Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling"

Transkript

1 Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014

2 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de pårørende... 1 Kendskab til Anker Fjord Hospice... 4 Oplevelse og tilfredshed med forløbet og personalet... 5 Sammenfatning... 13

3 Indledning Denne rapport er baseret på et spørgeskema, som er uddelt til pårørende på Anker Fjord Hospice. I alt har 116 personer besvaret skemaet. Rapporten viser resultaterne af de pårørendes tilfredshed og oplevelse af Anker Fjord Hospice for Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra 2012, hvor tilsvarende undersøgelse blev gennemført. Resume Denne rapport viser resultaterne af en tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til patienter på Anker Fjord Hospice. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, med i alt været 116 besvarelser. Undersøgelsen viste, at der ligesom i 2012 var stor tilfredshed blandt de pårørende til patienter på Anker Fjord Hospice. Tilfredsheden var at finde blandt samtlige faggrupper på Anker Fjord Hospice. Som i 2012 oplevede de pårørende også i 2013, at Anker Fjord Hospice var gode til at have fokus på dét at være pårørende til et alvorligt sygt menneske. De pårørende havde en generel positiv oplevelse af de former for samvær de oplevede på Anker Fjord Hospice i I 2013 fandt de pårørende atmosfæren på Anker Fjord Hospice hjemlig og at de frivillige gjorde et positivt arbejde. Anker Fjord hospice tilbyder således stadigvæk et palliativt forløb, som de pårørende sætter stor pris på og meget tilfredse med. Karakteristik af de pårørende Figur 1: hvordan var din relation til afdøde? Pct (2012 N=101), (2013 N=116) 1

4 Figur 2: Hvor gammel er du? Pct (2013 N=115, uoplyst=1) (2012 N=101) Figur 3: Er du mand/kvinde? Pct (2013 N=115, uoplyst=1), (2012 N=101) Figur 4: Hvor mange dage var din pårørende på Anker Fjord Hospice? Pct (2013 N=112, uoplyst=4) (2012 N=101) 2

5 Figur 5: Hvor ofte var du ved din pårørende i forløbet? Pct (2013 N=115, uoplyst=1) (2012 N=101) Ses der på hvilke respondenter, der har besvaret spørgeskemaet, var de fleste af respondenterne ægtefælle eller samlever med den afdøde (63 %). De var oftest mellem over 70 år (31 %) og kvinder (60 %). Lidt over en tredjedel (38 %) af patienterne var indlagt mellem 1 og 9 dage og den gennemsnitlige indlæggelsestid var 19 dage. De fleste pårørende var medindlagt under opholdet (47 %). I forhold til 2012 var der 5 % flere af de pårørende, som havde ægtefælle eller samlever relation. Til gengæld var der 7 % færre af de pårørende, som var datter/søn til de pårørende sammenlignet med Sammenlignet med 2012 var der en større andel af respondenterne, som var over 70 år, nemlig 9 %. Samtidig var der lidt færre respondenter i aldersgruppen år sammenlignet med 2012, hvor der var 33 % mod 30 % i I forhold til 2012 var der en lille stigning i antallet af mandlige respondenter på 2 %. Ligesom i 2012 var størstedelen af patienterne indlagt mellem 1 og 9 dage, mens den gennemsnitlige indlæggelsestid var stabil på 19 dage. Der var fortsat flest pårørende medindlagt under opholdet i Derudover var der en stigning på 5 % i andelen af pårørende, som var der hver dag sammenlignet med Der var ligeledes et fald på 3 % i andelen af pårørende, som var til stede 2-3 gange om ugen i forløbet i forhold til

6 Kendskab til Anker Fjord Hospice Figur 6: I hvilken grad følte I jer informeret om de tilbud, Anker Fjord kunne give jer under indlæggelsen? Pct (2013 N=115, uoplyst=1) (2012 N=99, uoplyst=1) Figur 7: Var I bekendt med Anker Fjords hjemmeside Pct (2013 N=102, uoplyst=14) (2012 N=198, uoplyst=3) Ligesom i 2012 følte størstedelen af resondenterne sig i høj grad informeret om de tilbud Anker Fjord Hospice kunne give under indlæggelsen (50 %). Sammenlignet med fordelingen fra 2012, er der i 2013 et fald på 2 % for både de der i nogen grad og i høj grad følte sig informeret om de tilbud Anker Fjord kunne give under indlæggelsen i 2013, mens der samtidig var 3 % flere, som i mindre grad følte sig informeret om de tilbud Anker Fjord kunne give under indlæggelsen i 2013, i forhold til 2012 (figur 6). Overordnet føler de pårørende sig dog godt informeret om de tilbud, som Anker Fjord giver under deres pårørendes indlæggelse. 5 ud af 10 var bekendt med Anker Fjords hjemmeside i 2013, i 2012 var det 6 ud af 10 (figur 7). 4

7 Oplevelse og tilfredshed med forløbet og personalet Tabel 1: I hvilken grad er du tilfreds med kontakten til følgende faggrupper? Pct Lægen Præsten Kontaktsygeplejersken Kontaktsygeplejersken Lægen Præsten Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Meget tilfreds 113 (97) 64 (63) 31 (33) 97 (99) 68 (76) 31 (38) I nogen grad tilfreds 3 (3) 15 (15) 8 (8) 1 (1) 7 (8) 2 (2) Utilfreds 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Ikke mødt 0 (0) 14 (14) 47 (49) 0 (0) 12 (13) 40 (49) Ved ikke 0 (0) 7 (7) 9 (9) 0 (0) 2 (2) 8 (10) I alt 116 (100) 102 (100) 95 (100) 98 (100) 89 (100) 81 (100) (2012: Sygeplejerske: N=98, uoplyst 3. Lægen N=89, uoplyst 12. Præsten N=81, uoplyst : Sygeplejerske: N=116, uoplyst 3. Lægen N=102, uoplyst 14. Præsten N=95, uoplyst 21. Afrundet til en decimal) Tabel 2: I hvilken grad er du tilfreds med kontakten til følgende faggrupper? Pct Fysioterapeuteterapeuten Psykologen Fysio- Musik- Musikterapeuteterapeuten Psykologen Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Meget tilfreds 47 (49) 35 (38) 70 (71) 43 (50) 27 (35) 48 (58) I nogen grad tilfreds 6 (6) 4 (4) 4 (4) 3 (3) 2(3) 3 (4) Utilfreds 1 (1) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Ikke mødt 34 (35) 44 (47) 18 (18) 33 (38) 40 (51) 27 (33) Ved ikke 8 (8) 9 (10) 5 (5) 7 (8) 9 (12) 4 (6) I alt 96 (100) 93 (100) 99 (100) 86 (100) 78 (100) 83 (100) (2012: Fysioterapeuten: N=86, uoplyst 15. Musikterapeuten N=78, uoplyst 23. Psykologen N=83, uoplyst : Fysioterapeuten: N=96, uoplyst 20. Musikterapeuten N=93, uoplyst 23. Psykologen N=99, uoplyst 17. Afrundet til en decimal) 5

8 Tabel 3: I hvilken grad er du tilfreds med kontakten til følgende faggrupper? Pct Frivillige Pedel Rengøring Køkkenpersonale Frivillige Pedel Rengøring Køkkenpersonale Meget tilfreds Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) 93 (85) 66 (64) 75 (71) 78 (74) 78 (88) 54 (63) 60 (71) 72 (81) I nogen grad 5 (5) 2 (2) 6 (6) 9 (8) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 14 (16) tilfreds Utilfreds 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Ikke mødt 4 (4) 29 (28) 17 (16) 12 (11) 7 (8) 27 (32) 20 (23) 0 (0) Ved ikke 7 (6) 6 (6) 8 (8) 7 (7) 4 (4) 3 (3) 4 (5) 3 (3) I alt 109 (100) 103 (100) 106 (100) 106 (100) 89 (100) 85 (100) 85 (100) 89 (100) (2012: Frivillige: N=89, uoplyst 12. Pedel: N=85, uoplyst 16. Rengøring: N=85, uoplyst 16. Køkkenpersonale: N=89, uoplyst : Frivillige: N=109, uoplyst 7. Pedel: N=103, uoplyst 13. Rengøring: N=106, uoplyst 10. Køkkenpersonale: N=106, uoplyst 10) I 2012 var der stor tilfredshed med kontakten til alle faggrupper på Anker Fjord Hospice. Denne tendens var også at finde i I 2012 var der specielt mange, der var meget tilfredse med kontakten til kontaktsygeplejersken (99 %), de frivillige (88 %) og køkkenpersonalet (81 %). I 2013 ses der et lille fald i tilfredsheden for nævnte faggrupper, dog var der generelt stadig stor tilfredshed ved faggrupperne. I 2013 er der således stadig mange, der var særdeles tilfredse med kontakten til kontaktsygeplejersken (97 %), de frivillige (85 %), Lægen (76 %), køkkenpersonalet (74 %) og rengøringen (71 %). For de øvrige faggrupper som musikterapeut, psykolog og pedel var der sket en stigning i andelen af respondenter, som var meget tilfredse med kontakten. Den faggruppe, hvor der var sket den største stigning var psykologen med 13 procentpoint (tabel 2). I 2012 var ingen af de adspurgte utilfredse med nogen af faggrupperne på Anker Fjord Hospice, i 2013 var der få af de adspurgte der var utilfredse med fysioterapeuten (1 %), musikterapeuten (1 %), psykologen (2 %) og lægen (2 %). Resultaterne i tabel 1-3 indikerer, at de pårørende på Anker Fjord Hospice overordnet var meget tilfredse med kontakten til alle faggrupper. 6

9 Figur 8: I hvilken grad oplever du, at det er lykkedes at skabe sammenhæng og tryghed i forløbet? Pct (2013 N=113, uoplyst=3) (2012 N=100, uoplyst=1) 94 % oplevede, at det i høj grad lykkedes at skabe sammenhæng og tryghed i forløbet i I 2013 var det 88 % af de pårørende, som oplevede at det i høj grad lykkedes at skabe sammenhæng i forløbet. Et fald på 6 procentpoint. Dog er det fortsat mere end 8 ud af 10 som oplevede, at det lykkedes at skabe sammenhæng og tryghed. Figur 9: I hvilken grad oplever du, at din pårørende fik en lindrende pleje og omsorg. Pct (2013 N=113, uoplyst=3) (2012 N=100, uoplyst=1) Respondenterne oplevede fortsat, at deres pårørende fik en lindrende pleje og omsorg i 2013 som i

10 Tabel 4: I hvilken grad oplever du, at personalet har haft fokus på dig og din situation som pårørende til et alvorligt sygt menneske? Pct Støtte i at tilgodese egne behov Psykisk aflastning Praktisk aflastning Støtte i at tilgodese egne behov Psykisk aflastning Praktisk aflastning Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) I høj grad 71 (73) 72 (73) 72 (71) 67 (82) 72 (88) 74 (86) I nogen grad 17 (18) 16 (16) 12 (12) 6 (7) 3 (4) 7 (8) I mindre grad 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) Slet ikke 0 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) Ikke deltaget 8 (8) 9 (9) 16 (16) 8 (10) 6 (7) 5 (6) I alt 97(100) 99 (100) 101 (100) 82 (100) 82 (100) 86 (100) (2012: Støtte i at tilgodese egne behov: N=82, uoplyst 19. Psykisk aflastning N=82, uoplyst 19. Praktisk aflastning N=82, uoplyst : Støtte i at tilgodese egne behov: N=97, uoplyst 19. Psykisk aflastning N=99, uoplyst 17. Praktisk aflastning N=101, uoplyst 15. Afrundet til en decimal) Tabel 5: I hvilken grad oplever du, at personalet har haft fokus på dig og din situation som pårørende til et alvorligt sygt menneske? Pct Fralægge sig det ansvar, som har været belastende Kunne bibeholde de opgaver omkring din pårørende, som du værdsætter Inddraget i forløbet i det omfang du selv ønskede/magtede Fralægge sig det ansvar, som har været belastende Kunne bibeholde de opgaver omkring din pårørende, som du værdsætter Inddraget i forløbet i det omfang du selv ønskede/magtede Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) I høj grad 76 (81) 87 (86) 96 (91) 71 (87) 74 (89) 83 (95) I nogen grad 10 (11) 10 (10) 5 (5) 8 (10) 6 (7) 2 (2) I mindre grad 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Slet ikke 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Ikke deltaget 8 (9) 4 (4) 5 (5) 3 (4) 3 (4) 2 (2) I alt 94 (100) 101 (100) 106 (100) 101 (100) 101 (100) 101 (100) (2012: Fralægge sig det ansvar, som har været belastende: N=101. Kunne bibeholde de opgaver omkring din pårørende, som du værdsætter N=101. Inddraget i forløbet i det omfang du selv ønskede/magtede det N= : Fralægge sig det ansvar, som har været belastende: N=94, uoplyst 22. Kunne bibeholde de opgaver omkring din pårørende, som du værdsætter N=101, uoplyst 15. Inddraget i forløbet i det omfang du selv ønskede/magtede N=106, uoplyst 10. Afrundet til en decimal) Respondenterne blev spurgt om, i hvilken grad de oplevede at personalet havde fokus på dem som pårørende til et alvorligt sygt menneske ud fra en række forskellige parametre i tabel 4 og 5. Af tabel 4 fremgår det, at respondenterne i høj grad oplevede at personalet på Anker Fjord Hospice havde fokus på dem i forhold de tre parametre: støtte i at tilgodese egne behov, psykisk aflastning, praktisk aflastning. For nævnte parametre er der i 2013 sket et fald i tilfredsheden sammenlignet med Således er tilfredsheden med støtte i at tilgodese egne behov faldet med 9 %, tilfredsheden med 8

11 psykisk aflastning er faldet med 15 % og tilfredsheden med praktisk aflastning er ligeledes faldet med 15 %. For parametrene i tabel 5: fralægge sig det ansvar, som har været belastende, kunne bibeholde de opgaver omkring din pårørende, som du værdsætter og inddraget i forløbet i det omfang du selv ønskede/magtede det, svarede størstedelen af respondenterne, at de i høj grad oplevede at personalet har været opmærksomme og støttende i forhold til disse parametre. For nævnte parametre var der dog ligeledes sket et lille fald i tilfredsheden fra 2012 til Således var tilfredsheden med kunne fralægge sig det ansvar, som har været belastende faldet med 6 %, tilfredsheden med at blive inddraget i forløbet i det omfang du selv ønskede var faldet med 3 % og tilfredsheden med at Kunne bibeholde de opgaver omkring din pårørende, som du værdsætter var faldet 4 %. På trods af disse fald i tilfredsheden, oplever de adspurgte generelt at Anker Fjord Hospice er gode til at have fokus på de pårørende til alvorligt syge mennesker. 9

12 Tabel 6: I hvilken grad oplever du følgende former for samvær som positive. Pct Modtagelse på Anker Fjord Hospice Måltider Modtagelse på Anker Fjord Hospice Familiesamtaler Familiesamtaler Måltider Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) I høj grad 96 (87) 59 (61) 81 (76) 91 (93) 49 (60) 69 (78) I nogen grad 6 (5) 6 (6) 12 (11) 4 (4) 8 (10) 7 (8) I mindre grad 1 (1) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (3) 1 (1) Slet ikke 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) Ikke deltaget 7 (6) 30 (31) 10 (9) 3 (3) 21 (26) 11 (13) I alt 110 (100) 96 (100) 106 (100) 98 (100) 81 (100) 88 (100) (2012: Modtagelse på Anker Fjord Hospice: N=98, uoplyst 3. Familiesamtaler N=81, uoplyst 20. Måltider N=88, uoplyst : Modtagelse på Anker Fjord Hospice: N=110, uoplyst 6. Familiesamtaler N=96, uoplyst 20. Måltider N=106, uoplyst 10. Afrundet til en decimal) Tabel 7: I hvilken grad oplever du følgende former for samvær for positive. Pct Musikandagt Arrangement er i caféen Udsyngning Afsked med Ankerfjord Musik andagt Arrangemen ter i caféen Afsked Udsyngning med Ankerfjord Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) I høj grad 30 (33) 38 (40) 92 (86) 99 (93) 28 (35) 35 (44) 81 (89) 89 (94) I nogen grad 9 (10) 10 (11) 4 (4) 6 (6) 6 (8) 6 (8) 6 (7) 6 (6) I mindre grad 2 (2) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (3) 0 (0) 0 (0) Slet ikke 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Ikke deltaget 50 (55) 44 (46) 9 (8) 1 (1) 45 (56) 37 (46) 4 (4) 0 (0) I alt 91 (100) 95 (100) 107 (100) 107 (100) 80 (100) 80 (100) 91 (100) 95 (100) (2012: Musikandagt: N=80, uoplyst=21. Arrangementer i cafeen N=80, uoplyst=21. Udsyngning N=91, uoplyst 10. Afsked med Ankerfjord N= 95, uoplyst= :Musikandagt: N=91, uoplyst 25. Arrangementer i cafeen N=95, uoplyst 21. Udsyngning N=107, uoplyst 9. Afsked med Ankerfjord N=107, uoplyst 9. Afrundet til en decimal) Respondenterne blev også spurgt ind til, om de forskellige former for samvær på Anker Fjord opleves som positive, hvilket ses i tabel 6 og 7. Af tabel 6 fremgår det, at både modtagelse (87 %), familiesamtaler (61 %) og måltider (76 %) i høj grad blev oplevet som positive former for samvær af stort set alle respondenter i Både for modtagelse og måltider var der sket et mindre fald i andelen af respondenter, som i høj grad oplevede modtagelsen og måltider som positive samværsformer. Samtidig ses der em stigning på et procentpoint for familiesamtaler i 2013 sammenlignet med

13 I tabel 7 fremgår det, at størstedelen af respondenterne i høj grad oplevede musikandagt (33 %), arrangementer i cafeen (40 %), udsyngning (86 %) og afsked med Ankerfjord (93 %) som positive former for samvær både i 2012 og Både tabel 6 og 7 viser, at det var ganske få respondenter, som i mindre grad eller slet ikke oplevede de nævnte former for samvær positive. Tabel 8: I hvilken grad oplever du atmosfæren som hjemlig og de frivilliges arbejde på Ankers Fjord Hospice som et positivt samarbejde. Pct Atmosfæren som hjemlig Oplevelse af de frivilliges arbejde som et positivt samarbejde Atmosfæren som hjemlig Oplevelse af de frivilliges arbejde som et positivt samarbejde Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) I høj grad 90 (79) 95 (86) 81 (82) 83 (86) I nogen grad 21 (18) 5 (5) 16 (16) 4 (4) I mindre grad 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) Slet ikke 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Ved ikke 1 (1) 11 (10) 1 (1) 9 (9) Ikke deltaget 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) I alt 114 (100) 111 (100) 99 (100) 96 (100) (2012: Atmosfæren som hjemlig: N=99, uoplyst 2. Oplevelse af de frivilliges arbejde som et positivt samarbejde N=96, uoplyst Atmosfæren N=114, uoplyst 2. Oplevelse af de frivilliges arbejde som et positivt samarbejde N=111, uoplyst 5. Afrundet til en decimal) Respondenterne blev stillet følgende to spørgsmål henholdsvis om atmosfæren på Anker Fjord Hospice og de Frivilliges arbejde på Anker Fjord Hospice. Flertallet af respondenterne oplevede i 2013, at atmosfæren på Anker Fjord var hjemlig (79 %) og de frivilliges arbejde som positivt (86 %). 11

14 Tabel 9: Efter dødsfald sender kontaktsygeplejersken brev til de efterlevende samt tilbyder opfølgningssamtaler pr. telefon 1-2 gange. I hvilken grad oplever du følgende tilbud som værende positive. Pct Brev Telefonopringning Brev Telefonopringning Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) I høj grad 80 (74) 54 (56) 85 (90) 72 (80) I nogen grad 8 (7) 6 (6) 5 (5) 7 (8) I mindre grad 1 (1) 3 (3) 0 (0) 0 (0) Slet ikke 5 (5) 8 (8) 0 (0) 1 (1) Ved ikke 14 (13) 25 (26) 4 (4) 10 (11) I alt 108 (100) 96 (100) 94 (100) 90 (100) (2012: Brev: N=94, uoplyst 7. Telefonopringning N= : Brev N=108, uoplyst 8. Telefonopringning N=96, uoplyst 20. Afrundet til en decimal) Langt de fleste af respondenterne oplevede i 2012 og 2013 brev og telefonopringning efter dødsfald som et positivt tilbud (tabel 9). Tabellen viser også, at der er sket et fald i andelen af respondenter, som i høj grad finder brev og teleopringning efter dødsfald som et positivt tilbud på henholdsvis 16 % og 24 %. Der var ingen i 2012, som i mindre grad eller slet ikke fandt brev og telefonopringning positivt, mens der i 2013 var der ganske få, som enten fandt brev eller telefonopringning mindre eller slet ikke positivt. 12

15 Sammenfatning Formålet med denne undersøgelse var at få de pårørendes oplevelse og tilfredshed med Anker Fjord Hospice. Undersøgelsen blev gennemført af Anker Fjord Hospice, og den efterfølgende databehandling blev foretaget af Kræftens Bekæmpelses Patientstøtte & Lokal Indsats. Resultaterne blev sammenlignet med resultaterne fra 2012, hvor tilsvarende undersøgelse blev gennemført. 116 personer besvarede spørgeskemaet. Rapportens resultater Analysen viste, at der ligesom i 2012 var stor tilfredshed blandt de pårørende til patienter på Anker Fjord Hospice. En tilfredshed, som var at finde blandt samtlige faggrupper på Anker Fjord Hospice. De pårørende følte sig også godt informeret om de tilbud Anker Fjord Hospice giver inden indlæggelsen af de pårørendes patienter. Fokus på de pårørende som pårørende til et alvorligt sygt menneske Som i 2012 oplevede de pårørende, at Anker Fjord Hospice var gode til at have fokus på dét at være pårørende til et alvorligt sygt menneske, herunder kan bl.a. inddragelse i forløbet (95%), det at kunne bibeholde de opgaver omkring patienten, som den pårørende værdsætter (89%) og psyksisk aflastning (88%) nævnes. Selvom der sammenlignet med 2012 ses et lille fald i tilfredsheden ved ovennævnte spørgsmål, indikere resultaterne stadig at de pårørende i 2013, oplevede at personalet var gode til at aflaste og inddrage de pårørende i forløbet samt at give de pårørende mulighed for at fralægge sig ansvar, som opleves belastende. Former for samvær De pårørende havde ligesom i 2012 en meget positiv oplevelse af samtlige former for samvær på Anker Fjord Hospice. Herunder viste resultaterne at særligt modtagelse (87 %), afsked med Ankerfjord (93 %), måltider (76 %) blev vurderet som gode former for samvær. Samtidig viste resultaterne også, at der i 2013 var stor tilfredshed med specielt de to samværsformer udsyngning og afsked med Anker Fjord. Atmosfæren og de frivilliges arbejde De pårørende oplevede fortsat atmosfæren på Anker Fjord Hospice som hjemlig (79 %) og de frivilliges arbejde som positivt (86 %) i 2013 som i I 2013 ses et fald i andelen af de pårørende der oplevede tilbuddet om telefonopringning og brev efter dødsfald positivt, sammenlignet med Dog oplever langt størstedelen af de pårørende stadig at tilbuddet om telefonopringning og brev efter dødsfald som positivt. Anker Fjord hospice tilbyder således fortsat et palliativt forløb, som de pårørende sætter stor pris på og meget tilfredse med. 13

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Evaluering af Hejmdal

Evaluering af Hejmdal Patientstøtte og Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Evaluering af Hejmdal - Udvikling i brugernes profil - Brugerundersøgelse - Samarbejde med onkologisk afdeling Dokumentation og Udvikling Oktober 2011

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Lidt statistik: 14 forløb på 6 år Gennemsnitlig indlæggelsestid 18 dage (fra 4 dage til 31 dage) Nogen indlæggelser har været midlertidige

Lidt statistik: 14 forløb på 6 år Gennemsnitlig indlæggelsestid 18 dage (fra 4 dage til 31 dage) Nogen indlæggelser har været midlertidige Lidt statistik: 14 forløb på 6 år Gennemsnitlig indlæggelsestid 18 dage (fra 4 dage til 31 dage) Nogen indlæggelser har været midlertidige Patienten: * født i 1950 * gift * 2 sønner, 3 børnebørn * uddannet

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Mænd som syge, mænd som patienter

Mænd som syge, mænd som patienter Mænd som syge, mænd som patienter Rigshospitalet Patienttilfredshed Spørgeskemaundersøgelse med 6.807 patienter indlagt 2004 i H:S Gennemgående stor tilfredshed Men især er behov for forbedringer på områder

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM Sundhed og Omsorg Udvikling & Administration Østergade 11 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 Støttende tilbud i Struer Kommune 12 August 2015 Indhold Indledning.....

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Udgivet: August 2016 12 Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for hjælp til den sidste tid i hjemmet - både fra samt anden relevant

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for hjælp til den sidste tid i hjemmet - både fra Furesø Kommune samt anden

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE

LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE SANKT LUKAS STIFTELSEN OM LUKASHUSET Når børn og unge får en livstruende sygdom, er det hele familien, der bliver ramt. I Lukashuset er det derfor

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen Rapport Danish Cancer Society Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen - en interviewundersøgelse blandt brugere af Kræftlinjen, Kræftens bekæmpelses telefonrådgivning November 2009 Dokumentation

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk Sengeafsnit A270, Vejle Sygehus. Januar - marts 2015, standardrapport. Samlet status. Månedsopdeling

Patientfeedback i Onkologisk Sengeafsnit A270, Vejle Sygehus. Januar - marts 2015, standardrapport. Samlet status. Månedsopdeling Samlet status Månedsopdeling 1 Angiv dit køn Angiv din alder Angiv din civilstand Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Blev du indlagt akut eller planlagt? 2 Oplevede du

Læs mere

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve hospice Sjælland Lindring og omsorg På Hospice Sjælland har vi fokus vi på det, der gør livet værd at leve - selvom der kun er kort tid igen Beboere

Læs mere

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune EFTERÅR 2012 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune Kommunerapport: Rebild 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Denne delrapport indgår som en del

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den fjerde af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet Kræftens Bekæmpelse Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet En Barometerundersøgelse Kræftens Bekæmpelse, 2012 Korngut S, Johnsen AT, Spielmann M, Neergaard MA, Grønvold M Oplæg

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere