Solferie kombineret med frivilligt arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solferie kombineret med frivilligt arbejde"

Transkript

1 Solferie kombineret med frivilligt arbejde Hovedopgave Udarbejdet af: Louise Thejls Rasmussen, SØK 4.B. Underskrift: Vejleder: Helge Larsen Antal anslag: Afleveringsdato: 31. maj 2012 i i

2 1. Indledning Verden over findes der mennesker og dyr i nød. Ikke alle lande har de fornødne ressourcer til, at modarbejde fattigdom, sult, sygdomme eller til at sikre dyrevelfærden etc. Både i Danmark og i udlandet er der stiftet organisationer, som forsøger at gøre en forskel. Mange af disse eksisterer mere eller mindre udelukkende, på baggrund af donationer fra privatfolk, virksomheder og fonde samt et stort antal af frivillige, som alle udfører et vigtigt stykke arbejde. I dagens Danmark er det ikke alle, som har mulighed for at hive flere måneder ud af kalenderen, for at udføre frivilligt arbejde. Årsagen kan både være tidsmæssige såvel som økonomiske bekneb. Dog betyder det ikke, at folk ikke ønsker at hjælpe. Verden og verdens befolkning ændrer sig og nye trends opstår hele tiden. Som tiden er nu, er der en tendens til, at folk er blevet mættet af materielle goder og derfor søger efter noget mere. Der søges efter at realisere sig selv. Selvrealisering kan ske på flere måder, det afhænger af personen selv. For mange er det vigtigt, hvordan omverdenen opfatter én og bl.a. ved at udføre frivilligt arbejde, øges ens selvopfattelse samt andres opfattelse af én. Den dårlige samvittighed lettes og følelsen af at være et bedre menneske er overvældende. Det ses i dag også, at mange virksomheder har indgået et samarbejde med en hjælpeorganisation. Et eksempel er Kildevæld, der i 2011 indgik et partnerskab med Røde Kors. Da behovet for rent vand i Afrika er kritisk, donerer Kildevæld tre liter rent vand til Afrika for hver solgte flaske Kildevæld (Røde Kors, 2012). Ikke nok med, at Kildevæld her gør et godt stykke arbejde i kampen om, at hjælpe Afrikas befolkning til et bedre liv, de spiller her også på de bløde værdier over for deres kunder. Hvem vil ikke gerne støtte sådan et projekt? Og hvorfor ikke vælge Kildevæld frem for de andre mærker i køledisken, når man uden at gøre noget videre aktivt, støtter et godt formål? Virksomheder som bl.a. Coca Cola, benytter sig også af denne form for markedsføring via de bløde værdier. I og med at interessen for frivilligt arbejde og ønsket om selvrealisering er stigende, bør der ses nærmere på muligheder, hvori dette kan kombineres så folk opnår, hvad de ønsker og samtidig skaber en større viden omkring de lande, som har brug for hjælp. i

3 2. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... I 2. INDHOLDSFORTEGNELSE... II 3. EXECUTIVE SUMMARY... IV 4. PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE KILDEKRITIK ANALYSE HVAD ER EN TREND? RULE BREAKING STRATEGY DEN GENERELLE REJSETREND OG TRENDEN FOR TEMAREJSER FREM MOD DELKONKLUSION AF DEN GENERELLE REJSETREND OG TRENDEN FOR TEMAREJSER FREM MOD INTERN ANALYSE (SMILK) AF SW/TE Servicekonceptet: Markedssegmentering Image Leverancesystemet Kultur og filosofi DELKONKLUSION AF SMILK OMVERDENS ANALYSE AF EKSTERNE PÅVIRKNINGER (PEST) PÅ SCANWAY/TYRKIET EKSPERTEN Political politiske og lovgivningsmæssige forhold: Economical økonomiske og demografiske forhold Sociocultural sociale og kulturelle forhold Technological teknologiske og miljømæssige forhold DELKONKLUSION AF PEST SWOT DELKONKLUSION AF SWOT HVORLEDES KAN SW/TE KOMME IND PÅ IDENTITETSMARKEDET? DELKONKLUSION AF, HVORLEDES SW/TE KAN KOMME IND PÅ IDENTITETSMARKEDET TOWS DELKONKLUSION AF TOWS SW/TE SOM RULE BREAKER FASE 1, TRIN FASE 1, TRIN FASE 1, TRIN FASE 2, TRIN FASE 2, TRIN FASE 2, TRIN FASE 3, TRIN FASE 3, TRIN DELKONKLUSION AF SW/TE SOM RULE BREAKER LØSNINGSFORSLAG ii

4 13.1 LØSNING B LØSNING C LØSNING F IMPLEMENTERING AF KOMBINERET SOLFERIE MED FRIVILLIGT ARBEJDE KALKULATIONER MARKEDSFØRING HANDLINGSPLAN VURDERING AF LØSNINGSFORSLAGET DELKONKLUSION AF IMPLEMENTERING AF KOMBINERET SOLFERIE MED FRIVILLIGT ARBEJDE KONKLUSION PERSPEKTIVERING REFERENCELISTE BILAG BILAG 1 SPØRGESKEMA BILAG 2 - INTERVIEW BILAG 3 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA, SPG BILAG 4 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA, SPG BILAG 5 UDREGNINGER BILAG 6 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA, SPG BILAG 7 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA, SPG LISTE OVER TABELLER TABEL 1 PERIFERIYDELSER LISTE OVER FIGURER FIGUR 1 BRANCHELANDSKAB FIGUR 2 MINERVA- MODEL FIGUR 3 MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE FIGUR 4 SWOT ANALYSE FIGUR 5 PORTERS GENERISKE STRATEGIER FIGUR 6 TOWS- MATRIX FIGUR 7 HOW TO RULE BREAK- FORLØB FIGUR 8 KONKURRENCEMÆSSIGE POSITIONER FIGUR 9 IDENTIFICERING AF BRANCHENS SPILLEREGLER, FASE 1, TRIN 2. FIGUR 10 IDEA BOARD, FASE 1, TRIN 3 FIGUR 11 IDEA BOARD, FASE 2, TRIN 1 FIGUR 12 IDÉSEGMENTERING, FASE 3, TRIN 1 FIGUR 13 DIFFERENTIERINGSPILE FIGUR 14 KALKULATIONER FIGUR 15 MARKEDSFØRINGSBUDGET FIGUR 16 HANDLINGSPLAN iii

5 3. Executive Summary The purpose of this report is to analyze the trends within the travel industry and the trend within theme traveling combined with volunteer work. Furthermore, the purpose is to analyze a company on its internal and external impacts to see how it is possible for the company to be a part of the identity and the social market. Moreover new solutions regarding theme travelling for the company and how they should market themselves should be analyzed. The trend regarding the travel industry shows that people tend to seek responsibility and knowledge and especially volunteer work is gaining more attention from the travellers. The company, Scanway/Tyrkiet Eksperten (Scanway/Turkey Expert), is a travel agency with its head office located in Copenhagen, Denmark. Internal impacts like the company s values, staff, image etc. is important to the company as they focus on good service and prices that everyone can afford to pay. The external impacts is important to the company as e.g. political and financial crises plays an important role on the company s destinations and on the costumers demand. It is possible for Scanway/Tyrkiet Eksperten to enter the identity and social market by choosing the focused differentiation in Porters Generic Strategies. Furthermore, the company has to focus on the soft values regarding the costumers. To come up with new solutions regarding theme traveling, the company has to combine the internal and external impacts to see how they influence each other and from this make the solutions. Moreover the company has to follow the Rule Breaking Strategy to be sure that they find all new potential solutions and that they will become Rule Breaker on the market. By using these to methods the most potential solution is to combine the traditional charter holiday with volunteer work. To market this, the company will use the same sort of advertising as they normally do, moreover they will use online marketing as social networks, etc. Questionnaires and former analyzed trends shows that this is possible for Scanway/Tyrkiet Eksperten to implement charter holidays combined with volunteer work. iv

6 4. Problemstilling Scanway/Tyrkiet Eksperten blev grundlagt 13. januar 1997, dengang under navnet Tyrkiet Eksperten. Siden har virksomheden skiftet navn til Scanway/Tyrkiet Eksperten. Virksomheden har siden 1997 solgt charterrejser til danskerne og har med tiden udvidet deres sortiment til mere end bare charterrejser, heriblandt Grupperejser, Blå Krydstogter etc. Mange steder i verden er der brug for frivilligt arbejde. Det kan være store organisationer som Læger uden Grænser der hjælper folk i nød, UNICEF som hjælper børn i nød, WSPA der hjælper dyr i nød etc. Ens for alle disse er, at de har brug for de frivilliges hjælp til at støtte op om deres projekter. Flere organisationer tilbyder et ophold som frivillig på børnehjem, dyrecentre etc. rundt omkring i verden, men oftest foregår dette over en periode på 2-3 måneder hvis ikke længere tid. Samtidig er det oftest en stor omkostning økonomisk set. Interessen for frivilligt arbejde er stigende, dog er sandsynligheden for, at nogen springer fra, stor, eftersom ikke alle har mulighed for at rejse så længe af gangen, fx pga. tidsmangel, økonomiske ressourcer etc. For at give folk mulighed for at hjælpe andre og samtidig realisere sig selv, kunne det derfor være en idé, at kombinere dette med charterferier. Tendensen til at folk benytter sig af temarejser er stigende og det ville derfor være en oplagt mulighed for et rejsebureau som Scanway/Tyrkiet Eksperten, at tænke i andre baner end de hidtil har gjort. I denne opgave beskrives og vurderes det på baggrund af denne tankegang, hvordan Scanway/Tyrkiet Eksperten kan opnå, at skabe en bredere viden omkring ikke-charterrelaterede emner samt hvordan kan de aktivt kan deltage i at hjælpe lokalt. 1

7 5. Problemformulering Ud fra ovenstående problemstilling er følgende problemformulering udarbejdet: Hvordan er den generelle rejsetrend frem mod 2020? Og hvordan er trenden for temarejser, hvori frivilligt arbejde indgår på den lokale destination? Hvorledes kan Scanway/Tyrkiet Eksperten komme ind på identitetsmarkedet og det sociale marked? Hvilke temarejser skal Scanway/Tyrkiet Eksperten udbyde og hvordan kan de markedsføres? 6. Afgrænsning Jeg afgrænser mig fra at bruge Porters Five Forces i denne opgave, da Porters Generiske Strategier i stedet benyttes til at fastlægge virksomhedens konkurrencemæssige position. Ud fra TOWS-matrix laves flere løsningsforslag, hvoraf tre udvælges til en videre konceptbeskrivelse. Ud af disse tre, begrænser jeg mig til, at udvælge ét løsningsforslag til videre udarbejdelse. Her tages der udgangspunkt i temarejser og nye trends indenfor rejsebranchen, da det er her fokus ligger i opgaven. Der afgrænses fra tredje fase, trin tre i How to Rule Break-forløbet i afsnit 13., da der i forløbet er fundet frem til én Rule Breaking idé som understøtter løsningen fundet i TOWSmatrix. I opgaven er virksomhedens totale økonomi ikke behandlet, her er der udelukkende taget udgangspunkt i økonomien for nye tiltag. 7. Metode I opgaven ligges der hovedsageligt vægt på, hvordan Scanway/Tyrkiet Eksperten kan komme ind på markedet, hvilke temarejser de bør udbyde og hvordan disse kan markedsføres. 2

8 For at analysere og beskrive Scanway/Tyrkiet Eksperten, benyttes de fem elementer i SMILK modellen, som udgør virksomhedens servicemanagement system. Denne model benyttes for at belyse virksomhedens interne struktur. For at beskrive og analysere omverdenens påvirkninger på virksomheden, benyttes en PESTanalyse. For at fastlægge virksomhedens kundesegmenter, indgår Minerva-modellen i PEST en. Her benyttes også Maslows Behovspyramide. Disse to modeller bruges, for at fastlægge virksomhedens nuværende segmenter samt de eventuelle nye segmenter, set i forhold til de nye tiltag som foreslås virksomheden. Informationerne fundet i SMILK og PEST analyserne, samles i en SWOT analyse. Dette gøres for at finde frem til virksomhedens stærke og svage sider, samt virksomhedens muligheder og trusler. Endvidere udarbejdes en TOWS-matrix. TOWS-matrixen laves ud fra oplysninger fundet i SWOT-analysen. Udfaldet af TOWS-matrixen skal ende op med, at give et overblik over forskellige løsningsforslag til virksomheden. For yderligere at underbygge TOWS-matrix, anvendes Rule Breaking Strategy forløbet. Ved field research foretages en indsamling af primære data, i form af en kvantitativ analyse. Her afholdes et skriftligt interview med Louise Elly Meyer. Formålet med interviewet er, at komme frem til, hvad der får folk til at vælge at blive frivillig, hvilke følelsesmæssige aspekter der bliver berørt, etc. Ydermere anvendes et spørgeskema, for at afdække respondenternes interesser for temarejser og frivilligt arbejdet (se bilag 1 - Spørgeskema). Definitionen af populationen er bred, da spørgeskemaet henvender sig til alle rejselystne. Dette er netop for at finde frem til, indenfor hvilke emner af frivilligt arbejde, folks interesser ligger. Spørgeskemaet indeholder lukkede spørgsmål i form af to svarmuligheder eller multiple choice spørgsmål. Spørgeskemaet udsendes via Facebook, da der her er mulighed for at ramme en bred målgruppe. Indledningsvis er spørgeskemaet afprøvet på 10 tilfældige respondenter fra populationen defineret for analysen. I alt har 176 respondenter svaret på spørgeskemaet. 3

9 Scanway/Tyrkiet Eksperten forkortes gennem hele opgaven til SW/TE, hvilket vises ved brug af (SW/TE) efter første gang virksomheden nævnes i opgaven. Dog nævnes virksomheden ved fulde navn ved referencer. Igennem hele opgaven benyttes Havard Reference System med brug af in-text referencer. Fodnoter benyttes kun til uddybelse. 8. Kildekritik Visse artikler brugt fra diverse formiddagsaviser og online portaler, kan være influeret af personlige holdninger enten fra journalistens side eller fra mediets generelle holdninger. SW/TE har ikke i alle henseender været indstillet på, at videregive interne oplysninger, som fx regnskaber, fortjeneste på ydelser etc. 4

10 9. Analyse Indledningsvis for analysen, fremhæves hovedområderne, dvs. at der redegøres for, hvad en trend er samt hvad Rule Breaking Strategy teorien omhandler. 9.1 Hvad er en trend? Når der tales om begrebet trend, tales der om forventningen til fremtiden. Det er af den grund svært at beskrive helt præcist, hvad en trend er. Mennesker som beskæftiger sig med trends har ofte forskellige tilgange til begrebet, afhængigt af, hvilken profession de har (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Samlet kan det forklares ved, at trends handler om forventede forandringer af et vist omfang og over en vis periode (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009, s. 122). Begrebet trend, kan inddeles i fire relevante trendniveauer: samfundstrends, livsstilstrends, branchetrends og kategoritrends. Disse fire trendniveauer påvirker hinanden begge veje (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Ved samfundstrends forstås de bagvedlæggende og helt grundlæggende faktorer, som styrer forbruget og dermed identitetsdannelsen på tværs af brancher, økonomi, demografi etc. Dvs. at en samfundstrend er drivkraften, som sætter gang i et fremtidigt forbrug. Et andet ord, som også bruges for samfundstrends, er megatrends (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Eksempler på samfundstrends/megatrends kan være øget gab mellem rige og fattige lande, øget globalisering, informationsteknologien som er stadigt voksende, øget etnisk bevidsthed, skift fra service- til oplevelsesøkonomi etc. Livsstilstrends bestemmes af de samfundstrends, som er mest fremme på et givent tidspunkt, men påvirkes også af trends på branche- og kategoriniveau og dette trendniveau er derfor mere flygtigt end samfundstrends (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). Ved branchetrends forstås de faktorer, som specifikt påvirker den enkelte branche. Dvs. at branchetrends er påvirket af den enkelte branches specielle kendetegn, men også af samfunds- og livsstilstrends (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). 5

11 Kategoritrends er de faktorer, som relaterer til og påvirker udviklingen i den enkelte produktkategori. Indenfor rejsebranchen kan en kategori fx være all inclusive-rejser som udgør en lille del af den samlede rejsebranche (Bonnén, Hird og Poulsen, 2009). 9.2 Rule Breaking Strategy Grundlæggende kan rule breaking strategy forklares ved, at virksomheder bryder branchenormen med nye idéer. Idéer som samtidigt vil kunne øge virksomhedens levedygtighed. Disse idéer skal kunne få virksomheden til at skille sig ud og derfor er det vigtigt, at virksomheden finder på idéer som ikke er set før (Refshøj, Sondrup, 2009). Det vil sige, at det som kendetegner en rule breaker er, at virksomheden skiller sig ud. For at gøre det, skal virksomheden bevidst agere modsat af konkurrenterne på minimum én strategisk afgørende parameter (Refshøj, Sondrup, 2009). Som det ses på figur 1 Branchelandskab, nedenfor, tager rule breakerne plads i kanten af ringen, mens konkurrenterne har indtaget midten. Ved at tage plads i kanten af ringen formår virksomheden, at skabe sig en mere urørlig plads samt en mere synlig plads for kunderne. Det skal her dog bemærkes, at virksomheden stadig opererer på samme marked som hidtil og de opererer stadig med de samme kunder og de samme konkurrenceparametre. Figur 1 - Branchelandskab 9.3 Den generelle rejsetrend og trenden for temarejser frem mod 2020 Iflg. UNWTO s Tourism 2020 Vision, forventes der en generel stigning i antallet af internationale ankomster i Det forventes, at Østasien og Stillehavet, Sydasien, Mellemøsten og Afrika, stiger til over 5% pro anno, holdt op imod den 6

12 verdensgennemsnitlige stigning på 4,1%. Europa forudsiges at beholde det størst antal ankomster i verden, selvom det forventes, at antallet falder fra 60% i 1995 til 45% i (UNWTO, 2012). Kigges der nærmere på fremtidens turismemarkeder, er bl.a. identitetsmarkedet stigende. Det ses, at der er et større behov for, selv at kontrollere og dermed er efterspørgslen på fx individuelle rejser også stigende. Under dette marked findes også luksusferier (Nordin, 2005). Andre turismemarkeder, hvor der også opleves en stigende interesse, er omsorgsmarkedet, hvor bl.a. religion er tiltagende. Frivilligt arbejde ses også få større opmærksomhed, specielt blandt Y-generationen som dækker over de unge (Nordin, 2005). Endvidere er også markedet for holdninger fremtrædende, her indgår bl.a. økologiske rejser og kulturrejser (Nordin, 2005). At have et formål med ferien, udover strand og sol, har i de senere år vist sig at være noget,som flere danskere efterspørger. Bl.a. benytter flere og flere sig af muligheden for, at arbejde som frivillig i udlandet, hvor arbejdet ofte omhandler pasning af dyr, undervisning af gadebørn etc. (Rejseliv.dk, 2009). Iflg. marketingschef Lasse Grunstrup fra Kilroy, sås der i 2011 en tendens til - blandt især unge at udføre frivilligt arbejde på rejsen. Trendforskere mener, at danskernes rejser i fremtiden vil bygge på bl.a. rejser med indsigt. Dvs. rejser hvor man lærer noget og bliver klogere. (Politiken.dk, 2011). Iflg. Kirsten Poulsen fra Firstmove, er det nøjsomhed og ansvarlighed som er virkelig gennemtrængende for firstmoverne i fremtiden (Politiken.dk 2011). Når der tales om temarejser, dækker dette en stor kategori af rejser. Ens for alle disse rejser er, at de hver især har et overordnet tema. Det kan fx være golfrejser, dykkerferier, rundrejser, spa- og wellness etc. Nogle rejsebureauer specialiserer sig i temarejser mens andre tilbyder enkelte temarejser blandt meget andet i deres sortiment. Iflg. rejsearrangøren Apollo, er der i 2012 en stigende tendens blandt danskerne, for rejser til USA. Det er bl.a. i stigende grad kør-selv-ferie og fleksible rejser, som kunderne er interesserede i. Dog ses også en stigende interesse for Spanien og Italien (Mynewsdesk 2012). Den regnfulde danske sommer i 2011 har iflg. rejseselskabet rejsefeber.dk, en påvirkning på danskernes valg af feriemål i Ud fra foreløbige bookinger, ser de en tendens til, at 7

13 danskerne vælger feriemål med garanteret sol, både sommer og vinter. Det er især Italien, Spanien og Bangkok der er populært blandt danskerne. Endvidere er der en række begivenheder i 2012, som også vil have indvirkning på danskernes valg af destination. Dette er bl.a. OL i London og fodbold EM i Ukraine og Polen (Søndagsavisen, 2012). 9.4 Delkonklusion af den generelle rejsetrend og trenden for temarejser frem mod 2020 Ud fra eksperters udsagn, analyser og indblik i rejsebranchen, kan det konkluderes, at rejsetrenden i 2012 går mod traditionelle solferier og specielt Spanien, Italien og USA står højt på danskernes prioriteringsliste over fortrukne rejsemål. De mere langsigtede trends frem mod 2020 må konkluderes at være rejser, som i høj grad dækker kundernes behov for selvrealisering. Det er rejser med indsigt, viden og ansvarlighed som prioriteres, her bl.a. at arbejde som frivillig i udlandet. Endvidere ses en tendens til en stigning i antal internationale ankomster. 9.5 Intern analyse (SMILK) af SW/TE For at analysere og beskrive SW/TE internt, tages der her udgangspunkt i SMILK-modellen, som udgør virksomhedens servicemanagement system Servicekonceptet: Kerneydelse: At sælge charterrejser Periferiydelse: Periferiydelserne omfatter kun de destinationer, som virksomheden i forvejen sælger charterrejser til. Nedenstående tabel viser en oversigt over virksomhedens periferiydelser. Blå Krydstogter Afbudsrejser Kultur- og Wellness rejser Golfrejser Rundrejser One-way flybilletter Kun flybilletter Gavekort Grupperejser Klippekort Biludlejning Udflugter Nyhedsbreve Guideskole Dansk guideservice Tabel 1 Periferiydelser 8

14 9.5.2 Markedssegmentering SW/TE s målgruppe er familier (Scanway/Tyrkiet Eksperten, 2012). Det er dem, som ønsker en god ferie uden at det går for meget ud over økonomien, hvad end kunden ønsker sol, strand og badeferie, ferie præget af forskellige sportsaktiviteter eller kulturel ferie. Dog også dem med en forventning om en vis form for service på rejsen. Størstedelen af virksomhedens kunder er danske, men pga. afgang fra Kastrup lufthavn, rejser flere og flere svenskere også med selskabet Image SW/TE er et lavprisselskab med service som nøgleord. Virksomheden ønsker, at det skal være muligt for alle at rejse, uden at omkostningerne ved rejsen vælter budgettet. På trods af den måde SW/TE opfatter sig selv på og ønsket om, hvordan kunderne skal opfatte dem, har SW/TE siden 1998 været det rejseselskab med flest kendelser i Pakkerejseankenævnet, hvor klager fik helt eller delvist medhold (Scanway/Tyrkiet Eksperten, 2010). Desuden har virksomheden også flere gange medvirket i DR s forbrugerprogram Kontant som følge af fire forskellige episoder, senest i maj 2012 (DR, 2012). Ifølge trustpilot.dk 1 har SW/TE i alt fået 138 kundeanmeldelser, hvor af den første anmeldelse faldt d. 1. september Ud fra disse anmeldelser, vurderes virksomheden samlet til tre ud af fem stjerner, hvilket fremgår som middel ifølge trustpilot.dk. Endvidere ligger SW/TE nr. 108 ud af 137 virksomheder, under kategorien bedste virksomhed indenfor Rejse & Ferie (trustpilot.dk, 2012) Leverancesystemet Personale: SW/TE s vision er bl.a. at være det rejsebureau på markedet, som ved mest om deres rejsemål. Derudover vil de holde fast i at være et lokalt rejsebureau med god og personlig service til alle gæster. Via Scanway Guideskole, uddanner virksomheden selv deres rejseledere, inden de bliver sendt ud på destinationerne. Ydermere sendes rejsekonsulenterne jævnligt på studietur på de forskellige rejsemål og mange af rejsekonsulenterne er tidligere rejseledere for selskabet og har derfor allerede en bred viden inden for specifikke områder. Brugen af egen guideskole 1 Trustpilot.dk: En service som giver forbrugerne adgang til at karaktergive og dele købsoplevelser. 2 Data pr. 21. april 2012, kl ) 9

15 samt studieture, gør det muligt for SW/TE at kunne efterleve virksomhedens vision samt det sikrer SW/TE, at den specialiserede viden, som er nødvendig for at opretholde deres navn Tyrkiet Eksperten, forbliver intakt. Endvidere arbejder de ansatte hos SW/TE på tværs af etnicitet og religion. Mange af deres ansatte har været i rejsebranchen i mange år og har haft forskellige jobs indenfor branchen. Desuden er der et samarbejde med agentfirmaer på de forskellige destinationer. De ansatte i agentfirmaerne er lokale med stor erfaring indenfor rejsebranchen samt med kendskab til lokalområdet og landet. Alle ansatte hos SW/TE bærer uniform når de er på arbejde og der er stramme politikker for, hvor og hvornår hvilke uniformer skal bæres. Årsagen til dette er, at personalet på denne måde er konstant synliggjort hvad enten det er på kontoret, i lufthavnen eller på destinationen. Endvidere signalerer uniformen også seriøsitet, kompetence og kvalitet. Physical evidence: SW/TE har tre salgskontorer i Danmark Aalborg, Aarhus og København hvor kontoret i København fungerer som hovedkontor. Derudover har de et call-center i Alanya, Tyrkiet. Det tyrkiske hovedkontor er ligeledes placeret i Alanya, Tyrkiet. Ydermere findes der på hver destination, et servicekontor, hvor rejselederne har deres daglige gang sammen med et lokalt agentfirma. Endvidere har de en hjemmeside på dansk og de kan findes på sociale medier som Facebook, Twitter og FriendFeed. Processer: Processen ved salg af rejser over telefon og personligt samt anden håndtering af gæsterne (dette kan f.eks. være på destinationerne) hos SW/TE, følger fastlagte procedurer og fremgangsmåder og håndteres af rejsekonsulenterne og rejselederne. Dog er det en ny situation hver gang en ny rejse sælges, da der hele tiden er at gøre med forskellige gæster, samt at personalet også udskiftes løbende. Arbejdsprocesser indenfor markedsføring, økonomistyring, klagehåndtering etc. håndteres af den ansvarshavende for de specifikke afdelinger, i samarbejde med ansatte med speciel kompetence indenfor hvert område Kultur og filosofi SW/TE s kultur og filosofi er værdier og normer, som kendetegner virksomheden. Dvs. at det er en god blanding af hvad der allerede er blevet nævnt tidligere i SMILK-modellen. Service 10

16 er nøgleordet og det er vigtigt for virksomheden, at deres gæster får den bedst tænkelige service af medarbejderne. Deres forskellighed af etnicitet og religion ser de som en styrke, hvilket de også gør med de ansattes store kendskab til rejsebranchen. Desuden vil de være bedst til prisen. De er fleksible og har en finger på pulsen og kan på den måde hurtigt tilpasse sig deres gæsters ønsker og behov (Scanway/Tyrkiet Eksperten, 2012). Alle ansatte i virksomheden har den samme forståelse for - og lever op til - de fælles værdier og normer, som SW/TE afspejler. Medarbejderne er dygtige til at udføre virksomhedens serviceydelser, såvel kerneydelsen som periferiydelserne. Virksomhedens kultur er i høj grad en udviklingskultur. Medarbejderne passer ikke kun deres arbejde, de udvikler hele tiden deres viden og ekspertise. For at opretholde de fælles værdier og normer, afholdes der jævnligt personalemøder, personlige samtaler samt kurser, både for rejsekonsulenter og rejseledere. 9.6 Delkonklusion af SMILK Efter at have udarbejdet en intern analyse af SW/TE kan det konkluderes, at virksomheden sælger mange forskellige typer rejser, dog primært charterrejser. Derudover ligger de stor vægt på service og rejser der er til at betale. Virksomheden har stor fokus på uddannelse af personale og yder en stor indsats for, at deres ansatte alle er veluddannede og velinformerede og at de lever op til virksomhedens værdier og normer. Dog kan det konkluderes, at virksomhedens image kunne være bedre, eftersom flere medvirkninger i Kontant ikke umiddelbart giver den bedste kundeomtale. 9.7 Omverdens analyse af eksterne påvirkninger (PEST) på Scanway/Tyrkiet Eksperten For at finde frem til SW/TE s eksterne påvirkninger, udarbejdes en omverdens analyse i form af en PEST-analyse. PEST-analysen er lavet på verdensniveau, eftersom virksomheden opererer i udlandet, men markedsfører sig ud fra Danmark. Dvs. at påvirkninger fra indland såvel som udland påvirker virksomheden, eftersom virksomheden følger de lokale forhold Political politiske og lovgivningsmæssige forhold: Når der tales om politiske og lovmæssige forhold er der forskellige faktorer der spiller ind for et rejseselskab, ikke mindst påvirkes SW/TE også af disse forhold. 11

17 Politiske oprør, som Mohammed-krisen fra 2005 og andre politiske optøjer som set i bl.a. Egypten og Libyen, kan spille en utrolig stor rolle for rejseselskaber. Det kan betyde, at folk bliver bange for at rejse til det pågældende land og i yderste instans kan udenrigsministeriet fraråde rejser dertil og hjemkalde eventuelle personer der måtte befinde sig i de omhandlende lande. Det samme gælder ved eventuel terrorrisiko (Udenrigsministeriet, 2011). Det er lovpligtigt for alle etablerede virksomheder i Danmark, at være registreret i Rejsegarantifonden, hvis virksomheden har til formål, at udbyde eller sælge rejseydelser i eget navn, direkte eller via en formidler til kunder (Rejsegarantifonden, 2011). Som kunde hos et rejsebureau har man muligheden for at klage, såfremt man føler sig uretfærdigt behandlet. Den første klage skal altid sendes til det respektive rejsebureau, men føler kunden sig stadig forurettet efter svar på klagen, kan klagen sendes videre til pakkerejseankenævnet. Hos pakkerejse-ankenævnet er der en række kendelser som skal overholdes af rejsebureauerne og overholdes disse ikke, eller føler kunden sig forurettet, kan kundens klage sendes videre til hertil, hvor sagen overtages og færdiggøres til kundens eller rejsebureauets fordel, afhængigt af, hvilken part der har ret i forhold til pakkerejse-ankenævnets kendelser (Pakkerejse-ankenævnet, 2012). Udviklingen i EU har også en stor betydning for danske rejseselskaber. Hvis et rejseselskab har eller påtænker at få rejsemål i europæiske lande, er der her nogle forhold, som rejseselskabet skal tilpasse sig. Det kan f.eks. være i henhold til lønninger af ansatte i disse lande, set i forhold til lande uden for EU. Endvidere er Markedsføringsloven vigtig for en virksomhed at forholde sig til, specielt 1 om god markedsføringsskik : 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Stk. 2. Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd. (Markedsføringsloven.dk, 2011) Ydermere findes der regler for fagforeninger, arbejdstid, nationale regelmenter for arbejdsmiljø etc. som virksomheder skal forholde sig til. 12

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Fremtidens ejendomsmægler

Fremtidens ejendomsmægler Fremtidens ejendomsmægler - Hvilken konkurrencestrategi skal Boliga selvsalg bruge, hvis de vil erobre mar- kedsandele og bevæge sig væk fra niche markedet? Bacheloropgave af Jacob Lund Nielsen - - - -

Læs mere

Comwell Rebild Bakker

Comwell Rebild Bakker Comwell Rebild Bakker Mike Sthyr, IHM7e Afleveret d. 7/1-2013 Vejleder: Helge Larsen Antal anslag: 104.515 Underskrift - Mike Sthyr University College Nordjylland Teknologi & Business Executive summary

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S XXXX Uddannelse: xxxx Vejleder: xxxxx Bachelorprojekt 2012 En strategisk analyse af Alm. Brand A/S 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMSTILLING... 1 1.2 PROBLEMFORMULERING... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.3.1 Begrebsafklaring...

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract Abstract In recent years a radical change in consumer behavior has occurred. Companies no longer decide how the consumer should interpret their commercial messages and brands it is now the consumer who

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked

Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked Bachelorafhandling BADM Forfatter: Casper Bach Vejleder: Mogens D. Hansen Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked En markedsanalyse af det danske spillemarked efter liberali- seringen,

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 Indholdsfortegnelse 1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 4. Metodiske og teoretiske overvejelser... 6 4.1. Det kommunikative

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere