Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1"

Transkript

1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

2

3 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2012

4 Titel: Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Noter: Udgiver: Institution: Copyright: Artikelredaktion: Serieredaktion, korrektur og produktion: Andre bidragydere: Emneord: Resumé: Sprog: URL: Publikationen findes kun i elektronisk udgave Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen Werner Hedegaard, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kommunikationssekretariatet Scanprint A/S (grafisk tilrettelægning, forside), Colourbox (forsidefoto), Phoenix Design Aid A/S (web) Folkeskole, afsluttende prøver, elever med særlige behov, afgangsbeviser, prøveplan, prøvebekendtgørelsen, standpunktskarakterer, tekstopgivelser, hjælpemidler, 10.-klasse-prøver, 9.-klasse-prøver Publikationen Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 oplyser om regelgrundlaget i forbindelse med prøveafholdelsen. Publikationen henvender sig til skoleledere, prøveansvarlige, lærere, kommunale konsulenter, censorer og andre, som arbejder med folkeskolens afsluttende prøver. Formålet med publikationen er at give en oversigt over de regler og praktiske forhold, som er i spil i forbindelse med folkeskolens afsluttende prøver. Hensigten er, at den kan benyttes som opslagsværk i det daglige arbejde med prøverne. Publikationen rummer derfor afsnit, der giver svar på spørgsmål om for eksempel tids- og prøveplaner, tilmelding til prøverne, orientering af eleverne inden prøverne, retningslinjer og proceduremæssige forhold, censur og censorer, bedømmelse og karaktergivning, elever med særlige behov og afgangsbeviser. Dansk Den elektronisk udgaves ISBN: Pris for den elektroniske udgave: Bestillingsnummer: 0 DKK Publikationen findes kun i elektronisk format Version: 1.0 Versionsdato: Publikationsstandard nummer: 2,0 Formater: Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til: html, pdf, jpg Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen 4 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

5 Indhold Forord 10 Regelgrundlaget pr. 1. august Ændringer af regler og procedurer 11 Kontaktoplysninger 12 Hjemmeside 12 Fagkonsulenter 12 Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen 12 Oversigt over reglerne vedrørende folkeskolens afsluttende prøver 13 Adgang til prøve klasse klasse klasse 14 Oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk og frivillige prøvefag i 9. klasse 15 Orientering af eleverne om procedurer og regler 16 Praktiske og proceduremæssige forhold 16 Regler 16 Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser 17 Skolens leder skal underskrive tekstopgivelserne 18 Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold vedrørende prøveafholdelsen 21 Forud for prøveafholdelsen 21 Skriftlige prøver 21 Under prøven 22 Efter prøven 23 Mundtlige og praktiske prøver 25 Under prøven 25 Efter prøven 26 Forsendelsesprocedurer og karakterfastsættelse 27 Brug af computer og internet 30 Vejledning om brugen af internet i forbindelse med prøverne 30 Generelle regler om brugen af computer ved de skriftlige afgangsprøver 30 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 5

6 Hjælpemidler 33 Skriftlige prøver FSA og FS10 33 Hjælpemidler for tosprogede elever 35 Brug af computer og elektroniske ordbøger 35 Grammatiske oversigter 35 Mundtlige/praktiske prøver FSA og FS klasse-prøver 38 Elever med særlige behov 39 Procedure ved fravigelser for elever med særlige behov 39 Fravigelser, som ligger uden for beskrivelserne i bekendtgørelsen og vejledningen 39 Opgavebestilling 40 Blinde elever 40 Tosprogede elever 40 Registrering og opbevaring af oplysninger om særlig tilrettelæggelse af prøver 40 Påtegning på afgangs-/prøvebeviset 40 Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens obligatoriske prøver 41 Fritagelse i ungdomsskolens heltidsundervisning på grund af utilstrækkelig skolegang 41 Registrering og opbevaring af oplysninger om prøvefritagelse 42 Påtegning på afgangsbeviset 42 Fritagelse for dele af fag 42 Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver 43 Frister for tilmelding 43 Tilmelding 43 Brugernavn og adgangskode 43 Redigering af stamoplysninger 43 Skoler, som ikke tidligere har afholdt prøver 43 Semesterprøve december/januar 2012/ Tilmelding til prøverne maj/juni 2013 for 9. klasse 43 Skoler, som ikke inddeler elever i klasser/hold 44 Biologi og geografi 44 Tilmelding til folkeskolens 10.-klasse-prøver maj/juni Vigtige datoer for tilmelding 45 Tilmelding til sygeprøve 46 Frister for tilmelding 46 Kriterier for tilmelding til sygeprøve 46 6 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

7 Censorer og censur 48 Skriftlige og mundtlige statsligt beskikkede censorer 48 Censorvirksomhed er et kvalitetsløft 48 Årlige censorkurser 48 Indstilling af statsligt beskikkede censorer 48 Aflønning mundtligt beskikkede censorer 48 Aflønning skriftligt beskikkede censorer 48 Censur mundtligt 49 Censors forfald 49 Censur skriftlig 49 Bedømmelsen af papirprøver i biologi og geografi 49 Evaluering i forbindelse med statslig beskikket mundtlig og skriftlig censur 49 Kommunalt beskikkede censorer 49 Tidsplan og procedure for den skriftlige censur 51 December/januar prøvetermin 51 Maj/juni prøvetermin 51 Bedømmelse og karaktergivning 52 Hvem bedømmer hvad? 52 Hvordan foretages bedømmelsen? 52 Hvordan foretages karakterfastsættelsen? 52 Skal der gives en karakter, når eleven udebliver? 52 Standpunktskarakterer og udtalelser 54 Hvornår gives standpunktskarakterer? 54 Udtalelser i idræt 54 Fejl og mangler i forbindelse med prøver 56 Eksempler på fejl og mangler 56 Konsekvenser af konstatering af fejl og mangler ved prøver 57 Klager i forbindelse med prøver 58 Elever, der følger særlig tilrettelagt undervisning 61 Elever under 9, stk Elever under 33, stk Elever under 33, stk Elever under 33, stk Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 7

8 Elever i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 62 Folkeskolens afgangsprøver og 10.-klasse-prøver 62 Ret til afholdelse af prøver 62 Prøveafholdelse 62 Tilmelding 62 Prøvebevis 62 Folkeskolens afsluttende prøver i ungdomsskolen 63 Ungdomsskolens heltidsundervisning 63 Folkeskolens afsluttende prøver i ungdomsskolen i øvrigt 63 Elever i erhvervsklasser 64 Folkeskolens 10.-klasse-prøver 64 Ret til afholdelse af prøver 64 Prøveafholdelse 64 Tilmelding 64 Afgangsbevis 64 Friskoler, private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 65 Framelding af afgangsprøver 65 Tysk/fransk 65 Skoler, som ikke afholder folkeskolens afgangsprøve i historie 65 Prøver i udlandet, på Færøerne og i Grønland 66 Ansøgning 66 Censorer 66 Afgangsbevis 66 Privatister 67 Tilmelding 67 Tekstopgivelser 67 Indberetning og prøvebeviser 67 Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver 68 Ny portal på vej 68 Hvor kan man i øvrigt skaffe opgavesættene? 68 Eksempler på skriftlige prøver i biologi og geografi 68 8 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

9 Dispensation og forsøg 69 Ansøgninger om dispensation 69 Forsøgs- og udviklingsarbejder 69 Afgangsbevis klasse 70 Opbevaring af afgangsbeviser 70 Oplysninger på afgangsbevis for folkeskolen mv. 70 Fælles regler for folkeskolens afsluttende prøver 71 Afgangsbeviser til brug i udlandet 71 Tidsplan for skoleårene 2012/2013 og 2013/ Folkeskolens afsluttende prøver December-januar 2012/ Folkeskolens afsluttende prøver Maj-juni Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 9

10 Forord Publikationen Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 oplyser om regelgrundlaget i forbindelse med prøveafholdelsen. Publikationen henvender sig til skoleledere, prøveansvarlige, lærere, kommunale konsulenter, censorer og andre, som arbejder med folkeskolens afsluttende prøver. Formålet med publikationen er at give en oversigt over de regler og praktiske forhold, som er i spil i forbindelse med folkeskolens afsluttende prøver. Hensigten er, at publikationen kan benyttes som opslagsværk i det daglige arbejde med prøverne, og ud over tids- og prøveplaner rummer den derfor afsnit, der giver svar på spørgsmål om for eksempel: Tilmelding til prøverne Orientering af eleverne inden prøverne Retningslinjer og proceduremæssige forhold Censur og censorer Bedømmelse og karaktergivning Elever med særlige behov Afgangsbeviser. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/13 udkommer kun i en elektronisk udgave og foreligger ud over HTML-versionen også i PDFformat, som er velegnet til udskrivning. At den alene foreligger i en elektronisk udgave, skyldes beslutning om, at publikationer fra Ministeriet for Børn og Undervisning kun offentliggøres i elektronisk format som internetpublikationer. Vi håber, at publikationen vil være en god hjælp på skolerne i arbejdet med at forberede og afholde folkeskolens afsluttende prøver, og at mange spørgsmål ad denne vej vil kunne blive afklaret lokalt. God læselyst og med venlig hilsen Folkeskolens afsluttende prøver Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen 10 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

11 Regelgrundlaget pr. 1. august 2012 Ved prøveafholdelsen er følgende love, bekendtgørelser og vejledninger mv. gældende: Lov om folkeskolen, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010 (Folkeskoleloven) Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jævnfør lovbekendtgørelse nr af 7. december 2011 (Friskoleloven) Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 (Lov om frie kostskoler) Bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver Bekendtgørelse nr. 748 af 13. juli 2009 om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse nr. 906 af 9. juli 2010 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning nr af 26. juni 2009 om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen, udfærdiget i medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen Prøvevejledningerne for fagene Faghæfterne for fagene (Fælles Mål 2009) Vejledende karakterbeskrivelser. I det følgende er opstillet en skematisk oversigt over reglerne for prøveafholdelse. Ændringer af regler og procedurer Bekendtgørelse nr. 918 af 13. juli 2010 om folkeskolens afsluttende prøver er erstattet af Bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli Med virkning fra den 1. august 2012 indføres nye regler for folkeskolens afsluttende prøver. Ændringerne vedrører gruppeprøver og ordenskarakteren i dansk på 9. klassetrin. De enkelte ændringer anføres nedenfor. Gruppeprøver Muligheden for brug af gruppeprøver fremgår af bekendtgørelsens 8 og af bestemmelserne for de enkelte prøver, som er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1 og 2. Gruppeprøve i mundtlig matematik på 9. klassetrin Fra og med skoleåret 2012/2013 indføres en mundtlig gruppeprøve i matematik på 9. klassetrin. Prøven er til udtræk og placeres i naturfagspuljen sammen med biologi og geografi. Rammerne for den nye prøve fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, punkt 10. Gruppeprøve i mundtlig matematik på 10. klassetrin Den mundtlige prøve i matematik på 10. klassetrin tilrettelægges fra skoleåret 2012/2013 som en gruppeprøve. Målene for den mundtlige prøve i matematik på 10. klassetrin justeres ved samme lejlighed, så prøvens mål tydeligere afspejler de faglige krav i Fælles Mål Ændringerne i den mundtlige prøve fremgår af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 2. Dansk skriftlig fremstilling og orden i en samlet karakter Karaktererne for orden og for skriftlig fremstilling i dansk på 9. klassetrin samles i én karakter i lighed med dansk skriftlig fremstilling på 10. klassetrin. Ændringen fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, punkt Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/

12 Kontaktoplysninger Hjemmeside Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen henviser til Ministeriet for Børn og Undervisning hvor der er yderligere information om prøveafholdelse og links til de love, bekendtgørelser og vejledninger, som omtales i publikationen. Fagkonsulenter Spørgsmål vedrørende specifikke faglige forhold rettes til fagkonsulenterne for de enkelte fag: Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling Frederiksholms Kanal København K Tlf Hjemmeside: Dansk og Matematik Engelsk Tysk, fransk Fysik/kemi Biologi og geografi Historie, samfundsfag, kristendomskundskab Håndarbejde, sløjd, hjemkundskab Billedkunst og musik 12 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

13 Oversigt over reglerne vedrørende folkeskolens afsluttende prøver LBK nr. 998 af 16. august 2010 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 13, stk , stk f LBK nr af 7. december 2011 om friskoler og private grundskoler m.v. Kapitel 2 a BEK nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (Lov om frie kostskoler) Kapitel 1 a BEK nr. 748 af 13. juli 2009 om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål). BEK nr. 906 af 9. juli 2010 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning. BEK nr. 756 af 2. juli 2012 om folke skolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen) 1. Formål og anvendelsesområde 2. Tilrettelæggelse og planlægning 3. Adgang til prøve 4. Prøveformer 5. Prøveafholdelse 6. Bedømmere (censorer og eksaminatorer) 7. Bedømmelse og karaktergivning 8. Afgangsbevis 9. Fejl og mangler i forbindelse med prøver 10. Klager i forbindelse med prøver 11. Afholdelse af folkeskolens afgangsprøver på frie skoler og ungdomsskoler 12. Øvrige bestemmelser 13. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. I medfør af 3: Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen. Bilag til Prøvebekendtgørelsen: Bilag 1: Folkeskolens afgangsprøver Bilag 2: Folkeskolens 10.-klasse-prøver Bilag 3: Folkeskolens afsluttende prøver samt adgang og tilmelding hertil Bilag 4: Beskrivelse af elementer, der indgår ved fastlæggelse af en prøveform efter 7 Bilag 5: Elever med særlige behov ved folkeskolens afsluttende prøver, jf. 14 Bilag 6: Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, jf. 15 og 16 Bilag 7: Afgangsbevis fra folkeskolen, jf. 33. BEK nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver. VEJ nr af 26. juni 2009 om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/

14 Adgang til prøve Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen, kapitel 3 og bilag klasse Ved afslutningen af 9. klassetrin aflægger eleverne folke skolens afgangsprøver i følgende fag: dansk, engelsk, kristen domskundskab, historie, samfundsfag, matematik, geografi, biologi, fysik/kemi og tilbudsfagene tysk og fransk. Hver elev skal aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/ kemi (bundne prøver). Herudover skal hver elev efter udtræk, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen foretager, aflægge en prøve fra de humanistiske fag: skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab og en prøve fra naturfagene: biologi, geografi og matematik. Eleverne kan aflægge en bunden prøve i december/ januar prøveterminen, hvis faget afsluttes i denne prøvetermin. Eleverne kan aflægge sygeprøver i december/januar prøveterminen. Eleven kan også i samråd med forældrene og skolen indstille sig til folkeskolens afgangsprøver i de prøveforberedende valgfag tysk, fransk, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab, jævnfør folkeskolelovens 14, stk. 3. Af hensyn til skolernes administration af prøveafholdelsen skal indstillingen ske inden den 1. februar. 10. klasse Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasseprøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi, jævnfør folkeskolelovens 19 f, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver. En elev på 10. klassetrin kan indstille sig til prøve enten i december/januar prøveterminen eller i maj/juni prøveterminen. En elev kan vælge at kombinere prøverne ved at aflægge 10.-klasse-prøver i et eller flere fag og afgangsprøver i andre. Hvis prøven i et fag består af både en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at aflægge den ene del og fravælge den anden del. Eleven kan også vælge at kombinere niveauerne FS10 og FSA i fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve. En elev kan kun indstille sig til prøve i et fag, hvis eleven har fulgt undervisningen i det pågældende fag frem til prøveafholdelsen, jævnfør folkeskolelovens 19 f, stk. 1. Elevens overvejelser om aflæggelse af prøver skal fremgå af uddannelsesplanen. 8. klasse Ved afslutningen af 8. klassetrin kan en elev aflægge afgangsprøve i fagene håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Det er dog en betingelse, at eleven har fulgt undervisningen i et omfang, så undervisningens indhold opfylder kravene til prøven. Elever i 9. klasse kan kun gennemføre prøve i et fag én gang i et skoleår. En elev kan kun aflægge prøve i et fag, hvis eleven har fulgt undervisningen i faget frem til prøveafholdelsen. 14 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

15 Oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse B: Bundne prøvefag U: Prøvefag til udtræk F: Frivillige prøvefag Eleven kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de følgende frivillige valgfag: Bundne prøvefag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Frivillige prøvefag (valgfag) Mundtlig prøve Skriftlig prøve Dansk B B Fransk/tysk F F Matematik B Håndarbejde F Engelsk Fysik/kemi B B Sløjd F Hjemkundskab F Der udtrækkes et fag fra de humanistiske fag skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt et blandt fagene biologi, geografi og matematik. Oversigt over prøver, som elever i 10. klasse kan aflægge: Prøvefag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Prøvefag til udtræk Engelsk Mundtlig prøve Skriftlig prøve U Dansk Matematik FS10 eller FSA FS10 FS10 eller FSA FS10 eller FSA Tysk/fransk U U Engelsk FS10 eller FSA FS10 Historie Samfundsfag U U Fysik/kemi FS10 eller FSA Kristendomskundskab U Tysk FS10 FS10 Biologi Geografi U U Fransk FS10 FS10 Matematik U Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/

16 Orientering af eleverne om procedurer og regler Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen. Skolens leder er ansvarlig for, at eleverne forud for prøvernes afholdelse gøres bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne. En sådan orientering vil med fordel kunne ske ved skoleårets begyndelse, så eleverne kender konsekvensen af eventuelle overskridelser af reglerne. Praktiske og proceduremæssige forhold Skolens leder skal sørge for, at eleverne i god tid orienteres om: Elever, som ikke rettidigt har afleveret dispositioner og synopser mv., kan ikke deltage i prøven. Disse elever skal have noteret Udeblevet på prøvebeviset og skal i stedet tilbydes en ny prøve snarest muligt, jævnfør prøvebekendtgørelsens 6. Udeblevet noteres kun i forbindelse med de obligatoriske prøver i 9. klasse. Skolens leder kan desuden fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd mv. 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter 2. Antal prøver og regler om udtræk af fag 3. Frister for tilmelding 4. Betingelser for deltagelse, herunder regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner og synopser mv., der er en forudsætning for eller en del af prøven, jævnfør bilag 1 og 2. Eleverne skal have udleveret en kopi af de opgivelser, som er grundlaget for prøverne. Elever kan kun aflægge prøve i et fag, hvis de har fulgt undervisningen i det pågældende skoleår. Regler Skolens leder skal også sørge for, at eleverne og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om: 1. Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre grunde 2. Anvendelse af hjælpemidler 3. Hvornår en prøve er begyndt 4. Konsekvenser af at komme for sent 5. Særlige prøvevilkår 6. Fritagelse for prøveaflæggelse 7. Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp. 16 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

17 Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser Regelgrundlaget fremgår af Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen. Oplysninger vedrørende tekstopgivelser til de mundtlige prøver og undervisningsbeskrivelser til de praktiske fag kan på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens forlangende indhentes fra skolerne, jævnfør folkeskolelovens 56. Skolens leder sender opgaverne og tekstopgivelserne/ undervisningsbeskrivelserne i faget, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven i det pågældende fag, jævnfør dog bestemmelserne vedrørende håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Skolens leder medsender bilag, så censor er fuldt ud informeret om prøvens indhold. På censors foranledning drøfter censor og lærer prøveafholdelsen og prøveopgaverne, så eventuelle tvivlsspørgsmål er afklaret inden prøvedagen. Hvis det er nødvendigt, inddrages skolens leder. I fagene håndarbejde og sløjd skal opgaven være censor i hænde senest 14 kalenderdage før de sidste fire timer af prøven. I faget hjemkundskab skal opgaverne være censor i hænde senest 14 kalenderdage, inden eleven trækker prøveopgaven, og planlægningen finder sted. Skolens leder sender materialerne, og det er også skolens leder, som godkender og underskriver opgaverne og tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne i faget. Der udfyldes et blanketsæt for hvert hold i de fag, hvori der afholdes mundtlig eller praktisk prøve. Der anvendes følgende tre typer blanketsæt: Tekstopgivelser til fag med mundtlig prøve til folkeskolens afgangsprøver (FSA) Undervisningsbeskrivelser til fag med praktisk prøve til folkeskolens afgangsprøver (FSA) Tekstopgivelser til fag med mundtlig prøve til folkeskolens 10.-klasse-prøver. På blanketten til undervisningsbeskrivelser vises ved afkrydsning, hvilket fag blanketten omhandler. På blanketten til tekstopgivelser oplyses, hvilket fag blanketten omhandler. På blanketten noteres desuden oplysninger om lærerens navn, klassens/ holdets betegnelse, antal elever, dato for prøvens afholdelse samt censors navn og navnet på censors skole. Hvis censor er beskikket af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skrives B i rubrikken Censors skole. Bestemmelser vedrørende opgivelserne, herunder eventuelle krav om kilde- og normalsideangivelse til de mundtlige prøver i de enkelte fag, er fastsat i prøvebekendtgørelsen, bilag 4, punkt 1.e. En normalside er på bogstaver, uanset teksttype. Andre udtryksformer, herunder billede, lyd og video, opregnes ikke i normalsider. Kun hvis manus til video og film opgives som tekst, udregnes normalsider. På blanketten til tekstopgivelser noteres relevante oplysninger om det stof, der opgives til prøven. Hvis opgivelserne ikke er ens for alle elever på holdet, skal det fremgå, hvordan opgivelserne fordeles på de enkelte elever eller grupper af elever. Der foreligger tekstopgivelser/undervisningsbeskrivelser som elektroniske blanketter til brug for de skoler, der anvender et elektronisk elevadministrationssystem, som er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/

18 Skolens leder skal underskrive tekstopgivelserne Uanset om skolen benytter fortrykte blanketter eller elektroniske blanketter, skal de underskrives af skolens leder, som er den prøveansvarlige. Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt re præ sentere samtlige områder inden for det opgivne stof. For de enkelte fag bemærkes i øvrigt følgende: Dansk På blanketten til tekstopgivelser oplyses de opgivne teksters forfattere og titler (eller eventuelt anden identifikation) med kildeangivelse inklusive årstal. For skrevne teksters vedkommende oplyses desuden normalsideantal for hver enkelt tekst. De opgivne større fiktive værker opgives uden oplysning om normalsideantal nederst på blanketten. Til folkeskolens afgangsprøve (FSA) opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne omfatter normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa og poesi (og eventuelt drama) samt sagprosa, som eleverne har arbejdet med på 8. og 9. klassetrin. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse. Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin. Til folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10) opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa, poesi og sagtekster. Der opgives desuden to større fiktive værker: En dansk roman og en dansk spillefilm. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse, men også tekster oversat fra andre sprog kan indgå. Engelsk På blanketten til tekstopgivelser oplyses de opgivne teksters forfattere og titler (eller eventuelt anden identifikation) med kildeangivelse inklusive årstal. For skrevne teksters vedkommende oplyses desuden normalsidetal for hver enkelt tekst. Til folkeskolens afgangsprøve (FSA) opgives der et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne inddeles i et passende antal temaer og skal omfatte normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lydog billedmedier. Flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Desuden oplyses de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på. Disse kilder kan helt eller delvist være fra et af temaerne i tekstopgivelserne. Til folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10) opgives der et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og billedmedier. Flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Hertil kommer de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på. Tysk og fransk På blanketten til tekstopgivelser oplyses de opgivne teksters forfattere og titler (eller eventuelt anden identifikation) med kildeangivelse. For skrevne 18 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

19 teksters vedkommende oplyses desuden normalsidetal for hver enkelt tekst. Til folkeskolens afgangsprøve (FSA) opgives der et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte normalsider af passende sværhedsgrad omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og billedmedier. Flere tysktalende/ fransktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Til folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10) opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og billedmedier. Flere tysktalende/ fransktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Matematik Til den mundtlige prøve i 9. klasse opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden opgives eventuelle temaer og projekter, som klassen har arbejdet med. Endvidere oplyses om de it-værktøjer, der er benyttet i undervisningen. Til den mundtlige del af prøven, prøveform A, i 10. klasse opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden opgives eventuelle temaer og projekter, klassen har arbejdet med. Endvidere oplyses om de værktøjer, der er benyttet i den daglige undervisning. Opgivelserne kan ikke blot være en lærebogs indholdsfortegnelse eller tilsvarende. Til den mundtlige del af prøven, prøveform B, opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Af opgivelserne skal desuden fremgå, hvilke it-værktøjer, der er benyttet i undervisningen, kravene til de skriftlige redegørelser, jf. pkt. 2.19, og titlerne på de enkelte elevers opgivne skriftlige redegørelser. Fysik/kemi Til prøven i 9. og 10. klasse opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Det opgivne stof skal være ligeligt fordelt mellem fysik og kemi. Historie Der opgives et alsidigt sammensat stof, som dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner eller temaer med problemstillinger og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne skal være på dansk og kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin. Opgivelsernes omfang afhænger af de benyttede kilder. Der er derfor ikke krav om et bestemt antal sider. Samfundsfag Der opgives et alsidigt sammensat stof, som dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner med problemstillinger og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne skal være på dansk og kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin. Opgivelsernes omfang afhænger af de benyttede kilder. Der er derfor ikke krav om et bestemt antal sider. Kristendomskundskab Der opgives et alsidigt sammensat stof, som dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne skal være på dansk og kan repræsentere stof fra både 7./8. og 9. klassetrin. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/

20 Opgivelsernes omfang afhænger af de benyttede kilder. Der er derfor ikke krav om et bestemt antal sider. Håndarbejde Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, som omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden noteres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt er besluttet at anvende til prøveafholdelsen. Der noteres endvidere oplysninger om de områder og emner, der er arbejdet med, samt de teknikker, der er brugt/lært til at nå det færdige produkt. Hjemkundskab Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, som omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden noteres oplysninger om organisationsform. Der noteres endvidere oplysninger om, hvilke emner og teknikker der er arbejdet med. Undervisningsbeskrivelsen skal kunne give censor et samlet indtryk af årsforløbet. Endvidere noteres oplysninger om eventuel anvendt litteratur. Læs om antal opgaver til de mundtlige prøver side 25. Der gives kun oplysninger om teknikker, der er brugt ud over den obligatoriske undervisning. Undervisningsbeskrivelsen skal kunne give censor et samlet indtryk af årsforløbet. Opgaven skal påbegyndes i undervisningstiden. Antal timer i undervisningstiden skal derfor mindst være en lektion og højst otte lektioner. Sløjd Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, som omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden noteres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt er besluttet at anvende til prøveafholdelsen. Undervisningsbeskrivelsen skal kunne give censor et samlet indtryk af årsforløbet. Opgaven skal påbegyndes i undervisningstiden. Antal timer i undervisningstiden skal derfor mindst være en lektion og højst otte lektioner. 20 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

21 Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold vedrørende prøveafholdelsen Regelgrundlaget fremgår af 3 i prøvebekendtgørelsen. Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold understreger centrale opmærksomhedsfelter i skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af de afsluttende prøver. Retningslinjerne er beskrevet under følgende hovedpunkter: Forud for prøveafholdelsen Information til eleverne Information til hjemmet Skriftlige prøver Under prøven Efter prøven Mundtlige og praktiske prøver Under prøven Efter prøven. Procedurerne i forbindelse med karakterfastsættelse er udformet i overensstemmelse med karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, samt 15. Forud for prøveafholdelsen Information til eleverne Forud for de skriftlige og mundtlige prøvers begyndelse skal skolens leder sørge for, at eleverne er bekendt med: Prøveperiode, prøvetidspunkter, antal prøver og regler om udtræk af fag Frister for tilmelding til prøve i 10. klasse Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner og synopser mv., som er en forudsætning for eller en del af prøven Betingelser for deltagelse. Eleverne skal endvidere gøres bekendt med: Konsekvenserne af sygdom eller udeblivelse af andre grunde Anvendelse af hjælpemidler Hvornår en prøve er begyndt Konsekvenser af at komme for sent Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp Eventuelle regler for særlige prøvevilkår og fritagelse for prøveaflæggelse. Information til hjemmet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen anbefaler, at forældrene også bliver informeret om ovenstående, eventuelt via skolens hjemmeside. Skriftlige prøver Opgavesæt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen sender opgavesæt til skolerne, senest en uge før den skriftlige prøveperiode begynder. Ved modtagelsen af opgavesættene skal skolens leder eller dennes stedfortræder straks sikre sig, at der er et tilstrækkeligt antal opgavesæt i forhold til de tilmeldte elever. Opgavesættene skal indtil prøvedagen opbevares på betryggende vis. Tilsynsførende Skolens leder udpeger de tilsynsførende ved de skriftlige prøver. Ingen lærer må føre tilsyn med elever, som læreren selv underviser i det pågældende fag. Antallet af tilsynsførende i hvert prøvelokale skal være tilstrækkeligt til at sikre prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler, jævnfør prøvebekendtgørelsens 10, stk. 1. De tilsynsførende skal være bekendt med regler og retningslinjer for prøveafholdelse, herunder eventuelle oplysninger om elever, der aflægger prøve på særlige vilkår. De tilsynsførende skal være fordelt i lokalet. Hvis der opstår formodning om, at der kan være fejl i opgaverne, for eksempel trykfejl, mangler, meningsforstyrrende fejl eller lignende, skal de tilsynsførende tilkalde skolens leder, der straks retter henvendelse Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/

22 til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som træffer bestemmelse om prøvens videre forløb. De tilsynsførende må ikke give eleverne nogen oplysning vedrørende forståelsen af eller løsningen på opgaverne. Prøvelokalet Prøvelokalet åbnes senest 10 minutter, før prøven begynder. Samtlige tilsynsførende skal være til stede i lokalet fra åbningstidspunktet. De tilsynsførende viser eleverne hen til deres pladser. Hver plads skal være forsynet med elevens navn og nummer i henhold til karakterlisten. Arbejdspladserne i prøvelokalet skal være placeret på en måde, som sikrer prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler. Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark, som skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens navn, elevens navn, nummer, klasse/hold og fag samt felter til at notere nummer på ark, det samlede antal ark samt elevens og den tilsynsførendes underskrift. Hjælpemidler og support Skolen skal sørge for, at eleverne er bekendt med, hvilke hjælpemidler de må medbringe til de enkelte prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen anbefaler, at skolen sørger for, at et passende antal hjælpemidler er til rådighed og kan udlånes til de elever, der er mødt op til prøve uden hjælpemidler. Skolen sørger for, at elever, som har fået tilladelse til at anvende computer, får den nødvendige support ved prøveafholdelsen, se eventuelt afsnittet Brug af computer og internet. Under prøven Opgavesæt Opgavesættene må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Dog kan skolens leder eller dennes stedfortræder bringe opgavesæt fra et lokale til et andet, hvis der af praktiske grunde er behov for det. Forlade prøvelokalet Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en af de tilsynsførende. Tidsangivelse Ved prøver med en varighed på 3, 3,5 eller 4 timer skal en tilsynsførende, henholdsvis en time, 30 minutter og 15 minutter, før prøven slutter, meddele eleverne, hvor lang tid der er tilbage af prøvetiden. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen elev forlade sin plads. Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er afsluttet. Eleverne skal blive siddende og må ikke kommunikere med hinanden, før alle besvarelser er afleveret. Aflevering af elevbesvarelse Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af elevbesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som skal afleveres til bedømmelse. Elevens samlede besvarelse kan bestå af: håndskrevne ark eventuelt udskrevne ark fra computeren tegninger og grafer på specialpapir udfyldte svarark. 22 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

23 Den tilsynsførende skal sikre sig og kontrollere: at alle identifikationsoplysninger er på besvarelsen at antallet af ark svarer til det i felterne noterede at arkene er fortløbende nummereret at eleven har underskrevet første side af besvarelsen. Den tilsynsførende skal med sin underskrift attestere, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse. Eventuelle ikke-afleverede besvarelsesark (i papir eller i digital form) må ikke bringes ud af prøvelokalet, før prøven er afsluttet. De ikke-afleverede besvarelsesark indsamles af de tilsynsførende, som afleverer dem til skolens leder. Udskrivningsprocedure Skolen bør fastlægge procedurer for udskrivning fra computer, så det er muligt entydigt at identificere udskriftens ophavsmand. Procedurerne skal sikre, at det ikke er muligt for en elev at få adgang til andre udskrifter end sine egne. Hvert enkelt ark bør således kunne identificeres. Der bør i god tid fastlægges en udskrivningsprocedure, som skal være velkendt af eleverne. Læs mere i afsnittet Brug af computer og internet. Udlevering af prøvesæt Elever, som afleverer deres besvarelse ved prøvetidens udløb, kan tage opgavesættet med ud af prøvelokalet. Elever, som har afleveret tidligere, kan umiddelbart efter prøvens afslutning afhente et eksemplar af opgavesættet. En kopi af elevbesvarelsen kan dog på elevens anmodning udleveres, når bedømmelsen er afsluttet. Efter prøven Aflevering af elevbesvarelser Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser i nummerorden til skolens leder eller dennes stedfortræder. Skolens administration ordner besvarelserne klassevis/holdvis og kontrollerer, at rækkefølgen svarer til karakterlisten. Hvis en elev alene aflægger en delprøve, for eksempel retskrivningsprøven, skal det fremgå af karakterlisten, at eleven ikke har aflagt prøve i læsning. Skolens leder sørger for, at oplysninger om faglærers/ kommunalt beskikket censors adresser, telefonnumre og adresser vedlægges elevbesvarelserne. Besvarelserne og karakterlisten med navn og nummer på eleverne lægges i en kraftig kuvert. Uden på kuverten noteres skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold samt antallet af besvarelser. Derefter sendes kuverten (kuverterne) straks som sikker post til censor, så kuverten (kuverterne) kan spores, og dokumentation for aflevering foreligger. Kopi af elevbesvarelse Eleverne må ikke tage kopier af deres besvarelse med ud af prøvelokalet. Eventuelle elevbesvarelser på harddisk, USB-stik mv. må ikke være tilgængelige for eleven, mens bedømmelsen finder sted. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/

24 Oversigt over, hvem der bedømmer skriftlige prøver Skriftlige prøvefag Statslig beskikket censor/ faglærer Statslig beskikket censor/ kommunal beskikket censor Skriftlige prøvefag bedømmes af Statslig beskikket censor/ faglærer Statslig beskikket censor/ kommunal beskikket censor Folkeskolens afgangsprøver 9. klasse Folkeskolens 10.-klasse-prøver Dansk, læsning og retskrivning X Dansk, skriftlig fremstilling, FS10 X Dansk, skriftlig fremstilling, FSA Matematik, FSA X X Matematik, FS10 Engelsk, skriftlig, FS10 X X Engelsk, skriftlig, FSA X Tysk, skriftlig, FS10 X Tysk, skriftlig, FSA X Fransk, skriftlig, FS10 X Fransk, skriftlig, FSA Geografi, papirprøve Biologi, papirprøve Skolens leder udpeger en kompetent person (dog ikke faglæreren) X Afslutning af skriftlig censur Den skriftlige censur skal være afsluttet den 25. juni Udlån af elevbesvarelser Elevbesvarelserne ved folkeskolens skriftlige prøver kan efter endt censur udlånes til faglæreren, med henblik på at læreren gennemser elevernes besvarelser til brug for sin videre tilrettelæggelse af undervisningen. Et sådant gennemsyn er dog omfattet af reglerne om tavshedspligt. Opbevaring af elevbesvarelser Elevbesvarelserne skal opbevares af skolen i mindst et år, efter at bedømmelsen er afsluttet. En kopi kan dog på elevens anmodning udleveres, når bedømmelsen er afsluttet. 24 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

25 Mundtlige og praktiske prøver Forberedelsesmateriale Skolens leder underskriver tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne. Umiddelbart før første skriftlige prøvedag skal eleverne være bekendt med tekstopgivelser, undervisningsbeskrivelser, fordybelsesområder, tema eller andet forberedelsesmateriale til de mundtlige og praktiske prøver. Eleverne kan ikke trække fordybelsesområde, tema og andet forberedelsesmateriale, hvis eleverne ikke er bekendt med opgivelsen til den enkelte prøve. Prøveoplæg/fordybelsesområde må gå igen to gange Prøveoplægget/fordybelsesområdet skal være ukendt for eleven. Det må derfor kun anvendes to gange i løbet af prøven. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage. Den enkelte elev/gruppe skal have mindst fire prøveoplæg/fordybelsesområder at vælge imellem ved lodtrækningen. Dette gælder også den sidste elev ved prøven. Prøveformer Skolens leder skal i forbindelse med planlægningen af de mundtlige prøver være opmærksom på, at der gælder forskellige regler, i forhold til om klassen aflægger prøve i prøveform A eller B i de fag, hvor dette er muligt. Det har blandt andet betydning for planlægningen forud for prøvernes afholdelse, jævnfør prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2 og de enkelte prøvevejledninger. Tekstopgivelser/undervisningsbeskrivelser og prøveoplæg Tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne skal være censor i hænde 14 kalenderdage før prøven i det pågældende fag. Censor skal være fuldt informeret om prøvens indhold, derfor skal alle bilag sendes til censor. Prøveoplæg skal godkendes af censor forud for prøvens afholdelse. Håndarbejde og sløjd Opgaven skal være censor i hænde senest 14 kalenderdage før de sidste fire timer af prøven. Hjemkundskab Opgaverne skal være censor i hænde senest 14 kalenderdage, inden eleven trækker prøveopgaven, og planlægningen finder sted. Læs mere om tekstopgivelser i afsnittet Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser, side 17. Censors forfald Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolen en anden censor, som opfylder kravene i prøvebekendtgørelsens 26. Manglende aflevering Elever, som ikke afleverer dispositioner, synopser eller lignende, kan ikke aflægge prøve i faget og vil blive betragtet som udeblevet fra prøven. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/

26 Under prøven Prøve med forberedelse forud for prøveafholdelse Eleven skal sikres ro i forberedelsestiden. Hvis flere elever forbereder sig i samme lokale, skal der være en tilsynsførende i lokalet. I forberedelseslokalet må eleven, bortset fra de tilladte hjælpemidler, ikke medbringe mapper, tasker, mekaniske eller elektroniske hjælpemidler eller lignende, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre. Hvis eleven benytter hjælpemidler, som gør det muligt at kommunikere med andre, skal der være tilsyn med eleven. Elevens noter Eleven har ret til under hele eksaminationen at støtte sig til prøvespørgsmålet og til eventuelle notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Eksaminator og censor har ret til at se elevens notater. En mundtlig prøve med forberedelse umiddelbart forud for eksamination er begyndt, når eleven er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Efter prøven Indberetning af karakterer Umiddelbart efter prøvernes afslutning indberetter skolens administration de sidste standpunktskarakterer og alle prøvekarakterer for elever på 9. og 10. klassetrin og de sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for de elever på 8. klassetrin, som har aflagt prøve i håndarbejde, sløjd og/eller hjemkundskab. Dette gælder også frie skoler, der har meddelt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, at de afholder mundtlig prøve i historie på 8. klassetrin, og er udtrukket hertil. Indberetningen sker ved elektronisk overførelse af data til UNI C. Afslutning af eksaminationen Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eleven forlader lokalet. Der gives karakter efter hver enkelt elevpræstation. Læreren meddeler den endelige karakter til eleven i overværelse af censor. Lærer og censor kan kommentere præstationen over for eleven uden dog at komme ind på forskelligheder i eksaminators og censors bedømmelse. Karakterfastsættelsen følger regler og procedurer, som de fremgår af karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. Hvornår er en mundtlig/praktisk prøve gået i gang? En mundtlig prøve, som er baseret på synopse, disposition, redegørelse mv. udarbejdet i undervisningen, er begyndt, når eleven møder op til eksaminationen. 26 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

27 Forsendelsesprocedurer og karakterfastsættelse Regelgrundlaget fremgår af 3 i prøvebekendtgørelsen og i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Bundne prøver i 9. klasse og samtlige skriftlige 10.-klasse-prøver Elevbesvarelserne bedømmes af statsligt beskikket censor og faglærer. Forsendelse af elevbesvarelser kan ske på én af de to beskrevne måder: Mulighed nr. 1 med ét eksemplar af elevbesvarelsen: Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor Censor retter i perioden frem til den 30. maj 2013 Censor sender senest den 30. maj 2013 som sikker post: Elevbesvarelse og kontaktoplysninger til skolen (faglæreren) Karakterliste som vedlægges i en lukket konvolut med oplysninger om holdets/klassens betegnelse udenpå Skolens leder udleverer elevbesvarelserne og censors kontaktoplysninger til faglæreren Skolens leder opbevarer karakterlisten Faglæreren retter elevbesvarelserne i perioden frem til den 7. juni 2013 Faglæreren sender senest den 7. juni 2013 karakterlisten til censor Karakterlisten skal ikke sendes som sikker post, hvis faglærer har en kopi af karakterlisten Skolens leder udleverer censors karakterliste til faglæreren Faglæreren kontakter censor inden for de tidsrum, censor har angivet i sine kontaktoplysninger Censor og faglærer drøfter og fastsætter de endelige karakterer efter karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, i perioden 8. juni-24. juni 2013 Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver censor og faglærer hver sin karakterliste med de endelige karakterer Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer være ulæselige Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 24. juni 2013 Censor sender karakterlisten til skolens leder Karakterlisten skal ikke sendes som sikker post, hvis censor har en kopi af karakterlisten Faglærer afleverer elevbesvarelserne og karakterlisten til skolens leder Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endeligt fastsat af censor og faglærer. Mulighed nr. 2 med to eksemplarer af elevbesvarelsen: Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolen karakterliste og elevbesvarelserne som sikker post til den statsligt beskikkede censor, samtidig med at faglæreren får et eksemplar udleveret. Denne mulighed forudsætter, at: Elevbesvarelser udarbejdet på papir kopieres, så kopieringen ikke forringer besvarelsens læsbarhed Elevbesvarelser udarbejdet på computer printes i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven og attesteres af tilsynsførende Censor retter i perioden frem til den 30. maj 2013 Faglærer retter i perioden frem til den 7. juni 2013 Censor sender kontaktoplysninger til skolen (faglæreren) senest den 30. maj 2013 Skolens leder udleverer censors kontaktoplysninger til faglæreren Faglæreren sender senest den 7. juni 2013 karakterlisten til censor Karakterlisten skal ikke sendes som sikker post, hvis faglæreren har en kopi af karakterlisten Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver 2007/2008 Orientering om afsluttende prøver 2007/2008 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2009/2010 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF PRØVEAFHOLDELSEN

Læs mere

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver 2008/2009 Orientering om afsluttende prøver 2008/2009 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2015 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold Februar 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen... 6 1.1 Nyt

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Bundne prøver: Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Dansk: skriftlig og mundtlig Matematik: Skriftlig Engelsk: Mundtlig Fysik/kemi: Praktisk/mundtlig Prøvefag til udtræk: Engelsk: Skriftlig

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk Bilag 1 Folkeskolens afgangsprøver Afsnit I Bundne prøvefag 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 1.2-1.17, og mundtlig, jf. pkt. 1.18-1.33. 1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en prøve i

Læs mere

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Folkeskolens prøver Informationsmøder 2014 17-09-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Velkommen til informationsdag om folkeskolens prøver Præsentation Hvem er vi Hvad laver

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Udkast af 10. november 2015 Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96.

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96. Den mundtlige prøve Ved prøveterminen 2009 blev engelsk udtrukket som mundtligt prøvefag på 8 skoler. Herudover har elever fra yderligere 10 skoler valgt at gå til den mundtlige prøve i engelsk. I alt

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver UVM november 2017 UDKAST Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 2-7, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017, 1 i lov nr. 247 af 6. april

Læs mere

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Terminsprøver og Afsluttende prøver Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2013 2014 Indholdsfortegnelse 2 Prøveoversigt FSA - 9. klasse... 3 Prøveoversigt FS10 10.klasse... 3 Terminsprøverne... 4 Folkeskolens

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2014-2015 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, 1 i lov nr. 247 af 6. april 2001 om

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 1132 af 25/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver VEJ nr 9729 af 23/11/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 393 af 26/05/2005 14, stk. 9 Senere ændringer

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Grundskolekarakterer 2016

Grundskolekarakterer 2016 Grundskolekarakterer 2016 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 10 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

EksamEn avu December 2014

EksamEn avu December 2014 Eksamen avu December 2014 2 Indhold I denne folder kan du læse om en række praktiske ting i forbindelse med både skriftlige og mundtlige prøver. Mundtlige og skriftlige prøveplaner kan også ses på vores

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse

7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse 7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i engelsk, tysk og

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 307 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.28V.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2015 Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 1. Indhold Denne vejledning erstatter Vejledning om fravigelse af

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test august 2016 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt...

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2015 Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke skoler er omfattet af indberetningen?...

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi Fælles Prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Naturfag i spil den 23. november 2016 Prøver i naturfagene 9. klasse (FP9) 1. Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi indføres som obligatorisk

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget sløjd

Vejledning til prøven i valgfaget sløjd Vejledning til prøven i valgfaget sløjd Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test April 2014 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven 6 Prøvens form 7 Undervisningsbeskrivelsen

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

Grundskolekarakterer 2015

Grundskolekarakterer 2015 Grundskolekarakterer 2015 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 9 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 781 af 29/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, j.nr.

Læs mere

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE 1. Lederen af afdelingen har ansvaret for prøvernes rette forløb 2. Det fornødne antal eksemplarer

Læs mere