Semesterhæfte F O R Å R F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17"

Transkript

1 F O R Å R F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side Medlemsfordele side Kurser side Semesterhæfte

2 F O R O R D Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye studerende i København. Oplag: F A D L s V a g t b u r e a u Blegdamsvej 4, 2. sal 2200 København N Tlf: Fax: Tlf.svarer for flyverhold: T e l e f o n e n e r å b e n f o r v a g t f o r m i d l i n g Alle dage døgnet rundt, dog kun akutte opkald fra kl. 22. Opskrivninger til vagt foretages kun i tidsrummet K o n t o r e t e r å b e n t Alle hverdage undt. fredag: Fredag: E - m a i l a d r e s s e r Direktør - Peter Andersen Velkommen til forårssemesteret Vagtbureauet kan endnu en gang byde velkommen til et nyt semester i et sundhedssystem, der er i rivende udvikling. Vi skal fra 1. januar i år således vænne os til at tale om regioner frem for amter og H:S, og psykiatrien udskilles i en separat funktion. FADL søger fra starten at blive en kvalificeret samarbejdspartner og hermed søge den største indflydelse og de bedste betingelser for medlemmerne. FADLs Vagtbureau har siden 1950 erne haft den målsætning at være et aktivt og attraktivt bindeled mellem de medicinstuderende og pleje- og hospitalsafdelingerne. De studerende skal tilbydes valgmulighed mellem gode vagter, der både er økonomiske attraktive og samtidig tilbyder en mulighed for at lære hospitalssystemet at kende indefra gennem et alsidigt udbud af vagtmuligheder. Hospitalerne skal ligeledes kunne regne med, at det er kvalificerede vagttagere, der møder op. psykiatriområdet og vagtforløbene, flere kvalificerende undervisningstilbud ifm. holdene og en større kontakt til hospitalerne. Ligesom der på it-siden vil komme forbedringer af hjemmeside og administration af vagtopskrivningen. Semesterhæftet er i lighed med tidligere opbygget med en Vagtbureaudel og en Kredsforeningsdel. Et god råd; læs begge dele! Få et godt indblik i din FADL-verden her på dit studie i København, og gem hæftet til senere opslag for praktiske oplysninger mm. Husk også på, at du altid er velkommen til at ringe eller komme forbi Vagtbureauet. Brug vores hjemmeside: når du skal søge information om jobtilbud til holdene, aktuelle lønsatser, åbningstider, rejseplan eller når du skal tilmelde dig til vores kurser. På hjemmesiden kan du også se jobannoncerne før de kommer i MOK, da den opdateres dagligt, ligesom du kan søge på holdpladser via hjemmesiden. Regnskabschef - Betina Pilborg Hansen Bogholder - Inge Schultz Lønbogholder - Gyda Kromann Vagtafdelingen - Helen Bilde Ekspedition Beate Jørgensen, Kirsten Carstens, K u r s u s a f d e l i n g Tina Berthou Jepsen, kursussekretær telefon Gry Orkelbog, administrativ sygeplejerske telefon Kursusafdelingen har lukket den første onsdag i måneden. FADLs Vagtbureau tilbyder i princippet to typer af vagter; de såkaldte løsvagter på somatiske/psykiatriske afsnit samt vagter på de mange forskellige vagthold. Mulighederne for at få vagter er meget store på begge typer, da vi dagligt har udækkede løsvagter og konstant søger holdmedlemmer til de mange etablerede og nye vagthold. Vi har i dag næsten udelukkende vagthold på hospitalsafdelinger og udbuddet er meget varieret og tilpasset efter de forskellige semestertrin. Vi kan bl.a. nævne stikke- og biopsihold, cardiologi- og dialysehold, lægesekretær/skadestuehold, intensivhold, medicingiverhold, psykiatrihold samt de mere klassiske SPV og VT hold. Vagtbureauet tilpasser løbende udbuddet af holdtyper og vil også kunne tilbyde deciderede sommerhold, der giver en glimrende mulighed for i god tid at planlægge arbejdet i sommerperioden. FADL i København præsenterer i forlængelse med dette semesterhæfte også det nye logo og den nye grafiske profil, som vi vil anvende fremover. Vi ønsker at sende et mere tidssvarende signal til såvel medlemmer som sundhedssektoren, og vi håber, at alle vil tage vel imod dette. Vi glæder os til at se Jer tilbage til et nyt forårssemester med mange gode og interessante vagter! Specielt til Jer nye Russere; velkommen til et særdeles spændende studie, og en aktiv FADL-karriere. Peter Andersen Direktør, Vagtbureauet I det kommende semester vil FADLs Vagtbureau sætte mere fokus på bl.a.

3 A k k r e d i t e r i n g e r d i t a n s v a r! Den blev de nye regioner en realitet. Derfor er vi nødt til at have fælles akkrediteringsregler for alle hospitaler. Det betyder, at det ikke længere er muligt at tage vagter gennem FADL København, hvis du ikke har et gyldigt stamkort. For dig som har en dispensationsaftale eller arbejder på et hold gælder samme regler, uanset hvor holdet arbejder. Opfylder du ikke akkrediteringskravene pr må du forvente, at du mister din plads på holdet. For at opfylde akkrediteringskravene skal du have gennemgået de to akkrediteringskurser; Brandforebyggelse og Basal Genoplivning med defibrillering. Derudover skal du en gang om året gennemføre den elektroniske brandtest på Trygbrandskoles hjemmeside. Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplysninger fra Panum, og endelig skal vi tage et billede af dig. Vagtbureauet kan ikke dispensere for disse akkrediteringskrav. Har du endnu ikke taget de to akkrediteringskurser, og ønsker at arbejde gennem FADL, skal du kontakte Vagtbureauet og blive skrevet op hurtigst muligt. Der vil blive oprettet ekstra kurser i det omfang der er behov for det, dog skal der være tilmeldinger nok før vi opretter et hold. Har du mistet dit stamkort? Kom op på Vagtbureauet - vi laver et nyt til dig på 30 sek. (Såfremt du har gennemført den elektroniske brandtest til tiden.) Det koster kr. 20,00 det samme som et navneskilt uden logo, bare meget pænere. Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller generelt om akkrediteringskravene, er du altid velkommen til at ringe til Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden. Til dig som ikke lige kan huske, hvordan man gør det der med brandskolen S E H E R : Vejledning til den elektroniske test på Tryg Brandskole 1. Gå ind på adressen 2 I rullemenuen til højre vælger du FADL s Vagtbureau som institution. Dit login er din fødselsdato og dine initialer med stort og uden mellemrum. Et login kunne f.eks. være: HJ. Vær opmærksom på, at der altid kun er to initialer. Mellemnavne indgår aldrig. Dit password er: Husk at aflevere lønsedler senest den 16. i måneden Kl Når du har indtastet disse oplysninger, trykker du ok, og selve testmodulet åbner i et nyt browservindue. 4. Du er nu klar til at gennemføre og bestå testen. 5. Øverst på siden findes seks ikoner: Introduktion, Forebyg, Alarmér, Sluk, Red og Test. 6. Vælg først Introduktion og følg denne. Herefter er testen selvforklarende. 7. Vigtigt: Når du har gennemført alle fire moduler vil der nederst på siden, eller hvis du klikker på Min side øverst til venstre, fremkomme en Tro og love erklæring. Den SKAL du svare OK til for at bestå kurset 100%. 8. Har du problemer med programmet, kan du vælge menupunkterne Vejledning og Support i venstre side af skærmen. Løser dette ikke dine problemer, kan du kontakte Vagtbureauet på eller HUSK: BRANDTESTEN SKAL GENTAGES ÉN GANG OM ÅRET!

4 S y g e p l e j e v i k a r k u r s u s ( S P V - k u r s u s ) Sygeplejevikarkurset giver dig de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal man selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar. Kompetenceområde efter endt sygeplejevikarkursus : Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af somatiske og psykiatriske patienter. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for patientens behov, og kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for SPV-vagtens kompetenceområde. Sygeplejevikarkurset består af ca. 76 timers casebaseret undervisning med praktisk og teoretisk undervisning. Du skal være aktivt deltagende i alle moduler. Undervisningen varetages af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter og FADL vagter. Pensum er bogen Sygeplejevikar håndbogen samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et sygeplejevikarkursus. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside på under København og derefter Tilmelding SPV. Der er 100 % mødepligt på sygeplejevikarkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af SPV-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et SPV-kursus i resten af semestret samt hele næste semester Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker kan på visse betingelser få meritoverført dele af deres tidligere studium til SPV-kurset. Vurderingen er individuel. Dokumentation skal afleveres i kursusafdelingen på Vagtbureauet. Du vil efter endt SPV-kursus blive tilbudt en plads på et fast SPV-hold. Tildeling af semestrets sygeplejevikarkursus Hvert hold består af 16 deltagere. Ansøgerne fordeles ved lodtrækning og modtager skriftlig bekræftelse med alle praktiske oplysninger. Ældre semester studerende har fortrinsret. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Sygeplejevikar Håndbogen, Kursushæfte og øvrigt materiale på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har bestået de krav, der stilles til en sygeplejevikar. I n d h o l d Sygeplejevikarkursus er modulopbygget, og består af i alt 20 moduler Modul A - Adgangstest (1 time): Adgangstesten er en multiple-choice test baseret på bogen Sygeplejevikar Håndbogen. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten på modul A, skal du kontakte adm. sygeplejerske Gry Orkelbog for aftale om en ny tid til adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Modul B Introduktion (2,5 times undervisning): Introduktion til sygeplejevikarkursus. Hvad forventes der? Kort om en typisk SPV-vagt SPV-vagtens ansvar og kompetenceområde Sygepleje og grundlæggende behov Nøglebegreber i sygeplejen Omsorgsbegreber Tavshedspligt Arbejdsskader Dokumentation i sygeplejen Den gode rapport Fordeling af følgevagter og eksamenstidspunkt. Modul D Hud og infektioner (3 timers undervisning): Huden/slimhinder Decubitus Hospitalsinfektioner og forebyggelse af disse. Den infektiøse patient Skyllerum og dets funktion Smerter Medicin I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul F Hjerne og kommunikation (4 timers undervisning): Livsforløb og udviklingsfaser i menneskets liv Kommunikation og pædagogik til patienter Kulturforståelse og tværkulturel kommunikation Påvirkninger af hjerne og bevidsthed De hyppigst forekommende sygdomme (Demens, Apoplexi, Parkinsons sygdom) Den konfuse og urolige patient I ovenstående indgår observationer, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation.

5 Modul G Ernæring og udskillelser (4 timers undervisning): Ernæring til patienter Væskebalance Diverse væskeudskillelser Defækation Infusioner Dræn I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul H Kredsløb (3 timers undervisning) Kredsløb Teoretisk gennemgang af blodtryk og pulstagning. Den akutte patient /choktyper Søvn og hvile for den indlagte patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul I Praktisk repetition (4 timers undervisning) Praktisk og teoretisk repetition af de på nuværende tidspunkt gennemgåede emner indenfor: Huden/slimhinder Hjerne og kommunikation Ernæring og udskillelse Kredsløb Det forventes, at man deltager aktivt i disse timer. Modul J Respiration og døden (3,5 times undervisning) Den normale respiration Den respiratorisk dårlige patient inkl. lejring De hyppigst forekommende respiratoriske sygdomme Iltterapi Døden og den døende I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul K Hygiejne (3,5 timers undervisning) Personlig hygiejne Immobilitetskomplikationer Lejring til den immobile patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Du skal påregne, at du skal vaske andre og selv blive vasket af andre. Modul E og O Forflytningskursus (3, timers undervisning) Begge moduler er praktisk og teoretisk opbygget. Det forventes derfor, at man deltager aktivt. Husk praktisk tøj og fodtøj. Kort om anatomi Det naturlige bevægemønster Løfte- og arbejdsprincipper teoretisk Praktisk vægtoverførings principper Praktisk patientløft Mobilisering til den immobile patient Introduktion til hjælpemidler Pædagogiske principper Modul L Repetition 2 (4 timers undervisning) Praktisk repetition af alle modulers indhold ud fra cases Introduktion til behovsopgave Introduktion til modul Q eksamen Modul M og N Psykiatri (9 timers undervisning) De psykiatriske sygdomme. Psykiatrisk sygdomsopfattelse, psykoseforståelse og diagnostik Behandlingsformer De psykiatriske afdelinger Retspsykiatri I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetence område og dokumentation samt rapportgivning. Følgevagter Efter den praktiske og teoretiske modulundervisning tages følgevagter: 2 à 8 timer på en somatisk afdeling Der gøres opmærksom på, at man ikke kan bytte afdeling kursisterne imellem På følgevagten får du muligheden for at afprøve/øve dig i den praktiske sygepleje, guidet af afdelingens sundhedspersonale Efter følgevagterne skrives en behovsopgave med udgangspunkt i kommunikation og praktisk sygepleje til en af dine patienter. Modul P Behovsopgave og Rep.3 (2 timers undervisning) Behovsopgaven afleveres på Vagtbureauet efter givet dato og tid. (kursusbrev) Gennemgangen af de rettede opgaver foregår i hold af 4 kursister à 1 time Rettelsen og gennemgang varetages af undervisende sygeplejerske, og skal godkendes af denne før du kan gå til eksamen Praktisk repetition ud fra kursistens behov og ønsker. Undervisningen foregår i hold af 4 kursister à 1 time. Modul Y Basal genoplivning (3 timer) Akkrediteringskrav Hvordan konstaterer man hjertestop og alarmerer korrekt? Information om SPV-vagtens arbejdsopgaver i forbindelse med genoplivning Undervisning i basal genoplivning

6 Modul X Elementær brandbekæmpelse (4 timer) Akkrediteringskrav Gennemgang af de mest hyppige årsager til hospitalsbrande Korrekt alarmering Bekæmpelse af div. typer brande Nødflytning m.m. Husk praktisk tøj. OBS. Efter modul X skal der på laves en brand opfølgning. Brandopfølgningen skal være udført inden modul C, da du ellers ikke kan modtage et akkrediteringskort. Vejledningsfolder udleveres ved kursusstart. Modul Q Eksamen SPV-eksamen består i ca. 45 min. praktisk og mundtlig prøve. Du evalueres af din erfarne sygeplejerske og FADL vagter. Du har i alt 2 forsøg til at bestå eksamen. Består du ikke den første eksamen, kan du tildeles ekstra moduler, som du skal gennemføre, før du kan gå til eksamen igen. Du skal kontakte kursusafdelingen dagen efter din eksamen for tid til de ekstra moduler og ny eksamen. Består du ikke anden gang, har du mulighed for at gentage hele kurset i næste semester. Modul C Orientering på Vagtbureauet (2 timer) Gennemgang af vagtbestilling og vagttyper De forskellige muligheder for vagtarbejde (Opskrivningsregler, chancevagter) Løn Sygedagpengeregler m.m. Mød op i god tid (ca. 20 min før modul start), da kursusafdelingen tager fotografi af alle kursusdeltagere til akkrediteringskortet. Alle kursister får udleveret et akkrediteringskort ved aflevering af underskrevet og evalueret kursushæfte. Bindingsvagter Efter bestået Sygeplejevikarkursus, skal du afholde 12 lønnede vagter inden for tre måneder. Bindingsvagter betragtes som en del af sygeplejevikarkurset, og kurset kan derfor annulleres ved manglende vagtbinding. Kursusløn Hvis du inden for et år efter orienteringstimen afholder 200 vagttimer, får du kursusløn efter gældende overenskomst svarende til 36 timers SPV dagtimeløn. Hvis der er spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , mail eller På de følgende sider kan du se planen over SPV kurserne i foråret Tilmeldingsfristerne er som følger Hold F07-01 Mandag den 31/1-07 kl Hold F07-02 Onsdag den 7/2-07 kl Hold F07-03-F07-10 Onsdag den 14/2-07 kl Tilmelding kan ske via hjemmesiden HUSK: Du skal være medlem af FADL i København inden tidsfristen udløber på det kursus du søger.

7 S P V - v a g t e n s n o r m a l e k o m p e t e n c e o m r å d e r Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: Klinisk observation og rapport: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, træthed eller psykisk uklarhed. Temperatur- og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hutsonmaske, anlagte dræn, kath. o.lign. Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. Praktisk sygepleje: Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad), mundpleje (bl.a. sugning i mundhule), øjen- og næsepleje, frisering og barbering samt tøjskifte. Sengeredning med og uden patient i sengen. Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose samt kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, fratagning af urin- og afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler. Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær. Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab. Assistance til indtagelse af medicin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation med patienter og pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. Assistance ved hjerte- og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. (Efter gennemførelse af særskilt kursus). Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport. Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer. Istandgørelse af døde og omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning.

8 S P V - K U R S U S F O R Å R Modul F07-01 F07-02 F07-03 F07-04 F07-05 A+B PA: Lørdag PA: Mandag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Lørdag Test og introduktion. 09:00 12:30 17:15 20:45 17:15 20:45 09:00 12:30 09:00 12:30 PANUM/ 3½ time D Hud og infektioner PA: Søndag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag Somatik 3 timer 09:00 12:00 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 PANUM/ E FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag Forflytning I. 3,45 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ F Hjerne+kommunik. PA: Mandag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Torsdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PANUM/ G Ernæring+udskill. RH: Lørdag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Lørdag RH: Lørdag Somatik. 4 timer 13:30 17:30 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 13:30 17:30 RH/ H - Kredsløb PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Mandag PA: Tirsdag Somatik. 3 timer 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Lørdag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Mandag Somatik. 4 timer 09:00 13:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 RH/ J Respiration+ døden PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Onsdag Somatik. 3½ time 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 PA/ K - Hygiejne RH: Mandag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Torsdag Somatik. 3½ time 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 RH/ L Repetition 2 RH: Mandag RH: Mandag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 13:30 17:30 09:00 13:00 RH/ M + N PA: Søndag PA: Lørdag PA: Søndag PA: Søndag PA: Søndag Psykiatri. 9 timer 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 PANUM/ O FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag Forflytning II. 3 timer 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 FRB/ Opgaveaflevering: VB/ Fredag kl. 13 Onsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Torsdag kl. 13 P - RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag Behovsopgave + Rep. 3 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller Holdopdelt 2 timer 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 RH/ Q FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag Eksamen. 1 time FRB/ Mellem 16:30 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag Orientering. 2 timer 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 VB/ Y eller eller eller eller eller Genoplivning. 3 timer 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 X Onsdag Mandag Tirsdag Tirsdag Torsdag Brand. 4 timer R Følgevagter 2x8 timer Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden:

9 S P V - K U R S U S F O R Å R F07-06 F07-07 F07-08 F07-09 F07-10 PA: Mandag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Mandag :15 20:45 17:15 20:45 09:00 12:30 09:00 12:30 17:15 20:45 PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Tirsdag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Torsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 RH: Onsdag RH: Søndag RH: Mandag RH: Mandag RH: Lørdag :00 21:00 09:00 13:00 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 RH: Søndag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag :30 17:30 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PA: Mandag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag :30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Søndag RH: Søndag RH: Mandag :30 21:00 17:30 21:00 09:00 12:30 13:00 16:30 17:30 21:00 RH: Onsdag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Onsdag RH: Onsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PA: Lørdag PA: Søndag PA: Lørdag PA: Søndag PA: Lørdag :00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 + ½ søndag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 Fredag kl. 13 Onsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag :45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 VB: Mandag VB: Tirsdag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag :30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 18:30 20:30 16:30 18: eller eller eller eller eller :20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 Torsdag Onsdag Torsdag Onsdag Torsdag Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden:

10 V e n t i l a t ø r k u r s u s ( V T - k u r s u s ) På ventilatørkurset lærer du om pleje og observation af respirationsinsufficiente og andre kritisk syge patienter, og får kendskab til intensive behandlingsprincipper. Arbejdet foregår hovedsageligt på intensiv afdelinger, men kan også være på patienternes bopæl. Kurset Ventilatørkurset består af 19 timers teoretisk og praktisk undervisning samt to dage à 8 timer på operationsgang og to dage à 8 timer på en intensiv afdeling. Undervisningen varetages af erfarne FADL vagter og sygeplejersker. Pensum er bogen Ventilatør håndbogen, samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav og tilmelding Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et ventilatørkursus. Ved tilmelding skal vedlægges eksamensudskrift. Der er 100 % mødepligt på Ventilatørkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af VT-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et VT-kursus i resten af semestret samt hele næste semester. Du skal have mindst 400 SPV-timer og vi regner kun med de SPV- timer, som du har modtaget løn for. Timer på Stikkehold og lægesekretærhold tæller ikke med. Du skal have bestået 3. semester og have et gyldigt akkrediteringskort. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Såfremt der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere med flest SPV-timer blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Om holdarbejde Når du har bestået VT-prøven, vil du blive tilknyttet et VT- flyverhold. Du kommer med til det først kommende holdmøde efter, du har bestået VT-prøven. Her vil du blive introduceret til holdstrukturen og planlægning af vagter. Information om ovenstående vil du modtage i et brev på prøvedagen. Du får en bedre løn som ventilatør, men der stilles også større krav både på det faglige og det kollegiale område: Holdmedlemmerne er forpligtet til selv at dække hinandens vagter ved sygdom, og man skal altid blive på en vagt, indtil man er blevet afløst. På flyverholdene, som alle nyuddannede ventilatører placeres på, har man ret og pligt til at dække min. fire vagter pr. måned. I n d h o l d På kurset bliver teori og praksis gennemgået samtidig. Derfor foregår undervisningen primært på en intensiv afdeling, hvor der er god mulighed for at se og træne de færdigheder, som kræves af en ventilatør. Undervisningen foregår i hold á 12 personer. Holdene er dog opdelt i grupper med 6 personer til lektionerne 1, 2 og 4. I de fleste lektioner indgår cases, der omhandler de for lektionen relevante problemstillinger. Orienteringstime Kurset indledes med en adgangstest (multiple choice), der skal sikre at ventilatørhåndbogen er læst. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten, skal du kontakte adm. sygeplejerske Gry Orkelbog for aftale om en ny tid til en adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Herudover vil der være en kort introduktion til arbejdet på VT-flyverholdene. Operationsgang I den første uge af kurset skal du afholde to dage på operationsgang á 8 timer. Dagene og sted bliver tildelt efter førsttil-mølle princippet ved afhentning af kursusmaterialet. Der gives ikke dispensation for afholdelse af disse. Lektion 1 Respiration: I denne lektion undervises i ilt - terapi og overtryksventilation. Man lærer om indikationer, bivirkninger og udstyr til basal ilttilskud med stigende flow, til manuel ventilation, intubation og respirator behandling. Respiratoren bliver gennemgået grundigt. Der undervises i CPAP, trachealsugning, fugterudstyr og hvordan den respirationsinsufficiente plejes og observeres. Lektion 2 Hjerte og kredsløb: Her gennemgås hvordan hjerte og kredsløb monitoreres, hvilke faktorer der påvirker kredsløbet hos kritisk syge patienter og hvordan patologiske tilstande behandles. Der vil også blive undervist i væsketerapi, blodgas-analyse og diagnosticering, behandling af chok samt genoplivning. 10

11 Lektion 3 Samarbejde, psykisk pleje, ernæring & børn: I denne lektion gennemgås ventilatørens samarbejde med det øvrige personale, og hvad de forventer, FADL vagter kan. Der undervises i pleje og observation af såvel det syge uintuberede som det syge intuberede barn, samarbejde med forældre og akutte situationer med børn. Psykisk pleje vil blive berørt, så kursisten har kendskab til kommunikation med patienter og pårørende, patienters oplevelse af at være i respirator, risici for psykiske komplikationer og sorgreaktioner. Principper for ernæring af kritisk syge patienter gennemgås. Lektion 4 Repetition: Her gennemgås og repeteres de fleste af de praktiske ting, der tidligere er demonstreret i 1. og 2. lektion. Prøve Prøven består af en teoretisk test i form af en multiple choice prøve af 30 min. varighed samt en praktisk prøve af ca. 20 min. varighed. Begge delprøver skal bestås. Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen dagen efter for ny tid til en prøve. Man har to forsøg til at bestå VTprøven. Følgevagter Som en del af kurset skal du afholde to følgevagter á 8 timer, som bliver tildelt af Vagtbureauet. Disse afholdes inden tre uger efter endt prøve. Du må ikke afholde vagter på dit flyverhold, før du har haft alle følgevagterne og afleveret dit kursushæfte på Vagtbureauets kursusafdeling. Vagtbinding Efter endt kursus skal du tage mindst 12 vagter inden for 6 måneder. Derefter er kurset godkendt. Såfremt dette ikke overholdes annulleres kurset. Kursusløn Dit kursus bliver honoreret med 20 timers grundløn, hvis du et år efter afsluttet kursus har afholdt 200 VT timer. Hvis du har spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , mail eller V T - v a g t e n s n o r m a l e k o m p e t e n c e o m r å d e r Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV- arbejde og ved afsluttet VT- kursus have opnået færdigheder i og viden om: Respirationsanatomi og -fysiologi, samt kredsløbsfysiologi og kardiologi. Basal syre-base fysiologi, a-punkture og vurdering af disse Specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP. Respirator modus, herunder volumen- og trykkontrolleret. Apparatur til brug ved manuel ventilering, samt udførelse heraf. CPAP- og PEEP behandling. Sugning i nedre luftveje og blindsugning. Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse. Fysisk og psykisk pleje. Specielle forhold når børn er patienter. Kommunikation med intuberede patienter. Choktyper og behandling heraf. Hjertestopprocedure. 11

12 V T - K U R S E R f o r å r hold à 12 personer HOLD A Orientering: Mandag 12/ Panum Lektion 1*: Lørdag 17/ RH Søndag 18/ RH Lektion 2*: Onsdag 21/ RH Torsdag 22/ RH Lektion 3: Lørdag 24/ RH Lektion 4*: Mandag 26/ RH Mandag 26/ RH Prøve*: Tirsdag 27/ RH Tirsdag 27/ RH HOLD B Orientering: Mandag 26/ Panum Lektion 1*: Lørdag 03/ RH Søndag 04/ RH Lektion 2*: Onsdag 07/ RH Torsdag 08/ RH Lektion 3: Lørdag 10/ RH Lektion 4*: Mandag 12/ RH Mandag 12/ RH Prøve*: Tirsdag 13/ RH Tirsdag 13/ RH HOLD C Orientering: Mandag 12/ Panum Lektion 1*: Lørdag 17/ RH Søndag 18/ RH Lektion 2*: Onsdag 21/ RH Torsdag 22/ RH Lektion 3: Søndag 25/ RH Lektion 4*: Mandag 26/ RH Mandag 26/ RH Prøve*: Tirsdag 28/ RH Tirsdag 28/ RH HOLD D Orientering: Mandag 26/ Panum Lektion 1*: Lørdag 31/ RH Søndag 01/ RH Lektion 2*: Tirsdag 03/ RH Onsdag 04/ RH Lektion 3: Søndag 15/ RH Lektion 4*: Mandag 16/ RH Mandag 16/ RH Prøve*: Tirsdag 17/ RH Tirsdag 17/ RH HOLD E Orientering: Mandag 16/ Panum Lektion 1*: Lørdag 21/ RH Søndag 22/ RH Lektion 2*: Onsdag 25/ RH Torsdag 26/ RH Lektion 3: Lørdag 28/ RH Lektion 4*: Mandag 30/ RH Mandag 30/ RH Prøve*: Tirsdag 01/ RH Tirsdag 01/ RH } } } } } TILMELDINGSFRIST: ONSDAG DEN 24/01 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 01/02 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 15/02 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 01/03 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 22/03 KL PÅ VB 12 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

13 B ø r n e v e n t i l a t ø r k u r s u s ( B V T - k u r s u s ) På børneventilatørkurset lærer du basale færdigheder til at arbejde med syge børn i hjemmet og kritisk syge børn på intensiv afdelinger. Efter endt kursus skal du selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger af børn i hjemmet og på hospitalet. Kompetence efter endt børneventilatørkursus: Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af det raske såvel som det kritisk syge barn. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for barnets og forældres behov for derigennem at anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for BVT-vagtens kompetenceområde. Børneventilatørkurset består af 27 timers teoretisk og praktisk undervisning i pædiatrisk sygepleje. Kurset består af 7 moduler. Undervisningen varetages af erfaren sygeplejerske og læge. Pensum er bogen Børn i respirator og den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et børneventilatørkursus. Derudover skal du være ventilatør og have min. 150 VT timer (vi medregner kun de VT-timer som du har modtaget løn for) og et gyldigt akkrediteringskort. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Der er 100 % mødepligt på BVT-kurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Tildeling af semestrets børneventilatørkursus Hvert hold består af 14 deltagere. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere med flest VT-timer blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Børn i respirator og Kursushæftet på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har modtaget og bestået de krav, der stilles som børneventilatør. I n d h o l d Modul 1 Det raske barn (4 timer) Barnets psykologiske, motoriske og sproglige udvikling Sociale færdigheder Ernæring Babypleje I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 2 - Hyppigt forekommende sygdomme hos børn (4 timer) Børnesygdomme Astma/bronkitis hos børn Diarre og obstipation hos børn Forkølelser Børneeksem Diverse infektioner m.m. I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 3 Det respiratorisk påvirkede barn (4 timer) Årsager til kritiske respirationsproblemer hos børn Symptomer hos respirations påvirkede børn Behandling I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 4 Det cirkulatorisk dårlige barn (4 timer) Årsager til kritiske cirkulatoriske problemer hos børn Symptomer hos cirkulatorisk påvirkede børn Behandling I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVTkompetencer og dokumentation. Modul 5 Det neonatale barn og det infektiøse barn (4 timer) De hyppige komplikationer hos neonatal barnet Behandling og pleje til neonatal barnet De hyppigste infektioner hos det kritisk syge barn Sepsis hos børn I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 6 Det neurologisk dårlige barn (3 timer) Årsager til neurologisk påvirkede børn Behandling og pleje af det neurologisk påvirkede barn I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVTkompetencer og dokumentation. Modul 7 Børn og forældre på hospitalet og afsluttende prøve (4 timer) Barnets reaktion på indlæggelsen At være forældre til et sygt barn Kort om kriseteori 13

14 Personalets betydning Børn og forældre af anden etnisk herkomst på hospitalet Diskussion af diverse problemstillinger Prøve Prøven ligger i direkte forlængelse af modul 7. Prøven består af en teoretisk test i form af en multiple - choice prøve på 30 min. Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen dagen efter for en ny tid til prøven. Man har to forsøg til at bestå BVT-prøven. Børneventilatørkurset er først bestået, når du har afholdt din følgevagt og afleveret dit underskrevne kursushæfte på Vagtbureauets kursusafdeling. Hvis der er spørgsmål kontaktes adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail Kursusdatoer Der afholdes BVT-kursus i april. Datoer vil blive annonceret i Mok og på i løbet af marts. Følgevagter Som en del af kurset skal du afholde en følgevagt á 8 timer på en børneafdeling. Den bliver tildelt af Vagtbureauet, og afholdes inden 2-3 uger efter bestået prøve. 14

15 I n t e n s i v k u r s u s ( I K K u r s u s ) Intensivkurset er en overbygning af VT-kurset, hvor FADL-vagten får mulighed for fagligt at videreudvikle sit kompetenceområde. Intensivkurset er primært rettet mod FADL vagter, der arbejder på intensiv afdelinger med sygeplejefaglig kompetence over VT niveau, men kan også søges, hvis man ønsker en overbygning på sit VT-kursus. Kompetence efter intensivkursus: Teoretisk og praktisk indsigt på et højt niveau, der giver færdigheder til at arbejde selvstændigt på en intensiv afdeling, dog altid under sygeplejerskens ansvar og vejledning. Intensivkurset består af ca. 40 timers teoretisk og praktisk undervisning i intensiv terapi, 8 følgevagter à 8 timer, som er en del af kurset og 8 følgevagter, som er en del af oplæringen på intensiv afdelingen. Følgevagterne lønnes med VT-løn. Kursister, der ikke er holdsat, bliver kun tilbudt følgevagter ved holdsætning på et intensiv hold. Der udbetales ikke kursusløn. Undervisningen varetages af erfarne intensiv sygeplejersker og FADL-vagter. Krav og tilmelding Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et intensivkursus. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Ved tilmelding skal vedlægges eksamensudskrift. Der er 100 % mødepligt på intensivkurset. Det er derfor et krav, at man kan alle de planlagte kursusdage. For at kunne arbejde selvstændigt som intensiv assistent på en intensiv afdeling kræves: Bred klinisk erfaring som ventilatør Minimum 400 VT-timer Bestået min. 5. semester Godkendt akkrediteringskort Vær opmærksom på, at vi kun medregner de VT-timer som du har modtaget løn for. Tildeling af pladser på semestrets intensivkursus Hvert hold består af 6 10 deltagere. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere der allerede er ansat på en intensiv afdeling blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes kursusmateriale og kursushæfte på Vagtbureauet. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har modtaget og bestået de krav, der stilles til et intensiv holdmedlem. I n d h o l d Da kurset er under revidering, kan der opstå forandringer i nedenstående. Prøve Prøven består at en casebaseret skriftlig prøve på 1 time. Består man ikke, skal kursusafdelingen kontaktes dagen efter med henblik på en ny prøve. Man har 2 forsøg til at bestå IK-prøven. Hvis den ikke bestås 2. gang, skal kurset tages om. Følgevagter Det er et krav, at man tager 8 følgevagter à 8 timer som en del af kurset, og 8 følgevagter som en del af oplæringen på intensiv afdelingen, hvis man skal arbejde på et intensiv hold. Følgevagterne lønnes med VT-løn. Hvis der er spørgsmål kontaktes adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail Kursusdatoer Der afholdes intiensiv kurser i marts og april. Datoer vil blive annonceret i MOK og på i løbet af februar. 15

16 A r b e j d e p å h o l d i s t u d i e t i d e n Arbejde på hold i studietiden Igennem det sidste år har der hos FADLs Vagtbureau i København været en markant stigning i nye hold tilbud og udvidelse af eksisterende hold. I alt er det blevet til 22 nye hold i 2006 og dermed er vi oppe på 41 velkørende hold. Der kan bl.a. nævnes nye medicingivende hold, klinisk biokemiske hold, lægesekretærvikarhold på skadestue og nyt Intensivhold m.fl. Denne udvikling giver ikke kun mulighed for en højre løn, men er også en unik chance for, at du i din studietid tilegner dig en uvurderlig viden og praktisk erfaring, som kan komme dig til gode som færdig kandidat. Vi vil i forårsemesteret arbejde videre på at starte nye hold, med ekstra fokus på specialehold, som er tilegnet FADL-vagter inden for alle kompetenceniveauer og semestertrin. Vores fokusområde vil især være inden for psykiatri, sygeplejefaglig vejledning og kompetenceudvikling på holdene. Dette vil sikre dig en mulighed for en FADL karriere fra 1. til 12. semester, der hele tiden vil give dig faglig udfordring og bred klinisk erfaring fra mange forskellige specialer. Hvis du har forslag til nye hold, er du velkommen til at kontakte Vagtbureauet. For at arbejde på hold skal du bl.a.: Være medlem af FADL Have bestået relevant FADL kursus Have gyldigt akkrediteringskort Tage minimum 4 vagter pr. måned Arbejde under FADLs kollegiale vedtægter og Vagtbureauets regler Ønsker du information om arbejde/regler på hold, eller en vejledning om dine konkrete muligheder, er du velkommen til at komme op på Vagtbureauet og tale med adm. sygeplejerske Gry Orkelbog. Ø n s k e r d u : At arbejde på: Flyverhold, Stikkehold, Neurofysiologiskhold, Kardiologihold, Dialysehold Lægesekretærhold, Hjemmehold, Biopsihold, Intensivhold, m.fl. Intensiv oplæring på de forskellige afdelinger Tilegnelse af uvurderlig viden og praktisk erfaring S å h o l d ø j e m e d d e m a n g e j o b a n n o n c e r Fast tilknytning til en afdeling og dermed også specialeerfaring Højere løn i din studietid Planlagte vagter - du er sikker på at få p å w w w. f a d l - v a g t. d k - K ø b e n h a v n j o b s, M O K s a m t o p s l a g s t a v l e n p å K ø b e n h a v n s V a g t b u r e a u. M e d v e n l i g h i l s e n A d m. s y g e p l e j e r s k e G r y O r k e l b o g 16

17 D E T E R D I T A N S V A R! H U S K A T O P D A T E R E T R Y G B R A N D - T E S T E N E N G A N G Å R L I G T. tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanterne er til for dig, FADL medlemmet. Vi er den objektive støtte, som sikrer at du får en fair behandling. Vi deltager bl.a. ved ansættelsessamtaler på alle slags hold inden for FADL, således at man undgår nepotisme og andre ufaglige/uetiske forhold. Ydermere kan vi hjælpe dig i en evt. klagesag, fx ved at være din bisidder ved en samtale på Vagtbureauet, så du er sikker på, at dine rettigheder bliver overholdt. Vi snakker sagen igennem kun med dig inden samtalen på vagtbureauet, og rådgiver, vejleder og støtter dig i hele forløbet. Desuden kan vi holde øje med, at der bliver lagt en ens og retfærdig linje over for alle. Tillidsrepræsentanterne er til for alle medlemmer af FADL, og det uanset om du arbejder som SPV, VT, på Anatomisk Institut, i Netto eller på den lokale café. Vi er tilknyttet fagforeningsdelen af FADL og er som sagt til for at hjælpe dig som medlem og/eller vagttager. Husk at vi selvfølgelig også har tavshedspligt. Har du spørgsmål omkring dine rettigheder/pligter, når du er på vagt? Haft en ubehagelig oplevelse på arbejdet, som du har brug for at snakke igennem, eller en helt tredje ting, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan komme i kontakt med os enten på mail eller ringe til vores fællestillidsrepræsentant Urfan på Husk vi løbende har indlæg i MOK, som holder dig orienteret Men hvem er vi så? U r f a n S t i n e I d a Ved sygdom skal Vagtbureauets administration kontaktes senest 2 døgn efter 1. sygedag for at få tilsendt dagpengekort. Det skal afleveres senest dagen efter endt sygdom eller hvis det bliver den 16. i måneden. Hvis der på dagpengekortet ikke er skrevet dato for sidste sygedag, tilsender vi nyt dagpengekort til måneden efter. Husk at skrive dato for sidste arbejdsdag. 17

18 L ø n o g t i l l æ g p r Hvor høj er timelønnen som FADL vagt? Hvilke tillæg kan jeg få? Hvor meget giver en overarbejdstime? Vagttype SPV VT DIA/CARD MVS TIMELØN Dagtimer 125,73 131,08 136,43 138,40 Dagtimer inkl. eget pension 126,86 132,26 137,66 139,65 Aften/nattimer 135,84 141,63 147,40 149,53 Aften/nattimer inkl.eget pen 137,06 142,90 148,73 150,88 Overtimer 188,60 196,62 204,65 207,60 Søgnehelligdag/dagtimer 251,46 262,16 272,86 276,80 Søgnehelligdag/aften/nattim. 261,57 272,71 283,83 287,93 TILLÆG Nattillæg (17-06) 21,97 21,97 21,97 21,97 Lørdagstillæg (8-24) 26,08 26,08 26,08 26,08 Mandagstillæg (00-04/06) 26,08 26,08 26,08 26,08 Søndagstillæg (00-24) 62,87 65,54 68,22 69,20 SPECIELLE TILLÆG Køle/varme - dag 31,43 32,77 34,11 34,60 Køle/varme - nat 33,96 35,41 36,85 37,38 Køle/varme - søn/helligdag 47,15 49,16 51,16 51,90 Psyk-tillæg 3,29 3,29 3,29 3,29 Hjemmetillæg 2,04 2,04 2,04 2,04 Børnetillæg 3,92 Kitteltillæg 1,53 1,53 1,53 1,53 Udrykning 124,71 124,71 124,71 124,71 HOLDTJENESTE Holdlederhonorar/mdr. 1153, , , ,37 Holdtillæg pr. døgn 452,47 452,47 452,47 452,47 Holdtillæg pr. time 18,85 18,85 18,85 18,85 Rådighedstjeneste 41,91 43,69 45,48 46,13 Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget med hensyn til lønnen, er du altid velkommen til at kontakte vagtbureauet på eller sende en mail til 18

19 F O R Å R Kredsforeningen19 K r e d s f o r e n i n g e n Information side Medlemsfordele side Kurser side 25-31

20 F a r v e l t i l P a n u m I n s t i t u t t e t F A D L s K r e d s f o r e n i n g, K ø b e n h a v n Blegdamsvej 3, bygning (lige i starten af kemi-gangen) København N tlf: web: FADLs Sekretariat har åbent for personlig og telefonisk henvendelse mandag, tirsdag og torsdag kl og kl E - M A I L A D R E S S E R Formand Morten Andresen Bogholder Helle Dahl Sekretariatskoordinator Line Frank Kursussekretær Marie Rosenørn Vi har nu lagt et efterår præget af valg til alverdens organer bag os. Vi opnåede valg til Repræsentantskabet i København for første gang siden 1998, hvilket i positiv grad er med til at sætte fokus på FADLs aktiviteter og samtidig understrege, at FADL er en dynamisk forening, der til enhver tid bevæger sig i den retning, de siddende repræsentanter vælger. Det har vist den direkte mulighed for som medlem at præge vores fælles forening. Der skal også i fremtiden være kort afstand mellem det enkelte medlem og beslutningerne i foreningen. Derfor har vi fra Repræsentantskabets side slået bremserne i, ift. projektet om at samle mere magt i Hovedforeningen. Der bliver i løbet af foråret set på, om der kan formuleres nye forslag til effektivisering af beslutningsgangene, uden at det fjerner den nære medlemsindflydelse. FADL flytter hjemmefra Vi tog i efteråret konsekvensen af den fortsat dårlige behandling af de studerendes egen forening fra fakultetets side. Repræsentantskabet har købt Universitetsbogladens gamle administrationslokaler på Blegdamsvej 26 lige over for Panum Instituttet, og vi flytter foreningens aktiviteter derover til sommer. Det er dybt beklageligt, at fakultetet ikke støtter op om en stærk studenterforening, der gang på gang samler bolden op, når fakultetet taber den. Fx når FADL arrangerer et kursus i ortopædkirurgisk undersøgelsesteknik målrettet 3. semester, eller når FADL sikrer grundlaget for flere af de studentersociale grupper på Panum. Det er beskæmmende, at fakultetet ser med skyklapper på kortsigtede økonomiske gevinster fra Fader Ralf frem for at fostre et aktivt og spændende studentermiljø på Panum. Det ville jo netop gøre det attraktivt for de studerende at udføre den grundforskning på Panum, Ulla Wæver så brændende ønsker. Det er især trist med det nye studenterhus, der mest af alt ligner en fiks måde at deportere de aktive studerende, mens fakultetet tjener flere penge på husleje fra de eksterne lejere i en bygning med dårlige fysiske rammer. bedre kursusfaciliteter og øget frihed ved arrangementer på skæve tidspunkter. Desværre er flere muligheder i denne verden jo som regel også ensbetydende med flere udgifter. Og vi kan selvfølgelig heller ikke undslå os fra de udgifter, der naturligt følger med at eje en lejlighed. Det betyder, at vi trods en ganske stram økonomisk politik ift. foreningens drift de sidste par år, ikke vil kunne få balance i budgettet med de kommende udgifter. Repræsentantskabet mødes derfor den 7. februar, hvor temaet vil være kontingentfastsættelse for foråret På nuværende tidspunkt er det mest sandsynlige udfald, at vi vender tilbage til vores tidligere kontingent på kr. 800,- per semester. Det mener vi er godt givet ud for en sikring af foreningens fremtidige aktiviteter og en forbedret medlemsservice - og selvfølgelig også for det stærkt forøgede kursusudbud, vi har præsenteret det sidste år. Renoveringsarbejdet i kredsforeningens nye lejlighed bliver færdigt tidligt på sommeren og gør, at vi forhåbentligt kan byde alle velkommen i lokalerne til efterårssemestret Overenskomstforhandlinger igen! Mens lejligheden fylder meget lokalt, begynder forberedelserne til OK 08 atter at fylde meget i Hovedforeningen. Det handler om opkvalificering af forhandlingsdelegationen, indsamling og prioritering af krav - og så selvfølgelig selve forhandlingerne med vores nye modpart: Danske Regioner. En indledende plan satser på et færdigt resultat i slutningen af Vi vil gerne skabe en mere synlig proces denne gang. Det indbefatter bl.a. lokale arrangementer i København, Odense og Århus samt muligheden for at følge forløbet fra start til slut på vores hjemmeside. Om alt går vel, får vi også en ny hjemmeside i løbet af sommeren. En side, der især lover øget funktionalitet i forhold til Vagtbureauet og tilmelding til FADLs kurser. Glæd jer! Morten Andresen Formand, FADL København 20 Flere muligheder og flere udgifter At FADL får sit helt eget sted, giver mange nye muligheder for medlemsaktiviteter: Fx

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n F o r å r 2 0 0 8 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 Tillidsrepræsentanterne side 18 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL EFTERÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset

Læs mere

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau Semester Efterår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

forår Semester Københavns Vagtbureau

forår Semester Københavns Vagtbureau Semester forår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger.

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. Vejledning til BadmintonPeople Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. 1. Opret bruger Hvis du har fået en invitation tilsendt fra klubben

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter Sådan får du mere ud af at være medlem Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Ricky Molloy Layout: Dansk

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Fakta om Tryg Landbrug

Fakta om Tryg Landbrug Fakta om Tryg Landbrug Fordele der skaber tryghed Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Med Tryg Landbrug får du rabat på en række forsikringer og

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil Oversigt Tilmelding i Klubmodul Opret profil Ret profil Tilmeld kontingent Tilmeld dig et morgenmøde Tilmelding via Aktivitetsmenuen Tilmelding via forsiden Tilmelding i Klubmodul For at tilmelde dig skal

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere