Semesterhæfte F O R Å R F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17"

Transkript

1 F O R Å R F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side Medlemsfordele side Kurser side Semesterhæfte

2 F O R O R D Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye studerende i København. Oplag: F A D L s V a g t b u r e a u Blegdamsvej 4, 2. sal 2200 København N Tlf: Fax: Tlf.svarer for flyverhold: T e l e f o n e n e r å b e n f o r v a g t f o r m i d l i n g Alle dage døgnet rundt, dog kun akutte opkald fra kl. 22. Opskrivninger til vagt foretages kun i tidsrummet K o n t o r e t e r å b e n t Alle hverdage undt. fredag: Fredag: E - m a i l a d r e s s e r Direktør - Peter Andersen Velkommen til forårssemesteret Vagtbureauet kan endnu en gang byde velkommen til et nyt semester i et sundhedssystem, der er i rivende udvikling. Vi skal fra 1. januar i år således vænne os til at tale om regioner frem for amter og H:S, og psykiatrien udskilles i en separat funktion. FADL søger fra starten at blive en kvalificeret samarbejdspartner og hermed søge den største indflydelse og de bedste betingelser for medlemmerne. FADLs Vagtbureau har siden 1950 erne haft den målsætning at være et aktivt og attraktivt bindeled mellem de medicinstuderende og pleje- og hospitalsafdelingerne. De studerende skal tilbydes valgmulighed mellem gode vagter, der både er økonomiske attraktive og samtidig tilbyder en mulighed for at lære hospitalssystemet at kende indefra gennem et alsidigt udbud af vagtmuligheder. Hospitalerne skal ligeledes kunne regne med, at det er kvalificerede vagttagere, der møder op. psykiatriområdet og vagtforløbene, flere kvalificerende undervisningstilbud ifm. holdene og en større kontakt til hospitalerne. Ligesom der på it-siden vil komme forbedringer af hjemmeside og administration af vagtopskrivningen. Semesterhæftet er i lighed med tidligere opbygget med en Vagtbureaudel og en Kredsforeningsdel. Et god råd; læs begge dele! Få et godt indblik i din FADL-verden her på dit studie i København, og gem hæftet til senere opslag for praktiske oplysninger mm. Husk også på, at du altid er velkommen til at ringe eller komme forbi Vagtbureauet. Brug vores hjemmeside: når du skal søge information om jobtilbud til holdene, aktuelle lønsatser, åbningstider, rejseplan eller når du skal tilmelde dig til vores kurser. På hjemmesiden kan du også se jobannoncerne før de kommer i MOK, da den opdateres dagligt, ligesom du kan søge på holdpladser via hjemmesiden. Regnskabschef - Betina Pilborg Hansen Bogholder - Inge Schultz Lønbogholder - Gyda Kromann Vagtafdelingen - Helen Bilde Ekspedition Beate Jørgensen, Kirsten Carstens, K u r s u s a f d e l i n g Tina Berthou Jepsen, kursussekretær telefon Gry Orkelbog, administrativ sygeplejerske telefon Kursusafdelingen har lukket den første onsdag i måneden. FADLs Vagtbureau tilbyder i princippet to typer af vagter; de såkaldte løsvagter på somatiske/psykiatriske afsnit samt vagter på de mange forskellige vagthold. Mulighederne for at få vagter er meget store på begge typer, da vi dagligt har udækkede løsvagter og konstant søger holdmedlemmer til de mange etablerede og nye vagthold. Vi har i dag næsten udelukkende vagthold på hospitalsafdelinger og udbuddet er meget varieret og tilpasset efter de forskellige semestertrin. Vi kan bl.a. nævne stikke- og biopsihold, cardiologi- og dialysehold, lægesekretær/skadestuehold, intensivhold, medicingiverhold, psykiatrihold samt de mere klassiske SPV og VT hold. Vagtbureauet tilpasser løbende udbuddet af holdtyper og vil også kunne tilbyde deciderede sommerhold, der giver en glimrende mulighed for i god tid at planlægge arbejdet i sommerperioden. FADL i København præsenterer i forlængelse med dette semesterhæfte også det nye logo og den nye grafiske profil, som vi vil anvende fremover. Vi ønsker at sende et mere tidssvarende signal til såvel medlemmer som sundhedssektoren, og vi håber, at alle vil tage vel imod dette. Vi glæder os til at se Jer tilbage til et nyt forårssemester med mange gode og interessante vagter! Specielt til Jer nye Russere; velkommen til et særdeles spændende studie, og en aktiv FADL-karriere. Peter Andersen Direktør, Vagtbureauet I det kommende semester vil FADLs Vagtbureau sætte mere fokus på bl.a.

3 A k k r e d i t e r i n g e r d i t a n s v a r! Den blev de nye regioner en realitet. Derfor er vi nødt til at have fælles akkrediteringsregler for alle hospitaler. Det betyder, at det ikke længere er muligt at tage vagter gennem FADL København, hvis du ikke har et gyldigt stamkort. For dig som har en dispensationsaftale eller arbejder på et hold gælder samme regler, uanset hvor holdet arbejder. Opfylder du ikke akkrediteringskravene pr må du forvente, at du mister din plads på holdet. For at opfylde akkrediteringskravene skal du have gennemgået de to akkrediteringskurser; Brandforebyggelse og Basal Genoplivning med defibrillering. Derudover skal du en gang om året gennemføre den elektroniske brandtest på Trygbrandskoles hjemmeside. Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplysninger fra Panum, og endelig skal vi tage et billede af dig. Vagtbureauet kan ikke dispensere for disse akkrediteringskrav. Har du endnu ikke taget de to akkrediteringskurser, og ønsker at arbejde gennem FADL, skal du kontakte Vagtbureauet og blive skrevet op hurtigst muligt. Der vil blive oprettet ekstra kurser i det omfang der er behov for det, dog skal der være tilmeldinger nok før vi opretter et hold. Har du mistet dit stamkort? Kom op på Vagtbureauet - vi laver et nyt til dig på 30 sek. (Såfremt du har gennemført den elektroniske brandtest til tiden.) Det koster kr. 20,00 det samme som et navneskilt uden logo, bare meget pænere. Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller generelt om akkrediteringskravene, er du altid velkommen til at ringe til Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden. Til dig som ikke lige kan huske, hvordan man gør det der med brandskolen S E H E R : Vejledning til den elektroniske test på Tryg Brandskole 1. Gå ind på adressen 2 I rullemenuen til højre vælger du FADL s Vagtbureau som institution. Dit login er din fødselsdato og dine initialer med stort og uden mellemrum. Et login kunne f.eks. være: HJ. Vær opmærksom på, at der altid kun er to initialer. Mellemnavne indgår aldrig. Dit password er: Husk at aflevere lønsedler senest den 16. i måneden Kl Når du har indtastet disse oplysninger, trykker du ok, og selve testmodulet åbner i et nyt browservindue. 4. Du er nu klar til at gennemføre og bestå testen. 5. Øverst på siden findes seks ikoner: Introduktion, Forebyg, Alarmér, Sluk, Red og Test. 6. Vælg først Introduktion og følg denne. Herefter er testen selvforklarende. 7. Vigtigt: Når du har gennemført alle fire moduler vil der nederst på siden, eller hvis du klikker på Min side øverst til venstre, fremkomme en Tro og love erklæring. Den SKAL du svare OK til for at bestå kurset 100%. 8. Har du problemer med programmet, kan du vælge menupunkterne Vejledning og Support i venstre side af skærmen. Løser dette ikke dine problemer, kan du kontakte Vagtbureauet på eller HUSK: BRANDTESTEN SKAL GENTAGES ÉN GANG OM ÅRET!

4 S y g e p l e j e v i k a r k u r s u s ( S P V - k u r s u s ) Sygeplejevikarkurset giver dig de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal man selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar. Kompetenceområde efter endt sygeplejevikarkursus : Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af somatiske og psykiatriske patienter. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for patientens behov, og kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for SPV-vagtens kompetenceområde. Sygeplejevikarkurset består af ca. 76 timers casebaseret undervisning med praktisk og teoretisk undervisning. Du skal være aktivt deltagende i alle moduler. Undervisningen varetages af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter og FADL vagter. Pensum er bogen Sygeplejevikar håndbogen samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et sygeplejevikarkursus. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside på under København og derefter Tilmelding SPV. Der er 100 % mødepligt på sygeplejevikarkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af SPV-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et SPV-kursus i resten af semestret samt hele næste semester Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker kan på visse betingelser få meritoverført dele af deres tidligere studium til SPV-kurset. Vurderingen er individuel. Dokumentation skal afleveres i kursusafdelingen på Vagtbureauet. Du vil efter endt SPV-kursus blive tilbudt en plads på et fast SPV-hold. Tildeling af semestrets sygeplejevikarkursus Hvert hold består af 16 deltagere. Ansøgerne fordeles ved lodtrækning og modtager skriftlig bekræftelse med alle praktiske oplysninger. Ældre semester studerende har fortrinsret. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Sygeplejevikar Håndbogen, Kursushæfte og øvrigt materiale på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har bestået de krav, der stilles til en sygeplejevikar. I n d h o l d Sygeplejevikarkursus er modulopbygget, og består af i alt 20 moduler Modul A - Adgangstest (1 time): Adgangstesten er en multiple-choice test baseret på bogen Sygeplejevikar Håndbogen. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten på modul A, skal du kontakte adm. sygeplejerske Gry Orkelbog for aftale om en ny tid til adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Modul B Introduktion (2,5 times undervisning): Introduktion til sygeplejevikarkursus. Hvad forventes der? Kort om en typisk SPV-vagt SPV-vagtens ansvar og kompetenceområde Sygepleje og grundlæggende behov Nøglebegreber i sygeplejen Omsorgsbegreber Tavshedspligt Arbejdsskader Dokumentation i sygeplejen Den gode rapport Fordeling af følgevagter og eksamenstidspunkt. Modul D Hud og infektioner (3 timers undervisning): Huden/slimhinder Decubitus Hospitalsinfektioner og forebyggelse af disse. Den infektiøse patient Skyllerum og dets funktion Smerter Medicin I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul F Hjerne og kommunikation (4 timers undervisning): Livsforløb og udviklingsfaser i menneskets liv Kommunikation og pædagogik til patienter Kulturforståelse og tværkulturel kommunikation Påvirkninger af hjerne og bevidsthed De hyppigst forekommende sygdomme (Demens, Apoplexi, Parkinsons sygdom) Den konfuse og urolige patient I ovenstående indgår observationer, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation.

5 Modul G Ernæring og udskillelser (4 timers undervisning): Ernæring til patienter Væskebalance Diverse væskeudskillelser Defækation Infusioner Dræn I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul H Kredsløb (3 timers undervisning) Kredsløb Teoretisk gennemgang af blodtryk og pulstagning. Den akutte patient /choktyper Søvn og hvile for den indlagte patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul I Praktisk repetition (4 timers undervisning) Praktisk og teoretisk repetition af de på nuværende tidspunkt gennemgåede emner indenfor: Huden/slimhinder Hjerne og kommunikation Ernæring og udskillelse Kredsløb Det forventes, at man deltager aktivt i disse timer. Modul J Respiration og døden (3,5 times undervisning) Den normale respiration Den respiratorisk dårlige patient inkl. lejring De hyppigst forekommende respiratoriske sygdomme Iltterapi Døden og den døende I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul K Hygiejne (3,5 timers undervisning) Personlig hygiejne Immobilitetskomplikationer Lejring til den immobile patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Du skal påregne, at du skal vaske andre og selv blive vasket af andre. Modul E og O Forflytningskursus (3, timers undervisning) Begge moduler er praktisk og teoretisk opbygget. Det forventes derfor, at man deltager aktivt. Husk praktisk tøj og fodtøj. Kort om anatomi Det naturlige bevægemønster Løfte- og arbejdsprincipper teoretisk Praktisk vægtoverførings principper Praktisk patientløft Mobilisering til den immobile patient Introduktion til hjælpemidler Pædagogiske principper Modul L Repetition 2 (4 timers undervisning) Praktisk repetition af alle modulers indhold ud fra cases Introduktion til behovsopgave Introduktion til modul Q eksamen Modul M og N Psykiatri (9 timers undervisning) De psykiatriske sygdomme. Psykiatrisk sygdomsopfattelse, psykoseforståelse og diagnostik Behandlingsformer De psykiatriske afdelinger Retspsykiatri I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetence område og dokumentation samt rapportgivning. Følgevagter Efter den praktiske og teoretiske modulundervisning tages følgevagter: 2 à 8 timer på en somatisk afdeling Der gøres opmærksom på, at man ikke kan bytte afdeling kursisterne imellem På følgevagten får du muligheden for at afprøve/øve dig i den praktiske sygepleje, guidet af afdelingens sundhedspersonale Efter følgevagterne skrives en behovsopgave med udgangspunkt i kommunikation og praktisk sygepleje til en af dine patienter. Modul P Behovsopgave og Rep.3 (2 timers undervisning) Behovsopgaven afleveres på Vagtbureauet efter givet dato og tid. (kursusbrev) Gennemgangen af de rettede opgaver foregår i hold af 4 kursister à 1 time Rettelsen og gennemgang varetages af undervisende sygeplejerske, og skal godkendes af denne før du kan gå til eksamen Praktisk repetition ud fra kursistens behov og ønsker. Undervisningen foregår i hold af 4 kursister à 1 time. Modul Y Basal genoplivning (3 timer) Akkrediteringskrav Hvordan konstaterer man hjertestop og alarmerer korrekt? Information om SPV-vagtens arbejdsopgaver i forbindelse med genoplivning Undervisning i basal genoplivning

6 Modul X Elementær brandbekæmpelse (4 timer) Akkrediteringskrav Gennemgang af de mest hyppige årsager til hospitalsbrande Korrekt alarmering Bekæmpelse af div. typer brande Nødflytning m.m. Husk praktisk tøj. OBS. Efter modul X skal der på laves en brand opfølgning. Brandopfølgningen skal være udført inden modul C, da du ellers ikke kan modtage et akkrediteringskort. Vejledningsfolder udleveres ved kursusstart. Modul Q Eksamen SPV-eksamen består i ca. 45 min. praktisk og mundtlig prøve. Du evalueres af din erfarne sygeplejerske og FADL vagter. Du har i alt 2 forsøg til at bestå eksamen. Består du ikke den første eksamen, kan du tildeles ekstra moduler, som du skal gennemføre, før du kan gå til eksamen igen. Du skal kontakte kursusafdelingen dagen efter din eksamen for tid til de ekstra moduler og ny eksamen. Består du ikke anden gang, har du mulighed for at gentage hele kurset i næste semester. Modul C Orientering på Vagtbureauet (2 timer) Gennemgang af vagtbestilling og vagttyper De forskellige muligheder for vagtarbejde (Opskrivningsregler, chancevagter) Løn Sygedagpengeregler m.m. Mød op i god tid (ca. 20 min før modul start), da kursusafdelingen tager fotografi af alle kursusdeltagere til akkrediteringskortet. Alle kursister får udleveret et akkrediteringskort ved aflevering af underskrevet og evalueret kursushæfte. Bindingsvagter Efter bestået Sygeplejevikarkursus, skal du afholde 12 lønnede vagter inden for tre måneder. Bindingsvagter betragtes som en del af sygeplejevikarkurset, og kurset kan derfor annulleres ved manglende vagtbinding. Kursusløn Hvis du inden for et år efter orienteringstimen afholder 200 vagttimer, får du kursusløn efter gældende overenskomst svarende til 36 timers SPV dagtimeløn. Hvis der er spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , mail eller På de følgende sider kan du se planen over SPV kurserne i foråret Tilmeldingsfristerne er som følger Hold F07-01 Mandag den 31/1-07 kl Hold F07-02 Onsdag den 7/2-07 kl Hold F07-03-F07-10 Onsdag den 14/2-07 kl Tilmelding kan ske via hjemmesiden HUSK: Du skal være medlem af FADL i København inden tidsfristen udløber på det kursus du søger.

7 S P V - v a g t e n s n o r m a l e k o m p e t e n c e o m r å d e r Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: Klinisk observation og rapport: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, træthed eller psykisk uklarhed. Temperatur- og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hutsonmaske, anlagte dræn, kath. o.lign. Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. Praktisk sygepleje: Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad), mundpleje (bl.a. sugning i mundhule), øjen- og næsepleje, frisering og barbering samt tøjskifte. Sengeredning med og uden patient i sengen. Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose samt kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, fratagning af urin- og afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler. Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær. Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab. Assistance til indtagelse af medicin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation med patienter og pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. Assistance ved hjerte- og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. (Efter gennemførelse af særskilt kursus). Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport. Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer. Istandgørelse af døde og omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning.

8 S P V - K U R S U S F O R Å R Modul F07-01 F07-02 F07-03 F07-04 F07-05 A+B PA: Lørdag PA: Mandag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Lørdag Test og introduktion. 09:00 12:30 17:15 20:45 17:15 20:45 09:00 12:30 09:00 12:30 PANUM/ 3½ time D Hud og infektioner PA: Søndag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag Somatik 3 timer 09:00 12:00 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 PANUM/ E FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag Forflytning I. 3,45 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ F Hjerne+kommunik. PA: Mandag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Torsdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PANUM/ G Ernæring+udskill. RH: Lørdag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Lørdag RH: Lørdag Somatik. 4 timer 13:30 17:30 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 13:30 17:30 RH/ H - Kredsløb PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Mandag PA: Tirsdag Somatik. 3 timer 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Lørdag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Mandag Somatik. 4 timer 09:00 13:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 RH/ J Respiration+ døden PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Onsdag Somatik. 3½ time 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 PA/ K - Hygiejne RH: Mandag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Torsdag Somatik. 3½ time 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 RH/ L Repetition 2 RH: Mandag RH: Mandag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 13:30 17:30 09:00 13:00 RH/ M + N PA: Søndag PA: Lørdag PA: Søndag PA: Søndag PA: Søndag Psykiatri. 9 timer 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 PANUM/ O FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag Forflytning II. 3 timer 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 FRB/ Opgaveaflevering: VB/ Fredag kl. 13 Onsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Torsdag kl. 13 P - RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag Behovsopgave + Rep. 3 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller Holdopdelt 2 timer 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 RH/ Q FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag Eksamen. 1 time FRB/ Mellem 16:30 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag Orientering. 2 timer 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 VB/ Y eller eller eller eller eller Genoplivning. 3 timer 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 X Onsdag Mandag Tirsdag Tirsdag Torsdag Brand. 4 timer R Følgevagter 2x8 timer Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden:

9 S P V - K U R S U S F O R Å R F07-06 F07-07 F07-08 F07-09 F07-10 PA: Mandag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Mandag :15 20:45 17:15 20:45 09:00 12:30 09:00 12:30 17:15 20:45 PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Tirsdag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Torsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 RH: Onsdag RH: Søndag RH: Mandag RH: Mandag RH: Lørdag :00 21:00 09:00 13:00 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 RH: Søndag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag :30 17:30 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PA: Mandag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag :30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Søndag RH: Søndag RH: Mandag :30 21:00 17:30 21:00 09:00 12:30 13:00 16:30 17:30 21:00 RH: Onsdag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Onsdag RH: Onsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PA: Lørdag PA: Søndag PA: Lørdag PA: Søndag PA: Lørdag :00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 + ½ søndag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 Fredag kl. 13 Onsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag :45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 VB: Mandag VB: Tirsdag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag :30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 18:30 20:30 16:30 18: eller eller eller eller eller :20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 Torsdag Onsdag Torsdag Onsdag Torsdag Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden:

10 V e n t i l a t ø r k u r s u s ( V T - k u r s u s ) På ventilatørkurset lærer du om pleje og observation af respirationsinsufficiente og andre kritisk syge patienter, og får kendskab til intensive behandlingsprincipper. Arbejdet foregår hovedsageligt på intensiv afdelinger, men kan også være på patienternes bopæl. Kurset Ventilatørkurset består af 19 timers teoretisk og praktisk undervisning samt to dage à 8 timer på operationsgang og to dage à 8 timer på en intensiv afdeling. Undervisningen varetages af erfarne FADL vagter og sygeplejersker. Pensum er bogen Ventilatør håndbogen, samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav og tilmelding Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et ventilatørkursus. Ved tilmelding skal vedlægges eksamensudskrift. Der er 100 % mødepligt på Ventilatørkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af VT-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et VT-kursus i resten af semestret samt hele næste semester. Du skal have mindst 400 SPV-timer og vi regner kun med de SPV- timer, som du har modtaget løn for. Timer på Stikkehold og lægesekretærhold tæller ikke med. Du skal have bestået 3. semester og have et gyldigt akkrediteringskort. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Såfremt der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere med flest SPV-timer blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Om holdarbejde Når du har bestået VT-prøven, vil du blive tilknyttet et VT- flyverhold. Du kommer med til det først kommende holdmøde efter, du har bestået VT-prøven. Her vil du blive introduceret til holdstrukturen og planlægning af vagter. Information om ovenstående vil du modtage i et brev på prøvedagen. Du får en bedre løn som ventilatør, men der stilles også større krav både på det faglige og det kollegiale område: Holdmedlemmerne er forpligtet til selv at dække hinandens vagter ved sygdom, og man skal altid blive på en vagt, indtil man er blevet afløst. På flyverholdene, som alle nyuddannede ventilatører placeres på, har man ret og pligt til at dække min. fire vagter pr. måned. I n d h o l d På kurset bliver teori og praksis gennemgået samtidig. Derfor foregår undervisningen primært på en intensiv afdeling, hvor der er god mulighed for at se og træne de færdigheder, som kræves af en ventilatør. Undervisningen foregår i hold á 12 personer. Holdene er dog opdelt i grupper med 6 personer til lektionerne 1, 2 og 4. I de fleste lektioner indgår cases, der omhandler de for lektionen relevante problemstillinger. Orienteringstime Kurset indledes med en adgangstest (multiple choice), der skal sikre at ventilatørhåndbogen er læst. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten, skal du kontakte adm. sygeplejerske Gry Orkelbog for aftale om en ny tid til en adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Herudover vil der være en kort introduktion til arbejdet på VT-flyverholdene. Operationsgang I den første uge af kurset skal du afholde to dage på operationsgang á 8 timer. Dagene og sted bliver tildelt efter førsttil-mølle princippet ved afhentning af kursusmaterialet. Der gives ikke dispensation for afholdelse af disse. Lektion 1 Respiration: I denne lektion undervises i ilt - terapi og overtryksventilation. Man lærer om indikationer, bivirkninger og udstyr til basal ilttilskud med stigende flow, til manuel ventilation, intubation og respirator behandling. Respiratoren bliver gennemgået grundigt. Der undervises i CPAP, trachealsugning, fugterudstyr og hvordan den respirationsinsufficiente plejes og observeres. Lektion 2 Hjerte og kredsløb: Her gennemgås hvordan hjerte og kredsløb monitoreres, hvilke faktorer der påvirker kredsløbet hos kritisk syge patienter og hvordan patologiske tilstande behandles. Der vil også blive undervist i væsketerapi, blodgas-analyse og diagnosticering, behandling af chok samt genoplivning. 10

11 Lektion 3 Samarbejde, psykisk pleje, ernæring & børn: I denne lektion gennemgås ventilatørens samarbejde med det øvrige personale, og hvad de forventer, FADL vagter kan. Der undervises i pleje og observation af såvel det syge uintuberede som det syge intuberede barn, samarbejde med forældre og akutte situationer med børn. Psykisk pleje vil blive berørt, så kursisten har kendskab til kommunikation med patienter og pårørende, patienters oplevelse af at være i respirator, risici for psykiske komplikationer og sorgreaktioner. Principper for ernæring af kritisk syge patienter gennemgås. Lektion 4 Repetition: Her gennemgås og repeteres de fleste af de praktiske ting, der tidligere er demonstreret i 1. og 2. lektion. Prøve Prøven består af en teoretisk test i form af en multiple choice prøve af 30 min. varighed samt en praktisk prøve af ca. 20 min. varighed. Begge delprøver skal bestås. Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen dagen efter for ny tid til en prøve. Man har to forsøg til at bestå VTprøven. Følgevagter Som en del af kurset skal du afholde to følgevagter á 8 timer, som bliver tildelt af Vagtbureauet. Disse afholdes inden tre uger efter endt prøve. Du må ikke afholde vagter på dit flyverhold, før du har haft alle følgevagterne og afleveret dit kursushæfte på Vagtbureauets kursusafdeling. Vagtbinding Efter endt kursus skal du tage mindst 12 vagter inden for 6 måneder. Derefter er kurset godkendt. Såfremt dette ikke overholdes annulleres kurset. Kursusløn Dit kursus bliver honoreret med 20 timers grundløn, hvis du et år efter afsluttet kursus har afholdt 200 VT timer. Hvis du har spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , mail eller V T - v a g t e n s n o r m a l e k o m p e t e n c e o m r å d e r Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV- arbejde og ved afsluttet VT- kursus have opnået færdigheder i og viden om: Respirationsanatomi og -fysiologi, samt kredsløbsfysiologi og kardiologi. Basal syre-base fysiologi, a-punkture og vurdering af disse Specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP. Respirator modus, herunder volumen- og trykkontrolleret. Apparatur til brug ved manuel ventilering, samt udførelse heraf. CPAP- og PEEP behandling. Sugning i nedre luftveje og blindsugning. Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse. Fysisk og psykisk pleje. Specielle forhold når børn er patienter. Kommunikation med intuberede patienter. Choktyper og behandling heraf. Hjertestopprocedure. 11

12 V T - K U R S E R f o r å r hold à 12 personer HOLD A Orientering: Mandag 12/ Panum Lektion 1*: Lørdag 17/ RH Søndag 18/ RH Lektion 2*: Onsdag 21/ RH Torsdag 22/ RH Lektion 3: Lørdag 24/ RH Lektion 4*: Mandag 26/ RH Mandag 26/ RH Prøve*: Tirsdag 27/ RH Tirsdag 27/ RH HOLD B Orientering: Mandag 26/ Panum Lektion 1*: Lørdag 03/ RH Søndag 04/ RH Lektion 2*: Onsdag 07/ RH Torsdag 08/ RH Lektion 3: Lørdag 10/ RH Lektion 4*: Mandag 12/ RH Mandag 12/ RH Prøve*: Tirsdag 13/ RH Tirsdag 13/ RH HOLD C Orientering: Mandag 12/ Panum Lektion 1*: Lørdag 17/ RH Søndag 18/ RH Lektion 2*: Onsdag 21/ RH Torsdag 22/ RH Lektion 3: Søndag 25/ RH Lektion 4*: Mandag 26/ RH Mandag 26/ RH Prøve*: Tirsdag 28/ RH Tirsdag 28/ RH HOLD D Orientering: Mandag 26/ Panum Lektion 1*: Lørdag 31/ RH Søndag 01/ RH Lektion 2*: Tirsdag 03/ RH Onsdag 04/ RH Lektion 3: Søndag 15/ RH Lektion 4*: Mandag 16/ RH Mandag 16/ RH Prøve*: Tirsdag 17/ RH Tirsdag 17/ RH HOLD E Orientering: Mandag 16/ Panum Lektion 1*: Lørdag 21/ RH Søndag 22/ RH Lektion 2*: Onsdag 25/ RH Torsdag 26/ RH Lektion 3: Lørdag 28/ RH Lektion 4*: Mandag 30/ RH Mandag 30/ RH Prøve*: Tirsdag 01/ RH Tirsdag 01/ RH } } } } } TILMELDINGSFRIST: ONSDAG DEN 24/01 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 01/02 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 15/02 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 01/03 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 22/03 KL PÅ VB 12 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

13 B ø r n e v e n t i l a t ø r k u r s u s ( B V T - k u r s u s ) På børneventilatørkurset lærer du basale færdigheder til at arbejde med syge børn i hjemmet og kritisk syge børn på intensiv afdelinger. Efter endt kursus skal du selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger af børn i hjemmet og på hospitalet. Kompetence efter endt børneventilatørkursus: Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af det raske såvel som det kritisk syge barn. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for barnets og forældres behov for derigennem at anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for BVT-vagtens kompetenceområde. Børneventilatørkurset består af 27 timers teoretisk og praktisk undervisning i pædiatrisk sygepleje. Kurset består af 7 moduler. Undervisningen varetages af erfaren sygeplejerske og læge. Pensum er bogen Børn i respirator og den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et børneventilatørkursus. Derudover skal du være ventilatør og have min. 150 VT timer (vi medregner kun de VT-timer som du har modtaget løn for) og et gyldigt akkrediteringskort. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Der er 100 % mødepligt på BVT-kurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Tildeling af semestrets børneventilatørkursus Hvert hold består af 14 deltagere. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere med flest VT-timer blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Børn i respirator og Kursushæftet på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har modtaget og bestået de krav, der stilles som børneventilatør. I n d h o l d Modul 1 Det raske barn (4 timer) Barnets psykologiske, motoriske og sproglige udvikling Sociale færdigheder Ernæring Babypleje I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 2 - Hyppigt forekommende sygdomme hos børn (4 timer) Børnesygdomme Astma/bronkitis hos børn Diarre og obstipation hos børn Forkølelser Børneeksem Diverse infektioner m.m. I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 3 Det respiratorisk påvirkede barn (4 timer) Årsager til kritiske respirationsproblemer hos børn Symptomer hos respirations påvirkede børn Behandling I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 4 Det cirkulatorisk dårlige barn (4 timer) Årsager til kritiske cirkulatoriske problemer hos børn Symptomer hos cirkulatorisk påvirkede børn Behandling I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVTkompetencer og dokumentation. Modul 5 Det neonatale barn og det infektiøse barn (4 timer) De hyppige komplikationer hos neonatal barnet Behandling og pleje til neonatal barnet De hyppigste infektioner hos det kritisk syge barn Sepsis hos børn I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 6 Det neurologisk dårlige barn (3 timer) Årsager til neurologisk påvirkede børn Behandling og pleje af det neurologisk påvirkede barn I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVTkompetencer og dokumentation. Modul 7 Børn og forældre på hospitalet og afsluttende prøve (4 timer) Barnets reaktion på indlæggelsen At være forældre til et sygt barn Kort om kriseteori 13

14 Personalets betydning Børn og forældre af anden etnisk herkomst på hospitalet Diskussion af diverse problemstillinger Prøve Prøven ligger i direkte forlængelse af modul 7. Prøven består af en teoretisk test i form af en multiple - choice prøve på 30 min. Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen dagen efter for en ny tid til prøven. Man har to forsøg til at bestå BVT-prøven. Børneventilatørkurset er først bestået, når du har afholdt din følgevagt og afleveret dit underskrevne kursushæfte på Vagtbureauets kursusafdeling. Hvis der er spørgsmål kontaktes adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail Kursusdatoer Der afholdes BVT-kursus i april. Datoer vil blive annonceret i Mok og på i løbet af marts. Følgevagter Som en del af kurset skal du afholde en følgevagt á 8 timer på en børneafdeling. Den bliver tildelt af Vagtbureauet, og afholdes inden 2-3 uger efter bestået prøve. 14

15 I n t e n s i v k u r s u s ( I K K u r s u s ) Intensivkurset er en overbygning af VT-kurset, hvor FADL-vagten får mulighed for fagligt at videreudvikle sit kompetenceområde. Intensivkurset er primært rettet mod FADL vagter, der arbejder på intensiv afdelinger med sygeplejefaglig kompetence over VT niveau, men kan også søges, hvis man ønsker en overbygning på sit VT-kursus. Kompetence efter intensivkursus: Teoretisk og praktisk indsigt på et højt niveau, der giver færdigheder til at arbejde selvstændigt på en intensiv afdeling, dog altid under sygeplejerskens ansvar og vejledning. Intensivkurset består af ca. 40 timers teoretisk og praktisk undervisning i intensiv terapi, 8 følgevagter à 8 timer, som er en del af kurset og 8 følgevagter, som er en del af oplæringen på intensiv afdelingen. Følgevagterne lønnes med VT-løn. Kursister, der ikke er holdsat, bliver kun tilbudt følgevagter ved holdsætning på et intensiv hold. Der udbetales ikke kursusløn. Undervisningen varetages af erfarne intensiv sygeplejersker og FADL-vagter. Krav og tilmelding Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et intensivkursus. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Ved tilmelding skal vedlægges eksamensudskrift. Der er 100 % mødepligt på intensivkurset. Det er derfor et krav, at man kan alle de planlagte kursusdage. For at kunne arbejde selvstændigt som intensiv assistent på en intensiv afdeling kræves: Bred klinisk erfaring som ventilatør Minimum 400 VT-timer Bestået min. 5. semester Godkendt akkrediteringskort Vær opmærksom på, at vi kun medregner de VT-timer som du har modtaget løn for. Tildeling af pladser på semestrets intensivkursus Hvert hold består af 6 10 deltagere. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere der allerede er ansat på en intensiv afdeling blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes kursusmateriale og kursushæfte på Vagtbureauet. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har modtaget og bestået de krav, der stilles til et intensiv holdmedlem. I n d h o l d Da kurset er under revidering, kan der opstå forandringer i nedenstående. Prøve Prøven består at en casebaseret skriftlig prøve på 1 time. Består man ikke, skal kursusafdelingen kontaktes dagen efter med henblik på en ny prøve. Man har 2 forsøg til at bestå IK-prøven. Hvis den ikke bestås 2. gang, skal kurset tages om. Følgevagter Det er et krav, at man tager 8 følgevagter à 8 timer som en del af kurset, og 8 følgevagter som en del af oplæringen på intensiv afdelingen, hvis man skal arbejde på et intensiv hold. Følgevagterne lønnes med VT-løn. Hvis der er spørgsmål kontaktes adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail Kursusdatoer Der afholdes intiensiv kurser i marts og april. Datoer vil blive annonceret i MOK og på i løbet af februar. 15

16 A r b e j d e p å h o l d i s t u d i e t i d e n Arbejde på hold i studietiden Igennem det sidste år har der hos FADLs Vagtbureau i København været en markant stigning i nye hold tilbud og udvidelse af eksisterende hold. I alt er det blevet til 22 nye hold i 2006 og dermed er vi oppe på 41 velkørende hold. Der kan bl.a. nævnes nye medicingivende hold, klinisk biokemiske hold, lægesekretærvikarhold på skadestue og nyt Intensivhold m.fl. Denne udvikling giver ikke kun mulighed for en højre løn, men er også en unik chance for, at du i din studietid tilegner dig en uvurderlig viden og praktisk erfaring, som kan komme dig til gode som færdig kandidat. Vi vil i forårsemesteret arbejde videre på at starte nye hold, med ekstra fokus på specialehold, som er tilegnet FADL-vagter inden for alle kompetenceniveauer og semestertrin. Vores fokusområde vil især være inden for psykiatri, sygeplejefaglig vejledning og kompetenceudvikling på holdene. Dette vil sikre dig en mulighed for en FADL karriere fra 1. til 12. semester, der hele tiden vil give dig faglig udfordring og bred klinisk erfaring fra mange forskellige specialer. Hvis du har forslag til nye hold, er du velkommen til at kontakte Vagtbureauet. For at arbejde på hold skal du bl.a.: Være medlem af FADL Have bestået relevant FADL kursus Have gyldigt akkrediteringskort Tage minimum 4 vagter pr. måned Arbejde under FADLs kollegiale vedtægter og Vagtbureauets regler Ønsker du information om arbejde/regler på hold, eller en vejledning om dine konkrete muligheder, er du velkommen til at komme op på Vagtbureauet og tale med adm. sygeplejerske Gry Orkelbog. Ø n s k e r d u : At arbejde på: Flyverhold, Stikkehold, Neurofysiologiskhold, Kardiologihold, Dialysehold Lægesekretærhold, Hjemmehold, Biopsihold, Intensivhold, m.fl. Intensiv oplæring på de forskellige afdelinger Tilegnelse af uvurderlig viden og praktisk erfaring S å h o l d ø j e m e d d e m a n g e j o b a n n o n c e r Fast tilknytning til en afdeling og dermed også specialeerfaring Højere løn i din studietid Planlagte vagter - du er sikker på at få p å w w w. f a d l - v a g t. d k - K ø b e n h a v n j o b s, M O K s a m t o p s l a g s t a v l e n p å K ø b e n h a v n s V a g t b u r e a u. M e d v e n l i g h i l s e n A d m. s y g e p l e j e r s k e G r y O r k e l b o g 16

17 D E T E R D I T A N S V A R! H U S K A T O P D A T E R E T R Y G B R A N D - T E S T E N E N G A N G Å R L I G T. tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanterne er til for dig, FADL medlemmet. Vi er den objektive støtte, som sikrer at du får en fair behandling. Vi deltager bl.a. ved ansættelsessamtaler på alle slags hold inden for FADL, således at man undgår nepotisme og andre ufaglige/uetiske forhold. Ydermere kan vi hjælpe dig i en evt. klagesag, fx ved at være din bisidder ved en samtale på Vagtbureauet, så du er sikker på, at dine rettigheder bliver overholdt. Vi snakker sagen igennem kun med dig inden samtalen på vagtbureauet, og rådgiver, vejleder og støtter dig i hele forløbet. Desuden kan vi holde øje med, at der bliver lagt en ens og retfærdig linje over for alle. Tillidsrepræsentanterne er til for alle medlemmer af FADL, og det uanset om du arbejder som SPV, VT, på Anatomisk Institut, i Netto eller på den lokale café. Vi er tilknyttet fagforeningsdelen af FADL og er som sagt til for at hjælpe dig som medlem og/eller vagttager. Husk at vi selvfølgelig også har tavshedspligt. Har du spørgsmål omkring dine rettigheder/pligter, når du er på vagt? Haft en ubehagelig oplevelse på arbejdet, som du har brug for at snakke igennem, eller en helt tredje ting, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan komme i kontakt med os enten på mail eller ringe til vores fællestillidsrepræsentant Urfan på Husk vi løbende har indlæg i MOK, som holder dig orienteret Men hvem er vi så? U r f a n S t i n e I d a Ved sygdom skal Vagtbureauets administration kontaktes senest 2 døgn efter 1. sygedag for at få tilsendt dagpengekort. Det skal afleveres senest dagen efter endt sygdom eller hvis det bliver den 16. i måneden. Hvis der på dagpengekortet ikke er skrevet dato for sidste sygedag, tilsender vi nyt dagpengekort til måneden efter. Husk at skrive dato for sidste arbejdsdag. 17

18 L ø n o g t i l l æ g p r Hvor høj er timelønnen som FADL vagt? Hvilke tillæg kan jeg få? Hvor meget giver en overarbejdstime? Vagttype SPV VT DIA/CARD MVS TIMELØN Dagtimer 125,73 131,08 136,43 138,40 Dagtimer inkl. eget pension 126,86 132,26 137,66 139,65 Aften/nattimer 135,84 141,63 147,40 149,53 Aften/nattimer inkl.eget pen 137,06 142,90 148,73 150,88 Overtimer 188,60 196,62 204,65 207,60 Søgnehelligdag/dagtimer 251,46 262,16 272,86 276,80 Søgnehelligdag/aften/nattim. 261,57 272,71 283,83 287,93 TILLÆG Nattillæg (17-06) 21,97 21,97 21,97 21,97 Lørdagstillæg (8-24) 26,08 26,08 26,08 26,08 Mandagstillæg (00-04/06) 26,08 26,08 26,08 26,08 Søndagstillæg (00-24) 62,87 65,54 68,22 69,20 SPECIELLE TILLÆG Køle/varme - dag 31,43 32,77 34,11 34,60 Køle/varme - nat 33,96 35,41 36,85 37,38 Køle/varme - søn/helligdag 47,15 49,16 51,16 51,90 Psyk-tillæg 3,29 3,29 3,29 3,29 Hjemmetillæg 2,04 2,04 2,04 2,04 Børnetillæg 3,92 Kitteltillæg 1,53 1,53 1,53 1,53 Udrykning 124,71 124,71 124,71 124,71 HOLDTJENESTE Holdlederhonorar/mdr. 1153, , , ,37 Holdtillæg pr. døgn 452,47 452,47 452,47 452,47 Holdtillæg pr. time 18,85 18,85 18,85 18,85 Rådighedstjeneste 41,91 43,69 45,48 46,13 Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget med hensyn til lønnen, er du altid velkommen til at kontakte vagtbureauet på eller sende en mail til 18

19 F O R Å R Kredsforeningen19 K r e d s f o r e n i n g e n Information side Medlemsfordele side Kurser side 25-31

20 F a r v e l t i l P a n u m I n s t i t u t t e t F A D L s K r e d s f o r e n i n g, K ø b e n h a v n Blegdamsvej 3, bygning (lige i starten af kemi-gangen) København N tlf: web: FADLs Sekretariat har åbent for personlig og telefonisk henvendelse mandag, tirsdag og torsdag kl og kl E - M A I L A D R E S S E R Formand Morten Andresen Bogholder Helle Dahl Sekretariatskoordinator Line Frank Kursussekretær Marie Rosenørn Vi har nu lagt et efterår præget af valg til alverdens organer bag os. Vi opnåede valg til Repræsentantskabet i København for første gang siden 1998, hvilket i positiv grad er med til at sætte fokus på FADLs aktiviteter og samtidig understrege, at FADL er en dynamisk forening, der til enhver tid bevæger sig i den retning, de siddende repræsentanter vælger. Det har vist den direkte mulighed for som medlem at præge vores fælles forening. Der skal også i fremtiden være kort afstand mellem det enkelte medlem og beslutningerne i foreningen. Derfor har vi fra Repræsentantskabets side slået bremserne i, ift. projektet om at samle mere magt i Hovedforeningen. Der bliver i løbet af foråret set på, om der kan formuleres nye forslag til effektivisering af beslutningsgangene, uden at det fjerner den nære medlemsindflydelse. FADL flytter hjemmefra Vi tog i efteråret konsekvensen af den fortsat dårlige behandling af de studerendes egen forening fra fakultetets side. Repræsentantskabet har købt Universitetsbogladens gamle administrationslokaler på Blegdamsvej 26 lige over for Panum Instituttet, og vi flytter foreningens aktiviteter derover til sommer. Det er dybt beklageligt, at fakultetet ikke støtter op om en stærk studenterforening, der gang på gang samler bolden op, når fakultetet taber den. Fx når FADL arrangerer et kursus i ortopædkirurgisk undersøgelsesteknik målrettet 3. semester, eller når FADL sikrer grundlaget for flere af de studentersociale grupper på Panum. Det er beskæmmende, at fakultetet ser med skyklapper på kortsigtede økonomiske gevinster fra Fader Ralf frem for at fostre et aktivt og spændende studentermiljø på Panum. Det ville jo netop gøre det attraktivt for de studerende at udføre den grundforskning på Panum, Ulla Wæver så brændende ønsker. Det er især trist med det nye studenterhus, der mest af alt ligner en fiks måde at deportere de aktive studerende, mens fakultetet tjener flere penge på husleje fra de eksterne lejere i en bygning med dårlige fysiske rammer. bedre kursusfaciliteter og øget frihed ved arrangementer på skæve tidspunkter. Desværre er flere muligheder i denne verden jo som regel også ensbetydende med flere udgifter. Og vi kan selvfølgelig heller ikke undslå os fra de udgifter, der naturligt følger med at eje en lejlighed. Det betyder, at vi trods en ganske stram økonomisk politik ift. foreningens drift de sidste par år, ikke vil kunne få balance i budgettet med de kommende udgifter. Repræsentantskabet mødes derfor den 7. februar, hvor temaet vil være kontingentfastsættelse for foråret På nuværende tidspunkt er det mest sandsynlige udfald, at vi vender tilbage til vores tidligere kontingent på kr. 800,- per semester. Det mener vi er godt givet ud for en sikring af foreningens fremtidige aktiviteter og en forbedret medlemsservice - og selvfølgelig også for det stærkt forøgede kursusudbud, vi har præsenteret det sidste år. Renoveringsarbejdet i kredsforeningens nye lejlighed bliver færdigt tidligt på sommeren og gør, at vi forhåbentligt kan byde alle velkommen i lokalerne til efterårssemestret Overenskomstforhandlinger igen! Mens lejligheden fylder meget lokalt, begynder forberedelserne til OK 08 atter at fylde meget i Hovedforeningen. Det handler om opkvalificering af forhandlingsdelegationen, indsamling og prioritering af krav - og så selvfølgelig selve forhandlingerne med vores nye modpart: Danske Regioner. En indledende plan satser på et færdigt resultat i slutningen af Vi vil gerne skabe en mere synlig proces denne gang. Det indbefatter bl.a. lokale arrangementer i København, Odense og Århus samt muligheden for at følge forløbet fra start til slut på vores hjemmeside. Om alt går vel, får vi også en ny hjemmeside i løbet af sommeren. En side, der især lover øget funktionalitet i forhold til Vagtbureauet og tilmelding til FADLs kurser. Glæd jer! Morten Andresen Formand, FADL København 20 Flere muligheder og flere udgifter At FADL får sit helt eget sted, giver mange nye muligheder for medlemsaktiviteter: Fx

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n F o r å r 2 0 0 8 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 Tillidsrepræsentanterne side 18 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser

Læs mere

Velkommen til forårssemesteret 10!

Velkommen til forårssemesteret 10! SemesterHÆFTE Forår 2010 1 Semesterhæftet udleveres til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900 F A D L s V a g t b u r e a u Blegdamsvej

Læs mere

forår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

forår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester forår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 9 Akkreditering.

Læs mere

Velkommen til forårssemesteret 09!

Velkommen til forårssemesteret 09! SemesterHÆFTE forår 2009 1 Velkommen til forårssemesteret 09! Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900 F

Læs mere

Semester. forår. Københavns Vagtbureau

Semester. forår. Københavns Vagtbureau Semester forår 2014 Københavns Vagtbureau Velkommen til forårssemesteret 14 Vi byder nu igen velkommen til et nyt FADL semester og ser især frem til at møde vores nye Russere, og til at informere om de

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL EFTERÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset

Læs mere

Velkommen til Efterårsemesteret 09!

Velkommen til Efterårsemesteret 09! SemesterHÆFTE Efterår 2009 1 Velkommen til Efterårsemesteret 09! Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900

Læs mere

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau Semester Efterår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

Forår. Semester. indholdsfortegnelse. Københavns Vagtbureau

Forår. Semester. indholdsfortegnelse. Københavns Vagtbureau Semester Forår 2012 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SV-kursus kursusindhold. 7 SV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

forår Semester Københavns Vagtbureau

forår Semester Københavns Vagtbureau Semester forår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2015

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2015 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2015 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus

Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus Hold 21 - Aarhus Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus A Introduktion og adgangstest Tirsdag 22. september 18.15 22.15 3. sal B Hospitalsinfektioner/hygiejne Lørdag 26. september 8.00 12.00 2. sal +

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Sygeplejestuderende på Modul 2 1.kliniske periode. Sygepleje, Anatomi & fysiologi Sundheds- og sygdomsbegreber : Hygiejne: Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser.

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog Klinisk undervisning Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Hold 2012 1 Hensigten med de kliniske undervisningsdage

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger Studiespørgsmål og oversigt over emneuger EMNE UGE TOVHOLDER Respiration Dorte G Ernæring og væske Dorte J Mobilisering og lejring Anette Udskillelse Maj-Britt Kredsløb Karin At arbejde med ovenstående

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER Vikarbestilling Quickguide Version 4.0 Kære Vikarbestiller, Psykiatriens Vikarcenter vil med denne lille pjece gerne give dig et redskab, der hurtigt hjælper dig med at bestille

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion Sygeplejevikarkursus FORÅR 2016 Aarhus Hold 3 Aarhus Tirsdag 23. februar 18.15 22.15 3. sal B Den kredsløbspåvirkede Lørdag 27. februar 8.00 12.00 2. sal + 3. sal C Den nyopererede Lørdag 27. februar 12.30

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar sal

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar sal Sygeplejevikarkursus FORÅR 2016 Aarhus Hold 3 Aarhus A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar 18.15 22.15 3. sal B Hospitalsinfektioner og hygiejne Lørdag 27. februar 8.00 12.00 2. sal + 3. sal

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Emneområder og studiespørgsmål

Emneområder og studiespørgsmål Emneområder og studiespørgsmål EMNE UGE TOVHOLDER Hygiejniske principper, personlig hygiejne og hudpleje Ernæring, væske og udskillelse Mobilisering, lejring, søvn/hvile og aktivering. Kredsløb, respiration

Læs mere

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt Opgaver: Lungernes anatomi og fysiologi. Obs. af pt en; (fysisk) Rygning, respiration (overfladisk, asymmetrisk) Frekvens, farver, smerter BT, P, TP og saturation (psykisk) Angst, reaktioner (hyperventilation,

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 2. periode Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sengeafdelinger 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke som områder

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning og gennemførelse (i alt maks. 3 ) Maks. Dine 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Ortopæd- og kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Implantation af pacemaker

Implantation af pacemaker Implantation af pacemaker 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 5 3. Hvorfor pacemaker?... 6 4. Generel information... 6 4.1 Forberedelse hjemmefra... 6 4.2

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere og koordinatorer på

Læs mere

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Indholdsfortegnelse: 1. Opsætning af arbejdstidsplan for at bestille vikarer... 1 2. Bestilling af vikar... 2 3. Bestillingsbilledet... 3 4. Oplysningerne

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 7 Temamøde 8 Kurser 8 9 Rygestop 10-11 Motionstilbud 11 Uderådgivning 10 12 Lad dig inspirere Åbningstider Mandag

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere