B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G"

Transkript

1 Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus School of Business, Århus Universitet 2010

2 EXECUTIVE SUMMARY The use of social media and the online interaction between people through the Internet has changed radically since the year of 2004, where the term of online presence was expanded into the term Web 2.0 by Tim O Reilly. The Web 2.0 technology is a further development from the original static Web 1.0 and can hardly be separated from the term of Groundswell. The improvement of the existing static version enables the user to interact online and thereby participate in a two-way online communication. Lack of visibility is a problem for companies like Godt & Gave because the outcome may be no sales. If a company is not aware of this problem, it might turn out to be a fiasco. In accordance to this, the director of Erhvervsudviklingscenter Haderslev Niels Henrik Glisbjerg argues that the decrease in entrepreneurial businesses is caused by the difficulty in financing projects due to the Financial Crisis. Based on this argumentation, the bachelor thesis deals with the topic of low-priced marketing for entrepreneurial businesses. This subject is analyzed according to theories like Groundswell in a combination with online activities such as Facebook, Twitter, YouTube, Google, and blogs. The fact that the use of social media in a company s marketing strategy has increased over the years verifies the importance of being visible online. Due to a forecast made by AdweekMedia for the year of 2010, online advertisement is expected to increase significantly. The online advertisements include both banners and ads on search engines, which both are opportunities for companies to increase online visibility. The newly started web-shop Godt & Gave has been analyzed in terms of these social media possibilities in an attempt to improve the company s online visibility by making use of low-priced marketing and search engine optimization. The web-shop operates on the business-to-consumer market, which make an online visibility further important. Consumers online presence has increased as well, and for that reason tools derived from Web 2.0 technology and Groundswell activities are an easy and sufficient way of interacting online. By listening, talking, energizing, supporting, and embracing the Groundwell, a company moves from the traditional monolog to a dialog and start interaction with a broader audience. In this way, a company like Godt & Gave has the opportunity to stay connected with consumers and built up relationships that, hopefully, will result in loyal customers. A further improvement for the company to consider is the homepage in general. An optimization includes putting

3 focus on keywords and metatags in order to create a homepage that live up to Google s ranking system that will place Godt & Gave in the top of search results. By improving online presence and visibility by means of tools that enable online interaction, a company like Godt & Gave has the opportunity to create an online marketing strategy that will reach a broad audience at a low cost. The breakthrough in the development of Internet activities is of vital importance for entrepreneurial businesses in the sense that these companies have a chance to market itself at a low budget and this is a chance, which Godt & Gave has the opportunity to be part of.

4 INDHOLD 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Udviklingen inden for Internettet Introduktion til Godt & Gave Målgruppe Nuværende markedsføringsaktiviteter Groundswell Fordele og ulemper Social teknografisk profil Strategierne Listening Talking Energize Supporting Embracing Sociale medier Facebook Twitter YouTube Viral/Buzz marketing Blogs Eksempel på brug af sociale medier Groundswell-strategi til Godt & Gave Social Technographics profile Groundswell strategi til Godt & Gave Søgemaskineoptimering Betale sig til synlighed Søgemaskineoptimering til Godt & Gave Analyse af egen hjemmeside Analyse af nærmeste konkurrenter på søgeord hjemmeside Links Fremtiden... 45

5 9. Konklusion Bibliografi Artikler Bøger Internet Bilag 1 - YouTube Bilag 2 Interview med Godt & Gave Bilag 3 Kildekoder Værtindegave Gavekurve Svensk glaskunst Søde bamser Godt & Gave Bilag 4 Facebook Page... 64

6 1. INDLEDNING Synlighed er vigtigt for virksomheder, hvis de ønsker at få solgt sine produkter og opnå succes. Hvis ikke virksomheden kan findes, bliver der heller ikke solgt noget, og en fiasko lurer. At være synlig koster desværre penge; især gennem de traditionelle kanaler såsom annoncer, tv-reklamer, og lignende. Penge er dog nødvendigvis ikke et middel alle iværksættere har, og desuden viser en undersøgelse foretaget af International Danish Entrepeneurship Academy, at iværksætteriet er gået i stå under finanskrisen. I år 2007, før finanskrisen, kom der 6,5 nye iværksættere ud af tusind indbyggere - to år senere i år 2009 er tallet faldet til 4,8. Niels Henrik Glisbjerg som er direktør for Erhvervsudviklingscenter Haderslev, er ikke i tvivl om, at nedgangen skyldes, at det er blevet sværere at finansiere sine idéer. Han tror yderligere, at mange vil mislykkedes som iværksættere på grund af manglende viden og evner til at markedsføre sine produkter 1. En prognose foretaget af AdweekMedia for 2010 viser en markant fremgang i online-annoncering som inkluderer både banner reklamer, virksomhedsbetalte videoer og reklamer på søgemaskiner. Den største fremgang forventes at blive inden for reklamer på søgemaskiner, hvor der forudses at blive brugt 11,4 milliarder dollars. De to søgemaskiner Google og Yahoo! er i gang med at inddrage Twitter i deres søgninger, hvilket vil udbrede muligheden for kommunikation via sociale medier 2. Denne fremgang viser, at virksomheder er interesserede i at være synlige på Internettet. Disse undersøgelser gør det endnu mere spændende at arbejde med markedsføring via sociale medier og andre billigere online markedsføringsmuligheder for iværksættere. Den førstnævnte undersøgelse viser, at der er et behov for let tilgængelige, billige markedsføringsmuligheder for nye virksomheder, da kapitalen i starten er lille. Den teknologiske udvikling har åbnet muligheden for, på en billig måde, at ramme en stor population. Den sidste undersøgelse viser, at der forventes fortsat vækst inden for området fremover. For at skabe en forståelse for vigtige begreber vil disse blive defineret forud for selve opgaven. Forbrugere er i højere grad begyndt at søge information fra andre forbrugere frem 1 Hansen, Larsen,

7 for information fra producenten af givne produkter og services. Denne sociale trend hvor forbrugere deler deres meninger med hinanden er af Li og Bernoff blevet kaldt Groundswell, Groundswell defineres som: En social trend hvor i folk bruger teknologi til at få de ting de vil fra hinanden, frem for igennem traditionelle institutioner som virksomheder 3. Ordet community vil blive brugt konsekvent gennem opgaven, og skal forstås som et online community. Et online community er defineret som: Et mødested for mennesker på Internettet, designet til at lette interaktion og samarbejde mellem mennesker der deler samme interesse og behov. Online communities kan være åbne for alle eller for medlemmer PROBLEMFORMULERING Formålet med denne afhandling er, at belyse nogle af de billige markedsføringsmuligheder udviklingen på Internettet har skabt for iværksættere, og herunder hvordan disse kan benyttes af den nystartede virksomhed Godt & Gave. Følgende underspørgsmål vil blive besvaret løbende gennem opgaven: Hvilken markedsføring har virksomheden Godt & Gave foretaget sig hidtil? Hvordan kan de forskellige sociale medier benyttes i markedsføringsøjemed for Godt & Gave? Hvordan kan virksomhedens hjemmeside gøres mere synlig på Google? Ved at undersøge disse forskellige redskaber, vil afhandlingen opstille en række anbefalinger, samt vurdere hvor effektiv disse værktøjer vil være i henhold virksomhedens målgruppe. 1.2 AFGRÆNSNING Opgaven vil være afgrænset til at omhandle de sociale portaler Facebook og Twitter, videotjenesten YouTube og blogs. Kun funktioner på disse sociale medier der kan anvendes i forretningsøjemed vil blive beskrevet. Ingen specifik blog vil blive behandlet, men derimod begrebet blog og hvordan blogging kan bruges i forbindelse med markedsføring. Den valgte virksomhed Godt & Gave opererer på B2C markedet 5, hvorfor kun dette marked vil blive anvendt gennem hele opgaven. 3 Bernoff, ningglossary 5 Business to Consumer 2

8 Til udarbejdelse af den sociale teknografiske profil vil materiale fra Forrester Research blive anvendt; desværre er der ikke blevet foretaget en analyse af det danske marked, hvorfor der bruges data for hele Europa. En profilering af det danske marked vil være for omfattende til denne opgaves omfang. Desuden vil søgemaskineoptimeringsdelen kun omhandle søgemaskinen Google. 1.3 METODE Opgaven er opbygget således, at udviklingen på Internettet beskrives som det første. Dernæst belyses virksomheden Godt & Gave, deres målgruppe og nuværende markedsføringsaktiviteter. Herefter redegøres der for den teoretiske struktur beskrevet af Li og Bernoff og de fire sociale medier, afhandlingen omhandler. Som afslutning på denne første del, analyseres virksomheden Godt & Gave ud fra teorien omkring Groundswell, og yderligere vil der blive anbefalet en strategi for virksomheden. Anden del af afhandlingen omhandler søgemaskineoptimering, hvor der først vil blive redegjort for begrebet søgemaskineoptimering. Herefter vil følge en analyse af virksomheden, som slutteligt vil resultere i anbefalinger til forbedringer. Endelig vil der kort kigges på fremtidsudsigterne for de sociale mediers påvirkning af forbrugernes købsadfærd. For at indsamle informationer omkring virksomheden Godt & Gave er der blevet foretaget et interview gennem mailkorrespondance med virksomheden. Til behandling af de forskellige Groundswell strategier vil opgaven anvende den teoretiske struktur som Li & Bernoff beskriver i bogen Groundswell. De to forfattere arbejder for Forrester Research og har rådgivet virksomheder over hele verden, hvorfor bogen anses for værende en troværdig kilde. For at få den bedst mulige indsigt i de sociale medier vil der blive oprettet en bruger på hver af de anvendte portaler, for derigennem at beskrive processer, informationer samt funktioner tilhørende de anvendte communities. Den teoretiske del af bogen Groundswell vil danne fundamentet for udarbejdelsen af en groundswell-strategi for virksomheden Godt & Gave. I den sidste del af opgaven, som omhandler søgemaskineoptimering, vil teori fra en bog samt en gratis ebook blive beskrevet og anvendt på virksomhedens hjemmeside. Troværdigheden i den gratis ebook fra Brad Callen kan betvivles, hvorfor også teori fra den 3

9 anden bog er anvendt. Denne bog af udgivet af Wiley Publishing Inc. og har en større troværdighed. De to bøger beskriver i hovedtræk de samme emner, hvorfor det antages at være troværdigt. I processen med at finde søgeord til Godt & Gave vil Google Adwords Søgeordsværktøj blive anvendt. Til sidst vil muligheden for at købe sig til synlighed på Google og Facebook blive beskrevet ud fra informationer på Facebook Ads og Google Adwords hjemmesider. I analysen af de konkurrerende hjemmesider som kæmper om de anbefalede søgeord, vil Google Toolbar blive anvendt til at vise hvilke hjemmesider Google indekserer, hvilken PageRank de forskellige hjemmesider er vurderet til samt hvilke hjemmesider der linker til disse konkurrenter. Google Toolbar er en gratis værktøjslinje til en Internet Explorer browser, som tilbyder ekstra funktioner til brugeren. Billeder af de anbefalede funktioner er produceret i Facebook og klippet sammen i et billedbehandlingsprogram, for at give et bedre indtryk af hvordan det vil se ud. Bilag 2 Kildekoder består af udklip fra de pågældende hjemmesiders kildekode samt et screenshot af siden der bliver analyseret. 2. UDVIKLINGEN INDEN FOR INTERNETTET De forskellige communities og tjenester denne opgave omhandler, blev først til efter at Internettet havde gennemgået en forandring. De første hjemmesider der blev lavet var statiske, hvilket betød at brugerne ikke kunne komme med input. Disse hjemmesider var typisk produceret i HTML, som er et client side scripting sprog. ET SERVER SIDE SCRIPT ER ET PROGRAM SOM BLIVER BEHANDLET PÅ SERVEREN, INDEN INFORMATIONEN RAMMER BRUGERENS COMPUTER. SAMMENLIGNET MED ET CLIENT SIDE SCRIPT, SOM ER BEHANDLET PÅ BRUGERENS COMPUTER. EKSEMPLER PÅ SPROG OFTE ANVENDT SOM SERVER SIDE SCRIPTS ER PHP, JSP, ASP, PERL. EKSEMPLER PÅ CLIENT SIDE SCRIPT ER JAVASCRIPT. (OnlineDesign Incorporated) 4

10 Som følge af den teknologiske udvikling fik brugerne mulighed for at kommunikere med en hjemmeside. Denne anden generation af Internettet blev i 2004 kaldt for Web 2.0 af Tim O Reilly 6. Hjemmesider lavet i Web 2.0 bliver altså interaktive, og brugerne kan selv ændre eller påvirke indholdet på en hjemmeside 7. Denne type hjemmeside er opbygget i et såkaldt server side-scripting sprog. Uden denne udvikling ville disse nye markedsføringsveje ikke have eksisteret. 3. INTRODUKTION TIL GODT & GAVE Godt & Gave er en web-shop startet af Dan Borring Larsen i november 2009 som en sidebeskæftigelse. Web-shoppen handler på B2C markedet, hvor der sælges brugskunst, svensk glaskunst, fyrfads- og duftlys, håndklæder, plaider og andre gaveidéer til hele landet. Butikken er en mellemhandler og producerer ikke selv varerne der sælges. Udover Dan, er ansat yderligere én medarbejder som står for administration, forsendelse, bogholderi med mere. Hjemmesiden hvor varerne sælges hedder Stifteren Dan har 15 års erfaring indenfor IT branchen og er uddannet IT projekt leder. Derudover er han for tiden i gang med en Master i IT Ledelse på IT Universitetet i København. Markedsføringserfaring skal der dog kigges langt efter i virksomheden, men i form af sin erfaring fra IT branchen har Dan brugt en del tid på søgemaskineoptimering og udvikling af hjemmesiden. Godt & Gave har ikke lagt en decideret markedsføringsstrategi, og derfor ikke tænkt videre over prissætningen af produkterne. Hjemmesiden ser dog flot og indbydende ud og har et logo med tilhørende slogan. I form af den manglende markedsføringsstrategi købte Godt & Gave mange forskellige varegrupper ind i starten. Med tiden har Dan sporet sig ind på at følge en differentieringsstrategi, hvilket gør, at han nu har gang i en oprydning af varerne i butikken. Idéen fra start var at sælge svensk glaskunst, hvilket vurderes til at være et forholdsvist ukendt produkt i Danmark. De primære salgsvarer for web-shoppen er for tiden kunstbrikker og bamser

11 3.1 MÅLGRUPPE Godt & Gave har som nævnt ovenfor ikke lagt en markedsføringsstrategi. Dog er der tænkt over målgruppen, som Godt & Gave har defineret som moderne kvinder i alderen 30+ i hele Danmark - dog primært fra provinsen og Jylland. Segmenteringen indeholder faktorer fra både demografiske, geografiske og livsstils parametre og er forholdsvis klar. Der er dog stor forskel på en 30-årig og en på år, hvorfor der må ske en yderligere segmentering af målgruppen som vil blive diskuteret senere i opgaven. 3.2 NUVÆRENDE MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER Da Godt & Gave som tidligere nævnt ikke har lagt en strategi for sin markedsføring har virksomheden heller intet markedsføringsbudget. Til gengæld har Dan en idé om, at markedsføring og vækst må hænge sammen, så når væksten tiltager, vil der også blive sat penge af til markedsføring. Endnu en vigtig faktor er også, at Godt & Gave kun tilbyder salg af produkter fra deres hjemmeside. Godt & Gave har allerede profiler på Facebook Pages og Twitter, men disse er dog stort set tomme og bliver ikke opdateret. Produkterne der sælges, kan siges at tilhøre den samme klasse; de passer godt sammen da alle varer kan anvendes som gaver. Udvalget supplerer også hinanden da der på hjemmesiden også findes anledningskort, samt at der tilbydes gaveindpakning. Godt & Gave ønsker at følge en differentieringsstrategi, og udvalget på hjemmesiden virker som unikke varer, som ikke findes hvor som helst. Prisendelserne på varerne på Godt & Gave ender hovedsagligt med 9 kroner. Denne endelse er psykologisk god, da en vare til 199 kroner opfattes som at være i 100 kroners områder frem for 200 kroners området 8. Endelser på 0,95 kroner vil få produkterne til at virke discount agtige, hvilket Godt & Gave ikke anvender. Det må derfor konkluderes, at priserne på Godt & Gave er velovervejede og prissat godt, da priserne bør ende på 5 eller 9 kroner. 8 Kotler, 2009, side 422 6

12 4. GROUNDSWELL Groundswell er et begreb om en ny online social trend, som Forrester Research skrev om i en rapport kaldet Social Computing tilbage i år Trenden er som tidligere defineret som en social trend hvor i folk bruger teknologi til at få de ting de vil fra hinanden, frem for igennem traditionelle institutioner som virksomheder. Folk begyndte at anvende forskellige værktøjer til at skabe forbindelser og relationer til hinanden på en måde som kunne skræmme virksomheder. Årsagen til at virksomhederne følte og stadig føler sig skræmt er, at de ikke længere har kontrol over, hvad der bliver skrevet om deres produkter og brands. Folk har altid snakket om deres oplevelser med virksomheder og produkter til venner og bekendte, men så længe det kun har været snak, har berøringsfladen ikke været så stor. Hvis en kunde har haft en dårlig oplevelse og skriver et blogindlæg om episoden, vil hele verden i teorien kunne læse om denne oplevelse. Hvis man kigger på definitionen, kan man se, at rødderne går længere tilbage end til de sociale communities på Internettet. Napster 9, som opstod i år 2000, er også et eksempel der passer til definitionen på Groundswell., da programmet muliggør at dele informationer. At Groundswell trenden netop sker nu, er konsekvensen af udviklingen indenfor teknologi, Internet økonomien og menneskehedens trang til at være social. Teknologien, som blev omtalt i afsnittet Udviklingen indenfor Internettet, gjorde det muligt at lave interaktive hjemmesider og værktøjer, hvortil idérige mennesker er kommet på ideerne til sider som YouTube, Facebook, Twitter og andre sociale portaler. Bredbåndsforbindelsernes udbredelse har også en stor påvirkning. I nedenstående tabel kan det ses, at der på 13 år er sket rigtig meget. I 1996 havde kun 5 % af Danmarks familier en Internetforbindelse, hvorimod andelen var steget til hele 81 % i Tabel 4.1 Antal danske familiers besiddelse af Internet i procent fra 1996 til Internet Kilde: statistikbanken.dk Indkomst, forbrug og priser Forbrug VARFORBR 9 Napster var en gratis fildelingstjeneste hvor folk gratis kunne dele alle sine filer til rettighedshavernes store skuffelse. 7

13 4.1 FORDELE OG ULEMPER Mange virksomheder ser Groundswell trenden som en trussel. Når folk beretter om deres oplevelser med virksomheden, dens produkter eller services online, er informationerne tilgængelige for hele verden, og kan hurtigt sprede sig. En utilfreds kunde kan oploade en video til YouTube, der viser, hvorfor kunden er utilfreds. Hvis ikke forbrugeren er god til videoer, kan der oprettes en gruppe på Facebook, hvor utilfredse kunder kan samles om deres problemer med virksomheden. Et utilfreds Tweet på Twitter eller en statusopdatering på Facebook, kan også ses af mange og være udslagsgivende når nye kunder skal vælge mellem produkter. Betydningen af trenden er at virksomheden mister kontrollen over sit brand og omtalen omkring virksomheden. Man kan sige, at magtforholdet mellem virksomhed og kunder tipper over mod kunden. Dette er nok den største trussel for virksomhederne. Internettet kan hurtigt virke stort og uoverskueligt for virksomheder, hvorfor mange holder sig fra det. Det kan også være, at de ledende personer i virksomheden ikke har kendskab til teknologierne og værktøjerne, eller blot holder sig væk fordi de ikke forstår at bruge det. En sidste svaghed er at skulle til at kommunikere med enkelt personer, en såkaldt tovejs kommunikation, som kan virke tidskrævende. Her handler det dog om for virksomheden at beslutte sig for, hvor engageret man ønsker at være. Li og Bernoff har defineret fem forskellige strategier, der alle har forskellige niveau af engagement. Trenden har dog også fordele og styrker. For det første er det en hurtig måde at kommunikere nyheder ud til sin målgruppe, da det ikke tager mange minutter at skrive et tweet eller en statusopdatering. Dertil kommer at kontakten er meget direkte, og at kunderne har mulighed for at reagere på nyheden. Den direkte kontakt til kunderne kan skabe loyale kunder, da der skabes en form for relation kunderne og virksomheden imellem. Sidst men ikke mindst relevant for denne opgave er, at det er en forholdsvis billig måde at blive set og hørt på, idet profiler på Facebook, Twitter, YouTube og blogging-tjenester er gratis. Omkostningerne består blot i, at der skal bruges tid på at holde disse profiler opdateret. Med lidt viden omkring hvordan de forskellige sociale medier fungerer og erfaring i at kommunikere herigennem er det muligt at hjælpe virksomheden til at udvikle et bedre brand og image. Før man begynder at vælge strategi, er det vigtigt at vide, hvordan 8

14 virksomhedens målgruppe anvender de sociale medier. Til dette kan bruges hvad Li & Bernoff kalder en social teknografisk profil. 4.2 SOCIAL TEKNOGRAFISK PROFIL For at finde ud af hvilken strategi og tilgang virksomheden skal have til Groundswell trenden, er det vigtigt at kende sin målgruppe. Til dette formål har Li og Bernoff udviklet et profileringsværktøj, som de kalder for en social teknografisk profil. Idéen er, at kategorisere målgruppen i henhold til en eller flere af seks segmenter. Den første kategori af de seks er Creators, som er folk der skriver blogs, laver sine egne hjemmesider, oploader videoer eller skriver artikler eller historier og udgiver dem online. Den næste kategori er Critics, som er folk der laver vurderinger og anmelder produkter eller services. De kommenterer også på andre folks blogs, og deltager i diskussionsforummer, samt deltager i udviklingen af wiki s 10. Disse to kategorier er de folk der deltager mest i Groundswell idet de skriver og publicerer ting, hvorimod de tre næste er dem der ser og anvender disse ting. Collectors er folk der bruger RSS feeds til at læse nyheder og lignende, tagger billeder og gemmer og deler bogmærker til hjemmesider. Kategorien Joiners består af forbrugere der vedligeholder profiler på sociale medier som Facebook og Twitter og samtidig jævnligt besøger disse portaler. Spectators er forbrugere der læser blogs, ser videoer på sider som YouTube, lytter til podcast, læser online forummer samt læser andre forbrugeres vurderinger og anmeldelser af produkter og services. Det sidste segment er Inactives, som er folk der ikke deltager i nogle af de ovennævnte aktiviteter - altså folk der ikke deltager i Groundswell trenden, men stadig har Internet. På hjemmesiden for Li og Bernoffs bog findes et værktøj til at lave en social teknografisk profil En Wiki er et fælles website, som direkte kan ændres i webbrowseren, ofte af alle som har adgang dertil. Eksempelvis Wikipedia.org eller Wiktionary.org. (http://en.wiktionary.org/wiki/wiki) 11 9

15 4.3 STRATEGIERNE Teorien omkring Groundswell indeholder fem strategier til involvering i Groundswell. De forskellige strategier og afdelinger i en virksomhed hænger på sin vis sammen 12. Strategien Listening handler om at indsamle viden ved at overvåge kunders samtaler med hinanden omkring virksomheden, frem for markedsundersøgelser og fokusgrupper fortaget engang i mellem. Disse informationer er dem, der normalt bruges i udviklingsafdelinger. Talking handler om at snakke med forbrugerne i en tovejs samtale, eller blot at deltage i en samtale to forbrugere har med hinanden. Kommunikation med sine forbrugere sker i en virksomheds marketingafdeling. Virksomheders salgsafdeling vil nyde godt af strategien Energizing, som handler om, at virksomheden skal gøre det muligt for entusiastiske kunder at hjælpe med at sælge virksomhedens produkter til andre forbrugere. Supporting handler om at gøre det muligt for virksomhedens kunder at hjælpe hinanden med support. Denne er altså en strategi der hjælper en virksomheds kundeservice. Til sidst handler strategien Embracing om at hjælpe sine kunder til at samarbejde, for at komme med nye idéer til at udvikle sine produkter og/eller services, hvilket oftest sker i en udviklingsafdeling. De fem teorier vil hver især blive nærmere beskrevet i de nedenstående afsnit LISTENING Strategien som kræver den mindste involvering er at lytte til Groundswell. Strategien kan med andre ord siges at være overvågning, hvor det handler om at følge med i, hvad forbrugerne skriver om virksomhedens brand. At lytte til Groundswell minder meget om traditionelle markedsundersøgelser. Markedsundersøgelser er gode til at finde svar på de spørgsmål man som virksomhed har, men yderligere indblik i forbrugerne får man ikke. Ved at lytte kan virksomhederne også få svar på de spørgsmål, de slet ikke vidste, at de havde, men som alligevel har relevans; de får altså et indblik i forbrugernes tanker. Bernoff og Li skiver: Consumers in the Groundswell are leaving clues about their opinions, positive and negative, on a daily or hourly basis 13. Fra denne sætning kan det derfor udledes, at der hele tiden er nye informationer tilgængelige på Internettet. Brand teoretiker Ricardo Guimarães har udtalt: The value of a brand belongs to the market, and not to the company. The company in this sense is a tool to create valiue for the 12 Bernoff, 2008, side Bernoff, 2008, side 81 10

16 brand Brand in this sense-it lives outside the company, not in the company 14. Han mener altså, at det er forbrugerne der bestemmer hvad en virksomhedens brand står for. Kort sagt er virksomhedens brand hvad dens kunder siger, det er. Derfor er det vigtigt at vide, hvad kunderne siger og mener omkring virksomheden. I den helt simple ende kan virksomheden søge efter sit brand på Google, blogsøgemaskiner samt ord som roser eller kritiserer brand et, såsom fantastisk eller stinker. Li og Bernoff skriver dog, at der skal tages mere professionelle værktøjer i brug for at få mere ud af det. De nævner to forskellige værktøjer som nu vil blive beskrevet. Det første værktøj gør det muligt at lave sit eget private community, hvor forbrugere kan deltage i diskussioner. Denne strategi er en form for et stort løbende fokusgruppeinterview. Den har dog nogle ulemper. For det første kan det være besværligt at få forbrugerne til netop at tilmelde sig dette community, og desuden er det vigtigt at målgruppen består af mange, som kan placeres som enten creators eller critics i den sociale teknografiske profil. Yderligere kan det være dyrt at oprette samt drive et stort community. Det anden værktøj består i at lytte til hvad der sker rundt omkring på Internettet. Hvis ikke selv virksomheden har ressourcerne samt den rette know-how, kan eksterne virksomheder udføre overvågningen. Denne strategi handler om at lytte til de mange Groundswell værktøjer på Internettet; blogs, YouTube, Facebook, Twitter og diskussionsfora. Efter at have fundet alle relevante tweets, statusopdateringer, videoer og poster, skrives et kort referat til de ledende personer i virksomheden. Fordelene ved at lytte er, at virksomheden kan finde ud af, hvad sit brand står for, hvordan buzz inden for markedet skifter, hvordan der kan spares penge på markedsundersøgelser, hvordan man skal styre PR kriser eller hvordan man får nye produkt og markedsføringsidéer TALKING Hvis den sociale teknografiske profil af virksomhedens målgruppe passer til det, og virksomheden ønsker at involvere sig mere i Groundswell trenden, så kan de i stedet for blot at lytte også begynde at kommunikere med målgruppen. Som nævnt tidligere, er aktiviteterne 14 Bernoff, 2008, side Bernoff, 2008, side 93 11

17 Eyeballs Buyers i Talking strategien ofte noget der foregår i en marketing-afdeling. Li og Bernoff skriver i deres bog, at traditionel markedsføring gennem annoncer, tv-reklamer og tilsvarende kan ses som at råbe af folk. Markedsføringen er nemlig ikke ret personlig, og handler hovedsagligt om de to målestokke: hvor mange der ser reklamen, samt hvor mange gange de ser den 16. Nedenstående tragtformede model beskriver hvordan forbrugere bevæger sig fra opmærksomhed til produktet til køb og loyalitet. Annoncering driver forbrugerne ind i tragten, hvor andre aktiviteter skal trække forbrugerne hele vejen gennem tragten til køb og hvis virksomheden er heldig: helt ned til loyale kunder. Figur 4.1 The Marketing funnel Awareness Consideration Preference Action Loyalty Kilde: Bernoff, 2008 side 101 Desværre er det ikke så lige til. Brian Haven, som er marketing analytiker hos Forrester, har i en rapport skrevet The funnel has outlived its usefullnes as a metaphor. Face it: marketers no longer dictate the path people take, nor do they lead the dialogue 17. I følge Groundswell definitionen, så søger forbrugerne informationer fra hinanden frem for hos virksomhederne. Talking strategien handler derfor om at deltage i diskussioner og samtaler omkring virksomhedens produkter på de steder, hvor forbrugerne kommunikerer. Tal fra en undersøgelse af online forbrugere viser, at 83 % stoler på anbefalinger fra venner og bekendte, og mere end halvdelen stoler på online anmeldelser fra fremmede. Denne formidling mellem venner og bekendte samt andre Groundswell værktøjer har altså en stor betydning når der skal vælges produkt. Hvor den traditionelle markedsføring blev sammenlignet med at råbe, så er talking strategien at snakke. Kommunikationen til forbrugerne er tovejs og rettet mod den 16 Bernoff, 2008, side Bernoff, 2008, side

18 individuelle person der anvender et socialt medie. Li og Bernoff nævner fire forskellige teknikker til at snakke med Groundswell. For det første kan virksomheden publicere en viral video eventuelt på YouTube, hvilket minder meget om traditionelle reklamer. Umiddelbart er en video envejs kommunikation, men i form af muligheden for at kommentere på videoen, kan der skabes en dialog. Desuden kan der også i videoen henvises til andre steder hvor der kan skabes relationer og kommunikeres. Videoen skaber Awareness, så der skal følges op, hvis ikke det blot skal være som med traditionel annoncering: at råbe. Andre måder at tale med sin målgruppe på er, at engagere sig i sociale netværk såsom Facebook. Facebooks funktioner vil blive behandlet senere i opgaven, men Facebook indeholder flere forskellige måder at kommunikere på. Den tredje mulighed som Li og Bernoff nævner er, at deltage i bloguniverstet. Dette kan gøres ved enten at starte sin egen blog eller kommentere på andre forbrugeres eller virksomheders blogs. Sidst nævnte mulighed er oprette et community, hvor forbrugere kan oprette en bruger og deltage i de forskellige aktiviteter der sker på det enkelte community ENERGIZE Strategien Energizing handler om at finde entusiaster og få dem til at sprede word-ofmouth omkring sin virksomhed og sine produkter. Word of Mouth Marketing Association (WOMMA) udtaler: Word of mouth is the most honest form of marketing, building upon people s natural desire to share their experiences with family, friends, and colleagues. 18. Det vil altså sige, at hvis virksomheden kan få forbrugere til at tale godt omkring sit produkt, vil man få en meget ærlig form for markedsføring, som forbrugerne tror på. Word of mouth eller viral marketing, som også bliver behandlet senere under det sociale medie YouTube, er en effektiv metode da det er troværdigt, selvstyrkende og spreder sig selv. Strategien er både mere effektiv og mere risikabel i forhold til de to ovenstående strategier, da det her handler om, at få andre folk til at tale omkring virksomheden. Virksomheden mister altså en del af kontrollen. Li og Bernoff lister tre basis teknikker til at gøre kunderne energiske for at sprede informationer omkring virksomheden og dens produkter. Den første metode er at få virksomhedens kunder til at vurdere deres købte produkter. Denne vurdering kan både være i 18 Bernoff, 2008, side 13 13

19 form af en afstemning og/eller af anmeldelser. Det er altså en teknik der henvender sig til forbrugere som kan kategoriseres som Critics. Ved at få sine køberes meninger ind på hjemmesiden under det pågældende produkt, bruger man disse meninger til at overtale nye kunder til at købe netop dette produkt. Ulempen er, at dårligt vurderede produkter ikke vil blive solgt. Denne teknik skal altså kun benyttes hvis man som virksomhed kan stå inde for kvaliteten af de varer der sælges. Den anden teknik der nævnes er at oprette et community, hvor forbrugerne kan blive entusiastiske overfor produktet og virksomheden, således at de vil henvise venner og bekendte til også at anvende netop dette produkt eller denne virksomhed. For at dette lykkedes, er det vigtigt at virksomhedens målgruppe har en fælles interesse. Virksomheder skal dog være opmærksomme på at diskussioner kan komme ud af kontrol, og at der kan opstå konflikter. Desuden er det vigtigt at formålet med indhold og funktioner på det enkelte community er at få brugerne til at synes om produkterne og derved gøre dem villige til at anbefale produkterne. En sådan anbefaling kan blive sendt videre ved at have en funktion hvor en bruger kan sende et link omkring produktet videre til en ven. Den sidste teknik Li og Bernoff angiver i bogen er at deltage i allerede eksisterende communities omkring virksomhedens brand for på den måde at finde entusiastiske forbrugere, der er villige til at sprede word-of-mouth omkring virksomheden. Ved eventuelt at finde få meget entusiastiske forbrugere og give dem oplysninger omkring nyt tilbehør, nye produkter eller produktudvikling er det muligt at få spredt disse oplysninger på communities som ikke drives af virksomheden selv. Som ny virksomhed er det dog nok sjældent at der findes deciderede fan-sites omkring virksomheden. Som nævnt først i afsnittet er denne strategi mere risikabel end de tidligere, derfor er det ekstra vigtigt, at den enkelte virksomhed er villig til at engagere forbrugere til at hjælpe med at sælge virksomhedens produkter. Dernæst skal den sociale teknografiske profil for virksomhedens kunder tjekkes for at den helt rette strategi kan lægges. Virksomheder skal kun påbegynde strategien hvis de har til hensigt at blive ved i det lange løb Bernoff, side

20 Et dansk udviklet socialt værktøj er hjemmesiden trustpilot.com. Her er muligt at vurdere web-shops efter oplevelsen, forbrugerne har haft med virksomhedens web-shop. Godt & Gave er også blevet vurderet og har fået fem stjerner af hver af de tre forbrugere der har stemt. Denne vurdering af Godt & Gave vil have en positiv effekt på de forbrugere der overvejer at handle hos virksomheden og som tester virksomheden på trustpilot.com før køb. Yderligere er muligt mod betaling at få vurderingen vist på virksomhedens egen side SUPPORTING Support handler om at afhjælpe kundernes problemer med virksomhedens produkter. Support aktiviteter er en omkostning for virksomheder, derfor kan det være en fordel at få kunderne til at hjælpe hinanden. Rigtig mange folk er villige til at hjælpe venner og bekendte, men også mange er villige til at hjælpe fremmede folk med deres problemer. Caterina Fake, som er medstifteren af billede-delingsportalen Flikr, har kaldt dét at hjælpe hinanden online for the culture of generosity 21. I bund og grund handler det mere om at folk kan lide, at der bliver sat pris på deres hjælp hvor de får en form for psykisk indkomst når de modtager et tak for hjælpen af dem, de har hjulpet. Denne strategi passer bedst til teknologiske produkter, da dette er et område hvor mange har brug for support. Virksomheder kan for eksempel få forbrugerne til at hjælpe hinanden ved at oprette et supportforum på deres hjemmeside. På dette supportforum kan kunder spørger om hjælp til et problem, hvorefter andre kunder har mulighed for at svare på dette spørgsmål. Virksomheden selv har selvfølgelig også mulighed for at svare på spørgsmålene og derved afhjælpe kundernes problemer. Et svar der hjælper en kunde, hjælper ikke nødvendigvis kun lige præcis denne kunde. Hvis andre kunder med samme problem søger efter netop dette problem, vil løsningen blive vist, og disse vil også finde svaret på deres problem. For at motivere folk til at afhjælpe andres problemer kan eventuelt gives point for rigtige svar. På den måde føler folk at de får noget til gengæld. Denne metode anvendes blandt andre på Eksperten.dk 22. En anden mulighed vil være at oprette en wiki på virksomhedens hjemmeside, hvilket kan være en god idé, hvis kunderne er klare til at dele viden i en fælles samling af Bernoff, 2008, side Eksperten.dk er et online forum hvor man kan få og finde svar på IT relaterede emner. 15

21 information. En wiki kræver dog mere af virksomheden end et supportforum. Hvad der står på wiki en kan ændres af alle, men det er vigtigt for virksomheden, at indholdet er sandt. Hvis tilskreven information forværrer situationen betyder det ekstra arbejde for virksomheden når kunden kontakter dem. En wiki kan desuden også anvendes internt i en virksomhed til deling af viden, hvilket kan gøre det lettere for virksomhedens supportere at hjælpe kunderne der ringer ind EMBRACING Den sidste strategi Li & Bernoff skriver om er Embracing. Dette er en strategi som hovedsagligt er rettet mod udviklingsafdelinger. Oversat til dansk betyder Embrace at tage til sig, hvilket også er hvad det hele handler om. Idéen er ikke kun at få hjælp til innovation fra kunder, men også at anvende den givne information - altså tage idéen til sig. Hvis virksomheden allerede er begyndt at anvende en af de tidligere nævnte strategier, har de allerede en kommunikationskanal med deres forbrugere. Strategien handler om at få de forbrugere, der har prøvet produkterne, til at komme med idéer der kan forbedre produktet eller eventuelt finde ud af hvilke områder, der irriterer forbrugerne, så virksomheden ved, hvor den skal nytænke eller blot forbedre. Embracing er, at lukke forbrugerne ind i en meget vital afdeling i virksomheden. Ved at lytte, vil forbrugerne, hvis idéer der bliver brugt, få et tættere forhold til virksomheden altså blive mere loyale kunder. Ved at udvikle sine produkter i samarbejde med forbrugerne kan udviklingen samtidig ske hurtigere end ad traditionelle veje. Den hurtige udvikling skyldes to årsager. Som det første er kunderne ikke er længe om at fortælle, hvad de gerne vil have og yderligere kommer feedbacken med det samme. Man bruger altså ikke lang tid på at udvikle et færdigt produkt, for derefter at få forbrugernes vurdering, hvilken tages til efterretning og først derefter ændres produktet. Af teknikker til at hjælpe forbrugerne med at hjælpe dig som virksomhed nævner Li og Bernoff et værktøj, hvor forbrugerne kan komme med forslag, hvorefter andre brugere kan stemme de forslag, de synes om, op ad listen. På den måde får virksomheden samlet de idéer flest folk efterspørger i toppen af en liste og virksomheden ved nu, hvilke funktioner den skal ligge vægt på, når der produktudvikles. Virksomhederne ønsker tilfredse kunder, og chancen for at opnå dette er størst ved at lytte til, hvad det egentlig er, de ønsker af virksomhedens produkter. Virksomhederne skal dog være opmærksomme på, at de folk der kommer med idéer ofte ikke er en repræsentativ forsamling af forbrugerne - derfor skal forslagene også behandles derefter. Li og Bernoff skriver If you have passionated customers, they ll be 16

22 happy to join a forum and influence your product development. Hvis ikke forbrugerne kommer af sig selv kan virksomheden for eksempel lave en kampagne eller afholde en konkurrence, hvori de spørger kunder om idéer og forslag til forbedringer. En anden teknik er at benytte vurderinger og anmeldelser til produktudvikling. De samme værktøjer blev også brugt i strategien Energizing. I denne strategi bliver svarene dog brugt på en anden måde. Virksomheden skal selv tilbyde forbrugerne at bedømme og vurdere virksomhedens produkter. På den måde kan virksomheden løbende forbedre sine produkter. For at blive en succes skal disse kundeforslag implementeres i virksomhedens processer for produktudvikling. 5. SOCIALE MEDIER Internettet rummer rigtig mange sociale communities - lige fra små niche communities der dækker hobbyer og interesser til de store globale universelle communities som MySpace, Facebook, Twitter, YouTube og LinkedIn. For eksempel driver det danske selskab Invio ApS en masse communities for bil-, scooter-, motorcykel-, radiostyret legetøjs-, både-, hifi-, cykel-, heste-, hunde-, katte-, baby- og boliginteresseret samt et brugtmarked. 23 Denne opgave har valgt kun at se på Facebook, Twitter, YouTube samt blog-begrebet. Disse vil derfor hver især blive behandlet herunder. 5.1 FACEBOOK Facebook er en af Internettets mest populære sociale communities. Dette community blev oprettet den 4. februar 2004 af Mark Zuckerberg, som var studerende på Harvard 24. Alene i Danmark har danskere oprettet sig på Facebook. Der skal dog her tages forbehold for, at nogle danskere måske har flere profiler, samt at der kan være mange inaktive brugere som blot vil se, hvad denne hype omfatter. En undersøgelse foretaget af Foreningen af Danske Internetmedier viser, at danskerne bruger timer hver måned på Facebook, hvilket i gennemsnit er 8,75 timer per dansker 26. Facebook oplyser at der er mere Tallet er pr Redaktionen,

23 end aktive brugere verden over 27. Jakob Linaa Jensen, lektor i Informations- og Medievidenskab ved Aarhus Universitet, mener, at Facebook fortsat vil optage danskerne. Derimod mener Stine Gotved, at antallet af brugere har toppet 28. Facebook beskriver deres mission således: FACEBOOK'S MISSION IS TO GIVE PEOPLE THE POWER TO SHARE AND MAKE THE WORLD MORE OPEN AND CONNECTED. Denne beskrivelse af Facebooks mission viser, at communitiet er et værktøj til at udøve Groundswell trenden, som er defineret i indledningen. Antallet af brugere gør, at Facebook er yderst interessant for virksomheder til at interagere både med kunder og potentielle kunder. Facebook gør dette muligt på flere forskellige måder. Sociale medier som Facebook er gode værktøjer til at udbygge kunderelationer. Facebook handler meget om at skabe relationer med dem man kender, og de ting man godt kan lide. Brugere skal derfor ansøge om at blive venner eller acceptere andre brugeres anmodning herom. Når man er blevet ven med en anden bruger, er det muligt at følge med i, hvad brugeren tilmelder sig og skriver om på sin profil. Disse funktioner er og var tiltænkt private mennesker. Derfor har Facebook i stedet gjort det muligt for virksomheder, kendisser og andre offentlige figurer at oprette en Facebook Page. En Facebook Page kan derfor modsat en privat Facebook profil ses af alle på Internettet. Facebook Pages bør kun oprettes af officielle repræsentanter for virksomheden eller personen. En bruger kan ikke blive ven med en Facebook Page, men i stedet kan brugeren blive fan heraf. 29 Facebook Pages, profiler eller grupper, som vil blive behandlet herefter, har mulighed for at oprette events på Facebook. Når et event er oprettet, er det muligt at invitere profilens venner, gruppens medlemmer eller fans af den givne Facebook Page. Disse brugere får nu en invitation med oplysninger omkring eventet; hvor det finder sted og hvilken dato samt mulighed for at svare, om man har tænkt sig at tilmelde sig med en ud af tre Redaktionen,

24 valgmuligheder; Attending, Maybe attending eller Not attending. Dette er en mulighed for at gøre folk opmærksomme på specielle events man som virksomhed, organisation eller offentlig person afholder. Brugere kan oprette grupper på Facebook omkring alt muligt. Eksempler på grupper kan være: en gruppe for en venneflok, en læsegruppe, et fodboldhold eller lignende. Grupper kan dog også være uofficielle fangrupper eller decideret hadegrupper for produkter eller personer. Grupper er derfor mest interessante i forbindelse med en Listening strategi fra virksomhedens side. Det er altså et sted, hvor brugere giver udtryk for deres meninger og holdninger. Statusopdateringer er det mest grundlæggende på Facebook. Denne funktion giver virksomheden mulighed for at skrive korte beskeder på sin Page omkring nyheder, tilbud eller anden information, virksomheden ønsker at dele med omverdenen. Disse statusopdateringer har fans mulighed for at læse, kommentere på eller vise, at de godt kan lide, ved at trykke på like. Alt dette foregår på virksomhedens Wall. På virksomhedens Page kan vælges et faneblad med Info og et med Photos. Yderligere kan der tilføjes flere faneblade. Info fanebladet kan indeholde informationer om et website, virksomhedens mission, beskrivelse af produkter og lignende informationer. Fanebladet Photos indeholder oploadede billeder, både af virksomheden og fra brugere, hvis dette er blevet tilladt, da siden blev oprettet. FBML står for Facebook Markup Language, og er et programmeringssprog der er tilpasset Facebook. Sproget er udviklet for let at gøre det muligt, at lave applikationer til Facebook for en tredje mand. Der er dog også lavet en applikation der gør det muligt at lave egne sider og funktioner til virksomhedens Facebook Page. Denne applikation hedder Static FBML, og kan bruges til at gøre virksomhedens Page meget mere indbydende, og til at få udseendet til at stemme overens med virksomhedens look 30. Når en bruger logger ind på Facebook er det første brugeren møder en newsfeed. Denne newsfeed viser de seneste statusopdateringer, og andre begivenheder fra sine venner og fan-pages. Derfor kan man gøre sig synlig blandt sine fans ved jævnligt at skrive statusopdateringer. Mange hjemmesider har Share on Facebook / Del på facebook knapper

25 Vælger man at dele en sådan hjemmeside, er det også i Newsfeed den bliver vist samt på brugerens egen Wall. Facebook bliver ikke indekseret af Google, hvilket også betyder, at tilstedeværelse og links derinde ikke af afgørende for placeringen i søgeresultaterne. Dette er et emne der vil blive taget op i afsnittet omkring søgemaskineoptimering. Alligevel gør antallet af brugere, at Facebook er et attraktivt sted at være synlig. 5.2 TWITTER Twitter er en mikroblogging tjeneste, hvor man som virksomhed kan skrive beskeder som ikke kan være længere end 140 tegn. Twitter blev grundlagt i marts måned 2006, men var til at starte med et forskningsprojekt. I år 2008 oplyste Twitter at have 3,2 millioner brugerkonti. 31 Modsat Facebook handler Twitter ikke om at skabe relationer men derimod om at følge personer og virksomheder der har interesse for én. Twitter har oplevet en helt utrolig vækst i årene 2007 til 2009, hvor væksten i antallet af beskeder skrevet er steget med 1 million procent. Det betyder, at der nu bliver skrevet 2,1 millioner beskeder i timen 32. En besked på Twitter bliver kaldt for et tweet. Når man som bruger er logget ind på Twitter, er det første man møder en startside, hvor det øverst er muligt at skrive et tweet. Herunder bliver tweets fra de forskellige virksomheder og personer man har valgt at følge vist. Twitter er så at sige mere simpelt end Facebook, da det kun er tekstbeskeder man her deler. En brugerprofil kan heller ikke indeholde så mange informationer som en Facebook Page kan. Twitter gør det muligt at oploade ét billede og udfylde information omkring navn, hvor man befinder sig, en hjemmeside adresse samt en tekst på maksimum 160 tegn. En god ting ved Twitter er, at profilen kan tilpasses virksomhedens farver og logoer ved blandt andet at oploade et baggrundsbillede til profilen. Yderligere kan virksomhedens Twitter konto integreres med virksomhedens Facebook profil 33 således at virksomhedens tweets bliver vist på deres Facebook Page også. Virksomheden slipper altså for at skrive samme tekst to gange. Twitter bliver indekseret af Olsen, Stiger 1 million procent på to år,

26 Google, og derfor kan links på Twitter gavne en virksomheds placering i søgningerne på Google. 34 Emnet vil blive behandlet senere i afsnittet omkring søgemaskineoptimering. 5.3 YOUTUBE YouTube blev grundlagt i februar 2005 som et online video community. Halvandet år senere i november 2006 blev portalen opkøbt af Google. YouTube tilbyder at brugere gratis kan oploade deres egenproducerede filmklip, så de kan blive delt og set af hele verden 35. I starten var hovedparten af videoerne underholdningsvideoer, en form for sjove hjemmevideoer, men denne genre har i dag ændret sig. Zune Holm fra Bellamonde Productions udtaler: Dengang det begyndte, var det mest det kuriøse. Men det har ændret sig i dag, hvor næsten alle og smalle ting bliver lagt ind. Oplevelsen er, at flere og flere bruger det. For at se de videoklip der er oploadet til YouTube, er det ikke nødvendigt at have oprettet en bruger på siden. Derimod skal man have en bruger og være logget ind for at deltage i Groundswell funktionerne; oploade videoer, vurdere andres videoer og kommentere på videoerne. Lige under afspilningsvinduet er, meget centralt placeret, en funktion til at dele den sete video på andre sociale medier såsom Facebook, Twitter og MySpace. Denne dele funktion kræver ikke, at man er logget ind på YouTube. Disse funktioner kan ses i bilag 1 - Youtube. Forsiden på YouTube viser en række eksempler på videoer. Først vises fire videoer som netop bliver set af andre på siden. Dernæst vises en række med igen fire videoer kaldet Featured Videos, som er videoer tilføjet af YouTube s mange partnere eller blot en meget populær video. Youtube oplyser, at det ikke er reklamer eller videoer der er betalt for at blive vist på forsiden, men videoer fra partnere som YouTube har et forretningsmæssigt forhold til 36. Nederst på forsiden bliver de mest populære videoer vist indenfor hver sin kategori: underholdning, musik, nyheder og politik, film og animation, sport, videnskab, how-to videoer og biler samt en kategori med de mest sete videoer og en med videoer som flest har som favoritter. Dét, at blive vist på forsiden, er altså svært, og vil kun ske hvis rigtig mange får set videoen. 34 Det viser Google Toolbar

27 Når en video ses vil der i højre side foreslås andre film, man bør se. Det er enten videoer der relaterer til indholdet i den video der ses, disse video ses i menuen Related videos, eller også kan der ses flere videoer fra samme bruger. Dette er en mulighed for at ens video vil blive set af andre brugere på YouTube. Brugere på YouTube har mulighed for at oprette Playlister med samlinger at deres yndlingsvideoer. Disse playlister vil der også blive gennemsøgt når en bruger søger efter videoer på siden. For at blive set på YouTube kan det derfor være en idé at lave en playliste hvor ens egne videoer indgår sammen med andre populære videoer. Ovenstående beskrivelse af YouTube viser, at hvis en video blot oploades på YouTube, er chancen for at den bliver set meget lille, da den i så fald meget sandsynligt vil drukne blandt alle de andre video der bliver oploadet af andre. Derfor er YouTube ikke nok i sig selv - det handler om at få folk til at dele virksomhedens video på andre sociale netværk, hvor seerne har et netværk at sprede den igennem. Dette fænomen vil blive behandlet i afsnittet omkring Viral og Buzz marketing. Mange har set muligheden i at kunne markedsføre sig til hele verden gennem YouTube. Den sønderborgske virksomhed Bellamonde Productions, som ejes af Zune Holm, oplever også denne tendens. Zune Holm svarer på spørgsmålet omkring; hvor meget YouTube vil udgøre af hans forretning: Jeg tror, det bliver det hele, eller i hvert fald mindst 80 procent af det, jeg laver 37. YouTube har den fordel, at distributionen af videoer er gratis, og kan ses af hele verden, hvorimod reklamer på TV ofte er begrænset geografisk og koster penge. En visning af en 30 sekunders reklame på TV2 koster for eksempel kroner per GRP 38, og som eksempel vises 10 x = kroner per visning 39. Desuden kan en video på YouTube ses, når man har lyst, og ikke når den bliver vist, som er tilfældet på TV. Tvreklamen har dog den fordel, at den med garanti vil blive set af nogle folk, hvor der på YouTube skal arbejdes for sagen. 37 Nielsen, Engelsk forkortelse for Gross Rating Points. Det udtrykker antallet af eksponeringer omregnet til procent af universet, I Danmark er GRP pr. Definition udtrykt for målgruppen 12 år

28 Zune Holm udtaler yderligere, at Kodeordene er, at det heller ikke må være for langt eller tungt 40. Det betyder altså, at videoerne der tilføjes YouTube har større chance for at opnå succes og blive set hvis videoen holdes kort og let. Videoen skal altså ikke indeholde for mange informationer. AIDA-modellen, defineret af Elmo Lewis, angiver hvilke stadier en forbruger bevæger sig igennem op til et køb. En reklamevideo bør derfor indeholde følgende elementer en for at opnå succes: 1) den skal vække opmærksomhed (Awareness), 2) den skal vække interesse for en seer, som befinder sig i målgruppen (Interest), 3) den skal skabe præferencer for produktet så seeren netop vælger dette og ikke konkurrentens (Desire), og 4) videoen skal indeholde information omkring hvor produktet kan købes, eller hvor seeren kan indhente yderligere informationer (Action) 41. Youtube bliver indekseret af Google, hvilket betyder, at videoer oploadet til YouTube kan gavne virksomhedens synlighed i søgninger på Google. Videoerne der oploades kan få tilknyttet de søgeord, man ønsker. Dette emne vil blive behandlet senere i afsnittet omkring valg af søgeord. Samtidig er det muligt at linke til virksomhedens egen hjemmeside fra YouTube, hvilket også skaber større synlighed VIRAL/BUZZ MARKETING De nye teknologiske værktøjer, herunder videodelingstjenesten YouTube og netværksbygningsportalerne Facebook og Twitter, har virket som grobund for en ny form for markedsføring kaldet buzz marketing eller som omtalt i nærværende opgave viral marketing. I maj 2007 skrev Duncan J. Watts og Jonah Peretti i en artikel: Viral marketing has generated a lot of excitement recently, in part because it seems like the ultimate free lunch 42. Årsagen til, at mange ser viral marketing som den ultimative gratis frokost skyldes, at idéen i det er, at vise reklamen til få mennesker, som så deler reklamen med sit netværk. Disse mennesker i netværket skal så dele den med folk i sit netværk, og på den måde bliver reklamen distribueret gratis rundt. 40 Nielsen, Pickton, 2005, side Watts,

29 En viral markedsføringsmodel kan siges at være analog med en sygdomsepidemi; Den begynder i det små, men efterhånden som smitten breder sig, stiger antallet af syge eksponentielt. Umiddelbart lyder viral marketing stadig som den ultimative markedsføringmodel, men så lige til er det ikke. Det antal mennesker, som en smittet person smitter, kaldes reproduktions raten eller blot R. Hvis R er større end 1, vil en modtager sende reklamen videre til mere end én person. Modsat hvis R er mindre end 1, vil ikke alle modtagere sende reklamen videre. Hvis virksomhedens kampagne udelukkende skal baseres på viral markedsføring, vil en R under 1 ses som en fiasko 43. Idéen er netop at smitte en lille gruppe, som så forhåbentlig sender reklamen videre. Et meget simpelt eksempel viser dette: Hvis virksomheden indledende smitter to mennesker, og reklamens R kun er på 0,5, vil kun yderligere én til to modtage reklamen. Reklamen bliver altså kun vist til 3-4 mennesker. Træerne vokser altså ikke direkte ind i himlen, og som Watts og Peretti skriver Unfortunately, for every high-profile example of a successful viral product ( ) there are many more attempts that fail 44 fejler rigtig mange. De nævner dog en løsning på problemet med en lille reproduktions rate. Løsningen går dog på kompromis med grundidéen bag viral marketing. Idéen er, at blande viral markedsføring med traditionel markedsføring, såsom tv reklamer, mail-lister eller annoncer på Internettet eller i blade og magasiner. På den måde kan virksomheden få en stor indledende smitte. Denne metode kan ikke siges at være viral markedsføring, men en traditionel markedsføring boostet med en viral indflydelse. Hvis processen med at blive delt videre fortsætter i en uendelighed og reproduktionsraten forbliver konstant, så kan formlen N / (1-R) 45 tilnærmelsesvis vise, hvor stor en berøringsflade en reklame vil få. Et simpelt eksempel vil vise fordelen ved brug af viral tænkning. Hvis virksomhedens reklame bliver set af mennesker, og reklamen har en reproduktions rate på 0,2, vil den på grund af idéen med viral markedsføring ende med at blive set af cirka mennesker. Det er altså muligt gratis, at blive set af cirka ekstra. 43 Watts, Watts, Watts, / (1-0,2) =

30 5.4 BLOGS Blog er en forkortelse for weblog, og er så at sige en form for online dagbog, hvor indlæggene står listet i omvendt kronologisk rækkefølge 47. Disse indlæg med en bloggers tanker kan indeholde tekst, billeder, links og videoer, for eksempel fra YouTube 48. Nogle bloggere laver også en decideret videoblog, hvor de i stedet for at skrive blot taler til kameraet. Læsere af en blog har mulighed for at kommentere på den eller eventuelt komme med forslag til forbedringer af omtalte produkter. Flere og flere danskere læser blogs. I januar 2008 læste en blog på enten wordpress.com eller blogger.com. Cirka to år senere, i december 2009, var tallet næsten fordoblet til Jon Lund som tidligere har været direktør for Foreningen af Danske Interaktive Medier og nu driver egen konsulent virksomhed, udtaler at: SELVOM DET MÅSKE LYDER USKYLDIGT, ER DEN UDBREDTE BLOG-BRUG UDTRYK FOR EN REGULÆR MEDIEREVOLUTION. AVISERNE OG TV HAR VIRKELIG MISTET DERES MONOPOL SOM INFORMATIONS-KONTROLLØRER. DE ER STADIG KLART DOMINERENDE, MEN DET ALTERNATIVE BLOG-MEDIE SYSTEM ER SAT PÅ SKINNER OG KØRER DERUDAF. DANSKERNE VIL SELV SKRIVE OG SELV BESTEMME, HVAD DER ER VÆRD AT LÆSE 50 Blogs har altså givet forbrugerne mere magt, da de nu har fået flere informationsformidlere. Denne forskydning skaber dog en trussel for virksomheder, da aviser og TV må forventes at være mere objektive, når de skriver omkring et emne end hvad private bloggere er nød til. Desuden er chancen for at en privat blogger skriver omkring eller starter et rygte omkring virksomheden større end hvis informationerne kun kom fra aviser, magasiner eller TV. Mange troede, at sociale portaler som Facebook og Twitter ville tage livet af en del blogs, men ifølge Jon Lund har det slet ikke været tilfældet Bernoff, 2008, side Olsen, Stiger 1 million procent på to år, Olsen, Stiger 1 million procent på to år,

31 FACEBOOK HAR LÆRT RIGTIGT MANGE AT UDTRYKKE SIG ONLINE - OG LÆSE HVAD ANDRE HAR AT SIGE. OG SÅ HAR FACEBOOK GIVET MANGE BLOD PÅ TANDEN EFTER AT UDTRYKKE SIG I MERE END SMÅ PRIVATE STATUS-MEDDELELSER. FACEBOOK HAR FAKTISK BÅRET BLOGGEN YDERLIGERE FREM 51 I sammenhæng med de andre sociale medier denne opgave omhandler, kan blogs ses som et socialt medie, hvor man har mulighed for at uddybe sine meninger, holdninger eller publicere nyheder. Uden at involvere sig for meget, kan virksomheder bruge blogs til at blive klogere, enten ved at læse blogs omkring emner, som virksomheden arbejder inden for, eller læse blogs, for at se, hvad folk skriver om virksomheden. Hvis man som virksomhed vil involvere sig mere, kan man begynde at kommentere på disse blogs eller oprette sin egen blog 52. En af Danmarks største varehuskæder har også kastet sig ud i blogs. Bilka har oprettet en vin-blog, hvor kunderne kan komme med forslag til nye vine og skrive deres meninger om vin, der allerede er i sortimentet 53. Bloggen bliver skrevet af to medarbejdere, Henrik og Brian, og at det er netop disse to mennesker der skriver, styrker troværdigheden, som smitter af på virksomheden. På samme måde kan Godt & Gave bruge en blog. Bilka har i øvrigt også oprettet en profil på Facebook, og fået en ny indbydende hjemmeside med en web-shop. Det må derfor antages, at Bilka har set potentialet i Groundswell. Mange blogs baseres på information, som bloggeren har set enten et andet sted eller på en anden blog. Når der bliver linket til en virksomheds blog eller hjemmeside, som kilde til den pågældende blog, vil disse link gavne virksomhedens placeringer i Google søgninger. Blogs kan derfor være med til at blive mere synlig på søgemaskiner. 5.5 EKSEMPEL PÅ BRUG AF SOCIALE MEDIER Et eksempel på brug af de i opgaven omtalte sociale medier kan være, at en virksomhed introducerer et nyt produkt på markedet. På Facebook og Twitter skriver virksomheden en kort statusopdatering/tweet omkring et nyt produkt, hvor der til sidst er et 51 Olsen, Stiger 1 million procent på to år, Bernoff, 2008, p

32 link til virksomhedens blog. På bloggen har virksomheden skrevet en længere forklaring omkring funktioner, materialer og hvad der ellers er interessant for et sådant produkt. For at få et mere realistisk indblik i produktet har virksomheden oploadet en præsentationsvideo på YouTube, som er blevet inkluderet i bloggen. Til sidst indeholder bloggen forskellige billeder der viser nogle af produktets detaljer. De forskellige sociale medier nævnt i opgaven er alle gratis at benytte, men dermed ikke sagt, at markedsføring gennem disse er gratis. Der skal bruges tid til at oprette og opsætte disse profiler, dernæst skal profilerne holdes opdateret, og der skal produceres indhold dertil. 6. GROUNDSWELL-STRATEGI TIL GODT & GAVE Formålet med dette afsnit er, at fastlægge en strategi til Godt & Gave for deres brug af de sociale Internet medier. Først vil en social teknografisk profil af Godt & Gaves målgruppe blive diskuteret, hvorefter denne profil vil blive brugt til at udvælge den mest optimale Groundswell strategi for virksomheden. Til sidst vil det blive beskrevet, hvorledes de forskellige sociale medier gennemgået ovenfor kan bruges i den forbindelse. 6.1 SOCIAL TECHNOGRAPHICS PROFILE Det første der skal gøres, før der fastlægges en Groundswell strategi for Godt & Gave er at lave en social teknografisk profil. For at udføre sådan en skal målgruppen være defineret. Godt & Gave har defineret deres målgruppe som moderne kvinder i alderen 30+. En troværdig analyse af det danske marked vil være for omfattende, hvorfor data fra Forrester vil blive anvendt. Forrester har desværre ikke gennemført en undersøgelse i Danmark, derfor vil der blive reflekteret over datamateriale omkring hele Europa. For at få en social teknografisk profil skal vælges tre parametre: alder, land og køn. Det betyder, at det kun er de demografiske og geografiske parametre i målgruppen der kan vælges; altså tager profilen ikke hensyn til, at kvinderne skal være moderne. De danske kvinders adfærd kan nok ikke helt sidestilles med gennemsnittet i Europa. Derfor er der ledt efter et land som minder om Danmark, for at se, hvilken retning der vil påvirke resultatet. Det eneste nordiske land i undersøgelsen er Sverige, som har en befolkning 27

33 på mennesker. Desværre er der ingen data når aldersparameteren vælges, hvorfor resten af undersøgelsen baseres på tal fra Europa. Antallet af svenske kvinder på Facebook er , hvilket giver en andel på 18,1 % 55. Danmarks befolkning er og har kvinder på Facebook, hvilket giver en andel på 21,7 % 56. Disse andele ligger relativt tæt. Figur 6.1 Sverige og Europas sociale teknografiske profil for kvinder. Kilde: Det kan ud af figur 6.1 ses, at Sverige har større andele af Creators, Critics, Collectors, Joiners og Spectators end gennemsnittet i Europa samt en mindre andel af Inaktive, hvilket konkluderes at betyde, at kvinderne i Sverige er mere aktive på sociale medier end gennemsnittet af Europa. Danmark har en større andel kvinder på Facebook end Sverige, hvorfor det antages, at også danske kvinder er mere aktive på de sociale medier. Consumer Profile værktøjet kan desværre ikke vise en profil for hele alderen 30+. I stedet må vælges de forskellige intervaller indenfor målgruppen for Godt & Gave. Første del vil altså være kvinder fra år. Denne profil ser således ud: 54 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html 55 ( / ) * ( / ) *

34 Figur 6.2 Kvinder fra Europa i alderen år. Kilde: Figuren viser, at 16 % af kvinderne mellem 25 og 34 år er Creators, hvilket er mere end procentdelen af hele populationen der er markeret med den hvide linje. Segmentet af Critics er ligeledes større i denne aldersgruppe end i hele området, hvorimod andelen af Collectors er mindre. Spectators og især Joiners i aldersgruppen 25 til 34 år er større end hvad den er i hele Europa. Tallene som figuren viser, ser umiddelbart gode ud for virksomheden, hvis den ønsker at gøre noget indenfor Groundswell. Desværre er målgruppen først fra 30 år og opefter, og tallene i figuren er baseret på kvinder i alderen 25 til 34 år. I nedenstående figurer ses en faldende trend, hvilket må antages også at være tilfældet fra 25- til 34-årige. Figur 6.3 Kvinder fra Europa i alderen år. Kilde: 29

35 Allerede i segmentet årige er andelen af Creators, Critics, Collectors, Joiners og Spectators faldet til under gennemsnittet på hele populationen. Næsten halvdelen, 45 %, af forbrugerne med Internet er inaktive på sociale medier. Figur 6.4 Kvinder fra Europa i alderen år. Figur 6.5 Kvinder fra Europa fra alderen 54 år. Kilde: Den sidste figur, figur 6.5, viser, at hele 66 % af de 54-årige og opefter er inaktive på de sociale medier. De øvrige segmenter i profilen er faldet bortset fra Collectors, som ligger på samme niveau som gruppen 45- til 54-årige. Samlet set viser de fire ovennævnte figurer af sociale teknografiske profiler, at størstedelen af Godt & Gaves målgruppe er placeret i kategorien inaktive - forbrugere med Internet, der ikke anvender sociale medier. Den yngre del af målgruppen har dog en relativ stor andel af personer, som kan kategoriseres som Joiners og Spectators. Der ses altså en faldende Groundswell aktivitet når alderen på kvinderne stiger. Som der blev nævnt i afsnittet omkring Godt & Gaves målgruppe, vil det derfor være en idé, at segmentere målgruppen yderligere. Den yngste del af målgruppen vil godt kunne påvirkes med Groundswell værktøjer, men den ældre del vil ikke kunne påvirkes optimalt. Til sidst vil nedenstående tabel 6.1 vise andelen af kvinder i forskellige aldersintervaller: 30

36 Tabel 6.1 Antallet af kvinder fra 30 og op i Danmark fra 2000 til I alt Kilde: > Befolkning og valg > Folketal > BEF5 I ovenstående tabel 6.1 ses, at antallet i intervallet 30- til 39-årige er faldet med kvinder fra 2000 til 2010 modsat intervallet for 60 år og opefter, som er steget med kvinder. Denne trend set i sammenhæng med de sociale teknografiske profiler er en dårlig cocktail, hvis man som virksomhed ønsker at benytte Groundswell værktøjer. Målgruppen er dog samlet set blevet forbrugere større, og mange af disse bør dog kunne påvirkes ved hjælp af andre værktøjer end Groundswell. På sigt kan det dog forventes, at den sociale teknografiske profil vil ændre sig for målgruppen når yngre folk, der er vant til de sociale tjenester, bliver ældre. Målgruppen vil kunne segmenteres til kvinder i alderen 30 til 50 år, som fortsat er aktive på de sociale medier. Disse kvinder er dog mest aktive som Joiners og Spectators, som altså er forbrugere der vedligeholder deres profiler på sociale communites som Facebook, læser blogs og diskussionsfora og ser videoer på sider som YouTube. Segmentet producerer ikke materiale, men de ser, hvad der bliver produceret af andre. Det sidste segment vil så være fra 50 år og opefter, som bør påvirkes gennem andre medier. Spørgsmålet er så, om det kan betale sig, nu hvor varerne kun sælges gennem en web-shop? 6.2 GROUNDSWELL STRATEGI TIL GODT & GAVE Nu hvor der er blevet lavet en social teknografisk profil på virksomhedens målgruppe, skal der vælges en Groundswell strategi. Strategien afhænger dog ikke kun af denne profil, men også af hvad virksomheden vil opnå. Godt & Gaves formål med at engagere sig i Groundswell er, at blive kendt af deres definerede målgruppe. 31

37 Produkterne Godt & Gave sælger, er ikke særlig teknisk, eller på anden måde svære at anvende. De forskellige værktøjer under support vil derfor ikke passe, desuden viser den social teknografiske profil, at forbrugerne ikke er typer, der skriver på diskussionsfora eller wiki s. Hvis virksomhedens produkter krævede mere support, ville det være optimalt for virksomheden at den sociale teknografiske profil viste en stor andel af Critics og Creators. Ved at lytte til, hvad der foregår på de sociale medier, kommer forbrugerne ikke til at kende bedre til Godt & Gave. En listening strategi kunne bruges, hvis virksomheden ønskede at vide, hvilke produkter forbrugerne gerne ville købe, altså at undersøge markedets efterspørgsel. Det samme kunne Embracing, men i øjeblikket handler det stadig om, for Godt & Gave, at blive kendt blandt forbrugerne. Derfor anbefales det, at virksomheden primært anvender værktøjer fra Talking strategien. Godt & Gave skal fortælle forbrugerne, hvilke nye tiltag virksomheden foretager sig, og hvilke nye produkter der kommer ind i sortimentet. Hvordan dette kan gøres således at det rammer målgruppen bedst, er i følge den social teknografiske profil at være tilstede på de sociale medier. Godt & Gave er allerede tilstede på Facebook og Twitter, så det handler derfor om, at få lavet indhold til disse profiler samt anvende dem. I alt er danske kvinder over 30 år på Facebook 57, hvorfor dette er et godt udgangspunkt. For det første anbefales det at synkronisere virksomhedens Facebook Page med Twitter. Dette gøres ved hjælp af en applikation kaldet Twitter. På den måde skal der ikke opdateres beskeder to forskellige steder. Når de to profiler er synkroniseret, gælder det om at sørge for, at der jævnligt kommer nye beskeder. Hvis der intet nyt sker på en profil, holder forbrugerne hurtigt op med selv at opsøge den. Samtidig vil en ny besked blive vist i forbrugernes News Feed, hvilket vil huske folk på, at man eksisterer. Når der allerede bliver skrevet nyheder på hjemmesiden, hvorfor så ikke gøre opmærksom på disse gennem Facebook og Twitter? En stor del af forbrugerne i målgruppen for Godt & Gave er kategoriseret som Spectators - folk der læser blogs. Dette kan udnyttes ved at gøre nyhederne på siden mere synlige og blog-agtige. I øjeblikket skal der først findes linket Nyheder, hvorefter der på en

38 liste skal vælges hvilken nyhed, der ønskes, at læses. I stedet skal nyhederne blot vises i omvendt kronologisk rækkefølge. Der kunne eventuelt laves et sub-domæne, blog.godtgave.dk, hvor nyhederne og de forskellige artikler skal kunne findes som virksomhedens blog. Virksomhedens hjemmeside har i øjeblikket en Del på Facebook knap. Denne er dog placeret i bunden af hjemmesiden og ligger derfor meget gemt. Denne bør gøres mere synlig, hvis forbrugerne skal anvende denne funktion. Yderligere kunne der også tilføjes en funktion til at anbefale en vare til en ven. Altså, simpelthen hvor der fra hjemmesiden kan sendes en mail med et link til den pågældende vare til en vens adresse. På denne måde kan varerne også anbefales til venner, der ikke har profil på Facebook eller Twitter, hvis denne funktion også bliver implementeret. Virksomhedens Facebook Page har i øjeblikket 3 tilhængere. Det handler derfor om, at få folk til at blive fan af denne Page. At satse på, at forbrugerne selv finder Godt & Gaves Facebook Page, er ikke realistisk. Derfor må Godt & Gave aktivt forsøge, at få forbrugerne til at tilmelde sig. I øjeblikket er der link på godtgave.dk til Twitter og Facebook Page. To muligheder anbefales: den første er, at foreslå Godt & Gaves Facebook Page til venner og bekendte, og bede disse om, at sprede budskabet. Den anden mulighed er, at huske kunderne på, at virksomheden har Facebook Page, hvor det er muligt at følge med i nye produkter og kampagner. Når der handles på en web-shop, vil der efter en handel komme en ordrebekræftelse. Øverst i denne kan tilføjes noget lignende: HUSK AT DU KAN FØLGE MED I NYE VARER OG KAMPAGNER PÅ VORES FACEBOOK PAGE, BLIV FAN HER. For at gøre virksomhedens Facebook Page mere attraktiv skal den fyldes med information. Til dette skal bruges endnu en applikation. Applikationen Static FBML, som også blev omtalt i afsnittet omkring Facebook, gør det muligt at lave forskellige funktioner til sin Facebook Page. Dette skal bruges til at integrere Facebook og Godt & Gaves hjemmeside mere. Den første funktion der anbefales er, at lave en boks kaldet Gaveidéer, som kan ses til højre. Her skal det være muligt at klikke på de forskellige begivenheder. Ved at klikke, åbner sig et nyt vindue, hvor de pågældende sider på virksomhedens hjemmesider bliver vist. For det første får det virksomhedens Facebook 33

39 Page til at minde mere om hjemmesiden godtgave.dk. For det andet gør det vejen til disse sider lettere, da forbrugerne ikke først skal ind på forsiden til hjemmesiden og derfra klikke sig videre til gaveidéer, for til sidst at finde de pågældende undersider. Static FBML applikationen anbefales ligeledes at blive brugt til at tilføje endnu en fane, som skal fungere som velkomstside i stedet for standardfanerne Wall eller Info. En velkomstside er langt mere indbydende end standardfanerne Wall eller Info - især når virksomheden ikke har mulighed for at indtaste anden relevant information under Info end hjemmesideadressen. Bilag 4 Facebook Page viser et eksempel på, hvorledes dette kunne se ud. Denne velkomstside har mulighed for at have flere undersider hvilket også ses i eksemplet. Her er foreslået tre yderligere sider: nyeste varer, mest solgte varer og kontakt. Undersiderne siger alle sammen sig selv, men kort fortalt, så skal Nyeste varer indeholde en liste med de nyeste varer på Godt & Gave. Mest solgte varer skal indeholde en liste over de mest solgte varer på hjemmesiden, og til sidst skal Kontakt indeholde en kontaktformular, så kunderne let kan kontakt Godt & Gave, hvis de har spørgsmål. Det sidste der er overvejet angående virksomhedens Facebook Page er, at profilbilledet kun bør være logoet, da det alligevel ikke er muligt at trykke på de produkter der vises i det nuværende profilbillede. Lidt det samme er tilfældet på Godt & Gaves Twitterprofil. På Twitter er det baggrundsbilledet på hjemmesiden, der kan ændres, og også her vises en boks med produkter fra hjemmesiden, hvor der under dem står Køb nu. Ligeledes er det ikke muligt at trykke på denne knap. Kun logoet skal vises i baggrunden. Yderligere er det muligt at vælge et farvetema - her skal farverne være ens med hjemmesiden godtgave.dk for at give et ens billede, så forbrugerne ser sammenhængen hvilket udstråler eksklusivitet. Disse ovenstående anbefalinger vil forbedre Godt & Gaves brug af Groundswell funktioner samt give virksomheden en mere sammenhængende strategi til hvad der skal ske online på de sociale medier. På sigt kan det overvejes også at inddrage YouTube, hvis 34

40 virksomheden har mod på at kaste sig ud i videoproduktion. Her kunne publiceres film fra glasfabrikker, der viser, hvordan kunsten bliver til, eller blot forsøge sig med reklamefilm, hvilket dog ikke er let. For at være synlig på Internettet er det også vigtigt at blive fundet i søgeresultaterne på søgemaskinerne. Derfor bør virksomhedens hjemmeside være optimeret til at blive fundet. Det næste afsnit handler derfor om søgemaskineoptimering. 7. SØGEMASKINEOPTIMERING For at en virksomheds hjemmeside vil blive fundet af søgemaskiner, er der visse principper, der bør overholdes, når den bliver produceret. Disse ting vil blive gennemgået senere. Årsagen til, at en hjemmeside bør kunne findes via søgemaskiner er, at det er denne måde mange folk generelt finder hjemmesider. Det handler altså om synlighed. Hvis ikke ens hjemmeside kan findes, er der ingen grund til at have den. En usynlig hjemmeside medfører unødvendige omkostninger for virksomheden. Nærværende opgave omhandler primært søgemaskinen Google, som er et søgeindex. Et søge-index er en stor database med informationer om mange individuelle hjemmesider. Disse informationer bliver indsamlet automatisk af noget software, som i Googles tilfælde kaldes GoogleBot 58. Google er bredt anerkendt som verdens største søgemaskine, hvorfor det anses som relevant at behandle netop denne 59. Alle ønsker, at være nummer 1 på Google, da det ofte er disse søgeresultater, der bliver besøgt. Spørgsmålet er så, om det er muligt at blive nummer 1, og svaret er, at sværhedsgraden afhænger af, hvilke søgeord man ønsker at blive nummer 1 på - men det er muligt. Startpunktet i søgemaskineoptimering er, at vælge hvilke søgeord, man ønsker, at blive fundet ved. Et godt udgangspunkt er, at vælge 4-5 ord eller sætninger. Det er ikke ligegyldigt hvilke ord eller sætninger man vælger, da det mest åbenlyse søgeord ikke altid er det optimale at vælge. Konkurrencen om en topplacering på disse populære søgeord er hård, og som ny spiller på markedet, kan det være umuligt overhovedet at komme i top 10. I stedet bør virksomheden vælge nogle mere snævre ord, hvor det er lettere at komme til tops på Google. Dette er ikke altid lige let, men Google har udviklet et Søgeordsværktøj 60, hvor der 58 Kent, https://adwords.google.com/select/keywordtoolexternal 35

41 indtastes et beskrivende ord eller en beskrivende sætning. Ved at trykke på knappen Få ideer til søgeord, vil Google finde søgeord, som passer til det beskrivende ord eller den beskrivende sætning, der blev indtastet. Listen indeholder fire kolonner: søgeord, annoncørkonkurrence, lokal søgevolumen og global søgevolumen. Her kan så vælges 4-5 søgeord uden alt for megen konkurrence. Når disse valgte søgeord er kommet til tops på Google, kan man udvide jagten på en topplacering på de mere konkurrenceprægede søgeord. Brad Callen har en lidt anden tilgang til det næste skridt end Peter Kent. Brad vil nu begynde at analysere de nærmeste konkurrenter, for at se, hvordan de gør, for herefter at gøre det samme bare lidt bedre, som han skriver: REMEMBER, THE MAIN IDEA BEHIND RANKING WELL ON GOOGLE IS TO ANALYSE THE TOP RANKED WEBSITES TO FIND OUT EXACTLY WHAT THEY RE DOING AND THEN DO THOSE THINGS, BUT JUST A LITTLE BETTER TO ONE UP THEM AND OBTAION A BETTER RANKING. (Callen) De svaghedstegn der analyseres for, er dog de samme som Peter Kent blot nævner skal optimeres. Hovedtrækkene er altså ens, men der er en forskellig tilgang til udførelsen heraf. Callens strategi er god, men hvorfor ikke følge alle Kents punkter og derigennem gøre det sværere for andre konkurrenter, at blive optimeret bedre end virksomhedens hjemmeside? Onpage optimering er optimeringer på virksomhedens egen hjemmeside. Det første man skal sørge for er, at lave sine sider læselige for Google. Det betyder, at man så vidt muligt skal undgå at bruge rammer, når ens hjemmeside bliver lavet. I stedet skal indholdet opdeles ved hjælp af tabeller. Dernæst er det vigtigt, at teksten på hjemmesiden også er skrevet som tekst, og ikke skrevet i et billede, selvom det kan se smartere ud. Flash objekter er ligeledes umulig for Google at læse, hvilket gør, at vigtig information og vigtige søgeord ikke skal være placeret i flashobjekter. 36

42 SEARCH ENGINES WERE ORIGINALLY ACADEMIC RESEARCH TOOLS DESIGNED TO FIND TEXT INFORMATION. SEARCH ENGINES MOSTLY INDEX TEXT... THAT IS, CONTENT. SEARCH ENGINES NEED SOMETHING TO BASE THEIR JUDGMENTS ON. WHEN YOU TYPE A SEARCH TERM INTO A SEARCH ENGINE, THE SEARCH ENGINE LOOKS FOR THE WORDS YOU PROVIDED. SO A WEB SITE BUILT WITH FEW WORDS IS AT A DISADVANTAGE RIGHT FROM THE START. (Kent, 2004) side 46 Tekst er vigtigt, og derfor skal det ikke gemmes væk i billeder og flashobjekter. Kent argumenterer samtidig for, at meget tekst er godt. Desværre gælder dette ikke for brugervenligheden, men det må i så fald blive et trait-off. Når hjemmesiden er gjort læselig for Google, gælder det om at få sine valgte søgeord ind på siderne. De bør altså blive nævnt i overskrifter og i tekst, hvor de kan blive gjort fed, kursiv eller understreget. Overskrifter på siderne skal være angivet med html koderne <h1> og <h2>, som står for heading 1 og heading 2, hvilket er overskriftstyper. Punktopstilling opfatter Google også som vigtig, så dette er også en velvalgt indholdsform. GoogleBot indekserer ens hjemmeside ved hjælp af links. Det skal altså være muligt for Google, at finde links og indeksere dem. Derfor bør links til hjemmesidens undersider så vidt muligt være tekstlinks. Billedfiler, er som tidligere nævnt ikke gode, hvis man vil placeres højt på Google. En ting der kan gøres for at hjælpe Google er, at oprette et sitemap, altså en underside der viser alle sider på ens hjemmeside, eventuelt i et diagram, dog stadig som tekstlinks. Et link til sitemap et bør være placeret på alle ens sider. De nævnte optimeringspunkter er alle synlige for brugeren på hjemmesiden. Til sidst bør virksomhedens sider have defineret nogle metatags. Dette er kort fortalt nogle koder, der kun befinder sig i hjemmesidens kildekode. Der findes mange forskellige metatags, der kan blive defineret: de to vigtigste er dog keywords og description. Keywords skal indeholde de søgeord, man har optimeret siden til, og description bør indeholde en kort beskrivelse af, hvad der findes på siden. Disse bliver brugt af Google, men også af blandt andet Facebook i forbindelse med deling af en hjemmeside på sin Facebook profil. 37

43 Offpage optimering er det sidste punkt, der kan gøres, men er samtidig de,t der rykker mest. Offpage optimering handler om, at få andre hjemmesider til at linke til virksomhedens hjemmeside. Umiddelbart lyder det let, men der er flere parametre, der skal tages i betragtning. Hvor meget et link hjælper, afhænger af hjemmesiden, der linker til ens Google PageRank samt hvilken tekst der står på linket. Et eksempel kan være, at et link med teksten Klik her ikke hjælper ligeså meget som et link med teksten Billig brugskunst. En hjemmesides pågældende Google PageRank kan aflæses ved hjælp af Google Toolbar og indikerer, hvor meget en hjemmeside har at sige. Et link fra en hjemmeside med PageRank på 6 er væsentlig bedre end en hjemmeside med en PageRank på 2. En hjemmeside der ikke er indekseret af Google, vil have en PageRank på 0 og dermed ingen betydning have. Det gælder altså om, at få links på hjemmesider med en høj PageRank. 7.1 BETALE SIG TIL SYNLIGHED Hvis man ønsker, at være synlig på selv de mest attraktive søgeord på Google, selvom virksomhedens PageRank ikke ligefrem er høj nok, er det muligt at købe sig til synlighed. Google har udviklet et redskab, der hedder AdWords, hvor virksomheden skaber en annonce, som vil blive vist ved nogle nærmere bestemte søgeord. Prisen er faktisk ikke høj; Google opkræver 40 kr. i oprettelsesgebyr, og så koster det helt ned til 0,06 kr. per klik på annoncen eller ned til 1,75 kr. per tusinde visninger. Jo mere virksomheden ønsker at betale for et klik, jo større chance er der for, at blive vist. Det betyder dog også, at det koster mere end de 0,06 kr. at blive vist på de mest attraktive søgeord. I søgeresultaterne vil de betalte links, af Google kaldet sponsorerede links, blive vist øverst i en farvet boks og i en kolonne i højre side. Facebook tilbyder, ligesom Google, at man kan købe sig til synlighed. På Facebook vil annoncen blive vist i højre side i boksen med overskriften Sponsored. Annoncering på Facebook fungerer på samme måde som i Google AdWords, hvor der enten betales per klik eller per visning. Ligesom på Google skal man også på Facebook angive hvor meget, man ønsker at betale - altså en form for auktion om synlighed på søgeord. Prisen på de rigtig attraktive søgeord vil højst sandsynligt ikke være tilgængelige for nystartet virksomheder. 38

44 Undersøgelser har dog vist, at mange folk ikke klikker på de såkaldte sponsorerede links 61, simpelthen fordi, de ikke stoler på dem, hvilket stemmer overens med definitionen af Groundswell; En social trend hvor i folk bruger teknologi til at få de ting de vil fra hinanden, frem for igennem traditionelle institutioner som virksomheder. Folk vil altså have andres folk meninger og ikke virksomhedens, og de bedst placeret resultater på Google er hjemmesider, som andre folk har linket til, altså information andre folk finder brugbar og gerne vil formidle til andre. Grunden til at disse betalingsmuligheder bliver nævnt er, at de har frembragt forskellige analyseværktøjer, der kan bruges til søgemaskineoptimering. De to mest brugbare er Google søgeordsværktøj 62, som bliver brugt til at udvælge søgeord til Godt & Gave, og som blandt andet er en del af AdWords, samt et målgruppeværktøj på Facebook. Når der oprettes en annonce på Facebook, skal der vælges, hvilken målgruppe annoncen skal vises til. Målgruppen bliver udvalgt ud fra nogle demografiske begrænsninger. Når disse vælges, viser Google, hvor stor målgruppen er i antal personer på Facebook SØGEMASKINEOPTIMERING TIL GODT & GAVE Valg af søgeord er det første, der skal foretages for Godt & Gave. Søgeordene der bliver fundet, skal bruges på forsiden og skal være relevante for virksomheden. I øjeblikket anvender Godt & Gave søgeordene: brugskunst, glaskunst, barn, gave til, gaver til henne, gaver, gaveideer til, jul, fødselsdag, Valentin, gave til, gavekurv, gavekurve. Mange af disse søgeord bliver vist på Google Søgeordsværktøj som ord med høj eller meget høj konkurrence. I stedet vil der nedenfor blive udvalgt fire søgeord med mindre konkurrence, og som ikke vil være så sæsonbetonet som jul og valentin. Da Dan Borring Larsen selv har forklaret, at grundidéen er, at sælge svensk glaskunst, er dette selvfølgelig valgt som et søgeord, der skal optimeres for. Ved hjælp af Googles Søgeordsværktøj ses, at konkurrencen om netop dette søgeord er meget lav, hvilket nok hænger sammen med, at ganske få faktisk søger efter det. Det andet søgeord der findes interessant er gavekurve, der ligesom glaskunsten er en gave, der kan gives året rundt. Konkurrencen om søgeordet bliver vurderet som gennemsnitlig, hvor der i gennemsnit per måned er søgninger. Tredje anbefalet søgeord vil være værtindegave, som ligeledes er 61 Kent, P., 2004, side https://adwords.google.com/select/keywordtoolexternal

45 et helårsprodukt. Konkurrencen om dette søgeord bliver dog vurderet til høj, men den senere analyse af de øverste resultater i Google viser, at der er en realistisk chance her. Der er i gennemsnit 480 søgninger efter dette ord per måned. Det sidste søgeord der anbefales er søde bamser, da bamser er et af de mest solgte produkter. Konkurrencen om søgeordet bamser er dog høj, hvorimod konkurrencen om søde bamser kun er gennemsnitlig. Der er i gennemsnit hver måned 590 søgninger efter netop dette søgeord. Tabel 7.1 Anbefalede søgeord Søgeord Konkurrence Antal søgninger Svensk glaskunst Meget lav 28 Gavekurve Gennemsnitlig Værtindegave Høj 480 Søde bamser Gennemsnitlig ANALYSE AF EGEN HJEMMESIDE For at finde steder, hvor Godt & Gaves hjemmeside kan forbedres eller hvor den allerede er bedre end konkurrenternes, foretages først en analyse af hjemmesiden 64. Hvis der startes oppefra ses, at titlen på hjemmesiden er Gaver til hende Gaveideer og Gaver til mors dag fødselsdag dåb. Her bør de anbefalede søgeord være nævnt, eventuelt Gavekurve, værtindegaver, sødebamser, svensk glaskunst og meget mere Godt & Gave. Dernæst skal de anbefalede søgeord være gemt i metatags. Siden har allerede defineret 12 søgeord, hvilke anbefales at blive reduceret til fire styks. På den måde kan man virkelig koncentrere sig om at få hjemmesiden til tops på disse fire. Metatag et Description er også allerede tilstedeværende, og bør også rettes til for at stemme overens med de valgte søgeord. Nu til hjemmesidens indhold, som ligeledes bærer præg af, at Godt & Gave har forsøgt sig med søgemaskineoptimering før. Hjemmesidens overskrifter er skrevet med H1 og H2 tags, hvilke Google ligger ekstra vægt på. Desuden indeholder forsiden relativt meget tekst i forhold til andre webshops. Nederst på siden er en tekstboks, hvor også vigtige ord er fremhævet, hvilket er godt. Her skal de valgte søgeord blot flettes ind og fremhæves

46 Grundlæggende har hjemmesiden de onpage optimeringer, der bør foretages. Disse onpage optimeringer skal blot rettes til. Google vurderer Godt & Gaves hjemmeside til 3 ud af 10 på deres PageRank. Det et hæderligt, men kan være bedre. For at få denne op, kræver det, at hjemmesiden bliver linket til fra andre hjemmeside. I øjeblikket viser funktionen Backlinks i Google Toolbar, at der bliver linket til hjemmesiden fra syv andre hjemmesider 65. Alle disse links kommer heldigvis fra eksterne sider, hvilket tæller mest. Det største problem for Godt & Gave er i øjeblikket, at kun forsiden er indekseret af Google, hvilket betyder, at hjemmesidens undersider ikke bliver fundet i søgninger på søgemaskinen. En mulighed som letter Google Bots arbejde er at lave et sitemap over hjemmesiden. Dette er en side, der er hierarkisk opbygget med links til alle hjemmesidens undersider. Denne side skal der linkes til fra alle hjemmesidens sider med et tekstlink ANALYSE AF NÆRMESTE KONKURRENTER PÅ SØGEORD HJEMMESIDE I dette afsnit vil de to øverste resultater til hvert af de anbefalede søgeord på Google blive analyseret, for at se, hvordan de har optimeret deres sider. Hvis ikke disse er optimeret godt nok, har Godt & Gave en mulighed for at blive placeret over disse - altså blive nummer ét eller to på Google med det pågældende søgeord. Værtindegave Det øverste resultat på søgeordet Værtindegave på Google er Ved at åbne sidens kildekode ses, at søgeordet ikke direkte indgår i sidens titel, som er værtindegaven, værtindegaver, mode, skønhed, bolig, shopping, parforhold, bryllup, slankekur, horoskop, brevkasse, skilsmisse, single, dating, rejser, konkurrencer 66, men ordet er der i form af både værtindegaven og værtindegaver. Søgeordet indgår dog ikke i de søgeord, som er blevet knyttet til siden i dens metatags. Sidens søgeord (keywords) er modetøj, secondhand, slankekur, overgangsalder, haute couture, yoga, brevkasser, boligindretning, kvindebøger, 65 &filter=0 66 Bilag 3 - Kildekoder 41

47 helsekost, kærlighed, julekalender, rejser, makeup, karriere, livsstil 67. Derfor har Godt & Gave her en fordel. Desuden er sidens overskrift Værtindegaven ikke skrevet med HTML tagget <h1>. Google vil derfor ikke læse det som en overskrift. Søgeordet er heller ikke blevet fremhævet på siden ved hjælp af fed eller kursiv, men hjemmesiden har dog meget tekst, hvilket Google vægter højt. Til sidst bruges Google Toolbar, hvor funktionen Backlink viser, at ingen andre hjemmesider linker til siden, og at Googles vurdering, PageRank, af hjemmesiden er sat til 1 ud af 10. Godt & Gave er blevet vurderet til 3 ud af 10, altså har deres hjemmeside også en fordel her. Andet søgeresultat på Google er 78c1.html, som ligesom Godt & Gave er en webshop. Denne hjemmeside anvender både søgeordet værtindegave i sidens titel samt i keyword metatagget. Sidens overskrift er igen heller ikke skrevet med HTML tags, H1 eller H2, hvorfor Google ikke ser det som en overskrift. Overskriften værtindegaver er end ikke markeret med fed eller kursiv. Siden indeholder ikke megen tekst, og ordet værtindegave indgår ikke. Google Toolbar viser, ved hjælp af Backlinks, at hjemmesiden, eller faktisk bare siden da det er en underside, har tre links der peger på sig. Disse links stammer dog alle fra selve hjemmesiden. PageRank vurderingen er ligesom den første side sat til 1 ud af 10, som igen er lavere end Godt & Gaves vurdering på 3 ud af 10. Gavekurve Søgeordet gavekurve er ordet med størst konkurrence på Google af de fire anbefalede søgeord. Konkurrencen kommer fra to andre web-shops, hvorfor det vil være vigtigt at blive placeret bedre end disse to. Den første og bedst placeret konkurrent er Det første der bemærkes er, at det er forsiden, der bliver vist. Søgeordet gavekurve indgår i sidens titel og i metatag for søgeord keywords 68. Hjemmesiden har ingen overskrift, hvilket kan gøres bedre på Godt & Gave. I stedet står en lille kursiv tekst med hvad butikken handler med hvori ordet gavekurve indgår. HN Gavekurves hjemmeside er blevet vurderet til 3 ud af 10 på Google s PageRank. Funktionen Backlinks viser, at siden bliver linket til fra 6 andre sider 69. Disse sider er dog alle andre sider på selve hjemmesiden. 67 Bilag 3 - Kildekoder 68 Bilag 3 - Kildekoder 69 8&rlz=1T4GZAZ_daDK369DK369&q=link:http%3a%2f%2fwww.hngavekurve.dk%2fshop%2ffrontpage.h tml 42

48 Resultat nummer to på Google ved søgeordet gavekurve er hjemmesiden Linket peger på en underside, hvilket er en fordel for Godt & Gave. Søgeordet indgår i sidens titel, men siden har dog ikke nogle metatags med søgeord, hvilket igen er en fordel for Godt & Gave. Overskriften på siden er Gavekurve men er ikke lavet med HTML tags H1 eller H2, hvorfor Google ikke vil give dem en særlig betydning. Nederst på siden er en lille tekst, hvilket er godt med hensyn til Google, da Google som tidligere nævnt ligger stor vægt på tekst. Teksten indeholder dog ikke ordet gavekurve. Sidens PageRank er vurderet til 3, og har 13 backlinks 70 - dog alle fra egen hjemmeside. Svensk glaskunst Svensk glaskunst er som tidligere nævnt, det produkt som Dan Borring Larsen ønskede at sælge i web-shoppen. Derfor findes det meget relevant at optimere for netop dette ord trods det lave antal søgninger. Det første resultat på Google efter søgeordet svensk glaskunst er hjemmesiden /Design/Glasriket/, som er en underside til Sveriges officielle hjemmeside visitsweden.com. Hverken sidens titel eller metatag om søgeord indeholder søgeordet svensk glaskunst, men det indgår dog som en del af metatag med beskrivelse, hvor der står.. verdensberømte svenske glaskunsthåndværk Sidens overskrift er rigtig skrevet med <h1>, men indeholder ikke søgeordet. Derimod bliver ordet brugt adskillige gange gennem sidens lange tekst. Hjemmesiden er vurderet til 3 ud af 10 på PageRank 72, hvilket er det samme som Godt & Gave. Hjemmesiden har dog kun et backlink, som er fra en anden underside på visitsweden.com, hvor Godt & Gave har hele syv. Andet søgeresultat på Google efter svensk glaskunst er hjemmesiden Siden er en privat hjemmeside med forskellige oplysninger omkring et hus i Sverige. Sidens titel er SVENSK GLASKUNST, men der er ikke blevet defineret nogen søgeord. Dog er sidens beskrivelse i metatag det samme som titlen, og svensk glaskunst indgår derfor også her. Overskriften Svenske glaskøb er skrevet i et <h1> tag, men teksten er trods alt ikke svensk glaskunst. 70 dk/shop/gavekurve-14s.html&start=0&sa=n 71 Bilag 3 - Kildekoder 72 Bilag 3 - Kildekoder 43

49 Hjemmesiden er ikke blevet vurderet af Google, og har derfor ingen PageRank. Der er ligeledes ingen hjemmesider der linker til den pågældende side i Google s index. Godt & Gave bør derfor let kunne blive placeret højere end denne i søgeresultaterne på Google. Søde bamser Det sidst anbefalede søgeord er søde bamser, da Godt & Gave oplyste, at deres bamser er et af de bedst sælgende produkter. En søgning på Google efter søde bamser vil som første resultat vise siden hvilket er en underside. Sidens titel er Bussi Bamser Søde bamser hos fabel-spendabel, og her ses, at søgeordet søde bamser indgår i titelen. Søgeordet indgår også både i metatags til søgeord og beskrivelse, og desuden har siden en tekst boks hvor søde bamser ligeledes indgår. Dog er ordet ikke fremhævet med hverken fed eller kursiv skrift. Googles PageRank vurdering af hjemmesiden er 1 ud af 10, og siden har ingen backlinks registreret hos Google. Andet søgeresultat på Google efter søde bamser er hjemmesiden hvilket igen er en underside. Sidens titel eller sidens beskrivelse i metatag indeholder hverken ordet søde eller ordet bamser. Hvorimod ordet bamser indgår i sidens søgeord i metatag 73. Yderligere, er det eneste sted på siden hvor søde bamser står skrevet i et link til et e-postkort. Siden er blevet vurderet til 0 ud af 10 på PageRank, men har syv backlinks. Alle disse syv er dog fra andre sider internt på hjemmesiden 123kort.dk. Det burde i hvert fald være muligt at blive vist som nummer to i en søgning på Google efter søde bamser. Analysen af de konkurrerende hjemmesider til de anbefalede søgeord viser, at der er mulighed for at blive placeret tæt på eller helt i toppen i søgeresultaterne. Forsiden til Godt & Gave skal blot tilpasses de valgte søgeord, da de allerede er godt på vej. Desuden skal alle Godt & Gaves undersider også indekseres af Google. Hver af disse undersider skal optimeres til hvad siden indeholder af produkter. Det sidste og vigtigste for Google er, at få andre hjemmesider til at linke til Godt & Gave, hvilket vil blive behandlet i næste afsnit. 73 Bilag 3 - Kildekoder 44

50 7.2.3 LINKS Onpage optimeringen af Godt & Gave kræver ikke meget arbejde. Hvad Google ligger mest vægt på er dog også offpage optimeringen. Det handler altså om at sprede et net af links omkring hjemmesiden rundt omkring på Internettet. I afsnittet omkring Groundswell strategi til Godt & Gave vælges Talking, da virksomheden skal tilbyde information til forbrugeren. Godt & Gave er i øjeblikket allerede på Facebook og Twitter. Som før nævnt bliver Facebook ikke indekseret af Google men det gør Twitter derimod. Det handler derfor om, at Godt & Gave får indekseret deres profil. Desuden kan Godt & Gave oprette en blog, hvor virksomheden skriver omkring nyheder, både inden for virksomheden samt nyheder inden for de vigtigste produkter. Yderligere kan Godt & Gave oprette en YouTube profil, hvor der kan oploades videoer af produkter eller produktion af produkter til salg. På denne måde kan der linkes til virksomhedens hjemmeside fra yderligere to eksterne hjemmesider plus der bliver produceret information andre kan bruge. Godt & Gave er allerede på flere indeks, som shoplink.dk og dk-finder.dk. Hvis der findes flere af disse gratis indeks, der bliver indekseret af Google, er det bare med at blive tilføjet. Hovedformålet for Godt & Gave er altså at sprede links ud så mange steder som muligt. 8. FREMTIDEN I en artikel for CNN har direktør for Mashable, Pete Cashmore, fundet ti trends som han mener, vil være fremherskende i Kun de trends, som har relevans for nærværende opgave, vil blive nævnt. Den første trend er realtid grundet udbredelsen af iphones, Androidmobiler (Google s styresystem til mobiltelefoner) og andre bærbare enheder. Folk vil konstant kunne følge med i, hvad andre folk mener om for eksempel den restaurant, de lige har besøgt, den musik de hører, den film de er inde for at se i biografen. En anden relevant trend vil være, at vi drukner i alle de informationer, der hele tiden kommer på Internettet. Der findes allerede nu tjenester, som lader folk vurdere og/eller dele hinandens fund på nettet. For eksempel findes del funktioner på mange sociale netværk, og på Digg kan man læse de nyheder, som andre folk har vurderet bedst. I forbindelse med sociale netværk mener Pete 45

51 Cashmore også, at sociale spil vil opleve yderligere vækst i år Til sidst tror han, at personlige branding via Internettet vil blive mere almindeligt, således at grænsen mellem privatliv og offentligt vil flytte sig 74. Det lyder altså til, at Internettet og dets Groundswell funktioner fortsat vil buldre fremad og stadigt påvirke flere forbrugeres købsadfærd. Det nyeste inden for gadgets er touchtavler som Apple ipad og HP Slate. Disse modeller er mobile og gør det endnu lettere, at bruge Internettet til at finde de oplysninger, man har brug for. 74 Allingstrup,

52 9. KONKLUSION Virksomheden Godt & Gave driver en web-shop, hvorfra der sælges gaveidéer. Produktsortimentet består af svensk glaskunst, kunstbrikker, brugskunst og produkter til personlig pleje. Virksomheden er startet som en sidebeskæftigelse af Dan Borring Larsen, som har 15 års erfaring indenfor IT branchen. Godt & Gave har ikke foretaget sig meget indenfor markedsføring. Virksomhedens to ansatte har ingen erfaring indenfor dette felt, og der er i starten ikke tænkt over nogen strategi. Det betød, at virksomheden købte varer ind fra højre og venstre uden at tænke over sammenhængen. Dette er der dog ved at blive rettet op på. Priserne på produkterne har gode psykologiske endelser, og virker ikke discountagtige ved at have endelser på x,95 kr. Godt & Gave har allerede oprettede profiler på Facebook og Twitter, dog uden at have gjort yderligere ved disse. Virksomheden har defineret sin målgruppe som moderne kvinder i alderen 30+ i hele Danmark. Li og Bernoff har skrevet en bog om, hvordan virksomheder skal vinde i en verden formet af sociale teknologier. I denne beskrives fem strategier for hvad denne Groundswell trend kan bruges til. De fem strategier er Listening, Talking, Energizing, Supporting og Embracing. Til hver af disse strategier nævnes forskellige værktøjer, hvor virksomheder kan få fat i forbrugernes meninger og holdninger. Disse inkludere endvidere forbrugernes efterspørgsel, måder at kommunikere med forbrugerne på, værktøjer der vil få forbrugerne til at hjælpe med salg af produkter, metoder der får forbrugerne til at hjælpe hinanden med virksomhedens produkter, og til sidst en måde hvorpå forbrugerne kan hjælpe virksomheden i udviklingsfasen af nye produkter. Listening handler om at lytte til, hvad forbrugerne skriver omkring virksomheden. Dette kan gøres ved enten at virksomheden opretter et community, hvor de kan se, hvad der bliver skrevet, eller virksomheden kan søge nettet for blogs, artikler, vurderinger og lignende, hvor virksomhedens navn indgår. Talking handler om at starte en tovejs kommunikation med virksomhedens målgruppe. Dette kan igen ske på et af virksomhedens startede communities på sociale netværkssider såsom Faceboo, eller på blogs. Strategien Energizing handler om, at bruge forbrugerne til at hjælpe med at sælge produkterne til andre forbrugere. Dette kan ske ved hjælp af forbrugeres anmeldelser og udtalelser omkring virksomheden. Supporting handler om at lade forbrugere hjælpe andre forbrugere, der har problemer med virksomhedens produkter, hvilket kan ske gennem diskussionsfora eller wiki s. Til sidst handler Embracing 47

53 om at lade forbrugerne hjælpe til i udviklingen af produkter. Af værktøjer som virksomhederne kan tage i brug nævnes en liste, hvor forbrugerne kan komme med forslag samt stemme på de bedste forslag. På den måde har virksomheden en liste over de mest efterspurgte funktioner i deres produkter. En anden tilgang er at benytte anmeldelser og vurderinger fra forbrugerne. Ved at lytte til disse, kan virksomheden ligeledes finde ud af, hvad forbrugerne mangler og ikke bryder sig om ved produkterne. Alle værktøjer er dog ikke lige egnet til alle målgrupper. Der er forskel på, hvad forbrugere foretager sig på Internettet, og for at undersøge, hvordan virksomhedens målgruppe gebærder sig, har Li og Bernoff beskrevet en analysemetode, der kaldes en social teknografisk profil ( Social Technographic Profile ). Denne profilering inddeler forbrugerne i seks kategorier; creators, critics, collectors, joiners, spectators og inactives. Den mest aktive er Creators som er forbrugere der skriver blogs, laver hjemmesider, oploader videoer og skriver artikler. Critics er de forbrugere, som laver anmeldelser af produkter og services, kommenterer på blogs og i diskussionsfora. Collectors består af forbrugere der bruger RSS feeds, deler hjemmesider og billeder. Joiners er forbrugere der vedligeholder og besøger sociale netværkssider som Facebook. Spectators er de forbrugere som kun læser blogs, diskussionsfora og andres anmeldelser samt ser videoer på sider som YouTube. Den sidstnævnte kategori, inactives, består af de forbrugere som har Internet men ikke benytter de omtalte funktioner. Opgaven har kigget nærmere på de sociale medier Facebook, Twitter, YouTube samt blogs for at se, hvorledes disse medier kan bruges i forbindelse med markedsføring af virksomheden Godt & Gave. Facebook er en netværksportal, hvor det handler om at skabe relationer med de mennesker, man kender. Facebook har danske brugere per 21. februar Dette tal gør, at Facebook er yderst interessant for virksomheder. Dog er mediet ikke interessant med hensyn til søgemaskineoptimering, da Facebook ikke bliver indekseret af Google. Links fra Facebook til virksomhedens hjemmeside gavner altså ikke Godt & Gaves placering i søgemaskineresultaterne. Ved at få forbrugere til at være fan af virksomhedens Facebook Page, vil de ting Godt & Gave poster på sin profil blive vist på de forskellige fans News feed. Twitter er en mikrobloggingtjeneste, hvor forbrugere og virksomheder har mulighed for at skrive små beskeder på maksimum 140 tegn. Twitter skal altså bruges til at formidle 48

54 nyheder ud til de forbrugere, der ønsker at følge virksomheden. Twitter har samtidig den fordel, at siden bliver indekseret af Google og kan derfor gavne virksomhedens hjemmeside i søgeresultater på Google. Blog er en forkortelse for weblog og er en samling af indlæg listet i omvendt kronologisk rækkefølge. Hvor Twitter kun kan tillade maksimum 140 tegn, så er en blog ikke begrænset på den måde. Et blogindlæg kan indeholde tekst, billeder, links og videoer. Til disse indlæg har forbrugerne mulighed for at kommentere på indholdet, og på den måde kan virksomheden kommunikere med forbrugerne. Virksomheder kan også læse forbrugeres egne blogs for at indsamle information. Antallet af danskere der læste blogs på de to portaler wordpress.com og blogger.com, blev fordoblet fra 2007 til Den sidste portal som opgaven omhandler, er YouTube, som er en videodelingstjeneste, hvor forbrugere og virksomheder har mulighed for gratis at oploade egenproducerede videoklip. Disse videoklip er på hjemmesiden tilgængelige for hele verden. Seerne af videoerne har mulighed for at kommentere, tilføje disse til sine favoritter eller dele videoerne på andre sociale medier. YouTube bliver indekseret af Google og tilstedeværelse på dette medier kan ligeledes gavne virksomhedens placering i søgeresultater. At udføre en troværdig profilering af Godt & Gaves målgruppe ligger uden for omfanget af denne opgave, og derfor er der anvendt data indsamlet af Forrester Research. Dataen er indsamlet for Europa, hvorfor den ikke er helt præcis. Den sociale teknografiske profil for målgruppen viser, at der er en stor andel af Spectators og Joiners. Denne andel er dog faldende jo ældre forbrugerne bliver, hvor flere og flere bliver kategoriseret som Inactives. Kun en lille andel bliver kategoriseret som Creators og Critics, hvilket vil sige, at der ikke mange, der deltager aktivt i Groundswell trenden ved at skrive og anmelde produkter. Betydningen af dette er, at Godt & Gave må sørge for selv at producere indhold, som forbrugerne kan læse og bruge. Joiners er som nævnt folk der besøger sociale medier, derfor bør virksomheden være tilstede på Facebook og Twitter. Godt & Gaves sociale teknografiske profil af deres målgruppe viser, at mange kategoriseres som Inactives. Det betyder, at social media marketing og søgemaskineoptimering ikke vil have den største berøringsflade. Konklusionen må altså være, at jo yngre målgruppe jo større virkning vil disse metoder have. Godt & Gave vil kunne opnå en effekt men en stor del af målgruppen bør påvirkes på andre måder end gennem social media marketing. Godt & Gave kan derfor med fordel segmentere deres målgruppe i to dele: 49

55 30-50-årige og 51+. På sigt, når de yngre der nu benytter blandt andet Facebok kommer op i alderen, vil dette billeder højst sandsynligt ændre sig. De ændringer der anbefales til Godt & Gave er, at virksomheden gør hjemmesidens Del på Facebook knap mere synlig, da den i øjeblikket gemmer sig helt nede i bunden af siden hvor ikke ret mange når ned. Dernæst anbefales det, at virksomhedens Facebook Page og Twitter profil bliver synkroniseret således, at der ikke skal skrives nyheder begge steder. Dette kan gøres med en applikation kaldet Twitter, der tilføjes virksomhedens Facebook Page. Af andre applikationer anbefales det at tilføje Static FBML, som gør det muligt for virksomheden selv at udvikle funktioner. Første funktion vil være en boks kaldet Gaveidéer hvor links kan føre forbrugeren til virksomhedens web-shop under de pågældende idéer. Desuden skal denne applikation også bruges til at lave en ny fane, som skal være den første forbrugerne møder, når de finder Godt & Gaves Facebook Page. På denne skal der være information omkring virksomheden, lister med de nyeste varer samt de mest solgte varer og en kontaktformular. Sidste anbefaling til virksomhedens Facebook Page er, at fjerne de forskellige produkter i det profilbillede, der er oploadet. De ovenstående anbefalinger vil gøre virksomhedens fremtoning på de to forskellige sociale medier mere lig den, man som forbruger møder på Godt & Gaves hjemmeside. For at denne hjemmeside bliver fundet på Google, er der blevet foretaget en analyse af virksomhedens hjemmeside samt konkurrenter på de søgeord, der er blevet anbefalet. Godt & Gave har allerede beskæftiget sig med organisk søgemaskineoptimering, hvorfor hjemmesiden stort set lever op til de principper, der er. Dog skal hjemmesidens titel og metatags samt tekst tilpasses de nye søgeord. Google har vurderet hjemmesiden til en PageRank på 3 ud af 10. Det umiddelbare største problem er, at det kun er forsiden på Godt & Gave der bliver indekseret. Til virksomheden er blevet udvalgt fire forskellige søgeord, som forsiden skal optimeres for. Søgeordene er valgt fordi konkurrencen ikke er for hård, og fordi der er folk, der søger efter netop disse ord. Ordene blev svensk glaskunst, gavekurve, værtindegave og søde bamser. En analyse af de to nærmeste konkurrenter for hvert af de fire søgeord viser, at Godt & Gave har gode muligheder for at blive placeret blandt de øverste i søgeresultaterne. 50

56 Ovenstående optimering er kaldet onpage optimering, og er den letteste del. Den vigtigste del er offpage optimering, som handler om at få andre hjemmesider til at linke til virksomhedens hjemmeside. Google tolker et link som en stemme på en hjemmeside. Hjemmesider med mange eksterne links er altså vurderet højt og bliver derfor placeret højt i søgeresultaterne. Blandt andet af denne grund er det en god idé at være på Twitter, da et link her vil tælle som en stemme. Det må derfor konkluderes, at det er muligt, at forbedre hjemmesiden til Godt & Gave samt virksomhedens profiler på Facebook og Twitter. Udelukkende at satse på social media marketing vil dog ikke passe til virksomhedens målgruppe, da denne i så fald er for bred. Meget tyder på, at fremtiden fortsat vil skubbe til magtbalancen mellem forbrugere og virksomheder i og med at det bliver lettere at have de sociale værktøjer med sig overalt. Groundswell vil derfor få større og større betydning for, hvilke produkter forbrugerne ender med at købe. 51

57 BIBLIOGRAFI ARTIKLER Allingstrup, M. (8. december 2009). Ti tendenser, der vil blomstre i Læst 8. december på Business.dk Hansen, C.S. (15. januar 2010). Krisen dræber iværksætteriet. Læst 15. januar på Erhvervsbladet.dk Larsen, C.W. (4. januar 2010). Online-annoncering i dramatisk vækst. Læst 4. januar på Business.dk Nielsen, K.D. (16. februar 2010). Han vil brande andre på YouTube. Erhvervsbladet, s. 11. Olsen, T.L. (24. februar) Stiger 1 million procent på to år. Læst 5. Marts 2010 på Business.dk: Olsen, T. L. (18. Februar 2010). Vi blogger som aldrig før. Hentede 5. Marts 2010 fra Business.dk: Redaktionen. (2. Marts 2010). Facebook sejrer. Læst 5. Marts 2010 på Business.dk: Watts, D.J., Peretti, J. (maj 2007). Viral Marketing for the Real World. Harvard Business Review, s BØGER Callen, B. (u.d.). Search Engine Optimization Made Easy. SEO Elite Software. Kent, P. (2004). Search Engine Optimization for Dummies. Hoboken, NJ: Wiley Publishing, Inc. Bernoff, J., Li, C. (2008). Groundswell : Winning in a world transformed by social technologies. Boston: Harvard Business Press Pickton, D. & Broderick, A. (2005), Integrated Marketing Communications, second edition, Pearson Education Limited. Kotler, P., Keller, K.L. (2009), Marketing Management, 13th edition, Pearson International Edition. Bilka.dk: INTERNET Facebook.com: 52

58 Facebook.com: Facebook.com: Forrester.com: Google.dk: Imperial College London: /elearningglossary Invio.dk: MasterBase.com: (19. Februar 2010) Online Design Inc.: (19. Februar 2010) Ordbogen.com: Tv2.dk: Twitter.com: Wikipedia: Wikipedia: Wikipedia: (19. Februar 2010) Wikipedia: YouTube.com: (19. Februar 2010) 53

59 BILAG 1 - YOUTUBE 54

60 BILAG 2 INTERVIEW MED GODT & GAVE Hvilke produkter sælger I mest, og hvad er grundidéen bag shoppen? Ideen med butikken var at starte op med svensk glaskunst: problemet er at dette er en nyt og ukendt marked i Danmark som kræver markedsføring. Vores primære salg er pt. bamser og kunstbrikker som er mere kendt. Vores salgstal afspejler at vi ikke har ofret noget på markedsføring endnu, så jeg er spændt på de tiltag som du vil anbefale. Har du lagt en markedsføringsstrategi? I forhold til en markedsstrategi ønsker vi ikke "Cost leadership" men derimod differentiation altså Uniqness og satster på Customer Intimacy frem for Operational Excellence og Product Leadership. Jeg er ikke været opmærksom på dette fra starten hvor der blev købt vare ind lidt tilfældeligt, derfor er målet at ryde lidt ud i de vare som ikke passer ind i strategien f.eks. Urtekram, Wellness skal sælges som gavekurve hvor kurven er unik heri kan Urtekram så godt indgå. Hvordan vil du definere Godt & Gave s målgruppe? Kvinder 30+ fra provinsen men især Jylland, moderne - grøn og blå profil (minerva-modellen) Hvilken erfaring har du? Min markedsføringserfaring er desværre tæt på nul - jeg kender lidt til de generelle modeller (men jeg har brugt en del tid på den tekniske del SEO). Pt. har jeg ikke et markedsføringsbudget, mest fordi jeg ikke har en strategi på området. Jeg forstiller mig at et markedsføringsbudget og vækst må hænge sammen, man starter ud lavt og slutter højt - altså en trinvis tilgang. Jeg har arbejdet 15 år i it-branchen og er IT projektleder. Jeg læser Master i IT ledelse på IT universitet i København - ved siden af min faste projektlederstilling. Webshoppen er min sidebeskæftigelse, men jeg har en ansat til administration, forsendelse og bogholderi m.m. Vi har gjort det vi er bedst til, teknik, kundeservice og sagsbehandling. 55

61 BILAG 3 KILDEKODER Screenshot: 3.1 VÆRTINDEGAVE Kildekoden: <head> <title> værtindegaven værtindegaver, Mode, skønhed, bolig, shopping, parforhold, bryllup, slankekur, horoskop, brevkasse, skilsmisse, single, dating, rejser, konkurrencer</title> <meta name="description" content="dit online livsstilsmagasin om mode, kultur, sundhed, kost, karriere, parforholdet og familien."> <meta name="keywords" content="modetøj, secondhand, slankekur, overgangsalder, haute couture, yoga, brevkasser, boligindretning, kvindebøger, helsekost, kærlighed, julekalender, rejser, makeup, karriere, livsstil "> <link href="css/new_style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <TABLE CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" BORDER="0" WIDTH="100%"><TR> <TD><Span class="left_head_text"><b>værtindegaven</b></span> </TD> <!--<TD ALIGN="RIGHT"><Span Class="Text">17/ </span></TD>--> </TR></TABLE> 56

62 Screenshot: Kildekoden: <head> <title>værtindegave Find en original værtingegave her</title> <link rel="canonical" href="http://nemmegaver.dk/shop/vaertindegaver-78c1.html"/> <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Værtindegave"> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso "> <META NAME= ROBOTS CONTENT= NOODP > <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> <META NAME="Revisit-after" CONTENT="1"> </head> <SPAN CLASS="Heading_ProductList">Værtindegaver</SPAN><BR> 57

63 3.2 GAVEKURVE Screenshot: Kildekoden: <head> <title>hn gavekurve - vingaver, chokoladegaver, firmagaver og personlige gaver </title> <link rel="canonical" href="http://www.hngavekurve.dk/shop/frontpage.html"/> <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Gavekurve som firmagaver, firmajulegave, eller personlige gaver - mere end 150 gaver at vælge mellem. Mange gode gaveideer, som både kan bruges til firmajulegaver, personalegaver, firmagave, julegaver og til jubilæum"> <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="HN, gavekurve,luksuschokolade, chokoladegaver, gaveæsker, delikatesser, firmagaver, firmajulegaver, firmagave, jubilæer, firmajulegaver, personalegaver, gaveideer, vingaver, vingave, firmagaver, chokolade "> </head> <div style="text-align: left"><span style="color: #660000"><em>Vi har et stort udvalg af gavekurve, chokoladegaver, luksuschokolade,<br /> delikatesser, wellnessgaver, vin, specialøl og gaveideer.<br /> <br /> </em> </div> 58

64 Screenshot: Kildekoden: <head> <title>gavekurve. Masser af firmagaver, blandt andet GAVEKURVE.</title> </head> <span style="font-size: large"><font color="#ffffff" face="verdana">gavekurve</font> <p><font size="2" face="verdana">interpresent.dk importerer selv øl, vin og delikatesser fra bla. Italien, Frankrig, England, Tyskland, Tjekkiet, Belgien og Schweiz. Nøje prøvesmagt og udvalgt ved messer i Europa og ved besøg hos producenterne. Derfor garanterer vi kvalitetsprodukter i en unik indpakning.</font><font color="#ffffff" size="2" face="verdana"><br /></font></p> Screenshot: 3.3 SVENSK GLASKUNST /DESIGN/GLASRIKET/ Kildekoden: <head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="epi.title" content="glasriket" /> 59

65 <meta name="epi.description" content=" Glasriket er hjemsted for det verdensber&#248;mte svenske glaskunsth&#229;ndv&#230;rk 11 glasv&#230;rker, med hver sin individuelle stil og helt egen atmosf&#230;re." /> <title>glasriket - Sverige - VisitSweden</title> <meta name="description" content="glasriket - hjemsted for det verdensberømte svenske glaskunsthåndværk" /> <meta name="keywords" content="glasriket, Småland, kunsthåndværk" /> </head> <h1>glasriket</h1> Glaskunst indgår mange gange i løbet af sidens tekst. Screenshot: Kildekoden: <head> <title>svensk GLASKUNST - <meta name="description" content="svensk GLASKUNST - </head> <h1 class="div_inner user_title">svenske GLASKØB..</h1> 60

66 3.4 SØDE BAMSER Screenshot: Kildekode: <title>bussi Bamser- Søde bamser hos fabel-spendabel.dk- Krammedyr- Plysdyr- Tøjdyr</title> <meta name="description" content="bussi Bamser- Søde bamser hos fabel-spendabel.dk- Krammedyr- Plysdyr- Tøjdyr Hos fabel-spendabel.dk finder du de skønneste italienske super bløde Bussi bamser fra Trudi. Alle børn bør have mindst en B"> <meta name="keywords" content="bamser, bussi, trudi, søde bamser, krammedyr, plysdyr, tøjdyr,"> <td><font size="3" face="verdana, Arial, Helvetica" color="#006699"><b id="header">bussi Bamser</b></font> Længere tekst hvor søde bamser indgår, ordene er dog ikke fremhævet. Ingen backlinks: 8&rlz=1T4GZAZ_daDK369DK369&q=link:http%3a%2f%2ffabelspendabel.dk%2fgroup.asp%3fgroup%3d33 61

67 Screenshot: Kildekoden: <title>jeg elsker dig - Gratis postkort fra 123kort</title> <meta http-equiv="keywords" content="gratis, sende, hilsen, kærlighed, udtryk, kort, postkort, romantisk, romantiske, kærlig, kærlige, elske, elsker, elskede, hilsen, hilsner,flash, animation, animeret, elektronisk, elektroniske, epostkort, ekort, hjerte, hjerter, bamse, bamser, musik" /> <meta http-equiv="description" content="her kan du gratis sende en hilsen, der giver udtryk for din kærlighed." /> <li><a href="/send_postkort.html?id=421"><span>søde bamser</span> <img src="/uploads/c_card/421_thumbnail_6230_2.jpg" width="118" height="93" alt="søde bamser" /></a></li> 7 backlinks alle fra andre sider på hjemmesiden. 8&rlz=1T4GZAZ_daDK369DK369&q=link:http%3a%2f%2fwww.123kort.dk%2fkategorier%2fel sker.html 62

68 3.5 GODT & GAVE Screenshot: Kildekoden: <head> <title>gaver til hende - Gaveideer og Gaver til mors dag - fødselsdag - dåb</title> <meta name="description" content="gode gavekurve til alle anledninger - Vi har gaver til fødselsdag - til dåb - mors dag - brullup - barsel - Personlige gaver til hende - Romantiske gaver - gaveideer - Baby" > <meta name="keywords" content="brugskunst, glaskunst, barn, gave til, gaver til henne, gaver, gaveideer til, jul, fødselsdag, Valentin, gave til, gavekurv, gavekurve" > </head> <h1 class="white"> Gaver og gavekurve til enhver anledning!</h1><br> <H2 align="center" class="white"><a href="http://www.godtgave.dk/kunstbrikker.htm">kunstbrikker fra Habsø 3 stk. 249,00 DKK</a></H2> Tekst nederst på siden! 5 backlinks, men alle fra andre hjemmesider. Kun forside er indekseret, en idé ville måske være et sitemap. 63

69 BILAG 4 FACEBOOK PAGE 64

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto INDHOLDSFORTEGNELSE Googles historie... Forord KAPITEL ET... 9 Introduktion til Google AdWords Hvad er en søgemaskine?... 10 Hvad er Google AdWords?...11 Eksempel på en AdWords-annonce... 12 Googles partnernetværk...

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Værdien af Social Selling

Værdien af Social Selling Værdien af Social Selling //4. november 2015 Vi tror på værdien i at dele viden //1 Vi tror på værdien i at dele viden //2 Hvem arbejder vi bl.a. med Vi tror på værdien i at dele viden //3 Klassisk salgsmodel

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede SEO en digital værktøjskasse for begyndere og øvede 1 Indholdsfortegnelse Hvad er SEO? 3 Stryg til tops i søgning og salg 4 Trends og stats om SEO 5 Best practices for SEO 6 4 gode råd til indhold 10 Linkbuilding

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Puneet Oberoi. Softworld A/S CEO

Puneet Oberoi. Softworld A/S CEO Digital Strategi Puneet Oberoi Softworld A/S CEO pob@softworld.dk Puneet Oberoi Moving Digital Founder pob@movingdigital.dk Digital Strategi for Grafikere 1. del kl. 10.00-10.45 2. del kl. 11.00-11.45

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

FACEBOOK SIDER EN GUIDE TIL UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010

FACEBOOK SIDER EN GUIDE TIL UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 EN GUIDE TIL FACEBOOK SIDER UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 1 ÅBOULEVARD 40, GÅRDHUSET 2200 KØBENHAVN N. HVORFOR DENNE GUIDE? Der er mange muligheder for tilstedeværelse på Facebook med hver

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Webside score theimblog.net

Webside score theimblog.net Webside score theimblog.net Genereret August 21 2015 02:33 AM Scoren er 53/100 SEO Indhold Titel et Marketing Blog - Great Tips And Advice Længde : 47 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

Aarhus d. 6 april 2011

Aarhus d. 6 april 2011 Aarhus d. 6 april 2011 Tobias Thaastrup-Leth, 31 år, Århus Uddannet i fotobranchen, men endt som professionel nørd Onlinemarketingchef i OnlineMedier ApS og Søgemedier A/S 10 års erfaring med design af

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet YouTube-annoncering Udnyt potentialet Kort om mig Martin Trasmundi SEM specialist og digital rådgiver hos IIH Nordic Brænder for YouTube og video markedsføring Taget jagttegn Hvad stor er YouTube? DK s

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet. Kategorisering og udvælgelse af nominerede

Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet. Kategorisering og udvælgelse af nominerede SoMe-Biblioteket 13. maj 21. september 1. november 15. november 24. november somebi.dk går live Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet Kategorisering og udvælgelse

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

Online Marketing. Online marketing

Online Marketing. Online marketing Online marketing 1 Agenda Kort om Novicell Track det i Google Analytics Google AdWords Søgemaskineoptimering Noget med hjem og viden fremover 2 Om Novicell 3 Alt kan og bør trackes! - Google Analytics

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

SEO og Kommunikation

SEO og Kommunikation SEO og Kommunikation Agenda 1. Kommunikation på nettet 2. SEO hvad er det? 3. Teknisk SEO 4. Søgeordsanalyse 5. On-page SEO 6. Off-page SEO Kommunikation på nettet Kend din målgruppe Hvilke kunder har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere