Odense kommune. Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense kommune. Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products"

Transkript

1 Odense kommune Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products Maj

2 Formål og metode Formål Odense kommune ønsker med denne tilfredshedsundersøgelse at få afdækket, hvorvidt den nye leverandør SCA Hygiene Products A/S leverer en inkontinensløsning af en højere kvalitet end den tidligere løsning fra Abena, såvel blandt brugerne som blandt personalet, der arbejder med inkontinens. Det er ønskværdigt at kunne dokumentere, hvorvidt brugerne oplever at have fået en bedre løsning/større sikkerhed. Samtidig er det ønskværdigt at kunne dokumentere, hvorvidt personalet, som af SCA er blevet uddannet til kontaktpersoner og kontinensinstruktører, har oplevet et kompetenceløft, samt en forbedring af inkontinensløsningen i kommunen. Metode Der er udsendt postalt spørgeskema til brugere og plejepersonale i Odense kommune, samt et følgebrev, der beskriver kommunens formål med undersøgelsen. Odense Kommune påbegyndte samarbejdet med SCA Hygiene Products A/S den 1. december Undersøgelsen gennemføres 6 måneder efter opstarten, i maj Brugerundersøgelse Der er udsendt 1453 spørgeskemaer til brugere af TENA Lady i Odense. Der er i alt modtaget 697 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 48%. Denne besvarelsesprocent giver en høj grad af sikkerhed for de fremkomne resultater. Den maksimale statistiske usikkerhed i resultaterne er +/- 3,7% Personale-evaluering Der er udsendt 118 evalueringsskemaer til kontaktpersoner og kontinensinstruktører i Odense Kommune. Der er i alt modtaget 45 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 38%. Den maksimale usikkerhed i resultaterne er +/- 11,7%. 2

3 Rapportering Gennemgang af spørgsmål, karakterer og visningsmetode De udsendte skemaer forefindes bagest i denne præsentation Af overskuelighedshensyn er der foretaget talmæssig skalering af deltagernes svar, således at det bedst opnåelige svar er fastsat til 5, mens det dårligst opnåelige svar er fastsat til 1. Dette betyder, at tallet 3 er analogt til svaret neutral, eller ingen forbedring i forhold til tidligere løsning. I de efterfølgende figurer er angivet det fremkomne gennemsnit for samtlige deltagere for det enkelte spørgsmål. Det skal bemærkes, at gennemsnit på fx 4 eller højere er vanskeligt at opnå, idet dette kræver, at kun meget få deltagere har angivet en lav grad af tilfredshed. Dette til trods opnås et gennemsnit højere end 4 på flere faktorer. 3

4 Konklusion Borger-undersøgelse Generelt er der en høj tilfredshed med den nye løsning, der vurderes bedre end den gamle på sammenlignelige punkter. Borgerne oplever en øget sikkerhed og mere skånsomme produkter. De giver også udtryk for at implementeringen har været vellykket. Borgerne vurderer, at TENA Lady produkterne er bedre end produkter fra den tidligere leverandør. Borgernes tilfredshed med levering og bestilling af TENA er meget stor. 4

5 Konklusion Personale-undersøgelse Efter overgangen til TENA oplever personalet, at de nu arbejder med produkter af en højere kvalitet Efter overgangen til TENA oplever personalet færre skift, færre lækager, øget tørhed og færre hudproblemer Ligeledes vurderes TENA produkterne at være mere komfortable og diskrete for borgerne Personalet vurderer, at både produktundervisningen og KP-uddannelsen er markant bedre end hos den tidligere leverandør Overgangen til TENA Flex opleves af personalet som et markant bedre produkt end tidligere anvendte Personalet vurderer, at de oplever et bedre samarbejde og service end tidligere 5

6 Borgerundersøgelse 6

7 Borgerne udtrykker på alle områder stor tilfredshed med SCA s inkontinensløsning Tilfredshed 5,00 4,50 4,38 4,40 4,15 4,00 3,63 3,76 3,86 3,92 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Tilfredshed Brug ift tidligere Øget sikkerhed Skånsomhed Overgangen fra tidligere Levering Bestilling 7

8 Borgerne udtrykker på alle områder stor tilfredshed med SCA s inkontinensløsning Tilfredshed Brug ift tidligere Øget sikkerhed Ved ikke; 2% Ved ikke; 2% utilfreds; 3% Utilfreds; 7% Neutral; 7% tilfreds; 45% Ved ikke; 5% 3% 11% bedre; 25% 2% 8% bedre; 3 Tilfreds; 36% 31% Bedre; 26% 31% Bedre; 27% Skånsomhed Overgangen fra tidligere Levering Ikke skånsomme; 3% Mindre skånsomme; 3% Ved ikke; 2% skånsomme; 27% utilfredsstille nde; 3% Utilfredsstill ende; 6% Ved ikke; 5% tilfredsstillen de; 32% utilfreds; 1% Utilfreds; 2% Neutral; 5% Ved ikke; 2% tilfreds; 48% Neutral; 26% Neutral; 18% Tilfreds; 43% Skånsomme; 39% Tilfredsstille nde; 36% Bestilling utilfreds; Neutral; 5% Utilfreds; 2% Ved ikke; 3% tilfreds; 47% Tilfreds; 43% 8

9 81% af borgerne er meget tilfredse eller tilfredse med TENA produkterne Spm. 1. Hvor tilfreds er De med de TENA produkter, De anvender i dag? Tilfredshed Utilfreds; 7% Ved ikke; 2% utilfreds; 3% Neutral; 7% tilfreds; 45% Tilfreds; 36% Konklusion: Borgerne er meget tilfredse med de nye produkter. 9

10 51% af borgerne mener, at TENA produkterne er meget bedre eller bedre end Abenas produkter. Spm. 2. Hvordan oplevede De TENA produkterne ift produkterne fra den tidligere leverandør? Brug ift tidligere Ved ikke; 5% 3% 11% bedre; 25% 31% Bedre; 26% Konklusion: Produkterne opleves bedre end tidligere. 10

11 57% af borgerne oplever, at TENA produkterne giver en meget bedre eller bedre sikkerhed end Abenas produkter. Spm. 3. Oplever De, at TENA produkterne giver en øget sikkerhed? Øget sikkerhed 8% Ved ikke; 2% 2% bedre; 3 31% Bedre; 27% Konklusion: Borgerne oplever en større grad af sikkerhed end tidligere. 11

12 66% af borgerne oplever, at TENA produkterne er meget skånsomme eller skånsomme Spm. 4. Oplever De, at TENA produkterne er skånsomme mod huden? Skånsomhed Ikke skånsomme; 3% Mindre skånsomme; 3% Ved ikke; 2% skånsomme; 27% Neutral; 26% Skånsomme; 39% Konklusion: Borgerne oplever, at de har skånsomme hjælpemidler. 12

13 68% af borgerne har oplevet overgangen fra Abena til TENA som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Spm. 5. Hvordan har De oplevet overgangen fra den tidligere leverandør til TENA? Overgangen fra tidligere utilfredsstille nde; 3% Utilfredsstill ende; 6% Ved ikke; 5% tilfredsstillen de; 32% Neutral; 18% Tilfredsstille nde; 36% Konklusion: Høj kvalitet i implementeringsfasen af SCA s produkter 13

14 91% af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den måde, TENA produkterne leveres på. Spm. 6. Hvor tilfreds er De med den måde produkterne leveres på? Levering Neutral; 5% utilfreds; 1% Utilfreds; 2% Ved ikke; 2% tilfreds; 48% Tilfreds; 43% Konklusion: tilfredse borgere. 14

15 9 er tilfredse eller meget tilfredse med den måde TENA produkterne bestilles på. Spm. 7. Hvor tilfreds er De med den måde produkterne bestilles på? Bestilling utilfreds; Neutral; 5% Utilfreds; 2% Ved ikke; 3% tilfreds; 47% Tilfreds; 43% Konklusion: tilfredse borgere 15

16 Personale-evaluering 16

17 Personalet udtrykker på alle områder en større tilfredshed med SCAs inkontinensløsning end Abenas løsning. Evaluering 5,00 4,50 4,00 3,84 3,77 3,63 3,95 3,81 3,70 4,07 3,57 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Vurdering ift tidligere Komfort/diskretion Brug ift tidligere Kvalitet Lækagesikkerhed Antal skift ift tidligere Tørhed Hud ift tidligere 17

18 Personalet udtrykker på alle områder en større tilfredshed med SCAs inkontinensløsning end Abenas løsning. Evaluering 5,00 4,50 4,30 4,39 4,12 4,00 3,84 3,76 3,86 3,50 3,38 3,59 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Tilfredshed ift tidligere Bredden i sortiment Overskuelighed i sortiment TENA Flex ift tidligere Produktundervisning Kontaktpersonuddannelsen TENA forbrugsopfølgning Samarbejde og serviceydelser 18

19 Personalet udtrykker på alle områder en større tilfredshed med SCAs inkontinensløsning end Abenas løsning. Vurdering ift tidligere Komfort/diskretion Brug ift tidligere Ved ikke; 4% Ved ikke; 4% 2% 4% bedre; 11% 2% bedre; 13% Ved ikke; 4% sværere; Sværere; 11% nemmere; 13% 11% 31% 27% Nemmere; 44% Bedre; 49% Bedre; 67% Kvalitet Lækagesikkerhed Antal skift ift tidligere Ved ikke; 4% 2% bedre; 18% Ved ikke; 4% 7% bedre; 2 Ved ikke; 4% Mange flere; Flere; 4% færre; 7% 18% 24% 27% Færre; 58% Bedre; 58% Bedre; 44% Tørhed Hud ift tidligere Ved ikke; 4% 2% 11% bedre; 22% Ved ikke; 7% bedre; 9% Bedre; 36% 49% Bedre; 6 19

20 Personalet udtrykker på alle områder en større tilfredshed med SCAs inkontinensløsning end Abenas løsning. Tilfredshed ift tidligere Bredden i sortiment Overskuelighed i sortiment Ved ikke; 4% Ved ikke; 7% 2% 9% bedre; 4% Bedre; 4 4% 29% bedre; 22% Ved ikke; 7% 7% bedre; 2 29% 38% Bedre; 4 Bedre; 38% TENA Flex ift tidligere Produktundervisning Kontaktpersonuddannelsen Ved ikke; 4% 2% 7% 11% bedre; 42% Ved ikke; 2% Slet ikke; Mindre; 2% Neutral; 9% Slet ikke; Mindre; Neutral; 7% Ved ikke; 2% Ja. ; 44% Ja, meget; 42% Bedre; 33% Noget; 44% Noget; 47% TENA forbrugsopfølgning Samarbejde og serviceydelser Ved ikke; 18% Slet ikke; stor grad; 4% 4% Ved ikke; 7% bedre; 22% Mindre grad; 2% Stor grad; 42% 22% Neutral; 33% Bedre; 44% 20

21 78% af personalet vurderer, at TENA produkterne er bedre eller meget bedre end Abenas produkter. Spm. 1. Hvordan vurderer du TENA produkterne i forhold til produkterne fra den tidligere leverandør? Vurdering ift tidligere 4% Ved ikke; 4% 2% bedre; 11% 11% Bedre; 67% Konklusion: Personalet vurderer, at de har fået bedre produkter i hverdagen. 21

22 62% af personalet vurderer, at TENA produkterne er mere komfortable og diskrete end Abenas produkter. Spm. 2. Hvordan vurderer du TENA produkternes komfort/diskretion for borgeren Komfort/diskretion Ved ikke; 4% 2% bedre; 13% 31% Bedre; 49% Konklusion: Borgerne tilbydes øget diskretion og komfort. 22

23 57% af personalet vurderer, at TENA produkterne er lettere at anvende end Abenas produkter. Spm. 3. Hvor let er det at sætte TENA produkterne på, sammenlignet med produkter fra den tidligere leverandør? Brug ift tidligere Sværere; 11% Ved ikke; 4% sværere; nemmere; 13% 27% Nemmere; 44% Konklusion: Kommunen får mere anvendelige produkter end tidligere. 23

24 76% af personalet vurderer, at kvaliteten af TENA produkterne er meget bedre eller bedre end Abenas produkter. Spm. 4. Hvordan vurderer du kvaliteten af TENA produkterne? Kvalitet Ved ikke; 4% 2% bedre; 18% 18% Bedre; 58% Konklusion: Personalet vurderer, at produkterne er blevet betydeligt bedre. 24

25 64% af personalet mener, at lækagesikkerheden ved TENA produkterne er bedre eller meget bedre end Abena. Spm. 5. Hvordan vurderer du lækagesikkerheden (holder TENA bleerne tæt)? Lækagesikkerhed 7% Ved ikke; 4% bedre; 2 24% Bedre; 44% Konklusion: Højere lækagesikkerhed i forhold til den tidligere løsning. 25

26 65% af personalet vurderer, at antallet af unødvendige skift er blevet færre eller meget færre. Spm. 6. Hvordan vurderer du antallet af unødige skift pga. lækage el. fiksering ift tidligere anvendte produkt? Antal skift ift tidligere Ved ikke; 4% Mange flere; Flere; 4% færre; 7% 27% Færre; 58% Konklusion: Personalet har en oplevelse af, at der anvendes færre produkter end tidligere. 26

27 82% af personalet vurderer, at TENA produkterne har en bedre eller meget bedre overfladetørhed. Spm. 7. Hvordan vurderer du tørheden i overfladen af TENA produkterne? Tørhed 11% Ved ikke; 4% 2% bedre; 22% Bedre; 6 Konklusion: Borgerne holdes mere tørre med den nye løsning. 27

28 45% af personalet vurderer, at borgernes hud er bedre eller meget bedre end tidligere. Spm. 8. Hvordan vurderer du beboernes hud ift tidligere? Hud ift tidligere Ved ikke; 7% bedre; 9% Bedre; 36% 49% Konklusion: Bedre hud hos borgerne med den nye løsning. 28

29 44% af personalet vurderer, at borgerne er lige så tilfredse eller mere tilfredse med TENA end Abenas løsning. Spm. 9. Hvordan vurderer du tilfredsheden er hos brugerne ift den tidligere løsning? Tilfredshed ift tidligere 9% Ved ikke; 7% 2% bedre; 4% Bedre; 4 38% Konklusion: Personalet oplever, at borgerne er mere tilfredse med den nye løsning. 29

30 62% af personalet vurderer, at bredden i TENA sortimentet er bedre eller meget bedre end Abena. Spm. 10. Hvordan vurderer du bredden i TENA sortimentet (dækker det alle behov)? Bredden i sortiment Ved ikke; 4% 4% bedre; 22% 29% Bedre; 4 Konklusion: Personalet oplever en større bredde i sortimentet. 30

31 58% af personalet vurderer, at overskueligheden af TENA sortimentet er bedre eller meget bedre. Spm. 11. Hvordan er overskueligheden af TENA sortimentet? Overskuelighed i sortiment 7% Ved ikke; 7% bedre; 2 29% Bedre; 38% Konklusion: Personalet oplever en bedre sortiments-overskuelighed 31

32 75% af personalet mener, at bæltebleen TENA Flex er en bedre løsning end de tilbudte produkter fra Abena Spm. 12. Hvordan vurderer du TENA Flex bleen ift tidligere anvendte? TENA Flex ift tidligere 7% 11% Ved ikke; 4% 2% bedre; 42% Bedre; 33% Konklusion: Ved at anvende TENA Flex har kommunen fået en meget bedre løsning. 32

33 86% af personalet vurderer, at produktundervisningen fra TENA har rustet dem noget eller meget. Spm. 13. Har produktundervisningen ved opstart rustet dig til det daglige arbejde med TENA produkterne? Produktundervisning Neutral; 9% Ved ikke; 2% Slet ikke; Mindre; 2% Ja, meget; 42% Noget; 44% Konklusion: Undervisningen har gjort personalet godt rustet til arbejdet 33

34 91% af personalet vurderer, at TENA kontaktperson-uddannelsen vil give et kompetenceløft i Odense kommune. Spm. 14. Vurderer du, at kontaktpersonuddannelsen vil være med til at give et kompetenceløft i Odense Kommune? Kontaktpersonuddannelsen Neutral; 7% Slet ikke; Mindre; Ved ikke; 2% Ja. ; 44% Noget; 47% Konklusion: Undervisningen har givet et markant kompetenceløft 34

35 46% af personalet vurderer, at TENA forbrugsopfølgning vil bidrage til at fastholde fokus på inkontinensplejen. Spm. 15. I hvor høj grad er TENA forbrugsopfølgning (klientlister) med til at fastholde fokus på inkontinensplejen? TENA forbrugsopfølgning Slet ikke; Ved ikke; 18% stor grad; 4% Mindre grad; 2% Stor grad; 42% Neutral; 33% Konklusion: Personalet virker positive overfor forbrugsopfølgning 35

36 66% af personalet vurderer, at samarbejde og service-ydelser fra TENA er bedre eller meget bedre end fra Abena. Spm. 16. Hvordan vurderer du samarbejde og serviceydelser fra TENA sammenlignet med den tidligere leverandør? Samarbejde og serviceydelser 4% 22% Ved ikke; 7% bedre; 22% Bedre; 44% Konklusion: Personalet oplever, at de tilbydes et bedre samarbejde og service end tidligere. 36

37 Spørgeskemaer 37

38 Skema - Borgere TENA tilfredshedsundersøgelse i samarbejde med Odense kommune 1. Hvor tilfreds er De med de TENA produkter, De anvender i dag? Tilfreds Neutral Utilfreds tilfreds utilfreds 2. Hvordan oplever De TENA produkterne i forhold til produkterne fra den tidligere leverandør? Bedre Det samme Dårligere bedre dårligere 3. Oplever De, at TENA produkterne giver en øget sikkerhed? 6. Hvor tilfreds er De med den måde produkterne leveres på? Tilfreds Neutral Utilfreds tilfreds utilfreds 7. Hvor tilfreds er De med den måde produkterne bestilles på? Tilfreds Neutral Utilfreds tilfreds utilfreds Har De kommentarer er De velkommen til at skrive dem her: Bedre Neutral Dårligere bedre dårligere 4. Oplever De, at TENA produkterne er skånsomme mod huden? Skånsomme Neutral Mindre Ikke skånsomme skånsomme skånsomme 5. Hvordan har De oplevet overgangen fra den tidligere leverandør til TENA? tilfredsstillend e Tilfredsstillend e Neutra l Utilfredsstillend e utilfredsstillend e Fortsættes på bagsiden Spørgeskemaet returneres i vedlagte svarkuvert porto er betalt TAK FOR HJÆLPEN! 38

39 Skema Personalegruppen (1) Odense kommune Evaluering af TENA produkter, implementering og uddannelse 1. Hvordan vurderer du TENA produkterne i forhold til produkterne fra den tidligere leverandør? bedre Bedre Det Dårligere samme dårligere 2. Hvordan vurderer du TENA produkternes komfort/diskretion for borgeren? bedre Bedre Det Dårligere samme dårligere 3. Hvor let er det at sætte TENA produkterne på, sammenlignet med produkter fra den tidligere leverandør? Nemmere Det Sværere nemmere samme sværere 5. Hvordan vurderer du lækagesikkerheden (holder TENA bleerne tæt)? bedre Bedre Det Dårligere samme dårligere 6. Hvordan vurderer du antallet af unødige skift pga. lækage el. fiksering i forhold til tidligere anvendte produkt? Mange Flere Det færre flere samme færre 7. Hvordan vurderer du tørheden i overfladen af TENA produkterne? bedre Bedre Det Dårligere samme dårligere 8. Hvordan vurderer du beboernes hud i forhold til tidligere? Bedre Det Dårligere bedre samme dårligere 4. Hvordan vurderer du kvaliteten af TENA produkterne? bedre Bedre Det Dårligere samme dårligere 9. Hvordan vurderer du tilfredsheden er hos brugerne i forhold til den tidligere løsning? Bedre Det Dårligere bedre samme dårligere 39

40 Skema Personalegruppen (2) 10 Hvordan vurderer du bredden i TENA sortimentet (dækker det alle behov)? Bedre Det Dårligere bedre samme dårligere 15. I hvor høj grad er TENA forbrugsopfølgning (klientlister) med til at fastholde fokus på inkontinensplejen? stor Stor Neutral Mindre Slet grad grad grad ikke 11. Hvordan er overskueligheden af TENA sortimentet? Bedre Det Dårligere bedre samme dårligere 12. Hvordan vurderer du TENA Flex bleen i forhold til tidligere anvendte? Bedre Det Dårligere bedre samme dårligere 16. Hvordan vurderer du samarbejde og serviceydelser (kontaktpersonuddannelse, rådgivning, forbrugsopfølgning mv.) fra TENA sammenlignet med den tidligere leverandør? Bedre Det Dårligere bedre samme dårligere 17. Yderligere kommentarer 13. Har produktundervisningen ved opstart rustet dig til det daglige arbejde med TENA produkterne? Ja, Noget Neutral Mindre Slet meget ingen 14. Vurderer du, at kontaktpersonuddannelsen vil være med til at give et kompetenceløft i Odense Kommune? TAK FOR HJÆLPEN! Ja, Noget Neutral Mindre Slet meget ikke 40

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling

Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt KiiK (Kvalitet I In- Kontinenspleje). Projekt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Standard Indflytteranalyse. Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse

Standard Indflytteranalyse. Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse Standard Indflytteranalyse Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse 2015 Følgebrev Var du tilfreds med din indflytning? I Boligorganisationen vil vi gerne blive bedre til at tage godt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Samlet Årsrapport

Samlet Årsrapport Samlet Årsrapport 2012 2012 1-4 ID: Samlet Årsrapport 2012 2012 1-4 TOTALØKONOMI Nøgletalstabel Antal borgere totalt** 554 535 531 Skiftefrekvens pr. borger pr. døgn i stk. 1,99 2,04 2,16 2,26 Skifteomkostninger

Læs mere

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner Implementeret velfærdsteknologi TENA Identifi Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner www.tena.dk Sammen gør vi en

Læs mere

Standard beboeranalyse. Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse

Standard beboeranalyse. Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse Standard beboeranalyse Udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og sermo analyse 2015 Følgebrev Er du tilfreds med din bolig? I Boligorganisationen vil vi gerne blive bedre til at yde den optimale service

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner Implementeret velfærdsteknologi Hjørring Kommune vandt DIGITALISERINGSPRISEN 2016 for deres arbejde med TENA Identifi TENA Identifi Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 217 Tilfredsheden med maden leveret af MAD til hver DAG, blandt hjemmeboende pensionister samt beboere på plejecentre i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

Frederikssund Lystbådehavn. Tilfredshedsundersøgelse 2014

Frederikssund Lystbådehavn. Tilfredshedsundersøgelse 2014 Frederikssund Lystbådehavn Tilfredshedsundersøgelse 2014 Bestyrelsens tolkning af undersøgelsen Fremgang Fortsat tilfredshed med havnes drift og vedligehold Forsat tilfredshed med den service der ydes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshed 2007

Brugertilfredshed 2007 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 57 Om rapporten Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole og/eller

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014

KØBENHAVNS EJENDOMME BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 KØBENHAVNS EJENDOMME BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 1 INDHOLD Indhold Side 2 Management Summary Side 3 17 Analyseresultat Side 18 30 Spørgsmål Side 31-32 2 MANAGEMENT SUMMARY Rambøll Management Consulting

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013525 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Knud Erik Busk) 30. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013525 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Knud Erik Busk) 30. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013525 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Knud Erik Busk) 30. april 2008 K E N D E L S E SCA Hygiene Products A/S (advokat Lars Halgreen, København) mod Sorø

Læs mere

Kvalitetsundersøgelse af ViSPs rådgivning før bevilling af tilskud til høreapparater for Vordingborg og Lolland Kommune

Kvalitetsundersøgelse af ViSPs rådgivning før bevilling af tilskud til høreapparater for Vordingborg og Lolland Kommune Kvalitetsundersøgelse af ViSPs rådgivning før bevilling af tilskud til høreapparater for Vordingborg og Lolland Kommune Perioden marts maj 2010 Konklusion: Høj brugerhed med ViSPs rådgivning før bevilling

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder KLAP-evaluering Survey til virksomheder (Planlagt udsendt til kontaktpersoner ultimo januar 2015) Godkendt dec. 2014 1 Mailtekst virksomhedens kontaktperson [Emne] Spørgsmål vedrørende borgere i skåne

Læs mere

Afrapportering af spørgeskemaanalyse. Efter trafiksikring af Hanehovedvej

Afrapportering af spørgeskemaanalyse. Efter trafiksikring af Hanehovedvej Afrapportering af spørgeskemaanalyse Efter trafiksikring af Hanehovedvej Analyse af beboernes holdninger til trafiksikkerheden på Hanehovedvej - gennemført efter implementering af ændringer BUSLOMME Tidligere

Læs mere

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis Iktyosisforenings tilfredsheds analyse Iktyosisforeningen gennemførte i foråret 2009 en tilfredshedsanalyse blandt medlemmerne, som gik på ønsker og behov for aktiviteter i foreningen. Der blev i alt sendt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Sammenfatning og konklusioner Efterår 2016 Identificere Prioritere Implementere 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsen 3 Tilfredshed med ydelserne 3 Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende inkontinens bleer

Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende inkontinens bleer Udbud på levering af bleer til inkontinens Version: 8.1.2015 Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende inkontinens bleer Dette faneblad er en instruktion til, hvordan - skal udfyldes.

Læs mere

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Indhold 1 2 3 4 5 Formål Gennemførsel Undersøgelsens indhold Sammenfatning Resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 215 Tilfredsheden med madservice fra MAD til hver DAG blandt plejecenterbeboere samt hjemmeboende pensionister i Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Maj 215 Undersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 26-04-2017 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse for "VIRKSOMHED"

Kundetilfredshedsanalyse for VIRKSOMHED Kundetilfredshedsanalyse for "VIRKSOMHED" Periode: dato til dato Side 1 af 8 Analysebeskrivelse Afsender: "VIRKSOMHED" Analysebureau: FACITanalyse Analysetype: Startdato: Slutdato: Formidling: Kundetilfredshedsanalyse

Læs mere

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2017

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2017 Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune - Denne rapport viser de overordnede resultater af efterårets tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejehjemmene i Aarhus Kommune. Undersøgelsen

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere Bilag Velfærdssekretariatet Sagsnr. 267028 Brevid. 2157184 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

FACITonline. Kundetilfredshedsanalyse for Monacor Danmark A/S. (danske kunder)

FACITonline. Kundetilfredshedsanalyse for Monacor Danmark A/S. (danske kunder) Kundetilfredshedsanalyse for Monacor Danmark A/S (danske kunder) August, 2010 Hvor tilfreds er du med nedenstående produktforhold i dit samarbejde med Monacor Danmark A/S? Produkterne er anerkendte (har

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Samlet status... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejde med evt. casevirksomhed...

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Projektafslutningsrapport

Projektafslutningsrapport for Styregruppeformand Projektleder Projekt Intelligent ble Ivan Kjær Lauridsen Mette Halkier Laurien Aarhus Kommune Version 2 Versionsbeskrivelse, dvs. hvad omfatter seneste opdatering Dato/godkendt 1.9.2015

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Esekias Therkelsen (Institut for Læring - Inerisaavik) Peter Allerup (Danmarks Pædagogiske Universitet) Carsten Petersen (Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere