2. Moms (Nyheder her) Ø90 Kendte fejl pr. 11. maj 2017 nr.19-17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Moms (Nyheder her) Ø90 Kendte fejl pr. 11. maj 2017 nr.19-17"

Transkript

1 Ø90 Kendte fejl pr. 11. maj 2017 nr Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms (Nyheder her) 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget (Nyheder her) 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel: Fejl inden for den sidste måned (Nyhed her) 10. Registrering og fakturering 11. Benchmarking 12. DLBR Summax e-faktura og e-arkiv 13. Andre områder 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. Uudnyttet personfradrag hos ejer bliver ikke altid udnyttet af ægtefælle (tilføjet ) Hvis ejers personfradrag vedrørende statsskatter skal modregnes i ægtefælles kommunale skatter, så bliver det ved en fejl ikke gjort i Ø90 skatteberegningen. Fejlen kan ses ved, at der i Ø90 årsopgørelsen hos ejer vil stå: Personfradrag er ikke udnyttet, tabt værdi og et beløb på (for 2016). Der er lavet en kontrol der advarer om situationen. Fejlen forventes rettet til efterår Når man overfører selvangivelse med SA Pro første gang kommer der stadig fejl på ægtefælle (tilføjet ) Når der overføres renter fra ægtefælle til ejer, så kan der stadig komme fejl om, at ejers selvangivelse mangler: 3350 SKAT kan først beregne årsopgørelsen, når ægtefællens selvangivelse er tastet/registreret Hvis I kommer ud for fejlen på ægtefælle, og der ikke er fejl på ejer, så skal I bare overføre selvangivelsen igen. Teknisk fejl når Årsrapport er låst, og man henter R75 med ejendomsvurderinger (tilføjet ) Hvis opgørelsen af Årsrapport er låst, inden man henter R75-oplysninger, og man har Ja til at hente ejendomsvurderinger, så får man Teknisk fejl. Løsning: Låse opgørelse drift op eller sige Nej til at hente ejendomsværdi. Oplysningen om Ja/Nej til hent ejendomsvurdering, kan ændres i dialogen Stamdata beregninger og udskrifter i opgaven Datahåndtering. SA Pro sender mail om ægtefælles årsopgørelse, selvom kunden er enlig (tilføjet ) Når selvangivelse sendes til SKAT, og man modtager årsopgørelsen, så bliver der også sendt en mail til brugeren med årsopgørelsen. Ved en fejl sendes der altid 2 mails til både ejer og ægtefælle. Ægtefælles mail er tom og kan bare slettes. Udskrift af VS-mellemregning viser ikke årets direkte indskud (tilføjet ) Direkte indskud foretaget i perioden kan kun ses i billedet Indkomstdisponering og skatteberegning og i skatteregnskabet. Vi forventer at rette revisionslisten, så den indeholder VS-mellemregning og også kan vise direkte indskud. 2. Moms (Nyheder her) Hvis der er svaret ja til at overfører momstilsvar til næste periode og posteringerne er låst, kan en ændring til efterangivelse ikke ophæve ultimoposteringerne. (tilføjet ) Hvis der har været valgt at momstilsvar skulle overføres til næste periode, hvorefter posteringerne er låst. Og man derefter alligevel ønsker at foretage en efterangivelse, bliver posteringerne på kontiene for overført til næste periode ikke nulstillet/modposteret som de skulle. For at kunne omgå fejlen, skal man manuelt ind og modposterer ultimoposten på de relevante konti, således at summen der bliver overført til næste periode er nul.

2 Forventes rettet 2017 Der dannes dublet af momstilsvar, hvis der er lavet manuel rettelse til den sidste momsperiode i Ctrl X (tilføjet ) Hvis man tilføjer et nyt momstilsvar i Ctrl X-billedet (Momsopgørelse) og derefter åbner momsbilledet i opgørelsen, er det indtastede slettet og erstattet af en kopi af tilsvaret med et lavere angivelsesnummer (rettelsesnummer). Rettelsen i Ctrl X kan se rigtig ud og kan stadig være rigtig efter at have forladt Ctrl X- billedet og være kommet tilbage til Ctrl X. Har man derimod været inde i Momsbilledet, er den rettede søjle ændret til en kopi af den forrige angivelse fra samme periode, og det slår nu igennem i Ctrl X-billedet. Denne fejl sker kun, hvis der er rettet et momstilsvar i Ctrl X-billedet, som vedrører perioden for sidste momstilsvar. Rettes der til en tidligere periode, bliver det nyindtastede tilsvar ikke ændret. Forventes rettet juli Elektronisk overførsel af to eller flere momsangivelser for samme periode med to eller flere SEnumre (tilføjet ) Hvis man har en ejendom, der indeholder to eller flere SE-numre, og anvender elektronist overførsel af momsangivelsen til SKAT, skulle det være muligt at overføre en af momsangivelserne for samme periode, uden at de øvrige er låst. Der er desværre en fejl i Ø90, som giver en fejlmeddelelse om, at der ikke kan overføres, når der er momstilsvar for perioden, der ikke er låst. Fejlen kan omgås på følgende måde: Sæt skiftevis fokus på de enkelte momsangivelser og tryk på Lås. Når alle momsangivelser for den samme periode er låst, kan de enkelte momsangivelser overføres til SKAT ved at sætte fokus på de enkelte momsangivelser og trykke på Lås overfør SKAT Forventes rettet ultimo 2017 Elektronisk overførsel af momsangivelse for ejendomme med regnskabsperiode der ikke er sammenfaldende med momsperioden (tilføjet ) Hvis man har en ejendom, hvor regnskabsperioden ikke er sammenfaldende med momsperioden, skal der dannes et momstilsvar fra sidste momsperiode til ultimo datoen for regnskabet og derefter et momstilsvar fra primo regnskabsperioden og til næste ultimo momsperiode. Ø90 skulle ligge disse to perioder samme og overføre disse til SKAT når man har fokus i den sidste periode og trykker på Lås overfør SKAT. Der overføres fejlagtigt kun den periode man har fokus i. Fejlen kan omgås ved manuelt at lægge de to perioder sammen og manuelt angive mostilsvaret via SKATs tast selv menu. Forventes rettet ultimo 2017 Ø90 Online-brugere kan ikke acceptere kontroller i momsbilledet eller tjekke momsbilledet (tilføjet ) Ø90 Online-brugere med brugertype 79 og 80 kan ikke acceptere kontroludslag i momsbilledet. De har heller ikke mulighed for at tjekke momsbilledet. Ø90 Online-brugere med brugertype 30 har mulighed for begge dele. Ø90 Online-brugerne har mulighed for at omgå fejlen ved at lave momsopgørelsen fra kasseregistreringen (Ctrl F7). Rettes: Forventes rettet medio Beregning af energitilsvar på perioder der ikke svarer til momsperioder giver forkert fejltekst (tilføjet ) Ønsker man at beregne fremskyndet energirefusion på perioder, der ikke svarer til momsperioden, (f.eks. energifusion på 1/1 til 31/7 når der er valgt kvartals- eller halvårsmoms på ejendommen) kommer der en forkert fejltekst. Det bevirker, at momsbilledet ikke viser beregningen. Beregningen er dog foretaget. Hvis man efterfølgende slår op i billedet Ctrl X, er beregningen foretaget - og vises. Fejlen kan omgås ved at foretage energiberegningen fra kasseregistreringen (Funktioner>Energiafgifter) eller stadig at oprette en opgave og beregne via momsbilledet og efterfølgende se resultatet i Ctrl X-billedet. Rettes: Forventes rettet medio Momstilsvar indeholder kun sum, men ingen linjer (tilføjet )

3 I visse tilfælde kan et momstilsvar blive slettet, således det kun er selve tilsvaret (summen), der står tilbage, mens detaillinjerne er tomme. Summen for tilsvaret tæller ikke med i beregning af senere tilsvar, det er blot et oplysningsfelt, så fejlen er kun af kosmetisk art. Rettes: 2017 Der vises difference i revisionslisten (tilføjet ) Når den automatiske moms er beregnet i momsbilledet, viser revisionslisten NB: difference i automatisk moms. Hvis der lige nedenunder er vist en efterpostering med samme beløb og modkonto , er der ikke nogen fejl! Rettes: Forventes rettet Afrundingsfejl, der stammer fra gammel beregnet primo (tilføjet ) I nogle tilfælde er der i den gamle momsberegning opstået differencer mellem det, der blev angivet til SKAT, og det der blev beregnet i regnskabskørslerne på konto Det giver afstemningsfejl i den nye beregning, som forudsætter overensstemmelse mellem primo gæld/til gode og betalt/udbetalt fra SKAT. Anbefaling: Ret primostatus, så afstemningsfejlen står som afrunding på i stedet for Rettes: Vi kan ikke rette i primoposterne, så det er derfor nødvendigt med manuel rettelse. 3. Årsrapport, udskrifter Note 695 (tilføjet ) Når note 695 udskrives, kommer der ikke en notehenvisning i balancen. Rettes medio maj Fejl i beregning af indskud/udtræk i I/S (tilføjet ) I nogle tilfælde har vi set, at indskud/udtræk konteres med forkert V-kode, hvis der er angivet indskud/udtræk i de supplerende oplysninger i billedet Egenkapital. Vi kan desværre ikke sige nøjagtigt i hvilke situationer, fejlen opstår, så du skal selv være opmærksom. Anbefaling, hvis fejlen opstår: - Slet den supplerende oplysning - Tast efterpostering af indskud eller udtræk 7150 xx / 2180 xx, hvor xx er deltager. Forventes rettet: Tidligst november 2017 Anlægsnoten - note 200 og 220 (tilføjet ) Noterne udskrives nogle gange, selvom der ikke er indhold. Du kan passivere noterne i Afsnit/Noter, hvis det er tilfældet. Forventes rettet december 2016 Pengebinding/pengestrøm Ændring af SWAP placeres forkert (tilføjet ) En positiv ændring i værdien af SWAP fremgår som en stigning i tilgodehavender, selvom SWAP primo og ultimo begge er negative. Forventes rettet december Pengebinding / pengestrømsopgørelse salg og nedskrivning modregnet i opskrivninger under aktiver udenfor landbrug (Tilføjet ) Under aktiver udenfor landbrug giver det fejl i pengebinding/pengestrømsopgørelse, hvis man i årene før et salg af aktivet har modregnet nedskrivning i opskrivning i andre af aktiverne under aktiver uden for landbrug, dvs. på konto I salgssituationen skal man have tilbageført nedskrivninger ved salg 9X38, men samtidig skal man også have flyttet beløbet på til , og det er det, der giver problemer. Der er kun ca. 20 ejendomme i hele landet, der har anvendt konto , og fejlen opstår først, når der er et salg. Fejlen rettes ikke indenfor nærmeste fremtid.

4 Pengebinding / pengestrømsopgørelse salg, blandet benyttede driftsmidler under aktiver udenfor landbrug (Tilføjet ) Hvis der sælges et blandet benyttet driftsmiddel, der er placeret under aktiver udenfor landbrug, og der samtidig er en del af gevinsten/tabet, der skal på , er der fejl i pengebinding/pengestrømsopgørelse. Der er kun ca. 20 ejendomme i hele landet, der har objekter på 9900 sp 90-99, og fejlen opstår først, når der er et salg. Fejlen rettes ikke indenfor nærmeste fremtid. Noteoverskrift udskrives selvom der ingen data er (Tilføjet før ) Noterne til det eksterne regnskab i kontointervallet udskrives med notenummer og overskrift, også selv om der ikke er noget talmæssigt indhold til noten. Løsningen er at passivere noten på ejendomsniveau. Fejlen rettes ikke indenfor nærmeste fremtid. Pengebinding /pengestrømopgørelse samme aktiv både købes og sælges i samme regnskabsår (Tilføjet før ) Ved kontering af privat gevinst/tab direkte fra 8199 xx, så stemmer pengebinding/pengestrømsopgørelse ikke, når et aktiv både købes og sælges i samme regnskabsår. Fejlen kan desværre ikke rettes i pengebinding/pengestrømsopgørelse ved at korrigere med , for det har som konsekvens, at disse konti så ikke kan bruges ved opgørelse af privat gevinst/tab ved salg på en bil, der findes primo i anlægskartoteket. I kan midlertidigt løse denne specielle situation ved at oprette en anden konto under privat. 4. Opgørelse Beregning af privat andel af el, hvis beløb på (Tilføjet ) Forkert enhedspris på el hvis du har konteret aconto-el på og beregner privat andel af el i billedet Egne produkter. Fejlen skyldes, at der ikke er kvantum på Anbefaling: Skriv selv den rigtige pris i linjen. Der er lavet en kontrol , som gør opmærksom på den mulige fejl. Kontrollen tillader +/- 2 øre i forhold til enhedspris beregnet uden Færdiggørelse Overførsel af selskabsregnskab til Erhvervsstyrelsen (Tilføjet ) Kendte fejl i den digitale årsrapport (XBRL-fil) ved direkte overførsel fra Ø90 til Erhvervsstyrelsen via webservice. Selskaber med første regnskabsår får nedenstående fejl besked i beskedfeltet Code 24..manglende eller ugyldige sammenligningstal. Det samme er desværre også set for selskaber, hvor der er indtastet, rettet eller blevet ændret i sidste års tal (forrige regnskabsperiode). Aktiver er f.eks. lig med passiver i selve årsrapporten (PDF-udgave), men i den digitale årsrapport er de desværre ikke lig. Fejlen (Advarslen) vil også komme, hvis aktiver eller passiver er negative. Statuscode =24 StatusText() =Indberetningen resulterede i én eller flere advarsler. For at ignorere og indberette på trods af disse advarsler, sendes rapporten igen sammen med det netop returnerede 'token'. StatusDetail()=ADVIS: FR57: Sammenligningstal for forrige periode mangler eller er ugyldige. Følgende regler skal overholdes for sammenligningstallene: <ul><li>årets resultat (i resultatopgørelsen) skal være udfyldt</li> <li>egenkapitalen i balancen skal være udfyldt</li> <li>aktiver skal angives og må ikke være negative</li> <li>passiver skal angives og må ikke være negative</li> <li>aktiver skal være lig Passiver</li> </ul>

5 Det er pt. (vi arbejder på en løsning) ikke muligt at aflevere direkte fra Ø90 via webservicen, hvis der er fejl i Advis om) manglende eller ugyldige sammenligningstal. Send derfor en mail til eller kontakt O90support, hvis fejlen (FR57) kommer. Vi er da behjælpelige med en korrekt XBRL fil og PDF, der så kan afleveres via virk.dk - Regnskab 2.0 Special. Indberetning med XBRL. Revisionsvirksomhedens CVR-nr. skal desværre indtastes på ejendomsniveau for at komme med i den digitale årsrapport. Ellers vil der komme fejl (Advis) FR53. Der vil blive rettet, så CVR-nr. også kan læses fra indtastet på kredsniveau 6. Råbalance Rettelse af primoværdier i detaljeniveau 1 og 2 i anlægskartotek fejler (Tilføjet ) Rettes eksisterende primoværdier i balancen på detaljeniveau 1 eller 2, vil værdien ændres straks ved indtastningen. Fejlen opstår, når der findes andre primoværdier i anlægskartoteket end værdien Kostpris Primo, eksempelvis Primo for samlede afskrivninger. Løsning: Ret i detaljeniveau 3 (SP2472) Alle steder vises kun korrekt, når hvert sted er beregnet (Tilføjet ) Arbejdes der med flere steder, skal du have beregnet hvert af de enkelte steder først. Løsning: Vis hvert sted på skærmen tast F11 for beregn. Hvis du arbejder med Resultat, skal du stå på resultatvisning ved alle beregninger, og tilsvarende hvis du arbejder med Kasseomsætning. 7. Budget (Nyheder her) Månedsbudgettet er rettes på flere punkter (tilføjet ; Rettet ) De nye månedsbudgetter er rettet for på følgende punker: - Afrunding af kvanta til hele (-)1.000 enh. sker ikke for negative posteringer. - Hvis der ingen primo findes i budget, da udskrives nogle måneder ikke for kontoen - Årstal mangler på budget månedsudskriften Rettes 10. maj 2017 Udskriften Intern omsætning viser ikke intern omsætning fra budgetopgaver der ikke vises i 5- årsoversigten (tilføjet ; Rettet ) Udskriften viser kun den interne omsætning tilhørende de steder, der er vist i kolonneopsætningen. De steder, der ikke er vist i kolonneomsætningen, får ikke vist den tilknyttede interne omsætning i udskriften selvom denne vises i alle steder på skærmen Rettes 10. maj 2017 Udskriften Intern omsætning indeholder for alle steder fordobling af kvantum (tilføjet ; Rettet ) Udskriften Intern omsætning indeholder for alle steder fordobling af kvantum. Rettes 10. maj 2017 Låsning af budget kan give Teknisk Fejl (Tilføjet ) I visse tilfælde kan du ikke låse et budget, og du får en meddelelse om teknisk fejl. Løsning: Fejlmeddelelsen ophæves ved at vælge Rediger Fortryd rettelse. Herefter går du tilbage til budgetskærmbilledet og vælger Ekstern visning under menupunktet Vis. Når budgettet har været vist som ekstern opstillet, kan du atter vælge Intern visning under Vis. Herefter kan budgettet låses. Under

6 processen med at vise ekstern og intern visning kan du få vist en fejlmeddelelse, men denne kan du blot acceptere og arbejde videre. Fejlen rettes hurtigst muligt. Modkonto ved efterposteringer kan vises forkert, hvis der er flere modkonti til samme konto (tilføjet ) Hvis der oprettes flere modkonti til samme konto, kan den konto, der vises som modkonto, være en anden end den, der tastes posteringer på. Indtastning af posteringer får derfor virkning på en anden efterposteringskonto end den, der vises med kontonummer og tekst. Løsning: Kontrollér hvad du har indtastet! Ved allerede oprettede modkonti bør der efter hver indtastning af posteringer på én modkonto skiftes til en anden konto i træet, hvorefter der kan skiftes tilbage, og næste modkonto kan vises og indtastes på. Rettes hurtigst muligt (SP 3478) Regnskab vist i budget viser data for Alle steder uanset Sted-valg (Tilføjet ) Regnskab i budgettet indeholder overskriften Sted 0 eller det valgte Sted i skærmbilledet. Overskriften findes ikke i udskriften. Du kan i kolonneopsætning for budget vælge Steder for regnskab men uanset dette valg vil de viste data være det samlede regnskab på trods af overskriften. Overskrift i skærmbilledet og mulighed for valg af Steder fjernes (sp 2671 og 2658) Kopiering af ultimo regnskab kan give afstemningsdifferencer (Redigeret ) Ved kopiering af ultimo-status fra regnskabet til primo-status for budgettet skal programmet genberegne alle konti med saldoberegning i budgettet. Denne beregning forhindres i nogle tilfælde typisk når der findes en postering på en konto, som ikke er oprettet i kontoplanen. Løsning: Findes posteringer på konti, der ikke er oprettet så opret disse konti. Beregning af alle konti ved anvende: Rediger Beregn (Ctrl+F11) eller lås /lås op budgettet. (sp2377) Max. 50 karakterer i Overskrift og Under-overskrift i Budget (Tilføjet ) I dialogen Udskriftsbestilling kan der indtastes en overskrift og underoverskrift. Hvis der indtastes mere end 50 karakterer, kan udskriftsbestillingen ikke gemmes, men giver Teknisk fejl. Løsning: Fjern alle karakterer mere end 50, så kan bestillingen godt gemmes. Årsrapporten modtager forkerte budgetposter, hvis du står i Kasseomsætning (Tilføjet ) Har du i budgettet valgt radioknappen Kasseomsætning vises likvide poster. Forlader du budgettet herfra, vil en udskrift af årsrapporten, analyseafsnit 23 Analyse af resultatopgørelse Budgetsammenligning vise posterne fra Budget-Kasseomsætning delvist blandet med resultatposter. Løsning: Inden der udskrives årsrapport, skal du slå op på budgettet i alternativ 0, med radioknappen på Resultat, og beregne med F11. (SP 1369) Kopiering af kasseposter til budget medtager ikke afgifter (Tilføjet ) Ved kopiering af kasseposter til budget medtages kontointervallet ikke. Afgiftskontiene kopieres altså ikke. Løsning: Indtast afgifterne eller anvend kontokoblinger for afgifter. (Sp. 1365) Alle steder vises kun korrekt, når hvert sted er beregnet (Tilføjet ) Arbejdes med flere steder, skal du have beregnet hvert af de enkelte steder først.

7 Løsning: Vis hvert sted på skærmen tast F11 for beregn. Hvis du arbejder med Resultat, skal du stå på resultatvisning ved alle beregninger og tilsvarende, hvis du arbejder med Kasseomsætning. Kontointervallet vises ikke under Resultat Afkoblet støtte, hvis det er tomt (Tilføjet ) Kontointervallet til findes i Resultatfanen under Afkoblet EU-støtte men kontiene vises ikke, med mindre der findes ekstern omsætning på disse. Løsning: Find kontiene i fanen Inv. Finansiering ved at taste kontiene ind i kontofeltet på detaljeniveau 3. Indtaster ekstern omsætning da vises kontiene, som de skal, i Resultatfanen. Priser beregnes nogle gange, selvom kvantum og pris begge er rettet til 0 (Tilføjet ) Fejlen opstår her, når der er overført en kalkule fra svin med posteringer på samme konto, som en anden kalkule anvender. (sp1137) Anlægsaktiver kan mangle levetid og afskrivning, når der vises regnskab i en kolonne (tilføjet ) Når der vises regnskab i en af budgetkolonnerne, kan budgetanlægsaktiver mangle levetid, og Anskaffelse i året afskrives i x måneder - være sat til X= 0. Konsekvensen er, at du, ved indtastning på aktivet, ikke får beregnet afskrivninger. Sådan retter du: Åbn kontoen og marker denne som anvendt. Indtast levetid og i Anskaffelse i året. (SP 1113) Budgetoplysninger - skift af kontonumre på kassekredit og rente af kassekredit (Fejl 9.) (Tilføjet ) Når man skifter kontonummer på kassekreditten, fx fra til , skal i forvejen indtastede posteringer på den nye konto slettes først. Det burde ske automatisk, når man først har accepteret advarslen. Men pt. slettes kun primo og ultimo på den nye kassekreditkonto - og ikke omsætningen på kontoen. Ved valg af en ny rentekonto i stedet for slettes primo og omsætning på den nye konto, men ikke ultimo. Dette skal derfor pt. gøres manuelt brug Slet udvalgte korrektioner. (SP 1010) Budgetoplysninger renter (fejl 4.) (Tilføjet ) I budgetoplysninger kan angives Aftalt max-træk pr. år, og der kan angives hhv. rentesats op til max og rentesats over max. Hvis du intet aftalt max-træk angiver (max-træk er 0), er det rentesatsen over max, der beregner dine renter på kassekreditten, og rentesats op til max-træk bruges ikke. Budgetkalkule juletræer(310) Produktionsbudget Budgetkalkulen for juletræer har været fejlramt grundet ændrede/forkerte konti. Fejlen har vist sig ved, at der ikke beregnes beløb til resultatbudget. Har kalkulen været anvendt, skal den slettes og oprettes igen, for at rettelsen vil virke i resultatbudgettet. 8. Budgetopfølgning Manglende visning af anlægsaktiv i niveau 1 og 2 i budgetopfølgning (Tilføjet ) I nogle tilfælde vises primo og ultimoværdier på et aktiv ikke i balancen i niveau 1 og 2 (træet) i budgetopfølgningen, men der findes værdier i detaljeniveau 3. Anlægsaktiverne er primo hentet fra ultimo regnskab, og nogle aktiver kan være oplistet i træet, men uden primo og ultimoværdier i træet. Løsning: Under menupunktet Rediger vælger du Primo fra realiseret, når du står i balancen med markøren i primo kolonne 1. Herved overføres balanceposter fra realiseret. Under aktivet med manglende summer tastes f.eks. et ettal i primo på kontoen i niveau tre, hvorved genberegning gennemtvinges. Herefter

8 kan Primo fra ultimo regnskab under menupunktet Rediger atter vælges, og primo og ultimo vil nu blive vist for det pågældende aktiv. (SP 3527) Alle steder vises kun korrekt, når hvert sted er beregnet (Tilføjet ) Arbejdes der med flere steder, skal du have beregnet hvert af de enkelte steder først. Løsning: Vis hvert sted på skærmen tast F11 for beregn. Hvis du arbejder med Resultat skal du stå på resultatvisning ved alle beregninger, og tilsvarende hvis du arbejder med Kasseomsætning. Konto 2650 på stedejendomme beregnes forkert hvis der ikke er afstemt (Tilføjet ) Der er fejl i beregningen af kontoen på steder, hvor der er betalingsarter - typisk sted 0. Fejlen findes også i Råbalance. Løsning: Ejendomme, hvor der følges op på steder, skal altid afstemmes i Kasseregistrering før opfølgning. (SP1181) Fejl ved indtastning af primoværdi på detaljeniveau 1 i Inv. Finansiering fanen (Tilføjet ) Indtastning af primo- eller ultimoværdier på fanen Inv. Finansiering medfører, at linjerne fra resultatfanen vises i Inv. Finansieringsfanen. Løsning: Anvend kun detaljeniveau 3. Er fejlen sket, skal du skifte mellem Vis alle og Vis anvendte eller gå ud/ind af ejendommen. (SP??) Opfølgning budgettets kassekredit kan have forkert fortegn (Tilføjet ) I opfølgning kan kassekreditten have forkert fortegn. Inv. Finansiering stemmer da ikke. Løsning: Gå til budgettet der følges op på og tast F11 (genberegning), så genberegnes kassekreditten. Manglende genberegning ved faneskift (Fejl 12.) (Tilføjet ) Overførsel af sum-beløb fra én fane til en anden fungerer endnu ikke optimalt. Derfor er der midlertidigt mulighed for at opfriske fanerne (skærmbillederne) manuelt. Dette gøres enten via Rediger, hvor Opfrisk sammenhæng mellem faner vælges eller ved at trykke på genvejsknappen F11. Udskrifter bliver altid genberegnet, så de vil altid være fuldt opdaterede. (SP 823) 9. Dataoverførsel: Fejl inden for den sidste måned (Nyhed her) Mollerup Mølle har indlæst data for marts måned Mollerup Mølle har indlæst data for marts måned med ajourføringsdato den SEGES har erfaret at nogle kontorer allerede har konteret disse data manuelt og SEGES beklager, hvis vi ikke har været præcise nok i vores information. Data der nu ligger dobbelt skal rettes manuelt. 5 Mejerier har ikke leveret data den 10. majsom følge af en fejl i den kørsel fra Mejeriforenigen, er der ikke afsendt data for følgende 5 mejerier: Bornholms Andelsmejeri Nørager Mejeri Nørup Mejeri Them Andelsmejeri Thise Andelsmejeri Manglende data kan ikke gensendes og de skal derfor konteres manuelt SB PORK og TICAN (tilføjet ) Der er en fejl i deres afregningssystem, som bevirker, at nogle afregninger ikke bliver overført fra deres system. Der arbejdes på at løse problemet. Afregninger, der mangler at blive overført, skal konteres manuelt problemet er løst fra dags dato

9 Danish Crown (tilføjet ) Der er en fejl i dataoverførslen, hvor følgende varetekster giver en difference på mellemregningskontoen: Adm.gebyr Rådgivning pakke 1-S Rådgivning pakke 3-S Hangrise Gebyr -S Danish Crown er ved at undersøge årsagen til differencerne. SEGES afventer svar fra DC. Fejlene skal rettes manuelt Danish Crown (tilføjet ) Vareteksten Et hjertet gris ej godkendt-s har været fejlkonteret på mellemregningskontoen og skal rettes manuelt. Et hjertet gris ej godkendt-s bliver fremover konteret på kt SPF tilføjet den Fejl i kvantum 2 på køb og salg af smågrise vi afventer, at SPF får rettet fejlen Private lån ændring af statuskonto skat/privat (Rettet ) I skærmbilledet Dataoverførsel realkredit er det ikke muligt at ændre på statuskonto til et lån på den private del skattemæssigt, uden at det også automatisk ændrer på kontonummer til den private del på driftskontoen. Dette er en fejl, som rettes hurtigst muligt. Det betyder, at det ikke er muligt at ændre på status konteringen til de posteringer, som bliver overført på ejendommens statusdato fra februar 2016, som beskrevet i Ø90-Nyt punkt 3.2, men først senere når rettelsen er gennemført i skærmbilledet. Se Ø90-Nyt DLR terminsafregning (Tilføjet ) DLR-lån med negativ rente bliver overført med forkert fortegn til Ø90. Fejlen ses som en difference på mellemregningskontoen. Fejl skal rettes manuelt. Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel i Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel i findes her 10. Registrering og fakturering Oplysninger på statusseddel, der overføres til , bliver overført forkert (Tilføjet ) Hvis der på statussedlen er kilometeroplysninger på bil, som føres på specifikationsnr. 00, så skal kilometerne overføres til kvantum 1 på konto Ved en fejl bliver kilometerne overført til konto Fejlen er rettet den 14. januar 2017, men på alle statussedler, der er dannet før denne dato, vil overførslen stadig overføre til det forkerte nummer. Fejlen er opstået i forbindelse med igangsætningen den 30. november Fejlen bliver stående her på Kendte fejl indtil udgang af 2016 opgørelsessæson. Kontoudtog fra Jutlander Bank mangler (Tilføjet ) Kontoudtog fra Jutlander Bank til Kontokik og til Summax mangler generelt. Det ser ud til, at data fra og med 30. december 2016 ikke bliver leveret fra Jutlander Bank. Ø90 Fakturering - SUMMAX - Find faktura - link forsvinder (Tilføjet ) Ved indlæsning af en bankfil med IK71 indbetalingerne kobles posteringer fint til bilag i summax+arkivet med link. Men funktionen Find Faktura Ctrl+D ophæver link, men bilagsnummeret bliver stående. Hvis der kobles autobogfør til ejendom, vil koblingen til fakturaer ske automatisk ved indlæsning af KUposteringer, og linket vil også komme med på posteringen. Så det vil kunne løse problemet, indtil fejlen bliver rettet, hvis det da er muligt med den kundes bank.

10 Dataoverførsel søg kontering - kontonummer gemmes ikke (Tilføjet ) Kasseregistrering: Hvis funktionen "Dataoverførsel søg kontering" bruges til at finde et kontonummer til en postering. Der trykkes "Overfør" og kontonummeret på posteringen. Men hvis billedet forlades, er kontonummeret ikke gemt til posteringen, eller hvis funktionen "Match kontoudtog med arkiv" bruges, forsvinder kontonummeret også fra posteringen. Ændre i kontokobling til KU-postering (Tilføjet ) Ønsker du fx at ændre afgifterne i en kontokobling til en KU postering, vil du blive præsenteret for følgende besked: Reference-ID kan ikke anvendes. Hvis du sletter Reference ID KU, kan du få lov til at ændre afgifterne i kontokoblingen. Konter Bankdata med manuel udlæsning af bankfil fra BEC banker (Tilføjet ) Vi har konstateret, at der kan være fejl i 2. decimal ved udlæsning af bankfil på nogle BEC banker. Dette betyder, at saldoen ikke stemmer, når der afstemmes i kasseregistrering. Fejlen opstår, når der foretages mere end en sammedagsbetaling fx Swipp eller ved betalingsløsning BankConnect. BEC retter fejlen hurtigst muligt. Autobogfør udligning af mellemregningskonti fra e-faktura (Tilføjet ) I forbindelse med indlæsning af KU-posteringer bliver posteringer, der retmæssigt hører til på en mellemregningskonto fra e-faktura, smidt på omkostningskonti. Fejlen gør sig kun gældende med e-fakturaer, som ikke er betalt med BankConnect-løsningen. Det vil sige, at de figurerer som betalt manuelt i arkivet. Web-Statusseddel fejlmeddelelser har forkert fejlkode (tilføjet ) Når der er fejlmeddelelser i statussedlen, kan den ikke finde de rigtige fejltekster. I stedet skrives altid Fejltekst ikke fundet: 1620xxx. Løsning: Brugeren gemmer web-statussedlen, men kontoret godkender den via klienten i Ø90. Web-Statusseddel melder fejl når der er mere end 80 karakterer tekst (tilføjet ) Det er meningen, at der skal kunne skrives 5 linjers tekst med 80 karakterers tekst i kommentarfeltet til noterne. Når man forsøger at godkende statussedlen, så vil den dog ikke acceptere mere end 80 karakterers tekst i alt. Løsning: Reducer tekst til 80 karakterer. Fejlen bliver ikke rettet. Revisionsliste med link til summax e-arkiv (tilføjet ) Når revisionslisten åbnes fra Ø90 Udskrifter oversigt Dialogue, og man vælger at få vist et bilag i e-arkivet via link fra bilagsnummer, så vises to dialoger med Scriptfejl. Fejlen er set med Explorer 11. Vælg Ja til at fortsætte til begge dialoger, og dokumentet bliver herefter vist. Anbefaling: Det en fordel først at gemme revisionslisten på pc, åbne PDF-udskriften og anvende links herfra. Åbner du dokumenter herfra, så undgår du ovenstående fejl. Fejlen rettes hurtigst muligt. Send PDF fra Ø90-fakturering (tilføjet ) Hvis der opstår fejl ved forsøg på Send PDF fra Ø90-fakturering, skal Ø90 lukkes og åbnes igen. Dette sker kun, hvis man forsøger at sende PDF uden at have lukket Ø90 ned, efter der er blevet opdateret. Løsning: Luk Ø90 og start Ø90 igen. F7 Bestil Online (Tilføjet ) Hvis dialogen F7 Bestil Online giver Teknisk fejl skyldes det, at stamdata mangler oplysning om Status drift, primo og ultimo. Løsning: Indtast primo- og ultimo-dato for Status drift i stamdata.

11 11. Benchmarking Følgende fejl er hyppige ved overførsel til ØDB. Det kan, for at kunne læse hele fejlbeskeden i meddelelsesfeltet, anbefales, at man fører musemarkør hen over feltet og evt. klikker på beskeden. 1) Anvendt produktionsgrensammensætning ved Grovfoder/Kvæg er ikke mulig, og der kan ikke ske overførsel til ØDB. Ret venligst i Ø90 og overfør igen. Ad 1) Fejlen kommer, fordi der i Opgørelse af regnskab - Markbrug/ Foder Grovfoder er anvendt både produktionsgren 915 og 6000 som p-gren på intern overført grovfoder. 2) (790/6033/KPL) (kreds/ejendom/medarbejder) er fejlet. Ukendt kommunenummer (999). TJEK og ret kommunenummer i Ø90 Ad 2) Der SKAL være indtastet et korrekt (gyldigt) kommunenummer på ejendommen, før den kan overføres til ØDB. 12. DLBR Summax e-faktura og e-arkiv Oversigt over fejl og mangler i e-faktura og DLBR e-arkiv Oversigt over fejl og mangler findes her. 13. Andre områder Der er en fejl i billedet Opret ejendom i Ø90 mailadresse (tilføjet ) Når der oprettes en ejendom i Ø90, så er der i billedet mulighed for at ændre feltet mailadresse. Anbefaling: Undlad at ændre i mailadressen! Det har den meget uheldige konsekvens, at det ændrer i mailadressen på den bruger, som er logget ind i Ø90, og det har konsekvenser andre steder i Ø90, hvor der sendes en mail til brugeren. For eksempel hvis der fra Udskriftsoversigtsbilledet vælges PDF mail. Her sendes udskriften til den mailadresse, der er tilknyttet BrugerID til Ø90. Ønskes mailadressen ændret på brugeren, så skal det foregå fra Legaliseringsbilledet. Mailadressen på den nye kunde indtastes via Stamdatabilledet under Ejendomsoplysninger. Flyt posteringer på kredsniveau (tilføjet delvist rettet ) Hvis flere kredse har indberettet flytning til kørsel på samme dag, så blandes deres kvitteringer sammen i udskriften. Det ser dog IKKE ud til, at selve flytningerne er blandet sammen. Indlæsning af eksterne data, tager ikke altid alle posteringer med, og der kommer ikke nogen fejlmeddelelse (tilføjet ) Når der indlæses eksterne data i Ø90, sker det af og til, at indlæsningen stopper midt i indlæsningen eller springer nogle posteringer over. Der kommer desværre ingen fejlmeddelelse om, at der er nogle data, der ikke er indlæst, selv om data kun er indlæst delvist. Ø90 burde indlæse alle data eller forkaste alle, hvis der er fejl i data et sted. Årsagen ligger som regel i, at der i tekstfeltet enten er et tegn, som stopper indlæsningen, eller at teksten i tekstfeltet er meget lang. En måde at sikre sig, at alle data er indlæst, er, at man sammenligner saldoen på betalingsarterne i det eksterne system med betalingsarterne i Ø90 efter indlæsningen. En anden måde er at lave en kopi af den

12 indlæste CSV-fil, hvor man sletter alle overflødige søjler, samt søjlen hvor teksten er angivet. Derefter oprettes et nyt importfilter til den nye fil, hvorefter man indlæser data. Herefter kan sum på likvide konti sammenlignes samt sum på andre relevante konti. Herefter slettes de indlæste data i Ø90, og den oprindelige fil indlæses, hvorefter data kan sammenlignes igen. Fejlen forventes rettet Ajourføringslisten nr. 245 samt kredsstatistikken, udskrift 240, indeholder også de nedlagte ejendomme (tilføjet , revideret ) Ajourføringsliste nr. 245 indeholder, udover de aktive ejendomme, også de ejendomme, der er nedlagt. Det samme er gældende for kredsstatistiklisten nr Hvis der er behov for at få frasorteret de nedlagte ejendomme, kan Ø90 Support danne en liste over de nedlagte ejendomme på den enkelte kreds. Forventes rettet Forside på revisionslister og VS-mellemregning mangler kredsadresse under logo (tilføjet ) Under kredsens logo på forsiden kan man få udskrevet kredsens adresse. Denne mulighed virker dog ikke på revisionslisterne og VS-mellemregning. Der forventes en ny revisionsliste og VS-mellemregning i Webadgang til Samtykker fejler (tilføjet ) Der kommer følgende fejltekst, hvis man bruger WebSamtykker: Ukendt fejl (Source array was not long enough. Check srcindex and length, and the array's lower bounds.). Det anbefales at bruge samtykker i Ø90 klienten, indtil fejlen er rettet. Rettes hurtigst muligt. Fejl i gennemførelse af kontroller i stamdatabilledet (tilføjet ) Hvis man starter opgørelsen med kun drift i opgavevalg, før man vælger skat til (eller omvendt), og der f.eks. samtidig mangler nogle oplysninger i stamdatabilledet i fanen personoplysninger, så får man kun kontroludfald i stamdatabilledet vedrørende driftsopgaven. Når man så vælger skat til i opgavevalg og går ind i stamdatabilledet igen, så kommer der ved en fejl ingen kontroludfald om manglende oplysninger i stamdatabilledet vedr. skat. Derefter kan man f.eks. gøre skatteregnskabet færdigt uden de nødvendige stamdata til skatteregnskabet, og efterfølgende kan man låse skatteregnskabet. Nu kan man så ikke afslutte og låse årsrapporten. Det kan man ikke, fordi fejlkontrollerne stadigvæk ligger der i drift, men det er nu ikke muligt at rette fejlen i stamdatabilledet, da skat nu er en låst opgave. De oplysninger, der kan mangle, og som giver fejl, man kan overse i udskrifterne, er: - Der er ikke taget stilling til Gift (er nej på landsniveau ingen modregninger) - Der er ikke taget stilling til medlemskab af folkekirke (der beregnes kirkeskat) - Der er ikke taget stilling til førtidspension (ejendomsværdiskat efter regler for ikke førtidspensionister) Hvis en af oplysningerne mangler, og burde have været der (ja til gift, nej til medlem af folkekirken eller ja til førtidspension), vil skatteberegningen være forkert, og det viser sig ved uoverensstemmelse med SKAT s beregning. Rettes hurtigst muligt. Indlæs eksterne data, ændring af importfilter (Tilføjet revideret den ) Hvis der rettes i et eksisterende importfilter, f.eks. ved at ændre datoformatet, vises ændringen nederst i billede. Når data indlæses, tages der fortsat udgangspunkt i det datoformat, der var, før ændringen blev foretaget. Der kan også opstå afstemningsfejl i forbindelse med indlæsningen, således at data ikke bliver læst ind. Fejlen kan opstå, selv om de eksterne data i filen går i nul. Der kan komme en fejlmeddelelse fra Ø90, selvom der ikke ser ud til at være afstemningsfejl. Fejlen kan omgås ved at oprette et nyt importfilter med de rigtige oplysninger. Fejlen rettes ikke indenfor nærmeste fremtid.

13 Bekræft dialog ved lås færdiggørelse skat (sp533) (Tilføjet ) Når færdiggørelsen låses for skatteregnskaber vises en dialog, hvis der mangler logning af regnskabstal til realkreditinstitutter. Fejlen er, at denne dialog også vises i situationer, hvor der allerede findes regnskabstal til overførsel. Handling: Svar Ja til Ønskes regnskabet låst?. Færdiggørelse låses korrekt, når der svares Ja. Forventet rettet: Snarest muligt.

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (Nyhed her)

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (Nyhed her) Ø90 Kendte fejl pr. 10. juli 2017 nr. 23-17 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (Nyhed her) 2. Moms (Nyhed her) 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance (Nyheder

Læs mere

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (nyhed her)

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (nyhed her) Ø90 Kendte fejl pr. 8. september 2017 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (nyhed her) 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse (Nyhed her) 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget 8. Budgetopfølgning

Læs mere

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv.

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. Ø90 Kendte fejl pr. 21. september 2017 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter (Nyhed her) 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget (Nyheder her) 8.

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Flyt intern modregner ikke tidligere internt beregnede posteringer (tilføjet 18.01.17) Når der er isat et kontonummer i Flyt intern i kontering og prisgrupper, modregner beregningen

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR. 23. januar 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR. 23. januar 2018 NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Dataoverførsel - De mindre Mejerier (Tilføjet den 22.01.2018) Vedr. Them mejeri, Bornholm mejeri, Thise mejeri og Endrup mejeri er der sendt afregningsdata tilbage i tid (gamle

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Webinar - igangsætning Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Agenda Årsrapport Statusseddel Moms Revisionsliste Statusseddel Summax API diverse Diverse Årsrapport Årsrapport Forside Skemakrav Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING 1. Statistik 2. O90.dk

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

WEBINAR - IGANGSÆTNING. Laila Foldager Scharff

WEBINAR - IGANGSÆTNING. Laila Foldager Scharff WEBINAR - IGANGSÆTNING Laila Foldager Scharff 30-01-17 AGENDA SaPro R75 ejendomsvurderinger Summax Tekstgenkendelse KU-posteringer Indkomstdisponeringsbilledet Årsrapport 2.0 Landmand.dk opdatering Evt.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Webinar I/S 4. December Laila Foldager Scharff Digtial økonomi, SEGES

Webinar I/S 4. December Laila Foldager Scharff Digtial økonomi, SEGES Webinar I/S 4. December 2017 Laila Foldager Scharff Digtial økonomi, SEGES Dagsorden Omlægning af I/S Opgørelse i I/S Opgørelse i interessent Udligning Diverse Spørgsmål Omlægning af I/S Arbejdsgang ved

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne

Læs mere

STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE

STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE Esben Iversen, Jurjen Hessels og Morten Langgaard STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE STATUS SUMMAX Antal samtykker: 1.750 kunder Antal e-fakturaer: 135.000 stk. Antal virksomheder:

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt.

Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt. Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel 1. Kendte fejl i Dataoverførsel 2017 2. Kendte fejl i Dataoverførsel 2016 3. Kendte fejl i Dataoverførsel 2015 Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Beskrivelse af Økonomisystemet

Beskrivelse af Økonomisystemet Beskrivelse af Økonomisystemet November 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Overblik over systemet... 3 Kontoplan... 6 Fuldstændighed og nøjagtighed... 7 Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 I forbindelse med omlægningen af O90.dk, skal i fremover klikke på det vedhæftede PDF-dokument, for at se kendte fejl og mangler i e-faktura

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

e-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv

e-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne finde svar på

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus Kom godt i gang med DLBR Årsrapport Mark 2.0 Online Plus DLBR Ø90 Årsrapport 2.0 Kom godt i gang I denne Maxibog kommer vi rundt om alle de steder som jf. årsrapport 2.0 skal tilpasses. Det vil ikke være

Læs mere

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget - kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform:

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Ø90 Konference 08.12.2011

Ø90 Konference 08.12.2011 Konference 08.12.2011 Resultat fra workshop: Hvordan udnytter vi produkt-porteføljen optimalt overfor: Deltidslandmænd: Overblik over likviditet Skatteoptimering Overblik over samlet økonomi for bedriften

Læs mere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura

Læs mere

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog med MIPS-reducerende tiltag for kredsmedarbejdere 2011 Baggrund I foråret 2011 var der udfordringer med at optimere brugen

Læs mere

Frontløbere rapport for Ø90 Budget

Frontløbere rapport for Ø90 Budget Frontløbere rapport for Ø90 Budget 2.11.2010 Testere Jens Brandenborg Jysk Landbrugsrådgivning Anders Funch Kolding Herreds Landbrugsforening Budget foretaget på ø-90 nr. 3335 ktp 5 (15-18/10), 3003 ktp

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

13. Kontering af skatter

13. Kontering af skatter 13. Kontering af skatter 13.1 Selskabsskat Nedenfor kan du se hvordan forskellige typer af skat skal konteres. Selskabsskat: Løbende i kasseregistrering: Ordinær aconto Konto 7260 10 Frivillig aconto nr.

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Likviditets- og driftsbudget

Likviditets- og driftsbudget Likviditets- og driftsbudget Side Introduktion til budget 2 Skærmbilledets opbygning 4 1. Budgetoplysninger 7 2. Indtastning likviditet 8 3. Kopiering status 11 4. Indtastning status 12 5. Efterpostering/ompostering

Læs mere

C5 Faxe Revisor Nyheder

C5 Faxe Revisor Nyheder , nov. 2012. C5 Faxe Revisor Nyheder Version Nyheder og rettelser vises med fremhævet version: 43X30 Indhold Nyheder 2 Klientmenu 3 Menupunkter, detaljer, nyheder 7 Bilag A: Standardrapporter 10 Side 1

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a Budgetkur sus Øvel ser Ø90budget-Super br uger 11.f ebr uar2011 Vi dencent r etf orlandbr ug Agr ofoodpar k15 8200År husn 87405000 Ø90Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget-kursusbeskrivelse Formål: Deltagere:

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Ø90 Vejledning. Vejledning

Ø90 Vejledning. Vejledning Ø90 Vejledning Vejledning Revideret 27. april 2017 Programmet giver mulighed for at lave flere slags budgetter inden for fanerne Produktion, Resultat, Invest./ Finansiering, Balance og Egenkapital. Der

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter 2. Budget kolonneopsætning: Beregning af en kolonne er forbedret 3. Budget rationaliset arbejdsgang,

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0

21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0 21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0 DAGSORDEN Sommerregnskab Benchmarking Dataoverførsel vedr. lån Hvor langt er vi i processen Anlægsnoten Hjælpeværktøjer Infoside Forandringens

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

13. Kontering af skatter

13. Kontering af skatter 13. Kontering af skatter 13.1 Selskabsskat Nedenfor kan du se hvordan forskellige typer af skat skal konteres. Selskabsskat: Løbende i kasseregistrering: Ordinær aconto Konto 7260 10 Frivillig aconto nr.

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010:

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010: Projekt: Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter Side 1 af 8 Anders Funch, KHL Budgetter er tastet direkte i resultat, likviditet og balance. Budget for andet erhverv (kontoplan 5). Vurdering

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Denne vejledning viser, hvordan du kan vælge at få din faktura konteret i Ø90 1 Sammendrag 2 Konteringshjælp 2.1 Ens kontering af alle varelinjer på en

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere