KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma"

Transkript

1 KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN Advokatfirma

2 ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering... 9 Brush-up selskabsloven Generationsskifte Fuld og begrænset skattepligt Hovedaktionærdispositioner Internationale kontrakter IT OG IP Persondataret og cookie-politik Grundlæggende immaterialret Aftaler på internettet, webshops, digital signatur Online markedsføring Produktkrænkelser Bevissikring i IP-krænkelsessager KONKURS OG REKONSTRUKTION Brugeligt pant frivillig ordning/ akkord rekonstruktion Landbrugsordninger OFFENTLIG RET Den nye offentlighedslov i hovedtræk SKATTER OG AFGIFTER Erhvervsmæssig finansiering SKATs kontrolmuligheder Aktuel skat DIN MULIGHED FOR INSPIRATION OG UDVIKLING KONKURRENCE- OG UDBUDSRET Grundlæggende konkurrenceret når de røde lamper skal blinke!

3 ACADEMY KURSER 2014 VELKOMMEN TIL DAHL ACADEMY Vi har hermed fornøjelsen at præsentere DAHL Academy kurserne i aflysning, bedes du have ulejlighed med at kontakte os. Hos DAHL Academy kan du på kort tid tilegne dig brugbar viden på en lang række juridiske fagområder. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos DAHL Academy! Vores kursusdeltagere får en gennemgang af teori og lovgrundlag inden for de forskellige områder, men også en række praktiske værktøjer og kompetencer, som er til stor hjælp i det daglige arbejde efter kurset. VÆRD AT VIDE Du tilmelder dig kurserne på > DAHL Academy eller på mailadressen Undervisningen varetages næsten udelukkende af DAHLs egne, højt specialiserede jurister, som er garanter for undervisning på et højt fagligt niveau. Der vil inden kursusstart blive fremsendt bekræftelse på deltagelse, alternativt aflysning. Skulle du således have tilmeldt dig et kursus og ikke ca. 1 uge før kursets afholdelse har Alle kurser af tre timers varighed og derover er pointgivende i forbindelse med den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer. En række af vores kurser med varighed under tre timer har vi fornøjelsen af at tilbyde gratis. Kurserne udbydes også til DAHLs egne medarbejdere. 4 modtaget bekræftelse på afholdelse eller 5

4 ACADEMY KURSER 2014 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET OPSIGELSER OG FRATRÆDELSESAFTALER Den økonomiske krise har mange ansigter, som har bevirket, at virksomheder har været tvunget til opsigelser og indgåelse af fratrædelsesaftaler. FORMÅL Formålet med kurset er at give deltagerne et indblik i de vigtigste ansættelsesretlige regler, der gælder i forbindelse med opsigelse af medarbejdere og indgåelse af fratrædelsesaftaler. INDHOLD På kurset vil bl.a. følgende blive gennemgået: Forhold inden opsigelsen herunder gennemgang af opsigelsesvarsler, saglige og usaglige begrundelser? Persongrupper som er særligt beskyttede mod afskedigelse Forhold i opsigelsesperioden, herunder afholdelse af ferie, afspadsering, fritstilling og suspension Konkurrence- og kundeklausuler Tavshedspligt- og loyalitetspligt efter markedsføringslovens 19 Fratrædelsesaftaler hvad skal de indeholde og hvordan etableres de? Tjekliste til udfærdigelse af opsigelser og fratrædelsesaftaler Kursuspoint: 4 KURSUS TILBUD UNDERVISER: Advokat Søren Ole Nielsen TID OG STED: Torsdag den 7. maj 2014 Kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 10. april

5 ACADEMY KURSER 2014 CORPORATE COMMERCIAL PARTNERSELSKABER Kurset omfatter en gennemgang af de juridiske udfordringer vedrørende partnerselskaber med særligt vægt på de selskabsretlige og skatteretlige forhold, herunder partnerselskabets særlige karakteristika, stiftelse af partnerselskabet, partnerselskabsaftalen, behandling af den løbende vederlæggelse af ejerne, særlige forhold vedrørende underskud, udfordringer ved ændringer i ejerkredsen, omstruktureringer og ophør. Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISERE: Advokat Jesper Bierregaard og advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 27. marts 2014 kl i Herning Torsdag den 22. maj 2014 kl i Viborg TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 13. marts 2014 for Herning Torsdag den 8. maj 2014 for Viborg OMSTRUKTURERING Dag 1 - Ved kurset skabes der et overblik over områderne for skattefri aktieombytning, jf. ABL 36 samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri fusion og skattefri spaltning, dog ekskl. grenkrav. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber. Dag 2 - Ved kurset skabes der et overblik over områderne for skattefri virksomhedsomdannelse som skattepligtig virksomhedsomdannelse samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri tilførsel af aktiver, herunder navnlig grenkrav m.v. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber. Kursuspoint: 14 Deltagergebyr kr ,- excl. moms pr. kursus pr. dag eller kr ,- excl. moms hvis tilmelding til begge dage UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Onsdag den 24. september 2014 og torsdag den 25. september 2014 i Herning - begge dage TILMELDINGSFRIST: Onsdag den 1. oktober

6 BRUSH-UP SELSKABSLOVEN Kurset giver et overblik over de ændringer, der er trådt i kraft fra 1. januar 2014 og vil træde i kraft i løbet af 2014, herunder muligheden for stiftelse af iværksætterselskaber m.v. Endvidere vil der blive sat fokus på offentliggjort administrativ praksis. Kurset vil give et overblik over de emner, der bevæger sig og på det seneste er ændret i selskabsloven. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISERE: Advokat, ph.d. Bent Ramskov og advokat Torben Buur TID OG STED: Onsdag den 1. oktober 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 26. september 2014 GENERATIONSSKIFTE AF PERSONLIGT EJEDE SELSKABER OG PERSONLIGT DREVNE VIRKSOMHEDER På kurset vil der blive givet et overblik over reglerne for generationsskifte af personligt ejede aktier og personligt drevne virksomheder. Deltageren bliver i stand til at afgøre, hvornår en overdragelse skal ske med eller uden succession, og om det skal ske i levende live eller ved død. Reglerne for værdiansættelse, her navnlig 1982-cirkulærets rammer vil blive gennemgået. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISERE: Advokat, ph.d. Bent Ramskov og advokat Martin Jørgensen TID OG STED: Tirsdag den 7. oktober 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 23. september

7 ACADEMY KURSER 2014 FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT INKL. ARBEJDSUDLEJE På kurset vil deltageren få et overblik over, hvornår personer og selskaber er/ikke er henholdsvis fuld eller begrænset skattepligtig til Danmark. Den nyeste praksis vil blive gennemgået. Reglerne for arbejdsudleje bliver behandlet som en del af den begrænsede skattepligt. Endelig vil de interne danske lempelsesregler i LL 33 og 33 A samt de danske regler om havelåge beskatning blive behandlet. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Onsdag den 29. oktober 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 7. oktober 2014 HOVEDAKTIONÆRDISPOSITIONER INKL. AKTIONÆRLÅNSBESKATNING Retsforholdet mellem selskabet og hovedaktionær er altid i fokus, navnlig ud fra en skattemæssig synsvinkel. På kurset vil der derfor blive foretaget en gennemgang af de skatteretlige udfordringer, der foreligger. Dels vil de formelle krav i form af oplysningsforpligtelser og regnskabskrav m.v. blive behandlet, dels vil de materielle krav, herunder armslængdekrav, maskeret udbytte, de nye regler om beskatning af aktionærlån i hovedaktionærforhold, m.v. blive afdækket. INTERNATIONALE KONTRAKTER På kurset gennemgås problemstillinger, der særligt kræver opmærksomhed, når der indgås kontrakter med udenlandske parter eller som på anden vis har grænseoverskridende virkning. På kurset behandles emner som: Lovvalg og værneting Voldgift eller domstolsbehandling Betydningen af præceptive lovregler og praktiske eksempler Common law og Civil law forskelle Formalitetskrav Sprogmæssige fælder Bodsbestemmelser Boilerplates Warranties, representations og guarantees - forskelle UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 25. november 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 4. november 2014 Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms 12 UNDERVISERE: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 13. november 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 28. oktober

8 IT OG IP PERSONDATARET OG COOKIE-POLITIK Behandling af persondata fylder mere og mere i vores digitaliserede verden. Dette kursus giver svar på, hvad virksomheder skal vide om behandling af personoplysninger, herunder bl.a. om indsamling og behandling af personoplysninger, den registreredes rettigheder til indsigt mv. Herunder vil kurset bl.a. fokusere på persondatalovens anvendelse i forhold til markedsføringsforanstaltninger, virksomheders behandling af personoplysninger om ansatte, privacy policies og cookie politikker for websites, brug af cloud løsninger mv. Kurset giver herudover bl.a. svar på problemstillinger som: Hvornår er det nødvendigt at anmelde personaleadministration til Datatilsynet? Kan koncernselskaber og sammenslutninger have fælles it-systemer med adgang til personoplysninger? Hvordan forholder man sig hvis virksomhedens persondata kan eller skal tilgås fra et sted udenfor EU? Behandling af almindelige og følsomme oplysninger Brug af Cloudløsninger som Google Drive, Dropbox mv. UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 18. marts 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 25. februar

9 ACADEMY KURSER 2014 GRUNDLÆGGENDE IMMATERIALRET, VAREMÆRKER OG DESIGNS AFTALER PÅ INTERNETTET, WEBSHOPS, DIGITAL SIGNATUR GRATIS! De immaterielle rettigheder får større og større betydning og ikke mindst værdi for erhvervslivet. Dette kursus giver et overblik over grundlæggende principper om muligheden for at opnå en eneret gennem den immaterialretlige beskyttelse. På kurset gennemgås praksis og retningslinjer for indgåelse af aftaler på Internettet og de særlige regler, der knytter sig hertil. Særligt focus lægges på salgs- og leveringsbetingelser for webshops, cookie-politikker og privacy policies og anvendelse af digital signatur. På kurset vil der blive fokuseret på de mest aktuelle emner indenfor immaterialretten, navnlig indenfor varemærker, designs, ophavsret Kurset behandler bl.a. følgende emner og besvarer spørgsmål som: Vigtigheden af korrekt formuleing af vareklasser i varemærkeansøgninger, Lovlig og ulovlig brug af Google AdWords på internettet, Krænkelse af rettigheder på internettet, Håndhævelse af rettigheder på internettet Brug af andres varemærker i konkurrencer og markedsføring. Kurset giver herudover svar på spørgsmål som: Lovvalg og værnetingsspørgsmål, Nyhedsbreve og spam Fortrydelsesret Ansvarsretlige problemstillinger for indhold på hjemmesider Afsenderlandsprincippet UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Torsdag den 12. juni 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 22. maj 2014 UNDERVISERE: Advokat Søren Wolder Knudsen (i Herning) og advokatfuldmægtig Jasper Pingel (i Esbjerg) TID OG STED: Mandag den 7. april 2014 kl i Herning Torsdag den 10. april 2014 kl i Esbjerg TILMELDINGSFRIST: Mandag den 17. marts

10 ONLINE MARKEDSFØRING LOVLIG/ULOVLIG BRUG AF ADWORDS, SPAM MV. GRATIS! BEVISSIKRING I IP-KRÆNKELSESSAGER OG NYE REGLER FOR FORBUD OG PÅBUD På kurset gennemgås den seneste retspraksis omkring lovlig/ulovlig brug af AdWords herunder navnlig brug af konkurrenters varemærker som AdWords. Kurset giver herudover svar på i hvilken udstrækning der generelt er tilladt at brug af tredjemands varemærker online, samt reguleringen af spam. UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 16. september 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 26. august 2014 PRODUKTKRÆNKELSER HVAD MÅ MAN, OG HVAD MÅ MAN IKKE! På kurset gennemgås reglerne om bevissikring i IP-krænkelsessager. Kurset har til hensigt at give rettighedshavere svar på, hvilke handlinger der med fordel kan iværksættes løbende til sikring mod tredjemands krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder konkrete instrumenter til at iværksætte et sådant beredskab. Herudover gennemgås de nye regler om forbud og påbud og kurset vejleder i, hvordan man som rettighedshaver bedst kan bruge mulighederne for at standse en krænkelse. UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 11. november 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 21. oktober 2014 På kurset gennemgås produktbeskyttelse i form af beskyttelse efter den immaterialretlige lovgivning samt efter markedsføringsloven. Ved hjælp af praktiske eksempler gennemgås hvor bred en beskyttelse der kan opnås, og hvor lidt/meget der skal til, førend der foreligger en krænkelse. Kurset vil fokusere både på rettighedshavere og på virksomheder, der ønsker at tage konkurrencen op mod etablerede virksomheder indenfor et produktmarked. UNDERVISERE: Advokat Søren Wolder Knudsen (i Herning) og advokatfuldmægtig Jasper Pingel (i Esbjerg) TID OG STED: Torsdag den 9. oktober 2014 kl i Herning Fredag den 10. oktober 2014 kl i Esbjerg 18 TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 18. september

11 ACADEMY KURSER 2014 KONKURRENCE- OG UDBUDSRET GRUNDLÆGGENDE KONKURRENCERET NÅR DE RØDE LAMPER SKAL BLINKE! Kursets formål er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til de væsentligste problemstillinger inden for konkurrenceretten og dermed sikre at de røde lamper blinker, når der foreligger potentielle overtrædelser af konkurrenceloven. Kurset giver også indsigt i, hvordan man håndterer konkurrencemyndighedernes uanmeldte kontrolbesøg, og hvordan konkurrenceretten kan bruges i forhandlinger. Kurset vil have særligt fokus på: Aftaler med forhandlere og leverandører Eksklusivitet Begrænsninger af hvor, hvordan eller til hvem salg må ske Internetsalg Aftaler med konkurrenter (og potentielle konkurrenter) Forsknings- og udviklingsaftaler Teknologioverførselsaftaler Specialiseringsaftaler Indkøbsfællesskaber Markedsføringssamarbejde Deltagelse i Brancheforeninger Misbrug af dominerende stilling Urimeligt høje eller lave priser Urimelige forretningsvilkår Rabatter og bonus Virksomhedshandler og etablering af joint ventures Fusionskontrol Konkurrenceklausuler Håndhævelse af konkurrencereglerne Fængsel, bøde og erstatning Sladrehanke - strafrabat Ugyldighed af aftaler Håndtering af kontrolundersøgelser Værktøjer til sikring af overholdelse af konkurrencereglerne I forbindelse med kurset vil de nyeste relevante afgørelser fra Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og domstolene blive inddraget. Kursuspoint: 6 UNDERVISERE: Advokat Asser Rung-Hansen, advokat Frans Skovholm og advokatfuldmægtig Maria G. Adamsen TID OG STED: Torsdag den 8. maj 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Onsdag den 9. april

12 KONKURS OG REKONSTRUKTION BRUGELIGT PANT FRIVILLIG ORDNING/ AKKORD REKONSTRUKTION LANDBRUGSORDNINGER Gennemgangen tager afsæt i, at den personlige skyldner via afviklingen får sin økonomi saneret, samtidig med at afviklingen eller rekonstruktionen gennemføres på en optimal måde med mindst mulig tab for panthaverne, og om muligt maksimal dividende til simple kreditorer. Kurset relaterer sig til problemstillinger omkring brugeligt pant, frivillig ordning/akkord og rekonstruktion. Konkursrekonstruktion og gældssanering inddrages kun i begrænset omfang. Gennemgangen vil fokusere på forskelle og ligheder og dermed forsøge at give råd om, hvilken afviklings-/rekonstruktionsmodel der i den konkrete situation er den mest hensigtsmæssige. Der vil ved gennemgangen blive rokket ved traditionsbundne opfattelser omkring brugeligt pant og frivillig ordning/akkord, ligesom det i gennemgangen vil blive belyst, at rekonstruktionsinstituttet ofte kan være et overordentligt hensigtsmæssigt alternativ til brugeligt pant og frivillig ordning/akkord. Følgende hovedemner vil blive behandlet: Grundlæggende bestemmelser, hovedformålet og anvendelsesområdet for brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling og rekonstruktion Brugeligt pant Frivillig akkord-forhandling Rekonstruktionsbehandling Særligt om håndtering af gensidigt bebyrdende løbende - aftaler Særligt om lønmodtagerforhold Særligt om ledelsens, rådgiveres og pengeinstitutters erstatningsansvar ved økonomisk nedbrud Valg af rekonstruktionsmodel og skattemæssige overvejelser Summarisk beskrivelse af konkursrekonstruktion, specielt i forhold til evt. konkurskarantæne Gældssanering, dels uden for konkurs, dels i forbindelse med konkurs som alternativ/supplement til anden økonomisk oprydning Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat Jens Paulsen TID OG STED: Mandag den 31. marts 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Mandag den 17. marts

13 OFFENTLIG RET DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV I HOVEDTRÆK Offentlighedsloven er ændret efter udarbejdelse af en omfattende betænkning, men grundsynspunktet om åbenhed i forvaltningen er bevaret og i et vist omfang udvidet. Kursets formål er at give en grundlæggende indføring i offentlighedslovens anvendelsesområde, herunder i forhold til selskaber med offentlig deltagelse, regler om aktindsigt samt undtagelser herfra, og notatpligten. Der vil blive sat fokus på hovedelementerne i de ændringer af loven som er foretaget. Kurset henvender sig til personer, der beskæftiger sig med rådgivning af offentlige myndigheder og selskaber med offentlig deltagelse. UNDERVISER: Advokat Helle Carlsen TID OG STED: Torsdag den 10. april 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 20. marts

14 SKATTER OG AFGIFTER ERHVERVSMÆSSIG FINANSIERING HVORNÅR UDLØSER UDLÅNET SKAT? På kurset gennemgås de skattemæssige rammer for finansiering af selskaber og personligt drevne virksomheder. De områder, der vil blive behandlet, er bl.a. lån til selskab, herunder konvertible obligationer, lån af selskab, herunder beskatning af aktionærlån, lån ud af virksomhedsordningen, herunder ved salg af anlægsaktiver. Beskatning af kapitalgevinst og tab samt kapitalafkast vil blive gennemgået. Deltagergebyr kr ,- excl. moms AKTUEL SKAT Kurset givet dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat og moms med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på. I april 2014 vil der blive sat fokus på de seneste lovtiltag, herunder udvalgte områder fra praksis. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 3. april 2014 fra i Herning og torsdag den 27. november 2014 fra i Herning TILMELDINGSFRIST: Hhv. tirsdag den 18. marts 2014 og tirsdag den 11. november 2014 UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 6. marts 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 18. februar 2014 SKATs KONTROLMULIGHEDER På kurset gennemgås SKATs kontrolmuligheder, herunder SKATs muligheder for kontrol af privat bolig, servicebesøg, gennemgang af regnskabsmateriale, borgernes pligt til at indsende materiale samt undersøgelser af breve og andre papirer og husundersøgelser og andre lokaliteter. Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat Jesper Bierregaard TID OG STED: Onsdag den 19. marts 2014 kl i Viborg TILMELDINGSFRIST: Onsdag den 5. marts

15 KURSUSKALENDER 2014 ACADEMY KURSER 2014 MARTS APRIL MAJ JUNI Lø 1 Ti 1 To 1 Sø 1 Sø 2 On 2 Fr 2 Ma 2 Ma 3 To 3 Aktuel skat H Lø 3 Ti 3 Ti 4 Fr 4 Sø 4 On 4 On 5 Lø 5 Ma 5 To 5 Grundlovsdag To 6 Erhvervsmæssig finansiering H Sø 6 Ti 6 Fr 6 Fr 7 Ma 7 Grundlæggende immaterialret H On 7 Opsigelser og fratrædelsesaftaler H Lø 7 Lø 8 Ti 8 To 8 Grundlæggende konkurrenceret H Sø 8 Pinsedag Sø 9 On 9 Fr 9 Ma 9 2. Pinsedag Ma 10 To 10 Grundlæggende immaterialret E Den nye offentlighedslov i hovedtræk H Lø 10 Ti 10 Ti 11 Fr 11 Sø 11 On 11 On 12 Lø 12 Ma 12 To 12 Aftaler på internettet H To 13 Sø 13 Palmesøndag Ti 13 Fr 13 Fr 14 Ma 14 On 14 Lø 14 Lø 15 Ti 15 To 15 Sø 15 Sø 16 On 16 Fr 16 St. Bededag Ma 16 Ma 17 To 17 Skærtorsdag Lø 17 Ti 17 Ti 18 Persondataret og cookiepolitik H Fr 18 Langfredag Sø 18 On 18 On 19 SKATs kontrolmuligheder V Lø 19 Ma 19 To 19 To 20 Sø 20 Påskedag Ti 20 Fr 20 Fr 21 Ma Påskedag On 21 Lø 21 Lø 22 Ti 22 To 22 Partnerselskaber V Sø 22 Sø 23 On 23 Fr 23 Ma 23 Ma 24 To 24 Lø 24 Ti 24 Ti 25 Fr 25 Sø 25 On 25 On 26 Lø 26 Ma 26 To 26 To 27 Partnerselskaber H Sø 27 Ti 27 Fr 27 Fr 28 Ma 28 On 28 Lø 28 Lø 29 Ti 29 To 29 Kristi Himmelfartsdag Sø Sø 30 Ma 31 Brugeligt pant H On 30 To 1 Fr 30 Lø 31 Ma 30 Ti 1 29 E = kurset afholdes i Esbjerg H = kurset afholdes i Herning V = kurset afholdes i Viborg

16 KURSUSKALENDER 2014 ACADEMY KURSER 2014 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Ma 1 On 1 Brush-up selskabsloven H Lø 1 Ma 1 Ti 2 To 2 Sø 2 Ti 2 On 3 Fr 3 Ma 3 On 3 To 4 Lø 4 Ti 4 To 4 Fr 5 Sø 5 On 5 Fr 5 Lø 6 Ma 6 To 6 Lø 6 Sø 7 Ti 7 Generationsskifte af personligt ejede H Fr 7 Sø 7 Ma 8 On 8 Lø 8 Ma 8 Ti 9 To 9 Produktkrænkelser H Sø 9 Ti 9 On 10 Fr 10 Produktkrænkelser E Ma 10 On 10 To 11 Lø 11 Ti 11 Bevissikring i IP-krænkelsessager H To 11 Fr 12 Sø 12 On 12 Fr 12 Lø 13 Ma 13 To 13 Lø 13 Sø 14 Ti 14 Fr 14 Sø 14 Ma 15 On 15 Lø 15 Ma 15 Ti 16 Online markedsføring H To 16 Sø 16 Ti 16 On 17 Fr 17 Ma 17 On 17 To 18 Lø 18 Ti 18 To 18 Fr 19 Sø 19 On 19 Fr 19 Lø 20 Ma 20 To 20 Lø 20 Sø 21 Ti 21 Fr 21 Sø 21 Ma 22 On 22 Lø 22 Ma 22 Ti 23 To 23 Sø 23 Ti 23 On 24 Omstrukturering H Fr 24 Ma 24 On 24 To 25 Omstrukturering H Lø 25 Ti 25 To 25 Juledag Fr 26 Sø 26 On 26 Fr Juledag Lø 27 Ma 27 To 27 Aktuel skat H Lø 27 Sø 28 Ti 28 Fr 28 Sø 28 Ma 29 On 29 Fuld og begrænset skattepligt H Lø 29 Ma Ti 30 On 1 To 30 Fr 31 Sø 30 Ma 1 Ti 30 On E = kurset afholdes i Esbjerg H = kurset afholdes i Herning V = kurset afholdes i Viborg

17 VIL DU VIDE MERE? Har du spørgsmål vedr. kurserne, så kontakt Rikke Freund Thinggaard eller Birgitte Jørgensen på 32 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED EKSTRA 2 KURSUSDAGE UDBYDES HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder skal

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne

Læs mere

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Aktuelle seminarer 2013/2014 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kursusprogram - Første halvår 2010

Kursusprogram - Første halvår 2010 Kursusprogram - Første halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - foråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten JANUAR 2015 To 1 1 Fr 2 Lø 3 Sø 4 Fastesøndag Ma 5 2 Ti 6 On 7 To 8 19:00-21:00 Stavens PUK-møde i Horsens Fr 9 Lø 10 Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sø 11 Horsens menighedskonference Ma

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Frants Dalgaard-Knudsen 26. september 2013 Selvejer eller medejer Oversigt over dette indlæg 1 Hvorfor 2 Gamle begrænsninger

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Kommercielle kontrakter

Kommercielle kontrakter K u r s u s København 20. og 21. april 2010 5. og 6. oktober 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/komk Kommercielle kontrakter PRAKTISK håndtering af aftale- og kontraktindgåelse Optimér kontrakt-

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Produktkrænkelser i praksis

Produktkrænkelser i praksis K u r s u s København Den 10. - 11. november 2009 Den 20. - 21. april 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pirat Produktkrænkelser i praksis bliv klædt på til at forsvare dit produkt Hvornår

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere