Bruttoprisliste maj 2012 Alle priser excl. moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruttoprisliste maj 2012 Alle priser excl. moms"

Transkript

1 Facadeplader Frontline Cedral Tonality Byggeplader/Brand Tagprodukter Bruttoprisliste maj 2012 Alle priser excl. moms

2 Bruttoprisliste maj 2012 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse 1. Tilbud er uforbindende, hvis ikke andet er anført, ligesom mellemsalg er forbeholdt. Vores skriftlige ordrebekræftelse og kun denne er bindende for os. Anførte salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, hhv. ordrer, med mindre andet er skriftligt aftalt. 2. Ved tilbud på ikke-lagervarer, er ordrebekræftelsen først endelig ved værkets/ producentens accept til os. 3. Specifikationer i kataloger, brochurer, prislister m.v., samt mundtlige oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, er kun bindende for os, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Evt. bistand ved teknisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os erstatningsansvar. Vareprøver er udtryk for materialets gennemsnitlige karakter. Der tages forbehold for evt. farveforskelle mellem vareprøver og endelig leverede varer. Garanti 19. Normalt ydes der ikke garanti på vareleverancer, men er der i produktionsinformationer eller i købsaftalen tilsagt køberen garanti for en vare, som vi leverer, er denne alene at betragte som en videregivelse af producentens garanti overfor os, uden at vi i forhold til køberen derved påtager os tilsvarende garantiforpligtelse. Mangler 20. Køber må straks efter modtagelsen, og inden materialerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelse, samt farve og størrelsesvariationer, der er eller burde have været opdaget ved sådan en undersøgelse, må fremsættes straks, og senest 8 dage efter varens levering på købers plads, for at kunne tages til følge. Evt. skjulte fejl må påtales før varens ibrugtagning, og senest 3 måneder efter levering. 21. Såfremt en vare er mangelfuld i Købelovens forstand, er vi berettiget til at foretage omlevering. Priser 4. Priserne er dagspriser, excl. moms, når intet andet er anført. Prislister kan til enhver tid ændres uden varsel. 5. Der tages forbehold for prisforhøjelser fra leverende værk. Eventuelle opgivne fragtrater er uforbindende. Ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, herunder moms, import- og eksportafgifter samt told, som indtræffer efter vor ordrebekræftelse, må bæres af køber. Såfremt priserne er baseret på udenlandsk valuta, er de kurser, vi har kalkuleret med, anført i tilbudet. Eventuelle ændringer i valutakurserne, som indtræder efter vor ordrebekræftelse, og inden købers indbetaling har fået valør (jvf. Betaling nedenfor), er for købers regning. Levering 6. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt, med mindre andet fremgår udtrykkeligt af ordrebekræftelsen. 7. I tilfælde af force majeure jvf. Købelovens 24 (lov om køb nr. 102 af ) og lignende forhold, hvorover vi ikke er herre, er vi berettiget til at annullere leveringen. 8. Hvor intet andet er anført, sker leveringen for vor regning. Hvis der er truffet aftale om levering på købers plads, eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast. Levering er altid uaflæsset. 9. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads, eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber; ligesom køber må afholde omkostningerne, som følge af at han ikke kan modtage varerne på det aftalte leveringssted. 9.a. Køber foretager modtagerkontrol. Betaling 10. Når intet andet udtrykkeligt er anført i vor ordrebekræftelse, er vore betalingsbetingelser 30 dage netto. 11. Kasserabat opnås ved betaling indenfor 8 dage. 12. Ved importvarer har købers indbetaling først valør ved udløbet af anden hverdag efter indbetalingen, og eventuel kursændring på den pågældende valuta i denne periode er for købers regning. 13. Købesuen forfalder til betaling på angivet tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at levering ikke kan ske rettidig. 14. Såfremt betalingstidspunktet overskrides, forrentes vort tilgodehavende inkl. moms p.t. med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegyndt måned med 1,5% af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter. Annullering og ændring af ordre 15. Købers annullering og ændring af ordren må aftales i det enkelte tilfælde, og kan kun påregnes imødekoet mod vor leverandørs accept og mod fuld omkostningsdækning. Omlevering eller supplerende levering sker i henhold til vore normale leveringsbetingelser i det omfang, vor leverandør og/eller vi er leveringsdygtige. Returvarer 16. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og med henvisning til følgeseddel eller faktura. Varerne skal være ubrugte i mangelfri stand og i original emballage. Varer, der er specielt skaffet hjem til kunden, tages ikke retur. 17. Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 20% af indkøbsprisen ekskl. moms. 18. Returnerbar emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering med det fakturerede beløb, med fradrag af returneringsomkostninger. 22. Har køberen ikke inden 1 år efter varens overgivelse til ham meddelt os, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, med mindre vi skriftligt har påtaget os at indestå for varen i længere tid, jvf. Kbl. 54. Erstatningsansvar 23. Med mindre vi i vor ordrebekræftelse udtrykkeligt har garanteret levering til et bestemt tidspunkt, påtager vi os ikke erstatningsansvar for forsinkelser. 24. Ved mangler, der skyldes fejl eller forsøelser hos vort firma, yder vi erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet indirekte tab, såsom driftstab, tabt avance, dagbøder og lignende dog ikke erstattes. 25. For fejl- og/eller forsøelser hos vore leverandører, påtager vi os intet selvstændigt erstatningsansvar, og hæfter ikke for nogen del af ansvaret, men bistår køberen med at gennemføre et eventuelt erstatningskrav direkte overfor leverandørerne/producenterne. 26. Opstår der i anledning af leverancen tvist om varernes kontrakt- mæssighed m.v., kan sælger vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole. 27. Skal tvisten afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer af Syn og skøn etableres efter reglerne i AB Udvidet ansvar for mangler 28. Ved materialeleverancer til statslig og statsstøttet byggeri samt til byggeri, hvorom særlig aftale om udvidelse af ansvarsperioden skriftligt er aftalt og dokumenteret, gælder desuden følgende regler: 29.»Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber, eller mod leverandørens efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, vor egen leverance er mangelfuld; og endvidere kun i det omfang, der følger af leverandørens eget kontraktforhold mod leverandørens køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges saen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles af Voldgiftretten for Bygge og Anlægsvirksomhed«. For så vidt angår leverancer til godkendte forhandleres lagre er ovennævnte 6 års ansvar udvidet til 7 år. Såfremt et anerkendt mangelansvar jvf. ovennævnte Byggeleveranceklausul resulterer i en afhjælpning, skal denne afhjælpning betragtes som opfyldelse af ansvar. 30. En forudsætning for, at vi kan indgå i den udvidede, og i hvert enkelt tilfælde skriftligt aftalte ansvarsperiode er, at vor leverandør dokumenterer indeståelse for et udvidet ansvar. 31. Produktansvarsforsikring på kr. 10 mill. på person- og tingskade. 32. Sælgeren er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af sælgeren eller hans folk, og køberen eller senere erhververe ikke burde have indset dette. Sælgeren hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andre direkte tab. Sælgerens ansvar for skade på ting kan ikke overstige kr. 2 mill. Sælgeren hæfter kun i ét år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde. I det omfang, sælgeren måtte gøre af den solgte vare herunder videresalg er køberen pligtig til at skadeløsholde sælgeren for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved sae domstol, som behandler erstatningskrav imod sælgeren i anledning af de solgte varer. 2

3 Dine kontaktpersoner Projektkonsulent Ny medarbejder pr 1/ Mobil Projektkonsulent Kaj D. Olesen Mobil Konsulent Henrik Smed Mobil Salgschef Brian Christensen Mobil Internt salg tag og facade Tagprodukter Dorte Uth Direkte Intern projektsalg Peter Landergren Direkte Konsulent Brian Lund Larsen Mobil Facade-/byggeplader Tanja Jørgensen Direkte Simon Jensen Direkte Eksternt salg Susanne Nielsen Direkte Alex Rashid Direkte Jesper Nørregaard Direkte Produktchefer Tonality facadetegl Geert Jacobsen Mobil Salgschef Toy Pollov Mobil Tag/ivarplank Thue Houlberg Mobil Projektkonsulent Henning Mortensen Mobil Konsulent Steen Andersen Mobil Internt salg brand Jessica Lake Direkte Brand Per Vestergaard Mobil Information Tag Brand Byggeplader Facade Generelt 3

4 Bruttoprisliste maj 2012 Hovedkontor ivarsson a/s Kometvej 36, 6230 Rødekro T F (salg) F (adm/logistik) Åben kontor Mandag torsdag kl Fredag kl Afhentningslager ivarsson a/s Kometvej 36, 6230 Rødekro varer. Skader/mangler/afvigelser skal noteres på følgeseddel og afleveres til chauffør. Leveringstider Lagervare lagervarer er markeret med * i prislisten. Lagervarer kan leveres med ivarsson, leveringsservice. Ved større leverancer og projekter aftales leveringstiden individuelt. Bestillingsvare standardvarer, som ikke lagerføres. Varen er ikke stjernemarkeret, og der er ingen returret på disse. Projektvare varer som er hjemtaget projektvis. Leveringstider aftales individuelt og evt. ændringer i leveringstider aftales særskilt. Der er ingen returret på disse varer. Betalingsbetingelser 30 dage netto. Åben lager Mandag torsdag kl Fredag kl Advisér vores lager minimum 1 time før afhentning på telefon / fax Priser Alle priser er brutto excl. moms og baseret på køb i hele paller. Denne prisliste erstatter alle tidligere prislister. Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for evt. trykfejl, prisændringer, leveringstider samt udsolgte varer. Modtagerkontrol Køber skal straks ved modtagelse gennemgå leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfrie og i overenssteelse med bestilte Bearbejdning Specialmål, falsning, notning m.v. udføres. Indhent venligst tilbud. Varer i specialmål/-udførelser m.v. kan ikke annulleres eller returneres. Skæring Ved bestilling af færdigt opskårne facadeplader skal man være opmærksom på at de fleste plader har en»åreretning«. Ønskes denne bevaret, skal skæreretningen rettes ind efter dette eksempelvis Eter-color. Fraskær leveres som hovedregel ikke med. Tolerance uden rensnit +/-4. Med rensnit +/-2. Forbehold Indholdet i denne prisliste er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige saenhænge. Returvarer Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Det er kun ubeskadigede, herunder korrekt opbevarede hele paller i ubrudt originalemballage som tages retur med fradrag på 20%. Returvarer fremsendes franko til vort lager i Rødekro eller kan afhentes (fragten debiteres). Tilbehør, specielt fremskaffede varer (ikke lagervarer) og varer som er ældre end 2 måneder, tages ikke retur. Ved returnering SKAL ivarsson returnuer påføres varen/pallen. Signatur Antigraffiti Sømpistol egnet EPD Deklareret MK-Godkendelse Behandlet overflade som muliggør at graffiti let kan fjernes med almindelig graffiti regøringsmiddel Produktet kan befæstes ved hjælp af sømpistol Produktet er miljødeklaret i forhold til ISO og er særdeles velegnet til bæredygtig byggeri Produktet har en særskilt MK-godkendelse foruden en CE-mærkning 4

5 Indholdsfortegnelse Facade Frontline Natura... 6 Frontline Natura Pro... 6 Frontline Textura... 6 Frontline Pictura... 6 Eterplan N... 7 Eter-Color... 7 Eterboard HD Beklædningsplade... 7 ivarplank Cedral... 8 ivarplank Smooth... 8 Operal... 8 Operal Soffit planker... 9 Tilbehør til facade Tilbehør til Frontline...11 Tilbehør til ivarplank og Operal Skruer til facade Hjælpemateriale til ivarplank og Operal.. 16 Byggeplader MASTERBOARD MASTERBOARD-M Emallage Paller Pris/kr Retur/kr Europalle 125,00 75,00 Facadepalle 300,00 200,00 Fabrikspalle 100,00 0,00 HYDROPANEL Winco WR MASTERSHIELD Conchip Ultima Eterspan Conchip eksteriørplade Duripanel enteriørplade Duripanel gulvplade Tilbehør til byggeplader Tilbehør til vindspærre Skruer til vindspærre Skruer til byggeplader Brand PROMATECT-H PROMATECT-L PROMATECT VERMICULUX DURASTEEL Tilbehør brand Leveringsservice Leveringsdag Zone Ordrestørrelse Ugedag Tag Ordre kan afgives indtil kl to dage før levering i henhold til leveringsoversigten. Der leveres 2 gange pr. uge til forhandlers domiciler iht. ivarssons leveringsservice og leveringszoner (ekskl. Færøerne, Bornholm og ikke brofaste øer). Truck fordres. Ved levering på byggeplads kan aflæsning på jord med truck tilbydes for kr. 750,- Forsendelseform Onsdag og fredag ivarskifer Tilbehør ivarskifer ivarcem 700T Villacem ivarcem 600R ivarcem ivarcem hegnsplade Tilbehør tag Skruer til tag Lysplader Tilbehør til lysplader Mandag og torsdag Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Information Håndtering af Facade-,bygge- og tagplader Danmark alle zoner (inkl. brofaste øer) > kr ,- brutto Frit leveret < kr ,- brutto Paller kr. 850,- Rør kr. 200,- Postpakke u/5 kg kr. 100,- Information Tag Brand Byggeplader Facade Generelt 5

6 Bruttoprisliste maj 2012 Facade Frontline Natura Frontline Natura facadeplade i fibercement i 37 forskellige farver. Overfladebehandlingen er en acrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1280 x ,4 37 farver 295,00 955,00 8 x 1280 x ,4 295, ,00 Cremehvid N154 er en specialfarve. Kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko, kantimprægnering. Frontline Natura Pro Frontline Natura facadeplade i fibercement i 13 forskellige semitransparente farver. Antigrafittioverfladen er en UV- og kemikalieresistent acrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1280 x ,4 13 farver 350, ,00 8 x 1280 x ,4 350, ,00 Cremehvid NU154 er en specialfarve. Kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko, kantimprægnering. Frontline Textura Frontline Textura facadeplade i fibercement i 15 kraftige farver med en kornet og struktureret overflade. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1280 x ,4 15 farver 350, ,00 8 x 1280 x ,4 350, ,00 Ved specialfarve, kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko, kantimprægnering. Frontline Pictura Frontline Pictura facadeplade i fibercement i 15 farver, Antigrafittioverfladebehandlingen er en UV og kemikaliebestandig flerlags acrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele palle 8 x 1280 x ,4 15 farver 350, ,00 8 x 1280 x ,4 350, ,00 Ved specialfarve, kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko, kantimprægnering. 6

7 Eterplan N Eterplan N er en cementgrå facadeplade. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1280 x ,4 Naturgrå 145,00 470, x 1280 x ,4 145,00 581, DE_ Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres. Bruttoprisliste 2012 ETER-COLOR Eter-color facadeplader af homogent gennemfarvet fibercement. Eter-color har en forædlet overflade, som minimerer patineringen. Der kan være farvevariationer pladerne imellem. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 8 x 1195 x ,5 Hvid E90 192,50 575, * 40 14,5 Beige E10 192,50 575, * 40 14,5 Grå E20 192,50 575, * 8 x 1195 x ,5 Hvid E90 192,50 701, * 40 14,5 Beige E10 192,50 701, * 40 14,5 Grå E20 192,50 701, * 8 x 1220 x ,5 Hvid E90 188,50 575, * 40 14,5 Beige E10 188,50 575, * 40 14,5 Grå E20 188,50 575, ,5 Brun E60 188,50 575, ,5 Rød E40 188,50 575, ,5 Gul E30 188,50 575, ,5 Grøn E50 188,50 575, * 8 x 1220 x ,5 Hvid E90 188,50 701, * 40 14,5 Beige E10 188,50 701, * 40 14,5 Grå E20 188,50 701, ,5 Brun E60 188,50 701, ,5 Rød E40 188,50 701, ,5 Gul E30 188,50 701, ,5 Grøn E50 188,50 701, Facade Byggeplader Brand Eterboard HD Beklædningsplade Eterboard HD beklædningsplade i fibercement. Stærk og glat. Farveforskelle kan forekoe. Velegnet til efterfølgende malebehandling. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 6 x 1195 x ,1 Lysegrå 93,00 279, * 8 x 1195 x ,8 124,00 372, * 8 x 1195 x ,8 124,00 452, Tag Information 7

8 Bruttoprisliste maj 2012 ivarplank Cedral Malet fibercementplade med træstruktur. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve Dækareal pr. stk 0,68 m 2 Dækareal v/ 30 overlæg 0,57 m 2 pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller * 10 x 190 x ,2 Hvid 107, * Beige 107, * Antrazit , * Svenskrød 107, * Sand 107, * Grå 107, * Sort 107, * Oliven 107, * Brun 107, * Granit 107, Kirsbær 147, Pære 147, Nød 147, Andre farver rekvirer farvekort ivarplank Smooth Malet fibercementplade med glat overflade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve Dækareal pr. stk 0,68 m 2 Dækareal v/ 30 overlæg 0,57 m 2 pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller * 10 x 190 x ,2 Hvid 107, * Beige 107, * Antrazit , * Grå 107, * Sort 107, * Granit 107, Andre farver rekvirer farvekort Operal Malet fibercementplade med glat overflade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 9 x 1220 x ,0 Hvid 187,00 570, * Beige 187,00 570, * Antrazit ,00 570, * Grå 187,00 570, * Sort 187,00 570, * Granit 187,00 570, * 9 x 1220 x ,0 Hvid 187,00 696, Beige 187,00 696, * Antrazit ,00 696, * Grå 187,00 696, * Sort 187,00 696, * Granit 187,00 696, Andre farver rekvirer farvekort 8

9 Operal Soffit planker Malet fibercementplade med glat overflade og med lige kanter. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 9 x 200 x ,5 Hvid 135, Grå 135, Beige 135, Sort 135, Antrazit , Granit 135, * 9 x 300 x ,7 Hvid 197, Grå 197, Beige 197, * Sort 197, * Antrazit , Granit 197, x 400 x ,0 Hvid 257, Grå 257, Beige 257, Sort 257, Antrazit , Granit 257, x 600 x ,4 Hvid 387, Grå 387, Beige 387, Sort 387, Antrazit , Granit 387, Andre farver rekvirer farvekort Bruttoprisliste 2012 Facade Byggeplader Information Tag Brand 9

10 #### DATO: #### DATO: Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## Bruttoprisliste maj 2012 Tilbehør facade 3 Side Side Side Side Side 11 Z-profil EPDM-bånd Inv. hjørne Sideindækning Vandnæse #### Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : DATO: MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## Side 11 Side 11 #### 1 49 Side Side 14 Alu fugeprofil Udv. hjørne Alu udv. hjørne Sokkelsikring 12 Side 14 Sålbænk Kom Tlf. 7 E-m www Profiler til prisliste Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : DATO: MÅL: 1:1 #### SIG DATO: MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## 10

11 Tilbehør til facadeplader Alu fugeprofil Betegnelse Mål i Enhed Farve Pris pr stk * 0,5 x 50 x stk Blank 45, * 0,5 x 50 x 2500 Sort 52, ,5 x 50 x 2500 Hvid 52, Bruttoprisliste 2012 Alu udv. hjørne * Type /13,5 x 2500 Blank 275, Type /15,6 x 2500 Blank 275, Z-profil * 25 x 15 x 12 x 2500 Blank 61, Facade Betegnelse Længde Farve Pris pr stk Vandnæse 46 Ved andre 268, farver kontakt os for priser Prisen er for hvid, granit antrazit og sort. Sideindækning 47 Ved andre farver kontakt os for priser 268,00 Prisen er for hvid, granit antrazit og sort Byggeplader Indvendig hjørne 48 Ved andre farver kontakt os for priser 268,00 Prisen er for hvid, granit antrazit og sort Udvendig hjørne symetrisk 49 Ved andre farver kontakt os for priser 268,00 Prisen er for hvid, granit antrazit og sort Brand Tilbehør til Frontline Luko påføringsflaske Betegnelse Forbrug Indhold Pris pr stk * Til min. 125 m pladekant (vejledende) 0,125 l 40, DE_ Tag Luko kant imprægnering * Til min. 500 m pladekant (vejledende) 0,5 l 150, * Til min m pladekant (vejledende) 1,0 l 275, Luko Profil påføringssæt * Malebakke og påføringspude Sæt 150, Hulforstærker * Frontline Natura PRO og Frontline Pictura 250 stk 146, Information 11

12 Bruttoprisliste maj 2012 Tilbehør til ivarplank og Operal Side 13 Side 14 Side 14 Side 13 Side 14 Side Dobbelt endekant Samleprofil Guibånd Indvendigt hjørne Sideindækning Vandnæse Side 14 Side 13 Side 14 Side 14 Side 13 Side Startprofil Udv. hjørne, syetrisk Sokkelsikring Sålbænk Udv. hjørne asyetrisk Enkel endekant 12

13 Tilbehør til ivarplank og Operal Betegnelse Længde Farve Pris pr stk * Udv. hjørne 3 meter 4 Hvid 268, * symetrisk Grå 268, * Beige 268, * Sort 268, * Antrazit 268, * Oliven 268, * 27 Granit 268, * Svenskrød 268, * Brun 268, * Sand 268, * Udv. hjørne 3 meter 5 Hvid 268, * asymetrisk Grå 268, * Beige 268, * Sort 268, * Antrazit 268, * Oliven 268, * Granit 268, * Svenskrød 268, * Brun 268, * Sand 268, * Indvendig 3 meter 6 Hvid 268, * hjørne Grå 268, * Beige 268, * Sort 268, * Antrazit 268, * 25 Oliven 268, * Granit 268, * Svenskrød 268, * Brun 268, * Sand 268, * Enkelt 3 meter 7 Hvid 145, * endekant Grå 145, * 8 Beige 145, * 1 Sort 145, * Antrazit 145, * Oliven 145, * 45 Granit 145, * Svenskrød 145, * Brun 145, * Sand 145, * Dobbelt 3 meter 8 Hvid 170, * endekant Grå 170, * Beige 170, * 10 Sort 170, * 17 Antrazit 170, * Oliven 170, * Granit 170, * Svenskrød 170, * Brun 170, * Sand 170, Ønskes profiler i andre farver end de lagerførte koer der et tillæg på kr. 500,- Information Tag Brand Byggeplader Facade Bruttoprisliste

14 Bruttoprisliste maj 2012 Produkt / Produktdata Pulverlakerede aluminiumsprofiler ivarplank Samleprofil Tilbehør Betegnelse Længde Tilbehør til ivarplank Farve Pris pr stk * Samleprofil 3 meter 9 Hvid 179, * 24 Grå 179, * Beige 179, * 25 Sort 179, * 1 Antrazit 179, * Oliven 179, * 60 alle mål i Granit 179, * Udformning Svenskrød 179, * Pulverlakerede aluminiumsprofiler Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver Brun 179, * Sand 179, Varenr. * Startprofil 3 meter Nuer Beskrivelse Længde Hvid 155, samleprofil, hvid á 3,010 mtr. * samleprofil, grå á 3,0 mtr. Grå 155, samleprofil, beige á 3,0 mtr. * Beige 155, samleprofil, sort á 3,0 mtr samleprofil, granit á 3,0 mtr. * 10 Sort 155, * Antrazit 155, * 60 Oliven 155, * Granit 155, Svenskrød 155, Brun 155, Sand 155, * Sideindækning 3 meter Hvid 268, * Grå 268, * 25 Granit 268, * 5 Antrazit 268, * Sort 268, * Sålbænk 3 meter 12 Hvid 195, * Grå 195, * Granit 195, * 15 Antrazit 195, * Sort 195, * Vandnæse 3 meter ivarsson, teknisk service, Hvid 268, /5/ * 50 Grå 268, º * Granit 268, * 5 Antrazit 268, * 175º Sort 268, Ønskes profiler i andre farver end de lagerførte koer der et tillæg på kr. 500, º 7 95º 30 ivarsson 14 Alu sokkelsikring 30/50 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * 30/50-2,5 m Blank 80, * 30/50-2,5 m Sort 88, EPDM bånd * 6 stk/kt 36 /20 m Sort 140, * 4 stk/kt 60 /20 m Sort 246, * 6 stk/kt 100 /20 m Sort 425, Guibånd til ivarplank * 1 stk/kt 100 /20 m (uden vinger) Sort 195, Ventilationsprofil PVC til stern/underbeklædning * 3 meter Sort 100,

15 Skruer til facade i-fix facadeskruer til træ A2 pr pk Mål RAL/ (NCS) Farve Pris pr pk * 50 stk 4,8 x Hvid 89, * 7047 Grå 89, * 9005 Sort 89, * 7046 Granit 89, * 7024 Antrazit 89, * 1015 Beige 89, * 3011 Svenskrød 89, * 8007 Brun 89, * NCS 3005-G50Y Oliven 89, * 1019 Sand 89, Kirsebær 89, Y30R Pære 89, * 250 stk 4,8 x 33 Blank 215, * 9010 Hvid 288, * 7047 Grå 288, * 9005 Sort 288, * 7046 Granit 288, * 7024 Antrazit 288, * 1015 Beige 288, * 3011 Svenskrød 288, * 1001 Okkergul 288, * 9002 Lysegrå 288, * NCS 3005-G50Y Oliven 288, * 1019 Sand 288, * 7037 Grafitgrå 288, * 250 stk 4,8 x 39 Blank 224, * 9010 Hvid 303, * 7047 Grå 303, * 9005 Sort 303, * 7046 Granit 303, * 7024 Antrazit 303, * 1015 Beige 303, * 3011 Svenskrød 303, * 8007 Brun 303, * NCS 3005-G50Y Oliven 303, * 1019 Sand 303, Okkergul 303, * 9002 Lysegrå 303, * 7037 Grafitgrå 303, * 250 stk 4,8 x 60 Blank 603, * 9010 Hvid 686, * 7047 Grå 686, * 9005 Sort 686, * 7046 Granit 686, * 7024 Antrazit 686, Beige 686, Svenskrød 686, NCS 3005-G50Y Oliven 686, Sand 686, Lysegrå 686, * 7037 Grafitgrå 686, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer Information Tag Brand Byggeplader Facade Bruttoprisliste

16 Bruttoprisliste maj 2012 Top-fix, til træ A2 Selvborende med hulforstørrelse og tætningsskive pr pk Mål RAL Farve Pris pr pk * 250 stk 5,0 x 40 Blank 585, * 9010 Hvid 749, * 9002 Lysegrå 749, * 7037 Grafitgrå 749, * 7024 Antrazit 749, * 9005 Sort 749, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer i-fix facadeskrue til træ A4 * 250 stk 4,8 x 39 Blank 460, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer i-fix Corona facadeskruer til stål A2 til ståltykkelse 1-2 * 250 stk 4,8 x 35 Blank 695, * 9010 Hvid 895, * 9005 Sort 895, * 7037 Grafitgrå 895, * 7024 Antrazit 895, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer SQD skrue US-A2 B med undersænket torxhoved, borepunkt og fræsekanter. Til ivarplank/operal 250 stk 4,2 x 45 TORX hoved Blank 275, Maling til skærekanter på ivarplank og Operal Farve Pris pr stk * ½ liter Hvid 125, * Grå 125, * Beige 125, * Sort 125, * ivarplank Antrazit 125, * Oliven 125, * Granit 125, * Sand 125, * Svenskrød 125, * Brun 125, Operal Antrazit 125, Kirsebær 125, Nød 125, Pære 125, ivarcut, guillotine * a 1 stk 2.999,

17 Byggeplader Bruttoprisliste 2012 Vådrum MASTERBOARD Kalciumsilikat pladen er meget anvendelig i vådrum. Fliser kan påføres direkte på pladen. MASTERBOARD er godkendt til EI 30 EI 90 konstruktioner og kan desuden anvendes som isolering bag brændeovne, samt i skorstene. Vægt Hele paller Hele paller kg/m 2 kr/m 2 12 x 1200 x ,0 138,12 414, x 900 x ,0 156,14 351, MASTERBOARD -M MASTERBOARD-M er en Cement Bundet Matrix (CBM) byggeplade, og består af en magnesiabaseret cementkerne, med et forstærkende lag glasfiber i pladens under- og overflade. Pladen er uorganisk og anvendes som 1-lags vådrumsplade. Pladen leveres i hvid Byggeplader 12 x 1200 x ,8 87,57 252, x 900 x ,8 91,81 198, HYDROPANEL Hydropanel er en stærk og glat fibercementplade, der er specialfremstillet til al beklædning i vådrum. Materialet er ubrændbart (A2-s1,d0) og MK-godkendt (MK 7.31/1725) til 1 lags pladeløsning ved 9 pladetykkelse * 9 x 600 x ,8 0 BE 118,00 184, x 600 x BE 132,00 206, x 900 x BE 130,00 140, x 900 x BE 102,00 110, * 9 x 900 x BE 107,25 251, * 9 x 900 x BE 107,25 251, * 9 x 1200 x BE 86,50 270, * 9 x 1200 x BE 86,50 270, * 12 x 600 x BE 172,00 268, * 12 x 1200 x BE 114,50 357, Andre dimensioner på bestilling Brand Tag Information 17

18 Bruttoprisliste maj 2012 Vindspærre Winco WR WinCo WR er en fibercementplade specielt velegnet til vindtætte facadekonstruktioner. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 4,5 x 1200 x ,1 Grå 51,67 186, MASTERSHIELD Promat MASTERSHIELD er en vandafvisende vindspærreplade. Som en del af Promat MASTERSHIELD systemet er den fuldstændig vand- og vindtæt. Pladen har bestået K1 10 B-s1,d0 ( kl 1) testen med en 7,5 plade. Leveres i en grå farve. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 7,5 x 1200 x ,9 Grå 71,00 204, * 7,5 x 900 x ,9 Grå 77,00 166, Conchip Conchip er Klasse A materiale (B-s1, d0). * 8 x 1200 x 2500 Conchip Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 60 10,8 Grå 57,60 164, Ultima Eterspan Ultima er ubrændbart materiale (A2-s1, d0) * 8 x 1200 x ,6 Beige 70,00 210, * 8 x 1200 x ,6 Beige 70,00 252, Byggeplader HYDROPANEL Hydropanel er en stærk og glat fibercementplade, der er specialfremstillet til skillevægge, lofter og lydvægge. Materialet er ubrændbart (A2-s1,d0) og MK-godkendt (MK 6.31/1753) til K10 B-s1,d0 beklædning ved 12 pladetykkelse. * 9 x 600 x ,8 0 BE 118,00 184, x 600 x BE 132,00 206, x 900 x BE 130,00 140, x 900 x BE 102,00 110, * 9 x 900 x BE 107,25 251, * 9 x 900 x BE 107,25 251, * 9 x 1200 x BE 86,50 270, * 9 x 1200 x BE 86,50 270, * 12 x 600 x BE 172,00 268, * 12 x 1200 x BE 114,50 357, Andre dimensioner på bestilling 18

19 Conchip eksteriørplade Conchip cementspånplade er godkendt som Klasse A materiale (B-s1, d0) og som Klasse 1 beklædning (K10 B-s1, d0) ved 8. Der må søes/klaes uden forboring op til 10 pladetykkelse. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 8 x 1200 x ,8 Cementgrå 57,60 173, x 1200 x ,8 57,60 193, * 8 x 1200 x ,8 57,60 210, x 1200 x ,8 57,60 221, * 10 x 1200 x ,5 71,98 215, x 1200 x ,5 71,98 241, * 10 x 1200 x ,5 71,98 276, * 12 x 1200 x ,2 86,40 259, * 12 x 1200 x ,2 86,40 290, * 12 x 1200 x ,2 86,40 331, * 16 x 1200 x ,6 104,50 313, * 16 x 1200 x ,6 104,50 350, * 16 x 1200 x ,6 104,50 410, * 18 x 1200 x ,3 117,60 395, * 20 x 1200 x ,0 137,80 463, * 24 x 1200 x ,4 152,25 511, * 28 x 1200 x ,8 175,35 589, Duripanel interiørplade Duripanel cementspåndplade til indvendig brug er godkendt som klasse A materiale (B-s1, d0) og som klasse 1 beklædning (K10 B-s1,d0) ved 8. PEFC mærket Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1250 x ,8 Cementgrå 56,65 184, DE_ x 1250 x ,8 56,65 219, DE_ x 1250 x ,5 62,50 203, DE_ x 1250 x ,5 62,50 244, DE_ x 1250 x ,2 70,75 229, DE_ x 1250 x ,2 70,75 273, DE_ x 1250 x ,6 89,00 289, DE_ x 1250 x ,6 89,00 345, DE_ Bruttoprisliste 2012 Byggeplader Brand Duripanel gulvplade Duripanel cementspåndplade til indvendig brug leveres kalibreret og med fer og not på alle 4 sider, som klasse A materiale (B-s1, d0). PEFC mærket Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 18 x 625 x ,3 Cementgrå 174,00 135, DE_ x 625 x ,8 234,20 182, DE_ Tag Information 19

20 Bruttoprisliste maj 2012 Tilbehør byggeplader Side Side 19 Pvc h-profil Pvc H-profil Side 19 Side Galv. h-profil Galv. H-profil Tilbehør til vindspærre Winco profiler Betegnelse Mål Farve Pris pr stk 17 Pvc h-profil h = profiler anvendes ved horisontale samlinger. * Profil x 4,5 x 12,0 x 2500 Hvid 65, * Profil x 8,5 x 12,0 x 2500 Hvid 65, Galv. h-profil h = profiler anvendes ved horisontale samlinger. (Klasse 1 brand) * 54 x 10,0 x 15,0 x 2400 Stål 65, Pvc H-profil H = profiler anvendes ved vertikale samlinger. * Profil x 4,5 x 12,0 x 2500 Hvid 65, * Profil x 8,5 x 12,0 x 2500 Hvid 65, Galv. H-profil H = profiler anvendes ved vertikale samlinger. (Klasse 1 brand) * 54 x 10,0 x 30,0 x 2400 Stål 105, Tape til Mastershield og Winco WR Betegnelse Meter pr. enhed Farve Pris pr pk 25 Sort 333,

21 Skruer til vindspærre i-montageskrue til Conchip og Ultima på træ Betegnelse Mål Farve pr pk Pris pr pk * A2, rustfri til træ udendørs 4,2 x 42 Blank , * , Bruttoprisliste 2012 Skrue til Mastershield på træ 3,9 x 40 Blank , Winco skrue til Winco WR på træ Mastershield, Winco WR, Conchip og Ultima på 0,5-0,9 stål 4,2 x 25 Blank , Winco Skrue til Mastershield, Winco WR, Conchip og Ultima 1-2 stål 4,2 x 25 Blank , Borskrue til Conchip og Ultima på 1-2 stål 3,9 x 25 Blank , Skruer til byggeplader Borskrue til Conchip og Ultima på 1-2 stål Betegnelse Mål Farve pr pk Pris pr pk 3,9 x 25 Blank , Byggeplader i-montageskrue til Conchip og Ultima på træ Til indendørs brug 4,2 x 41 Sort , * A2, rustfri til træ 4,2 x 42 Blank , udendørs * , Brand i-fix facadeskrue * Rustfri A2 4,8 x 33 Blank , * 4,8 x , * 4,8 x , * Rustfri A4 4,8 x , i-vingeborskrue til 2 stål Indendørs 4,8 x 38 Blank , * Udendørs 4,8 x 45 Blank , Tag Information 21

22 Bruttoprisliste maj 2012 Brand PROMATECT -H Ubrændbar autoklaveret kalciumsilikat plade med høj styrke. Pladen er hygroskopisk, skadedyrsbeskyttet og rådner ikke. PROMATECT-H anvendes typisk i semieksponerede applikationer, såsom altaninddækninger, udhæng samt brandbeskyttelse af stålkonstruktioner, hvor der kræves en stærk plade med meget høj brand- og fugtmodstandsevne. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 6 x 1250 x ,3 Beige 116,40 364, x 1250 x ,4 151,40 473, * 10 x 1250 x ,6 180,05 591, x 1250 x ,5 226,65 709, x 1250 x ,4 283,30 886, * 18 x 1250 x ,3 330, , x 1250 x ,2 377, , x 1250 x ,0 472, , * 10 x 1250 x ,6 189,30 710, x 1250 x ,5 227,00 851, x 1250 x ,4 283, , * 18 x 1250 x ,3 330, , * 20 x 1250 x ,2 377, , * 25 x 1250 x ,0 472, , PROMATECT -L PROMATECT-L er afløseren til den velkendte VERMICULUX plade. Pladen er lavet ved hjælp af en nyere teknologi, hvilket sikrer en bedre brandmodstandsevne selv ved lave tykkelser. PROMATECT-L er ubrændbar autoklaveret kalciumsilikat plade med lav vægt. Pladen anvendes som brandbeskyttelse af bærende konstruktioner. Pladen er let bearbejdelighed og tåler en høj daglig temperaturpåvirkning. Pladen er uorganisk og modstår råd og skielsvamp angreb. Pladerne har lige kanter. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 15 x 1200 x ,4 Beige 258,05 774, x 1200 x ,9 342, , x 1200 x ,4 428, , x 1200 x ,7 501, , * 40 x 1200 x ,3 655, , * 50 x 1200 x ,8 789, , PROMATECT -100 Ubrændbar kalciumsilikat plade, mættet med gips og armeret med glasfiber. PROMATECT-100 er fremstillet med anvendelse af XONOTLITE, som gør, at pladens brandmodstandsevne og styrke er meget høj. Pladen kan anvendes til brandvægge og lofter med brandkrav op til 120 minutter. PROMATECT-100 har en meget fin glat overflade og leveres med spartelkanter på alle sider. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 15 x 1200 x ,5 Hvid 162,20 486,

23 VERMICULUX VERMICULUX kan udskiftes med PROMATECT-L, da denne plade har bedre brandhæende egenskaber. Pladen er ubrændbar autoklaveret kalciumsilicat med vermiculite og fibre. Pladen anvendes til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner og som fyld i døre og porte. Pladen er let at bearbejde med håndværktøj. Plader er pudset på begge sider. Leveres med to sider med lige kanter og to sider med vekselfals. Bruttoprisliste 2012 Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 20 x 1220 x ,5 Råhvid 350,30 521, x 1220 x ,6 387,25 577, x 1220 x ,7 422,50 630, x 1220 x ,8 520,50 775, DURASTEEL Den mest ekstreme plade på markedet! Stærkest i alle kategorier - bøjelighed samt slagstyrke. Ingen normal brandkurve kan brænde igennem DURASTEEL. Skudsikker mod håndvåben (til banker ) og eksplosionssikker. Leveres med overflade af perforeret galvaniseret stål (alternativt rustfrit) og lige kanter. Vægt Hele paller Hele paller kg/m 2 kr/m 2 9,5 x 1200 x ,3 786, , Information Tag Brand 23

24 Bruttoprisliste maj 2012 Tilbehør brand Tilbehør til brand 50 Vinkelprofil galvaniseret 90 - Bruges til VERMICULUX ved brandbeskyttelse af stålkonstruktioner. Betegnelse Mål Farve Pris pr pk 0,75 x 2500 x 50 x 25 Hvid 76, i-montageskrue Elforzinket 4,2 x 57 Blank 87, ,2 x 75 Blank 117,

25 Tag Bruttoprisliste 2012 ivarskifer ivarskifer af fibercement til tag og facader i rektangulære og diagonale formater. Produceret iht. DIN EN 492. Farve antrazit L x B Ca stk pr m 2 Vægt kg/stk Type VVS nr pr palle Dæk kr/m 2 Hel palle Rektangulær * 600 x 300 HJ/3 hul 13 1,5 Glat ,50 12, * 600 x 300 FK/3 hul 13 1,6 Struktur x ,50 12, EU_RIV6030C Diagonal * 400 x 400 HJ/3 hul 10 1,4 Glat ,00 12, Tilbehør til ivarskifer 44 Side Side 26 Side 35 Side 26 Side 26 Side Konisk rygning Ryg/grat ventilationsbånd Isorør Udluftningshætte Endestykke Zinkrygning 30 Side 35 Overgangsstykke 48 Side 26 Tagrumsventilation Information Tag Tilbehøret tilbydes til både rektangulært og diagonalt 25

26 Bruttoprisliste maj 2012 Tilbehør skifer Koniske rygninger Dækmål = 350 Betegnelse Udluftning Vægt kg/stk VVS nr Farve Pris pr stk * 400 x , Antrazit 62, Zinkrygning 2-delt med ventilation 15/60 o (incl. skruer) Dækmål = 970 * 1000 x cm Zink 525, Endestykke * 1, Zink 120, Ryg/grat ventilationsbånd 5000x cm Sort 465, Tagrumsventilation (incl. bånd og skruer) * 600 x 300 HJ 200 cm Antrazit 249, * 600 x 300 FK 200 cm Antrazit 249, * 400 x 400 HJ 200 cm Antrazit 249, Udluftningshætte Hældning 15/ x 150 (incl. bånd og skruer) * 600 x 300 HJ 200 cm Antrazit 397, * 600 x 300 FK 200 cm Antrazit 397, * 400 x 400 HJ 200 cm Antrazit 397, Isorør nr 29 og overgangsstykke nr. 30 se side 35 Komplet sæt , Kobberstormklae * Hoved Kobber , Skifersøm snoet * 23/37 Anvendes til varenr.: s Antrazit , Skifersøm snoet 35/40 Anvendes til varenr.: EU_RIV6030C / Forzinket ,

27 ivarcem 700T Faldsikker bølgeplade med indstøbte polypropylene sikkerhedsbånd. FK = Fuldkantet HJ/HU = Hjørneafskæring og huller. Naturgrå er ubehandlet cement og farveforskelle kan forekoe. pr. m x 1168 => 2,06 stk Dækareal 0,48 m 2 168, ,8 Bruttoprisliste x 1168 => 0,88 stk Dækareal 1,13 m x 1168 => 0,69 stk Dækareal 1,45 m 2 Andre længder 1830, 2135, 2440, 2750 og 3050 indhent oplysninger L x B Vægt kg/stk Type Farve Dæk kr/m 2 Hele palle 610 x ,9 FK Naturgrå 90,00 43, HJ/HU Naturgrå 90,00 43, * 1220 x ,9 FK Naturgrå 70,00 79, * HJ/HU Naturgrå 70,00 79, * FK Sortblå 104,50 118, * HJ/HU Sortblå 104,50 118, * FK Lysegrå 108,25 123, * HJ/HU Lysegrå 108,25 123, * FK Antrazit 108,25 123, * HJ/HU Antrazit 108,25 123, * FK Teglrød 108,25 123, * HJ/HU Teglrød 108,25 123, * FK Rødbrun 108,25 123, * HJ/HU Rødbrun 108,25 123, FK Mocca 108,25 123, * HJ/HU Mocca 108,25 123, * 1525 x ,9 FK Naturgrå 91,45 132, FK Farvet 113,75 165,00 Bestillingsvare Villacem 702 FK = Fuldkantet HJ/HU = Hjørneafskæring og huller 168, ,8 pr. m x 1168 => 2,06 stk Dækareal 0,48 m L x B Vægt kg/stk Type Farve Dæk kr/m 2 Hele palle * 610 x ,9 FK Sortblå 130,00 63, * HJ/HU Sortblå 130,00 63, FK Lysegrå 130,00 63, HJ/HU Lysegrå 130,00 63, * FK Antrazit 130,00 63, * HJ/HU Antrazit 130,00 63, * FK Teglrød 130,00 63, * HJ/HU Teglrød 130,00 63, * FK Rødbrun 130,00 63, * HJ/HU Rødbrun 130,00 63, * FK Mocca 130,00 63, * HJ/HU Mocca 130,00 63, Information Tag 27

28 Bruttoprisliste maj 2012 ivarcem 600R Faldsikker bølgeplade med indstøbte polypropylene sikkerhedsbånd. FK = Fuldkantet HJ/HU = Hjørneafskæring og huller. Naturgrå er ubehandlet cement og farveforskelle kan forekoe. pr. m , x 1086 => 0,92 stk Dækareal 1,08 m x 1086 => 0,82 stk Dækareal 1,22 m x 1086 => 0,76 stk Dækareal 1,40 m 2 Andre længder 1675, 1825, 1975, 2600, 2750, 2900 og Indhent oplysninger L x B Vægt kg/stk Type Farve Dæk kr/m 2 Hele palle * 1220 x ,0 FK Naturgrå 77,25 83, EU_P61220UMR * HJ/HU Naturgrå 77,25 83, EU_P61220MDR * 75 FK Sortblå 102,60 111, EU_P61220UMR26 * HJ/HU Sortblå 102,60 111, EU_P61220MDR26 * FK Teglrød 104,15 113, EU_P61220UMR36 * HJ/HU Teglrød 104,15 113, EU_P61220MDR36 * FK Rødbrun 104,15 113, EU_P61220UMR33 * HJ/HU Rødbrun 104,15 113, EU_P61220MDR33 * FK Mocca 104,15 113, EU_P61220UMR29 * HJ/HU Mocca 104,15 113, EU_P61220MDR29 * 1350 x ,0 FK Naturgrå 83,80 102, EU_P61350R * HJ Naturgrå 83,80 102, EU_P61350RM 1525 x ,5 FK Naturgrå 87,70 115, EU_P61525R HJ Naturgrå 87,70 115, EU_P61525RMLH * 2125 x ,6 FK Naturgrå 80,25 161, EU_P62125R * 2275 x ,9 FK Naturgrå 79,65 172, EU_P62275R * 2440 x ,0 FK Naturgrå 79,40 185, EU_P62440R ivarcem 500 ivarcem 500 leveres alene iht. AB 92. Naturgrå er ubehandlet cement, og farveforskelle kan forekoe pr. m x 1000 => 1,03 stk Dækareal 0,97 m L x B Vægt kg/stk Type Farve Dæk kr/m 2 Hele palle * 1250 x ,8 FK Naturgrå 102,00 99, * HJ Naturgrå 102,00 99, * 1250 x 1000 FK Sortblå 131,30 127, * HJ Sortblå 131,30 127,

29 ivarcem hegnsplade Naturgrå er ubehandlet cement og farveforskelle kan forekoe. Har profil som ivarcem 600R pr. m x 1086 => 0,46 stk Dækareal 2,16 m , Bruttoprisliste 2012 L x B Vægt kg/stk Type Farve Dæk kr/m 2 Hele palle * 2275 x ,9 FK Naturgrå 79,65 172, EU_P62275R Information Tag 29

30 Bruttoprisliste maj 2012 Tilbehør tag Side 36 Side 34 Side 35 Side Side 36 Skumbølgeklods Vinkelrygning Endestykke Vent. element Rygningsvent. monteres i mellem 33 Side 35 Rygningsvent. monteres oveni 29 Side 35 Isorør Side Side 35 Overgangsstykke Udluftningshætte 35 Side 36 Side 36 Side 34 Side Fuglegitter Udhængsklods m/ventilation Murtilslutning Udhængsklods u/ventilation 30

31 Bruttoprisliste 2012 Side 32 Side 26 Side 32 Side K-rygning Ryg/grat ventilationsbånd Grat-rygning Start/slut Grat-rygning Midt 39 Side 36 Tætningsbånd 27 Side 34 Ventilation Side 38 Side 38 Side Information Tag Lysplade Tætningsbånd Gennemstikskrue 31

32 Bruttoprisliste maj 2012 Grat-rygning Til alle profiler Dækmål = 520 Midt Mål Vægt kg/stk Farve Pris pr stk 600 x ,1 Naturgrå 56, * Sortblå 63, Lysegrå 63, Antrazit 63, Teglrød 63, Bestillingsvare Rødbrun 63, Mocca 63, Bestillingsvare Start/slut 2,3 Naturgrå 107, * Sortblå 118, Lysegrå 118, Bestillingsvare Antrazit 118, Teglrød 118, Bestillingsvare Rødbrun 118, Mocca 118, Bestillingsvare K-rygning 2-delt profileret Anvendes til 600R = 15gr t/m 35 gr og dækmål er T/702 = 10gr t/m 35 gr og dækmål er Mål Vægt kg/stk Anvend til Type Farve Pris pr stk ,2 600R Øvre Naturgrå 93, EU_P6CFRLR Nedre Naturgrå 93, EU_P6CFRSR Øvre Sortblå 107, EU_P6CFRLR26 Nedre Sortblå 107, EU_P6CFRSR26 Øvre Lysegrå 107, EU_P6CFRLR92 Nedre Lysegrå 107, EU_P6CFRSR92 Øvre Teglrød 107, EU_P6CFRLR36 Nedre Teglrød 107, EU_P6CFRSR36 Øvre Rødbrun 107, EU_P6CFRLR33 Nedre Rødbrun 107, EU_P6CFRSR33 Øvre Mocca 107, EU_P6CFRLR29 Nedre Mocca 107, EU_P6CFRSR29 * T Øvre Naturgrå 93, * /702 Nedre Naturgrå 93, * Øvre Sortblå 107, * Nedre Sortblå 107, Øvre Lysegrå 107, Nedre Lysegrå 107, Øvre Antrazit 107, Nedre Antrazit 107, Øvre Teglrød 107, Bestillingsvare Nedre Teglrød 107, Bestillingsvare Øvre Rødbrun 107, Nedre Rødbrun 107, Øvre Mocca 107, Bestillingsvare Nedre Mocca 107, Bestillingsvare 32

33 Vinkelrygninger Dæklængde Til alle profiler L x B Vægt kg/stk Hældning Farve Pris pr stk * 1200 x , Naturgrå 125, EU_PW * Sortblå 144, EU_PW * Lysegrå 144, EU_PW Antrazit 144, Bestillingsvare * Teglrød 144, EU_PW * Rødbrun 144, EU_PW * Mocca 144, EU_PW * 1200 x Naturgrå 125, EU_PW * Sortblå 144, EU_PW * Lysegrå 144, EU_PW * Antrazit 144, * Teglrød 144, EU_PW * Rødbrun 144, EU_PW * Mocca 144, EU_PW * 1200 x Naturgrå 125, EU_PW * Sortblå 144, EU_PW * Lysegrå 144, EU_PW Antrazit 144, Bestillingsvare * Teglrød 144, EU_PW * Rødbrun 144, EU_PW * Mocca 144, EU_PW * 1200 x Naturgrå 125, EU_PW * Sortblå 144, EU_PW * Lysegrå 144, EU_PW Antrazit 144, Bestillingsvare * Teglrød 144, EU_PW * Rødbrun 144, EU_PW * Mocca 144, EU_PW * 1200 x Naturgrå 125, EU_PW * Sortblå 144, EU_PW * Lysegrå 144, EU_PW Antrazit 144, Bestillingsvare * Teglrød 144, EU_PW * Rødbrun 144, EU_PW * Mocca 144, EU_PW * 1200 x Naturgrå 125, EU_PW * Sortblå 144, EU_PW * Lysegrå 144, EU_PW Antrazit 144, Bestillingsvare * Teglrød 144, EU_PW * Rødbrun 144, EU_PW * Mocca 144, EU_PW * 1200 x Naturgrå 125, EU_PW * Sortblå 144, EU_PW * Lysegrå 144, EU_PW Antrazit 144, Bestillingsvare * Teglrød 144, EU_PW * Rødbrun 144, EU_PW * Mocca 144, EU_PW Bruttoprisliste 2012 Information Tag 33

34 Bruttoprisliste maj 2012 Vinkelrygninger fortsat 24 Dæklængde Til alle profiler L x B Hældning Farve Pris pr stk * 1200 x Naturgrå 125, EU_PW * Sortblå 144, EU_PW Lysegrå 144, Bestillingsvare Antrazit 144, Bestillingsvare Teglrød 144, EU_PW Rødbrun 144, EU_PW Mocca 144, Bestillingsvare 25 Åben ventileret rygning Mål Anvend til Type Farve Pris pr sæt 2200 Alle profler Åben Naturgrå 535, EU_APRONOPEN Sortblå 695, EU_APRONOPEN26 26 Murtilslutning Murtilslutning/vindafviser 30 0 hældning Mål Anvend til Farve Pris pr stk R Naturgrå 175, EU_P6APRON Sortblå 190, EU_P6APRON26 Lysegrå 190, EU_P6APRON92 Teglrød 190, Bestillingsvare Rødbrun 190, EU_P6APRON33 Mocca 190, Bestillingsvare Murtilslutning/vindafviser Mål Anvend til Farve Pris pr stk T/702 Naturgrå 175, Sortblå 190, Bestillingsvare Lysegrå 190, Antrazit 190, Bestillingsvare Teglrød 190, Bestillingsvare Rødbrun 190, Bestillingsvare Mocca 190, Bestillingsvare 27 Ventilation Tagrumsventilation str. Ø 160 incl. tætningsbånd og skruer. Anvend til Udluftning Farve Pris pr stk * 600R 200 cm 2 Lys/naturgrå 299, * Sortblå 299, * Teglrød 299, Rødbrun 299, Mocca 299, * 700T/702 Lys/naturgrå 299, * Sortblå 299, Antrazit 299, Teglrød 299, Rødbrun 299, Mocca 299,

35 28 Udluftningshætte 150 x 150 Hældning 15 0 /45 0 incl. tætningsbånd og skruer Anvend til Udluftning Farve Pris pr stk * 600R 200 cm 2 Lys/naturgrå 397, * Sortblå 397, * Teglrød 397, * Rødbrun 397, * Mocca 397, * 700T/702 Lys/naturgrå 397, * Sortblå 397, * Antrazit 397, * Teglrød 397, Rødbrun 397, Mocca 397, Bruttoprisliste 2012 Isorør 150 x 150 x 370 med overgang til Ø 160 * 180, Overgangsstykke Ø * 28, Komplet sæt 525, Ventilationselement Til under rygning - Kræver skrue på min. 150 Anvend til Udluftning Dæk længde Farve Pris pr sæt * 600R 200 cm 2 /sæt 1016 Sort 245, * 700T/ cm 2 /sæt 1053 Sort 245, Afslutningselement/endestykke 32 til ventilationselement Anvend til Farve Pris pr sæt * Alle Sort 123, Rygningsventilation Rygningsventilation til montering oveni v-rygning Til alle profiler Incl. 4 skruer og tætningsbånd Hældning Udluftning Farve Pris pr sæt 25/ cm 2 Grå 325, /30 0 Sort 325, /40 0 Grå 325, /40 0 Sort 325, /50 0 Grå 325, /50 0 Sort 325, Information Tag 35

36 Bruttoprisliste maj Rygningsventilation til montering mellem to v-rygninger Til alle profiler Længde 650/550, flig 300 Hældning Udluftning Farve Pris pr sæt * cm 2 Grå 325, * Sort 325, * 20 0 Grå 325, * Sort 325, Fuglegitter pr krt Enhed Farve Pris pr krt Pris pr stk * 50 á 1 m Sort 412,50 8, * 10 á 5 m Sort 372,50 37, Udhængsklodser Plast bølgeklods Anvend til pr krt Farve Pris pr krt Pris pr stk * 600R m/ventilation 50 Sort 700,00 14, * 600R u/ventilation 700,00 14, * 700T/702 m/ventilation ,00 14, * 700T/702 u/ventilation 700,00 14, Skumbølgeklods Asfaltimprægnering Sælges kun i hele kartoner Anvend til pr krt Farve Pris pr krt Pris pr stk * 600R ,00 10, * 700T/ ,00 10, Skotrendebånd Asfaltimprægneret Sælges kun i hele kartoner Anvend til pr krt Hældning Farve Pris pr krt Pris pr stk * 600R Sort 960,00 16, * ,00 16, * ,00 16, * 700T/ ,00 17, * ,00 17, * ,00 17, Tætningsbånd Mål Meter/pr enhed pr krt Farve Pris pr krt Pris pr stk * 4,5 x Sort 580,00 29, * 10 x Sort 800,00 80, Butylbånd anvendes ved < 15 0 hælning Ø 8 6 m 22 Grå 1155,00 52,

37 Faldsikker net (til ivarcem 500) Dimension m Type Pris pr stk * 1,40 x 50 Polyetylen, 1125, trædesikkert underlag * 10 x , Bruttoprisliste 2012 Skruer til tag i-fix systemtagskrue galv. til træ vinger m/hulforstørr. incl. monteret alu skive og EPDM tætningsbånd. Mål pr ks Farve Pris pr pk * 6,0 x Blank 425, Uni-fix til træ indfarvet hoved og spændeskive incl. monteret rustfri stålskive og EPDM tætning Torx-30 montagebits indlagt i pakken. * 6,1 x Lysegrå 599, * Sortblå 599, * Antrazit 599, * Teglrød 599, * Rødbrun 599, * Mocca 599, Top-fix til træ Selvborende m/hulforstørrelse incl. monteret alu skive og EPDM tætning * 6,5 x Blank 456, Top-fix A2 til træ facade skrue, selvborende m/hulforstørr. og rustfri til montering i bølgebund * 5,0 x Blank 585, Skruer til ventilations element A2 6,0 x Blank 425, ,0 x Sort 795, ivarcem repcoating Reperationsmaling til ivarcem tagplader Pr enhed Farve Pris pr stk * 1 liter Lysegrå 345, EU_1LTRCG * Teglrød 345, EU_1LTRGQ80 * Rødbrun 345, EU_1LTRGQ78 Mocca 345, EU_1LTR08B27 * Sortblå 345, EU_1LTRX6396 Antrazit 345, Information Tag 37

38 Bruttoprisliste maj 2012 Sunlux lysplader PVC HI, gennemfaldsikker L x B Type Anvend til Pris pr stk * 1086 x 1220 FK 600R 73, * 1168 x T 86, Polycarbonat, enkelt lag, gennemfaldsikker * 1086 x 1220 FK 600R 153, * 1168 x T 139, Polycarbonat, dobbelt lag, gennemfaldsikker * 1090 x 1220 HJ 600R 354, * 1180 x 1220 HJ 700T 295, Tilbehør til lysplader 45 Tætningsbånd Mål Meter pr pk Farve Pris pr krt Pris pr stk * 3 x 9 33 m 38 Hvid 1976,00 52, Gennemstikskrue til lysplader HUSK genemstikskruer iht. montagevejledningen * 39 RF 10 Blank 65, * 100 Blank 599, Opklodsningsstriel ivarlux Anvendes til 600R Sort 75, Anvendes til 700T Sort 75,

39 Håndtering af Facade-, bygge- og tagplader Bruttoprisliste 2012 Lagring/transport af facade- og byggeplader Facade- og byggeplader leveres på paller der er forsynet med emballageringsbånd samt folie udelukkende for at transportsikre. Når byggeplader modtages på byggepladsen, skal du altid kontrollere, om varen svarer til det bestilte mht. produkttype, farve, mål, dimensioner og antal. Beskadigede plader og/eller plader, der adskiller sig væsentlig ved defekter, skal ikke anvendes. Brug af egnende tekniske hjælpemidler Egnede tekniske hjælpemidler skal bruges ved alle typer håndtering af fibercementplader, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Motoriseret transportvogn Pladerne opbevares altid tørt og på paller, der skal stables jævnt (max. 2 paller i højden) og sikres mod vejrliget. Det kan du gøre ved en effektiv afdækning med presenning. Monteringsvogn Stacker Plader til indendørs montage bør opbevares ca. 1 uges tid i det rum, hvor pladerne skal anvendes. Ruet skal være tørt og opvarmet. Når materialerne opbevares over længere tid, skal dette ske under tag og beskyttet mod vejrliget. Håndtering af pladeformater Som udgangspunkt skal der ved alle typer håndteringer af fibercementplader altid anvendes egnende tekniske hjælpemidler, hvor der er muligt og hensigtsmæssigt. Der er ingen begrænsning i pladeformat, når der anvendes egnede tekniske hjælpemidler. Manuel håndtering I følgende situationer tillades manuel håndtering af max. 10 x 600 x 2500 brede standardcementspånplader, hvor det vurderes umuligt eller uhensigtsmæssigt at anvende tekniske hjælpemidler. Loftshøyde Tunge byrder, der ikke kan håndteres med tekniske hjælpemidler, kan eventuelt løftes af flere personer. Når flere løfter saen, stiger risikoen for uventede belastninger, hvis byrden smutter for en af dem, der løfter. Derfor må den enkelte ikke løfte mere end ca. 70% af vægtgrænsen for et enkeltmandsløft. Lagring/transport af tagplader ivarcem og ivarskifer leveres på paller der er forsynet med emballageringsbånd samt folie udelukkende for transportsikring. Transport af tagpladerne op på selve taget udføres med en pladetransportør eller et hejse/ løfteredskab, der fordeler pallerne jævnt over taget. Opbevaring/lagring skal foregå på tørt, plant og sikkert underlag i hele perioden. Pladerne/pallerne skal afdækkes, så der ikke er fugt- eller snavspåvirkning inden montering. Tagplader og skifersten løftes op fra pallerne, så ridser og skraer undgås. Materialet skal være tørt under monteringen. Opbevaring på byggeplads For at mindske risikoen for bl.a. kalksalpeterudtræk på bølgepladerne, skal følgende overholdes på byggepladsen. Bølgepladerne bør generelt kun stå på byggepladsen få dage før og under monteringen. Der må maksimalt lagres en palle i højden. Stablede bølgeplader må ikke blive våde. Monteringen bør kun foregå i tørvejr. Pallerne stilles på en tør og plan flade og afdækkes med en presenning, som sikrer mod vand. Bølgepladerne skal også sikres mod opstigende fugt fra f.eks. bar jord. Når bølgepladerne opbevares i længere tid, skal dette ske under tag og beskyttet mod vejrlig.ovenlysplader skal opbevares tørt, køligt og beskyttet mod sollys. Information 39

40 Stærk garanti på ivarcem ivarsson var de første på markedet som lancerede asbestfrie bølgeplader siden slutningen af 70 erne og giver 15 års betryggende garanti på tagplader som klimaskærm. ivarssons garanti dækker håndværkeren mod uforudsete udgifter og sikrer bygherren i mange år. Garantien tåler at blive nærlæst og dækker også hvis der er behov for den. Garantien gives af verdens største producent af fibercementprodukter. Bemærk! ivarcem bølgeplader kan monteres på taghældninger fra 15 og opefter. Anvendes pladerne på hældninger mellem 8 15 bør der altid monteres et undertag. På taghældninger under 8 skal der altid monteres et fast undertag. Ubehandlede og farvede bølgeplader kan have farvenuancer, der skyldes farvenuancer i de råmaterialer, herunder cement, der indgår i bølgepladerne. Farvenuancer på bølgeplader er uden betydning for holdbarheden og betragtes ikke som berettiget reklamationsgrundlag. ivarsson a/s har siden 1982 bestræbt sig på at være byggeindustriens førende og innovative leverandør af tagprodukter, facadebeklædning samt byggeplader til krævende byggeopgaver. ivarsson gruppen er en seriøs samarbejdspartner på alle nordiske markeder. Udover Danmark har vi selskaber i Norge og Sverige. ivarsson a/s er en af landets førende leverandører af byggeelementer i fibercement. Virksomheden er en del af den familieejede belgiske koncern Etex Group, Europas største fibercementproducent med mere end medarbejdere i 44 lande. Fibercement er det funktionelle og stærke byggemateriale til lette konstruktioner, og det er særdeles velegnet til det skiftende nordiske klima. Man finder derfor fibercement alle steder fra taget på staldbygninger til vådrum og top-moderne facadepartier. På ivarsson.dk kan du finde information om alle produkterne samt eksempler og ideer på deres anvendelse. Kontakt os på T eller og lad os være inspirator til dit næste projekt. Vi ser frem til at høre fra dig! Indholdet i denne prisliste er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige saenhænge. Kometvej 36, DK-6230 Rødekro Telefon , Telefax

Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms Facadeplader Frontline Cedral Tonality Byggeplader/Brand Tagprodukter Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste juni 2012 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse

Læs mere

Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms

Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader/Brandprodukter Tagprodukter Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste juli 2014 Salgs- og leveringsbetingelser Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bruttoprisliste Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste Alle priser excl. moms Bruttoprisliste 2017 Alle priser excl. moms Indholdsfortegnelse FACADE EQUITONE [tectiva] 4 EQUITONE [linea] 5 EQUITONE [natura] 6 EQUITONE [natura] Color 6 EQUITONE [pictura] 7 EQUITONE [materia] 7 Oversigtstegning

Læs mere

Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2015 Alle priser excl. moms

Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2015 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader/Brandprodukter Tagprodukter Bruttoprisliste 2015 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bruttoprisliste 2016. Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste 2016. Alle priser excl. moms Bruttoprisliste 2016 Alle priser excl. moms Indholdsfortegnelse Facade EQUITONE [tectiva] 4 EQUITONE [linea] 5 EQUITONE [natura] 6 EQUITONE [natura] Color 6 EQUITONE [pictura] 7 EQUITONE [materia] 7 Oversigtstegning

Læs mere

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader Tagprodukter Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste marts 2011 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse 1. Tilbud er uforbindende, hvis

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 Natursten til anlægsopgaver Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 www.nordiskgranit.dk - post@nordiskgranit.dk Multicolor, brændt Hælfacon 20 x 17 x 5 cm. 192698 Pris excl. moms 54,40

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram

Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram Nordic Fibercement Nordic Fibercement er gennemtestede produkter til det Nordiske marked. Vores fibercement beklædning

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 30 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 54,5 cm 55 cm 54,5 cm 164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 36 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 49,5 cm 65 cm 49,5 cm A B R 15 mm R 15 mm 2 11 32

Læs mere

Giv dit hus en tidløs facade

Giv dit hus en tidløs facade minimalt vedligehold fabriksmalet let at montere Giv dit hus en tidløs facade www.cedral.dk minimalt vedligehold fabriksmalet let at montere Tidløse flotte facader Med et udseende som naturligt træ, nem

Læs mere

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK.

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK. Cedral ivarplank Cedral ivarclick Operal Få mere fritid... stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 www.cedral.dk 1 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Minimal

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ivarplank Få mere fritid... Cedral ivarclick Operal Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse!

ivarplank Få mere fritid... Cedral ivarclick Operal Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Cedral ivarplank Cedral ivarclick Operal Få mere fritid... stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! www.cedral.dk Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Minimal vedligeholdelse

Læs mere

Prisliste Kontakt: -

Prisliste Kontakt: - Prisliste 2017 Kontakt: info@treetops.dk - www.treetops.dk Kirkedal Komposit FibroTech Nordic Fibercement Kirkedal Komposit er kvalitetsprodukter til terrasse og hegn, som giver dig mulighed for at skabe

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

tidløs facadebeklædning

tidløs facadebeklædning tidløs facadebeklædning Stærke fibercementplanker med minimalt vedligehold! ivarplank ivarclick Cedral Board www.cedral.dk August 2015 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Udnyt mulighederne

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Masterpanels by ivarsson

Masterpanels by ivarsson Masterpanels by ivarsson er familienavnet på vores byggeplader. Sortimentet er udviklet til anvendelse i både nybyggeri og renovering. Pladerne er tilpasset nutidens krav til moderne byggeri, hvor der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Oversigt over specialforme

Oversigt over specialforme Oversigt over specialforme SÅLBÆNKE Sålbænk type 110/055 Varenr.: 992001 Vægt pr. m.: 13 kg. Max Længde: 1400 mm. Sålbænk type 110/055 Varenr.: 992076 Vægt pr. m.: 14 kg. Sålbænk type 110/190 Varenr.:

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Få mere fritid. ivarplank. ivarclick CEDRAL Board DK. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Cedral.

Få mere fritid. ivarplank. ivarclick CEDRAL Board DK. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Cedral. Cedral ivarplank Cedral ivarclick CEDRAL Board Få mere fritid stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Feb. 2015 www.cedral.dk 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Minimal

Læs mere

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Prisliste 2014 TORO 2 Indholdsfortegnelse TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Leveringsterminer Leveringstiden for TORO stole er 2-3 uger. Leveringstiden

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Cembrit PLAN brædder / Cembrit Patina brædder

Cembrit PLAN brædder / Cembrit Patina brædder Side 45 Cembrit PLAN brædder / Cembrit Patina brædder Cembrit PLAN brædder / Cembrit Patina brædder 11) Savskårne kanter PLAN-Seal behandlet gennemt fibercement 150 200 0 300 embl. 1 5 stk. pr. pk. 00x150x6

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Cembrit planker & Cembrit paneler

Cembrit planker & Cembrit paneler Cembrit planker & Cembrit paneler 15 ÅRS CEMBRIT GARANTI Fibercement - et stærkt byggemateriale Et godt mix af egenskaber Cembrit fibercement er et enestående byggemateriale, der er ideelt til alle former

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

2. Priser De i vore tilbud anførte priser er de på tilbudsdatoen gældende. Alle afgivne tilbud forstås som én samlet leverance.

2. Priser De i vore tilbud anførte priser er de på tilbudsdatoen gældende. Alle afgivne tilbud forstås som én samlet leverance. Salgs- og leveringsbetingelser Hilti Danmark A/S 1. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, indkøb fra Hiltis hjemmeside, over telefonen eller

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter Generelt Leverings- og reklamationsbestemmelser i henhold til General Trade Rules. Alle tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg. En ordre kan først betragtes som accepteret og bindende

Læs mere

Bølgeplader. ivarcem & VillaCem

Bølgeplader. ivarcem & VillaCem Bølgeplader ivarcem & VillaCem Kvalitet på toppen ivarcem bølgeplader kan anvendes som tag & facadebeklædning på alle former for byggerier, hvad enten det gælder bolig, erhvervs, hal eller landbrugsbyggeri.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

RÅSTOFFER BORNHOLM. Prisliste 1. januar 2016 2015

RÅSTOFFER BORNHOLM. Prisliste 1. januar 2016 2015 RÅSTOFFER BORNHOLM Prisliste 1. januar 2016 2015 RØNNE GRANIT Alle varer kan bestilles i Big Bag. Ring og få et tilbud samt en vareprøve. BLÅ RØNNE GRANIT Varenr. Kl. Størrelserne 0/5 og 0/11 skal forudbestilles.

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

LABOFA Prisliste COBRA Design: Hans Thyge & Co. & Hans Sandgren Jakobsen

LABOFA Prisliste COBRA Design: Hans Thyge & Co. & Hans Sandgren Jakobsen LABOFA Prisliste 2016 COBRA Design: Hans Thyge & Co. & Hans Sandgren Jakobsen COBRA undervisningsstol COBRA leveringstermin Leveringstiden for COBRA stole er ca. 2-3 uger og afhængigt af stofvalg. COBRA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Facadebeklædning. Nørregade 15, 6622 Bække. (+45)

Facadebeklædning. Nørregade 15, 6622 Bække.  (+45) Facadebeklædning Nørregade 15, 6622 Bække info@walltec.dk (+45) 4698 0808 www.walltec.dk Indhold 04 WallTec facadebeklædning 05 Anvendelses muligheder 06 Hvad er kompaktlaminat 07 WallTec Frontline 08

Læs mere

Prisliste 2014 COBRA

Prisliste 2014 COBRA Prisliste 2014 COBRA 2 Indholdsfortegnelse Sædeoverflader Side 4 COBRA stole Side 5 COBRA Swing Side 7 COBRA Tablet Side 7 COBRA Single Table Side 9 COBRA borde Side 10 Salgs- og leveringsbetingelser Side

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

fermacell Produktoversigt Stålsystem

fermacell Produktoversigt Stålsystem fermacell Produktoversigt Stålsystem 2 Indhold Levering og bestilling af fermacell stålsystemer Kran A: Levering med kran til jord, maks 2 fermacell Stålprofiler kan leveres på meter fra vognkant. specialmål/fixmål

Læs mere

Produktkatalog ÖTERZINK SCHRÖTERZINK SCH SCHRÖ RZINK SCHRÖTER ZINK INGSPROFILER OG TAGRENDER BYGNINGSPROFILER OG TAGRE G TAGRENDER RENDER

Produktkatalog ÖTERZINK SCHRÖTERZINK SCH SCHRÖ RZINK SCHRÖTER ZINK INGSPROFILER OG TAGRENDER BYGNINGSPROFILER OG TAGRE G TAGRENDER RENDER ZINK RENDER TERZINK ILER OG TGRENDER HRÖTERZINK NINGSPROFILER OG TGRENDER K P S NK P S RZINK GRENDER ÖTERZINK OFILER OG TGRENDER CHRÖTERZINK YGNINGSPROFILER OG TGRENDER RZINK TGRENDER ÖTERZINK ROFILER

Læs mere

Prisliste 2014 RAY. Prisliste 2013 RAY. Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions

Prisliste 2014 RAY. Prisliste 2013 RAY. Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions Prisliste 2014 RAY Prisliste 2013 Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions RAY Indholdsfortegnelse RAY farvekoder Side 3 RAY stofprogram Side 4 RAY stole size mark 3-4 Side 5 RAY stole size mark

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Prisliste 2014 REEF COLLECTION

Prisliste 2014 REEF COLLECTION Prisliste 14 2 Indholdsfortegnelse Stofprogram Side 4 sofa Side 5 bord Side 8 LOUNGE Side 9 HIGH Side Salgs- og leveringsbetingelser Side 11 Leveringsterminer Leveringstiden på, LOUNGE og HIGH er cirka

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

LABOFA Prisliste 2016 TABLES

LABOFA Prisliste 2016 TABLES LABOFA Prisliste 2016 TABLES 2016 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Denne prisliste er gældende fra 15.06.2016 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne er gældende for standardsortiment,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

LABOFA Prisliste GROOVY Design: Hans Thyge & Co.

LABOFA Prisliste GROOVY Design: Hans Thyge & Co. LABOFA Prisliste 2016 Design: Hans Thyge & Co. Leveringsterminer Leveringstiden for polstrede stole er 2 til 6 uger. Leveringstiden for upolstrede stole er 2 til 4 uger afhængigt af farvevalg og antal.

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader HardiePlank brædder HardiePanel plader Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Grusgravsafdelingen. Prisliste 1. august 2006. www.kudsk-dahl.dk

Grusgravsafdelingen. Prisliste 1. august 2006. www.kudsk-dahl.dk Grusgravsafdelingen Prisliste 1. august 2006 www.kudsk-dahl.dk Beafdeling Direktør Jørn Kudsk 73 82 10 04 Kontor, be Udsigtsvejen 24, 6510 Gram 73 82 10 00 Bestilling be/mørtel: Kørselsdisponent Hans Høirup

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Specifikation Farve Varenr. Nyt varenr. DB nr. Vægt kg/stk.

Specifikation Farve Varenr. Nyt varenr. DB nr. Vægt kg/stk. Cembrit Solid Side 60 Cembrit Solid Produkt Cembrit Solid 3) Plader i gennemfarvet fibercement med fulddækkende overfladebehandling. Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. Alle

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Colour card 2010 - Facadebeklædning - Fasadbeklädnad - Fasadekledning

Colour card 2010 - Facadebeklædning - Fasadbeklädnad - Fasadekledning Colour card 2010 - Facadebeklædning - Fasadbeklädnad - Fasadekledning ivarplank / ivarpanel Fibercementplade med malet overflade der forefindes i 2 typer Fibersementplate med malt overflate, som finnes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse Januar 08 Montagevejledning DS Sigma stålåse underlag for tag- og facadebeklædning Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Montering af anvendes som bærende

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Cembrit Skifer og Cembrit Westerland Skifer

Cembrit Skifer og Cembrit Westerland Skifer Cembrit Skifer Side 13 Cembrit Skifer og Cembrit Westerland Skifer Cembrit 30x60 Skifer 1) afstudsede hjørner Materiale Specifikation Farve Varenr. DB nr. m 2 400 300x600x4 1,50 12,2 845541 845543 5605926

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere