DGI Petanque. Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI Petanque. Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI."

Transkript

1 DGI Petanque Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI

2 2 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne er trådt i kraft 1. juli redigeret marts Ændringer i forhold til de Internationale spilleregler: DGI bruger ikke dommere, men i stedet stævne- eller turneringsledere. DGI har ikke specifikke straffebestemmelser. DGI kræver ikke licens. DGI har ingen påklædningsbestemmelser DGI s regler for kugler er meget lempelige, weekendkugler accepteres. Rundt om i landsdelsforeningerne tilbydes kurser, hvor man gennemgår hele regelsættet. Vi opfordrer petanquespillerne til at deltage i disse kurser. Etik og moral Grunden til DGI s tilpasning af regelsættet skal ses ud fra DGI s værdier. Det er mere værdifuldt, at to hold er enige om spillets forløb, end at spillet følger et detaljeret regelsæt. Man kan spørge, hvad man skal med så komplicerede regler - er nogle få regler ikke tilstrækkelige? I det daglige sociale spil er de ok. Men når konkurrencen starter, er de ikke altid tilstrækkelige. Regelsættet er ikke tænkt som noget, man har i baglommen og trækker op ved enhver lejlighed for at få sin ret. I DGI skulle vi gerne kunne løse de fleste situationer ved en god dialog og fairness i alle facetter af spillet. Vis hensyn. Vær med til, at alle får en god oplevelse. Lad være med til enhver tid at kræve din ret uanset dine modstanderes niveau. Tilpas reglerne til spilleforholdene, men husk altid at gøre opmærksom på afvigelser fra regelsættet før stævnestart Er banerne f.eks. kun 3m brede, kan afstanden til forbudt område være 0,5m i steder for 1m. Skab klarhed over, hvad der er dødlinjer og forbudt område.

3 Eksempel på baneafmærkning 3 Dødlinje Baneafgrænsning (Markeringslinje) DGI petanque regler 3

4 4

5 1 4 Generelt 5 1 Dannelse af hold Petanque er en sport, hvor der spilles: Triple = 3 spillere mod 3 spillere Double = 2 spillere mod 2 spillere Single = 1 spiller mod 1 spiller I triple har hver spiller 2 kugler. I double og single har hver spiller 3 kugler. Ingen anden spilleform er tilladt, dog kan man i DGI lave andre former. 2 Godkendte kugler Petanque spilles med kugler, der er godkendt af Fédération Internationale de Petanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P), og som opfylder følgende kriterier: 1) Kuglerne skal være af metal. 2) Kuglernes diameter skal være mellem 70,5 og 80 mm. 3) Kuglernes vægt skal være mellem 650 og 800 g og fabrikat, mærke og vægtangivelse skal være indgraveret og skal altid kunne læses. I turneringer for spillere til og med 11 år kan der benyttes kugler, der vejer 600 g og har en diameter på 65 mm. Det er dog en forudsætning, at de er fremstillet af en godkendt fabrikant. 4) Kugler må hverken være fyldt med sand eller forsynet med nogen form for blyindlæg eller på anden måde være ændret efter fremstillingen af de godkendte fabrikanter. Det er især forbudt at efterbehandle dem for at ændre hårdheden. Dog må spillerens for- og efternavn eller initialer gerne være indgraveret. Det samme gælder forskellige logoer, initialer og akronymer, som opfylder fabrikantens specifikationer. 5) Ved DGI s stævner og turneringer tillades også de såkaldte weekend-kugler, der kan have anden vægt og diameter. Kugler kan forsynes med farvemærkning af hensyn til genkendelighed. 2a Sanktioner for ulovlige kugler Se Godkendte målkugler Målkugler skal være af træ eller af et syntetisk materiale, der er forsynet med fabrikantens mærke og er godkendt af F.I.P.J.P. Diameteren skal være 30 mm (tolerance +/-1 mm) og have en vægt mellem 10 og 18 g og må på intet tidspunkt kunne samles op med en magnet. Farvede målkugler er tilladt. Ved DGI s stævner og turneringer er F.I.P.J.P. s godkendelsesprocedure ikke nødvendig. 4 Licenser Ved DGI s stævner og turneringer kræves der ikke licens.

6 Spillet 5 Banereglement Petanque spilles på alle slags underlag. Et spilleareal afgrænser et ikke fastsat antal baner afmærket ved hjælp af snore hvis tykkelse ikke må influere på spillets gang. Disse snore afgrænser de forskellige baner og er ikke dødlinjer bortset fra endebanelinjerne og de udvendige linjer. Efter beslutning fra turneringsarrangøren kan holdene henvises til afmærkede baner. I så fald skal banen under nationale mesterskaber eller internationale turneringer være mindst 4 meter bred og 15 meter lang. Ved andre turneringer kan tillades andre mål end disse minimumsmål, dog så vidt muligt ikke under 3 x 12 meter. Hvis spilleområdet er omgivet af fast indhegning el. lign., skal denne ligge mindst 1 meter fra spilleområdets udvendige linje. Kampene spilles til 13 point med mulighed for, at pulje- og kvalifikationskampe spilles til 11 point. Visse turneringer kan afholdes med tidsbegrænsede kampe. Disse skal altid spilles på en enkelt afgrænset bane. I så fald er alle afgrænsede linjer dødlinjer. 6 Igangsættelse af spillet - Regler for kastecirklen Spillerne trækker lod om, hvilket hold der skal vælge bane og være de første til at kaste målkuglen. Hvis banen er anvist af turneringsarrangørerne, skal målkuglen kastes ud på denne bane. Holdene må ikke uden turneringslederens tilladelse flytte kampen til en anden bane.

7 En spiller fra det hold, der har vundet lodtrækningen, vælger udgangspunkt og tegner en cirkel med plads til spillernes fødder. Cirklens diameter skal dog være mindst 35 og højst 50 cm. Ved anvendelse af en præfabrikeret cirkel skal denne være fast og have en indvendig diameter på 50 cm (tolerance +/- 2 mm). Beslutning om anvendelse af præfabrikerede cirkler træffes af turneringsarrangøren, som også skal levere dem. Cirklen skal tegnes eller placeres mindst 1 meter fra en forhindring. Ved turneringer i frit område skal den være mindst 2 meter fra andre cirkler, der er i brug Det hold, der kaster målkuglen, skal slette alle cirkler, der befinder sig i nærheden af den, der skal bruges. Det indre af cirklen kan ryddes for grus/småsten m.v. i løbet af omgangen, men skal retableres, når omgangen er slut. Cirklen betragtes ikke som forbudt område. Fødderne skal være helt inden for og må ikke komme ud over cirklen, begge fødder skal holdes fast på jorden og spilleren må ikke forlade ringen før kuglen er landet på jorden. Ingen anden legemsdel må røre jorden uden for cirklen. Dog er det tilladt bevægelseshæmmede (fra livet og ned) kun at have én fod inden for cirklen. For spillere i kørestol gælder det at mindst et hjul (hjulet på samme side som kastearmen) skal befinde sig inden for cirklen. At et medlem af holdet kaster målkuglen ud betyder ikke, at denne spiller skal spille først. Hvis en spiller samler ringen op, mens der stadig er kugler i spil, lægges ringen tilbage, men kun modstanderne må spille deres kugler. 7 Gyldige afstande for udkast af målkuglen For at en udkastet målkugle er gyldig, skal følgende forhold være opfyldt: 1) Afstanden mellem målkuglen og cirklens indvendige kant skal være: Mindst 6 og højst 10 meter for juniorer og seniorer. I turninger for de yngste spillere kan mindre afstande anvendes. 2) Cirklen skal være mindst 1 meter fra en forhindring. 3) Målkuglen skal være mindst 1 meter fra forhindring og forbudt område. 4) Målkuglen skal være synlig for spillere, som står helt oprejst, og hvis fødder rører cirklens inderside. Ved eventuel uenighed herom afgør turneringslederen, om målkuglen er synlig. Turneringslederens afgørelse kan ikke ankes. I næste omgang sker udkastet fra en cirkel tegnet eller placeret omkring det punkt, hvor målkuglen befandt sig ved slutningen af den foregående omgang. Undtagen i følgende tilfælde: Cirklen vil være mindre end 1 meter fra en forhindring. Udkast af målkuglen kan ikke ske inden for de i reglerne fastsatte afstande. I det første tilfælde tegner eller placerer spilleren cirklen i den reglementerede afstand fra forhindring eller forbudt område. 7

8 8 I det andet tilfælde kan spilleren rykke tilbage, bort fra det sted, hvor målkuglen befandt sig, højst indtil den maksimalt tilladte kasteafstand er opnået og ikke længere. Denne mulighed må kun benyttes, hvis det ikke er muligt at kaste målkuglen ud til maksimal afstand i nogen anden retning. Hvis målkuglen ikke er kastet i overensstemmelse med de anførte regler, har en af modspillerne ret til at placere grisen lovligt. Det hold der har vundet grisen, har 1 minut til grisekast, men det andet hold, som evt. skal placere grisen, skal gøre det straks. Herefter kan cirklen ikke flyttes. I alle tilfælde beholder det hold, som havde griseudkast retten til at kaste første kugle. 8 Udkastets gyldighed Hvis målkuglen ved udkastet stoppes af en medspiller, en tilskuer, et dyr eller en genstand i bevægelse, skal en modspiller placere den i en gyldig position. 9 Annullering af målkuglen i løbet af en omgang Målkuglen er tabt i følgende 6 tilfælde: 1) Når den flyttes til forbudt område, også selvom den kommer tilbage til det tilladte spilleområde. Når målkuglen ligger på grænsen til forbudt område, er den spilbar. Den er først tabt, når den helt har passeret grænsen for det tilladte område eller dødlinjen, dvs. når den set direkte oppefra ligger helt uden for grænsen. Vandpytter, hvor målkuglen kan flyde frit, betragtes som forbudt område. 2) Når den flyttede målkugle ikke er synlig fra cirklen efter reglerne i 7, selv om den stadig ligger i tilladt område. Er målkuglen skjult af en kugle, regnes den

9 ikke for tabt. Turnerings- eller stævnelederen kan kortvarig fjerne en kugle for at konstatere, om målkuglen er synlig eller ej. 3) Når målkuglen flyttes til en position mere end 20 meter (for juniorer og seniorer) eller 15 meter (for de yngste spillere) eller mindre end 3 meter fra cirklen. 4) Når målkuglen på afmærkede spilleområder passerer mere end én bane umiddelbart ved siden af den bane, der er i brug og når den passerer endebanelinjen, hvis 2 baner støder mod hinanden. 10 a Udskiftning til ny målkugle eller spillekugle Det er spillerne forbudt at udskifte målkuglen eller en spillekugle under en kamp, bortset fra i følgende tilfælde: Målkuglen eller spillekuglen kan ikke findes inden for højst 5 min. Målkuglen eller spillekuglen er gået i stykker: I så tilfælde er det den største del, der gælder. Hvis der er kugler tilbage, som ikke er blevet spillet, kan førstnævnte kugle straks udskiftes, eventuelt efter måling med en kugle eller målkugle med samme eller tilsvarende diameter. I næste omgang kan den pågældende spiller anvende et helt nyt sæt. 9 5) Når den flyttede målkugle ikke kan findes inden for højst 5 minutter. 6) Når et forbudt område ligger mellem målkuglen og kastecirklen. 7) Når målkuglen i tidsbegrænsede kampe må passere den linje, der markerer den anviste bane. 10 Fjernelse af forhindringer Det er spillerne strengt forbudt at nedpresse, flytte eller knuse forhindringer af enhver art på spilleområdet, ligeledes er det forbudt at jævne underlaget foran en kugle, der skal skydes. Desuden må den spiller, der skal kaste, eller en af medspillerne jævne et eventuelt hul, som er forårsaget af én tidligere spillet kugle. Overtrædelse af ovenstående regler straffes som anført i afsnittet Disciplin, 34.

10 Målkugle 11 Hvis målkuglen skjules eller flyttes Hvis målkuglen i løbet af en omgang ved et uheld skjules af løv eller et stykke papir, fjernes dette. Skulle den liggende målkugle flytte sig på grund af blæst eller banens hældning eller for eksempel ved et uheld af en person, spiller eller tilskuer, kugle eller målkugle fra et andet spil eller dyr eller en genstand i bevægelse lægges den tilbage på sin oprindelige plads, forudsat, at den var markeret. Dette gælder også, hvis målkuglen ved et uheld flyttes af en stævne- eller turneringsleder, spiller, tilskuer, kugle eller målkugle fra et andet spil, et dyr eller en genstand i bevægelse. For at undgå diskussion skal spillerne markere målkuglens placering. Protester angående ikke markeret kugle eller målkugle kan ikke behandles. Hvis målkuglen flyttes under indvirkning af en kugle, der indgår i spillet, er den gyldig. 12 Hvis målkuglen flyttes til en anden bane Hvis målkuglen i løbet af en omgang flyttes til en anden bane, uanset om den er afmærket eller ej, er den spilbar, jf. dog 9. Spillere, som spiller efter denne målkugle, venter, hvis der ikke er plads, med at afslutte omgangen, til de andre spillere har afsluttet deres påbegyndte omgang. Spillere, der berøres af anvendelsen af denne paragraf, må udvise tålmodighed og sportsånd. I den følgende omgang fortsætter holdene spillet på deres anviste bane, og målkuglen kastes igen fra det sted, hvor den blev flyttet, jf. dog Gældende regler, hvis målkuglen er ugyldig Hvis målkuglen i løbet af omgangen er tabt, er der 3 muligheder: 1) Begge hold har kugler tilbage. Omgangen spilles om. 2) Kun det ene hold har kugler tilbage. Dette hold tildeles ligeså mange point, som det har kugler tilbage. 3) Ingen af holdene har kugler tilbage. Omgangen spilles om. 14 Hvis målkuglen stoppes 1) Hvis en ramt målkugle stoppes eller afbøjes af tilskuere eller stævne-/turneringsleder gælder dens stopposition.

11 2) Hvis en ramt målkugle stoppes eller afbøjes af en spiller på det tilladte spilområde, kan dennes modstander vælge at: a) Lade målkuglen ligge på sin nye plads. b) Lægge målkuglen tilbage på sin oprindelige plads. c) Lægge målkuglen i forlængelse af en linje fra dens oprindelige til dens nuværende plads, dog højst i en afstand af 20 meter (15 meter for ynglinge og puslinge) og således, at den er synlig. Punkterne b) og c) kan kun komme i anvendelse, hvis målkuglens placering har været markeret. I modsat fald skal målkuglen blive på sin nuværende plads. Hvis en ramt målkugle af denne grund kommer ind i forbudt område, før den til sidst vender tilbage til spilleområdet, anses den for ugyldig, og de i 13 anførte muligheder finder herefter anvendelse. 11

12 12

13 15-23 Kugler Kast af første og efterfølgende kugler Den første kugle i en omgang kastes af en spiller fra det hold, der har vundet lodtrækningen eller den forudgående omgang. Derefter spiller det hold, der ikke har pointet. Spilleren må hverken bruge en genstand eller tegne en streg på banen som hjælp til at spille en kugle, ligesom dens nedslagssted ikke må markeres. Når den sidste kugle spilles, må spilleren ikke have en kugle i den anden hånd. Kuglerne kastes én ad gangen. Ingen kugle kan spilles to gange, dog med undtagelse af kugler, der på vejen mellem kastecirklen og målkuglen ved et uheld er blevet standset eller afbøjet af en kugle eller målkugle fra en anden kamp eller af et dyr eller en genstand i bevægelse (fodbold m.v.), samt i det i 8 stk. 2 anførte tilfælde. Det er forbudt at gøre målkugle eller kugler våde. Før udkast skal spilleren fjerne spor af mudder eller andet fra kuglen. Undladelse heraf kan medføre straf som anført i 34. Hvis den først spillede kugle ender i forbudt område, er det modstanderens tur til at kaste en kugle, og der fortsættes skiftevis, så længe der ikke er kugler på den anviste bane. Såfremt der efter skud eller indlæg ikke befinder sig kugler på det anviste spilleområde, gælder bestemmelserne vedrørende en uafgjort omgang som anført i Spilleres og tilskueres adfærd under spillet I den tid, hvor en spiller efter reglerne må kaste sin kugle, skal både tilskuere og spillere forholde sig helt stille. Modstanderne må ikke gå, gestikulere eller gøre andet til gene for den spiller, der skal til at kaste. Det er kun spillerens medspiller(e), der må opholde sig mellem målkuglen og kastecirklen. Modstanderne skal blive bag målkuglen eller bag spilleren og i begge tilfælde ude til siden i forhold til spilleretningen og i en afstand af mindst 2 meter fra spilleren eller målkuglen. Spillere, som ikke overholder disse regler, kan udelukkes fra turneringen, såfremt de efter en advarsel fra stævne-/ turneringslederen fortsat fremturer i deres adfærd. 17 Kast af kugler og kugler, der er gået ud af banen Ingen må forsøgsvis kaste sin kugle under spillet. Spillere, der ikke overholder denne regel, straffes som anført i

14 14 afsnittet Disciplin, 34 Kugler, der i løbet af en omgang, går ud af en afmærket bane, er gyldige (med mindre de er ugyldige ifølge 18). 18 Ugyldige kugler En kugle er tabt, når den helt har passeret grænsen for det anviste spilleområde eller dødlinjen, dvs. når den set direkte oppefra ligger helt uden for grænsen. Det samme gælder, når kuglen på afmærkede baner helt har passeret mere end en af de baner, der ligger langs med den bane, der er i brug eller når den passerer endebanelinjen, hvis 2 baner støder mod hinanden. I tidsbegrænsede kampe på en afmærket bane anses kuglen for tabt, når den helt har passeret linjen på den anviste bane. Hvis kuglen derefter kommer tilbage på spilleområdet, enten på grund af terrænets hældning, eller fordi den springer tilbage fra en fast eller bevægelig forhindring, tages den straks ud af spillet, og alt, hvad den har flyttet efter sin vandring ind i et forbudt område, lægges tilbage på plads. En tabt kugle skal straks fjernes fra spillet. Sker det ikke, anses den for godkendt, så snart modstanderens næste kugle er spillet. Vis fairness. 19 Hvis en kugle stoppes En spillet kugle, som stoppes eller afbøjes af en stævne-/turneringsleder eller en tilskuer, skal forblive i sin stopposition. En spillet kugle, som ved et uheld stoppes eller afbøjes af en medspiller, er tabt. En indlagt, kugle, som ved et uheld stoppes eller afbøjes af en modstander, kan efter spillerens ønske enten spilles om eller blive liggende. Hvis en afskudt kugle eller en ramt kugle ved et uheld stoppes eller afbøjes

15 af en spiller, kan modstanderen til den pågældende spiller: 1) Lade den ligge i stoppositionen. 2) Lægge den i forlængelse af en linje fra kuglens oprindelige plads til dens stopposition, dog kun inden for det tilladte område og kun under forudsætning af, at den var markeret. Spillere, som forsætligt stopper en kugle, diskvalificeres omgående for den igangværende kamp. Det samme gælder holdet. 20 Tilladt tidsforbrug til kast Så snart målkuglen er kastet, må hver spiller bruge højst ét minut til sit kast. Denne tid løber, fra målkuglen eller en spillet kugle ligger helt stille, eller fra en nødvendig måling er afsluttet. De samme bestemmelser gælder for udkastet af en målkugle, hvor der højst må bruges et minut. Alle spillere, der ikke overholder denne regel, straffes efter bestemmelserne i afsnittet Disciplin, Hvis en kugle flyttes Hvis en liggende kugle flytter sig på grund af blæst, banens hældning eller andet, skal den lægges tilbage på plads. Dette gælder også, hvis en kugle ved et uheld flyttes af en spiller, en stævne-/turneringsleder en tilskuer, et dyr eller en genstand i bevægelse. For at undgå enhver uenighed skal spillerne markere kuglerne. Protester angående umarkerede kugler kan ikke behandles, og stævne-/turneringslederen vil kun dømme ud fra kuglernes eller målkuglens faktiske placering på banen. Hvis en kugle derimod flyttes af en i kampen spillet kugle, er dens placering gældende. 22 Hvis en spiller kaster en anden kugle end sin egen En spiller, som kaster en anden kugle end sin egen, får en advarsel. Den spillede kugle gælder dog, men skal straks byttes ud, eventuelt efter måling. Hvis dette gentager sig under en kamp, dømmes den fejlagtigt spillede kugle ugyldig, og alt, hvad kuglen har flyttet, lægges tilbage. 23 Ureglementeret udkast af kugler Enhver kugle, der er kastet uregelmenteret, er ugyldig, og alt hvad den har flyttet, skal lægges tilbage på plads, hvis den har været markeret. Modstanderen har imidlertid ret til at påberåbe sig fordelsreglen og erklære kuglen for gyldig. I så fald er kuglen, hvad enten det er et skud eller et indlæg, godkendt, og alt, hvad den har flyttet, forbliver i sin nye placering. 15

16 Point og Måling 24 Kortvarig fjernelse af kugler Ved måling er det tilladt efter markering af placeringerne kortvarigt at fjerne de kugler og forhindringer, som ligger mellem målkuglen og de kugler, der skal måles. Efter måling lægges de fjernede kugler og forhindringer tilbage på plads. Hvis forhindringerne ikke kan flyttes, sker måling med passer. 25 Opgørelse af point Målingen påhviler den, som sidst har kastet en kugle, eller en medspiller. Modstanderne har stadig ret til at måle efter. Mens en neutral person foretager udmåling, skal spillere vente mindst 2 meter fra grisen. Uanset rangordenen af de kugler, der skal måles, og tidspunktet i omgangen kan en stævne-/turneringsleder spørges. Stævne-/turneringslederens afgørelse er endelig. Målinger skal ske med egnede måleinstrumenter, og begge hold skal være i besiddelse heraf. Det er især forbudt at måle med fødderne. Spillere, der ikke overholder denne bestemmelse, kan straffes som anført i afsnittet Disciplin, Hvis kugler fjernes Det er forbudt at samle spillede kugler op, før omgangen er afsluttet. Når en spilleomgang er afsluttet, er enhver kugle, der samles op før optælling af point, ugyldig. Protester angående dette kan ikke behandles. 27 Hvis en kugle eller målkugle flyttes Hvis en spiller under måling flytter målkuglen eller en af de kugler, der skal måles, mister spillerens hold pointet. Hvis stævne-/turneringslederen under måling af et point rører eller flytter målkuglen eller en kugle, træffer denne en retfærdig afgørelse. 28 Hvis kugler ligger lige langt fra målkuglen Når de to kugler, der ligger nærmest målkuglen, tilhører en fra hvert hold og ligger i samme afstand fra målkuglen, er der 3 muligheder: 1) Hvis de to hold ikke har flere kugler tilbage, er omgangen ugyldig, og målkuglen tilhører det hold, som i den foregående omgang kastede målkuglen ud. 2) Hvis kun det ene hold har kugler tilbage, spilles disse, og holdet får lige så mange points, som det har antal kugler, der er nærmere målkuglen end modstanderens nærmeste.

17 17 3) Hvis begge hold har kugler tilbage, skal det hold, der kastede sidst, spille igen, og derefter modstanderholdet og så videre skiftevis, indtil et af holdene tager point. Når kun det ene hold har kugler tilbage, gælder det foregående punkt. Hvis der, efter at omgangen er slut, ikke ligger kugler tilbage på banen, er omgangen uafgjort. 30 Protester For at kunne behandles skal eventuelle protester indgives til stævne-/turneringslederen. Protest kan ikke indgives, når spillet er slut. Hvert hold er selv ansvarlig for kontrol af modstanderholdet DGI har ikke licenser. 29 Fremmedlegemer på kugle eller målkugle Ethvert fremmedlegeme, der har sat sig fast på målkuglen eller en kugle, skal fjernes før måling.

18 Disciplin 31 Straf for enkelte spilleres eller et holds udeblivelse Spillerne skal være til stede ved kontrolbordet ved lodtrækningen og ved offentliggørelsen af dens resultat. Et kvarter efter offentliggørelsen af resultatet vil hold, som ikke møder op på banen, blive straffet med et point, som tildeles modstanderne. Denne ventetid nedsættes til 5 minuttet i tidsbegrænsede kampe. Efter ventetiden øges straffen med et point for hver 5 minutters forsinkelse. Samme straf gælder under hele turneringen efter hver lodtrækning samt i tilfælde af en genoptagelse af spillene efter en afbrydelse uanset årsagen. Et hold, som ikke har indfundet sig på spilleområdet senest en time efter starten elle genoptagelse af spillene, erklæres som udgået af turneringen. Et ufuldstændigt hold har ret til at starte et spil uden at vente på den udeblevne spiller. Det må dog ikke anvende dennes kugler. Ingen spiller må udeblive fra et spil eller forlade banerne uden stævne-/ turneringslederens tilladelse. I tidsbegrænsede kampe må en spiller først forlade banen efter at have kastet sine kugler i den igangværende omgang. Såfremt stævne-/turneringslederens tilladelse ikke foreligger, finder bestemmelserne i denne og følgende paragraf anvendelse. 32 Spilleres forsinkede ankomst Udeblevne spillere, som indfinder sig efter en omgang er begyndt, deltager ikke i denne omgang, men først fra næste omgang. Udeblevne spillere, der kommer senere end 1 time efter kampen er begyndt, for-taber enhver ret til at deltage i denne. Hvis medspillerne vinder kampen, kan spilleren deltage i de følgende kampe, forudsat at spilleren fra starten er til-meldt sammen med det pågældende hold. Hvis turneringen er en puljespilturnering, kan spilleren deltage i anden kamp, uanset resultatet af den første. En omgang betragtes som påbegyndt, når målkuglen er udkastet efter reglerne 33 Udskiftning af en spiller Udskiftning af en spiller i double eller af en eller to spillere i triple er kun tilladt, så længe turneringen ikke er sat officielt i gang (pistol, fløjte, bekendtgørelse mv.), dog under forudsætning af, at udskiftningsspilleren/-spillerne ikke tidligere er indskrevet til turneringen på et andet hold. 34 Straf Ved DGI s stævner og turneringer anvendes ikke straffebestemmelser bortset fra

19 16 og 19, dog kan en spiller eller et hold bortvises af stævne-/turneringslederen ved usportslig eller uacceptabel optræden. 35 Dårligt vejrlig I tilfælde af regnvejr skal en påbegyndt omgang afsluttes, med mindre stævne/ turneringslederen beslutter andet. Det er alene stævne-/turneringslederen, som har ret til at stoppe eller annullere en omgang på grund af force majeure. 36 Ny spillerunde Hvis der er bekendtgjort en ny runde i turneringen (2. runde, 3. runde osv.), og nogle kampe endnu ikke er afsluttede, kan stævne-/turneringslederen træffe sådanne dispositioner eller beslutninger, som han eller de måtte anse for nødvendige for en god afvikling af turneringen. 37 God sportsånd Aftaler om kampens udfald betragtes som usportslig optræden. Se Ukorrekt adfærd Det er forbudt at ryge under spillet også e-cigaretter. Det er forbudt at bruge mobiltelefoner under spillet. 39 Stævne-/turneringslederens forpligtelser Se Stævne-/turneringslederens afgørelser Stævne-/turneringsledere har kompetence til at lede stævner og turneringer og om nødvendigt at anvende Stævne-/turneringslederens afgørelser Situationer, som ikke er forudset i reglerne, forelægges stævne-/turneringslederen. En stævne-/turneringsledelse kan bestå af 3-5 personer. Beslutninger, der træffes af stævne-/turneringsledelsen i henhold til denne paragraf, kan ikke appelleres. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 19

20 Grundlaget for dette regelsæt er de internationale regler, som er godkendt af International Congress of the F.I.J.P. i Izmir (Tyrkiet) den 1. januar DGI Petanque Langmarksvej 45, 8700 Horsens - tel mail:

DGI petanque spilleregler 2012

DGI petanque spilleregler 2012 DGI petanque spilleregler 2012 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft 1. januar 2012 og erstatter regelhæftet fra januar 2010. Ændringer i forhold til

Læs mere

Regelsæt. DGI petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1

Regelsæt. DGI petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1 Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque DGI petanque regler 1 Gældende pr. 1. juli 2013 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft

Læs mere

Regelsæt. pr.petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque

Regelsæt. pr.petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque GældendeDGI pr.petanque 1. januarregler 2010 1 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Gældende pr. 01. janaur

Læs mere

Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1

Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1 Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque regler 1 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft 1. januar 2008 og erstatter regelhæftet

Læs mere

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende:

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: Petanque regler MATERIALE Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: 1. Kuglerne skal være af metal. 2. Kuglernes diameter

Læs mere

Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011

Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011 Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011 Afsnit: Generelt: 1-4 Side 1 Spillet: 5-10 Side 2 Målkugle: 11-14 Side 3 Kugler: 15-23 Side 4 Point og Måli ng: 24-29 Side 5 Disciplin: 30-40

Læs mere

Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009.

Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009. Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009. Generelt: 1-4 1 - Dannelse af hold Petanque er en sport, hvor der spilles: - triple = 3 spillere mod 3 spillere - double = 2 spillere

Læs mere

Internationale spilleregler for Petanquesporten

Internationale spilleregler for Petanquesporten Internationale spilleregler for Petanquesporten - Dansk udgave januar 2017 Internationale spilleregler for Petanquesporten... 2 Generelt: 1-4... 2 1 - Dannelse af hold... 2 2 - Godkendte kugler... 2 2a

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 August 2017 Krocketregler www.dgi.dk 25721 (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 11-09-2017 14:19:43 2 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt på

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn Krocketregler Februar 2008 - en aktivitet på tværs af alder og køn 1 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt af DGI Krockets midtvejsmøde, november

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

To spillere på hvert hold, hvis positioner efter rækkefølgen i spillet kaldes Leder og Skipper. Hele der rektangulære spilleområde.

To spillere på hvert hold, hvis positioner efter rækkefølgen i spillet kaldes Leder og Skipper. Hele der rektangulære spilleområde. ORDFORKLARINGER. AFLEVERINGSLINJER Markeringerne, hvor imellem spillerens krop skal være placeret under aflevering af en bowl. BAGHÅND For højrehåndede er det aflevering venstre om blokken. For venstrehåndede

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

PETANQUE Der skal afvikles stævne, når der er mindst 3 hold/5 individuelle deltagere tilmeldt i en disciplin/række.

PETANQUE Der skal afvikles stævne, når der er mindst 3 hold/5 individuelle deltagere tilmeldt i en disciplin/række. 1 PETANQUE Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 2. Deltagelse

Læs mere

Det er formålet med kurset, at give deltagerne større forståelse for spillets udvikling og taktiske elementer.

Det er formålet med kurset, at give deltagerne større forståelse for spillets udvikling og taktiske elementer. Petanque Taktikkursus 2017 Formål Det er formålet med kurset, at give deltagerne større forståelse for spillets udvikling og taktiske elementer. Derudover er det hensigten, at deltagerne bliver i stand

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

DGI senioridræt Revideret marts 2005

DGI senioridræt Revideret marts 2005 1 DGI senioridræt Revideret marts 2005 Tæppecurling er inspireret af iscurling - men nemmere at gå til! Der spilles på et specialfremstillet tæppe (nålefilt/polyamid), som er 2 m bred og 10 m langt. En

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1. SPILLEREGLER Indledning Krolf indeholder elementer fra både golf og kroket. Der spilles med kølle og kugle og det gælder om at komme i hul på færrest muligt slag - og de nærmere regler for spillet kan

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

DGI Østjylland. Evalueringsmøde den 14. oktober Hvad sker indenfor petanque? Tage Kristensen

DGI Østjylland. Evalueringsmøde den 14. oktober Hvad sker indenfor petanque? Tage Kristensen DGI Østjylland Evalueringsmøde den 14. oktober 2012 Hvad sker indenfor petanque? Tage Kristensen Hvorfor DGI DGI skal være lokalforeningernes foretrukne samarbejdspartner. Hvorfor DGI DGI skal være lokalforeningernes

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Krolf ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Hvad er Krolf? ½ kroket og ½ golf - og 1/1 sjovt. Sådan lanceres dette nye familiespil, der er under udvikling i Danmark. Historisk er spillet opfundet

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Regler. Revideret den 21. september 2013 Kr.: 25,00

Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Regler. Revideret den 21. september 2013 Kr.: 25,00 Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Revideret den 21. september 2013 Kr.: 25,00 Kunne I tænke jer at spille Krolf i Dansk Arbejder Idrætsforbund? Er I en klub?

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

1. Fireball the game. TRESS FireBall Games - The game - Flagbasket - Ultimate

1. Fireball the game. TRESS FireBall Games - The game - Flagbasket - Ultimate TRESS FireBall Games 1. Fireball the game Ide med spillet: Kampspil spændingsspil løbe-fange/undvige kaste-, gribe-, rammeplet spil holdspil med taktiske opgaver og roller Spillerne fordeles med afbalanceret

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR.

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. SKOLEREGLER Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Banen og bolden 4 Spillet 5 Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud 6 Griber,

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere