Semesterhæfte F O R Å R F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17"

Transkript

1 F O R Å R F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side Medlemsfordele side Kurser side Semesterhæfte

2 F O R O R D Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye studerende i København. Oplag: F A D L s V a g t b u r e a u Blegdamsvej 4, 2. sal 2200 København N Tlf: Fax: Tlf.svarer for flyverhold: T e l e f o n e n e r å b e n f o r v a g t f o r m i d l i n g Alle dage døgnet rundt, dog kun akutte opkald fra kl. 22. Opskrivninger til vagt foretages kun i tidsrummet K o n t o r e t e r å b e n t Alle hverdage undt. fredag: Fredag: E - m a i l a d r e s s e r Direktør - Peter Andersen Velkommen til forårssemesteret Vagtbureauet kan endnu en gang byde velkommen til et nyt semester i et sundhedssystem, der er i rivende udvikling. Vi skal fra 1. januar i år således vænne os til at tale om regioner frem for amter og H:S, og psykiatrien udskilles i en separat funktion. FADL søger fra starten at blive en kvalificeret samarbejdspartner og hermed søge den største indflydelse og de bedste betingelser for medlemmerne. FADLs Vagtbureau har siden 1950 erne haft den målsætning at være et aktivt og attraktivt bindeled mellem de medicinstuderende og pleje- og hospitalsafdelingerne. De studerende skal tilbydes valgmulighed mellem gode vagter, der både er økonomiske attraktive og samtidig tilbyder en mulighed for at lære hospitalssystemet at kende indefra gennem et alsidigt udbud af vagtmuligheder. Hospitalerne skal ligeledes kunne regne med, at det er kvalificerede vagttagere, der møder op. psykiatriområdet og vagtforløbene, flere kvalificerende undervisningstilbud ifm. holdene og en større kontakt til hospitalerne. Ligesom der på it-siden vil komme forbedringer af hjemmeside og administration af vagtopskrivningen. Semesterhæftet er i lighed med tidligere opbygget med en Vagtbureaudel og en Kredsforeningsdel. Et god råd; læs begge dele! Få et godt indblik i din FADL-verden her på dit studie i København, og gem hæftet til senere opslag for praktiske oplysninger mm. Husk også på, at du altid er velkommen til at ringe eller komme forbi Vagtbureauet. Brug vores hjemmeside: når du skal søge information om jobtilbud til holdene, aktuelle lønsatser, åbningstider, rejseplan eller når du skal tilmelde dig til vores kurser. På hjemmesiden kan du også se jobannoncerne før de kommer i MOK, da den opdateres dagligt, ligesom du kan søge på holdpladser via hjemmesiden. Regnskabschef - Betina Pilborg Hansen Bogholder - Inge Schultz Lønbogholder - Gyda Kromann Vagtafdelingen - Helen Bilde Ekspedition Beate Jørgensen, Kirsten Carstens, K u r s u s a f d e l i n g Tina Berthou Jepsen, kursussekretær telefon Gry Orkelbog, administrativ sygeplejerske telefon Kursusafdelingen har lukket den første onsdag i måneden. FADLs Vagtbureau tilbyder i princippet to typer af vagter; de såkaldte løsvagter på somatiske/psykiatriske afsnit samt vagter på de mange forskellige vagthold. Mulighederne for at få vagter er meget store på begge typer, da vi dagligt har udækkede løsvagter og konstant søger holdmedlemmer til de mange etablerede og nye vagthold. Vi har i dag næsten udelukkende vagthold på hospitalsafdelinger og udbuddet er meget varieret og tilpasset efter de forskellige semestertrin. Vi kan bl.a. nævne stikke- og biopsihold, cardiologi- og dialysehold, lægesekretær/skadestuehold, intensivhold, medicingiverhold, psykiatrihold samt de mere klassiske SPV og VT hold. Vagtbureauet tilpasser løbende udbuddet af holdtyper og vil også kunne tilbyde deciderede sommerhold, der giver en glimrende mulighed for i god tid at planlægge arbejdet i sommerperioden. FADL i København præsenterer i forlængelse med dette semesterhæfte også det nye logo og den nye grafiske profil, som vi vil anvende fremover. Vi ønsker at sende et mere tidssvarende signal til såvel medlemmer som sundhedssektoren, og vi håber, at alle vil tage vel imod dette. Vi glæder os til at se Jer tilbage til et nyt forårssemester med mange gode og interessante vagter! Specielt til Jer nye Russere; velkommen til et særdeles spændende studie, og en aktiv FADL-karriere. Peter Andersen Direktør, Vagtbureauet I det kommende semester vil FADLs Vagtbureau sætte mere fokus på bl.a.

3 A k k r e d i t e r i n g e r d i t a n s v a r! Den blev de nye regioner en realitet. Derfor er vi nødt til at have fælles akkrediteringsregler for alle hospitaler. Det betyder, at det ikke længere er muligt at tage vagter gennem FADL København, hvis du ikke har et gyldigt stamkort. For dig som har en dispensationsaftale eller arbejder på et hold gælder samme regler, uanset hvor holdet arbejder. Opfylder du ikke akkrediteringskravene pr må du forvente, at du mister din plads på holdet. For at opfylde akkrediteringskravene skal du have gennemgået de to akkrediteringskurser; Brandforebyggelse og Basal Genoplivning med defibrillering. Derudover skal du en gang om året gennemføre den elektroniske brandtest på Trygbrandskoles hjemmeside. Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplysninger fra Panum, og endelig skal vi tage et billede af dig. Vagtbureauet kan ikke dispensere for disse akkrediteringskrav. Har du endnu ikke taget de to akkrediteringskurser, og ønsker at arbejde gennem FADL, skal du kontakte Vagtbureauet og blive skrevet op hurtigst muligt. Der vil blive oprettet ekstra kurser i det omfang der er behov for det, dog skal der være tilmeldinger nok før vi opretter et hold. Har du mistet dit stamkort? Kom op på Vagtbureauet - vi laver et nyt til dig på 30 sek. (Såfremt du har gennemført den elektroniske brandtest til tiden.) Det koster kr. 20,00 det samme som et navneskilt uden logo, bare meget pænere. Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller generelt om akkrediteringskravene, er du altid velkommen til at ringe til Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden. Til dig som ikke lige kan huske, hvordan man gør det der med brandskolen S E H E R : Vejledning til den elektroniske test på Tryg Brandskole 1. Gå ind på adressen 2 I rullemenuen til højre vælger du FADL s Vagtbureau som institution. Dit login er din fødselsdato og dine initialer med stort og uden mellemrum. Et login kunne f.eks. være: HJ. Vær opmærksom på, at der altid kun er to initialer. Mellemnavne indgår aldrig. Dit password er: Husk at aflevere lønsedler senest den 16. i måneden Kl Når du har indtastet disse oplysninger, trykker du ok, og selve testmodulet åbner i et nyt browservindue. 4. Du er nu klar til at gennemføre og bestå testen. 5. Øverst på siden findes seks ikoner: Introduktion, Forebyg, Alarmér, Sluk, Red og Test. 6. Vælg først Introduktion og følg denne. Herefter er testen selvforklarende. 7. Vigtigt: Når du har gennemført alle fire moduler vil der nederst på siden, eller hvis du klikker på Min side øverst til venstre, fremkomme en Tro og love erklæring. Den SKAL du svare OK til for at bestå kurset 100%. 8. Har du problemer med programmet, kan du vælge menupunkterne Vejledning og Support i venstre side af skærmen. Løser dette ikke dine problemer, kan du kontakte Vagtbureauet på eller HUSK: BRANDTESTEN SKAL GENTAGES ÉN GANG OM ÅRET!

4 S y g e p l e j e v i k a r k u r s u s ( S P V - k u r s u s ) Sygeplejevikarkurset giver dig de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal man selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar. Kompetenceområde efter endt sygeplejevikarkursus : Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af somatiske og psykiatriske patienter. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for patientens behov, og kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for SPV-vagtens kompetenceområde. Sygeplejevikarkurset består af ca. 76 timers casebaseret undervisning med praktisk og teoretisk undervisning. Du skal være aktivt deltagende i alle moduler. Undervisningen varetages af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter og FADL vagter. Pensum er bogen Sygeplejevikar håndbogen samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et sygeplejevikarkursus. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside på under København og derefter Tilmelding SPV. Der er 100 % mødepligt på sygeplejevikarkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af SPV-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et SPV-kursus i resten af semestret samt hele næste semester Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker kan på visse betingelser få meritoverført dele af deres tidligere studium til SPV-kurset. Vurderingen er individuel. Dokumentation skal afleveres i kursusafdelingen på Vagtbureauet. Du vil efter endt SPV-kursus blive tilbudt en plads på et fast SPV-hold. Tildeling af semestrets sygeplejevikarkursus Hvert hold består af 16 deltagere. Ansøgerne fordeles ved lodtrækning og modtager skriftlig bekræftelse med alle praktiske oplysninger. Ældre semester studerende har fortrinsret. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Sygeplejevikar Håndbogen, Kursushæfte og øvrigt materiale på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har bestået de krav, der stilles til en sygeplejevikar. I n d h o l d Sygeplejevikarkursus er modulopbygget, og består af i alt 20 moduler Modul A - Adgangstest (1 time): Adgangstesten er en multiple-choice test baseret på bogen Sygeplejevikar Håndbogen. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten på modul A, skal du kontakte adm. sygeplejerske Gry Orkelbog for aftale om en ny tid til adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Modul B Introduktion (2,5 times undervisning): Introduktion til sygeplejevikarkursus. Hvad forventes der? Kort om en typisk SPV-vagt SPV-vagtens ansvar og kompetenceområde Sygepleje og grundlæggende behov Nøglebegreber i sygeplejen Omsorgsbegreber Tavshedspligt Arbejdsskader Dokumentation i sygeplejen Den gode rapport Fordeling af følgevagter og eksamenstidspunkt. Modul D Hud og infektioner (3 timers undervisning): Huden/slimhinder Decubitus Hospitalsinfektioner og forebyggelse af disse. Den infektiøse patient Skyllerum og dets funktion Smerter Medicin I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul F Hjerne og kommunikation (4 timers undervisning): Livsforløb og udviklingsfaser i menneskets liv Kommunikation og pædagogik til patienter Kulturforståelse og tværkulturel kommunikation Påvirkninger af hjerne og bevidsthed De hyppigst forekommende sygdomme (Demens, Apoplexi, Parkinsons sygdom) Den konfuse og urolige patient I ovenstående indgår observationer, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation.

5 Modul G Ernæring og udskillelser (4 timers undervisning): Ernæring til patienter Væskebalance Diverse væskeudskillelser Defækation Infusioner Dræn I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul H Kredsløb (3 timers undervisning) Kredsløb Teoretisk gennemgang af blodtryk og pulstagning. Den akutte patient /choktyper Søvn og hvile for den indlagte patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul I Praktisk repetition (4 timers undervisning) Praktisk og teoretisk repetition af de på nuværende tidspunkt gennemgåede emner indenfor: Huden/slimhinder Hjerne og kommunikation Ernæring og udskillelse Kredsløb Det forventes, at man deltager aktivt i disse timer. Modul J Respiration og døden (3,5 times undervisning) Den normale respiration Den respiratorisk dårlige patient inkl. lejring De hyppigst forekommende respiratoriske sygdomme Iltterapi Døden og den døende I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul K Hygiejne (3,5 timers undervisning) Personlig hygiejne Immobilitetskomplikationer Lejring til den immobile patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Du skal påregne, at du skal vaske andre og selv blive vasket af andre. Modul E og O Forflytningskursus (3, timers undervisning) Begge moduler er praktisk og teoretisk opbygget. Det forventes derfor, at man deltager aktivt. Husk praktisk tøj og fodtøj. Kort om anatomi Det naturlige bevægemønster Løfte- og arbejdsprincipper teoretisk Praktisk vægtoverførings principper Praktisk patientløft Mobilisering til den immobile patient Introduktion til hjælpemidler Pædagogiske principper Modul L Repetition 2 (4 timers undervisning) Praktisk repetition af alle modulers indhold ud fra cases Introduktion til behovsopgave Introduktion til modul Q eksamen Modul M og N Psykiatri (9 timers undervisning) De psykiatriske sygdomme. Psykiatrisk sygdomsopfattelse, psykoseforståelse og diagnostik Behandlingsformer De psykiatriske afdelinger Retspsykiatri I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetence område og dokumentation samt rapportgivning. Følgevagter Efter den praktiske og teoretiske modulundervisning tages følgevagter: 2 à 8 timer på en somatisk afdeling Der gøres opmærksom på, at man ikke kan bytte afdeling kursisterne imellem På følgevagten får du muligheden for at afprøve/øve dig i den praktiske sygepleje, guidet af afdelingens sundhedspersonale Efter følgevagterne skrives en behovsopgave med udgangspunkt i kommunikation og praktisk sygepleje til en af dine patienter. Modul P Behovsopgave og Rep.3 (2 timers undervisning) Behovsopgaven afleveres på Vagtbureauet efter givet dato og tid. (kursusbrev) Gennemgangen af de rettede opgaver foregår i hold af 4 kursister à 1 time Rettelsen og gennemgang varetages af undervisende sygeplejerske, og skal godkendes af denne før du kan gå til eksamen Praktisk repetition ud fra kursistens behov og ønsker. Undervisningen foregår i hold af 4 kursister à 1 time. Modul Y Basal genoplivning (3 timer) Akkrediteringskrav Hvordan konstaterer man hjertestop og alarmerer korrekt? Information om SPV-vagtens arbejdsopgaver i forbindelse med genoplivning Undervisning i basal genoplivning

6 Modul X Elementær brandbekæmpelse (4 timer) Akkrediteringskrav Gennemgang af de mest hyppige årsager til hospitalsbrande Korrekt alarmering Bekæmpelse af div. typer brande Nødflytning m.m. Husk praktisk tøj. OBS. Efter modul X skal der på laves en brand opfølgning. Brandopfølgningen skal være udført inden modul C, da du ellers ikke kan modtage et akkrediteringskort. Vejledningsfolder udleveres ved kursusstart. Modul Q Eksamen SPV-eksamen består i ca. 45 min. praktisk og mundtlig prøve. Du evalueres af din erfarne sygeplejerske og FADL vagter. Du har i alt 2 forsøg til at bestå eksamen. Består du ikke den første eksamen, kan du tildeles ekstra moduler, som du skal gennemføre, før du kan gå til eksamen igen. Du skal kontakte kursusafdelingen dagen efter din eksamen for tid til de ekstra moduler og ny eksamen. Består du ikke anden gang, har du mulighed for at gentage hele kurset i næste semester. Modul C Orientering på Vagtbureauet (2 timer) Gennemgang af vagtbestilling og vagttyper De forskellige muligheder for vagtarbejde (Opskrivningsregler, chancevagter) Løn Sygedagpengeregler m.m. Mød op i god tid (ca. 20 min før modul start), da kursusafdelingen tager fotografi af alle kursusdeltagere til akkrediteringskortet. Alle kursister får udleveret et akkrediteringskort ved aflevering af underskrevet og evalueret kursushæfte. Bindingsvagter Efter bestået Sygeplejevikarkursus, skal du afholde 12 lønnede vagter inden for tre måneder. Bindingsvagter betragtes som en del af sygeplejevikarkurset, og kurset kan derfor annulleres ved manglende vagtbinding. Kursusløn Hvis du inden for et år efter orienteringstimen afholder 200 vagttimer, får du kursusløn efter gældende overenskomst svarende til 36 timers SPV dagtimeløn. Hvis der er spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , mail eller På de følgende sider kan du se planen over SPV kurserne i foråret Tilmeldingsfristerne er som følger Hold F07-01 Mandag den 31/1-07 kl Hold F07-02 Onsdag den 7/2-07 kl Hold F07-03-F07-10 Onsdag den 14/2-07 kl Tilmelding kan ske via hjemmesiden HUSK: Du skal være medlem af FADL i København inden tidsfristen udløber på det kursus du søger.

7 S P V - v a g t e n s n o r m a l e k o m p e t e n c e o m r å d e r Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: Klinisk observation og rapport: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, træthed eller psykisk uklarhed. Temperatur- og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hutsonmaske, anlagte dræn, kath. o.lign. Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. Praktisk sygepleje: Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad), mundpleje (bl.a. sugning i mundhule), øjen- og næsepleje, frisering og barbering samt tøjskifte. Sengeredning med og uden patient i sengen. Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose samt kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, fratagning af urin- og afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler. Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær. Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab. Assistance til indtagelse af medicin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation med patienter og pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. Assistance ved hjerte- og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. (Efter gennemførelse af særskilt kursus). Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport. Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer. Istandgørelse af døde og omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning.

8 S P V - K U R S U S F O R Å R Modul F07-01 F07-02 F07-03 F07-04 F07-05 A+B PA: Lørdag PA: Mandag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Lørdag Test og introduktion. 09:00 12:30 17:15 20:45 17:15 20:45 09:00 12:30 09:00 12:30 PANUM/ 3½ time D Hud og infektioner PA: Søndag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag Somatik 3 timer 09:00 12:00 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 PANUM/ E FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag Forflytning I. 3,45 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ F Hjerne+kommunik. PA: Mandag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Torsdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PANUM/ G Ernæring+udskill. RH: Lørdag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Lørdag RH: Lørdag Somatik. 4 timer 13:30 17:30 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 13:30 17:30 RH/ H - Kredsløb PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Mandag PA: Tirsdag Somatik. 3 timer 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Lørdag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Mandag Somatik. 4 timer 09:00 13:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 RH/ J Respiration+ døden PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Onsdag Somatik. 3½ time 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 PA/ K - Hygiejne RH: Mandag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Torsdag Somatik. 3½ time 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 RH/ L Repetition 2 RH: Mandag RH: Mandag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 13:30 17:30 09:00 13:00 RH/ M + N PA: Søndag PA: Lørdag PA: Søndag PA: Søndag PA: Søndag Psykiatri. 9 timer 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 PANUM/ O FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag Forflytning II. 3 timer 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 FRB/ Opgaveaflevering: VB/ Fredag kl. 13 Onsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Torsdag kl. 13 P - RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag Behovsopgave + Rep. 3 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller Holdopdelt 2 timer 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 RH/ Q FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag Eksamen. 1 time FRB/ Mellem 16:30 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag Orientering. 2 timer 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 VB/ Y eller eller eller eller eller Genoplivning. 3 timer 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 X Onsdag Mandag Tirsdag Tirsdag Torsdag Brand. 4 timer R Følgevagter 2x8 timer Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden:

9 S P V - K U R S U S F O R Å R F07-06 F07-07 F07-08 F07-09 F07-10 PA: Mandag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Mandag :15 20:45 17:15 20:45 09:00 12:30 09:00 12:30 17:15 20:45 PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Tirsdag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Torsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 RH: Onsdag RH: Søndag RH: Mandag RH: Mandag RH: Lørdag :00 21:00 09:00 13:00 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 RH: Søndag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag :30 17:30 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PA: Mandag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag :30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Søndag RH: Søndag RH: Mandag :30 21:00 17:30 21:00 09:00 12:30 13:00 16:30 17:30 21:00 RH: Onsdag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Onsdag RH: Onsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PA: Lørdag PA: Søndag PA: Lørdag PA: Søndag PA: Lørdag :00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 + ½ søndag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 Fredag kl. 13 Onsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag :45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 16:45 18:45 eller 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 19:00 21:00 FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 VB: Mandag VB: Tirsdag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag :30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 18:30 20:30 16:30 18: eller eller eller eller eller :20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 Torsdag Onsdag Torsdag Onsdag Torsdag Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden:

10 V e n t i l a t ø r k u r s u s ( V T - k u r s u s ) På ventilatørkurset lærer du om pleje og observation af respirationsinsufficiente og andre kritisk syge patienter, og får kendskab til intensive behandlingsprincipper. Arbejdet foregår hovedsageligt på intensiv afdelinger, men kan også være på patienternes bopæl. Kurset Ventilatørkurset består af 19 timers teoretisk og praktisk undervisning samt to dage à 8 timer på operationsgang og to dage à 8 timer på en intensiv afdeling. Undervisningen varetages af erfarne FADL vagter og sygeplejersker. Pensum er bogen Ventilatør håndbogen, samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav og tilmelding Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et ventilatørkursus. Ved tilmelding skal vedlægges eksamensudskrift. Der er 100 % mødepligt på Ventilatørkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af VT-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et VT-kursus i resten af semestret samt hele næste semester. Du skal have mindst 400 SPV-timer og vi regner kun med de SPV- timer, som du har modtaget løn for. Timer på Stikkehold og lægesekretærhold tæller ikke med. Du skal have bestået 3. semester og have et gyldigt akkrediteringskort. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Såfremt der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere med flest SPV-timer blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Om holdarbejde Når du har bestået VT-prøven, vil du blive tilknyttet et VT- flyverhold. Du kommer med til det først kommende holdmøde efter, du har bestået VT-prøven. Her vil du blive introduceret til holdstrukturen og planlægning af vagter. Information om ovenstående vil du modtage i et brev på prøvedagen. Du får en bedre løn som ventilatør, men der stilles også større krav både på det faglige og det kollegiale område: Holdmedlemmerne er forpligtet til selv at dække hinandens vagter ved sygdom, og man skal altid blive på en vagt, indtil man er blevet afløst. På flyverholdene, som alle nyuddannede ventilatører placeres på, har man ret og pligt til at dække min. fire vagter pr. måned. I n d h o l d På kurset bliver teori og praksis gennemgået samtidig. Derfor foregår undervisningen primært på en intensiv afdeling, hvor der er god mulighed for at se og træne de færdigheder, som kræves af en ventilatør. Undervisningen foregår i hold á 12 personer. Holdene er dog opdelt i grupper med 6 personer til lektionerne 1, 2 og 4. I de fleste lektioner indgår cases, der omhandler de for lektionen relevante problemstillinger. Orienteringstime Kurset indledes med en adgangstest (multiple choice), der skal sikre at ventilatørhåndbogen er læst. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten, skal du kontakte adm. sygeplejerske Gry Orkelbog for aftale om en ny tid til en adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Herudover vil der være en kort introduktion til arbejdet på VT-flyverholdene. Operationsgang I den første uge af kurset skal du afholde to dage på operationsgang á 8 timer. Dagene og sted bliver tildelt efter førsttil-mølle princippet ved afhentning af kursusmaterialet. Der gives ikke dispensation for afholdelse af disse. Lektion 1 Respiration: I denne lektion undervises i ilt - terapi og overtryksventilation. Man lærer om indikationer, bivirkninger og udstyr til basal ilttilskud med stigende flow, til manuel ventilation, intubation og respirator behandling. Respiratoren bliver gennemgået grundigt. Der undervises i CPAP, trachealsugning, fugterudstyr og hvordan den respirationsinsufficiente plejes og observeres. Lektion 2 Hjerte og kredsløb: Her gennemgås hvordan hjerte og kredsløb monitoreres, hvilke faktorer der påvirker kredsløbet hos kritisk syge patienter og hvordan patologiske tilstande behandles. Der vil også blive undervist i væsketerapi, blodgas-analyse og diagnosticering, behandling af chok samt genoplivning. 10

11 Lektion 3 Samarbejde, psykisk pleje, ernæring & børn: I denne lektion gennemgås ventilatørens samarbejde med det øvrige personale, og hvad de forventer, FADL vagter kan. Der undervises i pleje og observation af såvel det syge uintuberede som det syge intuberede barn, samarbejde med forældre og akutte situationer med børn. Psykisk pleje vil blive berørt, så kursisten har kendskab til kommunikation med patienter og pårørende, patienters oplevelse af at være i respirator, risici for psykiske komplikationer og sorgreaktioner. Principper for ernæring af kritisk syge patienter gennemgås. Lektion 4 Repetition: Her gennemgås og repeteres de fleste af de praktiske ting, der tidligere er demonstreret i 1. og 2. lektion. Prøve Prøven består af en teoretisk test i form af en multiple choice prøve af 30 min. varighed samt en praktisk prøve af ca. 20 min. varighed. Begge delprøver skal bestås. Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen dagen efter for ny tid til en prøve. Man har to forsøg til at bestå VTprøven. Følgevagter Som en del af kurset skal du afholde to følgevagter á 8 timer, som bliver tildelt af Vagtbureauet. Disse afholdes inden tre uger efter endt prøve. Du må ikke afholde vagter på dit flyverhold, før du har haft alle følgevagterne og afleveret dit kursushæfte på Vagtbureauets kursusafdeling. Vagtbinding Efter endt kursus skal du tage mindst 12 vagter inden for 6 måneder. Derefter er kurset godkendt. Såfremt dette ikke overholdes annulleres kurset. Kursusløn Dit kursus bliver honoreret med 20 timers grundløn, hvis du et år efter afsluttet kursus har afholdt 200 VT timer. Hvis du har spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , mail eller V T - v a g t e n s n o r m a l e k o m p e t e n c e o m r å d e r Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV- arbejde og ved afsluttet VT- kursus have opnået færdigheder i og viden om: Respirationsanatomi og -fysiologi, samt kredsløbsfysiologi og kardiologi. Basal syre-base fysiologi, a-punkture og vurdering af disse Specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP. Respirator modus, herunder volumen- og trykkontrolleret. Apparatur til brug ved manuel ventilering, samt udførelse heraf. CPAP- og PEEP behandling. Sugning i nedre luftveje og blindsugning. Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse. Fysisk og psykisk pleje. Specielle forhold når børn er patienter. Kommunikation med intuberede patienter. Choktyper og behandling heraf. Hjertestopprocedure. 11

12 V T - K U R S E R f o r å r hold à 12 personer HOLD A Orientering: Mandag 12/ Panum Lektion 1*: Lørdag 17/ RH Søndag 18/ RH Lektion 2*: Onsdag 21/ RH Torsdag 22/ RH Lektion 3: Lørdag 24/ RH Lektion 4*: Mandag 26/ RH Mandag 26/ RH Prøve*: Tirsdag 27/ RH Tirsdag 27/ RH HOLD B Orientering: Mandag 26/ Panum Lektion 1*: Lørdag 03/ RH Søndag 04/ RH Lektion 2*: Onsdag 07/ RH Torsdag 08/ RH Lektion 3: Lørdag 10/ RH Lektion 4*: Mandag 12/ RH Mandag 12/ RH Prøve*: Tirsdag 13/ RH Tirsdag 13/ RH HOLD C Orientering: Mandag 12/ Panum Lektion 1*: Lørdag 17/ RH Søndag 18/ RH Lektion 2*: Onsdag 21/ RH Torsdag 22/ RH Lektion 3: Søndag 25/ RH Lektion 4*: Mandag 26/ RH Mandag 26/ RH Prøve*: Tirsdag 28/ RH Tirsdag 28/ RH HOLD D Orientering: Mandag 26/ Panum Lektion 1*: Lørdag 31/ RH Søndag 01/ RH Lektion 2*: Tirsdag 03/ RH Onsdag 04/ RH Lektion 3: Søndag 15/ RH Lektion 4*: Mandag 16/ RH Mandag 16/ RH Prøve*: Tirsdag 17/ RH Tirsdag 17/ RH HOLD E Orientering: Mandag 16/ Panum Lektion 1*: Lørdag 21/ RH Søndag 22/ RH Lektion 2*: Onsdag 25/ RH Torsdag 26/ RH Lektion 3: Lørdag 28/ RH Lektion 4*: Mandag 30/ RH Mandag 30/ RH Prøve*: Tirsdag 01/ RH Tirsdag 01/ RH } } } } } TILMELDINGSFRIST: ONSDAG DEN 24/01 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 01/02 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 15/02 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 01/03 KL PÅ VB TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 22/03 KL PÅ VB 12 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

13 B ø r n e v e n t i l a t ø r k u r s u s ( B V T - k u r s u s ) På børneventilatørkurset lærer du basale færdigheder til at arbejde med syge børn i hjemmet og kritisk syge børn på intensiv afdelinger. Efter endt kursus skal du selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger af børn i hjemmet og på hospitalet. Kompetence efter endt børneventilatørkursus: Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af det raske såvel som det kritisk syge barn. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for barnets og forældres behov for derigennem at anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for BVT-vagtens kompetenceområde. Børneventilatørkurset består af 27 timers teoretisk og praktisk undervisning i pædiatrisk sygepleje. Kurset består af 7 moduler. Undervisningen varetages af erfaren sygeplejerske og læge. Pensum er bogen Børn i respirator og den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et børneventilatørkursus. Derudover skal du være ventilatør og have min. 150 VT timer (vi medregner kun de VT-timer som du har modtaget løn for) og et gyldigt akkrediteringskort. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Der er 100 % mødepligt på BVT-kurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Tildeling af semestrets børneventilatørkursus Hvert hold består af 14 deltagere. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere med flest VT-timer blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Børn i respirator og Kursushæftet på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har modtaget og bestået de krav, der stilles som børneventilatør. I n d h o l d Modul 1 Det raske barn (4 timer) Barnets psykologiske, motoriske og sproglige udvikling Sociale færdigheder Ernæring Babypleje I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 2 - Hyppigt forekommende sygdomme hos børn (4 timer) Børnesygdomme Astma/bronkitis hos børn Diarre og obstipation hos børn Forkølelser Børneeksem Diverse infektioner m.m. I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 3 Det respiratorisk påvirkede barn (4 timer) Årsager til kritiske respirationsproblemer hos børn Symptomer hos respirations påvirkede børn Behandling I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 4 Det cirkulatorisk dårlige barn (4 timer) Årsager til kritiske cirkulatoriske problemer hos børn Symptomer hos cirkulatorisk påvirkede børn Behandling I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVTkompetencer og dokumentation. Modul 5 Det neonatale barn og det infektiøse barn (4 timer) De hyppige komplikationer hos neonatal barnet Behandling og pleje til neonatal barnet De hyppigste infektioner hos det kritisk syge barn Sepsis hos børn I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 6 Det neurologisk dårlige barn (3 timer) Årsager til neurologisk påvirkede børn Behandling og pleje af det neurologisk påvirkede barn I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVTkompetencer og dokumentation. Modul 7 Børn og forældre på hospitalet og afsluttende prøve (4 timer) Barnets reaktion på indlæggelsen At være forældre til et sygt barn Kort om kriseteori 13

14 Personalets betydning Børn og forældre af anden etnisk herkomst på hospitalet Diskussion af diverse problemstillinger Prøve Prøven ligger i direkte forlængelse af modul 7. Prøven består af en teoretisk test i form af en multiple - choice prøve på 30 min. Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen dagen efter for en ny tid til prøven. Man har to forsøg til at bestå BVT-prøven. Børneventilatørkurset er først bestået, når du har afholdt din følgevagt og afleveret dit underskrevne kursushæfte på Vagtbureauets kursusafdeling. Hvis der er spørgsmål kontaktes adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail Kursusdatoer Der afholdes BVT-kursus i april. Datoer vil blive annonceret i Mok og på i løbet af marts. Følgevagter Som en del af kurset skal du afholde en følgevagt á 8 timer på en børneafdeling. Den bliver tildelt af Vagtbureauet, og afholdes inden 2-3 uger efter bestået prøve. 14

15 I n t e n s i v k u r s u s ( I K K u r s u s ) Intensivkurset er en overbygning af VT-kurset, hvor FADL-vagten får mulighed for fagligt at videreudvikle sit kompetenceområde. Intensivkurset er primært rettet mod FADL vagter, der arbejder på intensiv afdelinger med sygeplejefaglig kompetence over VT niveau, men kan også søges, hvis man ønsker en overbygning på sit VT-kursus. Kompetence efter intensivkursus: Teoretisk og praktisk indsigt på et højt niveau, der giver færdigheder til at arbejde selvstændigt på en intensiv afdeling, dog altid under sygeplejerskens ansvar og vejledning. Intensivkurset består af ca. 40 timers teoretisk og praktisk undervisning i intensiv terapi, 8 følgevagter à 8 timer, som er en del af kurset og 8 følgevagter, som er en del af oplæringen på intensiv afdelingen. Følgevagterne lønnes med VT-løn. Kursister, der ikke er holdsat, bliver kun tilbudt følgevagter ved holdsætning på et intensiv hold. Der udbetales ikke kursusløn. Undervisningen varetages af erfarne intensiv sygeplejersker og FADL-vagter. Krav og tilmelding Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et intensivkursus. Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Ved tilmelding skal vedlægges eksamensudskrift. Der er 100 % mødepligt på intensivkurset. Det er derfor et krav, at man kan alle de planlagte kursusdage. For at kunne arbejde selvstændigt som intensiv assistent på en intensiv afdeling kræves: Bred klinisk erfaring som ventilatør Minimum 400 VT-timer Bestået min. 5. semester Godkendt akkrediteringskort Vær opmærksom på, at vi kun medregner de VT-timer som du har modtaget løn for. Tildeling af pladser på semestrets intensivkursus Hvert hold består af 6 10 deltagere. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere der allerede er ansat på en intensiv afdeling blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes kursusmateriale og kursushæfte på Vagtbureauet. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har modtaget og bestået de krav, der stilles til et intensiv holdmedlem. I n d h o l d Da kurset er under revidering, kan der opstå forandringer i nedenstående. Prøve Prøven består at en casebaseret skriftlig prøve på 1 time. Består man ikke, skal kursusafdelingen kontaktes dagen efter med henblik på en ny prøve. Man har 2 forsøg til at bestå IK-prøven. Hvis den ikke bestås 2. gang, skal kurset tages om. Følgevagter Det er et krav, at man tager 8 følgevagter à 8 timer som en del af kurset, og 8 følgevagter som en del af oplæringen på intensiv afdelingen, hvis man skal arbejde på et intensiv hold. Følgevagterne lønnes med VT-løn. Hvis der er spørgsmål kontaktes adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail Kursusdatoer Der afholdes intiensiv kurser i marts og april. Datoer vil blive annonceret i MOK og på i løbet af februar. 15

16 A r b e j d e p å h o l d i s t u d i e t i d e n Arbejde på hold i studietiden Igennem det sidste år har der hos FADLs Vagtbureau i København været en markant stigning i nye hold tilbud og udvidelse af eksisterende hold. I alt er det blevet til 22 nye hold i 2006 og dermed er vi oppe på 41 velkørende hold. Der kan bl.a. nævnes nye medicingivende hold, klinisk biokemiske hold, lægesekretærvikarhold på skadestue og nyt Intensivhold m.fl. Denne udvikling giver ikke kun mulighed for en højre løn, men er også en unik chance for, at du i din studietid tilegner dig en uvurderlig viden og praktisk erfaring, som kan komme dig til gode som færdig kandidat. Vi vil i forårsemesteret arbejde videre på at starte nye hold, med ekstra fokus på specialehold, som er tilegnet FADL-vagter inden for alle kompetenceniveauer og semestertrin. Vores fokusområde vil især være inden for psykiatri, sygeplejefaglig vejledning og kompetenceudvikling på holdene. Dette vil sikre dig en mulighed for en FADL karriere fra 1. til 12. semester, der hele tiden vil give dig faglig udfordring og bred klinisk erfaring fra mange forskellige specialer. Hvis du har forslag til nye hold, er du velkommen til at kontakte Vagtbureauet. For at arbejde på hold skal du bl.a.: Være medlem af FADL Have bestået relevant FADL kursus Have gyldigt akkrediteringskort Tage minimum 4 vagter pr. måned Arbejde under FADLs kollegiale vedtægter og Vagtbureauets regler Ønsker du information om arbejde/regler på hold, eller en vejledning om dine konkrete muligheder, er du velkommen til at komme op på Vagtbureauet og tale med adm. sygeplejerske Gry Orkelbog. Ø n s k e r d u : At arbejde på: Flyverhold, Stikkehold, Neurofysiologiskhold, Kardiologihold, Dialysehold Lægesekretærhold, Hjemmehold, Biopsihold, Intensivhold, m.fl. Intensiv oplæring på de forskellige afdelinger Tilegnelse af uvurderlig viden og praktisk erfaring S å h o l d ø j e m e d d e m a n g e j o b a n n o n c e r Fast tilknytning til en afdeling og dermed også specialeerfaring Højere løn i din studietid Planlagte vagter - du er sikker på at få p å w w w. f a d l - v a g t. d k - K ø b e n h a v n j o b s, M O K s a m t o p s l a g s t a v l e n p å K ø b e n h a v n s V a g t b u r e a u. M e d v e n l i g h i l s e n A d m. s y g e p l e j e r s k e G r y O r k e l b o g 16

17 D E T E R D I T A N S V A R! H U S K A T O P D A T E R E T R Y G B R A N D - T E S T E N E N G A N G Å R L I G T. tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanterne er til for dig, FADL medlemmet. Vi er den objektive støtte, som sikrer at du får en fair behandling. Vi deltager bl.a. ved ansættelsessamtaler på alle slags hold inden for FADL, således at man undgår nepotisme og andre ufaglige/uetiske forhold. Ydermere kan vi hjælpe dig i en evt. klagesag, fx ved at være din bisidder ved en samtale på Vagtbureauet, så du er sikker på, at dine rettigheder bliver overholdt. Vi snakker sagen igennem kun med dig inden samtalen på vagtbureauet, og rådgiver, vejleder og støtter dig i hele forløbet. Desuden kan vi holde øje med, at der bliver lagt en ens og retfærdig linje over for alle. Tillidsrepræsentanterne er til for alle medlemmer af FADL, og det uanset om du arbejder som SPV, VT, på Anatomisk Institut, i Netto eller på den lokale café. Vi er tilknyttet fagforeningsdelen af FADL og er som sagt til for at hjælpe dig som medlem og/eller vagttager. Husk at vi selvfølgelig også har tavshedspligt. Har du spørgsmål omkring dine rettigheder/pligter, når du er på vagt? Haft en ubehagelig oplevelse på arbejdet, som du har brug for at snakke igennem, eller en helt tredje ting, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan komme i kontakt med os enten på mail eller ringe til vores fællestillidsrepræsentant Urfan på Husk vi løbende har indlæg i MOK, som holder dig orienteret Men hvem er vi så? U r f a n S t i n e I d a Ved sygdom skal Vagtbureauets administration kontaktes senest 2 døgn efter 1. sygedag for at få tilsendt dagpengekort. Det skal afleveres senest dagen efter endt sygdom eller hvis det bliver den 16. i måneden. Hvis der på dagpengekortet ikke er skrevet dato for sidste sygedag, tilsender vi nyt dagpengekort til måneden efter. Husk at skrive dato for sidste arbejdsdag. 17

18 L ø n o g t i l l æ g p r Hvor høj er timelønnen som FADL vagt? Hvilke tillæg kan jeg få? Hvor meget giver en overarbejdstime? Vagttype SPV VT DIA/CARD MVS TIMELØN Dagtimer 125,73 131,08 136,43 138,40 Dagtimer inkl. eget pension 126,86 132,26 137,66 139,65 Aften/nattimer 135,84 141,63 147,40 149,53 Aften/nattimer inkl.eget pen 137,06 142,90 148,73 150,88 Overtimer 188,60 196,62 204,65 207,60 Søgnehelligdag/dagtimer 251,46 262,16 272,86 276,80 Søgnehelligdag/aften/nattim. 261,57 272,71 283,83 287,93 TILLÆG Nattillæg (17-06) 21,97 21,97 21,97 21,97 Lørdagstillæg (8-24) 26,08 26,08 26,08 26,08 Mandagstillæg (00-04/06) 26,08 26,08 26,08 26,08 Søndagstillæg (00-24) 62,87 65,54 68,22 69,20 SPECIELLE TILLÆG Køle/varme - dag 31,43 32,77 34,11 34,60 Køle/varme - nat 33,96 35,41 36,85 37,38 Køle/varme - søn/helligdag 47,15 49,16 51,16 51,90 Psyk-tillæg 3,29 3,29 3,29 3,29 Hjemmetillæg 2,04 2,04 2,04 2,04 Børnetillæg 3,92 Kitteltillæg 1,53 1,53 1,53 1,53 Udrykning 124,71 124,71 124,71 124,71 HOLDTJENESTE Holdlederhonorar/mdr. 1153, , , ,37 Holdtillæg pr. døgn 452,47 452,47 452,47 452,47 Holdtillæg pr. time 18,85 18,85 18,85 18,85 Rådighedstjeneste 41,91 43,69 45,48 46,13 Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget med hensyn til lønnen, er du altid velkommen til at kontakte vagtbureauet på eller sende en mail til 18

19 F O R Å R Kredsforeningen19 K r e d s f o r e n i n g e n Information side Medlemsfordele side Kurser side 25-31

20 F a r v e l t i l P a n u m I n s t i t u t t e t F A D L s K r e d s f o r e n i n g, K ø b e n h a v n Blegdamsvej 3, bygning (lige i starten af kemi-gangen) København N tlf: web: FADLs Sekretariat har åbent for personlig og telefonisk henvendelse mandag, tirsdag og torsdag kl og kl E - M A I L A D R E S S E R Formand Morten Andresen Bogholder Helle Dahl Sekretariatskoordinator Line Frank Kursussekretær Marie Rosenørn Vi har nu lagt et efterår præget af valg til alverdens organer bag os. Vi opnåede valg til Repræsentantskabet i København for første gang siden 1998, hvilket i positiv grad er med til at sætte fokus på FADLs aktiviteter og samtidig understrege, at FADL er en dynamisk forening, der til enhver tid bevæger sig i den retning, de siddende repræsentanter vælger. Det har vist den direkte mulighed for som medlem at præge vores fælles forening. Der skal også i fremtiden være kort afstand mellem det enkelte medlem og beslutningerne i foreningen. Derfor har vi fra Repræsentantskabets side slået bremserne i, ift. projektet om at samle mere magt i Hovedforeningen. Der bliver i løbet af foråret set på, om der kan formuleres nye forslag til effektivisering af beslutningsgangene, uden at det fjerner den nære medlemsindflydelse. FADL flytter hjemmefra Vi tog i efteråret konsekvensen af den fortsat dårlige behandling af de studerendes egen forening fra fakultetets side. Repræsentantskabet har købt Universitetsbogladens gamle administrationslokaler på Blegdamsvej 26 lige over for Panum Instituttet, og vi flytter foreningens aktiviteter derover til sommer. Det er dybt beklageligt, at fakultetet ikke støtter op om en stærk studenterforening, der gang på gang samler bolden op, når fakultetet taber den. Fx når FADL arrangerer et kursus i ortopædkirurgisk undersøgelsesteknik målrettet 3. semester, eller når FADL sikrer grundlaget for flere af de studentersociale grupper på Panum. Det er beskæmmende, at fakultetet ser med skyklapper på kortsigtede økonomiske gevinster fra Fader Ralf frem for at fostre et aktivt og spændende studentermiljø på Panum. Det ville jo netop gøre det attraktivt for de studerende at udføre den grundforskning på Panum, Ulla Wæver så brændende ønsker. Det er især trist med det nye studenterhus, der mest af alt ligner en fiks måde at deportere de aktive studerende, mens fakultetet tjener flere penge på husleje fra de eksterne lejere i en bygning med dårlige fysiske rammer. bedre kursusfaciliteter og øget frihed ved arrangementer på skæve tidspunkter. Desværre er flere muligheder i denne verden jo som regel også ensbetydende med flere udgifter. Og vi kan selvfølgelig heller ikke undslå os fra de udgifter, der naturligt følger med at eje en lejlighed. Det betyder, at vi trods en ganske stram økonomisk politik ift. foreningens drift de sidste par år, ikke vil kunne få balance i budgettet med de kommende udgifter. Repræsentantskabet mødes derfor den 7. februar, hvor temaet vil være kontingentfastsættelse for foråret På nuværende tidspunkt er det mest sandsynlige udfald, at vi vender tilbage til vores tidligere kontingent på kr. 800,- per semester. Det mener vi er godt givet ud for en sikring af foreningens fremtidige aktiviteter og en forbedret medlemsservice - og selvfølgelig også for det stærkt forøgede kursusudbud, vi har præsenteret det sidste år. Renoveringsarbejdet i kredsforeningens nye lejlighed bliver færdigt tidligt på sommeren og gør, at vi forhåbentligt kan byde alle velkommen i lokalerne til efterårssemestret Overenskomstforhandlinger igen! Mens lejligheden fylder meget lokalt, begynder forberedelserne til OK 08 atter at fylde meget i Hovedforeningen. Det handler om opkvalificering af forhandlingsdelegationen, indsamling og prioritering af krav - og så selvfølgelig selve forhandlingerne med vores nye modpart: Danske Regioner. En indledende plan satser på et færdigt resultat i slutningen af Vi vil gerne skabe en mere synlig proces denne gang. Det indbefatter bl.a. lokale arrangementer i København, Odense og Århus samt muligheden for at følge forløbet fra start til slut på vores hjemmeside. Om alt går vel, får vi også en ny hjemmeside i løbet af sommeren. En side, der især lover øget funktionalitet i forhold til Vagtbureauet og tilmelding til FADLs kurser. Glæd jer! Morten Andresen Formand, FADL København 20 Flere muligheder og flere udgifter At FADL får sit helt eget sted, giver mange nye muligheder for medlemsaktiviteter: Fx

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører FADL 2014 Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører 1 Indhold Forord................................................... 4 En SPVer/VTer fortæller...................................... 5 En SPVer

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXIX 30 maj 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

- En legende på redaktionen takker af

- En legende på redaktionen takker af MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 30-20. maj 2015 EVOLUTION OF DAVID - En legende på redaktionen takker af 2015 2014 2014 2013

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere