Befolkningsprognose 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose 2017"

Transkript

1 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside

2 Greve Kommune Befolkningsprognose Indhold Indhold Baggrund Resume af befolkningsprognosen Befolkningsudvikling i Greve Kommune Befolkningssammensætning Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Indeks for udvalgte aldersgrupper Distriktsprognose Boliger Flyttemønstre Fødsler og dødsfald Tabeller Side 2

3 Greve Kommune Befolkningsprognose 1. Baggrund Befolkningsprognosen for Greve Kommune er et begrundet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen under forudsætning af, at de præmisser, prognosen er konstrueret ud fra, fortsat gælder. Befolkningsprognosen er et vigtigt element i Greve Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejder f.eks. på ældre og børneområdet. Udgangspunktet for Befolkningsprognose er bl.a. befolkningstallet pr. 31. december samt kommunens forventninger til boligbyggeri i de kommende år. Det forventede boligbyggeri i perioden - blev forelagt og godkendt af Byrådet d. 6. marts. Prognosen er generelt mest nøjagtig på kortere sigt. Usikkerheden vokser i takt med antallet af år, der indgår i prognosen. Det anbefales derfor, at prognosetallene primært bruges inden for budgetperioden, mens tallene herefter bør betragtes som en tendensbeskrivelse, der kan indgå i langsigtede skøn over nødvendige fremtidige tilpasninger af kapacitet og serviceniveau. Læsning af tabeller Ved læsning af tabellerne skal man være opmærksom på, at alle årstal refererer til den 31. december. Et befolkningstal for året angiver således befolkningen pr. 31. december. er det første prognoseår. Side 3

4 Greve Kommune Befolkningsprognose Status på befolkningsudvikling i Greve Kommune Nedenstående tabel viser befolkningsudviklingen i Greve Kommune fra til. Tabel 1.1. Status befolkningen pr. Aldersgruppe Udvikling Procent år ,% -5 år ,6% 6-16 år ,3% år ,4% år ,7% år ,9% 8+ år ,4% I alt ,8% (+) stigning, (-) fald Greve Kommunes befolkning er i løbet af steget med 399 indbyggere og befolkningstallet var pr., hvilket svarer til en stigning på,8 pct. Antallet af -årige er steget med 24 børn, hvilket svarer til en stigning på 5, pct. Samlet set er aldersgruppen -5 årige steget med 49 børn eller 1,6 pct. For aldersgruppen 6-16 årige kan der konstateres en stigning på 22 personer svarende til.3 pct. Antallet af unge mellem år er faldet med 6 personer, hvilket er et fald på 1,4 pct. For aldersgruppen årige kan der konstateres en stigning på 175 personer eller,7 pct. Aldersgruppen årige er steget med 79 personer svarende til,9 pct. Antallet af borgere på 8 år og derover er steget med 134 personer svarende til 8,4 pct. Samlet set er der i Greve Kommune fra til blevet flere borgere i alle aldersgrupper på nær de årige. De aldersgrupper, der oplever størst stigning er -5 årige og i særdeleshed de 8+ årige. Side 4

5 Greve Kommune Befolkningsprognose Status på sidste års befolkningsprognose Befolkningsprognose forudsagde antallet af indbyggere i Greve Kommune pr.. Disse tal kan nu sættes i forhold til det faktiske indbyggertal for. Tabel 1.2: Prognoseresultater fra Befolkningsprognose i forhold til faktisk indbyggertal Aldersgruppe Faktisk Prognose Forskel Procent år ,7% -5 år ,9% 6-16 år ,1% år ,% år ,4% år ,2% 8 år ,5% I alt ,2% (+) overvurdering, (-) undervurdering Tabel 1.2 viser, at sidste års befolkningsprognose undervurderede antallet af indbyggere med 99 personer, hvilket svarer til,2 pct. Prognosen undervurderede antallet af -årige med 49 børn, svarende til 9,7 pct. Et højere antal -årige er en generel tendens på landsplan. Når der ses bort fra de -årige, som er vanskelige at forudsige, kan der konstateres afvigelser på de øvrige aldersgrupper i intervallet -2,9 til 1,5 pct. Der er blevet opført 59 flere boliger end forventet i Boligprogrammet for. Dette er med til at øge befolkningstallet udover det forventede. Bl.a. er der opført 2 flere parcelhuse i Tværhøjgaard end forventet, 1 rækkehuse på Annasvej samt 11 flere parcel/rækkehuse i Tune Nordøst. Herudover er der generelt set sket en større tilflytning end forventet i eksisterende boliger. Dette kan tyde på generationsskifte i flere boliger, dvs. udflytning af 1-2 personer og indflytning af tre eller flere personer i boligerne. Der er dog samtidig sket en større fraflytning fra kommunen end forventet, hvilket er med til at frigive boliger til mulige tilflyttere. Nævnes skal også, at der er registreret 62 tilflytninger fra lande, der er kategoriserede som flygtningelande. Dette er 93 personer færre end forventet. Side 5

6 Greve Kommune Befolkningsprognose 2. Resume af befolkningsprognosen Befolkningstallet i Greve Kommune forventes at stige i de kommende år. I forhold til forventes befolkningstallet at være steget med borgere i år, mens der i år forventes at være flere borgere end i. Den store stigning i antal borgere er primært konsekvens af et meget udvidet Boligprogram set i forhold til, hvad der er blevet bygget af nye boliger de seneste mange år. Greve Kommunes vil i bestå af flere: 8+ årige borgere i den erhvervsaktive aldersgruppe børn i institutionsalderen børn i den skolepligtige alder. Gennemsnitsalderen vil stige fra 42,1 år i til 43,5 år i. Omkring børne-aldersgrupperne, så er forventningen, at antallet af -2 årige er stigende indtil, hvorefter niveauet er konstant indtil. I forventes der at være 9, pct. svarende til 14 flere -2 årige end i. Antallet af 3-5 årige er faldet støt siden 28 og forventes at nå et lavpunkt i for herefter at stige igen frem mod år. Stigningen fra til forventes at være på 345 børn svarende til 21 pct. Børn i den skolesøgende alder er faldet støt siden 28 med forventet lavpunkt i. Ny tendens i forhold til tidligere år er, at der herefter forventes stigning på ca. 3 i antal 6-16 årige frem mod år. Antallet af borgere tilhørende den mest erhvervsaktive aldersgruppe årige forventes at stige. I forventes der at være 723 flere borgere i målgruppen end i og i forventes ca flere end i år. Dette svarer til stigninger på henholdsvis 2,9 pct. og 4,7 pct. Det skal dog bemærkes, at der for denne aldersgruppe sker en omfordeling internt i aldersgruppen, således at der bliver færre i aldersintervallet 41-5 år og tilsvarende flere i det yngste og ældste segment i aldersgruppen. Der forventes således at være 518 færre 41-5 årige i og 889 færre i end i. Denne del af den erhvervsaktive aldersgruppe er traditionelt det alderssegment, der har det største udskrivningsgrundlag i kommunen. I forhold til forventes antallet af årige at stige med 1,3 pct. frem til år for herefter at falde igen, så der i år forventes at være 9,5 pct. færre borgere årige end i år. Antallet af 8+ årige forventes at stige med 39,5 pct. i og med 141 pct. frem mod, så tendensen for de 8+ årige med at vokse i antal fortsætter i, der er det ekstra år i Befolkningsprognose. Side 6

7 28 95,6 95,9 95,7 96,1 96, 96,1 96,3 97,8 99,2 1, 1,7 11,7 12,6 13,7 14,7 15,3 15,9 16,3 16,6 16,8 17, Greve Kommune Befolkningsprognose 3. Befolkningsudvikling i Greve Kommune Antallet af borgere i Greve Kommune har ligget stabilt fra 28 til, men fra er stigningen mere markant, og den udvikling ser ud til at fortsætte. Fra til er indbyggertallet steget med 399 personer til i alt borgere i. Det forventes, at antallet af borgere stiger med i alt frem til. I år forventes der at være flere borgere i Greve Kommune end i, hvilket svarer til en stigning på 7, pct. Figur 3.1: Befolkningsudvikling i Greve Kommune - Antal Faktisk 28- Prognose - Prognose Figur 3.2: Befolkningsudvikling i Greve Kommune Indeks 18 Faktisk 28- Prognose - Prognose Side 7

8 28 Greve Kommune Befolkningsprognose 4. Befolkningssammensætning Figur 4.1 og 4.2 viser udviklingen i antallet af borgere i Greve Kommune opdelt på aldersgrupper. Antallet af 8+ årige stiger fra i år til i år, mens antal årige forventes at falde med godt 818 personer. Antal årige stiger fra i til 26.7 i. Modsat sidste års prognose er det nu både den yngre del de årige samt den ældre del af de erhvervsaktive de årige, der stiger. For aldersgruppen 6-16 årige forventes en stigning på 295 personer frem til. Dette er en ny tendens i forhold til tidligere, hvor der var forventet fald i de 6-16 årige. Antallet af -5 årige forventes at stige med 485 personer frem til. Figur 4.1: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper år år år 6-16 år -5 år Figur 4.2: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper Alder -2 år Børn 3-5 år år Unge år år Voksne år år Ældre år år Side 8

9 Antal personer Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 4.3 viser befolkningssammensætningen i Greve Kommune i og den forventede befolkningssammensætning i. Bemærk især, at andelen af 8+ årige forventes at stige til mere end det dobbelte. Derimod falder årige fra en andel på 17 pct. i til 14 pct. i. Figur 4.3: Befolkningssammensætning pr. og år 17% 8+ 4% -5 år 6% 6-16 år 14% år 14% 8+ 8% -5 år 7% 6-16 år 14% år 9% år 8% år 5% år 49% Figur 4.4 viser Greve Kommunes borgere opdelt efter alder. Det fremgår, at der generelt vil være flere borgere over 8 år i, end der er i. Der vil ligeledes være flere i aldersgruppen ca år. Prognosen viser, at der vil være flere -5 årige i end i. En ny tendens er, at der forventes flere ca. 3-4 årige i. Gennemsnitsalderen vil i de kommende år stige fra 42,1 år i til 43,5 år i. Til sammenligning var gennemsnitsalderen 39,7 år i 28. Figur 4.4: Aldersfordeling pr. og år 5 år 1 år 15 år 2 år 25 år 3 år 35 år 4 år 45 år 5 år 55 år 6 år 65 år 7 år 75 år 8 år 85 år 9 år 95 år Side 9

10 Greve Kommune Befolkningsprognose 5. Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Vuggestue og dagpleje de -2 årige Figur 5.1 viser udviklingen for de -2 årige i perioden 28-. Antallet af -2 årige i Greve Kommune er faldet fra i 28 til i. Ifølge prognosen er den faldende tendens dog vendt med som lavpunkt med årige. I år vil antallet af -2 årige være på børn, svarende til en stigning på 8,9 pct. i forhold til. De sidste år af prognoseperioden - vil ligge forholdsvist stabilt inden for ca. 25 børn. Figur 5.1: Befolkningsudvikling -2 årige 2. Faktisk 28- Prognose - Prognose Side 1

11 Greve Kommune Befolkningsprognose Børnehave de 3-5 årige Figur 5.2 viser udviklingen for de 3-5 årige frem til. Antallet i denne aldersgruppe er faldet fra i år 28 til 1.69 i. Fra vil aldersgruppen herefter stige igen. I forventes derfor at være årige svarende til en stigning på 21,4 pct. i forhold til. Figur 5.2: Befolkningsudvikling 3-5 årige 2.5 Faktisk 28- Prognose - Prognose Skole de 6-16 årige Figur 5.3 viser udviklingen for de 6-16 årige i Greve Kommune i perioden 28-. Antallet af børn i denne aldersgruppe er faldet fra i år 28 til 7.24 i. Fremadrettet forventes et en stigning til årige i, hvilket er en stigning på 4,1 pct. i forhold til. Figur 5.3: Befolkningsudvikling 6-16årige 9. Faktisk 28- Prognose - Prognose Side 11

12 Greve Kommune Befolkningsprognose Unge de årige Figur 5.4 viser udviklingen for de årige i perioden 28-. Antallet har været stigende siden 28 og toppede i med Antallet af årige i Greve Kommune forventes at falde svagt med 1, pct. fra til, så der i i alt vil være årige. Figur 5.4: Befolkningsudvikling årige 5. Faktisk 28- Prognose - Prognose Voksne - de årige Figur 5.5 viser udviklingen for de årige i perioden 28-. Antallet er faldet fra i 28 til i. Fra til forventes en stigning i aldersgruppen, så antallet af årige vil være personer i. Dette er 4,2 pct. højere end -niveau. Figur 5.5: Befolkningsudvikling årige 14. Faktisk 28- Prognose - Prognose Side 12

13 Greve Kommune Befolkningsprognose Voksne - de årige Figur 5.6 viser udviklingen for de årige i perioden 28-. Antallet er faldet fra i år 28 til i. De kommende år forventes antallet at stige svagt. I forventes der årige. Dette er en stigning på 5, pct. i forhold til. Figur 5.6: Befolkningsudvikling årige 16. Faktisk 28- Prognose - Prognose Voksne de 41-5 årige Figur 5.7 viser udviklingen i antallet af 41-5 årige i perioden 28-. De 41-5 årige er interessante, fordi det er den aldersgruppe, der de seneste år har haft det højeste gennemsnitlige udskrivningsgrundlag blandt borgerne i Greve Kommune. Det fremgår, at antallet af 41-5 årige generelt har været stigende i perioden 28-. En faldende tendens starter i. Det fremgår, at antallet af 41-5 årige forventes at være i. I forhold til er dette et fald på 889 personer svarende til 11,1 pct. Figur 5.7: Befolkningsudvikling 41-5 årige 9. Faktisk 28- Prognose - Prognose Side 13

14 Greve Kommune Befolkningsprognose Ældre - de årige Figur 5.8 viser udviklingen for de årige i perioden 28-. Antallet er steget fra i år 28 til i. Et foreløbigt toppunkt forventes at blive nået i, hvor antallet af borgere i aldersgruppen vil være steget til personer. Herefter forventes et fald i antallet af årige frem til, hvor der vil være personer i aldersgruppen. Figur 5.8: Befolkningsudvikling årige 1. Faktisk 28- Prognose - Prognose Ældre - de 8+ årige Figur 5.9 viser udviklingen for de 8+ årige i perioden 28-. Antallet er steget fra 1.72 personer i 28 til i, og prognosen forventer en kraftig stigning af borgere i denne aldersgruppe i de kommende år. Antallet af borgere på 8 år og derover forventes således at stige til i, hvilket er en stigning på personer svarende 141, pct. i forhold til. Figur 5.9: Befolkningsudvikling 8+ årige 4.5 Faktisk 28- Prognose - Prognose Side 14

15 Greve Kommune Befolkningsprognose 6. Indeks for udvalgte aldersgrupper Figur 6.1 viser den indekserede udvikling over de samme målgrupper, som fremgår af kapitel 5. År er sat til indeks 1. Forventet indeks for hvert af budgetårene er angivet samt sidste år i prognoseperioden - år. Figur 6.1: Indeks for målgrupper: = 1 Alder -2 år Børn 3-5 år år Unge år år Voksne år år Ældre år år Af figur 6.1 fremgår, at antallet af -2 årige vil være stigende i budgetperioden, og vil stige yderligere frem mod. Samtidig vil antallet af 3-5 årige stige frem mod, så ligger 21 procentpoint over niveauet i. Dette er en større stigning, end vi så i sidste års befolkningsprognose. Årsagen er primært det udvidede boligprogram. Børn i den skolesøgende aldersgruppe 6-16 år vil ligge stabilt i budgetperioden. I vil niveauet ligge 4 procentpoint over. For voksne i den erhvervsaktive aldersgruppe år skal det bemærkes, at der samlet set forventes en lille stigning frem mod. Dog forventes der for delmålgruppen 41-5 år en faldende tendens og prognosen forudser, at de 41-5 årige i år lander 11 procentpoint under niveau. Omkring de ældre siger prognosen, at der vil ske en kraftig stigning i antallet af de 8+ årige. Antallet af årige vil være stabilt i budgetperioden og efterfølgende falde frem mod, hvor der vil være 9, procentpoint færre i målgruppen end i. Side 15

16 28 Greve Kommune Befolkningsprognose Distriktsprognose I befolkningsprognosen er Greve Kommune opdelt i fem distrikter: Hundige, Greve, Karlslunde, Tune og Det Åbne Land samt et fiktivt distrikt med ukendte adresser. I det følgende analyseres befolkningsudviklingen i distrikterne. Der udføres dog ikke nogen analyse på distrikt Det Åbne Land, som er tyndt befolket. Det Åbne Land består af kun ca. 1.1 borgere svarende til ca. 2,3 pct. af kommunens samlede indbyggertal i. Befolkningsudviklingen i de enkelte distrikter er ikke ens. I fremtidens planlægning af daginstitutionsområdet, skoleområdet og ældreplejen, bør der tages højde for de demografiske forskelle. Total befolkning I Greve Kommunes befolkningsmæssigt største distrikter Hundige og Greve forventes befolkningstallet at stige henholdsvis ca. 6 pct. og ca. 5 pct. frem til. For Karlslunde har der været en stigning fra - og der forventes en yderligere stigning frem mod på ca. 9 pct. I Tune stiger befolkningstallet ca. 1 pct. frem til. Figur 7.1: Befolkningsudvikling distrikter alle aldersgrupper. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 16

17 28 28 Greve Kommune Befolkningsprognose Børn -2 årige Aldersgruppen -2 årige oplever stigninger mellem 4 pct. og 15 pct. i alle distrikter fra frem mod. I forhold til vil stigningen svare til 2 børn i Greve, 51 børn i Hundige, 25 børn i Karlslunde og 24 børn i Tune. Tune vil endda opleve et højdepunkt i med godt 3 flere -2 årige end i. Udviklingen flader dog ud for alle distrikter i de sidste år frem mod. Figur 7.2: Befolkningsudvikling distrikter børn -2 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Børn 3-5 årige Antal 3-5 årige stiger markant fra til. Tune og Karlslunde vil stige mest, herefter kommer Hundige, mens Greve stiger mindst. Fra flader tendensen dog ud i alle distrikter frem mod. Figur 7.3: Befolkningsudvikling distrikter børn 3-5 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 17

18 28 28 Greve Kommune Befolkningsprognose Børn 6-16 årige I aldersgruppen 6-16 årige vil distrikterne Greve og Tune opleve et svagt fald frem til, mens udviklingen i Hundige og Karlslunde er stabil. Fra vil antal 6-16 årige stige i Karlslunde og Tune med henholdsvis 7 og 1 procentpoint frem mod. Hundige vil stige svagt, mens Greves udvikling er nogenlunde stabil i perioden. Figur 7.4: Befolkningsudvikling distrikter børn 6-16 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Unge årige I alle distrikter med undtagelse af Karlslunde forventes et svagt fald mellem 3 og 4 pct. frem til. Karlslunde forventes at stige ca. 8 pct. frem til. Figur 7.5: Befolkningsudvikling distrikter unge år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 18

19 28 28 Greve Kommune Befolkningsprognose Voksne årige I Greve og Hundige forventes en svag stigning frem til. Fra til forventes Karlslunde at stige 8 pct., hvorefter den vil ligge stabilt. Tune vil stige ca. 1 pct. frem mod og herefter være stabil. Figur 7.6: Befolkningsudvikling distrikter voksne år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Ældre årige Antal borgere i aldersgruppen forventes at ligge nogenlunde stabilt i alle distrikter frem til ca.. Herefter vil der være faldende tendens frem til. I Greve vil der være 11 pct. færre, i Hundige 11 pct. færre, i Karlslunde 1 pct. færre og i Tune 13 pct. færre årige end i. Figur 7.7: Befolkningsudvikling distrikter ældre over år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 19

20 28 28 Greve Kommune Befolkningsprognose Ældre 8+ årige Andelen af 8+ årige forventes at være stærkt stigende i alle distrikter. De største stigninger forventes i Tune, Greve og Hundige, hvor der i år vil være henholdsvis 177, 152 og 147 pct. flere i aldersgruppen end i. Hundige forventes at stige med 95 pct. Figur 7.8: Befolkningsudvikling distrikter ældre over 8 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Ukendte adresser inkl. flygtninge Kategorien omfatter flygtninge plus borgere i Greve Kommune, der ikke har egen folkeregisteradresse men som alligevel er tilknyttet folkeregisteret i kommunen. Der kan være tale om personer, der er hjemløse, udsendt af den danske stat fx arbejder på ambassader eller militærfolk mv. Kategorien har tidligere været konstant, men udviklingen på flygtningeområdet har medført en stigning i antal med ukendt adresse. Figur 7.9: Befolkningsudvikling Ukendte adresser. Indeks = Indeks Antal borgere Side 2

21 Greve Kommune Befolkningsprognose Distrikt Greve Figur 7.1 viser aldersudviklingen i distrikt Greve både som antal og som indeksudvikling. Figur 7.1: Befolkningsudvikling Greve fordelt på aldersgrupper Antal borgere Indeksudvikling i målgrupperne -2 år år år år år år år Prognosen viser overordnet set, at der bliver mange flere i aldersgruppen 8 år og ældre. Aldersgruppen vil stige med 152 pct. i distrikt Greve set i forhold til. Modsat falder de årige med 11 pct. frem til. Den erhvervsaktive målgruppe årige forventes at ligge nogenlunde stabilt i antal over prognoseperioden men vil dog stige sidst i prognoseperioden. Der bliver flere børn i dagtilbudsalderen. Især vil distriktet opleve en stigning på 14 pct. i aldersgruppen 3-5 årige. Antal skolesøgende børn vil være nogenlunde stabilt. Distrikt Hundige Figur 7.11 viser aldersudviklingen i distrikt Hundige både som antal og som indeksudvikling. Figur 7.11: Befolkningsudvikling Hundige fordelt på aldersgrupper Antal borgere Indeksudvikling i målgrupperne -2 år år år år år år år Prognosen viser, at antal -2 årige vil stige frem til, hvor der forventes 9 pct. flere end i. Antal 3-5 årige stiger frem mod år til et antal, der er ca. 22 pct. højere end i. Antallet af 6-16 årige og årige stiger svagt frem til. Antallet af 8+ årige forventes at stige kraftigt og vil i år være 147 pct. flere end i. Modsat bliver andelen af årige ca. 11 pct. mindre frem mod i. Side 21

22 Greve Kommune Befolkningsprognose Distrikt Karlslunde Figur 7.12 viser aldersudviklingen i distrikt Karlslunde både som antal og som indeksudvikling. Figur 7.12: Befolkningsudvikling Karlslunde fordelt på aldersgrupper Antal borgere Indeksudvikling i målgrupperne -2 år år år år år år år Prognosen viser, at antal -2 årige og 3-5 årige er stigende fra til. Aldersgruppen 6-16 årige forventes at stige ca. 7 pct. fra til, mens den erhvervsaktive målgruppe årige forventes at stige med 8 pct. Antallet af årige forventes at falde med ca. 1 pct. frem mod. De 8 år og ældre forventes at stige i distrikt Karlslunde, således at målgruppen vil være knap fordoblet i. Distrikt Tune Figur 7.13 viser aldersudviklingen i distrikt Tune både som antal og som indeksudvikling. Figur 7.13: Befolkningsudvikling Tune fordelt på aldersgrupper Antal borgere Indeksudvikling i målgrupperne -2 år år år år år år år Antal -2 årige og 3-5 årige forventes at stige med hhv. 15 pct. og 25 pct. frem mod. Antal skolesøgende mellem 6-16 år vil stige ca. 1 pct. til. De årige forventes at stige med ca. 9 pct. frem til år. De 8 år og ældre forventes at stige markant med 177 pct. Side 22

23 Greve Kommune Befolkningsprognose 8. Boliger Nye boliger - Greve Kommunes forventninger til boligbyggeriet i kommunen indgår som en del af befolkningsprognosen. Forventningerne til boligbyggeriet er baseret på Boligprognose, der er vedtaget af Byrådet. Figur 8.1 viser, hvordan de nye boliger, der forventes at blive opført i perioden -, fordeler sig i antal og type. til er medtaget for at vise faktisk ibrugtagne boliger. Boligforventningerne er forbundet med større usikkerhed jo længere ud i prognoseperioden, man kigger. I Boligprognose er der lagt op til et markant større boligbyggeri i årene til, end der er set i de seneste mange år. For at tage højde for usikkerheder i fremtidigt boligbyggeri, så indgår Boligprognose i en justeret udgave i udarbejdelsen af Befolkningsprognose. På trods af dette er det markante fremtidige boligbyggeri fra til hovedårsag til det forventede øgede indbyggertal i kommunen. Figur 8.1: Nye boliger i Greve Kommune i Botilbud Ældreboliger Institution Etage Række Parcel 1 5 Historik Boligprognose De forskellige boligtyper indgår i prognosen med forskellige gennemsnitlige husstandsstørrelser afstemt efter boligernes størrelse. Nye ældreboliger indgår i beregningerne med én indbygger pr. bolig. Nye parcelhuse indgår med ca. tre indbyggere pr. bolig. I rækkehuse forventes en gennemsnitlig husstandsstørrelse på godt to indbyggere pr. bolig. Ved etageboliger forventes knap to indbyggere pr. bolig. Side 23

24 Greve Kommune Befolkningsprognose 9. Flyttemønstre I dette afsnit beskrives flyttemønstrene i Greve Kommune. Opgørelsen af til- og fraflytninger i kommunen udgøres af både interne og eksterne flytninger, dvs. flytninger inden for kommunen såvel som flytninger til og fra andre kommuner og til og fra udlandet. Figur 9.1 viser nettotilflytningen i - for Greve Kommune. Nettotilflytningen beregnes som tilflyttere fratrukket fraflyttere til kommunen. De seneste år har der været en positiv nettotilflytning, dvs. flere tilflytninger end fraflytninger. I ses en større flytteaktivitet til og fra kommunen end forventet, hvilket skyldes flytninger til og fra andre kommuner i Danmark. Der er ankommet 93 færre flygtninge end forventet, ligesom generel nettoindvandring fra udlandet er på et lavere niveau end. Samlet set er der dog flere tilflyttere end fraflyttere. Den høje nettotilflytning i skyldes bl.a. flygtningetilgangen på ca. 13 personer samt generel stor indvandring fra bl.a. Polen. er ligeledes usædvanlig pga. tilflytningen til det gamle feriecenter i Karlslunde, hvor ca. 35 personer har registreret folkeregisteradresse i løbet af. Figur 9.1: Nettotilflytninger - i Greve Kommune Side 24

25 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 9.2 er en oversigt over samtlige til- og fraflytninger i i Greve Kommune fordelt på aldersgrupper. Her ses, at det er de årige og de årige, der flytter mest både til og fra kommunen. Figur 9.2: Samtlige flytninger fordelt på aldersgrupper i år 6-16 år år år år år 8 år+ Tilflytninger Fraflytninger Figur 9.3 viser nettotilflytningen i kommunen i fordelt på aldersgrupper. De unge mellem år har en negativ nettotilflytning, hvilket betyder, at der for denne aldersgruppe er flere, der flytter fra kommunen end til. Dette er et tilbagevendende fænomen fra år til år. For personer på 8 år og ældre er nettotilflytningen stort set nul. Det er børnefamiliemålgruppen på år, som har en positiv nettotilflytning. Nettotilflytning af denne målgruppe har været et mønster gennem de seneste år. Siden har kommunen en nettotilflytning på i alt 2.79 personer i aldersgruppen år. Figur 9.3: Nettotilflytning fordelt på aldersgrupper i år 6-16 år år år år år 8 år+ Side 25

26 Greve Kommune Befolkningsprognose 1. Fødsler og dødsfald Nyfødte Udviklingen i antallet af -årige i Greve Kommune er illustreret i figur 1.1 nedenfor. Det fremgår, at antallet af -årige overordnet set har været faldende fra 28-, hvor er lavpunktet. Hvor der i år 28 var 485 -årige i Greve Kommune, var antallet faldet til 397 i. Antallet af -årige steg igen fra og forventes at stige svagt frem til, hvorefter niveauet virker stabilt frem mod. Der er 54 - årige i, og der forventes 535 -årige i. Beregningen af prognosen er foretaget ud fra den historiske fødselshyppighed og antallet af kvinder i den fødedygtige alder i prognoseperioden. Der er imidlertid andre forhold, der påvirker det samlede antal -årige, såsom økonomiske konjunkturer, ændret til- og fraflytningsmønster, kvinders valg mht. uddannelse/karriere og tidspunkt for ønsket graviditet. Derfor vil en prognose for de -årige altid være behæftet med en vis usikkerhed. Figur 1.1: Faktisk og forventet antal årige i Greve Kommune 28-6 Faktisk 28- Prognose - Prognose Fødselshyppighed I var den samlede fertilitet i Greve Kommune 2, barn pr. kvinde i den fødedygtige alder (15-49 år), mens den i var 1,9 barn pr. kvinde. Til sammenligning var den samlede fertilitet på landsplan 1,8 barn pr. kvinde i og 1,8 barn pr. kvinde i for aldersgruppen år. Figur 1.2 viser fødselshyppigheden for Greve Kommune i perioden til fordelt på aldersgrupper. Det fremgår, at fødselshyppigheden i er størst for de 3-34 årige kvinder, der fødte ca. 151 børn per 1. kvinder. Side 26

27 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 1.2: Fødselshyppighed i Greve Kommune fra til pr. 1 kvinder fordelt på alder år 2-24 år år 3-34 år år 4-44 år år Figur 1.3 viser, at fødselshyppigheden i Greve Kommune gennem de seneste år har ligget over landsgennemsnittet. Figuren viser også, at fødselshyppigheden, efter et lavpunkt i, har været svagt stigende i Greve Kommune siden og der anes ligeledes en svagt stigende tendens på landsbasis siden. Figur 1.3: Samlet fødselshyppighed for Greve Kommune sammenlignet med hele landet fra til 2,5 2 1,5 1,5 Hele landet Greve Side 27

28 28 Antal Greve Kommune Befolkningsprognose Kvinder i den fødedygtige alder år Antallet af kvinder i den fødedygtige alder i Greve Kommune ses i figur 1.4. Det ses, at antallet har været nogenlunde stabilt i prognoseperioden med i år 28 og i år. Frem til falder det til svarende til et fald på 1,8 pct. Det skal dog bemærkes, at der fra til forventes en stigning i aldersgruppen 3-34 årige på 8 pct., og en stigning for de årige på 13 pct. Modsat forventes et fald i aldersgrupperne 4-44 år samt år på henholdsvis 8 pct. og 11 pct. Figur 1.4: Kvinder i den fødedygtige alder år 4-44 år år 3-34 år år 2-24 år år Dødelighed Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal personer i den pågældende alder. Befolkningsprognosen bygger på data fra Dream-modellen. Modellen tager højde for en generel reduktion i dødeligheden - med særlig stor reduktion i dødeligheden blandt de 6-9 årige. Dødeligheden i Greve Kommune på ca.,8 pct. vægtes lidt højere end landsgennemsnittet. Side 28

29 Greve Kommune Befolkningsprognose 11. Tabeller Figur 11.1: Befolkning Hele Kommunen alle aldersklasser Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Side 29

30 Greve Kommune Befolkningsprognose 48 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Side 3

31 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 11.2: Hele Kommunen Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.3: Distrikt Greve Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.3: Distrikt Hundige Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Side 31

32 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 11.4: Distrikt Karlslunde Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.5: Distrikt Tune Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.6: Distrikt Det åbne land Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.7: Ukendte adresser Alder Total Side 32

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Greve Kommune Befolkningsprognose Camilla Rasmussen Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose for Næstved Kommune

Befolkningsprognose for Næstved Kommune Befolkningsprognose for Næstved Kommune 2014-2023 Maj 2014 Forord Denne publikation indeholder resultaterne af befolkningsprognosen for Næstved Kommune for perioden 2014-2023. Befolkningsprognosen giver

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere