KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma"

Transkript

1 KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN Advokatfirma

2 ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering... 9 Brush-up selskabsloven Generationsskifte Fuld og begrænset skattepligt Hovedaktionærdispositioner Internationale kontrakter IT OG IP Persondataret og cookie-politik Grundlæggende immaterialret Aftaler på internettet, webshops, digital signatur Online markedsføring Produktkrænkelser Bevissikring i IP-krænkelsessager KONKURS OG REKONSTRUKTION Brugeligt pant frivillig ordning/ akkord rekonstruktion Landbrugsordninger OFFENTLIG RET Den nye offentlighedslov i hovedtræk SKATTER OG AFGIFTER Erhvervsmæssig finansiering SKATs kontrolmuligheder Aktuel skat DIN MULIGHED FOR INSPIRATION OG UDVIKLING KONKURRENCE- OG UDBUDSRET Grundlæggende konkurrenceret når de røde lamper skal blinke!

3 ACADEMY KURSER 2014 VELKOMMEN TIL DAHL ACADEMY Vi har hermed fornøjelsen at præsentere DAHL Academy kurserne i aflysning, bedes du have ulejlighed med at kontakte os. Hos DAHL Academy kan du på kort tid tilegne dig brugbar viden på en lang række juridiske fagområder. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos DAHL Academy! Vores kursusdeltagere får en gennemgang af teori og lovgrundlag inden for de forskellige områder, men også en række praktiske værktøjer og kompetencer, som er til stor hjælp i det daglige arbejde efter kurset. VÆRD AT VIDE Du tilmelder dig kurserne på > DAHL Academy eller på mailadressen Undervisningen varetages næsten udelukkende af DAHLs egne, højt specialiserede jurister, som er garanter for undervisning på et højt fagligt niveau. Der vil inden kursusstart blive fremsendt bekræftelse på deltagelse, alternativt aflysning. Skulle du således have tilmeldt dig et kursus og ikke ca. 1 uge før kursets afholdelse har Alle kurser af tre timers varighed og derover er pointgivende i forbindelse med den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer. En række af vores kurser med varighed under tre timer har vi fornøjelsen af at tilbyde gratis. Kurserne udbydes også til DAHLs egne medarbejdere. 4 modtaget bekræftelse på afholdelse eller 5

4 ACADEMY KURSER 2014 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET OPSIGELSER OG FRATRÆDELSESAFTALER Den økonomiske krise har mange ansigter, som har bevirket, at virksomheder har været tvunget til opsigelser og indgåelse af fratrædelsesaftaler. FORMÅL Formålet med kurset er at give deltagerne et indblik i de vigtigste ansættelsesretlige regler, der gælder i forbindelse med opsigelse af medarbejdere og indgåelse af fratrædelsesaftaler. INDHOLD På kurset vil bl.a. følgende blive gennemgået: Forhold inden opsigelsen herunder gennemgang af opsigelsesvarsler, saglige og usaglige begrundelser? Persongrupper som er særligt beskyttede mod afskedigelse Forhold i opsigelsesperioden, herunder afholdelse af ferie, afspadsering, fritstilling og suspension Konkurrence- og kundeklausuler Tavshedspligt- og loyalitetspligt efter markedsføringslovens 19 Fratrædelsesaftaler hvad skal de indeholde og hvordan etableres de? Tjekliste til udfærdigelse af opsigelser og fratrædelsesaftaler Kursuspoint: 4 KURSUS TILBUD UNDERVISER: Advokat Søren Ole Nielsen TID OG STED: Torsdag den 7. maj 2014 Kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 10. april

5 ACADEMY KURSER 2014 CORPORATE COMMERCIAL PARTNERSELSKABER Kurset omfatter en gennemgang af de juridiske udfordringer vedrørende partnerselskaber med særligt vægt på de selskabsretlige og skatteretlige forhold, herunder partnerselskabets særlige karakteristika, stiftelse af partnerselskabet, partnerselskabsaftalen, behandling af den løbende vederlæggelse af ejerne, særlige forhold vedrørende underskud, udfordringer ved ændringer i ejerkredsen, omstruktureringer og ophør. Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISERE: Advokat Jesper Bierregaard og advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 27. marts 2014 kl i Herning Torsdag den 22. maj 2014 kl i Viborg TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 13. marts 2014 for Herning Torsdag den 8. maj 2014 for Viborg OMSTRUKTURERING Dag 1 - Ved kurset skabes der et overblik over områderne for skattefri aktieombytning, jf. ABL 36 samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri fusion og skattefri spaltning, dog ekskl. grenkrav. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber. Dag 2 - Ved kurset skabes der et overblik over områderne for skattefri virksomhedsomdannelse som skattepligtig virksomhedsomdannelse samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri tilførsel af aktiver, herunder navnlig grenkrav m.v. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber. Kursuspoint: 14 Deltagergebyr kr ,- excl. moms pr. kursus pr. dag eller kr ,- excl. moms hvis tilmelding til begge dage UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Onsdag den 24. september 2014 og torsdag den 25. september 2014 i Herning - begge dage TILMELDINGSFRIST: Onsdag den 1. oktober

6 BRUSH-UP SELSKABSLOVEN Kurset giver et overblik over de ændringer, der er trådt i kraft fra 1. januar 2014 og vil træde i kraft i løbet af 2014, herunder muligheden for stiftelse af iværksætterselskaber m.v. Endvidere vil der blive sat fokus på offentliggjort administrativ praksis. Kurset vil give et overblik over de emner, der bevæger sig og på det seneste er ændret i selskabsloven. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISERE: Advokat, ph.d. Bent Ramskov og advokat Torben Buur TID OG STED: Onsdag den 1. oktober 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 26. september 2014 GENERATIONSSKIFTE AF PERSONLIGT EJEDE SELSKABER OG PERSONLIGT DREVNE VIRKSOMHEDER På kurset vil der blive givet et overblik over reglerne for generationsskifte af personligt ejede aktier og personligt drevne virksomheder. Deltageren bliver i stand til at afgøre, hvornår en overdragelse skal ske med eller uden succession, og om det skal ske i levende live eller ved død. Reglerne for værdiansættelse, her navnlig 1982-cirkulærets rammer vil blive gennemgået. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISERE: Advokat, ph.d. Bent Ramskov og advokat Martin Jørgensen TID OG STED: Tirsdag den 7. oktober 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 23. september

7 ACADEMY KURSER 2014 FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT INKL. ARBEJDSUDLEJE På kurset vil deltageren få et overblik over, hvornår personer og selskaber er/ikke er henholdsvis fuld eller begrænset skattepligtig til Danmark. Den nyeste praksis vil blive gennemgået. Reglerne for arbejdsudleje bliver behandlet som en del af den begrænsede skattepligt. Endelig vil de interne danske lempelsesregler i LL 33 og 33 A samt de danske regler om havelåge beskatning blive behandlet. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Onsdag den 29. oktober 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 7. oktober 2014 HOVEDAKTIONÆRDISPOSITIONER INKL. AKTIONÆRLÅNSBESKATNING Retsforholdet mellem selskabet og hovedaktionær er altid i fokus, navnlig ud fra en skattemæssig synsvinkel. På kurset vil der derfor blive foretaget en gennemgang af de skatteretlige udfordringer, der foreligger. Dels vil de formelle krav i form af oplysningsforpligtelser og regnskabskrav m.v. blive behandlet, dels vil de materielle krav, herunder armslængdekrav, maskeret udbytte, de nye regler om beskatning af aktionærlån i hovedaktionærforhold, m.v. blive afdækket. INTERNATIONALE KONTRAKTER På kurset gennemgås problemstillinger, der særligt kræver opmærksomhed, når der indgås kontrakter med udenlandske parter eller som på anden vis har grænseoverskridende virkning. På kurset behandles emner som: Lovvalg og værneting Voldgift eller domstolsbehandling Betydningen af præceptive lovregler og praktiske eksempler Common law og Civil law forskelle Formalitetskrav Sprogmæssige fælder Bodsbestemmelser Boilerplates Warranties, representations og guarantees - forskelle UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 25. november 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 4. november 2014 Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms 12 UNDERVISERE: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 13. november 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 28. oktober

8 IT OG IP PERSONDATARET OG COOKIE-POLITIK Behandling af persondata fylder mere og mere i vores digitaliserede verden. Dette kursus giver svar på, hvad virksomheder skal vide om behandling af personoplysninger, herunder bl.a. om indsamling og behandling af personoplysninger, den registreredes rettigheder til indsigt mv. Herunder vil kurset bl.a. fokusere på persondatalovens anvendelse i forhold til markedsføringsforanstaltninger, virksomheders behandling af personoplysninger om ansatte, privacy policies og cookie politikker for websites, brug af cloud løsninger mv. Kurset giver herudover bl.a. svar på problemstillinger som: Hvornår er det nødvendigt at anmelde personaleadministration til Datatilsynet? Kan koncernselskaber og sammenslutninger have fælles it-systemer med adgang til personoplysninger? Hvordan forholder man sig hvis virksomhedens persondata kan eller skal tilgås fra et sted udenfor EU? Behandling af almindelige og følsomme oplysninger Brug af Cloudløsninger som Google Drive, Dropbox mv. UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 18. marts 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 25. februar

9 ACADEMY KURSER 2014 GRUNDLÆGGENDE IMMATERIALRET, VAREMÆRKER OG DESIGNS AFTALER PÅ INTERNETTET, WEBSHOPS, DIGITAL SIGNATUR GRATIS! De immaterielle rettigheder får større og større betydning og ikke mindst værdi for erhvervslivet. Dette kursus giver et overblik over grundlæggende principper om muligheden for at opnå en eneret gennem den immaterialretlige beskyttelse. På kurset gennemgås praksis og retningslinjer for indgåelse af aftaler på Internettet og de særlige regler, der knytter sig hertil. Særligt focus lægges på salgs- og leveringsbetingelser for webshops, cookie-politikker og privacy policies og anvendelse af digital signatur. På kurset vil der blive fokuseret på de mest aktuelle emner indenfor immaterialretten, navnlig indenfor varemærker, designs, ophavsret Kurset behandler bl.a. følgende emner og besvarer spørgsmål som: Vigtigheden af korrekt formuleing af vareklasser i varemærkeansøgninger, Lovlig og ulovlig brug af Google AdWords på internettet, Krænkelse af rettigheder på internettet, Håndhævelse af rettigheder på internettet Brug af andres varemærker i konkurrencer og markedsføring. Kurset giver herudover svar på spørgsmål som: Lovvalg og værnetingsspørgsmål, Nyhedsbreve og spam Fortrydelsesret Ansvarsretlige problemstillinger for indhold på hjemmesider Afsenderlandsprincippet UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Torsdag den 12. juni 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 22. maj 2014 UNDERVISERE: Advokat Søren Wolder Knudsen (i Herning) og advokatfuldmægtig Jasper Pingel (i Esbjerg) TID OG STED: Mandag den 7. april 2014 kl i Herning Torsdag den 10. april 2014 kl i Esbjerg TILMELDINGSFRIST: Mandag den 17. marts

10 ONLINE MARKEDSFØRING LOVLIG/ULOVLIG BRUG AF ADWORDS, SPAM MV. GRATIS! BEVISSIKRING I IP-KRÆNKELSESSAGER OG NYE REGLER FOR FORBUD OG PÅBUD På kurset gennemgås den seneste retspraksis omkring lovlig/ulovlig brug af AdWords herunder navnlig brug af konkurrenters varemærker som AdWords. Kurset giver herudover svar på i hvilken udstrækning der generelt er tilladt at brug af tredjemands varemærker online, samt reguleringen af spam. UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 16. september 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 26. august 2014 PRODUKTKRÆNKELSER HVAD MÅ MAN, OG HVAD MÅ MAN IKKE! På kurset gennemgås reglerne om bevissikring i IP-krænkelsessager. Kurset har til hensigt at give rettighedshavere svar på, hvilke handlinger der med fordel kan iværksættes løbende til sikring mod tredjemands krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder konkrete instrumenter til at iværksætte et sådant beredskab. Herudover gennemgås de nye regler om forbud og påbud og kurset vejleder i, hvordan man som rettighedshaver bedst kan bruge mulighederne for at standse en krænkelse. UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 11. november 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 21. oktober 2014 På kurset gennemgås produktbeskyttelse i form af beskyttelse efter den immaterialretlige lovgivning samt efter markedsføringsloven. Ved hjælp af praktiske eksempler gennemgås hvor bred en beskyttelse der kan opnås, og hvor lidt/meget der skal til, førend der foreligger en krænkelse. Kurset vil fokusere både på rettighedshavere og på virksomheder, der ønsker at tage konkurrencen op mod etablerede virksomheder indenfor et produktmarked. UNDERVISERE: Advokat Søren Wolder Knudsen (i Herning) og advokatfuldmægtig Jasper Pingel (i Esbjerg) TID OG STED: Torsdag den 9. oktober 2014 kl i Herning Fredag den 10. oktober 2014 kl i Esbjerg 18 TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 18. september

11 ACADEMY KURSER 2014 KONKURRENCE- OG UDBUDSRET GRUNDLÆGGENDE KONKURRENCERET NÅR DE RØDE LAMPER SKAL BLINKE! Kursets formål er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til de væsentligste problemstillinger inden for konkurrenceretten og dermed sikre at de røde lamper blinker, når der foreligger potentielle overtrædelser af konkurrenceloven. Kurset giver også indsigt i, hvordan man håndterer konkurrencemyndighedernes uanmeldte kontrolbesøg, og hvordan konkurrenceretten kan bruges i forhandlinger. Kurset vil have særligt fokus på: Aftaler med forhandlere og leverandører Eksklusivitet Begrænsninger af hvor, hvordan eller til hvem salg må ske Internetsalg Aftaler med konkurrenter (og potentielle konkurrenter) Forsknings- og udviklingsaftaler Teknologioverførselsaftaler Specialiseringsaftaler Indkøbsfællesskaber Markedsføringssamarbejde Deltagelse i Brancheforeninger Misbrug af dominerende stilling Urimeligt høje eller lave priser Urimelige forretningsvilkår Rabatter og bonus Virksomhedshandler og etablering af joint ventures Fusionskontrol Konkurrenceklausuler Håndhævelse af konkurrencereglerne Fængsel, bøde og erstatning Sladrehanke - strafrabat Ugyldighed af aftaler Håndtering af kontrolundersøgelser Værktøjer til sikring af overholdelse af konkurrencereglerne I forbindelse med kurset vil de nyeste relevante afgørelser fra Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og domstolene blive inddraget. Kursuspoint: 6 UNDERVISERE: Advokat Asser Rung-Hansen, advokat Frans Skovholm og advokatfuldmægtig Maria G. Adamsen TID OG STED: Torsdag den 8. maj 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Onsdag den 9. april

12 KONKURS OG REKONSTRUKTION BRUGELIGT PANT FRIVILLIG ORDNING/ AKKORD REKONSTRUKTION LANDBRUGSORDNINGER Gennemgangen tager afsæt i, at den personlige skyldner via afviklingen får sin økonomi saneret, samtidig med at afviklingen eller rekonstruktionen gennemføres på en optimal måde med mindst mulig tab for panthaverne, og om muligt maksimal dividende til simple kreditorer. Kurset relaterer sig til problemstillinger omkring brugeligt pant, frivillig ordning/akkord og rekonstruktion. Konkursrekonstruktion og gældssanering inddrages kun i begrænset omfang. Gennemgangen vil fokusere på forskelle og ligheder og dermed forsøge at give råd om, hvilken afviklings-/rekonstruktionsmodel der i den konkrete situation er den mest hensigtsmæssige. Der vil ved gennemgangen blive rokket ved traditionsbundne opfattelser omkring brugeligt pant og frivillig ordning/akkord, ligesom det i gennemgangen vil blive belyst, at rekonstruktionsinstituttet ofte kan være et overordentligt hensigtsmæssigt alternativ til brugeligt pant og frivillig ordning/akkord. Følgende hovedemner vil blive behandlet: Grundlæggende bestemmelser, hovedformålet og anvendelsesområdet for brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling og rekonstruktion Brugeligt pant Frivillig akkord-forhandling Rekonstruktionsbehandling Særligt om håndtering af gensidigt bebyrdende løbende - aftaler Særligt om lønmodtagerforhold Særligt om ledelsens, rådgiveres og pengeinstitutters erstatningsansvar ved økonomisk nedbrud Valg af rekonstruktionsmodel og skattemæssige overvejelser Summarisk beskrivelse af konkursrekonstruktion, specielt i forhold til evt. konkurskarantæne Gældssanering, dels uden for konkurs, dels i forbindelse med konkurs som alternativ/supplement til anden økonomisk oprydning Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat Jens Paulsen TID OG STED: Mandag den 31. marts 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Mandag den 17. marts

13 OFFENTLIG RET DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV I HOVEDTRÆK Offentlighedsloven er ændret efter udarbejdelse af en omfattende betænkning, men grundsynspunktet om åbenhed i forvaltningen er bevaret og i et vist omfang udvidet. Kursets formål er at give en grundlæggende indføring i offentlighedslovens anvendelsesområde, herunder i forhold til selskaber med offentlig deltagelse, regler om aktindsigt samt undtagelser herfra, og notatpligten. Der vil blive sat fokus på hovedelementerne i de ændringer af loven som er foretaget. Kurset henvender sig til personer, der beskæftiger sig med rådgivning af offentlige myndigheder og selskaber med offentlig deltagelse. UNDERVISER: Advokat Helle Carlsen TID OG STED: Torsdag den 10. april 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 20. marts

14 SKATTER OG AFGIFTER ERHVERVSMÆSSIG FINANSIERING HVORNÅR UDLØSER UDLÅNET SKAT? På kurset gennemgås de skattemæssige rammer for finansiering af selskaber og personligt drevne virksomheder. De områder, der vil blive behandlet, er bl.a. lån til selskab, herunder konvertible obligationer, lån af selskab, herunder beskatning af aktionærlån, lån ud af virksomhedsordningen, herunder ved salg af anlægsaktiver. Beskatning af kapitalgevinst og tab samt kapitalafkast vil blive gennemgået. Deltagergebyr kr ,- excl. moms AKTUEL SKAT Kurset givet dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat og moms med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på. I april 2014 vil der blive sat fokus på de seneste lovtiltag, herunder udvalgte områder fra praksis. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 3. april 2014 fra i Herning og torsdag den 27. november 2014 fra i Herning TILMELDINGSFRIST: Hhv. tirsdag den 18. marts 2014 og tirsdag den 11. november 2014 UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 6. marts 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 18. februar 2014 SKATs KONTROLMULIGHEDER På kurset gennemgås SKATs kontrolmuligheder, herunder SKATs muligheder for kontrol af privat bolig, servicebesøg, gennemgang af regnskabsmateriale, borgernes pligt til at indsende materiale samt undersøgelser af breve og andre papirer og husundersøgelser og andre lokaliteter. Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat Jesper Bierregaard TID OG STED: Onsdag den 19. marts 2014 kl i Viborg TILMELDINGSFRIST: Onsdag den 5. marts

15 KURSUSKALENDER 2014 ACADEMY KURSER 2014 MARTS APRIL MAJ JUNI Lø 1 Ti 1 To 1 Sø 1 Sø 2 On 2 Fr 2 Ma 2 Ma 3 To 3 Aktuel skat H Lø 3 Ti 3 Ti 4 Fr 4 Sø 4 On 4 On 5 Lø 5 Ma 5 To 5 Grundlovsdag To 6 Erhvervsmæssig finansiering H Sø 6 Ti 6 Fr 6 Fr 7 Ma 7 Grundlæggende immaterialret H On 7 Opsigelser og fratrædelsesaftaler H Lø 7 Lø 8 Ti 8 To 8 Grundlæggende konkurrenceret H Sø 8 Pinsedag Sø 9 On 9 Fr 9 Ma 9 2. Pinsedag Ma 10 To 10 Grundlæggende immaterialret E Den nye offentlighedslov i hovedtræk H Lø 10 Ti 10 Ti 11 Fr 11 Sø 11 On 11 On 12 Lø 12 Ma 12 To 12 Aftaler på internettet H To 13 Sø 13 Palmesøndag Ti 13 Fr 13 Fr 14 Ma 14 On 14 Lø 14 Lø 15 Ti 15 To 15 Sø 15 Sø 16 On 16 Fr 16 St. Bededag Ma 16 Ma 17 To 17 Skærtorsdag Lø 17 Ti 17 Ti 18 Persondataret og cookiepolitik H Fr 18 Langfredag Sø 18 On 18 On 19 SKATs kontrolmuligheder V Lø 19 Ma 19 To 19 To 20 Sø 20 Påskedag Ti 20 Fr 20 Fr 21 Ma Påskedag On 21 Lø 21 Lø 22 Ti 22 To 22 Partnerselskaber V Sø 22 Sø 23 On 23 Fr 23 Ma 23 Ma 24 To 24 Lø 24 Ti 24 Ti 25 Fr 25 Sø 25 On 25 On 26 Lø 26 Ma 26 To 26 To 27 Partnerselskaber H Sø 27 Ti 27 Fr 27 Fr 28 Ma 28 On 28 Lø 28 Lø 29 Ti 29 To 29 Kristi Himmelfartsdag Sø Sø 30 Ma 31 Brugeligt pant H On 30 To 1 Fr 30 Lø 31 Ma 30 Ti 1 29 E = kurset afholdes i Esbjerg H = kurset afholdes i Herning V = kurset afholdes i Viborg

16 KURSUSKALENDER 2014 ACADEMY KURSER 2014 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Ma 1 On 1 Brush-up selskabsloven H Lø 1 Ma 1 Ti 2 To 2 Sø 2 Ti 2 On 3 Fr 3 Ma 3 On 3 To 4 Lø 4 Ti 4 To 4 Fr 5 Sø 5 On 5 Fr 5 Lø 6 Ma 6 To 6 Lø 6 Sø 7 Ti 7 Generationsskifte af personligt ejede H Fr 7 Sø 7 Ma 8 On 8 Lø 8 Ma 8 Ti 9 To 9 Produktkrænkelser H Sø 9 Ti 9 On 10 Fr 10 Produktkrænkelser E Ma 10 On 10 To 11 Lø 11 Ti 11 Bevissikring i IP-krænkelsessager H To 11 Fr 12 Sø 12 On 12 Fr 12 Lø 13 Ma 13 To 13 Lø 13 Sø 14 Ti 14 Fr 14 Sø 14 Ma 15 On 15 Lø 15 Ma 15 Ti 16 Online markedsføring H To 16 Sø 16 Ti 16 On 17 Fr 17 Ma 17 On 17 To 18 Lø 18 Ti 18 To 18 Fr 19 Sø 19 On 19 Fr 19 Lø 20 Ma 20 To 20 Lø 20 Sø 21 Ti 21 Fr 21 Sø 21 Ma 22 On 22 Lø 22 Ma 22 Ti 23 To 23 Sø 23 Ti 23 On 24 Omstrukturering H Fr 24 Ma 24 On 24 To 25 Omstrukturering H Lø 25 Ti 25 To 25 Juledag Fr 26 Sø 26 On 26 Fr Juledag Lø 27 Ma 27 To 27 Aktuel skat H Lø 27 Sø 28 Ti 28 Fr 28 Sø 28 Ma 29 On 29 Fuld og begrænset skattepligt H Lø 29 Ma Ti 30 On 1 To 30 Fr 31 Sø 30 Ma 1 Ti 30 On E = kurset afholdes i Esbjerg H = kurset afholdes i Herning V = kurset afholdes i Viborg

17 VIL DU VIDE MERE? Har du spørgsmål vedr. kurserne, så kontakt Rikke Freund Thinggaard eller Birgitte Jørgensen på 32 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM Barcelona 21. til 24. april 2015 Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering og finansiering af kriseramte virksomheder i form af indenretlige eller udenretlige

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere