Rapport September 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport September 2016"

Transkript

1 Rapport September 2016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE

3 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller stærke tilhængere af udviklingsbistand De tillidsfulde, som ikke synes, de ved ret meget om området og er stærke tilhængere af udviklingsbistand Stærke tilhængere af udviklingsbistanden De tillidsfulde 14 % De overbeviste 19 % De positive, som ikke synes, de ved ret meget om området og er moderate tilhængere af udviklingsbistand De positive 36 % De skeptiske, som ikke synes, at de ved ret meget om området og er modstandere af udviklingsbistand De negative, som synes de ved meget om området og er modstandere af udviklingsbistand Segmenterne dækker i alt 76 % af befolkningen. De skeptiske 22 % De negative 10 % Ved meget om udviklingsbistanden 3

4 Flere danskere angiver i 2016, at de har hørt om FN s Verdensmål (25 %) i forhold til 2015 (19 %). Over en tredjedel (36 %) husker at have set eller hørt om FN s Verdensmål, når de præsenteres for dem. 65 % vurderer deres egen viden om Verdensmålene som lav, mens 89 % anser Verdensmålene som vigtige. 39 % tror, at det er realistisk at nå FN s Verdensmål inden 2030, mens 59 % ikke tror, at det er realistisk. 84 % er enige i, at Danmark nationalt bør gøre en ekstra indsats for at nå Verdensmålene. 5 % angiver at ét eller flere af deres børn har deltaget i Verdenstimen om FN s Verdensmål. 78 % mener, at Danmark bør gå forrest for at sikre, at vi som verdenssamfund når Verdensmålene, mens 56 %, mener, at det giver Danmark en konkurrencefordel, hvis danske virksomheder arbejder for at fremme FN s Verdensmål. 18 % husker at have hørt om Verdens Bedste Nyheder, hvilket er på niveau med andelen for 2015 (21 %). Der er sket et lille fald i andelen, der husker at have set kampagnen for Verdens Bedste Nyheder i 2016 (10 %), i forhold til 2015 (14 %). Flest husker at have set eller hørt om Verdens Bedste Nyheder i Metroexpress (26 %). 74 % synes i høj eller nogen grad, at Verdens Bedste Nyheder er troværdige. Det er lidt flere end i 2015, hvor det var 68 % af befolkningen. 67 % af befolkningen er i høj eller nogen grad enige i, at Verdens Bedste Nyheder formidler fremskridt og løsninger i forhold til verdens udvikling. 56 % er i høj eller nogen grad enig i, at Verdens Bedste Nyheders journalistik er pålidelig og faktabaseret.

5 Der er lidt færre i 2016 (25 %) end i 2015 (29 %), der synes, at det er vigtigt, at Danmark er førende inden for udviklingsbistand sammenlignet med andre lande. 44 % af befolkningen har et meget godt eller godt indtryk af de danske udviklingsorganisationer. I 2015 havde 57 % af befolkningen et meget godt eller godt indtryk. 22 % af danskerne mener, at de ved meget om udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene. Denne andel er mindre end i 2015 (27 %), men på niveau med 2013 og % af danskerne mener, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at støtte udviklingslandene for at fortsætte den positive udvikling og undgå, at landene falder tilbage i fattigdom. Der synes i 2016 generelt at være sket et fald i troen på fremskridt i forhold til at forbedre vilkårerne for verdens fattigste sammenlignet med Andelen, der tror på, at udviklingsbistand i høj eller nogen grad hjælper, er faldet fra 56 % i 2015 til 37 % i % tror, at det en dag vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød. I 2015 var tallet 24 %. 47 % tror på, at de danske udviklingsorganisationer kan forbedre levevilkårene for verdens fattigste, mens andelen i 2015 var 62 %. 63 % af danskerne tror i 2016, at udviklingen er gået meget eller lidt fremad. Andelen var i %. 22 % tror, at udviklingen har stået stille. På trods af, at troen på fremskridt er faldet siden 2015, er 66 % enige i, at Verdens Bedste Nyheder skaber en tro på, at vi sammen kan skabe en bæredygtig fremtid for mennesket og for planeten.

6 FN s Verdensmål

7 Udvikling i kendskab til FN s Verdensmål Har du hørt om FN s Verdensmål? Nedenfor ses de 17 Verdensmål. Kan du huske at have set eller hørt om FN s Verdensmål? Sep % 64% Sep % 75% Ja Nej Sep % 81% Ja Nej Flere danskere har i år hørt om FN s Verdensmål (25 %) sammenlignet med 2015 (19 %). Når danskerne visuelt præsenteres for de 17 Verdensmål stiger andelen, der kan huske at have set eller hørt om Verdensmålene til 36 %. 7

8 Kombineret kendskab til FN s Verdensmål Hjulpet og uhjulpet kendskab til FN s Verdensmål Har du hørt om FN s Verdensmål? 25% Nedenfor ses de 17 Verdensmål. Kan du huske at have set eller hørt om FN s Verdensmål? 36% Kombineret kendskab: Har enten hørt om eller set FN's Verdensmål 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ja Lidt under halvdelen af den danske befolkning, 44 %, har enten hørt om eller set FN s Verdensmål. 8

9 Segmenternes uhjulpne kendskab til FN s Verdensmål Har du hørt om FN s Verdensmål? Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative Hele befolkningen Ja 52% 32% 23% 20% 23% 25 % Nej 48% 68% 77% 80% 77% 75 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 9

10 Segmenternes hjulpne kendskab til FN s Verdensmål Alle verdens nationer vedtog på FN s generalforsamling i 2015 Verdensmålene. Verdensmålene består af i alt 17 mål, der handler om at løse mange af klodens største problemer inden FN har dermed sat fælles kurs mod en bæredygtig fremtid og arbejder blandt andet med at afskaffe ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer. Nedenfor ses de 17 Verdensmål. Kan du huske at have set eller hørt om FN s Verdensmål? Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative Hele befolkningen Ja 63% 51% 33% 27% 36% 36 % Nej 37% 49% 67% 73% 64% 64 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10

11 Selvvurderet viden og vigtighed af FN s Verdensmål Hvordan vil du vurdere din viden om FN s Verdensmål? 65% I hvilken grad mener du, at FN s Verdensmål er vigtige? 62% 26% 27% 7% 8% 2% 1% 1% 2% Jeg har høj grad af viden Jeg har nogen grad af viden Jeg har lav grad af viden Jeg har slet ikke viden Ved ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke To tredjedele af de danskere, der kender FN s Verdensmål vurderer deres egen viden om målene som lav. Lidt over en fjerdedel mener, at de har høj eller nogen grad af viden. På trods af den relativt lave selvvurderede viden, mener 62 % i høj grad, at FN s Verdensmål er vigtige. 11

12 Vigtigheden af de tre overordnede Verdensmål I hvilken grad mener du, at det er vigtigt at arbejde for hvert af følgende mål? Udrydde ekstrem fattigdom 70% 24% 4% 1% 1% Mindske ulighed 41% 40% 17% 2% 1% Bekæmpe klimaforandringer 71% 20% 7% 2% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Overordnet set anses de tre mål som vigtige at arbejde for. 94 % af dem, der kender til målene, mener i høj eller nogen grad, at det er vigtigt at arbejde for at udrydde ekstrem fattigdom. 91 % mener i høj eller nogen grad, at det er vigtigt at arbejde for at bekæmpe klimaforandringer, mens 81 % mener, at det i høj eller nogen grad er vigtigt at arbejde for at mindske ulighed. 12

13 Segmenternes mening om de tre overordnede mål I hvilken grad mener du, at det er vigtigt at arbejde for hvert af følgende mål? 78% 84% Udrydde ekstrem fattigdom 67% Mindske ulighed 70% 48% 54% 51% 34% 43% 43% 37% 38% 34% 21% 37% 28% 25% 26% 23% 26% 22% 29% 14% 10% 11% 4% 5% 1% 2% 0% 0% 1% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 9% 6% 10% 3% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative Der ses relativ stor variation i, hvor vigtige segmenterne anser de tre overordnede Verdensmål. Overordnet er der dog flest i hvert af segmenterne, der anser det som vigtigt at arbejde for at udrydde ekstrem fattigdom og bekæmpe klimaforandringer. De tillidsfulde skiller sig ud fra de andre segmenter ved i markant højere grad at se det som vigtigt at arbejde for at mindske ulighed. 13

14 Segmenternes mening om de tre overordnede mål (fortsat) I hvilken grad mener du, at det er vigtigt at arbejde for hvert af følgende mål? 77% 85% 74% Bekæmpe klimaforandringer 60% 44% 32% 27% 21% 15% 15% 15% 14% 7% 9% 5% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative 14

15 Er det realistisk at nå Verdensmålene? I hvilken grad tror du, at det er realistisk at nå FN's Verdensmål inden % 35% 45% 14% 3% udrydde ekstrem fattigdom 6% 30% 42% 21% 1% mindske ulighed 5% 27% 51% 15% 2% bekæmpe klimaforandringer 8% 44% 35% 13% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Halvdelen af dem, der kender målene, tror i høj eller nogen grad, at det er realistisk at bekæmpe klimaforandringer inden Der er mindst tro på, at det er realistisk at mindske ulighed inden 2030 (32 %). Overordndet set tror 39 % i høj eller nogen grad, at det er realistisk at nå FN s Verdensmål inden

16 Danmarks rolle ift. at fremme FN s Verdensmål Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks rolle i forhold til at fremme FN s Verdensmål? Danmark bør gå forrest, når det kommer til at sikre, at vi som verdenssamfund når Verdensmålene 41% 37% 17% 5% 1% Danmark bør nationalt selv gøre en ekstra indsats for at nå Verdensmålene 52% 32% 11% 5% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 78 % af dem, der kender FN s Verdensmål, er i høj eller nogen grad enige i, at Danmark bør gå forrest for at sikre, at vi som verdenssamfund når Verdensmålene. En lidt større andel, 84 %, er i høj eller nogen grad enige i, at Danmark nationalt set bør gøre en ekstra indsats for at nå Verdensmålene. 16

17 Danske virksomheders rolle ift. at fremme FN s Verdensmål I hvilken grad oplever du, at danske virksomheder arbejder for at fremme FN s Verdensmål? 5% 40% 30% 8% 18% det giver Danmark en konkurrencefordel, at de danske virksomheder arbejder for at fremme FN s Verdensmål? 17% 39% 31% 8% 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 45 % af dem, der kender FN s Verdensmål, oplever på nuværende tidspunkt i høj eller nogen grad, at danske virksomheder arbejder for at fremme FN s Verdensmål. Lidt over halvdelen, 56 %, mener i høj eller nogen grad, at det giver Danmark en konkurrencefordel, hvis danske virksomheder arbejder for at fremme FN s Verdensmål. 17

18 Verdenstimen

19 Verdenstimen Har ét eller flere af dine børn deltaget i Verdenstimen om de nye Verdensmål i år? Sep % 44% 51% Sep % 41% 53% Ja Nej Ved ikke Halvdelen af dem med børn i skolealderen ved ikke, om ét eller flere af deres børn har deltaget i Verdenstimen om FN s Verdensmål. 5 % angiver, at ét eller flere af deres børn har deltaget, mens 44 % angiver, at deres barn/børn ikke har deltaget i Verdenstimen. Der er dermed ikke sket en udvikling siden 2015.* * Note: 219 respondenter har besvaret dette spørgsmål. 19

20 Verdens Bedste Nyheder

21 Udviklingen i uhjulpet kendskab til Verdens Bedste Nyheder Har du hørt om Verdens Bedste Nyheder? Sep % 82% Sep % 79% Sep % 82% Sep % 86% Sep % 89% Sep % 88% Dec % 92% Sep % 83% Ja Nej Hvor har du set eller hørt om Verdens Bedste Nyheder? I Metroexpress På tv-skærme i S-tog 19% Tv eller radio 18% Facebook 16% På gaden 14% Ved et busstop, tog- eller metrostation 13% På en hjemmeside 10% På en juicebrik 7% Venner eller familie 6% Avis (anden end Jyllands-Posten og 6% Arbejde 5% På Thises mælkekartoner 3% I en Tiger-butik 3% I Jyllands-posten 2% Én af Politikens lysaviser i København 2% I Illustreret Videnskab 1% Andet 7% Ved ikke 6% 26% 18 % har hørt om Verdens Bedste Nyheder i september Det er på niveau med andelen, der har hørt om Verdens Bedste Nyheder i september 2014 og september Af de, der har hørt om, eller set kampagnen for Verdens Bedste Nyheder, har flest set eller hørt om Verdens Bedste Nyheder i Metroexpress (26 %). 21

22 Segmenternes uhjulpne kendskab til Verdens Bedste Nyheder Har du hørt om Verdens Bedste Nyheder? Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative Hele befolkningen Ja 33% 32% 14% 10% 15% 18 % Nej 67% 68% 86% 90% 85% 82 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 22

23 Hjulpet kendskab til Verdens Bedste Nyheder Har du set denne kampagne fra Verdens Bedste Nyheder? Sep Sep Sep Sep % 14% 15% 10% 90% 86% 85% 90% Ja Nej 23

24 Kombineret kendskab til Verdens Bedste Nyheder Hjulpet og uhjulpet kendskab til Verdens Bedste Nyheder Har du hørt om Verdens Bedste Nyheder? 14% 18% 18% 21% Har du set denne kampagne fra Verdens Bedste Nyheder? 10% 10% 14% 15% Kombineret kendskab: Har enten hørt om eller set kampagnen for Verdens Bedste Nyheder 19% 19% 23% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Sep Sep Sep Sep % af danskerne har enten hørt om eller set kampagnen for Verdens Bedste Nyheder. Af dem, der har set kampagnen, har 81 % lagt mærke til eller kan huske, at Verdens Bedste Nyheder er afsender, mens ca. en femtedel (19 %) ikke har lagt mærke til det. Andelen, der har hørt om Verdens Bedste Nyheder, og andelen, der har set kampagnen fra Verdens Bedste Nyheder, er dermed faldet siden

25 Udviklingen i opfattelsen af Verdens Bedste Nyheder I hvilken grad synes du, at Verdens Bedste Nyheder er troværdige? Sep % 44% 9% 2% 16% Sep % 35% 7% 2% 23% Sep % 49% 7% 0% 20% Sep % 41% 8% 3% 23% Sep % 35% 11% 2% 19% Sep % 50% 7% 1% 15% Dec % 36% 11% 1% 36% Sep % 45% 7% 1% 23% I Høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 74 % af de danskere, der kender Verdens Bedste Nyheder, synes, at Verdens Bedste Nyheder i høj eller nogen grad er troværdige. Det er lidt flere end i 2015, hvor det var 68 %.* *Note: Tallene for er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra 2013, 2014 og 2015, da spørgsmålsformuleringen er ændret. 25

26 Segmenternes opfattelse af Verdens Bedste Nyheder I hvilken grad synes du, at Verdens Bedste Nyheder er troværdige? Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative Hele befolkningen I høj grad 37% 33% 33% 13% 24% 30% I nogen grad 52% 48% 37% 51% 40% 44% I mindre grad 2% 5% 12% 27% 22% 9% Slet ikke 0% 1% 0% 4% 8% 2% Ved ikke 8% 12% 18% 4% 6% 16% Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 26

27 Opfattelse af Verdens Bedste Nyheder Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Verdens Bedste Nyheder? Verdens Bedste Nyheder formidler et nuanceret verdensbillede 17% 46% 12% 3% 22% Verdens Bedste Nyheder er gode til at formidle FN s Verdensmål 25% 35% 12% 4% 24% Verdens Bedste Nyheders journalistik er pålidelig og faktabaseret 21% 35% 12% 2% 30% Verdens Bedste Nyheder formidler fremskridt og løsninger i forhold til verdens udvikling 29% 38% 10% 2% 21% Verdens Bedste Nyheder skaber en tro på, at vi sammen kan skabe en bæredygtig fremtid for mennesker og for planeten 31% 35% 12% 3% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Dem, der kender Verdens Bedste Nyheder, er især enige i, at Verdens Bedste Nyheder formidler fremskridt og løsninger i forhold til verdens udvikling (67 % i høj eller nogen grad enige), og at Verdens Bedste Nyheder skaber en tro på, at vi sammen kan skabe en bæredygtig fremtid for mennesket og for planeten (66 %). 56 % oplever, at Verdens Bedste Nyheders journalistik er pålidelig og faktabaseret. 27

28 Udviklingsbistand

29 Udviklingen i opbakningen til udviklingsbistand Hvor vigtigt er det for dig, at Danmark er førende inden for udviklingsbistand i sammenligning med andre lande? Er du medlem af en udviklingsorganisation (fx Røde Kors eller Folkekirkens Nødhjælp)? Sep % 32% 34% 9% Sep % 84% Sep % 36% 30% 5% Sep % 80% Sep % 38% 39% 4% Sep % 84% Sep Sep % 19% 35% 40% 40% 37% 3% 5% Sep % 85% Sep % 41% 33% 3% Sep % 86% Sep % 43% 26% 2% Sep % 86% Jan % 41% 35% 2% Sep % 83% Meget vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke Ja Nej Andelen der mener, at det er meget vigtigt, at Danmark er førende inden for udviklingsbistand sammenlignet med andre lande, er faldet lidt i 2016 (25 %) sammenlignet med 2015 (29 %). Samtidig er andelen, der ikke mener, at det er vigtigt steget siden Derudover er der en mindre andel af den danske befolkning, der er medlem af en udviklingsorganisation i 2016 (16 %) sammenlignet med 2015 (20 %). 29

30 Udviklingen i opfattelsen af, om udviklingsbistanden hjælper Tror du, at udviklingsbistanden hjælper? 36% 34% 35% 33% 27% 20% 23% 21% 22% 21% 20% 24% 23% 20% 22% 10% 11% 10% 10% 13% 7% 8% 7% 5% 7% 4% 5% 5% 6% 11% I høj grad I nogen grad Både og I lille grad Slet ikke Ved ikke Sammenlignet med både 2012, 2013, 2014 og 2015 er danskerne mere pessimistiske i 2016 i forhold til, om de tror, at udviklingsbistanden hjælper. 37 % tror i 2016 i høj eller nogen grad, at udviklingsbistanden hjælper, mens andelen i 2015 var 56 %. 30

31 Udviklingen i holdningen til, om vi skal holde op med at støtte, når det går bedre A siger: Når det går bedre i udviklingslandene skal vi nedsætte støtten, fordi der ikke er lige så akut behov for basale livsnødvendigheder længere. B siger: Når det går bedre i udviklingslandene er det vigtigt, at vi bliver ved med at støtte landene for at fortsætte den positive udvikling og undgå, at landene falder tilbage i fattigdom. Hvilket udsagn er du mest enig i? 42% 43% 42% 39% 37% 12% 9% 9% 11% 7% 19% 15% 16% 17% 16% 14% 15% 15% 14% 16% 13% 13% 10% 9% 10% 11% 7% 6% 7% 7% Helt enig med A Mest enig med A Lige enig med A og B Mest enig med B Helt enig med B Ved ikke Lidt under halvdelen af befolkningen, 47 %, er mest eller helt enig i, at det er vigtigt at blive ved med at støtte udviklingslandene, når det går bedre, for at fortsætte den positive udvikling. 27 % er mest eller helt enig i, at vi skal nedsætte støtten når det går bedre, fordi der ikke er lige så akut behov for basale livsnødvendigheder længere. 31

32 Segmenternes holdning til, om vi skal holde op med at støtte, når det går bedre A siger: Når det går bedre i udviklingslandene skal vi nedsætte støtten, fordi der ikke er lige så akut behov for basale livsnødvendigheder længere. B siger: Når det går bedre i udviklingslandene er det vigtigt, at vi bliver ved med at støtte landene for at fortsætte den positive udvikling og undgå, at landene falder tilbage i fattigdom. Hvilket udsagn er du mest enig i? Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative Hele befolkningen Helt eller mest enig med A 14% 6% 16% 48% 74% 27% Lige enig med A og B 16% 10% 21% 20% 9% 16% Helt eller mest enig med B 69% 81% 59% 22% 7% 47% Ved ikke 1% 2% 4% 10% 10% 11% Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 32

33 Udviklingen i holdningen til, om det offentlige bruger for mange eller for få penge på udviklingsbistand Mener du, at det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge på udviklingsbistand? 42% 40% 36% 33% 28% 23% 22% 15% 14% 9% 12% 17% 9% 9% 17% 16% 8% 6% 9% 10% 9% 11% 2% 2% Alt for mange penge For mange penge Passende For få penge Alt for få penge Ved ikke Flere danskere mener i 2016, at det offentlige bruger alt for mange, eller for mange penge på udviklingsbistand sammenlignet med andelen i Andelen er i 2016 på 34 %, mens den i 2015 var på 26 %. Andelen, der mener, at det offentlige bruger for få eller alt for få penge på udviklingsbistand, er dog i 2016 (22 %) på niveau med 2015 (25 %). 33

34 Segmenternes holdning til, om det offentlige bruger for mange eller for få penge på udviklingsbistand Mener du, at det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge på udviklingsbistand? Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative Hele befolkningen Alt for mange penge 0% 0% 0% 27% 55% 12% For mange penge 6% 0% 10% 69% 43% 22% Passende 42% 0% 85% 4% 2% 33% For få penge 37% 76% 5% 0% 0% 16% Alt for få penge 15% 24% 1% 0% 0% 6% Ved ikke 0% 0% 0% 0% 0% 11% Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 34

35 I hvilken grad tror du på, at der sker fremskridt? Mht. udryddelsen af global fattigdom? Mht. at løfte folk ud af fattigdom? Sep % 27% 44% 17% 8% Sep % 28% 45% 16% 8% Sep % 34% 42% 12% 4% Sep % 36% 43% 10% 3% Sep % 25% 48% 20% 4% Sep % 26% 51% 16% 4% Sep % 29% 49% 15% 4% Sep % 30% 50% 14% 3% Sep % 24% 55% 15% 3% Sep % 24% 59% 13% 3% Sep % 24% 50% 19% 4% Sep % 27% 51% 16% 3% Sep % 25% 52% 16% 3% Sep % 13% 53% 28% 3% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 35

36 I hvilken grad tror du på, at der sker fremskridt? Mht. adgang til rent drikkevand i udviklingslandene? Mht. at flere kommer i skole i ulandene? Sep % 50% 28% 5% 7% Sep % 49% 28% 5% 7% Sep % 57% 20% 2% 4% Sep % 56% 21% 2% 3% Sep % 55% 28% 4% 3% Sep % 56% 26% 3% 3% Sep % 53% 29% 3% 4% Sep % 53% 31% 2% 3% Sep % 57% 28% 2% 1% Sep % 60% 25% 1% 2% Sep % 51% 27% 5% 3% Sep % 58% 27% 3% 2% Sep % 52% 30% 4% 2% Sep % 55% 24% 3% 2% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 36

37 I hvilken grad tror du på, at der sker fremskridt? Mht. at vi lever længere og bedre? Sep % 48% 26% 5% 9% Sep % 54% 22% 2% 4% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 37

38 I hvilken grad tror du på, at der sker fremskridt? Mht. at lige mange piger som drenge starter i 1. klasse? Sep % 35% 38% 11% 11% Sep % 38% 38% 7% 6% Sep % 34% 43% 11% 6% Sep % 28% 49% 12% 6% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative Hele befolkningen I høj grad 13% 7% 5% 3% 6% 6 % I nogen grad 53% 44% 42% 25% 17% 35 % I mindre grad 27% 38% 41% 51% 40% 38 % Slet ikke 6% 3% 7% 15% 35% 11 % Ved ikke 1% 7% 6% 6% 2% 11 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 38

39 Opfattelsen af fremskridt i udviklingslandene Hvordan tror du, at udviklingen i udviklingslandene generelt er gået de sidste 20 år? Sep % 55% 22% 4% 2% 9% Sep % 61% 15% 3% 1% 4% Sep % 66% 17% 3% 1% 4% Sep % 66% 16% 2% 1% 5% Udviklingen er gået meget fremad Udviklingen er gået lidt fremad Udviklingen har stået stille Udviklingen er gået lidt tilbage Udviklingen er gået meget tilbage Ved ikke Troen på at udviklingen i udviklingslandene er gået fremad er i 2016 faldet til et niveau, der er lavere end i både 2013, 2014 og % af danskerne tror i 2016 at udviklingen er gået meget eller lidt fremad, mens andelen herfor i 2015 var 78 %. Ca. en femtedel af den danske befolkning (22 %) tror, at udviklingen har stået stille. 39

40 Opfattelse af, hvad der årsag til fattigdom i udviklingslandene Hvorfor tror du, at der er fattigdom i udviklingslandene? Korruption Krige Overbefolkning Mangel på uddannelse Mangel på demokrati Klimaforhold Naturkatastrofer Ulige handelsbetingelser Vi betaler for lidt for udviklingslandenes råvarer De multinationale selskaber snyder i skat Mangel på evner Kolonitidens udbytning Dovenskab Landbrugsstøtte i EU og USA Andet Ved ikke 4% 4% 3% 5% 8% 8% 8% 11% 13% 16% Den hyppigst angivne årsag til fattigdom i udviklingslandene angives, ligesom i 2012, 2013, 2014 og 2015, som korruption. Dernæst tror lidt under halvdelen af befolkningen (43 %), at krige er skyld i fattigdommen. Overbefolkning nævnes af flere i 2016 (39 %) end i 2015 (34 %), og er nu den tredje hyppigst vurderede årsag til fattigdom. Mangel på uddannelse er dermed røget ned på en fjerdeplads (31 %).* 28% 31% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% % 55% *Note: Det kan bemærkes, at svarkategorierne i 2014, 2015 og 2016 ikke er fuldt ud identiske med tidligere år, idet visse svarkategorier ikke længere indgår i undersøgelsen. 40

41 Udviklingen i danskernes tro på forbedring Tror du på, at det en dag vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? I hvilken grad tror du på, at danske udviklingsorganisationer kan forbedre levevilkårene for verdens fattigste? Sep % 70% 13% Sep % 38% 35% 9% 8% Sep % 66% 10% Sep % 42% 30% 4% 3% Sep % 79% 7% Sep % 42% 36% 9% 4% Sep % 72% 9% Sep % 40% 38% 8% 3% Sep % 74% 11% Sep % 36% 48% 9% 2% Sep % 80% 8% Sep % 40% 37% 8% 1% Sep % 76% 7% Sep % 50% 37% 4% 1% Jan % 80% 8% Jan % 36% 48% 9% 2% Ja Nej Ved ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Færre danskere tror i 2016, at det en dag vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød (17 %) sammenlignet med 2015 (24 %). Derudover er der også færre der tror på, at danske udviklingsorganisationer kan forbedre levevilkårene for verdens fattigste (47 %) sammenlignet med 2015 (62 %). 41

42 Segmenternes tro på forbedring Tror du på, at det en dag vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative Hele befolkningen Ja 28% 36% 18% 8% 9% 17% Nej 59% 54% 72% 89% 89% 70% Ved ikke 13% 10% 10% 2% 2% 13% Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I hvilken grad tror du på, at danske udviklingsorganisationer kan forbedre levevilkårene for verdens fattigste? Overbeviste Tillidsfulde Positive Skeptiske Negative Hele befolkningen I høj grad 24% 25% 7% 1% 0% 9% I nogen grad 50% 57% 54% 18% 15% 38% I mindre grad 25% 15% 37% 60% 45% 35% Slet ikke 1% 1% 1% 16% 40% 9% Ved ikke 0% 2% 1% 4% 0% 8% Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 42

43 Indtryk af og viden om udviklingsorganisationerne Hvad er dit overordnede indtryk af de danske udviklingsorganisationer? Hvordan vil du bedømme din egen viden om udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene? Sep % 38% 31% 10% 4% 11% 62% 64% 61% 62% Sep % 44% 26% 8% 3% 7% Sep % 45% 30% 9% 4% 5% Sep % 39% 33% 11% 5% 5% Sep Sep Sep % 9% 9% 43% 45% 46% 35% 32% 33% 8% 3% 4% 7% 4% 3% 7% 3% 1% 24% 21% 27% 22% 15% 14% 11% 17% Jan % 40% 36% 10% 3% 2% Meget godt Hverken godt eller dårligt Meget dårligt Godt Dårligt Ved ikke Jeg synes, jeg ved meget Jeg synes ikke, jeg ved ret meget Ved ikke/vil ikke svare 44 % af danskerne har et godt eller meget godt indtryk af de danske udviklingsorganisationer, hvilket er det laveste niveau siden januar % synes, at de ved meget om udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene. Det er lidt færre end i 2015, men på niveau med 2013 og 2014, hvor det var henholdsvis 24 % og 21 %. 43

44 Metode

45 Metode Epinion har siden 2010 gennemført en årlig kampagneevaluering af Verdens Bedste Nyheder. Der er i alt gennemført otte undersøgelser i relation til evalueringen. Resultaterne af undersøgelserne er præsenteret i denne rapport. Kampagneevalueringen har de første fem år været fokuseret mod FN s 2015 Mål og siden 2015 mod FN s 17 Verdensmål. Fra 2016 har evalueringen i flere detaljer afdækket, hvordan danskerne opfatter Verdens Bedste Nyheder. Resultaterne i rapporten baserer sig på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse indsamlet på Epinion Danmarkspanel, der består af cirka danskere. Resultaterne er i kampagneevalueringen for 2016 indsamlet fra den 12. september til og med den 14. september I alt har danskere deltaget i undersøgelsen. Data er vejet på køn, alder og region, så resultaterne er repræsentative for den danske befolkning. Segmenterne inkluderer 953 af de respondenter. Ikke alle respondenter placerer sig i segmentopdelingen, da de enten ikke har besvaret eller har svaret ved ikke på de spørgsmål, som segmenterne er konstrueret på baggrund af. Bemærk, at afrundinger kan betyde, at andelene i rapporten ikke altid summerer til 100 procent. 45

46 EPINION AARHUS Hack Kampmanns Plads Aarhus C, Denmark T: E: EPINION KØBENHAVN Ryesgade 3F 2200 Copenhagen N, Denmark T: E: 46

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Befolkningsundersøgelse NGO Forum

Befolkningsundersøgelse NGO Forum Befolkningsundersøgelse NGO Forum 11.-17. september 2011 1 Fire segmenter 1) Vundne er A) alle dem, der allerede er medlem af en u-landsorganisation (16 15 pct.) 2) Motiverede synes det er C) meget vigtigt,

Læs mere

Befolkningsundersøgelse NGO Forum

Befolkningsundersøgelse NGO Forum Befolkningsundersøgelse NGO Forum September 00 FN s 05 Mål Har du hørt om hørt om FN s 05 Mål? Hvad tror du, at FN s 05 Mål drejer sig om? Det er en målsætning for udviklingen i u-lande 85 Ja Sept. 00

Læs mere

Danskernes opfattelser af og holdninger til VBN og u-landsbistand

Danskernes opfattelser af og holdninger til VBN og u-landsbistand Danskernes opfattelser af og holdninger til VBN og u-landsbistand Startmøde for VBN-kampagnen 2012 15. marts 2012 1. Indtryk og opfattelse af VBN-kampagnen 2. Holdninger til u-lande og fremskridt 3. Segmentering

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2015 2015 Side 1 Indhold - Overblik Indledning Om undersøgelsen Sammendrag

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2013

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2013 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2013 Danida RAPPORT KØBENHAVN JANUAR 2014 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK +45 70 23 14 23 EPINION AARHUS NORDHAVNSG ADE 1-3

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2014 2014 Side 1 Indhold Indledning Om undersøgelsen 3 Sammendrag af rapporten

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

KENDSKABSANALYSE 2016

KENDSKABSANALYSE 2016 Foto: Martin Dam Kristensen for Aarhus Festuge KENDSKABSANALYSE 2016 AARHUS FESTUGE RAPPORT OKTOBER 2016 DESIGN OG METODE Kort præsentation af det valgte undersøgelsesdesign og det datagrundlag, som rapporten

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet samt forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet samt forholdene i udviklingslandene anskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet samt forholdene i udviklingslandene 2016 apport udarbejdet af Wilke for anida 1 HOL OVBLK ndledning Om undersøgelsen ammendrag af undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN RAPPORT DECEMBER 6 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER BAGGRUNDINFORMATION 4 5 6 6 METODE & HOVED- KONKLUSIONER 3 METODE Rådet

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT - AUGUST 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 5 8 13 21 25 INTRODUKTION KONKLUSIONER ØKONOMISKE EFFEKTER INDTRYK OG BRUG AF OMRÅDET SPEJDERLEJRENS

Læs mere

KENDSKABSANALYSE NATIONALPARK VADEHAVET

KENDSKABSANALYSE NATIONALPARK VADEHAVET KENDSKABSANALYSE NATIONALPARK VADEHAVET KENDSKABSANALYSE SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING LÆSEVEJLEDNING HOVEDKONKLUSIONER BORGERSURVEY 2017, LOKALT, REGIONALT OG NATIONAL KENDSKAB OG BRUG

Læs mere

MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER

MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER HOVEDRAPPORT DANMARKS NATIONALPARKER SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG METODE SAMMENFATNING POTENTIALET FOR NATIONALPARKFØDEVARER BRANDING AF NATIONALPARKFØDEVARER

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Manual for lokalkoordinatorer

Manual for lokalkoordinatorer Manual for lokalkoordinatorer Morgenevent d. 14. september 2012 1 Indholdsfortegnelse Velkommen s. 3 Bag om kampagnen s. 4 Lokalkoordinatorens opgaver s. 5 Huskeliste for koordinatorer s. 9 Tilladelser

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Skal man lade sit barn vaccinere? Er cannabis

Skal man lade sit barn vaccinere? Er cannabis TÆNKETANKEN Stigende usikkerhed om sundhed det mener danskerne Mens mængden af information om, hvad man selv kan gøre for at holde sig sund, bare vokser og vokser, oplever et stigende antal danskere, at

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed København, den 23.05.2014 Ny undersøgelse: Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed Fire ud af ti danskere mener, at Se og Hør-sagen har påvirket deres generelle opfattelse af journalister negativt.

Læs mere

BRUG & KENDSKAB AF ROSKILDES SEVÆRDIGHEDER. Udarbejdet november 2017 af:

BRUG & KENDSKAB AF ROSKILDES SEVÆRDIGHEDER. Udarbejdet november 2017 af: BRUG & KENDSKAB AF ROSKILDES SEVÆRDIGHEDER Udarbejdet november 2017 af: ER DER NOGET DU MANGLER? Generelt er der stor tilfredshed med udbuddet i Roskilde. Af de indsamlede kommentarer er det særligt ønsket

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer.

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Klimabarometeret 2015

Klimabarometeret 2015 Klimabarometeret CONCITOs klimabarometer har siden afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stort og stabilt flertal af

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere