Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl"

Transkript

1 . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R A P R I L Å R G A N G Gode råd før køb og salg af hus i Sverige - advokaten tænker højt Kurser, ture og god musik - find sæsonens aktiviteter midt i bladet Den magiske sommerfugl - silkevinger og sommertegn Trekammerbrunn og andre afløb - når huset ikke har kloakering DANSKE-TORPARE. Forening af danske med hus eller grund i Sverige 1

2 Lederen Jeg har set en sommerfuglepuppe klække. Det var i et sommerfugleland i Zoologisk Have, hvor pupperne var hægtet på stænger i lange rækker. Helt livløse, grå, indtørrede at se på. Et af den slags bure, hvor ingen bruger mange sekunder, for der er ikke rigtig noget interessant at se Undtagen lige når miraklet sker. Den knastørre puppe krøller ligesom let sammen, vrider sig lidt, holder pause, og vrider lidt igen. Den nye sommerfugl aser og maser sig ud af skallen, og lige som den slipper fri, er den endnu helt krøllet sammen, som om den stadig skal passe til puppen, i tilfælde af den fortryder. Men så sker det. Og jeg så det selv. Den virrer lidt med hovedet, strækker både ben og følehorn og folder stille og roligt de silkefine vinger ud. Pang! Fuld af farver. Orange, lilla og blå. Klar til at flyve næsten med det samme, og klar til at forstærke følelsen af sommer, når den lydløst basker rundt i landet og leger mellem blomster, gæster og grillmad. I Sverige findes der arter, der er ukendte for Danmark, og naturfotograf Ole Andersen præsenterer os for nogle af dem inde i bladet. Det er et smukt syn, og selvom vi kun lige har taget hul på foråret med dette nummer af Torpare, vækker de skarpe billeder længslen efter endnu en sommer i det svenske. Generalforsamlingen den 23. februar fylder også godt i bladet. Salen i Ingeniørernes Hus var fyldt, og det blev en aften med både engagement fra medlemmerne og taler fra foreningens forskellige nøglepersoner på de mange poster. Poster er der mange af i en frivillig forening som vores. Til en generalforsamling bliver de mange mennesker, der bærer med, mere tydelige for en dag. Ligesom det bliver tydeligt, hvorfor de bruger så stor en del af fritiden på at få Torpare-maskineriet til at køre: En fyldt sal med medlemmer i alle aldre, størrelser og køn, der har hvert sit formål med sit medlemskab. Sådan en aften vanker der både ris og ros. Så længe risen er konstruktiv og roserne flest, er der nok mange af os, der gerne bliver ved at give en del af vores fritid til vores fælles forening. Heldigvis. Og husk nu - der er altid plads til flere. Så er der jo lige det der med High Chaparral. Jamen, jamen. Hvad skal vi dog mene om det?! Passer sådant et cowboyland i vores svenske forestilling om røde træhuse, lyse birkeskove og håndmalede tapeter? Nej, ikke rigtig. Ikke desto mindre er High Chaparral en af de mest besøgte seværdigheder i Sverige. Hele personer vraltede sig gennem det sære, levende, livlige land på bedste cowboymanér i løbet af Børnene elsker det. Og når børnene elsker det, gør de fleste voksne det også. Her er skydere, helte og skurke, guldvask, bisonokser, larm og ballade hele sommeren. Mads Weltzer fortæller om en forlænget weekend med familien, hvor High Chaparral tog pusten fra både forældre og børn. Så nu har de ærkesvenske cowboys, der huserer lidt vest for Värnamo, også listet sig ind på nogle sider i bladet. Bladsheriffen kunne ganske enkelt ikke forhindre det. Merete Nørgaard Redaktør Ansvarshavende: Per Bonke Redaktør: Merete Nørgaard Korrektur: Bent Eide Nielsen Claus Thykier Layout og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Trykt CO2-neutralt ISSN: Oplag: eksemplarer 6 gange årligt (februar, april, juni, august, oktober, december) Udgiver: Danske Torpare Rosenkæret 13 A DK-2860 Søborg Tlf Annoncering og priser: Annoncering: Susanne Hjort Forsidefoto: Tina Lorien / istock 2

3 Indhold Nyt fra foreningen Foreningen har afholdt sin 29. generalforsamling den 23. februar 2010 Den magiske sommerfugl I Sverige findes cirka arter. Halländsk Laxlåda En opskrift med historiske rødder En rådgivers funderinger - om køb og salg af hus i Sverige. Fem gode råd i forbindelse med handel af hus. Trekammarbrunn - og andre former for afløb Skorstene & kaminer restaurering på torpet Aktiviteter i den nærmeste tid April 2010 juni 2010 Stribet huleboer på natterov Grævlingen lister sig forsigtigt frem om natten Okej! Torpare for børn Fra bytur til Wild West - en sviptur til Sverige med det hele Internet og telefoni Foreningens nye aftale om mobilt bredbånd. Nostalgi fra luften Et gammelt luftfoto vakte fortiden til live. Medlemsfordele Se et udvalg af foreningens mange tilbud til medlemmer TorpareMarked Medlemsannoncer om alt fra huse og grunde til ting og sager 34 3

4 NYT fra foreningen GENERALFORSAMLING i Danske Torpare 2010 Foreningen kunne afholde sin 29. generalforsamling den 23. februar Igen i år lagde Ingeniørforeningens Hus i København lokaler til, og 159 torpare havde valgt at møde op. Denne artikel er IKKE referatet men derimod et resumé af ord og indtryk fra aftenen. Det egentlige referat og formandens beretning kan læses på Tekst og fotos af Merete Nørgaard 4 En generalforsamling er altid noget særligt. Som et årligt statusmøde for alle i en forening passive og aktive. Danske Torpares generalforsamling var, denne tirsdag aften i februar, da heller ingen undtagelse. Bestyrelsen, og en række frivillige, havde længe gjort forberedelser til aftenen, og medlemmer fra nær og fjern gav ansigter og liv til foreningen, efterhånden som stolene i salen blev fyldt op til sidste plads. På den store skærm bag talerstolen rullede et lysbilledshow af svenske motiver og stemninger, og bestyrelsen havde bænket sig på række med front mod salen. Advokat Lars Holm Rasmussen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at Generalforsamlingen i henhold til vedtægterne kunne anses for lovlig. Så langt så godt. Dog var et mindre antal medlemmer, bosiddende i udlandet, blevet snydt for indkaldelsen i tide, og dirigenten understregede allerede fra start, at dette faktum eventuelt kunne få konsekvenser for muligheden for at træffe beslutning, når det kom til forslaget vedrørende kontingentforhøjelse. Kurt Henriksen (og hustru Britta Syskind) blev valgt som referent, hvorefter foreningens formand, Per Bonke var første mand på talerstolen. Formandens strejftog Formandens beretning var en hvirvelvind af alle de mange, mange aktiviteter og gøremål, Danske Torpare har været præget af i det forgangne år. I flæng nævnte han blandt den store flytning fra Landskronagade til de nye faciliteter på Rosenkæret; flere og lange forhandlingsforløb med både Scandlines og Øresundsbron, der heldigvis havde resulteret i endnu bedre rabatter til medlemmerne; et stigende antal kursus- og aktivitetsudbud; Vidensbanken, som nu er skudt for alvor i gang på hjemmesiden, med digre værker om alt fra kloakering til seværdigheder i det svenske; vindkraftdebatten, der stadig blæser mærkbart i foreningen og endelig ikke mindst glæden over at kunne præsentere et tilfredsstillende regnskab 2008/09. Han kom også ind på den ulykkelige situation, foreningen er havnet i med lang tids sygdom hos sekretariatsleder, Rasmus Thykier, der har betydet, at ansættelsesforholdet ikke længere kunne fortsætte. Per Bonke understregede, at det er Rasmus Thykiers fulde fortjeneste, at foreningens medlemsblad og hjemmeside har udviklet sig til det, de er i dag, ligesom han har stået bag en markant forbedret og ny servicekultur over for medlemmerne. Foreningen søger nu en ny daglig leder, og har opslået stillingen på både hjemmesiden og jobzonen.dk. Kontingenter og medlemskab Bestyrelsen havde valgt at fremlægge et forslag om forhøjelse af kontingentet på 75 danske kroner pr. medlemskab. Danske Torpare er pålagt momspligt, som blandt andet betyder, der skal svares moms af kontingentindtægten. I 2008/09 har man desuden kun haft delvist momsfradrag på indkøb hvilket er en ubalance, foreningen på ingen måde er tilfredse med. Herudover har sekretariatet en administrativ tung og tidskrævende byrde, som handler om at ruske op i de desværre - mange medlemmer, der ikke betaler deres kontingent

5 Formandens beretning blev godkendt. 5

6 Formand for bestyrelsen, Per Bonke. Der lød stor tak til Aktivitetsudvalgets formand, Geert Fredslund Nielsen, for hans mange år i bestyrelsen til tiden. Per Bonke kunne oplyse, at antallet i dette regnskabsår var oppe på næsten 1400 medlemmer, der ikke har betalt sit kontingent til tiden. Foreningen vil derfor overveje at indføre tvungen brug af PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service) for nye medlemmer, ligesom man også overvejer at indføre rykkergebyr for de medlemmer, der betaler for sent. Pr. dags dato har foreningen medlemmer og kan den 25. november fejre sin 30 års fødselsdag. Plads til friske kræfter Som afrunding på sin formandsberetning, takkede Per Bonke medarbejderne for en stor indsats, og rettede en ligeså stor tak mod den stigende gruppe af frivillige kræfter, der har engageret sig på forskellig vis i foreningen. Skulle der blandt medlemmerne findes nogle, der har interesse og lyst til at være med i korpset af frivillige, efterlyste Per Bonke særligt folk, der kunne hjælpe med at skaffe foreningen flere attraktive tilbud og rabatter til medlemmerne, eller frivillige, der kunne have lyst at være med til arbejdet i bladredaktionen. Interesserede kan bare henvende sig. Et par spørgsmål fra salen fulgte i kølvandet på formandsberetningen, før en enig sal med klapsalver og røde stemmesedler godkendte beretningen. Regnskabets time Efter en pause med både velsmurte sandwich til alle og en livlig præsentation på det store lærred af hjemmesidens nye Vidensbank, gik kasserer Bent Hansen på talerstolen for at fremlægge foreningens regnskab. Det viste et overskud på kroner, mod et budgetteret overskud på kroner. En del af forklaringen på det fine resultat skal findes Nyvalgt til bestyrelsen, Jørgen Bagge Steen, og medlem og frivillig Bent Eide Nielsen. 6

7 Næstformand Henrik Zein. Kasserer Bent Hansen i en god placering af foreningens formue i værdipapirer, som har givet en indtægt på kroner. Samtidig er der solgt flere billetter end budgetteret, ligesom omkostningerne i forbindelse med kurser og aktiviteter har kunnet holdes nede. På indtægtssiden har annoncerne i bladet solgt godt, og har således givet et nettoprovenu på kroner. Hverken foreningens interne eller eksterne revisor havde fundet anledning til bemærkninger til regnskabet, og på opfordring af dirigenten bekræftede foreningens interne revisor, Claus Falk-Larsen, da også dette, hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet. Budget og afstemning om kontingentet Kasserer Bent Hansen kom, i sin gennemgang af det nye budget, også ind på flere grunde til forslaget om kontingentforhøjelsen. Årsagen til kontingentforhøjelsen er åbenbar. I indeværende år kommer vi til at tære på foreningens egenkapital, da kontingentstigningen først får effekt i 2010/11, og vi kun kan tære på egenkapitalen i en periode, så er den opbrugt, forventeligt cirka fire til fem år. Vi ønsker at opretholde det høje serviceniveau overfor medlemmerne, på aktivitetsniveau og i bladet, begrundede han blandet andet. Da debatten og spørgsmålene herefter blev givet frit, var det da også primært kommentarer til kontingentforhøjelsen, der blev luftet i mikrofonerne. På positiv vis. Ingen i salen fandt det tilsyneladende urimeligt med de 75 ekstra kroner på medlemskabet, og da afstemningen blev sat i gang var der således en skov af røde ja-sedler i luften. Seks medlemmer ville hverken stemme for eller imod, tre medlemmer sagde nej. Dermed var kontingentforhøjelsen vedtaget, så kontingentet fra næste år stiger fra de nuværende 300 kroner, til 375 kroner årligt pr husstand. Nye medlemmer til bestyrelsen Per Bonke blev genvalgt som formand under store klapsalver. Geert Fredslund Nielsen og Kurt Henriksen ønskede begge at forlade bestyrelsen, og Per Bonke takkede dem varmt med både ord, håndtryk og rødvin for deres store indsats gennem årene. De ledige sæder bliver fremover besat af Jørgen Bagge Steen og Tanja Hedager, som begge blev valgt ind med klapsalver fra salen. På suppleantposterne blev både Bjørn Donnis, Peter Niemann Thøgersen og Niels Gervig genvalgt, mens Anders Grand og Kristian Garde blev valgt som nye medlemmer af suppleantgruppen. Bestyrelsen har herefter fuld suppleantbemanding på i alt fem medlemmer. De eksisterende revisorer, John Lauritsen og Claus Falk-Larsen, blev genvalgt. Eventuelt og tak for i aften Da aftenen var nået til dette sidste punkt på den officielle dagsorden, var stemningen stadig god, om end flere i salen var ved at være møre. Der kom lidt spredt fægtning i emner som aktiviteter, der gerne måtte være flere af, roser til Rasmus Thykier, og hvorvidt der kunne stå flere navne på ét medlemskort. Spørgsmålene blev besvaret på stedet af bestyrelsespanelet, og det var derfor en ærlig formand, der kunne takke for en god aften til både fremmødte medlemmer, dirigenter, frivillige hjælpere, bestyrelsen, udvalg og foreningens medarbejdere, som alle har del i det resultat, der er skabt. (flere billeder næste side...) 7

8 Medlem og frivillig husvært, Kay Nilsson og suppleant Bjørn Donnis får sig en hyggesnak i pausen. I pausen blev der reklameret levende for den nye Vidensbank på hjemmesiden. Kurt Henriksen fik både stor tak og rødvin for sin tid i bestyrelsen. Advokat Lars Holm Rasmussen var aftenens dirigent. Nyvalgt til bestyrelsen, Tanja Hedager, blev præsenteret på storskærmen. 8

9 Specialiseret i at renovere, til- og ombygge gamle svenske torp og ødegårde i Skåne, Halland, Kronoberg og Jönköpings Län. Kontakt os for en uforpligtende samtale om Jeres ønsker og muligheder. Sikreste kontaktmulighed er via , da vi ofte arbejder hvor mobildækningen er dårlig. Advokat Göran Mellerup Mottagning i Köpenhamn, Svedala, Ryd HRB Hildrums Renovering & Bygg V.d. Peter Hildrum Troedstorp ÖRKELLJUNGA Tel Skal huset sælges (eller købes)?? Ring uforpligtigende til Dansk Ejendoms Consult. Vi har siden 1980 primært beskæftiget os med vurdering og salg af huse i Sverige. I alt er det blevet til over vurderinger og over salg. Vi er eneste danske statsaut. ejendomsmæglerfirma der tillige er Registreret svensk mæglerfirma i det statslige fastighetsmaklarnamnden.se Din garanti for en sikker handel! Se mere på eller ring (udenfor kontortid: ) M.v.h. Dansk Ejendoms Consult Østerbrogade København Ø 9

10 Den sommerfugl Sommerfuglen flagrer lydløst, let og tilsyneladende ubekymret gennem sæsonen. I Sverige findes cirka arter. Nogle er store og farverige, mens de fleste er små og anonyme. Af naturfotograf Ole Andersen For ganske nylig fandt jeg en bog om Fritidshuset. Den udkom i 1969 og gjorde en del ud af, hvordan man kom insekter til livs. Nu er man gudskelov mange steder ved at have en mere tolerant holdning til kryb. Når det gælder sommerfugle, findes de over det meste. De flyver i haverne, langs skovbryn og rundt på engene. Forekomsten er blandt andet bestemt af larvernes foderplanter. Der er planter, som er specielle for Sverige, og der er løvtræer med nordgrænse forskellige steder i det store land. Det spiller også en rolle, hvordan man forvalter landskabet. Nogle arter har begrænset flyvetid; mens andre er fremme en god del af sommeren. Både dvale og træk En del sommerfugle optræder i to generationer. Det gælder så kendte arter som Dagpåfugleøje ( påfågelöga ), Nældens takvinge ( nässelfjäril ), Det hvide C ( vinbärsfuks ) og Sørgekåbe ( sorgmantel ). Sommer- 10

11 kuldet går i dvale og overvintrer på lofter, i brændestabler og hule træer ved hjælp af indbygget frostvæske. Om foråret flyver de ud i lyset og formerer sig. Der er også arter, som ikke kan klare vinteren og derfor dør, mens andre horder af artsfæller dukker op hvert år på træk fra sydligere egne. Det gælder for eksempel den berømte Tidselsommerfugl ( tistelfjäril ) Det er forskelligt, hvordan arterne overlever. Nogle sover sig gennem vinteren som dvalesiddere, andre i tilstand som æg, larve eller puppe. Der er en del larver, som graver sig nogle centimeter ned i mulden og overlever; undertiden lever de flere år i puppen beskyttet af en kokon. Når hr og fru sommerfugl har parret sig, er deres rolle udspillet, og de går til grunde. Ægget udvikler sig, larven bryder skallen og udvikler sig over flere hudskifter (en larvehud har begrænset tolerance). Så kommer forpupningen inden det magiske øjeblik, hvor en ny, farvestrålede sommerfugl klækkes. ved lampen næste morgen. Der er også nogle natsværmere, som ikke har opdaget, de bør flyve om natten, og derfor glæder os om dagen. Nogle af dem er meget farvestrålende, som for eksempel gruppen af køllesværmere ( bastardsvärmare ). Hvis interessen griber om sig det sker for nogle af os! - må man også bevæge sig hen, hvor de meget specielle arter er. Man må færdes på de smålandske grusveje de ganske få dage om året, hvor den statelige Poppelsommerfugl ( aspfjäril ) viser sig, og man må op i den smålandske skærgård ved Loftahammer, eller endnu bedre i Östergötland - og allerbedst det nordlige Gotland - for at se den statelige Apollo. En af Nordens største sommerfugle, Svalehale ( makaonfjäril ), er desværre blevet sjælden i Skåne, men kan endnu opleves i det smålandske og ølandske terræn. Sjældne syn De fleste af Sveriges cirka arter er småsommerfugle som møl og viklere ( småfjärilar ), der er ganske uinteressante for de fleste af os. Men blandt dagsommerfuglene er der nogle store og markante arter, som vi sjældent eller aldrig ser i Danmark. Det samme gælder for natsværmerne. Er man heldig, flyver en stor natsværmer ind i køkkenet, eller man finder den 11

12 Halländsk Laxlåda En opskrift med historiske rødder Af Bjørn Donnis Man tager Ca. 400 g saltet laks (se særskilt omtale om saltet laks nedenfor) Peber, kapers (en spsk. eller to) Rasp Lidt olie/smeltet smør 4 æg 2-3 dl mælk Kan man ikke lide kapers eller ønske man bare variation, så udelad kapers og drys med rigeligt klippet purløg (altså gräslök ). Man gør Saltet laks skylles godt - evt. kan der benyttes fersk laks eller koldrøget eller rimmat (let lagesalt - sprængt ) laks. Skæres i mindre stykker/strimler. Smør et ovnfast fad eller skål og læg lakseskiverne i. Drys med peber (og salt, hvis der er brugt fersk laks). Strø rasp + lidt olie/smør over. Rør æg og mælk sammen og bland med kapers. Hæld over. Lidt rasp øverst. I ovn ved 225 C, til ægget er stivnet. Smager bedst lidt afkølet som forret eller spis det lunt eller koldt som forret/frokostret. Saltet laks hvorfra får man det? Hård saltning (så filet en bliver ganske hård og stiv) var måden, hvorpå man konserverede laks til eksport og til forråd indtil vor tid. Det er meget enkelt at gøre selv. Anskaf noget laks ferske fileter, frosne portionsstykker eller andet. Den frosne laks tøs nogenlunde op fersk laks tager man, som det er. Fisken lægges i en plastpose med en håndfuld salt eller to. Luften klemmes ud og der bindes til. Posen i køleskabet. Vendes med mellemrum. Venter man til næste dag, får man rigtig hårdsaltet laks, der skal skylles og udvandes en times tid inden anvendelse. Lader man kun laksen ligge i saltet ca. 4-6 timer, er den normalt passende saltet til at anvendes direkte i denne opskrift, efter bortskylning af vedhængende salt. Har man ikke tid til at salte laksen ½ dag, drysser man bare med salt og lader det ligge, så længe man nu har tid og tilsætter salt i følge opskriften. De fire store åer i Halland: Lagan, Nissan, Ätran og Viskan ( Laga Ni, Äta Vi som de svenske børn lærte) var engang Europas bedste lakse- og ørredfloder. Især Lagan og Nissan dannede i Middel-alderen, og helt op i 1800-tallet, basis for en - efter datidens forhold - kæmpe eksport af saltet laks. Det store laksefiskeri fra Laholm standsede brat i 1920 erne og 30 erne, hvor Lagans dengang så store dæmninger med tilhørende kraftværker blev anlagt. Siden da har de skiftende ejere af vandkraftværkerne opdrættet yngel og udsat over pr. år, så laksen vender stadig tilbage, men kan ikke komme op til gydepladserne. Overstående simple opskrift er af ukendt alder, men ingredienserne tyder på, at den har ældgamle aner. 12

13 . Haure s Kultursnickeri Dansk snedker laver vinduer og døre i gammel stil, samt mindre ombygninger. Tel Bättre Bostad DANSKE-TORPARE Bogorm eller læsehest? Som medlem af Danske Torpare sparer du 15% på dine bogindkøb! Medlemmer af foreningen får 15% rabat på bøger hos Harders Boghandel i butikken i København og i deres netbutik. Der gives 15% rabat på ikke i forvejen nedsatte bøger. I netbutikken sættes under købsprocessen hak i feltet Klik her hvis du har en rabatkupon. Herefter udfyldes koden torpare i feltet Indtast din rabatkode her. Rabatten bliver herefter fratrukket. Den fysiske butik er beliggende på Nørrebrogade 226 i København. For at opnå rabat skal nyeste gyldige medlemskort fremvises. Rabat kan ikke opnås med forældet medlemskort.. Forening af danske med hus eller grund i Sverige 13

14 En rådgivers funderinger - 5gode råd Er der noget, vi særligt skal være opmærksomme på? eller Kan du ikke lige sige mig, hvad der er vigtigt, når vi køber hus i Sverige? Af Lars Holm Rasmussen, advokat. Sådan lyder et par ofte anvendte indledninger i s til mig i min hverdag med rådgivning om huskøb i Sverige. Over for TORPAREs sluttede kreds af læsere hvoraf enkelte nok er blandt de tidligere spørgere skal jeg ærligt indrømme, at jeg skiftevis morer og undrer mig over den optimistiske, kortfattede spørgestil - især hvis næste linje i en røber, at svaret helst skal foreligge senest dagen efter, hvor købekontrakten skal underskrives. Min reaktion skal ses på baggrund af, at det mest nærliggende svar på begge spørgsmål lyder: Alt! Det er jo imidlertid ikke noget hjælpsomt svar, og nok heller ikke det, spørgerne forestiller sig. På samme måde må man vise god vilje, når journalister til brug for temabeskrivelser om svenske fritidshuse efterlyser 5 gode råd og lignende til indsættelse i de allesteds værende faktabokse. Forhåbentlig har jeg i de enkelte sammenhænge kunnet give tilstrækkelige råd, selv om realiteten er, at spørgsmålene fortjener svar og samtale af varighed på ikke under et par timer. Forbered handlen Det store og væsentlige skridt, at købe (eller sælge) ejendom i udlandet, bør ikke hastes igennem og besluttes på grundlag af få og forenklede sandheder. En manende opfordring til både købere og sælgere vil derfor være: Forbered hushandelen i god tid og på en ordentlig måde. For den, der overvejer at købe, kan masser af forhåndsoplysninger skaffes og generelle spørgsmål besvares, inden den konkrete ejendom er fundet: Hvordan finansierer vi? Hvad koster det at have hus i Sverige? Hvad er vigtigt at undersøge på enhver ejendom? Hvem kan hjælpe os med svarene? Hvordan er papirgangen ved aftaleindgåelse og myndighedsregistrering i Sverige? For den, der enten aktuelt overvejer at sælge, eller som på grund af forhold og forventninger i familien må regne med, at dette vil ske på længere sigt, kan systematisk opbevaring af matrikelkort, bygningstegninger, installationsmanualer, inspektionsrapporter, indkøbsfakturaer osv. blive til stor nytte - både som del af salgsoplysningerne og til det skattemæssige efterspil. Der er ingen grund til at tænke anderledes og være mindre betænksom og grundig, end hvis ejendommen lå i Danmark! Fælles interesse De samme emner er som regel aktuelle i de fleste handler, fordi ejendommens indretning tilsiger dette, og fordi der hverken i lovgivning eller retspraksis stilles de store krav til oplysningerne fra sælgers side. Skal en handel forløbe tilfredsstillende for begge parter, bør den svenske juras fredning af sælger imidlertid ikke afholde denne fra at medvirke beredvilligt. Og køberens anledning til at undersøge, understreges jo særligt af, at den svenske retstilstand i afvejningen af parternes forpligtelser har ladet køberens undersøgelsespligt være afgørende endda i en ganske skarp tolkning: Kun 14

15 Foto: Bo Østlund sådanne fejl og mangler, som end ikke købers egen sagkyndige rådgiver kunne se eller forestille sig, kan berettige køberen til senere at vende tilbage og rejse krav. Et ekstra modspil for køberen kan bestå i, at den svenske ejendomsmægler trods lovgivningens forudsætning om, at han rådgiver begge parter pr. tradition eller (dårlig) vane ikke ser det som sin opgave rutinemæssigt at fremlægge en række standardoplysninger, som vil være af interesse for de fleste. Ydermere ved køber ikke altid, hvad der er relevant at spørge efter, eller har en forenklet opfattelse af, hvad der gælder i Sverige. Sælger, som i første omgang kunne se en fordel ved at springe over, hvor gærdet er lavest, har erfaringsmæssigt mest glæde af, at alle oplysninger kommer frem, så han ikke skal besværes af købers spørgsmål og utilfredshed, efter at handelen er afsluttet og ejendommen overtaget. SE DE 5 GODE RÅD PÅ NÆSTE SIDE Læs meget mere om køb og salg af ejendom i Sverige på foreningens hjemmeside i Vidensbanken. Danske Torpare holder også flere relevante kurser i løbet af sæsonen om netop køb og salg. 15

16 De 5 gode råd til både sælgere og købere kunne være: 1 Tal om bygningernes og installationernes aktuelle tilstand. Sælger: Læg frem hvad du ved om eget og forgængeres arbejde. Erkend fejl og skjul ikke skavanker. De fleste købere vil have huset alligevel, men alle vil blive rasende over senere at føle sig snydt. Køber: Stil spørgsmål og undersøg grundigt. Undlad kun professionel besigtigelse, hvis du selv er fagmand, eller dine egne bekendte reelt har kvalifikationerne til at besigtige. Alternativt vælger du at tage risikoen, måske fordi det står klart, at altomfattende renovering nødvendigvis skal finde sted. 2 Kontrollér særligt om skorstene og ildsteder er i orden. Eftersyn og fejning skal som regel finde sted hvert tredje år (kan variere fra kommune til kommune). Sælger bør udlevere seneste faktura og/ eller inspektionsrapport (protokoll), hvoraf tilstanden kan aflæses. Har skorstensfejeren ikke været på besøg inden for gældende interval, eller er nye installationer foretaget, bør parterne tage stilling til, hvem der sørger for kontrol. Eventuelt kan købekontrakten indeholde betingelse om, at forholdene skal være i orden, og at parterne aftaler placering eller fordeling af de udgifter, der konstateres inden for en nærmere aftalt periode. Fejl og mangler ved ildsteder kan rumme både et sikkerhedsproblem, en latent merudgift af betydelig størrelse, hvis en skorstensmurer skal udføre omfattende arbejde og en svær dialog med forsikringsselskabet, hvis brandskade senere opstår. Ændringer, f.eks. tilslutning af en brændeovn til en eksisterende skorsten, skal altid godkendes; og skorstene og ildsteder, der ikke har været anvendt i tre år eller mere, må ikke tages i brug uden besigtigelse. 3 Oplys, henholdsvis søg oplysninger, om tilstanden for ejendommens afløbssystem. Hvad er det for en type? Hvis sælger har modtaget påbud om at bringe noget i orden, bør han selv lægge oplysningerne frem. Køber kan spørge hos kommunen, hvis sælger ikke kan eller vil svare. Det er ikke ulovligt at sælge et ulovligt anlæg, men det er ansvarspådragende og kan medføre erstatningspligt at skjule oplysninger, der er afgørende for købers beslutningsproces. Læs i øvrigt artiklen OM AFLØB i Torpare nr. 128 (februar 2010).. 4 Tal om de forhold i ejendommens nære omgivelser, der har betydning for brug af ejendommen: Hvilke veje der kan og må benyttes både af ejeren selv og af andre berettigede (naboer m.fl.). Hvordan adgangen er til bade-, både- og fiskeplads, om båd må henlægges, og hvem man træffer aftale med i den ene og anden situation. Hvordan lokale landog skovbrug, offentlige anlæg (f.eks. fyldpladser), erhvervsvirksomheder (f.eks. grusgrave og stenbrud), idrætsanlæg (skydebaner, skispor, motorbaner) og energiforsyning (vindmøller, kraftledninger) påvirker omgivelserne med hensyn til trafik, parkering, støj og andre følger og ulemper. Forholder det sig sådan, at ejendommens vandforsyning eller dens spildevand henholdsvis hentes og udledes uden for ejendommens eget areal, er det selvsagt væsentligt at afklare, hvilke aftaler der er indgået med pågældende naboer, og om aftalerne er sikre nok eller bør søges forbedret. 5 Tal om ejendommens udgifter til forsikring, affaldshåndtering, spildevandstømning, el-forsyning, vejbidrag og andet fast eller tilbagevendende samt den svenske beskatning. Gennemgå den dokumentation og de beløbsspecifikationer, der foreligger. Gennemse hidtidige forsikringer, som kan vise sig forældede i deres dækningsomfang. Få overblik over, om renovationsordningen byder på valgmuligheder, der passer bedre til behovet fremover. Undersøg om el-forsyningen kan skaffes billigere hos andre leverandører eller på gunstigere vilkår hos den hidtidige, f.eks. ved åremålsaftaler. De fem punkter er selvsagt ikke udtømmende, men repræsenterer de klassiske og hyppigste forsyndelser og problemområder. Det skal ikke være en videnskab at sælge og købe fast ejendom, men arbejdsindsatsen bør afspejle, at der dog sædvanligvis er tale om pænt store købesummer og overraskende store udgifter, hvis man ikke tænker sig om. Ud over disse tilrådelige undersøgelser og samtalepunkter forudsættes selvfølgelig, at aftalens indgåelse og det efterfølgende sagsforløb i øvrigt gennemføres på en betryggende måde, enten under medvirken af professionelle rådgivere eller ved parternes egen samvittighedsfulde og imødekommende indsats. 16

17 Ta internet med til Sverige Der kan være mange gode gode grunde til at gå på nettet i ferien - hvad enten det er børnene eller dig selv, som har behovet. Ice.nets mobile bredbånd dækker, hvor det ikke tidligere var muligt og lige nu har vi et fantastisk medlemstilbud. Medlemstilbud For kun kr. 149 om måneden kan du være på nettet i Danmark og hele Skandinavien uden at bekymre dig om ekstra regninger. Du får 5 Gbit/s om måneden med fuld hastighed. - Hurtigt og enkelt. Bredbånd som rækker længere Medlemstilbud Kun kr./md. 149,- 17

18 Trekammarbrunn og andre former for afløb Før i tiden var det almindeligt på landet i Sverige at lade regnvand, vand fra vasken og indhold fra dasset forsvinde direkte i jorden. I dag har mange moderniseret afløbsinstallationerne, men for dem, der endnu ikke har kloakering i området, kan en trekammerbrønd være måden at forbedre husets afløb. Af Bjørn Donnis Ill. ifö Fra mange svenske huse på landet har man i årevis ladet regnvandet løbe direkte ud på jorden, og vand fra vasken løbe gennem rør ud på jorden, eller til stenkista eller stenöga (faskine). Toilettet var et das, der tømtes med nedgravning eller på møddingen. Efterhånden vil mange huse have fået afløbsinstallationen mere eller mindre moderniseret - tørkloset, septiktanke og lignende men hvis man står for at skulle forbedre yderligere, vil den mest praktiske, og ofte også den eneste lovlige, løsning, være at lade gråt og sort spildevand gå til en trekammarbrunn med infiltrationsanlæg; naturligvis med mindre man har kloakeret i området. Funktion af trekammarbrunn En trekammarbrunn består af en tank på typisk 3 m 3, der er delt i tre segmenter af lodrette vægge. Der er forbindelse imellem det kammer, hvor indløbet er, og mellemkammeret, og mellem mellemkammeret og det kammer, hvor udløbet går fra. Forbindelserne går henholdsvis i middelhøjde og tæt på bunden. En typisk svensk trekammarbrunn består at en lodret cylinder (betonbrønd eller plasttank), der er delt af lodrette vægge med et hul i, der skaber forbindelse. Idéen er, at det slam, der flyder ovenpå, skal blive i de to første kamre, og det tunge slam skal bundfælde successivt i de tre kamre. Første kammer er cirka lige så stort som de to andre tilsammen. Mængden af flydeslam er typisk kun 1/3 af mængden af bundfældet slam. Udover at slammet skilles fra og rådner lidt, sker der ingen rensning. Slammet skal pumpes væk med passende mellemrum af en slamsuger. Vandet, med det meste kvælstof og næsten al fosfor, ledes fra trekammarbrunn en videre til en anden brønd, hvorfra der udgår mindst to lange drænrør på typisk meter eller endnu længere, der ligger gravet ned, vandret, omgivet af sand og grus. Vandet skal så sive ud i sandet/gruset og videre ud i jorden. Kvælstof og fosfor optages dels af biofilm (bakteriekultur) på, i og omkring rørene, dels af planterne ovenfor, mens resten løber ud i det øverste grundvandslag, hvor det typisk holdes noget tilbage af jorden. Man får ofte mange brændenælder, hvor nedsivningsanlægget er, da brændenælder elsker kvælstof. Filtrering af vandet Det er en fordel, forureningsmæssigt, hvis infiltrationsanlægget ligger oppe i rodzonen, men dette kan være svært at etablere, med mindre ens grund skråner meget. Man kan så i stedet montere en pumpe fra trekammarbrunn en og op til drænrørene (pumpinfiltration). Hvis jorden er meget lerholdig, fugtig eller på anden vis uegnet til infiltration, kan man lægge et nyt hold slanger i sandet parallelt med de første. Vandet vil så sive ind i 18

19 disse, og skal derefter ledes til en grøft. Infiltrationsanlægget, der nu kaldes en markbädd, vil på denne måde fungere som et sandfilter med biofilm. For at kunne fungere, skal alle afløbsinstallationer have en udluftning ført op over taget på det højeste sted. Udluftningen vil dels virke som en skorsten og skabe et lille undertryk i tanken og ledningsnettet, så det ikke lugter, og dels er det nødvendigt, for at vandet flyder let gennem rørene. Billigt anlæg Anlæg af et komplet afløbssystem er relativt billigt i Sverige. Det er derfor ikke rigtig værd at tænke på smarte genveje, hvis man vil i gang med en større renovering af afløbssystemet. Ofte vil nyanlæg/radikal modernisering af et badeværelse - selv med gratis eget arbejde og de lave svenske håndværkerpriser på landet - være en større udgift, end etablering af afløbsinstallationen. Hvis man ikke kan få tilladelse til trekammarbrunn på grund af sårbar natur eller grundvandsreserver, så skal man have en sluten tank, som er en tank uden afløb. For at begrænse antallet af tømninger føres kun toilettets spildevand til denne, og man monterer toiletter med lille skyl. Det grå spildvand kan man så normalt få lov til at udlede via en tvåkammarbrunn og et infiltrationsanlæg. Afløb i fremtiden I Sverige betragtes trekammerbrønd og infiltration som gode løsninger. Det er de også, hvis de vedligeholdes. Problemet ved trekammarbrunn og infiltration er dog, at der, som i andre simple anlæg, ikke fjernes fosfor og kvælstof i større grad, og at det principielt er forkert, at afløbet ikke afledes til overfladevand, men i stedet til grundvandet. Et ideelt anlagt infiltrationsanlæg ligger, hvor det øverste grundvandslag strømmer mod et vandløb eller en sø, og hvor der ikke er (drikke-)vandindvinding fra gravet brønd mellem infiltrationsanlægget og søen. Derimod kan der godt være en dyb boring med tæt foring imellem. Tendensen i Sverige er, at minirensningsanlæg ( minireningsverk ) er noget, der ses mere og mere på. Så man må nok forvente, at man på et tidspunkt begynder at kræve små biologiske rensningsanlæg som den primære løsning; samtidig med at der jo også sker en udbygning af kloaknettet. Allerede i dag kan man komme ud for, at kommunen, ved nyanlæg eller ændringer, forsøger at stille krav om anlæg af minirensningsanlæg. Udover at disse er dyrere i anlæg og kræver betydelige udgifter til el, kemikalier og årlige eftersyn, så er de (i hvert fald de fleste typer) ikke velegnede til ikke permanent benyttede huse. Skulle man komme ud for krav om minirensningsanlæg, tilrådes det at studere teksten i Vidensbanken på grundigt, inden man eventuelt tager en diskussion med kommunen. FAKTA: Tilladelser Der skal søges om tilladelse til anlæg hos kommunen. Ofte kan man på kommunens hjemmeside finde reglerne. I praksis skal de have en primitiv skitse med afstande til hus, vej, vandindvinding og naboer, og oplysninger om fabrikat og rumfang. Til gengæld må man forvente, at kommunen kræver gravning af en prøvegrube, samt mulighed for at inspicere jordforholdene, inden endelig tilladelse til anlæg gives. Husk at anbringe trekammerbrunn en så det er let for slamsugeren at komme til den. Tømning Kommunen kræver, at tanken tømmes årligt. Selvom man har tilladelse til anlæg, er det ikke sikkert at kommunen tilmelder tanken til tømningsordningen, der ofte varetages af et privat firma; ofte det samme som står for skraldeafhentningen. Man kan normalt for fritidshuse søge om tilladelse til kun at få tømt hvert andet år, hvilket er rigeligt for et hus, hvor der kun bor et par mennesker i nogle weekender og ferier. Efter hver tømning bør anlægget fyldes med vand uden slam. Lad vandhanen løbe, og tag lange bade de første dage! 2 m 3 - det typiske vandvolumen - er MEGET. Nogle slamtømningsbiler afvander dog slammet, og leder vandet tilbage i brønden. Septiktank Brug ikke ordet septiktank i Sverige! På svensk er septiktank noget andet end i Danmark, og oven i købet dårligt defineret. Oftest er det en sluten tank, hvor det i Danmark normalt er en etkammerbrønd Pris på anlæg Trekammarbrunn og infiltrationsanlæg vil typisk koste omkring SEK, hvis det er til at komme til med maskiner, og der ikke skal sprænges klipper væk. Her er tale om komponenterne samt gravearbejde. Ikke noget af anlæg af nyt toilet, bad og lignende. Det er absolut at anbefale, at få professionelle til at anlægge det hele med gravemaskiner. Der er næppe meget at spare ved at gøre dele af knoklearbejdet selv. Læs mere På vores egen hjemmeside - kan man (blandt meget andet) læse meget mere om afløb i afsnittet: Eget afløb i Vidensbanken. 19

20 SKORSTENE & KAMINER Allerede ved første besøg på vores nye torp i 2007, vidste vi, at der stort set ikke var noget, der ikke trængte til renovering. Vi besluttede derfor at tage det hele i én mundfuld, og da ingen af os er gør-detselv -mennesker, betød det, vi havde håndværkere dagligt i ni måneder. Tekst og fotos af Annette Jørgensen og Palle Rosted Vi havde fra starten besluttet, at huset, når det var færdigt, skulle fremstå i sin oprindelige skikkelse. Der skulle ikke være noget med panoramavinduer og parabol på taget. Ingen af os er gør-det-selv -mennesker, og vort første problem var at finde håndværkere, der ville påtage sig hele opgaven. Imidlertid var det ikke så let. Flere af de firmaer, vi kontaktede, syntes, det var for stor en mundfuld, men endelig fandt vi et lokalt firma, der sagde ja. Problemet var bare, at de ikke kunne starte før om otte måneder, så vi måtte pænt vente på at komme i gang til oktober Smuldrende skorsten Huset og laden havde hver deres skorsten. Skorstenen på selve huset så umiddelbart udmærket ud, men ved et nærmere eftersyn, var det klart, at den nok trængte til lidt mere end blot en kærlig hånd. Det viste sig da også, det var nødvendigt at rive skorstenen ned til tagryggen og bygge den op på ny - med genbrug af de gamle sten. Men så blev den også flot. Skorstenen kom til at koste svenske kroner. Der var også en skorsten på laden, hvor der stod en gammel hullet kakkelovn, som måske i tidernes morgen havde været brugt til at varme svinestien og det gamle, udvendige to-sæders das op med. Skorstenen var direkte livsfarlig. Hvis man lænede sig op ad den, kunne man vælte den med en hånd, så i dette tilfælde besluttede vi hurtigt, at den måtte ofres, når der senere skulle laves nyt tag på laden. Om denne skorsten virkede, havde vi faktisk ikke mod på at prøve, men vi havde heller ikke noget at bruge den til. Kamin med revner Indenfor havde vi to flotte kaminer i stueetagen, men umiddelbart så de ud som en meget dyr opgave. Specielt i den ene stue, havde hele kaminen slået store revner fra top til tå, selv om den virkede udmærket. Jeg næsten drømte om natten, at hele den centrale stenkærne skulle mures op på ny. 20

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

ILDSJÆLE. Mere end 1.900.000 danskere. Frivillige. i Danske Torpare

ILDSJÆLE. Mere end 1.900.000 danskere. Frivillige. i Danske Torpare Frivillige ILDSJÆLE i Danske Torpare De frivilliges arbejde og engagement udgør en grundsøjle i Danske Torpare og i mange andre foreninger i Europa. 2011 er derfor udråbt til Frivillighedsår af EU-kommissionen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Danske Torpare medlemsanalyse 2015

Danske Torpare medlemsanalyse 2015 Danske Torpare medlemsanalyse 2015 1) * Angiv hvor du har din hjemadresse. Danmark Sverige Andet land Husstandsstørrelse (antal personer registreret på adressen) 2) * Voksne 3) Børn (0-17) 4) * Postnummer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere I Blekinge län, ca. 2½ times kørsel fra København er Snärjeskogen beliggende lige på grænsen til Sveriges sydligste

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vidunderlige ejendomme i Sverige. mitsvenskehus.dk

Vidunderlige ejendomme i Sverige. mitsvenskehus.dk Vidunderlige ejendomme i Sverige! mitsvenskehus.dk Hultatorp! DKK 1.095.000 Kort beskrivelse Velbeliggende fritidstorp på en stor grund nær søen Immeln i det nordlige Skåne bare 2 timers kørsel fra København.

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere