Forretningsplan for Legeskolen Revideret udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for Legeskolen Revideret udgave"

Transkript

1 Forretningsplan for Legeskolen Revideret udgave Fortroligt materiale Denne forretningsplan er fortrolig. Forretningsidéen i sig selv eller information fra denne beskrivelse må ikke udnyttes, reproduceres eller gøres tilgængelig for tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra Legeskolen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Forretningsidé Ledelse Markedsføringsplan Forretningssystem og organisation Gennemførelsesplan Kapitalbehov og finansiering Succeskriterier og risici Bilag: 1. Curriculum Vitae for Elisabeth Due 2. Oversigt over antal kunder samt dækningsbidrag fordelt på produktgrupper 3. Budgetter 4. Bagom Legeskolen, der beskriver forskningen bag Legeskolens koncept, selve konceptet og viser produkternes konkrete udformning samt hvordan de kan lære børn at læse. Kontor Legeskolen, Kragevej 2C, 2900 Hellerup, Telefon Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due

3 1. Sammenfatning Baggrund: Alt for mange danske børn har svært ved at lære at læse og for manges tilfælde lærer de aldrig at læse godt nok til at kunne tage en uddannelse ud over folkeskolen. Det er bekymrende, da meget få jobs i dag kan bestrides uden evnen til at kunne forstå det man læser og at viden i stor udstrækning erhverves ved at læse sig til den. Danske og udenlandske erfaringer viser imidlertid, at en tidlig og legende indføring i vores skriftlige univers naturligt øger barnets evne til at lære at læse. Specielt USA, England og New Zealand fokuserer på at øge børnenes muligheder for at lære at læse gennem en tidlig indsats, og der er derfor mange både forretningsmæssige og offentlige initiativer i gang. I Danmark har problemet fået både politisk og pædagogisk bevågenhed. Forretningsidé og målsætning: Legeskolens forretningsidé er under eget varemærke at udgive og markedsføre lær-at-læse produkter til børn i alderen fire måneder til seks år på i første omgang - det danske marked. Salgskanalen bliver et e-commerce løsning med viden og rådgivning vægtet højt. De primære målgrupper er forældre og børneinstitutioner, som tilbydes et lær-at-læse forløb for børnene, der fordeler sig over fire trin. Målsætningen er, at Legeskolen skal være den største udgiver af lær-at-læse-produkter i Danmark. Sortimentet skal indeholde både egenproducerede og lokalt tilpassede importerede produkter. Visionen er på længere sigt, at... Koncept og produkter: I Legeskolens koncept kombineres småbørnspædagogik med viden om børns hjerner og hvordan de lærer at læse. Det er Legeskolens hensigt at gøre det nemt og sjovt for børn at lære at læse ved at gøre brug af legen og børnenes egne interesser. Som den eneste på markedet bygger Legeskolen sine produkter på at give børnene et kickstart til læsningen. Produkterne er DVD er, forskellige slags bøger og ordkort, som er afstemt børnenes alder og interesser. Sortimentet kan udvides med lærende pc-spil og teknologibaserede bøger. På det faglige plan er koncept og produkter verificeret af fagfolk inden for sprogforskning og hjerneforskning. De siger enstemmigt, at konceptet vil virke og alle har vist begejstring for måden at kombinere viden og forskning inden for deres felt i et praktiserbart koncept. Markedet og fremtidsudsigter: I dag er markedet for danske lær-at-læse produkter skræddersyet til børn under seks år yderst begrænset og der findes ingen danske produkter, der kan sammenlignes med Legeskolens. Markedets størrelse vurderes til at ligge mellem 47 og 70 millioner kroner i 2006 (om end det er baseret på faktiske omsætningstal fra 2004). Med en vækstrate på 25 procent vil markedsstørrelsen i 2009 ligge mellem 92 og 136 millioner kroner. Legeskolens resultat forventes... Risici: Fortroligt... Virksomhed: Virksomheden består af Elisabeth Due, der udover at have udviklet Legeskolens koncept og produkter, er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse, har otte års erfaring med public relations og integreret kommunikation (PR, markedsføring, grafisk produktion) og er mor til to små børn. Der tilknyttes en række kompetencer på freelancebasis. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 1

4 2. Forretningsidé Indledning Som mor til to små børn, hvoraf den ene snart skal begynde i skolen, blev jeg ansporet af Pisa-undersøgelsernes kedelige resultater til at sætte mig ind i hvordan børn lærer at læse. Mine efterhånden omfattende undersøgelser efterlod mig med den overbevisning, at det er en stor fordel at introducere børnene for vores skriftsprog i god tid før de begynder i skolen. Midlet er ikke en skole før skolen, men en nænsom stimulering af børns læseindlæring gennem glæde og leg. Metoden er i bund og grund uhyre enkel: det handler om også, at lade vores børn se og bruge skriftsproget efter devisen hvad skriften er for øjet, er talen for øret. Gennem Legeskolens produkter bliver børnene gjort fortrolige med vores sprog i skrift og tale, og vil som minimum få en kickstart til skolens senere læseindlæring. Både danske og udenlandske erfaringer viser, at en tidlig og legende indføring i vores skriftlige univers naturligt øger barnets evne til at lære at læse. Det er vigtigt, at understrege, at Legeskolens måde at lære børn at læse på ikke er et alternativ til skolens, men et givtigt og for nogle essentielt forstadium hertil. Hensigten med Legeskolen er ikke at pace vores børn eller gøre de voksne mere ambitiøse på deres børns vegne. Formålet er alene at udnytte den viden, vi har i dag til at gøre det lettere at lære at læse og dermed formindske nogle af de problemer med at læse, alt for mange børn får i deres senere skoleforløb. Aktuel situation De store internationale undersøgelser, ESA- og Pisa-undersøgelserne, har vist, at alt for mange danske børns læseevner er for ringe: Børn i 3. klasse læser på niveau med børn i lande som Trinidad, Tobago og Venezuela Hver sjette (18-20 procent) 15-årige barn i 9. klasse læser uden tekstforståelse 25 procent af eleverne på efterskoler læser uden tekstforståelse Selvom læse-undersøgelsernes kedelige resultater kom som en overraskelse for mange, har det dog altid været erkendt i skolen, at en del af børnene aldrig ville lære at læse med fuld tekstforståelse. Tidligere var det heller ikke det store problem for der var arbejde at få, hvor det ikke var nødvendigt at kunne læse. Det er sjældent tilfældet i dag. Det er én af grundene til, at problemet har opnået politisk bevågenhed. Danske børns ringe læseevner uddybes nærmere i Bagom Legeskolen, der blandt andet også beskriver konceptet, forskningen bag, og produkterne i detalje. Instituttet for fremtidsforskning har udarbejdet en række megatrends, som ganske godt beskriver tendenser, der har relation til Legeskolens bæredygtighed i forhold til konceptet (kilde: Copenhagen Institute for Futures Studies, Gentofte mod år 2010, Megatrends): Befolkningsudviklingen viser, at der er en større tendens til enebørn og dermed ønskebørn og projektbørn. Forældrene bliver generelt ældre og vil i kraft af større uddannelse stille højere krav til pædagogik på børneinstitutionerne og tilegnelse af færdigheder i skolen. Vidensamfundet betyder, at viden er blevet den vigtigste ressource og læring den vigtigste proces. Børnenes indlæring vil tage form af stealth learning børnene lærer ved at lege og gøre og ved at være udsat for livet, ikke ved at sidde i et klasseværelse. Personlige og sociale færdigheder grundlægges i de yngste år, så en investering i disse år Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 2

5 kan betale sig på langt sigt. Nutidens forældre er generelt modstandere af at små børn skal udsættes for struktureret indlæring, men samtidigt opstår der panik hvis børnene ikke kan læse som otteårige. Individualisering. Der kan blive øget fokus på børn individuelle udviklingsbehov. Der kan ske et skift så man i stedet for at styrke børns svage sider, styrker de stærke. Forretningsidé Legeskolens forretningsidé er under eget varemærke at udgive og markedsføre lær-at-læse produkter til børn i alderen 4 måneder til seks år på i første instans - det danske marked. De primære målgrupper er forældre og børneinstitutioner, som tilbydes et lær-at-læse forløb for børnene, der fordeler sig over fire faser. Ved at tilbyde produkter af høj kvalitet på forskellige medier, er det Legeskolens hensigt at højne børnenes evne til at lære at læse. Legeskolens forretningsmodel baseres på et stærkt koncept, der sælges via personligt salg og en e-commerce løsning, der vægter viden og gode råd om læsning på niveau med salg af produkter. Webløsningen bygges op, så der er interaktion mellem produkter og viden. Dette har to årsager: 1) Forældre og pædagoger har både brug for praktiske råd om hvordan de skal gribe en legende læseindlæring an og (for dem, der vil fordybe sig) høste viden om børns hjerner, sprogindlæring og pædagogik 2) Lær-at-læse forløbet er delt i trin med hver sine tilhørende produkter og der vil derfor være behov for at have jævnlig kontakt med kunderne for at fremme salget. Vision Det er Legeskolens vision, at udvikle læringsmateriale til børn og dermed give dem evnen til nemt og legende at tilegne sig ny læring til gavn og glæde for resten af deres liv. Legeskolen sigter på at fremme læseindlæring i børneinstitutioner og øge interessen for indlæring i hjemmene. Mål Legeskolen skal være den største og mest seriøse udgiver af lær-at-læse-produkter til børn i alderen 0-6 år, regnet i salg. Sortimentet skal indeholde både egenproducerede og lokalt tilpassede importerede produkter, hvis de lever op til Legeskolens krav. Konceptet og produkterne skal markedsføres på det danske marked... Koncept Legeskolens Læsestart er et samlet læseudviklingsforløb, der har til formål at: gøre børn fortrolige med skriftsproget og styrke deres bevidsthed om sprog give børn et større ordforråd skriftligt og mundtligt give børn positive forventninger til dét at kunne læse give børn tidlige, gode læseoplevelser Med lær-at-læse serien Legende læst vil Legeskolen gøre det nemt og sjovt for børn i alderen 4 måneder til 6 år at lære at læse. Legeskolens tilgang til læseindlæring bygger på viden hentet fra hjerneforskning, sprogforskning og småbørnspædagogik samt praktisk erfaring fra ind- og udland. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 3

6 Legeskolen har ikke udviklet sin egen læsemetode, men kombinerer viden fra to eksisterende og veldokumenterede metoder til læseindlæring, som tilsammen giver en nem og ikke mindst legende tilgang til dét at lære at læse. Denne kombination understøttes af hjerneforskningen. I Legeskolens produkter kombineres de to eksisterende skoler (benævnes som traditioner) inden for sprogforskning og læseindlæring. Herved stimuleres begge hjernens læseruter og ikke kun den ene af dem, som det oftest er tilfældet i dag. Denne tilgang gør det meget nemmere for barnet at lære at læse: Top-down traditionen bygger på at læseindlæring sker ved at præsentere barnet for hele ord, da man her mener at barnet nemmest lærer ved at opleve at ordene har en betydning altså at det mindste element ordet giver mening for barnet. Top-down traditionen stimulerer hjernens direkte læserute ved at fylde hjernens ordbilledcenter med ordbilleder. Top-down traditionen arbejder primært visuelt. Bottom-up traditionen bygger på ABC-teknikken (phonics), hvor man mener at børn kun kan lære at læse ved at lære alfabetet. Her begynder man med bogstavet som det mindste element og lærer børnene at lydere sig frem. Bottom-up traditionen bygger på at man skal kunne høre hvordan et ord staves og er altså auditiv i sin grundlæggende form. Bottom-up traditionen stimulerer hjernens indirekte læserute, som hjernen har brug for, for at kunne lære at afkode ukendte ord. ABC-teknikken alene kan ikke bruges til små børn, da hjernen først skal være så veludviklet, at den kan forstå denne meget abstrakte teknik. Legeskolens koncept bygger på tre komponenter, som illustreret med sommerfuglen: Hjerneforskning og praktisk erfaring viser blandt andet, at fundamentet for indlæring dannes i de første 6 leveår Hjernen benytter sig af to læseruter. Begge ruter kan stimuleres, hvilket gør læsning meget nemmere Skrifttype, -størrelse og farve, og opsætning af tekst og billede har stor betydning for hjernens evne til opfatte skriften Småbørnspædagogikken er bindeleddet mellem hjernen og sprogindlæring Indlæring skal ske på børnenes præmisser og i øjenhøjde med børnene. Indlæring foregår bedst i et naturligt og positivt miljø mellem det enkelte barn og de nære voksne Sprogforskning og praktisk erfaring med sprogindlæring viser blandt andet, at den traditionelle indlæringsform, ABC -teknikken (stimulerer hjernens indirekte læserute) ikke formår at lære alle børn at læse (18-20% tabes ifølge PISA) Det optimale tidspunkt at lære at læse på er i 1-4 årsalderen Tidlig sprogstimulering bruges i mange lande også i Danmark Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 4

7 Konceptets grundpiller Grundpille 1: Ekspertviden gennem fagligt Advisory Board Legeskolens produkter baseres på resultater og viden fra forskning og praktisk erfaring. Der er oprettet et uformelt samarbejde med en række eksperter, herunder: Eksperterne har verificeret Legeskolens koncept for læseindlæring. Legeskolen har i samarbejde med eksperterne forfinet produkterne, så de er optimale i forhold til viden om hjernen, sprogindlæring og pædagogik. Eksperternes involvering skal sikre produkternes kvalitet, underbygge Legeskolens troværdighed, og endelig give adgang til undersøgelser, viden og resultater fra forskning og praksis. Grundpille 2: Læring skal ske gennem barnets leg og interesser Læring skal ske gennem leg og dét børnene interesserer sig for. Legeskolens produkter vil derfor leve op til det pædagogiske grundprincip, der siger at læring skal foregå i en autentisk uformel læringssituation og i en meningsfuld kontekst. Samtidig er produkterne tematiserede, så de fanger børnenes interesse. Kombinationen leg og læring er omdrejningspunktet for Legeskolen. Legeskolen adskiller sig fra rene underholdningsprodukter uden at være synonym med decideret undervisningsmateriale. Grundpille 3: Produkterne er faseopdelte og dækker et helt udviklingsforløb Legeskolens koncept er unikt i den forstand, at barnet føres igennem et antal faser med tilhørende produkter, der - som samlet koncept - ikke er set før. Læringsmaterialet er faseopdelt, hvormed produkterne kan følge barnet fra de er spædbørn til de skal begynde i skolen. Produkter Legeskolens Læsestart er opdelt i fire trin og tilbyder tilsammen barnet et helt lær-at-læse forløb fra de første ord til hele historier. Til hver fase hører der en række produkter, der er afstemt barnets alder, hjerne og interesser. Tilsammen danner produkterne et legende og naturligt læseindlæringsforløb. Sommerfuglen og dens udvikling fra æg, til larve, til puppe og til en sommerfugl symboliserer barnets (læse-) udvikling. Af konkurrencemæssige hensyn er produktbeskrivelserne fjernet... Der er udviklet prototyper på de fleste af produkterne. At se de konkrete produkter vil give en meget bedre forståelse for produkterne end en beskrivelse på nogen måde kan. 3. Nødvendige kompetencer Elisabeth Due, som er grundlægger af Legeskolen, er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse fra Københavns Handelshøjskole (nu CBS) og har igennem de seneste otte år arbejdet med Public Relations og integreret kommunikation. Elisabeth Due har bred erfaring på det strategiske, taktiske og operationelle plan. Samtidig har Elisabeth Due stor erfaring i projektstyring (med budgetansvar) og samarbejde med forskellige samarbejdspartnere og Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 5

8 leverandører. Elisabeth Due vil stå for den overordnede koncept- og produktudvikling til nuværende og nye læringsområder samt salg og markedsføring. En velfungerende webløsning er essentiel for den skitserede forretningsmodel. Der bliver derfor tilknyttet en webmanager, som blandt andet kan sikre søgemaskineoptimeringen. De faglige kompetencer, som Legeskolens koncept bygger på, dækkes af Legeskolens Advisory Board Markedsføringsplan Markedet for produkter til børns leg og læring er i fuld gang med at udvikle sig til et langt bredere marked for produkter og services for børn. Relaterede produkter vil smelte sammen med traditionelle børneprodukter, og flere og flere produkter får et læringselement. Antallet at produkter, som virksomheder markedsfører som gode for børns udvikling, læring eller indlæring, vokser. Forældre ønsker at give deres børn de bedste muligheder for at klare sig i fremtiden, og det indebærer legetøj og produkter, som de kan lære med og af. Markedets størrelse i dag I dag er markedet for danske produkter til tidlig læseindlæring begrænset til ganske få udbydere, men vækstpotentialet er stort og branchestrukturen fordelagtig. Der findes ingen statistik, der angiver hvor stort det danske marked for et læringskoncept som Legeskolens er i dag. Der er derfor taget udgangspunkt i de delmarkeder, der kan beskrive den købekraft, der eksisterer i det danske marked for indlæringsprodukter til børn i alderen 0-6 år. Vurderes markedspotentialet ud fra den omsætning nuværende aktører har inden for segmentet børnebøger og DVD er til de 0-6 årige er markedsstørrelsen mellem 47 og 70 mio. kr. (i 2004), som følger: Potentiale for Legeskolens læringskoncept baseret på danske markedstal Delmarked Princip Antagelse Vurdering af markedsstørrelse Børnebøger Sammenligning af aktørers omsætning Omsætningen for børne- og ungdomsbøger i 2004 var 580 mio. kr.. Det anslås, at 50 % af disse er børnebøger til de 0-6 årige 290 mio. kr. DVD-film Sammenligning af aktørers omsætning Omsætningen for DVD-film i 2004 var på mio. kr.. Det anslås, at 15 % af disse er DVD-film købt til de 0-6 årige Markedets købekraft af bøger og dvd-film til de 0-6 årige udgør i alt Legeskolens markedspotentiale estimeres til % heraf 180 mio. kr. 470 mio. kr mio. kr. Kilde 1: Bogmarkedets Forlagsstatistik Den totale bogomsætning, regnet i forbrugerpriser og inkl. moms, er 3,625 mia. kr. mod 3,5 mia. kr. i Børne- og ungdomsbøgers andel er 16 % (mod 18 % i 2003). Kilde 2: Konkurrencestyrelsens Konkurrenceredegørelse Statistikken fortæller, at de danske hjem med en DVD afspiller i gennemsnit køber 12 DVD'er om året eller en hver måned. Det er mere end i England, der ellers anses for Europas mest "udviklede" marked. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 6

9 Hvis man sammenligner det engelske og det amerikanske ITP (Infant, Toddler & Preschool) marked pr. capita, får man et dansk markedspotentiale på henholdsvis 266 og 77 mio. kr., hvilket antyder at Legeskolens vurdering af markedsstørrelsen er forsigtigt anslået: Potentiale for Legeskolens læringskoncept baseret på ITP markedet i England og USA Marked Princip Antagelse Vurdering af markedsstørrelse England Pr. capita Det engelske ITP-marked var 2,3 mia. (24,6 mia. kr.) i 266 mio. kr med en vækstrate på 21 % siden mio. indbyggere i England og 5,4 mio. i Danmark. Læringsprodukter estimeres til 10 % af markedet USA Pr. capita Det nordamerikanske ITP marked var $ 4,5 mia. eller 27,5 77 mio. kr. mia. kroner i mio. indbyggere i USA og 5,4 mio. i Danmark. Læringsprodukter estimeres til 15 % af markedet Kilde 1: Key Note Market Report, MindBranch, maj Forbrug pr. Indbygger: 492 kr. Kilde 2: The U.S Market for Infant, Toddler and Preschool Toys & Games, december Forbrug pr. indbygger: 96 kr. ITP markedet dækker legetøj, spil, og de forskellige læringsprodukter (herunder lær-at-læse produkter). Holdes disse tal op i mod danske børnefamiliernes faktiske årlige forbrug af cd er, videoer, fotofilm, spil, legetøj, hobbyartikler og bøger, der årligt andrager over kroner, vurderes børnefamiliernes købekraft til børn (0-18 år) at ligge på 1,5 mia. kr.: Årligt forbrug for husstandene: enlige med børn og 2 voksne med børn Kr. pr. husstand 2000: : :2004 Cd, videobånd, fotofilm, mv Spil legetøj, hobbyartikler Bøger I alt Kilde: Danmarks Statistik. Der er børnefamilier i Danmark. Det antages, at 50 % af familiernes forbrug på disse forbrugsgoder bruges på børnene. Vurdering af børnefamiliers købekraft: 1,5 mia. kr. Markedets vækst Legetøj udviklet til at hjælpe børn med at lære at læse ved at lære bogstavernes lyde har oplevet en anseelig vækst. Virksomheden VTech solgte Phonics A to Z i det første halvår af 1999 på det nordamerikanske marked. Konkurrenten LeapFrog forventede en stigning i omsætningen på mere end 100 procent for deres læseprodukt Hooked on Phonics, som nu er godkendt af det amerikanske undervisningsministerium til brug i skolerne. Markedet for indlæringsprodukter vokser ifølge det amerikanske brancheblad The Toy Book med mindst 50 procent i de kommende år. Dette er betydeligt hurtigere end det engelske ITP marked, der har haft en vækstrate på 21 procent siden Legeskolens forsigtige vurdering er, at markedet for indlæringsprodukter i Danmark vil vokse med 25 procent årligt: Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 7

10 Samlet markedsstørrelse DKK millioner Vækst Procent + 25 % + 25 % + 25 % Kundegrupper Den typiske privatkunde er forældre og barnets andre nære personer, såsom bedsteforældre og anden familie eller venner af familien. Den typiske virksomhedskunde er børneinstitutioner og biblioteker. Primær kundegruppe: Forældre med 0-6 årige børn Forældre er generelt blevet meget opmærksomme på deres egen rolle i deres børns udvikling og de bruger gerne mange ressourcer herpå. De er opmærksomme på, at give ordentlig kost, omsorg, hjælpe barnet til at være selvhjulpen, skabe selvværd og selvtillid hos barnet, udvikle dem fysisk gennem deltagelse i sport, og meget mere. På samme tid, hersker der bekymring om vores børn lærer det de skal i skolen. Dette holdt sammen med, at de fleste forældre ønsker at give deres børn så gode livsbetingelser som muligt, taler for at Legeskolens produkter vil have interesse for mange forældre. Eksempelvis gennemførte Parent s magazine (amerikansk forældremagasin) i 2002 en undersøgelse blandt deres læsere, der viste at 69 procent af respondenterne var very or somewhat likely to buy a baby video. Hvis forældre savner produkter, der kan hjælpe deres børn med at lære at læse på en sjov og god måde, har de et behov Legeskolen kan dække. Jeg har efterhånden talt med mange forældre og nogle bedsteforældre om den viden, der ligger bag Legeskolens koncept. De har alle som én udtrykt hvor dejligt, det ville være, hvis de kunne købe produkter, der inkorporerede denne viden. At der er et stykke vej fra interesse til køb er jeg selvfølgelig meget bevidst om. Men at idéen om at begynde en tidlig læseindlæring bliver modtaget så godt, som det lader til, overraskede mig faktisk. Der tegner sig et billede af, at Legeskolens produkter vil blive godt modtaget af denne målgruppe. Ifølge Danmarks Statistik er der børn i alderen 0-6 år (tal fra 2005). I gennemsnit fødes der 1,77 børn per familie, hvorved der fås et estimeret antal børnefamilier på i alt børnefamilier. Det faktiske antal børnefamilier med børn i alderen 0-6 år vil derfor være højere. En tilsvarende beregning for år 2010, 2020 og 2030 giver et estimat for antallet af børnefamilier: Estimeret antal børnefamilier Antal børn Gennemsnitligt antal børn i en børnefamilie 1,77 1,77 1,77 1,77 Estimeret antal børnefamilier Kilde: Danmarks Statistik, faktiske antal børn i 2005 og befolkningsfremskrivning. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 8

11 Samtidig er børnenes bedsteforældre en selvstændig og købestærk kundegruppe. De er dog ikke medtaget som selvstændig kundegruppe i salgsprognosen, da den enkelte børnefamilie næppe ønsker mere end ét eksemplar af hvert produkt. Hertil kan lægges udlandsdanskere med børn i alderen 0-6. Denne gruppe må forventes at have en særlig interesse i at kunne tilbyde deres børn lær-at-læse materiale på dansk. Det specifikke antal af udlandsdanskere med børn i aldersgruppen findes ikke opgjort og er derfor ikke medregnet i salgsprognosen. Sekundær kundegruppe: Børneinstitutioner I 2005 er der børneinstitutioner i Danmark (kilde: KrakMarkedsData). En del institutioner arbejder allerede med at synliggøre skriftsproget. Hvor mange findes ikke opgjort. Der er tillige i kommunalt regi igangsat en række projekter, der skal hjælpe børnene med en tidlig læsetilegnelse. Der vil derfor være en del børnehaver, hvor Legeskolens Læsestart vil blive opfattet som en hjælp i deres nuværende bestræbelser. På den anden side, må visse børneinstitutionerne formodes at være kritiske overfor dét, at skulle lære børn at læse, da der blandt pædagoger findes en holdning om, at læsning er en sag for skolen. Men nye vinde blæser: Regeringen vedtog, at pr. 1. august 2004 skal alle børneinstitutioner skal udarbejde årlige pædagogiske læreplaner. Det ene af de i alt seks fokuspunkter omhandler sprogtilegnelse, herunder også skriftsproget. Tertiær kundegruppe: Børnebiblioteker Børnebibliotekerne anses ikke som en primær kundegruppe, da afsætningen i antal solgte enheder til denne gruppe forventes at være lav. Til gengæld anses bibliotekerne som et godt udstillingsvindue for Legeskolen, hvorfor de stadig er interessante som målgruppe. I 2005 er der 224 hovedbiblioteker i Danmark og i alt biblioteksbetjente institutioner. Heraf er 696 børnebiblioteker (kilde: Biblioteksstyrelsen). Kulturministeriet støtter blandt andet finansielt en Læselyst -kampagne, som er et samarbejde mellem biblioteker og børneinstitutioner om at fremme børns læselyst. Realistisk antal kunder Produkterne er, som tidligere beskrevet, opdelt i fire faser med tilhørende produkter til forskellige aldersgrupper. Populationen inden for hver aldersgruppe er: Antal børn og estimeret antal børnefamilier i 2005 Aldersklasse Antal børn Estimeret antal børnefamilier 0-2 år = år = år = år = Antal børneinstitutioner = Antal børnebiblioteker = 696 Det realistiske antal kunder er derfor baseret på et skøn over hvor stor en del af populationen inden for de forskellige produkter, der kan tænkes at blive kunder inden for en treårs periode. Det anslås generelt, at markedsandelen bliver 2 procent i år 1, 2½ procent i år 2 og 3 procent Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 9

12 i år 3. Holder forudsætningerne vil det realistiske antal kunder for det første produkt i hver produkttype se således ud, jf. salgsbudget i vedlagte Budget : Realistisk antal kunder Produkter/ antal kunder År 1 (2%) År 2 (2,5%) År 3 (3%) DVD Ordbog Ordkort om hjemmet vers Ordkort om hjemmet vers Opdagelseskort Memory spil Personlige bøger (Bøger om mig) Legebøger Læs-let bøger Skattekiste med blanke ordkort Blanke ordkort Der bliver produceret et antal produkter inden for hver produktkategori, hvor det er forudsat at salget af samme produkttype til den samme kundegruppe er faldende. Eksempelvis antages det, at 100 procent køber den første DVD, af disse køber 80 procent DVD nummer to, DVD nummer tre købes af 70 procent af den originale kundegruppe, osv. Det har været forsøgt, at finde salgstal på sammenlignelige produkter, men uden det store held. Dette skyldes dels, at en del af produkterne ikke er set før, men også at forlagene ikke har ønsket at oplyse deres salgstal. Følgende pejlemærker er fundet: Halfdan Rasmussens bog Halfdans ABC er solgt i mere end eksemplarer. Pc-spillet Pixeline har med sine 10 titler solgt mere end eksemplarer i Danmark. Først i september 2005 udkom det seneste skud på stammen Pixelines skolehjælp, som er det første deciderede læringsspil i serien. De belyser de fire områder naturfag, dansk, matematik og engelsk (kilde: forældremagasinet Tidens Børn, nr. 5, september 2005). Konkurrence Skal markedet for læseindlæringskoncepter og -produkter analyseres er det nødvendigt, at dele det op til børn i førskolealderen og til børn i skolealderen. Det danske marked for læseindlæring til børn i skolealderen De etablerede bogforlag har godt fat i markedet til skolerne, som specielt Gyldendal har sat sig på. De etablerede skolebogsforlag har skolerne som kundegruppe og har endnu ikke forsøgt i særligt omfang at sælge direkte til forældre eller børnehaver. Det må dog forventes, at dette vil ændre sig. Markedet for danske læseindlæringskoncepter til børn i førskolealderen Markedet er endnu ikke modent, og der er pt. ganske få konkurrenter ud over spilproducenterne, hvis primære kunder er forældre og primære forbrugere er børn i skolealderen. Konkurrenterne er små og ingen kan siges at dominere markedet. I de kommende år vil branchen ekspandere og der vil komme en lang række virksomheder, som arbejder med børn og indlæring. Spilproducenterne har udvidet deres forretning med ABC- og lær-at-læse-spil, hvor Studio 1-3 (Pixeline), Levende Bøger, Erlandsen Media Publishing (Børnenes ordbog) og Ivanoff (Jeg vil Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 10

13 læse med Magnus & Myggen) er de mest markante. De bygger uden undtagelse på ABCteknikken (bottom-up) og sælges til børnefamilier med børn på typisk fire til syv år. Internetbutikken og forlaget ABC-leg (www.abc-leg.dk) forhandler en række eksisterende læringsprodukter, der skal styrke barnets sproglige udvikling og har produceret en DVD og tre pc-spil, der skal øve ordgenkendelsen (bygger på top-down traditionen). Samlet set forsøger de at tilbyde forældre produkter, der kan styrke deres børns evne til at lære at læse, om end deres egenproducerede produkter, efter Legeskolens mening, ikke er gode. Markedet for amerikanske indlæringskoncepter til børn i førskolealderen Markedet har nået en markant vækstfase siden opstarten i 1996 (der spås om en vækstrate på 50 procent). Der er efterhånden mange konkurrenter, bl.a.: Disneys Baby Einstein producerer DVD er, bøger og ordkort med fokus på top-down læseindlæringstraditionen, men har primært fokus på at introducere kunst og musik for de små børn Baby Bumblebee producerer bl.a. DVD er og ordkort med fokus på top-down læseindlæring Your Baby can read DVD er producers og sælges af The Infant Learning Company, som fokuserer på top-down læseindlæring og introduktion af enkle sprogregler LeapFrog og VTech, der fokuserer på teknologibaserede produkter og, ser det ud til, primært bygger på bottom-up traditionen (ABC eller phonics) samt BabyGenius, SoSmart og BrainyBaby m.fl. Heraf er VTech og Baby Einstein, som de eneste, repræsenteret i Danmark. De udenlandske producenter af lær-ord DVD er mm har endnu ikke markedsført sig i Danmark, om end det må forventes at ske på sigt. Deres produkter skal oversættes til dansk for at være egnet til det danske marked. Legeskolen i forhold til konkurrenterne Legeskolens koncept og produkter er unikke i forhold til konkurrenternes i det de bygger på: En kombination af sprog- og hjerneforskning En samtidig stimulering af hjernens to læseruter og ikke kun den ene. Stort set alle danske producenter følger den traditionelle ABC indlæringsmetode, mens mange af de udenlandske DVD producenter udelukkende fokuserer på top-down læseindlæring. Ingen tilbyder et helt udviklingsforløb for børn i alderen 0-6 år. Deres produkter er enkeltstående eller en del af en serie, men giver ikke børnene det udviklingsforløb, der er kendetegnende ved Legeskolens Indlæring fokuseret på de 0-6 årige med de krav, det stiller Produkterne handler om dét børnenes interesserer sig for og er ikke konstrueret ud fra diverse læseteoretiske synsvinkler, der nemt indebærer at barnet taber interessen for det læste. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 11

14 Brancheanalyse Den branche, der beskrives nedenfor omfatter salg af danske læseindlæringsprodukter til børn i førskolealderen: Nye aktører Udenlandske producenter Video on Demand Nye platforme Mediakoncerner og bogforlag Potentielle leverandører Direkte konkurrenter Kanaler Købere Forbrugere Udenlandske producenter af Læringskoncepter Forlag Forhandlere Boghandlere Supermarkeder Internetbutikker Børneforretninger Forældre Børnehaver og vuggestuer Slægtninge Børnebiblioteker Børn og forældre Børn og pædagoger Substitutter Indlæring PC-spil Teknologibaserede bøger (VTech) Børnecomputere Brugertid Andre bøger Film Spil Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 12

15 Markedsstrategi Legeskolens strategi med henblik på at opnå høj profitabilitet på markedet fremgår af følgende figur: Produkter Drift Marked Egne produkter Udvikle unikke egne produkter Optimerede til små børn Høj kvalitet Positionering af varemærke Lokalisere andres produkter Udnytte gode eksisterende produkter Selektiv kvalitetslinje Høj kvalitet Høj omsætning pr. titel bærer markedsføring Hurtigere end store traditionelle forlag Fri for konventionel tankegang Mål Aktiv markedsføring Dagens lokale aktører er svage i markedsføringen. Satse på massiv PR-indsats, online markedsføring (søgemaskineoptimering, Google Adwords, mm.), online community samt personaliseret 1-1 kommunikation Eget varemærke Gøre det let for kunden at vælge Dominerende i nichemarkedet Kan imødegå konkurrence Stordriftsfordele Fleksibel og søgende Forfine og udvikle produkter og markedsføring. Ingen The Legeskolen way Tilfredse og loyale kunder Høj andel af genkøb Viral markedsføring Produktstrategi En vigtig del af Legeskolens produktstrategi er, at produkterne er sjove at arbejde og lege med. Det skal dels være gode historier, men ligeså vigtigt er det at forældrene og børneinstitutionerne hurtigt kan se resultater om end det blot er glade ansigter. Det var oprindeligt hensigten at have produkter fra alle fire trin klar ved lanceringen af Legeskolen for at kunne vise hele Legeskolens læseforløb. På grund af de store økonomiske krav dette stiller, vælger Legeskolen et produktionsforløb, der kan finansieres for xxx kr. i driftskredit og xxx kroner i ekstern finansiering. Det første år planlægger Legeskolen at tilbyde markedet fire produktlinier med i alt 8 produkter. Produktionsplanen er fjernet af konkurrencemæssige årsager... Prispolitik Legeskolens produkter skal prismæssigt kunne sammenlignes med andre produkter i samme kategori. En DVD koster typisk mellem 99 og 250 kroner, en billedbog koster typisk mellem 40 og 250 kroner, og en børnebog koster typisk mellem 100 og 250 kroner. Priserne på: Legeskolens produkter er p.t. prissat til: (Fjernet af konkurrencemæssige årsager) Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 13

16 Salgsstrategi Internettet som salgskanal Udbredelsen af internettet er stor i Danmark, og godt 88 procent af befolkningen har adgang til internettet (kilde: formanden for Dansk Internethandel (FDIH) Claus Hjorting). Ifølge Claus Hjorting er internethandlen steget med 40 procent sidste år. I år forventes der, at blive solgt varer i Danmark for over 19 mia. kroner ud af en samlet detailomsætning på 246 mia. kroner. Han forventer, at e-handlen vil stige meget kraftigt med en fordobling de næste fem år (kilde: Berlingske Tidende, Danskerne er vilde med netshopping, den 19. oktober 2005). En helt ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet ACNielsen viser, at danskerne er de tredje flittigste shoppere på internettet i Europa, kun overgået af Tyskland og Storbritannien. (kilde: ACNielsen interview med forbrugere i 38 lande foretaget over én måned i september/ oktober 2005). Bøger er det produkt i verden, der bliver solgt mest af på internettet. Dog ikke i Danmark, hvor forbrugerne foretrækker at købe computer-hardware, DVD er, tøj og billetter til koncerter og biografer. Ifølge souschef i Danmarks største e-boghandel saxo.com, Kim Holmgaard, skyldes det, at Danmark har et fintmasket net af boghandlere. Det lave internetsalg af bøger i Danmark kan formentlig tilskrives forlagenes traditionelle valg af boghandlere som primær afsætningskanal frem for forbrugernes præference for salgssted. Bøger fordelt på salgskanaler: Opgjort i procent af omsætningen Boghandel 56 % 56 % Supermarkeder, kiosker, mv. 7 % 8 % Postordre, internet, direkte salg til skoler og foreninger 13 % 12 % Bogklubsalg, direkte 23 % 21 % Eksport 1 % 2 % Kilde: Forlagsstatistikkerne for 2003 og 2004 for 27 medlemsforeninger. Godt syv procent af det danske bogsalg foregår i dag over nettet mod 18 procent i Sverige. Kim Holmgaard forventer alligevel at omsætningen vil stige med 200 procent i forhold til året før til godt 35 mio. kroner (kilde: Berlingske Tidende, Danskerne er vilde med netshopping, den 19. oktober 2005). Flere internetboghandlere har fremført, at bogsalg over internettet erfaringsmæssigt har vist sig at forøge det samlede bogmarked. Internettet får fat i helt nye målgrupper, som ellers ikke ville besøge en boghandel (kilde: Konkurrencestyrelsens debatoplæg Bogbranchens erhvervsvilkår, 1999). Salg af Legeskolens produkter gennem er et bevidst strategisk valg og beror primært på, at webløsningen er et vigtigt led i at skabe top-of-mind hos forbrugerne. Samtidigt bygger Legeskolens produkter på et helt udviklingsforløb og det kræver jævnlig kontakt med forbrugerne for at sikre et kontinuerligt salg til dem. Denne kontakt kan i stor udstrækning opnås gennem webløsningen, så længe brugerne oplever en værdi i at besøge den. Køber kunderne i stedet gennem detailhandlen, mistes eller begrænses Legeskolens mulighed for kontakt, hvorved yderligere salg bliver både sværere og dyrere. Detailhandlen vil altså ikke blive aktivt opsøgt, da udgifterne forbundet hermed er bedre brugt på at brande Legeskolen. som salgskanal og online community Legeskolens produkter skal ikke ses som enkeltstående og individuelle produkter, men som en del af et forløb. Det er derfor vigtigt, at etablere en salgskanal, der kan animere Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 14

17 forbrugerne til at følge forløbet med de tilhørende produkter. Derfor er websitet et så vigtigt redskab. Samtidigt er den store fordel ved et website at det altid er åbent, hvilket er en positiv faktor for mange travle småbørnsforældre og pædagoger. Det første de besøgende møder på websitet er et tilbud om råd til hvordan de kan hjælpe deres børn lære at læse. De besøgende vælger mellem en række udsagn og modtager efterfølgende en personaliseret med skræddersyede råd.... Websitet bliver opbygget så der er en glidende overgang mellem viden om børns læseindlæring og indbydende præsentationer af produkterne suppleret med gode råd og praktiske tips om hvordan man kan hjælpe sit barn lære at læse. Troværdigheden underbygges af dels af vidensformidling om børns hjerner og sprogindlæring forfattet af Legeskolen og på artikler skrevet af medlemmer af Advisory Board o.a. Der vil også være udtalelser/interview med en sprogforsker, en hjerneforsker, en dansklærer, en børnehaveleder og evt. en politiker om hvorfor det er en god idé, at lære børn at læse tidligere end vi traditionelt gør. Hvert produkt bliver præsenteret med store billeder, hvor det ikke kun er forsiden, der vises, men også indholdet. Der vil senere blive gjort brug af videoklip til at præsentere produkterne og hvad man kan gøre når f.eks. ordbogen er lukket under devisen det at lære behøver ikke at slutte, når bogen er lukket. Ved hver produkttype vil der blive mulighed for at brugerne kan give hinanden gode råd. Denne funktionalitet er en inspiration fra Bonapartes måde at præsentere sine produkter på. På websitet kan man tilmelde sig et e-nyhedsbrev, som i høj grad baseres på viden og råd til brugerne og selvfølgelig en præsentation af nye produkter. Wesitet giver brugerne adgang til et online community, hvor forældre og børneinstitutioner kan udveksle erfaringer med at lære deres børn at læse. Grupperne inddeles efter børnenes alder eller læseniveau. Legeskolen vil være meget aktiv i dette forum. Websitet vil også indeholde et skriveværksted, hvor de voksne sammen med barnet kan skrive et brev, en besked, en invitation til fødselsdag, mv., som printes ud med store bogstaver vist i lav raster med tegnepile på. Nu kan barnet selv tegne ovenpå bogstaverne, hvormed de selv har skrevet teksten. Dette er dels med til at fremme børnenes læseindlæring, men er i høj grad også med til at tiltrække besøgende. Markedsføringsstrategi Markedsføring af Legeskolen skal skabe kendskab, stimulere salg og fastholde brugere af Legeskolens produkter og website. Legeskolens markedsføringsstrategi bygger på en bred PRindsats overfor både online og printmedier, mens markedsføringen primært bygger på online kommunikation. PR-indsatsen handler i høj grad om at skabe opmærksomhed og kendskab til Legeskolens koncept, mens markedsføringen skal føre til salg via Forudsætningerne for at skabe virkningsfuld kommunikation er i det mindste til stede: det er en nyhed nyheden har et reelt nyskabende og positivt indhold der er god timing i forhold til de aktuelle pædagogiske og politiske fokuspunkter. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 15

18 Markedsføringsstrategien bygger på at føre målgruppen fra at være uvidende om Legeskolens eksistens og frem til at blive loyale kunder. I tal ser forløbet således ud for år 1: fjernet af konkurrencemæssige årsager Nedenstående skitse viser i hovedtræk de aktiviteter, der skal tages i brug for at få og beholde kunderne: Kommunikationsmålgrupper Kommunikationsaktiviteter Formål: Udbrede kendskab og interesse Ubekendte PR-indsats: Artikler og indslag i radio og TV, - Alle børnefamilier med 0-6 årige børn dag- og fagblade, forældremagasiner, onlinemedier, samt regional- og lokalmedier. - Alle bedsteforældre, familie og venner - Alle børnehaver og vuggestuer Søgemaskineoptimering: Legeskole artikler - Alle børnebiblioteker baseret på populære søgeord og partnerlinks. (=100% af målgruppen) Google Adwords: Købe links med høj placering Rich Media banner: visuelt budskab og historie Senere messedeltagelse Bestræbe på at ingen i de respektive målgrupper, bevæger sig opad i trekanten Bekendte Folk ( -adresser) som Legeskolen har accept til at kontakte (=5% af målgruppen) Købere Test -kunder, der køber 1-3 produkter (=3% af målgruppe) Kunder Overbeviste test - kunder (=2%) Formål: Etablere kontakt (permission marketing) Nyhedsbrev og personlig rådgivning: Personalisere og automatiseret 1 til 1 kommunikation baseret på modtagerens oplyste profil. Evt. vareprøver og/eller salgsmateriale i BabyBox. Formål: Sælge første produkt(er) Indbygget markedsføring: Henvisning til relaterede produkter og produkter i samme produktserie. PR på brugerne: forældre og -børnehaver: Følge dem i samarbejde med et forældremagasin. Formål: Fastholde interesse og skabe loyale kunder Involvere kunder i produktudvikling: Feedback på hvilke emner, der interesserer deres børn, udvikle produkter hertil og evt. dedikere dem til forældrene. Testimonials: Kundernes erfaringer og råd til andre, erfaringer fra projekter og børnehaver. Figuren uddybes i det følgende: Pressestrategi Pressestrategien har to målsætninger; at skabe et godt omdømme og udbrede kendskab, samt være parat til at håndtere potentiel kritik af Legeskolens koncept og budskaber: 1. Omdømme og kendskab: At skabe en position som en troværdig, top-of-mind leverandør af indlæringsprodukter til børn i Danmark At sikre konkret efterspørgsel efter produkter leveret af Legeskolen At sikre en opfattelse af Legeskolen som en troværdig videnstung virksomhed med fokus på løsninger, der øger børns indlæringsevne. I det danske mediebillede er der en række positioner Legeskolen vil forsøge at tage: Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 16

19 Position 1 Den troværdige virksomhed Position 2 Troværdig leverandør af viden Position 3 Den konstruktive spiller Position 4 Interessant iværksætter Alle konkrete PR-vinkler skal underbygge én eller flere af de fire mediemæssige positioner, hvis de skal fortælles Position 1: Et stærkt og troværdigt selskab Først med det bedste: Innovation kombineret med kvalitet - løbende positionering af selskabet ift. markedsposition Den professionelle virksomhed: Udviklingen af virksomheden med faglige eksperter bagved, perspektiver på udvikling af indlæringsmarkedet i Danmark (og udlandet) Position 2: Troværdig leverandør af holdninger til og viden om børns læseindlæring Belys børns læseindlæring: Danske børns nuværende dårlige læseevner, fortidens og nutidens fokus på ensidig stimulering af hjernens éne ud af to læseruter, forældre er børnenes første og bedste lærer, erfaringer med tidlig læseindlæring fra ind- og udland, tidligt er det bedste tidspunkt at begynde på. Gode råd og viden om hvordan børn kan tilegne sig læsning på en god og sjov måde sammen med deres forældre, bedsteforældre, pædagoger, m.fl.: Gode råd alt efter alder og interesser. Opgør med børn-må-ikke-lære-noget-før-skolen-skrækken: Tag ansvar for dit barns indlæring det er sjovt at lære børnene er sultne efter læring forældre er de bedste lærere. Position 3: En konstruktiv, seriøs, veldokumenteret og velargumenteret bidragyder ved debat om børns læseindlæring i Danmark Samarbejde med forældre og børneinstitutioner bl.a. gennem mediedækkede læseindlæringsforløb med forældre og børnehaver og workshops i det ganske land Systematisk kontakt til 3-parts aktører/eksperter, som kan understøtte de konkrete ønsker om tidligere og bedre læring for de små børn (sprogforskere, hjerneforskere, DPU, BUBL, lærerforeninger, forældreforeninger, m.fl. ) Politikernes sparringspartner ved debat og politisk fokus på børns (læse-) indlæring, børneinstitutioners rolle og uddannelsespolitikken i Danmark kontakt og bidrag med ideer til de politiske ordførere på området Position 4: Interessant iværksætter Kvindelig iværksætter (kvindeportræt) Innovativ iværksætter (koncept) Personlige iværksætter-råd Legeskolen skal positioneres dels som en vidensressource i forhold til læseindlæring og dels som en løsning på et behov. Vinklerne vil følge tre spor; Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 17

20 Faktuelt baserede vinkler, der bygger på det samfundsmæssige aspekt ved så mange dårlige læsere, manglerne ved den traditionelle ABC-metode og det optimale tidspunkt for læseindlæring/læsestart. Primære medier er nyhedsmedier, herunder dagblade, radio og tv, og fagmedier. Løsningsbaserede vinkler, der bygger råd og praktiske erfaringer (bl.a. testimonial artikler om Legeskolens test-forældre og test-børnehaver) om hvordan man som forældre eller børneinstitution kan øge børns læseindlæring. Primære medier er online og printbaserede forældremagasiner, fagmedier og dagblade. Iværksætter-artikler, der blandt andet baseres på kvinder som iværksættere, stigende tendenser til iværksætteri og iværksætteres forhold. Presseplanen vil løbende blive justeret. For nu kan en realistisk presseplan se således ud (måned 1 er lanceringsmåneden, ikke selskabsstart, der ligger fire måneder før): 6 måneders presseplan Måned 1 Måned 2 Måned 3 Måned 4 Måned 5 Måned 6 Lancering af Legeskolen. Medier: bred dækning med forskellige vinkler jf. positioneringer Start på artikelserie, hvor en række forældre lærer deres børn at læse. Familierne følges. Medie: solo til Vores Børn eller Vi forældre Opstart af Workshop Opfølgning samarbejde på bibliotek på artikelserie med testbørnehaver. Medie: lokale med forældre og Løbende Lancering af Løbende børn Medier: lokale PR-aktiviteter nye produkter. PR-aktiviteter medier og fagblade (fx BUBL) Medie: Forældremagasiner Kontinuerligt: indspark og kommentarer til den løbende debat samt produkt PR Medie: Forældremagasin Iværksætterhistorie Medier: Dagblade og Iværksætteren Legeskolen forventer, at afholde foredrag/workshops på biblioteker og/eller børnehaver med det primære formål at opnå pressedækning i de lokale og regionale medier. Det overvejes, at udgive en bog med arbejdstitlen Lad dit barn lære at læse. Bogen er tænkt som en praktisk vejledning til voksne om hvordan de kan lære deres børn at læse. Bogens vigtigste formål er, at understøtte positioneringen af Legeskolen. Bogen skal derfor sælges gennem så mange salgskanaler som muligt, herunder boghandlere, supermarkeder, og eventuelt børneudstyrsforretninger. Bogen vil have flere bidragsydere end Legeskolens stifter. 2. Beredskab: Et presseberedskab skal udarbejdes, så Legeskolen er i stand til: at kunne vurdere den mediemæssige risiko ved de projekter, virksomheden er involveret i at kunne styre uden om dårlig medieomtale eller hvis det er uundgåeligt at bruge den konstruktivt at have svar på rede hånd, hvis der generelt skulle komme negativ fokus på virksomheden Medier Fortroligt... Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 18

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet MEDIEKIT 2014 Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet Fremvisning... 2 Priser... 3 Affiliate annoncører

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt 1 Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt Indholdsfortegnelse Indledende research... 2 Projektforslagets mål... 3 Målgruppe... 3 Målgruppebeskrivelse... 3 Kendskabsgrad hos målgruppen...

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell. Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.dk/blog/nyhedsbrev 15 Online Marketingtips i 2015 Martin Skøtt, Online Marketingchef,

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

> Et unikt medieoverblik.

> Et unikt medieoverblik. Et unikt medieoverblik. Mini-præsentation > Giv dit medie optimal opmærksomhed! Vær repræsenteret på Fagbladsguiden.dk - professionelle medieportal med 700 fagblade > En professionel medieportal indenfor

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

S E O d a n d O M a i n Maj 2012

S E O d a n d O M a i n Maj 2012 Maj 2012 SEO pakke 3 Sådan bestiller du 3 aparte 4 apartes SEO pakke 4 Wiseo 5 Wiseos SEO pakke 5 2 DanDomain SEO pakke DanDomain har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet en SEO pakke til dig

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere