INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 A

3 PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter via ca forhandlere, herunder mere end konceptbutikker. PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over medarbejdere, hvoraf ca arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på Nasdaq Copenhagen. I 2014 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 11,9 mia. (ca. EUR 1,6 mia.). For yderligere oplysninger henvises til

4 INDHOLD LEDELSESBERETNING 2 PANDORA I FORRETNINGSSTRATEGI LEDELSE OG LEDELSESPRINCIPPER God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse 44 AKTIONÆRINFORMATION 48 REGNSKABSBERETNING ÅRSREGNSKAB 58 ÅRSREGNSKAB FOR KONCERNEN 102 ÅRSREGNSKAB FOR MODERSELSKABET 116 LEDELSESPÅTEGNING 117 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

5 ET SUCCESRIGT ÅR 2014 blev et succesrigt år, hvor vi igen opnåede stor omsætnings fremgang og øget lønsomhed. I et begivenheds rigt år opnåede PANDORA kraftig vækst både med hensyn til geografisk udbredelse og produkter, og med åbningen af konceptbutik nummer er vores netværk af brandede butikker nu større end nogensinde før. I 2014 etablerede PANDORA sig på syv nye markeder og udvidede aktiviteterne på de eksisterende markeder. På vores mere veletablerede markeder i USA, Storbritannien, Tyskland og Australien åbnede vi 96 konceptbutikker, og de eksisterende konceptbutikker i disse lande opnåede et stigende salg ud af butikkerne i alle årets fire kvartaler i sammenligning med de samme kvartaler året før. På de fleste af vores markeder har vi oplevet de samme tendenser et stigende antal konceptbutikker og en positiv udvikling i de eksisterende butikker. I tråd med vores ønske om at øge onlinesalget fortsatte vi i 2014 udvidelsen med estores med etableringen af PANDORA-ejede estores i Frankrig, Italien, Holland og Polen. Vi har nu egne estores i syv europæiske lande. Med en omsætningsfremgang på over 25% i 2014 fra charms og charms-armbånd var både Momentskollektionen og PANDORA ESSENCE COLLECTION fortsat yderst populære blandt kunderne. Det var også et fremragende år for vores anden kernekategori, Ringe. Vores målrettede indsats for at øge salget af denne kategori medførte en omsætning fra Ringe på over DKK 1 mia., hvilket svarede til 10% af den samlede omsætning mod blot 6% i Vi indgik i 2014 et strategisk samarbejde med The Walt Disney Company, som i november førte til lanceringen af 41 Disney-inspirerede charms i USA. Kunderne tog yderst godt imod disse charms. Vi fortsatte udvidelsen af vores netværk af brandede butikker i Vores hovedfokus er at øge andelen af omsætningen fra konceptbutikker, hvor vi giver kunderne de bedste oplevelser af brandet. Igennem 2014 åbnede vi 310 nye konceptbutikker, så vi i alt har konceptbutikker, mens andelen af omsætningen fra denne gruppe steg med ca. 50% sammenlignet med året før. 56% af vores omsætning kom fra konceptbutikker, sammenlignet med 49% sidste år. Selvom der var et fald i det samlede antal butikker, steg antallet af brandede PANDORA-butikker med 564, og antallet af PANDORA-ejede butikker steg ligeledes i Vi anvender en model med udbredt brug af franchisetagere, men vi vil også åbne PANDORA-ejede brandede butikker på udvalgte markeder, hvis det vurderes at være rentabelt. Som eksempel herpå kan nævnes købet af netto 22 PANDORA-butikker i USA i 2014, fremadrettet integration af vores aktiviteter i Japan fra og med januar 2015 samt overtagelsen af op til 78 kommercielle lejekontrakter på butikker med god beliggenhed i Tyskland, som vi i 2015 vil omdanne til PANDORA-ejede konceptbutikker. En stor del af vores succes kan tilskrives vores produktionsanlæg i Thailand. I 2014 fremstillede vi ca. 91 millioner smykker, og vi ansatte i årets løb mere end nye medarbejdere, så vi i dag har i alt medarbejdere, hvoraf ca arbejder på vores lokation i Thailand. Vi forventer i 2015 at udvide produktionen med mindst ét nyt anlæg for at imødekomme den fremtidige efterspørgsel. Her i starten af et spændende 2015 vil vi gerne takke vores medarbejdere for deres store arbejdsindsats i 2014 uden deres engagement kunne vi ikke have leveret så flotte resultater. På vegne af PANDORAs bestyrelse, koncernledelsen og medarbejdere vil vi også gerne takke vores kunder og aktionærer for deres interesse og for den tillid, de har vist PANDORA i Peder Tuborgh Formand Allan Leighton Chief Executive Officer 2 PANDORA i 2014 PANDORA ÅRSRAPPORT 2014

6 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL DKK mio Resultatopgørelse for koncernen Omsætning Bruttoresultat Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance for koncernen Aktiver i alt Investeret kapital Arbejdskapital, netto Rentebærende gæld, netto Egenkapital Pengestrømsopgørelse for koncernen Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, netto Årets ændring i likvider, netto Vækstnøgletal Omsætningsvækst, % 32,5% 35,4% -0,1% -0,1% 92,6% Vækst i bruttoresultat, % 40,4% 35,4% -8,9% 2,9% 91,2% Vækst i EBITDA, % 49,0% 73,8% -27,3% -15,0% 70,7% Vækst i EBIT, % 51,9% 81,8% -28,3% -14,8% 69,7% Vækst i årets resultat, % 39,5% 84,7% -41,0% 8,9% 86,2% Marginer Bruttomargin, % 70,5% 66,6% 66,6% 73,0% 70,9% EBITDA-margin, % 36,0% 32,0% 24,9% 34,3% 40,3% EBIT-margin, % 34,1% 29,8% 22,2% 30,9% 36,2% Andre nøgletal Skattesats, % 20,0% 19,0% 18,7% 14,0% 16,9% Egenkapitalandel, % 66,6% 69,7% 71,8% 67,2% 48,2% Nettorentebærende gæld/ebitda, x - 0,3-0,2-0,1 0,1 0,4 Afkast af investeret kapital (ROIC), % 67,0% 44,9% 25,0% 34,7% 42,7% Anlægsinvesteringer, DKK mio Cash conversion, % 124,9% 88,1% 95,8% 82,0% 74,2% Aktieoplysninger Udbytte pr. aktie, DKK *9,00 6,50 5,50 5,50 5,00 Effektiv udbytteprocent (inkl. aktietilbagekøb), % *112,7% 68,6% 59,5% 35,1% 36,9% Resultat pr. aktie, ikke-udvandet, DKK 25,0 17,2 9,2 15,7 14,8 Resultat pr. aktie, udvandet, DKK 24,7 17,0 9,2 15,7 14,6 Aktiekurs, ultimo året 504,5 294,0 124,5 54,0 336,0 Andre nøgletal Gennemsnitligt antal medarbejdere 9,957 6,910 5,753 5,186 4,336 * Foreslået udbytte pr. aktie for 2014.

7 RESUMÉ REGNSKABSBERETNING PANDORA opnåede i 2014 et godt resultat målt på både omsætning, marginer og pengestrømme, som hver især oversteg forventningerne ved årets start. Alle regioner opnåede stærk vækst i omsætningen. Koncernen opnåede en omsætning i 2014 på DKK mio. mod DKK mio. i 2013 Nord- og Sydamerika steg med 19,3% (en stigning på 20,6% i lokal valuta) Europa steg med 41,1% (en stigning på 38,8% i lokal valuta) Asien og Stillehavsområdet steg med 53,5% (en stigning på 58,1% i lokal valuta) Bruttomarginen var 70,5% i 2014 mod 66,6% i 2013 EBITDA steg med 49,0% til DKK mio., og EBITDA-marginen var 36,0% i 2014 mod 32,0% i 2013 EBIT steg med 51,9% til DKK mio., svarende til en EBIT-margin på 34,1% i 2014 i forhold til 29,8% i 2013 Årets resultat steg med 39,5% til DKK mio. i 2014 mod DKK mio. i 2013 Frit cash flow udgjorde DKK mio. i 2014 mod DKK mio. i 2013 I 2014 tilbagekøbte PANDORA egne aktier til en transaktionsværdi på DKK mio. Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2014 udbetales udbytte på DKK 9,0 pr. aktie svarende til en effektiv udbytteprocent på 35,1% mod 37,1% i Inklusive aktietilbagekøbet i 2014 var den samlede effektive udbytteprocent 112,7% mod 68,6% i FORVENTNINGER TIL Forventet Realiseret Omsætning, DKK mia. > 14 11,9 EBITDA-margin ca. 37% 36,0% Anlægsinvesteringer, DKK mio. ca Effektiv skatteprocent ca. 20% 20,0% PANDORA vil i 2015 fortsat have fokus på at øge væksten i det direkte sammenlignelige salg i de eksisterende butikker samt på at udvide butiksnetværket på nyere samt mere etablerede markeder. Omsætningen ventes at stige til over DKK 14 mia., og begge ovennævnte faktorer ventes at bidrage ligeligt til fremgangen. EBITDAmarginen forventes at stige fra 36,0% i 2014 til ca. 37% i Stigningen inkluderer en forventet positiv effekt fra lavere afdækningspriser på råvarer sammenlignet med 2014, hæmmet af fortsatte investeringer i infrastruktur. Forventningerne er baseret på de nuværende valutakurser. Årets anlægsinvesteringer forventes at udgøre ca. DKK 800 mio. Det forventede investeringsniveau inkluderer udvikling af produktionsanlæggene i Thailand, investering i selskabets distributionsnetværk, herunder den annoncerede acceleration af ekspansionen i Tyskland, Kina og Japan, samt omfattende IT-investeringer. Anlægsinvesteringerne for årene forventes at forblive på et forhøjet niveau, svarende til 2015, grundet investeringer i de førnævnte områder. PANDORA planlægger at fortsætte udvidelsen af forhandlernetværket og forventer at tilføje mere end 300 nye konceptbutikker i 2015, herunder åbningen af ca. 4 PANDORA i 2014 PANDORA ÅRSRAPPORT 2014

8 60 nye PANDORA-ejede konceptbutikker i Tyskland oven på den nylige overtagelse af op til 78 butikslejemål i landet. Den geografiske fordeling af de øvrige konceptbutiksåbninger forventes at være identisk med fordelingen af nye konceptbutikker i AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM I årsrapporten for 2013 offentliggjorde PANDORA planer om at tilbagekøbe egne aktier for et beløb på op til DKK mio. i 2014 i et aktietilbagekøbsprogram. Pr. 31. december 2014 havde Selskabet tilbagekøbt i alt aktier, svarende til en transaktionsværdi på DKK mio. og en gennemsnitlig købspris på DKK 408,5. Pr. 31. december 2014 ejede PANDORA i alt egne aktier, svarende til 5,6% af aktiekapitalen. Formålet med programmet er at nedbringe PANDORAs aktiekapital for at efterleve selskabets politik for kapitalstruktur og opfylde de forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse med aktieoptionsprogrammer for Selskabets medarbejdere. Pr. 31. december 2014 udgjorde den samlede potentielle forpligtelse aktier som følge af årlig tildeling i forbindelse med aktieoptionsprogrammet for Selskabets medarbejdere. Der vil på den ordinære generalforsamling blive stillet forslag om at reducere PANDORAs aktiekapital med DKK ved annullering af egne aktier ejet af Selskabet. I 2015 vil endnu et aktietilbagekøbsprogram blive lanceret, hvor PANDORA forventer at tilbagekøbe egne aktier for et maksimumbeløb på DKK mio. Programmet vil ophøre senest den 31. december Aktietilbagekøbsprogrammet er med forbehold for godkendelse af en forlængelse af den nuværende bemyndigelse til at købe egne aktier på vegne af Selskabet på den ordinære generalforsamling den 18. marts PANDORA har tilbagekøbt egne aktier svarende til 7,2% af aktiekapitalen under den nuværende bemyndigelse, hvilket giver Selskabet ret til at købe egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10% af PANDORAs aktiekapital. PANDORA i

9 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2014 Mellemøsten I marts 2014 underskrev PANDORA en aftale om erhvervelse af 100% af aktierne i Pan Me A/S. Transaktionen blev gennemført den 16. januar 2015 efter opfyldelse af visse betingelser. Pan Me A/S har distributionsrettighederne til PANDORA smykker i de Forenede Arabiske Emirater (UAE), Bahrain, Qatar og Oman. PANDORA betalte et kontant engangsbeløb på DKK 110 mio. primært relateret til rettighederne til at distribuere PANDORA-smykker i UAE, Bahrain, Qatar og Oman, og anlægsaktiver og varebeholdninger vedrørende 11 konceptbutikker og 3 shop-in-shops i UAE. Japan I september 2014 underskrev PANDORA en aftale med Bluebell om fælles distribution af PANDORA-smykker i Japan gældende fra den 1. januar PANDORA påtænker gennem samarbejdet at accelerere udrulningen af nye butikker, styrke fokus i detailledet og foretage betydelige markedsføringsinvesteringer på det japanske marked. Bluebell vil bidrage med sit indgående kendskab til detailmarkedet og den japanske forbruger samt deres indsigt i det japanske ejendomsmarked. Som en del af aftalen med Bluebell vil PANDORA den 1. januar 2015 købe aktiverne relateret til distribution af PANDORA-smykker i Japan i en non-cash transaktion. Som udgangspunkt løber aftalen i fem år. Ved udløb af aftalen vil PANDORA overtage den fulde distribution af PANDORA-smykker i Japan. Det samlede beløb, der skal betales til Bluebell, vil afhænge af den realiserede omsætning i 2019 og vil være i størrelsesordenen HKD mio. (ca. DKK mio.). Hannoush (USA) I august 2014 erhvervede PANDORA 27 konceptbutikker fra den amerikanske smykkevirksomhed Hannoush som led i en opdatering af forhandlernetværket i det nordøstlige USA, der har udviklet sig svagere end i resten af USA. Efter butikkerne er erhvervet af PANDORA, er fem butikker, som ikke er lokaliseret i den nordøstlige region, videresolgt til en franchisetager, hvorved nettotilgangen er på 22 butikker. Transaktionsværdien udgjorde i alt USD 28 mio. (DKK 162 mio.) og om fatter lokationer, inventar og andre aktiver. De foreløbige omkostninger til indretning af butikkerne anslås at udgøre USD 6 mio. (DKK 37 mio.), hvormed den samlede investering kommer op på USD 34 mio. (DKK 199 mio.). Organisationsændringer Bestyrelsesformand I marts 2014 meddelte PANDORA, at Marcello Bottoli grundet andre arbejdsrelaterede forpligtelser ville træde tilbage som bestyrelsesformand. På en ekstraordinær generalforsamling, som blev afholdt i oktober, blev Peder Tuborgh valgt som nyt bestyrelsesmedlem, og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Peder Tuborgh som ny bestyrelsesformand. CEO I august meddelte PANDORA, at Anders Colding Friis efterfølger Allan Leighton som ny administrerende direktør i marts På dette tidspunkt vil Allan Leighton fratræde som administrerende direktør. På den førstkommende ordinære generalforsamling anbefaler den nuværende bestyrelse, at Allan Leighton indvælges som den ene af to næstformænd for bestyrelsen. CFO Peter Vekslund, tidligere Senior Vice President, Head of Finance, efterfulgte Henrik Holmark som CFO i PANDORA pr. 1. januar Som meddelt i august 2014 fratrådte Henrik Holmark som Selskabets CFO for at tiltræde en stilling som CFO for Dr. Martens Airwair Group Ltd. Tiltale mod PANDORA I november afsagde retten i Glostrup dom mod PANDORA vedrørende en mulig overtrædelse af værdihandelspapirlovens 27, stk. 1, jf. 93, stk. 6, jf. stk. 1. Det var byrettens opfattelse, at PANDORA har handlet i strid med omtalte paragraf i værdipapirhandelsloven, og Selskabet skal derfor betale en bøde på DKK 2 mio. 6 PANDORA i 2014 PANDORA ÅRSRAPPORT 2014

10 PANDORA har anket afgørelsen til Østre Landsret. Kendelsen vedrører en sag tilbage fra 2011 og omhandler fondsbørsmeddelelse nr. 30 af 2. august 2011, hvor Selskabet nedjusterede sine finansielle forventninger til omsætningsvæksten to uger tidligere end den planlagte rapporteringsdag for delårsrapporten for 2. kvartal Retten i Glostrup fandt, at Selskabet var forpligtet til at foretage en nedjustering af de finansielle forventninger til omsætningsvæksten i 2011 senest den 18. juli Som tidligere udmeldt er det PANDORAs opfattelse, at: Selskabet reagerede korrekt på en hurtig og uventet omsætningsnedgang ved at offentliggøre en rettidig og præcis selskabsmeddelelse, i hvilken Selskabet, på baggrund af nye oplysninger og på grundlag af en analyse af ændringerne i markedssituationen i juli 2011, justerede sine helårsforventninger, Selskabet har altid fuldt ud overholdt alle relevante regler og love for udstedere af aktier. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Tyskland I januar 2015 indgik PANDORA en aftale med DHG Gmbh (DHG) vedrørende overtagelse af op til 78 kommercielle butikslejemål i Tyskland, som tidligere har været drevet under navnet BiBa (tøjmærke for kvinder). PANDORA betaler et servicegebyr til DHG for at gøre butikslejemålene tilgængelige for PANDORA. Alle 78 butikslejemål vedrører stand-alone butikker, som alle er placeret på de bedst tænkelige lokationer i Tyskland, og som alle passer ind i PANDORAs eksisterende strategi for udvidelse af netværket af konceptbutikker i Tyskland. PANDORA vil i det kommende år åbne PANDORA-ejede konceptbutikker på de nye lokationer. Enkelte af disse åbninger vil være en re lokalisering af allerede eksisterende PANDORA-ejede butikker. Den samlede investering for de nye PANDORA-ejede butikker, inklusive etablering og re-lokalisering af butikker (inklusive lager i butikkerne), omkostninger relateret til inaktive butikslejemål i overgangsperioden, service fee til DHG samt alle øvrige omkostninger forbundet med implementeringen forventes at udgøre ca. EUR 50 mio. (ca. DKK 370 mio.), hvoraf størstedelen indregnes som anlægsinvesteringer og varelager. Beløbet vil blive brugt i løbet af Kina I februar 2015 indgik PANDORA en aftale med Oracle Investment (Hong Kong) Limited ( Oracle ) om fælles distribution af PANDORA s smykker i Kina fra 1. juli 2015 til 31. december Ved aftalens udløb vil PANDORA overtage alle rettigheder til distribution af PANDORA smykker i Kina. PANDORA planlægger, gennem samarbejdet, at accelerere udrulningen af nye butikker, styrke fokus i detailledet og foretage betydelige markeds føringsinvesteringer på det kinesiske marked. Oracle vil bidrage med indgående kendskab til detailmarkedet og den kinesiske forbruger samt indsigt i det kinesiske ejendomsmarked, hvilket vil hjælpe PANDORA til at sikre de mest attraktive lokationer i landet. Som en del af aftalen med Oracle vil PANDORA den 1. juli 2015 købe størstedelen af aktiverne i Kina fra Oracle. Aftalen løber indtil december Det samlede beløb, der skal betales til Oracle, vil afhænge af den realiserede omsætning i 2018, og en del af betalingen foretages først ved udløbet af aftalen. Den indledende betaling forventes at være på ca. HKD 120 mio. (eller ca. DKK 100 mio.), afhængig af aktivernes værdi ved aftalens endelige bekræftelse. Det samlede beløb vil være i størrelsesordenen HKD mio. (ca. DKK mio.). Aftalen forudsætter opfyldelse af visse betingelser. Storaktionærmeddelelse PANDORA modtog den 16. februar 2015 meddelelse fra BlackRock Investment Management (UK) Limited om, at BlackRock, Inc., pr. 13. februar 2015 har øget sin samlede beholdning af aktier i PANDORA A/S til aktier, svarende til 5,02% af både aktiekapitalen og stemmerettighederne. PANDORA i

11 2014 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER PANDORA ESSENCE COLLECTION er nu lanceret i hele verden PANDORA Australia fejrer 10-års jubilæum 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. PANDORA club Antallet af medlemmer når op på PANDORA offentliggør aktie-tilbagekøbsprogram på op til DKK mio.

12 PANDORA og Disney offentliggør strategisk samarbejde Salget af ringe overstiger DKK mio. PANDORA enters into strategic alliance in Japan 4. kvt. 100% af glasaffaldet fra PANDORAs produktion genanvendes i dag Antallet af følgere på Facebook når PANDORA erhverver 27 konceptbutikker i det nordøstlige USA

13 Ideen om fødselssten, smykker forbundet med en bestemt måned, går flere hundrede år tilbage og har været anvendt af mange forskellige kulturer. PANDORAs kollektion af smykker med fødselssten består af ringe, charms og øreringe. På billedet ses fødselsstenen for august, Peridot, indsat i ringe. FORRETNINGS- STRATEGI

14 FIRE STRATEGISKE SØJLER DESIGN OG PRODUKTER Udnyttelse af selskabets produktudbud gennem syv årlige produktlanceringer og design af nye produkter, der tager udgangspunkt i kunderne og vores indsamlede salgsdata SALGSKANALER Fokus på brandede salgskanaler, herunder især på at øge antallet af konceptbutikker BRAND OG MARKEDSFØRING Opbygning af et globalt brand gennem målrettet markedsføring og ensartede kundeoplevelser på tværs af geografi MARKEDSSTRATEGIER Skræddersyet tilgang til nye markeder baseret på veletablerede distributions- og markedsføringsmetoder fra tidligere lanceringer Det er vores vision at blive verdens mest anerkendte smykkebrand ved at sælge håndforarbejdede smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser til kvinder overalt i verden. For at nå dette mål arbejder vi ud fra fire strategiske søjler, som skal styrke PANDORAs markedsposition og øge omsætningen og lønsomheden. Udnyttelse af selskabets produktudbud Vi designer, fremstiller og sælger ægte smykker til tilgængelige priser og arbejder løbende på at forbedre produktporteføljen, så den afspejler kundernes efter spørgsel. For at optimere produktudbuddets salgspotentiale arbejder vi med syv årlige produktlanceringer for at sikre fornyelse i butikkerne og en stigning i antallet af besøg. For at sikre, at vores produkter konstant appellerer til kunderne, baserer vi vores produktudvikling på en kundebaseret og markedsorienteret designstrategi, som bygger på analyser af kundernes købemønstre og salg ud af butikkerne. Opbygning af et globalt brand Vores globale brandstrategi hjælper med til at sikre, at PANDORAs brand opfattes på samme måde på tværs af alle kommunikationskanaler og markeder. Vi investerer en stor del af vores omsætning i markedsføring og anvender målrettede markedsføringsstrategier for at sikre, at vi når ud til de ønskede kundegrupper på alle markeder. Vi anvender i stigende grad online-markedsføring til at promovere vores brand, og vi tiltrækker og fastholder 10 FORRETNINGSSTRATEGI PANDORA ÅRSRAPPORT 2014

15 PANDORA-BRANDETS DNA Tilgængelig luksus Moderne design Den personlige fortælling Tilgængelig luksus Vi giver kunderne en kvalitetsoplevelse på flere fronter materialerne og det kunsthåndværk, der er forbundet med vores produkter, miljøet og betjeningen i vores butikker og ikke mindst tilgængeligheden af vores produkter, som fås i hele verden. Den personlige fortælling Vi giver kvinder mulighed for at udtrykke deres helt egen personlighed, stil og smag. PANDORAs vedkommende smykker gør det muligt at fortælle en personlig historie uanset om de bæres personligt eller gives som gave til en særlig person. Moderne design Vi fornyer løbende vores produkter, så vores smykker hele tiden fremstår moderne. Vores stilfulde og feminine brandunivers udtrykker varme, glæde og inspiration. kunder ved at opbygge kundeloyalitet gennem kanaler som f.eks. PANDORA Club og vores Facebook-fansider. Fokus på brandede salgskanaler Vores brandede salgskanaler hjælper med til at styrke opfattelsen af PANDORAs brand i detailleddet, fordi vi her typisk kan præsentere et bredere produktsortiment, end vi kan hos de øvrige forhandlere. Ved at øge andelen af PANDORAbrandede butikker, ikke mindst konceptbutikker, kan vi præsentere vores brand bedst muligt over for kunderne. Skræddersyet tilgang til nye markeder Vi vil fortsætte med at etablere os på nye geografiske markeder, samtidig med at vi ekspanderer på vores eksisterende markeder. Vi anvender en skræddersyet tilgang til hvert enkelt nyt marked både med hensyn til brand, markedsføring og fordelingen mellem brandede og ikke-brandede butikker baseret på veletablerede distributions- og markedsføringsmetoder fra tidligere lanceringer. Forretningsmodel PANDORA anvender en vertikal forretningsmodel, hvor vi kontrollerer alle led i værdikæden fra design og produktion til distribution og salg. Vi indsamler og analyserer løbende data fra forskellige dele af værdikæden for at sikre, at organisationen fortsat er effektiv. Med denne forretningsmodel opnår vi skalérbarhed og fleksibilitet og får et klart og fuldstændigt overblik over driften, så vi kan udvikle produkter og aktiviteter, der er tilpasset de omskiftelige behov på markedet. FORRETNINGSSTRATEGI 11

16 DESIGN OG PRODUKTER PANDORA LANCEREDE 387 NYE SMYKKER I 2014 VI HAR OVER MEDARBEJDERE I VORES PRODUKTION PRODUKTUDVIKLINGSSTRATEGI Som led i vores strategi udnytter vi vi vores produktudbud gennem kundebaseret og markedsorienteret design af nye produkter. Der er mange faktorer, der spiller ind, når der skal tages beslutning om design, blandt andet oplysninger om salget ud af butikkerne for PANDORAs eksisterende produkter, råvarepriser og prispunkter, og temaerne for hver enkelt kollektion vælges med udgangspunkt i globale tendenser og sæson. PANDORAs primære fokus er at fortsætte med at udvikle kategorierne Charms og Armbånd. Sekundært er fokus på Ringe, hvor vi vurderer, at der er et betydeligt uudnyttet potentiale. Ringe er den største smykkekategori på verdensplan, men kategorien udgjorde blot 6,1% af PANDORAs omsætning i Vi har derfor haft fokus på Ringe, hvilket har øget kategoriens omsætningsandel til 10,0% i Af i alt 387 nye smykker var 11,1% ringe. PANDORA oplevede kraftig vækst inden for både Charms, Armbånd og Ringe i Den sidste kategori i PANDORAs produktunivers er Øvrige smykker, som omfatter øreringe, halskæder og vedhæng, og som repræsenterer et stort potentiale på langt sigt. Design med udgangspunkt i kunderne og markedsanalyse Ved hjælp af vores "retail insight"-system kan vi for hvert enkelt produkt trække tal for salg ud af alle konceptbutikkerne. Disse oplysninger gives videre til vores designteam. Hvis f.eks. et bestemt design eller en bestemt farve sælger særligt godt, kan vi udvikle et antal variationer af det pågældende design til den næste produktlancering. Denne proces kaldes "design-to-data". Siden vi indførte denne proces i 2012, er salget ud af butikkerne af nye produkter (dvs. produkter lanceret inden for de seneste 12 måneder) steget markant. Det er et tegn på, at vores designteam er blevet bedre til at imødekomme kundernes efterspørgsel med hensyn til design, farver, materialer og pris. Lanceringsstrategi For at sikre, at vores kollektioner hele tiden har en moderne og relevant appel, indførte vi i andet halvår 2012 en ny lanceringsstruktur. Vi har i dag syv produktlanceringer om året, som vi har placeret omkring de traditionelle modesæsoner, højtider og mærkedage for at sikre, at kunderne hele tiden har et udvalg af nye PANDORAprodukter at vælge imellem. Denne lanceringsstrategi har i høj grad medvirket til PANDORAs vækst i sammenligneligt salg ud af butikkerne, idet den både skaber fornyelse i produktudbuddet og giver 12 FORRETNINGSSTRATEGI PANDORA ÅRSRAPPORT 2014

17 Maj SYV ÅRLIGE PRODUKTLANCERINGER Valentine s Day December Januar Christmas November Februar Oktober Efterår / Vinter Marts Spring Mother s Day September Autumn Forår / Sommer April August Pre-Autumn Juli Juni High Summer øget trafik ind i butikkerne året rundt. PANDORA lancerede i alt 387 nye smykker i Langsomt omsættelige varer udgik af sortimentet og blev solgt via markedsføring af udgåede varer, udsalg via outlets eller permanente lagerbalanceringsprogrammer i udvalgte lande. Vores designteam går i gang med at forberede de enkelte lanceringer et år i forvejen. For at sikre et moderne og innovativt udtryk i hver enkelt lancering er vores designere hele tiden up-to-date med de seneste tendenser ikke kun inden for smykker, men i forhold til alle aspekter af forbrugeradfærd, lige fra mode og boligindretning til biler og IT. Vi kombinerer denne viden med salgsdata fra vores "retail insight"-system og laver et såkaldt "mood board", som danner grundlag for hele lanceringen. Når først vi har valgt et tema f.eks. var temaet for Autumn-kollektionen i 2014 Mystical Fairytale begynder arbejdet med at udforme smykkerne. Hvert smykke tegnes i 3D i PANDORAs topmoderne Innovation Centre i Thailand, hvor de enkelte designs bliver forberedt til produktion. Her fremstilles der prototyper af hvert enkelt smykke, og de nye designs bliver analyseret for at tilrettelægge den mest effektive produktionsproces. Til hver lancering udvikler vi et 360-graders koncept til vores salgs- og markedsføringsmedarbejdere. Dette toolkit er designet med udgangspunkt i at forbedre vores kontakt med kunderne og består af et komplet sæt materialer med alt lige fra reklamer og PR til butiksmateriale og salgsinstruktioner. Før og under en lancering markedsfører vi også de nye produkter gennem vores digitale kanaler, blandt andet via de sociale medier, PANDORA Club og vores blognetværk. Smykkeproduktion Der forudsættes adgang til de rette råmaterialer for at kunne udvikle det rigtige design. PANDORA køber materialer af høj kvalitet rundt om i verden. Materialerne forarbejdes til færdige smykker på vores produktionsanlæg i Gemopolis, tæt på Bangkok i Thailand. På anlægget kombineres standardiserede, skalérbare og moderne produktionsteknikker med traditionelt kunsthåndværk, og hvert enkelt smykke håndforarbejdes af erfarne og dygtige kunsthåndværkere. PANDORA Production Thailand beskæftiger i alt mere end medarbejdere. Fordi vi ejer vores egne produktionsanlæg, kan vi sikre et løbende udbud af kvalitetsprodukter til markedet, ligesom vi kan skalere produktionen af forskellige smykker op og ned afhængig af efterspørgslen. I 2014 producerede vi ca. 91 mio. smykker, hvilket er en stigning på 16,5% i forhold til Vi er på udkig efter nye faciliteter i Thailand, så vi kan udvide vores kapacitet yderligere. Detailplanlægningen af denne udvidelse vil blive indledt i FORRETNINGSSTRATEGI 13

18 VELKOMMEN TIL GEMOPOLIS Klokken er i Gemopolis, og gaderne uden for PANDORAs produktionsanlæg er fulde af liv. Det er tid til, at næste skiftehold skal på arbejde, og en lang række af PANDORA-busser er netop ankommet med tusinder af medarbejdere fra Bangkok, som fabrikken ligger tæt ved. Gaderne fyldes med folk, der går snakkende og grinende mod fabrikken for at påbegynde arbejdet eller stiger på busserne for at tage hjem. Velkommen til Gemopolis. På vores produktionsanlæg i Thailand laves hvert enkelt håndforarbejdet smykke med kærlighed, omsorg og præcision, og former derigennem vores designideal om moderne æstetik kombineret med traditionelt kunsthåndværk. Vores dygtige smykkehåndværkere klargør ved hjælp af traditionelle værktøjer og teknikker hvert enkelt PANDORA-smykke, så det lever op til vores "affordable luxury"-vision. Vi har fokus på at fastholde, uddanne og udvikle vores flere end medarbejdere i Thailand, og vi har skabt et rummeligt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere værdsættes, er engagerede og opfordres til at blive endnu bedre. For eksempel gik PANDORA Radio i luften i Radioens DJere, som er frivillige medarbejdere, leverer underholdning, nyheder og uddannelse til de ansatte. Blandt vores andre tiltag kan nævnes PANDORAs Edutainment Centre, et e-læringsrum med over 15 computere og et bibliotek med mere end bogudlån sidste år. Der er også en medarbejderbutik, som sælger dagligvarer (udvalgt af medarbejderne) til priser, som er lavere end i supermarkedet og hos købmanden, samt en sparekasse bestyret af medarbejderne. 14 FORRETNINGSSTRATEGI PANDORA ÅRSRAPPORT 2014

19 CHARMS OG ARMBÅND UDGØR 78,4% AF PANDORAS SAMLEDE OMSÆTNING OMSÆTNINGEN FRA CHARMS OG ARMBÅND STEG MED 25,6% PANDORAS PRODUKTUNIVERS PANDORAs produkter afspejler vores ønske om at sælge håndforarbejdede moderne smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser til kvinder overalt i verden. PANDORAs "affordable luxury"-smykker har et moderne design og giver kunderne mulighed for at fortælle deres egen personlige historie, og de kan bæres alene eller kombineres med andre PANDORA-produkter for at opnå et unikt og individuelt udseende. Charms og Armbånd PANDORAs klassiske koncept med charms-armbånd, Moments, bygger på et udvalg af armbånd og charms, som giver kvinder mulighed for at bære minder om deres uforglemmelige øjeblikke i et smykke på armen. Armbåndene har patenterede stopled ("stoppers") og holdere ("keepers"), som gør det muligt at tilføje og kombinere charms efter eget ønske, så man får et meget personligt smykke. Der er derfor sjældent to PANDORA charms-armbånd, der er ens. I 2014 udgjorde omsætningen af PANDORAs charms og armbånd 78,4% af den samlede omsætning. Kollektionen blev udvidet med 284 nye charms, og 217 udgik af kollektionen. Med lanceringen af PANDORA ESSENCE COLLECTION i november 2013 føjede vi en ny dimension til kategorierne Charms og Armbånd. Kollektionen består af en række nye, spinkle sølvarmbånd med et ledsagende sortiment af charms, som alle symboliserer en personlig værdi. Kollektionen er baseret på et innovativt, patentanmeldt design, som gør det muligt at placere charms inde på armbåndet og holde dem på plads ved hjælp af et fleksibelt silikonegreb indbygget i charmets kerne. Kollektionen er blevet til på baggrund af omfattende research kombineret med input fra flere tusinde kvinder verden over. Ringe I tråd med vores brands DNA kan de fleste af PANDORAs ringe sættes oven på hinanden, så man skaber et personligt udtryk, og de er designet til at blive båret sammen med andre af PANDORAs smykker. Ringe var et fokusområde i 2014, og PANDORA opnåede stor succes med nye tiltag inden for denne kategori, blandt andet værktøjer til OMSÆTNING FORDELT PÅ PRODUKTKATEGORI DKK mio Øvrige smykker Charms Ringe STRATEGISK SAMARBEJDE MED DISNEY PANDORA indgik i august 2014 et 10-årigt strategisk samarbejde med the Walt Disney Company. Aftalen giver PANDORA ret til skabe en original kollektion af smykker med et Disney-tema, som skal sælges i PANDORAs geografiske region Nordamerika. Den første Disney-kollektion blev lanceret i november 2014, og der forventes at blive lanceret endnu en kollektion i foråret Charmsarmbånd i sølv og guld FORRETNINGSSTRATEGI 15

20 OMSÆTNINGEN FRA RINGE STEG MED 116,7% EFTER ØGET FOKUS PÅ KATEGORIEN OMSÆTNINGEN FRA ØVRIGE SMYKKER STEG MED 37,6% DREVET AF ANDRE ARMBÅND, HALSKÆDER OG ØRERINGE markedsføring af ringe samt montrer til butikkerne, hvor kunderne kan se og prøve produkterne. Salget af ringe blev fordoblet i 2014, og kategorien Ringe udgjorde 10,0% af omsætningen sammenlignet med 6,1% i Dermed er Ringe for alvor blevet vores anden kerneproduktkategori. Øvrige smykker Ud over charms, armbånd og ringe designer, fremstiller og sælger vi også halskæder, vedhæng og øreringe. Kollektionerne er alsidige og kan kombineres med vores øvrige produktkategorier, så man opnår et unikt og meget personligt udtryk, men de kan også bæres alene. Øvrige smykker udgjorde 11,6% af PANDORAs samlede omsætning i 2014, mod 11,2% i MOMENTS CHARMS-ARMBÅND PANDORA ESSENCE COLLECTION RINGE OG ANDRE SMYKKER 16 FORRETNINGSSTRATEGI PANDORA ÅRSRAPPORT 2014

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014 Nr. 217 SELSKABSMEDDELELSE 17. februar 2015 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 11.942 mio. i mod DKK 9.010 mio. i 2013, svarende til en stigning på 32,5%: Omsætningen i Nord-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 239 SELSKABSMEDDELELSE 12. maj 2015 DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 3.547 mio.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 255 SELSKABSMEDDELELSE 11. august DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde i 2. kvartal DKK 3.598

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 2 4 5 8 13 16 18 21 24 27 28 32 ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROL

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011 Nr. 50 SELSKABSMEDDELELSE 21. februar 2012 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.658 MILLIONER. EBITDA MARGINEN VAR 34,3%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 2.037 MILLIONER. Koncernen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere