Fra ører til fødder. Ugens vers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ører til fødder. Ugens vers"

Transkript

1 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp 4,26-27). Videnskaben har vist, at vores hørelse har indflydelse på, hvordan vi går, og at selv vores balance påvirkes af, hvor godt vi hører. Så belæring eller uddannelse dvs. hvad vi hører er af afgørende betydning for, hvordan vi lever. Visdom først og fremmest! siger Ordsp 4,7. Men uanset, hvor god undervisningen er, er eleven nødt til at være opmærksom. En gammel egyptisk lærer bemærkede med en god portion ironi, at en drengs øre er placeret på ryggen; han lytter, når han bliver slået. I egyptisk kunst blev eleven ofte gengivet med store ører på ryggen. Det er ikke nok kun at kende til rigtigt og forkert; vi er også nødt til at vide, hvordan vi skal vælge det rigtige frem for det forkerte. Oplæring i visdom består i at lytte til korrekt undervisning og følge og adlyde det, vi har lært, så vi ikke ender med at gå i den forkerte retning. Ugens tekster Ordsp 4 1 Kong 3,9 Matt 13,44 Ordsp 5 1 Kor 10,13 Ordsp 6,

2 SØNDAG 4. JANUAR 2015 Lyt! Ordsp 4 Hvilken praktisk sandhed finder vi her, og hvordan kan vi anvende dette i vores eget liv, når vi prøver at være trofaste mod Gud? At lytte er det første skridt i uddannelse. I hebraisk tankegang er centrum for visdom eller intelligens ikke i hjernen, men i ørerne. Dette betyder, at selv før vi forsøger at definere eller løse et problem, er vi først nødt til at høre det. Det betyder, at vi er nødt til at lytte. Da Salomo bad om visdom, bad han helt specifikt om et lydhørt hjerte dvs. et hjerte, der lytter (1 Kong 3,9). Visdommens første handling er altså at lytte. Dette antyder, at visdom kommer udefra (i dette tilfælde fra forældrene). Vi kan ikke opdage visdom på egen hånd. Inden for bibelsk visdom er en selfmade person en umulighed. Visdom er først og fremmest noget, vi modtager, ikke noget, vi former med vores egne færdigheder eller finder frem til ved hjælp af vores egen begavelse eller tankegang. Evnen til at være opmærksom (på hebraisk at sætte sit hjerte ) antyder, at hjertet indbefattes. At søge efter visdom er altså ikke kun et koldt, objektivt foretagende. Hjertet, som er en persons kerne og i hebraisk tankegang sædet for al følelse, er aktivt i vores søgen efter visdom. Matt 13,44 Jer 29,13 Til at tænke over Hvilken forbindelse finder du mellem disse vers og søgen efter visdom, som den beskrives i Ordsp 4? Følelser spiller en afgørende rolle i vores grundlæggende eksistens som mennesker, og de hverken kan eller bør ignoreres i vores forhold til Gud. Hvordan finder vi ud af, hvilken rolle og hvor stort omfang, vores følelser skal have i vores åndelige liv? Hvordan har dine følelser været med til at styre dig i den rigtige (eller forkerte) retning, og hvad har du lært af disse erfaringer? 19

3 MANDAG 5. JANUAR 2015 Beskyt din familie Når vi har besluttet os for at gå på visdommens vej, må vi stadigvæk udvise stor forsigtighed; for vi kommer til at møde vanskeligheder på vejen (se 1 Pet 5,8). En af de største farer, vi står over for, har med vores familier at gøre, det mest værdifulde, følsomme og intime område af vores tilværelse. Ordsp 5 Hvilke farer skal vi være på vagt over for? Den første fare begynder med os selv; den ligger i vores egne ord. Vi bør vogte vores tunge for at sikre os, at det vi siger, ikke giver et upassende eller blandet budskab. Vores læber bør være i harmoni med vores kundskab og bør genspejle vores åndelige synspunkter. Den næste fare kommer fra den anden kvinde eller den anden mand selv om teksten henviser til, at faren kommer fra en fremmed kvinde, skal sproget opfattes som en generisk beskrivelse; fristelser kan komme både fra en mand eller en kvinde, som blander sig i vores familie. En sådan person kan forføre en ægtefælle til at bryde ægteskabsløftet, og hvem har ikke set eller erfaret, hvor ødelæggende denne synd er? Ifølge teksten er den bedste måde at modstå disse fristelser, som tit begynder med lokkende ord, at lytte til visdomsord. Ved at rette sig efter og følge inspireret belæring er det lettere for os at være fokuseret på det vigtigste og derved blive beskyttet mod ægteskabsbrud eller enhver anden fristelse, vi måtte udsættes for. Vi skal selvfølgelig ikke kun holde os fra at begå ægteskabsbrud, vi bør også undgå de steder, hvor fristelsen er, og vi skal i hvert fald ikke gå ind ad hendes husdør (Ordsp 5,8). I virkeligheden er den allerbedste beskyttelse imod fristelsen til at elske en anden kvinde eller mand dette: elsk din egen ægtefælle, din ungdoms hustru [eller mand] (Ordsp 5,18). Forfatteren af Prædikerens Bog var enig i dette råd: Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen, for det er din løn i livet og i det, du slider med under solen. (Præd 9,9). Vær taknemlig for det, du har, så vil du ikke lede efter en anden. 1 Kor 10,13 Med dette løfte i tankerne, hvilke bestemte og praktiske skridt har du brug for at tage her og nu for at beskytte dig mod de lidenskaber, der måske er ved at udvikle sig i dit liv? 20

4 TIRSDAG 6. JANUAR 2015 Beskyt dine venskaber En har engang sagt: Herre, beskyt mig mod mine venner; jeg kan selv klare mine fjender. Ordsprogenes Bog beskæftiger sig med venskabers sårbarhed; den giver os råd om, hvordan vi kan bevare vores venner og også, hvis det er nødvendigt, hvordan vi skal beskytte os imod dem. Det hebraiske ord for ven betyder også nabo, den der står os nær, den der allerede er vores ven eller måske bliver det. Bibelsk visdom sætter medmenneskelige forhold højt og opfordrer til omtanke og respekt i disse forhold. Ordsp 6,1-5 Hvilket problem henviser Salomo til, og hvad er løsningen? Hvilket vigtigt åndeligt princip finder vi også i denne tekst? Samtidig med at Mosebøgerne opfordrer folk til at hjælpe de fattige og låne dem penge uden at kræve renter (2 Mos 22,25), advarer visdommen os mod ubetænksomt at stille sikkerhed for en ven, som er kommet i gæld. Pligten til at vise barmhjertighed udelukker ikke pligten til retfærdighed (2 Mos 23,2-3). Selv om vi skal være gavmilde, når vi kan, vil det være klogt af os at forvisse os om, at vores gavmildhed ikke ender i fiasko (sml. Ordsp 22,27). Derfor gives det vise råd i ordsproget. Den første advarsel har noget at gøre med vores ord. Hvor er det vigtigt at vurdere situationen og forvisse os om, at vi har råd til at hjælpe vores ven. Først når vi er sikre på det, skal vi give et løfte. Vores varme venskab eller et følelsesladet øjeblik kan føre til, at vi binder os til en forpligtelse, som vi bagefter kan komme til at fortryde. Uanset hvor ædel vores hensigt må have været, er det vigtigt at tænke, før man handler og binder sig til et løfte, man ikke kan opfylde. Pointen er, at hvis vi havner i en knibe, er vi nødt til at gøre, hvad vi kan for at løse situationen. Dette indbefatter, at vi ydmyger os, erkender vores fejltagelse og beder om nåde. Til at tænke over Hvordan finder vi balancen mellem vores ønske om at bære hinandens byrder (Gal 6,2) og det råd, der gives i dette ordsprog? 21

5 ONSDAG 7. JANUAR 2015 Beskyt dit arbejde Ordsp 6,6-8 Hvad kan vi lære af myren? Ikke alene arbejder myrerne hårdt, selv sammenlignet med os mennesker, hvis man sammenligner de byrder, de er i stand til at bære med de byrder, vi mennesker er i stand til at bære i forhold til deres respektive vægt. Men myrerne arbejder også selvstændigt og har ikke brug for at blive holdt under opsyn. Hovedformålet med deres hårde arbejde er deres fremtid. De forventer vanskelige tider (vinteren) og forbereder sig på den. Myren lærer os den visdom, der ligger i at tænke over fremtiden, når vi lægger planer eller går i gang med en aktivitet. Dette er et spørgsmål, der kræver overvejelse af alle forældre, alle lærere og alle studerende af hvert eneste menneske, enten man er gammel eller ung. Intet forretningsprojekt og ingen livsplan kan være sund eller fuldkommen, hvis den kun omfatter det nuværende livs korte år og ikke sørger for den endeløse fremtid. (Ellen White, Uddannelse, s. 145). Ordsp 6,9-11 Hvad kan vi lære af en dovenkrop? Det er dovenkroppen, der har noget at lære af myren, ikke omvendt: Gå til myren, dovenkrop, betragt dens færden, og bliv vís (Ordsp 6,6). Mens myrerne arbejder, sover dovenkroppen. Mens myrerne er produktive med deres indhøstning, folder dovenkroppen sine to hænder, et tegn på ugidelighed. Myrerne overgår sig selv ved at bære byrder, der er tungere end de selv er og ved at forberede sig til fremtiden; dovenkroppen lever i nuet og er kun optaget af sig selv. Til at tænke over Selv om ugidelighed og dovenskab fordømmes i disse vers, må vi også huske, at livet er mere end at arbejde og tjene penge. Hvordan hjælper sabbatten i forbindelse med arbejdsugen os til at finde den rette balance? 22

6 TORSDAG 8. JANUAR 2015 Beskyt dig selv Efter at have advaret os mod de specielle onder, der truer tre områder af vores tilværelse vores familie, vores sociale kontakter og vores arbejde giver Ordsprogene en beskrivelse af de uretfærdige. Det er en satire fuld af ironi og skarp psykologisk iagttagelse. De to digte (Ordsp 6,12-15 og 16-19) er paralleller og dækker tilsvarende temaer med den samme poetiske rytme på syv led. Den onde mands indre beskrives som værende forbundet med det, han tænker i sit hjerte; samtidigt viser det sig alt sammen i det, han gør i sine ydre handlinger. Ordsp 6,14.18 Matt 15,19 Hvilken vigtig pointe fremhæves i disse vers? Hvis du tilfredsstiller dig med tomme forestillinger og tillader dit sind at dvæle ved urene emner, er du til en vis grad lige så skyldig over for Gud, som hvis dine tanker var blevet omsat i handling. (Ellen White, The Adventist Home, s. 334). Ordsp 6,12-19 Hvilke advarsler gives der her? Billedbrugen er ironisk. Den vandrende onde mand følger efter den ugidelige dovenkrop. Deres holdninger synes forskellige; men de lærer os den samme lektie. Begge er kun optaget af sig selv. Ingen af dem er interesseret i de belæringer, som kommer udefra. De følger begge deres egen visdom og tilbøjeligheder. Dovenkroppen sover, og hverken deres ører eller deres fødder fungerer: hos den onde er det kun fødderne og munden, der fungerer, ikke ørerne. Resultatet er det samme: de vil begge gå deres undergang i møde. Samtidigt har det onde to følger: ikke alene skader det den, der bliver forurettet, den skader også synderen selv. Løgneren vil til sidst tro sine egne løgne. Det er også bemærkelsesværdigt, at det endelige resultat af ondskab er uoverensstemmelser og konflikter, som også kan få indflydelse på samfundet. Syndens følger er i virkeligheden sjældent eller aldrig begrænset til kun synderen. Andre må tit bære følger, der er værre. Til at tænke over Hvordan har andres synd haft indflydelse på dit liv? Utvivlsomt i høj grad. Hvilke lærdomme kan du i lyset af den kendsgerning tage til dig om at være påpasselig, så dine handlinger ikke påfører andre smerte? 23

7 FREDAG 9. JANUAR 2015 Læs Ellen White The Adventist Home, Moralske principper, s Vejen til et bedre liv, Kunsten at omgås mennesker, s Uddannelse, Anden anskuelsesundervisning, s De, som studerer Bibelen, burde opdrages til at nærme sig den med et lærevilligt sind. Vi skal ransage den, ikke for at finde beviser, som kan støtte vores meninger, men for at få at vide, hvad Gud vil sige os En af hovedårsagerne til intellektuel uduelighed og moralsk svaghed er en manglende evne til at koncentrere sig Med den kolossale strøm af tryksager, der hele tiden strømmer fra pressen, bliver det en vane både for unge og gamle at læse hastigt og overfladisk, og hjernen mister sin evne til at tænke samlet og koncentreret. (Ellen White, Uddannelse, s ). De boliger, som myrerne bygger for sig selv, viser deres dygtighed og udholdenhed. De kan kun bære et lille korn ad gangen, men med ihærdighed og udholdenhed udretter de mirakler. Salomo peger på myrens flid som en irettesættelse af dem, der spilder deres tid i dovenskab eller med ting, som ødelægger sjæl og krop. Myren forbereder sig for fremtiden; men mange dygtige mennesker med evnen til at tænke undlader at forberede sig på det fremtidige evige liv. (Ellen White, Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 190). Spørgsmål til drøftelse 1. Tænk i lyset af følgende vers dybere over, hvordan vi kan hjælpe andre, selv om det koster os selv noget. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner (Joh 15,13). 2. Hvilke andre lærdomme kan vi tage til os fra naturens verden? Hvorfor bør vi vise varsomhed med de lærdomme, vi drager, når vi tager i betragtning, at vi lever i en syndig verden? 3. Læs de syv afskyeligheder, som omtales i Ordsp 6, Hvorfor tror du, disse er så afskyelige i Guds øjne? 24

8 DIALOG TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Aktiviteter og dialog Uddybende spørgsmål Kunsten at vælge er betydningsfuld. Hvordan kan du lade dine følelser spille en positiv rolle i dine beslutninger? Hvordan kan du vurdere, om dine følelser er rimelige? At sige nej til fristelser er et af de mest afgørende valg i livet. Hvordan vil du rådgive et menneske, som kæmper konstant med den samme fristelse? Det er måske let blot at komme med svar i religiøst sprog. Hvad vil dine praktiske råd være? Mange mennesker vil gøre næsten alt for at finde venner, og de går måske på kompromis med værdier og principper, som de ellers har holdt højt, fordi de søger anerkendelse, tryghed, selskab, accept. Hvad kan du og jeg gøre for at hjælpe vores børn og unge til at søge og udvikle gode venskaber? Hvad kan vi gøre for at give dem en følelse af selvværd, der hjælper dem til ikke at gå på kompromis med deres grundlæggende livsværdier? Mødet med dagligdagen Beskriv en god vens egenskaber. Del evt. eksempler fra din egen erfaring med din klasse. - Tænk over, hvordan du er som ven. - Gode venner får lettere gode venner! Reflekter over historien om Jesper Fårekylling. At arbejde og planlægge er klogt og betydningsfuldt. På den anden side er det også livsvigtigt at kunne slappe af og finde hvile både fysisk og mentalt. - Hvor føler du, at du står, når det gælder denne balance? Er du for arbejdsstresset og trænger til at finde rum for hvile og åndelig og mental genoprustning? - Livets omstændigheder gør det ikke altid let at finde tid til at slappe af. Hvordan gør du det rent praktisk? Hvordan kan Bibelens råd hjælpe dig? Til at tænke over Du kan ikke altid kontrollere, hvordan det, du hører, påvirker dig; men måske kan du kontrollere, hvad du hører! Tænk over, hvad der 25

9 DIALOG TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 gør dig glad, stemmer dig til andagt, giver dig varig energi. Hvordan kan du gøre det til en vane at søge den rette påvirkning, når du fx er nedtrykt? Forstå det bedre Bibelen indeholder mange ord for visdom. I Det Nye Testamente er det typiske ord velkendt, nemlig sofia. Vi møder det i dag i navnet på Bulgariens hovedstad og i ord som filosofi, der egentlig betyder kærlighed til visdom. I Det Gamle Testamente er det mest anvendte ord chåkmah, der først og fremmest betegnede praktisk evne eller kyndighed (fx 2 Mos 36,1). Andre ord er binah, evnen til at kunne skelne, da ath, erfaringsmæssig viden eller indsigt, og maskil, at være dygtig. Daniel og hans venner er kaldt for vise/dygtige mænd eller maskilim (flertalsforment af ordet) i Dan 1,4 (den danske oversættelse bruger vendingen med indsigt ). De troende, som i endens tid forstår det profetiske ord i Daniels Bog, er ligeledes kaldt maskilim, de indsigtsfulde (Dan 12,10). NOTER 26

10 NOTER TIL SABBATTEN 10. JANUAR

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere