Analyse af turismen på Nordfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af turismen på Nordfyn"

Transkript

1 Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013

2 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen Skuldersæsonen er et populært koncept, men det er en udfordring for mange destinationer. En af grundene er, at der er for lidt viden om specifikke og relevante målgrupper, deres rejsemotiver og behov. Men hvad er egentlig skuldersæsonen? Og hvad skal man vide i forbindelse med dette? Kombination af fordele Skuldersæsonen ligger fra april til midten af juni samt september til oktober. Denne slags sæson kombinerer fordele fra både lav- og højsæson, da man som turist får glæde af mildt vejr, forholdsvist lyse aftener, ikke for mange mennesker og de vigtigste turistattraktioner har stadig åbent. Derfor er det vigtigt at udnytte disse fordele som destination, da det kan føre til sæsonforlængelse. Sæsonforlængelse Ved at arbejde med skuldersæsonen berører man konceptet sæsonforlængelse. Dette handler om at fordele indtægter og arbejdspladser mere jævnt over året og dermed et mere helhedsorienteret turismeerhverv. I forbindelse med sæsonforlængelse er der også fokus på helårsturisme, men det kræver, at destinationen har styr på alle slags sæsoner. Andre målgrupper Derudover handler det også om at kende sine målgrupper meget godt, da det nødvendigvis ikke er de samme målgrupper, som besøger destinationen i skuldersæsonen, som i højsæsonen. Målgrupperne i skuldersæsonen har højst sandsynlig andre behov og andre ferieformer, end hvis ferien blev afholdt i juli. Endvidere er den genrelle tendens, at mange vælger flere, men kortere ferier fremover én lang ferie. Dette kan også bruges som en fordel i forbindelse med skuldersæsonen, da mange vælger at holde sin lange ferie i løbet af højsæsonen. Konkurrencen om turisterne I forbindelse med skuldersæsonen og sæsonforlængelse er det vigtigt at fokusere på reasons to go, reasons to stay samt reasons to pay. De tre koncepter handler om at skabe en forretningsmæssig helhed, så destinationen kan fange turisterne. Det handler om at have kendskab til hvad destinationen kan tilbyde turisten samt hvorfor turisten skal blive på destinationen og om prisen matcher kvaliteten og forventningerne til destinationen og ferien. Dette er især vigtigt i skuldersæsonen, da det kan være en udfordring at lokke turisterne til en rolig destination.

3 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 3 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Destination Nordfyn 6 Styrker og svagheder 11 Destinationsudvikling 18 Fremtidens turismeservice 22 Tilstødende erhverv 25 Det gode værtskab 35 Turisternes Nordfyn 42 Udvalgte målgrupper 46 Turisternes touchpoints 63 Nordfyns digitale landskab 69 Nye oplevelseskoncepter 78 Skuldersæson 85

4 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 4 Introduktion Nordfyns Kommune har truffet beslutning om udvikling af en app, der skal synliggøre områdets turismepotentiale overfor en række udvalgte målgrupper. Sammen med rapporten Turistpolitisk redegørelse af COWI (maj 2013) udgør denne undersøgelse et opdateret vidensgrundlag for udvikling af en turismeapp. Analysen skaber overblik over den eksisterende turisme i kommunen samt peger på nye tiltag, aktiviteter, retninger der kan fremme turismeudviklingen i kommunen, og bidrager således også med ny viden der kan indtænkes i en fremtidig turismestrategi. Tilgang og metode Analysen er gennemført i perioden fra juni til august Analysen tager afsæt i en række gennemførte kvalitative dybdeinterviews med turister og turistaktører på destinationen, samt workshops med repræsentanter fra Nordfyns Kommune, turistforeningen, turistaktører samt borgere fra lokalområdet. Den indsamlede data er sammenholdt med tidligere gennemførte kvantitative undersøgelser. Foruden dette har vi haft adgang til en stor mængde baggrundsmateriale fra Nordfyns Kommune, samt hvad Seismonaut har kunnet skaffe af information ved hjælp af desk research, aktivering af eget netværk og samarbejdspartnere. Det er summen af ovenstående, der udgør grundlaget for den viden, der tages afsæt i, og det er på baggrund af dette materiale samt vores ekspertvurderinger, at Seismonaut udformer anbefalinger og drager konklusioner. Det indsamlede materiale er analyseret, bearbejdet og fortolket i tæt samarbejde med projektgruppen. Om Seismonaut Seismonaut er en strategisk konsulentog rådgivningsvirksomhed med speciale i turistindustrien. Igennem de sidste seks år har Seismonaut udarbejdet kvalitative analyser og kortlægninger og gennemført rådgivningsforløb og strategiprocesser for en lang række kommuner og regioner såvel som virksomheder og organisationer og på baggrund heraf givet redskaber til at navigere i et foranderligt forretningsstrategisk landskab. Læs mere på

5 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 5 Mødet med turisterne på Nordfyn Flyvesandet Strand Camp Rosengård Gårdbutik Bogense Harridslevgaard Slot Guldbjerghus B&B Hasmark Strand Camping Feriehusområde, Hasmark Otterup Hofmansgave Glavendrupstenen Dallund Slot Ditlevsdal Bison Farm Langesø Ovenstående kort viser hvilke områder der er besøgt og hvor der er gennemført interviews med turister og turistaktører samt medarbejdere ved turistforeningen. Alle interviews er gennemført i perioden juni-august 2013.

6 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 6 Undersøgelsens fokusområder Undersøgelsen beskæftiger sig med fire hovedtemaer, der også udgør dispositionen for denne rapport. Nordfyn som rejsemål Nordfyns kommune er en mindre destination med et varieret oplevelsesmiljø i form af mange små attraktioner, aktiviteter og oplevelser. I kapitlet fremhæves områdets styrker og svagheder og der peges på potentialet ved at arbejde mere med destinationsudvikling - både specifikt på Nordfyn og med Fyn som en samlet destination. Endeligt gives et konkret forslag til en organisering af fremtidens turismeservice i kommunen. Turisternes Nordfyn På baggrund af den indsamlede viden om de turister, der besøger Nordfyn, identifceres fire primære målgrupper blandt turisterne. Her ser vi nærmere på deres feriebehov, digitale mediebrug og rejsemøntre. Disse suppleres med en touchpointanalyse, der skitserer de kontaktpunkter turisterne har med destinatinen. Nordfyns digitale landskab Langt de fleste turister bruger i dag internettet som et naturligt led i planlægningen af ferien. Både hvad angår rejsemål, oplevelser og ophold. Konsekvensen af dette er, at destinationer må opprioritere arbejdet med disse nye medier. I kapitlet analyseres den nuværende digitale tilstedeværelse, og der gives en række anbefalinger til det fremadrettede arbejde med en strategisk turismeindsats, der indtænker de digitale behov, turisten har. Nyskabende oplevelseskoncepter Ferie er ikke, hvad det har været: Turisters ferievalg i dag er ikke nødvendigvis drevet af interessen for en specifik destination. I stedet søger de efter specialiserede ferier, autentiske oplevelser og ferier, hvor relationer kan plejes. I dette kapitel introduceres fem oplagte nye oplevelseskoncepter der kan udfoldes fremadrettet.

7 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 7 Destination Nordfyn Udsigterne til at turisme kan blive et væksterhverv i Danmark betyder at mange kommuner i disse år sætter destinationsudvikling højt på dagsordenen. Det følgende kapitel sætter fokus på turismen i Nordfyns Kommune.

8 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 8 Turismen på Nordfyn Det anslås, at turismen i Nordfyns Kommune samlet set dækker over 450 fuldtidsbeskæftigede og genererer en samlet omsætning på 231 mio. kr. 47 % ( ) af alle overnatninger i 2012 foregik på campingpladserne. 38 % ( ) af alle overnatninger foregik i feriehuse (2011-tal). 15 % (57.500) af alle overnatninger var på hotel, feriecenter, vandrerhjem eller lystbådehavn. Kun 9 % af campingturisterne på Nordfyn var udlændinge, hvilket er væsentligt under landsgennemsnittet på 23 %. I feriehusene fordelte overnatningerne sig således: 41 % var tyskere, 31 % danskere, og 29 % fra øvrige lande. Ingen af attraktionerne i Nordfyns Kommune optræder på VisitDenmarks top- 50 over de mest besøgte attraktioner i Danmark i % af det samlede antal overnatninger på camping, hotel, feriecenter, vandrerhjem og lystbådehavn blev foretaget af danskere. Kilde: Turistpolitisk redegørelse, COWI

9 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 9 Kystturisme i Danmark Kystturisternes gennemsnitlige opholdslængde, døgnforbrug, forbrug pr. ophold og forbrug pr. rejsegruppe pr. ophold. Opholdslængde Døgnforbrug pr. person kr. pr. døgn) Gns. forbrug pr. ophold pr. person Str. på rejsegruppe (antal pers. i gns.) Gns. forbrug pr. rejsegruppe pr. ophold Feriehus 9, , Camping 12, , Feriecenter 5, , Hotel 4, , Vandrerhjem 6, , Kystturisme i alt 8, , Kilde: VisitDenmark

10 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 10 Hvorfor kommer turisterne? Kystturisternes fem mest og mindst betydningsfulde rejsemotiver på landsplan, pct Top % Bund % Naturoplevelser 68 Strand, kyst og hav 68 Gode overnatningssteder 61 Trygt at opholde sig i Danmark 58 Mulighed for fiskeri 19 Mulighed for golf 10 Særlig begivenhed/event 10 Mulighed for at sejle 4 Rent land 51 Godt natteliv 3 Kilde: VisitDenmark, Videncenter for kystturisme og Dansk Erhverv

11 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 11 Destinationstype Nordfyn vil ifølge VisitDenmarks karakteristik af danske destinationstyper blive betragtet som en netværksdestination. Denne betegnelse dækker typisk over mindre destinationer med et varieret oplevelsesmiljø i form af mange små/ mindre oplevelser. Typisk ligger oplevelsesværdien for turisten således mere i helheden af det samlede produktudbud end i det enkelte produkt. Destinationstype Produkt/segment Geografisk marked Enkel destination Attraktionsdrevet destination Netværksdestination Multisegmentdestination Et/få markeder/ segmenter Flere produkter/ segmenter Flere produkter/ segmenter, men ét, som dominerer destinationen Mange produkter/ segmenter Nordfyn kan karakteriseres som en netværksdestination.* Et/få markeder Et/få markeder Et/få markeder Mange markeder Eksempler Løkken Odsherred Billund (Legoland, Lalandia) København * Skemaet er udviklet med udgangspunkt i rapporten Udvikling af fremtidens turisme guide til destinationsudvikling af VisitDenmark.

12 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 12 Styrker og svagheder I løbet af undersøgelsen er en række styrker og svagheder ved destinationen blevet identificeret. Disse gennemgås i det følgende afsnit.

13 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 13 Lene (40 år), familiemor i sommerhus på guidet rundvisning ved Glavendrupstenen: Nordfyn har rigtig meget at byde på.

14 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 14 Ægtepar fra Skibby ved Frederikssund (72 og 64 år): Langesø, der er aldeles pragtfuldt. Hold da op, det der lille skovkapel, hvor er det flot! Der er ekstremt smukt.

15 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 15 Turistaktør på Nordfyn: Vi har ikke så meget her på egnen.

16 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 16 Familien Simonsen, i sommerhus i Hasmark: Attraktioner skal du køre langt til herfra. Du skal næsten køre til Jylland eller Sjælland. Der er lige Zoologisk Have i Odense og Fjord&Bælt.

17 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 17 Destinationens styrker Nordfyns Kommune rummer en række styrker, som både beror på selve området, et initiativrigt erhverv og en stor lyst til udvikling. Beliggenheden er Nordfyns styrke. Det er derfor muligt at tiltrække turister fra hele landet, da ingen skal rejse over fire timer for at nå frem. Oplevelser på Nordfyn Nordfyn opfattes som en meget stærk feriedestination hos turister, som gerne vil helt ned i tempo. Nordfyn opfattes nemlig som et område, hvor man kan slappe af, koble fra og nyde naturen og roen. Turister, der holder ferie på Nordfyn, bliver positivt overrasket over de mange tilbud, der findes i området. Derfor kan turister, som oprindeligt ikke havde planlagt at besøge nogle attraktioner, stadigvæk inspireres til at tage rundt i området og besøge de ting, Nordfyn har at byde på. Turisternes interesse i oplevelserne på Nordfyn betyder også, at der er en del attraktioner, som har et betydeligt vækstpotentiale - eksempelvis Nordfyns Rosenfestival. Stærke ressourcepersoner Der er mange driftige iværksættere blandt turistaktørerne, som har en fælles interesse i at skabe turismemæssig udvikling i kommunen. Og disse turistaktører har også en lyst til udvikling og samarbejde med de andre aktører, hvilket er essentielt for en succesfuld fremtid som netværksdestination. Der findes samtidigt lokale ambassadører, der brænder for lokalområdet og for at formidle deres viden om området. Dette er noget, der rummer et stort potentiale for at udvikle mere. Det samme gælder de tilstødende erhverv, hvor en rundspørge viser en stor velvilje til at indtænke eksempelvis foreninger i Nordfyns turisttilbud. Eksempler på godt samarbejde Der er gode eksempler på samarbejde blandt andet mellem kommunen og turistforeningen, hvor der er udarbejdet tematiserede turisttilbud (fx havørredfiskeri), samt mellem turistaktører og forretninger omkring brug og salg af lokale fødevarer.

18 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 18 Destinationens svagheder Nordfyn er udfordret på nogle områder, hvilket kræver en ekstra indsats for at sikre en viderudvikling af erhvervet. Helt overordnet savner Nordfyn en klar oplevelsesprofil på markedet. En sådan oplevelsesprofil bør være skræddersyet til en række udvalgte målgrupper, og derved sikre, at Nordfyn får en tydelig plads i turisternes bevidsthed. Ingen samlede oplevelser Også oplevelserne på Nordfyn fremstår spredte og, til tider, spinkle. Dette sker fordi, oplevelser og produkter ikke er samlet i tematiserede, lettilgængelige tilbud i regi af Nordfyn. Markedsføring Den online markedsføring for Nordfyn er svag i forhold til trykte materialer, hvilket mindsker synligheden af destinationen og dens tilbud i gæsternes ferieplanlægningsfase. Mangel på strategisk samarbejde Der skal arbejdes med at blive bedre til at samarbejde på tværs af Otterup-Bogense-skellet. Desuden rummer området et uindfriet potentiale i et skabe et stærkt, strategisk samarbejde mellem både turistaktører, tilstødende erhverv, lokalbefolkning, samt turistforening. Begrænset tværkommunelt samarbejde Nordfyn har valgt at stå udenfor samarbejdet omkring et samlet destination Fyn. Ved kun at tænke indenfor kommunens grænser isolerer Nordfyn sig og går glip af de strategiske fordele, der lægger i en større, samlet indsats. Derfor bør mulighederne for et samarbejde med Udvikling Fyn udforskes og tværkommunelle samarbejder bør tænkes som muligheder i stedet for begrænsninger.

19 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 19 Destinationsudvikling Enhver destination har en unik sammensætning af stedbundne herligheder, produkter og virksomheder, men det er i evnen til at videreudvikle og forædle styrkepositionerne med fokus på kvalitet og gæsteoplevelse, at afsættet for at skabe en stærk destination skal findes.

20 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 20 Livet som netværksdestination Destinationsudvikling på en netværksdestination handler om at optimere, strukturere og synliggøre produkterne, så de tilsammen danner en klar oplevelsesprofil, der kan målrettes og fremstår som ét samlet tilbud målrettet mod destinationens kundesegmenter. De enkelte produkter skal optimeres, så deres værdi fremstilles bedst muligt. Det gælder både fysiske forhold, infrastruktur, værtskab, kommunikation, markedsføring og produktudvikling. Et højt bundniveau er essentielt for en destination uden fyrtårne, da summen af det samlede netværk er nøglen. Når tilbuddene på en netværksdestination bliver struktureret og forbundet i tematikker og målrettede tilbud, fremstår de interessante og i synergi. Derfor er en vigtig opgave at finde de mønstre, temaer, historier og personer, der kan skabe en sammenhængende oplevelse for turisten. Endelig er en vigtig opgave at synliggøre og markedsføre destinationen som én samlet destination, der har en masse at byde på for målgrupperne. Turisterne tiltrækkes sjældent af en enkelt aktør, men samlet har en netværksdestination en masse at byde på det skal bare præsenteres rigtigt.

21 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 21 Anbefalinger Øget fokus på destinationsudvikling i kommunen. Destinationsudviklingenskal ses i en bredere erhvervsstrategisk sammenhæng. Både som et selvstændigt ressourceområde i den samlede erhvervsstruktur og som en værdiskabende faktor, der understøtter tiltrækning af talent, menneskelige ressourcer og indbyggere til området. Dette kan gøres enten lokalt som et udviklingsprojekt i kommunen eller ved at indgå et stærkere samarbejde med Udvikling Fyn. Arbejdet skal blandt andet munde ud ien opdateret turismestrategi for kommunen, med klare og målbare key performance indicators (KPI er), der gør at udviklingen kan følges tættere end det er tilfældet i dag. Ydermere skal destinationsudviklingen bidrage til at der skabes et destinationsbrand, som Nordfyn kan markedsføre sig på nationalt samt i de vigtigste nærmarkeder. På den følgende side præsenteres en funktions- og kompetencebeskrivelse til en projektleder til varetagelse af destinationsudvikling i Nordfyns Kommune.

22 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 22 Profil #1 Projektleder, destinationsudvikling Destinationsudvikling er en lang og ofte udfordrende proces. Hvis processen ønskes gennemført i Nordfyns Kommune anbefales det, at der tilknyttes en projektleder med dette særlige ansvarsområde. Med afsæt i erfaringer fra andre danske kommuner der har været lignende processer igennem er det vores vurdering at det vil kræve en toårig projektansættelse. Opgaver Drive og facilitere udviklingsproces i Nordfyns Kommune. Agere intern forandringsagent i opbygningen af en kultur, hvor destinationsudvikling er en central del af turistforeningens arbejdsopgaver. Udvikling og vedligeholdelse af strategiske partnerskaber med både offentlige og private aktører. Opsøge og finde udviklingspotentialer og -tiltag. Fundraising, budgettering og økonomistyring af udviklingsprojekter. Udvikle nye forretningsmodeller for finansieringen af turistprojekter. Interessentpleje af nøgleinteressenter uden for destinationen. Kompetencer Erfaring med destinationsudvikling. Udadvendt person med sociale kompetencer, som evner at opbygge sociale netværk samt samle og motivere turist- og erhvervsaktører. Kompetencer inden for interessentpleje og samarbejde med mange partnere med forskellige behov og motiver. Stærke analytiske evner. Erfaring inden for fundraising. God forretningsforståelse og evner at udtænke alternative forretningsmodeller og skaffe finansiering til udviklingsprojekterne. Positiv og can do-attitude.

23 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 23 Fremtidens turismeservice Den moderne turist forventer at kunne modtage service, information og rådgivning, uanset hvor og hvornår behovet opstår. Det stiller nye krav til det formidlings-, service- og modtageapparat, der varetages af Nordfyns Turistforening.

24 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 24 Fokusområder I resultatkontrakten mellem Nordfyns Kommune og Nordfyns Turistforening er der defineret fem hovedfunktionsområder som Turistforeningen skal varetage. De tre vigtigste områder: Service & Information, Eventudvikling og Markedsføring er i det følgende forsøgt tolket ind en fremtidig turismeservice ramme. Service & information Nordfyns Turistforenings nuværende fokus på at levere en god og personlig service via klassiske turistbureauer skal gentænkes og kobles bedre på de nye måder at kommunikere på, det være sig hjemmesider, sociale medier, brug af elektroniske infostandere og forskellige mobiltelefontjenester. Med andre ord en bevægelse fra turistinformation til turismeservice. Udvikling (Eventudvikling) Turistforeningen skal ikke alene medvirke til at udvide udbuddet af events, oplevelser m.m., men også bidrage aktivt til at udvikle turisterhvervet i kommunen. Der er brug for at tilføre erhvervet nye salgs- og servicekompetencer. De nye kompetencer skal sikre, at erhvervet har de nødvendige redskaber og viden i forhold til at levere en god og helhedsorienteret service både før, under og efter besøget. Markedsføring Der skal udvikles og implementeres en målrettet markedsføringstrategi der kobler online og offline markedsføringsaktiviteter endnu tættere sammen, og således styrker synligheden af de mange tilbud Nordfyns Kommune rummer til danske og udenlandske turister.

25 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 25 Profil #2 Kommunikatør og indholdsproducent Formidling er en central opgave for fremtidens turismeservice. I det følgende præsenteres en funktionsbeskrivelse der dækker de opgaver og kompetencer der skal til for at håndtere det daglige arbejde med at finde indhold og opdatere diverse platforme. Opgaver Udvikle en kommunikationsstrategi og indholdsplaner for turistbureauet. Udvikle en strategisk markedsføringsplan for turistbureauet, inkl. handlingsplaner og effektmåling. Samarbejde med destinationens stærke aktører (fx campingpladserne) om at skabe en stærk markedsføring for destinationen som helhed. Stå for kommunikationen på alle turistbureauets platforme, herunder finde, opsøge og producere indholdselementer til Nordfyns platforme. Opkvalificering af turisterhvervet i kommunikation og markedsføring. Kompetencer Erfaring inden for strategisk kommunikation og markedsføring. Forstå digitale medier, deres formål samt deres brug. Har et skarpt øje for, hvilke historier der kan fungere på hvilke medier, og hvordan historierne skal vinkles for at være interessante for turisten. Evne at lære fra sig samt sætte sig ind i turistaktørernes virkelighed. Gode samarbejdsevner.

26 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 26 Tilstødende erhverv I rollen som netværksdestination er det vigtigt at udnytte og optimere alle de tilbud, man har i kommunen. Her kan de tilstødende erhverv bidrage med en ofte overset værdi som et stærkt supplement til de private og offentlige turismevirksomheder.

27 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 27 Tilstødende erhverv I takt med turisternes søgen efter autentiske ferieoplevelser rummer de tilstødende erhverv ofte et overset turismepotentiale. Erhverv skal i den forståelse forstås bredt som dækkende både organisationer, virksomheder og foreninger. Skabe unikke oplevelser Turisternes søgen efter autentiske oplevelser kan ofte realiseres gennem et stærkt samarbejde mellem turistaktører og tilstødende erhverv, hvor alle aspekter af turisternes ferie bliver optimeret. Styrke udbuddene Som en netværksdestination gælder det for Nordfyn om at præsentere turisterne for tematiserede, målrettede tilbud og her kan tilstødende erhverv ofte være med til at fuldende disse tilbud. Brug af ressourcerne I de tilstødende erhverv findes en lang række stærke ressourcepersoner. Ud over at styrke de konkrete turisttilbud vil disse personer også kunne bidrage i den overordnede udviklingsproces af Nordfyn som destination.

28 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 28 Keld Balmer Hansen, Bogense Provsti: Der er klart et potentiale til, at der kan ske så meget mere.

29 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 29 Svend B. Jensen, Bogense Ro- og Kajakklub: Hvis vi på nogen måde kan fremme turismen her på Nordfyn så er vi klar!

30 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 30 Klaus Måhr, Sejlklubben Egensedybet, Ungdomsklubben: Vi vil gerne samarbejde med alt og alle. Det vigtigste for os er at give unge mennesker en fed oplevelse.

31 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 31 Tilstødende erhverv på Nordfyn Foreninger: Nordfyn har et rigt foreningsliv, eksempelvis spejdere, sportsforeninger, sejlklubber, rideklubber pensionistforeninger, jagtforeninger og andre interessefællesskaber. Kirker og skoler: Der er 31 kirker på Nordfyn, hvoraf 5 er med i vejkirkeguiden for Derudover rummer området både folkeskoler og efterskoler. Virksomheder: Der er på Nordfyn både små producenter (fx chokolade og planteskoler) og store producenter (fx KiMs og Egehøj Champignon), samt en lang række andre virksomheder, man med fordel kunne inddrage. Landbrug: I Nordfyns Kommune er der ca registrerede landbrug, heraf ca. 340 med erhvervsmæssigt dyrehold. Kulturtilbud: Eksempelvis Nordfyns Friluftsspil og teatret RamaZang. Golfklubber: I form af H.C. Andersen Golf samt Langesø Golf Club Wellness: På Nordfyn er der 30 frisører, 9 zoneterapeuter, 7 fodterapeuter, 7 massører, 6 fysioterapeuter, 5 fodplejere og 4 skønhedsplejere. Og flere andre.

32 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 32 Potentialer i de tilstødende erhverv Foreninger: Der er et potentiale i at inkludere turisterne i foreningernes arrangementer, og samtidigt inspirere eksempelvis turneringsdeltagere til at besøge resten af Nordfyn. Nye, fælles arrangementer vil også kunne udvikle både foreninger og destination. Kirker: Potentiale i at invitere turister til kirkekoncerter og afholde gudstjenester på fx tysk i løbet af sommeren. Virksomheder: En invitation til øget samarbejde med udvalgte virksomheder har potentiale til at skabe unikke oplevelser på Nordfyn, fx ved at invitere turister indenfor hos en stor producent. Landbrug: Den autentiske rejse er et vigtigt rejsetema lige nu. Her er der et uudnyttet potentiale i at skabe tilbud, hvor turister kan overnatte på en gård eller være med til morgenmalkningen. Kulturtilbud: Potentiale i at markedsføre og invitere turister til arrangementer. Samtidig er det oplagt, at skuespillere kan bruges som fortællere, guider eller skuespillere ved udvalgte turistaktører. Wellness: Med livsnydere som en vigtig målgruppe kan well ness tilbud med fordel tænkes ind i tilbuddene.

33 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 33 Tilstødende erhverv - konkrete interessenter På de følgende sider præsenteres en række aktører fra tilstødende erhverv, der har udvist interesse i at samarbejde med turismen på Nordfyn. Listen giver en række eksempler på mulige initiativer men skal ikke ses som en udtømmende liste. Virksomhed/organisation Mulige produkter Udfordringer Bogense Ro- og Kajakklub Motion og Velvære, Otterup Sommerkurser i kajaksejlads og kajakudlejning. Klubben får ofte henvendelser fra turister, der gerne vil leje en kajak. Overvejer også, hvilke muligheder Gyldensteen Strand-projektet kan give om det bliver muligt at sejle kajak inde på saltvandssøen/ ferskvandssøen. Sælger allerede ugekort til træning til turisterne i sommerperioden, men blev gennem samtalen inspireret til at kontakte Mette ved Hasmark Strand Camping om et samarbejde om fx at tilbyde yoga m.m. på stranden for såvel campinggæster som sommerhusgæster. Betina var meget begejstret for idéen og tager kontakt. Er selv uddannet yogainstruktør. Sommerkurser afhænger af, om der er instruktører fra klubben, der har tid til at gennemføre det. Baseret på frivillig ulønnet arbejdskraft. Manglende afklaring omkring sikkerhed og ansvar, så foreningen ikke bliver draget til ansvar, hvis der sker en ulykke. Oplever, at det kan være svært at få et samarbejde i stand. Handelsstandsforeningen tænker ikke Motion og Velvære ind som en samarbejdspartner, selvom de er medlemmer og deltager ved forskellige arrangementer. Føler ikke, at sundhedskonceptet passer ind i fx torvedage med øl og pølser.

34 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 34 Virksomhed/organisation Mulige produkter Udfordringer Nordfyns Friluftsspil Sejlklubben Egensedybet, Ungdomsklubben Bogense Provsti ved provst Keld Balmer Hansen Friluftsspil for borgerne omkring Otterup. Nordfyns Friluftsspil vil gerne satse mere på turisterne, da der er mange af dem på det tidspunkt, hvor festspillet afholdes. Vil gerne samarbejde mere med turistforeningen. Vil også gerne have flere firmaarrangementer, hvor der tilbydes en pakke med spisning + festspil. Har lavet et samarbejde med Helnæs Camping, hvor der tilbydes gratis sejlture i joller og surfing. Turene har været gratis og annonceret på campingpladsens website. Samarbejdet og turene har været en succes, og der er potentiale for at udbyde turene til destinationens øvrige turister også. Gudstjenester på flere sprog, kulturelle arrangementer m.m. Ser et stort potentiale i turisterne. Er en oplagt mulighed for kirken, ikke mindst i sommerperioden, som ellers kan være lidt stille for kirkerne. Keld lavede selv turistgudstjeneste sidste år med stor succes. Kunne sagtens se samarbejde med turistforeningen om markedsføringen af sådanne arrangementer. Har faldende besøgstal (der var 800 færre besøgende i 2013 end i 2012). Har forsøgt markedsføring gennem fx Nordfyn Erhverv, turistforeningen og campingpladserne. Har dermed brug for hjælp til at tiltrække turister. Umiddelbart ingen. Vil rigtig gerne udbyde sejlture til turister. Motivationen er at kunne dele glæden ved at sejle med andre. Har 4-5 joller og surfudstyr, som kan komme i spil. Samarbejdet med præsterne skal faciliteres. Keld Hansen er ny provst og har for et halvt år siden foreslået flere af præsterne i turistområderne at lave turistgudstjenester, men der er endnu ikke sket noget på den front.

35 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 35 Anbefalinger tilstødende erhverv Afdæk de tilstødende erhverv, og identificér ressourcestærke personer og virksomheder, som er interesserede i at spille en mere aktiv rolle i turismen på Nordfyn. Indtænk de tilstødende erhverv i målgrupper, temaer og strategier. Hvordan kan de tilstødende erhverv være med til at skabe en mere helstøbt nordfynsk oplevelse for turisterne? Indtænk turismen i de arrangementer og tiltag, der allerede finder sted på Nordfyn, eksempelvis kirkekoncerter og fodboldturneringer. Skab et interessefællesskab mellem turistaktører og de tilstødende erhverv med et formål om at udvikle og styrke turismen på Nordfyn eksempelvis gennem netværksmøder. Udnyt de tilstødende erhverv i udviklingen af Nordfyn som destination. Invitér de ressourcestærke personer og virksomheder til en idéworkshop, hvor fremtidens destination er tema. Hjælp de tilstødende erhverv med at optimere og skabe tilbud målrettet turister.

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 Ud over kanten Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning ved Anja Bach-Jensen, Tage Petersen og

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme

Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme Anne-Mette Hjalager Advance/1 Incuba Science Park Åbogade 15 DK-8200 Aarhus C hjalager@advance1.dk www.advance1.dk 8734 5555 8734

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere