AF BØRN INTROMØDER UDDANNELSE OG UDVIKLING DAGPLEJERS UDDANNELSE FØRSTEHJÆLPSKURSUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER MUS KURSUSDELTAGELSE FERIE FERIE, OMSORGSDAGE SAMT ANDRE FRIDAGE SENIORDAGE OG FRITVALGSORDNINGER FERIE OG 6. FERIEUGE (FERIEFRIDAGSTIMER) ERSTATNINGSFERIE VED SYGDOM UNDER FERIE INDBERETNING AF MÅNEDSRAPPORT OVERARBEJDE/OVERTID OVERTID GODTGØRES EFTER GÆLDENDE OVERENSKOMST TJENESTEFRIHED MED LØN RETNINGSLINJER/PROCEDURER AKUT-SITUATIONER AKUTKØRSEL TIL SKADESTUE APV BADE/SOPPEREGLER BARSEL BARNS (EGET BARN) FØRSTE SYGEDAG OG ANDEN SYGEDAG BEDE FORÆLDRE OM AT HENTE BØRN TIDLIGERE BROBYGNING BØRN OG BØRNEBØRN I DAGPLEJEHJEMMET BØRN OVER SKOLEALDEREN BØRNEBØRN, BØRN AF NÆR FAMILIE OG NABOBØRN INDSKREVET I NORMERINGEN BRÆNDEOVN BÅL OG ÅBEN ILD BØRNEMILJØ Personalehåndbog Side 3 af 69

4 CYKEL DAGPLEJEHJEMMET DYR I DAGPLEJEN EGNE BØRN I DAGPLEJEHJEMMET ETISKE RETNINGSLINJER Barnets personlige hygiejne BØRNS KONTRAKT FASTSPÆNDING AF BØRN FERIEFOND FORÆLDREBETALING FOTOTILLADELSE FROSTVEJR HANDICAPTILLÆG HJÆLPEMIDLER HYGIEJNE I DAGPLEJEHJEMMET IKKE-AFHENTEDE BØRN KØRSEL MED DAGPLEJEBØRN INDKØB ELEKTRONISK FAKTURERING UDBETALING AF KONTANT UDLÆG LEGESTUER HELDAGSLEGESTUE LEDIGE PLADSER LEGETØJS- OG BESKÆFTIGELSESBUDGETTET MEDICIN I DAGPLEJEN MÆRKEDAGE Lokale retningslinjer i Dagplejen vedr. jubilæer års jubilæum års jubilæum OPBEVARING AF INVENTAR PSYKOLOGISK KRISEBEREDSKAB PÅVIRKEDE FORÆLDRE SAND SKATTEFRADRAG VED SYGDOM OG BARSEL SNERYDNING SOLBESKYTTELSE I DAGPLEJEN Personalehåndbog Side 4 af 69

5 START AF TELEFONKÆDEN STORDAGPLEJE SUT I DAGPLEJEN SYGE DAGPLEJEBØRN TAVSHEDSPLIGT TRAMPOLINER ULYKKER I DAGPLEJEHJEMMET UNDERRETNINGSPLIGT ÅBNINGSTID/ARBEJDSTID POLITIKKER ALKOHOL- OG MISBRUGSPOLITIK ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR VORDINGBORG KOMMUNE PSYKISK ARBEJDSMILJØ UDDYBNING TRIVSELSPOLITIK STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERE I VORDINGBORG KOMMUNE FREMMØDEPOLITIK RYGEPOLITIK KOSTPOLITIK MOBBE/CHIKANE-POLITIK FOR DAGPLEJEN VORDINGBORG KOMMUNE SORG/KRISEPOLITIK FOR DAGPLEJEN VORDINGBORG KOMMUNE VOLDSPOLITIK FOR DAGPLEJEN VORDINGBORG KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ORDNINGER/AFTALER FORSIKRINGER PENSAM KRITISK SYGDOM RENOVATION BIBLIOTEKET Personalehåndbog Side 5 af 69

6 Indledning Formålet med håndbogen er at give alle dagplejere i Vordingborg Kommune mulighed for at råde over en opslagsbog, så der til enhver tid kan findes oplysninger om de interne arbejdsbetingelser, retningslinjer og politikker, der er aftalt i Dagplejen. Håndbogen indeholder desuden praktiske oplysninger og procedurer. Alle løn- og ansættelsesvilkår findes i overenskomsten for dagplejere. Ferieafholdelse, jf. Ferieloven. Håndbogen er underlagt Vordingborg Kommunes overordnede personalepolitikker. Den Kommunale Dagpleje, Vordingborg, Christian Barding Dagplejeleder Personalehåndbog Side 6 af 69

7 Generelle oplysninger Sygemelding Du kan sygemelde dig fra kl hvor dagplejekontoret åbner. Morgenvagt telefon Morgenvagten varetages af personale fra Dagplejekontoret der møder ind kl OBS! Forventer du at få barn allerede kl kan du ringe kl For at morgenvagten kan fungere så effektivt som muligt gælder følgende: Ring så tæt på klokken som muligt Oplys navn og gruppe Første barns navn samt ankomst tidspunkt osv. Nye telefonnumre der er oplyst af forældrene de sidste dage Hvor er barnet i forvejen gæsteplaceret, eller har været placeret Særlige forhold (far/mor hjemme, barn sendt sygt hjem dagen i forvejen, gode oplysninger til morgenvagtens placeringer af barnet) Hvor placeres barnevogne og lignende til afhentning af forældre Forventet varighed af sygemeldingen Raskmelding Ring til dagplejekontoret senest kl dagen før start. Fredag dog senest kl Ledige pladser SMS kan sendes til eller besked kan lægges på Personalehåndbog Side 7 af 69

8 Dagplejekontoret Kontorets adresse: Dagplejekontoret Breve sendes til: Dagplejekontoret Østerbro 2 Postboks Præstø 4760 Vordingborg Kontoret har åbent i tidsrummet mandag torsdag kl og fredag til kl Det kan ikke garanteres, at kontoret altid har åbent i åbningstiden, da det kan være svært at bemande ved sygdom, mødeaktivitet i dagplejen eller andet. Telefon- og liste Dagplejekontoret Navn Funktion adr. Fastnet tlf. Mobil tlf. Ansvarsområde Bente Kruse Sekretær Bibi Nagel Charlotte Skovgaard Bårse, Præstø 1 og Bårse, Køng og Lundby Christian Barding Leder Ledelse Dorte Kongshøj Marcussen Jeanne Kildegaard Jonna Dams Andersen Lene Koustrup Madsen Line Stabell Jacobsen Dagplejepædagog Dagplejepædagog Dagplejepædagog Dagplejepædagog Dagplejepædagog Dagplejepædagog Dagplejepædagog Vordingborg og Ørslev Fanefjord/Bogø og Kalvehave Mern og Stege- Lendemark Stensved og Vordingborg Nyråd og Kastrup-NV Lissa Nielsen Souschef Ledelse Alle ansatte på kontoret er ansat med 37 timer om ugen, på nær Lene Koustrup Madsen, der er ansat med 24 timer om ugen. AKUTTE OPKALD Ved AKUTTE OPKALD uden for dagplejens åbningstid kontaktes dagplejens ledelse! Personalehåndbog Side 8 af 69

9 Repræsentantskaber, udvalg m.m. Gruppekoordinatorer Gruppe Navn Adresse Telefon Bårse Lene Hansen Sneserevej 23 Fanefjord- Bogø Kalvehave Kastrup-NV Køng Lene Wede Kristiansen Gitte Valbo Andersen Karin Petersen Annette Rasmussen Lundby Karina M. Nielsen Mern Præstø 1 Berit Christiansen Desiree Rasmussen Præstø 2 Lonnie M. Rasmussen Stege- Lendemark Stensved- Nyråd Vordingborg Susanne Zoffmann Johansen Dorte Bruun Kuhre Gabrielle Hebo 4720 Præstø Røddingevej Stege Strandvej Kalvehave Sct.Clemensvej Vordingborg Højdevej 20 B 4750 Lundby Nansensvej Lundby Søndervej Mern Søtoftsvej Præstø Skolevej Præstø Lauritz Larsensvej Stege Skånningevej Stensved Strandvænget Vordingborg Ørslev Anita Gausby Albumvej Vordingborg Tillidsrepræsentanter Se skema næstfølgende side Personalehåndbog Side 9 af 69

10 Arbejdsmiljørepræsentanter Se skema næstfølgende side. MED-udvalg Medarbejderudvalget er sammensat af dagplejere, pædagoger og dagplejens ledelse. Udvalget skal sikre, at man som medarbejder har medindflydelse og medbestemmelse på sin arbejdsplads. Som medarbejder kan du altid rette henvendelse til en repræsentant fra MED-udvalget, såfremt der er forhold, du mener, bør behandles i udvalget. MED-udvalget behandler de overordnede spørgsmål, der påvirker dagplejen som arbejdsplads. Som eksempel er denne håndbog udarbejdet og godkendt af udvalget. MED-Udvalget består af: Se skema næstfølgende side. Forældrebestyrelsen Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af de forhold i dagplejen, der påvirker indholdet og kvaliteten af dagplejens pasningstilbud. Forældrebestyrelsen består af: Se skema næstfølgende side Personalehåndbog Side 10 af 69

11 Tillidsposter pr Navn Adresse By Telefon Mobil Fælles TR dagplejere Simone Hebo Peter Lindsvej 12 Vordingborg TR - dagplejere Ingerlise Jørgensen Snaphanevej 9 Præstø Suppleant - Fælles TR Karin Petersen Sct. Clemensvej 4 Vordingborg Suppleant - TR Susanne Olsen Gernersvej 18 Præstø Fælles AMR dagplejere (Køng, Lundby) Ann-Kirstin Reimann (Fif) Køng Møllevej 14 Lundby AMR dagplejere (K-NV, Nyråd, Vordingborg, Ørslev) Carsten Petersen Sct. Clemensvej 4 Vordingborg AMR dagplejere (Bårse, Præstø) Desiree Rasmussen Søtoftsvej 10 Præstø AMR dagplejere (Møn, Kalvehave, Mern, Stensved) Karen Nielsen Vandværksvej 2 Kalvehave AMR - dagplejekontoret Bente Kruse Østerbro 2 Præstø AMG - leder Christian Barding Østerbro 2 Præstø MED-udvalg pr Fælles TR Simone Hebo Peter Lindsvej 12 Vordingborg TR Ingerlise Jørgensen Snaphanevej 9 Præstø Fælles AMR Ann-Kirstin Reimann (Fif) Køng Møllevej 14 Lundby Medarbejderrepræsentant Gabrielle Hebo Strandvænget 4 Vordingborg Medarbejderrepræsentant Pia Rasmussen Aavej 3 Mern Medarbejderrepræsentant Karin Petersen Sct. Clemensvej 4 Vordingborg Suppleant medarb.rep. Heidi Lykke Larsen Hyldevej 12 Kalvehave Suppleant medarb.rep. Dorte Bruun Kuhre Skånningevej 42 Stensved Dagplejeleder Christian Barding Østerbro 2 Præstø Afdelingsleder Lissa Nielsen Østerbro 2 Præstø Dagplejepædagog, TR Dorte Kongshøj Marcussen Østerbro 2 Præstø Dagplejepædagog, Suppleant Line Jacobsen Østerbro 2 Præstø Personalehåndbog Side 11 af 69

12 Forældrebestyrelsen pr Navn Adresse By Telefon Mobil Valgt for 2 år Formand (valgt i 2012) Sisse Egeberg Svinøvej 9 Lundby Næstformand (valgt i 2012) Cendie Spangsbjerg Ternevej 2 Præstø Bestyrelsesmedlem (valgt i 2012) Jacob Linnebjerg Hørvænget 27 Vordingborg Valgt for 1 år Bestyrelsesmedlem (valgt i 2012) Anita Bredahl Åløkkevej 10 Stensved Bestyrelsesmedlem (valgt i 2012) Camilla Schütt Askøvej 2, st. 8 Vordingborg Suppleant (valgt i 2012) Maria Nederby Skolevej 22 B Præstø Medarbejderrepræsentant Simone Hebo Peter Lindsvej 12 Vordingborg Suppleant for Simone Hebo Ingerlise Jørgensen Snaphanevej 9 Præstø Dagplejeleder Christian Barding Østerbro 2 Præstø Dagplejepædagog Dorte K. Marcussen Østerbro 2 Præstø Personalehåndbog Side 12 af 69

13 Procedurer for ansættelse/afskedigelse Procedure for ansættelse af dagplejere Annonceringen sker i lokalpressen. Det vil fremgå af annoncen, i hvilket område der er behov for nyansættelse. Der udbedes skriftlig ansøgning. Dagplejens tillidsrepræsentant samt gruppekoordinatorer orienteres om annonceringen. Ansættelsesforløbet deles i 2 faser. Fase 1 jobsamtalen Ansøgere, der på baggrund af deres ansøgning er i betragtning til jobbet, kommer til samtale, hvor der overordnet lægges vægt på ansøgerens: Interviewoplæg ved ansættelse af dagplejere 1. Motivation i forhold til jobbet forudsætninger 2. Realkompetencer: Dine kompetencer i forhold til at blive dagplejer a. Faglige kvalifikationer/kompetencer (erfaring, uddannelse inden for børneområdet) b. Personlige kompetencer (samarbejdsevner, kommunikation, fleksibilitet, personlighed, motivation) 3. Indhold i egen dagpleje (hvordan ser du din dagpleje) a. Fysiske rammer b. Kost 4. Samarbejde a. Forældre b. Pædagoger c. Dagplejere d. Gruppen 5. Aktiviteter i gruppen a. Legestue b. Projekter c. Læreplaner 6. Ansættelsesforhold a. Løn og organisering b. Børneattest c. Straffeattest (husstandens beboere over 18 år) d. Husdyr e. Rygning f. Egne børn (praktiske forhold) OBS: Gruppens kultur herunder: brobygning, fotografering, bibliotek, børnehavebus, legeplads og havebesøg m.m. drøftes på praktikdag hos gruppekoordinator Personalehåndbog Side 13 af 69

14 Fase 2 godkendelse af hjemmet Der tages stilling til, om hjemmet kan godkendes som dagplejehjem. Eventuelle ændringer i og omkring boligens indretning i forbindelse med godkendelsen skal være udført inden ansættelsen. Ved andre aftaler skal tidsfrist overholdes, idet ansættelsesforholdet i modsat fald ophører. Ansøgeren fremsender straffeattester fra Politiet på husstandens voksne beboere (over 18 år). Endvidere indhentes børneattest for ansøgeren. Ansøgeren får tilsendt ansættelsesbrev med angivelse af ansættelsesdato og vilkår. Inden dagplejerens start afholdes en introduktionsdag på Dagplejekontoret, hvor bl.a. dagplejens struktur, velkomstpjece og virksomhedsplan gennemgås. Eksempel på introduktionsuge for nyansatte dagplejere Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Praktik hos kollega i gruppen med f.eks. modtagelse og aflevering af børn. Informationsdag på kontoret samt besøgsrunde hos de kommende dagpleje-kollegaer. Praktik hos kollega i gruppen / legestuedag. Kontaktbesøg og besøg hos arbejdsmiljørepræsentant. Indkøb og klargøring af dagplejehjemmet kontaktbesøg. Alle nyansættelser sker på fast månedsløn til fire børn samt et gæstebarn. Der aflønnes i henhold til overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og Fag og Arbejde (FOA), og aflønningen er omfattet Ny løn. Den ugentlige arbejdstid er 48 timer og fordeles på ugens fire første hverdage i tidsrummet kl , fredag kl , hvor man som dagplejer er forpligtet til at modtage børn i dagpleje. I henhold til overenskomsten er man dog som dagplejer til rådighed i tidsrummet kl Arbejdstiden fastlægges af Kommunen under hensyntagen til gruppens åbningstider, forældrenes behov for pleje af børn og dagplejerens ønsker. I henhold til overenskomsten er der indgået aftale, hvor man i forbindelse med morgenvagten vil opleve at passe børn fra kollegaer med anden åbningstid. Der tages dog hensyn til åbningstiderne. Godkendelse af dagplejehjemmet Det er vigtigt, at hele familien er indstillet på den ændring i familiens hverdag, der vil ske ved ansættelsen som dagplejer. Ved godkendelse af hjemmet lægges der vægt på: Dagplejeren skal have interesse for at arbejde med andres børn. Atmosfæren i hjemmet, lyse og venlige lokaler. Børnene skal have naturlig adgang til den del af hjemmet, der er godkendt til dagplejebrug Personalehåndbog Side 14 af 69

15 Hjemmet skal indeholde sovemuligheder og puslested med/ved vand. Hjemmet skal have et højt hygiejnisk niveau. Dagplejeren skal have interesse i sund kost og følge dagplejens kostpolitik. Trapper o.l. ude som inde skal være forsvarligt afskærmet. Haven skal være indhegnet, og der skal være legemuligheder. Haven skal være fri for træer og buske med giftige blade, bær og blomster. Fiskebassiner og store trampoliner i haven er forbudt. Hvis dagplejeren har hund eller kat, skal dagplejens hunde/kattepolitik overholdes, samt ved anskaffelse af yderligere husdyr efter godkendelse af hjemmet skal dette først godkendes af dagplejekontoret. Hjem, som er godkendt uden dyr, skal revurderes ved anskaffelse af dyr. Hvis dagplejeren eller dagplejerens familie ryger, skal dagplejens rygepolitik overholdes i åbningstiden. Ægtefæller eller andre, der ikke er ansat i dagplejen, kan ikke passe børnene, heller ikke for en kortere periode. Ansættelsesudvalg Ansættelse af dagplejere: 1 fra ledelsen Gruppelederen (pædagog) for det område der søges til. 1 Tillidsrepræsentant for dagplejere Gruppekoordinatoren for den gruppe der søges til (deltager eller skal som minimum høres i forhold til ansøgerne) Ansættelse af dagplejepædagog: 1 fra ledelsen 1 tillidsrepræsentant for pæd. 1 tillidsrepræsentant for dagplejere Dagplejepædagoger fra det team der søges til Forældrebest. formanden (deltager eller skal som minimum høres i forhold til ansøgerne) Ansættelse af leder eller afdelingsledere Forvaltningschef Børne, Unge & Familie udvalgsrep. Forældrebest. formanden Personalehåndbog Side 15 af 69

16 Dagplejens leder eller afd. leder Repræsentanter fra MED-Udvalget Afskedigelse af dagplejere Kriterier for afskedigelser grundet arbejdsmangel i Dagplejen, Vordingborg Kommune er flg.: 1. Medarbejderne tilbydes mulighed for at fratræde frivilligt. Ønsker man denne løsning, vil det ikke påvirke ens dagpengeret eller andet, da løsningen rent teknisk er at sidestille med en afskedigelse. Således gælder også samme rettigheder for opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse alt efter anciennitet. 2. Såfremt der ikke er ønsker om frivillig fratrædelse, bliver der afskediget ud fra nedenstående kriterier med afsæt i medarbejderens faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. De kvalifikationer og kompetencer, der vægtes, er i forhold til: a. Samarbejde i. Forældre - ved gode samarbejdsrelationer forstås evnen til aktivt at sikre tolerance og forståelse på tværs at kulturer og samarbejdsflader samt forståelse for, at vi er en servicevirksomhed. ii. Kollegaer - give plads til forskellighed og anerkende andres kompetencer. Evnen til at tage ansvar ved fælles aktiviteter og udveksle erfaringer. iii. Dagplejekontor - det vægtes, at medarbejderen udviser fleksibilitet og vilje til at finde løsninger i planlægningen. Medvirker til et ansvarligt samarbejde og ser sig selv som ansvarlig samarbejdspartner. 3. Pædagogisk praksis a. Dagplejerens pædagogiske praksis vurderes med henblik på: i. Tilgodese børnenes almene behov for tryghed, hvile, sult etc. ii. Stimulere og sikre udviklingsstøttende rammer i henhold til dagplejens pædagogiske læreplaner og kommunens børnepolitik. 4. Udvikling a. Det vægtes, at den enkelte medarbejder føler ansvar for både dagplejens overordnede udvikling såvel som egen. Det gælder både individuelle tiltag og indsatsområder i henhold til udviklingsmål, samt projekter i dagplejen, der skal sikre pædagogisk udvikling og sammenhæng (en rød tråd) i den pædagogiske praksis Personalehåndbog Side 16 af 69

17 Procedure for afskedigelser: 1. Dagplejerne i det/de berørte områder opfordres til at overveje, om de ønsker en frivillig afskedigelsesordning. Der gives 1. uge 2. Såfremt der ikke er ønsker om frivillig fratrædelse i gruppen vurderer dagplejens ledelse og dagplejepædagogen (= gruppelederen), hvilke dagplejere der vil blive indstillet til afskedigelse på baggrund af ovenstående kriterier. De der indstilles til afskedigelse bliver kontaktet af ledelsen pr. telefon umiddelbart efter dagplejerens lukketid. Dagplejeren vil blive orienteret om, at hun/han vil blive indstillet til afskedigelse og tilbudt en uddybende samtale ugen efter på Rådhuset i Vordingborg. Ved mødet er der mulighed for at medbringe en bisidder, ligesom dagplejens tillidsrepræsentanter vil stå til rådighed. Dagen efter vil børnene blive tilbudt gæsteplacering. Funktionsbeskrivelser Dagplejerens funktion I forhold til børnene Som dagplejer arbejder man professionelt og har det daglige ansvar for 4-5 børn. Det er et stort ansvar, der indeholder både et særligt fokus på det enkelte barn, såvel som på børnegruppen som helhed. Den gennemgående kvalitet i dagplejen er det lille nære miljø. Gode trygge overskuelige rammer, hvor barnet kan udforske verden, lære nye færdigheder, opbygge kammeratskaber og søge grænser. Som dagplejer skal du være nærværende og imødekommende over for barnet. Barnet skal føle sig værdsat, både når det er glad, sur eller ked af det. Pædagogikken og udvikling af barnet i dagplejen bygger på en anerkendende og motiverende tilgang. Når du planlægger dagen, skal det være med udgangspunkt i de børn, der er i dagpleje i dag, ud fra hvilke behov de har, og hvordan du kan stimulere dem bedst muligt. Herudover henvises der til dagplejens politikker, retningslinjer og pædagogisk læreplan. I forhold til forældrene Indgå i dialog Medvirke til et åbent og tillidsfuldt samarbejde Være fleksibel og omstillingsparat Være professionel i din kommunikation Give tryghed Kontaktmøder Start af nye børn med forældredeltagelse Personalehåndbog Side 17 af 69

18 I forhold til kollegaer Være loyal Deltage og tage ansvar for samarbejdet i gruppen Være fleksibel Lytte Netværke og videndele Give opbakning til gruppens koordinator Deltage i gruppens fælles aktiviteter Deltage i de legestueaktiviteter der er fastlagt i gruppen I forhold til dagplejepædagog, dagplejeledelse og dagplejen Være loyal Deltage og samarbejde i dagplejen Sparring/jobudvikling Samarbejde omkring det enkelte barn Deltage i kurser og møder I forhold til institutioner i området Være loyal Samarbejde med børnehaver m.fl. om gode overgange for børnene igennem gensidige besøg. Dagplejekontorets funktioner Dagplejekontoret står for det pædagogiske, praktiske og administrative overordnede arbejde i dagplejen. Heri ligger følgende funktioner Ansætte nye dagplejere. Give nyansatte en grundig introduktion til dagplejerens arbejde. Formidle intromøde med forældrene i det dagplejehjem, hvor barnet skal passes. Foranstalte, at der i samråd med forældrene formidles kontakt til relevante eksperter, såfremt der er behov for dette. Ved alle henvendelser til andre instanser skal der foreligge en skriftlig samtykkeerklæring fra forældrene. Sørge for legestuelokaler samt sikre og medvirke til at grupperne planlægger aktiviteter, der styrker det sociale netværk for børn og dagplejere, samt fremme en kultur baseret på netværk og videndeling. Tilrettelægge at dagplejerne får kursustilbud. Arrangere møder for forældre og dagplejere Personalehåndbog Side 18 af 69

19 Samarbejde med dagplejerne. Samarbejde med andre faggrupper såsom sagsbehandlere, sundhedsplejersker, psykologer, familiecenter, daginstitutioner og andre dagplejeformidlinger. Samarbejde med kollegaer på dagplejekontoret. Samarbejde med andre faggrupper om børnene. Samarbejde med forvaltningen. Samarbejde med forældre. Ekspedition af personlige og telefoniske henvendelser. Morgentelefon. Ajourføre diverse IT systemer, herunder KMD dagplejemodul, besøgsoversigt/statistik m.m. Økonomi. Ajourlæsning af post, tidsskrifter, cirkulærer samt sikre, at de efterkommes. Udvikle personalet fagligt og personligt. Arrangere og følge op på bestyrelses- og MED-udvalgsmøder. Udarbejde og ajourføre diverse skrivelser og foldere til forældre og dagplejere. Ledelsesmæssige opgaver i arbejdsmiljøorganisationen. Lønarbejde, arbejdssedler, afspadseringsregnskab og ferieregnskab for samtlige dagplejere. Deltage i institutionsledermøder, MED-udvalgsmøder, m.v. Gruppekoordinatorens funktion Gruppekoordinatoren er tænkt som koordinator mellem Dagplejekontoret og gruppen. Gruppekoordinatoren skal under ansvar for dagplejepædagogen (= gruppelederen) sørge for: At samle gruppens og børnenes ferie/fravær og koordinere/planlægge dette i samarbejde med gruppelederen. At formidle informationer/materiale mellem dagplejekontoret og gruppen. At sammensætte dagsordenen og planlægge gruppemøder i samarbejde med dagplejepædagogen (= gruppelederen). Dagplejepædagogen er som udgangspunkt mødeleder! Funktionen kan ikke deles blandt flere medarbejdere. Gruppekoordinatoren har det overordnede ansvar for, at ovenstående opgaver bliver løst i samarbejde med kollegaerne i gruppen. Herudover gælder følgende retningslinjer. Ved planlægning af ferie, afspadsering og kursusaktivitet bør der så vidt muligt tages udgangspunkt i hensynet til børnene, samt flest mulige pladser til brug for morgenvagten ved akut opstået sygdom Personalehåndbog Side 19 af 69

20 Såfremt der i gruppen er en fast gæstedagplejer, skal gruppekoordinatoren sikre, at disse pladser udnyttes 100%, når der i gruppen er løbende afvikling af ferie, seniordage og afspadsering. Alle i gruppen er ansvarlige for at hjælpe til, at opgaverne bliver løst og at f.eks. ferie og fridage fordeles på en passende måde. I tilfælde af uenighed i gruppen, samt godkendelse af ferie og andet fravær, er det gruppelederen, der har ansvaret/beslutningskompetencen. Gruppekoordinatoren skal være loyal i forhold til de udmeldte værdier/beslutninger og medvirke til en positiv, udviklende og konstruktiv dialog i gruppen såvel som med samarbejdspartnere (Dagplejen, andre institutioner m.m.). For funktionen som gruppekoordinator ydes et funktionstillæg på kr ,00 ( niveau) pr. dagplejer i gruppen. Der ydes minimum et tillæg for 6 dagplejere kr årligt og højest for 13 dagplejere eller årligt kr Tillægget dækker også brug af egen telefon og internet. Antallet af dagplejere i gruppen opgøres hvert år den 1. april. Tillægget bortfalder ved dagplejerens ophør i funktionen. Ved indtræden i funktionen i løbet af en periode ydes det tillæg, som er opgjort ved periodens start. Gruppekoordinatorer udpeges af dagplejeledelsen pr. 1. april ved ny overenskomstperiode efter internt opslag og ophører uden yderligere varsel den 31. marts forud for en ny overenskomstperiode. Mødeaktivitet for gruppekoordinator: Op til 2 årlige aftenmøder for gruppekoordinatorer (efter behov), TR og dagplejens ledelse ved behov for tværgående mødeaktivitet. Der er mødepligt til alle møderne. Dagplejepædagogens funktion Gruppeleder Pædagogisk konsulent Tilsynsførende iht. Serviceloven Morgenvagt/kontorvagt Mødeleder og ansvarlig ved gruppemøderne, herunder udfærdigelse af dagsorden, samt sikre en konstruktiv og pædagogisk udviklende debat. Dagplejepædagogen skal sikre Områdets pædagog tilser ved besøg i det enkelte dagplejehjem, at barnet oplever en tryg og udfordrende hverdag i et miljø, der fremmer barnets udvikling fysisk, psykisk og socialt. At hjemmet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet til små børn At børnene får lys og luft og mulighed for at røre sig At børnene får sund og nærende kost i henhold til dagplejens kostpolitik Personalehåndbog Side 20 af 69

21 At hygiejnen er i orden At beskæftigelsen af børnene er alderssvarende og udviklende/stimulerende Et positivt miljø hvor det enkelte barn føler omsorg og tryghed En konstruktiv dialog mellem forældre og dagplejer At udbyttet af dagplejens efteruddannelse implementeres i dagligdagen At legestuen er et udviklende miljø for både børn og dagplejere Garant for at den enkelte dagplejer arbejder i overensstemmelse med dagplejens politikker, retningslinjer og læreplan Stå til rådighed med rådgivning og vejledning Planlægning og forberedelse af gruppemøder Tværfagligt samarbejde Deltagelse i div. møder (personale, forældre, forvaltninger m.v.) Forældresamarbejde Leder og souschefens funktion Indgår i ledelsesteamet med det overordnede daglige ansvar for Dagplejens drift herunder ansvar for børn, forældre, medarbejdere, økonomi, udvikling m.m. i forlængelse af den aftalekontrakt, der er indgået mellem kommunalbestyrelsen og Dagplejen. Sekretærens funktion Telefonbetjening Løn- og ferieindberetning Indberetning af seniordage og omsorgsdage Webbetalinger Kursusadministration Anmeldelse af arbejdsskader Statistikker Postfordeling Ekspedition og fordeling af diverse korrespondance i Dagplejen Ajourføre ferie- og afspadseringsregnskab Administrative forberedelser/opfølgning af møder Administrative ekspeditioner for det pædagogiske personale Webansvarlig for Dagplejens hjemmeside Personalehåndbog Side 21 af 69

22 Tillidsrepræsentantens (TR) funktion Værdigrundlag Samarbejde og respekt Troværdighed Kunne bevare overblikket Engagement /synlighed Faglig dygtig/kunne kommunikere Kvalitetsbevidst Loyalitet Opgaver Organisering af nyansatte Deltage i ansættelse og afskedigelse af medarbejdere Forhandle lønindplacering for nyansatte Deltage i tjenstlige samtaler Fortolke overenskomstspørgsmål Repræsentant i lokalt MED-udvalg og område MED-udvalg for Børne- og Ungeområdet. Deltage i udviklingen af dagplejen samt dagplejerne i forbindelse med omstilling, uddannelse m.m. Indgå som konfliktløser ved samarbejdsproblemer mellem medarbejderne og ledelsen og medarbejderne indbyrdes Personalepolitiske aftaler Formidle informationer Forhandle, arbejdstid, lokalaftaler i forhold til overenskomsten og løn Være kollegernes advokat Funktionstillæg for børn med særlige behov For modtagelse af børn med særlige behov ydes et årligt funktionstillæg på 5.200,00 kr. i henhold til forhåndsaftalen indgået i Tillægget ydes for en periode af 3 eller 6 mdr. og evalueres løbende. Tillægget ydes for handicappede børn, såfremt barnet kræver en målrettet indsats, der ikke normalt indgår i dagplejens pasningstilbud. Handicappet skal være diagnosticeret. Tillægget ydes også for børn eller for børn fra familier, der er særligt udsatte og som kræver en målrettet indsats, der ikke normalt indgår i dagplejens pasningstilbud Personalehåndbog Side 22 af 69

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

FORÆLDREPJECE Januar 2015

FORÆLDREPJECE Januar 2015 FORÆLDREPJECE Januar 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 4 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 5 Gæstepleje...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere