Forretningsplan for Legeskolen Revideret udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for Legeskolen Revideret udgave"

Transkript

1 Forretningsplan for Legeskolen Revideret udgave Fortroligt materiale Denne forretningsplan er fortrolig. Forretningsidéen i sig selv eller information fra denne beskrivelse må ikke udnyttes, reproduceres eller gøres tilgængelig for tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra Legeskolen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Forretningsidé Ledelse Markedsføringsplan Forretningssystem og organisation Gennemførelsesplan Kapitalbehov og finansiering Succeskriterier og risici Bilag: 1. Curriculum Vitae for Elisabeth Due 2. Oversigt over antal kunder samt dækningsbidrag fordelt på produktgrupper 3. Budgetter 4. Bagom Legeskolen, der beskriver forskningen bag Legeskolens koncept, selve konceptet og viser produkternes konkrete udformning samt hvordan de kan lære børn at læse. Kontor Legeskolen, Kragevej 2C, 2900 Hellerup, Telefon Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due

3 1. Sammenfatning Baggrund: Alt for mange danske børn har svært ved at lære at læse og for manges tilfælde lærer de aldrig at læse godt nok til at kunne tage en uddannelse ud over folkeskolen. Det er bekymrende, da meget få jobs i dag kan bestrides uden evnen til at kunne forstå det man læser og at viden i stor udstrækning erhverves ved at læse sig til den. Danske og udenlandske erfaringer viser imidlertid, at en tidlig og legende indføring i vores skriftlige univers naturligt øger barnets evne til at lære at læse. Specielt USA, England og New Zealand fokuserer på at øge børnenes muligheder for at lære at læse gennem en tidlig indsats, og der er derfor mange både forretningsmæssige og offentlige initiativer i gang. I Danmark har problemet fået både politisk og pædagogisk bevågenhed. Forretningsidé og målsætning: Legeskolens forretningsidé er under eget varemærke at udgive og markedsføre lær-at-læse produkter til børn i alderen fire måneder til seks år på i første omgang - det danske marked. Salgskanalen bliver et e-commerce løsning med viden og rådgivning vægtet højt. De primære målgrupper er forældre og børneinstitutioner, som tilbydes et lær-at-læse forløb for børnene, der fordeler sig over fire trin. Målsætningen er, at Legeskolen skal være den største udgiver af lær-at-læse-produkter i Danmark. Sortimentet skal indeholde både egenproducerede og lokalt tilpassede importerede produkter. Visionen er på længere sigt, at... Koncept og produkter: I Legeskolens koncept kombineres småbørnspædagogik med viden om børns hjerner og hvordan de lærer at læse. Det er Legeskolens hensigt at gøre det nemt og sjovt for børn at lære at læse ved at gøre brug af legen og børnenes egne interesser. Som den eneste på markedet bygger Legeskolen sine produkter på at give børnene et kickstart til læsningen. Produkterne er DVD er, forskellige slags bøger og ordkort, som er afstemt børnenes alder og interesser. Sortimentet kan udvides med lærende pc-spil og teknologibaserede bøger. På det faglige plan er koncept og produkter verificeret af fagfolk inden for sprogforskning og hjerneforskning. De siger enstemmigt, at konceptet vil virke og alle har vist begejstring for måden at kombinere viden og forskning inden for deres felt i et praktiserbart koncept. Markedet og fremtidsudsigter: I dag er markedet for danske lær-at-læse produkter skræddersyet til børn under seks år yderst begrænset og der findes ingen danske produkter, der kan sammenlignes med Legeskolens. Markedets størrelse vurderes til at ligge mellem 47 og 70 millioner kroner i 2006 (om end det er baseret på faktiske omsætningstal fra 2004). Med en vækstrate på 25 procent vil markedsstørrelsen i 2009 ligge mellem 92 og 136 millioner kroner. Legeskolens resultat forventes... Risici: Fortroligt... Virksomhed: Virksomheden består af Elisabeth Due, der udover at have udviklet Legeskolens koncept og produkter, er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse, har otte års erfaring med public relations og integreret kommunikation (PR, markedsføring, grafisk produktion) og er mor til to små børn. Der tilknyttes en række kompetencer på freelancebasis. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 1

4 2. Forretningsidé Indledning Som mor til to små børn, hvoraf den ene snart skal begynde i skolen, blev jeg ansporet af Pisa-undersøgelsernes kedelige resultater til at sætte mig ind i hvordan børn lærer at læse. Mine efterhånden omfattende undersøgelser efterlod mig med den overbevisning, at det er en stor fordel at introducere børnene for vores skriftsprog i god tid før de begynder i skolen. Midlet er ikke en skole før skolen, men en nænsom stimulering af børns læseindlæring gennem glæde og leg. Metoden er i bund og grund uhyre enkel: det handler om også, at lade vores børn se og bruge skriftsproget efter devisen hvad skriften er for øjet, er talen for øret. Gennem Legeskolens produkter bliver børnene gjort fortrolige med vores sprog i skrift og tale, og vil som minimum få en kickstart til skolens senere læseindlæring. Både danske og udenlandske erfaringer viser, at en tidlig og legende indføring i vores skriftlige univers naturligt øger barnets evne til at lære at læse. Det er vigtigt, at understrege, at Legeskolens måde at lære børn at læse på ikke er et alternativ til skolens, men et givtigt og for nogle essentielt forstadium hertil. Hensigten med Legeskolen er ikke at pace vores børn eller gøre de voksne mere ambitiøse på deres børns vegne. Formålet er alene at udnytte den viden, vi har i dag til at gøre det lettere at lære at læse og dermed formindske nogle af de problemer med at læse, alt for mange børn får i deres senere skoleforløb. Aktuel situation De store internationale undersøgelser, ESA- og Pisa-undersøgelserne, har vist, at alt for mange danske børns læseevner er for ringe: Børn i 3. klasse læser på niveau med børn i lande som Trinidad, Tobago og Venezuela Hver sjette (18-20 procent) 15-årige barn i 9. klasse læser uden tekstforståelse 25 procent af eleverne på efterskoler læser uden tekstforståelse Selvom læse-undersøgelsernes kedelige resultater kom som en overraskelse for mange, har det dog altid været erkendt i skolen, at en del af børnene aldrig ville lære at læse med fuld tekstforståelse. Tidligere var det heller ikke det store problem for der var arbejde at få, hvor det ikke var nødvendigt at kunne læse. Det er sjældent tilfældet i dag. Det er én af grundene til, at problemet har opnået politisk bevågenhed. Danske børns ringe læseevner uddybes nærmere i Bagom Legeskolen, der blandt andet også beskriver konceptet, forskningen bag, og produkterne i detalje. Instituttet for fremtidsforskning har udarbejdet en række megatrends, som ganske godt beskriver tendenser, der har relation til Legeskolens bæredygtighed i forhold til konceptet (kilde: Copenhagen Institute for Futures Studies, Gentofte mod år 2010, Megatrends): Befolkningsudviklingen viser, at der er en større tendens til enebørn og dermed ønskebørn og projektbørn. Forældrene bliver generelt ældre og vil i kraft af større uddannelse stille højere krav til pædagogik på børneinstitutionerne og tilegnelse af færdigheder i skolen. Vidensamfundet betyder, at viden er blevet den vigtigste ressource og læring den vigtigste proces. Børnenes indlæring vil tage form af stealth learning børnene lærer ved at lege og gøre og ved at være udsat for livet, ikke ved at sidde i et klasseværelse. Personlige og sociale færdigheder grundlægges i de yngste år, så en investering i disse år Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 2

5 kan betale sig på langt sigt. Nutidens forældre er generelt modstandere af at små børn skal udsættes for struktureret indlæring, men samtidigt opstår der panik hvis børnene ikke kan læse som otteårige. Individualisering. Der kan blive øget fokus på børn individuelle udviklingsbehov. Der kan ske et skift så man i stedet for at styrke børns svage sider, styrker de stærke. Forretningsidé Legeskolens forretningsidé er under eget varemærke at udgive og markedsføre lær-at-læse produkter til børn i alderen 4 måneder til seks år på i første instans - det danske marked. De primære målgrupper er forældre og børneinstitutioner, som tilbydes et lær-at-læse forløb for børnene, der fordeler sig over fire faser. Ved at tilbyde produkter af høj kvalitet på forskellige medier, er det Legeskolens hensigt at højne børnenes evne til at lære at læse. Legeskolens forretningsmodel baseres på et stærkt koncept, der sælges via personligt salg og en e-commerce løsning, der vægter viden og gode råd om læsning på niveau med salg af produkter. Webløsningen bygges op, så der er interaktion mellem produkter og viden. Dette har to årsager: 1) Forældre og pædagoger har både brug for praktiske råd om hvordan de skal gribe en legende læseindlæring an og (for dem, der vil fordybe sig) høste viden om børns hjerner, sprogindlæring og pædagogik 2) Lær-at-læse forløbet er delt i trin med hver sine tilhørende produkter og der vil derfor være behov for at have jævnlig kontakt med kunderne for at fremme salget. Vision Det er Legeskolens vision, at udvikle læringsmateriale til børn og dermed give dem evnen til nemt og legende at tilegne sig ny læring til gavn og glæde for resten af deres liv. Legeskolen sigter på at fremme læseindlæring i børneinstitutioner og øge interessen for indlæring i hjemmene. Mål Legeskolen skal være den største og mest seriøse udgiver af lær-at-læse-produkter til børn i alderen 0-6 år, regnet i salg. Sortimentet skal indeholde både egenproducerede og lokalt tilpassede importerede produkter, hvis de lever op til Legeskolens krav. Konceptet og produkterne skal markedsføres på det danske marked... Koncept Legeskolens Læsestart er et samlet læseudviklingsforløb, der har til formål at: gøre børn fortrolige med skriftsproget og styrke deres bevidsthed om sprog give børn et større ordforråd skriftligt og mundtligt give børn positive forventninger til dét at kunne læse give børn tidlige, gode læseoplevelser Med lær-at-læse serien Legende læst vil Legeskolen gøre det nemt og sjovt for børn i alderen 4 måneder til 6 år at lære at læse. Legeskolens tilgang til læseindlæring bygger på viden hentet fra hjerneforskning, sprogforskning og småbørnspædagogik samt praktisk erfaring fra ind- og udland. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 3

6 Legeskolen har ikke udviklet sin egen læsemetode, men kombinerer viden fra to eksisterende og veldokumenterede metoder til læseindlæring, som tilsammen giver en nem og ikke mindst legende tilgang til dét at lære at læse. Denne kombination understøttes af hjerneforskningen. I Legeskolens produkter kombineres de to eksisterende skoler (benævnes som traditioner) inden for sprogforskning og læseindlæring. Herved stimuleres begge hjernens læseruter og ikke kun den ene af dem, som det oftest er tilfældet i dag. Denne tilgang gør det meget nemmere for barnet at lære at læse: Top-down traditionen bygger på at læseindlæring sker ved at præsentere barnet for hele ord, da man her mener at barnet nemmest lærer ved at opleve at ordene har en betydning altså at det mindste element ordet giver mening for barnet. Top-down traditionen stimulerer hjernens direkte læserute ved at fylde hjernens ordbilledcenter med ordbilleder. Top-down traditionen arbejder primært visuelt. Bottom-up traditionen bygger på ABC-teknikken (phonics), hvor man mener at børn kun kan lære at læse ved at lære alfabetet. Her begynder man med bogstavet som det mindste element og lærer børnene at lydere sig frem. Bottom-up traditionen bygger på at man skal kunne høre hvordan et ord staves og er altså auditiv i sin grundlæggende form. Bottom-up traditionen stimulerer hjernens indirekte læserute, som hjernen har brug for, for at kunne lære at afkode ukendte ord. ABC-teknikken alene kan ikke bruges til små børn, da hjernen først skal være så veludviklet, at den kan forstå denne meget abstrakte teknik. Legeskolens koncept bygger på tre komponenter, som illustreret med sommerfuglen: Hjerneforskning og praktisk erfaring viser blandt andet, at fundamentet for indlæring dannes i de første 6 leveår Hjernen benytter sig af to læseruter. Begge ruter kan stimuleres, hvilket gør læsning meget nemmere Skrifttype, -størrelse og farve, og opsætning af tekst og billede har stor betydning for hjernens evne til opfatte skriften Småbørnspædagogikken er bindeleddet mellem hjernen og sprogindlæring Indlæring skal ske på børnenes præmisser og i øjenhøjde med børnene. Indlæring foregår bedst i et naturligt og positivt miljø mellem det enkelte barn og de nære voksne Sprogforskning og praktisk erfaring med sprogindlæring viser blandt andet, at den traditionelle indlæringsform, ABC -teknikken (stimulerer hjernens indirekte læserute) ikke formår at lære alle børn at læse (18-20% tabes ifølge PISA) Det optimale tidspunkt at lære at læse på er i 1-4 årsalderen Tidlig sprogstimulering bruges i mange lande også i Danmark Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 4

7 Konceptets grundpiller Grundpille 1: Ekspertviden gennem fagligt Advisory Board Legeskolens produkter baseres på resultater og viden fra forskning og praktisk erfaring. Der er oprettet et uformelt samarbejde med en række eksperter, herunder: Eksperterne har verificeret Legeskolens koncept for læseindlæring. Legeskolen har i samarbejde med eksperterne forfinet produkterne, så de er optimale i forhold til viden om hjernen, sprogindlæring og pædagogik. Eksperternes involvering skal sikre produkternes kvalitet, underbygge Legeskolens troværdighed, og endelig give adgang til undersøgelser, viden og resultater fra forskning og praksis. Grundpille 2: Læring skal ske gennem barnets leg og interesser Læring skal ske gennem leg og dét børnene interesserer sig for. Legeskolens produkter vil derfor leve op til det pædagogiske grundprincip, der siger at læring skal foregå i en autentisk uformel læringssituation og i en meningsfuld kontekst. Samtidig er produkterne tematiserede, så de fanger børnenes interesse. Kombinationen leg og læring er omdrejningspunktet for Legeskolen. Legeskolen adskiller sig fra rene underholdningsprodukter uden at være synonym med decideret undervisningsmateriale. Grundpille 3: Produkterne er faseopdelte og dækker et helt udviklingsforløb Legeskolens koncept er unikt i den forstand, at barnet føres igennem et antal faser med tilhørende produkter, der - som samlet koncept - ikke er set før. Læringsmaterialet er faseopdelt, hvormed produkterne kan følge barnet fra de er spædbørn til de skal begynde i skolen. Produkter Legeskolens Læsestart er opdelt i fire trin og tilbyder tilsammen barnet et helt lær-at-læse forløb fra de første ord til hele historier. Til hver fase hører der en række produkter, der er afstemt barnets alder, hjerne og interesser. Tilsammen danner produkterne et legende og naturligt læseindlæringsforløb. Sommerfuglen og dens udvikling fra æg, til larve, til puppe og til en sommerfugl symboliserer barnets (læse-) udvikling. Af konkurrencemæssige hensyn er produktbeskrivelserne fjernet... Der er udviklet prototyper på de fleste af produkterne. At se de konkrete produkter vil give en meget bedre forståelse for produkterne end en beskrivelse på nogen måde kan. 3. Nødvendige kompetencer Elisabeth Due, som er grundlægger af Legeskolen, er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse fra Københavns Handelshøjskole (nu CBS) og har igennem de seneste otte år arbejdet med Public Relations og integreret kommunikation. Elisabeth Due har bred erfaring på det strategiske, taktiske og operationelle plan. Samtidig har Elisabeth Due stor erfaring i projektstyring (med budgetansvar) og samarbejde med forskellige samarbejdspartnere og Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 5

8 leverandører. Elisabeth Due vil stå for den overordnede koncept- og produktudvikling til nuværende og nye læringsområder samt salg og markedsføring. En velfungerende webløsning er essentiel for den skitserede forretningsmodel. Der bliver derfor tilknyttet en webmanager, som blandt andet kan sikre søgemaskineoptimeringen. De faglige kompetencer, som Legeskolens koncept bygger på, dækkes af Legeskolens Advisory Board Markedsføringsplan Markedet for produkter til børns leg og læring er i fuld gang med at udvikle sig til et langt bredere marked for produkter og services for børn. Relaterede produkter vil smelte sammen med traditionelle børneprodukter, og flere og flere produkter får et læringselement. Antallet at produkter, som virksomheder markedsfører som gode for børns udvikling, læring eller indlæring, vokser. Forældre ønsker at give deres børn de bedste muligheder for at klare sig i fremtiden, og det indebærer legetøj og produkter, som de kan lære med og af. Markedets størrelse i dag I dag er markedet for danske produkter til tidlig læseindlæring begrænset til ganske få udbydere, men vækstpotentialet er stort og branchestrukturen fordelagtig. Der findes ingen statistik, der angiver hvor stort det danske marked for et læringskoncept som Legeskolens er i dag. Der er derfor taget udgangspunkt i de delmarkeder, der kan beskrive den købekraft, der eksisterer i det danske marked for indlæringsprodukter til børn i alderen 0-6 år. Vurderes markedspotentialet ud fra den omsætning nuværende aktører har inden for segmentet børnebøger og DVD er til de 0-6 årige er markedsstørrelsen mellem 47 og 70 mio. kr. (i 2004), som følger: Potentiale for Legeskolens læringskoncept baseret på danske markedstal Delmarked Princip Antagelse Vurdering af markedsstørrelse Børnebøger Sammenligning af aktørers omsætning Omsætningen for børne- og ungdomsbøger i 2004 var 580 mio. kr.. Det anslås, at 50 % af disse er børnebøger til de 0-6 årige 290 mio. kr. DVD-film Sammenligning af aktørers omsætning Omsætningen for DVD-film i 2004 var på mio. kr.. Det anslås, at 15 % af disse er DVD-film købt til de 0-6 årige Markedets købekraft af bøger og dvd-film til de 0-6 årige udgør i alt Legeskolens markedspotentiale estimeres til % heraf 180 mio. kr. 470 mio. kr mio. kr. Kilde 1: Bogmarkedets Forlagsstatistik Den totale bogomsætning, regnet i forbrugerpriser og inkl. moms, er 3,625 mia. kr. mod 3,5 mia. kr. i Børne- og ungdomsbøgers andel er 16 % (mod 18 % i 2003). Kilde 2: Konkurrencestyrelsens Konkurrenceredegørelse Statistikken fortæller, at de danske hjem med en DVD afspiller i gennemsnit køber 12 DVD'er om året eller en hver måned. Det er mere end i England, der ellers anses for Europas mest "udviklede" marked. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 6

9 Hvis man sammenligner det engelske og det amerikanske ITP (Infant, Toddler & Preschool) marked pr. capita, får man et dansk markedspotentiale på henholdsvis 266 og 77 mio. kr., hvilket antyder at Legeskolens vurdering af markedsstørrelsen er forsigtigt anslået: Potentiale for Legeskolens læringskoncept baseret på ITP markedet i England og USA Marked Princip Antagelse Vurdering af markedsstørrelse England Pr. capita Det engelske ITP-marked var 2,3 mia. (24,6 mia. kr.) i 266 mio. kr med en vækstrate på 21 % siden mio. indbyggere i England og 5,4 mio. i Danmark. Læringsprodukter estimeres til 10 % af markedet USA Pr. capita Det nordamerikanske ITP marked var $ 4,5 mia. eller 27,5 77 mio. kr. mia. kroner i mio. indbyggere i USA og 5,4 mio. i Danmark. Læringsprodukter estimeres til 15 % af markedet Kilde 1: Key Note Market Report, MindBranch, maj Forbrug pr. Indbygger: 492 kr. Kilde 2: The U.S Market for Infant, Toddler and Preschool Toys & Games, december Forbrug pr. indbygger: 96 kr. ITP markedet dækker legetøj, spil, og de forskellige læringsprodukter (herunder lær-at-læse produkter). Holdes disse tal op i mod danske børnefamiliernes faktiske årlige forbrug af cd er, videoer, fotofilm, spil, legetøj, hobbyartikler og bøger, der årligt andrager over kroner, vurderes børnefamiliernes købekraft til børn (0-18 år) at ligge på 1,5 mia. kr.: Årligt forbrug for husstandene: enlige med børn og 2 voksne med børn Kr. pr. husstand 2000: : :2004 Cd, videobånd, fotofilm, mv Spil legetøj, hobbyartikler Bøger I alt Kilde: Danmarks Statistik. Der er børnefamilier i Danmark. Det antages, at 50 % af familiernes forbrug på disse forbrugsgoder bruges på børnene. Vurdering af børnefamiliers købekraft: 1,5 mia. kr. Markedets vækst Legetøj udviklet til at hjælpe børn med at lære at læse ved at lære bogstavernes lyde har oplevet en anseelig vækst. Virksomheden VTech solgte Phonics A to Z i det første halvår af 1999 på det nordamerikanske marked. Konkurrenten LeapFrog forventede en stigning i omsætningen på mere end 100 procent for deres læseprodukt Hooked on Phonics, som nu er godkendt af det amerikanske undervisningsministerium til brug i skolerne. Markedet for indlæringsprodukter vokser ifølge det amerikanske brancheblad The Toy Book med mindst 50 procent i de kommende år. Dette er betydeligt hurtigere end det engelske ITP marked, der har haft en vækstrate på 21 procent siden Legeskolens forsigtige vurdering er, at markedet for indlæringsprodukter i Danmark vil vokse med 25 procent årligt: Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 7

10 Samlet markedsstørrelse DKK millioner Vækst Procent + 25 % + 25 % + 25 % Kundegrupper Den typiske privatkunde er forældre og barnets andre nære personer, såsom bedsteforældre og anden familie eller venner af familien. Den typiske virksomhedskunde er børneinstitutioner og biblioteker. Primær kundegruppe: Forældre med 0-6 årige børn Forældre er generelt blevet meget opmærksomme på deres egen rolle i deres børns udvikling og de bruger gerne mange ressourcer herpå. De er opmærksomme på, at give ordentlig kost, omsorg, hjælpe barnet til at være selvhjulpen, skabe selvværd og selvtillid hos barnet, udvikle dem fysisk gennem deltagelse i sport, og meget mere. På samme tid, hersker der bekymring om vores børn lærer det de skal i skolen. Dette holdt sammen med, at de fleste forældre ønsker at give deres børn så gode livsbetingelser som muligt, taler for at Legeskolens produkter vil have interesse for mange forældre. Eksempelvis gennemførte Parent s magazine (amerikansk forældremagasin) i 2002 en undersøgelse blandt deres læsere, der viste at 69 procent af respondenterne var very or somewhat likely to buy a baby video. Hvis forældre savner produkter, der kan hjælpe deres børn med at lære at læse på en sjov og god måde, har de et behov Legeskolen kan dække. Jeg har efterhånden talt med mange forældre og nogle bedsteforældre om den viden, der ligger bag Legeskolens koncept. De har alle som én udtrykt hvor dejligt, det ville være, hvis de kunne købe produkter, der inkorporerede denne viden. At der er et stykke vej fra interesse til køb er jeg selvfølgelig meget bevidst om. Men at idéen om at begynde en tidlig læseindlæring bliver modtaget så godt, som det lader til, overraskede mig faktisk. Der tegner sig et billede af, at Legeskolens produkter vil blive godt modtaget af denne målgruppe. Ifølge Danmarks Statistik er der børn i alderen 0-6 år (tal fra 2005). I gennemsnit fødes der 1,77 børn per familie, hvorved der fås et estimeret antal børnefamilier på i alt børnefamilier. Det faktiske antal børnefamilier med børn i alderen 0-6 år vil derfor være højere. En tilsvarende beregning for år 2010, 2020 og 2030 giver et estimat for antallet af børnefamilier: Estimeret antal børnefamilier Antal børn Gennemsnitligt antal børn i en børnefamilie 1,77 1,77 1,77 1,77 Estimeret antal børnefamilier Kilde: Danmarks Statistik, faktiske antal børn i 2005 og befolkningsfremskrivning. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 8

11 Samtidig er børnenes bedsteforældre en selvstændig og købestærk kundegruppe. De er dog ikke medtaget som selvstændig kundegruppe i salgsprognosen, da den enkelte børnefamilie næppe ønsker mere end ét eksemplar af hvert produkt. Hertil kan lægges udlandsdanskere med børn i alderen 0-6. Denne gruppe må forventes at have en særlig interesse i at kunne tilbyde deres børn lær-at-læse materiale på dansk. Det specifikke antal af udlandsdanskere med børn i aldersgruppen findes ikke opgjort og er derfor ikke medregnet i salgsprognosen. Sekundær kundegruppe: Børneinstitutioner I 2005 er der børneinstitutioner i Danmark (kilde: KrakMarkedsData). En del institutioner arbejder allerede med at synliggøre skriftsproget. Hvor mange findes ikke opgjort. Der er tillige i kommunalt regi igangsat en række projekter, der skal hjælpe børnene med en tidlig læsetilegnelse. Der vil derfor være en del børnehaver, hvor Legeskolens Læsestart vil blive opfattet som en hjælp i deres nuværende bestræbelser. På den anden side, må visse børneinstitutionerne formodes at være kritiske overfor dét, at skulle lære børn at læse, da der blandt pædagoger findes en holdning om, at læsning er en sag for skolen. Men nye vinde blæser: Regeringen vedtog, at pr. 1. august 2004 skal alle børneinstitutioner skal udarbejde årlige pædagogiske læreplaner. Det ene af de i alt seks fokuspunkter omhandler sprogtilegnelse, herunder også skriftsproget. Tertiær kundegruppe: Børnebiblioteker Børnebibliotekerne anses ikke som en primær kundegruppe, da afsætningen i antal solgte enheder til denne gruppe forventes at være lav. Til gengæld anses bibliotekerne som et godt udstillingsvindue for Legeskolen, hvorfor de stadig er interessante som målgruppe. I 2005 er der 224 hovedbiblioteker i Danmark og i alt biblioteksbetjente institutioner. Heraf er 696 børnebiblioteker (kilde: Biblioteksstyrelsen). Kulturministeriet støtter blandt andet finansielt en Læselyst -kampagne, som er et samarbejde mellem biblioteker og børneinstitutioner om at fremme børns læselyst. Realistisk antal kunder Produkterne er, som tidligere beskrevet, opdelt i fire faser med tilhørende produkter til forskellige aldersgrupper. Populationen inden for hver aldersgruppe er: Antal børn og estimeret antal børnefamilier i 2005 Aldersklasse Antal børn Estimeret antal børnefamilier 0-2 år = år = år = år = Antal børneinstitutioner = Antal børnebiblioteker = 696 Det realistiske antal kunder er derfor baseret på et skøn over hvor stor en del af populationen inden for de forskellige produkter, der kan tænkes at blive kunder inden for en treårs periode. Det anslås generelt, at markedsandelen bliver 2 procent i år 1, 2½ procent i år 2 og 3 procent Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 9

12 i år 3. Holder forudsætningerne vil det realistiske antal kunder for det første produkt i hver produkttype se således ud, jf. salgsbudget i vedlagte Budget : Realistisk antal kunder Produkter/ antal kunder År 1 (2%) År 2 (2,5%) År 3 (3%) DVD Ordbog Ordkort om hjemmet vers Ordkort om hjemmet vers Opdagelseskort Memory spil Personlige bøger (Bøger om mig) Legebøger Læs-let bøger Skattekiste med blanke ordkort Blanke ordkort Der bliver produceret et antal produkter inden for hver produktkategori, hvor det er forudsat at salget af samme produkttype til den samme kundegruppe er faldende. Eksempelvis antages det, at 100 procent køber den første DVD, af disse køber 80 procent DVD nummer to, DVD nummer tre købes af 70 procent af den originale kundegruppe, osv. Det har været forsøgt, at finde salgstal på sammenlignelige produkter, men uden det store held. Dette skyldes dels, at en del af produkterne ikke er set før, men også at forlagene ikke har ønsket at oplyse deres salgstal. Følgende pejlemærker er fundet: Halfdan Rasmussens bog Halfdans ABC er solgt i mere end eksemplarer. Pc-spillet Pixeline har med sine 10 titler solgt mere end eksemplarer i Danmark. Først i september 2005 udkom det seneste skud på stammen Pixelines skolehjælp, som er det første deciderede læringsspil i serien. De belyser de fire områder naturfag, dansk, matematik og engelsk (kilde: forældremagasinet Tidens Børn, nr. 5, september 2005). Konkurrence Skal markedet for læseindlæringskoncepter og -produkter analyseres er det nødvendigt, at dele det op til børn i førskolealderen og til børn i skolealderen. Det danske marked for læseindlæring til børn i skolealderen De etablerede bogforlag har godt fat i markedet til skolerne, som specielt Gyldendal har sat sig på. De etablerede skolebogsforlag har skolerne som kundegruppe og har endnu ikke forsøgt i særligt omfang at sælge direkte til forældre eller børnehaver. Det må dog forventes, at dette vil ændre sig. Markedet for danske læseindlæringskoncepter til børn i førskolealderen Markedet er endnu ikke modent, og der er pt. ganske få konkurrenter ud over spilproducenterne, hvis primære kunder er forældre og primære forbrugere er børn i skolealderen. Konkurrenterne er små og ingen kan siges at dominere markedet. I de kommende år vil branchen ekspandere og der vil komme en lang række virksomheder, som arbejder med børn og indlæring. Spilproducenterne har udvidet deres forretning med ABC- og lær-at-læse-spil, hvor Studio 1-3 (Pixeline), Levende Bøger, Erlandsen Media Publishing (Børnenes ordbog) og Ivanoff (Jeg vil Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 10

13 læse med Magnus & Myggen) er de mest markante. De bygger uden undtagelse på ABCteknikken (bottom-up) og sælges til børnefamilier med børn på typisk fire til syv år. Internetbutikken og forlaget ABC-leg (www.abc-leg.dk) forhandler en række eksisterende læringsprodukter, der skal styrke barnets sproglige udvikling og har produceret en DVD og tre pc-spil, der skal øve ordgenkendelsen (bygger på top-down traditionen). Samlet set forsøger de at tilbyde forældre produkter, der kan styrke deres børns evne til at lære at læse, om end deres egenproducerede produkter, efter Legeskolens mening, ikke er gode. Markedet for amerikanske indlæringskoncepter til børn i førskolealderen Markedet har nået en markant vækstfase siden opstarten i 1996 (der spås om en vækstrate på 50 procent). Der er efterhånden mange konkurrenter, bl.a.: Disneys Baby Einstein producerer DVD er, bøger og ordkort med fokus på top-down læseindlæringstraditionen, men har primært fokus på at introducere kunst og musik for de små børn Baby Bumblebee producerer bl.a. DVD er og ordkort med fokus på top-down læseindlæring Your Baby can read DVD er producers og sælges af The Infant Learning Company, som fokuserer på top-down læseindlæring og introduktion af enkle sprogregler LeapFrog og VTech, der fokuserer på teknologibaserede produkter og, ser det ud til, primært bygger på bottom-up traditionen (ABC eller phonics) samt BabyGenius, SoSmart og BrainyBaby m.fl. Heraf er VTech og Baby Einstein, som de eneste, repræsenteret i Danmark. De udenlandske producenter af lær-ord DVD er mm har endnu ikke markedsført sig i Danmark, om end det må forventes at ske på sigt. Deres produkter skal oversættes til dansk for at være egnet til det danske marked. Legeskolen i forhold til konkurrenterne Legeskolens koncept og produkter er unikke i forhold til konkurrenternes i det de bygger på: En kombination af sprog- og hjerneforskning En samtidig stimulering af hjernens to læseruter og ikke kun den ene. Stort set alle danske producenter følger den traditionelle ABC indlæringsmetode, mens mange af de udenlandske DVD producenter udelukkende fokuserer på top-down læseindlæring. Ingen tilbyder et helt udviklingsforløb for børn i alderen 0-6 år. Deres produkter er enkeltstående eller en del af en serie, men giver ikke børnene det udviklingsforløb, der er kendetegnende ved Legeskolens Indlæring fokuseret på de 0-6 årige med de krav, det stiller Produkterne handler om dét børnenes interesserer sig for og er ikke konstrueret ud fra diverse læseteoretiske synsvinkler, der nemt indebærer at barnet taber interessen for det læste. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 11

14 Brancheanalyse Den branche, der beskrives nedenfor omfatter salg af danske læseindlæringsprodukter til børn i førskolealderen: Nye aktører Udenlandske producenter Video on Demand Nye platforme Mediakoncerner og bogforlag Potentielle leverandører Direkte konkurrenter Kanaler Købere Forbrugere Udenlandske producenter af Læringskoncepter Forlag Forhandlere Boghandlere Supermarkeder Internetbutikker Børneforretninger Forældre Børnehaver og vuggestuer Slægtninge Børnebiblioteker Børn og forældre Børn og pædagoger Substitutter Indlæring PC-spil Teknologibaserede bøger (VTech) Børnecomputere Brugertid Andre bøger Film Spil Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 12

15 Markedsstrategi Legeskolens strategi med henblik på at opnå høj profitabilitet på markedet fremgår af følgende figur: Produkter Drift Marked Egne produkter Udvikle unikke egne produkter Optimerede til små børn Høj kvalitet Positionering af varemærke Lokalisere andres produkter Udnytte gode eksisterende produkter Selektiv kvalitetslinje Høj kvalitet Høj omsætning pr. titel bærer markedsføring Hurtigere end store traditionelle forlag Fri for konventionel tankegang Mål Aktiv markedsføring Dagens lokale aktører er svage i markedsføringen. Satse på massiv PR-indsats, online markedsføring (søgemaskineoptimering, Google Adwords, mm.), online community samt personaliseret 1-1 kommunikation Eget varemærke Gøre det let for kunden at vælge Dominerende i nichemarkedet Kan imødegå konkurrence Stordriftsfordele Fleksibel og søgende Forfine og udvikle produkter og markedsføring. Ingen The Legeskolen way Tilfredse og loyale kunder Høj andel af genkøb Viral markedsføring Produktstrategi En vigtig del af Legeskolens produktstrategi er, at produkterne er sjove at arbejde og lege med. Det skal dels være gode historier, men ligeså vigtigt er det at forældrene og børneinstitutionerne hurtigt kan se resultater om end det blot er glade ansigter. Det var oprindeligt hensigten at have produkter fra alle fire trin klar ved lanceringen af Legeskolen for at kunne vise hele Legeskolens læseforløb. På grund af de store økonomiske krav dette stiller, vælger Legeskolen et produktionsforløb, der kan finansieres for xxx kr. i driftskredit og xxx kroner i ekstern finansiering. Det første år planlægger Legeskolen at tilbyde markedet fire produktlinier med i alt 8 produkter. Produktionsplanen er fjernet af konkurrencemæssige årsager... Prispolitik Legeskolens produkter skal prismæssigt kunne sammenlignes med andre produkter i samme kategori. En DVD koster typisk mellem 99 og 250 kroner, en billedbog koster typisk mellem 40 og 250 kroner, og en børnebog koster typisk mellem 100 og 250 kroner. Priserne på: Legeskolens produkter er p.t. prissat til: (Fjernet af konkurrencemæssige årsager) Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 13

16 Salgsstrategi Internettet som salgskanal Udbredelsen af internettet er stor i Danmark, og godt 88 procent af befolkningen har adgang til internettet (kilde: formanden for Dansk Internethandel (FDIH) Claus Hjorting). Ifølge Claus Hjorting er internethandlen steget med 40 procent sidste år. I år forventes der, at blive solgt varer i Danmark for over 19 mia. kroner ud af en samlet detailomsætning på 246 mia. kroner. Han forventer, at e-handlen vil stige meget kraftigt med en fordobling de næste fem år (kilde: Berlingske Tidende, Danskerne er vilde med netshopping, den 19. oktober 2005). En helt ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet ACNielsen viser, at danskerne er de tredje flittigste shoppere på internettet i Europa, kun overgået af Tyskland og Storbritannien. (kilde: ACNielsen interview med forbrugere i 38 lande foretaget over én måned i september/ oktober 2005). Bøger er det produkt i verden, der bliver solgt mest af på internettet. Dog ikke i Danmark, hvor forbrugerne foretrækker at købe computer-hardware, DVD er, tøj og billetter til koncerter og biografer. Ifølge souschef i Danmarks største e-boghandel saxo.com, Kim Holmgaard, skyldes det, at Danmark har et fintmasket net af boghandlere. Det lave internetsalg af bøger i Danmark kan formentlig tilskrives forlagenes traditionelle valg af boghandlere som primær afsætningskanal frem for forbrugernes præference for salgssted. Bøger fordelt på salgskanaler: Opgjort i procent af omsætningen Boghandel 56 % 56 % Supermarkeder, kiosker, mv. 7 % 8 % Postordre, internet, direkte salg til skoler og foreninger 13 % 12 % Bogklubsalg, direkte 23 % 21 % Eksport 1 % 2 % Kilde: Forlagsstatistikkerne for 2003 og 2004 for 27 medlemsforeninger. Godt syv procent af det danske bogsalg foregår i dag over nettet mod 18 procent i Sverige. Kim Holmgaard forventer alligevel at omsætningen vil stige med 200 procent i forhold til året før til godt 35 mio. kroner (kilde: Berlingske Tidende, Danskerne er vilde med netshopping, den 19. oktober 2005). Flere internetboghandlere har fremført, at bogsalg over internettet erfaringsmæssigt har vist sig at forøge det samlede bogmarked. Internettet får fat i helt nye målgrupper, som ellers ikke ville besøge en boghandel (kilde: Konkurrencestyrelsens debatoplæg Bogbranchens erhvervsvilkår, 1999). Salg af Legeskolens produkter gennem er et bevidst strategisk valg og beror primært på, at webløsningen er et vigtigt led i at skabe top-of-mind hos forbrugerne. Samtidigt bygger Legeskolens produkter på et helt udviklingsforløb og det kræver jævnlig kontakt med forbrugerne for at sikre et kontinuerligt salg til dem. Denne kontakt kan i stor udstrækning opnås gennem webløsningen, så længe brugerne oplever en værdi i at besøge den. Køber kunderne i stedet gennem detailhandlen, mistes eller begrænses Legeskolens mulighed for kontakt, hvorved yderligere salg bliver både sværere og dyrere. Detailhandlen vil altså ikke blive aktivt opsøgt, da udgifterne forbundet hermed er bedre brugt på at brande Legeskolen. som salgskanal og online community Legeskolens produkter skal ikke ses som enkeltstående og individuelle produkter, men som en del af et forløb. Det er derfor vigtigt, at etablere en salgskanal, der kan animere Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 14

17 forbrugerne til at følge forløbet med de tilhørende produkter. Derfor er websitet et så vigtigt redskab. Samtidigt er den store fordel ved et website at det altid er åbent, hvilket er en positiv faktor for mange travle småbørnsforældre og pædagoger. Det første de besøgende møder på websitet er et tilbud om råd til hvordan de kan hjælpe deres børn lære at læse. De besøgende vælger mellem en række udsagn og modtager efterfølgende en personaliseret med skræddersyede råd.... Websitet bliver opbygget så der er en glidende overgang mellem viden om børns læseindlæring og indbydende præsentationer af produkterne suppleret med gode råd og praktiske tips om hvordan man kan hjælpe sit barn lære at læse. Troværdigheden underbygges af dels af vidensformidling om børns hjerner og sprogindlæring forfattet af Legeskolen og på artikler skrevet af medlemmer af Advisory Board o.a. Der vil også være udtalelser/interview med en sprogforsker, en hjerneforsker, en dansklærer, en børnehaveleder og evt. en politiker om hvorfor det er en god idé, at lære børn at læse tidligere end vi traditionelt gør. Hvert produkt bliver præsenteret med store billeder, hvor det ikke kun er forsiden, der vises, men også indholdet. Der vil senere blive gjort brug af videoklip til at præsentere produkterne og hvad man kan gøre når f.eks. ordbogen er lukket under devisen det at lære behøver ikke at slutte, når bogen er lukket. Ved hver produkttype vil der blive mulighed for at brugerne kan give hinanden gode råd. Denne funktionalitet er en inspiration fra Bonapartes måde at præsentere sine produkter på. På websitet kan man tilmelde sig et e-nyhedsbrev, som i høj grad baseres på viden og råd til brugerne og selvfølgelig en præsentation af nye produkter. Wesitet giver brugerne adgang til et online community, hvor forældre og børneinstitutioner kan udveksle erfaringer med at lære deres børn at læse. Grupperne inddeles efter børnenes alder eller læseniveau. Legeskolen vil være meget aktiv i dette forum. Websitet vil også indeholde et skriveværksted, hvor de voksne sammen med barnet kan skrive et brev, en besked, en invitation til fødselsdag, mv., som printes ud med store bogstaver vist i lav raster med tegnepile på. Nu kan barnet selv tegne ovenpå bogstaverne, hvormed de selv har skrevet teksten. Dette er dels med til at fremme børnenes læseindlæring, men er i høj grad også med til at tiltrække besøgende. Markedsføringsstrategi Markedsføring af Legeskolen skal skabe kendskab, stimulere salg og fastholde brugere af Legeskolens produkter og website. Legeskolens markedsføringsstrategi bygger på en bred PRindsats overfor både online og printmedier, mens markedsføringen primært bygger på online kommunikation. PR-indsatsen handler i høj grad om at skabe opmærksomhed og kendskab til Legeskolens koncept, mens markedsføringen skal føre til salg via Forudsætningerne for at skabe virkningsfuld kommunikation er i det mindste til stede: det er en nyhed nyheden har et reelt nyskabende og positivt indhold der er god timing i forhold til de aktuelle pædagogiske og politiske fokuspunkter. Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 15

18 Markedsføringsstrategien bygger på at føre målgruppen fra at være uvidende om Legeskolens eksistens og frem til at blive loyale kunder. I tal ser forløbet således ud for år 1: fjernet af konkurrencemæssige årsager Nedenstående skitse viser i hovedtræk de aktiviteter, der skal tages i brug for at få og beholde kunderne: Kommunikationsmålgrupper Kommunikationsaktiviteter Formål: Udbrede kendskab og interesse Ubekendte PR-indsats: Artikler og indslag i radio og TV, - Alle børnefamilier med 0-6 årige børn dag- og fagblade, forældremagasiner, onlinemedier, samt regional- og lokalmedier. - Alle bedsteforældre, familie og venner - Alle børnehaver og vuggestuer Søgemaskineoptimering: Legeskole artikler - Alle børnebiblioteker baseret på populære søgeord og partnerlinks. (=100% af målgruppen) Google Adwords: Købe links med høj placering Rich Media banner: visuelt budskab og historie Senere messedeltagelse Bestræbe på at ingen i de respektive målgrupper, bevæger sig opad i trekanten Bekendte Folk ( -adresser) som Legeskolen har accept til at kontakte (=5% af målgruppen) Købere Test -kunder, der køber 1-3 produkter (=3% af målgruppe) Kunder Overbeviste test - kunder (=2%) Formål: Etablere kontakt (permission marketing) Nyhedsbrev og personlig rådgivning: Personalisere og automatiseret 1 til 1 kommunikation baseret på modtagerens oplyste profil. Evt. vareprøver og/eller salgsmateriale i BabyBox. Formål: Sælge første produkt(er) Indbygget markedsføring: Henvisning til relaterede produkter og produkter i samme produktserie. PR på brugerne: forældre og -børnehaver: Følge dem i samarbejde med et forældremagasin. Formål: Fastholde interesse og skabe loyale kunder Involvere kunder i produktudvikling: Feedback på hvilke emner, der interesserer deres børn, udvikle produkter hertil og evt. dedikere dem til forældrene. Testimonials: Kundernes erfaringer og råd til andre, erfaringer fra projekter og børnehaver. Figuren uddybes i det følgende: Pressestrategi Pressestrategien har to målsætninger; at skabe et godt omdømme og udbrede kendskab, samt være parat til at håndtere potentiel kritik af Legeskolens koncept og budskaber: 1. Omdømme og kendskab: At skabe en position som en troværdig, top-of-mind leverandør af indlæringsprodukter til børn i Danmark At sikre konkret efterspørgsel efter produkter leveret af Legeskolen At sikre en opfattelse af Legeskolen som en troværdig videnstung virksomhed med fokus på løsninger, der øger børns indlæringsevne. I det danske mediebillede er der en række positioner Legeskolen vil forsøge at tage: Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 16

19 Position 1 Den troværdige virksomhed Position 2 Troværdig leverandør af viden Position 3 Den konstruktive spiller Position 4 Interessant iværksætter Alle konkrete PR-vinkler skal underbygge én eller flere af de fire mediemæssige positioner, hvis de skal fortælles Position 1: Et stærkt og troværdigt selskab Først med det bedste: Innovation kombineret med kvalitet - løbende positionering af selskabet ift. markedsposition Den professionelle virksomhed: Udviklingen af virksomheden med faglige eksperter bagved, perspektiver på udvikling af indlæringsmarkedet i Danmark (og udlandet) Position 2: Troværdig leverandør af holdninger til og viden om børns læseindlæring Belys børns læseindlæring: Danske børns nuværende dårlige læseevner, fortidens og nutidens fokus på ensidig stimulering af hjernens éne ud af to læseruter, forældre er børnenes første og bedste lærer, erfaringer med tidlig læseindlæring fra ind- og udland, tidligt er det bedste tidspunkt at begynde på. Gode råd og viden om hvordan børn kan tilegne sig læsning på en god og sjov måde sammen med deres forældre, bedsteforældre, pædagoger, m.fl.: Gode råd alt efter alder og interesser. Opgør med børn-må-ikke-lære-noget-før-skolen-skrækken: Tag ansvar for dit barns indlæring det er sjovt at lære børnene er sultne efter læring forældre er de bedste lærere. Position 3: En konstruktiv, seriøs, veldokumenteret og velargumenteret bidragyder ved debat om børns læseindlæring i Danmark Samarbejde med forældre og børneinstitutioner bl.a. gennem mediedækkede læseindlæringsforløb med forældre og børnehaver og workshops i det ganske land Systematisk kontakt til 3-parts aktører/eksperter, som kan understøtte de konkrete ønsker om tidligere og bedre læring for de små børn (sprogforskere, hjerneforskere, DPU, BUBL, lærerforeninger, forældreforeninger, m.fl. ) Politikernes sparringspartner ved debat og politisk fokus på børns (læse-) indlæring, børneinstitutioners rolle og uddannelsespolitikken i Danmark kontakt og bidrag med ideer til de politiske ordførere på området Position 4: Interessant iværksætter Kvindelig iværksætter (kvindeportræt) Innovativ iværksætter (koncept) Personlige iværksætter-råd Legeskolen skal positioneres dels som en vidensressource i forhold til læseindlæring og dels som en løsning på et behov. Vinklerne vil følge tre spor; Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 17

20 Faktuelt baserede vinkler, der bygger på det samfundsmæssige aspekt ved så mange dårlige læsere, manglerne ved den traditionelle ABC-metode og det optimale tidspunkt for læseindlæring/læsestart. Primære medier er nyhedsmedier, herunder dagblade, radio og tv, og fagmedier. Løsningsbaserede vinkler, der bygger råd og praktiske erfaringer (bl.a. testimonial artikler om Legeskolens test-forældre og test-børnehaver) om hvordan man som forældre eller børneinstitution kan øge børns læseindlæring. Primære medier er online og printbaserede forældremagasiner, fagmedier og dagblade. Iværksætter-artikler, der blandt andet baseres på kvinder som iværksættere, stigende tendenser til iværksætteri og iværksætteres forhold. Presseplanen vil løbende blive justeret. For nu kan en realistisk presseplan se således ud (måned 1 er lanceringsmåneden, ikke selskabsstart, der ligger fire måneder før): 6 måneders presseplan Måned 1 Måned 2 Måned 3 Måned 4 Måned 5 Måned 6 Lancering af Legeskolen. Medier: bred dækning med forskellige vinkler jf. positioneringer Start på artikelserie, hvor en række forældre lærer deres børn at læse. Familierne følges. Medie: solo til Vores Børn eller Vi forældre Opstart af Workshop Opfølgning samarbejde på bibliotek på artikelserie med testbørnehaver. Medie: lokale med forældre og Løbende Lancering af Løbende børn Medier: lokale PR-aktiviteter nye produkter. PR-aktiviteter medier og fagblade (fx BUBL) Medie: Forældremagasiner Kontinuerligt: indspark og kommentarer til den løbende debat samt produkt PR Medie: Forældremagasin Iværksætterhistorie Medier: Dagblade og Iværksætteren Legeskolen forventer, at afholde foredrag/workshops på biblioteker og/eller børnehaver med det primære formål at opnå pressedækning i de lokale og regionale medier. Det overvejes, at udgive en bog med arbejdstitlen Lad dit barn lære at læse. Bogen er tænkt som en praktisk vejledning til voksne om hvordan de kan lære deres børn at læse. Bogens vigtigste formål er, at understøtte positioneringen af Legeskolen. Bogen skal derfor sælges gennem så mange salgskanaler som muligt, herunder boghandlere, supermarkeder, og eventuelt børneudstyrsforretninger. Bogen vil have flere bidragsydere end Legeskolens stifter. 2. Beredskab: Et presseberedskab skal udarbejdes, så Legeskolen er i stand til: at kunne vurdere den mediemæssige risiko ved de projekter, virksomheden er involveret i at kunne styre uden om dårlig medieomtale eller hvis det er uundgåeligt at bruge den konstruktivt at have svar på rede hånd, hvis der generelt skulle komme negativ fokus på virksomheden Medier Fortroligt... Fortroligt materiale Copyright - Alle rettigheder forbeholdes Legeskolen v/ Elisabeth Due Side 18

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

1. Executive Summary. Forretningsplan ecarta games A/S hold 7 Videnbaseret entrepreneurskab

1. Executive Summary. Forretningsplan ecarta games A/S hold 7 Videnbaseret entrepreneurskab 1. Executive Summary ecarta games er en innovativ opstartsvirksomhed med et betydeligt vækstspotentiale indenfor spilindustrien. Virksomhedens produkt er et universelt brætspil. Det primære kundesegment

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

It s rolle i oplevelsesøkonomien

It s rolle i oplevelsesøkonomien Rambøll Management Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen It s rolle i oplevelsesøkonomien Maj 2005 It s rolle

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Eksportmarkedsanalyse Afleveringsdato: 12. maj 2015 Studerende:

Læs mere

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden Det er vigtigere end nogensinde med en stærk brand story til at samle virksomheden Antallet af kanaler, medier, kundesegmenter og interessenter er eksploderet En stærk brand story har aldrig været vigtigere

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere