Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet"

Transkript

1 Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Lederne Februar

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Fraværets omfang... 5 Udviklingen i fraværet... 5 Vurdering af fraværet... 6 Potentiale for nedbringelse... 6 Arbejdspladsernes arbejde med fravær og arbejdsmiljø... 7 Arbejdspladsernes arbejdsmiljø... 8 Arbejdsmiljøets betydning for fravær... 8 Årsager til fravær Fraværspolitik og statistik Incitamenter til at undgå fravær Afskedigelser pga. fravær Kontakt til sygemeldte Fastholdelsestiltag Privat sag Hvad ville hjælpe lederen til at nedbringe fraværet? Lederens udfordringer Medarbejdernes rolle Fraværskultur Samarbejde med andre aktører Om undersøgelsen

3 Indledning Fraværet på de danske arbejdspladser koster hvert år i alt 55,7 mia.kr., hvoraf arbejdspladserne betaler 41 mia.kr. Det svarer til, at fuldtidsbeskæftigede danskere hver dag ikke er på arbejde. Såvel på samfundsplan som for den enkelte arbejdsplads er der store gevinster at hente ved at nedbringe fraværet. Også for den enkelte har et langvarigt fravær store konsekvenser både socialt og økonomisk. Derfor sætter Lederne med denne undersøgelse fokus på fravær. Undersøgelsen fokuserer på, hvad arbejdspladserne gør for at forebygge fravær og på sammenhængen mellem arbejdsmiljø og fravær. Undersøgelsen stiller desuden skarpt på, hvordan lederne opfatter fraværsniveauet på deres arbejdsplads, og hvordan de vurderer mulighederne for at reducere fraværet. Derudover har undersøgelsen fokus på, hvordan fraværet håndteres i praksis. Hvordan kontakten er med sygemeldte medarbejdere og hvilke fastholdelsestiltag, der anvendes på arbejdspladsen. Der ses desuden nærmere på fraværskulturen på arbejdspladsen, medarbejdernes rolle samt hvad lederne mener, ville kunne hjælpe dem til at nedbringe fraværet blandt deres medarbejdere. Afslutningsvis ses der nærmere på, hvordan lederne oplever samarbejdet med en række centrale aktører på området. Sammenfatning Undersøgelsen viser, at arbejdsmiljøet er godt på størstedelen, 77 %, af de danske arbejdspladser. 38 % af lederne vurderer endda, at arbejdsmiljøet er bedre nu sammenlignet med for et år siden. Desuden viser undersøgelsen en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og fravær. Arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø har i gennemsnit 2,6 fraværsdage mindre pr. år sammenlignet med arbejdspladser der har et dårligt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøets betydning for fraværet understreges af, at de faktorer, der slår kraftigst igennem på fraværet er dårlig stemning i afdelingen samt rygtedannelse og sladder. Omvendt ses et lavt fravær i afdelinger, hvor der er en god stemning og hvor medarbejderne har et udfordrende arbejde. En tidlig indsats er vigtig, hvis sygemeldte medarbejdere skal fastholdes på arbejdspladsen. 78 % af arbejdspladserne tager kontakt til den sygemeldte inden for den første fraværsuge, og det er normalt den nærmeste leder, der tager den første kontakt. De tiltag, der hyppigst anvendes på arbejdspladserne for at fastholde sygemeldte medarbejdere, er ændrede arbejdsopgaver, nedsat arbejdstid og delvis rask- og sygemeldinger. Lederen har en nøglerolle i forhold til nedbringelse af fravær, men det er nødvendigt at medarbejderne støtter op om processen. Undersøgelsen viser, at medarbejderne generelt er gode til at bakke op, når sygemeldte kollegaer skal fastholdes. Men også at der er en tendens til, at medarbejderne ser skævt til kolleger med et højt fravær. Størstedelen af lederne, 74 %, oplever ikke modstand, når de forsøger at sætte fravær på dagsordnen. Et godt samarbejde mellem forskellige centrale aktører er afgørende, hvis sygemeldte medarbejdere skal fastholdes. Lederne vurderer samarbejdet med lægerne betydelig mindre positivt end samarbejdet med øvrige samarbejdspartnere på området. 3

4 Desuden viser undersøgelsen, at lederne efterspørger mere samarbejde med både lægerne og kommunen omkring fastholdelse af sygemeldte. En stor del af lederne, 63 %, mener, at et øget samarbejde med lægerne ville kunne hjælpe i forhold til at få den sygemeldte tilbage i arbejde, mens i alt 49 %, mener, at et øget samarbejde med kommunen ville kunne hjælpe med dette. Desuden viser undersøgelsen, at 53 % af lederne vurderer, at det ville være en fordel for arbejdspladsen at have en fast kontaktperson i kommunen, som kunne hjælpe i forhold til at få den sygemeldte tilbage i arbejde. Alt i alt viser undersøgelsen således, at der er et potentiale for at få nedbragt fraværet på de danske arbejdspladser og den giver et værdifuldt indblik i, hvor der kan sættes ind for at få dette til at ske. 4

5 Fraværets omfang I undersøgelsen er lederne blevet spurgt om, hvor mange fraværsdage der er pr. medarbejder på deres arbejdsplads samlet set. Som det fremgår af tabel 1 er der på arbejdspladsniveau i gennemsnit 7,7 årlige fraværsdage pr. medarbejder. Undersøgelsen viser desuden, at fraværet er højere i offentlige institutioner sammenlignet med private arbejdspladser. Mens de offentlige arbejdspladser har 9,9 årlige fraværsdage i gennemsnit pr. medarbejder på arbejdspladsniveau, har de private arbejdspladser 7,4 årlige fraværsdage. Forskellen er således på 2,4 fraværsdage i gennemsnit pr. år. Tabel 1: Fravær på arbejdspladsen Gennemsnitligt antal fraværsdage pr. medarbejder Hvor højt er fraværet samlet set på din arbejdsplads 7,7 Tabel 2: Fravær fordelt på sektorer Hvor højt er fraværet samlet set på din arbejdsplads? Privat Offentlig Selvejende inst. 7,4 9,9 6,5 Udviklingen i fraværet Lederne er i undersøgelsen blevet spurgt om, hvordan udviklingen i fraværet har været på arbejdspladsen de seneste tre år. På en stor del af arbejdspladserne, 39 %, har fraværet været faldende i løbet af de sidste tre år. På 17 % af arbejdspladserne har fraværet været stigende, mens 37 % svarer, at fraværet har været uændret. Tabel 3: Udviklingen i fraværet de seneste tre år Hvordan har udviklingen i fraværet været på arbejdspladsen de seneste tre år? Stigende Uændret Faldende Ved ikke 17% 37% 39% 8% 5

6 Vurdering af fraværet I undersøgelsen er lederne er blevet bedt om at vurdere, om de mener at niveauet for fravær på deres arbejdsplads er højt. Tabel 4 viser, at i alt 24 % af lederne betegner fraværet på deres arbejdsplads som meget flot, mens yderligere 44 % finder det acceptabelt. Dog mener knap en tredjedel, 27 %, at fraværet er for højt og 5 % mener, at det er alt for højt. Tabellen viser også en klar sammenhæng mellem ledernes vurdering af fraværet og det faktiske fravær. Det betyder, at lederne har en ganske realistisk fornemmelse af, hvordan niveauet for fraværet er på deres arbejdsplads målt i forhold til andre arbejdspladser. Tabel 4: Hvordan opfatter du det nuværende niveau for fravær på din arbejdsplads? Pct. Gennemsnitlige fraværsdage pr. medarbejder Alt for højt 5 % 13,6 For højt 27% 9,7 Acceptabelt 44% 7,4 Meget flot 24% 4,8 Potentiale for nedbringelse Lederne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere potentialet for nedbringelse af fraværet på deres arbejdsplads. En tredjedel af lederne tror ikke, at det er realistisk at nedbringe fraværet, og 27 % svarer, at det er muligt at sænke det med under 5 %. I alt 14 % tror, at det er muligt at sænke fraværet med %, mens 10 % af lederne mener, at det er realistisk at sænke fraværet med over 20 %. Tabel 5: Hvor meget tror du, det vil være realistisk at nedbringe fraværet med på din arbejdsplads? Jeg tror ikke, det er muligt at sænke fraværet 33% Sænke det med under 5 % 27% Sænke det med op til 5-10 % 16% Sænke det med op til % 14% Sænke det med over 20 % 10% 6

7 I tabel 6 sammenholdes spørgsmålet om vurdering af potentialet for at nedbringe fraværet med ledernes vurdering af niveauet for fravær på arbejdspladserne. Det viser, at der er en sammenhæng mellem størrelsen af fraværet og potentialet. Tabellen viser, at langt størstedelen af lederne på arbejdspladser med højt fravær anser det for realistisk at sænke det betydeligt. Det viser, at der et godt potentiale for nedbringelse af fraværet, og at lederne på de mest udsatte arbejdspladser ikke er opgivende over for opgaven. Tabel 6: Hvor meget tror du, det vil være realistisk at nedbringe fraværet med på din arbejdsplads? Hvordan opfatter du det nuværende niveau for fravær på din arbejdsplads? Potentiale for at nedbringe Alt for højt For højt Acceptabelt Meget flot Total fraværet Jeg tror ikke, det er muligt at 5% 10% 29% 70% 33% sænke fraværet Sænke det med under 5 % 17% 24% 34% 21% 27% Sænke det med op til 5-10 % 12% 22% 21% 4% 16% Sænke det med op til % 25% 25% 13% 3% 14% Sænke det med over 20 % 41% 20% 4% 2% 10% Arbejdspladsernes arbejde med fravær og arbejdsmiljø En stor del af arbejdspladserne arbejder systematisk med at nedbringe fraværet. 38 % af arbejdspladserne arbejder i høj eller meget høj grad systematisk med nedbringelse af fraværet, 34 % arbejder i nogen grad systematisk med det, mens 27 % kun i lav eller meget lav grad arbejder systematisk med nedbringelse af fravær Som det fremgår af nedenstående tabel er forbedring af arbejdsmiljøet på dagsordnen på langt de fleste arbejdspladser. På arbejdspladserne arbejder lige knap halvdelen, 48 %, i høj eller meget høj grad systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet. 38 % arbejder i nogen grad med det, mens de resterende 14 % kun i lav eller meget lav grad arbejder systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet. Tabel 7 Arbejde med arbejdsmiljø og fravær I høj grad I nogen grad I lav grad Systematisk med at nedbringe fraværet 38% 34% 27% Systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet 48% 38% 14% 7

8 Arbejdspladsernes arbejdsmiljø I undersøgelsen er lederne blevet bedt om at vurdere arbejdsmiljøet i deres afdeling og på deres arbejdsplads. Undersøgelsen viser, at arbejdsmiljøet er godt på de fleste arbejdspladser. I alt mener 77 % af lederne, at arbejdsmiljøet er godt eller meget godt på deres arbejdsplads. 18 % svarer, at det hverken er godt eller dårligt, mens 6 % synes at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Tabel 8: Hvordan vil du bedømme arbejdsmiljøet i dag? Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt I din afdeling 36% 53% 9% 2% 0% På din arbejdsplads generelt 17% 60% 18% 5% 1% Lederne blev i undersøgelsen bedt om at vurdere arbejdsmiljøet nu, sammenlignet med for et år siden. Samlet set mener 38 % af lederne, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen er bedre nu sammenlignet med for et år siden, 15 % mener, at det er dårligere, mens de resterende 47 % mener, at det er uændret. At næsten 4 ud af 10 arbejdspladser mener, at arbejdsmiljøet er forbedret kan hænge sammen med, at mange arbejdspladser året forinden stadigvæk var ramt af finanskrisen. Tabel 9: Hvordan vil du vurdere arbejdsmiljøet nu sammenlignet med for et år siden? Meget bedre Bedre Uændret Dårligere Meget dårligere I din afdeling 11% 39% 40% 9% 1% På din arbejdsplads generelt 6% 32% 47% 14% 1% Arbejdsmiljøets betydning for fravær Som det fremgår af tabel 10 og 11 er der sammenhæng mellem arbejdsmiljøet og fraværet. Dette gælder både på afdelings- og arbejdspladsniveau. På arbejdspladser hvor arbejdsmiljøet er dårligt er der i gennemsnit knap 10 fraværsdage pr. medarbejder om året, mens der på arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø er 7,3 fraværsdage pr. medarbejder årligt. Det vil sige en forskel på 2,7 fraværsdage årligt. På afdelingsniveau er forskellen lidt større, i alt 2,8 fraværsdage. I afdelinger med et godt arbejdsmiljø er der gennemsnitlig 5 fraværsdage, men der i afdelinger med et dårligt arbejdsmiljø er 7,8 fraværsdage pr. medarbejder årligt. Tabel 10: Sammenhæng mellem fravær og arbejdsmiljø Godt Hverken godt eller Dårligt dårligt Hvor stort er fraværet i din afdeling? 5,0 6,7 7,8 Hvor højt er fraværet samlet set på din arbejdsplads? 7,3 8,0 9,9 8

9 I undersøgelsen blev lederne desuden bedt om at vurdere, hvor enige de er i en række udsagn om arbejdsmiljøet i deres afdeling. Som det fremgår af tabel 11, er der en klar sammenhæng mellem arbejdsmiljøet i afdelingen og antallet af fraværsdage i afdelingen. I afdelinger med en god stemning er der således et fravær på 4,8 dage årligt, mens der i afdelinger med en dårlig stemning er et gennemsnitlig fravær på 7,9 dage årligt. Rygtedannelse og sladder samt manglende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse viser sig ligeledes at være faktorer, der udløser et stort fravær. Det er interessant at bemærke, at det i sig selv ikke betyder højt fravær de steder, hvor der sker hyppige forandringer, eller hvor arbejdet i perioder hober sig op. Tabel 11: Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og antal fraværsdage pr. medarbejder 1 Antal fraværsdage om året pr. medarbejder Der er en dårlig stemning i afdelingen 7,9 Der er meget rygtedannelse og sladder i afdelingen 7,3 Manglende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse 6,9 Der er for få udfordringer i arbejdet 6,1 Der er for få ressourcer til at løse alle opgaver 6,0 Det er hårdt fysisk arbejde 5,9 I perioder hober arbejdet sig op 5,4 Det seneste år har været præget af mange forandringer 5,3 Medarbejderne har et udfordrende arbejde 5,0 Der er en god stemning i afdelingen 4,8 Gennemsnit 6,1 1 Lederne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere arbejdsmiljøet i deres egen afdeling. Herefter er det sammenholdt med fraværet i den pågældende afdeling. Gennemsnittet på de 6,1 fraværsdage kan derfor ikke direkte sammenholdes med det gennemsnitlige antal fraværsdage på arbejdspladsniveau, som er 7,7 dage 9

10 Årsager til fravær Lederne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere, hvad årsagen til deres medarbejderes fravær er. Der har været mulighed for at svare almindelig sygdom, forhold i arbejdsmiljøet, personlige problemer samt pjæk. Der er tale om ledernes egne vurderinger, men ofte vil man som leder have en ganske god ide om baggrunden for størstedelen af fraværet blandt medarbejderne. Fordelingerne af svarene er vist i figur 1, hvor afdelingerne er opdelt efter, om de ligger i gruppen, der har et godt arbejdsmiljø, eller i gruppen, der har et dårligt eller et hverken godt eller dårligt arbejdsmiljø. Gruppen med et dårligt eller et hverken dårligt eller godt arbejdsmiljø vælger vi i det følgende at karakterisere som et dårligt/nogenlunde arbejdsmiljø. Figuren viser ledernes vurdering af medarbejdernes årsager til fravær sammenholdt med deres vurdering af afdelingens arbejdsmiljø. Ledere i afdelinger med et godt arbejdsmiljø vurderer, at langt størstedelen, 73 % af fraværet skyldes almindelig sygdom. Mens ledere i afdelinger med et dårligt/nogenlunde arbejdsmiljø vurderer at 57 % af fraværet skyldes almindelig sygdom. Ledere i afdelinger med et dårligt/nogenlunde arbejdsmiljø vurderer i langt højere grad end ledere i afdelinger med et godt arbejdsmiljø, at fraværet skyldes forhold i arbejdsmiljøet. Desuden ses der en forskel i forhold til andelen af ledere der mener, at fraværet skyldes pjæk, mens der ikke ses en ret stor forskel på andelen af ledere, der peger på personlige problemer som årsag til fravær. Undersøgelsen peger således i retning af, at der et betydeligt potentiale for reduktion af fravær, hvis arbejdsmiljøet forbedres. Figur 1. Medarbejdernes fravær fordelt efter årsager P r o c e n t Godt arbejdsmiljø Dårligt/nogenlunde arbejdsmiljø 10

11 Fraværspolitik og statistik Af undersøgelsen fremgår det, at en stor del af arbejdspladserne, 62 %, har en formuleret fraværspolitik. I alt 83 % af arbejdspladserne udarbejder fraværsstatik. Halvdelen af arbejdspladserne sammenligner fraværet i de enkelte afdelinger med hinanden, mens 37 % af arbejdspladserne sammenligner fraværet med andre lignende arbejdspladser. Herudover viser undersøgelsen, at en stor del af arbejdspladserne, 70 %, gennemfører trivselsundersøgelser. Tabel 12: Fraværsstatistik Ja Nej Ved ikke Har arbejdspladsen formuleret en fraværspolitik, evt. som en 62% 38% - del af den samlede personalepolitik? Udarbejder arbejdspladsen fraværsstatistik? 83% 14% 4% Bliver fraværet i de enkelte afdelinger sammenlignet med 50% 39% 11% hinanden? Sammenligner din arbejdsplads sit fravær med andre lignende arbejdspladser? 37% 43% 20% Incitamenter til at undgå fravær Der er forskellige måder, hvorpå arbejdspladserne kan skabe incitament til at nedbringe fraværet. Vi har ønsket at undersøge, i hvor høj grad lederne bliver vurderet på omfanget af fravær i deres afdeling, samt i hvor høj grad medarbejderne belønnes gennem bonus for et lavt fravær. Lidt over halvdelen af ledere svarer, at omfanget af fravær i afdelingen ikke indgår som en del af evalueringen af dem som ledere. For 33 % indgår fraværet som en del af den samlede evaluering af dem som ledere, mens det for kun for 7 % af ledernes vedkommende indgår som et mål i deres resultatkontrakt. Ser man på medarbejderne er det kun på ganske få, 8 %, arbejdspladser, at medarbejderne bliver belønnet gennem bonus for at have et lavt fravær. Tabel 13: Bliver du som leder vurderet på omfanget af fravær i din afdeling? Ja det indgår som et mål i min resultatkontrakt 7% Det indgår som en del af den samlede evaluering af mig som leder 33% Nej det indgår ikke i evalueringen af mig som leder 54% Ved ikke 7% Tabel 14: Bliver medarbejderne belønnet gennem bonus for at have et lavt fravær? Ja 8% Nej 91% Ved ikke 0% 11

12 Afskedigelser pga. fravær I alt 48 % af lederne har oplevet at måtte afskedige medarbejdere på grund af et for højt fravær. I alt 18 % af lederne angiver, at de har oplevet at måtte afskedige medarbejdere på grund af fravær, selvom de har ønsket at fastholde vedkommende. Det tyder på, at der er en del fraværstilfælde, hvor lederen er motivet for at fastholde den sygemeldte medarbejder, men hvor det ikke kan lade sig gøre. Det tyder på, at der er et yderligere potentiale for fastholdelse. Tabel 15: Hvor enig er du i følgende udsagn: Enig Uenig Ikke relevant Jeg har måttet afskedige medarbejdere på grund af et for højt fravær 48% 40% 12% Jeg har måttet afskedige medarbejdere på grund af fravær, selvom jeg har ønsket at fastholde vedkommende 18% 69% 14% Kontakt til sygemeldte I 9 ud af 10 tilfælde er det den nærmeste leder, der tager den første kontakt med en sygemeldt medarbejder. I de øvrige tilfælde er det en HR-repræsentant eller en kollega, der tager kontakten. Kun 1 % af lederne svarer, at der ikke er nogen, der tager kontakt til den sygemeldte. Tabel 16: Hvem tager normalt første kontakt til den sygemeldte? Nærmeste leder 89% Personaleafdeling/ HR 4% Kollega 4% Ingen 1% Tillids-/sikkerhedsrepræsentant 0% Ekstern tjeneste (for eksempel Falck) 0% Andre 2% På 60 % af arbejdspladserne er der faste retningslinjer for, hvornår en medarbejder kaldes ind til fraværssamtale. Tabel 17: Har arbejdspladsen faste retningslinjer for, hvornår sygemeldte medarbejdere indkaldes til fraværssamtale? Ja 60% Nej 35% Ved ikke 5% 12

13 I undersøgelsen er lederne blevet spurgt om, hvornår arbejdspladsen normalt tager første kontakt til den sygemeldte. I alt 35 % kontakter den sygemeldte medarbejder inden for de første tre dage, mens 43 % angiver, at den sygemeldte kontaktes mellem 4-7 fraværsdag. Det er således langt størstedelen af arbejdspladserne, der sørger for at kontakte den sygemeldte medarbejder inden for den første uge, hvilket må siges at være positivt set i lyset af, at en tidlig kontakt med arbejdspladsen er særdeles vigtig. Tabel 18: Hvornår tager arbejdspladsen kontakt til den sygemeldte? 1-3 dage 35% 4-7 dage 43% 8-10 dage 9% dage 9% dage 2% dage 2% mere end 30 dage 0% Som det fremgår af det ovenstående er det i langt de fleste tilfælde den nærmeste leder, der tager første kontakt til en sygemeldt medarbejder. Desuden er det oftest den nærmeste leder, der afholder fraværssamtalen med en sygemeldt medarbejder. Dette er en vigtig ledelsesmæssig opgave, hvor lederen både skal vurdere, hvad der kan være årsag til fraværet og hvad leder og arbejdsplads kan gøre for at hjælpe medarbejderen. Desuden skal lederen balancere mellem at tage ordenligt hånd om den sygemeldte medarbejder og samtidig undgå at komme for tæt på. Lederne er i undersøgelsen blevet spurgt om, i hvilken grad de føler sig klædt på til at tackle de situationer, der kan opstå i en fraværssamtale. Til dette svarer 42 % af lederne, at de i høj eller meget høj grad føler sig klædt på til opgaven, 43 % føler sig i nogen grad klædt på, mens de øvrige 16 % af lederne kun i lav eller meget lav grad føler sig klædt på til opgaven. Tabel 19: Fraværssamtaler I hvilken grad er du som leder klædt på til at tackle de situationer, der kan opstå i en fraværssamtale? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad 13% 29% 43% 12% 4% Fastholdelsestiltag Som arbejdsplads er der en bred palet af tiltag, man kan vælge at iværksætte, når en sygemeldt medarbejder skal fastholdes. En del af disse er tiltag er noget den enkelte arbejdsplads selv kan vælge at tilbyde sygemeldte medarbejdere, mens andre tiltag er ordninger, som kommunen giver økonomisk støtte til. Undersøgelsen viser, at de tre tiltag der anvendes i mest udbredt omfang er at tilbyde medarbejderen ændrede arbejdsopgaver, nedsat arbejdstid samt delvise rask og sygemeldinger. Derudover anvendes sundhedsforsikringer og psykologhjælp i ret stort omfang. Endvidere svarer over halvdelen af arbejdspladserne svarer, at de har anvendt jobrotation/ændrede arbejdsgange samt anskaffelse af hjælpemidler. Lige under halvdelen af arbejdspladserne svarer, at de har anvendt overgang til fleks- eller skånejob for at fastholde medarbejdere. Knap 40 % af arbejdspladserne svarer, at de har anvendt rundbordssamtaler, økonomisk støtte til behandling af misbrug samt 56 aftaler. Oprettelse af hjemmearbejdsplads, virksomhedspraktik og personlig assistance har været anvendt på omkring hver fjerde arbejdsplads. Mentorordning er den løsning, der i mindst omfang anvendes på arbejdspladserne. Det er kun hver 10. arbejdsplads, der peger på at de har anvendt dette. 13

14 Det generelle billede er således, at arbejdspladserne i relativ stort omfang iværksætter initiativer for at fastholde sygemeldte medarbejdere. Det er ikke overraskende, at mentorordninger, virksomhedspraktikker, 56 2 og lign. anvendes i mindre omfang, da det er ordninger rettet mod langtidssygemeldte eller sygemeldte med alvorligere problemer, hvilket er mindre udbredt. Derfor vil en del arbejdspladser ikke have haft behov for at iværksætte denne type initiativer. Tabel 20: Hvilke initiativer har arbejdspladsen anvendt for at fastholde sygemeldte medarbejdere? Ændrede arbejdsopgaver 83% Nedsat arbejdstid 78% Delvis rask/sygemelding 74% Sundhedsforsikring 66% Psykologhjælp 64% Jobrotation/ændrede arbejdsgange 63% Anskaffelse af hjælpemidler 58% Overgang til fleks- eller skånejob 48% Rundbordssamtaler 37% Økonomisk støtte til behandling af misbrug 37% 56 aftale 37% Hjemmearbejdsplads 28% Virksomhedspraktik 23% Personlig assistance 23% Mentorordning 10% Privat sag Ifølge helbredsoplysningsloven har en medarbejder ret til ikke at fortælle diagnosen ved sygemelding. I undersøgelsen har vi spurgt lederne, om de synes man bør respektere, at sygemeldte medarbejdere har ret til at undlade at oplyse om, hvad de fejler. Dette er der delte meninger om. 14 % af lederne mener i høj grad, at det bør respekteres og 51 % svarer ja i nogen grad på spørgsmålet. Mens 35 % af lederne mener, at hensynet til arbejdspladsens arbejde med fraværet vejer tungere. Tabel 21: Synes du man bør respektere, at sygemeldte medarbejdere har ret til at undlade at oplyse om, hvad de fejler? Ja i høj grad 14% Ja i nogen grad 51% Nej jeg mener hensynet til arbejdspladsens arbejde med fraværet vejer tungere 35% Ved ikke 1% 2 Efter sygedagpengelovens 56 er der mulighed for, at en arbejdsgiver, der beskæftiger en medarbejder, hvis fraværsrisiko på grund af langvarig eller kronisk sygdom er væsentligt forøget, kan få refunderet udgiften til dagpenge for de 21 første kalenderdage af hvert sygefravær som følge af lidelsen. 14

15 Hvad ville hjælpe lederen til at nedbringe fraværet? For at få indblik i hvad lederne mener der fremmer og hæmmer indsatsen, har vi spurgt om, hvad der kunne hjælpe dem til at nedbringe fraværet blandt medarbejderne 3. De fleste ledere, 77 %, mener at mere viden om, hvordan de kan forebygge fravær samt sparring i forhold til håndtering af fravær ville kunne hjælpe dem til at nedbringe fraværet blandt medarbejderne. 72 % af ledere mener, at mere viden om, hvordan sygemeldte medarbejdere bedst fastholdes ville kunne hjælpe, mens 70 % peger på at mere viden om, hvordan de kan håndtere fravær ville kunne hjælpe. 62 % har behov for mere tid til at drøfte fravær med medarbejderne. Dette kan afspejle, at det i en travl hverdag kan være svært at finde den nødvendige tid til at sætte fravær på dagsordnen. I den forbindelse er det vigtigt, at lederen ikke står alene med udfordringen, men at fraværshåndtering er et område, der prioriteres af den øverste ledelse. Undersøgelsen viser, at en del ledere netop efterspørger mere støtte fra den øverste ledelse. Således siger 61 % af de adspurgte ledere, at en klar linje for, hvordan fravær skal håndteres på arbejdspladsen, kunne hjælpe dem til at nedbringe fraværet, og ligeledes 61 % peger på at en bedre økonomisk ramme til forebyggelse og fastholdelse ville kunne hjælpe. I alt 56 % mener, at opbakning fra den øverste ledelse til at tage hånd om problemerne ville hjælpe. Et bedre kendskab til regler og love på området ville ifølge 55 % af lederne hjælpe dem til bedre at kunne nedbringe fraværet blandt medarbejderne. Tabel 22: Hvad kunne hjælpe dig til bedre at kunne nedbringe fraværet blandt dine medarbejdere? Enig Uenig Mere viden om, hvordan jeg forebygger fravær 77% 23% Sparring i forhold til håndtering af fravær 77% 23% Mere viden om, hvordan sygemeldte medarbejdere bedst fastholdes 72% 28% Mere viden om, hvordan jeg håndterer fravær 70% 30% Tid til at drøfte fravær med medarbejderne 62% 38% En bedre økonomisk ramme til forebyggelse og fastholdelse 61% 39% En klar linje for, hvordan fravær skal håndteres på arbejdspladsen 61% 39% Opbakning fra den øverste ledelse til at tage hånd om problemerne 56% 44% Et bedre kendskab til regler og love på området 55% 45% 3 Vi ser i det følgende set bort fra de ledere, der i tabel 5 har svaret, at de ikke mener, at det er muligt at nedbringe fraværet yderligere. 15

16 Lederens udfordringer Som leder er det en balancekunst at tage sig godt af den sygemeldte medarbejde samtidig med at man skal undgå at komme for tæt på. I undersøgelsen har vi spurgt nærmere ind til dette og det er positivt, at størstedelen af lederne, 78 %, angiver, at de ikke er bange for at træde ind på privat område, når de har med sygemeldte medarbejdere at gøre. Dog er der 19 %, der angiver, at de er bange for at træde ind på privat område, når de har med sygemeldte medarbejdere at gøre, hvilket er vigtigt at være opmærksom på. Ifølge tabel 23 er der et større fravær i de afdelinger, hvor lederen er bange for at træde ind på privat område. Et stadigt stigende antal personer sygemeldes og førtidspensioneres på grund af psykiske helbredsproblemer. Dette stiller andre krav til lederne, da de i stigende omfang skal tage hånd om medarbejdere, der sygemeldes grundet psykiske helbredsproblemer. Undersøgelsen viser, at næsten tre ud af fire ledere synes, at det er en større udfordring at håndtere sygemeldte med psykiske frem for fysiske helbredsproblemer. Det er positivt, at størstedelen af lederne erklærer sig enige i, at en god dialog med en langtidssygemeldt medarbejder, gør det nemmere at fastholde vedkommende. Det er et tegn på, at der er sket et holdningsskifte. Fra at fravær er en privat sag, hvor man bliver hjemme under dynen og først vender tilbage, når man er helt rask, til at fravær er et fælles ansvar, hvor fokus på dialog og fælles løsninger er i højsædet. Tabel 23: Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg er bange for at træde ind på privat område, når jeg har med sygemeldte medarbejdere at gøre Det er en større udfordring at håndtere sygemeldte med psykiske helbredsproblemer fremfor fysiske helbredsproblemer En god dialog med en langtidssygemeldt medarbejder gør det nemmere at fastholde vedkommende Enig Uenig Ikke relevant 19% 78% 3% 74% 19% 7% 91% 3% 6% 16

17 Medarbejdernes rolle Lederen har en nøglerolle i forhold til nedbringelse af fravær, men lederen kan ikke gøre det alene. Det er nødvendigt, at medarbejderne støtter op om processen. Generelt tegner der sig et billede af, at medarbejderne er gode til at støtte op, når kolleger sygemeldes. I alt 91 % af de adspurgte ledere siger, at medarbejderne er parate til at påtage sig ekstra opgaver, når der er syge kollegaer, og 84 % angiver, at der er god opbakning blandt kollegerne til at fastholde sygemeldte kolleger. Dette må siges at være positivt set i lyset af, at 81 % af lederne er enige i, at fastholdelse af en langtidssygemeldt medarbejder giver en øget arbejdsmængde for kollegaerne. Noget kan dog tyde på, at medarbejdernes opbakning er afhængig af, hvor meget fravær kollegaen har, og sandsynligvis også årsagen til fraværet. I alt 54 % af lederne siger, at medarbejdere ser skævt til kolleger med højt fravær, og 30 % er blevet opfordret af medarbejdere til at skride ind over for kollegaers fravær. Dette hænger givetvis sammen med, at medarbejderne er utilfredse med, at de må arbejde ekstra, når andre er fraværende. Og det kan tænkes især at gøre sig gældende, når medarbejderne har mistanke om, at fraværet skyldes pjæk og ikke reel sygdom. Ifølge undersøgelsen ser 32 % af medarbejderne skævt til kolleger, der møder syge på arbejde. Der kan være flere årsager til dette. Eksempelvis at det medfører en smitterisiko for de øvrige medarbejdere, men måske også at det kan være med til at rykke grænsen for, hvornår man kan tillade sig at melde sig syg. I undersøgelsen har vi desuden set på, i hvilken grad lederen informerer medarbejderne, når en kollega sygemeldes. Undersøgelsen viser, at der er en høj grad af åbenhed. En meget stor andel af lederne, 86 %, svarer, at de informerer den sygemeldtes kollegaer bedst muligt om sagen. 26 % af lederne angiver, at de kun informerer den sygemeldtes kollegaer, hvis det har direkte betydning for deres arbejde. I forhold til medarbejdernes opbakning til lederen, viser undersøgelsen, at langt de fleste ledere, 74 %, ikke oplever modstand, når de forsøger at sætte fravær på dagsordnen. Dette må siges, at være positivt. Dog er der 15 % af lederne, der oplever modstand fra medarbejderne, når de forsøger at sætte emnet på dagsordnen. Så helt uproblematisk er det ikke alle steder. Tabel 24: Hvor enig er du i følgende udsagn? Ved langtidsfravær informerer jeg den sygemeldtes kolleger bedst muligt om sagen Jeg informerer kun den sygemeldtes kolleger, hvis det har direkte betydning for deres arbejde Der er god opbakning blandt kollegerne til at fastholde sygemeldte kolleger Fastholdelse af en langtidssygemeldt medarbejder giver en øget arbejdsmængde for kollegerne Jeg oplever modstand fra medarbejdere, når jeg forsøger at sætte fravær på dagsordenen Enig Uenig Ikke relevant 86% 7% 7% 26% 69% 5% 84% 10% 6% 81% 15% 4% 15% 74% 11% 17

18 Tabel 25: Hvor enig er du i følgende udsagn om arbejdspladsens kultur omkring fravær? Enig Uenig Ved ikke Medarbejdere til skævt til kolleger med højt fravær 54% 40% 6% Medarbejdere ser skævt til kolleger, der møder syge på arbejde 32% 62% 6% Jeg er af medarbejderne blevet opfordret til at skride ind overfor 30% 67% 3% kollegers fravær Medarbejderne er parate til at påtage sig ekstra opgaver, når der er syge kolleger 91% 9% 1% Fraværskultur I undersøgelsen er lederne blevet spurgt om, hvordan fraværskulturen er på deres arbejdsplads. På langt de fleste arbejdspladser, 81 %, er der fokus på fravær og årsager til fravær, og på 84 % af arbejdspladserne tages der særligt hensyn til medarbejdere, der vender tilbage efter længere tidssygdom. På 3 ud af 4 arbejdspladser er det almindeligt at gå på arbejde, selvom man er lidt utilpas. På 31 % af arbejdspladserne er det i orden at melde sig syg, hvis man har brug for at stresse af. Det er bemærkelsesværdigt, at der på arbejdspladser, hvor det er i orden at melde sig syg, hvis man har behov for at stresse af, er færre fraværsdage sammenlignet med arbejdspladser, hvor det ikke er velset. Det kan betyde, at en kortere sygemelding i nogle tilfælde kan afværge en længerevarende sygemelding. Undersøgelsen viser samtidig, at der er færre fraværsdage på arbejdspladser, hvor det er almindeligt at gå på arbejde, selvom man er lidt utilpas. Hvilket giver god mening, da det alt andet lige vil medføre en del mere fravær, hvis hver enkelt medarbejder bliver hjemme, hver gang man er bare en smule utilpas. Det understreger, at et fornuftigt syn på, hvornår det er nødvendigt at melde sig syg, er en væsentlig faktor, når arbejdspladser skal undgå et højt fravær. Ikke overraskende er der langt flere fraværsdage på arbejdspladser, hvor det er tabu at tale om fravær og årsager til fravær. I tråd hermed er der færre fraværsdage på arbejdspladser, hvor der er fokus på fravær og de bagvedliggende årsager. Det understreger vigtigheden af, at man som leder og arbejdsplads tør sætte fravær på dagsordenen og tale åbent om det. Endvidere viser undersøgelsen, at der er færre fraværsdage på arbejdspladser, hvor der tages særligt hensyn til medarbejdere, der vender tilbage efter lang tids sygdom. Det kan afspejle, at det er arbejdspladser, hvor man har god fokus på fravær og fastholdelse. Desuden kan det have stor betydning for trivslen og fraværet blandt de øvrige medarbejdere, når de ser, at arbejdspladsen behandler sine langtidssygemeldte medarbejdere godt. Tabel 26: Hvor enig er du i følgende udsagn om arbejdspladsens kultur omkring fravær? Enig Uenig Ved ikke Det er almindeligt at gå på arbejde, selv om man er lidt utilpas 75% 23% 2% Det er i orden at melde sig syg, hvis man har brug for at stresse af 31% 65% 3% Der er fokus på fravær og årsager til fravær 81% 18% 1% Det er tabu at tale om sygdom og fravær 8% 91% 1% Der tages særligt hensyn til medarbejdere, der vender tilbage efter længere tids sygdom 84% 9% 7% 18

19 Tabel 27: Arbejdspladsens kultur omkring fravær og antal fraværsdage Antal fraværsdage om året pr. medarbejder Det er tabu at tale om sygdom og fravær 7,5 5,1 Der er fokus på fravær og årsager til fravær 5,2 5,8 Der tages særlig hensyn til medarbejdere, der vender tilbage efter længere tids sygdom Enig Uenig 5,2 6,0 Det er almindeligt at gå på arbejde, selv om man er lidt utilpas 5,0 6,2 Det er i orden at melde sig syg, hvis man har brug for at stresse af 4,8 5,4 Samarbejde med andre aktører Et godt samarbejde mellem de forskellige aktører er afgørende, hvis sygemeldte medarbejdere skal hurtigt tilbage i arbejde. I undersøgelsen har vi set på, hvordan lederne vurderer samarbejdet med en række forskellige aktører. Særligt kommunerne og de praktiserende læger spiller en central rolle i forbindelse med fastholdelse af sygemeldte, og er derfor vigtige samarbejdsparter for lederne. Vi har derfor valgt at spørge ind til, i hvilken grad lederne mener, at et øget samarbejde med henholdsvis kommunen og lægen ville kunne bidrage til at få sygemeldte tilbage i arbejde. I det følgende belyser vi, hvor godt lederne vurderer samarbejdet en række forskellige samarbejdspartnere. Vi ser kun på den gruppe af ledere, der angiver, at de har et samarbejde med de pågældende. I alt 93 % af lederne vurderer samarbejdet med tillids- og sikkerhedsrepræsentanterne godt, efterfulgt af 85 %, der vurderer samarbejdet med fagforeningerne godt. Det gælder for 77 % af lederne, at de oplever samarbejdet med eksterne behandlere som godt. I alt 76 % af lederne oplever samarbejdet med kommunen som godt, og 73 % oplever samarbejdet med øvrige behandlere godt. Langt færre, kun 56 %, oplever samarbejdet med lægerne som godt. Tabel 28: Hvordan fungerer samarbejdet omkring sygemeldte med: Meget Godt Dårligt Meget dårligt godt Tillids-sikkerhedsrepræsentant 24% 69% 6% 2% Fagforening 14% 71% 12% 3% Pensionsselskaber 9% 76% 14% 2% Kommunen/jobcenter 7% 69% 19% 5% Eksterne rådgivere 6% 71% 19% 4% Øvrige behandlere (speciallæger, fysioterapeut 4% 69% 22% 4% mv.) Praktiserende læger 2% 54% 35% 9% 19

20 Samarbejde med kommunen Næsten halvdelen, 49 %, af lederne i undersøgelsen giver udtryk for, at et øget samarbejde med kommunen i meget høj, høj eller nogen grad ville kunne hjælpe i forhold til at få den sygemeldte tilbage i arbejde. Der er ligeledes mange ledere, 53 %, der i høj eller nogen grad mener, at det kunne være en fordel for arbejdspladsen at have en fast kontaktperson hos kommunen. Tabel 29: Samarbejde Ville øget samarbejde med kommunen efter din mening hjælpe i forhold til at få den sygemeldte tilbage i arbejde? Mener du, at det være en fordel for arbejdspladsen at have en fast kontaktperson i kommunen (kommunen arbejdspladsen ligger i), som kunne hjælpe i samtlige fraværssager? Ville øget samarbejde med den sygemeldtes læge efter din mening hjælpe i forhold til at få den sygemeldte tilbage i arbejde? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke 5% 12% 32% 16% 18% 16% 9% 20% 24% 12% 20% 16% 11% 20% 32% 11% 12% 14% Samarbejde med lægerne Hele 63 % af lederne mener, at et øget samarbejde med den sygemeldtes læge i meget høj, høj eller nogen grad vil kunne hjælpe til at få den sygemeldte tilbage i arbejde. Undersøgelsen viser således, at der hos lederne er en positiv holdning til hvad et øget samarbejde med lægerne ville kunne bidrage til. Der synes således at være en god grobund for at skabe et konstruktivt samarbejde, som givetvis ville kunne bidrage til at nedbringe fraværet betydeligt. 20

21 Om undersøgelsen Undersøgelsen er afsluttet i efteråret 2010 og baserer sig på svar fra medlemmer af Ledernes medlemspanel. Kønsfordelingen i undersøgelsen består af 67 % mænd og 33 % kvinder. Af respondenterne arbejder henholdsvis 79 % i den private sektor, 13 % i den offentlige sektor og 6 % i selvejende institutioner. Yderlige informationer kan fås hos Arbejdsmiljøkonsulent Malene Salskov Amby eller ). I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 %, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1-2 % point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes at procentangivelsen er afrundet. 21

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Sygefravær og arbejdsmiljø. En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet

Sygefravær og arbejdsmiljø. En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet Sygefravær og arbejdsmiljø En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet Ledernes Hovedorganisation November 2006 Indledning Med udsigt til en stigende del af befolkningen på pension og

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Torsdag den 26. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer

Ledelse og fastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer Ledelse og fastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer Arbejdsmiljøkonferencen Mandag den 19. november 2012 Arbejdsmiljøkonsulent Malene Salskov Amby Lederne www.lederne.dk Tal og tendenser

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet?

Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet? Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet? Workshop nr. 210 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 15.30 17.00 Dagens temaer Sygefraværet er et fælles anliggende sygdommen er ikke! Er sygefravær et

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Lederen og sygefraværet

Lederen og sygefraværet Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder Onsdag den 29. september 2010 Furesø Kommune Arbejdsmiljøkonsulent Malene Salskov Amby Lederne www.lederne.dk Indhold Holdninger om lederen

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Sygefravær. En undersøgelse af hvordan ledere håndterer sygefravær på arbejdspladsen

Sygefravær. En undersøgelse af hvordan ledere håndterer sygefravær på arbejdspladsen Sygefravær En undersøgelse af hvordan ledere håndterer sygefravær på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Oktober 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3 Holdning til medarbejdernes

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Sygefravær i danske virksomheder

Sygefravær i danske virksomheder Sygefravær i danske virksomheder MMM, februar 2012 1 Mange virksomheder arbejder målrettet på at modvirke sygefravær blandt medarbejderne. Sygefraværet koster hvert år milliarder i tabt arbejde, og især

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen Akademikernes psykiske arbejdsmiljø tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen 2 Akademikernes undersøgelse 2015 - I Fokus på akademikeres psykiske arbejdsmiljø delrapporter

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Tillidsreformen: Staten skal op i gear

Tillidsreformen: Staten skal op i gear 05-12-2013 12/23/221 Tillidsreformen: Staten skal op i gear TNS Gallup lavede i oktober 2013 en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor 1. Undersøgelsen

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø. Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3 Sammenhæng mellem

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere