Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale."

Transkript

1 Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse af aftaler om køb af fast ejendom vil ofte involvere større økonomiske værdier og have en kompleksitet, som går retshandlen vanskelig at overskue. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud UP: At sætte sin ejendom til salg er en opfordring til at gøre tilbud. Køberen vil normalt ikke have nogen forventning om at udbuddet kan accepteres umiddelbart. Modif: Klare forhold i udbudsmaterialet kan ændre udgangspunktet. - AFTL 9 Fx at det klart fremgår af ordlyden at der er tale om et tilbud. U Ø Det accepterede salgstilbud (mat.saml, s. 145) Sagen illustrerer hvad der skal til for at der er tale om et tilbud. Sælger fremsender et salgstilbud, som accepteres af køber. Sælger prøvede efterfølgende at tilbagekalde tilbuddet. Langvarige forudgående forhandlinger. Tilbuddet bedømmes på den baggrund. Opstillingen betegnet som salgstilbud. Udbudsmateriale indeholdt efter en konkret vurdering af de forudgående forhandlinger, indholdet af udbudsmaterialet og de øvrige omstændigheder ikke blot en opfordring til at gøre tilbud, men var et egentligt salgstilbud som køber kunne acceptere. Forkontrakt eller bindende aftale Hvornår har de forudgående forhandlinger ført til en bindende aftale? Der skal tilvejebringes mange forskellige oplysninger før man kan afgøre hvad den aktuelle ejendom egentlig omfatter. Jo større økonomiske værdier og jo større kompleksitet => større krav til at anse endelig aftale for indgået. Der skal være klarhed og samlet overblik over hvad der købes og på hvilke vilkår. U V Ikke bevis for aftale om køb af grundstykke (Mat.saml. s. 580) De ville sælge op til m 2 til 25 kr/m 2. Der er ikke nogen bindende aftale, da det ikke er klart hvilken del af matriklen der var solgt. U H Båndoptagelsen (Mat.saml. s. 131) Efter at A gennem en ejendomsmægler B havde udbudt en fast ejendom til salg, beså C ejendommen og havde samme dag et møde med B, hvor han gennemså enkelte dokumenter vedr. ejendommen og fik udleveret en salgsopstilling. C udtrykte interesse for at købe ejendommen for en lavere pris. Under en senere telefonsamtale mellem A, B og C, der blev optaget på bånd, opnåedes der enighed om vilkårene på en række væsentlige punkter. Det fandtes mod appellantens benægtelse betænkeligt at fastslå, at forhandlingerne havde ført til en for C bindende Handlens indgåelse - Køb af fast ejendom 1

2 aftale om køb af ejendommen. Køber havde fået en række oplysninger, men ikke noget egentlig købsudkast. På et telefonmøde blev en hel række forhold afklaret. Landsretten: Der var indgået en aftale. Bl.a. da han vidste samtalen blev optaget. Højesteret: Retsforhold af den her art kræver sikre forhold. Køberen skal have fået et samlet overblik. Aftalen skal være underskrevet. U H Uunderskrevet overdragelsesaftale (Mat.saml. s. 360) Sælger var ikke helt sikker på om han ville sælge eller anlægge en flyveplads. (Ejendomsmægler overtalte ham) Sælgeren havde ikke skrevet under. Køber var allerede flyttet ind, og brugt penge på renovation. Der var ikke indgået nogen bindende aftale. Højesteret Dissens: Bl.a. der er tale om store værdier! Der var lagt op til at der skulle indgås en skriftlig aftale. Reklamationspligt vildfarelseslære. Modif: Klarhed og bevis for at aftale er indgået. U H Salgsaftale på Lyø (Mat.saml. s. 189) Ingen skriftlig aftale. - Mundtligt pr. telefon. Den gamle dame træk salget tilbage, da hun hellere ville sælge til Odense teater. Der var indgået en bindende aftale med sagsøger, som havde afgivet bedre tilbud end Odense teater. Sml U H Båndoptagelsen Konklusion: Højesteret: Betænkeligt, da der retsforholdet sikkerhed for at der ikke blot er tale om foreløbig stillingtagen. Der skal være givet et samlet overblik. + klarhed Der skal være skrevet under. Anden måde end skriftlig Aftalt skriftlighed Er det aftalt at der skal foreligge en skriftlig aftale, vil dette i praksis blive lagt til grund. Der skal herefter meget klare holdepunkter til for at aftale er indgået. Mundtlig aftaleindgåelse Er principielt muligt, men der skal rigtig meget til. Der skal være helt klare holdepunkter. Passivitet Handlens indgåelse - Køb af fast ejendom 2

3 U V Køb ved passivitet (Mat.saml. s. 262) Advokat, i forhold til forbehold, sagt nej til aftalen. Efterfølgende skrivelser medførte at der burde være reklamationsret. Bevisbyrden påhviler den som påstår aftalen indgået. Udbud Retsgrundlag LOFE, formidlingsbekendtgørelsen, budbekendtgørelsen. Ejendomsformidleren vil/skal som udgangspunkt lave en egentlig salgsopstilling. LOFE 17. Oplysningspligt Udbud skal ske til kontantpris, jf. LOFE 4. Beliggenhed og størrelse, jf??? Ejerudgift og anvendelsesudgift, jf. LOFE 19. Indestående lån der kan overtages, jf. LOFE 18, stk. 1. Eventuel forslag til finansiering, jf. LOFE 18, stk. 2. Rådgivning om behov og mulighed for byggeteknisk rapport, jf. LOFE 13, jf. 3, stk. 2. Rådgivning om behov og mulighed for ejerskifteforsikring, jf. LOFE 13. Udbuddet skal være korrekt og loyalt. U H Helårsbeboelse (Mat.saml. s. 14) Ikke givet oplysning om servitut på ejendommen med betingelse om at den ikke måtte bruges til helårsbeboelse. Trods købers manglende undersøgelse, blev aftalen tilsidesat. sælger identificeret med mægler. U Økonomijongløren (Mat.saml. s. 89) Advokatforbehold Fejl i udbuddet. Ikke angivet nøjagtig oplysning om bruttoudgifter. Urigtige oplysninger om skatteforhold. Det måtte stå sælger klart at køber ikke kunne betale terminen. => tilsidesættelse af aftale, jf. AFTL 36. Kontrakter kan betinges Således at aftale kun ses for indgået hvis betingelsen indtræder. Rådgivningsforbehold (Advokatforbehold) er en betingelse. Resolutiv karakter Aftalen anses for indgået, medmindre afslag gives. (nægter at godkende) Andre betingelser, fx servitutret Kan være af suspensiv karakter Aftale er ikke indgået før betingelsen er opfyldt. Fx godkendelse af servitutten. Typisk forbehold: Aftalen er betinget af, at købers advokat godkender aftalen i sin helhed Forbeholdet tjener som en mulighed for genforhandling af kontrakten. Handlens indgåelse - Køb af fast ejendom 3

4 Mulighed for at få præciseret indholdet af kontrakten. Fortrydelsesretten i LFFE har ikke samme karakter og er i øvrigt ikke gratis. Advokaten kan i princippet ikke afvise køber af vilkårlig grund. Dette er principielt ikke en fortrydelsesret. Af juridisk eller økonomisk art! U Ø Ikke en fortrydelsesret (Mat.saml. s. 121) Ved køb af ejerlejlighed underskrev køberen K slutsedlen med forbehold for advokats godkendelse. Dette forbehold antoges ikke at dække K's forudsætninger med hensyn til at kunne overtage et kælderlokale i ejendommen, og da K. der hævede handlen, ikke kunne godtgøre i øvrigt at have været berettiget hertil, dømtes han til at betale sælgeren en nærmere opgjort erstatning. Advokatforbehold angår ikke købers egne overvejelser, der ikke er af juridisk eller økonomisk karakter. Kan ikke påberåbes af åbenbart utilstrækkelige grunde. Afslaget skal være begrundet i den konkrete ejendom. Det kan dog ikke antages at advokaten skal begrunde sin nægtelse af (delvis) godkendelse. Han må dog kunne afkræves grundene med henblik på vurdering af tilstrækkeligheden. Er der ikke tilstrækkelig grund til afvisning, må sælger kunne fastholde køber til kontrakten. Fortolkning af forbeholdet Aftaleretten vil som udgangspunkt fortolke generelle forbehold konkret og indskrænket. Advokatforbehold er dog altid velbegrundet. Allerede af den grund at der er tale om store værdier. Advokatforbehold er derfor som udgangspunkt ikke underkastet en indskrænkende fortolkning. U H Dyreklinikken / Forbeholdt advokatgodkendelse II (Mat.saml. s. 136) Hus solgt, bl.a. betinget af godkendelse til oprettelse af dyrekonsulat, samt advokatens godkendelse. Der blev givet tilladelse med indskrænkning for brugen af kælderen. Advokat nægtede herefter at godkende. Højesteret: Forbeholdet var velbegrundet og skal således ikke fortolkes indskrænkende. Da advokaten ikke havde godkendt, var aftalen ikke indgået. U H Forbeholdt advokatgodkendelse (Mat.saml. s. 197) Generelt formuleret forbehold. Højesteret: Underskrift betinget af generelt forbehold. Ikke grundlag for at fortolke det indskrænkende. => Aftale ikke indgået, da advokat ikke kunne godkende. Fristen for benyttelse af forbeholdet Man kan aftale en frist for benyttelsen af forbeholdet. UP: Inden rimelig tid. En konkret vurdering Aftalens art, parternes status, konkrete problemstillinger, forbrugers sygdom osv. U V Advokatforbehold, frist (Mat.saml. s. 247) Slutseddel underskrevet senest 6. april, afslag givet 9. maj. Ca. 1 måned. Ikke inden rimelig tid, hvorfor aftalen var bindende. Handlens indgåelse - Køb af fast ejendom 4

5 U H Svampeforsikringen (Mat.saml. s. 206) Retsvirkningen af forbeholdet bortfalder hvis det ikke gøres gældende inden rimelig tid. Rosenmier + Träff: Uden ugrundet ophold, jf. Träff, s hverdages fortrydelsesfrist LFFE 8, stk. 1 => ikke grundlag for at overføre denne tidsfrist. Tilbagekaldelse UP: AFTL 7 tilbagekaldelse indtil kundskab Udvidet tilbagekaldelse: AFTL 39, 2. pkt. indtil det har virket bestemmende Ikke særligt stort område. U H Det hastige sommerhuskøb (Mat.saml. s. 236) Underskrevet aftale efter besigtigelse på en søndag (ingen mulighed for rådgivning). Hævede handlen straks dagen efter efter undersøgelse af finansieringsmuligheder. Ophævelse påvirkede ikke afsætningen af huset. 250 udstykkede grunde, endnu ikke solgt. Landsretten: + AFTL 39, 2. pkt. Højesteret: AFTL 39, 2. pkt. Udvidet tilbagekaldelse i LFFE 7, stk. 2. Køber kan tilbagekaldes indtil tilbuddet er antaget af sælger. Underretningen skal være utvetydig. Der er tale om en udvidelse af retten til at tilbagekalde tilbud set i forhold til AFTL 7. => der kan tilbagekaldes indtil sælgers accept er kommet frem til køber. Tilbagekaldelsen skal sendes til sælgeren. Formidleren kan ikke identificeres med sælgeren, jf. LOFE 21. Fortrydelse I øvrigt finder almindelige fuldmagtsregler anvendelse. Fortrydelsesretten, i LFFE 8-11, giver forbrugere ret til at fortryde en bindende aftale om køb af fast ejendom. Hvilke ejendomme? Alene forbrugerkøb Hovedformålet med købet skal være beboelse. Også køb af ubebyggede grunde, hvis bebyggelse ikke er en fjerntliggende mulighed. LFFE kap. 2 omfatter køb af ubebygget grund, der skal anvendes til opførelse af en bolig for køberen; disse tilfælde er ved 1, stk. 2, undtaget fra kap. 1. Det er uden betydning, om sælgeren er en privatperson, en offentlig institution eller en erhvervsvirksomhed. Ejendomme på auktion er ikke omfattet af fortrydelsesreglerne, jf. LFFE 6, stk. 2. Gælder både frivillig- og tvangsauktion. Fortrydelsesretten gælder også ejendomme sat til salg ved licitation, jf. budbekendtgørelsen 21. Indhentning af tilbud ved licitation er ikke auktion i lovens forstand. Handlens indgåelse - Køb af fast ejendom 5

6 Erhvervsdrivende sælger eller salg formidlet af en erhvervsdrivende har bevisbyrden for at fortrydelsesreglerne ikke finder anvendelse, jf. LFFE 6, stk. 3. Fristen Start og længde 6 hverdage fra aftalens indgåelse, jf. LFFE 8, stk. 1. Fristen begynder døgnet efter aftalens indgåelse. Også ved betinget aftale (advokatforbehold) løber fristen. Køb på grundlag af salgstilbud Fristen begynder at løbe efter at tilbuddet er kommet køber til kundskab, jf. LFFE 8, stk. 2. Afbrydelse Skal ske skriftligt inden fristens udløb, jf. LFFE 8, stk. 1. Underretningen skal ske til sælger. Og meddelelsen skal være kommet frem (hhv. til kundskab, stk. 2) inden fristens udløb. Betaling af 1% inden fristens udløb, jf LFFE 11, stk. 1. Er aftalen blevet tinglyst? Skridt til at sikre aftalens aflysning inden fristens udløb. (Kvittere overfor advokaten) LFFE 9. Er ejendommen taget i brug? Ejendommen skal være stillet til sælgers faktiske disposition, dvs. være fraflyttet. LFFE 10, stk. 1. Fysiske indgreb i ejendommen skal bringes i samme stand som før. LFFE 10, stk. 2. Skader forvoldt ved uagtsomhed af køber eller folk for hvilke han er ansvarlig, skal udbedres. Købers bevisbyrde. LFFE 10, stk. 3. Hændelige skader er sælgers risiko. => fortrydelsesret medfører at køber kan udskyde risikoovergangen. Sanktioner hvis oplysningspligt tilsidesættes En erhvervsdrivende sælger eller formidler skal, inden fristen begynder at løbe, give køberen oplysning om fortrydelsesretten, jf. LFFE 19. Offentligretlige Tilsidesættes oplysningspligten straffes med bøde, jf. LFFE 22. Civilretlige Som udgangspunkt berører overtrædelse af straffedelikter ikke aftalens gyldighed. Fristen løber uanset at sælger ikke har opfyldt oplysningspligten. Overtræder en erhvervsdrivende bestemmelsen, må det dog i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering, hvorvidt en sådan sælgers tilsidesættelse skal medføre misligholdelsesbeføjelser for Handlens indgåelse - Køb af fast ejendom 6

7 køberen. Overtrædelse af bestemmelsen vil medføre erstatningspligt over for køberen. Godtgørelse ved benyttelse af fortrydelsesretten Der skal betales 1% af den nominelle pris i godtgørelse (dvs den pris der stod på aftalen), jf. LFFE 11. Godtgørelse skal ikke betales, hvis ejendommen er opført med salg for øje eller salg i næring, jf. LFFE 11, stk. 2. Sælger skal tilbagebetale eventuelle erlagte købesummer, jf. LFFE 12. Fradrag af evt. godtgørelse efter 11. Pantebreve skal tilbagegives. Køber skal holdes skadesløs og kan forlange betryggende sikkerhed. Handlens indgåelse - Køb af fast ejendom 7

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Indledning Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Hvordan påvirkes anvendelsen af almindelige obligationsretlige regler af it-ydelsens særlige karakter? Anvendelsen

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere