Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the"

Transkript

1

2 Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS

3

4

5 dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm Pet nørfcifk* JFørltis 1897

6 6tele Sogtrtjfferi øbenf>atm

7 iv^

8 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

9 Itttn Parnfcam».*.-

10

11 I Oeg er føbt i en lille 33ty paa galfter, fyoor min gaber bar gutbmcegtig paa (StiftamtmanbenS kontor. 2tf min gaberø <Slægt fjar jeg!nn fenbt fyans Sftober, en Ude, fin, ooerorbentlig ntybelig $one. $nn tyabbe 23olig i et af SStyenS $loftre; et gobt jem for be gamle age, fun meb ben ene, at to $oinber belte $cerelfe fammen; og ba ber altib er nogen UooerenSftemmelfe i $arafteren, font bet i!!e fjetbent tit fmaa Ribninger imellem be gamle )amer. garmober Ijabbe bet U^elb tre ange at faa en nty (Stuefælle. )enne eoige liften gjorbe til fibft ben 84aarige $one faa feb af Dpfyolbet i $lofteret, at f)un, ba koleraen fom til 23fyen 1853 breoen tillige af 2lngft for at oære i ben af faa mange forffeliige Snbioiber ooerftylbte øgning tog to lebning til at bebe gorftanberen om illabetfe til at flfytte berfra. illabetfen bleo gioen, et 23ærelfe 1*

12 Bleo (ejet i ibtyett tit fyenbe cg eet ft^ttet berinb bobe fynn agen efter af kolera. )et enefte Offer for tygbommen af Sfofteretø ftore 23efotfning! $un tre og ttyoe Star gammel giftebe min gaber fig meb en batter af en af ibtyens oeffyaoenbe 23orgere, aroermefter autti$, en inboanbret 23of)mer. Sftin Pebere gorætbreé >jem ftaar for min (Srinbring fom noget af bet taroeligfte, jeg fjar fer; 3orbe og ibænfe t)oibffnrebe, ftor bobbelt immet* feng meb mprfftribebe 23omutbégarbiner ( arbiner i 23inbuerne oar en ooerfiobig SnffnS) famt ga= mitiens Stottt)eb: en ftor (Sgetræébragfifte, masfio og ftobfet. Coenpaa benne ftob, Manbt anbre ing, to finefijfe ^orcelænsbnffer meb Stnfigter, ber altib inbgob mig Otøbfet. 3 bet tjete bar bet meb en oi Uoitje og Sfty* y øeb, at jeg betraabte bette )jem, ba min SD2or* mober altib taa i engen inbffrnmben og n^ggelig. <pun bobe i min tibligfte ibarnbom af 23rfyftftyge. Jftorfaber fttytteoe efter fin &one3 )øb fyjem til mine gorætbre. >an ftaar tfyéteoenbe for min ( r= inbring: dn fjoj, fmnf, imponerenbe, gammel 9ftano, ber oeb ^ojtibetige ejtigf)eber møbte frem i fin fort gtojets graf fe, 3Seft cg 23en* flæber meb ftore øl&fpænber oeb knæene, 8ilfe= ftromoer og^fo meb fom baa 23en*

13 flæberne, fctmt ftore Sølofnapper i SBeft og graffe, fertil trefantet Spat og en meget Ijoj (Stof meb en masfio Sølofugle fom ^aanbtag! an ftob i ftor Slnfcelfe for fin )tygtigfjeb i tfcegeoibenffaben, 9ftorfaber. an furerebe faalebes, ba spaniolerne nnber krigen laa paa Øen, flere DrlogSmatrofer for $olbbranb i cenberne, f m fee nben Ijanø jcelp ufejlbarlig otlbe Ijaoe miftet. $uren bar benne: an lob fmaa ^ofer ftylbe meb t>arm $ogøbning, og fyeri maatte faa patienterne ftiffe beres ænber. ^oferne bteo ba faftbunbne om aanblebene. Og naar Snbfyotbet bleb folbt, forntyebes bet. igelebes nøb Ijan megen SHefpeft for ben SBiS* bom, fyan tæfte fig til af,,( typrianu$". Milelangt fra fom golf til fyam for at føge Oplivning om, fyoab ber bar bem fraftjaalet, eller fjente SRaab for ftyge kreaturer. Stor oar berfor (Sorgen og Saonet, ba benne < )ceber$manb bøbe 91 2Iar gammel. 3eg guffer tåbelig bet Snbtrtyf af ru, jeg fif, ba jeg oeb min 3ftoberS )aanb bleb lebet inb til tyans $tfte. )et bar bet førfte ig, jeg faa; og bet fære, gamle Slnfigt forefom mig faa fremmeb og nfenbeligt. SBebftef abers ejligljeb", fom an$ SSærelfer

14 6 enbnn ftebfe mange 2Iar efter fjans >øb bleo falbet, Ijar frittet en ftor SRolle for mig i min 23arnbom og til fenere Mitte omtalt. II 9ftine gorælbres SBolig oar felo efter )atiben$ gorbringer ooerorbentlig taroelig. 9)?en ber tyer* f!ebe i ben ftor Orben og ^roperfyeb, alt oar faa ^ggeligt og net, at bet oirlebe oelgørenbe paa en* l)oer, ber traabte inb i tnen: 3De tre gag 23inbner fftyggebes af fiare, Ijoibe arbiner, ber bannebe tre fxrlige 23ner. goran bet mibterfte 23inbne ftob en $ommobe, oeb tyoer af be to anbre en gorfyøjning meb (Styborb og to <Stole paa. dn ftor, meb blaaternet 3omnlb betrcef, et jorneff ab, et lille affetnr bannet fom et lempet meb 2llabafterføjler, og enbelig tnens ^rpb to ^illefpejte, 5 A Slien fyøje og V2 5llen brebe. )et oar oor og bene 9ttoblement. 2ften alt ffinnebe og ftraalebe af 9?enl)eb og SBlanffyeb! 3eg oar ben næfttyngfte af fefs (^offenbe. Sttober oænnebe 06 tiblig til glib og Drben. gør oi om (Sftermibbagen fif 00 at lege, maatte oi ftrilfe et

15 beftemt 2lnta( Omgange; Sftober fatte forinben et $ontrc(mærfe paa (Strømpen. Dette forfægte oi ofte at fltytte neb, men (jnn (ob fig iffe (et narre. Og flete bet, at f)un opbagebe 33ebrageriet, ba nb naabe oore Dftygfttyffer! Og (joab ber oar enbnn oærre: bet b(eo og ftrengt fcrbnbt at!omme nb at (ege ben >ag, og ooen i $øbet maatte oi ftriffe bet bcbbelte 2lnta( Omgange! oer ørbag, naar oi fom fra Sfote, maatte oi efterfe ttt øj, fom oi om <Sønbagen f!n(be l)aoe paa; fe(o pasfe Sttyf* ferne ti(, (joormeb innebet f!n(be (appes, ri bem paa og ba førft inb^ente 2ftober$ Mening, om bet nu oar, fom bet f!n(be oære. Og iffe fjce(bent (jænbte bet, at oi maatu gøre 2trbejbét om og om igen unber megen raab og SJten fom ooféne toinber fyar oi a((e ffattet 9)coberS Strengljeb og prift fyenbes gornnft, tib(ig at (ære fine 33ørn OrbenSfanS og 2(rbejbfomI)eb. 3eg oar af ^atnren iffe ftifmober(ig be()anb(et, fyørte ofte, at jeg oar fmnf, b(eo beroeb inbbi(bff og fyo(bt meget af at oære pantet, gif jeg et fmuft faroet ibaanb bnnbet om aaret for at faftfjo(be mine (ange, forte, otttre Grøder, fnnbe jeg ofte (ænge meb 23e(bel)ag betragte mit 33i(tebe i (Spejlet. ^Dertil oar jeg et mnntert og (ioligt SBarn meb en (eoenbe Snbbitbninggfraft og en ftor gantafi. 3 ræeme$

16 8 rene, i f ^formationerne, ja felo i en ^naft faa jeg ofte Ijooraf jeg bannebe Ijele (Soenttyr. 3 imeois funbe jeg forbtybe mig i mine egne anfer. 3eg cpteoeoe ba bet otb* unberligfte og bejtigfte; og Meo jeg i falbet tilbage til SBirfeligljefcen af en af oar bet mig umuligt at Deltage i beres eg. Ubemærfet fneg jeg mig ooer i 33ebftefaber$ ejligl)eb" for at bromme oibere. )er funbe ba lemme en ængfel og 33emob ooer mig, fom fun funbe ftilles oeb raab og ang. 9ften naar en faaban $rife oar ooerftaaet, funbe jeg igen tage fat paa Segen fom ben glabefte og meft ooergione af alle. >er bar I)e$ mig, fem fyoé alle 23ørn, ang til SKapferi. (Saalebeø l)aobe jeg engang paa en minbre fyceberlig SDcaabe fyos $øbmanben tiloenbt mig et mægtigt ttyffe $anbis. Sfteb inberligt 23et* befyag fyaobe jeg allerebe fortæret bet ^atoe beraf. )a flog ptubfetig (Samoittigfyeben mig, jeg bortfaftebe meb 2lffty SKeften og looebe mig fefo unber aarer at gøre 53ob for ben tynb, jeg fyaobe begaaet. Og fra ben ag af begtynbte jeg meb ftor (Selofor* nægtetfe at briffe e uben uffer. gor at funne opfpare bette, bab jeg til ben (Snbe SQcober om ÆanbiS til 2ftorgen= og ^ftenteen i tebet for gubber*

17 fuffer. (5n v ]?ofe af et gammelt trømpeffaft Meo ft>et^ og neb i ben oaubrebe baglig mit Offer. %U brig fyar otft en gerrig meb ftcrre grtyb fet paa fin ooffenbe fat, enb jeg paa min ftabig ooffenbe ufferbefyotbning. 3eg famtebe i SØtaaneber og oar enbelig mine ØnfferS 2Jcaal nær, at fe $ofen futb. >a faar min SJcober en )ag i inbe at efterfe og orbne ben fuffe i bet gamle Gtfyatol, fyoori mit øj gemtes. Dg fyun fanbt min fat og betrag* tebe ben fom fin (Sjenbom uben at fige mig et Orb berom. gørft Dagen efter opbagebe jeg, at uf* feret oar borte; min Sorg oar ubeffrioettg, jeg troebe, at nr i fin SBrebe fjaote taget ufferet for at ftraffe mig for ben ibrøbe, jeg fyaobe be= gaaet. 3eg grceb og oar utroftelig ben tyele )ag. DJcin Sttober talte benligt til mig og efter gentagenbe at ^aoe feebt mig fige ftg, fyoab ber bar i 33ejen, fom bet ba enbelig unber mange aarer frem: at $odjerre fyaobe taget mit uffer, forbi jeg engang fyaobe ftjaalet et ftort ttyffe $anbié oore i $øb* manbens 23utif!" Og faa fom bet ba tit tlarfyeb. (2tten jeg beber enfyoer Sftober oogte fig for at faare fit 23arn i bete bebfte og b^befte gotelfer!) min SDcober flog min org Ijen i pøg, to beraf og fortalte enbelig, at bet oar l?enbe, ber fyaobe funbet og taget

18 . 10 (Sufferet. Dtine Zaavzv ftanbfebe plnbfetig. barnet fnnbe oet tf fe refleftere, men beg ferftaa, at fjer»ar noget [agt, fem bnrbe tære f emmet frem paa en anben SJtaabe. Cg jeg tao og oenbte mig i inftinftmæéfig UoUje bort fra fyenbe.. 3eg guffer fra ben tb en anben lille 23egi»en* l)eb, fom jeg»u fortælle: Unbertiben fif *>i 23ørn o» til, i gølge meb oor ^ige, at gaa nb til en aarb tæt noen for 23tyen for at Ijente 9ftcelf. s 4?aa en faaban Ubfhtgt oar jeg faa ufjelbig at falbe i en røft fulb af 23anb og 2)cnbber. 3eg ble» oaab og ffibben fra tyberft til inberft. 2Jcin øfter afførte mig i aft alt mit oj for at oabffe bet i (Btranben, fom oar teet»eb. Smebené frøb jeg lille, fotitternøgne SBæfen fammen paa figens fob tilbæffet meb alt, l)»ab ljun og min (Søfter fnnbe nnbocere af bereg arberobe. gor at trøfte mig banbt be $ranfe af 2ftarfblomfter til mig; og for at faa mig til at tk meb, l)oab ber oar»alferet os, lob be mig flere ange fmage paa" ben bejtige, nfymalfebe SDcælf. )g ba (Soinbet maattt erftattes, blanbebe be 23anb beri i faa rigelig en Sttængbe, at 9ttober oeb oor )jemfomft fanbt, at D^ælfen fra aarben" if fe oar en ^mule bebre enb ben, man føbte i 23tyen, og at bet iffe oar Ulejligfjeben

19 11 t>cerb oftere at gaa berub for at (jente ben. g glab Meb ^Mgen. Oftange Ugnenbe ^$ubg og barnlige spilopper bar jeg deltager i; og naar be bleb opbagebe, gif bet aftib ub ober mine lange trøfler. 3 bem bar ber jo faa bejtigt et reb at rnffe i og bet ffete iffe altib paa ben btibefte SOcaabe. 3)cen (Straf er jo Uge faa nobbenbig for ibarnet fom 9ftab og SRenligljeb. (Sfter enfyber faaban SRebfelfe ttyebe jeg gerne ober i SBebftefaberS ejtigl)eb", for at ingen ffulbe fe be <SfammenS og 23reben3 aarer, jeg ubgob... af mine gorcelbre boebe en ^anbele* gartner Srifcf), ttyff af gobfel; en rigtig 23utber* basfe, fom ofte bar til for o$ iborn. >et ligefrem gottebe 2ftanben at (ægge Sftcerfe tit ben SHefpeft, bi, ligefom fyans egne 23orn, nærebe for l)am. Og bar bi uartige, truebe SDcober o8 meb at Ijente artner grifct) ; og bet fyjaty. 3)cin fyngre rober, enefte )reng btanbt alle o s T$ige* børn, bar et tibt fbageligt og forfæfet 33arn, ber iffe faa fjælbent ffraalebe i bilben fty, naar bi (egebe ube i aarben. STraf bet fig faa, at bor 9tfabo bar i fin aarb, torbnebe fyan løé meb fin btybesbasftemme: SBar bu min, bu )jæfe($ )reng, ffulbe bu rei, fir ang' um afen

20 ! 12 oar iffe formefet tit foban en $oter! s?ftøj!" og faa fpfyttebe fyan. oirfebe fom en rtyfteformnlar drengen 6tet> ftrafs ffiffelig. kg fit Barffe 9)bre t>ifte benne famme artner bog tit iber, at Ijan gemte obfyeb for o8 23ørn. )et oar iffe faa fjælbent, at fyan, naar Ijan Bragte grugt fjjem fra fin abe, meb et ^ar $raftubtrt)f fom: 3 jæfets Unger" efter 3 fmaa ifefnægte, fom faa meb gorflæbet ba," tilfaftebe os forffeftige grngter: men rtgttgnof attib meb en 3#ine, fom om fyan Bagefter min bf t ottbe æbe o$. 9ften faa Bange oar oi bog iffe for Sftanben, at oi iffe fnnbe fpifte fyam naar dejlig* ^eb gaoe$! (5n )ag oar jeg $aa 33eføg fyo$ fyané omtrent jæonalbrenbe lifte atter. 33eb at lege nbe i aarben opbagebe oi, at Løgten fab i øren til otbater* fammeret" et meget morft $Rnm i en Sibelænge, fom fyufebe lotter og 9ftn$ i Sftængbe. erinb Bleo ben grugt fat, fom Dagen efter ffuloe for* fyanbteg paa Xoroet. en anfe at Benytte o3 af ejtigfyeben til at fmage paa be forbubne >erligfjeber maa jeg til min egen SftoS fige nbgif fra feloe artneren$ SØftfta Og ftrafg oar jeg jo libt Betænfelig af grfygt for SBnSfemanben". 2ften Ubfigten til alt oet bejltge,

21 13 oi fim bel;ooebe at [træffe aanben ub for at faa, ooeroanbt r)urtig min foage 9ftobftanb. Cg faa ftob oi ba (ibt efter i dummet omgione af $uroe, ftylbte meb gerffener, $Sb(er, fine ^cerer e. m. a., næppe oibenbe, i fyoitfen uro oi ffulbe gjøre bet førfte reb. Sommer og gorflæber folbte oi; ba o >immel! fyorte oi be oelbefenbte fribt nærme fig kammeret! 2lt flugte fyen i ben morfefte $rog og at fafte o$ neb bag nogle <Sæffe fulbe af kartofler bar et Cg ber taa oi ba, næppe bragenoe 2(anbe, mebené artneren i et ^ar 9ftinutter, fom ftyntes os (SoigI)eber, pu (ebe om berinbe og Ijatofyojt mumlenbe talte meb fig felo. Grnbetig gif fyan men tøffebe >oren i %aa efter fig! 53t fab oel en ime berinbe fom græbenbe lotter i en gælbe. >a fom til aft elb ben ælbfte batter ub i aarben og fyørte gennem præfferne paa )øren oor raab og ^ftynfen. itnber et fatff goregioenbe fif fyun togten af fin gaber og nbfriebe os af $inen bog forft efter for 2Uoor at fyaoe læft o efften og gioet fyoer af o«en eftertrr/ffelig Surfing. Cg i tebet for, fom Meningen oar, at bfioe fyo$ Qttitla fjefe agen, forfojebe jeg mig fftynbfomft tyjem og frøb i <Seng. artneren fefo fif albrig noget at oibe om benne iftorie.

22 14 amme fyæbertige Sftanb gao et fmuft 23eotS paa, at træbfomfyeb, gtib, Ubfyolbenfyeb og par= fommeligfyeb Ian Bringe SSctftanb til $>ufe: oer af fine otte Sønner eftertob fyan 1200 SRBb., og fyoer af be fire >otre fif 600. III aa fom ba iben, at jeg ffutbe i fole. Qettt, at Ijøre mine oftre tale meb 23igtigfyeb om bet, fom be opteoebe ber, og fom jeg ^igebe efter at Btioe betagtig i, Bibrog meget tit at oæffe min 3ntere3fe for at ben 23i$bom og SftorffaB, en fole maatte rumme. et oar af to gamte Somfmer, at oi øftre tillige meb en fyalo neg anbre pigebørn, fil be forfte ^Begreber om cerbom Banfet inb i oore fmaa ooeber. en ene af Særerinberne be oar oftre taa Beftanbig i engen. Onbe SEwtger fagbe, at f)un l)otbt engen af utfyffetig ^certig^eb tit ægen, en fyatogammet ^3eBerfoenb, fom tyun paa ten 3)?aabe funbe faa at fe omtrent bagtig. -Jpenbeø folegerning oar at tære o8 at ftriffe, f)æfte og fomme. nart Bteo jeg f)enbe8 fom ^ete folens 9)nbting maatte i Stimen fiboe paa et rappe=

23 15 trin, ter fra Sfoleftuen førte op til IjenbeS Sooe= bæretfe, for at fyun funbe glæbe fig ober min gær* bigfyeb i at labe Striffepinbene gaa. SDten bette toungne Dpljotb i Stygebærelfet, tybor jeg uaflabeltg b(et) iagttaget af fyenbes ftirrenbe 231if, gjorbe mig nerbøs og ultyffetig. 3eg tabte fyett tyften til ben faa attraaebe Sfolegang, græb Ijber )ag og tiggebe Sftober om at maatte blibe hjemme, (gnbetig bteo jeg beb fyenbeg 3nbblanben i Sagen fritagen for Opfyotbet IjoS ben Styge og fnart oenbte Styften tit at fomme i ^f ole atter titbage. SØceget beflitte jeg iffe, og enbnn minbre (ærte jeg. 9ften til at gøre Sfarnéftreger oar jeg btygtig! jomfruerne fyabte en fyæslig, gammel, feb SDcoppe, ber bar ftærft plaget af nogle fmaa, liolige Sprin* gere. $)t$fe ^3lageaanber maatte bi 23ørn ffifteé til at ffille ben af meb. følgelig fyabebe oi )tyret og bar ofte onbe imob bet, naar bi funbe font min ur til at frifere unben. gorftynet meb et Sttyffe Segtgarn tog jeg nof faa benlig fat paa SBjutte". 9)cen i tebet for at forbrioe 21anberne, banbt jeg i al emmelig^eb eglgarnet faft Ijelt oppe oeb SRoben af bens bu* ffebe ate. gor at afbcerge al 9tti3tanfe legebe jeg meb >tyret, ftappebe og færtegnebe bet. Og ba bet ele bar i Drben, flap jeg Styren tøs.

24 16 3^u fulgte ber et fuefpit, fom forffaffebe mig en ret inbertig grtyb: om en befat for 23eftiet runbt i tuen, brejebe fig fem en op ep ab Srappen og Ijen til ben ftygeg eng og Bort igen inb unber tote og 23orbe. 2lf gorfærbetfe ooer fin gnblings Slbfcerb ^aobe Jomfruen fnart glemt, fyoor ftyg fyun oar. ele folen fom i Cprør. G?n enfelt fyaobe 2)?ebtibenfyeb meb SBjutte; men be flefte unbte ben be merter, be troebe ben (eb. pørg$maal regnebe neb ooer mig, om tyoab jeg bog fjaobe gjort oeb mnben? 3a, jeg l)aobe bare fcemmet ben...!" Sften be gamle >amer, fyoie enefte 33arn ben oar, bar gortoiolelfen nær. )e talte om at fyente ægen, og fyaobe i bereé ufigelige 5lngeft gerne ofret beres to for at frelfe beres gnbling. )a goroirringen oar paa ftt fyojefte, liftebe jeg ganffe ftille l)jem, ibit ben anfe flog neb i mig, at jeg bog oiftnof f)aobe breoet pøgen for oibt. 3 pcenbing gif jeg ben fjele ag; og ganffe rigtig, om aftenen fom ba ogfaa ben raffe 3omfru, efter at Ijaoe opbaget runben til >tyret$ SKafen, l)jem til mine gorælbre for at anflage mig. 9ftin gaber lo, men min idzober bleo frygtelig opbragt og an* faa mig ligefrem for en fortabt jcet. Og i famme 9ht oilbe f)un l)aoe tilbelt mig min traf, l?oig

25 17 iffe ben ffiffelige, gamle ^ige, boem jeg faa fjaarbt fyaobe forurettet, oar gaaet i gorbøn for mig. enne ufortjente Doerboerenfyeb tar nof tit at faa mit Møbe 23arnefinb til at ftrømme ooer. 3eg fa* ftebe mig om fyenbes atø og looebe, at jeg nof [fulbe oære artig i gremtiben. 9ftærfoærbig nof miftebe jeg oeb benne faabe Streg iffe be to gorfcerligfyeb, toærtimob, jeg funbe fra nu af næften gøre og labe, fom jeg toilbe, uben at faa Sfænb. 3eg antager, at bet oar mit fønne, fifle 2(nfigt, ber fcirfece beftiffenbe og jeg forftob at 6ruge min QJZagt! unben berimob oebbteo at fjaoe en faaban 3fræf for mig, at ben flfygtebe op unber )Oab= fomfyelft, bare ben faa mig... 3a, en lide, breoen ffiab bar jeg otft bengang tjæret! kæften maa jeg flamme mig oeb at fortælle efterfølgenbe ^piftorie: ige ooerfor folen boebe en gamitte, fyuis titte batter, fom jeg en enfelt ang fom fammen meb, netop fyotbt gøbfefsbag. 3 grifoarteret ftob jeg bag SfoIeftuenS Sftube og faa be pfyntebe ibørn gaa ffinnebe faa oaffert, og 3om* fruerne oar faa gnaone. s $lubfe(ig flog ben anfe neb i mig, at jeg funbe jo ogfaa fomme meb tit etffab! Cg jeg (øb inb til ben ftyge og ftmrgte, SBebjtemoberé StaiutfErtyt o

26 18 om jeg macttte f)aoe fri, ba jeg oar inciteret ooer til SBitta 23rcnbum til gobfetsbag. 3eg fif ZiU labelfen; cg af teb gif bet tyjem til Sftober, fom jeg banbt ben famme Ufanbfyeb paa SGrrmet. 3 en gart bleo jeg pantet; og et ^jeblif efter l)aobe jeg ben )riftigfyeb at fremftille mig for gobfetsbags* barnet fom ratulant. mn og Ijete gloffen mob* tog mig meb læbe. )og bragte bet mig næften nb af gatning, ba en af ^maapigerne fagbe: $itta figer, at bn tffe er bebt!" Sften bette lille ip gleb Ijnrtigt af mig; og nben at labe mig afficere af, at jeg jo fon oar ntyttegæft, nøb jeg læben af en gribag og af at ocere meb i bet mnntre Seljfab. Cg ba jeg fom Ijjem mæt og træt, gif jeg glab og foo be 21t jeg i biéfe 21ar bleo en Ijoomobig og oigtig lihe ingeft, tor jeg iffe ffjule ; men bet oar be oofsnes Uforftanb, fom bærer ^ftytben berfor. dn 3egioenl)eb, ber mægtigt bibrog til at fætte mig giner i >ooebet, minbes jeg tåbeligt. 3eg bleo en )ag af oor )u læge taget meb nb paa en erre= gaarb, Ijoor ber netop oar ftort røbbagéfelffab, (Sfter abet l)aobe fpift, bleo jeg loftet op paa Sorbet og maatte fpabfere mellem glaffer og las fra ben ene SBorbenbe til ben anben, mebené

27 19 jeg nnberoejs Mes ftanbfet faa af en )ame, faa af en erre for at Mioe ftysfet og færtegnet. 3eg b(eo betragtet font et legetøj, en ftnnf )nffe; men ingen tænfte paa, fyoor megen Sfabe a( benne Smiger og StabS funbe gøre barnet. 9Dteb Stoltfyeb og Setoføletfe fortalte jeg mine Søftre og mine fmaa $$eninber om bette (og flere (ignenbe) eføg paa )erregaarben. 2)kn i ^tebet for at oæffe enn* bring, fom jeg fyaobe fyaabet, bleo jeg nblet og falbet ben fornemme", ben fint". &aa tao jeg for gremtiben. men følte bog meb ibarnets 3n* ftinft, at jeg bteo foretrnffen, forbi jeg oar fmuf* fere enb be anbre. 2Jcen af bette fpirebe )oomob frem og SDciSnnbelfe! Dm oofsne 3ftennejfer bog attib oilbe fynffe at (abe SBørn ocere ørn oer (Sommerferie tilbragte jeg en ib nbe paa anbet J)oS min SDcoberS Søfter, JjoiS SDcanb oar obsforoalter paa et ftørre ob8. )er oar et $ar jæonalbrenbe gættere og en $nfine; og afle oar oi i Uge l)øj rab nbruftebe meb Soner rit at finbe paa gate (Streger, faa bet gi! nnbertiben luftigt nof tit bernbe. SaalebeS fanbt ben ætbfte gætter en )ag paa, at oi ffntbe fejte nb for at opbage SImerifa. >g oi gif øjebtiffetig alle om 23orb i et langt, fmatt rng, tjoori ber affurat oar ^ptabs tit fire. gorreft 2*

28 20 ftob rengene mer tange etager i >æabente, og bageft ftob &i to Smaapiger mer gurageringeu, mcrrebrøb og grugter. Og faafebeø ftøbte ot mobige fra anb ur paa bet umaabetige a», en temmelig ftor 2tnberam, ber laa bag aoen. 3ffc fommen ret tangt fra 33rerben gor jeg en uforfigtig 23ecægetfe, ftoet bipper og barbue gaar jeg ub ofcer Rælingen, >etrigoi3 fom Cnfeté arl, fem oar i i)iært?eren, fyurtig til paa kammeraternes Sfrig og fif mig fyatet op, metrene jeg rtyftebe af 3frcef og utbe. gor at unrgaa ten ftrenge ante3 23rete btec jeg puttet i karlens 3eng, inbtil mit Zø\ bteb tørt, og jeg»ar- fommen mig efter gorffræffetfen. gørft tænge efter, ba iftorien b(eo befenbt, fif atte deltagerne i Sfgperitionen reres terre Sfænb. 9)ten bette affyotrt o$ iffe fra at gentage gorfoget ben forfte ang, Di oar ene fyjemme. Cg og ofte fenere naaere oi ttyffetig ben fjerne 23erben6ret. f)oor be fyertige ræer og pragt* futre ibtomfter tjenrtyffebe øg, merens»i meb [titte tyfen tjørte ^fangernes oisten tube mettern Puffene og faa 3nrianerneé por i bet btobe )i?nr oeb øen8 23reb. 9caar bi faa t)at)be fpift øor mer bragte ^røoiant, tog øi gerne fyjem tit Surøpa oøer anr gennem aøen...

29 ! 21 ige rebbet fra at brufne oar jeg fort ib efter nær»eb at blioe tøængr. er fanbtes i aoen berube nogle gamle, meget bøje frugttræer. 3metlem to faabanne oar anbragt en tynge. n ag, oi fegebe i aoen, fom, fom faa ofte før, goroalteren fra gorpagtergaarben tnb tit oø ooer ærbet. Strafs ftoffebes oi om oor SScn og traf tyam ^en tir tyngen. uren fom forft ril mig; ftabig titraabte jeg fjant: tyng højere! tyng tyøjere!" an forbobtebe fine 2lnftrengelfer, og jeg jubfebe. ojt oppe ooer bræerne«troner foæoebe jeg! $>a t)ænbte bet forfærbetige: x"s ben ftærfe gart, tyoori tyngen oar, flagrebe mit aar ub, og mine tange trøfler fnoebe fig om en ren. 3eg maatte flippe aget i Rebene; og ber tyængte jeg fom en anben 2lbfafon mellem immer cg 3orb. goroalteren og børnene bleo maalløfe af Sfræf, og t)an fif lige flnppet dlthtt for at gribe mig t fine Slrme. 2lf Slngeft og merte be= foimebe jeg, men fom bog et Ejeblif efter til mig feto igen, og lob mig trøfte oeb løftet om 2tta$fer af tfegetøj, fom min $en oilbe føbe til mig til 3uf en ringe grftatning for alt bet $>aar, jeg tyaofce miftet. )og, gate atte faar finbe fig i at faa reoet ^finb

30 22 IV 2)tin SBambom fjengteb Ityffetig og ubeftymret, inbtit jeg oar ti 2lar. >a inbtraf ben for o atfe faa forgetige 3egioenfyeb, at min gaber, fun toog* f^rretr;t>e 2lar gammel, bteo ramt af VLpepteUi i faa Ijøj en rab, at iffe 6tot ^anø SegemSfraft bteo brnbt, men at ogfaa l)an$ bteo fnlbftænbig flooebe. ger Sftober begfyntte ber nn en ftreng $amp for at leøe og for at opbrage fine 23orn. ($un ben ætbfte af mine øftre oar lonfirmeret). gor at fe fig bertit beftemte fyun, efter am= raab meb en af gaberé fenner, at tage ^enfionærer i mfet; og fertil afgao jo 23ebftefaberS ej(igl?eb" ben fornøbne $(abs. Dg et fjalot 3lar efter bteo ibotigen ber fra nn af fif ^aonet ote( ibernarb" efter ben cetbfte af ^enfionæreme for fenere ^en i iben at ænbre bette Sftaon tit ote( ørnar" taget t 23rng af fef nnge 2ftenneffer, fom ffutbe frefoentere atinffo(en. Og ba benne famme!o(e (aa Uge ooerfor mine gor= ætbres us, fyaobe 2ftober atbrig 93anffeUgfyeb oeo at faa )oteflet" ftylbt! 9)tærfetigt nof bfeo næften famtibig ben tibligere npaaagtebe 23aggabe, ber løb forbi )otettets SSinbner, en tynbet 2lftenpromenabe,

31 23 nabntig for ben foinbelige et af 23tyenS Ung* bom Og Siben gi!, ag fom paa ag, og ti tyngfte 33ørn glemte fnart ben <Sorg, ber rngebe ooer hjemmet. 3eg faa meget (ettere, fom jeg fra nn af fom enbnu mere uo btanbt fremmebe enb tib* Ugere. tag i tag gif bet meb 33ørnefet laber og Salter. 3eg guffer, at jeg omfring ben ib oar tit ftyo atter en finter. 3eg oar en meget føgt 23albame, og naturtigois baobe SBorn bengang fom nu beres 3n!tinattoner. StiftamtmanbenS totoaarige eon, fyommty, oar min erltærebe og faooriferebe ilbeber. )aobe Jjan feto 23at, aah* nebe fyan bet attib meb mig, traf i fammen tit 3at Ijoé anbre gamitier, bleo ber fom ofteft leoeret fmaa ibataifler mellem J)am og kammeraterne,.naar btéfe forbriftebe fig tit at bfybe mig op tit an«. 3a, fyommty oar oeb atte i^ejtigfyeber min trofafte o% fftnftyge Gibber! (Seféogftyrrettyoe 2Iar efter at oi tjabbe (eget benne barntig*erotiffe Seg fammen, traf jeg Stjommty igen fom $ommanbør i ^etaten om 33orb paa tjois t)ef l)an oar. c anbre ibarnboms* oenner fyar jeg for (ængft tabt e unge Sttenneffer, fom boebe t?os mine gor* cetbre, ftuttebe fig nær tit familien. 2lt flere

32 24 unge, ooféne pigebørn ofte Beføgte min fter, bibrog»el fit bertit cg naar faa eftierne cm Grftermibbagen bar oeerftaaet, famlebes tibt efter tibt fyete Ungbommen ube i ben temmelig Cg ta gtf bet ofte tyftigt ncf tit! ( n eder anben af be nnge ^errer fnnbe ba i ocer* ftrømmenbe io8mob gere min Sftober bet (ibt fer broget. Som naar Ijan ff ilte IjenbeS Senge* lab ab, fer at man fnnbe benytte Stængerne fom brabelige Sanfer, fyoitfet ba iffe faa fjælbent fyatobe tit gefge, at ber gtf nl" i et ^ar af be moc aarbøptabfen cenbenbe 9?nber. 23teo ber leget Sfjnt, opfegteg be ntrotigfte Sfjutefteber. Dg ttbe»ar Sttober faren, naar et af be nnge SDfenneffer foroilbebe" ftg inb i Spifef ammeret; rfyt ba gif bet ganffe artigt nb ooer ^enbeø oebeoarebe $ bfer, Soeffer cg tager. 3a faagar en trnffe meb Sfyttetøj Meo en >ag raft nb af 33inbnet tit bet centenbe Selffab!!3Jten for benne (Sfgport fif Sftober bog fat en ^inb ceb at (abe anbringe en forfoartig 2aa$ for e(iigbommen. >et fterfte Siofttyffe" af afle kammeraterne, -Janfen car f)an3 9?acn, oar nnber en faaban egen Sfjnt femmen op paa loftet cg fyaobe gemt fig i en ftor enbe. an bteo fnnben cg Ijalet frem. 9)cen fyoem ffitcrer I)an$ gortrfybetfe og Setffabets

33 25 tfatter, ta fyan prcefenterebe fig taabren fra 3 fe til gob. >et oar i SDceberé gjertønbe, f?an fyaebe fibbet t>ert 2lar fif fci tilfenbt fom aee fra en nær= liggenbe erregaarb te gaene' øgebrænbe. 3>n ag bette blett ført inb i r?ar fer oq 23 ørn en geftbag. Merebe bet, at ben [tore $crt nb tit 23aggaben bfeo aabnet paa eib ab, earé* (ebe noget ufæbeanligt. Cg jeg fyuffer, ineb fyeitfen Utaalmobigfyeb oi ftggebe efter ang, fer at tære ben førfie,- ber funbe melbe, at nu fom Sognene fire^fem (gttyffer i 9?æffe. et bar for o et fpænbenbe Øjebtif, naar be tre førfie meb et ftort (Sting førte inb ab forten, mebens be anbre bfeb fjelbenbe nbenfor i (Stræbet, inbtit ber bfee ^(abé tit bem. Tg alt fom 23unfen af be mægtige gatmefttyffer ooffebe ube i aarben, jublebe ot»eb STanfen om, at nu fom fnart bet ftore øjeblif, bet bebfte eeb bet fyete, fyoor alle Sit ff ene obfets ibønber ffulbe inbtage ben fine SDtibbag meb itbel)ør af Øl og 23rcenbeoin i gaberé og SttoberS Seoeoærelfe. (Snbetig bar alle degnene tomme, mebené 23æ= fterne" ftob begraoet i be ftytbte 93iulepofer tit op o»er Øjnene. Cg førft ba funbe Puffene meb rolig <5amt>ittigfyeb bænfe fig omfring iberbet. øje*

34 26 bliffelig tog bi $dnn $tab$ font ilffuere inben for øren for meb uforbulgt Snteregfe at iagttage bisfe libt uflebne Gaturer«9ftaabe at foife paa. $nio og affel f^nte^ for bent at oære ufenbt og ganjle oberflobigt 33cerftøj ; og $øb og 2kob og kartofler g(eb meb ftørfte Setfyeb neb oeb $\aiip af fingrene alene. ete Siften, ber minbft oarebe en Stime, foregt! nnber ben ftørfte )øjtibeligfyeb og ben btybefte ao8l)eb. )e enefte )rb, ber fyortes, bar æfterneé fmaffenbe Zat til ^3igen, naar fjun opforbrebe bem til at tage for fig af letterne; fraben en ooer kanten, l)oer ang ber tangebeg nb til røbfabet, oar fom et ftihe Slffompagnement til alle be ubeftemmeltge tybe, be gobe golf frembragte oeb at fpife. Og engang imellem lob ber et bæmpet faal", naar be ftylbte SBrænbeoinSglaS ftøbtes fammen, forinben be tomten, gatbt bet inb meb 9?egn paa en faaban ag, fornemmer jeg enbnn ben ttyffe, foælenbe 2ltmo* ffcere, ber opffylbte SSærelfet oeb gorbampningen fra 23ønberne oaabe øj og Ofen af beres ilbeftinfenbe STobaf. 35i lob ba af og til nb i aarbbøren for at l)ente en Sftunbfuib friff Suft. 93cen oi funte iffe, fyoor ubehageligt enb Dpfyotbet i Stuen bar o, ret længe mobftaa giften til at oenbe titbage, for paa nært <polb at oberoære ilbet til bet fibfte.

35 ar faa enbelig Verbet fyæoet og kaffen meo oebebrøbet rtybt, og onberne fyaobe truffet fmaa og ftore i jamberne tir af for 9)tab, fif be 3tb paa ftejfepiben og frøb i finbpelfen. Og fib= benbe paa Slgebroettet fnurrebc be rafl nb af aarben, mebens Slnfigterne ftraatebe af ilfreb$= Ijeb ooer al ben gobe gøbe, be fjaobe faaet, og ar ber oar gjort af bem. Og faa oar geften forbi.. 21t ftitle bet ooer l?e(e aarben fprebte 23rænce fammen i (Stabler oar et Slrbejbe, fom oore $en* fionærer, tfetytene", oar meget torige efter at ubføre. 3a, en af bem, ben ooennceonte Sanfen, $am i gjertønben, et belffafct, fraftigt og fmuft Stfenneffe, bab enbogfaa DJcober, om tyan, for at faa 2ttotion, maatte faoe og fjugge bet. Sftober tillob bet, men lagbe fmilenbe til: Det blioer De faamcenb fnart feb af, lille 3anfen!" 9ften faa en liften, ba fyan tillige meb be anbre Difciple oar oore i fom ber nogle unge Damer i 33efog, og beriblanbt en, fom oi oibfte, at 3anfen ftærft foærmebe for. Det fom ba paa ate, at fyan otli>e agere rænbe^ugger, Ijoilht Damerne imiblerttb leenbe betoiolebe. Og bette beoirfebe maaffe netop, at bet bleo til Slloor. an oar faa iorig paa at faa begtynbt, at Ijan bab

36 . 28 SDamerne gioe DJ^øbe ben næfte >ag tit et beftemt 8 (øf fejlet. Cg ber ftøb ba ben [muffe, attetiffe ^fiffeffe i (Sfjorteærmer»eb uggebfoffen ube i aarben og foang ben ftore øffe meb en faaban raft, at gaoneftfcfferne 6tet> tit ^inbebrænbe nnber fyané mg. Pceb gtobenbe fttnber cg ftraalenbe Øjne faftebe fyan fyooerenbe (Sibebtiffe til be bag 53in* buerne ftaaenbe unge Warner. 2)2 en font t)an bebft nøb fin triumf, ffete noget forfærbeligt: 3bet l)an bøjer fig fcrooer for at (ægge fyele fin $raft i et oælbigt Stag, reoner, meb 'Permiøfion! fjans enflæber neb ooer IjanS ftylbige 23ag. 3lf 9?æbfel tabte an Effen og meftenbelé meb ben $onte* nancen. )an greb fig tii bet og ffottebe btobrøb tit 23inbuerne, bag Ijoilfe Ijun fab. 9ften ba Ijan ber faa be teenbe 2lnfigter, tog I) an bet fornuftige ^3artt felo at le meb. Og fmilenbe og niffenbe ffreb fyan baglænd af 8teb fom trebfen og forfoanbt fftynbfomft otter i otet ornar. 9Jten ttttt lille Ufyelb beoirfebe bog, at l)an lob 33rænbe oære ibrænbe og floo, men ftittienbe fanbt fig i kammeraternes tiflerier.. )e af oore >ifripteg kammerater, ber fom for at befoge bem, fyaobe af 9)?ober erljofbt Siltabelfe til at gaa igennem oor ejtigf)eb for at flippe for

37 : 29 ben ftore Cmoej, ber oar at gaa em at $aggaar* ten. Dog benne Snbrømmelfe bentyttete be fig tun af, naar be fyaobe færbeleg aftoærl, eder fejret oar meget flet. (5n faaban Siften i en øfenbe 9?egn banlebe bet paa )#ren, og inb traabte ben fer fine lange en faa ). (fenere ipræft i $øbenf?aon) og bab om at maatte gaa igennem Stuen og ooer i hotellet. Siben gleb l)en imob Sengetib, og ter lem ingen %>. tilbage. DJcober antog ba, at ben unge DJcanb, trobseube Uoejret, oar gaaet Ijjem ben anben 2$ej. DJcen Dagen efter fom Sanbfyebeu fer 8t^fet Stubenten, ber fltynbfomt oar fttyrtet ooer ben merle ($aarb, tror fig oeb 3nbgang3børen, ger et rafl Spring og ftaar til mibt paa ioet i et ftort ar fulbt af SRegnoanb, fom i oterftrommenbe Stængte flæber nb af agrenben. Difciplene, ber fyørte plaffet og 3)canben3 fyøje, fortoiotebe Ubraab: 2la, mine grønne oergarns buffer!" iler ub i (Sntréen, og finber til beres ufigelige Sftorflab $am* meraten enbnu ftaaenbe Ijænteroribenbe i bet oaabe element. De fil Ijam fyalet inben Døre, truffet be oaabe ibenftæber af fyam og iført Ijam et ^ar anbre, ber, flønt be tilførte ben længfte af ^en= fionærerne, lun naaebe fyam til mibt paa hæggen. SaalebeS ubftafferet og meb fine egne flammelig

38 30 tifrebte Unævnelige unber Slrmen oar faa ten ujjel* bige Suftfpringer fenere liftet ijjem unbgaaenbe oor tattermilbe (Stue. 9Ken i 2(ar berefter fyilfte»i fiemine pigebørn attib etfyoert lille Uljelb eher enl)oer ubehagelig Sftebbelelfe mebubraabet: n $la, mine grønne &ergarn8 htffer!" 3eg oil nu næcne negle af be mere originale DJcenneffer, fom paa ben Xit teoebe i Dor ibty. Sige eoerfor l'atinffelen boebe en 23ager oeb Dcatn?cifle. 2(t l)an fyaobe Søgning til fit ibrøb, er mig nu tfjimere uappetitlig og foinff en DJcanb at fe til fan iffe tænfes. 9ften iffe befto minbre l)aobe fyan, naonlig til (Sleoerne paa toten, en rioenbe 2lffætning af ^Boller og ibaéfer. og ba l)an efter tereg Mening gjorte krøbet for fmaat, J)æonebe be fig iffe blot reb at falbe l)am 9tifle Surrib", men faftebe ogfaa fra 2Hnbuerne i Sfolebtygningen inb i I^anS ibutif aoleften, raabne $ bler og Hræmmer* l)ufe meb Sanb. 3eg fer enbnu faa tåbeligt ben lange, magre $canb meb ben fribfe, af ril I)øj= røbe s Jtæfe fnurre runot uben for fit u3 iført en blaaftribet i^lanbf! Utbtrøje og l)ej, fpibs "Jtatfyue

39 31 meb røb nff, mebens fjan unber og fætbflorb truenbe foang fin <Stof op imcb trnstjooeberne, ber til engcelb foarebe I)am meb ^apirsfugter, nrraraab og Satter. 3 Pegeten!om ba tjans bebre alobet fjant tit Unbfætning og føgte meb fyøje 39røt og >oin at faa nmultnan= terne tit at træffe fig tilbage bog bet ptejebe fjætbent at oirfe. SBemetbte 3Jiabam RtHe oar et oærbigt ibe* fttyffe til fin 3ftanb. Sttere foarenbe til begrebet ef$ er bet umnligt at foreftifle fig nogen: (ilte, inbffmmpen, meb graat ftrittenbe >aar, tang, frum 9?cefe, ber bøjebe fig btybt neb mob agen, frembøb fyun fom nof fnnbe faa os 39ørn tit at flugte naar oi en enfelt ang møbte fyenbe paa aben. <Saa bteo t?nn ftyg. fét r)a(t)t 2(ar$ ib fjotbt fynn Sengen, og førft faa )age før f)enbes )øb bteo )oftoren r)entet. an fagbe fenere tit 9Jcober: )a jeg traabte inb beroore, føtte jeg bet, fom om jeg ffntbe befoime. ^)3aa nloet (aa ber tommettyft 93inbnerne oar titfpigrebe, iffe en 9ftnnbfntb frif! nft fnnbe ber trænge inb tit ben ftyge; l)nn er ligefrem bteoen foatt af (stanf!" (Sfter 9)tabamen$ 53egraoe(fe bteo ber af ufets (Sjer foretaget en grnnbig UbrenSning. Cg man

40 32 fanbt fra mellem hæggen og Ægteparrets Seng to røre $atte... gra bette malprepre $ar oeuber jeg mig til en langt mere tiltalenbe ^3erfontigfyeb. ans ^aen Oar gtcranber; ^an oar oprinbelig 231iffenflagerfoenb cg oel bengang l)enoeb trense 21ar. Utpffelig ærtigl;eb til en af 23fyené finere unge )amer fjaobe ganfle foroirret fyans fjerne. OJcen gobmobig cg uffacelig fem fyan ear, bleo rer ingen 23aanb lagt paa fyanz grir)eb. )a l)an tillige»ar ooerorbentlig tjenftoitlig, bleo l)an af fyele ibtyen Se* nattet til at beforge Ærinber ja, fyan løb meb læee fer ctte Sfilling en teatre DJcif nb i anbet et v>:.i.^ange cm agen, naar nogen onffebe et ibreo eller en v $affe beførget rerne. 3aabe Sommer og finter faa man fyam meb bart Jpooeb og meb!un faa meget Xøj paa, fem 23elanftæncigfyeben fræoebe, ile af Steb tangs aberne, altib i rao, albrig i Sfribt, cg paa bare jobber eller paa )ofefoffer og meb Sfcene i ^paanben. Soebbrtyp* oenbe oenbte l)an tilbage fra fine ure og oar ba ftraalenbe glab, naar ban fornben fin Dtteffifling fif et Stpffe 23røb at fpife og et ^3ar Æbler eller en &age i 33enner fem Ijan oar meb be flefte ibøru, oilbe fyan altic ftiffe cs en Sfilling i )aanben,

41 33 naar fyan møbte o$. et»ar o$ imibtertib ftrengt forbnbt at tage berimob. >og, noget ffulbe fyan iføtge fit gobe fjerte gioe bort, og faa bleo bet ba et ^ar emaaften, af fyoufe fyan aftib fjaobe dommerne futbe. Original»ar fyan i alte SJftaaber; Jjan lagbe f. (5f3. atbrig pengene i fin lifte ærreb$*»ofe, førenb fyan meb en forbaofenbe gcerbigfyeb f)a»be faftet bem et ^ar ange ooer fit o»eb fra ben ene >aanb til ben anbett. i! fyan (angs aben og faa et oplnff'et $3inbue, for (;an berfyen fom et tyn for at ftifte afte drogene ooab. ( j r)etler taaitt (jan at fe aabenftaaenbe )øre eder '13orte, nben at tjan ftrafg maatte luffe bem. an bleø oeb fin ptubfetige )øb faonet af ben ganfle 23ty, og mange»are be ranfe, ber prt>rebe tyans fattige tifte... Og faa oar ber oort (ide 2(oigbub! 3eg faar aarer i øjnene, naar jeg tættfer )>aa fyam. Og bog er ber ogfaa et Smit bag bisfe aarer! an fyeb gacf og Oar en i egne Xanfer meget bettybetig DJcanb. g)berft oigtig og meb et 33uf til Siben afteoerebe (;an firtig ftcebt efter fattig Sejtigljeb fy»er borgen fit 33(ab. a» man fig i ^3a$fiar meb (jam, fif man nb beraf, at f;an oar meget Ityffettg meb fin Slnna og fine fef$ 23ørn. >an$ gortæften om alt i hjemmet (øb faa»tyntelig 23ebftemobev3 -jdiamrifript 3

42 34 cg jirttø, at man fif Snbtrtyf af, at be fyaobe bet ganffe gobt i ^efuniær )enfeenbe. Cg bet oar ogfaa bet, l)an tilfigtebe. 3ngen irtaatte figge Ijam i fortene. Sftett et iborn gjorbe bet beg alligeoet! et SRt/gte gi! i ibtyen, at gamitien gad: foo i tomme (Sufferfuftager. SDette biet) J^an ofte britlet meb af abebrengene, og intet fnnbe fætte ben lille Wlant i ftorre SRaferi. 2ften ftolt fom fyan oar, nøjebes l)an meb at tufafte ^lageaanberne et fnu* fenbe 23lif, ^oorefter fyan ffreb majeftætif! oibere. $i pigebørn l)aobe faa ofte I)ørt fciefe ^Drillerier gentagne, at oi til fibft tf fe længere fnnbe fttyre bor ^^gerrig^eb. Og en 2Iftenftunb beflnttebe oi ba fammen meb nogle af bore egefammerater, at oi ffntbe fe at faa SRebe paa (sagen! Cg bor Q*Upt* bition ttyffebeg. 3 bet u3le, etenbige gattigljué Boebe gamitien i $ætberen. ennem et ipnl i 2)?uren r)eft nebe oeb forben fioebe ben mule uft og $ty$ inb, fom om )agen forfriffebe og ootr/fte bet mørfe, fugtige 9?um. tyaa 9)laoen maatte oi ligge en efter en for at figge neb i bet, nu oeb Slftentibe, af en enfett celle* praas opløfte SBæretfe". Cg oi faa ba ben fnlbe anbf)eb oife fig for ol i gorm af een ftor gu* ftage og flere minbre. 2llle laa be meb Slaoningen ubab, fom bar be beftemt til iboliger for

43 35 be forffeliigc tyr i et Menageri. 2ftcn i 33ir!eligeben ftaf ber et 23arn efler te i fyoer #nbe, mebens %ad fett> enbnu»ar ooen <Senge cg fab og læfte Ijøjt for fin 2lnna" af fin 2toiS" oeb ben $a$fe, Jjoorpaa STællepraafen ftob, og fom tjente bent til 23orb. Straa og pjalter figgebe (offenbe frem af ben ftore ^eng" og inbbøb bet trofafte 2dgtepar til fnarlig oile... )og jttben fliftebe for gad! Uoentet aroebe Ijan 500 Oibb., og nn bar l?an jo en rig 9ftanb! Strafs opgao l)an fit Grmbebe" oeb 2loifen, føote fig et lille u$ nben for 23t)en og leoebe falig i Giroen paa, at l)an3 gormne albrig fmtbe faa (Snbe. 2ften i Søbet af et ^ar 2lar øoebe Ijan faa mange (SfStraoagancer, at kapitalen en fmn! >ag oar op= brugt. Og fyan bleo atter Ombærer af 23tyen$ Or* gan. TUn )ufet forbleo bog i ben gaefffe gamilie flere 5lar efter, at bens ooeb oar famlet til fine gæbre... il elnt oil jeg nceone ben gale (Stubent", an oar en l)øj, ftio, aloortigt ubfeenbe, gammel erre. )a jeg i min SBarnbom faa fyam førfte ang, nceonebes fyan af I)ele 23tyen ben bent og oibere i 9?ang og <Stubier naaebe Jjan albrig. Ogfaa fyam Ijaobe ultyffelig $ærligl)eb til en ^ojereftaaenbe ame i 23tyen gjort til bet $rag,.3*

44 36 ban oar. er bfeo fortalt, at t/an i fin. Ungbom t/aobe oæret noget af en 8ap$, oetftiltet i Sam* funbet cg t)cjt begaoet. 2Jcen oeo fit misfyffebe grtert biet) t/an fløo og figegr/lrig for alt, fcrfalbt libt efter libt tit >rif, tigefom ogfaa t/an$ s ilanb mere og mere formørfebes. >an$ æber»ar attio faft fammenpreéfebe; man paaftob, at t/an talte albrig. 9?eimer3 t/eb ban, een gate $?eimer, og boebe i et néfelt sbærelfe i en tilte affibes fybe. $cm gjorre feto afte fine beffebne Oncføb. 2)can fagte, at gaberen til ben >ame, t/an i fin Ungbom t/aobe eljfet, gao t/am en lille aartig Unberftøttetfe. Dg atbrig borte man, at t}an t/aobe nogen Slægt. 33t 23orn møbte ofte ben ftaffetø 9ftanb bærenbe i ben ene aanb en &op mer Støbe, i ben anben et $ræmmert/u racb $affe eller Snffer, mebenø ber frem af dommerne fta! fint og groft røb. 33t gi! mcb Sfr/t/eb tit Sibe for t/am; og ban f!reb tangfomt cg gracitetif! forbi ttbc«at oærbige os et )rb eller et SBIif. ^3aa en cis Sftaabe oebbtec t/an til fin Døb meb at oære forfængelig, tbet t/an faroebe fine graa paar forte meb ftobt ttl og grøn Sæbe. Stille og nænfet, fem t/an t/aobe leoet, hk^ t/an begravet paa ce gattigeé Sirfcgaarb,

45 37 VI )er begtynber nu et ntyt Stffntt af mit i»... <po en fyalogammel Ungfarf, ^rigsfonunisfær 9?atd)e,»ar jeg jæonlig ceft fammen meb et $ar fmaa SBeninber. fangen en (Sønbag tumlebe»i 33ørn o$ i ben ftore >a»e, ber Ijørte til Ijang (5jen= bom, cg ben celbre Oftanb bat altib»or 33en og Segefammerat. 23eb fyans aanb»ar bet, at jeg i mit tienbe 2Iar ble»»ræfenteret for mine tilfommeube ^31eje* forælbre, afffebiget Cfcerft )afyl og mftru. 3eg tillige meb et ^)3ar af mine øftre l)a»be i et ^3ar 2lar$ ib gaaet i 23orgerffolen.» til benne ftøbte mine ^lejeforcelbres us, fra fjbiø $øffen»inbue fom»enbte ab til folegaarben gru )afyl ofte l)a»be iagttaget bet liolige,»iltre pigebarn meb be lange, forte drøfter." )et»ar celbre golf, OberftenS; og ba be felo ingen 23ørn l)a»be, fil be Styft til at tage fig libt af ben lille $tge. igennem >r. Watfyt fif be inb* Ijentet alle ønffelige Oplivninger om mit jem og om be trifte gor^olb ber; og l)an bleo ba anmobet om»eb førfte ejtigfyeb at tage mig meb fig f)en til bem.

46 38 ^tyntet og unbfefig gjorbe jeg bet firafé ben fol* gertbe Sønbag min Crntré i eet fine u$. 3eg Buffer enbnu ben gofetfe af Sfam cg Unbfeeffe, ber Betog mig, ba jeg efter min gamle 23en$ Ønffe maatte bef^otbe min flirte, afbfegebe Merino Sfaabe fcaa inb i Stuen. 3eg aanbete forft let, ba ben»enlige grue fftfte mig af meb ben, tljt fom jeg mente nu maatte fyun beuubre, Ijoor fin jeg oar i min nfyftrogebe 23cmutb$fjote. 9?efuttatet af $ræfentattotten Hee, at Dlerfi* tnben næfte )ag fom Ijett tit -Qftober, Ijoor ber ba mellem be to Damer bleo truffet et noget ejen* bommeligt arrangement: 3eg ffutbe tilbringe Dagen l)o$ Dfcerftett$ 4 men batten i mit )jem! goroorigt taatog mine ntye gorcefbre fig i et og alt at forge for mig. 2)cober oar»et libt betænfelig oeb at gioe fit Samttyffe, ba ^un inbfaa bet farlige i, at barnet biet; ofcbraget i toenbe )jem og efter toenbe 3)ce* tober. D)cen Sanfen cm ben pefuniære ettetfe, bet oilbe cære for l?enbe, afgjorbe Sagen. Cg ber begtynbte nu et ^elt ntyt ic fer mig. Zil >berften6 gif jeg tjoer borgen Sloffen ni, og oenbte fyjem" til famme ib om aftenen. 3 23egtynbetfen f)aobe jo alt 92tyl)eben3 SntereSfe; men ba jeg ingen egefammerat Ijaobe i bet baglige,

47 39 falbt Siben mig ofte faarc tang, cg jeg længtes tilbage til hjemmet og Søftrene. ioet i <&tcu\\ bteo mig tinter tt$fe Dtnftæn* bigljeter faa meget lærere. Strafs oar jeg bleoen taget nb af 23orgerffolen for at fættes i bet ntye af to æltre Warner oprettete Snftttut, fortil ter, font tet iob i ga<f$ 21oiS, oar fifret fortrinlige ærerfrcefter. 23efentffabet fra Sfolen til" ørnene af ibtyens honoratiores gjorte, at jeg litt efter litt fif en anten og finere" CmgangSfretS ent mine Søftre. Cg fnart oar ter iffe en (Søntag, nten at jeg oar inciteret nt, metens tisfe maatte fttte hjemme i StttoberS (Stue og fi; og tappe. $)ette aotebe ontt Slot, Ijoab min Sftober og mine ^lejeforælcre i STibe burte tyaoe inbfet... 9?u litt om bi$fe to 2)cenneffer, ter faalebes uformotet greb int i min Sfæbne. >et efterfølgenbe oil oife, at jeg i ten forfte Sut følte mig meft tiltruffen af Cberften. an toar ten, ter gao ftg meft af met mig, tømte mil* teft og oar altit rebe til at tage mig i gorfoar, naar jeg f)aobe begaaet en eller anten gorfeelfe. 9?aar oi oar ute at fpatfere, gif jeg altit met min aant i IjanS. am oar tet, ter talte met mig; og met mangt og meget tilfretsftillete Ijan min

48 40 cibebegcer(ige 2(anb paa bisfe ure. >erfor flnttece jeg mig ncermeft tit (?am cg faa op til tjam i barnlig SBennbring cg engicen()eb. 3JHtt Se«cg ege* fammerat car f)an egfaa. 9 aar jeg cm aftenen car færbig meb mine eftier, fcitfebe ci ^Karnbné meb fef ten ^pi( crt. 2(a, ^ccr fnnbe jeg le, naar jeg b(ec fyax\$ 9ftefter! an, ben æ(bre DJcanb, cg jeg, barnet, fnnbe Mice faa ierige i ecittet, at ci cfte ccerberte, naar Uret f(cg ni, ben ib, paa fycufen jeg (jcer 5(ften gtf tit mit anbet jem! en 2l(ccr cg 3treng(;eb, ber ()ci(ebe ccer min ^(ejemcbers ræf, cg fem fraftebte barnet, (ærte jeg beg, fem tben (eb, at betragte i td rette $l)$. 33crn er cfte fine 3agttagere, cg faa(ebe b(ec bet mig (ibt efter (ibt Hart, at ben 2 tymrati cg ger* ftaaetfe, ber Hu* ccere bet ftærfefte 23aanb meflem 2 gtefc(f, fnlbftænbig mang(ebe ()er. Crn ffuffet Ungbcméfærtigfyeb ^acce fer beftanbig gicet t^t fmuhe, fine Slnfigt fit ^Præg af etrengtyeb cg eerg* mcbigfyeb. Cg ba bet gif ep fer mig, at Imn iffe car (tyftel'ig, finttebe jeg mig (ibt efter (iet nærmere tit fyenbe, cifte ()enbc min barnlige ^ærlig^eb paa afle DJ?aaber eg canbt berceb faft ^3(abS i fyenbeé fjerte. (Snbnu bengang cebbtec jeg at I)c(be (ige faa meget af (?enbe -Oeanb fem tibtigere. Dften en

49 . 41 [enere, maofie albelcs umotiveret,. 5(ngeft, fom l;an oeb eu giften Vejligljeb inbgob mig, gjorbe, at jeg for bcftanbig traf mig tilbage fra Ijam.. 3miblertib gleb iben jæout af ieb, belt for mig, fom ben oar, imellem mine to jem. 3eg oar glab og paa mange Sftaaber Oel ogfaa ftclt ooer at oære f)oé mine ^lejeforælbre; og bet fmigrebe mig at f omme [ammen meb alle be fine" gamiliers 23ørn. )og glabeft og ftolteft oar jeg oiftnof, forbi jeg Meo faa fmuft og fmagfnlbt paaffcebt, l;oab ber i tiltalte min gorfængeligljeb. 3eg guffer faalebes, at ba jeg en ag fom tjjem fra fole, laa ber ubbrebt paa Sofaen ben allerfærefte )ragt: en røb SftuSfeltnS $jole, en r)t>ib pencer et lag$ Doerftt;ffe og bertil en runb Qat af italienff traa meb lange, Ityferøbe 33aanb. 2lt eje faabanne ^erlig^eber l)aobe længe oceret mine r>ebefte ØnfferS SDcaal. 9cu laa be ber; alt oar mit! 3eg oar Ijenrtyft men bog enbnu mere foroent= ningsfulb oeb anfen om, fyoab folefammeraterne og mine oftre oilbe fige, naar be fif mig at fe i al ben tabs. >et oil fe$, at ber i alle Sftaaber bleo forget fmuft for mig i mit anbet )jem. Cg bog faonebe jeg be vante gorfyolb, faonebe bet fri og mere utoungne io i 93arnbom^jemmet. 23ibfte jeg, at

50 42 mine ælbre (Søftre tøaobe (Selffab, tog jeg iffe i 23etcenfning at fremfomme meb en Ufanbtøeb til min ^Slejemober for at faa $00 til at gaa tibligere tøjern. 3eg maatte tøjern til al ben læbe og 2)?untertøeb, en faaban Siften rnmmebe! SBore ^enfionærer flat* tebe fig ba gerne til elffabet. )er bleo leget, gættet aaber, banfet; og nnber alle aanbe ^arreftreger fløj Siben Bort. Siftenen enbte ba gerne meb en alminbelig Solgen tøjern", for at man funbe ntøbe tøinanbené (Setffab faa længe fom mnligt... 2)eroeb at min 2ftober paalagbe mig til min ^lejemober iffe at omtale, tøoab ber foregil i jem* met, fom jeg til at tjene to errer", ibet jeg ofte bleo toungen til at fige en Ufanbtøeb for at Hare en (Situation. Cgfaa bet, at jeg, forft fom 23arn og fenere fom tøalooofgen "$ige, tøoer Siften maatte gaa alene til mit jem, tøaobe fin ftore gare. )og ingen tænfte berpaa. SDfcen be gobe Sftennefler bnrbe tøaoe gjort bereø gobe erning fnlbt uc og taget barnet tøelt til fig; beroeb uitbe meget i min Gårafter oære bfeoet ubjæonet, og jeg ffaanet for mange drillerier, ber gjorbe mit <Sinb bittert og uterligt... $un en enefie ang tøar jeg overnattet tøos mine v l?lejeforcetbre.

51 43 )et oar ben Siften en faa fcrrtygenbe Sneftcrm, at be oog ftyntes, at 23ejret oar for flcmt tit at fenbe ben titte nb i. Stten ben Sfroef og SRcebfel, jeg Ijin 9^at gennemgif, glemmer jeg altrig! Der bar oteoet rebet et Seje tit mig paa en Sofa i kontoret, fom oeb en lang attg ftobte ep tit mine ^MejeforcelbreS (Sooeoæretfe. gru Qafyi gif meb mig, ba jeg ffulbe i (Seng, og efter at t/aoe feroisfet ftg om, at jeg taa lunt og gott uuber )t?nen, forlob føn 33ærelfet mebtagenbe Styfet. SlQercbe bette gjorbe mig nrotig. 33 ørn tynber tf fe 2ft#rfe og nu før i ttttz fremmebe us, føer Stormen tucebe cg oifoe tnb gennem >ore og 3?tnbiter, oar bet for min opfyibfebe gantafi, fom føiffenbe Stemmer og fagte Satter førtes i alle roge. aa ruffere bet igen i SDørett, og jeg foreftifiebe mig allerebe ja alt, føab et ibarn meb en ftærf gantafi og epfyibfebe heroer fan fremgogle en ftormfulb finter* nat! Often enbetig fif Xrætfteben og Soonen Coer* taget, og jeg ]altt i en urolig klummer, mereus jeg faftebe mig frem og titoage paa mit Seje. Cg ba, plubfelig, gteb jeg neb paa utoet meb alle (Sengftæberne ooer mig. betagen af 9?cebfet ftirrebe jeg ub i bet ftitie, mprfe 9?um og ttyttebe. D3hn ben enefte Sfø, ber førteé, oar (Stormens <SuS og (Sneens griffen mob kuberne. 3eg famlebe ^3uber

52 44 og Vågen fammen og tagre bem tilbage paa (Sofaen. 2)?en i min 2lngft og gorbirring Ijaobe jeg lagt bem fyalot nb ober bet tabe Gntbefttyffe. (&aa frtyber jeg atter op og falber nb ooer ofaen, ^aarbt neb mob bet fotbe uto. 9?u braft afle fufer! ojt græbenbe baabe og fræf tumlebe jeg rnnbt i Sttørfet, fanbt til fibft øren nb tit angen, naaebe ooeoærelfet og fttyrtebe meb et berinb. )e to amte oar beb min raab bteoen obffrcemmebe af øonen og l)abbe netop faaet Styfet tænbt, ba jeg fom. )er bleo nu en Sporgen og en gorftfyrretfe. 9tten otter mig fatbt ber 8fr> f ba jeg oelforoaret laa unber )tynen l)oé min ^lejemober... U benne (Spifobe fntytter fig bet forfte ube* Magelige Snbtrtyf jeg fif og fenere be^olbt af min ^tejefaber Dberften. >a jeg nemlig oaag* nebe om borgenen og faa l)am ligge ber i fin eng meb bet rtynfebe, gamle Slnfigt unber ben l)oibe ^at^ue, ftyntes jeg, at bet oar en ^elt anben Sftanb, enb ben jeg Ijabbe fenbt >agen forub. 3 SSirfeltg* l)eben oar Ijan en fmn! og ftatelig Sftanb; men bette fibfte uffonne 3nbtrtyf safte ubebibft min antipati.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén.

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén. (Eoangeltffe Biffoper t Cljronbliicms Stift efter Heformatiotten. H! pltllfllllllllllllllllllnlllilll flere cigtige Spørgsmaal. ^an fif imi6ierti6 fun It&et u6rettet, 05 mtsmobig ga» Ijan fig paa Cilbageoeien.

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo ; l^fj S^ttwUnøcr ^L/f ^ tu &ctt f )Cttffe ^etrc{ aat& :ftlf

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB 0041318 $ S- #attfen (Efter ^orfatterené Set famfefce cg utgisne»et $. j. Utjegaarfr..* m O ** a -» '? ^AAAftAAAA AV v '/ trc Sc jroar 'é 33e»jljanrel. 1S52. 5:-: i:-:: Digitized

Læs mere