Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide"

Transkript

1 Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide

2 Contents Svenska Dansk Norsk Suomi

3 Produktöversikt Ultrathin Keyboard Mini 3 Setup Guide Skyddande lock 2. ipad mini-hållare 3. Tangentbord 4. Funktionstangenter 5. Bluetooth -lampa 6. Statusindikator 7. Bluetooth-anslutningsknapp 8. På/av-reglage 9. Dokumentation 10. Mikro-USB-laddningssladd Svenska 3

4 Konfigurera produkten 1. Starta tangentbordet: Bluetooth-identifieringen startar automatiskt och är aktiv i 15 minuter. Bluetooth-indikatorn börjar blinka. Om statusindikatorn lyser rött en kort stund ska du ladda batterierna. Mer information finns i Ladda batterierna. 2. Kontrollera att ipad mini-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På. 3. Välj Ultrathin Keyboard Mini i ipad minis enhetsmeny. 4. Om ipad mini-enheten kräver en PIN-kod anger du koden med tangentbordet (inte med ipad mini-enhetens virtuella tangentbord). När Bluetooth-anslutningen har upprättats lyser statusindikatorn en kort stund och slocknar sedan. 5. Placera ipad mini-enheten i liggande läge på tangentbordet. 4 Svenska

5 Ladda tangentbordets batteri USB 1. Anslut ena änden av mikro-usb-sladden till laddningsporten och den andra änden till datorns USB-port. Du kan också använda en 5 V USB-laddare, t.ex. den som medföljer ipad mini, under förutsättning att utgångseffekten är minst 500 ma. Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas. 2. Ladda batteriet tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken. Batteriinformation: Ett fulladdat batteri håller i ungefär tre månader om tangentbordet används runt två timmar per dag. Ladda batteriet om statusindikatorn lyser rött en kort stund när du slår på tangentbordet. Spara på batterierna genom att stänga av tangentbordet när det inte används. Tangentbordet försätts i viloläge efter en stunds inaktivitet. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget. Svenska 5

6 Besök produktcentralen Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök produktcentralen om du vill ha mer information om det nya tangentbordet. I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar. I produktcentralen finns massor av information: Självstudier Felsökning Supportgemenskap Elektronisk dokumentation Garantiinformation Reservdelar (om tillgängliga) Gå till ultrathinkeyboardmini 6 Svenska

7 Använda produkten Produktfunktioner Startsida Visar ipad mini-enhetens startsida Fn + 1 = lås skärmen Låser eller låser upp ipad minienhetens skärm Fn + 2 = Siri Med Siri kan du använda din röst för att skicka meddelanden, schemalägga möten, ringa telefonsamtal och mycket mer Fn + 3 = sök Obs! Finns bara för ipad mini med ios 6 eller tidigare. Fn + 4 = byt språk Byter tangentbordsspråk Fn + 5 = virtuellt skrivbord Visar/döljer det virtuella skrivbordet Fn + 6 = bildspel Obs! Finns bara för ipad mini med ios 6 eller tidigare. Fn + 7 = föregående spår Fn + 8 = spela/pausa Fn + 9 = nästa spår Fn + 0 = ljud av Fn + tankstreck = volym - Fn + plus = volym + Fn + X = klipp ut Fn + C = kopiera Fn + V = klistra in Obs! Funktionstangenter Håll ner Fn-tangenten och tryck sedan på en av tangenterna ovan. Fn + Vänster pekare = markera till vänster Markerar text till vänster, ord för ord Fn + Höger pekare = markera till höger Markerar text till höger, ord för ord Fn + Blanksteg = växla program Svenska 7

8 Statusindikatorer Lätt Beskrivning Blinkar grönt Batteriet laddas. Fast grönt sken Batteriet är fulladdat (100%). Rött Låg batterinivå (mindre än 10%). Ladda batteriet. Bluetooth-indikatorer Lätt Blinkar Fast sken Beskrivning Snabbt: Tangentbordslocket är i identifieringsläge, redo att kopplas. Långsamt: Tangentbordslocket försöker återansluta till ipad mini-enheten. Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning. Förvara ipad mini-enheten under resor 1. Lyft upp ipad mini-enheten från tangentbordet. 2. Vänd ipad mini-enheten så att skärmen pekar nedåt och startsideknappen är på höger sida. 3. Placera ipad mini-enheten på tangentbordet. En magnetklämma håller ipad mini-enheten på plats. 8 Svenska

9 Ansluta till en annan ipad mini-enhet 1. Se till att tangentbordet är påslaget. 2. Kontrollera att ipad mini-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På. 3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen. Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter. 4. Välj Ultrathin Keyboard Mini i ipad minis enhetsmeny. 5. Om ipad mini-enheten kräver en PIN-kod anger du koden med tangentbordet (inte med ipad mini-enhetens virtuella tangentbord). När Bluetooth-anslutningen har upprättats lyser statusindikatorn en kort stund och slocknar sedan. 6. Placera den nya ipad mini-enheten på tangentbordet. Felsökning Tangentbordet fungerar inte Tryck på valfri tangent för att få tangentbordet att gå ur viloläget. Slå av tangentbordet och slå på det igen. Ladda de interna batterierna. Mer information finns i Ladda batterierna. Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan tangentbordet och ipad mini-enheten. Kontrollera att ipad mini-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Ultrathin Keyboard Mini i ipad minins enhetsmeny. När Bluetooth-anslutningen har upprättats tänds statusindikatorn. Vad tycker du? Ägna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt. Svenska 9

10 Kassering av uttjänta batterier Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel. 2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det. 3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning. 10 Svenska

11 Oversigt over produktet Ultrathin Keyboard Mini 3 Setup Guide Beskyttelsesdæksel 2. Holder til ipad mini 3. Tastatur 4. Funktionstaster 5. Bluetooth -indikator 6. Statusindikator 7. Knap til etablering af Bluetooth-forbindelse 8. Tænd/sluk-knap 9. Dokumentation 10. Mikro-USB-opladerkabel Dansk 11

12 Konfiguration af produktet 1. Tænd for tastaturet: Bluetooth-registrering starter automatisk og bliver ved i 15 minutter. Bluetooth-indikatoren blinker. Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt, skal batterierne genoplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af batterierne". 2. Sørg for at Bluetooth er aktiveret på din ipad mini. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til. 3. Vælg "Ultrathin Keyboard Mini" i ipad minienhedens menu over enheder. 4. Hvis din ipad mini anmoder om en pinkode, skal du indtaste den med tastaturet, ikke med det virtuelle tastatur på din ipad mini. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser Bluetooth-indikatoren, hvorefter den slukkes. 5. Placer ipad mini-enheden i liggende retning på tastaturet. 12 Dansk

13 Opladning af tastaturets batteri USB 1. Sæt mikro-usb-kablet i henholdsvis mikro- USB-porten og en USB-port i computeren. Du kan også anvende en USB-oplader på 5 V, ligesom den der følger med din ipad mini, hvis udgangseffekten er på mindst 500 ma. Statusindikatoren blinker grønt under opladning. 2. Oplad batteriet indtil statusindikatoren lyser grønt. Batterioplysninger: Et fuldt opladt batteri giver omkring 3 måneders strøm ved to timers brug om dagen. Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når tastaturet tændes, skal batteriet oplades. Sluk for tastaturet når det ikke bruges, for at spare på batterierne. Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt. Tryk på en tast for at genaktivere det. Dansk 13

14 Besøg produktcentralen Der findes flere oplysninger om dit produkt samt support på nettet. Brug lidt tid på produktcentralen for at finde ud af mere om dit nye tastatur. Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug eller oplysninger om andre funktioner. Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger. I produktcentralen finder du en bred vifte af indhold: Selvstudier Problemløsning Supportbrugergruppe Onlinedokumentation Garantioplysninger Information om reservedele (hvis de forefindes) Besøg ultrathinkeyboardmini 14 Dansk

15 Brug dit produkt Produktoversigt Hjem Viser ipad mini-enhedens startskærm Fn + 1 = Lås skærm Låser ipad mini-enhedens skærm eller låser den op Fn + 2 = Siri Med Siri kan du sende beskeder, planlægge møder, foretage telefonopkald med mere vha. din stemme Fn + 3 = Søg Bemærk: Kan kun anvendes til ipad minienheder med ios 6 eller tidligere. Fn + 4 = Skift sprog Ændrer tastaturets sprog Fn + 5 = Virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastatur Fn + 6 = Lysbilledshow Bemærk: Kan kun anvendes til ipad minienheder med ios 6 eller tidligere. Fn + 7 = Forrige nummer Fn + 8 = Afspil/Pause Fn + 9 = Næste nummer Fn + 0 = Slå lyden fra Fn + tankestreg = Skru ned Fn + plus = Skru op Fn + X = Klip Fn + C = Kopiér Fn + V = Sæt ind Fn + venstre markør = Vælg venstre Markerer tekst til venstre, ord for ord Fn + højre markør = Vælg højre Markerer tekst til højre, ord for ord Fn + mellemrumstast = Skift mellem programmer Bemærk: Funktionstaster Brug dem ved at holde Fn-tasten nede og derefter trykke på en af tasterne anført ovenfor. Dansk 15

16 Statusindikatorer Indikator Beskrivelse Blinker grønt Batteriet oplades. Lyser grønt Batteriet er fuldt opladet (100%). Rødt Batteriniveauet er lavt (mindre end 10%). Oplad batteriet. Bluetooth-indikatorer Indikator Blinker Konstant Beskrivelse Hurtigt: Tastaturomslaget er klar til at etablere binding. Langsomt: Tastaturomslaget forsøger at genetablere bindingen til din ipad mini. Bluetooth-bindingen eller genetableringen af bindingen er udført. Opbevaring af ipad mini-enheden under transport 1. Løft ipad mini-enheden fra tastaturet. 2. Vend ipad mini-enheden med skærmen nedad, så Hjem-knappen er til højre. 3. Placer ipad mini-enheden på tastaturet. En magnet sørger for at ipad mini-enheden holdes på plads. 16 Dansk

17 Forbindelse til en anden ipad mini 1. Kontrollér at tastaturet er tændt. 2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på din ipad mini. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til. 3. Tryk på knappen til etablering af Bluetoothforbindelse. Tastaturet kan registreres i 3 minutter. 4. Vælg "Ultrathin Keyboard Mini" i ipad minienhedens menu over enheder. 5. Hvis din ipad mini anmoder om en pinkode, skal du indtaste den med tastaturet, ikke med det virtuelle tastatur på din ipad mini. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser Bluetooth-indikatoren, hvorefter den slukkes. 6. Placer den nye ipad mini på tastaturet. Problemløsning Tastaturet fungerer ikke Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand. Sluk og tænd tastaturet. Genoplad de interne batterier. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af batterierne". Genetabler Bluetooth-forbindelsen mellem tastaturet og ipad mini-enheden. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på ipad mini-enheden. Vælg "Ultrathin Keyboard Mini" i menuen over enheder på din ipad mini. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser Bluetooth-indikatoren. Hvad synes du? Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os, hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt. Dansk 17

18 Bortskaffelse af batterier, når produktet er udtjent Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet. 2. Frigør batteriet fra printpladen. 3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug. 18 Dansk

19 Bli kjent med produktet Ultrathin Keyboard Mini 3 Setup Guide Beskyttende deksel 2. ipad mini-holder 3. Tastatur 4. Funksjonstaster 5. Bluetooth -lampe 6. Statuslampe 7. Tilkoplingsknapp for Bluetooth 8. Av/på-bryter 9. Dokumentasjon 10. Ladeledning med mikro-usb-tilkopling Norsk 19

20 Konfigurere produktet 1. Slå på tastaturet: Bluetooth-oppdagelse starter automatisk og fortsetter i 15 minutter. Bluetooth-lampen blinker. Hvis statuslampen lyser rødt en kort periode, bør du lade batteriene. Du finner mer informasjon under Lade batteriene. 2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad mini. Velg Innstillinger > Bluetooth > På. 3. Velg Ultrathin Keyboard Mini fra enhetsmenyen på ipad mini. 4. Hvis ipad mini ber om PIN-kode, oppgir du koden med tastaturet, ikke det virtuelle tastaturet på ipad mini. Bluetooth-lampen lyser etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. 5. Plasser ipad mini liggende på tastaturet. 20 Norsk

21 Lade tastaturbatteriet USB 1. Sett micro-usb-ledningen inn i ladeporten, og den andre enden inn i usb-porten på datamaskinen. Du kan eventuelt bruke en usb-lader på 5 V, som den som fulgte med ipad mini, gitt at utgangseffekten er på minst 500 ma. Statuslampen blinker grønt mens batteriet lades. 2. Lad batteriet helt til statuslampen lyser jevnt grønt. Batteriinformasjon: Et fulladet batteri gir omtrent tre måneders bruk når tastaturet brukes rundt to timer om dagen. Lad batteriet når statuslampen lyser rødt en kort periode etter at du har slått på tastaturet. Slå av tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen. Tastaturet går i hvilemodus når det er slått på, men ikke brukes. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Norsk 21

22 Besøk produktsentralen Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om tastaturet. Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre. Du finner et bredt utvalg materiale i produktsentralen: Leksjoner Feilsøking Støttefellesskap Nettbasert dokumentasjon Garantiinformasjon Reservedeler (hvis tilgjengelig) Gå til ultrathinkeyboardmini 22 Norsk

23 Bruke produktet Produktfunksjoner Hjem Viser startskjermen på ipad mini Fn + 1 = Lås skjerm Låser opp og igjen ipad miniskjermen Fn + 2 = Siri Siri gjør det mulig å bruke stemmen til å sende meldinger, planlegge møter, ringe og mer Fn + 3 = Søk Merk: Kun tilgjengelig for ipad mini med ios 6 eller eldre. Fn + 4 = Bytt språk Bytter tastaturspråk Fn + 5 = Virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastaturet Fn + 6 = Lysbildefremvisning Merk: Kun tilgjengelig for ipad mini med ios 6 eller eldre. Fn + 7 = Forrige spor Fn + 8 = Spill av / pause Fn + 9 = Neste spor Fn + 0 = Demp lyd Fn + bindestrek (-) = Volum ned Fn + plusstegn (+) = Volum opp Fn + X = Klipp ut Fn + C = Kopier Fn + V = Lim inn Fn + venstre piltast = Merk mot venstre Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen Fn + høyre piltast = Merk mot høyre Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen Fn + mellomromstast = Bytt program NB: Funksjonstaster Du bruker funksjonstastene ved å holde nede Fn-tasten og trykke på en av tastene ovenfor. Norsk 23

24 Statuslamper Lett Beskrivelse Blinker grønt Batteriet lades. Jevnt grønt Batteriet er fulladet (100%). Rød Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 10%). Lad batteriet. Bluetooth-lampeindikatorer Lett Blinker Lyser jevnt Beskrivelse Raskt: Tastaturomslaget er i oppdagelsesmodus, og er klar til å opprette en parvis tilkopling. Sakte: Tastaturomslaget prøver å gjenopprette tilkoplingen til ipad mini. Bluetooth-forbindelsen er opprettet eller gjenopprettet. Oppbevaring av ipad mini ved reising 1. Løft ipad mini ut av tastaturet. 2. Roter ipad mini med skjermsiden ned, slik at Hjem-knappen blir til høyre. 3. Plasser ipad mini på tastaturet. ipad mini holdes på plass av et magnetfeste. 24 Norsk

25 Kople til en annen ipad mini 1. Forsikre deg om at tastaturet er slått på. 2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad mini. Velg Innstillinger > Bluetooth > På. 3. Trykk på Bluetooth-tilkoplingsknappen. Tastaturet er i oppdagelsesmodus i 3 minutter. 4. Velg Ultrathin Keyboard Mini fra enhetsmenyen på ipad mini. 5. Hvis ipad mini ber om PIN-kode, oppgir du koden med tastaturet, ikke det virtuelle tastaturet på ipad mini. Bluetooth-lampen lyser etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. 6. Plasser den nye ipad mini-en på tastaturet. Feilsøking Tastaturet virker ikke Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus. Slå tastaturet av og deretter på igjen. Lad opp de innebygde batteriene. Du finner mer informasjon under Lade batteriene. Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom tastaturet og ipad mini. Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad mini. Velg Ultrathin Keyboard Mini fra enhetsmenyen på ipad mini. Bluetoothlampen lyser etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet. Hva synes du? Fortell oss det, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss. Norsk 25

26 Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid Fjern dekselet på tastaturet med en skrutrekker. 2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut. 3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning. 26 Norsk

27 Tunne tuotteesi Ultrathin Keyboard Mini 3 Setup Guide Suojaava kansi 2. ipad mini -pidike 3. Näppäimistö 4. Toimintonäppäimet 5. Bluetooth -merkkivalo 6. Tilan merkkivalo 7. Bluetooth-yhteyspainike 8. Virtakytkin 9. Dokumentaatio 10. Mikro-USB-latausjohto Suomi 27

28 Tuotteen käyttöönotto 1. Näppäimistön käynnistäminen: Bluetooth-yhteyden etsintä käynnistyy automaattisesti ja jatkuu 15 minuutin ajan. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu. Jos tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen. 2. Varmista, että ipad minin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Bluetooth > Käytössä. 3. Valitse ipad minin laitevalikosta Ultrathin Keyboard Mini. 4. Jos ipad mini pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi näppäimistöllä, älä ipad minin virtuaalinäppäimistöllä. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo syttyy ja sammuu. 5. Aseta ipad mini näppäimistöön vaakasuunnassa. 28 Suomi

29 Näppäimistön akun lataaminen USB 1. Kytke mikro-usb-johdon toinen pää latausporttiin ja toinen tietokoneen USB-porttiin. Voit myös käyttää 5 V:n USB-laturia, kuten ipad mini mukana toimitettua laturia, jos se tuottaa vähintään 500 ma:n virtaa. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä akun latautuessa. 2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä. Akun tiedot: Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä. Akku on ladattava, jos tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi punaiseksi sen jälkeen, kun näppäimistöön on kytketty virta. Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akun jännitteen säästämiseksi. Näppäimistö siirtyy lepotilaan, jos siihen on kytketty virta ja sitä ei käytetä. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Suomi 29

30 Tuotekeskus Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu Tuotekeskukseen ja saat lisätietoja uudesta näppäimistöstäsi. Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista. Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja. Tuotekeskuksen laajaan valikoimaan kuuluvat: opetusohjelmat vianmääritys tukiyhteisö verkossa olevat käyttöohjeet takuutiedot varaosat (mikäli saatavilla) Siirry osoitteeseen ultrathinkeyboardmini 30 Suomi

31 Tuotteen käyttö Tuotteen toiminnot Koti ipad minin kotinäyttö tulee näkyviin. Fn + 1 = näytön lukitus ipad minin näyttö lukitaan tai avataan. Fn + 2 = Siri Sirin avulla voit lähettää viestejä, sopia tapaamisia ja soittaa puheluja ääntäsi käyttämällä. Fn + 3 = Haku Huomautus: Saatavilla vain ipad mini -laitteisiin, joissa on ios 6 tai sitä aiempi versio. Fn + 4 = Kielen vaihto Näppäimistön kieli vaihdetaan. Fn + 5 = Virtuaalinäppäimistö Virtuaalinäppäimistö tuodaan näkyviin tai piilotetaan. Fn + 6 = diaesitys Huomautus: Saatavilla vain ipad mini -laitteisiin, joissa on ios 6 tai sitä aiempi versio. Fn + 7 = edellinen kappale Fn + 8 = toisto/tauko Fn + 9 = seuraava kappale Fn + 0 = mykistys Fn + ajatusviiva = äänenvoimakkuuden vähennys Fn + plusmerkki = äänenvoimakkuuden lisäys Fn + X = leikkaa Fn + C = kopioi Fn + V = liitä Fn + vasen kohdistin = valinta vasemmalta Vasemmalla oleva teksti valitaan sana kerrallaan. Fn + oikea kohdistin = valinta oikealta Oikealla oleva teksti valitaan sana kerrallaan. Fn + välilyönti = sovelluksen vaihtaminen Huomautus: Toimintonäppäimet Toimintonäppäimiä käytetään pitämällä Fn-näppäin painettuna ja painamalla sen jälkeen jotakin yllä mainituista näppäimistä. Suomi 31

32 Merkkivalojen tilatiedot Valo Kuvaus Vilkkuva vihreä Akku latautuu. Palaa vihreänä Akku on täynnä (100%). Punainen Akun jännite on alhainen (alle 10%). Lataa akku. Bluetooth-merkkivalon toiminta Valo Vilkkuu Palaa tasaisesti Kuvaus Vilkkuu nopeasti: Näppäimistösuoja on yhteydenetsintätilassa ja valmiina yhdistettäväksi. Vilkkuu hitaasti: Näppäimistösuoja yrittää muodostaa yhteyden ipad miniin. Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui. ipad minin säilyttäminen matkustettaessa 1. Nosta ipad mini näppäimistöstä. 2. Käännä ipad mini näyttöpuoli alaspäin siten, että Koti-painike on oikealla. 3. Aseta ipad mini näppäimistön päälle. Magneettipidike pitää ipad minin paikallaan. 32 Suomi

33 Yhteyden muodostaminen toiseen ipad miniin 1. Varmista, että näppäimistöön on kytketty virta. 2. Tarkista, että ipad minin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Bluetooth > Käytössä. 3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan. 4. Valitse ipad minin laitevalikosta Ultrathin Keyboard Mini. 5. Jos ipad mini pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi näppäimistöllä, älä ipad minin virtuaalinäppäimistöllä. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo syttyy ja sammuu. 6. Aseta uusi ipad mini näppäimistöön. Vianmääritys Näppäimistö ei toimi Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke virta uudelleen. Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen. Muodosta näppäimistön ja ipad minin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen. Varmista, että ipad minin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse ipad minin laitevalikosta Ultrathin Keyboard Mini. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo syttyy. Mitä mieltä olet? Käytä minuutti ja kerro meille. Kiitos, että ostit tuotteemme. Suomi 33

34 Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä. 2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta. 3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä. 34 Suomi

35 België/Belgique Dutch: +32-(0) ; French: +32-(0) Česká Republika Danmark Deutschland +49-(0) España France +33-(0) Ireland +353-(0) Italia Magyarország +36 (1) Nederland +31-(0) Norge +47-(0) Österreich +43-(0) Polska Portugal Россия +7(495) Schweiz/Suisse D +41-(0) Svizzera F +41-(0) I +41-(0) E +41-(0) South Africa Suomi +358-(0) Sverige +46-(0) Türkiye United Arab Emirates United Kingdom +44-(0) European, English: +41-(0) Mid. East., & Fax: +41-(0) African Hq. Lausanne, Switzerland Eastern Europe English: 41-(0) Argentina Brasil Canada Chile Colombia Mexico United States

36 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and ipad mini are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset FÅ MERE AT VIDE M25 og M55 Bluetooth -headset SE GODT EFTER A OPKALDSKNAP C KNAPPEN VOLUMEN Besvar/afslut et opkald M25: Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Afvis et opkald (tryk i 1 sekund) M55:

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye headset fra Plantronics. Denne brugervejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger Plantronics

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Alt det du kan med din iphone. Bogen. Kim Krarup Andersen. Skrevet til ios 5

Alt det du kan med din iphone. Bogen. Kim Krarup Andersen. Skrevet til ios 5 Alt det du kan med din iphone Kim Krarup Andersen iphone 3GS iphone 4 iphone 4s Bogen Skrevet til ios 5 iphone Bogen alt det du kan med din iphone Kim Krarup Andersen iphone Bogen alt det du kan med din

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere