CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2"

Transkript

1 DANAK-NYT NR NOVEMBER 2013 CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET Regler samles i ny indpakning Politiet sætter aftryk på akkreditering DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 -verifikation Nye standarder for ledelsessystemer DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER NA TIONAL OG INTERNATIONAL ANERKENDELSE

2 INDHOLD 2 Måling af kundernes tilfredshed Internationalt nyt EA indgår aftale med DG CLIMA EA s generalforsamling blev afholdt i Paris den maj Nye regler for arbejdsmiljøcertificering Branche tager pænt imod ændringer Middelfart går sin egen vej Nye udgaver af akkrediteringsbestemmelserne AB 1 og AB 2 Akkreditering en god forretning for samfundet Multilateral aftale for referencematerialer og præstationsprøvning DANAK er godkendt under MLA-aftalen om akkreditering af CO 2 -verifikatorer Politiet får akkreditering til at fremkalde fingeraftryk Ny lovgivning, hvor akkreditering anvendes Nye akkrediteringer/godkendelser Nyt om standarder for bedømmelse af ledelsessystemer Kurser Certificering af telte og scener på vej Nye eller reviderede dokumenter Selve besøget Bedømmelsesholdets faglige kompetence Samlet tidsforbrug Holdets fokus på emner, der er vigtige for de akkrediterede ydelser Efterfølgende sagsbehandling Gennemsnit af tilfredshed Gennemsnit af betydning Samlet tilfredshed med forløbet Måling af kundernes tilfredshed Søren Bennedsen, tlf Samlet værdi af akkrediteringen Sagsbehandling mellem besøgene Klar formulering af bestemmelser og krav DANAK har i september igangsat et nyt system for kundetilfredshedsanalyse. Når et akkrediteringsforløb afsluttes, sender vi nu en kundetilfredshedsundersøgelse med 8 spørgsmål og mulighed for at give kommentarer. DANAK Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: DANAK Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Redaktion: Søren Bennedsen, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Anne Lumholdt, tlf eller printes fra Vi har udsendt link til spørgeskemaet til 90 kunder, der har haft besøg i 2013, og hvor besøgsforløbet er afsluttet. Efter godt en uge har vi fået 29 besvarelser. Besvarelserne tyder på en generel stor tilfredshed med DANAKs ydelser. Den gennemsnitlige tilfredshed, målt på alle spørgsmål, er 5,8 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er mest tilfreds. På det specifikke spørgsmål om samlet tilfredshed med forløbet er den gennemsnitlige tilfredshed 6,1, hvilket altså er lidt over gennemsnittet for alle spørgsmål. Til gengæld trækkes det samlede gennemsnit lidt ned af spørgsmålet om DANAKs tidsforbrug. Her er den gennemsnitlige tilfredshed på 5,3, noget lavere end gennemsnittet. Betydningen af dette spørgsmål omkring tidsforbruget vurderes dog med et gennemsnit på 5,9 lavere end mange af de øvrige punkter, hvor betydningen gennemsnitligt vurderes til 6,1. - Vi har sammen med karaktererne fået mange konstruktive kommentarer, som vi vil bruge i det fremtidige arbejde, siger direktør Jesper Høy, DANAK. - Vi håber, at mange af vores kunder, der har modtaget eller fremover modtager kundetilfredshedsundersøgelsen, vil hjælpe os med at besvare den, så vi kan følge og forbedre kundetilfredsheden, tilføjer han. DANAK Nyt 2

3 INTERNATIONALT NYT EA INDGÅR AFTALE MED DG CLIMA Vagn Andersen, tlf DG CLIMA har indgået en aftale med EA om akkreditering af verifikatorer baseret på EN/ ISO i kombination med forordning 600/2012 om Akkreditering & Verifikation. Aftalen indebærer, at DG CLIMA finansierer de omkostninger, EA har til peer evaluering af akkrediteringsorganer samt til fortolkning og harmonisering af anvendelsen af forordning 600/2012. Aftalen er indgået som en Action Grant og er baseret på et arbejdsprogram, der løber frem til udgangen af februar Arbejdsprogrammet indeholder 4 hovedopgaver: Træning af peer evaluatorer, som gennemfører peer evaluering af nationale akkrediteringsorganer for akkreditering af verifikatorer; Peer evaluering af mellem 25 og 30 nationale akkrediteringsorganer inden udgangen af 2014; Etablering af et netværk blandt akkrediteringsorganerne for at sikre en harmoniseret fortolkning af akkrediteringskriterierne og udarbejdelse af relevante fortolkningsdokumenter samt Udarbejdelse af fælles regler for offentliggørelse af akkrediterede verifikatorer med angivelse af de aktiviteter, som verifikatorer er akkrediteret til at udføre. DG CLIMA har bevilget euro til EA til gennemførelse af arbejdsprogrammet, og DANAK vil være involveret i gennemførelse af alle dele af arbejdsprogrammet. DANAK bliver kompenseret for de udgifter, der er ved deltagelse i de EA-aktiviteter, som relaterer sig til implementering af de europæiske regler for akkreditering af verifikatorer. EA S GENERALFORSAMLING I PARIS Vagn Andersen, tlf TC 1 den 19. september blev resolutionen taget til efterretning, og ISO forventes nu harmoniseret. Tre nye organisationer blev godkendt som stakeholders i EA: The European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care of the Council of Europe (EDQM), The European Federation for Non-Destructive Testing (EFNDT) og Quality and Safety System for Specialty Feed Ingredients and the Mixtures (FAMI-QS). Vagn Andersen, DANAK, er indvalgt i EA s bestyrelse. Der blev på generalforsamlingen i maj vedtaget en resolution, som fastslår, at akkrediteringsorganer ikke må udbyde præstationsprøvninger, og at dette indføjes som et vilkår for medlemskab af EA. Baggrunden for dette er, at CEN først vil godkende ISO som en harmoniseret standard, når akkrediteringsorganerne ikke længere selv vil udbyde præstationsprøvning, hvilket de kan i henhold til ISO/IEC (7.15.2). Ved det årlige møde i CEN /Cenelec Norden fint repræsenteret i EA s bestyrelse. Der var valg til EA-bestyrelsen, hvor de nordiske lande blev flot repræsenteret. Norske Geir Samuelsen er ny næstformand i EA, mens svenske Peter Kronvall blev udvalgsformand og planlægningschef Vagn Andersen, DANAK, blev indvalgt i bestyrelsen. Følgende blev valgt til EA s bestyrelse fra 1. januar 2014: Formand: Thomas Facklam, Tyskland (genvalg) Næstformand Geir Samuelsen, Norge (nyvalg) EA certificeringskomité formand: Leopoldo Cortez, Portugal (genvalg) EA kommunikations- og publikationskomité: Peter Kronvall, Sverige (nyvalg) EA horisontal harmoniseringskomité: Ignacio Pina, Spanien (genvalg) EA inspektionskomité: Rolf Straub, Schweiz (genvalg) EA laboratoriekomité: Paolo Bianco, Italien (genvalg) EA multilaterale anerkendelseskomité, MAC: Nicole Meurée van Laethem, Belgien (genvalg) Bizerka Bajzek-Brezak, Kroatien (genvalg) Jan van der Poel, Holland (genvalg) Rózsa Ring, Ungarn (genvalg) Vagn Andersen, Danmark (nyvalg) DANAK Nyt 3

4 NYE REGLER FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING Af Emil Dyrelund Jakobsen, Tlf Arbejdsmiljøcertificering under de danske certificeringsordninger bliver nu udgivet i et nyt regelsæt. Dermed bliver reglerne om certificering samlet i arbejdsmiljøloven, hvor de tidligere optrådte i en selvstændig lov. Ændringerne vedrører Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001 samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 i kombination med DS OHSAS 18001: Ændringerne på lovniveau medfører, at de tilknyttede bekendtgørelser vedrørende certificering og inspektion skal udgives under den nu reviderede arbejdsmiljølov. Det betyder i alt tre nye bekendtgørelser inden for certificering og inspektion. Set fra DANAKs side er det kun de to bekendtgørelser vedrørende certificering, der spiller en vigtig rolle, idet der ikke p.t. er akkrediteret virksomheder på inspektionsområdet. Ændringerne betyder, at Arbejdstilsynet samler reglerne for certificering i arbejdsmiljøloven. - Tidligere havde man en selvstændig lov, så der er tale om en regelforenkling, hvor man kan ophæve en hel lov, siger Niels Kofod, chefkonsulent i Arbejdstilsynet. Oprindeligt var certificering af arbejdsmiljø lovmæssigt koblet sammen med regler om arbejdsmiljøafgift. Eftersom regler om opkrævning af arbejdsmiljøafgift med mulighed for tilbagebetaling ved anerkendt certificering er ophævet for mange år siden, var der kun certificering tilbage i den lovgivning. Ændrede krav til virksomheder For virksomhederne er der i forbindelse med regelsaneringen og de nye bekendtgørelser indført enkelte ændringer i lovgivningen og ordningen, der blandt andet indebærer, at certificeringsorganerne får en ny oplysningspligt. - Tidligere skulle eksempelvis certificerede virksomheder fortælle os i Arbejdstilsynet, om de ønskede en kronesmiley. Nu bliver det op til certificeringsorganerne at indberette det, siger Niels Kofod. Regelændringen gør det nemmere for den enkelte virksomhed. Samtidig skal den sikre Arbejdstilsynet et bedre overblik over de virksomheder, der er indehavere af et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. - Det er vigtigt, at vi har et fuldstændigt overblik, fordi virksomheder med et anerkendt certifikat eksempelvis fritages for det risikobaserede tilsyn, oplyser Niels Kofod. Krav til besøgshyppighed Nyt er også krav om angivelse af produktionsenheder på arbejdsmiljøcertifikater samt krav om, at alle produktionssteder, omfattet af certificeringen, skal besøges mindst én gang i løbet af 2 certificeringscykler (6 år). Der har hidtil været et tilsvarende krav i DANAKs akkrediteringsbestemmelse for arbejdsmiljøcertificering, men det bliver nu præciseret og en del af betingelserne for Arbejdstilsynets anerkendelse af arbejdsmiljøcertifikaterne Endelig er der en ændring i certificeringsordningen, som indebærer, at det relevante certificeringsorgan får besked elektronisk, hver gang Arbejdstilsynet har givet en afgørelse, herunder påbud, på en certificeret virksomhed. Certificeringsorganet får oplysning om den tekst, der er angivet i forbindelse med den gule eller røde smiley på hjemmesiden. Før certificeringsorganer kan udstede arbejdsmiljøcertifikater efter det nye regelsæt, skal akkrediteringerne opdateres til at omfatte det nye regelsæt i akkrediteringernes gyldighedsområder. DANAK har udgivet en akkrediteringsmeddelelse: AMC 13 Akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Implementering af nye bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet med fremgangsmåde for opdatering af akkreditering. DANAK Nyt 4

5 Branche tager pænt imod ændringer Søren Bennedsen, tlf Store virksomheder påvirker leverandørerne, mener Karsten Høj. Med de nye regelændringer inden for certificering på arbejdsmiljøområdet følger også nye opgaver for certificeringsorganerne. Det er dog opgaver, der synes overkommelige - og som bliver modtaget med forståelse i branchen. Certificeringsorganerne bliver nu pålagt at besøge alle produktionsenheder inden for 6 år eller 2 certificeringsperioder. Det gør de faktisk også nu, men myndighederne ønsker at sikre sig, at der ikke bliver slækket på denne indsats. - Det er udmærket, at dette bliver præciseret. Så er dette konkurrenceparameter ligeligt fordelt, siger Jakob Top, lead auditor hos Bureau Veritas - et af fem certificeringsorganer, der af DANAK er akkrediteret til certificering af arbejdsmiljø/ledelsessystemer. De øvrige fire er DS Certificering, Det Norske Veritas, Force Certification og Dancert. Hos DS Certificering påpeger Karsten Høj, ledende auditor og fagspecialist på arbejdsmiljø, at denne besøgshyppighed allerede gælder for de organer, der er akkrediteret i Danmark af DANAK. - Men certificeringsorganer på udenlandske akkrediteringer er ikke underlagt kravet. Nu sker der en harmonisering og fremtidssikring, siger Karsten Høj, der understreger, at de danske certificeringsorganer ikke er interesseret i at se ordningens kvalitet forringet. Kronesmiley er vigtig for virksomhedens image omkring arbejdsmiljø, mener Jakob Top Skal holde Arbejdstilsynet orienteret Et andet krav til selskaberne er, at de nu skal holde Arbejdstilsynet orienteret om tildeling og tilbagetrækning af certifikater. Karsten Høj kalder dette en hensigtsmæssig justering. - I dag skal vi lave aftaler med hver virksomhed om at videregive oplysninger til Arbejdstilsynet. Denne udveksling med kunden tager typisk flere arbejdsgange, siger han. Jakob Top fra Bureau Veritas nøjes med at konstatere, at selskaberne nu skal løse en opgave, som skal give Arbejdstilsynet en lettere prioritering af sine ressourcer. Tilsynet har brug for et overblik over kronesmiley-ordningen, der fritager virksomheder fra en del besøg fra Arbejdstilsynet. Når en virksomhed har fået et certifikat på sit arbejdsmiljø, har den ret til en kronesmiley fra Arbejdstilsynet, og dette vil fremgå af tilsynets hjemmeside. Godt for virksomhedens image Jakob Top mener, at denne kronesmiley-ordning kan have stor betydning for, hvordan omverdenen opfatter en virksomheds arbejde med arbejdsmiljøet. - Det er jo let via en søgning på Google at se, hvordan virksomheden står i forhold til arbejdsmiljøet, siger han. Dermed kan både andre virksomheder og for eksempel jobansøgere danne sig et hurtigt overblik og via kronesmileyen få et positivt indtryk af virksomheden. Jakob Top ser certificering som en systematisk opfølgning, som giver øget opmærksomhed i virksomheden også om den enkelte aktørs rolle og ansvar. Han oplever, at virksomhederne er glade for de input, som certificeringen giver men også, at de har fokus på at få værdi ud af processen. For Bureau Veritas betyder det, at processen ikke må ende i fejlfinding og papirkontrol, men også skal bidrage til at skabe værdi for virksomheden, for eksempel i form af større medarbejdertilfredshed. Private starter et andet sted Karsten Høj fra DS Certificering påpeger, at certificeringsordningen er rimelig populær hos både private og offentlige virksomheder dog med den forskel, at for eksempel virksomheder i industrien typisk starter med certificering af kvalitet og miljø, inden de går videre til arbejdsmiljøet. - I det offentlige er arbejdsmiljøcertificering mange steder noget af det første, man tager fat på, siger han. Større virksomheder vil ved en certificering typisk påvirke deres leverandører og underleverandører i samme retning, og det samme kan siges om større kommuner i forhold til leverandører. Ifølge Karsten Høj spiller certificeringsorganerne blandt andet dén rolle, at de får virksomhederne til at fokusere på de konkrete handlinger, der skal til for at leve op til lovgivningen. - Vi har en ret god lov om arbejdsmiljø. Men den bliver ikke altid oversat så effektivt i virksomhederne, siger Karsten Høj. DANAK Nyt 5

6 MIDDELFART GÅR SIN EGEN VEJ Søren Bennedsen, tlf Vi tør give mere los, siger Henrik Mott Frandsen En af de kunder, der har erfaring med arbejdsmiljøcertificering, er Middelfart Kommune. Her har man arbejdet i tre-et-halvt år på at certificere alle kommunale arbejdspladser - i alt 3500 medarbejdere fordelt på 120 matrikler. Arbejdsmiljøleder Henrik Mott Frandsen, Middelfart Kommune, vurderer, at der især er kommet to vigtige effekter ud af certificeringen. - Vi er blevet stærke i at formulere, hvad et godt arbejdsmiljø er for os. Og vi har fået ryddet op og fået styr på, hvad vi bruger og ikke bruger i forhold til et godt arbejdsmiljø, siger Henrik Mott Frandsen. Reglerne lå i skuffen have en central politik. Men med overblik Regler og instrukser var der således mange over hver enkelt arbejdsplads kan vi se, at af rundt i kommunen. Men de lå ofte i skuffer uden at blive brugt. Nye og velmente ikke nødvendigvis giver mening på en det, der giver mening på én arbejdsplads, instrukser røg så også ned i skuffen til det anden, siger Henrik Mott Frandsen. øvrige materiale. I stedet kan hver arbejdsplads nu lave sin - Nu har vi kun det, vi bruger, og som giver egen politik. mening i forhold til et godt arbejdsmiljø, siger Henrik Mott Frandsen. Kronen på værket Middelfart har grebet certificeringsopgaven Reglerne er delt på tre niveauer: Niveau 1 er lidt utraditionelt an. Det har ført til et stort overordnede regler fra for eksempel byrådet. projekt med mange aktører. Niveau 2 er regler for eksempelvis alle skoler. Og niveau tre og dem er der langt flest af - Det kræver en hulens masse. Men så bliver er regler for den enkelte institution. resultatet også bedre, vurderer Henrik Mott Frandsen. - Vi tør give mere los i retning af en mere decentral politik, siger Henrik Mott Frandsen. Han mener, at Arbejdstilsynets kronesmiley Det tilskriver han, at man har fået et bedre er kronen på værket efter indsatsen. overblik og dermed også kan se, hvad der virker på den enkelte arbejdsplads. - I vores organisation har det været vigtigt at få den anerkendelse. Vi har lavet et stort - På et område som sygefravær vil man traditionelt på en stor arbejdsplads som vores tere det, siger Henrik Mott Frandsen. stykke arbejde, men kan så også dokumen- En kronesmiley - fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis virksomheden ønsker det - signalerer, at virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj standard inden for arbejdsmiljø - viser, at virksomheden har et akkrediteret arbejdsmiljøcertifikat, der opfylder Arbejdstilsynets krav - begrænser omfanget af tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet DANAK Nyt 6

7 NYE UDGAVER AF AKKREDITERINGS- BESTEMMELSERNE AB 1 OG AB 2 Allan Munck, DANAK, tlf AB 1 og AB 2, der er gældende for alle virksomheder, som er akkrediterede af DANAK, blev udgivet i reviderede udgaver i august. Revisionen er gennemført for at indføre beslutninger truffet i organisationerne for akkreditering, EA, ILAC og IAF, samt i EU. Desuden har DANAK vurderet, at der var behov for at tydeliggøre forståelsen af akkrediteringsstandardernes krav samt tilføje krav vedrørende praktiske forhold. Inden udgivelsen blev der gennemført en høringsrunde til alle DANAKs kontaktpersoner, og der kom mange konstruktive tilbagemeldinger, som medførte en række tilretninger inden udgivelserne. EA, ILAC og IAF Når virksomheder arbejder på tværs af landegrænser, er der i akkrediteringsorganisationerne og i EU besluttet regler for akkreditering og for akkrediteringsorganernes bedømmelse. Det vil normalt være akkrediteringsorganet i det pågældende land, som skal give akkreditering og/eller udføre bedømmelse. Reglerne er nu beskrevet i AB 1. For at øge anerkendelsen af akkrediteringer er det besluttet i EA, at akkrediteringsdokumenter skal henvise til EA s multilaterale aftale (MLA), og at akkrediterede virksomheder kan henvise til EA MLA på rapporter for akkrediterede ydelser. Dette gælder naturligvis kun for de ydelser, som er omfattet af EA s MLA, og disse ydelser fremgår af DANAKs hjemmeside. Reglerne herfor er nu beskrevet i AB 2. Her findes også regler for anvendelse af mærker fra IAF og ILAC, og det fremgår ligeledes af DANAKs hjemmeside, hvilke typer akkreditering disse mærker må anvendes til. I bilagene til AB 2 ses eksempler på akkrediteringsmærker, og DANAK kan nu på forespørgsel sende filer til vore kunder med disse mærker for den enkelte akkreditering. Det er besluttet, at akkreditering til CO2-verifikation skal gives efter ISO i stedet for som tidligere efter standarden for produktcertificering, og der er derfor oprettet et selvstændigt akkrediteringsmærke herfor. Fortolkning af standarder og praktiske forhold Det kan virke selvfølgeligt, at en akkrediteret virksomhed skal være kompetent til det, den er akkrediteret til. Alligevel er det vurderet hensigtsmæssigt at tydeliggøre i AB 1, at en virksomhed til hver en tid skal kunne demonstrere, at den fortsat råder over opdateret kompetence på akkrediteringsområdet. DANAK har erfaret, at det for nogle akkrediteringer med meget forskelligartede områder kan være hensigtsmæssigt at opdele bedømmelsen, rapporteringen m.v., og det kan i nogle tilfælde være uhensigtsmæssigt, at en afgørelse på et område skal afvente afslutning af aktiviteter på et andet område. På grundlag heraf er der i AB 1 åbnet op for, at man i dialog med den akkrediterede kan beslutte at afgrænse den enkelte akkreditering, så processen effektiviseres. Dette er primært tænkt anvendt ved behandling af ansøgninger. Når en akkreditering er ophørt, kan det i nogle tilfælde være vanskeligt for DANAK at forholde sig til de akkrediterede ydelser, der er udført inden ophøret. I sådanne tilfælde er det nu beskrevet i AB 1, at DANAK kan offentliggøre information om forholdene. Alle de specifikke ændringer fremgår af nedenstående oversigt. Ændringer i AB 1 - Tydeliggjort, at akkreditering gives til én juridisk enhed. - Vilkår tilføjet for akkreditering på tværs af landegrænser. - Omfanget af DANAK-akkreditering tydeliggjort: omfatter kun én akkrediteringsstandard, men kan være tilføjet standarder i kombination med denne. - Krav om kontaktperson i forhold til DANAK. - Forenkling ved ansøgning om ændring af akkreditering. - Krav om at akkrediteret virksomhed skal opretholde kompetencen er tydeliggjort. - Beskrivelse indført om frivillig suspendering af akkreditering. - Tilføjelser til afsnit om ophør af akkreditering. - DANAK fralægger sig ansvar i visse situationer. - Nyt afsnit vedrørende klager udbygning af beskrivelse i bekendtgørelse om akkreditering. Ændringer i AB 2 - Indført mulighed for at henvise til EA MLA på dokumenter. - Selvstændigt mærke for CO2-verifikation. - Tilføjelse af to akkrediteringsstandarder: ISO og ISO Ændrede krav vedrørende manglende brug af DANAK-mærke under særlige forhold. - Nyt afsnit om misvisende henvisning til DANAK-akkreditering. - Tilføjet henvisning til DANAKs hjemmeside med en liste over de typer akkreditering, hvor der må henvises til EA, ILAC og IAF. DANAK Nyt 7

8 AKKREDITERING EN GOD FORRETNING FOR SAMFUNDET Søren Bennedsen, tlf Akkreditering er en god forretning for samfundet. Det viser en analyse af de økonomiske fordele ved akkreditering i Storbritannien. sætte tal på: styrket innovation, øget produktivitet, bedre resultater i sundhedssystemet og en større sikkerhed i forskellige dele af samfundets liv. Bedre kvalitet i virksomhedens ydelser eller behovet for at leve op til kunders krav eller kravene i lovgivning blev fremhævet af færre af de adspurgte virksomheder. Dr. Ray Lambert og Dr. Marion Frenz står bag rapporten om akkrediteringsværdi. Ifølge analysen bringer akkrediteringen økonomiske fordele i milliardklassen med sig. Analysen tager udgangspunkt i, at akkreditering bidrager til at skabe et mere effektivt marked og øget gennemsigtighed om markedsaktørers kompetencer og de ydelser og produkter, der udbydes. Dermed kan virksomheder lettere finde frem til leverandører, hvor de kan have fuld tillid til leverandøren og til kvaliteten af de produkter, som udbydes. Det betyder sparede udgifter til selv at skulle afklare forskellige udbyderes kompetencer. Erhvervslivet får fordel af den måletekniske og conformity assessment-infrastruktur, som akkrediteringssystemet stiller til rådighed for erhvervslivet ved akkreditering af laboratorier samt certificerings- og inspektionsorganer. Også fordelen via øget handel på tværs af landegrænser som følge af den gensidige Lovgivning 12% Kundekrav 16% Kvalitet 19% Ingen 2% Omdømme 51% Den britiske analyse viser, at virksomheder er klar til at betale en merpris for produkter og ydelser, som udbydes af en akkrediteret virksomhed. Den samlede merpris vurderes i Storbritannien til 295 millioner pund - eller godt 2,5 milliarder danske kroner. Dertil kommer yderligere gevinster i samme størrelsesorden downstream for de virksomheder, der køber de akkrediterede ydelser. I alt når rapporten op på et samlet skønnet overskud på 600 millioner pund om året eller godt fem milliarder danske kroner. Kortlægningen er foretaget af Dr. Ray Lambert og Dr. Marion Frenz ved Birkbeck, University of London på vegne af det britiske erhvervsministerium. Flere gevinster kommer til Udover den gevinst, som forskerne mener at kunne sætte tal på, er der andre gevinster, som nok har stor værdi for samfundet, men som det kan være svært umiddelbart at anerkendelse af akkreditering mellem landene kan være svær at opgøre som et målbart tal. Især vigtigt for små og mellemstore virksomheder Som led i analysen har man gennemført en undersøgelse blandt akkrediterede kunder hos UKAS. Den viser, at især små og mellemstore virksomheder lægger stor vægt på værdien af en akkreditering. Henholdsvis 86 og 88 procent af akkrediteringskunder i denne type virksomheder svarede, at akkreditering var af stor betydning for deres virksomhed. Blandt de største virksomheder svarede omkring 75 procent, at akkreditering er af stor betydning for virksomheden. Den vigtigste grund til at få en akkreditering, er ifølge virksomhederne selv, et styrket image på markedet. Omregnet til danske forhold Hvis man kan oversætte de britiske resultater til danske forhold, vil gevinsten ved akkreditering i Danmark kunne vurderes til flere hundrede millioner kroner årligt. Det britiske akkrediteringssystem varetager langt hen ad vejen en rolle, som svarer til de opgaver DANAK og de akkrediterede virk- Fordele ved akkrediterede ydelser Procentdel af britiske virksomheder der beskriver deres vigtigste fordele ved akkreditering fordelt på forskellige områder Kilde: Undersøgelse fra UKAS/ BMTA somheder udøver i Danmark, vurderer Vagn Andersen, planlægningschef i DANAK. - Den britiske rapport viser, at der er meget store fordele for samfundet ved systemet med akkreditering. Akkrediterede virksomheder er vigtige brikker i den teknologiske infrastruktur, som erhvervslivet benytter til sikring af måleteknisk sporbarhed og til implementering af kvalitetsledelsessystemer i virksomhederne, siger Vagn Andersen. - Det er betryggende for os at vide, at der synes at være klare samfundsøkonomiske fordele ved akkrediteringssystemet baseret på internationale standarder, hvilket også letter virksomhedernes eksport, da akkreditering har udviklet sig til et globalt system, som bidrager til at fjerne tekniske handelshindringer, slutter Vagn Andersen. DANAK Nyt 8

9 MULTILATERAL AFTALE FOR REFERENCEMATERIALER OG PRÆSTATIONSPRØVNING Erik Øhlenschlæger, Tlf En multilateral aftale, MLA, der skal sikre gensidig anerkendelse af akkrediteringer inden for præstationsprøvning og certificering af referencematerialer, er på vej ILAC vedtog tilbage i 2004 en resolution om at det var muligt at akkreditere til certificering af referencematerialer efter ISO guide 34 i kombination med ISO På basis af denne resolution har mange akkrediteringsorganer bedømt og akkrediteret producenter af certificerede referencematerialer med henblik på videregivelse af sporbarhed. I 2012 vedtog ILAC en ny resolution om at akkreditere til certificering af referencematerialer alene efter ISO guide 34:2009, som siden 2004 var blevet revideret og opdateret indholdsmæssigt, så ISO ikke længere var nødvendig at anvende i kombination med ISO guide 34. Sideløbende med akkreditering af producenter af referencematerialer (Reference Materials Providers, RMP) har akkreditering af udbydere af præstationsprøvninger (Proficiency Testing Providers, PTP) fundet sted. Først efter ISO i kombination med ILAC G13, og siden udgivelsen af ISO alene efter denne standard. Forberedelse til etablering af MLA Akkrediteringsorganerne på verdensplan har en del erfaring med akkreditering af PTP og RMP, idet der dog i de fleste lande kun er få virksomheder akkrediteret hertil. Til gengæld bevæger PTP- og RMP-ydelser sig ofte langt over mange landegrænser, og derfor kan der være behov for at have en multilateral aftale, MLA, så man kan fæste lid til udbydere langt uden for egne landegrænser. Derfor har EA s General Assembly i 2012 bedt EA s laboratoriekomité undersøge muligheden for at etablere en MLA for disse to akkrediteringsprodukter. Laboratoriekomitéen har siden nedsat en såkaldt task force group til at undersøge, om det er muligt og i overensstemmelse med EA s egne regler at etablere en MLA på området. Anbefalingerne fra denne gruppe blev behandlet på mødet i EA s laboratoriekomité medio september 2013 og resulterede i en indstilling til EA s horisontale harmoniseringskomité (HHC) og EA s MLA-komité om at arbejdet med at etablere sådanne MLA er kan fortsætte, idet der ikke ses noget behov for udvikling af særlige guidelines for området. På nuværende tidspunkt har den asiatiske region af akkrediteringsorganer (APLAC) allerede etableret en gensidig anerkendelsesaftale for RMP. Hvornår får vi en MLA for PTP og RMP? I bedste fald vil det praktiske arbejde omkring hvordan bedømmelser af EA-medlemmerne skal udføres kunne gå i gang i I indstillingen fra laboratoriekomitéen til EA s MLA-komité er i øvrigt en anbefaling om at revurdere evalueringsprocessen af akkrediteringsorganerne i EA, da der er stor fare for en dramatisk forøgelse af antallet af peer evaluatorer til at dække PTP- og RMP-aktiviteterne. Uanset hvordan disse overvejelser falder ud, er det en betydelig udfordring at etablere en peer evalueringsmodel for disse to områder, som både er meget ens, men som også omfatter virksomheder, der adskiller sig mindst lige så meget som kalibrering og prøvning. Til gengæld har mange af disse virksomheder tæt tilknytning til prøvning hhv. kalibrering, hvilket ville kunne udnyttes ved en effektiv udnyttelse af allerede etablerede processer for evaluering af akkrediteringsorganerne. I alle tilfælde er det lidet sandsynligt at en MLA vil være operationel før i løbet af Hvad er en MLA: - En MLA er en aftale, hvor landenes akkrediteringsorganer gensidigt anerkender hinandens akkrediteringer. - MLA står for Multilateral Agreement. - Formålet er at skabe tillid hos myndigheder og virksomheder til de rapporter og certifikater, som udstedes af de virksomheder, der er akkrediteret i de lande, hvor man har underskrevet aftalen. Peer evaluering: - Akkrediteringsorganer, der vil ind under aftaler hos EA, IAF eller ILAC (ILAC Arrangement), skal gennem en peer evaluering fra andre akkrediteringsorganer. - Både ILAC og IAF bygger i høj grad på de regionale MLA-aftaler, herunder EA s aftale i Europa og APLAC s aftale i Asien. - På regionalt niveau i Europa bliver akkrediteringsorganer peer evalueret af repræsentanter fra andre medlemmer af EA. - Regionerne bliver peer evalueret af ILAC. De gensidige anerkendelsesaftaler omfatter: - EA MLA: Kalibrering, prøvning, certificering, inspektion og verifikation. - IAF MLA: Certificering af ledelsessystemer og produkter. - ILAC Arrangement: Kalibrering, prøvning, inspektion. DANAK Nyt 9

10 DANAK ER GODKENDT UNDER MLA-AFTALEN Vagn Andersen, tlf På EA s MLA-komitémøde i oktober er DANAK blevet godkendt som medlem af MLA en for akkreditering af verifikatorer baseret på EN ISO Dermed er det sikret, at virksomheder, som skal have deres CO 2 -udledninger verificeret i henhold til Energistyrelsens og EU s regler i første kvartal 2014, kan anvende danske verifikatorer, akkrediteret af DANAK. Desuden vil danske verifikatorer kunne udføre verifikationsopgaver for virksomheder i udlandet, da de udenlandske myndigheder er forpligtet til at anerkende verifikationsrapporter, som er udarbejdet af DANAK-akkrediterede verifikatorer. I 2013 er der indført nye regler for verifikation af virksomheders CO 2 -udledninger. De nye krav følger af Kommissionens forordning 600/2012 om Akkreditering & Verifikation, som ved akkreditering skal anvendes i kombination med EN ISO Drivhusgasser Krav til validerings- og verifikationsorganer. DANAK peer evalueret i 2012 DANAKs opfyldelse af kravene til akkreditering af verifikatorer baseret på EN ISO blev bedømt af EA ved peer evaluering af DANAK i Efter svar på kommentarer og lukning af de afvigelser, som blev konstateret ved evalueringen, blev den endelige rapport om DANAKs akkreditering af verifikatorer drøftet ved det seneste EA MAC-møde. MAC besluttede, at DANAK opfylder samtlige krav og dermed kan underskrive EA MLA en for verifikation. Evalueringsrapporter fra en række andre lande blev også drøftet ved MAC-mødet, og følgende lande kan også underskrive MLA en for verifikation: England, Estland, Finland, Frankrig, Rumænien, Spanien, Sverige, Tjekkiet og Østrig. Alle underskrivere skal dog senest 1. juni 2014 sende en rapport til EA om overvågning af verifikationsaktiviteter, som akkrediterede verifikatorer skal gennemføre hos virksomheder i første kvartal af EA vil på sin hjemmeside offentliggøre hvilke akkrediteringsorganer der er peer evalueret til akkreditering af verifikatorer. Peer evaluering afsluttet inden udgangen af 2014 Akkrediteringsorganer i Europa skal i henhold til de nye regler for akkreditering af verifikatorer være peer evalueret af EA med et positivt resultat. Kravet i forordning 600/2012 er, at peer evalueringen af akkrediteringsorganer skal være afsluttet inden udgangen af En række akkrediteringsorganer fra andre europæiske lande vil blive peer evalueret af EA inden udgangen af Dermed får de DANAK Nyt 10

11 OM AKKREDITERING AF CO 2 -VERIFIKATORER også mulighed for at dokumentere, at de opfylder kravene og dermed blive medunderskrivere af EA MLA en for verifikation, hvis de som DANAK opfylder alle kravene. Kommissionens forordning om akkreditering og verifikation indeholder en overgangsperiode for peer evaluering af de nationale akkrediteringsorganer. Det er ikke praktisk muligt for EA at få peer evalueret akkrediteringsorganer i løbet af 2 år. Derfor kan akkrediteringsorganer, som allerede har underskrevet EA MLA en for andre akkrediteringsaktiviteter, blive bedømt efter undtagelsesbestemmelsen i Artikel 64 (4) dog skal en fuld peer evaluering være afsluttet senest efter 3 år. I 2013 er der indført nye regler for verifikation af virksomheders CO 2 -udledninger. De nye krav følger af: - Kommissionens forordning 600/2012 om Akkreditering & Verifikation og - forordning 601/2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF. Fremover skal verifikatorer opfylde kravene i forordning 600/2012 og være akkrediteret efter EN ISO Drivhusgasser Krav til validerings- og verifikationsorganer. - Verifikatonsprocessen skal tilrettelægges så kapitel II i forordningen er opfyldt. - Verifikatorer skal desuden opfylde kravene i kapitel III. - Reglerne for akkreditering af verifikatorer fremgår af kapitel IV i forordningen. - Kravene, som de nationale akkrediteringsorganer skal opfylde, er indeholdt i kapitel V. I artikel 64 fremgår det, at det nationale akkrediteringsorgan skal være peer evalueret af EA med et positivt resultat. Er dette sket, skal myndigheder i andre lande Nationale myndigheders pligt til at anerkende rapporter fra akkrediterede verifikatorer vil også gælde verifikatorer fra de lande, hvor peer evalueringerne er afsluttet i anerkende akkrediteringscertifikater udstedt af nationale akkrediteringsorganer - anerkende akkrediterede verifikatorers ret til at udføre verifikationsaktiviteter i andre lande inden for det område, som de er akkrediteret til, jf. Artikel 66. DANAK Nyt 11

12 Politiets laboratoriearbejde er nu akkrediteret. Fotos : Johnny Thomsen, Foto/Video Gruppen NKC KTS. POLITIET FÅR AKKREDITERING TIL Søren Bennedsen, tlf Når politiet fremkalder fingeraftryk i forbindelse med kriminalsager, bliver de nu behandlet i henhold til den gældende laboratoriestandard - DS/EN ISO/IEC Det er blevet en realitet, efter at DANAK har tildelt Rigspolitiet en akkreditering på området. Der er tale om den første akkreditering af politiets arbejde, og da Fingeraftryksafsnittet Kriminalteknisk Sektion på Slotsherrensvej i Vanløse er politiets nationale - og eneste - fingeraftrykslaboratorium, bliver der også tale om en unik akkreditering. Politiet overvejer dog, om flere af de kriminaltekniske områder også skal omfattes af en akkreditering. Glæde og stolthed hos politiet Der var glæde og stolthed hos politiets folk, da de af sektionsleder Erik Øhlenschlæger, DANAK, fik overrakt beviset på akkrediteringen. - Ændringen af en virksomhedskultur er ikke noget nogle få eller nogle ledere gør. Det kræver, at alle er involveret og trækker i samme retning, sagde vicepolitiinspektør Hans Henrik Jensen, Rigspolitiet, ved overrækkelsen. Han erkendte, at projektet med at gøre sig klar til akkreditering havde været en stor udfordring og tæt på at kuldsejle undervejs. I første omgang fik man rettet op ved at hente hjælp hos en konsulent, der bistod politiets folk med råd og vejledning. Senere løb man ind i problemer med et nyt dokumenthåndteringssystem og problemer med at skaffe økonomiske midler til et nyt adgangskontrolsystem og til fysisk ombygning - da Rigspolitiet er i færd med at opføre et nyt kriminalteknisk center på en anden lokalitet. Nu er man nået i mål og det med optimisme. - Vores kvalitetssystem vil give et vældigt løft til vores forretning, resultater og omdømme, lød det fra vicepolitiinspektøren. Kick-off sidst i 2011 Selve processen med akkreditering gik i gang med et kickoff-møde sidst i 2011 og derefter en egentlig start på projektet i januar Der var dog tale om en stor mundfuld, idet Rigspolitiet samtidig også havde travlt med at håndtere andre store opgaver, blandt andet konsekvenserne af den seneste politireform. Den første store test af projektet kom i form af en intern audit i starten af i år. Den afslørede, at man i projektet var, hvor man skulle være - til stor lettelse for Hans Henrik Jensen. Siden fulgte besøget af bedømmelsesholdet fra DANAK bestående af en ledende assessor og en teknisk assessor. - En hård omgang. Meget seriøst og grundigt, hvor der blev gået til vaflerne, var Hans Henrik Jensens oplevelse af dagen. Han kunne dog slutte den af med at skænke sig selv et godt glas rødvin som belønning for halvandet års arbejde. 17 afvigelser blev det til - og de fleste forholdsvis enkle at rette op på. Truet med udsmidning Rigspolitiet har fået fokus på processen med akkreditering af to grunde. For det første, fordi den fælleseuropæiske organisation af kriminaltekniske laboratorier, ENFSI, truede med at smide medlemmer ud, hvis de ikke var akkrediteret inden maj Dette ville ifølge Hans Henrik Jensen betyde, at Kriminalteknisk Sektion ville blive udelukket fra den fælles udvikling af blandt andet nye metoder, som i dette miljø foregår i et samarbejde på tværs af landegrænserne. En anden trussel lidt længere ude i horisonten var EU s rammeafgørelse fra Den stiller krav om, at laboratorier på fingeraftryksområdet skal være akkrediteret senest ved udgangen af november For laboratorier, der arbejder med DNA-spor, var fristen sat til Retsgenetisk Afdeling ved Københavns Universitet har dog været akkrediteret på dette område siden Ifølge Hans Henrik Jensen betød disse to krav, at der åbnede sig et mulighedernes vindue, hvor det kunne lykkes at få projektet igennem højere oppe i organisationen. Nye rutiner for de ansatte For de ansatte har det været nødvendigt i noget omfang at ændre i vante rutiner eller måder at gøre tingene på. Men kvalitetsansvarlig Michael Hastrup, der i høj grad har været drivende kraft i projektet, glæder sig over, at hans kolleger henad vejen har vendt en tidlig skepsis til aktiv deltagelse og forslag til at forbedre arbejdsprocesserne yderligere. Samtidig er man nået til en positiv erkendelse, når det gælder om at markere, hvis der sker afvigelser. - Vi har opnået en god fælles forståelse for, at det med hensyn til afvigelser ikke handler om at pege fingre ad enkelte medarbejdere, men at det handler om at forbedre vores systemer, siger Michael Hastrup. DANAK Nyt 12

13 Michael Hastrup lover ikke højere opklaringsprocent. AT FREMKALDE FINGERAFTRYK Ansvaret for kompetence i dagligdagen er nu lagt mere over på organisationen end på den enkelte. Hvor man før blev grunduddannet og derefter fik kompetencer i takt med stigende erfaring, så står programmet i dag på kompetencetest og vedligeholdelsesuddannelse. - Det er for at se, om virksomheden udfører sit ansvar for at holde medarbejderen kompetent, siger Michael Hastrup. Han bliver nu centralt kvalitetsansvarlig for projektets fortsatte succes sammen med en stedfortræder. Desuden skal projektet holdes oppe med hjælp fra ni ambassadører i ni forskellige faggrupper. Mere detaljeret billede af arbejdet Ifølge Michael Hastrup har akkrediteringsprocessen gjort, at man har fået et mere detaljeret billede af arbejdsgangene. Man har kunnet stille skarpt på de enkelte delprocesser og dermed afsløre, om der visse steder er for mange ting, der rammer det samme nåleøje. Konkret har man fået ændret i processer med transport og vandring af spor og effekter. Der er indrettet specielle rum, så man hele tiden har styr på effekterne. Det kan have værdi, hvis en politistation ringer med ændringer til en undersøgelse - så skal man på Kriminalteknisk Sektion hurtigt kunne finde materialet. Man har også valgt at investere i stregkodescannere, der både giver en bedre sporbarhed og sparer tid i processen. Michael Hastrup vil ikke love, at akkrediteringsarbejdet vil føre til højere opklaringsprocenter. - Men det giver måske udbytte i nogle sager, Set fra DANAKs side har akkrediteringen været hvor vi ikke kan komme videre. Så skal vi lidt speciel, fordi man ikke har prøvet at akkreditere et laboratorium af denne type før. gøre status, og se på, hvad der er af muligheder og gå tilbage for at tage fat i de mange effekter igen. Der har vi nu med kvalitetsledelsessystemet fået nemmere ved at skabe håndtering af fingeraftryk, som kom i konflikt Men der er ikke opstået forhold omkring os et overblik, siger Michael Hastrup. med akkrediteringsstandarden, og forløbet har vist, at kravene til maksimal grundighed i Positiv oplevelse for DANAK arbejdet på politiets laboratorium minder om For sektionsleder Erik Øhlenschlæger har den kultur, man også finder på andre laboratorier. samarbejdet med politiets folk været en positiv oplevelse. Erik Øhlenschlæger har også ros til Rigspolitiets måde at strukturere opgaven på. - De har forberedt sig grundigt og seriøst og sat sig virkelig meget ind i akkrediteringsstandarden, siger Erik Øhlenschlæger. akkrediteringen, som er passende uafhæn- - Man har etableret en struktur omkring gigt af det normale hierarki, der måtte være Dette grundige forarbejde fra politiets side hos politiet, lyder det fra Erik Øhlenschlæger. har gjort hele processen lettere, fordi det har stået klart for den kriminaltekniske sektion, hvordan den ville blive bedømt. EU s rammeafgørelse fra Rammeafgørelser er en retsakt, der tidligere blev brugt i forbindelse med EU s politi- og strafferetlige samarbejde. Rammeafgørelser gled dog ud med Lissabon-traktaten, så man nu regulerer området med forordninger og direktiver. - Rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter: Skal sikre, at resultater fra laboratorier udført af akkrediterede leverandører i én medlemsstat anerkendes på lige fod med resultater udført af leverandører, der er akkrediteret i henhold til ISO/IEC i enhver anden medlemsstat i EU. Bestemmer, at leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter, skal akkrediteres af et nationalt akkrediteringsorgan. Sætter en frist på området for dna-profiler til 30. november Sætter en frist på området for fingeraftryksoplysninger til senest 30. november Oplyser, at Kommissionen inden 1. juli 2018 vil fremlægge en rapport om gennemførelsen af rammeafgørelsen. DANAK Nyt 13

14 Ny lovgivning, hvor akkreditering anvendes Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på Ref. nr. Titel Udgivet BEK nr Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg. Kontrolinstansens kvalitetsstyringssystem kan bygge på akkrediteret certificering. 26/08/2013 BEK nr. 73 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller. Virksomheder, der certificerer vindmøller og vindmølleprojekter, skal være akkrediteret eller godkendt af Energistyrelsen. 25/01/13 BEK nr. 686 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om indretning af tovbaneanlæg til personbefordring. Bemyndiget organ skal være akkrediteret af DANAK. 10/06/13 BEK nr. 788 Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Ved uddelegering af kontrolopgaver skal virksomhed være omfattet af kontrolorganets akkreditering eller selv være akkrediteret. 27/06/13 BEK nr. 952 Fødevareministeriet Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil. Diverse undersøgelser i forbindelse med salmonella skal indsendes til akkrediteret laboratorium. 10/07/13 BEK nr. 953 Fødevareministeriet Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumæghønsehold og opdræt hertil. Diverse undersøgelser i forbindelse med salmonella skal indsendes til akkrediteret laboratorium. 10/07/13 BEK nr. 954 Fødevareministeriet Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg. Diverse undersøgelser i forbindelse med salmonella skal indsendes til akkrediteret laboratorium. 10/07/13 BEK nr Fødevareministeriet Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ. Visse typer af undersøgelser skal foretages på laboratorier, som kan være akkrediteret. Materiale til bakteriologisk undersøgelse for salmonella skal sendes til et akkrediteret laboratorium. 18/09/13 Lov nr. 640 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Lov om ændring af byggeloven og lov om bygnings- og boligregistrering. Transportable konstruktioner kan blive omfattet af certificering nærmere regler kan fastslå, at certificering skal udføres som akkrediteret certificering. 12/06/13 Nye akkrediteringer/godkendelser i perioden fra 1. april oktober 2013 Akkreditering af certificeringsorganer 7034 Inspecta Produktcertificering i forbindelse med ISO 3834 Akkreditering af laboratorier til fysisk prøvning og kalibrering 0538 Rigspolitiet KTC Akkreditering til prøvning fingeraftryk Akkreditering af laboratorier til miljøfødevareprøvning 0543 ISI Food Akkreditering til prøvning fødevarer Akkreditering af laboratorier inden for sundhedsområdet 1020 KIBA Kolding Akkreditering til medicinsk undersøgelse For yderligere oplysninger se DANAKs hjemmeside DANAK Nyt 14

15 Nyt om standarder for bedømmelse af ledelsessystemer Allan Munck, tlf Hovedparten af de standarder inden for akkreditering, der er under udarbejdelse eller er udgivet inden for den seneste tid, vedrører ledelsessystemer. Her er man nu i fuld gang med at revidere hovedstandarden ISO/IEC igen. Samtidig har man løbende udsendt nye standarder inden for enkelte delområder under standarden. En arbejdsgruppe er nedsat under ISO CASCO for at revidere ISO/IEC 17021, men det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad der vil blive ændret. Det ventes, at arbejdsgruppen kan afslutte sit arbejde i Der er i tilknytning til ISO desuden i marts 2012 udgivet ISO/IEC TC om auditrapporter, og i maj 2013 udgivet ISO/IEC TS om varighed af audit. Det forventes, at man i IAF vil kræve alle ovenstående standarder på nær indført af de akkrediterede virksomheder. ISO er alene et vejledende dokument. Her er en oversigt over ændringerne inden for ISO/IEC familien: ISO/IEC Ny revision er påbegyndt, og første udkast forventes i høring senere i år. Med den seneste udgave, der udkom i 2011, blev der alene tilføjet nogle afsnit i standarden vedrørende kompetence og auditering til erstatning for henvisninger til ISO Disse afsnit forventes fastholdt. I tilknytning til ISO udarbejdes der en række standarder med krav til kompetence på specifikke områder. ISO/IEC TS om kompetence vedr. miljøledelsessystemer - udkom i august ISO/IEC TS om kompetence vedr. kvalitetsledelsessystemer - udkom i maj ISO/IEC TS om kompetence vedr. event sustainability management systems - udkom i september ISO/IEC TS om kompetence vedr. asset management systems - er under udarbejdelse. ISO/IEC TS om kompetence vedr. business continuity management - er foreslået udarbejdet. ISO/TS 22003, der blandt andet indeholder krav om kompetence vedrørende ledelsessystemer for fødevaresikkerhed, forventes udgivet i ny udgave inden for den nærmeste tid. For , -5 og -6 har man i det danske standardiseringsudvalg S-335 p.t. ikke set noget behov for kravdokumenter på disse områder. Kurser Titel Dato Tilmeldingsfrist Grundkursus DS/EN ISO 17025: december 2013 Få ledige pladser kontakt venligst DANAK. Grundkursus DS/EN ISO 15189: marts januar 2014 Grundkursus DS/EN ISO 17025: maj marts 2014 DANAK Nyt 15

16 Certificering af telte og scener på vej Jesper Høy, Tlf En certificeringsordning for transportable konstruktioner som telte og scener synes godt på vej til at blive virkelighed efter en revision af byggeloven i foråret. Heri er der givet hjemmel til at etablere en sådan ordning. Certificeringsordningen er blevet foreslået af en arbejdsgruppe, der var nedsat af regeringen for at komme med forslag til en mere effektiv byggesagsbehandling. Hvis certificeringsordningen kommer i gang, vil de transportable konstruktioner fremover kunne slippe for at skulle igennem en byggesagsbehandling i kommunen før opstillingen. I stedet kan kommunen nøjes med at give tilladelse til midlertidig opsætning. Godkendelsen via certificering skal sikre, at den transportable konstruktion lever op til relevante bestemmelser i byggelovgivningen. Dermed skal det sikres, at konstruktionen er udformet korrekt og i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Ved godkendelse/certificering skal blandt andet de statiske beregninger, som påviser konstruktionens stabilitet, kontrolleres. DANAK rådgiver Energistyrelsen i forbindelse med overvejelserne om at etablere en sådan certificeringsordning. Det er DANAKs anbefaling, at man opbygger certificeringsordningen for transportable konstruktioner på baggrund af en akkrediteret inspektion. I dag bruges akkrediteret inspektion til syn af forlystelser. Erfaringer herfra kan inddrages og udnyttes ved etableringen af en ordning for transportable konstruktioner. Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Alle dokumenterne kan hentes på DANAKs hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status AB 1 Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder August 2013 Revideret AB 2 DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering August 2013 Revideret AB 4 Akkreditering af udbydere af præstationsprøvninger Sept Revideret AB 5 Akkreditering af laboratorier til certificering af referencematerialer Maj 2013 Revideret AML 07 Sikring af uvildighed Sept Revideret AMC13 Implementering af ny bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet Oktober 2013 Ny Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: Ref. Nr. Titel Udgivet Status EA-INF/01 List of EA publications Revideres løbende EA-INF/02 Contact Persons of EA Full and Associate members, Contracts of Revideres løbende Co-operation, Recognised Stakeholders and Observers EA-INF/03 EA Multilateral and Bilateral Agreements and Signatory Lists Revideres løbende EA-1/17 EA Rules of Procedures Revideres løbende EA-2/13 S1 Interpretation of Terminology of clause 5.1 of EA-2/13 Juni 2013 Ny EA-3/12 Policy for Accreditation of Organic Production Certification Juni 2013 Ny EA-6/02 Guidelines on the use of EN and ISO/IEC Juli 2013 Revideret for Certification to EN ISO 3834 Nye eller reviderede dokumenter fra IAF (International Accreditation Forum, Inc.) Alle dokumenterne kan hentes på IAF s hjemmeside: Ref. Nr. Titel Udgivet Status IAF MD 11 Application of ISO/IEC for Audits of Integrated Management Systems (IMS) Juni 2013 Ny IAF MD 12 Assessment of Certification Activities for Cross-Frontier Accreditation September 2013 Ny DANAK Nyt 16

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk:

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: Høringsnotat for AB 1 og AB 2 2013-08-21 Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: DANAK har valgt ikke at have Det er netværkets opfattelse at henvisninger i AB-erne,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025 Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer 31. marts 2016 21-06-0025 Deltagere: Annette

Læs mere

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.30-14.30 03-01-2014 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Kommentarerne fra høringssvarene er grupperet efter hovedelementerne i lovforslaget.

Kommentarerne fra høringssvarene er grupperet efter hovedelementerne i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 112 Bilag 1 Offentligt N O T A T 7. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af arbejdsmiljøloven og ophævelse af certifikatloven (Præcisering af anvendelsesområdet

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 28 I Juni 2014 TEST Reg.nr. XXXX NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 ST Reg.nr. XXXX

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder

Forslag. Til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder 15. oktober 2012 Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Psykisk arbejdsmiljø og overførelse af certifikatreglerne til arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-2-1 Bilag 2 Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm Vægt: 5,7 kg Materialer:

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Onsdag den 7. november 2012 kl. 10.30-14.30 7. december 2012 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 12. september 2014 Sag 21-06-0025-6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 10. april 2014, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 Hvad skete der i 2016? Nationalt EMF-direktivet (Elektromagnetisk stråling) træder i kraft Direktiv om trykbærende udstyr træder i kraft Trepartsforhandlinger? % Nye drøftelser

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012.

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012. Referat af 39. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet Tid : Onsdag, den 14. november 2012 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Anders Kjærulff Svaneborg AKS, Pia Lassen

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem

Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem Dansk standard DS 8001 1. udgave 2005-07-11 Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem Integrated management systems DS 8001 København DS projekt: M202624 ICS: 03.120.10; 13.020.10;

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm Klarskov ApS Att.: Ros-Mari Mattsson Ladegårdsgade 74 5610 Assens Ordrenr. 469420 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Klarskov Egoret højstol Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

1. Indledning...2 1.1 Incitamentspakken...2 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v...2 1.3 Lovovervågning...4 1.4 Ændring af loven...

1. Indledning...2 1.1 Incitamentspakken...2 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v...2 1.3 Lovovervågning...4 1.4 Ændring af loven... Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 51 O 1. Indledning...2 1.1 Incitamentspakken...2 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v....2 1.3 Lovovervågning...4 1.4 Ændring af loven...4

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1.

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1. Birkemose A/S Att.: Inge Prebble Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 429756 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Eating Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde:

Læs mere