ORDELE YKLE CYKELREGNSKAB Hvem, hvor meget, hvorhen og hvor? _ 3. Tilfredshed med Aarhus Cykelby _ 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDELE YKLE CYKELREGNSKAB 2011. Hvem, hvor meget, hvorhen og hvor? _ 3. Tilfredshed med Aarhus Cykelby _ 4-5"

Transkript

1 000 ORDELE ED T CYKELREGNSKAB YKLE Hvem, hvor meget, hvorhen og hvor? _ 3 Tilfredshed med Aarhus Cykelby _ 4-5

2 FORORD LAURA HAY RÅDMAND FOR TEKNIK OG MILJØ Byrådet vedtog i 2007 en ambitiøs cykelhandlingsplan for Aarhus Kommune. Cykelhandlingsplanen omfatter syv hovedindsatsområder, der spænder fra etablering af et sammenhængende net af hurtige, sikre og direkte cykelruter, over forhold vedrørende sikkerhed og parkering til bedre dialog med brugerne og mere information om cyklistforhold generelt. Målet er at få markant flere aarhusianere op på cyklen for på den måde at nedbringe den trafikskabte miljøbelastning og CO2-udledning, reducere trængsel og forbedre aarhusianernes sundhed. For at følge udviklingen i cykeltrafikken fra til udarbejdede Aarhus Cykelby i et såkaldt cykelregnskab med nøgletal for cykeltrafikken i kommunen. Opfølgningen til dette, Cykelregnskab, er nu klar og indeholder opdaterede nøgletal for cykeltrafikken. forholdene i Aarhus Cykelby i løbet af de seneste to år. Det viser, at folkene i Aarhus Cykelby har gjort et godt stykke arbejde. Flere cyklister i gadebilledet betyder ikke kun, at vi alle får lettere ved at komme frem i trafikken. Det er også sundt for den enkelte borgers helbred og tegnebog, så alle vinder, når flere cykler. Der er dog stadig meget, der kan og skal gøres for, at Aarhus kan blive en endnu bedre cykelby. Det arbejder vi løbende på at sikre - til gavn for byens borgere, erhvervsliv og gæster. God vind på cykelstierne! Laura Hay Rådmand for Teknik og Miljø Jeg glæder mig over, at tallene i det nye cykelregnskab viser, at cykeltrafikken i Aarhus Kommune er stigende, og at cyklisterne er blevet mere tilfredse med 2

3 CYKELHANDLINGSPLANEN indeholder samlet set projekter for en kvart milliard kroner. Byrådet afsatte knap 70 mio. kr. til realisering af dele af planen fra og frem til Derudover har Statens Cykelpulje ydet et tilskud på 12 mio. kroner. I løbet af de seneste 2 år har Aarhus Cykelby gennemført en lang række projekter, som f.eks. en ny pendlerrute mellem Aarhus og Lystrup, 2 nye cykelgader og mere end nye centralt placerede cykelparkeringspladser. CYKELREGNSKAB Cykelregnskabet indeholder en lang række nøgletal for cykeltrafikken i Aarhus Kommune i. Tallene stammer fra DTU s Transportvaneundersøgelse, Aarhus Kommunes egne tællinger, Danmarks Statistik, Politiet samt en borgerundersøgelse gennemført blandt 600 repræsentativt udvalgte aarhusianere i september. Hvem, hvor meget, hvorhen og hvor? Hver aarhusianer mellem 10 og 84 år cykler i gennemsnit 1,78 km pr. dag. * Det betyder, at aarhusianerne cykler knap ½ mio. km eller mere end 12 gange jorden rundt hver dag. ** Cykeltrafikindeks Aarhus Kommune har gennem flere år fulgt omfanget af og udviklingen i cykeltrafikken gennem systematiske tællinger. Cykeltrafikken i Aarhus er samlet set steget med 14 % fra 2000 til. I perioden fra 2000 til 2008 steg cykeltrafikken i Aarhus med 11 %, hvorefter der skete en stagnation og et mindre fald. Fra 2010 til er der på ny en stigning i cykeltrafikken, idet den her er steget med 6 %. Vejrliget har stor indflydelse på cykeltrafikken. Den usædvanligt kolde vinter i med 5 hårde vintermåneder og en meget regnfuld september - satte et tydeligt præg på cykeltrafikken i * DTU s Transportvaneundersøgelse ** I Cykelregnskab fremgik det, at aarhusianerne cyklede 3,2 km hver dag. Det var ikke korrekt. Tallet skulle have været 1,86 km. 3

4 FAKTA OM AARHUSIANSKE CYKLISTER HVEM ER DE AARHUSIANSKE CYKLISTER? Mænd 43% Kvinder 57% år 29% år 15% år 17% år 21% 60+ år 17% 51% er lønmodtagere, mens 24% er studerende, elever eller lærlinge. Kilde: Borgerundersøgelsen FORDELING AF TURE PÅ TRANSPORTMIDDEL ALLE TURE KORTE TURE TURE TIL ARBEJDE TURE TIL UDDANNELSE 24% 2% 1% 46% 41% 30% 24% 1% 6% 52% 1% 21% 11% 23% 17% 11% 22% 5% 17% 45% Bil Kollektiv Cykel Gang Andet Kilde: DTUs transportvaneundersøgelse 4

5 VIDSTE DU AT Aarhus er én af de eneste byer i Danmark med en højdeforskel på 100 m indenfor bygrænsen. Det kræver kondition og gode ben at komme rundt på cykel. HVOR OFTE CYKLER AARHUSIANERNE? Dagligt 37 % Et par gange om ugen 16 % Et par gange om måneden 9 % Sjældent 19 % Aldrig 19 % Kilde: Borgerundersøgelsen HVOR ER DER FLEST CYKLISTER? Cykeltrafik på hverdage i Aarhus: Frederiks Allé: Mejlgade: Skolegade: Vester Allé: Fredens Torv: Frederiksgade: Grønnegade: Nørregade: Skovvejen: Langelandsgade: Kilde: Aarhus Kommunes egne tællinger 5

6 Så skydes projektet Sund på to hjul i gang SUND PÅ TO HJUL Et succesfuldt sundhedsprojekt Seks tidligere bilister fra Arla Foods i Viby skiftede i seks måneder i bilen ud med cyklen minimum tre dage om ugen. Projektets formål var at undersøge, hvad det helt konkret betyder for helbredet, humøret og halebenet at motionere på vej til og fra arbejde i stedet for at sidde passivt i bilen. Deltagerne var helt almindelige aarhusianere, der primært anvendte bilen til og fra arbejde før projektet, og som havde mellem 4 og 18 km til arbejdspladsen. Alle deltagerne fik stillet en ny cykel til rådighed i projektperioden - enten en almindelig cykel eller en elcykel. At udstyret har betydning for cykelglæden gik hurtigt op for flere af deltagerne: - Jeg har altid tænkt, at en cykel er en cykel, men det tager jeg i mig igen. Hold da op, hvor der er forskel. Jeg tænker næsten hver dag på, hvor glad jeg er for at cykle på denne cykel. I starten blev jeg overhalet af andre cyklister. Men det er slut nu - nu tager jeg også nogle op ad bakken, siger Lone Jensen, der bor i Tranbjerg. Resultater Efter projektperioden viste det sig, at deltagernes gennemsnitlige BMI var faldet med 5 %, fedtprocenten var reduceret med 6 %, og deres tajlemål var gennemsnitligt reduceret med 5 %. Desuden havde deltagerne efter det sidste sundhedstjek forbedret deres kondital. - Det er ikke længere et projekt at cykle på arbejde, det er bare blevet transportformen nu. Det tager længere tid at cykle, men jeg oplever et højere energiniveau på arbejde, siger Troels Laursen, der har 10 km til arbejdet fra sit hjem i Mårslet. Han oplever også at være kommet i bedre fysisk form. De fleste oplever at have fået mere energi og overskud i hverdagen, og at de samtidig har ændret andre ting ved deres livsstil som fx kostvaner og transport i fritiden. Deltagerne fortæller også, at projektet har haft en indflydelse på flere af deres familie, venner og kollegaer, som er begyndt at cykle mere. - Min kone siger, at jeg er i bedre humør, når jeg kommer hjem, og turen til byen med børnene er nu for det meste med cykeltrailer, siger Thomas Kierkgaard, der bor i Brabrand og har 9 km til arbejde. Flere fortæller, at andre i familien også er begyndt at cykle mere, efter at mor eller far er kommet i gang. - Min datter på knap 6 år cykler nu i børnehave i stedet for at blive kørt i bil, og i weekenden cykler vi alle mere, hvis vi fx skal besøge nogen inden for en overkommelig radius, fortæller Helle Lolholm Balto fra Åbyhøj.

7 T TRANSPOLRE O K S TIL itter af på sportvaner sm an tr s ne ks vo De cykler, er der vis forældrene H. e es en rn bø for, at børnen ndsynlighed sa re ør st rn t bø ng la es 0% af cyklistern 26% også cykler. 4 n ku s en m s til skole, p 50% cykler sålede na K. er kl cy rnes børn te lis l yk -c ke te ik af rer en n i bi rnes børn kø t af ikke-cykliste de ole, hvor eller bus til sk børn, cy af klisternes kun er 28% e er af motoris ed der bliver kørt køretøjer.* 46% HJE af cy LM m på klisterne dere b s sid rugte 96% ste c ykelt sidst af cyklist ur. e gan erne havd g, de e lys cykle p de i mør å ke. cyke lhjel DANMARKS FØRSTE CYKELGADE Mejlgade er én af byens vigtigste indfaldsveje for cyklister i Aarhus. I løbet af ét døgn passerer cyklister den snævre gade. For at øge sikkerheden og fremkommeligheden er gaden blevet omdannet til en dobbeltrettet cykelsti, hvor biler må køre i den ene retning på cyklisternes betingelser. Der er etableret brede fortove adskilt med kantsten mod cykelstien/kørebanen, og vejmidten er markeret med specielle markeringssøm, der inddeler færdselsretning for cyklister. Hvorfor cykler aarhusianske cyklister?* Hvornår vælger cyklisterne cyklen fra?* 68% cykler, fordi de får motion og frisk luft 62% cykler, fordi det er hurtigere og nemmere 26% cykler, fordi de kan spare penge 10% cykler, fordi det er godt for miljøet og klimaet 2% cykler, fordi de gerne vil være et godt forbillede 57% vælger cyklen fra, når der er for langt at cykle 41% vælger cyklen fra, hvis vejret er dårligt 17% vælger cyklen fra, hvis de har meget bagage 9% vælger cyklen fra, hvis der skal flere med 8% vælger cyklen fra, hvis andet er nemmere 7% vælger cyklen fra, hvis andet er hurtigere *Kilde: Borgerundersøgelse. Sammenlagt giver procenterne over 100, da respondenterne kunne afgive flere svar. 7

8 TILFREDSHED MED AARHUS CYKELBY Det er vigtigt for Aarhus Cykelby at få cyklisternes vurdering af forholdene i kommunen og anvende disse input i forbindelse med prioritering af indsatser fremover. I september gennemførte Aarhus Cykelby således en borgerundersøgelse blandt 600 repræsentativt udvalgte borgere i Aarhus Kommune. De borgere, der regelmæssigt kører på cykel i kommunen, blev bedt om at vurdere i hvor høj grad de er tilfredse med forskellige forhold for cyklisterne i Aarhus Kommune. Hver gang 5 % af cyklisterne har svaret meget tilfreds eller tilfreds illustreres dette med et halvt cykelhjul. Max tilfredshed udløser altså 10 cykelhjul. Tallene er sammenlignet med tal fra borgerundersøgelsen i. 8

9 TILFREDSHED MED AARHUS SOM CYKELBY 68% af cyklisterne er i overordnet tilfredse med Aarhus som cykelby. Det er en stigning på 28% i forhold til. Kun 7% af cyklisterne er decideret utilfredse, mens 21% er hverken tilfredse eller utilfredse. TILFREDSHED MED OMFANGET AF STINETTET 50% af cyklisterne er meget tilfredse eller tilfredse med omfanget af stinettet. 28% er utilfredse, hvilket er en lille stigning siden, hvor 22% var utilfredse. TILFREDSHED MED VEDLIGEHOLDELSEN AF CYKELSTIER OG -BANER 32% af cyklisterne er meget tilfredse eller tilfredse med vedligeholdelsen (belægning, fejning og snerydning) af cykelstier og -baner, mens 42% er meget utilfredse eller utilfredse. TILFREDSHED MED VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE UDEN CYKELSTIER 22% af cyklisterne er meget tilfredse eller tilfredse med vedligeholdelse af veje, hvor der ikke er cykelstier. 42% er meget utilfredse eller utilfredse. I forhold til er det en stigning på 24%. TILFREDSHED MED FREMKOMMELIGHEDEN I TRAFIKKEN SOM CYKLIST 70% af de aarhusianske cyklister er meget tilfredse eller tilfredse med mulighederne for at komme frem i trafikken i Aarhus Kommune. Kun 4% er direkte utilfredse. Dette er en væsentlig forbedring i forhold til, hvor 61% var tilfredse og 10% var utilfredse. FØLELSE AF SIKKERHED I TRAFIKKEN 58% af cyklisterne føler sig sikre i trafikken i forhold til uheld. 16% føler sig usikre og 2% føler sig meget usikre. 9

10 TILFREDSHED MED AARHUS CYKELBY FØLELSE AF TRYGHED I TRAFIKKEN 72% af cyklisterne i Aarhus føler sig meget trygge eller trygge, når de cykler i byen. 11% føler sig utrygge, hvilket er det samme niveau som. TILFREDSHED MED ANTALLET OG PLACERINGEN AF CYKELPARKERINGSPLADSER 23% af cyklisterne er meget tilfredse eller tilfredse med antallet af cykelparkeringspladser. Det er en lille stigning i forhold til. 42% utilfredse eller meget utilfredse. TILFREDSHED MED STANDARDEN AF CYKELPARKERINGSPLADSER 27% af cyklisterne er meget tilfredse eller tilfredse med standarden af cykelparkeringspladserne i Aarhus Kommune. 33% utilfredse eller meget utilfredse. TILFREDSHED MED MULIGHEDERNE FOR AT KOMBINERE CYKEL OG BIL 13% af cyklisterne er tilfredse med mulighederne for at kombinere cykel og bil, mens 4% er utilfredse med kombinationsmulighederne. Hele 84% af cyklisterne forholder sig dog ikke rigtigt til mulighederne for at kombinere bil og cykel ved at svare hverken tilfreds eller utilfreds eller ved ikke.

11 Målingen i fandt sted umiddelbart før lanceringen af 8000 fordele ved at cykle - kampagnen, og Facebook-gruppen Vi der cykler i Aarhus. Siden er der derudover også gennemført en lang række kampagner og events i byen, i børnehaver og på skoler og arbejdspladser. TILFREDSHED MED MULIGHEDERNE FOR AT KOMBINERE CYKEL OG BUS 15% af cyklisterne er tilfredse med mulighederne for at kombinere cykel og bus. Det er et fald på 29% i forhold til, hvor 21% var tilfredse. Til gengæld er andelen af utilfredse også faldet med 29% fra 24% til 18%. 66% forholder sig således ikke entydigt til spørgsmålet. TILFREDSHED MED MULIGHEDERNE FOR AT KOMBINERE CYKEL OG TOG 25% af cyklisterne er tilfredse med mulighederne for at kombinere cykel og tog, mens 10% er utilfredse. 65% af cyklisterne forholder sig således ikke entydigt til spørgsmålet. TILFREDSHED MED SKILTNING OG VEJVISNING 56% af cyklisterne er meget tilfredse eller tilfredse med skiltningen og vejvisningen for cyklister. Dette er en stigning i forhold til på 27%. Utilfredsheden ligger på samme niveau, nemlig 9%. TILFREDSHED MED AARHUS KOMMUNES INFORMATION OG DIALOG MED BYENS CYKLISTER 21% af cyklisterne er i tilfredse med Aarhus Kommunes information til og dialog med cyklisterne. Det er en stigning på 50% i forhold til, hvor 14% af cyklisterne var tilfredse med Aarhus Kommunes dialog med cyklisterne. 16% er utilfredse, mens 63% ikke forholder sig entydigt til spørgsmålet.

12 INDSATSOMRÅDER: CYKELPARKERING Siden er der gennemført cykelparkeringsprojekter ved Åboulevarden, M.P. Bruuns Gade, Banegårdsgade, Vestergade, Frederiksgade, Østergade, Lille Torv og Fredensgade. Over 3500 nye cykelparkeringspladser er opstillet. ET SAMMENHÆNGENDE CYKELSTINET I Aarhus Kommune er der i alt 575 km cykelsti. Fra til 2012 er etableret 25 km ny cykelsti. Trods nyt slidlag på 20% af stinettet samt forbedret snerydning og glatførebekæmpelse er cyklisterne mindre tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og -baner i. Dette skyldes formentlig de hårde vintre i både, 2010 og begyndelsen af. 12

13 KOMBINATIONSREJSER Aarhus Cykelby åbnede i december landets første cykelterminal ved Egå Engsø. Den er primært målrettet pendlere fra Djurslandmotorvejen, som er trætte af bilkøerne på indfaldsvejene og priserne på parkering i midtbyen. Konceptet Parker og Cykl betyder, at pendlere kan parkere bilen gratis ved terminalen, tage deres cykel ud af boksen og cykle de sidste 7-8 km ind til centrum. Ruten har kun nogle få højdemeter, så der skal trædes til, hvis man ønsker sved på panden. Turen til centrum tager ca. 15 min., men så er halvdelen af den anbefalede daglige motion også overstået. Ved cykelterminalen findes desuden cykelstativer, cykelservicestationer med værktøj, pumpe og vand til de tørstige cyklister. FREMKOMMELIGHED Aarhus Cykelby har eksperimenteret med at øge cyklisternes fremkommelighed i trafikken gennem forsøg med i særligt udvalgte kryds at lade cyklisterne svinge til højre for rødt lys. SERVICE TIL CYKLISTER Det kræver hårdt pumpede dæk at komme op af bakkerne i Aarhus, og bl.a. derfor har Aarhus Cykelby opstillet 5 LUFTPUMPER - i Vestergade, Østergade, Klostergade, Ny Banegårdsgade og Banegårdsgade. 13

14 SIKKER PÅ CYKLEN Det er vigtigt, at man kan færdes sikkert på cykel i Aarhus Kommune. Derfor har Aarhus Cykelby stor fokus på at skabe sikre forhold for byens cyklister og løbende holde øje med, hvem, hvor og hvor mange cyklister, der kommer til skade på cykel. Efter mange år med en faldende tendens er der fra 2010 til sket en stigning i antallet af indberetninger om alvorligt tilskadekomne cyklister. De alvorligt tilskadekomne er primært mænd mellem 18 og 54 år (19 personer) og herefter følger kvinder i samme aldersgruppe (11 personer). Kilde: Politiet UDVIKLING ANTAL DRÆBTE OG TILSKADEKOMNE CYKLISTER Antal personer År Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Kilde: Politiet

15 AKTIVITETER: CYKELBY PÅ FACEBOOK En del af Aarhus Cykelbys informationsindsats er Facebook-siden Vi der cykler i Aarhus. Over 2000 LIKER siden, som giver Aarhus Kommune og de aarhusianske cyklister mulighed for direkte dialog. Siden bliver flittigt brugt af cyklisterne, der kommer med kommentarer og ideer til forbedringer for cyklisternes forhold. SNABELRÆS I samarbejde med Jysk Pædagogseminarium i Aarhus har Aarhus Cykelby og børnemaskotten Cykelfanten besøgt en række børnehaver med løbecykler og sjove cykellege i bagagen. Løbecykler er et fantastisk stykke legetøj, der udvikler børns balanceevne og motorik på en helt anden måde end eksempelvis trehjulede cykler. Børn, der kører på løbecykel, kan også springe støttehjulene over og starte 1½-2 år tidligere med at cykle rigtigt. TIL KAMP MOD CYKELTYVERIER Hvert år bliver der anmeldt cykeltyverier i Aarhus, og tallet er steget med 28% siden Aarhus Cykelby ønsker at sætte en stopper for de mange cykeltyverier, og uddelte i den forbindelse gratis cykelalarmer til cyklister i november måned. Aarhus Cykelby har desuden støttet udviklingen af Taglock, som går ud på at forsyne cyklen med et kodeklistermærke og derefter scanne cyklen. Hvis cyklen bortkommer, kan den findes igen ved at andre scanner koden og kan se, hvem cyklen hører til FORDELE VED AT CYKLE Aarhus Cykelby lancerede i en branding-kampagne med sloganet 8000 fordele ved at cykle. I borgerundersøgelsen blev cyklisterne spurgt om, hvorvidt de har bemærket sloganet og i så fald hvor henne. Resultatet er, at 18% af cyklisterne har bemærket sloganet - primært i medier og byrum. 15

16 000 ORDELE ED T YKLE VEKSØ/AROS KOMMUNIKATION MIN FORDEL: Erik F: Man sparer tid ved ikke at skulle vente på bussen. Nils B: På min liggecykel er modvinden kun det halve. Anne B: Ren og billig transportform. Annemarie K: Tanken om, at bilen står derhjemme. Therese O: Gratis motion i hverdagen. Louise B: Jeg kommer uden om myldretrafikken. Peter M: Jeg får renset søvnen ud af kroppen. Line C: At man ikke skal bruge en evighed på at finde en parkeringsplads. Mike H: Jeg kan nyde duften fra bageriet. Kontakt: Pablo Celis, projektleder for Aarhus Cykelby /

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 Tilfredshed med Århus Cykelby _ 8-11 FORORD LAURA HAY RÅDMAND FOR TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

ORDELE YKLE CYKELREGNSKAB 2015/16 AARHUS I TAL _ 3 ALTERNATIV TIL BIL NR. 2 _ 6 TILFREDSHED MED AARHUS CYKELBY _ 10-13

ORDELE YKLE CYKELREGNSKAB 2015/16 AARHUS I TAL _ 3 ALTERNATIV TIL BIL NR. 2 _ 6 TILFREDSHED MED AARHUS CYKELBY _ 10-13 000 ORDELE ED T YKLE CYKELREGNSKAB 2015/16 AARHUS I TAL _ 3 ALTERNATIV TIL BIL NR. 2 _ 6 TILFREDSHED MED AARHUS CYKELBY _ 10-13 FORORD KRISTIAN WÜRTZ RÅDMAND FOR TEKNIK OG MILJØ 19 gange rundt om jorden

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Vinterseminar 23 24. april 2015

Vinterseminar 23 24. april 2015 Vinterseminar 23 24. april 2015 Cyklisterne og deres forventninger til vintertjeneste på cykelstier i Aarhus. 323.000 indbyggere 1350 km kommuneveje 700 km private fællesveje 700 km stier Hovedoverskrifter

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister.

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. Cykelregnskab 2014 1 Indhold Indledning Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister Cyklistadfærd Cyklister på Frederiksberg Børn på cykel Ældre på cykel Cykelparkering

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Aarhus Cykelby. Cykelpuljen 2012. nye ambitioner for fremtidens cykelby. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø

Aarhus Cykelby. Cykelpuljen 2012. nye ambitioner for fremtidens cykelby. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Cykelby Cykelpuljen 2012 nye ambitioner for fremtidens cykelby Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus cykelby - cykelpuljen 2012 forord Aarhus Kommune har med en historisk stor cykelsatsning

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER:

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER: CYKELREGNSKAB2016 INDHOLDSOVERSIGT 3 Introduktion 4 Overordnede målsætninger 6 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 8 Cyklistadfærd 10 Børn på cykel 12 Ældre på cykel 13 Cykelparkering ved trafikale

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister.

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. Cykelregnskab 2014 1 Indhold Indledning 3 Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg 4 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 6 Cyklistadfærd 7 Cyklister på Frederiksberg 8 Børn på cykel 10 Ældre på

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler Flere cyklister Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG Mål og midler Forord Klimaforandringer og sundhed er nogle af de store udfordringer, som alle kommuner i Danmark står overfor

Læs mere

CykelRegnska ESBJERGKOMMUNE 2012 b

CykelRegnska ESBJERGKOMMUNE 2012 b CykelRegnskab ESBJERGKOMMUNE 2012 INDLEDNING Et af Esbjerg Kommunes politiske mål er, at flere skal cykle og flere skal cykle mere. Når flere vælger cyklen frem for motoriseret transport opstår der en

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg.

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg. CYKELREGNSKAB 2012 INDLEDNING I 2012 har der været stor fokus på cykelfremme. Der er anlagt cykelstier, opsat 300 cykelstativer og gennemført en række kampagner for at få flere til at cykle. I dette cykelregnskab

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011 Den 31. oktober 2011 Cykelundersøgelse 2011 Indhold Forord... 4 Hvilken kommune bor du i?... 5 Angiv dit køn... 6 Angiv din alder... 7 Hvilken uddannelse har du?... 8 Hvordan er din beskæftigelsessituation?...

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Kom sund frem! 25. maj 2016

Kom sund frem! 25. maj 2016 Kom sund frem! 25. maj 2016 Indhold Hvad er Supercykelstier? Et samarbejde, et løft, et reelt alternativ til cykelpendlere Status Hvad er anlagt, hvad er på vej? En god forretning Trængsel, klima og sundhed

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Pablo Celis Projektleder Århus Cykelby pace@aarhus.dk Kresten Madsen Trafikplanlægger COWI A/S krma@cowi.dk 1 25 okt 2010 Lidt om Århus Cykelby Århus Cykelby blev startet op i 2009 på baggrund af en politisk

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2010-2012

Cykelhandlingsplan 2010-2012 Cykelhandlingsplan 2010-2012 2 Frederiksberg Kommunes Cykelhandlingsplan Indledning... 3 Baggrund for cykelhandlingsplanen... 3 Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen... 3 Indsatsområde 1: Fremkommelighed...

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Herning Kommune Cykelregnskab

Herning Kommune Cykelregnskab Herning Kommune Cykelregnskab www.herningcykler.dk Cykelregnskab for Herning Herning har nu været i gang i tre år. Formålet er stadig, at medvirke til at nå målsætningen fra Klimaplan 0, om at % af privatbiltrafikken

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Teknik & Byggeudvalgets studietur til Bruxelles og Amsterdam

Teknik & Byggeudvalgets studietur til Bruxelles og Amsterdam Program for udvalgets studietur til Bruxelles og Amsterdam 23. juni 2014 Kl. 5.00 Kl. 6.00 Kl. 7.25 Kl. 8.50 Kl. 10.00 Kl. 11.00 Afgang med TAXA fra henholdsvis Ribe og Esbjerg til Billund Lufthavn Check-in

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Cykelparkering i Aalborg

Cykelparkering i Aalborg Cykelparkering i Aalborg Cykelturen foregår fra dør til dør! En ny strategi og designmanual skaber et godt grundlag. Carsten Krogh, Aalborg Kommune Malene Kofod Nielsen, COWI Hvor er Aalborg Cykelby Ture

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike. Januar 2013

Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike. Januar 2013 Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike Januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Om kampagnen... 3 Baggrund... 3 Målgruppe og budskaber... 3 Koncept og kampagneplan...

Læs mere

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 8000 fordele ved at cykle Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 Indhold Baggrund Formål Århus Cykelby Vanehjulet Formål Lanceringskampagne Målsætninger Kampagnestrategi Mediestrategi Kreativt koncept

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere