Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk"

Transkript

1 NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster Fra lejer til andelshaver pas på! God sommer Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces

2 LEDER ////// AF KLAUS HANSEN, FORMAND FOR LEJERNES LO NU SKAL DET TAGES ANSVAR! DEN 31.JANUAR VAR CHRISTIANSBORGS store landstingssal ramme om en høring med emnet skimmelsvamp. Baggrunden var, at det nu også er trængt ind hos folketingspolitikerne på Christiansborg, at flere og flere familier pines af ulykken at bo i en bolig, der er befængt med skimmelsvamp. Boligformen er skimmelsvampen ligeglad med. Den vokser hvor vækstvilkårene er til stede. Beboerne mærker forskellige symptomer, der alle har det til fælles, at de føles som en konstant influenza med hovedpine, ubehag m.v. De lærte optræder som eksperter med vidt forskellige synspunkter - lige fra at det ikke er noget stort problem, som forsvinder igen og som klares med lidt afvaskning, til krav om stort indgreb og bortskaffelse af materialet under kontrollerede former og efterfølgende istandsættelse. Flere speciallæger udtaler stor bekymring og peger på det voksende antal af borgere, der får astma og allergi. Disse læger er især bekymret for mindre børn, der opholder sig i soveværelser - tæt på svampestedet. Sundhedsplejersker, som tilser spædbørn, har tidligere været meget opmærksomme på denne risiko og givet sundhedsmyndighederne besked, når der konstateres usunde boliger. Nu opleves det som om de er blevet mere passive. Embedslægeinstitutionen under ét synes at være endog meget passiv og anvender ikke den myndighed, som der er hjemmel til i boligtilsynsloven. Boligkommissionen, som rigtigt anvendt kan være et godt værktøj, er ikke til stede i alle kommuner, fordi nogle kommunalbestyrelser har fravalgt denne mulighed til skade for borgerne. De borgere, som vel at mærke netop har brug for en aktiv bygningsmyndighed. POLITIK ////// AF KJELD HAMMER Tusindvis af lejere smides FLERE OG FLERE LEJERE smides på gaden i det danske velfærdssamfund. På kun fire år fra 2002 til 2006 er antallet af lejere, der bliver sat på gaden, steget med mere end 50 pct. Helt præcist 52 pct. Den kraftige stigning fremgår af tal fra Domstolsstyrelsen. Tallene viser, at lejere blev sat ud i I 2006 var tallet steget til Næsten samtlige udsmidninger skyldes manglende husleje-betaling. EN FALLITERKLÆRING Direktør Gert Nielsen i Boligselskabernes Landsforening bekræfter tallene og kalder dem en falliterklæring for velfærdssamfundet. Formanden for Lejernes LO, Klaus Hansen siger, at et så rigt land som det danske bør have et så fintmasket socialt netværk, at ingen familier ender i en tvangssituation. Det er naturligvis den enkelte persons og families ansvar at kunne holde økonomien i orden, men alle kan rammes af sygdom, kortere eller længerevarende arbejdsløshed, eller uforudse udgifter, der ikke var taget højde for. Man skal huske på, at det er familier, der rammes. Børnene i disse familier mærkes af usikkerheden og det sætter sine spor i mange år. En unødig ydmygelse af familien, som rammer hårdt. LLO: ALLES ANSVAR Socialminister Eva Kjer Hansen skyder problemet videre til landets kommuner. Hun mener, at en del af udsmidningerne kan forhindres, hvis kommunerne tidligt tager affære, når fogedretten har banket på døren. Derfor er hun nu på vej med et lovforslag. Kommunerne skal forpligtes til at genvurdere en sag, når de af fogedretten får af vide, at der er påbegyndt en udsættelsessag, siger ministeren til Tv-avisen. Derefter har kommunen mulighed for at hjælpe borgeren. Klaus Hansen mener ikke, at regeringen kan nøjes med at give kommunerne ansvaret. I dag er der desværre ingen som tager det samlede ansvar for at hjælpe udsatte familier. Derfor hviler ansvaret på os alle og reorganiseringen af det socialt ansvarlige Danmark bliver en hård opgave. Lejerne har ikke fået del i murstensfesten, hvor milliarder af kroner er skyllet ind over ejere af mursten. Desværre har andelsbolighaverne ikke holdt sig tilbage. At det derved bliver vanskeligt for de kommende familier at få fodfæste på boligmarkedet, tænkes der ikke på, siger han. 2 V I LEJERE

3 Når lejerne kommer til sagsbehandlerne i Lejernes LO anmoder vi dem om at kontakte egen læge og få dokumentation på sygdommen og en lægelig vurdering af årsagen. Er det herefter lægens vurdering, at årsagen er skimmelsvamp i boligen, bør lægen give embedslægeinstitutionen besked. En af embedslægeinstitutionens vigtigste opgaver er netop at følge folkesundheden og gribe ind, hvor der er risiko for befolkningen. Institutionen kan også bistå kommunerne med boligtilsynspligten. Som borger må man kunne forvente, at myndighederne udøver deres myndighed og handler. Sådan er virkeligheden desværre ikke. Vore sagsbehandlere, der står med de paniske, ulykkelige og frustrerede familier, møder tværtimod ofte myndighedspersoner, der ikke ved, hvad de kan eller skal gøre. Resultatet bliver passivitet - til skade for borgerne. Situationen er total uholdbar. Lejernes LO kræver derfor, at der skal der handles nu. Nu må myndighederne træde i karakter! Formanden for Folketingets boligudvalg har forsøgt sig med et initiativ til, at ejere af bygninger skal pålægges en handlepligt, når der er konstateret skimmelsvamp. Underligt nok gik der partipolitik i den sag, og som var det en afstemning om finansloven delte Folketinget sig for og imod regeringen. Borgerne kom hermed i klemme! Prisværdigt forsøger Folketingets boligudvalgsformand nu igen. Et beslutningsforslag kommer på Folketingets dagsorden i disse dage. Forhåbentlig vedstår regeringen sit ansvar denne gang. Den konservative boligordfører har i mellemtiden udtalt, at ingen skulle bo 10 minutter i en bolig efter at der er konstateret skimmelsvamp. Lejernes LO kan ikke være mere enig. Vi har nu en forventning om, at der skrides til handling og at der bliver taget et ansvar. Folkesundheden skal der ikke spilles om. på gaden lejere blev sat på gaden i Det er en stigning på 50 pct. siden (Arkivfoto) Samarbejde styrker Organiseringen af lejerne har hidtil været delt blandt flere lejerforeninger. Som udgangspunkt er denne splittelse ikke nogen styrke, når der forhandles med politikere, ministerier og modpartsorganisationerne. Det er for nemt for modparten at spille lejeorganisationerne ud mod hinanden, og det er vanskeligt at garantere et fælles fodslag omkring et forhandlingsresultat, hvis man er splittet i flere organisationer Lejernes LO, Danmarks Lejerforening (DL) og BOSAM har derfor besluttet, at vi nu optræder fælles over for regeringen i lejelovsforhandlingerne. LLO og DL har derudover udvidet samarbejdet om konferencer og kurser m.v.. Dette er ubetinget en styrke for lejerne. Kravene til lovændringer har alene lejernes interesser at tilgodese. Den på flere områder svage lejelov skal forbedres. Denne indsats er lige aktuel, uanset det drejer sig om lejere, der udsættes for sygdomme, fordi svage myndigheder ikke sætter tilstrækkeligt ind, når der f.eks. konstateres skimmelsvamp i lejemålet. Eller når huslejen er for høj. Eller når det drejer sig om lejere, der smides på gaden, fordi udlejeren skal udføre vedligeholdelsesarbejder i lejemålet. Det tætte samarbejde imellem lejernes organisationer er en styrkelse af lejernes interesser, en styrke, vi alle hilser velkommen. VI LEJERE 3

4 DEN ALMENE BOLIGSEKTOR ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO Beboerdemokratiet i udvalg Folketings-udvalg skal se på de fremtidige styreformer i den almene boligsektor. SOM LED I BOLIGAFTALEN af 5. november 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige styring aftalte de nævnte parter, at der skal gennemføres et udvalgsarbejde om en reform af styringen af den almene sektor. Udvalget skal afdække mulighederne for hensigtsmæssigheden i og konsekvenserne af en reform, der øger decentraliseringen og dereguleringen af den almene boligsektor indenfor rammerne af en øget mål - og aftalestyring og med kommunerne som omdrejningspunkt. Udvalgets skal bl.a.: undersøge om og hvordan den almene boligsektor organisatorisk kan styrkes og herunder afdække, hvordan incitamenterne til effektivitet, kvalitet og produktivitet i både byggeri og drift kan styrkes. afdække om og hvordan beboerdemokratiet skal ændres som konsekvens af en øget mål - og aftalestyring. afdække hvordan de almene boligorganisationer kan gives friere rammer for anvendelsen af deres egenkapital, så midlerne bruges aktivt til gavn for sektoren. afdække mulighederne og forudsætningerne for en ændring af nybyggeriets finansiering, som nedsætter startlejen og tilgodeser behovet for tryghed for lejerne. afdække om og hvordan sideaktivitetsreglerne kan lempes som led i en øget mål - og aftalestyring, herunder mulighederne for at engagere sig i overskudsgivende aktiviteter. Folketings-udvalget skal bl.a. se på, hvordan beboerdemokratiet skal ændres. belyse om og hvordan reglerne for udlejning og anvisning skal ændres med henblik på at modvirke en yderligere opsplitning af den almene boligsektor. undersøge om og hvordan det kommunale tilsyn skal ændres som konsekvens af en mål - og aftalestyring. LEJERNE FORBIGÅET Der nedsættes et udvalg med deltagelse af Socialministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening. Udvalget kan efter behov inddrage relevante eksterne parter, f.eks. relevante interesseorganisationer og sagkyndige. Formandskab og sekretariat varetages af Socialministeriet. Udvalget aflægger rapport inden den 1. april Som det ses, blev lejerorganisationerne forbigået som udvalgsdeltagere. Det er dog tilkendegivet, at man vil indkalde andre organisationer, såfremt man skønner det nødvendigt. 4 V I LEJERE

5 I kælderen til fælleshuset hygger ungerne sig med musik CD ere, tv eller forskellige former for spil. I baggrunden Jeanette Petersen (siddende) og Birthe Jensen (stående). Der er også plads til bordtennis. BØRNENE TOG SAGEN I EGEN HÅND OG FIK: Ungernes Klub VED SOMMERFESTEN I Køge Almennyttige Boligselskabs afdeling Nonnebanken kom børnene og spurgte, om de ikke kunne få opsat et læhegn på det grønne område, så de kunne have et sted, hvor de sad i læ og kunne hygge sig med musik. Det syntes arrangørerne af børnenes sommerfest ikke var ideelt, så de henvendte sig til afdelingsbestyrelsen og spurgte, om der ikke var et lokale, hvor børn fra 9-13 år kunne få et opholdssted. Det kunne de. Det blev Provstebankens fælleshus, som nu er blevet omdøbt til Ungernes klub. Den styres af ungerne selv, som også har døbt klubben Ungernes klub, dog med opsyn fra bl.a. Birthe Jensen og Jeanette Petersen samt næstformand i afdelingsbestyrelsen, Allan Jensen. Så hver tirsdag og fredag fra kl runger det nu tidligere fælleshus af glade børneråb og høj musik fra CD-anlægget eller fra fælleshusets TV. Ungerne kan købe slik, sodavand og juice i klubben. Og det lille overskud, der kommer fra salget, går til indkøb af bl.a. nybagte boller, pandekager eller æbleskiver, som ungerne guffer i sig BØRN PR. GANG I fælleshusets kælder er der udover et stort opholdsrum med sofaer, stole og et bord en CD-afspiller og et TV. Her har de holdt karoke-konkurrencer, og i lokalet ved siden af er der opstillet et bordtennisbord, hvor de har holdt bordtennisturnering. Nu har vi kørt med klubben i tre måneder, og der kommer en børn hver aften og hygger sig, så jeg synes godt, at vi kan kalde en succes. Vi har endda ikke gjort megen reklame for klubben. Vi gav de børn, der kom i starten nogle sedler med i skole, så de kunne uddele budskabet om klubbens eksistens. Ellers er det børnene selv, som tager en kammerat med herned, så vi bliver flere og flere, siger Birthe Jensen. Ja, tilføjer Jeanette Petersen, da vi holdt julefest var vi 27, så det var dejligt, men der er jo heller ikke så mange aktiviteter for børn mellem 9 og 13 år. Vi har ikke fået tilskud til noget som helst, men kører det helt på frivillig basis, men det er dejligt at se de mange dejlige børn. VI LEJERE 5

6 DEN ALMENE BOLIGSEKTOR ////// Man tvinger de fattige til at hjælpe de allerfattigste Op til 33 pct. af alle almene boliger i København går til socialt udsatte. Kontanthjælps-loftet har medført eksplosionsagtige tab for boligafdelingerne, fordi mange lejere ikke kan betale. DE ALMENE boligafdelinger er ikke kun presset af regeringens beslaglæggelse af midlerne fra Landsbyggefonden. Kommunerne fører også i højere og højere grad socialpolitik for huslejekroner i de almene boligafdelinger. TABENE ER EKSPLODERET Kommunerne har nemlig anvisningsretten til 25 pct. af alle almene boliger, og i Københavns Kommune går op til 33 pct. af alle boliger til socialt udsatte. De påfører de almene boligafdelinger tab, som nærmest er eksploderet efter at regeringen har indført kontanthjælpsloftet. Beboerne har simpelthen ikke penge til huslejen, og vi er derfor nødt til at sætte dem ud med fogeden, siger John Dinesen, som er afdelingsbestyrelsesformand for en almen boligafdeling på 310 lejligheder i Sydhavnen i København. DÆKKER IKKE MANGLENDE HUSLEJE Ejendommen er kendetegnet ved mange små lejligheder og modtager derfor mange enlige, socialt udsatte. De enlige er oftest folk på vej ud af fængsel, på afvænning fra alkohol eller stofmisbrug eller er egentlig psykisk/fysisk syge. Når kommunen indsætter en tredjedel af beboerne med boligsociale problemer, så dækker de hærværk i lejligheden, men betaler ikke for en manglende husleje. Den manglende husleje løber ofte op i både halve og hele års huslejerestance, fordi boligen enten beslaglægges af skifteretten ved dødsfald, - eller det tager op til et halvt år at få sagen behandlet ved fogedretten, hvis folk ikke betaler deres husleje, - og endnu længere tid ved boligretten, hvis ejendommen må sætte folk ud, fordi de umuliggør, at andre kan bruge deres bolig. KØBER SIG AFLAD Kommunen sætter folk ind med meget svære personlige problemer, og så køber de sig aflad ved at dække ødelæggelserne. Københavns Kommune påfører os de største tab ved ikke at gøre noget ved de store huslejerestancer, som oparbejdes. Kommunen vil ikke engang sikre, at huslejen bliver betalt ved at betale huslejen fra de sociale ydelser, som den udbetaler, konstaterer John Dinesen tørt. I vores ejendom er huslejeomsætningen på 11,5 mio. kr. årligt. For tiden taber vi kr. årligt på tab på fraflyttere. Det betyder, at ejendommen mister 4,3 pct. af huslejen på dårlige betalere, som kommunen i meget høj grad bærer ansvaret for. Københavns Kommune stikker af fra regningen og efterlader den til de andre beboere, - for nogen skal jo betale. Faktisk er det samme beløb, som skulle spares sammen til et nyt tag på ejendommen KR. FRA HVER LEJER Regeringen og Danske Folkeparti har nu i alt taget 6,5 mia. kr. fra opsparingen i Landsbyggefonden, hvilket svarer til, at hver eneste Fakta om den almene boligsektor Den almene boligsektor består af 710 boligorganisationer, fordelt på ca afdelinger med i alt lejligheder. Størrelsesmæssigt er der stor spredning imellem boligorganisationerne. Således repræsenterer 3/4 af organisationerne over halvdelen af afdelingerne og 70 pct. af boligerne. 58 pct. af de almene boliger administreres af boligorganisationen selv, mens 36 pct. af boligerne administreres af en forretningsfører eller et andelsselskab. De resterende organisationer administreres af en anden boligorganisation eller af en privat administrator. EFTER 1940 Den almene sektor udgør over 1/4 af den samlede boligbestand. De almene boliger er relativt nye, idet under 2 pct. af boligerne er opført før For boligmassen som helhed er godt 1/3 opført før Med hensyn til boligernes størrelse kan det konstateres, at der for almene boliger er tale om en lille spredning, idet 2/3 af boligerne er mellem m² og kun 4 pct. af boligerne er over 110 m². For ejerboliger derimod er 70 pct. af boligerne over 110 m². Geografisk er den almene sektor kraftigt overrepræsenteret i de sydlige forstadskommuner til København og underrepræsenteret i de mindre kommuner i provinsen KR. I GENNEMSNIT Primo 2005 var den årlige gennemsnitleje for almene boliger 595 kr. pr. m², svarende til en årlig husleje på i gennemsnit kr. pr. bolig. Det er knap 3 pct. lavere end den gennemsnitlige m²-leje i private udlejningsboliger. For både almene og private udlejningsboliger gælder, at huslejen afhænger af boligernes opførelsesår. Således var huslejen i det almene nybyggeri (2005) 6 V I LEJERE

7 skrevet professor-afhandlinger og nedsat udvalg, men til hvilken nytte?, spørger John Dinesen. Sandheden er jo, at man i højere og højere grad pumper de almennyttige boligafdelinger fulde af sociale problemer og lader dem sejle deres egen sø. For ham ligger løsningen snublende nær: John Dinesen: Vi mister kr. om året som tab på fraflyttelse. af de almene lejligheder har fået taget kr., som partierne siger skal bruges til fremtidige lejere i bl.a. ældre- og ungdomsboliger. Det betyder, at mine fattige beboere skal betale for ungdomsboliger til de unge, som flytter fra deres forældre i ejerboliger. Oven i købet skal mine beboere betale til de velstillede unges forældre, når de er blevet så gamle, at de realiserer deres milliongevinst ved salg af deres ejerbolig og får en ældrebolig, siger formanden for den almene boligafdeling. Dertil kommer, at Københavns Kommune hvert eneste år påfører de tilbageblevne beboere et tab på op mod kr. pr. lejlighed, fordi Københavns Kommune ikke vil betale for huslejerestancerne for de boligsociale anvisninger, som jo i høj grad er fordi kommunen hjælper fattige mennesker med at få en bolig. Problemet er jo bare, at kommunen tvinger andre fattige til at betale via huslejen i stedet for via skattebilletten, som vel i højere grad er udtryk for, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder, tilføjer John Dinesen og konkluderer: Københavns Kommunen parkerer dens sociale problemer i de almene boligafdelinger og stikker af fra regningen. Når John Dinesen gør regnestykket op, så har regeringerne med støtte fra Dansk Folkeparti igennem årene taget kr fra hver eneste lejer i de almene boligafdelinger til at opføre ungdoms- og ældreboliger for hele befolkningen. Desuden har skattestoppet betydet en besparelse i gennemsnit for boligejerne på kr årligt -ifølge Berlingske Tidende. Dertil kommer en parkering af udgifter fra kommunens side på de boligsociale udgifter på kr Alene i år, har man på den måde taget kr fra hver af mine lejere, siger John Dinesen. LØSNINGEN Det er en ekstraskat på kr. om måneden for at bo i en almen boligafdeling, der betales som socialhjælp via huslejen af mennesker, der i forvejen hører til samfundets fattige. Samtidig med at hver eneste boligejer i gennemsnit har tjent kr for hvert døgn, de har sovet i deres ejerbolig. Staten og kommunerne ofrer millioner på projekter for at modvirke ghettoiseringen af de almene boligafdelinger. Der bliver Statens skal stoppe den massive omfordeling af penge fra lejere til ejere, som finder sted i disse år. Kommunerne skulle udvise social retfærdighed ved at dække huslejetab på deres boligsociale anvisninger i stedet for at holde kommuneskatten nede Andre boligformer, eksempelvis andelsboligforeninger, ejerforeninger, privat udlejning og pensionsbyggeri skal også tage en del af de sociale problemer, eksempelvis ved at stille det som betingelse for at måtte bygge eller for at modtage byfornyelsesstøtte. LEJERE OG EJERE Argumentet med at almene boligafdelinger har modtaget offentlig støtte og derfor skal kunne bære byrden, har John Dinesen ikke meget til overs for: Hvis man gør regnestykket op, så har de private boligmarked nok modtaget mere støtte end den almene sektor. Hos lejerne har man aldrig kunne fratrække renterne på skattebilletten, så betragter man disse milliardfradrag gennem årene, så har de private boliger fået betydelig større støtte. Han gør desuden opmærksom på, at en lang række almene boligafdelinger er opført inden indførelsen af disse regler. Således er den ejendom, han er formand for, opført i 1934/35. Det vil sige lang tid før støtten blev indført som en kompensation for rentefradraget for ejerboligerne. i gennemsnit 46 pct. højere end lejen i 1960 er-byggeriet. Huslejerne varierer ligeledes geografisk: den gennemsnitlige husleje i almene boliger i Hovedstadsregionen var således 65 kr. pr. m² højere end i det øvrige land. Dette skyldes blandt andet større udgifter til ejendomsskatter og vandafgifter. De store forskelle i den årgangsbestemte huslejestruktur beror især på forskelle i beboernes udgifter til renter og afdrag på optagne lån ved byggeriets finansiering boliger Før Alle Almene boliger Ejerboliger Andelsboliger Privat udlejning Antal boliger i alt 1) Almene i pct. af i alt 1,5 33,7 24,5 24,6 40,0 47,9 31,7 20,0 VI LEJERE 7

8 LEJERNES LO ////// Af Kjeld Hammer Århus tilbage i Lejernes LO Efter 10 år er skårene helet og Lejernes LO er tilbage i Jyllands hovedstad. NU SKAL DER tænkes fremadrettet og kræfterne skal samles. Alle kræfter. Medlemmerne skal have bedre service. Regionskontoret flytter fra Skive til Jyllands hovedstad. Og de to-benede spekulanter, som de kaldes i Århus Lejerforening, skal helst sove lidt mere uroligt om natten fremover. Lejernes LOs nye regionskontor, Midt, flyttes til Århus Lejerforenings lokaler her i Århus midtby et stenkast fra domkirken og teatret. Forretningsfører Preben Meineche: Vi kan bedre servicere vore medlemmer, når vi kan trække på hele organisationens ekspertise og ressourcer. ÈNSTEMMIG BESLUTNING Den 1. januar vender Århus Lejerforening tilbage til Lejernes LO, som foreningen meldte sig ud af i Der er løbet meget vand i Århus Å siden da, skårene er klinket og har egentlig været det nogle år. En associeringsaftale i år 2000 skubbede yderligere til udviklingen. Og nu skal det være. Med alle stemmer for besluttede Århus Lejerforening at genindmelde sig på generalforsamlingen d. 22. marts. Bruddet for 10 år siden skyldes dels organisatoriske uenigheder, dels diskussioner om kontingentet. En personstrid blev dråben. Det er alt sammen fortid nu. Vi har samarbejdet udmærket i flere år og genindmeldelsen er helt naturlig for begge parter, siger formanden, Lars Kristoffersen. Forretningsfører gennem 23 år, Preben Meineche, føjer til: Vi har aldrig lagt skjul på, at sammen er vi stærkest. Vi kan bedre servicere vore medlemmer, når vi kan trække på hele organisationens ekspertise og ressourcer. Og det er trods alt det, sagen drejer sig om MEDLEMMER Men Århus har også selv meget at byde på til fællesskabet. Vi har medlemmer og er dermed dobbelt så store som region Midt. Vi er rimeligt velfungerende og har 25 års erfaring i håndtering af lejelovene. Vi er godt kørende med juridisk bistand og har p.t. seks jurastuderende på kontoret. Gennem de sidste 20 år har omkring 50 jurastuderende bistået os i ansættelsesperioder på mellem to og seks år, siger Preben Meineche. Til gengæld har vi stort set ingen frivillige som vi ser i f.eks. Skive. Vi øjner muligheder i et samarbejde med Lejernes LO i Aalborg, Silkeborg, Herning og Skive og har f.eks. allerede afgivet en halv jurastuderende til Aalborg. Omvendt lægger vi ikke skjul på fordelene ved, at regionskontoret flytter til Århus og ind i vore lokaler. Det giver os EDB-fordele og bedre telefonbetjening. Men for medlemmerne har det naturligvis været afgørende, at Århus Lejerforening bevares og stadig eksisterer som selvstændig lejerforening, understreger forretningsføreren. Næstformanden i Lejernes LO, Jørgen D. Jensen, Skive, har forhandlet vilkårene for Århus Lejerforenings tilbagevenden på vegne af LLO. Han hilser beslutningen i Århus med stor tilfredshed og føjer til: Forhåbentlig har vi nu potentialet for en betydelig ekspansion i det jyske. Formand for 63 lejemål: Positivt med LLO BIRGER BRUN RASMUSSEN er formand for 63 lejemål i bebyggelsen Høje Hasle på Hasle Torv. Det er et boligbyggeri fra 1950-erne, der flere gange har skiftet udlejer. Da beboerrepræsentationen blev dannet stemte alle fremmødte 56 lejemål for oprettelsen. Lejerne måtte efterfølgende gå til boligretten - blot for at få anerkendt retten til at danne en beboerrepræsentation. Siden fik vi en god dialog med udlejeren. Det har vi også haft med de senere ejere af ejendommen, bl.a. om udskiftning af vinduerne, der var lavet af rent sildekasse-træ, fortæller Birger Rasmussen. GOD BESTYRELSE Hvordan har beboerne modtaget beslutningen om indmeldelsen i LLO?. Positivt. Bestemt. De ser mulighederne i at vi kan trække på flere fælles ressourcer og erfaringer. Og så er det selvfølgelig vigtigt for dem, at de ved, de fortsat kan gå ned i Århus Lejerforening med deres problemer akkurat som de plejer. Birger Rasmussen har været bestyrelsesmedlem i Lejerforeningen i to omgange, først fra 1981 til 1983 og igen siden I mange år har han tillige været bestyrelsens sekretær. Han kan godt lide bestyrelsesarbejdet og synes, foreningen har en god bestyrelse. Jeg tror, styrken er, at vi kommer med vidt forskellig jobmæssig baggrund. Og så at vi også morer os sammen. Ét er, at bestyrelsesarbejde nu engang er et stykke arbejde, der skal udføres. Men hvis man ikke også har det sjovt med hinanden, så bliver det hurtigt for surt. I Århus kan vi både more os sammen og arbejde. KjH 8 V I LEJERE

9 DEN ALMENE BOLIGSEKTOR ////// Formand for Århus Lejerforening, Lars Kristoffersen (th.) og sekretær Birger Brun Rasmussen (tv.) foran Århus Teater. I lejerforeningen handler det om det virkelige liv med de værste bolighajer, der kan gå på to ben, som formanden siger. De værste bolighajer bor i Århus FORMANDEN FOR Århus Lejerforening, Lars Kristoffersen, mener, at Århus huser de værste bolighajer, der kan gå på to ben. Efter det store opgør med boligspekulanterne i København dukkede de op i Århus i begyndelsen af 1980èrne. Reglerne for udlejning af småhuse gav dem yderligere blod på tanden fra midten af 1990èrne, siger han. Århus er en universitetsby og alt kan lejes ud selv et kosteskab. Så herovre kunne de te sig, som det passede dem. Er det stadig sådan? Ja. Begrebet omkostningsbestemt leje eksisterer stort set ikke mere i praksis. Det hele foregår på markedsvilkår. Vi har i hvert fald 10 meget store udlejere i byen. Fælles for dem er, at lejeren altid - absolut altid har uret. Én af udlejerne har dom for at have modtaget penge under bordet. Når det gælder de ordentlige udlejerne i Århus, så forstår jeg simpelthen ikke, at mange overlader administrationen til administrationsfirmaer, der ikke bare går til stregen, men over den. Det giver kun bøvl og ballade, gennemtræk og uro. Hvorfor ikke have ordnede forhold med solide lejere, der bliver boende i mange år. Det slider mindre på ejendommen og hvad er egentlig bedre end tilfredse lejere? ANSTRENGT FORHOLD TIL HUSLEJENÆVNET Århus Lejerforening har et anstrengt forhold til de to huslejenævn i kommunen. siger formanden. Praksis er dybt kritisabel, idet man ofte har det indtryk, at nogle sager er afgjort før nævnene overhovedet har været på besigtigelse. Dette gælder især sager om nybyggeri, hvor aftalelovens paragraf 36 ellers skulle være stopklods. Lars Kristoffersen tilføjer, at huslejenævnene blankt afviser lejelovens paragraf 36 hver gang. Den paragraf gælder åbenbart ikke i Århus. Lars Kristoffersen har været formand siden 1994 og var medlem af Lejernes LOs øverste ledelse, forretningsudvalget, indtil bruddet i KjH Se din placering på ventelisten DAB, Dansk Almennyttigt Boligselskab har indviet en ny service, så det nu er muligt at skrive sig op til en bolig og løbende tjekke sin placering på ventelisterne. DET ER NU MULIGT at skrive sig på ventelisten til en bolig og betale sin opskrivning eller genopskrivning direkte via DAB s hjemmeside Bare 9 minutter efter DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab) fik den nye funktion på plads, havde den første boligsøgende skrevet sig op til en bolig og betalt. Alt, hvad den boligsøgende behøver, er en pc og en internetopkobling. Så er det muligt at tjekke sin placering i køen eller skrive sig op til en bolig hjemmefra i ro og mag. TRYGHED Og den boligsøgende skal ikke længere vente på at få et girokort tilsendt med posten. Vicedirektør i DAB, Bente Hagelund, forventer sig meget af den nye service. - Det betyder meget for de boligsøgende, at de selv kan følge med i, hvor de står på ventelisten, og at de kan ændre i deres opskrivning, hvis de eksempelvis bliver gift eller får et barn. På den måde sparer de en opringning eller et brev til DAB. Og så giver det en tryghed, når man med det samme kan se, hvad man har betalt for, siger Bente Hagelund. AUTOMATISK BETALING Snart bliver det også muligt at tilmelde betalingen til Betalingsservice, så gebyret overføres automatisk hvert år, når opskrivningen skal fornyes. DAB håber på den måde at undgå, at personer bliver slettet, fordi de glemmer at skrive sig på ventelisten igen. Mange, som skriver sig op til en bolig, får aldrig betalt for deres genopskrivning. Det betyder, at deres navn bliver slettet, og de reelt ikke får noget for deres penge. KAN SØGE EFTER EGNE ØNSKER - Den boligsøgende har nu mulighed for at søge ud fra sine helt egne specifikke ønsker, og systemet er også brugervenligt for nuværende beboere og bestyrelsesmedlemmer. Desuden kan designet nemt koble nye fremtidige selvbetjeningsfunktioner på. Jeg er ikke i tvivl om, at det er det bedste system på markedet, siger Robert Lenz fra cbrain, som har udviklet systemet for DAB. Sikkerheden ved betaling på hjemmesiden er også i top. - Vi bruger firmaet DIBS til at varetage selve transaktionen, og DAB har netop valgt en ekstern og sikker samarbejdspartner for at kunderne ikke skal være bekymrede for at give oplysninger om deres kreditkort, forsikrer DAB s IT-chef Henrik Nefling. VI LEJERE 9

10 LANDET RUNDT ////// REGION NORD: 6 minus-kommuner for lejerne LEJERNE I DE gamle Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Sæby kommuner har fået flere rettigheder efter nytår. Imens har lejerne i Skørping og Hobro fået færre. Sådan gør avisen Nordjyske forandringerne i region Nord op efter kommunesammenlægningen 1. januar. Det ny Danmarkskort og situationen for lejerne blev udførligt omtalt i forrige udgave af Vi lejere. Heri kunne vi konstatere, at 20 ud af landets 98 kommuner afviser at lade boligreguleringsloven gælde i kommunen. I stedet gælder lejeloven med de færre rettigheder, dette indebærer for lejerne. I Nordjylland som helhed er situationen efter kommunesammenlægningen, at kun fem af de 11 kommuner nu er omfattet af boligreguleringsloven. I seks andre kommuner gælder lejeloven alene. Det er Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Læsø, Morsø og Thisted. Næstformand i Lejernes LO, Jørgen D. Jensen, Skive, mener, der er behov for én landsdækkende lov for området. Og da de fleste kommuner i dag er omfattet af boligreguleringsloven, bør det være den, man gør gældende for alle kommuner, siger han. KjH GENTOFTE: Gentofte kommune i udleje-fusk FLYGTNINGENE I EN række omstridte lejligheder i Gentofte får lov til at blive boende, men lejlighederne, de bor i, bliver solgt. Østre Landsret fastslog for nylig, at kommunen ulovligt har placeret flygtninge i boliger med tidsbegrænsede lejemål, og den dom accepterer politikerne i forstadskommunen nord for København. På den måde undgår vi en udgift på hver lejlighed, som skønsmæssigt er kroner om året. Samtidig undgår vi det tab, som vi har haft på de samlede udgifter til at boligplacere flygtninge set i lyset af prisudviklingen på ejendomsmarkedet, siger borgmester i Gentofte Hans Toft (K) til Ritzau. Han tror dog fortsat, at kommunen ville have vundet i Højesteret. Husene bliver ifølge Hans Toft solgt videre på en måde, så en køber ikke kan sætte flygtningene på gaden eller presse lejen i vejret, så de må flytte. ODENSE OG KØBENHAVN: Udlejer på flugt NÅR UDLEJER SELV LÅSER SIG IND hed TV-udsendelsen Task Force d. 22. marts. Udsendelsen på DR1 berettede om en udlejer i Odense og København, der ifølge flere lejere selv lukker sig ind, fjerner ting og øver chikane ved f.eks. at slukke for strømmen om natten. Hvis lejerne synes, huslejen er urimelig og prøver at gøre noget ved det, er svaret trusler og chikane. Flere lejere fik at vide, at de ikke skulle lave ballade efter de var flyttet ind. En af dem blev af TV spurgt, hvad hun troede, Rode mente med det. Hun svarede: Vel at gå til LLO! LLO EFTERLYSER AUTORISATIONSPLIGT Udlejeren hedder Brian Rode. Han ejer adskillige lejligheder i Odense og København og bor selv i en opgang, hvor hans egen lejlighed nærmest er en fæstning. Der er lås på elevatoren udenfor entredøren og trappen til hans 4. sals lejlighed er spærret af efter 3. sal. DR 1 fandt Brian Rode på en strand i feriebyen Hua Hin i Thailand. Han ønskede ikke at medvirke ved et interview og forsvandt skyndsomt ud af billedet som vist på dette foto. Han eneste kommentar, da journalisten spurgte, om hun måtte stille ham et spørgsmål var: Nej. Jeg gider ikke. Desværre!. Sekretariatschef Claus Højte fra LLO i Hovedstaden medvirkede i Tv-udsendelsen. Han efterlyste autorisationspligt for udlejere og en retspraksis, hvor kendelser i huslejenævnet gælder lejligheden og ikke den enkelte kontrakt. Venstres socialminister Eva Kjer Hansen afviste straks begge dele. HELE LANDET: Flere finder LLO på nettet NÆSTFORMAND I LEJERNES LO, Jørgen D. Jensen, Skive, har gransket organisationens medlemsindtag og den fælles kontingentopkrævning. Især indtaget af nye medlemmer har givet et særdeles interessant resultat, konstaterer næstformanden. Han vurderer, at halvdelen af medlemmerne nu kommer ind via kontakt til afdelingerne og den anden halvdel via fællesskabets indsats - primært gennem regionskontorets udsendelse af breve til alle netindmeldte. For første gang udgør kategorien af medlemmer, der indmelder sig ved at betale efter vejledning på nettet, en betydelig del af de nyindmeldte. Men også effekten af, at afdelingerne på tværs af landet hjælper hinanden med at sende besked videre frem for at henvise lejerne til selv at ringe et andet sted hen, slår nu igennem, siger Jørgen D. Jensen. KjH KjH 10 V I LEJERE

11 HELE LANDET: Vi er svorne uvenner TO AF LANDETS bedste juridiske hoveder, når det gælder boliglovgivning, mødtes ved den store høring om skimmelsvamp på Christiansborg i januar. Advokat, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen (tv) og advokat Erik Larsson. Vi er svorne uvenner, sagde Krag Jespersen til fotografen med et stort smil. Høringen er foreløbig endt med, at Socialdemokratiet har stillet et nyt forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde boliger. Derudover har Folketingets boligudvalg spurgt økonomi- og erhvervsminister Bent Bendtsen hvad han vil foretage sig for at få afdækket en række forhold på området. Se herom andet sted i bladet. KjH Socialdemokratiske ny boligpolitiske ordfører, Bjarne Laustsen, fotograferet sammen med den tidl. socialdemokratiske boligminister, Erling Olsen (tv.). Nye politiske ordførere FORMANDEN FOR Folketingets boligudvalg, socialdemokraten Lissa Mathiassen, siger farvel til Folketinget ved det næste folketingsvalg. Den nuværende valgperiode bliver hendes sidste. Hun når formentlig lige at runde 60 år. Lissa Mathiassen blev valgt til Folketinget første gang helt tilbage i 1973 og har i sin lange politiske karriere også været formand for tingets erhvervsudvalg og retsudvalg. Lissa Mathiassen er den kvindelige politiker, der har siddet længst i Folketinget siden kvinderne fik valgret i Hun har et indgående kendskab til boligpolitiske spørgsmål og lejelovgivningen og hun har på sit partis vegne været lejernes talskvinde i stribevis af sager på Christiansborg. Sidst og stadigvæk omkring de mange sager om skimmelsvamp. Foruden formandsposten for hele folketingets boligpolitiske udvalg har Socialdemokratiets en parti-ordfører. Her har Bjarne Laustsen overtaget boligpolitikken efter Rasmus Prehn. Bjarne Laustsen er metalarbejder og valgt i Nordjylland. Han glæder sig meget til opgaven, betror han Vi lejere. Også Enhedslisten har fået ny boligpolitisk ordfører. Pernille Rosenkrantz-Theil forlader ligesom Lissa Mathiassen Folketinget ved næste valg, men er netop gået på barselsorlov. I hendes sted har partiet udpeget Frank Aaen. KjH HORSENS: Horsens usund by HVOR ER DE FOLKEVALGTE POLITIKERE I HORSENS?, spørger Lejernes LO i Horsens i en udtalelse fra generalforsamlingen i februar. Udtalelsen forsøger at råbe kommunalpolitikerne op af deres søvn. Lejernes LO ironiserer over politikernes slogan Sund By. Det bruges stadig, selvom politikerne beskæftiger sig med alt andet end det store problem, som hedder en sund bolig. Med det sidste tænker Lejernes LO på problemerne omkring skimmelsvamp. Kommunen svigter sin tilsynspligt, mener lejerne, og henviser en lang række af sager, hvor børn og voksne bliver syge i deres lejlighed og forgæves spejder efter hjælp. Når lægen anbefaler børnefamilier at flytte, er der ingen hjælp at hente i kommunen til en anden bolig. Lejernes LO i Horsens mener også, at kommunen svigter sit tilsyn med kvarterløft-projekter, der udføres med millioner af offentlige tilskuds-kroner. Den er helt gal, siges det i udtalelsen fra generalforsamlingen. KjH KOLDING: Nedtur i Kolding FIRE UNGE I KOLDING vandt først deres sag i Huslejenævnet. Afgørelsen her betød en samlet tilbagebetaling på kr. og en klækkelig lejenedsættelse. Nu har de unge imidlertid tabt sagen ved boligretten, fordi deres to udlejere ankede sagen. Sagen handlede om, hvor meget de fire skulle betale for at bo til leje på de værelser, som de havde lejet i ejendommen Mazantigade 24, 2.sal. Til gengæld fik de medhold i, at udlejerne ikke kan hæve lejen over tid i overensstemmelse med de individuelle aftaler om trappeleje. De fik også medhold i, at de ikke skal betale særskilt for vand. Sagen blev udførligt omtalt i Vi lejere i november Boligretten i Kolding begrunder afgørelsen med, at det ikke er bevist, at der ikke findes lejemål i Kolding, som er sammenlignelige med Mazantigade 24. I modsat fald kunne det være bevist, at lejemålene overstiger det lejedes værdi. Formanden for Lejernes LO i Vejen, Anna Marie Nissen er stærkt utilfreds med dommen fra Kolding. Hun mener, den baserer sig på fejl i huslejenævnet, som havde udtalt, at der ikke var sammenlignelige lejemål. Samtidig undrer hun sig over Kolding Kommune, der erkender, at lejemålene er ulovlige - (kun to tilladte lejemål) - men alligevel ikke vil gøre noget ved det. KjH VI LEJERE 11

12 SKIMMELSVAMP ////// AF KJELD HAMMER 10 krav til regeringen Presset på regeringen øges for at komme plagede lejere til hjælp. Spørgsmålet er: Vil den hjælpe? Det afgøres i disse dage. UTÅLMODIGHEDEN MED regeringens langsommelighed omkring usunde boliger er ved at sætte sig spor i Folketinget. Imens popper nye sager om skimmelsvamp op over hele landet. Plagede og frustrerede lejere henvender sig i stort tal til Lejernes LO. Horsens afdeling, der også dækker Fyn, modtager f. eks. i gennemsnit en ny sag hver dag. I Folketinget har Socialdemokratiet fremsat et forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde boliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. i lejeboliger. Lissa Mathiassen og socialdemokraterne vil forpligte udlejerne til at handle straks, inden beboerne bliver ramt på helbredet. FLERTAL FOR FORSLAGET? I forslaget stiller partiet 10 krav til regeringen. Senest den 1. januar 2008 skal regeringen udarbejde forslag til regler, der skal sikre lejerne på en række punkter. Hvis altså, forslaget bliver vedtaget. Det kommer på dagsordenen formentlig i midten af maj (uge 20). Forslaget er stillet af Lissa Mathiassen (formand for Folketingets boligudvalg) og Bjarne Laustsen, der er boligpolitisk ordfører. Lissa Mathiassen forventer, at forslaget støttes af SF og Enhedslisten og hun håber også på støtte fra Det Radikale Venstre. Men derudover bør regeringen og Dansk Folkeparti jo støtte det, selvom man kan have sine bange anelser, siger hun. På den anden side: Når de konservatives Jakob Axel Nielsen i TV- Kontanten siger, at folk ikke skal bo 5 minutter i en lejlighed, efter at der er konstateret skimmelsvamp, så er der grund til optimisme. Er regeringen tvunget til at rette sig efter et folketingsflertal? Ja. Det modsatte vil i hvert fald være dybt unormalt. Det vil sætte regeringen i en politisk klemme. HANDLEPLIGT STRAKS Lissa Mathiassen og Bjarne Laustsen er med forslaget bevidst gået udenom den juridisk/tekniske diskussion og gået ind i ganske almindelige menneskers situation med sundhedsskadelige boliger og personlig afmagt. De har også villet taget højde for, at nogle kommuner i den grad er lange i spyttet med hensyn til at erkende et ansvar. Endelig vil Socialdemokratiet forpligte udlejerne til at handle straks. Finansieringen giver forslaget også anvisning på det. En del af pengene skal hentes i Grundejernes Investeringsfond eller Landsbyggefonden. Og GI skal kunne iværksætte arbejder såfremt en kommune forgæves har påbudt en udlejer at udbedre mangler. FEM SPØRGSMÅL TIL MINISTEREN Efter høringen på Christiansborg d. 31. januar har problemerne også været drøftet i Folketingets boligudvalg på ny. Udvalget sendte derefter fem spørgsmål til økonomi-og erhvervsminister Bent Bendtsen. Hans politiker-kolleger i Folketinget beder ham svare på, hvad han vil foretage sig for at få afdækket følgende forhold: - Hvilke bygningskonstruktioner, der fremmer skimmelsvamp og hvilke der vil kunne anbefales som skimmelsvamp-forebyggende alternativer. -Hvilke efterisoleringsmetoder for eksisterende ejendomme, der bør undgås og hvilke der kan anbefales med henblik på dels at få nedbragt bygningernes varmeforbrug, dels forebygge at der opstår skimmelsvamp i isoleringskonstruktionerne. - Hvilke byggematerialer, der bør undgås i fugtige og kolde yderliggende konstruktioner og hvilke der bør anbefales. - Hvilke overfladebehandlingsmaterialer, der bør undgås og hvilke, der bør anbefales, dels indvendigt dels udvendigt på bygninger. samt hvad ministeren vil foretage sig for at sikre et større oplysningsniveau for de mange tusinde beslutningstagere og bygningsansvarlige ud over landet, som indlysende er både skræmte over de mange skimmelsvamp-sager, og i vildrede med, hvad de skal gøre for at forebygge eller afhjælpe problemerne. De fem spørgsmål blev stillet d. 5. marts. Bent Bendtsen svarede 21. marts. Men der var ingen konkrete svar på noget af det, siger Lissa Mathiassen. REGERINGEN PUSLER Bent Bendtsen pusler også selv med et lovforslag, bl.a. på baggrund af sagen fra Seden. Problemet er blot, at lejere og nye boligkøbere selv kommer til at betale for den forsikring mod bygherrens byggesjusk, som regeringen forestiller sig. Lovforslaget har været i høring. Forslaget går på at indføre en obligatorisk byggeskadeforsikring. Den skal i første omgang betales af bygherrerne, men de kan derefter vælte regningen over på boliglejere og boligkøbere. Det synes både Lejernes LO og udlejerne i Ejendomsforeningen Danmark er en helt forkert måde at gøre det på. Det er en helt usædvanlig form for forbrugerbeskyttelse, at forbrugerne ved denne ordning kommer til at betale for producenternes fejl. For i sidste ende betyder dette jo, at priserne for nybyggede boliger bliver højere og dermed en fordyrelse af huslejen for boligejere og boliglejere, siger direktør i Ejendomsforeningen Danmark, Rolf Norstrand. 12 V I LEJERE

13 Paniske lejere med skimmelsvamp-problemer mødte op på Christiansborg i januar. De 10 krav 1. At udlejer har en frist på 8 dage til at iværksætte foranstaltninger via en uafhængig teknisk analyse, med henblik på at afklare, om der er skimmelsvamp el. lign. i boligen/bygningen, såfremt en lejer har klaget til udlejer over en usund bolig/bygning, f.eks. som følge af skimmelsvamp el. lign. 2. At udlejer forpligtes til straks at inddrage kommunen/ embedslægen ved en positiv teknisk analyse, der viser, at der er skimmelsvamp el. lign. i boligen med henblik på at få afklaret, hvorvidt boligen er usund, og dermed uegnet til beboelse. 3. At en lejer, såfremt udlejer ikke har taget initiativ indenfor 8 dage til denne afklaring, kan henvende sig til kommunen, med henblik på at få problemet afklaret og løst. 4. At kommunen, såfremt den modtager en sådan henvendelse fra en lejer, straks skal rekvirere en uafhængig teknisk analyse, der afklarer, om boligen er usund, dvs. om der for eksempel er skimmelsvamp i lejemålet. 5. At kommunen, såfremt der foreligger en positiv analyse, der viser, at der er skimmelsvamp el. lign. i boligen, herefter kontakter embedslægen med henblik på, at embedslægen herefter afklarer, om boligen på baggrund af den tekniske analyse skal erklæres for usund og dermed uegnet til beboelse. 6. At kommunen, såfremt en bolig af embedslægen er erklæret for uegnet til beboelse, straks skal stille en midlertidig erstatningsbolig, hotel el. lign. til rådighed for lejeren. 7. At kommunen, såfremt en bolig er erklæret usund, påbyder udlejer at udarbejde en renoveringsplan og påbyder udlejer indenfor en frist at udbedre boligen efter denne, og at kommunen efterfølgende kvalitetskontrollerer arbejdet. 8. At der ud af midlerne i Boligselskabernes Landsbyggefond og i Grundejernes Investeringsfond for henholdsvis den almene udlejningssektor og den private udlejningssektor afsættes midler til støtte til udbedring af boligerne. 9. At Grundejernes Investeringsfond kan iværksætte arbejder efter 60 i boligreguleringsloven, såfremt en kommune forgæves har påbudt udlejer at udbedre mangler, der medfører, at boligen er usund, f.eks. som følge af skimmelsvamp el. lign. 10. At parterne i sagen, dvs. udlejer og lejer, trin for trin løbende informeres om ovennævnte tiltag, samt resultater af analyser m.v. VI LEJERE 13 3

14 SKIMMELSVAMP ////// AF KJELD HAMMER Plagede lejere Enlig mor tvunget ud i Odense. Betalingsstrid i Haderslev. 500 huse under lup i Munkebo. Retssager fra Seden. 37 henvendelser fra Vejle. FATIMA EL FATIH BOR alene med sine fire børn på Klingstrupvænget i Rødegårdsparken i Odense. Hun har i flere år klaget over de dårlige forhold. Lejligheden er plaget af skimmelsvamp og fugt. Væggene er fyldt med mørke pletter, luften i lejligheden giver hovedpine, og børnene er syge med astma og maveproblemer. Også Fatimas naboer døjer også med fugtgener og grumsede pletter på væggene. Dog ikke i samme omfang. Nu har boligselskabet omsider reageret på hendes henvendelser. De har valgt at smide hende og fire børn på 1-13 år på gaden. Odense Social-filantropiske Boligselskab administrerer ejendommen. Her fastholder Hans Keld Andersen fra boligselskabet, at Fatima skal flytte ud, og at lejligheden er i dårlig stand, fordi hun ikke har luftet nok ud. HADERSLEV I Haderslev var en mor til to og deres udlejer i strid om skimmelsvampen i deres lejlighed på Aarøsundvej 4. Eller rettere: hvem der skulle betale regningen på kr. for at få den gjort i stand efter at Anne-Mette Hansen og hendes to børn var flyttet. Udlejeren sendte sagen i Huslejenævnet. Nævnet har nu afgjort sagen til Anne-Mette Hansens fordel. Tidligere forsøgte hun uden held at få nævnet til at give udlejeren et påbud om istandsættelse. LINDØS HUSE Fugtskjolder og skimmelsvampe på vægge og paneler er et velkendt syn i Ejendomsselskabet Lindøs huse i Munkebo, der tilhører A.P. Møller. Det er et stort problem. Det er galt i rigtigt mange huse, siger Christian Jensen, der er formand for beboerrepræsentationen i Ejendomsselskabet Lindøs mere end 500 huse. Flere beboere har bedt om assistance i Lejernes LO. Kerteminde Kommune har sagt, at den vil bede Region Syds embedslægeinstitution om bistand til at vurdere problemerne, men til gengæld svarer borgmesteren ikke på henvendelser fra Lejernes LO. Det viser jo, at systemet ikke fungerer!, lyder kommentaren fra formanden i Horsens, James Arbøl. Han spørger: Hvor er vi henne, når kommunen ikke gider svare paniske lejere?. RETSSAGER Tolv familier fra Seden ved Odense sagsøger HD Ejendomme, som de mener har ansvaret for sagen om skimmelsvamp i boligområdet Hvenekildeløkken i Seden, der i 2006 førte til, at 69 boliger blev erklæret sundhedsskadelige. Advokat Erik Larsson, København, fører flere af familiernes sag, herunder deres erstatningskrav. Familierne kræver erstatning for ødelagt inventar, husleje, depositum, og flere kræver også en væsentlig erstatning for livsvarige personskader. En uvildig ekspert skal vurdere svampeskaderne i deres bolig. Erik Larsson forventer, at sagen bliver domsforhandlet omkring årsskiftet. PÆNE OG ORDENTLIGE Samtidig forsøger firmaet nu igen at leje husene ud i Hvenekildeløkken. I en annonce skriver udlejeren, HD Ejendomme: Dejlige, nyere boliger beliggende i populært kvarter. Overfor Fyns Stiftstidende fastholder udlejeren, Heine Delbing, at det er et kvarter, folk er glade for at bo i. Direktøren vil ikke forholde sig til, om firmaet har et ansvar for de skader, skimmelsvamp-ramte beboere har lidt. Heine Delbing har heller ingen kommentarer til, at HD Ejendomme nu bliver sagsøgt af en gruppe tidligere beboere. Han siger blot: Vi har et retssystem, og det retter vi os selvfølgelig efter. Avisen stiller den tidligere så tavse direktør følgende spørgsmål: Hvilket billede tegner den her sag af HD Ejendomme i offentligheden? Og svaret lyder: At vi er pæne og ordentlige, og at hvis der er nogle problemer i lejlighederne, så udbedrer vi dem. MYNDIGHEDERNE SNORKSOVER Lejernes LO finder det helt usmageligt, at myndighederne sidder og snorksover, imens flere og flere lejere bliver syge, fordi deres lejlighed bliver angrebet af skimmelsvamp. Formanden i Horsens, James Arbøl, der også er hovedkasserer i landsforbundet, oplyser, at af de 450 boliger, som Teknologisk Institut undersøgte i 2006 for skimmelsvamp, havde 77 procent af lejerne henvendt sig på grund af helbredsgener. Vi har kun lige set toppen af isbjerget. På sigt får både udlejere og politikere røde ører og desværre bliver mange lejere syge. Det er åbenbart kun gylden mammon der tæller, siger James Arbøl. Vi må anbefale at de plagede lejere flytter hurtigt. Der må være en grænse for, hvad man skal finde sig i. Desværre er det kun en kort frist. De nye lejere, som flytter ind bagefter, overtager jo et lejemål med skjult skimmelsvamp, idet udlejeren ofte blot maler det over. DET PLAGEDE VEJLE Vejle er et eksempel på en kommune, der ikke lever ikke op til sine pligter i kampen mod skimmelsvampe i byens mange lejligheder, mener Arbøl. Han har alene i år fået 37 henvendelser fra skimmel-plagede lejere i byen. Flere siger til ham, at den tekniske medarbejder, der er kommet ud for at kontrollere forholdene, selv har oplyst, at han slet ikke har forstand på skimmelsvampe. Vejle Kommune skulle skamme sig, lyder Arbøls kommentar til Radio VLR Vejle. Han får dog straks medhold fra politisk side i kommunen. Formanden for Vejles Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, Holger Gorm Petersen (DF), er nemlig helt enig. Det her kan vi simpelthen ikke være bekendt, siger han og fortsætter: Som sundhedsudvalgsformand har jeg et ansvar for, at folk ikke bliver syge. Derfor vil jeg nu kontakte Teknisk Udvalg for at få sat skub i det her. Når der er sendt folk ud, der åbent indrømmer, at de ikke har forstand på skimmelsvamp, så synes jeg nok, at vi har en udfordring her, siger han til Radio VLR Vejle. Holger Gorm Petersen erkender, at skimmelsvampe er et alvorligt problem, der gør mange mennesker alvorligt syge. Vejle er ekstra hårdt ramt af fugt og skimmelsvamp på grund af gentagne oversvømmelser i midtbyen. 14 V I LEJERE

15 KURSER/KONFERENCER/MEDDELELSER ////// Kurser og konferencer - efterår 2007 Lejelov for øvede, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 25. august 2007 Advokatkonference (LH) fredag den 7. september 2007 Seminar om forbedring af retspraksis. Lørdag den 15. september 2007 Beboerrepræsentationskursus, København. Lørdag den 6. oktober 2007 Lejelov, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 20. oktober 2007 Lejeretskonference (HKJ), nye domme Lørdag den 27. oktober 2007 For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Kursusprogram for hele året kan rekvireres hos lokalafdelingerne og i sekretariatet fra starten af december. Er du sikker på, at du ikke betaler for meget i husleje? I 2006 skaffede Lejernes LO i Hoved-staden mere end kr. tilbage til vores medlemmer. Bor du i en fremlejet andels- eller ejerlejlighed, er der en stor sandsynlighed for, at du betaler for meget i husleje. Men også hvis du bor i en egentlig lejelejlighed, risikerer du at betale for meget i leje. Normalt regner man lejepriser i kr. pr. kvadratmeter pr. år. For en lejlighed på 100 kvadratmeter, der koster om året, er lejen altså 500 kr. pr. kvadratmeter. Der er mange forskellige måder at fastsætte lejen på. Fælles for dem er, at det er de såkaldte huslejenævn, som kan godkende eller afvise en leje som for høj. Huslejenævnenes afgørelser kan ganske vist ankes til boligretten, men det sker ikke så ofte. I hovedstadsområdet ligger huslejen som oftest mellem 400 og 800 kr. pr. kvadratmeter. Lejen afhænger af, hvor god lejligheden er er der nyt bad og køkken ligger den i toppen, er der ikke bad og et gammelt køkken ligger den i bunden. Installationer som fjernvarme og termovinduer har også Lejernes LO i Horsens holder lukket i hele juli måned på grund af ferie. indflydelse på prisen. Det har derimod ikke ejendommens ydre vedligeholdelse at facadepudsen hænger i flager eller at trappeopgangen trænger til maling har faktisk ikke den store betydning for lejens størrelse. En god udsigt fra lejligheden har principielt heller ikke den store betydning for lejens størrelse. Som tommelfingerregel kan du gå ud fra, at hvis du betaler mere end 800 kr. pr. kvadratmeter, så bør du altid rådføre dig med LLO, om du ikke betaler for meget. Hvis du bor i en dårlig lejlighed uden gode installationer så bør lejen være tilsvarende lav. Hvis du er i tvivl kan du altid få det vurderet af huslejenævnet og bare rolig du kan ikke siges op, fordi du går til huslejenævnet. Hvis du er i tvivl, er det en god ide at begynde med at spørge dine naboer hvor meget betaler de, hvilke installationer har de osv. I Lejernes LO i Hovedstaden får vi nedsat huslejen i syv ud af ti tilfælde, når vi indbringer sagerne for huslejenævnet. Kryds og Tværs udskudt På grund af tekniske omstændigheder er der ikke noget krydsord i dette nummer af Vi lejere. Kryds og tværs vender tilbage i næste nummer. Sidste nummers vinder blev: Gertrud Jensen,Vendsysselsvej 1, 2.,lejl. 21,2720 Vanløse. SOMMERFERIE I SEKRETARIATET Sekretariatet holder sommerferielukket fra mandag den 16. juli 2007 til fredag den 27. juli 2007, begge dage inkl. NYT fra Lejernes LO i Hovedstaden Hjælp os! medlemsnummer eller journalnummer. Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning er åben mandag-torsdag kl på , og det er der heldigvis rigtig mange, der benytter sig af faktisk besvarer vi mere end opkald om året. Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op. Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger der efterspørges, og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om der er grundlag for at åbne en sag. HUSK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os det letter os meget i det daglige arbejde. INDBETALING AF KONTINGENT Vi modtager desværre fra tid til anden henvendelser fra medlemmer, som har fået rykkerbreve til trods for, at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage. Det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev, og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig BetalingsService, så er man helt sikker på at undgå denne fejl. SOMMERFERIE Lejernes LO i Hovedstaden holder ferielukket fra mandag den 23. juli til og med fredag den 3. august. Kontoret åbner igen mandag den 6. august 2007 vi ønsker alle vores medlemmer en god og varm sommer. VI LEJERE 15

16 Er du nervøs for en stor flytteregning nu - eller når du flytter ud igen? - Så få hjælp fra LLO Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM Det vejledende flyttesyn koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr. hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden og det kan bliver dyrt, når man flytter ud. Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du også mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget. Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores tilbud omfatter og hvad de koster: Vejledende flyttesyn Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation ved en eventuel nævnssag Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand set i forhold til din lejekontrakt. Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis du selv vil sætte i stand Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til for at undgå en stor flytteregning Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejligheden) Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation til den dag, du flytter ud igen Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand, og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som du kan gemme til den dag flytter igen Indflytningssynet koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Flyttesyn med udlejer Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at alle aftaler foreligger på skrift. Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyttesyn med udlejer er den samlede pris kr., hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område, som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. Andre behov Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales også for kørselstid, uanset hvor du bor. Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring på eller mail på 16 V I LEJERE

17 ØKONOMI ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO Kolossale spekulationsgevinster Priserne på privatejede udlejningsejendomme er eksploderet til gavn for ejerne. Men det har været en katastrofe for dem, der kun har råd til at søge en lejebolig. I STARTEN AF MARTS bragte pressen en lang række artikler om de nye ejendomsvurderinger fra SKAT. Pressen omtalte stigningen på 76 pct. i ejendomsværdierne for ejendomme med 9 lejligheder og derover, gældende for årsreguleringen 1. okt til 1. okt. 2006, og stigningen i København for samme gruppe ejendomme på 140 pct. Figuren nedenfor fra DS statistikbank viser udviklingen over længere sigt. FEM GANGE HØJERE Som det ses er de større udlejningsejendomme steget voldsomt meget mere end enfamiliehusene og ejerlejligheder. Det er så store stigninger, at mange har svært ved at tro det. Siden 1996 er prisen på udlejningsejendomme blevet fem gange højere. Hvad er forklaringen? 1. juli 1996 ændredes reglerne for lejefastsættelsen i udlejningsejendommene, og det havde betydning for lejefastsættelsen i genudlejede lejemål, der blev gennemgribende moderniseret (moderniseret for mere end 1500 kr. pr. kvm. - dengang grænsen) efter Brl. 5 stk KR. PR. KVM. Boligret og huslejenævn fortolkede regelændringerne sådan, at de signalerede, at lejen i disse moderniserede lejemål skulle fastsættes som en slags markedsleje. Efterfølgende konstaterede Boligministeriet i en undersøgelse af lejen pr. 1. juni 1999 et lejeniveau på 647 kr. pr. kvm. årligt i disse moderniserede lejemål og Socialministeriets undersøgelse sep viste en gennemsnitlig leje på 792 kr. pr. kvm. I dag viser afgørelserne i nævn og boligret, at lejen i gennemgribende moderniserede lejemål sættes til ca. 900 kr kr. pr. kvm, som tidligere højere i København og Århus og lavere i Odense og Ålborg. Prisen på en udlejningsejendom bestemmes af den tilbagediskonterede nutidsværdi af det fremtidige afkast. Det stærkt stigende lejeniveau efter modernisering har kraftigt forøget udlejers afkast og er en væsentlig årsag til de eksplosive prisstigninger på ejendommene. Herudover har spekulation i en fremtidig liberalisering af lejelovene stadig en rolle, ligesom nogle mener, at fupvurderinger af andelsboligforeningernes ejendomme i sig selv presser priserne op. GUNSTIG FORTOLKNING Forklaringen på, at de private udlejningsejendomme har en så opsigtvækkende anderledes huslejeudvikling end enfamiliehusene, skal derfor for en pæn del findes i den for de private udlejere meget gunstige fortolkning af ændringerne i lejelove 1. juli Trods det forhold, at ejerboligernes voldsomme prisstigninger har betydet relativt højere boligomkostninger for lejerne, så har dommerne og juristerne i boligret og huslejenævn valgt at følge udlejernes interesser og ladet lejen for de moderniserede lejemål stige langt mere end huslejeudviklingen i øvrigt. Desværre har man nok været meget påvirket af prisstigningerne på ejerlejligheder trods det forhold, at det i loven klart står, at der skal sammenlignes med lejen i tilsvarende lejelejligheder. Man har heller ikke forstået, at stigende priser på ejerlejligheder ikke gør lejeboligen relativ billigere, men dyrere. Reelt har prisstigningerne på ejerboliger betydet, at mange husejere har boet gratis, i hvert fald på kort og mellem langt sigt. Og faktisk gælder dette også - modsat al økonomisk teori - på langt sigt, fordi de reale huspriser historisk er steget mere end inflationen. Og det vil de såmænd blive ved med, så længe boligejerne udgør en så stærk vælgergruppe. VI LEJERE 17

18 GOD OG BILLIG MAD ////// AF PERNILLE MAC DALLAND Pep resterne op med forårsgrønt Efter de mørke måneder med få friske sæsonvarer, har foråret stukket hovedet frem af jorden. Nyd det, før det er for sent. Både asparges og rabarber hører forsommeren til. MED DET LYSERE OG LUNERE VEJR skifter trangen også, når det gælder vores mad vi får ganske enkelt lyst til at sætte tænderne i noget lettere end vinterens mørke gryderetter. For eksempel kylling. Som kan tilberedes på mange måder, og tit bliver der noget til overs, men resterne kan bruges til at strække kyllingen, så investeringen ikke er så stor endda. En god økologisk kylling koster nemlig typisk så meget, at den vil sprænge det budget, der gælder her, men faktisk er der mad til flere dage i sådan et kræ. Fordelen ved de økologisk kyllinger, der forhåbentlig også har haft et bedre liv end burkyllingerne er, at de som regel fylder mere i maven. Som om der bare er mere mad i sådan én. Hvordan den gør fyldest på førstedagen er her op til den enkelte, men en god metode er at proppe den med saft og frugtkød af 2-3 citroner, hakket løg og hvidløg, salt og peber, måske en chili og noget olivenolie og stege den i ovnen, gerne i en römertopf. Man kan også koge suppe på den, hvilket har den fordel, at det giver materiale til en hjemmelavet fond at koge risottoen med næste dag. Her er det nemlig, at resterne af kyllingen optræder igen. Sammen med friske asparges kan de fylde en risotto, der kan gøre det ud for et helt måltid. Og samtidig være en glimrende anledning til at sætte tænderne i en af de friske sæsonvarer, vi kan få nu: asparges. Selvfølgelig kan vi få dem hele året, når de bliver fløjet ind fra Thailand og Peru, men de helt friske danske asparges får vi kun i kort tid her i forsommeren. Sankthans siges populært at være sidste chance. Og vær nu god ved aspargesene. Lad være med at koge dem for længe, så de bliver smattede og kedelige. De kan faktisk spises ganske rå fint snittet i for eksempel salater. I risottoen her skal de blot med de sidste få minutter af tilberedningen, så de stadig føles sprøde mellem tænderne og bevarer deres friske grønne smag. Velbekomme!

19 JURIDISK KOMMENTAR ////// AF LARS HELMS, ADVOKAT ASPARGES-RISOTTO MED KYLLING Rækker til 3-4 personer: 1 finthakket løg 3 fed hvidløg, finthakket 1 rød chili, hakket eller skåret i ringe, som man nu lyster 2-3 forårsløg i skiver 1 bundt asparges, skåret i skrå skiver/stykker 200 g risotto-ris 4-5 spsk. olivenolie 2 dl hvidvin 6 dl hønsekødsfond eller til nød bouillon 2 dl vand 250 g kogt/stegt kyllingekød i mundrette bidder 50 g friskrevet parmesan Begynd med at gøre alle ingredienserne klar når først risottoen er sat over, kan den ikke være alene ret længe ad gangen. Sæt en sauterepande eller gryde på blusset og varm den op. Svits løg, hvidløg og chili i olien uden at brune det. Kom risene ved og lad dem stege klare over jævn varme. De må heller ikke blive brune. Kom nu hvidvinen i gryden og rør rundt, til den er opsuget og fordampet, og hæld så ca. 1 dl af fonden på. Når risene har opsuget væden, hældes en ny sjat på, og sådan fortsættes, til al fonden er brugt. Test nu, om risene er ved at have fået nok, men de skal sandsynligvis have en sjat vand oveni. Konsistensen skal være blød som grød. Når sidste portion væde er kommet ned til risene, følger kødet efter, så det bliver varmet igennem, mens risene bliver helt færdige, og kort efter kødet tilsættes forårsløg og aspargesene. Hvis der ikke er brugt chili, skal der også krydres med friskkværnet peber nu. Grydes tages af varmen, og parmesanen vendes i. Gem evt. noget til at drysse med på tallerkenerne. GUFFEDE RABARBER Hvis der stadig er plads i maven risotto mætter godt kunne man jo slutte af med en anden af forårets særlige afgrøder: Rabarber. I stedet for at koge kompot af dem i en gryde, er det skønt nemt at gøre som Camilla Plum anbefaler på sin hjemmeside: Skære dem i bidder, lægge dem i et ildfast fad, drysse godt med sukker på og dække med stanniol og så bage dem i ovnen ved 200 grader i ca. 20 min. Vend rundt i dem et par gange de første 10 minutter, og lad dem passe sig selv til sidst. Det smager skønt til for eksempel vaniljeis eller lagt i lag med knuste makroner og flødeskum eller en god yoghurt i stedet for, hvis fedtprocenten skal holdes lidt nede til en slags trifli. Nye regler for fri proces MED VIRKNING FRA 1. JANUAR 2007 er der i retsplejeloven indført nye regler for fri proces, der på væsentlige punkter ændrer de hidtil kendte. RETSHJÆLPSFORSIKRING FØRST Der kan nu ikke længere bevilges fri proces, såfremt en person, der ellers opfylder de økonomiske betingelser herfor, er dækket af en retshjælpsforsikring. Denne er en del af de sædvanlige familieforsikringer. Der skal i så fald alene ske anmeldelse af sagen til forsikringsselskabet, der så dækker sagens omkostninger. Hvis personen opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, kan selskabet dog fortsat ikke fratrække selvrisiko, ellers fratrækkes selvrisiko med 10 %, dog maksimalt kr. Er antallet af sikrede i samme sag flere end 5, begrænses det samlede selvrisikobeløb til 5 x selvrisikoen, medmindre de samlede omkostninger undtagelsesvist overstiger 10 x dette beløb. Dette deles så mellem de forsikringsdækkede, der ikke kunne få fri proces. Hvis forsikringsselskabet skønner, at der ikke er rimelig grund til at føre proces om sagen og derfor giver afslag efter forsikringsbetingelserne 2, stk. 2, kan der søges fri proces, hvorefter Civilstyrelsen kan og skal tage selvstændig stilling til sagen. Det samme gælder fortsat, hvis en person ikke er dækket af en retshjælpsforsikring. ANSØGNING TIL CIVILSTYRELSEN Ansøgning om fri proces skal fremtidig indgives til Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2., 1600 København V, hvis afslag kan påklages til Procesbevillingsnævnet. Der er en klagefrist på 4 uger. Procesbevillingsnævnet kan dog behandle en klage, der er indgivet for sent, hvis forsinkelsen er undskyldelig. Hvis der foreligger væsentlige nye oplysninger, vil ansøgeren kunne indgive en ny ansøgning, selv om klagefristen er udløbet. I sager, hvor ansøgerens krav allerede er fastslået ved huslejenævnet, men udlejeren ikke vil efterleve dette, er det dog domstolene, der skal behandle ansøgningen. Ansøgning indsendes til boligretten, efter at sagen er anlagt. Virkningen af fri proces er, at statskassen betaler alle omkostninger, der er forbundet med at føre sagen, også hvis den tabes. Såfremt modparten anker, får den vindende part automatisk fri proces under ankesagen. I modsat fald skal der søges på ny. INDTÆGTSGRÆNSERNE Ved afgørelse af, om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, anvendes den indtægt, der fremkommer som summen af den personlige indkomst og kapitalindkomsten med tillæg af udbytteindkomst. I kalenderåret 2007 er det årsopgørelsen for 2005, der skal anvendes. Beløbsgrænserne er i 2007 følgende: Enlige Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold Forhøjelse for hvert barn under 18 år kr kr kr. Som bilag til ansøgningen om fri proces skal årsopgørelsen for 2005 vedlægges. Yderligere information kan fås hos Civilstyrelsen:

20 LEJERSKOLEN ////// AF CLAUS HØJTE Fra lejer til andelshaver - pas på Maskinel Magasinpost ID-nr Afsender: Franzen portoservice ApS Postboks Pandrup Man har som lejer 10 uger til at beslutte, om man vil overtage ejendommen på andelsbasis. Det kan sagtens nås. Men pas på rådgivere, der henvender sig selv. Og bevar hovedet holdt. Billedet viser ejendommen Ringertoften i det københavnske nordvestkvarter. Den blev solgt til andelsbolig i Af 420 lejemål er der nu 110 lejere tilbage. LEJELOVEN BESKRIVER præcist, hvad der skal til, for at en ejendom skal tilbydes lejerne. Det sker, når der ligger en underskrevet aftale mellem sælger og køber af ejendommen. Lejerne skal have ejendommen tilbudt på de samme vilkår, som køber har accepteret. På denne måde har man som lejer en rimelig sikkerhed for, at prisen er den rigtige, hvis man køber på andelsbasis. I mange tilfælde bliver lejerne kontaktet af et ejendomsselskab, en bank, en advokat eller andre, som fortæller, at de har hørt at ejendommen er sat til salg. Der bliver måske indkaldt til et fællesmøde, hvor man får en masse informationer. Ved et sådan møde skal man bevare hovedet koldt, komme med alle de spørgsmål, der måtte melde sig og frem for alt ikke skrive noget under. Kontakt i stedet LLO og få en henvisning til en erfaren andelsboligadvokat. Man har som lejer 10 uger til at beslutte, om man vil overtage ejendommen på andelsbasis. Det kan sagtens nås. Vi anbefaler at man som lejer lader være med at tage mod tilbud fra rådgivere, der selv henvender sig, fordi de har hørt, at en ejendom skal sælges. For at være sikker på uvildig rådgivning, må man have en advokat, der alene varetager beboernes interesser, og som er uafhængig af ejendommens ejer, af banker, administratorer og kreditforeninger, som alle vil få udbytte af at stifte en andelsboligforening, uanset om det er godt for beboerne i ejendommen. LLO kan anbefale erfarne og uafhængige advokater. Det er en god idé at kontakte os med det samme, du hører om en andelsovertagelse. VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Deadline for næste nummer: Onsdag den 11. juli 2007 Udkommer fire gange årligt: februar, maj, august, november Oplag: Tryk: Franzen Layout: xtern design Forsiden: Forårsstemning i det internationalt præmierede gårdmiljø Grønnegården i Københavns Sydhavn

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over Boligudvalget 2009-10 L 200 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning over

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

DANMARKS LEJERFORENINGER Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde - TLF: 33 33 99 25 - FAX: 33 33 99 41 E-post: dl@dklf.dk - Hjemmeside: www.dklf.

DANMARKS LEJERFORENINGER Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde - TLF: 33 33 99 25 - FAX: 33 33 99 41 E-post: dl@dklf.dk - Hjemmeside: www.dklf. DANMARKS LEJERFORENINGER Sankt Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde - TLF: 33 33 99 25 - FAX: 33 33 99 41 E-post: dl@dklf.dk - Hjemmeside: www.dklf.dk Afs. Danm.Lejerf., Skt.Peders Stræde 2, 1., 4000 Roskilde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

2008/1 BTL 92 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. marts 2009. Betænkning. over

2008/1 BTL 92 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. marts 2009. Betænkning. over 2008/1 BTL 92 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for året 2012

Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Regnskaber: Regnskaberne for 2012 viser følgende resultater Afdeling 21 243.198 Afdeling 22 130.673 Overskud 2012 Underskud 2012 Afdeling 23 180.973 Afdeling 24

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes Udlændinge-, inte7rations- og boligminister Inger Støjberg Erhvervs- og vaekstminister Troels Lund Poulsen Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg 19. maj 2016 Ref: ToC Administrerende direktør

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE?

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? 1.0 Private lejeboliger HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? Analyse af 27.645 fraflytninger i perioden 2008-2014 Side 1 20. oktober 2014 BAGGRUND DEAS har analyseret over 27.000 fraflytninger i perioden 2008-2014

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

At LLO Horsens på hjemmesiden http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/skimmelsvamp_liste.html,

At LLO Horsens på hjemmesiden http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/skimmelsvamp_liste.html, Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 1358 København K Att.: Mette Haagensen Sendt med Digital Post til CVR 10390214 19. maj 2016 Vedrørende LLO Horsens' liste over ejendomme Datatilsynet Borgergade

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere