Analyse af turismen på Nordfyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af turismen på Nordfyn"

Transkript

1 Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013

2 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen Skuldersæsonen er et populært koncept, men det er en udfordring for mange destinationer. En af grundene er, at der er for lidt viden om specifikke og relevante målgrupper, deres rejsemotiver og behov. Men hvad er egentlig skuldersæsonen? Og hvad skal man vide i forbindelse med dette? Kombination af fordele Skuldersæsonen ligger fra april til midten af juni samt september til oktober. Denne slags sæson kombinerer fordele fra både lav- og højsæson, da man som turist får glæde af mildt vejr, forholdsvist lyse aftener, ikke for mange mennesker og de vigtigste turistattraktioner har stadig åbent. Derfor er det vigtigt at udnytte disse fordele som destination, da det kan føre til sæsonforlængelse. Sæsonforlængelse Ved at arbejde med skuldersæsonen berører man konceptet sæsonforlængelse. Dette handler om at fordele indtægter og arbejdspladser mere jævnt over året og dermed et mere helhedsorienteret turismeerhverv. I forbindelse med sæsonforlængelse er der også fokus på helårsturisme, men det kræver, at destinationen har styr på alle slags sæsoner. Andre målgrupper Derudover handler det også om at kende sine målgrupper meget godt, da det nødvendigvis ikke er de samme målgrupper, som besøger destinationen i skuldersæsonen, som i højsæsonen. Målgrupperne i skuldersæsonen har højst sandsynlig andre behov og andre ferieformer, end hvis ferien blev afholdt i juli. Endvidere er den genrelle tendens, at mange vælger flere, men kortere ferier fremover én lang ferie. Dette kan også bruges som en fordel i forbindelse med skuldersæsonen, da mange vælger at holde sin lange ferie i løbet af højsæsonen. Konkurrencen om turisterne I forbindelse med skuldersæsonen og sæsonforlængelse er det vigtigt at fokusere på reasons to go, reasons to stay samt reasons to pay. De tre koncepter handler om at skabe en forretningsmæssig helhed, så destinationen kan fange turisterne. Det handler om at have kendskab til hvad destinationen kan tilbyde turisten samt hvorfor turisten skal blive på destinationen og om prisen matcher kvaliteten og forventningerne til destinationen og ferien. Dette er især vigtigt i skuldersæsonen, da det kan være en udfordring at lokke turisterne til en rolig destination.

3 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 3 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Destination Nordfyn 6 Styrker og svagheder 11 Destinationsudvikling 18 Fremtidens turismeservice 22 Tilstødende erhverv 25 Det gode værtskab 35 Turisternes Nordfyn 42 Udvalgte målgrupper 46 Turisternes touchpoints 63 Nordfyns digitale landskab 69 Nye oplevelseskoncepter 78 Skuldersæson 85

4 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 4 Introduktion Nordfyns Kommune har truffet beslutning om udvikling af en app, der skal synliggøre områdets turismepotentiale overfor en række udvalgte målgrupper. Sammen med rapporten Turistpolitisk redegørelse af COWI (maj 2013) udgør denne undersøgelse et opdateret vidensgrundlag for udvikling af en turismeapp. Analysen skaber overblik over den eksisterende turisme i kommunen samt peger på nye tiltag, aktiviteter, retninger der kan fremme turismeudviklingen i kommunen, og bidrager således også med ny viden der kan indtænkes i en fremtidig turismestrategi. Tilgang og metode Analysen er gennemført i perioden fra juni til august Analysen tager afsæt i en række gennemførte kvalitative dybdeinterviews med turister og turistaktører på destinationen, samt workshops med repræsentanter fra Nordfyns Kommune, turistforeningen, turistaktører samt borgere fra lokalområdet. Den indsamlede data er sammenholdt med tidligere gennemførte kvantitative undersøgelser. Foruden dette har vi haft adgang til en stor mængde baggrundsmateriale fra Nordfyns Kommune, samt hvad Seismonaut har kunnet skaffe af information ved hjælp af desk research, aktivering af eget netværk og samarbejdspartnere. Det er summen af ovenstående, der udgør grundlaget for den viden, der tages afsæt i, og det er på baggrund af dette materiale samt vores ekspertvurderinger, at Seismonaut udformer anbefalinger og drager konklusioner. Det indsamlede materiale er analyseret, bearbejdet og fortolket i tæt samarbejde med projektgruppen. Om Seismonaut Seismonaut er en strategisk konsulentog rådgivningsvirksomhed med speciale i turistindustrien. Igennem de sidste seks år har Seismonaut udarbejdet kvalitative analyser og kortlægninger og gennemført rådgivningsforløb og strategiprocesser for en lang række kommuner og regioner såvel som virksomheder og organisationer og på baggrund heraf givet redskaber til at navigere i et foranderligt forretningsstrategisk landskab. Læs mere på

5 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 5 Mødet med turisterne på Nordfyn Flyvesandet Strand Camp Rosengård Gårdbutik Bogense Harridslevgaard Slot Guldbjerghus B&B Hasmark Strand Camping Feriehusområde, Hasmark Otterup Hofmansgave Glavendrupstenen Dallund Slot Ditlevsdal Bison Farm Langesø Ovenstående kort viser hvilke områder der er besøgt og hvor der er gennemført interviews med turister og turistaktører samt medarbejdere ved turistforeningen. Alle interviews er gennemført i perioden juni-august 2013.

6 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 6 Undersøgelsens fokusområder Undersøgelsen beskæftiger sig med fire hovedtemaer, der også udgør dispositionen for denne rapport. Nordfyn som rejsemål Nordfyns kommune er en mindre destination med et varieret oplevelsesmiljø i form af mange små attraktioner, aktiviteter og oplevelser. I kapitlet fremhæves områdets styrker og svagheder og der peges på potentialet ved at arbejde mere med destinationsudvikling - både specifikt på Nordfyn og med Fyn som en samlet destination. Endeligt gives et konkret forslag til en organisering af fremtidens turismeservice i kommunen. Turisternes Nordfyn På baggrund af den indsamlede viden om de turister, der besøger Nordfyn, identifceres fire primære målgrupper blandt turisterne. Her ser vi nærmere på deres feriebehov, digitale mediebrug og rejsemøntre. Disse suppleres med en touchpointanalyse, der skitserer de kontaktpunkter turisterne har med destinatinen. Nordfyns digitale landskab Langt de fleste turister bruger i dag internettet som et naturligt led i planlægningen af ferien. Både hvad angår rejsemål, oplevelser og ophold. Konsekvensen af dette er, at destinationer må opprioritere arbejdet med disse nye medier. I kapitlet analyseres den nuværende digitale tilstedeværelse, og der gives en række anbefalinger til det fremadrettede arbejde med en strategisk turismeindsats, der indtænker de digitale behov, turisten har. Nyskabende oplevelseskoncepter Ferie er ikke, hvad det har været: Turisters ferievalg i dag er ikke nødvendigvis drevet af interessen for en specifik destination. I stedet søger de efter specialiserede ferier, autentiske oplevelser og ferier, hvor relationer kan plejes. I dette kapitel introduceres fem oplagte nye oplevelseskoncepter der kan udfoldes fremadrettet.

7 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 7 Destination Nordfyn Udsigterne til at turisme kan blive et væksterhverv i Danmark betyder at mange kommuner i disse år sætter destinationsudvikling højt på dagsordenen. Det følgende kapitel sætter fokus på turismen i Nordfyns Kommune.

8 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 8 Turismen på Nordfyn Det anslås, at turismen i Nordfyns Kommune samlet set dækker over 450 fuldtidsbeskæftigede og genererer en samlet omsætning på 231 mio. kr. 47 % ( ) af alle overnatninger i 2012 foregik på campingpladserne. 38 % ( ) af alle overnatninger foregik i feriehuse (2011-tal). 15 % (57.500) af alle overnatninger var på hotel, feriecenter, vandrerhjem eller lystbådehavn. Kun 9 % af campingturisterne på Nordfyn var udlændinge, hvilket er væsentligt under landsgennemsnittet på 23 %. I feriehusene fordelte overnatningerne sig således: 41 % var tyskere, 31 % danskere, og 29 % fra øvrige lande. Ingen af attraktionerne i Nordfyns Kommune optræder på VisitDenmarks top- 50 over de mest besøgte attraktioner i Danmark i % af det samlede antal overnatninger på camping, hotel, feriecenter, vandrerhjem og lystbådehavn blev foretaget af danskere. Kilde: Turistpolitisk redegørelse, COWI

9 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 9 Kystturisme i Danmark Kystturisternes gennemsnitlige opholdslængde, døgnforbrug, forbrug pr. ophold og forbrug pr. rejsegruppe pr. ophold. Opholdslængde Døgnforbrug pr. person kr. pr. døgn) Gns. forbrug pr. ophold pr. person Str. på rejsegruppe (antal pers. i gns.) Gns. forbrug pr. rejsegruppe pr. ophold Feriehus 9, , Camping 12, , Feriecenter 5, , Hotel 4, , Vandrerhjem 6, , Kystturisme i alt 8, , Kilde: VisitDenmark

10 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 10 Hvorfor kommer turisterne? Kystturisternes fem mest og mindst betydningsfulde rejsemotiver på landsplan, pct Top % Bund % Naturoplevelser 68 Strand, kyst og hav 68 Gode overnatningssteder 61 Trygt at opholde sig i Danmark 58 Mulighed for fiskeri 19 Mulighed for golf 10 Særlig begivenhed/event 10 Mulighed for at sejle 4 Rent land 51 Godt natteliv 3 Kilde: VisitDenmark, Videncenter for kystturisme og Dansk Erhverv

11 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 11 Destinationstype Nordfyn vil ifølge VisitDenmarks karakteristik af danske destinationstyper blive betragtet som en netværksdestination. Denne betegnelse dækker typisk over mindre destinationer med et varieret oplevelsesmiljø i form af mange små/ mindre oplevelser. Typisk ligger oplevelsesværdien for turisten således mere i helheden af det samlede produktudbud end i det enkelte produkt. Destinationstype Produkt/segment Geografisk marked Enkel destination Attraktionsdrevet destination Netværksdestination Multisegmentdestination Et/få markeder/ segmenter Flere produkter/ segmenter Flere produkter/ segmenter, men ét, som dominerer destinationen Mange produkter/ segmenter Nordfyn kan karakteriseres som en netværksdestination.* Et/få markeder Et/få markeder Et/få markeder Mange markeder Eksempler Løkken Odsherred Billund (Legoland, Lalandia) København * Skemaet er udviklet med udgangspunkt i rapporten Udvikling af fremtidens turisme guide til destinationsudvikling af VisitDenmark.

12 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 12 Styrker og svagheder I løbet af undersøgelsen er en række styrker og svagheder ved destinationen blevet identificeret. Disse gennemgås i det følgende afsnit.

13 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 13 Lene (40 år), familiemor i sommerhus på guidet rundvisning ved Glavendrupstenen: Nordfyn har rigtig meget at byde på.

14 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 14 Ægtepar fra Skibby ved Frederikssund (72 og 64 år): Langesø, der er aldeles pragtfuldt. Hold da op, det der lille skovkapel, hvor er det flot! Der er ekstremt smukt.

15 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 15 Turistaktør på Nordfyn: Vi har ikke så meget her på egnen.

16 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 16 Familien Simonsen, i sommerhus i Hasmark: Attraktioner skal du køre langt til herfra. Du skal næsten køre til Jylland eller Sjælland. Der er lige Zoologisk Have i Odense og Fjord&Bælt.

17 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 17 Destinationens styrker Nordfyns Kommune rummer en række styrker, som både beror på selve området, et initiativrigt erhverv og en stor lyst til udvikling. Beliggenheden er Nordfyns styrke. Det er derfor muligt at tiltrække turister fra hele landet, da ingen skal rejse over fire timer for at nå frem. Oplevelser på Nordfyn Nordfyn opfattes som en meget stærk feriedestination hos turister, som gerne vil helt ned i tempo. Nordfyn opfattes nemlig som et område, hvor man kan slappe af, koble fra og nyde naturen og roen. Turister, der holder ferie på Nordfyn, bliver positivt overrasket over de mange tilbud, der findes i området. Derfor kan turister, som oprindeligt ikke havde planlagt at besøge nogle attraktioner, stadigvæk inspireres til at tage rundt i området og besøge de ting, Nordfyn har at byde på. Turisternes interesse i oplevelserne på Nordfyn betyder også, at der er en del attraktioner, som har et betydeligt vækstpotentiale - eksempelvis Nordfyns Rosenfestival. Stærke ressourcepersoner Der er mange driftige iværksættere blandt turistaktørerne, som har en fælles interesse i at skabe turismemæssig udvikling i kommunen. Og disse turistaktører har også en lyst til udvikling og samarbejde med de andre aktører, hvilket er essentielt for en succesfuld fremtid som netværksdestination. Der findes samtidigt lokale ambassadører, der brænder for lokalområdet og for at formidle deres viden om området. Dette er noget, der rummer et stort potentiale for at udvikle mere. Det samme gælder de tilstødende erhverv, hvor en rundspørge viser en stor velvilje til at indtænke eksempelvis foreninger i Nordfyns turisttilbud. Eksempler på godt samarbejde Der er gode eksempler på samarbejde blandt andet mellem kommunen og turistforeningen, hvor der er udarbejdet tematiserede turisttilbud (fx havørredfiskeri), samt mellem turistaktører og forretninger omkring brug og salg af lokale fødevarer.

18 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 18 Destinationens svagheder Nordfyn er udfordret på nogle områder, hvilket kræver en ekstra indsats for at sikre en viderudvikling af erhvervet. Helt overordnet savner Nordfyn en klar oplevelsesprofil på markedet. En sådan oplevelsesprofil bør være skræddersyet til en række udvalgte målgrupper, og derved sikre, at Nordfyn får en tydelig plads i turisternes bevidsthed. Ingen samlede oplevelser Også oplevelserne på Nordfyn fremstår spredte og, til tider, spinkle. Dette sker fordi, oplevelser og produkter ikke er samlet i tematiserede, lettilgængelige tilbud i regi af Nordfyn. Markedsføring Den online markedsføring for Nordfyn er svag i forhold til trykte materialer, hvilket mindsker synligheden af destinationen og dens tilbud i gæsternes ferieplanlægningsfase. Mangel på strategisk samarbejde Der skal arbejdes med at blive bedre til at samarbejde på tværs af Otterup-Bogense-skellet. Desuden rummer området et uindfriet potentiale i et skabe et stærkt, strategisk samarbejde mellem både turistaktører, tilstødende erhverv, lokalbefolkning, samt turistforening. Begrænset tværkommunelt samarbejde Nordfyn har valgt at stå udenfor samarbejdet omkring et samlet destination Fyn. Ved kun at tænke indenfor kommunens grænser isolerer Nordfyn sig og går glip af de strategiske fordele, der lægger i en større, samlet indsats. Derfor bør mulighederne for et samarbejde med Udvikling Fyn udforskes og tværkommunelle samarbejder bør tænkes som muligheder i stedet for begrænsninger.

19 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 19 Destinationsudvikling Enhver destination har en unik sammensætning af stedbundne herligheder, produkter og virksomheder, men det er i evnen til at videreudvikle og forædle styrkepositionerne med fokus på kvalitet og gæsteoplevelse, at afsættet for at skabe en stærk destination skal findes.

20 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 20 Livet som netværksdestination Destinationsudvikling på en netværksdestination handler om at optimere, strukturere og synliggøre produkterne, så de tilsammen danner en klar oplevelsesprofil, der kan målrettes og fremstår som ét samlet tilbud målrettet mod destinationens kundesegmenter. De enkelte produkter skal optimeres, så deres værdi fremstilles bedst muligt. Det gælder både fysiske forhold, infrastruktur, værtskab, kommunikation, markedsføring og produktudvikling. Et højt bundniveau er essentielt for en destination uden fyrtårne, da summen af det samlede netværk er nøglen. Når tilbuddene på en netværksdestination bliver struktureret og forbundet i tematikker og målrettede tilbud, fremstår de interessante og i synergi. Derfor er en vigtig opgave at finde de mønstre, temaer, historier og personer, der kan skabe en sammenhængende oplevelse for turisten. Endelig er en vigtig opgave at synliggøre og markedsføre destinationen som én samlet destination, der har en masse at byde på for målgrupperne. Turisterne tiltrækkes sjældent af en enkelt aktør, men samlet har en netværksdestination en masse at byde på det skal bare præsenteres rigtigt.

21 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 21 Anbefalinger Øget fokus på destinationsudvikling i kommunen. Destinationsudviklingenskal ses i en bredere erhvervsstrategisk sammenhæng. Både som et selvstændigt ressourceområde i den samlede erhvervsstruktur og som en værdiskabende faktor, der understøtter tiltrækning af talent, menneskelige ressourcer og indbyggere til området. Dette kan gøres enten lokalt som et udviklingsprojekt i kommunen eller ved at indgå et stærkere samarbejde med Udvikling Fyn. Arbejdet skal blandt andet munde ud ien opdateret turismestrategi for kommunen, med klare og målbare key performance indicators (KPI er), der gør at udviklingen kan følges tættere end det er tilfældet i dag. Ydermere skal destinationsudviklingen bidrage til at der skabes et destinationsbrand, som Nordfyn kan markedsføre sig på nationalt samt i de vigtigste nærmarkeder. På den følgende side præsenteres en funktions- og kompetencebeskrivelse til en projektleder til varetagelse af destinationsudvikling i Nordfyns Kommune.

22 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 22 Profil #1 Projektleder, destinationsudvikling Destinationsudvikling er en lang og ofte udfordrende proces. Hvis processen ønskes gennemført i Nordfyns Kommune anbefales det, at der tilknyttes en projektleder med dette særlige ansvarsområde. Med afsæt i erfaringer fra andre danske kommuner der har været lignende processer igennem er det vores vurdering at det vil kræve en toårig projektansættelse. Opgaver Drive og facilitere udviklingsproces i Nordfyns Kommune. Agere intern forandringsagent i opbygningen af en kultur, hvor destinationsudvikling er en central del af turistforeningens arbejdsopgaver. Udvikling og vedligeholdelse af strategiske partnerskaber med både offentlige og private aktører. Opsøge og finde udviklingspotentialer og -tiltag. Fundraising, budgettering og økonomistyring af udviklingsprojekter. Udvikle nye forretningsmodeller for finansieringen af turistprojekter. Interessentpleje af nøgleinteressenter uden for destinationen. Kompetencer Erfaring med destinationsudvikling. Udadvendt person med sociale kompetencer, som evner at opbygge sociale netværk samt samle og motivere turist- og erhvervsaktører. Kompetencer inden for interessentpleje og samarbejde med mange partnere med forskellige behov og motiver. Stærke analytiske evner. Erfaring inden for fundraising. God forretningsforståelse og evner at udtænke alternative forretningsmodeller og skaffe finansiering til udviklingsprojekterne. Positiv og can do-attitude.

23 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 23 Fremtidens turismeservice Den moderne turist forventer at kunne modtage service, information og rådgivning, uanset hvor og hvornår behovet opstår. Det stiller nye krav til det formidlings-, service- og modtageapparat, der varetages af Nordfyns Turistforening.

24 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 24 Fokusområder I resultatkontrakten mellem Nordfyns Kommune og Nordfyns Turistforening er der defineret fem hovedfunktionsområder som Turistforeningen skal varetage. De tre vigtigste områder: Service & Information, Eventudvikling og Markedsføring er i det følgende forsøgt tolket ind en fremtidig turismeservice ramme. Service & information Nordfyns Turistforenings nuværende fokus på at levere en god og personlig service via klassiske turistbureauer skal gentænkes og kobles bedre på de nye måder at kommunikere på, det være sig hjemmesider, sociale medier, brug af elektroniske infostandere og forskellige mobiltelefontjenester. Med andre ord en bevægelse fra turistinformation til turismeservice. Udvikling (Eventudvikling) Turistforeningen skal ikke alene medvirke til at udvide udbuddet af events, oplevelser m.m., men også bidrage aktivt til at udvikle turisterhvervet i kommunen. Der er brug for at tilføre erhvervet nye salgs- og servicekompetencer. De nye kompetencer skal sikre, at erhvervet har de nødvendige redskaber og viden i forhold til at levere en god og helhedsorienteret service både før, under og efter besøget. Markedsføring Der skal udvikles og implementeres en målrettet markedsføringstrategi der kobler online og offline markedsføringsaktiviteter endnu tættere sammen, og således styrker synligheden af de mange tilbud Nordfyns Kommune rummer til danske og udenlandske turister.

25 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 25 Profil #2 Kommunikatør og indholdsproducent Formidling er en central opgave for fremtidens turismeservice. I det følgende præsenteres en funktionsbeskrivelse der dækker de opgaver og kompetencer der skal til for at håndtere det daglige arbejde med at finde indhold og opdatere diverse platforme. Opgaver Udvikle en kommunikationsstrategi og indholdsplaner for turistbureauet. Udvikle en strategisk markedsføringsplan for turistbureauet, inkl. handlingsplaner og effektmåling. Samarbejde med destinationens stærke aktører (fx campingpladserne) om at skabe en stærk markedsføring for destinationen som helhed. Stå for kommunikationen på alle turistbureauets platforme, herunder finde, opsøge og producere indholdselementer til Nordfyns platforme. Opkvalificering af turisterhvervet i kommunikation og markedsføring. Kompetencer Erfaring inden for strategisk kommunikation og markedsføring. Forstå digitale medier, deres formål samt deres brug. Har et skarpt øje for, hvilke historier der kan fungere på hvilke medier, og hvordan historierne skal vinkles for at være interessante for turisten. Evne at lære fra sig samt sætte sig ind i turistaktørernes virkelighed. Gode samarbejdsevner.

26 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 26 Tilstødende erhverv I rollen som netværksdestination er det vigtigt at udnytte og optimere alle de tilbud, man har i kommunen. Her kan de tilstødende erhverv bidrage med en ofte overset værdi som et stærkt supplement til de private og offentlige turismevirksomheder.

27 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 27 Tilstødende erhverv I takt med turisternes søgen efter autentiske ferieoplevelser rummer de tilstødende erhverv ofte et overset turismepotentiale. Erhverv skal i den forståelse forstås bredt som dækkende både organisationer, virksomheder og foreninger. Skabe unikke oplevelser Turisternes søgen efter autentiske oplevelser kan ofte realiseres gennem et stærkt samarbejde mellem turistaktører og tilstødende erhverv, hvor alle aspekter af turisternes ferie bliver optimeret. Styrke udbuddene Som en netværksdestination gælder det for Nordfyn om at præsentere turisterne for tematiserede, målrettede tilbud og her kan tilstødende erhverv ofte være med til at fuldende disse tilbud. Brug af ressourcerne I de tilstødende erhverv findes en lang række stærke ressourcepersoner. Ud over at styrke de konkrete turisttilbud vil disse personer også kunne bidrage i den overordnede udviklingsproces af Nordfyn som destination.

28 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 28 Keld Balmer Hansen, Bogense Provsti: Der er klart et potentiale til, at der kan ske så meget mere.

29 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 29 Svend B. Jensen, Bogense Ro- og Kajakklub: Hvis vi på nogen måde kan fremme turismen her på Nordfyn så er vi klar!

30 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 30 Klaus Måhr, Sejlklubben Egensedybet, Ungdomsklubben: Vi vil gerne samarbejde med alt og alle. Det vigtigste for os er at give unge mennesker en fed oplevelse.

31 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 31 Tilstødende erhverv på Nordfyn Foreninger: Nordfyn har et rigt foreningsliv, eksempelvis spejdere, sportsforeninger, sejlklubber, rideklubber pensionistforeninger, jagtforeninger og andre interessefællesskaber. Kirker og skoler: Der er 31 kirker på Nordfyn, hvoraf 5 er med i vejkirkeguiden for Derudover rummer området både folkeskoler og efterskoler. Virksomheder: Der er på Nordfyn både små producenter (fx chokolade og planteskoler) og store producenter (fx KiMs og Egehøj Champignon), samt en lang række andre virksomheder, man med fordel kunne inddrage. Landbrug: I Nordfyns Kommune er der ca registrerede landbrug, heraf ca. 340 med erhvervsmæssigt dyrehold. Kulturtilbud: Eksempelvis Nordfyns Friluftsspil og teatret RamaZang. Golfklubber: I form af H.C. Andersen Golf samt Langesø Golf Club Wellness: På Nordfyn er der 30 frisører, 9 zoneterapeuter, 7 fodterapeuter, 7 massører, 6 fysioterapeuter, 5 fodplejere og 4 skønhedsplejere. Og flere andre.

32 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 32 Potentialer i de tilstødende erhverv Foreninger: Der er et potentiale i at inkludere turisterne i foreningernes arrangementer, og samtidigt inspirere eksempelvis turneringsdeltagere til at besøge resten af Nordfyn. Nye, fælles arrangementer vil også kunne udvikle både foreninger og destination. Kirker: Potentiale i at invitere turister til kirkekoncerter og afholde gudstjenester på fx tysk i løbet af sommeren. Virksomheder: En invitation til øget samarbejde med udvalgte virksomheder har potentiale til at skabe unikke oplevelser på Nordfyn, fx ved at invitere turister indenfor hos en stor producent. Landbrug: Den autentiske rejse er et vigtigt rejsetema lige nu. Her er der et uudnyttet potentiale i at skabe tilbud, hvor turister kan overnatte på en gård eller være med til morgenmalkningen. Kulturtilbud: Potentiale i at markedsføre og invitere turister til arrangementer. Samtidig er det oplagt, at skuespillere kan bruges som fortællere, guider eller skuespillere ved udvalgte turistaktører. Wellness: Med livsnydere som en vigtig målgruppe kan well ness tilbud med fordel tænkes ind i tilbuddene.

33 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 33 Tilstødende erhverv - konkrete interessenter På de følgende sider præsenteres en række aktører fra tilstødende erhverv, der har udvist interesse i at samarbejde med turismen på Nordfyn. Listen giver en række eksempler på mulige initiativer men skal ikke ses som en udtømmende liste. Virksomhed/organisation Mulige produkter Udfordringer Bogense Ro- og Kajakklub Motion og Velvære, Otterup Sommerkurser i kajaksejlads og kajakudlejning. Klubben får ofte henvendelser fra turister, der gerne vil leje en kajak. Overvejer også, hvilke muligheder Gyldensteen Strand-projektet kan give om det bliver muligt at sejle kajak inde på saltvandssøen/ ferskvandssøen. Sælger allerede ugekort til træning til turisterne i sommerperioden, men blev gennem samtalen inspireret til at kontakte Mette ved Hasmark Strand Camping om et samarbejde om fx at tilbyde yoga m.m. på stranden for såvel campinggæster som sommerhusgæster. Betina var meget begejstret for idéen og tager kontakt. Er selv uddannet yogainstruktør. Sommerkurser afhænger af, om der er instruktører fra klubben, der har tid til at gennemføre det. Baseret på frivillig ulønnet arbejdskraft. Manglende afklaring omkring sikkerhed og ansvar, så foreningen ikke bliver draget til ansvar, hvis der sker en ulykke. Oplever, at det kan være svært at få et samarbejde i stand. Handelsstandsforeningen tænker ikke Motion og Velvære ind som en samarbejdspartner, selvom de er medlemmer og deltager ved forskellige arrangementer. Føler ikke, at sundhedskonceptet passer ind i fx torvedage med øl og pølser.

34 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 34 Virksomhed/organisation Mulige produkter Udfordringer Nordfyns Friluftsspil Sejlklubben Egensedybet, Ungdomsklubben Bogense Provsti ved provst Keld Balmer Hansen Friluftsspil for borgerne omkring Otterup. Nordfyns Friluftsspil vil gerne satse mere på turisterne, da der er mange af dem på det tidspunkt, hvor festspillet afholdes. Vil gerne samarbejde mere med turistforeningen. Vil også gerne have flere firmaarrangementer, hvor der tilbydes en pakke med spisning + festspil. Har lavet et samarbejde med Helnæs Camping, hvor der tilbydes gratis sejlture i joller og surfing. Turene har været gratis og annonceret på campingpladsens website. Samarbejdet og turene har været en succes, og der er potentiale for at udbyde turene til destinationens øvrige turister også. Gudstjenester på flere sprog, kulturelle arrangementer m.m. Ser et stort potentiale i turisterne. Er en oplagt mulighed for kirken, ikke mindst i sommerperioden, som ellers kan være lidt stille for kirkerne. Keld lavede selv turistgudstjeneste sidste år med stor succes. Kunne sagtens se samarbejde med turistforeningen om markedsføringen af sådanne arrangementer. Har faldende besøgstal (der var 800 færre besøgende i 2013 end i 2012). Har forsøgt markedsføring gennem fx Nordfyn Erhverv, turistforeningen og campingpladserne. Har dermed brug for hjælp til at tiltrække turister. Umiddelbart ingen. Vil rigtig gerne udbyde sejlture til turister. Motivationen er at kunne dele glæden ved at sejle med andre. Har 4-5 joller og surfudstyr, som kan komme i spil. Samarbejdet med præsterne skal faciliteres. Keld Hansen er ny provst og har for et halvt år siden foreslået flere af præsterne i turistområderne at lave turistgudstjenester, men der er endnu ikke sket noget på den front.

35 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 35 Anbefalinger tilstødende erhverv Afdæk de tilstødende erhverv, og identificér ressourcestærke personer og virksomheder, som er interesserede i at spille en mere aktiv rolle i turismen på Nordfyn. Indtænk de tilstødende erhverv i målgrupper, temaer og strategier. Hvordan kan de tilstødende erhverv være med til at skabe en mere helstøbt nordfynsk oplevelse for turisterne? Indtænk turismen i de arrangementer og tiltag, der allerede finder sted på Nordfyn, eksempelvis kirkekoncerter og fodboldturneringer. Skab et interessefællesskab mellem turistaktører og de tilstødende erhverv med et formål om at udvikle og styrke turismen på Nordfyn eksempelvis gennem netværksmøder. Udnyt de tilstødende erhverv i udviklingen af Nordfyn som destination. Invitér de ressourcestærke personer og virksomheder til en idéworkshop, hvor fremtidens destination er tema. Hjælp de tilstødende erhverv med at optimere og skabe tilbud målrettet turister.

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Julia (44) Familiemoren. Hvis mine børn får nogle gode oplevelser med hjem, så undværer jeg gerne spa og anden luksus. Den omsorgsfulde familiemor

Julia (44) Familiemoren. Hvis mine børn får nogle gode oplevelser med hjem, så undværer jeg gerne spa og anden luksus. Den omsorgsfulde familiemor Familiemoren Julia (44) Hvis mine børn får nogle gode oplevelser med hjem, så undværer jeg gerne spa og anden luksus Den omsorgsfulde familiemor Rejser i højsæsonen med sin mand, Jürgen, og de to børn,

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten Turismepræsentation for landdistriktsudvalget 2. september 2015 Gesten Basalt 3 indsatsområder/målgrupper Det gode liv voksne par på ferie uden børn Børnefamilier Erhvervsturisme/mødelokaler Og vores egne

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og venner Hvad

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND

DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND DE ULDNE SWEATRE Holland De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 2.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE Holland De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur kultur Besøge familie

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere