Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse"

Transkript

1 Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse

2 Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: CVR nr: P nr: KONTAKTPERSON, virksomhed Stillingsbetegnelse: Navn: Tlf.: Mobil: 1. KONTAKTPERSON, jobcenter Stillingsbetegnelse: Navn: Tlf.: Mobil: 2. KONTAKTPERSON, virksomhed Stillingsbetegnelse: Navn: Tlf.: Mobil: 2. KONTAKTPERSON, jobcenter Stillingsbetegnelse: Navn: Tlf.: Mobil: Aftalen er gældende fra:

3 7 Punkter Partnerskabsaftalen gælder afmærkede punkter PUNKT 1 Deltagelse i Jobcenter Slagelses Partnerskabsnetværk PUNKT 2 Samarbejde om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere PUNKT 3 Annoncering af ledige job på PUNKT 4 Aftale om virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse, voksenlærling, mentorordning og kurser for Jobcenter Slagelses målgrupper PUNKT 5 Voksenlærlingeordningen og anden form for opkvalificering af medarbejdere samt jobrotation PUNKT 6 Deltagelse og rekruttering ved Jobmesser PUNKT 7 Andet - Virksomheden og Jobcenter Slagelse aftaler en speciel indsats, som ikke er dækket af Partnerskabsaftalens øvrige 6 punkter. På de efterfølgende sider uddybes de punkter, der er etableret aftale omkring.

4 Formål og Rammer Partnerskabsaftalen er forankret i Jobcenter Slagelses Partnerskabssekretariat Din virksomhed får èn fast Kontaktperson og èn fast 2. Kontaktperson. Vi forpligter os til at yde din virksomhed effektiv service med vægt på kvalitet og professionalisme. Partnerskabssekretariatet koordinerer og administrerer alle Partnerskabsaftalerne. Læs alt om Partnerskabskonceptet på Kontakt Partnerskabssekretariatet på: tlf Hvad er formålet? Vi har indgået en Partnerskabsaftale, fordi vi i fællesskab ønsker at opbygge, udvikle og fastholde et gensidigt og forpligtende samarbejde. Samarbejdet har særligt fokus på rekruttering, afklaring, opkvalificering, uddannelse under voksenlærlingeordningen og fastholdelse af virksomhedens medarbejdere. I fællesskab vil vi aktivt arbejde for at fremme et fleksibelt arbejdsmarked, hvor udbud og efterspørgsel af arbejdskraft matcher. Fælles værdisæt for Partnerskabsvirksomhederne og Jobcenter Slagelse Samarbejdet mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse sker i den gode dialog med åbenhed og ærlighed. Kan aftalen opsiges? Ja, det kan den - af begge parter. Partnerskabsaftalen er en gensidig aftale uden juridisk binding. Den kan ændres efter behov - alt efter udviklingen i virksomheden og på arbejdsmarkedet. Partnerskabsaftalen er gældende, indtil den opsiges.

5 Lovgivningsrammer Jobcenter Slagelse og vores samarbejde i Partnerskabsaftalen er underlagt vilkår i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Ligebehandlingslovene om ligestilling mellem kvinder og mænd og Lov om forbud mod forskelsbehandling på baggrund af alder, etnicitet, handicap m.v Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse vedr. Formål og Rammer:

6 Punkt 1 DELTAGELSE I JOBCENTER SLAGELSES PARTNERSKABSNETVÆRK Formål med deltagelse i Partnerskabsnetværket Det overordnede formål er at videndele og udveksle erfaringer for at fremme vækst og for at tage aktivt og forpligtende del i beskæftigelsesindsatsen. Målet er: At samarbejde om afklaring og opkvalificering af borgere i Slagelse Kommune. At fastholde og opkvalificere virksomhedernes ansatte. At medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft. Desuden samarbejder Partnerskabsnetværket og Virksomhedsteamet i Jobcenter Slagelse om f.eks: Kampagner. Formidling af "den gode historie" på i Nyhedsbreve, lokale medier m.v Udvikling, afprøvning og evaluering af koncepter, som kvalificerer samarbejdet mellem virksomheder og Jobcenter. Hvem deltager i Partnerskabsnetværket? Det gør repræsentanter fra alle typer af private og offentlige virksomheder. Jobcenter Slagelse deltager med Virksomhedsteamet, som består af Virksomhedskonsulenterne og Partnerskabssekretariatet. Andre Jobcentermedarbejdere og eksterne gæster kan inviteres til at deltage i netværksmøderne eller give oplæg om bestemte temaer. Partnerskabssekretariatet planlægger og administrerer Partnerskabsnetværket og varetager udviklings- og driftsopgaver, som relaterer sig til Partnerskabskonceptet. Sekretariatet kan kontaktes på: tlf Hvor tit mødes man? Der afholdes 3 Partnerskabsnetværksmøder årligt og evt. 1 konference og/eller særlige temamøder, events o.l. efter behov. Roller og ansvarsfordeling Virksomhederne og Virksomhedsteamet i Jobcenter Slagelse har ligeværdige men forskellige roller i Partnerskabsnetværket. Partnerskabssekretariatet har ansvar for dagsorden, mødeindkaldelser, referater, aftaler med oplægsholdere o.l. Virksomhederne forpligter sig til aktiv deltagelse på netværksmøderne med 1 repræsentant - og har en backup person.

7 Aktiv deltagelse i netværksmøderne betyder At virksomhederne prioriterer deltagelse i netværksmøderne. At de bidrager i debatter, dialog og videndeling i netværket. At de aktivt medvirker til at kvalitetsudvikle møderne og de aftalte aktiviteter. Er din virksomhed undtagelsesvist forhindret i at deltage i et netværksmøde, meldes der afbud til Partnerskabssekretariatet på eller tlf Virksomheden deltager i Partnerskabsnetværket: Navn: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Virksomhedens backup: Navn: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse vedr. Punkt 1:

8 Punkt 2 SAMARBEJDE OM FASTHOLDELSE AF SYGEMELDTE MEDARBEJDERE Partnerskabsaftalens Punkt 2 gælder kun ansatte, som er borgere i Slagelse Kommune. Formål med samarbejdet er at fremme En hurtig indsats, så medarbejderen hurtigst muligt raskmelder sig, delvist eller fuldt ud. En tidlig og målrettet opfølgning, så virksomheden kan fastholde medarbejderen. En tidlig og målrettet opfølgning, så medarbejderen kan fastholde sin arbejdspladstilknytning. Anmeldelse af sygdom Virksomheden anmelder sygdom og anmoder om refusion digitalt via inden for 4 uger efter første sygedag. Målrettet opfølgning på sygemeldingen En hurtig og effektiv indsats er omkostningsbesparende for virksomheden, og den sygemeldte kan fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomheden skal inden 4 uger efter medarbejderens første sygedag holde samtale med sygemeldte medarbejder og i samarbejde med medarbejderen udarbejde en plan for fastholdelse. Og holde god kontakt til medarbejderen under sygdomsforløbet. Virksomheden kan anmode om at få en mulighedserklæring fra den sygemeldte. Mulighedserklæringen erstatter ikke hidtidige lægeerklæringer, men kan indhentes separat. Læs mere om fastholdelse og mulighedserklæring på -> Værktøjskassen -> Punkt 2 Jobcenter Slagelse indkalder som hovedregel den sygemeldte til samtale senest i 8. uge efter sygemeldtes første sygedag. Ved visse livstruende sygdomme gælder der andre regler og muligheder. Som hovedregel planlægges det videre forløb med den sygemeldte borger, og Jobcentret informerer om: 1. Muligheder for tilbagevenden til arbejdet. 2. Muligheder for delvis raskmelding Eventuelle støtte- og kompensationsordninger. Virksomhedspraktik.

9 Jobcenter Slagelse kontakter derefter virksomheden og fortæller om muligheder for, at sygemeldte hurtigst muligt helt eller gradvist kan raskmeldes og vende tilbage til arbejdspladsen. Jobcentret fortæller også om muligheder for, at medarbejderen kan komme i virksomhedspraktik inden for et nyt arbejdsområde. Rundbordssamtale som del af opfølgningen Jobcenter Slagelse tilbyder virksomheden at deltage i en rundbordssamtale eller opfølgningssamtale ude på virksomheden sammen med den sygemeldte medarbejder. Andre parter kan også deltage. Formålet er at finde en god løsning på hurtig tilbagevenden til arbejdet. En anden mulighed er, at medarbejderen får optræning/opkvalificering gennem virksomhedspraktik. Det kan være på arbejdspladsen eller i en anden virksomhed. Virksomhedspraktik er en god mulighed Indeholder planen om fastholdelse en aftale om virksomhedspraktik, tilbyder Jobcenter Slagelse, at virksomheden kontaktes af en jobcentermedarbejder. Pågældende aftaler formålet, indholdet og øvrige vilkår i virksomhedspraktikken sammen med virksomheden og medarbejderen. Hvad er rammerne for virksomhedspraktikken? Indholdet i en virksomhedspraktik skal bestå af nye arbejdsopgaver - det vil sige opgaver, som medarbejderen normalt ikke varetager. Praktikperioden kan strække sig fra 1 til 37 timer ugentligt, men vil typisk udgøre 10 timer. Virksomheden forpligter sig til at deltage i alle relevante opfølgningssamtaler, som Jobcenter Slagelse arrangerer. Til gengæld bestræber Jobcentret sig på at afholde samtalerne ude på virksomheden. Særlige regler og opfølgning ved visse livstruende sygdomme Får medarbejderen en diagnose, som er på en såkaldt "stand-by liste" eller "Diagnose-liste" over visse livstruende sygdomme, har hun/han i en periode eller under nærmere omstændigheder ret til at frabede sig kontakt og opfølgning fra Jobcenter Slagelse. Formålet med listen er at sikre, at virksomhedens sygemeldte medarbejder med en alvorlig diagnose får ret til at bestemme, om hun/han ønsker sin sag sat på stand-by, eller om hun/han ønsker hjælp og vejledning fra Jobcentret/Kommunen. Virksomheden har et godt kendskab til medarbejderen og hans/hendes situation og tager et medansvar for vejledning af den sygemeldte medarbejder, så støtte og hjælp bliver så god som muligt. Jobcenter Slagelse står til rådighed for virksomheden med rådgivning og vejledning i forhold til den sygemeldtes muligheder for fortsat fastholdelse til arbejdspladsen. Forebyggelse af sygefravær Der er mulighed for at afholde en forebyggende rundbordssamtale på arbejdspladsen. En forebyggende samtale kan være en rigtig god idé, hvis en medarbejder ikke magter sit arbejde af helbredsmæssige årsager, men som endnu ikke er sygemeldt. Formålet er at undersøge, om der i samarbejde med Jobcenter Slagelse kan iværksættes en ordning, der vil kunne fastholde medarbejderen, så man undgår eller forkorter et sygdomsforløb.

10 Kontaktperson i Jobcenter Slagelse om forebyggelsesmuligheder Har virksomheden behov for en rundbordssamtale, eller er der ønske og behov for yderligere information om forebyggelsesmuligheder, kan Beskæftigelsesmedarbejder og Fastholdelseskonsulent Lene Bergholdt kontaktes på eller på tlf Evt. virksomhedens kontaktperson vedr. rundbordssamtale/kontaktperson til medarbejder: Navn: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse vedr. Punkt 2:

11 Punkt 3 ANNONCERING AF LEDIGE JOB PÅ Virksomheden annoncerer deres ledige job på jobnet.dk uden omkostninger. De følger proceduren for at indlægge og nedlægge jobbene via den elektroniske guide på nettet. Er der tekniske problemer, kan virksomheden ringe til Jobsupporten på tlf Har virksomheden andre spørgsmål om annoncering af job, så kontakt virksomhedens Kontaktpersonen eller Jobcenter Slagelses Jobbutik på tlf Virksomheden kan også annoncere efter udenlandsk arbejdskraft på Jobcenter Slagelse kan ikke kontrollere, om andre jobportaler kopierer de ledige job.derfor kan vi ikke sikre, at der ikke sker henvendelser fra jobsøgere, efter at virksomheden har fjernet jobbet fra Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse vedr. Punkt 3:

12 Punkt 4 AFTALE OM VIRKSOMHEDSPRAKTIK, LØNTILSKUDSANSÆTTELSE, VOKSENLÆRLING, MENTORORDNING OG KURSER FOR JOBCENTER SLAGELSES MÅLGRUPPER Målgrupper som er omfattet af Punkt 4 Virksomheden giver tilbud om at stille et antal faste pladser til rådighed til afklaring og opkvalificering af målgrupperne: Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Modtagere af sygedagpenge, integrationsydelse, ledighedsydelse. Modtagere af starthjælp. (For)revalidender. Erfaringer viser, at den bedste og mest effektive afklaring og opkvalificering sker ude i virksomhederne, hvor borgerne oplever arbejdspladser og kolleger i faglige og sociale sammenhænge. Formål med pladser til virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser Pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser har til formål at afklare borgernes fremtidige jobområde eller opkvalificere borgerne, så de kommer tættere på at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser har samtidigt til formål at kvalificere fremtidens arbejdskraft. Der kan som hovedregel ikke etableres virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse i den virksomhed, hvor borgeren senest har været ansat. Den seneste ansættelse omfatter også løntilskudsansættelse. Dog kan sygedagpengemodtagere komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor borgeren senest har været ansat, forudsat at vedkommende er enig i tilbuddet. Medarbejderinddragelse i Partnerskabsaftalen En tillids-/medarbejderrepræsentant inddrages både i etableringen af Partnerskabsaftalen mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse og i aftalen om brugen af de enkelte pladser. Inddragelse af en tillids-/medarbejderrepræsentant medvirker også til at styrke ejerskabet til Partnerskabsaftalen i virksomheden. Virksomheden og tillids-/medarbejderrepræsentanten påser i fællesskab, at virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser ikke er konkurrenceforvridende eller fortrænger job på ordinære vilkår.

13 Brugen af de konkrete pladser til virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser Udbyttet af plads-tilbuddet afhænger i høj grad af, hvor forberedt borgeren og virksomheden er - at der sker en gensidig forventningsafstemning. Det er derfor vigtigt, at formålet med virksomhedspraktikken eller løntilskudsansættelsen er velkendt for begge parter. Det er også vigtigt, at virksomhedens medarbejdere giver den nye kollega en grundig introduktion og inddrager hende/ham i faglige og kollegiale sammen hænge. Før en borger kan starte i en virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse, skal følgende være på plads: De obligatoriske blanketter skal være udfyldt og godkendt. Der skal være en klar aftale mellem virksomheden, borgeren og borgerens kontaktperson om: Formål Arbejdsopgaver Opstarttidspunkt Opfølgning, herunder eventuel evaluering eller anden form for dokumentation Udslusning Eventuel tilknytning af mentor Eventuelt andre kompensations- og støtteforanstaltninger Er der ikke mulighed for ansættelse i virksomheden efter tilbudsperiodens udløb, er det en stor hjælp for borgeren, hvis hun/han får kontakter til andre virksomheder, f.eks. gennem virksomhedens netværk. Aftale om uddannelsespladser under Voksenlærlingeordningen Borgere har mulighed for at få en uddannelse via voksenlærlingeordningen. Borgeren og virksomheden indgår en uddannelseskontrakt, hvor de nærmere aftaler beskrives, afhængig af den enkelte borgers situation. Uddannelsen skal være inden for et fag på voksenlærlingelisten. Listen og andre oplysninger om ordningen findes på Kun borgere over 25 år har mulighed for at blive uddannet gennem voksenlærlingeordningen. Har borgeren arbejdserfaringer inden for faget, er der mulighed for at opnå merit, så uddannelsen kan gennemføres på kortere tid. Rammerne for indgåelse af uddannelseskontrakt under voksenlærlingeordnin gen findes på -> Værktøjskassen -> Punkt 4. Her er der en "Voksenlærling - tjekliste", hvor man guides igennem ordningen. Aftale om brug af mentorordning Jobcenter Slagelse kan bevilge tilskud til en mentor i forbindelse med virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse og kurser. Målet er at fremme borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret kan frikøbe virksomhedens medarbejder til funktionen som mentor, eller Jobcentret kan bevilge støtte til en ekstern konsulent, der varetager funktionen. Hvis virksomheden og Jobcenter Slagelse indgår aftale om mentor i forbindelse med pladser til virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser, skal mentorindsatsen ligge ud over, hvad virksomheden sædvanligvis forventes at varetage over for praktikanten eller medarbejderen i løntilskud. Mentorfunktionen skal også være afgørende for aktiveringstilbuddet.

14 Jobcenter Slagelse kan desuden bevilge uddannelse af mentor for at forbedre mulighederne for at varetage mentorfunktionen. Få flere oplysninger om mentorordningen på: Aftale om kurser Jobcenter Slagelse kan bevilge støtte til borgeres opkvalificering via f.eks. korte, faglige kurser, som kombineres med virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse. Målgrupper med særlig behov for hjælp og støtte Der er grupper af borgere, som har behov for ganske særlig støtte og hjælp, før de kan varetage en almindelig virksomhedspraktik eller fungere i en løntilskudsansættelse eller et job. For at understøtte målgrupperne kan virksomheden og Jobcenter Slagelse indgå særlig aftale om pladser, som målrettes disse borgere. De særlige aftaler beskrives under Punkt 7 i Partnerskabsaftalen. Samlet oversigt over pladser, som virksomheden stiller til rådighed: Se pladsliste (bilag). Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse vedr. Punkt 4:

15 Punkt 5 VOKSENLÆRLINGEORDNINGEN OG ANDEN FORM FOR OPKVALIFICERING AF MEDARBEJDERE SAMT JOBROTATION Opkvalificering af medarbejdere under Voksenlærlingeordningen Samarbejdet mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse vedr. uddannelse under voksenlærlingeordningen handler om, at virksomheden og en medarbejder kan indgå uddannelseskontrakt. På -> Værktøjskassen -> Punkt 5 findes en "Voksenlærling - tjekliste", hvor man guides igennem ordningen. Uddannelsen skal være inden for et fag på voksenlærlingelisten. Listen og andre oplysninger om ordningen findes på Kun ansatte over 25 år har mulighed for at blive uddannet gennem voksenlærlingeordningen. Har den ansatte arbejdserfaringer inden for faget, er der mulighed for at opnå merit. Det kan betyde, at uddannelsen kan gennemføres på mindre tid. Andre aftaler om opkvalificering og kurser Virksomheden og Jobcenter Slagelse kan aftale anden form for opkvalificering. Der kan f.eks. være tale om kursus til uddannelse af mentor. Jobrotation Virksomheden og Jobcenter Slagelse kan indgå aftale om jobrotation og faglig opkvalificering af Jobcenter Slagelses målgrupper. Aftalen om jobrotation betyder, at virksomheden sender medarbejdere på kursus og samtidigt ansætter ledige til at varetage medarbejdernes opgaver, mens de opkvalificeres. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse vedr. Punkt 5:

16 Punkt 6 DELTAGELSE OG REKRUTTERING VED JOBMESSER Det er en forudsætning for virksomhedens deltagelse i Jobmessen, at man har konkrete job at tilbyde. Formål Virksomheden deltager i Jobmesser med det formål at rekruttere kommende medarbejdere til aktuelle job ved at møde dem ansigt til ansigt. Der kan ske et hurtigt match mellem virksomhedens efterspørgsel og borgerens kvalifikationer og kompetencer, eller der kan aftales et videre forløb før endelig ansættelse. Ved at møde hinanden personligt kan virksomhed og borger også få en god dialog om jobmuligheder på lidt længere sigt, om kvalifikationskrav og eventuelle forhold, der skal afklares, før der bliver tale om en ansættelse. De to parter kan desuden drøfte muligheder for virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse eller en uddannelsesplads under voksenlærlingeordningen. Rammer Jobmesser kan være store med deltagelse af mange forskellige virksomheder eller mini- messer, målrettet til f.eks. fleksjob. Jobcenter Slagelse står for det praktiske arrangement. Virksomheden kan deltage med en "stand", afholde et særligt Informationsmøde eller andet som aftales mellem parterne. Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse vedr. Punkt 6:

17 :24 Punkt 7 ANDET - VIRKSOMHEDEN OG JOBCENTER SLAGELSE AFTALER EN SPECIEL INDSATS, SOM IKKE ER DÆKKET AF PARTNERSKABSAFTALENS ØVRIGE 6 PUNKTER. Samlet oversigt over pladser, som virksomheden stiller til rådighed: Se pladslisten (bilag). Særlige forhold og aftaler mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse vedr. Punkt 7:

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 7. februar 2011 Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Baggrund/formål

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Uddrag fra PARTNERSKABSSAMARBEJDETS HISTORIE

Uddrag fra PARTNERSKABSSAMARBEJDETS HISTORIE Uddrag fra PARTNERSKABSSAMARBEJDETS HISTORIE Virksomhedsservice Jobcenter Slagelse Skovsøgade 10 4200 Slagelse Tlf.: 29 11 42 00 virksomhedsservice@slagelse.dk www.partnerskabslagelse.dk 2015 Partnerskabsvirksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Virksomhedspraktik. Løntilskudsansættelser

Virksomhedspraktik. Løntilskudsansættelser 1 Kvalitetsstandarder vedr. virksomhedspraktik og løntilskuds - pladser til afklaring og opkvalificering af ledige Standard nr. 5 Vejledning til testvirksomhederne Virksomhedspraktik Løntilskudsansættelser

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune

Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Odense, den 1. juni. 2015 Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Formål Formålet med partnerskabsaftalen

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen s Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet cv-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere