Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI."

Transkript

1 BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter Forbrugerombudsmandens Teleretningslinjer) bilag 1 vedr. markedsføring af bredbåndshastigheder offentliggjort den 7. november Teleretningslinjerne træder i kraft pr. 1. marts BRANCHEAFTALENS PARTER Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. Den pågældende bredbåndsudbyder kan indtræde i nærværende Brancheaftale ved at fremsende anmodning herom til Direktøren for TI. TI skal efter modtagelse af en anmodning uden ugrundet ophold fremsende Brancheaftalen til den pågældende udbyder til underskrift. 3. BRANCHEAFTALENS OMFANG De underskrivende parter har til hensigt at følge anbefalingerne i bilaget ved markedsføring af bredbåndsprodukter over for forbrugerne. 4. ÆNDRING OG REVIEW AF BRANCHEAFTALEN Hver part i aftalen kan kræve Brancheaftalen genforhandlet. Genforhandlingen skal starte senest to måneder efter kravets fremsættelse. Ved genforhandling kræves der fuld enighed for vedtagelse af ændringer. Aftalen skal evalueres på baggrund af erfaringer en gang årligt, første gang pr. 1. oktober Parterne i aftalen tilstræber jævnligt at foretage en gennemgang af Brancheaftalens efterlevelse blandt de underskrivende parter. Gennemgangen foretages af TI s arbejdsgruppe for slutbrugerforhold (TI Slutbrugergruppen). De anbefalede intervaller i bilaget om mobil bredbånd kan opdateres uden at den samlede aftale skal genforhandles, såfremt der er enighed blandt aftalens parter, og dette er skriftligt bekræftet overfor TI. 1

2 5. BRANCHEAFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Brancheaftalen træder i kraft 1. marts Samtidig ophører tidligere indgået Brancheaftale om markedsføring af bredbåndshastigheder fra En udbyder kan udtræde af Brancheaftalen med virkning fra førstkommende månedsskift. Underretning herom skal ske skriftligt til TI's direktør. 6. UNDERSKRIFT Brancheaftalen oprettes i et originalt eksemplar, som opbevares i TI. Hver Part modtager og bevarer en kopi heraf, hvis ægthed er bekræftet af TI. Dato: [navn] [firmanavn] CVR.nr. Bilag: Markedsføring af hastigheder ved fastnet bredbånd Markedsføring af hastigheder ved mobilt bredbånd Bredbåndsfakta 2

3 Markedsføring af hastigheder ved fastnet bredbånd Anbefaling: Som supplement til Forbrugerombudsmandens Teleretningslinjer bilag 1 vedr. markedsføring af bredbåndshastigheder offentliggjort den 7. november 2012, anbefales det, at såfremt der i markedsføringen angives specifikke hastigheder - skal udbyderne af fastnet bredbånd fra 1. marts 2013 følge nedenstående: Hastigheder skal angives som nettohastighed. Hvis der i de leverede hastigheder indgår kapacitet til datastyring, skal dette fratrækkes og må ikke medregnes i den markedsførte hastighed. Det anbefales, at overhead til datastyring beregnes som 10 % af bruttohastigheden, og at der derfor fratrækkes 10 % af bruttohastigheden i den markedsførte nettohastighed. I forbindelse med markedsføringen skal der i videst muligt omfang, hvor det er praktisk muligt og relevant, være en henvisning til at få yderligere information på udbyderens bredbåndsfakta via urladressen på udbyder].dk/bredbaandsfakta. Ved markedsføring på udbyderens hjemmeside skal udbyderens bredbåndsfakta findes i umiddelbar forlængelse af markedsføringen eller højst et klik fra den markedsførte hastighedsangivelse. 3

4 Markedsføring af hastigheder ved mobilt bredbånd Anbefaling: Som supplement til Forbrugerombudsmandens Teleretningslinjer bilag 1 vedr. markedsføring af bredbåndshastigheder offentliggjort den 7. november 2012, anbefales det, at udbydere af mobilt bredbånd såfremt der i markedsføringen angives specifikke hastigheder - markedsfører produkterne ved at gøre brug af hastighedsangivelser, der udgør praktisk opnåelige intervaller for såvel download som upload. I denne aftale benyttes udelukkende de almindeligt kendte begreber download og upload, da det primært der dem, der benyttes i befolkningen. De korrekte tekniske termer er downlink og uplink, og de bagvedliggende tekniske beregninger er baseret på disse. Hastighedsintervallerne, som er de maksimale hastigheder, en udbyder kan markedsføre, er baseret på en statistisk model af fordelingen af datahastigheder for den pågældende teknologi suppleret af faktiske målinger. Intervallerne vælges svarende til, at ca. 70 % af alle udendørs kald, geografisk jævnt fordelt, vil være repræsenteret inden for intervallet. Der er derfor mulighed for at opnå både lavere og højere hastigheder end det markedsførte interval. Der kan markedsføres andre intervaller end de anførte for en given teknologi, hvis det sker således, at de anførte maksimale hastigheder i intervallerne ikke overskrides. De anbefalede intervaller er følgende: Teknologi Download Upload Nedre værdi Øvre værdi Nedre værdi Øvre værdi UMTS 5 MHz 21 Mbit/s 2 Mbps 12 Mbps 1 Mbps 4 Mbps UMTS 10 MHz Dual Cell 42 Mbit/s 4 Mbps 20 Mbps 1 Mbps 4 Mbps LTE 10MHz 2*2 MIMO 8 Mbps 35 Mbps 2 Mbps 24 Mbps LTE 20MHz 2*2 MIMO 17 Mbps 71 Mbps 5 Mbps 43 Mbps LTE TDD 20MHz 2*2 MIMO 16 Mbps 64 Mbps 1 Mbps 5 Mbps Udbyderne skal i markedsføringen angive hastighedsintervallerne som forventet hastighed. Derudover skal der i markedsføring, der ikke sker på en udbyders hjemmeside, i videst muligt omfang, hvor det er praktisk muligt og relevant, være en henvisning til at få yderligere informationer på udbyderens hjemmeside på på udbyder].dk/bredbaandsfakta Hastighedsintervallerne er 4

5 beregnet ud fra en forudsætning om homogene net. De beregnede datahastighedsintervaller er således uafhængige af, om der findes geografiske områder, som et givet net (endnu) ikke er rullet ud i. Såfremt en udbyder markedsfører et givent hastighedsinterval, men kun anvender den bagvedliggende teknologi i et begrænset geografisk og/eller begrænset demografisk område, er udbyderen desuden forpligtet til at sørge for, at dette fremgår tydeligt af den samlede markedsføring. Dette gælder både såfremt begrænsningen skyldes, at udbyderen kun har opsat antennepositioner i et begrænset omfang, og også såfremt begrænsningen skyldes, at udbyderen har valgt at benytte forskellige teknologier i sine antennepositioner. 5

6 Bredbåndsfakta ( varedeklaration ) Anbefaling: Det anbefales, at udbyderne af bredbånd udarbejder en deklaration for hvert af de bredbåndsprodukter, der markedsføres. Deklarationen offentliggøres på udbyderens hjemmeside og kan klikkes frem, hvis kunden eksempelvis ønsker flere oplysninger om det pågældende produkt. Fordelen ved deklarationen er samtidig, at sammenligning og gennemsigtighed øges. Der er enighed om, at deklarationen skal have betegnelsen Bredbåndsfakta. Der henvises til Bredbåndsfakta fra hvert enkelt produkt, der markedsføres. Derudover anbefales det, at udbyderne i videst muligt omfang etablerer en løsning, så kunderne kan få adgang til pågældende udbyders bredbåndsfakta via url-adressen Bredbåndsfakta bør for hvert enkelt produkt indeholde følgende punkter (og i den nævnte rækkefølge): 1. Teknologi/standard (f.eks. xdsl) 2. Hastighedsinformation (f.eks. oplyses download, upload, information fra pligttekst uddybes, henvisning til valid hastighedsmåler. Evt. begrænsninger på tv-produkter). 3. Pris (herunder mindstepris i bindingsperiode). 4. Aktuel dækning (dvs. hvor stor dækning i DK opgjort geografisk eller på befolkning) 5. Leveringstid 6. Anvendelsesmuligheder (her eksemplificeres hvad hastigheden understøtter af anvendelser f.eks. streaming af tv, online spil, overførsel af store filer. Evt. angivelse af hastighed for download af musikfil el.lign.) 7. Medfølgende tjenester og tillægsydelser (f.eks. bredbåndstelefoni, antal adresser, musiktjeneste, Webdisk osv.) 6

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere