Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011"

Transkript

1 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Bilpriserne falder mens værkstedspriserne stiger... 2 Afmatning i omsætningen... 2 Lave konkurstal i branchen... 3 Forbrugerne forventer uændret økonomi... 3 Nybilsalget... 4 Vækst i husholdningernes bilkøb i 211?... 4 Vækst i erhvervssalget... 5 Mærkernes markedsandele... 6 Bilpriserne i EU faldt i 2 - Danmark var billigst... 7

2 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Det hurtige brancheoverblik Bilpriserne falder mens værkstedspriserne stiger Det fremgår nu helt tydeligt i nettoprisindekset at bilpriserne falder, alt imens værkstedspriserne stiger Optimerede produktionslinjer og større fabrikker presser enhedspriserne på biler ned. Samtidig bliver avancerne i alle led af forsyningskæden presset ned på et minimum i mærkernes kamp om markedsandele. Også kundernes stigende forhandlingskraft antages at medvirke til faldet. Efterhånden er de største aftagere af biler store selskaber, som kan presse priserne i højere grad end de mindre og privatpersoner. Nettoprisindeks Indeks 2 = Afmatning i omsætningen Inden for både detailhandel med biler, auto- og karosseriværksteder steg omsætningen i maj, men nu begynder vi at se en afmatning Omsætningen fra detailhandel med biler er stadig på et forholdsvis lavt niveau trods et ellers fint salg i 211. Efter en pæn maj måned falder omsætningen nu igen. Det lave niveau skyldes givetvis den kraftige downsizing, der sker på markedet samt at priserne på biler falder. Værkstedernes omsætning har i juni også oplevet en tilbagegang, men er ellers ved at være nået op på samme niveau som i starten af 28, inden finanskrisen slog igennem på omsætningen. Der er givetvis en sammenhæng mellem denne udvikling og prisudviklingen på værkstedsydelser. I hele perioden, 27 til 211, har værkstederne ikke overraskende haft en noget mere stabil omsætning og følger indekset for den øvrige detailhandel. Indenlandsk omsætning Sæsonkorrigeret, indeks 21 = Nettoprisindeks Reservedele og tilbehør Personbiler Service og reparation Kilde: Danmarks Statistik På værkstedssiden går udviklingen i modsat retning og det bliver fortsat dyrere at være bilejer. For en kort bemærkning stagnerede priserne ellers i slutningen af 2, men siden januar 211 har priserne været støt stigende. Det tyder på, at branchen fortsat arbejder ud fra den strategi, at salgsafdelingen er fødekanal til eftermarkedet, hvor man satser på, at kunderne bliver på trods af prisudviklingen. Detailhandel undt. med biler Dækservice Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Kilde: Danmarks Statistik Inden for dækservice oplevede man den højeste omsætning nogensinde i slutningen af 2, hvilket primært blev drevet af den hårde vinter, og efter et dyk i januar har der været en flot udvikling i omsætningen. 2

3 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Lave konkurstal i branchen Detailhandlen med biler og motorcykler har vist sig som en stabil branche, selv under hårde vilkår I kølvandet på et hårdt år 28 havde mange nok forventet at se en branche med mange konkurser. Udviklingen har dog været en anden. Ja, der har været konkurser, men med et gennemsnit på 11,2 konkurser om måneden siden januar 29 ser billedet noget lysere ud end ventet. Erklærede konkurser For perioden 29-1h Detailhandel Handel med biler og motorcykler Gennemsnit for handel med biler og motorcykler Kilde: Danmarks Statistik En del af forklaringen på de relativt lave konkurstal er, at branchen har klaret sig noget bedre end forventet gennem krisen. Der er blevet optimeret på driften og konsolideret i branchen. Forbrugerne forventer uændret økonomi Forbrugertilliden ligger stabilt omkring nul ligesom i hele 2. Forventninger om arbejdsløshed er på vej ned igen efter en kortvarig stigning i november og december 2 Forbrugertillidsindikatoren lå ved seneste måling, i juli, på -,6, hvilket må anses for en neutral værdi. Indikatoren bygger på forbrugernes syn på landets og egen økonomiske situation samt forventningerne til udvikling af disse i det kommende år. Samtidig med en neutral forbrugertillid, forventer de danske forbrugere stort set uændret arbejdsløshed om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren for forventninger om arbejdsløshed om et år ligger nu på -1,2 og var oppe på 12,6 i november 2. Denne indikator har vist sig at være meget afgørende i forhold til bilsalget. De adspurgte skal svare ud fra en skala fra - til på spørgsmålet: Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?, hvor - betyder meget lavere og betyder meget højere. Den positive score i juli betyder dermed, at der forventes faldende arbejdsløshed, om end indikatoren efterhånden er meget tæt på nulpunktet. Forbrugerforventninger Forbrugertillidsindikatoren Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag Anskaffelse af større forbrugsgoder, inden for de næste 12 mdr. Kilde: Danmarks Statistik 3

4 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Nybilsalget Vækst i husholdningernes bilkøb i 211? Salget af personbiler til private er i første halvår steget til trods for husholdningernes beherskede forventninger om anskaffelse af større forbrugsgoder Trods forventninger om fald i husholdningernes bilkøb, har det modsatte været tilfældet. Det er bestemt et interessant fænomen taget i betragtning af lave forbrugerforventninger og en højere arbejdsløshed. Ikke desto mindre har salget i det første halvår af 211 været en positiv overraskelse. Markedet viser dog nu tegn på afmatning og salget har været stagnerende i juli og august. I årets første syv måneder er der ifølge Danmarks Statistik indregistreret 49.4 nye personbiler i husholdningerne. Historisk set bliver godt 61 pct. af alle personbiler solgt i perioden januar til juli. Hvis vi antager at dette mønster vil gentage sig i år, da vil salget af personbiler til private lande på omkring 81. i 211, mod sidste år. Umiddelbart ikke et helt urealistisk mål, men der har dog været tydelige tegn på afmatning den seneste tid. Vi forventer således et salg i 211, som efter et stagnerende andet halvår lander i omegnen af 2 salget. Usikkerheden på de finansielle markeder koblet med spørgsmålet om jobsikkerhed forventes fortsat at have en negativ effekt på forbrugerforventningerne og dermed bilsalget i starten af 212. Der er ikke tegn på, at 212 bliver noget rekordår for bilsalget. Den økonomiske situation peger derimod i retningen af et 212, hvor bibeholdelse af 211 niveauet må være målet. Ser vi på segmentfordelingen af de nyregistrerede personbiler, er det, ikke overraskende, fortsat den lille klasse som sidder på langt størstedelen af salget. Således står den lille klasse for 62,4 pct. af salget af personbiler til private for de første syv måneder af 211, imod 56,3 pct. for samme periode sidste år. Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, privat % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % jan-jul Lille klasse Mellemklasse 1 Mellemklasse 2 Stor klasse Luksus Sport MPV Øvrige Mere overraskende er det, at den store klasse, luksus klassen samt MVP gik frem i markedsandele i årets første syv måneder i forhold til samme periode sidste år. Faktisk er det første gang alle tre segmenter går frem siden samme periode i 27. Dog er der naturligvis fortsat tale om meget små markedsandele for den store klasse og sport med hhv.1,2 pct. og,6 af totalsalget i jan-juli måned 211, hvor MPV havde 8,21 pct. Mere interessant er det dog, at se på salgsudviklingen. Her ses det tydeligt, at antallet af solgte personbiler til private er steget på næsten alle fronter. Kun sport og mellemklasse 2 oplever fortsat negative væksttal, mens mellemklasse 1 begynder at stagnere. MPV har haft en imponerende fremgang sammenlignet med samme periode sidste år. 4

5 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Segmentfordeling - privatsalg Perioden jan-jul, pct. ændring Jan-juli Ændring Jan-juli Ændring Jan-juli Ændring 29 før 2 før 211 før Lille klasse ,2% ,4% ,1% Ml.klasse ,9% ,9% ,6% Ml.klasse ,4% ,6% ,1% Stor klasse 47-54,2% 419 3,% ,2% Luksus -71,4% % 16 6,% Sport 48-58,6% 38-2,8% 33-13,2% MPV ,8% ,9% ,5% Øvrige ,2% ,7% ,% Total ,3% ,% ,7% Selvom branchen har vist flotte væksttal, kæmpes der stadig for at nå op på salgstallene fra før krisen. I 28 blev der ifølge Danmarks Statistik solgt nye personbiler til private husholdninger, til sammenligning med tabellen ovenfor, blev der solgt fra januar til juli 28 (Bilstatistik.dk). 211 bliver derfor nok ikke året hvor salget fra før krisen indhentes. Ydermere er der væsentlige forhold, som man skal være opmærksom på ved bedømmelsen af bilsalget i Danmark. Privat leasing har haft stor succes de seneste år. Dette medfører imidlertid en udfordring for analyse af detailsalget, hvor leasing nødvendigvis må have en negativ effekt på privatbilsalget, idet et alternativ til nybilkøb er opstået. Samtidig spøger de såkaldte demobiler i statistikken. Demobiler er nye biler, som af forhandlere benyttes til bl.a. kundedemonstration, erhvervsærindekørsel, o. lign. Demobiler kan sælges som brugtbiler efter at have været benyttet som sådan i nogle måneder og efter at have kørt et vist antal kilometer. Dermed indgår disse biler ikke i statistikker over nyindregistreringer, men i stedet i brugtvognshandlen. Ovenstående to forhold har altså været med til at presse nybilsalget yderligere. Vækst i erhvervssalget Erhvervssalget af personbiler vækster nu i alle segmenter Salget af personbiler til erhverv begyndte at falde tilbage i andet halvår af 28. Derfor er det 27- salgstallene, vi skal se på for at vurdere, om erhvervssalget af personbiler har genvundet terræn. Ligesom salget af personbiler til private kom erhvervssalget også hurtigt tilbage på rette vækstkurs efter 8/9 dykket. Men hvor privatsalget først nu er ved at indhente salgstallene fra før krisen, kan erhvervssalget glæde sig over allerede at have indhentet det tabte plus mere til i 2. I 2 blev der i alt solgt personbiler til erhverv, mod i 27. Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, erhverv % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % jan-jul Lille klasse Mellemklasse 1 Mellemklasse 2 Stor klasse Luksus Sport MPV Øvrige Antallet af solgte personbiler til erhverv oplever fortsat vækst, nu i alle segmenter inklusive sport. Personbiler inden for lille klasse og MPV havde en eksplosiv vækst i 2, denne vækst fortsætter i 211 dog noget mere afdæmpet. I stedet ser vi nu, at det er mellemklasse 1 og 2 samt den store klasse af personbiler, der i årets første syv måneder har haft den største fremgang. Værd at 5

6 Markedsandel BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 bemærke er det, at også i erhvervssalget stiger interessen for luksussegmentet, mens sport for første gang siden krisen oplever positiv vækst. Totalt set er der i salget af personbiler til erhverv sket en fremgang på hele 17,2 pct. over de første syv måneder af 211 i forhold til samme periode sidste år. Igen er det dog vigtigt at tage nogle forbehold, idet biler som benyttes til privat leasing medtages i denne statistik. Et voksende leasingmarked er derfor med til at puste tallene for erhvervssalget yderligere op. Ydermere bliver demobilerne, der senere sælges som brugtbiler, registreret i erhvervssalgstallene. Segmentfordeling - erhvervssalg Perioden jan-jul, pct. ændring Jan-juli Ændring Jan-juli Ændring Jan-juli Ændring 29 før 2 før 211 før Lille klasse ,7% ,1% ,95% Ml.klasse ,9% ,2% ,9% Ml.klasse ,5% ,5%.625 3,7% Stor klasse 7-59,7% ,9% ,5% Luksus 36-7,3% 51 41,7% 59 15,7% Sport 73-38,1% 63-13,7% 75 19,1% MPV ,4% ,7% ,2% Øvrige 89-42,5% ,8% ,7% Total ,6% ,2% ,2% Mærkernes markedsandele Danskerne er mindre vanedyr end vores naboer når det kommer til køb af nye personbiler En analyse Bilbranchen har foretaget over top- bilmærker inden for de seneste ti år viser, at mens vores naboer holder sig til hvad de kender, så er danskerne mindre mærkeloyale. Gennem de seneste ti år har der været i alt 15 mærker på den danske top-. I vores nabolande har der været 14 (UK), 15 (Sverige), 12 (Norge) og 12 (Tyskland). Dette viser i sig selv ikke, at mærkernes kamp er mindre stabil i DK end i vores nabolande. Men når vi tilføjer mærkernes markedsandele år for år, fremgår det tydeligt, at et mærke i top- ikke er lig med stabile markedsandele. DK top- i år Mærkernes markedsandele og tilstedeværelse på top- listen I vores nabolande er det største mærke i 2 også det største i 2, dette er imidlertid langt fra tilfældet i DK. I 2 var Peugeot markedsførende i DK med 12,3 pct. af salget af personbiler, mens det i 2 var Ford med 11,3 pct. Både i grafen ovenfor og i tabellen herunder fremgår det, hvorledes der er relativt store udsving på top- listen i Danmark. DK top- Top- i 2 og 2 DK 2 2 Ranking Andel Ranking Andel Chevrolet 7 5,2 Citroën 6 7,2 3 8,4 Fiat 7 6,2 4,8 Ford 5 7,6 1 11,3 Hyundai 9 5, Kia Mazda 9 4,4 Opel 4 8,1 5 6,8 Peugeot 1 12,3 2 9,1 Renault Skoda 8 4,8 Suzuki 3,5 8 5,1 Toyota 3 8,9 4 7,9 2,6 6 6,8 Volvo CHEVROLET CITROEN FIAT HYUNDAI KIA MAZDA RENAULT SKODA SUZUKI VOLVO 6

7 Markedsandel Markedsandel Markedsandel Markedsandel BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Samme grafiske fremstilling fra Danmarks nabolande viser tydeligt, hvorledes mærkerne her er langt mere stabile gennem årene. Tyskland 25 2 AUDI UK 15 FIAT RENAULT 18 SKODA 16 AUDI CITROEN FIAT 5 BMW NISSAN MERCEDES Kilde: RMIF Sverige Kilde: Bilsweden.se Norge RENAULT BMW NISSAN MERCEDES ROVER/BL HONDA AUDI CITROEN HYUNDAI KIA RENAULT SKODA VOLVO SAAB BMW MERCEDES AUDI MAZDA VOLVO BMW NISSAN MERCEDES MITSUBISHI Kilde: ZDK Bilpriserne i EU faldt i 2 - Danmark var billigst I 2 havde Danmark de billigste bilpriser i EU-27, mod en tredjeplads i 29 Ifølge Europakommissionens årlige rapport om bilpriser, som udkom i slutningen af juli, faldt bilpriserne i EU-27 sammenlagt med 2,5 pct. i 2. I alt faldt priserne i 24 ud af de 27 medlemslande. Kun i Portugal steg priserne (2,6 pct.), mens Italien og Malta holdt status quo. Ifølge kommissionen understøtter bilrapportens resultater, om den faldende pristrend, at konkurrencen mellem producenterne fortsat gavner de europæiske forbrugere. 2-trenden var, at bilpriserne i EU-landene i mindre grad tilnærmede sig hinanden. Der er dog stadig store forskelle at spore, fx var Danmark i 2 det land hvor bilerne var billigst før skatter og afgifter, mod en tredjeplads året før. Vores naboland, Tyskland, har fortsat de dyreste biler med priser på 7,7 pct. over EU-gennemsnittet Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 7

8 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Prisudvikling i prisindeks og bilpriser Pct. ændring fra jan. 2-jan.211 Kilde: Eurostat Nominelle Inflation Faste bilpriser bilpriser Lande indenfor Eurozonen Østrig,9 2,5-3,4 Belgien,7 3,7-3 Cypern -1,6 3-4,5 Estland -,1 5,1-5,2 Finland 1,2 3,1-1,9 Frankrig 1,1 2 -,9 Tyskland,1 2-1,9 Grækenland 1,1 4,9-3,8 Irland -5,5,2-5,7 Italien 2,1 1,9,2 Luxenborg,9 3,4-2,5 Malta 3,5 3,3,2 Holland -1,7 2-3,7 Portugal 6,2 3,6 2,6 Slavakiet -14,2 3,2-17,4 Slovenien -9,3 2,3-11,6 Spanien 1,4 3-1,6 Eurozonen,8 2,3-1,5 Lande udenfor Eurozonen Bulgarien -9,2 4,3-13,5 Tjekkiet -7,1 1,9-9 Danmark -1 2,6-3,6 Ungarn -2,5 4-6,5 Letland -2,6 3,5-6,1 Litauen -4,4 2,8-7,2 Polen -2,1 3,6-5,6 Rumænien 4,7 7-2,3 Sverige,3 1,4-1,1 UK,3 4-3,7 EU samlet,3 2,8-2,5 Forklaringen på de lave danske bilpriser, før skatter og afgifter, findes givetvis i den høje danske progressive registreringsafgift, der bidrager til at presse priserne i bund. 8

9 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Bilbranchen er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vore medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. Blitz er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer 4 gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside bil.di.dk. Blitz udkommer kun som pdf. Som abonnent, vil du 4 gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan tilmelde dig her. Næste nummer af Blitz udkommer i december 211. Redaktion: René Tønder Nielsen Anni G. Skov Jørgensen Bilbranchen 1787 København V bil.di.dk

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger... 4 Nybilsalget... 5 Brugtsalgsudvikling...

Læs mere

Nybilsalg: Yderligere fald i vente

Nybilsalg: Yderligere fald i vente Nybilsalg: Yderligere fald i vente Priserne stagnerer på eftermarkedet Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Det europæiske bilmarked i bakgear Forbrugerne

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012 BILBRANCHEN DECEMBER 212 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Konkurser i branchen... 3 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport René Tønder Nielsen Bilindustrien og bilforhandlernes syn på Branchedirektør René Tønder Nielsen Indhold DI Bilindustrien; hvor er vi så nu? Bilmarkedet Kunderne Fremtiden? (også gerne undervejs) 2 DI

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2011 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Værkstedspriserne stiger fortsat... 2 Omsætningen i bilhandlen daler... 2 Forbrugerne ser sortere på udviklingen... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger April 2008 Indhold - Faldende forventninger til nybilsalget - Fortsat fald i forbrugernes forventninger - Er der et marked for privatleasing? - Københavnerne mest åbne over for privatleasing - 60 pct.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

BILBRANCHEN JUNI 2013. Indhold

BILBRANCHEN JUNI 2013. Indhold BILBRANCHEN JUNI 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - et omskifteligt marked... 2 Udviklingen i prisindekset peger nedad, også på eftermarkedet... 2 Omsætningen i branchen er under pres... 2 Forbrugerforventninger

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2012

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningsstigning for bilhandlen... 2 Forbrugerne ser lysere på økonomien... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerne afventer... 3 Bilhandlen... 3 Vurderinger og forventninger... 3 Nybilsalget... 4 Brugtvognssalget

Læs mere

Salget er 80 pct. af omsætningen

Salget er 80 pct. af omsætningen Marts 2017 Salget er 80 pct. af omsætningen BRANCHEOPDELTE OMSÆTNINGSTAL For første gang opgøres bilforhandlernes omsætning fordelt på varegrupper. Omtrent 81 pct. af deres omsætning kommer fra salg af

Læs mere

Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger

Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger September 217 Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger Der har den seneste måneds tid været megen omtale i den offentlige debat om bilafgiftsforhandlingernes betydning for bilsalget. Denne udgave af Blitz

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

- Ny korttidsindikator forudser yderligere fald. - Fortsat stigende priser på eftermarkedet. - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt

- Ny korttidsindikator forudser yderligere fald. - Fortsat stigende priser på eftermarkedet. - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt Oktober 2008 - Ny korttidsindikator forudser yderligere fald - Fortsat stigende priser på eftermarkedet - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt - Forbrugerforventningerne er historisk dystre - Stigende

Læs mere

Konkurrencen spidser til

Konkurrencen spidser til 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 BLITZ Juni 215 Konkurrencen spidser til KONKURRENCESITUATIONEN Mindre bilmærker i Danmark udfordrer de største, og vinder markedsandele med forskellige

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Digitale muligheder i bilbranchen

Digitale muligheder i bilbranchen September 2015 Digitale muligheder i bilbranchen NY MEDLEMSUNDERSØGELSE De rammevilkår som politikere og bilimportører udstikker, har størst betydning for bilforhandlernes forretning. Samtidig spås digitaliseringen

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

BILBRANCHEN September 2013. Indhold

BILBRANCHEN September 2013. Indhold BILBRANCHEN September 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Positive signaler... 2 Priserne på nye biler er under pres - fordele for kunderne... 2 Omsætningen stabiliserer sig, både i bilhandlen og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Større leasingbestand

Større leasingbestand September 2016 Større leasingbestand PERSONBILMARKEDET ÆNDRER KARAKTER Selv om hver fjerde nye private personbil er leaset, fylder leasingbilerne fortsat relativt lidt i gadebilledet. Kun seks pct. af

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Ny konkurrencesituation

Ny konkurrencesituation December 214 Ny konkurrencesituation NY FORBRUGERUNDERSØGELSE De seneste års høje salg af minibiler samt nye digitale muligheder udvider bilforhandlernes markeder, men sætter samtidig værkstedskundernes

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

2014K1 2013K1 2011K3 2012K3 2012K1 2014K3 2013K3. Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 5

2014K1 2013K1 2011K3 2012K3 2012K1 2014K3 2013K3. Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 5 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 BLITZ December 2016 Forbrugertillid

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

BILBRANCHEN December 2013. Indhold

BILBRANCHEN December 2013. Indhold BILBRANCHEN December 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Forventninger om stabilitet... 2 Udsigt til ny salgsrekord, men på bekostning af lavere priser... 2 Lille omsætningsfremgang - både i bilhandlen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Bilsalget koncentreres

Bilsalget koncentreres Juni 2017 Bilsalget koncentreres AFGIFTSSYSTEM FAVORISERER STORKUNDER I takt med, at leasing vinder frem, omsættes flere biler på færre hænder. Realiteten er, at de største og mest kapitalstærke flådeejere

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Importørundersøgelsen 2015

Importørundersøgelsen 2015 Importørundersøgelsen 2015 AutoBranchen Danmark har for ottende gang gennemført en importørundersøgelse blandt de danske nyvognsforhandlere. Undersøgelsen er gennemført af analysebureauet Rambøll på vegne

Læs mere

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10 December 215 Ændrede rammevilkår LAVERE REGISTRERINGSAFGIFT Den høje sats i registreringsafgiften sænkes fra 18 pct. til 15 pct. Bilbranchen kvitterer for sænkelsen, men det ændrer ikke ved det fundmentale

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige. kr. ekskl. moms

Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige. kr. ekskl. moms Nr. 1 16. marts 2015 Analyse fra AutoBranchen Danmark Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige Den midlertidige forhøjelse af reparationsgrænsen har medvirket til, at antallet af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: HUgens analyseh HRelativtH få på arbejdsmarkedet i de store byer HUgens temah HKraftig stigning i antallet af praktikpladserh HUgens tendenserh HInternationaltH

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet Bilejernes vurdering af den enkelte bilmodel er omregnet til en skala på 0 1000 indekspoint. De tre parametre, der forholdsvis har scoret mest og mindst, står i prioriteret rækkefølge i skemaet. Kilde:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

Bilsalget vender fra sommeren 2010 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder?

Bilsalget vender fra sommeren 2010 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder? Bilsalget vender fra sommeren 21 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder? Bilforhandlere og karosseriværksteder hårdest ramt af krisen Privatleasing vinder stort tilbageslag tilbage

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Forbrugertilliden på markant

Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Forbrugertilliden på markant Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Forbrugertilliden på markant optur Finanskrisen kan lukke mange bilvirksomheder Krisen

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 UIndhold:U HTUgens temath HTStigende beskæftigelse og økonomisk vækstth HTUgens tendenserth HTRekord mange arbejder på deltidth HTInternationaltTH HTal om konjunktur

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Markedsføringen kan optimeres

Markedsføringen kan optimeres Marts 215 Markedsføringen kan optimeres MINDRE MEDIEINVESERINGER I BILBRANCHEN I takt med privatmarkedet mættes, aftager medieinvesteringerne i bilbranchen. Bilforhandlerne bliver dog relativt set mere

Læs mere

Tilfredshed: 800 point

Tilfredshed: 800 point Tilfredshed: 817 point Tilfredshed: 800 point Tilfredshed: 785 point HVAD ER AUTOINDEX? AutoIndex 2012 er gennemført i perioden januar-marts, og mere end 27.000 danske privatbilejere har svaret på 120

Læs mere

DI og Bilbranchen i DK

DI og Bilbranchen i DK DI og Bilbranchen i DK 03. okt. 12 DI og Bilbranchen i DK Besøg af svensk personaledirektørnetværk Velkommen Hvem er DI? Vores kerneydelser DI s medlemmer DI i Danmark, Europa og verden Bilbranchen i DI

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Brugtbilimport i Danmark

Brugtbilimport i Danmark Juni 2016 Brugtbilimport i Danmark STØRRE BILER DOMINERER BRUGTBILIMPORTEN 16.182 personbiler blev i 2015 brugtimporteret mere end to tredjedele var fra de større segmenter. Den værdibaserede registreringsafgift

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere