PDF Modul & Online Markedsføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PDF Modul & Online Markedsføring"

Transkript

1 Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng Side 1

2 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling af to moduler til virksomheden Click-a-Site s web interface. PDF modulet tillader administratorer af hjemmesider at oprette samt redigere nye PDF filer, eller konvertere eksisterende hjemmesider i systemet til PDF format. Online Marketing modulet tillader besøgende på et website at downloade et PDF dokument der er baseret dels på emner de selv har valgt, og dels på emner som systemet har detekteret at brugeren har vist interesse for. Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Abstract... 2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning... 7 Introduktion til Click-a-Site systemet Problemformulering... 8 PDF... 8 Online Marketing Kravspecifikation... 8 PDF... 8 Funktionelle krav... 8 Ikke-funktionelle krav... 8 Online Marketing... 9 Funktionelle krav... 9 Ikke-funktionelle krav Analyse PDF Modul Use Case Diagram Use Cases Online Marketing Use Case Dynamisk Tracking Design Click-a-Site filstruktur PDF Modul Tilkobling til systemet Generering af PDF fil Filstruktur Online Marketing Modul Tilkobling til systemet Administration Side 3

4 Registrering af fodspor Brochure Algoritme Filstruktur Database Beskrivelse af Tabeller Implementation Clik-a-Site Funktioner FDPF PDF Modul Generering af PDF fil Administration Andet Online Marketing Brochure generering Tracking af brugerens interesser Administration Test Teststrategi PDF Modul Generering af PDF fil Udseende af PDF Andet Online Marketing Brochure Generering Administration Test konklusion Konklusion Fremtidige forbedringer Bilag Use Case Beskrivelser Kildeliste Liste over kildekode Side 4

5 11. Kildekode PDF modul Config.mod uninstall.php copy.php edit.php popup_properties.php pdf_database.php om_generatebrochure.php pdf_enginefunctions.php pdf_show.php pdf_engine.php Online Marketing config.mod install.php uninstall.php Edit.php Edit_tags.php Listpages.php Om_adminfunctions.php Popup_add_tagpdf.php Popup_remove_tagpage.php Popup_setupom.php Popup_tags.php show.php Om_functions.php Om_database.php Om_include.php Side 5

6 2. Forord Denne rapport er skrevet af Diplom IT Ingeniør studerende Frederik Christian Heerup-Larsson (studienummer s042134) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Rapporten er skrevet som det afsluttende eksamensprojekt for Diplom IT. Projektet er blevet udarbejdet i forlængelse af en 18 ugers praktikperiode I virksomheden Click-a-Site og projektformuleringen er udarbejdet i samarbejde med samme virksomhed. Projektforløbet har varet 18 uger, og har foregået sideløbende med kurser svarende til 10 ECTS points på DTU. Klaus Poul Thiesen har fungeret som DTU vejleder. Michael Sahl fra Click-a-Site har fungeret som virksomhedsvejleder. Michael har gennem forløbet hjulpet med spørgsmål og problemet i forhold til Click-a-Site systemet. Projektet er tiltænkt at blive videreudviklet som en printløsning, således at man vil kunne bestille en brochure sendt med posten. Denne brochure vil indeholde eventuelle valgte emner, samt emner som websitet har registreret at brugeren har vist interesse for. Side 6

7 3. Indledning Målet med dette projekt, er at udvikle to moduler til Click-a-Site. I løbet af denne rapport, vil jeg dokumentere hvordan projektet er blevet analyseret, designet og til sidst implementeret. Al udvikling af produktet er enten foregået i virksomheden, eller hjemme, med ftp adgang til systemet. I dette projekt bruges biblioteket FPDF til at generere selve PDF filen. Dette bibliotek er gratis til alle formål og kan hentes på Introduktion til Click-a-Site systemet Click-a-Site (CAS) er et integreret CMS system. Systemet vil ikke blive forklaret i detaljer i denne rapport, men benyttede funktioner og lignende vil blive forklaret. CAS består som udgangspunkt af en siteserver, og en admin server. Alt indhold på hjemmesiden (eksterne links, iframes osv. ekskluderet) ligger i siteserverens database i XML form. Hvert element på en hjemmeside er repræsenteret ved hjælp af en boks, der enten kan have indhold i form af HTML kode, eller et billede. Når et website vises, printer siteserveren et menusystem, samt indholdet fra den valgte default side. Herefter kan brugeren så klikke sig rundt på sitet, og alt indhold vil blive printet af siteserveren. I administrationen på siteserveren, kan websitets ejer redigere i filerne ved hjælp af en grafisk editor, som ligner en almindelig grafisk tekst editor, med knapper til at indsætte tekstbokse og billeder, skifte skrifttyper osv. Systemet er modulopbygget, i den forstand at man køber en grundpakke, som indeholder de almindelige ting som bruges til at lave en hjemmeside. Når man har grundpakken, kan man opgradere ved at tilkøbe diverse moduler. Blandt disse er der f.eks. webshop, nyhedsside, diskussionsfora, blogs osv. Modul opsætning foregår gennem administrationen på siteserveren, hvor man får en liste over alle installerede moduler, med links til opsætning, samt en liste over tilgængelige tilkøbsmoduler. Admin serveren er kun benyttet af Click-a-Site (virksomheden). Herinde kan man søge efter nyoprettede moduler, samt installere dem. Desuden kan man logge ind på alle kunders hjemmesider, gennem en admin bagdør til brug af support og lignende. I dette projekt, vil admin serveren kun benyttes til at opsætte nye moduler. Denne proces vil blive forklaret i implementationsafsnittet. Al udvikling i dette projekt foregår på en testserver, der er en kopi af hovedserveren. Side 7

8 4. Problemformulering Virksomheden Click-A-Site ønsker at få udviklet to moduler til deres integrerede webserver system af samme navn. Det drejer sig om de to moduler PDF og Online Marketing. PDF Dette modul skal give en website administrator mulighed for at oprette og redigere PDF dokument i systemet. PDF dokumenterne kan enten oprettes som en kopi af en eksisterende hjemmeside, samt som et nyt dokument. Dokumenterne redigeres ved hjælp af Click-a-Site systemets grafiske editor. Online Marketing Dette modul bygger direkte videre på PDF modulet. Online Marketing skal give en website administrator muligheden for at opsætte et system, således at en bruger kan gå ind på en hjemmeside og bestille en dynamisk brochure. Denne brochure består af emner, som er blevet bestemt, til dels af brugeren selv ved bestilling, og til dels ved at analysere hvordan brugeren har bevæget sig rundt på sitet. Det vil sige at modulet skal registrere brugerens interesser ud fra hvilke sider han/hun har besøgt. PDF 5. Kravspecifikation Funktionelle krav Website administratoren skal kunne oprette et dokument fra bunden, samt oprette det som kopi af en hjemmeside i systemet. Oprettede PDF dokumenter skal kunne redigeres. Der skal være en liste over alle PDF dokumenter for det pågældende website. Administratoren skal kunne slette oprettede PDF filer. Ikke-funktionelle krav PDF dokumentet skal tilnærmelsesvis ligne det man kan se i den grafiske editor. PDF modulet skal understøtte alle fonte og fontegenskaber i den grafiske editor, samt billeder. Det er ikke forventet at PDF modulet skal kunne læse færdigkompilerede PDF filer. Det er ikke forventet at PDF modulet kan konvertere websites uden for Click-a-Sites interne struktur til PDF format. Side 8

9 Online Marketing Funktionelle krav Administratoren skal kunne tilføje emner til hjemmesider i systemet. Flere emner kan være tilknyttet til en hjemmeside. Administratoren skal kunne tilføje et emne til hver PDF fil i systemet. PDF filen gives så en prioritet, og der vælges om den skal være obligatorisk eller ej. Administratoren skal kunne vælge et ønsket antal sider. Administratoren skal kunne vælge en forside og en bagside. Systemet skal kunne registrere brugerens færden på websitet. Sider i brochuren der bliver bestilt skal indsættes i dokumentet efter følgende model. 1. Forside, hvis en sådan er valgt. 2. Alle obligatoriske PDF dokumenter inden for valgte emner sorteret efter prioritet først, normal, sidst. Hvis der er plads, indsættes al tillægsmateriale for valgte emner, sorteret efter prioritet først, normal, sidst. 3. Alle obligatoriske PDF dokumenter inden for detekterede emner sorteret efter prioritet først, normal, sidst, efterfulgt af tillægsmateriale sorteret efter prioritet først, normal, sidst indtil dokumentet har nået ønsket antal sider. 4. Bagside, hvis en sådan er valgt. Ikke-funktionelle krav Hvis der ikke er nok materiale til at opfylde sideantallet, sendes dokumentet til brugeren med det antal sider der er. Side 9

10 6. Analyse Da der er tale om to separate (men ikke uafhængige) produkter, vil analyse afsnittene blive delt op i sektioner for henholdsvis PDF og Online Marketing modulerne. Disse sektioner vil indeholde Use Case scenarier og generel analyse og overvejelser. Selve rapporten kommer ikke ind på samtlige Use Cases, kun dem der er vurderet vigtigst for behandling af opgaven. Der vil forelægge en mere generel beskrivelse af Use Cases i et bilag. Selve visningen af PDF filen til brugeren foregår gennem det eksisterende CAS-system. Dette gøres som hvis der skulle linkes til enhver anden fil. Der er tre aktører i systemet. En Website Bruger, en Website Administrator og en System Administrator. Bemærk, hvis der omtales en administrator, vil det med mindre andet er nævnt være Website administratoren. Website Administrator Website administratoren er en kunde hos Click-a-Site der har købt en website løsning. Administratorens primære tilgængelige funktion er at opsætte siden så brugeren kan benytte den. Website Bruger Brugeren er nederste led i hierarkiet, målgruppen for selve hjemmesiden. Brugeren kan sjældent redigere noget, men kan få adgang til elementer der er oprettet i systemet. System Administrator System Administratoren er typisk en ansat i Click-a-Site. Administratoren har adgang til al funktionalitet i systemet, og kan logge sig på alle sites gennem et administrator interface. Denne rapport vil generelt ikke omhandle System Administratorer, da produktet er tiltænkt Website Administratoren (og derigennem brugeren) Side 10

11 PDF Modul PDF Modulets primære funktion er at generere et PDF dokument ud fra et givent input. Dette input kan enten være data fra en hjemmeside i CAS-systemet, eller et dokument, der er generet fra bunden af. Det er ikke forventet at modulet kan læse kildematerialet i en PDF-fil der er lavet i forvejen, f.eks. med Adobe Acrobat. Det forventes ikke at den generede PDF fil er en 1:1 forekomst af kildematerialet. Dette skyldes blandt andre ting skalering og begrænsninger af font størrelser. Dette vil blive forklaret yderligere senere i rapporten. Bemærk: Selve redigeringsdelen af PDF-siderne foregår ved hjælp af den eksisterende grafisk editor og er derfor uden for omfanget af denne rapport. Når en side skal redigeres, bliver den grafiske editor instantieret og kan herefter gemmes som PDF fil ved hjælp af dette modul. Use Case Diagram Opret ny PDF «uses» «uses» Opret PDF ud fra side «uses» Website administrator «uses» «uses» Slet PDF Rediger PDF Kopier PDF Figure 1 Use Case diagram PDF Side 11

12 Følgende er en liste over de vigtigste use-case scenarier for PDF-modulet. Use Cases Website administrator ønsker at oprette et PDF dokument fra bunden. Primær Aktør: Website administrator. Website Administratoren ønsker at oprette og gemme et PDF dokument, eller redigere et eksisterende dokument Succes kriterium: PDF filen bliver oprettet og gemt, og ligner indholdet i den grafiske editor tilnærmelsesvis. PDF filen kan formidles til brugeren ligesom andre filer i filarkivet. Website administrator ønsker at oprette et PDF dokument som en kopi af en eksisterende hjemmeside i systemet.. Primær Aktør: Website administrator. Website Administratoren ønsker at oprette og gemme et PDF dokument ud fra en eksisterende hjemmeside i systemet. Succes kriterium: PDF filen bliver oprettet og gemt, og ligner kildehjemmesiden tilnærmelsesvis. PDF filen kan formidles til brugeren ligesom andre filer i CAS-systemets filarkiv. Selve visningen af PDF filen til brugeren foregår igennem det eksisterende CAS-system. Dette gøres som hvis der skulle linkes til enhver anden fil, og er uden for omfanget af denne rapport. Side 12

13 Online Marketing Online Marketing modulet skal sammensætte indholdet af flere PDF filer ud fra forskellige kriterier. Disse kriterier er bl.a. valgte forsider og bagsider, samt brugerens valgte interesse kategorier og registrerede fodspor på diverse hjemmesider. Online Marketing bygger direkte videre på PDF modulet, og kan derfor ikke benyttes uden dette modul. I stedet for bare at lave et enkelt dokument, skal systemet sammensætte en brochure ud fra enkelte pdf filer, der er genereret med PDF-Modulet. Opret Emne «uses» Slet/slet Emne «uses» Bestil Brochure «uses» «uses» «uses» «uses» Rediger indstillinger for Online Marketing Website Bruger Website administrator Tilknyt emne til PDF Tilknyt emne til side Figure 2 Use Case Diagram Online Marketing Hvis en bruger bestiller en brochure, skal der oprettes en liste over de pågældende sider, og sammensætte PDF filen og levere den til kunden. Side 13

14 Use Case Bestilling af brochure Primær aktør: Website Bruger Brugeren ønsker at få en brochure og vælger passende interesse emner. Succes kriterium: Systemet opbygger en PDF fil, med sider der er sammensat ifølge kravspecifikationen. Denne PDF fil bliver givet til brugeren som fil download. Tilknyt emner til side Primær aktør: Website Administrator Administratoren ønsker at tilknytte et emne til en side Succes kriterium: Emnet bliver tilknyttet, og når en bruger indlæser en side, registrerer systemet hvilket emne der er tale om og gemmer det til senere brug. Alt andet i Online Marketing omhandler opsætning fra Website Administratorens side. Dette gælder oprettelse og redigering af emner, samt tilknytning af emner til PDF-dokumenter og lignende. Alt dette foregår relativt trivielt og vil blive dækket i kommende sektioner. Dynamisk Tracking Systemet skal holde styr på hvordan brugeren færdes på websitet. Hvis en bruger f.eks. går ind på en side der omhandler Grækenland, skal trackeren holde styr på hvilke emner der er associeret med denne side. Det kunne i dette tilfælde dreje som om emnerne Europa og Grækenland. Herefter skal disse emner registreres, således at systemet holder styr på hvor mange gange der er blevet besøgt sider med disse emner. Side 14

15 Design Da produktet udvikles i PHP, er det svært at opretholde lagdeling som i en traditionel 3-lags model, hvor bruger grænsefladen er helt adskilt fra logik laget, som er helt adskilt fra database (fysisk) laget. Alligevel vil jeg forsøge at opretholde en slags usynlige grænser, så logik sider ikke direkte kan foretage database kald. Der bliver primært arbejdet i logik laget, da alle hjemmeside visninger i CAS foregår gennem systemet. Generelt set bliver HTML (og PDF filer) skrevet af funktioner der bliver kaldt, hvilket medfører at logik siderne teknisk set ikke skriver noget direkte ud til browseren, men kalder andre funktioner der gør. Denne løse lagdeling skyldes delvist begrænsningerne i at arbejde i et stort integreret system som CAS med egne konventioner og funktioner, og delvist PHP syntaksen der gør det meget let at skrive direkte HTML direkte ud på skærmen. Click-a-Site filstruktur. I CAS systemet, ligger alle modulerne i mappen /htdocs/sys6_site/modules. Hvert modul har sin egen mappe. I denne mappe er der en config.mod fil, som systemet automatisk detetekterer, hvorefter det installerer modulet. Denne config fil indeholder information om modulets navn, beskrivelse, type (obligatorisk, tilkøb osv.) og registrering af sider. Meningen med de registrerede sider er, at man f.eks. kan bestemme hvordan filerne er linket til systemet. Desuden indeholder den opsætning af databasen. Tabeller, default data osv. kan indsættes i mysql forespørgsler. I modulets rod kan der også placeres filerne install.php og uninstall.php. Disse filer bliver inkluderet når en website administrator henholdsvis installerer eller afinstallerer modulet. Meningen med disse, er at rydde op i diverse databaser og lignende efter data der var knyttet til den pågældende side (afinstaller) eller sætte startværdier ind ved installation. PDF Modul Tilkobling til systemet Der er nogle forskellige metoder i CAS systemet hvorpå man kan tilkoble(linke) et modul til et site. Man kan lave en actionbox, dvs. en boks der bliver vist på hjemmesiden, med prædefineret indhold. Man kan også lave en speciel sidetype, ligeledes med prædefineret indhold. Disse er dog ikke specielt anvendelige i forhold til PDF modulet, da de henvender sig mest til website brugeren, og ikke så meget til administratoren, som er den primære bruger af dette modul. Da den grafiske editor bruges til at designe PDF dokumentet, vil det være hensigtsmæssigt at man kan gemme materialet direkte som PDF. Dvs. at man når man er i gang med at redigere en hjemmeside kan vælge at gemme den som PDF. Dermed kan man også konvertere en eksisterende hjemmeside til PDF format. Side 15

16 Desuden skal der instantieres en neddroslet version af den grafiske editor til brug ved redigering af PDF filer. Denne kan dog ikke gemme en side som hjemmeside. Denne editor bliver ikke dækket i denne rapport, da den er instantieret af Johnny Elvers fra Click-a-Site. Generering af PDF fil Alle hjemmesider i CAS er repræsenteret i form af en XML struktur. Derfor er det oplagt at bruge samme struktur til at repræsentere PDF filer. Dette medfører at den grafiske editor som udgangspunkt kan læse og redigere kilden til en PDF fil uden større modificeringer. XML strukturen i systemet er som følgende: <element> Beskriver et element. Dette kan være en tekst boks eller et billede. Parametre: Type beskriver typen af element Left og top beskriver x og y koordinater. Width og height beskriver boksens dimensioner. backgroundcolor beskriver baggrundsfarven. BorderWidth og border type beskriver stregen omkring boksen. <text> Beskriver indholdet i tilfælde af tekst (HTML). PDF bibliotek Til at kompilere selve PDF filen, benyttes det gratis bibliotek FPDF. Da FPDF ikke understøtter en form for tekstboks der passer udseendemæssigt med dette projekt, skal hver tekstboks tegnes som en normal kasse, evt. farvet eller med baggrundsbillede, hvorefter al tekst bliver tegnet direkte ud fra koordinater oven på kassen. Herefter kan der evt. tegnes en ramme, hvis sådan en forefindes i XML en. Repræsentation af boks data Da tekstboksen er repræsenteret i HTML skal der laves en funktion der parser denne kode og organiserer indholdet på en fornuftig måde. Dette gøres ved at sætte al indholdet ind i et array på følgende måde. Hver boks er repræsenteret ved et array. På første plads (indeks 0) er en liste over alle parametrene for boksen (position, størrelse osv.). På alle indicer herefter repræsenteres linjer i boksen. På indeks 0 findes bredden af linjen, samt tekstjusteringen (højre, venstre, centrer, justify). Herefter repræsenteres hvert ord eller billede (da html også kan indeholde billeder) på hvert indeks, beskrevet ved et array med font, font egenskaber, højde (billede), billedekilde osv. Alle bokse placeres i endnu et array, kaldet page. Sidedeling Sidedelingen foregår ved at se på den valgte sidetypes højde, og undersøge hvilke bokse der falder inden for denne grænse. Hefter sættes de på siden, hvorefter der bliver sat et offset på fremtidige sider, Side 16

17 som er lig med sidehøjden. På side 2 skal alle bokse der falder inden for sidehøjden + højdeoffsettet tegnes, hvorefter sidehøjden igen bliver lagt til offsettet osv. Bemærk: I online marketing skal der kun tages en side pr dokument, så da regnekraft ikke i dette tilfælde er et problem, sættes alle boksene på første side (kun dem der er inden for sidehøjden vil være synlige), og der bliver tilføjet en ny side per PDF dokument. Når en boks skal tilføjes siden, skal al data tages ud af arrayet og tilføjes. Tilføjelse af data til PDF Når en boks bliver tegnet, benyttes koordinaterne til at beregne hvor første linje tekst skal stå. Font data, tekst farve, font egenskaber (fed, kursiv, understreget) og andre ting hives ud af arrayet og strengen (eller billedet)bliver placeret på siden gennem FPDF. Herefter lægges et horisontalt offset til, der svarer til længden tekststrengen, så systemet ved hvor den næste tekststreng skal placeres. Herefter rykkes højdeoffsettet for boksen til næste linje, osv. Når al data er tilføjet, kan selve PDF filen genereres. Herefter skal filen tilføjes til filserveren via CAS systemets fil API. Filer der ligger i fil arkivet kan linkes til på hjemmesider osv. Side 17

18 Filstruktur Dette afsnit omhandler filstrukturen for PDF modulet, samt hvilke funktioner de forskellige filer skal indeholde. Følgende graf giver et overblik over hvordan filerne skal placeres, samt de vigtigste funktioner filen indeholder. Figure 3 Filstruktur Admin Da PDF modulet kun er tilgængeligt for Websitets ejer, er det oplagt at opsætningen og kreeringen af PDF dokumenter foregår i edit.php, som er den fil der bliver linket til når man går ind i administration for modulet. Herinde skal man kunne se en liste over alle genererede PDF filer, samt oprette nye eller redigere i de eksisterende. Popup_properties.php indeholder opsætning af PDF filen (papir størrelse og navn), samt link til PDF editoren. Pdf_engine Side 18

19 I denne mappe foregår selve genereringen af PDF filen. Pdfengine.php tager sig af dette, og inkluderer filen pdf_enginefunctions.php (som er i en separat fil, da online marketing også skal bruge disse funktioner), der samler pdf filen. I denne fil bliver der lavet et FPDF objekt. Arrangebox(xml) sætter bokse fra XML strukturen ind i arrays som tidligere beskrevet. Når den støder på html, kalder den funktionen Parsehtml(html, box), som sætter de relevante data ind i boksen. Boksen sættes på en (eller flere) sider, dette indtil der ikke er flere bokse. Herefter kaldes addpages(), som opretter alle siderne i PDF objektet. Indholdet af hver boks bliver tilføjet til PDF obektet med funktionen drawbox(box). Til sidst opretter pdfengine.php PDF filen ved hjælp af FPDF og gemmer den i filarkivet ved hjælpe af fil systemets fil API. Database Pdf_database.php indeholder alle database kald. Online Marketing Modul Tilkobling til systemet Da Online Marketing modulet er tiltænkt brugeren, kobles det på systemet ved at oprette en speciel sidetype. På denne måde vil en website administrator kunne oprette en ny side i systemet, hvor en bruger kan bestille en brochure. Denne side kan så linkes til i sidens menu og andre steder hvor man kan linke til normale sider. Administration Hovedsiden i administrationen opbygges ligesom den fra PDF modulet, men med flere tilføjelser. Der udskrives en liste over PDF filerne i systemet. Men her, kan der også ses hvilket emne (tag), hvis noget, der er koblet til filen. Der skal være en knap hvor man kan gå ind og tilføje tags til sider i systemet. Desuden skal der også være en knap der linker en side hvor der kan oprettes tags og slettes tags. Desuden skal der være et link til opsætning af indstillingerne for selve modulet. Disse indeholder Forside, bagside, sidestørrelse og antal sider. Registrering af fodspor Der skal oprettes en fil, som registrerer brugerens færden på siden i form af en sessionsvariabel. Denne information bygges op i form af et array, som har tag id som indeks, og antal besøg som værdi. Hver gang en side bliver indlæst, findes dens tilsvarende tag(s), som så bliver talt op i arrayet. Denne fil inkluderes i systemets index.php fil, så den bliver kørt ved hver sidevisning. Side 19

20 Brochure Algoritme Når en brochure bliver genereret, skal den samles ud fra prædefinerede PDF filer. Dette gøres i henhold til kravspecifikationen. Der skal udvikles en algoritme, der samler en liste over de sider der skal udvælges. Dette gøres ud fra to lister, henholdsvis valgte tags og tags der er blevet detekteret af trackeren. Filstruktur Dette afsnit omhandler den planlagte filstruktur i Online Marketing modulet. Figur 4 viser et overblik over filstrukturen i designet. Massive pile viser at filerne er i samme mappe, og stiplede linjer viser at filen afhænger af en fil i en anden mappe. En fil der har en massiv pil til en anden fil, viser at den linker til denne eller inkluderer den. Side 20

21 Admin Figure 4 Filstruktur for online markedsføring Edit.php fungerer som beskrevet i administrationsafsnittet i denne sektion. Popup_tags viser en liste over hjemmesidens tags. Her kan man vælge at oprette et nyt, ændre navnet på- eller slette et eksisterende. Listpages er ligesom edit siden, men med en liste over sider i stedet for PDF filer. Her kan man markere et antal sider og tilføje et tag til dem. Siderne kan have flere tags. Popup_setupom.php indeholder grundopsætning for online marketing modulet. Dvs. forside, bagside samt antal sider. Side 21

22 Order_Brochure Show.php er den side der bliver vist når en website administrator laver en side til brochure bestilling. Den skal vise en liste over mulige tags, som man kan tilvælge og bestille brochuren. Om_functions indeholder funktioner til at udvælge sider der skal genereres ved bestilling af brochure. Funktionen get_omarray(selectedtags) returnerer en liste med PDF id er på de sider der skal skrives i brochuren. Selectedtags er de tags brugeren valgte da han/hun bestilte brochuren. Tracker Om_include.php er den fil der skal inkluderes i systemets index fil. Den sætter tags tilsvarende til de sider brugeren har besøgt ind i et array som en sessionsvariabel. Tags er repræsenteret ved at array, med tagid som indeks og antal besøg som værdi. Pdf/engine Om_generate_brochure opretter PDF objektet, og fungerer generelt på samme måde som beskrevet i PDF afsnittet. Forskellen er, at her skal der oprettes en side pr. PDF der bliver udvalgt af get_omarray(). Den generede liste køres igennem, og for hver fil køres PDF funktionerne, og boksene bliver tilføjet til siden. I stedet for at gemme PDF filen, bliver den leveret direkte som download til brugeren. Om_generate_brochure ligger i PDF modulets mappe, fordi det generelt set bruger funktionalitet fra dette modul. Side 22

23 Database I dette afsnit bliver designet af databasen forklaret. Følgende diagram viser relationerne mellem de forskellige tabeller. Databasediagrammet dækker begge moduler, da de har relationer imellem hinanden. Bemært at siteid refererer til siteid i systemets Structure tabel, som ikke er med i diagrammet. pdf_documents online_marketing om_pdfsintags PK pdfid siteid tagid obligatory priority PK id siteid name xml creationdate design papersize PK siteid pagesize numpages frontpage backpage * 1 PK om_tags id * * om_pagesintags PK PK pageid tagid siteid name siteid Figure 5 Side 23

24 Normalisering Databasen er normaliseret til tredje normalform (3NF). For at være dette, skal den først overholde kravene for 1NF og 2NF. Databasen er normaliseret til første normalform, da alle elementer kan defineres entydigt ud fra en nøgle. Man kan argumentere for om XML sætningen i en database opfylder dette krav, da der er en mængde data i et enkelt felt. I denne opgave vælger jeg at se XML delen som ét element, da det som helhed skal bruges af systemet. Databasen er normaliseret til anden normalform, da hvert ikke-nøgle element er afhængigt af nøglen. I den tabel der bruger sammensatte nøgler (om_pagesintags), kan man kun finde frem til et element ved at bruge hele den sammensatte nøgle. Databasen er normaliseret til tredje normalform, da hvert ikke-nøgle element KUN er afhængigt af primærnøglen. Dette vil sige at man ikke kan finde frem til noget element i databasen ved at søge på et felt som ikke er en nøgleværdi. Side 24

25 Beskrivelse af Tabeller Alle tabellerne indeholder et siteid felt. Siteid er det id systemet har knyttet til hvert website. Dette fortæller systemet hvilket website den givne række skal associeres med. Pdf_documents Pdf_documents beskriver alle PDF dokumenterne for alle sites. Hvert af disse indeholder et navn, en XML struktur, der beskriver indholdet, en creationdate, der beskriver hvornår det er oprettet, et design (der ikke bruges i denne rapport, men som skal bruges på et senere tidspunkt) og en papirstørrelse. Relationen til CAS systemet er, Structure 1 - * pdf_documents. Online_marketing Denne tabel beskriver opsætningen af Online Marketing modulet for det pågældende site (siteid). Da siteid er et entydigt id, er det ikke nødvendigt at give Online Marketing et selvstændigt id. Her findes information om forside, bagside, papirstørrelse og sideantal. Bemærk at papirstørrelse ikke bliver dækket i denne rapport, men er der til fremtidig brug. Frontpage og Backpage refererer til id i PDF documents. Om_tags Om_tags beskriver de emner der er oprettet i systemet til det pågældende site (hvert website har sine egne tags). Disse er defineret ved et tagid. Om_pdfsintags Denne tabel beskriver tilknytningen mellem PDF dokumenter og tags for det pågældende site. Desuden indeholder den også informationer om hvorvidt det er en obligatorisk fil, og filens prioritet. Der kan kun være et tag pr PDF. Om_pagesintags Denne tabel er holder styr på hvilke tags der er tilknyttet hvilke sider. Der kan være et vilkårligt antal tags pr side. Side 25

26 7. Implementation I dette afsnit vil produktet af dette projekt blive beskrevet. Løsningen er udviklet i PHP, da det er det sprog resten af systemet er udviklet i, og det derfor er et krav for at serveren kan forstå modulerne. Til kompilering af PDF filer, er benyttet det gratis FPDF bibliotek (fpdf.org). I koden er benyttet nogle funktioner, som er en del af CAS systemet. Brugen af disse funktioner vil blive beskrevet, men jeg vil ikke gå i dybden med hvordan de teknisk fungerer. I hver fil er der inkluderet en række system filer. Disse virker måske ikke nødvendige umiddelbart, men skal være der for at systemet virker. F.eks. kan sitesec.php include, som tester om man har administrator adgang til siden ikke fungere uden at inkludere database.php også. Dette kan virke klodset, men er en del af CAS systemet, og derfor ude af mine hænder. Jeg vil ikke komme ind på hvad hver af disse inkluderede filer gør, men i de fleste tilfælde er det selvforklarende. Clik-a-Site Funktioner _( string ) Denne funktion bruger systemet for at skrive til hjemmesiden. Det er i princippet en videreudvikling af print() som benytter sidens design, og desuden kan oversætte sætninger til andre sprog hvis dette ønskes. bs($titel, $overskrift) Denne funktion laver en såkaldt Big Select. Dette er en liste hvor hver linje har en checkbox. Hvis der klikkes på en submit knap, genindlæses siden, hvor indholdet af de afkrydsede linjer bliver videresendt som $bsid. Bs_head($overskrifter[]) Navne til de forskellige data på linjerne. Som f.eks Navn id Eksempel 12 Bs_line($bsid, $data) Printer en linje information ud med en checkbox i venstre side. $data er en liste af strenge, som stemmer overens med overskriterne for bs_head(). Bs_action($title,$action), bs_popup($title, $url), bs_link($title, $url), bs_select($title, $name, $tags, $selected) Side 26

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer OBS I dette dokument får du en vejledning til, hvordan du kan rette nogle af de mest gængse tilgængelighedsproblemer. For at rette dem kræver det, at du

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK Hjemmesidemanual Version 1.4 Historik: 24-06-2006 1.0: Dokument oprettet 25-06-2006 1.1: Kort og Statistik tilføjet 23-07-2006 1.2: Indholdsfortegnelse og Arrangementer tilføjet 25-10-2010 1.3: Udvidet

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere