KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma"

Transkript

1 KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN Advokatfirma

2 ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering... 9 Brush-up selskabsloven Generationsskifte Fuld og begrænset skattepligt Hovedaktionærdispositioner Internationale kontrakter IT OG IP Persondataret og cookie-politik Grundlæggende immaterialret Aftaler på internettet, webshops, digital signatur Online markedsføring Produktkrænkelser Bevissikring i IP-krænkelsessager KONKURS OG REKONSTRUKTION Brugeligt pant frivillig ordning/ akkord rekonstruktion Landbrugsordninger OFFENTLIG RET Den nye offentlighedslov i hovedtræk SKATTER OG AFGIFTER Erhvervsmæssig finansiering SKATs kontrolmuligheder Aktuel skat DIN MULIGHED FOR INSPIRATION OG UDVIKLING KONKURRENCE- OG UDBUDSRET Grundlæggende konkurrenceret når de røde lamper skal blinke!

3 ACADEMY KURSER 2014 VELKOMMEN TIL DAHL ACADEMY Vi har hermed fornøjelsen at præsentere DAHL Academy kurserne i aflysning, bedes du have ulejlighed med at kontakte os. Hos DAHL Academy kan du på kort tid tilegne dig brugbar viden på en lang række juridiske fagområder. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos DAHL Academy! Vores kursusdeltagere får en gennemgang af teori og lovgrundlag inden for de forskellige områder, men også en række praktiske værktøjer og kompetencer, som er til stor hjælp i det daglige arbejde efter kurset. VÆRD AT VIDE Du tilmelder dig kurserne på > DAHL Academy eller på mailadressen Undervisningen varetages næsten udelukkende af DAHLs egne, højt specialiserede jurister, som er garanter for undervisning på et højt fagligt niveau. Der vil inden kursusstart blive fremsendt bekræftelse på deltagelse, alternativt aflysning. Skulle du således have tilmeldt dig et kursus og ikke ca. 1 uge før kursets afholdelse har Alle kurser af tre timers varighed og derover er pointgivende i forbindelse med den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer. En række af vores kurser med varighed under tre timer har vi fornøjelsen af at tilbyde gratis. Kurserne udbydes også til DAHLs egne medarbejdere. 4 modtaget bekræftelse på afholdelse eller 5

4 ACADEMY KURSER 2014 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET OPSIGELSER OG FRATRÆDELSESAFTALER Den økonomiske krise har mange ansigter, som har bevirket, at virksomheder har været tvunget til opsigelser og indgåelse af fratrædelsesaftaler. FORMÅL Formålet med kurset er at give deltagerne et indblik i de vigtigste ansættelsesretlige regler, der gælder i forbindelse med opsigelse af medarbejdere og indgåelse af fratrædelsesaftaler. INDHOLD På kurset vil bl.a. følgende blive gennemgået: Forhold inden opsigelsen herunder gennemgang af opsigelsesvarsler, saglige og usaglige begrundelser? Persongrupper som er særligt beskyttede mod afskedigelse Forhold i opsigelsesperioden, herunder afholdelse af ferie, afspadsering, fritstilling og suspension Konkurrence- og kundeklausuler Tavshedspligt- og loyalitetspligt efter markedsføringslovens 19 Fratrædelsesaftaler hvad skal de indeholde og hvordan etableres de? Tjekliste til udfærdigelse af opsigelser og fratrædelsesaftaler Kursuspoint: 4 KURSUS TILBUD UNDERVISER: Advokat Søren Ole Nielsen TID OG STED: Torsdag den 7. maj 2014 Kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 10. april

5 ACADEMY KURSER 2014 CORPORATE COMMERCIAL PARTNERSELSKABER Kurset omfatter en gennemgang af de juridiske udfordringer vedrørende partnerselskaber med særligt vægt på de selskabsretlige og skatteretlige forhold, herunder partnerselskabets særlige karakteristika, stiftelse af partnerselskabet, partnerselskabsaftalen, behandling af den løbende vederlæggelse af ejerne, særlige forhold vedrørende underskud, udfordringer ved ændringer i ejerkredsen, omstruktureringer og ophør. Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISERE: Advokat Jesper Bierregaard og advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 27. marts 2014 kl i Herning Torsdag den 22. maj 2014 kl i Viborg TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 13. marts 2014 for Herning Torsdag den 8. maj 2014 for Viborg OMSTRUKTURERING Dag 1 - Ved kurset skabes der et overblik over områderne for skattefri aktieombytning, jf. ABL 36 samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri fusion og skattefri spaltning, dog ekskl. grenkrav. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber. Dag 2 - Ved kurset skabes der et overblik over områderne for skattefri virksomhedsomdannelse som skattepligtig virksomhedsomdannelse samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri tilførsel af aktiver, herunder navnlig grenkrav m.v. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber. Kursuspoint: 14 Deltagergebyr kr ,- excl. moms pr. kursus pr. dag eller kr ,- excl. moms hvis tilmelding til begge dage UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Onsdag den 24. september 2014 og torsdag den 25. september 2014 i Herning - begge dage TILMELDINGSFRIST: Onsdag den 1. oktober

6 BRUSH-UP SELSKABSLOVEN Kurset giver et overblik over de ændringer, der er trådt i kraft fra 1. januar 2014 og vil træde i kraft i løbet af 2014, herunder muligheden for stiftelse af iværksætterselskaber m.v. Endvidere vil der blive sat fokus på offentliggjort administrativ praksis. Kurset vil give et overblik over de emner, der bevæger sig og på det seneste er ændret i selskabsloven. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISERE: Advokat, ph.d. Bent Ramskov og advokat Torben Buur TID OG STED: Onsdag den 1. oktober 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 26. september 2014 GENERATIONSSKIFTE AF PERSONLIGT EJEDE SELSKABER OG PERSONLIGT DREVNE VIRKSOMHEDER På kurset vil der blive givet et overblik over reglerne for generationsskifte af personligt ejede aktier og personligt drevne virksomheder. Deltageren bliver i stand til at afgøre, hvornår en overdragelse skal ske med eller uden succession, og om det skal ske i levende live eller ved død. Reglerne for værdiansættelse, her navnlig 1982-cirkulærets rammer vil blive gennemgået. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISERE: Advokat, ph.d. Bent Ramskov og advokat Martin Jørgensen TID OG STED: Tirsdag den 7. oktober 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 23. september

7 ACADEMY KURSER 2014 FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT INKL. ARBEJDSUDLEJE På kurset vil deltageren få et overblik over, hvornår personer og selskaber er/ikke er henholdsvis fuld eller begrænset skattepligtig til Danmark. Den nyeste praksis vil blive gennemgået. Reglerne for arbejdsudleje bliver behandlet som en del af den begrænsede skattepligt. Endelig vil de interne danske lempelsesregler i LL 33 og 33 A samt de danske regler om havelåge beskatning blive behandlet. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Onsdag den 29. oktober 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 7. oktober 2014 HOVEDAKTIONÆRDISPOSITIONER INKL. AKTIONÆRLÅNSBESKATNING Retsforholdet mellem selskabet og hovedaktionær er altid i fokus, navnlig ud fra en skattemæssig synsvinkel. På kurset vil der derfor blive foretaget en gennemgang af de skatteretlige udfordringer, der foreligger. Dels vil de formelle krav i form af oplysningsforpligtelser og regnskabskrav m.v. blive behandlet, dels vil de materielle krav, herunder armslængdekrav, maskeret udbytte, de nye regler om beskatning af aktionærlån i hovedaktionærforhold, m.v. blive afdækket. INTERNATIONALE KONTRAKTER På kurset gennemgås problemstillinger, der særligt kræver opmærksomhed, når der indgås kontrakter med udenlandske parter eller som på anden vis har grænseoverskridende virkning. På kurset behandles emner som: Lovvalg og værneting Voldgift eller domstolsbehandling Betydningen af præceptive lovregler og praktiske eksempler Common law og Civil law forskelle Formalitetskrav Sprogmæssige fælder Bodsbestemmelser Boilerplates Warranties, representations og guarantees - forskelle UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 25. november 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 4. november 2014 Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms 12 UNDERVISERE: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 13. november 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 28. oktober

8 IT OG IP PERSONDATARET OG COOKIE-POLITIK Behandling af persondata fylder mere og mere i vores digitaliserede verden. Dette kursus giver svar på, hvad virksomheder skal vide om behandling af personoplysninger, herunder bl.a. om indsamling og behandling af personoplysninger, den registreredes rettigheder til indsigt mv. Herunder vil kurset bl.a. fokusere på persondatalovens anvendelse i forhold til markedsføringsforanstaltninger, virksomheders behandling af personoplysninger om ansatte, privacy policies og cookie politikker for websites, brug af cloud løsninger mv. Kurset giver herudover bl.a. svar på problemstillinger som: Hvornår er det nødvendigt at anmelde personaleadministration til Datatilsynet? Kan koncernselskaber og sammenslutninger have fælles it-systemer med adgang til personoplysninger? Hvordan forholder man sig hvis virksomhedens persondata kan eller skal tilgås fra et sted udenfor EU? Behandling af almindelige og følsomme oplysninger Brug af Cloudløsninger som Google Drive, Dropbox mv. UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 18. marts 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 25. februar

9 ACADEMY KURSER 2014 GRUNDLÆGGENDE IMMATERIALRET, VAREMÆRKER OG DESIGNS AFTALER PÅ INTERNETTET, WEBSHOPS, DIGITAL SIGNATUR GRATIS! De immaterielle rettigheder får større og større betydning og ikke mindst værdi for erhvervslivet. Dette kursus giver et overblik over grundlæggende principper om muligheden for at opnå en eneret gennem den immaterialretlige beskyttelse. På kurset gennemgås praksis og retningslinjer for indgåelse af aftaler på Internettet og de særlige regler, der knytter sig hertil. Særligt focus lægges på salgs- og leveringsbetingelser for webshops, cookie-politikker og privacy policies og anvendelse af digital signatur. På kurset vil der blive fokuseret på de mest aktuelle emner indenfor immaterialretten, navnlig indenfor varemærker, designs, ophavsret Kurset behandler bl.a. følgende emner og besvarer spørgsmål som: Vigtigheden af korrekt formuleing af vareklasser i varemærkeansøgninger, Lovlig og ulovlig brug af Google AdWords på internettet, Krænkelse af rettigheder på internettet, Håndhævelse af rettigheder på internettet Brug af andres varemærker i konkurrencer og markedsføring. Kurset giver herudover svar på spørgsmål som: Lovvalg og værnetingsspørgsmål, Nyhedsbreve og spam Fortrydelsesret Ansvarsretlige problemstillinger for indhold på hjemmesider Afsenderlandsprincippet UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Torsdag den 12. juni 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 22. maj 2014 UNDERVISERE: Advokat Søren Wolder Knudsen (i Herning) og advokatfuldmægtig Jasper Pingel (i Esbjerg) TID OG STED: Mandag den 7. april 2014 kl i Herning Torsdag den 10. april 2014 kl i Esbjerg TILMELDINGSFRIST: Mandag den 17. marts

10 ONLINE MARKEDSFØRING LOVLIG/ULOVLIG BRUG AF ADWORDS, SPAM MV. GRATIS! BEVISSIKRING I IP-KRÆNKELSESSAGER OG NYE REGLER FOR FORBUD OG PÅBUD På kurset gennemgås den seneste retspraksis omkring lovlig/ulovlig brug af AdWords herunder navnlig brug af konkurrenters varemærker som AdWords. Kurset giver herudover svar på i hvilken udstrækning der generelt er tilladt at brug af tredjemands varemærker online, samt reguleringen af spam. UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 16. september 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 26. august 2014 PRODUKTKRÆNKELSER HVAD MÅ MAN, OG HVAD MÅ MAN IKKE! På kurset gennemgås reglerne om bevissikring i IP-krænkelsessager. Kurset har til hensigt at give rettighedshavere svar på, hvilke handlinger der med fordel kan iværksættes løbende til sikring mod tredjemands krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder konkrete instrumenter til at iværksætte et sådant beredskab. Herudover gennemgås de nye regler om forbud og påbud og kurset vejleder i, hvordan man som rettighedshaver bedst kan bruge mulighederne for at standse en krænkelse. UNDERVISER: Advokat Søren Wolder Knudsen TID OG STED: Tirsdag den 11. november 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 21. oktober 2014 På kurset gennemgås produktbeskyttelse i form af beskyttelse efter den immaterialretlige lovgivning samt efter markedsføringsloven. Ved hjælp af praktiske eksempler gennemgås hvor bred en beskyttelse der kan opnås, og hvor lidt/meget der skal til, førend der foreligger en krænkelse. Kurset vil fokusere både på rettighedshavere og på virksomheder, der ønsker at tage konkurrencen op mod etablerede virksomheder indenfor et produktmarked. UNDERVISERE: Advokat Søren Wolder Knudsen (i Herning) og advokatfuldmægtig Jasper Pingel (i Esbjerg) TID OG STED: Torsdag den 9. oktober 2014 kl i Herning Fredag den 10. oktober 2014 kl i Esbjerg 18 TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 18. september

11 ACADEMY KURSER 2014 KONKURRENCE- OG UDBUDSRET GRUNDLÆGGENDE KONKURRENCERET NÅR DE RØDE LAMPER SKAL BLINKE! Kursets formål er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til de væsentligste problemstillinger inden for konkurrenceretten og dermed sikre at de røde lamper blinker, når der foreligger potentielle overtrædelser af konkurrenceloven. Kurset giver også indsigt i, hvordan man håndterer konkurrencemyndighedernes uanmeldte kontrolbesøg, og hvordan konkurrenceretten kan bruges i forhandlinger. Kurset vil have særligt fokus på: Aftaler med forhandlere og leverandører Eksklusivitet Begrænsninger af hvor, hvordan eller til hvem salg må ske Internetsalg Aftaler med konkurrenter (og potentielle konkurrenter) Forsknings- og udviklingsaftaler Teknologioverførselsaftaler Specialiseringsaftaler Indkøbsfællesskaber Markedsføringssamarbejde Deltagelse i Brancheforeninger Misbrug af dominerende stilling Urimeligt høje eller lave priser Urimelige forretningsvilkår Rabatter og bonus Virksomhedshandler og etablering af joint ventures Fusionskontrol Konkurrenceklausuler Håndhævelse af konkurrencereglerne Fængsel, bøde og erstatning Sladrehanke - strafrabat Ugyldighed af aftaler Håndtering af kontrolundersøgelser Værktøjer til sikring af overholdelse af konkurrencereglerne I forbindelse med kurset vil de nyeste relevante afgørelser fra Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og domstolene blive inddraget. Kursuspoint: 6 UNDERVISERE: Advokat Asser Rung-Hansen, advokat Frans Skovholm og advokatfuldmægtig Maria G. Adamsen TID OG STED: Torsdag den 8. maj 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Onsdag den 9. april

12 KONKURS OG REKONSTRUKTION BRUGELIGT PANT FRIVILLIG ORDNING/ AKKORD REKONSTRUKTION LANDBRUGSORDNINGER Gennemgangen tager afsæt i, at den personlige skyldner via afviklingen får sin økonomi saneret, samtidig med at afviklingen eller rekonstruktionen gennemføres på en optimal måde med mindst mulig tab for panthaverne, og om muligt maksimal dividende til simple kreditorer. Kurset relaterer sig til problemstillinger omkring brugeligt pant, frivillig ordning/akkord og rekonstruktion. Konkursrekonstruktion og gældssanering inddrages kun i begrænset omfang. Gennemgangen vil fokusere på forskelle og ligheder og dermed forsøge at give råd om, hvilken afviklings-/rekonstruktionsmodel der i den konkrete situation er den mest hensigtsmæssige. Der vil ved gennemgangen blive rokket ved traditionsbundne opfattelser omkring brugeligt pant og frivillig ordning/akkord, ligesom det i gennemgangen vil blive belyst, at rekonstruktionsinstituttet ofte kan være et overordentligt hensigtsmæssigt alternativ til brugeligt pant og frivillig ordning/akkord. Følgende hovedemner vil blive behandlet: Grundlæggende bestemmelser, hovedformålet og anvendelsesområdet for brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling og rekonstruktion Brugeligt pant Frivillig akkord-forhandling Rekonstruktionsbehandling Særligt om håndtering af gensidigt bebyrdende løbende - aftaler Særligt om lønmodtagerforhold Særligt om ledelsens, rådgiveres og pengeinstitutters erstatningsansvar ved økonomisk nedbrud Valg af rekonstruktionsmodel og skattemæssige overvejelser Summarisk beskrivelse af konkursrekonstruktion, specielt i forhold til evt. konkurskarantæne Gældssanering, dels uden for konkurs, dels i forbindelse med konkurs som alternativ/supplement til anden økonomisk oprydning Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat Jens Paulsen TID OG STED: Mandag den 31. marts 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Mandag den 17. marts

13 OFFENTLIG RET DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV I HOVEDTRÆK Offentlighedsloven er ændret efter udarbejdelse af en omfattende betænkning, men grundsynspunktet om åbenhed i forvaltningen er bevaret og i et vist omfang udvidet. Kursets formål er at give en grundlæggende indføring i offentlighedslovens anvendelsesområde, herunder i forhold til selskaber med offentlig deltagelse, regler om aktindsigt samt undtagelser herfra, og notatpligten. Der vil blive sat fokus på hovedelementerne i de ændringer af loven som er foretaget. Kurset henvender sig til personer, der beskæftiger sig med rådgivning af offentlige myndigheder og selskaber med offentlig deltagelse. UNDERVISER: Advokat Helle Carlsen TID OG STED: Torsdag den 10. april 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Torsdag den 20. marts

14 SKATTER OG AFGIFTER ERHVERVSMÆSSIG FINANSIERING HVORNÅR UDLØSER UDLÅNET SKAT? På kurset gennemgås de skattemæssige rammer for finansiering af selskaber og personligt drevne virksomheder. De områder, der vil blive behandlet, er bl.a. lån til selskab, herunder konvertible obligationer, lån af selskab, herunder beskatning af aktionærlån, lån ud af virksomhedsordningen, herunder ved salg af anlægsaktiver. Beskatning af kapitalgevinst og tab samt kapitalafkast vil blive gennemgået. Deltagergebyr kr ,- excl. moms AKTUEL SKAT Kurset givet dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat og moms med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på. I april 2014 vil der blive sat fokus på de seneste lovtiltag, herunder udvalgte områder fra praksis. Kursuspoint: 7 Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 3. april 2014 fra i Herning og torsdag den 27. november 2014 fra i Herning TILMELDINGSFRIST: Hhv. tirsdag den 18. marts 2014 og tirsdag den 11. november 2014 UNDERVISER: Advokat, ph.d. Bent Ramskov TID OG STED: Torsdag den 6. marts 2014 kl i Herning TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den 18. februar 2014 SKATs KONTROLMULIGHEDER På kurset gennemgås SKATs kontrolmuligheder, herunder SKATs muligheder for kontrol af privat bolig, servicebesøg, gennemgang af regnskabsmateriale, borgernes pligt til at indsende materiale samt undersøgelser af breve og andre papirer og husundersøgelser og andre lokaliteter. Deltagergebyr kr ,- excl. moms UNDERVISER: Advokat Jesper Bierregaard TID OG STED: Onsdag den 19. marts 2014 kl i Viborg TILMELDINGSFRIST: Onsdag den 5. marts

15 KURSUSKALENDER 2014 ACADEMY KURSER 2014 MARTS APRIL MAJ JUNI Lø 1 Ti 1 To 1 Sø 1 Sø 2 On 2 Fr 2 Ma 2 Ma 3 To 3 Aktuel skat H Lø 3 Ti 3 Ti 4 Fr 4 Sø 4 On 4 On 5 Lø 5 Ma 5 To 5 Grundlovsdag To 6 Erhvervsmæssig finansiering H Sø 6 Ti 6 Fr 6 Fr 7 Ma 7 Grundlæggende immaterialret H On 7 Opsigelser og fratrædelsesaftaler H Lø 7 Lø 8 Ti 8 To 8 Grundlæggende konkurrenceret H Sø 8 Pinsedag Sø 9 On 9 Fr 9 Ma 9 2. Pinsedag Ma 10 To 10 Grundlæggende immaterialret E Den nye offentlighedslov i hovedtræk H Lø 10 Ti 10 Ti 11 Fr 11 Sø 11 On 11 On 12 Lø 12 Ma 12 To 12 Aftaler på internettet H To 13 Sø 13 Palmesøndag Ti 13 Fr 13 Fr 14 Ma 14 On 14 Lø 14 Lø 15 Ti 15 To 15 Sø 15 Sø 16 On 16 Fr 16 St. Bededag Ma 16 Ma 17 To 17 Skærtorsdag Lø 17 Ti 17 Ti 18 Persondataret og cookiepolitik H Fr 18 Langfredag Sø 18 On 18 On 19 SKATs kontrolmuligheder V Lø 19 Ma 19 To 19 To 20 Sø 20 Påskedag Ti 20 Fr 20 Fr 21 Ma Påskedag On 21 Lø 21 Lø 22 Ti 22 To 22 Partnerselskaber V Sø 22 Sø 23 On 23 Fr 23 Ma 23 Ma 24 To 24 Lø 24 Ti 24 Ti 25 Fr 25 Sø 25 On 25 On 26 Lø 26 Ma 26 To 26 To 27 Partnerselskaber H Sø 27 Ti 27 Fr 27 Fr 28 Ma 28 On 28 Lø 28 Lø 29 Ti 29 To 29 Kristi Himmelfartsdag Sø Sø 30 Ma 31 Brugeligt pant H On 30 To 1 Fr 30 Lø 31 Ma 30 Ti 1 29 E = kurset afholdes i Esbjerg H = kurset afholdes i Herning V = kurset afholdes i Viborg

16 KURSUSKALENDER 2014 ACADEMY KURSER 2014 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Ma 1 On 1 Brush-up selskabsloven H Lø 1 Ma 1 Ti 2 To 2 Sø 2 Ti 2 On 3 Fr 3 Ma 3 On 3 To 4 Lø 4 Ti 4 To 4 Fr 5 Sø 5 On 5 Fr 5 Lø 6 Ma 6 To 6 Lø 6 Sø 7 Ti 7 Generationsskifte af personligt ejede H Fr 7 Sø 7 Ma 8 On 8 Lø 8 Ma 8 Ti 9 To 9 Produktkrænkelser H Sø 9 Ti 9 On 10 Fr 10 Produktkrænkelser E Ma 10 On 10 To 11 Lø 11 Ti 11 Bevissikring i IP-krænkelsessager H To 11 Fr 12 Sø 12 On 12 Fr 12 Lø 13 Ma 13 To 13 Lø 13 Sø 14 Ti 14 Fr 14 Sø 14 Ma 15 On 15 Lø 15 Ma 15 Ti 16 Online markedsføring H To 16 Sø 16 Ti 16 On 17 Fr 17 Ma 17 On 17 To 18 Lø 18 Ti 18 To 18 Fr 19 Sø 19 On 19 Fr 19 Lø 20 Ma 20 To 20 Lø 20 Sø 21 Ti 21 Fr 21 Sø 21 Ma 22 On 22 Lø 22 Ma 22 Ti 23 To 23 Sø 23 Ti 23 On 24 Omstrukturering H Fr 24 Ma 24 On 24 To 25 Omstrukturering H Lø 25 Ti 25 To 25 Juledag Fr 26 Sø 26 On 26 Fr Juledag Lø 27 Ma 27 To 27 Aktuel skat H Lø 27 Sø 28 Ti 28 Fr 28 Sø 28 Ma 29 On 29 Fuld og begrænset skattepligt H Lø 29 Ma Ti 30 On 1 To 30 Fr 31 Sø 30 Ma 1 Ti 30 On E = kurset afholdes i Esbjerg H = kurset afholdes i Herning V = kurset afholdes i Viborg

17 VIL DU VIDE MERE? Har du spørgsmål vedr. kurserne, så kontakt Rikke Freund Thinggaard eller Birgitte Jørgensen på 32 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET Norrbom Vinding inviterer til et kursus i ansættelsesret torsdag den 29. september 2016, hvor vi vil opdatere alle, der i

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i ansættelsesret

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i ansættelsesret fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i ansættelsesret FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM DELTIDSLOVEN, KONTROLFORANSTALTNINGER, BESKATNING AF MEDARBEJDERE, SYGEFRAVÆR, OVERENSKOMST- FORHOLD,

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED EKSTRA 2 KURSUSDAGE UDBYDES HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder skal

Læs mere

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NYE EFTERÅR 2017 Kurser for bogholdere, regnskabschefer, virksomhedsejere og administratorer Moms ersondata Handel med udlandet Andelsboliger Firmabiler

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Plesner inviterer igen i 2011 til en række morgenseminarer inden for finansierings- og insolvensretten.

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ...

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ... INVITATION TIL SEMINAR (BEGRÆNSET ANTAL PLADSER) DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING Norrbom Vinding inviterer til seminar, hvor vi gør status på baggrund af det seneste års retspraksis. Vi vil

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Aktuel Skat - ajourføring for konsulenter, hold 3 (K2541)

Aktuel Skat - ajourføring for konsulenter, hold 3 (K2541) PROGRAM for kursus: Aktuel Skat - ajourføring for konsulenter, hold 3 (K2541) Ret & Regnskab Tid og sted 19.-21. september 2007 på Odder Parkhotel, Odder www.odderparkhotel.dk Arrangør Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

JURA på sociale medier. tanyadick.dk

JURA på sociale medier. tanyadick.dk JURA på sociale medier TANYA DICK J U R A på sociale medier I N T E R N E T J U R A o Et begreb for al den jura der foregår på internettet o Der er mange regler som skal overholdes online o Jura en er

Læs mere

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Det gode selskab - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Sådan får du IT-venturekapital den 25. oktober 2004 Taler Benjamin Lundström 2 Advokat, LL.M. Partner i Advokatfirmaet

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Uddannelse til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren.

Læs mere

Loyalitet og klausuler

Loyalitet og klausuler Invitation til morgenmøde Loyalitet og klausuler Vi vil på dette morgenmøde give vores bud på, hvordan verdensbilledet ser ud lige nu i forhold til loyalitet, ansættelsesklausuler og markedsføringsloven.

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 29. og 30. april 2009 Teknologisk Institut Taastrup 14. og 15. september 2009 Teknologisk Institut Århus Bliv opdateret

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU s persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Skatteeksperten I. Program for:

Skatteeksperten I. Program for: Program for: Skatteeksperten I Skatteeksperten er den sikre og nemme måde at holde dig helt opdateret og skarp på aktuelle skattemæssige problemstillinger, så du leverer de optimale løsninger til dine

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i

10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i Invitation til morgenmøde i Aarhus 10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i På grund af et overvældende antal tilmeldinger til dette morgenmøde tidligere på måneden i København, har vi besluttet

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Aktuelle seminarer 2013/2014 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Kursus: andet halvår 2017 Få styrket din viden om erhvervsjura

Kursus: andet halvår 2017 Få styrket din viden om erhvervsjura fremtiden starter her... Kursus: andet halvår 2017 Få styrket din viden om erhvervsjura FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM RELEVANTE ERHVERVS- JURIDISKE EMNER SAMT GODE RÅD OM, HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ,

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU's persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 08.09.2016 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

Få en globalt anerkendt persondata-certificering

Få en globalt anerkendt persondata-certificering Få en globalt anerkendt persondata-certificering CIPP/E, CIPM, CIPT eller DPO DPO READY 1 BLIV KLAR TIL DEN NYE DATABESKYTTELSESFORORDNING JUC har flere forskellige tilbud, der gør dig klar til databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED NU OGSÅ I LYSET AF FORORDNINGEN HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder

Læs mere

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kataloget indeholder kurser om de rettigheder og pligter som virksomhederne har overfor sine medarbejdere, både gennem lovgivningen og vore overenskomster.

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Rådgivning om persondataret i Danske Medier

Rådgivning om persondataret i Danske Medier Rådgivning om persondataret i Danske Medier Anvendelse af personoplysninger i journalistisk og redaktionelt øjemed: Redaktionelle- og offentligt tilgængelige informationsdatabaser Behandling af personoplysninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK Heidi Højmark Helveg 1. februar 2017 PROGRAM side 2 1. Persondata - Hvem ejer brugerdata? - Markedsføring på Facebook: Custom Audience, Lookalike Audience 2. Konkurrencer

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Se alle billettyper og priser på

Se alle billettyper og priser på FÆRGEPRISER TIL SAMSØ Samsø Rederi besejler ruten Hou (Jylland) - Sælvig (Samsø) www.tilsamsø.dk Voksen 102,- 51,- Barn 4-15 år 51,- 31,- Barn 0-3 år 0,- 0,- Pensionist 51,- 31,- 10-turskort - Voksen 812,-

Læs mere

T 1 T 1 S 1 S 2 O 2 F 2 L 3 F 4 S 4 S 6 T 28 T 8 F 9. O 9 Besættelsen L 10 F 11 S 11 L 12. S 13 Palmesøndag M O 14 T 15

T 1 T 1 S 1 S 2 O 2 F 2 L 3 F 4 S 4 S 6 T 28 T 8 F 9. O 9 Besættelsen L 10 F 11 S 11 L 12. S 13 Palmesøndag M O 14 T 15 Barselskalender 2014 Januar ebruar Marts April Maj Juni O 1 Nytårsdag M 2 23 3 M 3 6 M 3 10 S 5 M 5 Befrielsen 19 Grundlovsdag M 6 2 M 7 15 O 7 Pinsedag Besættelsen M 9 2. pinsedag 24 M 10 7 M 10 11 0

Læs mere

KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA. Brancheforeninger LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA. Brancheforeninger LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA Brancheforeninger 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma Brancheforeninger er kendetegnet ved, at de er forum for samarbejde mellem konkurrenter. Et sådant samarbejde kan have mange

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere