LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA."

Transkript

1 BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER ELLER FRATAGER BLACKBERRY S ANSVAR FOR DIG ELLER FOR DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER. DENNE AFTALE PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSIGE OG UFRAVIGELIGE RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE EFTER DIT LANDS LOVGIVNING,I DET OMFANG DU KUNNE VÆRE BERETIGET TIL SÅDANNE BINDENDE LOVPLIGTIGE RETTIGHEDER. Disse BBM Servicevilkår ("Aftalen") er en juridisk aftale mellem dig: individuelt, hvis du personligt indgaar en saadan aftale, eller hvis du er autoriseret adgang til eller benytte BBM Solution (som defineret nedenfor) på vegne af din virksomhed eller anden enhed,for hvem du handler til egen fordel (i begge tilfælde, "Dig"), og BlackBerry UK Limited, CVR nr ("BlackBerry") med adresse 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Storbritannien SL1 3XE (I forening "partnere" og enkeltvis "part"). Ved KLIK PÅ "JEG ACCEPTERER"-KNAPPEN ELLER VED AT AKTIVERER ELLER BRUGER BBM SOLUTION ELLER DELE HERAF, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DE VILKÅR OG BETINGELSER DER ER INDEHOLDT I DENNE AFTALE. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BETÆNKLIGHEDER OMKRING VILKÅRERNE I DENNE AFTALE, KONTAKT VENLIGST BLACKBERRY AT HVIS DU,INDEN FØRSTE AKTIVERING ELLER BRUG AF DIN BBM SOLUTION,BESLUTTER AT DU IKKE ØNSKER AT ACEPTERER SERVICE VILKÅRENE,HAR DU INGEN RET TIL AT BENYTTE BBM SOLUTION,OG MÅ STRAKS (A),AFINSTALLER ELLER SLETTE SOFTWARE (SOM DEFINERET NEDENFOR, OG (B) HVIS DU HAR BETALT FOR BRUG AF BBM SOLUTION, SØGE REFUNDERING FRA DEN GÆLDENDE SÆLGER I OVERENSTEMMELSE MED DENNES TILBAGEBETALINGS POLITIK. LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. HVIS DU ER BOSIDDENDE I FRANKRIG OG HVIS DU ER FORBRUGER,IFØLGE DEN FRANSKE FORBRUGER KODE, ER VISSE BESTEMMELSER I DENNE AFTALE IKKE GÆLDENDE FOR DIG. I ET SÅDANT OMFANG AT DU IKKE KAN BENYTTE DIG AF DE BINDENDE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER OG AT DE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN DE BERØRER DINE UFRAVIGLIGE RETTIGHEDER. HVIS DU ER BOSIDENDE I ITALIEN OG ER HVIS DU ER FORBRUGER SOM DETTE BEGREB BLIVER ANVENDT I DET ITALIENSKE LOVDEKRET NO.206 AF 6.SEPTEMBER 2005(I BETYDINGEN AF EN FYSISK PERSON DER HANDLER I ET ERHVERS-ELLER HANDELSMÆSSIGT GERNE UDEN FOR EGET HANDELSOMRÅDE)ER DU BERETTIGET TIL DE RETTIGHEDER DER ANVENDES I DET ITALIENSEKE LOVDEKRET NO.206 AF 6.SEPTEMBER 2005,TRODS ÆNDRIGER FRA TID TIL ANDEN.KAN INTET BLIVE ÆNDRET ELLER FJERNET FRA DENNE AFTALE EJ HELLER VALG AF GÆLDENDE LOV I HENHOLD TIL AFSNIT 24(d) 1. Definition. Med mindrer andet er nævnt,har følgende udtryk den nedfor anførte betydning,(og i det omfang hvor sammenhængen fordrer det vil ental ogsaa indeholde flertal og viceversa)

2 Ved "Airtime service" forstås trådløst bredbaands netværk, andre nettjenester (herunder trådløst lokalnetværk, satellit-og internettjenester) samt andre tjenester, der leveres af din Airtime tjenesteudbyder til brug i forbindelse med din BBM Solution. "Airtime tjenesteudbyder": betyder den enhed, der giver Airtime Services. "BBM Solution" betyder BBM instant messaging-løsning (også kendt som BlackBerry Messenger), den består af Services og Software, sammen med den gældende dokumentation. "BlackBerry ID" betyder de personlige log ind koder der bruges af dig til at logge på din BBM Solution eller andre produkter og tjenester, der benytter BlackBerry ID logonakkreditiver. "Indhold" betyder data, tekst, musik, lyd, ringetone, fotografi, grafik, video, beskeder, tag eller andet digitalt materiale og digital information. "Dokumentation" betyder den gældende standard slutbruger dokumentation, herunder eventuelle adfærdskodekser, retningslinjer eller brugsregler udarbejdet og leveret af BlackBerry til BBM Solution. Af sikkerhedsmæssige grunde, omfatte Dokumentation ikke nogen slutbruger dokumentation, der er udarbejdet af andre personer end BlackBerry samt eventuelle ændringer af dokumentation foretaget af enhver anden person end BlackBerry. "Device" betyder enhver enhed, såsom en smartphone eller tablet, til hvilken Softwaren eller dele heraf, er designet og godkendt til anvendelse af BlackBerry, og som er ejet eller kontrolleret af dig. "Paid service":betyder tjenester, som skal registreres af og betales til BlackBerry, eller til en relevante forhandler ("MoR") eller betalingbehandler, med et gebyr der giver tilladelse til at modtage. "Services(s)" betyder tjenester, der stilles dig til rådighed, af eller på vegne af BlackBerry eller en BlackBerry partner, som en del af BBM Solution, herunder en-til-en og gruppe tekstbeskeder, video og tale opkalds tjenester (I fald den er til rådighed ), samt BlackBerry ID-tjenesten, men taget i betragtning, at BlackBerry co-brands eller tredje part tjenester ikke i sig selv kan formidler denne service. "Software" betyder BBM klientens programmer,som giver adgang til de tjenester, og et hver andet program leveret til dig af BlackBerry i henhold til denne aftale, i hvilken somhelst form, medie eller som foreskrevet eller senere installeret eller anvendt ( som kan bestå af software, filer, dokumentation, grænseflader,eget indhold, som teknisk set ikke betragtes som software kode, og Tredjepartskomponenter). Udtrykket "Software" omfatter ikke nogen tredjepartssoftware eller tredjepartselementer, hvorvidt tredjepartssoftware eller Tredjeparts Varen er distribueret af BlackBerry eller på vegne af BlackBerry, eller tredjepartssoftware eller Tredieparts varen er ledsaget af,og forsynet med, eller er opkobblet BBM Solution. Med "Tredjepartskomponenter" forstås software og grænseflader, licenseret af BlackBerry fra en tredjepart til inkorporering i Software, og distribueret som en integreret del af denne software under en BlackBerry brand, dette omfatter ikke tredjeparts software. Med "Third Party content" menes indhold ejet af en tredjepart. Med "Tredjepart Item" forstås tredjeparts Indhold og tredjepartsprodukter. "Third Party Products" forstås som Enheder og tredjeparts software og andre komercielle produkter, der ikke er BlackBerry produkter. " Third Party Services "er tjenester, som leveres af en tredjepart, herunder Airtime Services, samt ydelser leveret af en tredjepart MoR eller betalingsbehandler, eller enhver hjemmeside, der ikke drives af BlackBerry.

3 "Third Party Software" betyder alene staaende programmer ejet af en tredjepart, som leveres eller på anden måde stilles til rådighed, via BBM Solution. "Your Content" betyder ethvert indhold, du sender eller på anden måde stiller til rådighed for en tjeneste eller Tredjepartstjeneste. 2. Regler for brugen af BBM Solution. Du er ansvarlig for alle aktiviteter med hensyn til brugen af din BBM Solution, og du maa sikre dig, at: (A) Din BBM Solution, eller dele heraf, kun anvendes i overensstemmelse med denne aftale eller gældende love og bestemmelser samt gældende dokumentation; (B) Du er mindst 13 år og enten over myndighedsaldren eller en selvstændig eller emanciperet mindreårig, eller besidde forældres eller værges samtykke, og er fuldt i stand til og ansvarlig for at indgå denne aftale. Under alle omstændigheder bekræfter du, at du er mindst 13 år gammel, da BBM Solution og BlackBerry ID ikke er beregnet til børn under 13 år. Hvis du er under 13 år er det ikke tilladt at benytte BBM Solution eller faa et BlackBerry ID. Hvis en aftale ingås paa vegne af et selskab eller anden enhed,må du underskrive og garanterer, at du er autoritet til at indgå denne aftale på pågædende virksomheds eller anden enheds vegne; (C) Alle oplysninger, der gives til BlackBerry eller dets autoriserede distributører i henhold til denne aftale, herunder tilmelding til at bruge BBM Solution eller indhente en konto til brug sammen med din BBM Solution, herunder et BlackBerry ID,skal være sande, nøjagtige,gyldige og fuldkomne, og så længe du fortsætter med at bruge BBM Solution eller opretholde en konto, maa du løbende opdatere sådanne oplysninger for at de til stadighed er gældende, nøjagtige og komplette; (D) Du maa ikke bevidst, ved en sådan en forspørgelse, i representation af en person ved sine fulde fem med dine forpligtelser bruge eller tillade andre at bruge BBM Solution, eller dele heraf,hverken alene eller med nogen Thirdparty Item eller Third Party Services, på en måde, som BlackBerry kan betragte,i al rimlighed,som nedvuderer, forringe eller skader software, hardware-systemer, netværk, indhold eller service, der bruges af en person, herunder BlackBerry eller Airtime Tjenesteudbyder, eller på anden måde har en skadelig effekt på BlackBerry eller dets filialer og associerede selskaber ("BlackBerry Group of Companies"), En Airtime TjenesteudbyderAirtime tjenesteudbydereller nogen af deres respektive kunder eller infrastruktur eller produkter eller tjenester, og du maa straks ophøre en sådan aktivitet. (E) Din BBM Solution, eller dele heraf,må ikke anvendes til at overføre, offentliggøre, postere, indlæse, distribuere eller udbrede nogen form for upassende, bespottelig, chikanerende, misbrugende, æreskrænkende, injurierende, obskønt, ulovligt eller vildledende indhold; (F) Din BBM Solution, eller dele heraf,må ikke anvendes til at begå eller forsøge at begå en forbrydelse eller fordrer gennemførelsen af en forbrydelse eller andre ulovlige eller skadevoldende handlinger, herunder uploading, indsamling, lagring, opslå, transmiterer, kommunikerer eller anden form for tilgængeliggørelse af oplysninger eller materiale, som du ikke har ret til at lagre eller gøre tilgængelige, i henhold til enhver lov eller kontrakt,der er i strid med, personlighed krænkelse, ulovlig hasardspil, eller enhver anden handling som ville krænke, overtræde eller misbruge nogen immaterielle rettigheder og / eller andre ejendomsrettigheder af enhver tredjemand (herunder kopiering og deling af software eller indhold, som du ikke har rettigheder til at kopiere og dele eller ulovligt at omgå enhver beskyttelse af digitale forvaltnings rettigheder); (G) Din BBM Solution, eller dele heraf, må ikke anvendes til at uploade, sende, overføre eller på anden måde gøre sofware eller andet materiale tilgængeligt, der indeholder nogen (i) virus, trojansk hest, orm, bagdør, shutdown mekanisme, skadelige koder, sniffer, bot, drop dead mekanisme eller spyware, eller (ii) enhver anden software eller indhold beregnet paa at (A) have en negativ indvirkning på ydeeven, (B) deaktivere, korrumpere, eller forårsager skade på eller (C) lette uautoriseret adgang til eller nægte tilladelse til adgang tider kan forårsage brugen til uautoriserede eller uhensigtsmæssige formål,al software, hardware, tjenster, systemer eller data ("Malware") (og, hvis du får kendskab af eksistensen af enhver

4 malware i eller vedrørende BBM løsning, må du straks underrette BlackBerry); (H) Du må ikke sælge, udleje, lease, overføre, eller forsøge at sælge, udleje, lease eller overføre, Softwaren eller ethvert indhold, eller dele heraf, der stilles til rådighed for dig som en del af BBM Solution, eller Din ret til BBM Solution eller dele heraf, til nogen anden person, uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra BlackBerry; (I) Du maa ikke forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, andre konti, computersystemer eller netværk forbundet til en tjeneste, ved hjælp af hacking, password mining eller andre midler, eller at opnå eller forsøge på at skaffe adgang til materiale eller oplysninger der er stillet til rådighed via en tjenste formidler der ikke bevidst er gjort tilgængeligt for dig af BBM Solutions; (J) Din BBM Solution, eller dele heraf, maa ikke anvendes til at udgive dig for en person eller enhed, eller paa falsk vis at angive eller på anden måde misbruge din tilknytning til en person eller enhed, eller oprette en falsk identitet der kan vildlede andre, herunder phishing og parodiering; og (K) Du bør samarbejder med BlackBerry og give oplysninger, på anmodning af BlackBerry for at bistå BlackBerry i en given efterforskningen, eller afgørelse af, om der har været et brud på denne aftale og give BlackBerry eller en BlackBerry udpeget uafhængig revisor med adgang til de lokaler og udstyr, hvor BBM Solution er eller har været anvendt, og eventuelle tilhørende registreringer. Du giver hermed BlackBerry tilladelse til at samarbejde med: (i) de retshåndhævende myndigheder i efterforskningen af formodede kriminelle overtrædelser, (ii) at tredjeparter i efterforskning af mistænkte forbrydere der kan have overtrådt den nævnte aftale, og (iii) systemadministratorer hos Internet-udbydere, netværk eller computing faciliteter for at håndhæve denne aftale. Et sådant samarbejde kan omfatte at BlackBerry afslører Dit brugernavn, IP-adresse eller andre personlige oplysninger. 3. Brug af software. (A) Licens. Dele af BBM Solution kræve, at du anskaffe og bruge software for at få adgang til tjenesterne. Softwaren er licenseret og ikke solgt i henhold til denne aftale. Din licens til brug af Softwaren er betinget af betaling af de gældende licensafgifter, i fald der findes gebyr. I henhold til vilkårene og betingelserne heri, giver denne aftale en personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens, der tillader dig at installere og bruge softwaren på en enhed, eller hvis det udtrykkeligt er tilladt i henhold til brugen regler for tredjepartdigital storefront (f.eks itunes Store til ios versioner af Softwaren), hvorfra du erhvervede Softwaren ("Usagerules"), antallet af enheder der udtrykkeligt tillades af sådanne Brugsregler. Hvis du anskaffer Softwaren på abonnementsbasis eller som del af en gratis prøveversion, gælder de ovenfor anførte licensrettighederne kun for den periode, som du har betalt abonnementet for, eller for den af BlackBerry eller autoriserede forhandlere godkendte periode,og er gyldig i begge tilfælde. I alle tilfælde,vil licensen, i henhold til denne aftale tillade dig at bruge eller tillade brug af Softwaren eller få adgang til tjenester kun for din egen interne eller personlige formål og i overensstemmelse med alle gældende brugsregler (B) Opdateringer og opgraderinger. Denne aftale og tilladelser heri betyder ikke nogen rettigheder til: (i) regelmæssige eller fremtidige opgraderinger eller opdateringer af Softwaren eller tredje parts software, eller (ii) erhverve nye eller ændrede tjenester. Dog kan opgraderinger eller opdateringer af Softwaren gøres tilgængelig på BlackBerry s skøn fra tid til anden. Softwaren kan indeholde funktioner til automatisk at søge efter opdateringer eller opgraderinger til Softwaren, og Du kan blive bedt om at opdatere softwaren eller Third Party Software med henblik på fortsat at få adgang til eller anvende bestemte tjenesteydelser, andet nyt software eller tredjepartselementer eller tredje parts tjenester eller dele heraf. Medmindre din software tillader dig at omgaa videregivelsen eller anvendelsen af opgraderinger eller opdateringer af softwaren, og du anvender sådanne indstillinger. Du accepterer hermed, at BlackBerry kan (men ikke er forpligtiget til) at foretage sådanne opdateringer eller opgraderinger til rådighed for dig fra tid til anden, og give besked til dig om tilgængeligheden af sådanne opgraderinger eller opdateringer. Eventuelle

5 opdateringer eller opgraderinger, der leveres til dig af BlackBerry i henhold til denne aftale anses for software, ydelser eller tredjeparts software, ihvert tilfældet. (C) Rettigheder til gengivelse. Du må ikke distribuere eller modificere Softwaren, eller noget af indholdet der stilles dig til rådighed som en del af tjensteydelsen, helt eller delvist. Undtagen i det omfang, hvor BlackBerry udtrykkeligt er udelukket ved lov fra at forbyde disse aktiviteter, må du ikke kopiere, reproducere eller på anden måde duplikere Softwaren, eller noget af indholdet stillet dig til rådighed som en del af tjenstydelsen, helt eller delvist,undtagen i tilfælde af at det udtrykkeligt tilladt i denne aftale, i dokumentationen til den pågældende service i brugsreglerne, eller i en særskilt skriftlig aftale mellem dig og BlackBerry eller en BlackBerry filiat.ved anvendelsen af denne bestemmelse, vil "kopiering" eller "reproduktion" ikke omfatte kopiering af erklæringer og instruktioner til benyttelse af softwaren, der naturligt opstår under normal programafvikling, når det anvendes i overensstemmelse med og til de formål, der er beskrevet i dokumentationen eller i forløbet af umodificerede regelmæssige back-ups af softwaren eller den enhed, som softwaren er installeret i, i overensstemmelse med branchens standards forretningsmetoder. Du må ikke kopiere nogen dokumentation eller dele heraf til andet end din egen personlige benyttelse eller til intern brug og til brug i forbindelse med din brug af BBM Solution. 4. Paakrævet tredjepartselementer og tredjeparts-tjenester. Du er ansvarlig for at sikre, at de tredjepartselementer og tredjeparts-tjenester (herunder enheder, internetforbindelser, trådløse netværk og Airtime Services), som du vælger at benytte til din BBM Solution opfylder BlackBerry minimumskrav, herunder Enheds software og tilgængeligheden af egnet internetadgang som kræves til din BBM løsning som beskrevet i dokumentationen, og at din brug af sådanne tredjepartselementer og / eller tredjepartstjenester med din BBM løsning der ikke er i strid med eventuelle licenser, vilkår, betingelser, love, regler og / eller regler om respektive anvendelsen af sådanne tredjepartselementer og tredjepartstjenester. Airtime Services er generelt forpligtet til at bruge din BBM Solution. Airtime gebyrer kan opkræves i forbindelse med din brug af din BBM Solution, og du accepterer, at du i forholdet mellem dig og BlackBerry, er ansvarlig for alle Airtime Gebyrer afholdt gennem en sådan brug. Din Airtime tjenesteudbyder kan begrænse hvilke services og tredjeparts-tjenester der stilles til rådighed for dig. Hvis du ønsker at få oplysninger om, hvilke Airtime TjenesteudbydereAirtime tjenesteudbyderairtime tjenesteudbydere der understøtter din BBM Solution i dit omraade, kontakt venligst BlackBerry via 5. Yderligere vilkår. (A) Du kan blive bedt om at acceptere yderligere vilkår og betingelser: (i) af BlackBerry i forhold til komponenter af tredjepartsprodukter (f.eks open source-komponenter), og til brug af bestemte tjenesteydelser og indhold eller for at opnå en opdatering eller opgradere til BBM Solution; (ii) af en tredjepart til at erhverve eller bruge en tredje part Vare eller tredjeparts tjenester, herunder til at bruge en tredje part hjemmeside tilgængelig via BBM Solution; (iii) med en MoR eller betalings behandler eller ved køb i forhold til eller gennem BBM Solution, og (iv) med en Airtime Tjenesteudbyder for Airtime Services (B) Du er ansvarlig for at overholde enhver aftale du indgår med en tredjepart, og BlackBerry er ikke ansvarlig og hæfter ikke på nogen måde for tab eller skade af enhver slags som måtte opstå som følge af Deres transaktioner med en eventuel tredjepart. Hvis du er usikker på, om BlackBerry er ophavsmand til indhold angående, produkter eller service, kontakt venligst BlackBerry på Hvis du handler med tredjeparter via internettet eller i forbindelse med Tredjepartstjenester, sørg for at sikre dig, at du ved, hvem du har med at gøre, og at du ved hvilke vilkår og betingelser, der er forbundet med disse websites og eventuelle tredjepartstjenester eller tredjepartselementer du får adgang til, herunder leverings og betalingsbetingelser, betingelser for brug, vilkaar for slutbrugerlicensaftaler, mulighed for at returnere produkterne,beskyttelse af personlige oplysninger, personlige indstillinger samt sikkerhedsfunktioner til at beskytte dig og for at sikre din personlige sikkerhed. (C) Under ingen omstændigheder vil sådanne yderligere vilkår og betingelser mellem dig og enhver tredjepart være bindende for BlackBerry eller pålægge yderligere forpligtelser eller forpligtelser i

6 strid med de nævnte vilkår eller betingelser i denne aftale, mellem dig og BlackBerry, vilkår og betingelser i forhold til tredjepartsprodukter og tredjepartstjenester i denne aftale vil stadig være de gældende for disse produkter. (D) I det omfang, at en tredjeparts bestandel er dækket af yderligere vilkår og betingelser, der giver dig ret til at bruge, kopiere, distribuere eller ændre hele eller dele af en sådan en tredjeparts bestandele,i et bredere omfang end de rettigheder,der er indeholdt i software aftalen, er det kun muligt at benytte sig af de fordele,saa længe de ikke overtræder de vilkår eller betingelser der indgaar i aftalen for resten af softwaren. Med hensyn til tredjeparters software eller tredjepartstjenester (som omfatter software og indhold) stillet til rådighed for dig af BlackBerry, hvis den tredje parts software eller tredjeparts Service ikke er ledsaget af en separat licens eller vilkår for brug af tjenesten eller underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale, vil vilkår og betingeser som er indeholdt i BBM Solutions software aftale anvendes, forudsat at en sådan tredjepartssoftware eller tredje parts tjenesten leveres til dig af BlackBerry "AS IS" og "AS AVAILABLE ", med ingen udtrykkelige eller underforståede betingelser, påtegninger, repræsentationer eller garantier, i forholdet mellem dig og BlackBerry, begrænsninger og udelukkelser af erstatningsansvar, ansvarsfraskrivelser og tilbagebetalings bestemmelser i denne aftale med tredjepartselementer og tredjeparts tjenester, og ikke for Software, blive anvendt. 6. Ændring eller afbrydelse af BBM Solution. (A) Ændring eller afbrydelse af BBM Solution. Du accepterer, at BlackBerry kan, uden ansvar over for dig, ændre, suspendere, afbryde, fjerne, lægger begrænsninger på, eller deaktivere BBM Solution eller dele heraf, når som helst, midlertidigt eller permanent, med eller uden varsel til dig, forudsat BlackBerry permanent indstiller en tjeneste (i saa tilfælde vil din specielt designet adgangs licens til enhver software ophører automatisk), hvis du har betalt for denne tjenestes rådighed for en aftalt tidsperiode og ikke har i misligholdt denne aftale, vil du være berettiget til en tilbagebetaling af hele eller en del af det beløb, du har betalt for tjenesten, som angivet i daværende restitution politik for tjenesten, eller MoR eller betalings behandler til hvem du må have betalt gebyrerne til. Sådanne godtgørelser, ifald det er aktuelt, vil være din egenhændige rettighed, BlackBerry, MoR s og betalings behandlere er, ene ansvarlige over for dig i tilfælde af at BlackBerry permanent afbryder BBM Solution, eller en del deraf. (B) Vedligeholdelse. Uden begrænselse af ovenstående, forbeholder BlackBerry sig ret til, og du accepterer, at BlackBerry kan efter eget skøn, periodisk kan suspendere adgangen til BBM Solution, eller dele heraf, eller på anden måde tage BBM Solution, eller dele heraf, ud af drift for at rense for software bugs, installere opdateringer og lave diagnose og anden vedligeholdelse af BBM Solution. 7. Dit Bidrag og andre emner. (A) Feedback. Du kan give feedback til BlackBerry om BBM Solution. Medmindre andrer aftaler er indgået med BlackBerry, accepterere du hermed, at BlackBerry er indehavere af alle tilbagemeldinger, kommentarer, forslag, idéer til ændringer, som du giver til BlackBerry om BBM Solution og alle tilhørende immaterielle rettigheder (Den indsendte "Feedback"), og at du hermed tildeler BlackBerry rettten, dertil. Du må ikke bevidst tilgængeligøre feedback, der er omfattet af tredjemands immaterielle rettigheder til BlackBerry. Du indvilliger samtidigt i at samarbejde fuldt ud med BlackBerry,hvis de så anmoder,i at underskrive nye dokumenter eller andrer lignende handliger, og i at BlackBerry ejer al Feedback og at BlackBerry kan registrere og / eller beskytte eventuelle tilknyttede immaterielle rettigheder og / samt fortrolige oplysninger. (B) End User Content, tredjepartselementer. Du og ikke BlackBerry, der har det fulde ansvar for dit indhold. BlackBerry kontrollerer ikke indhold eller anden tredjepart Varer, der stilles til rådighed til dig af slutbrugere i forbindelse med din brug af BBM Solution eller anden tredje parts service som bruges i forbindelse med deres BBM Solution, og i tillæg til de generelle ansvarsfraskrivelser i afsnit 17, kan BlackBerry ikke garantere eller give en anden tilsvarende sikkerhed med hensyn til nøjagtighed, integritet eller kvalitet, og er ikke ansvarlig for sådanne tredjeparts varer. BlackBerry

7 kan oprette generelle procedurer og begrænsninger i brugen af BBM Solution, herunder mængden af indhold, der kan lagres, den maksimale periode, hvor indhold eller budskab / diskussion posteringer vil blive bevaret på enhver service (herunder cloud storage tjenester), og / eller det tidsrum, hvor du kan fortsætte med at bruge eller har adgang til indhold. Du må udelukkende bruge indhold fra BlackBerry eller en BlackBerry partner, i forbindelse med en personlige tjenester, og i overensstemmelse med de specifikke licensvilkår og tjeneste betingelser, i fald der eksitere en sådan. De ovenfor anførte restriktioner,er beskrevet i dokumentationen for relevant tjeneste, dette bør du gøre dig bekendt med og gennemgå fra tid til anden, da BlackBerry kan lave opdaterende ændringer. Du accepterer, at BlackBerry ikke har noget som helst ansvar for tab, sletning af, uautoriseret adgang til eller manglende lagring af indhold,borset fra hvis du har de nødvendige rettigheder eller licenser til at gøre det, meget vigtigt at have en alternativt back-up kopi af Indhold. (C) Your content. Ingen indhold i din BlackBerry aftale må overdrages til andrer medmindrer der findes en klar skriftlig aftale eller anex dokument som udtrykkeligt angiver retten hertil. Med hensyn til det indhold som er stillet dig til rådighed til indragelse af BBM Solutions, og som er tilgængelige for andre brugere af BBM Solution, herunder BBM Groups og andre tilgængelige BBM kontakters forum eller andre brugere af BBM Solution,autorisere du BlackBerry en verdensomspændende, vedvarende, uopsigelig, overførbar, royalty-fri og ikke-eksklusiv licens til at bruge, distribuere, gengive, ændre, tilpasse, offentligt fremføre og offentligt vise, indhold, som med rimelighed kan kræves af dig i forbindelse med udbud og forvaltning af BBM Solution, eller dele heraf, og i relation til ethvert indhold, som du stiller til rådighed for andre aspekter af BBM solutions og derved giver du BlackBerry en verdensomspændende, royalty-fri og ikke-eksklusiv licens til at bruge, distribuere, gengive, ændre, tilpasse, offentligt udføre og vise sådant indhold, som kan blive dig påkrævet af BBM Solutions, du garantere og ingår i begge tilfælde en pagt, der giver dig pligt til at give til BlackBerry denne ret. (D) Anstødeligt indhold og tredjepartselementer. Du er indforstået med, at du ved brug af BBM Solution eller en tredjepart service, kan blive udsat for Indhold og tredje part Elementer, som du kan anse for at være, krænkende, uanstændigt eller på anden måde stødende.blackberry og Blacberry designers (uden at der påligger pligt) til efter eget skøn at gennemse, afvise eller fjerne dit indhold eller nogen tredjepartsprodukter varer fra BBM Solution. (E) Forældrekontrol og voksen tilsyn. Dele af BBM Solution eller Tredjepartstjenester kan indeholde indstillinger, der tillader dig at blokere eller filtrere visse indhold, tjenesteydelser, tredjepartstjenester eller tredjepart. Det er helt dit eget ansvar at vælge sådanne indstillinger efter eget behov. BlackBerry garanterer ikke, at sådanne indstillinger er fejlfri, og er i stand til at blokere alle relevante indhold, tjenesteydelser, Tredjepartstjenester eller tredjeparter, eller ikke kan blive deaktiveres eller omgået af andre, der har adgang til din BBM Solution. Hvis du lader dit barn bruge din BBM Solution, eller dele heraf, er det dit eget ansvar at afgøre, om en sådan særlig service, tredje parts tjeneste eller tredjepart vare er passende for dit barn, og du er fuldt ansvarlig for dit barns adgang til og brug af BBM Solution, tredjepartstjenester og tredjepartselementer, herunder også alle eventuelle finansielle omkostninger eller andrer omkostninger vedrørende en sådan brug eller adgang. 8. Beredskabstjenester. BBM Solution er ikke sammenkoblet med et offentligt telefonnet (PSTN), bruger ikke telefonnumre til at kommunikere med andre enheder, og er ikke udviklet eller beregnet til at blive en erstatning for din almindelige mobil eller fastnet telefon. Desuden anerkender og accepterer du, at BBM Solution ikke er konstrueret eller beregnet til at være en erstatning for din traditionelle fastnet eller trådløse mobile telefon, og at de ikke kan bruges til at foretage opkald til "911, 112", "999, 000 eller andre nødopkalds numre beregnet til at tilslutte en bruger at alarmcentralers eller lignende nødtjenester i henhold til lokale telekommunikation love (" Emergency Services "). Opkald til alarmtjenester behandles ikke igennem BBM Solution. Du er indforstået med og accepterer, at yderligere foranstaltninger er nødvendige, uden om BBM Solutions for at få adgang til nødtjenester og at BlackBerry Group of Companies, og deres respektive funktionærer, direktører og medarbejdere ikke har nogen som helst ansvar for personskade, død

8 eller skader opstået ved eller i forbindelse med den manglende mulighed til at få adgang til alarmtjenester via BBM Solution. 9. Intellectual Property. I henhold til denne aftale opnår du ikke nogen ejendomsret, besiddelsesret,udbytte af eller nogen intellektuel ejendomsret eller andre ejendomsrettigheder, herunder patenter, design, varemærker, ophavsret, databaserettigheder eller rettigheder til fortrolige oplysninger eller handels hemmeligheder vedrørende BBM Solution eller dele heraf, herunder indhold, der stilles til rådighed af BlackBerry Group of Companies og deres respektive leverandører som en del af BBM Solution, i henhold til denne aftale. Du kan heller ikke erhverve nogen licensrettigheder i eller relatere til BBM Solution eller dele heraf, eller til noget af indholdet der stilles til rådighed for dig gennem en service, udover de rettigheder der udtrykkeligt er licenseret til dig under denne aftale, i den tilknyttede dokumentation, eller i en anden gensidigt aftalt skriftlig aftale, som du måtte have med BlackBerry. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, er udtrykkeligt udeholdt. For overskuelighedens skyld, uanset alt andet i denne aftale,kan man under ingen omstændigheder have patent licenser i BBM Solution dette gælder også tredjepartsprodukter Services eller tredjepartselementer enten på en standalone basis eller i sammenhæng med din BBM Solution, og uden at begrænse det foregående, under ingen omstændigheder skal de tildelte licenser nedenfor fortolkes sådan, at enhver leverandør af tredjeparts tjeneste eller tredjepartselementer er i stand til at hævde, at brugen af sådanne Tredjepartstjenester eller tredje parts elementer enten i forbindelse med alle eller som en del af den BBM Solutions eller på en standalone basis der er licenseret under BlackBerry patenter i kraft af det faktum, at BBM Solution eller dele heraf, er licenseret herunder. Softwaren og eventuelle kopier, du har af Softwaren er kun licenseret og ikke solgt til dig, og Softwaren, al dokumentation og indhold, der leveres til dig af BlackBerry koncern som en del af BBM Solution eller ethvert websted, der giver dig adgang til tjenester er beskyttet af canadisk, amerikansk og international ophavsret og patente love og internationale traktater. Der er strenge straffe, både civile og strafferetslige, for krænkelse af den intellektuelle ejendomsrettigheder.du accepterer, at intet i denne aftale må forringe de rettigheder og anvendelse af påbud, herunder midlertidige påbud, eller tilsvarende påbud i følge gældende lov i det område hvor du opholder dig på givent tidspunkt,og at BlackBerry og eventuelle leverandører af tjeneste indhold kan have i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af BlackBerry eller indhold i forbindelse med immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder. Hvis du: (i) er bosiddende i Burundi, Elfenbenskysten, Kosovos, Mozambique, Sierre Leone eller Tanzania eller Du bruger BBM Solution fra Burundi, Elfenbenskysten, Kosovos Mozambique, Sierre Leone eller Tanzania, eller (ii) bor i et lovområde, der ikke har en gældende ophavsret lovgivning, eller (iii) bor i et lovområde, hvor gældende lovgivning til ophavsret ikke beskytter software der er licenseret under denne aftale, eller andre eventuelle andre forpligtelser, der måtte være i henhold til gældende lovgivning i dit lovområde, accepterer du udtrykkeligt, at ophavsretsloven i Canada, anses at gælde for dig og din brug af BBM Solution og tredje part. 10. Eksport, import og brug ar Restriktioner og Den Amerikanske regerings licenser. Softwaren kan indeholde kryptografisk teknologi, og du accepterer, at den ikke kan eksporteres, importeres, anvendes, overføres eller reeksporteres i overensstemmelse med de gældende love og regler hos de relevante offentlige myndigheder. Du erklærer hermed, at: (A) at du er indforstået med at du kun er berettiget til at modtage Softwaren i henhold til gældende lovgivning, og ikke opholder dig i et land, der er til genstand for embargo af den amerikansk regering,eller som har været udpeget af den amerikanske regering som en "terrorist støtte", og at du er ikke optræder på nogen amerikanske regerings liste over forbudte eller begrænsede partier, og (B) Du må ikke bruge softwaren til udvikling, fremstilling, håndtering, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller deres raketaffyringssystemer eller af materialer eller udstyr, der kunne anvendes i sådanne våben eller deres raketaffyringssystemer eller videresælge eller eksportere til enhver person eller enhed, der er involveret i sådanne aktiviteter. Uanset nogen aftale med en tredjepart eller enhver bestemmelse i lov eller politik, hvis du er et agentur af regeringen i USA, må dine rettigheder i forbindelse med Softwaren ikke omgå de rettigheder, der er henholdt i denne aftale, medmindre det udtrykkeligt er aftalt med BlackBerry i en skriftlig erklæring mellem dig og BlackBerry og underskrevet af en Chief Operating Officer eller Chief Executive Officer hos BlackBerry.

9 11. Sikkerhed, Regnskab og adgangskoder. (A) Anvendelsen af konti og adgangskoder. Du accepterer at påtage dig det fulde ansvar for etablering af passende sikkerhedsforanstaltninger for at kontrollere adgangen til din BBM Solution, herunder enheden,hvorpå du installerer Softwaren. Uden at begrænse ovenstående, accepterer du at vælge sikre passwords, for at opretholde sikkerheden og fortroligheden af alle adgangskoder, der bruges til at få adgang til din BBM Solution eller dele heraf, herunder adgangskoder, der bruges til at få adgang til din BlackBerry ID og som bruges i forbindelse med din BBM Solution. Du accepterer endvidere, at du er ansvarlig for al aktivitet, der opstår ved hjælp dine adgangskoder eller eller gennem dine konti, herunder alle finansielle omkostninger eller andre ansvarlige omkostninger vedrørende sådanne aktiviteter. Du skal straks underrette BlackBerry om enhver uautoriseret brug af alle eller dele af din BBM Solution, herunder eventuelle adgangskoder til dele din BBM Solution, ved at kontakte BlackBerry Customer Support (kontaktoplysninger findes på BlackBerry kan træffe de nødvendige foranstaltninger, de finder passende efter modtagelsen af en sådan underretning, men har ingen forpligtelse til at tage afærer. Du accepterer, at ved underrette BlackBerry som anført ovenfor ikke fritager dig for ansvar for al aktivitet, der opstår ved hjælp dine adgangskoder eller på anden måde eller gennem dine konti. (B) BlackBerry ID. Hvis du ikke allerede har et BlackBerry ID, vil du blive bedt om at oprette et for at få adgang til og bruge din BBM Solution. Når det er oprettet, kan dit BlackBerry ID også bruges af dig til at få adgang til andre produkter eller tjenester, der benytter BlackBerry ID tjenesten, og som du er berettiget til at få adgang til ("BlackBerry ID tilgængelige tjenester"). Medmindre du og BlackBerry accepterer andre vilkår og betingelser for din brug af Din BlackBerry ID i forbindelse med sådanne produkter og tjenester, accepterer du, at vilkårene og betingelserne i denne aftale, der gælder for BlackBerry ID service, både som en service og som en del af BBM Solution, også gælder for brug af Din BlackBerry-ID med BlackBerry ID tilgængelige tjenester, herunder uden begrænsning, afdeling 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, og dette afsnit 11.. Desuden vil ethvert ophør af denne aftale ikke berøre anvendelsen af sådanne vilkår og betingelser for din fortsatte brug af Din BlackBerry ID med andre BlackBerry ID tilgængelige tjenester, medmindre BlackBerry indikerer at en sådan afslutning er beregnet til at ophæve din ret til at bruge dit BlackBerry ID med andre BlackBerry ID tilgængelige tjenester. 12. Tavshedspligt og No Reverse Engineering. Du anerkender og accepterer, at BBM Solutions er blevet: (a) udviklet over en længere tidsperiode og omkostninger ved BlackBerry og / eller BlackBerry Group of Companies, og (b), at BBM Solution indeholder fortrolige oplysninger, herunder handelsrelaterede hemmeligheder BlackBerry, BlackBerry Group of Companies og deres respektive leverandører. Denne aftale giver dig ingen ret til at få kildekode til softwaren fra BlackBerry, BlackBerry Group of Companies, eller dets distributører, tredjepartselementer eller tredjepartstjenester, undtagen i det omfang, BlackBerry udtrykkeligt er udelukket ved lov fra at forbyder disse aktiviteter, accepterer du, at du ikke vil ændre, modificere, tilpasse, skabe afledte værker, oversætte,eller skamfere softwaren eller foretage reverse engineering af softwaren, tredjepart varer eller tredjepartstjenester eller forsøge at gøre det, eller tillade, sammentykke eller opfordre enhver anden part til at gøre det samme. Med henblik på denne aftale, "Reverse Engineer" omfatter enhver form for reverse engineering, oversætte, demontering, dekompilering, dekryptering eller dekonstruering (herunder ethvert aspekt af "dumpning af RAM / ROM eller vedvarende lagring", "kabel eller trådløs link sniffing" eller "black box" reverse engineering) data, software (herunder grænseflader, protokoller og andre data, der indgår i eller anvendes i forbindelse med programmer, som måske eller måske ikke tekniskt kan betragtes som software kode), service eller hardware eller enhver metode eller process for at få eller konvertere information, data eller software fra en form til et af almindelige mennesker læsbart format. 13. Term. Denne aftale træder i kraft ved din accept til at være bundet af de vilkår og betingelser som findes i denne aftale (som beskrevet i indledningen ovenfor), og som forbliver i kraft, medmindre den opsiges i overensstemmelse med bestemmelserne heri.

10 14. Retsmidler og opsigelse. I tillæg til enhver anden af BlackBerry s rettigheder eller retsmidler, der er fastsat i denne aftale: (A) Hvis du bryder denne aftale, kan BlackBerry eller dets agenter,uden at have forpligtigelse hertil, træffe visse foranstaltninger, som de finder passende. Sådanne handlinger kan omfatte, men er ikke begrænset til, øjeblikkelig suspendering eller opsigelse af hele eller dele af din BBM Solution eller tredje parts enheder som bruges i forbindelse med din BBM Solution. (B) BlackBerry kan ud over alle andre rettigheder og retsmidler i denne aftale, eller ved lov (i) straks opsige denne aftale og enhver anden licensaftale mellem dig og BlackBerry eller enhver anden del af din BBM Solution, hvis du bryder denne aftale eller,andre tillæg og aftaler, du har indgaaet med BlackBerry eller en BlackBerry affiliate, herunder ved at undlade at betale gebyrer inden for tredive (30) dage efter sidste frist for betaling, og / eller (ii)vi BlackBerry ophøre med at formidle tjenester til dig i henhold til din BBM Solution. Hvis du har givet BlackBerry dine rigtige kontaktoplysninger, vil BlackBerry bestræbe sig på at give dig en opsigelsesvarsel. (C) BlackBerry kan endvidrer opsige denne aftale og / eller øjeblikkeligt stoppe med at yde en del af eller hele BBM Solution tjenester uden nogen form for ansvar til dig, hvis BlackBerry er forhindret i at levere hele eller dele af BBM Solution efter enhver lov,regulering, krav eller dom udstedt under nogen form for retslige eller andet statsligt organ, eller hvis en meddelelse fra en styrelse eller afdeling indikerer BlackBerry ikke har tilladelse til at overdrage nogen del af eller hele BBM Solution. Dette skal dog ikke skal tolkes således, at BlackBerry ønsker at give afkald på en sådan lov, regel, regulering eller begrænsning, eller søge retslig prøvelse eller appel af en retskendelse. Saa vidt muligt, vil BlackBerry bruge rimelige bestræbelser på at give dig tredive (30) dages forudgående meddelelse om opsigelse af en betalt service. (E) Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat heri, har BlackBerry ikke noget ansvar over for dig som følge af eller relateret til opsigelse af denne aftale eller nogen rettigheder eller licenser bevilget heri, i overensstemmelse med denne aftale. (F) Enhver opsigelse i henhold til denne aftale med BlackBerry, vil være gældende medmindrer BlackBerry indhenter en retslig eller administrativ tilladelse, godkendelse eller vedtagelse, gældende i dit lovområde. (G) Hvis du er bosiddende i Frankrig, kan du opsige denne aftale med tredive (30) dages varsel, hvis BlackBerry misligholder aftalen og undlader at korrigere en sådan misligholdelse inden for en rimelig frist efter meddelelsen af en sådan misligholdelse. 15. Virkning af ophør. Ved opsigelse af denne aftale, levering af BBM Solution eller service til dig, uanset årsag, eller hvis dit abonnement eller en gratis prøveversion for BBM Solution eller dele heraf, udløber eller opsiges: (a) Må du straks ophøre al brug af BBM Solution, og slette eller afinstallere alle kopier af den berørte software, der er i din besiddelse eller kontrol, eller i tilfælde, hvor denne aftale ikke opsiges, elementet af software, for hvilken licensen eller i tilfælde af de tjenesteydelser, for den gældende tjeneste, der er blevet opsagt eller er udløbet, og (b) BlackBerry har ret til at blokere for enhver overførsel af data til og fra en sådan Software og / eller service, uden varsel til dig. Ved ophør eller udløb af din licens til at bruge BBM Solution eller dele heraf, giver du BlackBerry lov til at slette filer, programmer, data og meddelelser tilknyttet din konto for BBM Solution, eller gældende portion heraf med, uden varsel til dig. Du hæfter for alle forefaldne beløb tilfastsat dato for ophør i forhold til den berørte del af din BBM Solution og tredjepartselementer, herunder beløb, der opkræves til den af dig i autoriseret betalings form. I tilfælde af ophør af denne aftale med BlackBerry vil det medfører at du i henhold til bestemmelserne i denne aftale, skal betale BlackBerry alle gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger) og derved forbundne udgifter og vil blive pådraget af BlackBerry i håndhævelsen af sine rettigheder i henhold hertil.

11 16. Ansvar for dine BBM Solution. Du er ansvarlig for brugen af din BBM Solution, og du accepterer at være ansvarlig for, og for at kompensere BlackBerry, BlackBerry Group of Companies, og deres leverandører, efterfølgere, agenter, autoriserede distributører (herunder Airtime tjenesteudbyderairtime tjenesteudbydere), udpegede, deres direktører, ledere, medarbejdere og uafhængige entreprenører, for eventuelle skader, tab, omkostninger eller udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger) afholdt af dem i forhold til eller som følge af brugen af dit BBM Solution, herunder enhver overtrædelse af denne aftale, eller tillæg til denne Aftale ("tab"), og eventuelle tab, der faar følger af fordringer eller retssager anlagt af en tredjepart. Ingen retsmiddel tillagt BlackBerry er beregnet til at være, eller vil opfattes som, eksklusive eller eventuelle retsmidler som er fastsat heri eller som er tilladt ved lov eller i egenkapitalen, dog skal alle sådanne retsmidler optræde samlede. 17. GARANTI; ANSVARSAFSKRIVELSE. LOVEN I VISSE RETSKREDSE GIVER MULIGVIS IKKE TILLADELSE ELLER BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR ELLER UDELUKKELSE AF GARANTIER,BETINGELSER.PÅTEGNINGER,FORSIKRING ELLER REPRESENTATIONER I AFTALER MED FORBRUGERE OG I ET VIST OMFANG ER DU SOM FORBRUGER UDELUKKET DISSE TILLADELSER.HVIS DU ER BOSIDDENDE I FRANKRIG,HVOR BEGRÆNSET GARANTIGIVES I DENNE AFTALE BERØRES ALLE FORSKRIFTER OG PLIGTMÆSSIGE RETTIGHEDER,DU MÅTTE HAVE I HENHOLD TIL FRANSK LOV,ENHVER GARANTI I FORBINDELSE MED JURIDISK SKJULTE FEJL.HVIS DU ER BOSIDDENDE I LUXEMBORG.GIVER DENNE AFTALE DIG PÅ INGEN MÅDE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SKJULTE MANGLER. (A) BBM Solution. BlackBerry vil levere BBM Solution med rimelig omhu og dygtighed. BlackBerry giver kun løfter eller garantier omkring BBM Solution og garanterer ikke for eller giver nogen anden lignende sikkerhed for: (i) din brug af din BBM Solution vil være uafbrudt eller fejlfri, eller løbende stilles til rådighed; eller (ii)din BBM Solution, herunder eventuelle meddelelser, indhold eller oplysninger, der sendes af dig eller til dig eller lagres af af dig, vil være fri for tab, forvanskning, angreb, virus, forstyrrelser, hacking eller anden indtrængen, vil være akurate,og blive overføret i uforfalskt form, eller inden for en rimelig tid. (B) GENERALLE GARANTIER. (i) I DET OMFANG DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV OG MEDMINDRER ANDET UDTRYKKELIGT ER FASTSAT HERI, ER ALLE BETINGELSER, PÅTEGNINGER, GARANTIER,FORSIKRINGE,REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART,UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTAAEDE,HERUNDER EVENTUELLE BETINGELSER, PÅTEGNELSER, GARANTIER, REPRÆSENTATIONER ELLER ANSVAR ELLER TIL SÄRLIGE FORMÅL ELLER BRUG, SALGSBARHED, SALGBAR KVALITET, IKKE-KRÆNKENDE, KVALITETS OPFYLDENDE ELLER TITEL, ELLER SOM FØLGE AF LOV ELLER PRAKSIS ELLER HANDELSFORLØB ELLER HANDELSSKIK OG ALLE ANDRE GARANTIER,BETINGELSER,PÅTEGNINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HERMED AFVIST OG UDELUKKET. HVIS DU ER BOSIDDENDEdu POLEN, UDELUKKER BLACKBERRY UDTRYKKELIGT LOVPLIGTIG GARANTI (RĘKOJMIA) OVER FOR VARER OG / ELLER YDELSER UNDER DENNE AFTALE. (ii) I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov,er alle underforståede garantier, påtegninger, garantier, forsikringer, repræsentationer eller betingelser vedrørende softwaren i det omfang, de ikke kan udelukkes som anført ovenfor, men kan begrænses til halvfems (90) dage fra den dato du først installerede softwaren på din enhed. (C) TREDJEPARTS ELEMENTER OG TREDJEPARTS TJENESTER, LINKEDE WEBSTEDER (i) UNDTAGEN DET, DER SPECIFIKT FORBYDES VED GÆLDENDE LOV, OG TREDJEPARTS TJENESTER ER IKKE UNDER KONTROL AF OG BLACKBERRY GIVER INGEN STØTTE TIL I SPECIELLE ELLER TREDJEPARTSTJENESTER OG BLACKBERRY HAR INTET ANSVAR FOR

12 DIT VALG VED BRUG ELLER TIL ADGANG AF,ELLER GENEMFØRELSE AF TREDJEPARTSTJENESTER ELLER. (ii) OVENNÆVNTE GÆLDER,UANSET: (a) HVORDAN DU ERHVERVER ELLER FÅ ADGANG TIL OG / ELLER, UANSET og UAFHÆNGIGT AF OM DET ER IGENNEM BLACKBERRY ELLER DIN SENDETIDSUDBYDER ELLER (b) OM EN SAADAN (HERUNDER SENDETIDSTJENESTER) ER PÅKRÆVET FOR AT BRUGE HELE ELLER DELE AF DIN BBM SOLUTION. (iii) UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE, UNDTAGEN DET, DER SPECIFIKT FORBYDES VED GÆLDENDE LOV, ER ALLE SOM LEVERES OG STILLES TIL RAADIGHED AF BLACKBERRY ELLER ANDRE DU BRUGER SAMMEN SAMMEN MED BBM LØSNING, PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE ",BASIS UDEN PAATEGNING, GARANTI, SIKKERHED, REPRÆSENTATION ELLER NOGEN FORM FOR GARANTI, OG BLACKBERRY HAR INGEN ANSVAR FOR DIG ELLER NOGEN TREDJE PARTS KRAV TIL DIG FOR SPØRGSMÅL VEDRØRENDE, ELLER TREDJEPARTSTJENESTER HERUNDER: (a) NØJAGTIGHED, TRANSMISSION,OPDATERING ELLER FORTSAT TILGÆNGELIGHED AF SÅDANNE ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, ELLER NOGEN DEL AF SOFTWAREN,DER ER DESIGNET ALENE TIL SÅDAN ADGANG, (b) UDFØRELSE ELLER MANGLENDE OPFYLDELSE ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, ELLER (c)interoperabilitet MELLEM MED HELE ELLER DELE AF DIN BBM SOLUTION ELLER ( d) HANDLINGER ELLER UNDLADELSER TREDJEMAND I FORBINDELSE MED TREDJEPARTSELEMENTER ELLER,HERUNDER TREDJEPARTS BRUG AF DINE DATA. (iv) UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE, UNDTAGEN DET, DER SPECIFIKT FORBYDES VED GÆLDENDE LOV, ACCEPTERER DU AT BLACKBERRY IKKE STAAR TIL ANSVAR FOR, VIRA, ELLER NOGEN TRUENDE ÆRESKRÆNKENDE,OBSKØN, ANSVARSPÅDRAGENDE,STØDENDE ELLER ULOVLIG TREDJEPARTSTJENESTE ELLER FOR ELLER OVERFØRELSE DERAF DER KRÆNKER ENHVER TREDJEPART INTELEKTUELLE OPHAVSRET. DIN ANVENDELSE I TILFÆLDE AF ET SAADANT KRAV MED HENSYN TIL TREDJEPARTSELEMENTER ELLER TREDJEPARTS TJENESTES YDELSER,HENFØRER UDELUKKENDE RETTEN TIL DE RELEVANTE TREDJEPARTER. (D) Mission Critical Applications. DIN BBM SOUTION OG DELE DERAF ER IKKE EGENT TIL BRUG AF FORETNINGSKRITISKE APLIKATIONER ELLER FARLIGE MILIJØER DER KRÆVER FEJLFRI KONTROLMEKANISME ELLER PRÆSTATIONER HERUNDER ATOMANLÆG,FLYNAVIGATION ELLER KOMUNIKATIONSSYSTEMER,FLYVELEDELSE LIVS OPHOLDENDE MEKANISMER,VÅBENSYSTEMER ELLER LOKALISERINGSUDSTYR TIL NØDKALD ELLER ANDRE BEREDSKABSTJENESTER. DU GARANTERER, AT DU VIL OPBEVARER TILSTRÆKKELIG DATA SAMT BACK-UP SYSTEMER OG I TILFÆLDE AF: (i) BRUG ELLER SERVICE AFBRYDELSER ELLER (ii) VANSKELIGHEDER ELLER FEJL DATAENES ELLER (iii) TAB O BESKADIGELSE AF DATA, ACCEPTERE DU STRAKS:AT MINDSKE EVENTUELLE TAB OG OG SKADER OG RAPORTERER SAADANNE SITUATIONER TIL BLACKBERRY. UDEN AT BEGRÆNSE OVERORDNEDE ANSVARSAFSKRIVELSE OM ERSTATNING I 18 (b),er BLACKBERRY UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER SOM FØLGE AF DIN BRUG AF DIN BBM SOLUTION ELLER DELE HERAF TIL FORETNINGSKRITISKE APLIKATIONER ELLER FARLIGE ELLER MILIJØER DER KRÆVER FAIL -SAFE KONTROL ELLER PRÆSENTATIONSEVNE, UANSET OM SÅDANNE SKADER KUNNE VÆRE FORUDSETE, OG SELVOM BLACKBERRY ER BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. (E) Software Erhvervet fra itunes Store. Med hensyn til enhver software erhvervet fra itunes Store, vil der i tilfælde af svigt af softwaren blive erstattet efter gældende garanti, du skal oplyse Apple saa Apple vil kunne refundere købsprisen, i fald en saadan er aktuel, som du har betalt for din kopi af software, og Apple vil ikke have noget andet ansvar for eventuelle andre krav, tab, forpligtelser, erstatninger, omkostninger eller udgifter, der kan henføres til en eventuel manglende overensstemmelse med alle gældende garanti. 18. BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR.

13 NOGLE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER I KONTRAKTER MED FORBRUGERE OG KUN I DET OMFANG DU ER FORBRUGER GÆLDER BEGRÆNSNINGERNE ELLER UDELUKKELSERNE I DETTE AFSNIT IKKE DIG. (A) I DET OMFANG LOVEN TILLADER OG UNDERLAGT SPECIFIKKE RETSMIDLER FASTSAT I DENNE AFTALE,ER BLACKBERRY UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR NOGEN AF FØLGENDE TYPER SKADER : SKADER, PØNALE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, SPECIELLE,STRAFFERELATERDE,MORALSKE ELLER GROVE SKADER, ERSTATNING FOR TAB AF INDTJENING, ELLER FORVENTEDE INDTJENELSER, DRIFTSTAB, TAB AF VIRKSOMHEDSINFORMATION, TAB AF FORRETNINGSMULIGHED, KORRUPTION ELER TAB AF DATA ELLER BRUD PAA DATASIKKERHED, FEJL TRANSMITIONER ELLER MODTAGELSE AF EVENTUELLE DATA, PROBLEMER I FORBINDELSE MED EVENTUELLE PROGRAMMER, DER ANVENDES SAMMEN MED DIN BBM SOLUTION ELLER SOM FØLGE AF ÆNDRINGER ELLER FORSØGT ÆNDRING AF DIT BBM SOLUTION,ELLER DELE HERAF,FORETAGET, AF ANDRE, BLACKBERRY,DRIFTSSTOP,MANGLENDE BRUGEEVN AF DIN BBM SOLUTION ELLER DELE HERAF ELLER NOGEN TREDJEPARTSTJENESTER ELLER TREDJEPARTS ELEMENTER, UDGIFT TIL ERSTATNINGSVARER, UDGIFTER TIL DÆKNING, ANLÆG ELLER TJENESTEYDELSER, KAPITALOMKOSTNINGER ELLER ANDRE LIGNENDE PENGEMÆSSIGE TAB AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER DIN BBM SOLUTION,HERUNDER BRUG, MANGLENDE BRUG, YDEEVNE ELLER MANGLENDE OPFYLDELSE AF DIN BBM SOLUTION, UANSET OM SÅDANNE SKADER KUNNE FORUDSES, OG SELVOM BLACKBERRY ER BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. (B) I det omfang det er tilladt ved lov, er BlackBerry under ingen omstændigheder ansvarlige for hvis et beløb overstiger : (i) det beløb, der betales for den del af softwaren, (ii) det betalte beløb for den pågældende periode den betalte service, og (iii) fem (5) USA dollars. (C) I det omfang gældende lovgivning tillader det vil BlackBerry hæfter for dig herunder, dog er BlackBerry kun ansvarlig for skader forvoldt i løbet af den givne periode,af forsinkelser eller manglende ydeevne af din BBM Solution. (D) Intet i dette afsnit begrænser BlackBerrys ansvar over for dig i tilfælde af død eller tilskadekomst i det omfang,det er direkte følge af BlackBerry s forsømmelser, forudsat at eventuelle skader skal betales af BlackBerry vil det blive reduceret i omfanget af din eller en andens medskyldighed.hvis du er bosat i Italien eller Luxemborg, vil intet i dette afsnit begrænse BlackBerrys ansvar over for dig i det omfang, en skade er direkte følge af ondskab eller grov uagtsomhed fra BlackBerry, forudsat at eventuelle skader skal betales af BlackBerry reduceres i omfanget af din eller en andens medskyldighed. (E) I DET OMFANG LOVEN TILLADER, ER BEGGE PARTER ANSVARLIG OVER FOR HINANDEN I DET OMFANG SOM UTRYKKELIGT ER ANGIVET I DENNE AFTALE OG INGEN ØVRIGE FORPLIGTELSER, PLIGT ELLER ANSVAR HVERKEN I KONTRAKT, ERSTATNING,I HENHOLD TIL VEDTÆGTER ELLER ANDET. (F) I DET OMFANG LOVEN TILLADER,INDSKRÆNKNINGER UDELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVEL I DENNE AFTALE: (i) GÆLDER UNASET NATUR SØGSMÅLSGRUND, KRAV ELLER HANDLING, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UAGTSOMHED,DIREKTE ERSTATNINGSANSVAR,VEDTÆGTER,KONTRAKTBRUD, ELLER ANDEN LOVMÆSSIG TEORI, (ii) TRODS ET GRUNDLÆGGENDE BRUD ELLER HVIS DET EGENTLIGE FORMÅL MED DENNE AFTALE ELLER ANDEN AFHJÆLPNING INDEHOLDT HERI, (iii)ikke ANVENDES TIL SKADELØSHOLDELSES FORPLIGTIGELSE FASTSAT HERI ELLER MISBRUG ELLER KRÆNKELSE AF ANDENPARTS INMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER OVERTRÆDELSE AF AFSNIT I DENNE AFTALE.OVERSKRIFTEN: "REGLER FOR ANVENDELSE FOR BBM SOLUTION" (afsnit 2), "BRUG AF SOFTWARE"

14 ( AFSNIT 3) "INTELEKTUEL OPHAVSRET" (afsnit 9) "EKSPPORT, IMPORT OG BRUGSRESTRIKTIONER SAMT USA LICENCER (afsnit 10), "FORTROLIGHED OG INGEN REVERSE ENGINEERING" (afsnit 12) og "BRUGER DATA" ( 20), OG (iv) ANDVENDLSE AF AGGREGAT TIL BLACKBERRY ELLER BLACKBERRY OF COMPANY,DERRES EFTERFØLGERE, DELEGEREDE OG AUTORISEREDE BLACKBERRY (INKLUSIVE SENDETIDSTJENESTEUDBYDERE DER FUNGERER SOM AUTORISEREDE BLACKBERRY DISTRIBUTØRER AF SOFTWARE) (G) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL EMBEDSMVND, DIREKTØRER, MEDARBEJDER, AGENTER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER (BORTSET FRA SÆLGERE),TJENSTEUDBYDERE UAFHÆNGIGE LEVERANDØRER ELLER SENDETIDUDBYDERERE (JF.DOG OVENFOR)I NOGEN AF BLACKBERRY KONCERNER HAVE NOGET ANSVAR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE. (H) DU ANERKENDER OG ACEPTERE, I NÆRVÆRENDE AFTALE SOM UDGØR ET VÆSENTLIGT ELEMENT I AFTALEN MELLEM PARTERNE OG AT I MANGEL AF DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER UDELADELSER OG BEGRÆSNINGER : (i) VÆSENTLIGT KAN ÆNDRE GEBYR OG ANDRER VILKÅR I DENNE AFTALE OG (ii)at BLACKBERRY S EVNE TIL AT TILBYDE OG GIVE MULIGHED FOR AT BRUGE BBM SOLUTION, SOFTWARE ELLER-TJENESTER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE OG / ELLER BLACKBERRY EVNE TIL AT TRÆFFE TREDJEPARTS ELEMENTER OG TREDJE PARTS TJENESTER TILGÆNGELIGE VIA DIN BBM SOLUTION KAN BLIVE PÅVIRKET. 19. Samtykke til indsamling, brug, behandling, overførsel, lagring og videregivelse (samlet "Process" eller "Processing") AF Information. Personlige oplysninger, der behandles af BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteudbydere vil blive behandlet i overensstemmelse med BlackBerry fortroligheds politik (som hermed er indarbejdet ved henvisning i denne aftale og kan ses på eller kan faaes ved at e Hvis du er i Den Europæiske Union eller i et EØS-land, hvor det er gäldende, vil den registeringsansvarlige i forbindelse med dine personlige data väre BlackBerry s virksomheder, med hvem du har indgået denne aftale. (A) Personlige oplysninger. Din videre brug af BBM Solution (eller dele heraf), herunder installation og / eller brug af Softwaren, eller tilknyttede Airtime Services, eller oprettelse af et BlackBerry ID, kan resultere i behandling af personlige oplysninger, som defineret i henhold til gældende lovgivning til dig, eller hvis du er en virksomhed eller anden form for juridisk enhed,kan dine medarbejdere og andre personer, som du tillader at bruge din BBM løsning på dine vegne (kollektivt, "Brugere") med BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteudbydere, Din Airtime tjenesteudbyderairtime tjenesteudbydere, og tredjemand produkter eller tjenesteydelser, der anvendes sammen med din BBM Solution. Afhængig af de anvendte Services kan personlige oplysninger indeholde oplysninger såsom navn, profil billede, status og personlige beskeder, adresse, telefonnummer, sprogpræference, BlackBerry ID, kontooplysninger og indstillinger, enheds information (for eksempel enheds id'er og enheds model), land og tidszone Airtime Tjenesteudbyder information, og information om brugen af din BBM Solution funktion og tjeneste eller software og hardware anvendelse i forbindelse med din BBM Solution. Afhængigt af tilgængeligheden af funktioner i BBM Solution, adressebog information, enheds lokaliseringsdata, kalender, fotos, kan påmindelser tilgås af BBM Solution og behandles af BlackBerry til at levere de funktioner, der bruger disse oplysninger som en del af eller sammen med BBM Solution (for eksempel for at tilladelse til at sende dig en "Anbefalet BBM" eller sms eller til kontakter i din adressebog). Du giver dit samtykke,paa at BlackBerry Group of Companies kan indsamle sådanne personlige oplysninger fra dig direkte eller få den fra Airtime tjenesteudbyderairtime tjenesteudbydere eller tredjemand med produkter eller tjenesteydelser, der anvendes sammen med din BBM Solution. Hvis du er et selskab eller en anden juridisk enhed, skal du sikre dig, at du har indgaaet alle nødvendige samtykker og har myndighed til at acceptere og give de tilladelser, der kræves i henhold til dette afsnit 19, som vedrører personlige oplysninger om din brug, der indsamles gennem din brug af din BBM Solution.

15 (B) Formål. I overensstemmelse med BlackBerry s fortrolighedspolitik, kan personlige oplysninger blive behandlet af BlackBerry Group of Companies og deres tjenesteudbydere til formål relateret til (i) at forstå og imødekomme dine behov og præferencer og til at befordrer dig med dit BBM solution og BlackBerry ID, (ii) udvikling af nye og forbedring af eksisterende produkter og tjenester, herunder til at oplyse dig om sadanne, (iii) forvaltning og udvikling af BlackBerry Group of Companies forretning og operationer og (iv) at opfylde juridiske og lovgivningsmæssige krav. Endvidere kan BlackBerry derigennem tilbyde opgraderinger eller opdateringer, eller sende dig meddelelser om opgraderinger eller opdateringer, af Softwaren eller andre BlackBerry produkter og tjenester, tredje parts software, tredje parts indhold eller tredjepartstjenester og relaterede produkter eller andre tjenesteydelser. (C) "Cloud-baserede" tjenester. Du anerkender, at BBM Solution stiller "cloud-baserede" beskeder og andre tjenester, som kan omfatte fjernbetjening, opbevaring eller back-up funktioner, fra BlackBerry Group of Companies eller deres tjenesteudbydere, og du accepterer ved at bruge disse tjenester, oplysninger, indtastninger, give eller infinder dig med sådanne tjenester (f.eks kontakt display, navne og billeder, statusmeddelelser, lister eller gruppe oplysninger, kalender eller anden on-device oplysninger som opgaver og mediefiler), kan behandles af BlackBerry Group of Companies for at lette de tjenester, der tilbydes i overensstemmelse med din aftale med BlackBerry, og du garanterer, at du har alle de nødvendige godkendelser til at levere sådanne data til BlackBerry. (D) Social funktionalitet. BBM Solution indeholder "social funktionalitet", der tillader dig at gøre dig selv synlig og komme i forbindelse med andre personer, og for at forbedre din oplevelse af tjenester eller software eller tredjepartssoftware eller tredjepartstjenester, der er integreret med den sociale funktion der stilles til rådighed af BlackBerry. Hvis du bruger en sådan funktion, accepterer du, at din tilgængelighed til at komunikere eller værer i forbindelse med andre kan blive oplyst til andre, og din profil, navne, fotos, statusmeddelelser, medlemsstatus og andre identificerbare oplysninger kan ses og kommenteres af sådanne personer. For eksempel, hvis du bruger en service eller der er integreret med BBM sociale platform accepterer du, at når en sådan funktion eksisterer at: (i) dine BlackBerry Messenger-kontakter kan se, om du bruger en sådan service eller Tredjepartstjeneste (ii) dine kontakter kan se din profil og den software og indhold (såsom spil, musik eller andre mediefiler, afhængigt af tjenesten eller tredjepartssoftware) som du har downloadet,som er tidskrævende, eller som er til rådighed til deling som en del af din brug af tjenesten eller tredjepartstjeneste, samt din egne eller andres kommentarer til overnævnte, (iii), når du fremsætte bemærkninger om dine kontakter eller software eller indhold, de har downloadet eller indtager som en del af deres brug af tjeneste eller tredjeparts tjenestes oplysninger om dig (såsom dine kommentarer, brugerprofilnavn, samt billedbeskeder), kan blive vist til andre kontakter at de enkelte, og (iv) tjenesten eller tredjepartstjeneste kan omfatte automatiske funktioner, der udfører analyser til at udvikle anbefalinger baseret på dine præferencer og udnyttelsen af tjenesten eller softwaren. Forhør dig om de gældende indstillingsmuligheder for de gældende tjenester eller software og om tilgængelige muligheder for at justere tilgængelighed eller personlige indstillinger for sådanne tjenester eller software. (E) Integration af tredjepartstjenester. En BBM solution kan kræve at tredjepartstjenester bruger(f.eks Airtime Services).Hvis du vælger at integrere eller sammenkæde din BBM solution med tredjepartstjenester (f.eks tjenester, der letter din brug af din BBM Solution i forbindelse med sociale netværk eller andre tjenester, der tilbydes af tredjeparter), Du giver BlackBerry lov til at bruge dine legitimationsoplysninger til at få adgang de tredjepartstjenester på dine vegne og behandle dine personlige oplysninger i forbindelse med sådanne tredjepartstjenester for at lette din adgang til sådanne tredjepartstjenester til din personlige og / eller private brug. De behandlede oplysninger kan omfatte: (i) Din BlackBerry ID eller anden gældende konto ID, adgangskoder, autentificeringsdata, tokens eller andre legitimationsoplysninger til hver af sådan tredjepart service eller anden konto du benytter med din BBM Solution, (ii) Din konto s profiloplysninger (f.eks BlackBerry ID, Dine skærm billeder, profilnavn, personlig meddelelse, tilgængelighedsstatus, land, tidszone, entydige enhedsadresser identifikatorer osv.), (iii) af enheden s kontaktoplysninger, (iv) en angivelse af, hvilke tredjeparts-applikationer eller tjenester, du har tilsluttet til din software konto, og (v) session data som følge af din brug af tredjeparts applikationer eller tjenester, du har tilsluttet til din software konto (f.eks high scores, du har opnået i en tilsluttet tredjeparts spil eller program vil blive vist i din software kontoprofil box, samt instant messaging data fra instant messaging chats du har benyttet igennem en tilsluttet tredjepart program eller tjeneste, og som er blevet fremmet af Software instant messaging funktion, etc.). Du giver også BlackBerry tilladelse til at

16 videregive personlige oplysninger til de gældende tredjepartsserviceudbydere (herunder sendetidstjenestesudbydere) til aktivering, fakturering, levering, service, vedligeholdelse og deaktiverings formål. Sådanne tredjepartstjenester, er ikke under BlackBerry s kontrol. Hvis dine personlige oplysninger videregives til din Airtime tjenesteudbyder eller tredjeparter produkter eller tjenesteydelser, der anvendes sammen med din BBM Solution, er de underlagt gældende aftale, og privatoplysnings politik af sådanne tredjeparter, du bør gennemgå disse vilkår, før du bruger tredjeparts tjenester og tredjeparts software. Du bør gennemgå de forskellige muligheder ved hjælp af enhedens menu paa softwaren for at lære mere om, og i givet fald justere tilladelser givet og tilgængelig til kontrol af tredjeparts tjenester og tredjeparts software. (F) Cookies og lignende teknologier. BlackBerry Group of Companies kan anvende "cookies" (små stykker af data gemt på din enhed) eller lignende værktøjer ved hjælp af anonym information, der giver dig mulighed for logge på disse tjenester for at beskytte både dig og BlackBerry, hjælpe med at gøre det nemmere at benytte tjenesterne eller tilpasse din erfaring eller for at analytikere kan erfarer, hvordan brugerne benytter sig BBM s Solution tjenester og BBM Solutions og forbedre derres funktioner. (G) Støtte og kvalitetssikring. Hvis du kontakter BlackBerry for støtte, eller sende diagnostik eller anden teknisk information til BlackBerry via eller logning værktøjer, som BlackBerry har til sådanne formål, accepterer du, at BlackBerry Group of Companies kan indsamle tekniske oplysninger som Device identifikatorer hardware ID og modelnummer, hukommelse status, operativsystem og miljø information, batteristatus, Wi-Fi/WLAN, radio eller trådløs styrke og tilslutninger, liste over installerede programmer, applikationsanvendelse information, data om process running, og enhedens konfiguration, systems resultater og andre oplysninger om betingelse for enheden og softwaren på din enhed, som kan være nyttige for diagnostiske formål. Sådanne oplysninger vil blive brugt i forbindelse med fejlfinding, kundestøtte, softwareopdateringer og forbedring af BlackBerry produkter og tjenester i overensstemmelse med BlackBerry privatoplysnings politik. Hvis analysen viser, at en tredjeparts produkter er involveret, kan BlackBerry sende visse diagnostiske eller tekniske oplysninger til tredje part leverandør af produktet som en del af en fejlfindings proces. Du anerkender og accepterer, at telefonsamtaler med BlackBerry og dens tjenesteydere kan blive optaget til udannelses formaal, kvalitetssikring, kundeservice og reference. (H) Lagring af meddelelser. Indholdet af beskeder, der er blevet leveret af BBM Solution bliver ikke vedligeholdt eller arkiveret af BlackBerry under normale omständigheder. BBM beskeder sendes via datatjeneste til service ydere, der drives af eller på vegne af BlackBerry, og omdirigeres til modtager, hvis modtageren er online. Når en meddelelse er leveret, vil den ikke længere opholde sig i vores tjeneste. Hvis modtageren ikke er online, er den ikke leverede besked afholdt af service yderen, der drives af eller på vegne af BlackBerry, indtil den kan leveres, i op til tredive (30) dage, hvorefter den ikke-leverede besked vil blive slettet fra vores tjeneste.indholdet af eventuelle leverede beskeder oplagres ikke af BlackBerry, men lagres direkte på afsenderens og modtagerens enheder, medmindre den bliver slettet af disse brugere. Uanset ovenstående kan BlackBerry beholde transaktions detaljer forbundet med de beskeder og enheder (for eksempel, dato og tidsstempel oplysninger i forbindelse med leverede beskeder og enhederne der er involveret i de beskeder, samt alle andre oplysninger, som BlackBerry er lovpligtigt tvunget til at indsamle. Meddelelser, der sendes via BBM Solutions vil blive lagret på vores tjeneste efter leveringen for en kort periode, men blive slettet og frataget alle identificerbare oplysninger inden for en kort periode i overensstemmelse med vores generelle politik for opbevaring. (I) Internationale overførsler. Du giver dit samtykke og accepterer, at give BBM Solution (herunder "cloud baserede" og fjernadgang, opbevaring eller back-up-funktioner), BlackBerry Group of Companies kan behandle oplysninger, som i visse tilfælde kan indeholde personlige oplysninger og indhold af kommunikationen, på tjenestes ydelser, der drives af eller på vegne af BlackBerry Group of Companies i eller uden for domsmyndighed, hvor brugeren opholder sig, herunder i Canada, USA, Stor Britanien og andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Singapore eller andre lande i Asien- Stillehavsregionen, hvor De Forenede Arabiske Emirater og andre lande i Mellemøsten eller andre lande har disse faciliteter, der drives af eller på vegne af BlackBerry Group of Companies. Hvis en bruger er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller indenfor anden domsmyndighed, hvor der kræves samtykke til at overføre personlige oplysninger uden for denne jurisdiktion eller region, må du samtykke til denne behandling, og garanterer, at du har opnået alle nødvendige tilladelser i henhold til gældende lov fra dine brugere til at gøre så.

17 20. Brugerdata. Ud over eventuelle oplysninger godkendt af 19, må du og dine brugere samtykke og accepterer, at BlackBerry Group of Companies kan få adgang til, og videregive dine eller dine brugeres data, herunder personlige oplysninger, indhold af din kommunikation eller oplysninger om brugen af din BBM Solution funktioner og de ydelser eller software og hardware anvendt i forbindelse med din BBM Solution, hvor de foreligger BlackBerry ("brugerdata"), til tredjeparter, herunder udenlandske eller indenlandske statslige enheder, uden at underrette dig i henhold til lovgivningen i lande, hvor BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteudbydere, andre partnere og associerede selskaber er bosat med henblik på at: (i) at overholde retslig proces myndighedspåbud, eller som i øvrigt er krævet ved lov, (ii) at samarbejde med tredjeparter i efterforskningen af handlinger der er i strid med denne aftale, eller (iii) samarbejde med systemadministratorer på Internet-udbydere, netværk eller computing faciliteter for at håndhæve denne aftale. Du garanterer, at du har opnået alle nødvendige samtykker i henhold til gældende lov fra dine brugere til at udlevere brugerdata til BlackBerry Group of Companies og for BlackBerry Group of Companies at indsamle, bruge, behandle, overføre og / eller videregive sådanne brugerdata som beskrevet ovenfor. 21. Overdragelse og uddelegering. BlackBerry kan overdrage denne aftale uden varsel til dig. Du må ikke overdrage denne aftale helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra BlackBerry (f.eks samtykke til tilbageholdelse efter BlackBerry skøn), og enhver overdragelse uden BlackBerrys forudgående skriftlige samtykke vil være ugyldig, og uden effekt. BlackBerry kan udføre alle forpligtelser, der skal udføres i henhold til denne aftale, direkte eller kan faa nogle eller samtlige forpligtelser udført af dets entreprenør eller underleverandører. 22. Bekendtgørelser. Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, skal alle varsler og andre meddelelser i henhold hertil anses for behørigt afgivet, når de udformes skriftligt og leveres personligt, overbringes eller deponeres som frankeret og anbefalet post eller tilsvarende kvitterings metode og rettet til dig på den faktureringsadresse du har oplyst til BlackBerry, og anvist til BlackBerry UK Limited 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Storbritannien SL1 3XE, Adreseret til: Adm. direktør. Ud over ovenstående kan BlackBerry, efter eget valg give Dig enhver meddelelse i henhold til denne aftale elektronisk. Elektronisk varsel til dig anses for behørigt afgivet hvis de overføres til en adresse oplyst af dig til BlackBerry, og hvis du ikke har oplyst BlackBerry om en sådan adresse, kan varsel behørigt gives, tydligt bogført på 23. Force majeure. Uanset enhver anden bestemmelse i denne aftale kan ingen af parterne anses for at misligeholde denne aftale eler for manglende opfyldelse af derres forpligtelser, når grundede årsager er uden for almindelig kontrol, din accept omfatter de begivenheder, der er anført i henhold til 17, (a) (ii). Denne bestemmelse skal ikke kunne fortolkes som fritagelse eller manglende opfyldelse af enhver forpligtelse af parterne til at foretage betaling til den anden part i henhold til denne aftale 24. Generelt. (A) Begunstigede tredjeparter. BlackBerry s datterselskaber og BlackBerry og dets datterselskabers direktører, embedsmänd og medarbejdere heraf er beregnet begunstigede tredjeparter med henblik på afsnittene i aftalen med overskriften "Emergency Services" ( 8), "ansvar for dine BBM Solutions" (afsnit 16) "Begrænsning af ansvar" ( 18) og "Garanti, Disclaimer" ( 17), som enhver del af denne aftale, i overensstemmelse med denne afdeling, og de bestemmelser i kontrakten (Rettigheder til Tredje Partier) Act 1999 England (den "third parties Act"). Indholder leverandører af tjenester er begunstigede af tredjepartes beskyttelse og begrænsninger for brugen af deres indhold som fremgår af "Regler for brug af BBM Solution" (afsnit 2) og "Intellectual Property" ( 9), som enhver anden del i denne aftale, i overensstemmelse med denne afdeling, og de bestemmelser af tredjeparters behandling. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne aftale eller tredjeparts regler vil enhver person, der ikke er del af denne aftale ingen rettigheder have under denne Aftale eller tredjeparts regel. Hvis du har købt softwaren fra

18 Apples itunes Store, anerkender og accepterer du, at Apple Inc. og dets datterselskaber er begunstigede tredjeparter i denne aftale, og saafremt du har accepteret denne aftale, har du givet Apple og dets datterselskaber ret (og det betragtes saaledes at du har accepteret en sådan ret) til at håndhæve denne aftale imod dig som en tredjepart begunstiget med hensyn til din brug af BBM løsning på ios-platformen. Du skal også anerkender og accepterer, at Apple Inc. og dets datterselskaber ikke er ansvarlige for BBM Solution, for løsning af eventuelle krav fra dig eller en tredjepart i forbindelse med BBM Solution, eller til at give nogen vedligeholdelse og support med hensyn til BBM Solution. (B) Undtagelser for misligholdelse. Ingen af parterne kan anses for at have givet afkald på eller at have tabt denne rettighed i henhold til denne aftale, uanset om det er på grundlag af svigt, forsinkelse eller enhver anden juridisk eller lovmæssig doktrin, medmindre en sådan undtagelse foretages skriftligt underskrevet af den tegningsberettiget af denne enhed, mod hvem afkaldet søges håndhævet. Ophævelse af en bestemmelse eller enhver misligholdelse af en bestemmelse, i denne aftale i hvert tilfælde udgør aldrig et afkald ethvert tifälde. (C) Krav til ydeevne. De vilkår, betingelser og garantier, der er indeholdt i denne aftale, som ifølge deres indhold og sammenhäng er beregnet til at kunne leve op til de ydelser samt leve op til genemførelse af ydelser, ophævelser eller opsigelser af denne aftale, herunder godtgørelsesbetingelser. (D) Gældende lov og Dispute Resolution. DENNE AFTALE SKAL REGULERES AF OG FORSTÅES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN ENGLAND OG WALES,BORTSET FRA NOGEN FORM FOR MODSTRIDENDE GYLDIG LOVGIVNING. HVIS DU ER BOSIDENDE I FRANKRIG OG HVIS DU ER FORBRUGER,SOM DET FORSTÅES I DEN FRANSKE FORBRUGER KODE,VIL ANVENDELSE AF UDENLANDSK LOV IKKE GÆLDE FOR DIG. Parterne er enige om, at De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb herved bliver omgaaet i sin helhed til anvendelse i denne aftale. Du giver uigenkaldeligt afkald på enhver indvending på grundlag af sted, forum,ubekvæmmelige eller lignende grunde og samtykker uigenkaldeligt til forkyndelse af stævning på mail eller på anden måde tilladelse i henhold til gældende lov og giver uigenkaldeligt samtykke og attorn kompetence ti del engelske domstole, og dig og BlackBerry samtykker til personlig domsomraade ved disse domstole.hvis domstolene i dit domsomraade ikke tillader dig at give samtykke til jurisdiktion og nævningeting af de ovennævnte refererede domstolene, vil lokale domsmyndighed og værneting gælde for eventuelle uoverensstemmelse, der maatte opstaa i forbindelse med denne aftale. Parterne er udtrykkeligt enige om, at uoverensstemmelser ikke maa løses ved nævningesag og giver hermed afkald på alle rettigheder til en nævningesag i alle anliggender der har forbindelse til eller er følge af denne aftale. Ingen uoverensstemmelse mellem parterne,med andrer personer ud over dig, samlet eller kombineret, kan opnaas uden forudgående skriftlig tilladelse fra BlackBerry. Intet i det foregående er til hinder for, at parterne kan søge fogedforbud eller anden rimelig lettelse hos enhver ansvarlig domstol. I særdeleshed har BlackBerry ret til at anlægge ansvarlige sager, herunder sager, der søger påbud (eller en tilsvarende retsmiddel i din jurisdiktion), hos en domstol for krav eller uoverensstemmelser vedrørende: (i) beløb, som du skylder BlackBerry i forbindelse med din overtagelse af din BBM Solution eller dele heraf, hvis det er relevant, og (ii) din overtrædelse eller truesel med overtrædelse af afsnit i denne aftale "Regler for brug for din BBM Solution" (afsnit 2), "Brug af software "(afsnit 3)," Intelektuel ophavsret "( 9)," Eksport, import og anvendelse af restriktioner og amerikanske statslige licenser "( 10)," Sikkerhed, konti og adgangskoder "( 11)," Fortrolighed og No Reverse Engineering "( 12), og" Virkning af ophør "( 15). HVIS FRANKRIG OG HVIS DU ER FORBRUGER,SOM DET ANVENDES I DEN FRANSKE FORBRUGER KODE,VIL ENHVER FRAVIGELSE,BEFØJELSE ELLER KONFLIKTLØSNINGS PROCEDURER MED FORBRUGERE I FØLGE FRANSK LOV MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIG. HVIS DU ER BOSIDENDE I LUXEMBOURG OG HVIS DU ER FORBRUGER UNDER GÆLDENDE LOV VIL DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 44/2001 af 22. DECEMBER, 2000 OM KOMPETANCE OGom ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF CIVILE OG KOMERCIELLE ANLIGGENDER,IKKE VÆRER BERØRT.

19 (E) Uafhængighed. I det omfang alle afsnit, klausuler, levering eller sætning eller en del heraf ("Part"), i denne aftale fastslås at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft af en kompetent myndighed eller af en domsmyndighed, skal en sådan bestemmelse af denne del ikke påvirke: ( i) lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende dele i denne aftale, eller (ii) lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af denne del i ved nogen domsmyndighed, og dele vil være begrænset, hvis det er muligt og først derefter brudt,og i nødvendigt omfang, hvis krævet for at håndhæve gældende aftale. (F) Language. Hvis denne aftale er oversat til et andet sprog end engelsk, vil den engelske version være gældende i det omfang, der måtte opstå konflikt eller uoverensstemmelse af betydning mellem den engelske version og oversættelsen heraf. Medmindre og kun i det omfang, der er forbudt ved lov ved din domsmyndighed, skal enhver og alle uenigheder, uoverensstemmelser, mælig, voldgift eller retssag vedrørende denne aftale foregå på engelsk, herunder enhver korrespondance, opdagelse, indlæg, ansøgning, processkrifter, mundtlige indlæg, argumenter, mundtlige argumenter og ordrer eller domme. (G) Hele aftalen. Denne aftale (som i forbindelse med eventuelle tillæg hertil, skal i forhold til genstanden for dette tillæg omfatter vilkårene for tillæg) udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til aftalens genstand, samt bestemmelser, forståelser, kommunikation, erklæringer, garantier, virksomheder, sikkerhedsstillelse overenskomster eller aftaler mellem parterne vedrørende softwaren bortset fra som anført i denne aftale. Uanset ovenstående kan andre aftaler mellem parterne regulerer brugen af andre dele af din BBM Solution. Denne aftale erstatter alle tidligere eller samtidige bestemmelser, forståelser, kommunikation, erklæringer, garantier, virksomheder, sikkerhedsstillelse og aftaler mellem parterne, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, med hensyn til indholdet heri, og du anerkender, at du ikke har påberåbt dig nogen af det foregående i at indvilge i at indgå denne aftale. Denne aftale kan ændres til enhver tid efter gensidig aftale mellem parterne.undtagen i det omfang, at BlackBerry er udtrykkeligt udelukket af gældende lovgivning, yderligere vil BlackBerry forbeholder sig ret til, efter eget skøn at foretage ændringer til denne aftale på et befordrende grundlag, herunder for at afspejle ændringer i eller påkrævet ved lov (herunder ændringer for at sikre håndhævelsen af denne aftale), eller ændringer i forretningspraksis, ved at give dig et varsel om ændringen enten elektronisk (som påtænkt i meddelelsen bestemmelsen ovenfor) eller ved at anbringe en meddelelse om ændringen saa du bør jævnligt gennemgå denne website for at detektere eventuelle ændringer. Hvis du fortsætter med at bruge BBM Solution mere end tres (60) dage efter meddelelse om ændringen er blevet givet, anses det,at du har accepteret disse ændringer. Hvis du har spørgsmaal til ændringe kan du kontakte inden for tres (60) dage efter meddelelsen om ændringen er blevet givet til at forhøre dig om dine muligheder. (H) Overholdelse af love. Du må, for egen regning, indhente og vedligeholde alle licenser, registreringer og godkendelser, der kræves af myndighederne eller gældende lov i dit retsområde for udførelsen og opfyldelsen af denne aftale eller eventuelle relaterede licensaftaler. I særdeleshed og for at undgå uenighed, må du overholde alle gældende love og regler om installation og brug af din BBM Solution, herunder indhente de nødvendige tilladelser, registreringer og andrer godkendelse fra de magthavende statslige myndigheder til import og brug af software, der indeholder kommerciel kryptering eller andre sikkerheds funktioner som kræves af gældende lov. Du acepterer og giver BlackBerry officielle dokumenter, BlackBerry kan med jævne mellemrum ansøge om bekræftelse om din overholdelse af denne forpligtelse. Uden at begrænse det foregående, da visse tjenester og tredjeparts tjenester kan tilgås globalt, hvis du vælger at få adgang til tjenester eller tredjepartstjenester fra andre steder end de lande, hvor BlackBerry eller den gældende tredjepart angiver disse tjenester eller tredjepartstjenester findes, gør du det på eget initiativ, og du er ansvarlig for overholdelse af alle relevante love og bestemmelser, herunder dem, der vedrører eksport, import, anvendelse, overførsel og / eller kommunikation af den gældende service eller service til tredjemand, og tilhørsforhold, tredjepartselementer eller software. Endvidere giver BlackBerry ingen garanti for, at BBM Solution og tredjepartselementer er forbundet med eller gøres tilgængelige via en service (e) der er passende eller tilgængeligt for brug på alle lokaliteter. Du accepterer, at du ikke vil downloade eller på anden måde tage adgang til softwaren eller tredjepartselementer, eller forsøge at gøre det, fra steder, hvor du gør det er ulovligt. Uden at begrænse det foregående, for hvis gældende lov forbyder dig fra at bruge video og / eller opkalds funktioner såsom video eller voice chat funktioner af BBM Solution, herunder peer-to-peer, video eller Internet-baserede funktioner der ikke er tilladte i dit lovområde, eller hvis du er under den fastsatte aldersgrænse, eller på grund af love relateret til

20 redningtjenester må ikke downloade eller bruge BBM Solutions funktioner eller produkter og det er dit eget ansvar at finde alternative ordninger for at få adgang til alarmtjenester. (I) Extended betydninger. Udtryk som "omfatter" eller "såsom" skal forstås som "omfatter uden begrænsning" og "såsom uden begrænsning", som tilfældet maatte være. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BETÆNKLIHEDER VEDRÖRENDE REGLER OG BETINGELSER I DENNE AFTALE BEDES DU KONTAKTE BLACKBERRY PAA Ud over brugen af dine personlige oplysninger som er fastsat i aftalen og BlackBerry s fortrolighedspolitik (se på skal du og dine autoriserede Brugere samtykke tillades til og acceptere behandlingen af din og dine autoriserede personlige bruger oplysninger, som defineret i henhold til gældende ret ved BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteudbydere i overensstemmelse med, og til de formål der er tilladt i henhold, til denne aftale og BlackBerry fortrolighedspolitik herunder samtykke, godkendelse og accept af følgende fra BlackBerry gruppen s virksomheder og dets tjenesteudbydere i forbindelse med funktioner eller tjenester, der er afhængige af oplysninger om placering ved hjælp af GPS eller lignende satellittjenester (hvor de maatte findes) eller paa omraader med crowd-sourced Wi-Fiadgangspunkter og mobilmaster, og som kan omfatte placering-baseret markedsføring og reklame. For eksempel kan, hvor tilgængeligt, BBM Solution dele visse funktioner om samtaler med dine kontaktoplysninger (e), eller delte beskeder.blackberry Group of Companies bevarer ikke sådanne oplysninger på en måde, der identificerer en bruger, og bruge kun sådanne oplysninger til at forbedre lokationsbaserede tjenester, der leveres af eller på vegne af BlackBerry Group of Companies, eller de, tredje part tjenester de bruger med din BBM Solution. BlackBerry Group of Companies kan også bruge disse oplysninger til at oprette data, som er blevet aggregeret eller anonymiseret ved at give oplysninger der er lokalitets baserede reklamer. Når du bruger tredjepartstjenester, der bruger eller leverer lokaliseringsdata,er du underlagt og bør læse disse tredjeparters betingelser og fortroligheds politik til brug af lokaliseringsdata,sådanne Tredjepartstjenester, bør du tage i behørigt eftersyn, før du indvilger i at der kan gives oplysninger om din placeringlokalitet til andre personer. Samtykke til indsamling, brug, behandling, overførsel, lagring og videregivelse (samlet "Process" eller "Processing") AF Information. Personlige oplysninger, der behandles af BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteudbydere vil blive behandlet i overensstemmelse med BlackBerry fortroligheds politik (som hermed er indarbejdet ved henvisning i denne aftale og kan ses på eller kan faaes ved at e Hvis du er i Den Europæiske Union eller i et EØS-land, hvor det er gäldende, vil den registeringsansvarlige i forbindelse med dine personlige data väre BlackBerry s virksomheder, med hvem du har indgået denne aftale. (A) Personlige oplysninger. Din videre brug af BBM Solution (eller dele heraf), herunder installation og / eller brug af Softwaren, eller tilknyttede Airtime Services, eller oprettelse af et BlackBerry ID, kan resultere i behandling af personlige oplysninger, som defineret i henhold til gældende lovgivning til dig, eller hvis du er en virksomhed eller anden form for juridisk enhed,kan dine medarbejdere og andre personer, som du tillader at bruge din BBM løsning på dine vegne (kollektivt, "Brugere") med BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteudbydere, Din Airtime Service Providers, og tredjemand produkter eller tjenesteydelser, der anvendes sammen med din BBM Solution. Afhængig af de anvendte Services kan personlige oplysninger indeholde oplysninger såsom navn, profil billede, status og personlige beskeder, adresse, telefonnummer, sprogpræference, BlackBerry ID, kontooplysninger og indstillinger, enheds information (for eksempel enheds id'er og enheds model), land og tidszone Airtime Tjenesteudbyder information, og information om brugen af din BBM Solution funktion og tjeneste eller software og hardware anvendelse i forbindelse med din BBM Solution. Afhængigt af tilgængeligheden af funktioner i BBM Solution, adressebog information, enheds lokaliseringsdata, kalender, fotos, kan påmindelser tilgås af BBM Solution og behandles af

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE

BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT NØJE FØR INSTALLERING ELLER BRUG AF SOFTWAREN. DENNE AFTALE INDEHOLDER BESTEMMELSER, SOM BEGRÆNSER ELLER EKSKLUDERER RIMS ANSVAR OVER FOR DIG,

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere