Solferie kombineret med frivilligt arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solferie kombineret med frivilligt arbejde"

Transkript

1 Solferie kombineret med frivilligt arbejde Hovedopgave Udarbejdet af: Louise Thejls Rasmussen, SØK 4.B. Underskrift: Vejleder: Helge Larsen Antal anslag: Afleveringsdato: 31. maj 2012 i i

2 1. Indledning Verden over findes der mennesker og dyr i nød. Ikke alle lande har de fornødne ressourcer til, at modarbejde fattigdom, sult, sygdomme eller til at sikre dyrevelfærden etc. Både i Danmark og i udlandet er der stiftet organisationer, som forsøger at gøre en forskel. Mange af disse eksisterer mere eller mindre udelukkende, på baggrund af donationer fra privatfolk, virksomheder og fonde samt et stort antal af frivillige, som alle udfører et vigtigt stykke arbejde. I dagens Danmark er det ikke alle, som har mulighed for at hive flere måneder ud af kalenderen, for at udføre frivilligt arbejde. Årsagen kan både være tidsmæssige såvel som økonomiske bekneb. Dog betyder det ikke, at folk ikke ønsker at hjælpe. Verden og verdens befolkning ændrer sig og nye trends opstår hele tiden. Som tiden er nu, er der en tendens til, at folk er blevet mættet af materielle goder og derfor søger efter noget mere. Der søges efter at realisere sig selv. Selvrealisering kan ske på flere måder, det afhænger af personen selv. For mange er det vigtigt, hvordan omverdenen opfatter én og bl.a. ved at udføre frivilligt arbejde, øges ens selvopfattelse samt andres opfattelse af én. Den dårlige samvittighed lettes og følelsen af at være et bedre menneske er overvældende. Det ses i dag også, at mange virksomheder har indgået et samarbejde med en hjælpeorganisation. Et eksempel er Kildevæld, der i 2011 indgik et partnerskab med Røde Kors. Da behovet for rent vand i Afrika er kritisk, donerer Kildevæld tre liter rent vand til Afrika for hver solgte flaske Kildevæld (Røde Kors, 2012). Ikke nok med, at Kildevæld her gør et godt stykke arbejde i kampen om, at hjælpe Afrikas befolkning til et bedre liv, de spiller her også på de bløde værdier over for deres kunder. Hvem vil ikke gerne støtte sådan et projekt? Og hvorfor ikke vælge Kildevæld frem for de andre mærker i køledisken, når man uden at gøre noget videre aktivt, støtter et godt formål? Virksomheder som bl.a. Coca Cola, benytter sig også af denne form for markedsføring via de bløde værdier. I og med at interessen for frivilligt arbejde og ønsket om selvrealisering er stigende, bør der ses nærmere på muligheder, hvori dette kan kombineres så folk opnår, hvad de ønsker og samtidig skaber en større viden omkring de lande, som har brug for hjælp. i

3 2. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... I 2. INDHOLDSFORTEGNELSE... II 3. EXECUTIVE SUMMARY... IV 4. PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE KILDEKRITIK ANALYSE HVAD ER EN TREND? RULE BREAKING STRATEGY DEN GENERELLE REJSETREND OG TRENDEN FOR TEMAREJSER FREM MOD DELKONKLUSION AF DEN GENERELLE REJSETREND OG TRENDEN FOR TEMAREJSER FREM MOD INTERN ANALYSE (SMILK) AF SW/TE Servicekonceptet: Markedssegmentering Image Leverancesystemet Kultur og filosofi DELKONKLUSION AF SMILK OMVERDENS ANALYSE AF EKSTERNE PÅVIRKNINGER (PEST) PÅ SCANWAY/TYRKIET EKSPERTEN Political politiske og lovgivningsmæssige forhold: Economical økonomiske og demografiske forhold Sociocultural sociale og kulturelle forhold Technological teknologiske og miljømæssige forhold DELKONKLUSION AF PEST SWOT DELKONKLUSION AF SWOT HVORLEDES KAN SW/TE KOMME IND PÅ IDENTITETSMARKEDET? DELKONKLUSION AF, HVORLEDES SW/TE KAN KOMME IND PÅ IDENTITETSMARKEDET TOWS DELKONKLUSION AF TOWS SW/TE SOM RULE BREAKER FASE 1, TRIN FASE 1, TRIN FASE 1, TRIN FASE 2, TRIN FASE 2, TRIN FASE 2, TRIN FASE 3, TRIN FASE 3, TRIN DELKONKLUSION AF SW/TE SOM RULE BREAKER LØSNINGSFORSLAG ii

4 13.1 LØSNING B LØSNING C LØSNING F IMPLEMENTERING AF KOMBINERET SOLFERIE MED FRIVILLIGT ARBEJDE KALKULATIONER MARKEDSFØRING HANDLINGSPLAN VURDERING AF LØSNINGSFORSLAGET DELKONKLUSION AF IMPLEMENTERING AF KOMBINERET SOLFERIE MED FRIVILLIGT ARBEJDE KONKLUSION PERSPEKTIVERING REFERENCELISTE BILAG BILAG 1 SPØRGESKEMA BILAG 2 - INTERVIEW BILAG 3 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA, SPG BILAG 4 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA, SPG BILAG 5 UDREGNINGER BILAG 6 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA, SPG BILAG 7 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA, SPG LISTE OVER TABELLER TABEL 1 PERIFERIYDELSER LISTE OVER FIGURER FIGUR 1 BRANCHELANDSKAB FIGUR 2 MINERVA- MODEL FIGUR 3 MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE FIGUR 4 SWOT ANALYSE FIGUR 5 PORTERS GENERISKE STRATEGIER FIGUR 6 TOWS- MATRIX FIGUR 7 HOW TO RULE BREAK- FORLØB FIGUR 8 KONKURRENCEMÆSSIGE POSITIONER FIGUR 9 IDENTIFICERING AF BRANCHENS SPILLEREGLER, FASE 1, TRIN 2. FIGUR 10 IDEA BOARD, FASE 1, TRIN 3 FIGUR 11 IDEA BOARD, FASE 2, TRIN 1 FIGUR 12 IDÉSEGMENTERING, FASE 3, TRIN 1 FIGUR 13 DIFFERENTIERINGSPILE FIGUR 14 KALKULATIONER FIGUR 15 MARKEDSFØRINGSBUDGET FIGUR 16 HANDLINGSPLAN iii

5 3. Executive Summary The purpose of this report is to analyze the trends within the travel industry and the trend within theme traveling combined with volunteer work. Furthermore, the purpose is to analyze a company on its internal and external impacts to see how it is possible for the company to be a part of the identity and the social market. Moreover new solutions regarding theme travelling for the company and how they should market themselves should be analyzed. The trend regarding the travel industry shows that people tend to seek responsibility and knowledge and especially volunteer work is gaining more attention from the travellers. The company, Scanway/Tyrkiet Eksperten (Scanway/Turkey Expert), is a travel agency with its head office located in Copenhagen, Denmark. Internal impacts like the company s values, staff, image etc. is important to the company as they focus on good service and prices that everyone can afford to pay. The external impacts is important to the company as e.g. political and financial crises plays an important role on the company s destinations and on the costumers demand. It is possible for Scanway/Tyrkiet Eksperten to enter the identity and social market by choosing the focused differentiation in Porters Generic Strategies. Furthermore, the company has to focus on the soft values regarding the costumers. To come up with new solutions regarding theme traveling, the company has to combine the internal and external impacts to see how they influence each other and from this make the solutions. Moreover the company has to follow the Rule Breaking Strategy to be sure that they find all new potential solutions and that they will become Rule Breaker on the market. By using these to methods the most potential solution is to combine the traditional charter holiday with volunteer work. To market this, the company will use the same sort of advertising as they normally do, moreover they will use online marketing as social networks, etc. Questionnaires and former analyzed trends shows that this is possible for Scanway/Tyrkiet Eksperten to implement charter holidays combined with volunteer work. iv

6 4. Problemstilling Scanway/Tyrkiet Eksperten blev grundlagt 13. januar 1997, dengang under navnet Tyrkiet Eksperten. Siden har virksomheden skiftet navn til Scanway/Tyrkiet Eksperten. Virksomheden har siden 1997 solgt charterrejser til danskerne og har med tiden udvidet deres sortiment til mere end bare charterrejser, heriblandt Grupperejser, Blå Krydstogter etc. Mange steder i verden er der brug for frivilligt arbejde. Det kan være store organisationer som Læger uden Grænser der hjælper folk i nød, UNICEF som hjælper børn i nød, WSPA der hjælper dyr i nød etc. Ens for alle disse er, at de har brug for de frivilliges hjælp til at støtte op om deres projekter. Flere organisationer tilbyder et ophold som frivillig på børnehjem, dyrecentre etc. rundt omkring i verden, men oftest foregår dette over en periode på 2-3 måneder hvis ikke længere tid. Samtidig er det oftest en stor omkostning økonomisk set. Interessen for frivilligt arbejde er stigende, dog er sandsynligheden for, at nogen springer fra, stor, eftersom ikke alle har mulighed for at rejse så længe af gangen, fx pga. tidsmangel, økonomiske ressourcer etc. For at give folk mulighed for at hjælpe andre og samtidig realisere sig selv, kunne det derfor være en idé, at kombinere dette med charterferier. Tendensen til at folk benytter sig af temarejser er stigende og det ville derfor være en oplagt mulighed for et rejsebureau som Scanway/Tyrkiet Eksperten, at tænke i andre baner end de hidtil har gjort. I denne opgave beskrives og vurderes det på baggrund af denne tankegang, hvordan Scanway/Tyrkiet Eksperten kan opnå, at skabe en bredere viden omkring ikke-charterrelaterede emner samt hvordan kan de aktivt kan deltage i at hjælpe lokalt. 1

7 5. Problemformulering Ud fra ovenstående problemstilling er følgende problemformulering udarbejdet: Hvordan er den generelle rejsetrend frem mod 2020? Og hvordan er trenden for temarejser, hvori frivilligt arbejde indgår på den lokale destination? Hvorledes kan Scanway/Tyrkiet Eksperten komme ind på identitetsmarkedet og det sociale marked? Hvilke temarejser skal Scanway/Tyrkiet Eksperten udbyde og hvordan kan de markedsføres? 6. Afgrænsning Jeg afgrænser mig fra at bruge Porters Five Forces i denne opgave, da Porters Generiske Strategier i stedet benyttes til at fastlægge virksomhedens konkurrencemæssige position. Ud fra TOWS-matrix laves flere løsningsforslag, hvoraf tre udvælges til en videre konceptbeskrivelse. Ud af disse tre, begrænser jeg mig til, at udvælge ét løsningsforslag til videre udarbejdelse. Her tages der udgangspunkt i temarejser og nye trends indenfor rejsebranchen, da det er her fokus ligger i opgaven. Der afgrænses fra tredje fase, trin tre i How to Rule Break-forløbet i afsnit 13., da der i forløbet er fundet frem til én Rule Breaking idé som understøtter løsningen fundet i TOWSmatrix. I opgaven er virksomhedens totale økonomi ikke behandlet, her er der udelukkende taget udgangspunkt i økonomien for nye tiltag. 7. Metode I opgaven ligges der hovedsageligt vægt på, hvordan Scanway/Tyrkiet Eksperten kan komme ind på markedet, hvilke temarejser de bør udbyde og hvordan disse kan markedsføres. 2

8 For at analysere og beskrive Scanway/Tyrkiet Eksperten, benyttes de fem elementer i SMILK modellen, som udgør virksomhedens servicemanagement system. Denne model benyttes for at belyse virksomhedens interne struktur. For at beskrive og analysere omverdenens påvirkninger på virksomheden, benyttes en PESTanalyse. For at fastlægge virksomhedens kundesegmenter, indgår Minerva-modellen i PEST en. Her benyttes også Maslows Behovspyramide. Disse to modeller bruges, for at fastlægge virksomhedens nuværende segmenter samt de eventuelle nye segmenter, set i forhold til de nye tiltag som foreslås virksomheden. Informationerne fundet i SMILK og PEST analyserne, samles i en SWOT analyse. Dette gøres for at finde frem til virksomhedens stærke og svage sider, samt virksomhedens muligheder og trusler. Endvidere udarbejdes en TOWS-matrix. TOWS-matrixen laves ud fra oplysninger fundet i SWOT-analysen. Udfaldet af TOWS-matrixen skal ende op med, at give et overblik over forskellige løsningsforslag til virksomheden. For yderligere at underbygge TOWS-matrix, anvendes Rule Breaking Strategy forløbet. Ved field research foretages en indsamling af primære data, i form af en kvantitativ analyse. Her afholdes et skriftligt interview med Louise Elly Meyer. Formålet med interviewet er, at komme frem til, hvad der får folk til at vælge at blive frivillig, hvilke følelsesmæssige aspekter der bliver berørt, etc. Ydermere anvendes et spørgeskema, for at afdække respondenternes interesser for temarejser og frivilligt arbejdet (se bilag 1 - Spørgeskema). Definitionen af populationen er bred, da spørgeskemaet henvender sig til alle rejselystne. Dette er netop for at finde frem til, indenfor hvilke emner af frivilligt arbejde, folks interesser ligger. Spørgeskemaet indeholder lukkede spørgsmål i form af to svarmuligheder eller multiple choice spørgsmål. Spørgeskemaet udsendes via Facebook, da der her er mulighed for at ramme en bred målgruppe. Indledningsvis er spørgeskemaet afprøvet på 10 tilfældige respondenter fra populationen defineret for analysen. I alt har 176 respondenter svaret på spørgeskemaet. 3

9 Scanway/Tyrkiet Eksperten forkortes gennem hele opgaven til SW/TE, hvilket vises ved brug af (SW/TE) efter første gang virksomheden nævnes i opgaven. Dog nævnes virksomheden ved fulde navn ved referencer. Igennem hele opgaven benyttes Havard Reference System med brug af in-text referencer. Fodnoter benyttes kun til uddybelse. 8. Kildekritik Visse artikler brugt fra diverse formiddagsaviser og online portaler, kan være influeret af personlige holdninger enten fra journalistens side eller fra mediets generelle holdninger. SW/TE har ikke i alle henseender været indstillet på, at videregive interne oplysninger, som fx regnskaber, fortjeneste på ydelser etc. 4

10 9. Analyse Indledningsvis for analysen, fremhæves hovedområderne, dvs. at der redegøres for, hvad en trend er samt hvad Rule Breaking Strategy teorien omhandler. 9.1 Hvad er en trend? Når der tales om begrebet trend, tales der om forventningen til fremtiden. Det er af den grund svært at beskrive helt præcist, hvad en trend er. Mennesker som beskæftiger sig med trends har ofte forskellige tilgange til begrebet, afhængigt af, hvilken profession de har (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Samlet kan det forklares ved, at trends handler om forventede forandringer af et vist omfang og over en vis periode (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009, s. 122). Begrebet trend, kan inddeles i fire relevante trendniveauer: samfundstrends, livsstilstrends, branchetrends og kategoritrends. Disse fire trendniveauer påvirker hinanden begge veje (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Ved samfundstrends forstås de bagvedlæggende og helt grundlæggende faktorer, som styrer forbruget og dermed identitetsdannelsen på tværs af brancher, økonomi, demografi etc. Dvs. at en samfundstrend er drivkraften, som sætter gang i et fremtidigt forbrug. Et andet ord, som også bruges for samfundstrends, er megatrends (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Eksempler på samfundstrends/megatrends kan være øget gab mellem rige og fattige lande, øget globalisering, informationsteknologien som er stadigt voksende, øget etnisk bevidsthed, skift fra service- til oplevelsesøkonomi etc. Livsstilstrends bestemmes af de samfundstrends, som er mest fremme på et givent tidspunkt, men påvirkes også af trends på branche- og kategoriniveau og dette trendniveau er derfor mere flygtigt end samfundstrends (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Ved branchetrends forstås de faktorer, som specifikt påvirker den enkelte branche. Dvs. at branchetrends er påvirket af den enkelte branches specielle kendetegn, men også af samfunds- og livsstilstrends (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). 5

11 Kategoritrends er de faktorer, som relaterer til og påvirker udviklingen i den enkelte produktkategori. Indenfor rejsebranchen kan en kategori fx være all inclusive-rejser som udgør en lille del af den samlede rejsebranche (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). 9.2 Rule Breaking Strategy Grundlæggende kan rule breaking strategy forklares ved, at virksomheder bryder branchenormen med nye idéer. Idéer som samtidigt vil kunne øge virksomhedens levedygtighed. Disse idéer skal kunne få virksomheden til at skille sig ud og derfor er det vigtigt, at virksomheden finder på idéer som ikke er set før (Refshøj, Sondrup, 2009). Det vil sige, at det som kendetegner en rule breaker er, at virksomheden skiller sig ud. For at gøre det, skal virksomheden bevidst agere modsat af konkurrenterne på minimum én strategisk afgørende parameter (Refshøj, Sondrup, 2009). Som det ses på figur 1 Branchelandskab, nedenfor, tager rule breakerne plads i kanten af ringen, mens konkurrenterne har indtaget midten. Ved at tage plads i kanten af ringen formår virksomheden, at skabe sig en mere urørlig plads samt en mere synlig plads for kunderne. Det skal her dog bemærkes, at virksomheden stadig opererer på samme marked som hidtil og de opererer stadig med de samme kunder og de samme konkurrenceparametre. Figur 1 - Branchelandskab 9.3 Den generelle rejsetrend og trenden for temarejser frem mod 2020 Iflg. UNWTO s Tourism 2020 Vision, forventes der en generel stigning i antallet af internationale ankomster i Det forventes, at Østasien og Stillehavet, Sydasien, Mellemøsten og Afrika, stiger til over 5% pro anno, holdt op imod den 6

12 verdensgennemsnitlige stigning på 4,1%. Europa forudsiges at beholde det størst antal ankomster i verden, selvom det forventes, at antallet falder fra 60% i 1995 til 45% i (UNWTO, 2012). Kigges der nærmere på fremtidens turismemarkeder, er bl.a. identitetsmarkedet stigende. Det ses, at der er et større behov for, selv at kontrollere og dermed er efterspørgslen på fx individuelle rejser også stigende. Under dette marked findes også luksusferier (Nordin, 2005). Andre turismemarkeder, hvor der også opleves en stigende interesse, er omsorgsmarkedet, hvor bl.a. religion er tiltagende. Frivilligt arbejde ses også få større opmærksomhed, specielt blandt Y-generationen som dækker over de unge (Nordin, 2005). Endvidere er også markedet for holdninger fremtrædende, her indgår bl.a. økologiske rejser og kulturrejser (Nordin, 2005). At have et formål med ferien, udover strand og sol, har i de senere år vist sig at være noget,som flere danskere efterspørger. Bl.a. benytter flere og flere sig af muligheden for, at arbejde som frivillig i udlandet, hvor arbejdet ofte omhandler pasning af dyr, undervisning af gadebørn etc. (Rejseliv.dk, 2009). Iflg. marketingschef Lasse Grunstrup fra Kilroy, sås der i 2011 en tendens til - blandt især unge at udføre frivilligt arbejde på rejsen. Trendforskere mener, at danskernes rejser i fremtiden vil bygge på bl.a. rejser med indsigt. Dvs. rejser hvor man lærer noget og bliver klogere. (Politiken.dk, 2011). Iflg. Kirsten Poulsen fra Firstmove, er det nøjsomhed og ansvarlighed som er virkelig gennemtrængende for firstmoverne i fremtiden (Politiken.dk 2011). Når der tales om temarejser, dækker dette en stor kategori af rejser. Ens for alle disse rejser er, at de hver især har et overordnet tema. Det kan fx være golfrejser, dykkerferier, rundrejser, spa- og wellness etc. Nogle rejsebureauer specialiserer sig i temarejser mens andre tilbyder enkelte temarejser blandt meget andet i deres sortiment. Iflg. rejsearrangøren Apollo, er der i 2012 en stigende tendens blandt danskerne, for rejser til USA. Det er bl.a. i stigende grad kør-selv-ferie og fleksible rejser, som kunderne er interesserede i. Dog ses også en stigende interesse for Spanien og Italien (Mynewsdesk 2012). Den regnfulde danske sommer i 2011 har iflg. rejseselskabet rejsefeber.dk, en påvirkning på danskernes valg af feriemål i Ud fra foreløbige bookinger, ser de en tendens til, at 7

13 danskerne vælger feriemål med garanteret sol, både sommer og vinter. Det er især Italien, Spanien og Bangkok der er populært blandt danskerne. Endvidere er der en række begivenheder i 2012, som også vil have indvirkning på danskernes valg af destination. Dette er bl.a. OL i London og fodbold EM i Ukraine og Polen (Søndagsavisen, 2012). 9.4 Delkonklusion af den generelle rejsetrend og trenden for temarejser frem mod 2020 Ud fra eksperters udsagn, analyser og indblik i rejsebranchen, kan det konkluderes, at rejsetrenden i 2012 går mod traditionelle solferier og specielt Spanien, Italien og USA står højt på danskernes prioriteringsliste over fortrukne rejsemål. De mere langsigtede trends frem mod 2020 må konkluderes at være rejser, som i høj grad dækker kundernes behov for selvrealisering. Det er rejser med indsigt, viden og ansvarlighed som prioriteres, her bl.a. at arbejde som frivillig i udlandet. Endvidere ses en tendens til en stigning i antal internationale ankomster. 9.5 Intern analyse (SMILK) af SW/TE For at analysere og beskrive SW/TE internt, tages der her udgangspunkt i SMILK-modellen, som udgør virksomhedens servicemanagement system Servicekonceptet: Kerneydelse: At sælge charterrejser Periferiydelse: Periferiydelserne omfatter kun de destinationer, som virksomheden i forvejen sælger charterrejser til. Nedenstående tabel viser en oversigt over virksomhedens periferiydelser. Blå Krydstogter Afbudsrejser Kultur- og Wellness rejser Golfrejser Rundrejser One-way flybilletter Kun flybilletter Gavekort Grupperejser Klippekort Biludlejning Udflugter Nyhedsbreve Guideskole Dansk guideservice Tabel 1 Periferiydelser 8

14 9.5.2 Markedssegmentering SW/TE s målgruppe er familier (Scanway/Tyrkiet Eksperten, 2012). Det er dem, som ønsker en god ferie uden at det går for meget ud over økonomien, hvad end kunden ønsker sol, strand og badeferie, ferie præget af forskellige sportsaktiviteter eller kulturel ferie. Dog også dem med en forventning om en vis form for service på rejsen. Størstedelen af virksomhedens kunder er danske, men pga. afgang fra Kastrup lufthavn, rejser flere og flere svenskere også med selskabet Image SW/TE er et lavprisselskab med service som nøgleord. Virksomheden ønsker, at det skal være muligt for alle at rejse, uden at omkostningerne ved rejsen vælter budgettet. På trods af den måde SW/TE opfatter sig selv på og ønsket om, hvordan kunderne skal opfatte dem, har SW/TE siden 1998 været det rejseselskab med flest kendelser i Pakkerejseankenævnet, hvor klager fik helt eller delvist medhold (Scanway/Tyrkiet Eksperten, 2010). Desuden har virksomheden også flere gange medvirket i DR s forbrugerprogram Kontant som følge af fire forskellige episoder, senest i maj 2012 (DR, 2012). Ifølge trustpilot.dk 1 har SW/TE i alt fået 138 kundeanmeldelser, hvor af den første anmeldelse faldt d. 1. september Ud fra disse anmeldelser, vurderes virksomheden samlet til tre ud af fem stjerner, hvilket fremgår som middel ifølge trustpilot.dk. Endvidere ligger SW/TE nr. 108 ud af 137 virksomheder, under kategorien bedste virksomhed indenfor Rejse & Ferie (trustpilot.dk, 2012) Leverancesystemet Personale: SW/TE s vision er bl.a. at være det rejsebureau på markedet, som ved mest om deres rejsemål. Derudover vil de holde fast i at være et lokalt rejsebureau med god og personlig service til alle gæster. Via Scanway Guideskole, uddanner virksomheden selv deres rejseledere, inden de bliver sendt ud på destinationerne. Ydermere sendes rejsekonsulenterne jævnligt på studietur på de forskellige rejsemål og mange af rejsekonsulenterne er tidligere rejseledere for selskabet og har derfor allerede en bred viden inden for specifikke områder. Brugen af egen guideskole 1 Trustpilot.dk: En service som giver forbrugerne adgang til at karaktergive og dele købsoplevelser. 2 Data pr. 21. april 2012, kl ) 9

15 samt studieture, gør det muligt for SW/TE at kunne efterleve virksomhedens vision samt det sikrer SW/TE, at den specialiserede viden, som er nødvendig for at opretholde deres navn Tyrkiet Eksperten, forbliver intakt. Endvidere arbejder de ansatte hos SW/TE på tværs af etnicitet og religion. Mange af deres ansatte har været i rejsebranchen i mange år og har haft forskellige jobs indenfor branchen. Desuden er der et samarbejde med agentfirmaer på de forskellige destinationer. De ansatte i agentfirmaerne er lokale med stor erfaring indenfor rejsebranchen samt med kendskab til lokalområdet og landet. Alle ansatte hos SW/TE bærer uniform når de er på arbejde og der er stramme politikker for, hvor og hvornår hvilke uniformer skal bæres. Årsagen til dette er, at personalet på denne måde er konstant synliggjort hvad enten det er på kontoret, i lufthavnen eller på destinationen. Endvidere signalerer uniformen også seriøsitet, kompetence og kvalitet. Physical evidence: SW/TE har tre salgskontorer i Danmark Aalborg, Aarhus og København hvor kontoret i København fungerer som hovedkontor. Derudover har de et call-center i Alanya, Tyrkiet. Det tyrkiske hovedkontor er ligeledes placeret i Alanya, Tyrkiet. Ydermere findes der på hver destination, et servicekontor, hvor rejselederne har deres daglige gang sammen med et lokalt agentfirma. Endvidere har de en hjemmeside på dansk og de kan findes på sociale medier som Facebook, Twitter og FriendFeed. Processer: Processen ved salg af rejser over telefon og personligt samt anden håndtering af gæsterne (dette kan f.eks. være på destinationerne) hos SW/TE, følger fastlagte procedurer og fremgangsmåder og håndteres af rejsekonsulenterne og rejselederne. Dog er det en ny situation hver gang en ny rejse sælges, da der hele tiden er at gøre med forskellige gæster, samt at personalet også udskiftes løbende. Arbejdsprocesser indenfor markedsføring, økonomistyring, klagehåndtering etc. håndteres af den ansvarshavende for de specifikke afdelinger, i samarbejde med ansatte med speciel kompetence indenfor hvert område Kultur og filosofi SW/TE s kultur og filosofi er værdier og normer, som kendetegner virksomheden. Dvs. at det er en god blanding af hvad der allerede er blevet nævnt tidligere i SMILK-modellen. Service 10

16 er nøgleordet og det er vigtigt for virksomheden, at deres gæster får den bedst tænkelige service af medarbejderne. Deres forskellighed af etnicitet og religion ser de som en styrke, hvilket de også gør med de ansattes store kendskab til rejsebranchen. Desuden vil de være bedst til prisen. De er fleksible og har en finger på pulsen og kan på den måde hurtigt tilpasse sig deres gæsters ønsker og behov (Scanway/Tyrkiet Eksperten, 2012). Alle ansatte i virksomheden har den samme forståelse for - og lever op til - de fælles værdier og normer, som SW/TE afspejler. Medarbejderne er dygtige til at udføre virksomhedens serviceydelser, såvel kerneydelsen som periferiydelserne. Virksomhedens kultur er i høj grad en udviklingskultur. Medarbejderne passer ikke kun deres arbejde, de udvikler hele tiden deres viden og ekspertise. For at opretholde de fælles værdier og normer, afholdes der jævnligt personalemøder, personlige samtaler samt kurser, både for rejsekonsulenter og rejseledere. 9.6 Delkonklusion af SMILK Efter at have udarbejdet en intern analyse af SW/TE kan det konkluderes, at virksomheden sælger mange forskellige typer rejser, dog primært charterrejser. Derudover ligger de stor vægt på service og rejser der er til at betale. Virksomheden har stor fokus på uddannelse af personale og yder en stor indsats for, at deres ansatte alle er veluddannede og velinformerede og at de lever op til virksomhedens værdier og normer. Dog kan det konkluderes, at virksomhedens image kunne være bedre, eftersom flere medvirkninger i Kontant ikke umiddelbart giver den bedste kundeomtale. 9.7 Omverdens analyse af eksterne påvirkninger (PEST) på Scanway/Tyrkiet Eksperten For at finde frem til SW/TE s eksterne påvirkninger, udarbejdes en omverdens analyse i form af en PEST-analyse. PEST-analysen er lavet på verdensniveau, eftersom virksomheden opererer i udlandet, men markedsfører sig ud fra Danmark. Dvs. at påvirkninger fra indland såvel som udland påvirker virksomheden, eftersom virksomheden følger de lokale forhold Political politiske og lovgivningsmæssige forhold: Når der tales om politiske og lovmæssige forhold er der forskellige faktorer der spiller ind for et rejseselskab, ikke mindst påvirkes SW/TE også af disse forhold. 11

17 Politiske oprør, som Mohammed-krisen fra 2005 og andre politiske optøjer som set i bl.a. Egypten og Libyen, kan spille en utrolig stor rolle for rejseselskaber. Det kan betyde, at folk bliver bange for at rejse til det pågældende land og i yderste instans kan udenrigsministeriet fraråde rejser dertil og hjemkalde eventuelle personer der måtte befinde sig i de omhandlende lande. Det samme gælder ved eventuel terrorrisiko (Udenrigsministeriet, 2011). Det er lovpligtigt for alle etablerede virksomheder i Danmark, at være registreret i Rejsegarantifonden, hvis virksomheden har til formål, at udbyde eller sælge rejseydelser i eget navn, direkte eller via en formidler til kunder (Rejsegarantifonden, 2011). Som kunde hos et rejsebureau har man muligheden for at klage, såfremt man føler sig uretfærdigt behandlet. Den første klage skal altid sendes til det respektive rejsebureau, men føler kunden sig stadig forurettet efter svar på klagen, kan klagen sendes videre til pakkerejseankenævnet. Hos pakkerejse-ankenævnet er der en række kendelser som skal overholdes af rejsebureauerne og overholdes disse ikke, eller føler kunden sig forurettet, kan kundens klage sendes videre til hertil, hvor sagen overtages og færdiggøres til kundens eller rejsebureauets fordel, afhængigt af, hvilken part der har ret i forhold til pakkerejse-ankenævnets kendelser (Pakkerejse-ankenævnet, 2012). Udviklingen i EU har også en stor betydning for danske rejseselskaber. Hvis et rejseselskab har eller påtænker at få rejsemål i europæiske lande, er der her nogle forhold, som rejseselskabet skal tilpasse sig. Det kan f.eks. være i henhold til lønninger af ansatte i disse lande, set i forhold til lande uden for EU. Endvidere er Markedsføringsloven vigtig for en virksomhed at forholde sig til, specielt 1 om god markedsføringsskik : 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Stk. 2. Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd. (Markedsføringsloven.dk, 2011) Ydermere findes der regler for fagforeninger, arbejdstid, nationale regelmenter for arbejdsmiljø etc. som virksomheder skal forholde sig til. 12

18 9.7.2 Economical økonomiske og demografiske forhold Udviklingen i verdensøkonomien har en selvsagt påvirkning på virksomheders afsætningsmuligheder. Hvis der er økonomisk vækst, vil det være lettere at sælge sit produkt og der vil ligeledes blive skabt en priskonkurrence på visse produkter. Er der derimod økonomisk nedgang i et land eller en knap så positiv udvikling i et lands økonomi, kan afsætningsmulighederne mindskes. Verdensøkonomien påvirker således også forbrugernes købelyst, dvs. at udviklingen af forbrugernes realindkomst spiller en vigtig rolle når der tales om forbrugernes købelyst. Når der sker en positiv udviklingen i forbrugernes nominelle indkomst og skattetryk, øger dette købelysten. Når forbrugernes købelyst stiger, øges virksomheders salgsmuligheder således også. Og vice versa. Dog viste en undersøgelse i 2008, at finanskrisen ikke påvirkede danskernes rejsevaner og 92% af de 3300 adspurgte svarer nej på spørgsmålet om, hvorvidt de vil ændre på deres rejsemønster pga. den økonomiske krise (Rejseliv.dk, 2009). I 2012 udførte Spies en lignende undersøgelse som viste, at kun 3% af de adspurgte vælger ferien i udlandet fra pga. finanskrise (Rejsestart.dk, 2012). Set i forhold til f.eks. luftfartselskaber, spiller stigende eller faldende oliepriser også en væsentlig rolle, da dette vil kunne påvirke prisen på en flyrejse. Endvidere har valutakurser også en stor betydning for en virksomheds konkurrencedygtighed. En høj eller lav kurs kan i givne situationer være afgørende for, om kunder ønsker at rejse til det pågældende land i den givne periode. De flere og flere én persons-husstande - som er en tendens ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa samt USA og Japan påvirker også forbruget i SSWD gruppen 3, hvor der bl.a. er en stigende efterspørgsel på single-rejser. (Politiken.dk, 2012) Før i tiden var det fædrene der tjente penge og tog beslutninger, hvilket med tiden har ændret sig, fordi kvinderne i lige så høj grad tjener penge, og beslutningerne bliver taget i fællesskab. Dette kan have en øget indvirkning på, hvilke valg folk tager, når der tales om at rejse på ferie. I 2008 udførte Apollo 4 en undersøgelse som viste, at 54% af alle bookinger hos selskabet blev foretaget af kvinder. Iflg. undersøgelsen, var fordelingen halv-halv bare fem år 3 Singles, Separated, Widowed, Divorced (Andersen, et.al, 2003) 4 Dansk Rejseselskab, ejet af schweizisk-baserede, globale Kuoni. 13

19 tidligere (Standby, 2012). En undersøgelse af samme kaliber blev i 2011 gennemført af Star Tour, hvor det fremgår, at 81% af beslutningstagerne er kvinder (Netnyhederne.dk, 2012) Ved brug af livsstilsanalysen Minerva-modellen (Afvikler, 2011), som inddeler befolkningen i fem livsstilssegmenter og forbrugsmønstre, kan man indikere, hvilken type kunder der rejser med SW/TE. Livsstilssegmenterne er opdelt i forskellige farver (se figur 2, s. 16 Minervamodellen). Figur 2 Minerva-model Det blå segment repræsenterer det materialistiske og moderne menneske med en individuel tilgang. Det blå segment giver kun hvis de får noget retur. Tempoet er højt og de er ikke bange for at gribe de muligheder som byder sig. I rejsemæssig sammenhæng rejses der både privat og på forretning, og dette segment ser typisk at rejsen går til fx en tropeø i Caribien eller en forlænget weekend i Wien. Det blå segment repræsenterer 25% procent af befolkningen og består hyppigst af mænd. Nøgleord for det blå segment er resultatorienteret, prestige, succes, selvtillid og materialistisk (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Det grønne segment er karakteriseret ved målrettet aktivitet. De er intellektuelle og veluddannede og har stærke og klare miljøholdninger. I rejsehenseende foretrækker det grønne segment oftest at rejsen er kulturelt baseret og den står gerne i kulturens og naturens 14

20 tegn. Det grønne segment repræsenterer 25% af befolkningen og en stor del er kvinder. Nøgleord for det grønne segment er engagement, fællesskabsorienteret, idealisme og moderne værdier (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Det rosa segment vægter familielivet og venner højest. De har oftest en lavere uddannelse og de opfatter arbejde som noget der skal overstås. Ferien forgår typisk i sommerhus eller en charterferie til samme destination år efter år. Det rosa segment repræsenterer 20% af befolkningen som oftest er kvinder i alderen 50+. Nøgleord for det rosa segment er familie, tradition, det nære miljø og idealistisk (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Det violette segment karakteriseres ved ofte at være gør-det-selv mennesker med skepsis over for det fremmede. De er praktiske og indordner sig så det er nemt og bekvemt. De lægger stor vægt på uafhængighed og har ofte et lavere uddannelsesniveau end resten af befolkningen. Ferien består ofte af en campingtur. Det violette segment repræsenterer 20% af befolkningen og segmentet består typisk af mænd. Nøgleord for det violette segment er, individualistisk, materialistisk og praktikere (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Det grå segment er det segment som befinder sig i midten af de fire andre segmenter og de indeholder derfor træk fra dem alle. Nydelse og underholdning vægtes højt og det er meget forskelligt hvad underholdningen består af. Ferien er ofte en afslappet charterferie. Det grå segment repræsenterer 10% af befolkningen. Nøgleord for det grå segment er nydelse, underholdning, usikker og forandringsparat (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). SW/TE s målgruppe er primært det rosa og det grå segment som samlet set repræsenterer det trygge og velkendte, med vægt på menneskelige værdier, familier og venner. Det er oftest personer med en lav indkomst som befinder sig i disse to segmenter. Dog kan de rejsende fra det grønne segment også indgå i SW/TE s markedssegment, da grænserne er flydende. Det grønne segment karakteriseres ved, at de er er knyttet til det offentlige og uddannelsessystemet, at de går op i de indre værdier samt at de har en middel indkomst. Set ud fra Maslows Behovspyramide (Andersen, et.al, 2003) er det et ønske om, at få opfyldt de sociale behov, som ligger hos SW/TE s målgruppe. 15

Guide til start af rejsebureau

Guide til start af rejsebureau Guide til start af rejsebureau Ønsker du at starte eget rejsebureau, har du mange muligheder for at glæde folk og samtidig leve af det. Der er dog også mange faktorer, du skal tage i betragtning, inden

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få mest ferie for. pengene. Guide til en billig sommerferie

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få mest ferie for. pengene. Guide til en billig sommerferie Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få mest ferie for pengene Guide til en billig sommerferie 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K,

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Amisol Travel. Grupperejser & Dykkerture. Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk

Amisol Travel. Grupperejser & Dykkerture. Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk Amisol Travel Grupperejser & Dykkerture Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk Velkommen til en verden med Amisol Over 20 års erfaring Mere end 300 000 gæster Amisol Travel AS er et norsk ejet rejsebureau med

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Copenhagen Economics 11. juni 2013 Forfattere: Frederik Harhoff Jossi Steen-Knudsen Christian Jervelund 2 1 Konklusion

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig turisme

Retningslinjer for ansvarlig turisme Retningslinjer for ansvarlig turisme Rejsearrangører i Danmark (RID) April 2008 Hvorfor ansvarlig turisme? I disse år rettes fokus i stigende grad mod social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere