ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER"

Transkript

1 ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER

2 MULIGHEDER ER IKKE NOGET MAN FÅR. DET ER NOGET MAN UDDANNER SIG TIL Jo flere muligheder du har, jo bedre ser din fremtid ud. Specielt i verden som den er lige nu. Ingen ved hvad morgendagen bringer og dermed hvad du bør være forberedt på. Som advokatsekretær er du uddannet til at kunne varetage forskellige funktioner på advokatkontorer og i juridiske afdelinger i erhvervslivet. Fra advokatens højre hånd til juridisk medarbejder i inkassofirmaer, ministerier, forsikringsselskaber, ejendomsadministrationsselskaber og massevis af andre erhverv. Det giver dig en højere jobsikkerhed, og dermed bedre muligheder for at nå dine mål i livet. Godt tillæg til min kontoruddannelse indenfor offentlig administration. Er sikker på at det vil øge mine jobmuligheder både indenfor det private og offentlige Tidligere elev Sascha Willumsen, Tikøb

3 Advokatsekretær på 1, 2, 3 måder Som de eneste tilbyder vi dig uddannelsen til advokatsekretær på 3 niveauer. Den grundlæggende uddannelse, hvor du kommer igennem de basale fag, der giver dig de nødvendige kompetencer til at søge dit første job i den juridiske verden. Den kalder vi AU Basis. Den udvidede uddannelse kommer mere i dybden og giver dig et endnu bredere sæt kompetencer og øger dermed udbuddet af job du kan søge og bestride. Den kalder vi AU Plus. Den sidste er en overbygning, hvor du bliver specialiseret i dansk og international erhvervsret. Den kalder vi AU Erhverv. Hvor du starter er helt afhængig af dine juridiske forudsætninger, som du enten selv kender eller vi sammen klarlægger.

4 Super godt! Jeg kunne beholde mit job mens jeg læste, og fik familielivet til at hænge sammen. Det har været så spændende at jeg allerede tænker på at tage AU Plus Tidligere elev Nina Damhøj Rosenkilde, Skødstrup Ude godt, hjemme bedst. Eller omvendt. En ting er hvad du uddanner dig til. En anden er hvordan du gør det. Altså sådan helt lavpraktisk. Der er 2 muligheder. Enten kan du følge undervisningen i vores undervisningslokaler eller du kan studere hjemmefra. Det er helt op til dig, dit temperament og geografiske placering. For lokalerne ligger midt i København og det er jo ikke så praktisk hvis du bor i Esbjerg.

5 Det har været en stor fordel selv at kunne planlægge lektielæsning og opgaveskrivning - et meget lærerigt studie Tidligere elev Alexandra Victoria Stampe Qvistgaard, Frederiksberg START START START START Du behøver ikke starte ved starten De fleste uddannelser har en studiestart. Det har vi også. Den er til forskel fra de andre bare ikke fast. Sagt på en anden måde kan du starte når det passer dig bedst, for uddannelsesforløbet er indrettet sådan, at du kan hoppe på imellem de enkelte moduler. Du kan til enhver tid se datoen for næste studiestart på vores hjemmeside.

6 Hvis du vil være bedst, skal du lære fra de bedste Efter at have læst overskriften ved du godt hvad vi vil sige nu. Nemlig at vi har de bedste undervisere. Det er vi ikke alene om at sige. Men vi er alene om at have det. Du kan selv tjekke listen her. Jes Herbert Advokat Nordea Lisbeth Christensen Dommer Danmarks Domstole Henning Broman Chefkonsulent, cand.jur. Charlotte Strandfelt Ejendomsmægler og valuar Nybolig Kim Krarup Advokat Jonquiéres & Jensen Advokater Pia Svenningsen Dommerfuldmægtig Danmarks Domstole Camilla Ljørring Dommerfuldmægtig Danmarks Domstole Anne Mette Bjørn Rühne Retsassessor Danmarks Domstole Johan Hertzog Specialkonsulent, cand.jur. Domstolsstyrelsen Thomas Højlund Advokat Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Tine Hammershøj Madsen Dommerfuldmægtig Domstolsstyrelsen Ulla Otken Sekretariatschef, retsassessor Retten på Frederiksberg Jette-Marie Sonne Adm. Dommer Retten på Frederiksberg Anja Bülow Jensen Advokat Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager Anders Hoffmann Larsen Advokat og Partner Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach & Partnere Natacha Napstad Kontorelev Jonna Nielsen Studievejleder Charlotte Wollny Risom Studievejleder Majbritt Eugen Damm Studievejleder Poul Nielsen Direktør Nønne Napstad Indehaver

7 HVAD FÅR DU FOR PENGENE? VÆRSGO OG LÆS BASIS PLUS ERHVERV AU Plus, den udvidede uddannelse BASIS AU Basis, den grundlæggende uddannelse Uddannelsen henvender sig til enhver, der ønsker en juridisk, erhvervsorienteret grunduddannelse på et niveau hvor alle kan følge med. Indholdet i studiet omfatter blandt andet: FAMILIERET Ægteskabets retsvirkninger. Formuefællesskab, særeje, ægtepagter. Separation, skilsmisse og bodeling. Ugifte samlevende DØDSBOBEHANDLING Arv og skifte. Deling af dødsbo. Arv til børn, ægtefæller, samlevende, slægt og andre. Oprettelse af testamenter. Livsforsikringer. Boafgifter Summarisk bobehandling og skifter, herunder privat skifte, forenklet privat skifte, ægtefælleudlæg og bobestyrerskifte EJENDOMSHANDEL Generelt om berigtigelse (ekspedition) af ejendomshandler (overdragelse af ejerboliger) med fokus på købsaftalen med tilhørende bilag, udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelser. Introduktion til den digitale tinglysning RETSSAGER Gennemgang af retssystemet og domstolenes indretning. Parterne i retsforholdet. Principper for retssagsbehandlingen. Processtoffet. Bevis. Sagens gang. Småsagsbehandling, appel, retshjælp INKASSOSAGER Behandling af inkassationer, frivillige forlig, fogedforretninger. Udlæggets genstand og retsvirkninger. Kreditkøb TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM Gennemgang af forløbet frem til auktionsbegæringen, forberedelsen af auktionen, herunder salgsopstilling PLUS ERHVERV og opgørelse af fordringer, samt arbejdet efter auktionen. Desuden berøres tvangsauktion over andelsboliger. AFTALERET/SELSKABSRET Indgåelse af aftaler. Oprettelse af anpartsselskaber, aktieselskaber og interessentskaber, deltagernes hæftelse, anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den store selskabsreform 2009/10 LEJERET Vilkår i lejekontrakten for henholdsvis bolig og erhverv. Betaling af husleje samt regulering, vedligeholdelse og mangler. Opsigelse, ophævelse samt overdragelse af lejemålet SEKRETÆRFUNKTION Beskrivelse af sekretærens opgaver under de enkelte juridiske emner. Sagsoprettelse. Bogholderifunktion DIVERSE Forståelse af juridisk terminologi/sprogbrug, eksamensteknik Uddannelsen henvender sig til den ambitiøse, der er indstillet på at yde en ekstra indsats for at komme til at arbejde selvstændigt med den praktiske side af et sagsforløb, og til advokatsekretæren der ønsker et indgående kendskab til samtlige emner. Indholdet i studiet omfatter blandt andet: FAMILIERET Ægteskabets indgåelse. Formueforholdet mellem ægtefæller. Ægteskabets opløsning. Samværsret. Underholdsbidrag. Børnebidrag. Vilkårene for separation/skilsmisse. Bodeling. Pensionsrettigheder. Samliv uden ægteskab DØDSBOBEHANDLING ARV/SKIFTE Skifte af fællesbo mellem ægtefæller/samlevende og opløsning af sameje. Arv til slægt og ægtefælle/ samlevende. Testamenters fortolkning og udformning. Summarisk bobehandling og skifter, herunder privat skifte, forenklet privat skifte, ægtefælleudlæg og bobestyrerskifte. Skiftefordele. Frister, boafgifter og retsafgifter. Bortblevne og fraværende. Boopgørelse og blanketter til brug for skiftet FUNKTIONÆRRET Funktionærens rettigheder og pligter. Reglerne omkring sygdom, ferie, graviditet og barsel, opsigelse og ophævelse LEJELOVGIVNING OG EJENDOMSADMINISTRATION Særlige lejeretlige begreber. Opsigelse og ophævelse af lejemål. Tvister. Gennemførelse af lejeforhøjelser. Varmeregnskab. Regler for hensættelser til vedligeholdelse. Overdragelse af lejemålet til andre EJENDOMSHANDEL Berigtigelse (ekspedition) af ejendomshandler (overdragelse af ejerboliger) med fokus på købsaftalen med tilhørende bilag, udarbejdelse og tinglysning af skøder, pantebreve og deklarationer samt udarbejdelse og ekspedition af refusionsopgørelser. Generelt om finansiering og pantebreve. Fremgangsmåde ved oprettelse af digitale tinglysningsdokumenter GÆLDSBREVE, FORÆLDELSE OG KØB Regler for gældsbreve og fordringer. Overdragelse og transport. Forældelsesfrister og afbrydelse af disse. Tinglyste pantebreve i fast ejendom. Købelovens regler: Købesum, levering, risikoens overgang, købers og sælgers misligholdelse. Kreditaftaler og kreditkøb, gyldigt ejendomsforbehold, fyldestgørelse og tilbagetagelse Renter. Rykkergebyr. Inkassogebyr. STRAFFESAGER Politi og anklagemyndighed. Sigtelse og tiltale. Grundlovsforhør. Varetægtsfængsling. Straffesagers behandling. Retsfølger. Appel RETSSAGER OG INKASSO Domstolenes indretning og kompetence. Dommere. Advokater. Stævninger. Sagsbehandling ved byret og landsret. Småsagsbehandling. Processtoffet. Bevis: Forklaringer, syn og skøn, sagkyndige erklæringer. Appel. Sagsomkostninger. Retshjælp. Behandling af inkassationer. Betalingspåkrav. Fogedforretninger. Begæring om udlæg. Kreditaftaler TVANGSAUKTION Gennemgang af grundlaget for auktionen, forberedelsen af auktionen, herunder auktionsindkaldelse, bekendtgørelse af auktionen, udarbejdelse af salgsopstilling og prioritetsopgørelse, auktionens afholdelse og arbejdet efter auktionen. Desuden berøres tvangsauktion over andelsboliger, brugelig pant og ejendomme under administration AFTALERET/SELSKABSRET Indgåelse af aftaler. Selskabsformer. Oprettelse. Kapitalforøgelse. Apport indskud. Konvertible lån. Beskyttelse af kreditorer. Kapitalnedsættelse. Aktionæroverenskomster. Årsregnskaber. Revisionsforhold. Skatteforhold. Opløsning. Den store selskabsreform 2009/10 INSOLVENSRET/REKONSTRUKTION/KONKURS OG GÆLDSSANERING Rekonstruktionens anmeldelse, retsvirkninger og ophør. Frivillig akkord. Betingelserne for konkurs. Behandling af boet. Omstødelse. Konkursordenen. Udarbejdelse af regnskab. Gældssaneringens betingelser, indhold og behandling SEKRETÆRFUNKTION Beskrivelse af sekretærens opgaver under de enkelte juridiske emner. Sagsoprettelse og bogholderifunktionen på advokatkontoret DIVERSE Forståelse af juridisk terminologi, eksamensteknik

8 ERHVERV AU Erhverv, den specialiserede uddannelse Uddannelsen er den teoretiske overbygning, der introducerer til dansk og international erhvervsret. Den henvender sig til dig med erfaring og giver kvalifikationer til selvstændigt juridisk arbejde på højt niveau. Indholdet i studiet omfatter blandt andet: RETSKILDER Lovgivningen. Fremmed Ret. EU- retten og andre internationale retskildefaktorer. Folkeretten. Oversigt over det danske domstolssystem. Civile og kriminelle sager. Voldgift. Civile søgsmål. Tvangsfuldbyrdelse ERSTATNINGSRET OG FORSIKRINGSRET Culpareglen. Arbejdsgivers ansvar. Objektivt ansvar. Fællesregler for ansvar. Lempelse eller bortfald af erstatningsansvar. Produktansvar. Forsikring i almindelighed. Skadesforsikring. Livsforsikring KONTRAKTERS INDGÅELSE OG INDHOLD Indgåelse af danske og internationale aftaler. Løftet og dets afgivelse. Accept af løfter. Ugyldige kontrakter. Forbrugerbeskyttelse. Fuldmagt og kommission. Hvem bliver berettiget og forpligtet ved den indgåede aftale KØB OG SALG AF LØSØRE Reglerne om køb og salg af løsøre. Parternes forpligtelser. Misligholdelse. Fordringshavermora. Ophævelse. Ejendomsrettens overgang. Vindikation af løsøre FINANSIERING OG KREDITSIKRING Finansieringsretlige grundelementer. Pengefordringer indhold, ophør og fuldbyrdelse. Overdragelse af simple og negotiable fordringer. Checks og veksler FAST EJENDOM OG KAUTION Fremgangsmåden ved tinglysning. Betingede og ubetingede skøder. Pant. Underpant i fast ejendom. Sikkerhedsret i løsøre. Underpant i løsøre. Håndpant. Pant i rettigheder. Tilbageholdelsesret og grundbyrder. Ejendomsforbehold. Kaution. Kautionens ophør. Regresret VIRKSOMHEDSSAMMENBRUD OG ARBEJDSRET Rekonstruktion. Konkurs. Akkordordninger. Gældssanering. Retsforholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Kollektiv og individuel arbejdsret SELSKABSRET Interessentskaber, kommanditselskaber samt kapitalselskaber; anparts- og aktieselskaber INTERNATIONAL PROCESRET Værneting, lovvalg og fuldbyrdelsesregler. EU-domskonventionen, internationale voldgifter INTERNATIONALE KØB OG KREDITAFTALER CISG. Køberetlige bestemmelser. Remburs. Incoterms. Kreditaftalelovens anvendelsesområde. Oplysningsforpligtelsen. Sikkerhedsstillelse. Salg/køb med ejendomsforbehold IMMATERIALRETTIGHEDERNE Ophavsret. Mønsterrettigheder. Patenter. Brugsmodeller. Design. Halvlederprodukter. Varemærker. Knowhow MARKEDSFØRING OG KONKURRENCERET God markedsføringsskik. Vildledende reklame. Direkte markedsføring. Forbrugerombudsmanden. e-handel. Konkurrencebegrænsende aftaler. Misbrug af dominerende markedsposition TAK FOR DIN TID Du er velkommen til at bruge lidt mere af den på vores hjemmeside. Eller ringe og bruge lidt af vores, hvis du har yderligere spørgsmål til dine muligheder.

9 ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER Gl. Hovedgade 8, Hørsholm Undervisning: Nørregade 7B, Kbh. K

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere hurtigere boligsalg inspiration fra de profesionelle Maj 2010 2 Sæt din bolig til salg helt gratis 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere 8 Hvordan man sikrer hinanden

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere