Opgraderings- og servicevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgraderings- og servicevejledning"

Transkript

1 Opgraderings- og servicevejledning

2 Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål. HP kan ikke drages til ansvar for fejl heri eller for tilfældige eller følgeskader i forbindelse med levering, drift eller brug af dette materiale. HP påtager sig intet ansvar for brugen eller pålideligheden af HP-software, der er installeret i udstyr, som ikke er leveret af HP. Dette dokument indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må hverken helt eller delvist kopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftlig tilladelse fra HP. Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA USA 2000, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Hewlett-Packard er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company i USA og andre lande/områder. Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsret. Denne teknologi er beskyttet af bestemte amerikanske patentrettigheder og anden immaterialret, der ejes af Macrovision Corporation og andre virksomheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret kræver tilladelse fra Macrovision Corporation, og medmindre Macrovision Corporation har givet tilladelse til anden brug, må den kun benyttes til fremvisning i hjemmet og anden form for begrænset fremvisning. Reverse engineering eller demontering er ikke tilladt. Apparatus Claims of U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, and 4,907,093 giver kun licens til brug for begrænset fremvisning. Alle andre mærker eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder. HP understøtter lovlig brug af teknologi og accepterer eller opfordrer ikke til brug af vores produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af national lovgivning om ophavsret.

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 1 Sådan åbnes og lukkes pc en... 1 Forberedelse af pc en...1 Før pc en åbnes...1 Efter lukning af pc en...2 Afmontering af sidepanelet...2 Montering af sidepanelet...2 Afmontering af frontpanelet...3 Montering af frontpanelet...3 Lokalisering af komponenterne i pc en...4 Fjernelse og montering af drev... 4 Fjernelse af et optisk drev...5 Udtagning eller tilføjelse af et optisk drev...5 Udtagning af en hukommelseskortlæser eller et diskettedrev...6 Installation af en hukommelseskortlæser eller et diskettedrev...7 Udtagning af et harddiskdrev...8 Udskiftning af et harddiskdrev...11 Installation af en sekundær harddisk...12 Afmontering af en sekundær harddisk...15 Tilføjelse af hukommelse Afmontering af et hukommelsesmodul...16 Installation af et hukommelsesmodul...16 Udtagning eller isætning af et udvidelseskort Fjernelse af et udvidelseskort...17 Installation af et udvidelseskort...18 Udskiftning af batteriet Opgraderings- og servicevejledning iii

4 iv Opgraderings- og servicevejledning

5 Sikkerhedsoplysninger Dette produkt er ikke vurderet for tilslutning til et IT -strømsystem (et vekselstrømssystem uden direkte jordforbindelse i henhold til IEC 60950). ADVARSEL! Læs afsnittet Sikkerhedsoplysninger i starten af brugervejledningen, før systemet installeres og tilsluttes netstrøm. Opgraderings- og servicevejledning giver anvisninger til, hvordan man fjerner og monterer hardwarekomponenter i pc en. Sådan åbnes og lukkes pc en Forberedelse af pc en Før du kan opgradere komponenter i pc en, skal du forberede den, så det er sikkert at håndtere den og komponenterne. Læs følgende punkter, før du opgraderer eller udfører service på pc en. Disse procedurer forudsætter, at man er bekendt med den almindelige pc-terminologi samt de sikkerhedsforanstaltninger og lovmæssige overensstemmelser, der er påkrævet i forbindelse med anvendelse og ændring af elektronisk udstyr. Noter systemmodel og serienumre, alle installerede optioner og andre systemoplysninger, og gem dette. Det vil være nemmere at læse disse oplysninger end at åbne pc en og undersøge den. HP anbefaler, at man anvender et antistatisk bånd og en ledende skumpude, når man arbejder på systemet. ADVARSEL! Træk altid modemkablet ud af telefonstikket, og fjern derefter netledningen fra strømkilden, før pc ens front- og sidepaneler afmonteres. Hvis du ikke gør dette, inden du åbner pc en eller lignende, kan det medføre personskade eller beskadigelse af udstyret. Før pc en åbnes For at undgå personskade og beskadigelse af udstyret skal fremgangsmåden altid følges i den angivne rækkefølge, før pc en åbnes: 1 Tag eventuelle disketter eller optiske cd er (cd eller dvd) ud af pc en. 2 Klik på knappen Start, og klik derefter på Luk computeren. Klik på Luk. Opgraderings- og servicevejledning 1

6 3 Fjern modem- og telefonkablet, hvis de er sat i. ADVARSEL! Træk ledningen ud af stikket, og lad de indvendige komponenter køle af, før du rører dem, for at mindske risikoen for personskade på grund af elektrisk stød eller varme overflader. 4 Tag netledningen ud af stikkontakten og derefter ud af pc en. 5 Fjern alle andre tilsluttede kabler (f.eks. til tastatur, mus og skærm) og alle ydre enheder. FORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i pc en eller ekstraudstyret. Sørg for, at du ikke afgiver statisk elektricitet. Det gør du ved at røre ved en metalgenstand med jordforbindelse. Efter lukning af pc en For at undgå personskade og beskadigelse af udstyret skal fremgangsmåden altid følges i den angivne rækkefølge efter lukning af pc en: 1 Tilslut netledningen igen. ADVARSEL! Sæt ikke telekommunikations- eller telefonstik i stikkene til netværkskortet (NIC), (som kan være angivet som et Ethernet-stik), for at mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret. 2 Tilslut modem-/telefonkablet og alle andre forbundne kabler igen (f.eks. tastatur, mus og skærm) og ydre enheder. 3 Tænd pc en og alle ydre enheder. 4 Hvis du har installeret et udvidelseskort, skal eventuelle softwaredrivere leveret sammen med kortet installeres. Hvis du har installeret et udvidelseskort, skal eventuelle softwaredrivere leveret sammen med kortet installeres. Afmontering af sidepanelet 1 Se Før pc en åbnes på side 1. 2 Løsn de to fingerskruer på bagpanelets højre side. Det kan være nødvendigt at bruge en stjerneskruetrækker, første gang disse skruer løsnes. ADVARSEL! Vær opmærksom på skarpe kanter inde i kabinettet. 3 Skyd panelet tilbage ca. 2,5 cm, løft det af enheden, og stil det til side. BEMÆRK! Det er ikke nødvendigt at fjerne det andet sidepanel for at udskifte den hardware, der er beskrevet i denne vejledning. Montering af sidepanelet 1 Placer hakkene inde i sidepanelet ud for hullerne på kabinetrammen. 2 Skyd sidepanelet fremad på rammen, indtil det klikker på plads, og stram derefter fingerskruerne på sidepanelet. 3 Se Efter lukning af pc en på side 2. 2 Opgraderings- og servicevejledning

7 Afmontering af frontpanelet Denne fremgangsmåde er kun nødvendig, når man afmonterer eller monterer et optisk drev, en hukommelseskortlæser eller et diskettedrev. 1 Afmonter sidepanelet. Se Afmontering af sidepanelet på side 2. 2 Åbn eller træk frontpanelets udløsertap tilbage (A), som findes ved bunden af frontpanelet. Træk tappen helt tilbage. Pilen på kabinettet peger mod unlock, når tappen står i ulåst position. B Montering af frontpanelet 1 Stil kabinettet i opret position, og anbring derefter den nederste del af frontpanelet ud for kabinettets bund. Eller Skub den nederste del af frontpanelet ind under kabinetbunden, og sørg for, at tappen i den nederste del af frontpanelet føres ind i rillen på kabinettets bund. 2 Før de tre små tapper (B) på begge sider af frontpanelet ind i de korrekte huller, indtil panelet klikker på plads. B A A 3 Find de tre små tapper (B), der sidder på frontpanelet på siden af kabinettet. Tryk tappene væk fra midten af kabinettet. Tryk på den øverste, den midterste og den nederste tap, og fjern derefter forsigtigt frontpanelet. 3 Lås frontpanelets udløsertap (A) ved at skubbe den fremad. Pilen på kabinettet peger mod lock, når tappen står i låst position. Opgraderings- og servicevejledning 3

8 Lokalisering af komponenterne i pc en A B C D E F Det øverste optiske drevrum, kan være et cdrom-, cd-rw-, dvd-rom-, dvd+rw- eller et kombinationsdrev Det nederste optiske drevrum, kan være tomt (blank plade) eller et cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom-, dvd+rw- eller et kombinationsdrev Diskettedrev (udvalgte modeller) Hukommelseskortlæser (udvalgte modeller) Harddiskdrev med et udvidelsesrum til det sekundære harddiskdrev (udvalgte modeller) Harddiskdrev eller et udvidelsesrum til det sekundære harddiskdrev (udvalgte modeller) BEMÆRK: Hvis pc en leveres med et drevrum rundt om harddiskdrevet, er (E) det primære harddiskdrev, og (F) er et udvidelsesrum til et sekundært harddiskdrev. Hvis pc en ikke leveres med dette drevrum, er (F) det primære harddiskdrev. Fjernelse og montering af drev Pc en indeholder flere drev, som du kan udskifte eller opgradere. Se Lokalisering af komponenterne i pc en på side 4. FORSIGTIG: Sikkerhedskopier vigtige filer på harddisken til en ekstern lagerenhed, f.eks. en cd, før du fjerner harddisken. Hvis du ikke gør det, mister du data. Når harddisken er udskiftet, skal du køre systemgenoprettelses-cd erne for at indlæse de filer, der var installeret fra fabrikken. Se Brugervejledningen for at få yderligere oplysninger om fremgangsmåden ved genoprettelse. Du kan føje et optisk drev til et tomt nedre optisk rum. VIGTIGT: Inden et nyt optisk drev tilføjes, skal du sikre dig, at det er kompatibelt med operativsystemet Microsoft Windows XP. Man skal også sikre sig, at man har den korrekte software og de korrekte drivere, så det optiske drev kan fungere sammen med operativsystemet. A B Du kan udskifte det (primære) harddiskdrev eller installere et sekundært harddiskdrev i pc en. C D E F 4 Opgraderings- og servicevejledning

9 Fjernelse af et optisk drev 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Afmonter frontpanelet. Se Afmontering af frontpanelet på side 3. 3 Læg pc en forsigtigt ned på siden. D Udtagning eller tilføjelse af et optisk drev 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Afmonter frontpanelet. Se Afmontering af frontpanelet på side 3. 3 Hvis drevrummet et tomt, skal du fjerne dækpladen ved at trykke på tapperne på hver side af den og derefter trække den mod dig selv og ud af pc en. 4 Skyd det nye optiske drev ind gennem pc ens forside. Skyd ikke drevet helt ind. Du har brug for plads til tilslutning af kablerne. C D 4 Løft plastiktappen (C) på siden af det optiske drev, du vil tage ud. Skub drevet delvis ud gennem pc ens forside (D). BEMÆRK! Du behøver ikke fjerne skruerne på siden af det optiske drev for at fjerne det fra pc en. 5 Noter placeringen af alle kabler og stik bag på det optiske drev, du vil udskifte, før du fjerner kablerne. 6 Frakobl forsigtigt netledningen og datakablet bag på det optiske drev med en lirkende bevægelse. Fjern lydkablet, hvis det er sat i. 7 Træk drevet ud gennem pc ens forside (D). 5 Tilslut netledningen og datakablet bag på det optiske drev. Visse drevmodeller har også et lydkabel. Hvis dette er tilfældet, skal lydkablet også tilsluttes. 6 Skub det optiske drev helt ind via pc ens forside, indtil det klikker på plads (D). 7 Monter frontpanelet igen. Se Montering af frontpanelet på side 3. 8 Anvend fremgangsmåden til at montere sidepanelet igen og lukke pc en. Se Sådan åbnes og lukkes Opgraderings- og servicevejledning 5

10 Udtagning af en hukommelseskortlæser eller et diskettedrev 5 Fjern skruen fra siden af drevrummet for at fjerne hukommelseskortlæseren eller diskettedrevet. Pc en har et drevrum, der kan indeholde en hukommelseskortlæser og et diskettedrev. Du kan montere et hvilket som helst af disse drev, hvis de indgår i modellen. Pc en har et fast og flytbart drevrum, der indeholder hukommelseskortlæseren og diskettedrevet. Hvis drevrummet er fast, skal du følge det første sæt instruktioner, Sådan udtages et drev (med et fast drevrum), på side 6. Hvis drevrummet kan flyttes, skal du følge det andet sæt instruktioner, Sådan udtages et drev (med et flytbart drevrum), på side 6. For at sikre, at drevet passer ordentligt i pc en, skal du sørge for at købe udskiftningsdiskettedrevet fra HP. Se Garanti og supportvejledningen for at finde kontaktoplysninger. Sådan udtages et drev (med et fast drevrum) (udvalgte modeller) 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Afmonter frontpanelet. Se Afmontering af frontpanelet på side 2. 3 Læg pc en forsigtigt ned på siden. 4 Noter placeringen af alle kablerne, der er tilsluttet til det drev, du vil udskifte. 6 Fjern de tilkoblede kabler bag på drevet i drevrummet. 7 Skub hukommelseskortlæseren eller diskettedrevet mod forsiden af pc en, og træk drevet ud gennem pc ens forside. Sådan udtages et drev (med et flytbart drevrum) (udvalgte modeller) 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Læg pc en forsigtigt ned på siden. 3 Noter placeringen af alle kablerne, der er tilsluttet drevene. 4 Skub udløsertappen (E) på drevrummet ned. 6 Opgraderings- og servicevejledning

11 5 Hold udløsertappen nede, mens du trækker drevrummet hen mod kabinettets bagside, og løft det ud (F). Når man fjerner drevrummet, er der bedre plads til at fjerne kablerne. F Installation af en hukommelseskortlæser eller et diskettedrev Pc en har et fast og flytbart drevrum, der indeholder hukommelseskortlæseren og diskettedrevet. Hvis drevrummet er fast, skal du følge det første sæt instruktioner, Sådan installeres et drev (med et fast drevrum) (udvalgte modeller), på side 7. Hvis drevrummet kan flyttes, skal du følge det andet sæt instruktioner, Sådan installeres et drev (med et flytbart drevrum) (udvalgte modeller), på side 8. Sådan installeres et drev (med et fast drevrum) (udvalgte modeller) E 1 Se Udtagning af en hukommelseskortlæser eller et diskettedrev på side 6. Eller Fjern pladen til drevrummet. 2 Skyd drevet i drevrummet gennem pc ens forside. Kontroller, at stikkene vender bagud. 6 Fjern de tilkoblede kabler bag på drevene i drevrummet. 7 Fjern skruen fra hver side af drevrummet for at fjerne hukommelseskortlæseren. Eller Fjern skruen fra hver side af drevrummet for at fjerne diskettedrevet. 8 Træk drevet ud gennem drevrummets forside. Opgraderings- og servicevejledning 7

12 3 Tilslut kablerne til det drev, du installerer. 4 Monter skruen for at fastgøre det drev, du installerer, til drevrummet. 5 Monter frontpanelet igen. Se Montering af frontpanelet på side 3. 6 Anvend fremgangsmåden til at montere sidepanelet igen og lukke pc en. Se Sådan åbnes og lukkes G Sådan installeres et drev (med et flytbart drevrum) (udvalgte modeller) 1 Hvis drevet eller drevrummet skal flyttes, når du installerer et drev, skal du se Sådan udtages et drev (med et flytbart drevrum) (udvalgte modeller), på side 6. 2 Hvis du installerer et drev, skal du fjerne pladen til drevrummet. 3 Skyd det nye drev ind i drevrummet, indtil de to skruehuller på hver side sidder korrekt. 4 Fastgør skruen på hver side af drevrummet. E 6 Tilslut kablerne bag på drevene. 7 Anvend fremgangsmåden til at montere sidepanelet igen og lukke pc en. Se Sådan åbnes og lukkes Udtagning af et harddiskdrev Pc ens systemgenoprettelsespartition er indlæst på harddisken. 5 Træk udløsertappen (E) på drevrummet tilbage. Anbring de fire huller øverst på drevrummet, så de sidder ud for de fire kroge (G) nederst på drevbeslaget. Skub drevrummet ind, så krogene går ind i hullerne på drevrummet, og skub derefter drevrummet fremad, indtil det klikker på plads. Pc en indeholder et af følgende typer harddiskdrev: a Et serielt ATA-drev (Advanced Technology Attachment), der bruger et smalt datakabel, eller et parallelt ATA-drev, der bruger et bredt datakabel. Pc ens harddiskdrev kan være placeret i et drevrum. Hvis det er tilfældet, skal du følge det første sæt instruktioner, Sådan udtages et harddiskdrev (med et harddiskdrevrum) på side 9. Hvis harddisken ikke er placeret i et drevrum, skal du følge det andet sæt instruktioner, Sådan udtages et harddiskdrev (uden et harddiskdrevrum) på side Opgraderings- og servicevejledning

13 Sådan udtages et harddiskdrev (med et harddiskdrevrum) (udvalgte modeller) 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Læg pc en forsigtigt ned på siden. 3 Noter placeringen af alle kablerne, der er tilsluttet harddiskdrevet, før du fjerner dem. 4 Fjern strømforsynings- og datakablerne bag på harddiskdrevet. Kabler til et serielt ATA-harddiskdrev: Tryk på holderen (1) (kun udvalgte modeller) midt på hvert stik, og træk stikket (2) ud af drevstikket. Kabler til et parallelt ATA-harddiskdrev: Træk stikkene forsigtigt ud med en lirkende bevægelse. 2 To CPU MASTER SLAVE Afmontering af datakabel til et parallelt ATA-harddiskdrev 5 Skub til udløsertappen på harddiskbeslaget (H), indtil det er låst op. Skub forsigtigt harddiskdrevet i samme retning, og træk den derefter ud af harddiskbeslaget (J). 1 H Afmontering af kabler til et serielt ATA-harddiskdrev J Opgraderings- og servicevejledning 9

14 To CPU Sådan udtages et harddiskdrev (uden et harddiskdrevrum) (udvalgte modeller) 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Afmonter frontpanelet. Se Afmontering af frontpanelet på side 3. 3 Læg pc en forsigtigt ned på siden. 4 Fjern de fire skruer, der fastgør harddiskdrevet, på forsiden af kabinettet. Løft harddiskdrevet ud af kabinettet. 6 Fjern strømforsynings- og datakablerne bag på harddiskdrevet. Kabler til et serielt ATAharddiskdrev: Tryk på holderen (1) (kun udvalgte modeller) midt på hvert stik, og træk stikket (2) ud af drevstikket. Kabler til et parallelt ATAharddiskdrev: Træk stikkene forsigtigt ud med en lirkende bevægelse. 2 1 Afmontering af kabler til et serielt ATA-harddiskdrev MASTER 5 Noter placeringen af alle kablerne, der er tilsluttet harddiskdrevet, før du fjerner dem. Afmontering af datakabel til et parallelt ATA-harddiskdrev 10 Opgraderings- og servicevejledning

15 Udskiftning af et harddiskdrev Pc ens harddiskdrev kan være placeret i et drevrum. Hvis det er tilfældet, skal du følge det første sæt instruktioner, Sådan udskiftes et harddiskdrev (med et harddiskdrevrum) på side 11. Hvis harddisken ikke er placeret i et drevrum, skal du følge det andet sæt instruktioner, Sådan udskiftes et harddiskdrev (uden et harddiskdrevrum) på side 12. Sådan udskiftes et harddiskdrev (med et harddiskdrevrum) To CPU MASTER SLAVE 1 Sørg for, at udløsertappen på harddiskens beslag er i ulåst position, før du isætter det nye harddiskdrev. 2 Tilslut strømforsynings- og datakablerne bag på harddiskdrevet. Tilslutning af datakabel til et parallelt ATA-harddiskdrev 3 Anbring de to skruer øverst og to skruer nederst på det nye harddiskdrev, så de sidder ud for skruesporene øverst og nederst på harddiskens beslag. Skub harddiskdrevet ind, indtil den klikker på plads (K). K Tilslutning af kabler til et serielt ATA-harddiskdrev ADVARSEL! Parallelle ATA-drev: Slut IDE-kabelenden med mærket Master til det primære harddiskdrev. Hvis du har et sekundært harddiskdrev, skal du sørge for, at IDE-kablet med mærket Slave er sluttet til det sekundære harddiskdrev. Hvis IDE-kablet ikke tilsluttes korrekt, vil pc en ikke kunne lokalisere harddiskdrevene, og data kan gå tabt. 4 Skub udløsertappen øverst på harddiskens beslag til låst position (L). 5 Anvend fremgangsmåden til at montere sidepanelet igen og lukke pc en. Se Sådan åbnes og lukkes L Opgraderings- og servicevejledning 11

16 Sådan udskiftes et harddiskdrev (uden et harddiskdrevrum) 1 Tilslut strømforsynings- og datakablerne bag på harddiskdrevet. Parallelle ATA-harddiskdrev: Slut IDE-kabelenden med mærket Master til drevet. 2 Anbring harddiskdrevet i kabinettet. Anbring drevet ud for de fire skruehuller på pc ens forside for at fastgøre harddiskdrevet. Isæt og stram skruerne. Tilslutning af kabler til et serielt ATA-harddiskdrev MASTER 3 Tilslut den anden ende af IDE-kablet til bundkortet. 4 Monter frontpanelet igen. Se Montering af frontpanelet på side 3. 5 Anvend fremgangsmåden til at montere sidepanelet igen og lukke pc en. Se Sådan åbnes og lukkes Installation af en sekundær harddisk To CPU Nogle pc-modeller kan have et tomt drevrum til indsættelse af et sekundært harddiskdrev. Du skal bruge drevet og fire 6/32 x ¼ skruer for at fastgøre drevet til kabinettet. Tilslutning af kabler til et parallelt ATA-harddiskdrev datakabel BEMÆRK: Hvis pc en ikke har et drevrum rundt om harddiskdrevet, og du vil installere et sekundært harddiskdrev, kan du kontakte Customer Replaceable Parts Service, som findes i nogle lande/områder. Se Garanti og supportvejledningen for at få kontaktoplysninger. Hvis pc en ikke indeholder et drevrum rundt om harddiskdrevet, skal du følge følgende instruktioner. 12 Opgraderings- og servicevejledning

17 MASTER 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Afmonter frontpanelet. Se Afmontering af frontpanelet på side 3. 3 Læg pc en forsigtigt ned på siden. 4 Hvis du også tager harddiskdrevet ud, kan du se Udtagning af et harddiskdrev på side 8. ADVARSEL! Parallelle ATA-drev: Slut IDE-kabelenden med mærket Master til det primære harddiskdrev, og slut IDE-kablet med mærket Slave til det sekundære harddiskdrev. Hvis IDE-kablet ikke tilsluttes korrekt, vil pc en ikke kunne lokalisere harddiskdrevene, og data kan gå tabt. BEMÆRK! Du behøver ikke at fjerne harddiskdrevet fra beslaget, når du installerer et sekundært harddiskdrev. 5 Fjern de to skruer på harddiskens beslag (N). O N P Tilslutning af kabler til et serielt ATA-harddiskdrev 6 Skub beslaget væk fra bunden af kabinettet, og træk det derefter op og ud af kabinettet (O). 7 Tilslut strømforsynings- og datakablerne bag på det sekundære harddiskdrev. Parallelle ATA-harddiskdrev: Slut IDE-kabelenden med mærket Slave til drevet. To CPU SLAVE Tilslutning af datakabel til et parallelt ATA-harddiskdrev Opgraderings- og servicevejledning 13

18 8 Anbring det sekundære harddiskdrev i kabinettet, og juster den med skruehullerne (P) på forsiden af kabinettet. Brug fire almindelige 6/32 x ¼ skruer (følger ikke med) for at fastgøre harddisken til pc ens forside. Stram skruerne i drevet fra forsiden af pc-kabinettet. R Q 9 Placer harddiskbeslaget over det nye sekundære harddiskdrev, anbring de fire tapper, så de sidder ud for hullerne på kabinettets forside, og skub derefter beslaget mod bunden af kabinettet, indtil det klikker på plads (Q). 10 Fastgør de to skruer til harddiskens beslag (R). 11 Udskift harddiskdrevet. Se Udskiftning af et harddiskdrev på side Tilslut IDE-kabelenden til bundkortet. Serielle ATA-drev: Slut den ene ende af det smalle datakabel fra det sekundære harddiskdrev til det stik i bundkortet, der er mærket SATA2, og slut det smalle datakabel fra det primære harddiskdrev til det stik i bundkortet, der er mærket SATA1. Parallelle ATA-drev: Slut IDE-kabelenden med mærket To CPU til det stik i bundkortet, der er mærket Primary. 13 Monter frontpanelet igen. Se Montering af frontpanelet på side Anvend fremgangsmåden til at montere sidepanelet igen og lukke pc en. Se Sådan åbnes og lukkes 14 Opgraderings- og servicevejledning

19 MASTER SLAVE Afmontering af en sekundær harddisk 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Afmonter frontpanelet. Se Afmontering af frontpanelet på side 3. 3 Læg pc en forsigtigt ned på siden. 4 Se Afmontering af et harddiskdrev på side 8. BEMÆRK! Du behøver ikke at fjerne harddiskdrevet fra beslaget, når du afinstallerer et sekundært harddiskdrev. 8 Noter placeringen af alle kablerne, der er tilsluttet det sekundære harddiskdrev, før du fjerner dem. 9 Fjern strømforsynings- og datakablerne bag på det sekundære harddiskdrev. Kabler til et serielt ATAharddiskdrev: Tryk på holderen (1) (kun udvalgte modeller) midt på hvert stik, og træk stikket (2) ud af drevstikket. Kabler til et parallelt ATAharddiskdrev: Træk stikkene forsigtigt ud med en lirkende bevægelse. 2 5 Fjern de to skruer på harddiskens beslag (N). O N 1 P Afmontering af kabler til et serielt ATA-harddiskdrev 6 Skub beslaget væk fra bunden af kabinettet (O), og træk det derefter op og ud af kabinettet. 7 Fjern de fire skruer på kabinettets forside (P) for at frigøre det sekundære harddiskdrev herfra. Løft det sekundære harddiskdrev ud af kabinettet. To CPU Afmontering af datakabel til et parallelt ATA-harddiskdrev Opgraderings- og servicevejledning 15

20 Tilføjelse af hukommelse Bundkortet indeholder stik til DDR DIMM-moduler (double data rate dual in-line memory modules). Det nøjagtige antal stik afhænger af, hvilken model du har. 5 Skub de to holdere på stikenderne nedad, indtil hukommelsesmodulet skydes ud af stikket. 6 Hold kun på hukommelsesmodulets kanter, når du løfter det op af stikket. Opbevar det i dets antistatiske emballage. Hvis du vil vide, hvilken type hukommelsesmodel din pc bruger, og have specifikke oplysninger om og specifikationer på hukommelsesmodulet, kan du gå til det websted, der er angivet i Garanti- og supportvejledningen og klikke på linket Support. DDR DIMM ADVARSEL! Brug af et forkert hukommelsesmodul kan beskadige systemet. Afmontering af et hukommelsesmodul 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Læg pc en forsigtigt ned på siden. 3 Find hukommelsesstikkene på bundkortet. FORSIGTIG: Du må ikke røre kontakterne, når du håndterer et hukommelsesmodul, da dette kan beskadige modulet. 4 Skub om nødvendigt kablerne til side, så de ikke ligger i vejen. ADVARSEL! Hukommelsesmodulet må ikke trækkes ud af stikket. Fjern modulet ved hjælp af holderne. Installation af et hukommelsesmodul Opgrader pc ens hukommelse med hukommelse af samme type og hastighed som den hukommelse, der oprindeligt var installeret i pc en. FORSIGTIG: Du må ikke røre kontakterne, når du håndterer et hukommelsesmodul, da dette kan beskadige modulet. 1 Åbn begge ender af hukommelsesstikket. Se Afmontering af et hukommelsesmodul på side 16. Når du udskifter et hukommelsesmodul, skal du anbringe det nye hukommelsesmodul i samme stik som det hukommelsesmodul, du har fjernet. Eller Når du tilføjer et hukommelsesmodul, skal du installere det nye modul i stikket nærmest det eksisterende modul og installere yderligere moduler i de næste ledige stik. 2 Hold kun på det nye hukommelsesmodul i kanterne, når du tager det ud af den antistatiske emballage. (Undgå at røre ved hukommelseschipsene eller guldkontakterne på modulet). 16 Opgraderings- og servicevejledning

21 3 Hukommelsesmodulet kan kun installeres på én måde. Placer hakket på hukommelsesstikket i rillen i modulet. Tryk forsigtigt, men bestemt modulet ned i stikket, indtil holderne i begge ender låses. Fjernelse af et udvidelseskort 4 Genmonter eventuelle kabler, der blev fjernet. 5 Anvend fremgangsmåden til at montere sidepanelet igen og lukke pc en. Se Sådan åbnes og lukkes Udtagning eller isætning af et udvidelseskort Et udvidelseskort er et kort, som f.eks. et PCI- eller et AGP-kort, der passer i pc ens udvidelsesstik. Pc en har flere udvidelsesstik, der kan bruges til at opgradere eller tilføje komponenter. Pc ens komponentkonfigurationer varierer fra model til model. ADVARSEL! Systemet må ikke overbelastes ved at installere udvidelseskort, der bruger unødig meget strøm. Systemet er konstrueret til 2 amp (gennemsnit) ved +5 V for hvert kort i pc en. Det samlede +5 V strømtræk sker i et helt system, hvor alle udvidelseskort er installeret, og må ikke overstige det samlede antal stik ganget med 2 amp. 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Læg pc en forsigtigt ned på siden. 3 Find udvidelsesstikkene på bundkortet i pc en. 4 Hvis du udskifter et kort, skal du notere placeringen af alle udvendige og indvendige kabler, der er forbundet med kortet, inden du fjerner dem. 5 Fjern dækslet til udvidelsesstikket ved at fjerne skruen og derefter fjerne dækslet fra kabinettet. Eller Løsn skruen på det kort, du vil udskifte. Tag fat øverst på kortet, og træk forsigtigt kortet lige ud af udvidelsesstikket. Du skal bruge en Phillips-skruetrækker til at fjerne, udskifte eller tilføje et udvidelseskort. Opgraderings- og servicevejledning 17

22 Installation af et udvidelseskort Udskiftning af batteriet Et lithiumbatteri på bundkortet giver reservestrømforsyning til pc ens tidsangivelsesfunktion. Batteriet har en anslået levetid på syv år. Når batteriet begynder at svækkes, kan dato og tidsangivelse være ukorrekt. Hvis batteriet svigter, skal det udskiftes med et CR2032-lithiumbatteri (3 volt, 220mAH) eller tilsvarende. ADVARSEL! Hvis et batteri ikke placeres korrekt, kan det eksplodere. Batteriet må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type. Bortskaffelse af batterier skal ske i henhold til producentens anvisninger. 1 Anbring kanten af udvidelseskortet ud for stikket på kabinettet, og tryk forsigtigt men med fast hånd kortet lige ned i udvidelsesstikket. Hele stikket skal sidde godt fast i kortstikket. 2 Fastgør skruen, så kortet holdes på plads. 3 Tilslut alle eventuelle udvendige og indvendige kabler, der er forbundet med kortet. 4 Anvend fremgangsmåden til at montere sidepanelet igen og lukke pc en. Se Sådan åbnes og lukkes BEMÆRK! Hvis det nye kort eller den nye enhed ikke fungerer, skal du læse kortproducentens installationsvejledning og tjekke alle tilslutninger, herunder tilslutningerne til kortet, strømforsyningen, tastaturet og skærmen. 1 Anvend fremgangsmåden til at klargøre pc en og fjerne sidepanelet. Se Sådan åbnes og lukkes 2 Læg pc en forsigtigt ned på siden. 3 Fjern om nødvendigt kabler, der sidder i vejen, for at få adgang til batteriet. 4 Fjern om nødvendigt hukommelsesmoduler, der sidder i vejen, for at få adgang til batteriet. Se Tilføjelse af hukommelse på side Tryk holderen væk fra batteriet, og løft batteriet væk fra batterirummet for at frigøre batteriet. 6 Monter det nye CR2032-batteri i batterirummet med den positive (+) side mod holderen. 7 Udskift hukommelsesmoduler eller kabler, du har fjernet. 8 Set kabinettet op. 9 Anvend fremgangsmåden til at montere sidepanelet igen og lukke pc en. Se Sådan åbnes og lukkes 18 Opgraderings- og servicevejledning

23

24

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning

hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning De eneste garantier for Hewlett-Packard-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning De eneste garantier for Hewlett-Packard-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in Opgraderings- og servicevejledning Printed in Afmontering og udskiftning af harddisk Egenskaberne varierer fra model til model. Afmontering og udskiftning af harddisk 20 til 40 minutter Før du begynder

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Inspiron 20 Brugervejledning

Inspiron 20 Brugervejledning Inspiron 20 Brugervejledning Computermodel: Inspiron 20 Model 3048 Forordningsmodel: W09B Forordningstype: W09B001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Inspiron 24 3000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Første udgave (juli 2006)

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, 8777, 8817, 9214 Type 9215, 9216 Vejledning i udskiftning

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

Dell XPS 14 Brugervejledning

Dell XPS 14 Brugervejledning Dell XPS 14 Brugervejledning Computermodel: XPS L421X Regulatorisk model: P30G Regulatorisk type: P30G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: Angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

Hardwarevejledning. HP RP5 Detailsystem

Hardwarevejledning. HP RP5 Detailsystem Hardwarevejledning HP RP5 Detailsystem Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HPprodukter og serviceydelser

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 Første udgave (februar 2005) Denne bog er en oversættelse af Hardware

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Første udgae (april

Læs mere

Byg din egen PC. Starter edition

Byg din egen PC. Starter edition Komponent Processer Processer køler Bundkort RAM moduler Grafik/video kort Harddisk DVD-brænder eller optisk drev Kabinet Strømforsyning Tjekliste Byg din egen PC Starter edition Før du starter denne guide

Læs mere

Hardwarevejledning HP Compaq dx7400-serien - Microtower-modeller

Hardwarevejledning HP Compaq dx7400-serien - Microtower-modeller Hardwarevejledning HP Compaq dx7400-serien - Microtower-modeller Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan blive ændret uden varsel. Microsoft, Windows og Windows

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 393498-081 Oktober 2005 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for IDE-drev 3 Harddisk

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 Første udgave

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type

Læs mere

Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001

Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001 Inspiron 15 5000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398

Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Lenovo 3000 J-serien Første udgave (juli 2006) Delvis Copyright International Business Machines Corporation

Læs mere

Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 SFF-model

Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 SFF-model Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 SFF-model Dokumentets bestillingsnummer: 376293-081 November 2004 Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computermodel.

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Ekstern Dell -mediebås. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com

Ekstern Dell -mediebås. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com Ekstern Dell -mediebås Brugervejledning www.dell.com support.dell.com Notater, varsler og advarsler NOTAT: NOTAT angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt. VARSEL:

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 6010, 6069, 6075, 6081, 6086, 9013, 9019, 9088, 9160, 9164, 9174, 9194, 9304, 9323, 9326 ThinkCentre Vejledning i installation

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 Microtower-model

Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 Microtower-model Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 Microtower-model Dokumentets bestillingsnummer: 376292-081 November 2004 Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computermodel.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og

Læs mere

Bundkort Beskrivelse

Bundkort Beskrivelse Bundkort 2 3 4 8 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 20 2 7 8 9 Bundkortet er computerens midtpunkt, alle de andre hardware komponenter er tilsluttet til bundkortet. Når du skal købe et bundkort er det vigtigt at alle

Læs mere

Hardwarevejledning. HP EliteDesk 700 G1 Small Form Factor

Hardwarevejledning. HP EliteDesk 700 G1 Small Form Factor Hardwarevejledning HP EliteDesk 700 G1 Small Form Factor Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/861072

Din brugermanual HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/861072 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hardwarevejledning. HP ProOne 400 G1 All-in-One

Hardwarevejledning. HP ProOne 400 G1 All-in-One Hardwarevejledning HP ProOne 400 G1 All-in-One Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. Windows Vista er enten et varemærke eller et

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse Dokumentets bestillingsnr.: 383058-082 Oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af hardware Batteri......................................... 3 TouchPad og tastatur.............................

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

HP dockingstation Referencevejledning

HP dockingstation Referencevejledning HP dockingstation Referencevejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hardwarevejledning Microtower-model Compaq Evo-familien

Hardwarevejledning Microtower-model Compaq Evo-familien b Hardwarevejledning Microtower-model Compaq Evo-familien Dokumentets bestillingsnr.: 274620-081 Maj 2002 Dette hæfte indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computerserie. 2002 Compaq

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 6019, 6064, 6066, 6067, 6072, 6073, 6077, 6078, 6087, 6088, 9181, 9196, 9325, 9330 ThinkCentre Vejledning i installation og

Læs mere

Kom i gang Compaq Presario 4000-, 6000- og 8000-familien af pc er

Kom i gang Compaq Presario 4000-, 6000- og 8000-familien af pc er b Kom i gang Compaq Presario 4000-, 6000- og 8000-familien af pc er Dokumentets bestillingsnummer: 274894-082 Maj 2002 Denne vejledning kan hjælpe dig med at lære pc ens funktioner at kende og indeholder

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows er et varemærke under Microsofts selskabsgruppe. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere