Bruger manual Administrator Psupport

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger manual Administrator Psupport"

Transkript

1 Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50

2 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs statistik... 8 Eksport data til Excel... 9 Statistik på den enkelte medarbejder Eksakte datoer for fravær Medarbejder liste Tilføj medarbejder Ændre medarbejder data Egen status Bruger data Skift password Min statistik Indstillinger Ferie Beregn Ferie Eksempel på ferie beregning Vigtigt at vide vedrørende ferieberegning Ændre ferie Administration Fraværstyper Tilføj fraværstype Ændre fraværstype Slet fraværstype Kalender Opret en helligdag Slet en helligdag Side 2 af 50

3 Masseændring Masseregistrering af fravær Afdeling Tilføj afdeling Ændre afdeling Slet afdeling Virksomhedsdata Opdater virksomhedsdata Aktivering af rettighedsmodulet Aktivering af registrering i weekend og på helligdage Aktivering af Danmarks Statistik modulet Ferie administration Låsning af periode Ferieindstillinger Indstilling af ferie Rettighed Tilføj rettighed Ændre rettighed Slet rettighed Bruger typer Opret ny brugertype Opsætning i Psupport Aktiver Danmarks Statistik modulet Indtastning af P-nummer på afdelingsniveau Indtast medarbejderens CPR nr Opsætning af fraværskoder på fraværstyper Kør rapporten indsend rapporten til Danmarks Statistik Side 3 af 50

4 Log-on til systemet. For at logge ind på systemet skal du anvendes den adresse samt det password der er oprettet på din bruger. Du logger på via web-adressen: EX. Password : ***** Side 4 af 50

5 Månedsskema Månedsskemaet er den del af Psupport, hvor fravær registreres, det er også herfra, der kan laves ændringer til eksisterende fraværsregistreringer. Tilføj fraværsdag/periode For at tilføje en fraværsdag klikkes på en dag i månedsskemaet ex Følgende skærmbillede vil da fremkomme. Du vælges nu den ønskede fraværstyper, evt. Fra dato og Til dato hvis der skal registreres i en periode. Der afsluttes med GEM. Registreringen vises nu i måneds skemaet. Side 5 af 50

6 Ændre/Slet en fraværsdag/periode Hvis du ønsker at slette eller ændre en fraværsperiode skal du klikke på den dag/periode du ønsker at slette/ændre. Ved at klikke på Slet slettes dagen/perioden. Ved at ændre dato og klikke på Gem kan du ændre en dag/periode. Side 6 af 50

7 Vis Print For at få vist et print af måneds skemaet, skal du klikke på print ikonet, og der oprettes automatisk en PDF fil. Eksempel på PDF udskrift Resultatet kan printes direkte fra din browser. Side 7 af 50

8 Fraværs statistik Helt generelt tilbyder Psupport statistik på tre niveauer, virksomhedsniveau, afdelingsniveau og medarbejderniveau. For at se og eksporterer fraværs statistik i Psupport skal du klikke på Fraværs statistik Fraværsstatistikken vises som udgangspunkt altid over den sidste hele måned. Du kan nu frit vælge i hvilken periode du ønsker at se statistikken, og du kan også vælge om du vil se fraværet som hele dage eller som procent af den valgte periode, ydermere kan du vælge om du vil se statistikken per afdeling eller for hele virksomheden, der afsluttes med opdater. Side 8 af 50

9 Eksport data til Excel Når du er færdig med at definere din fraværsstatistik, kan du eksportere den til Excel. Du skal klikke på Eksporter til Excel nederst på siden. Ved ét enkelt klik åbnes Excel og data eksporteret. Side 9 af 50

10 Statistik på den enkelte medarbejder. For at se statistik på én medarbejder klikkes på Fraværs statistik. Klik dernæst på den medarbejder du ønsker at se statistik på. Du bliver nu præsenteret for nedenstående skærmbillede hvor du kan se statistik for den aktuelle medarbejder i det interval du måtte ønske. Bemærk! Side 10 af 50

11 Ud over fraværsstatistik ses også en opgørelse over ferie for den aktuelle medarbejder. se mere om dette under menupunktet Ferie Eksakte datoer for fravær. Ønsker du at se de eksakte datoer for fraværet for given medarbejder vælges vis datoer. Ved at klikke på knappen Vis status kommer du tilbage til udgangsbilledet. Side 11 af 50

12 Medarbejder liste I menuen medarbejder liste har du mulighed for at oprette og redigere data for virksomhedens medarbejdere. Tilføj medarbejder For at tilføje en ny medarbejder klikkes på tilføj medarbejder. Nu fremkommer nedenstående skærmbillede, indtast data for medarbejderen. Data(eksempel) Bemærkninger Medarbejder nr Indtastes efter behov Fornavn Jan Efternavn Larsen Indtastes efter behov, skal indtastes hvis brugerne skal kunne logge på systemet. CPR nr Udfyldes kun hvis administrator har aktiveret Indberetning til Danmarks statistik modulet. Modulet aktiveres under Administration Side 12 af 50

13 Arbejdstimer pr. uge 37,50 Udfyldes kun hvis administrator har aktiveret Indberetning til Danmarks statistik modulet. Modulet aktiveres under Administration Arbejdsdage pr. uge 5 Udfyldes kun hvis administrator har aktiveret Indberetning til Danmarks statistik modulet. Modulet aktiveres under Administration Ansat Det er vigtig at angive en ansættelses dato, da denne bl.a. indgår i ferieberegningen. Fratrådt Indtastes først når medarbejderen fratræder, det er vigtigt at indtaste fratrædelsen datoen, da det har betydning for den samlede statistik for afdelingen/virksomheden. Afdeling Teknik Afdelinger oprettes under Administration Bruger type Gæst Brugertypen bestemmer hvilke menuer brugeren kan se i systemet. Rettighed Udfyldes kun hvis virksomheden har aktiveret rettigheds modulet. Rettigheder oprettes under Administration Sprog Dansk Bestemmer sproget på menuer og tekster. Medarbejderen må kun se sig selv x Hvis der sættes en markering i feltet, vil medarbejderen kun være i stand til, at se egne data. Herunder fravær og ferie statistik. Password ***** Skal kun indtastes hvis medarbejderen skal kunne logge på systemet. Password igen ***** Ændre medarbejder data Ved at klikke på medarbejder liste og dernæst på Ændre ud for en medarbejder kan du ændre data for denne medarbejder. Efter du har ændret medarbejderdata klikkes på Gem Side 13 af 50

14 Bemærk! I eksemplet ovenfor er indtastet en fratrædelsesdato. I månedsskemaet vil den resterende periode i måneden været markeret som lysegrå. I de efterfølgende måneder vil medarbejderen ikke blive vist i månedsskemaet. Side 14 af 50

15 Egen status I menuen Egen status kan du se forskelligt data for din egen bruger. Bruger data Under menuen Bruger data kan du se hvordan din bruger er defineret i systemet. Du har mulighed for at rette . Bemærk! er også brugernavn når du logger på systemet. Skift password Side 15 af 50

16 Under menuen Skift password kan du skifte password. Min statistik Under menuen min statistik kan ses de samme data som beskrevet i afsnittet Statistik på den enkelte medarbejder Indstillinger Side 16 af 50

17 Under indstillinger, defineres hvordan data i månedsskemaet og fraværs statistikken skal vises. Hvis der er markeringer i Vis ugedag el. Vis ugenummer vises ugedag og ugenummer i månedsskemaet. Hvis der er markering i vis medarbejder nr. bliver medarbejdernummeret vist i fraværsstatistikken. Side 17 af 50

18 Ferie I menuen ferie laver du alle virksomhedens ferieberegninger, du finder også en samlet liste over medarbejdernes optjente ferie, afholdte ferie og resterende ferie. Virksomheden skal beregne ferie én gang op året, typisk omkring 1.maj. Når du har klikket på ferieoversigt ser du en samlet status over optjent-, afholdt- og restferie for samtlige medarbejdere i virksomheden. I psupport er muligt at oprette tre forskellige ferietyper i eksemplet ovenfor er oprette to ferietyper nemlig Ferie og Feriefridage. Beregn Ferie I menuen beregn ferie kan du beregne ferie for medarbejderne i virksomheden. Side 18 af 50

19 For at gennemføre ferieberegningen skal du angive tre parametre 1.Optjenings år, 2.Overskriv eksisterende ferieberegning samt 3. Medtag overført ferie. 1.Optjenings år. Angiv det optjeningsåret som skal danne grundlag for ferieberegningen. 2.Overskriv eksisterende ferieberegning. Ønsker du at overskrive eksisterende ferieberegning skal du markere ja. Ved at markere ja, vil systemet lave en ny beregning for alle medarbejdere i virksomheden, dette betyder at evt. manuelle indtastninger vil blive overskrevet (se punkt 4.). 3. Medtag overført ferie. Marker ja hvis du ønsker, at inkluderer overført ferie fra det forudgående ferieår. NB! hvis virksomheden udbetale løn for ikke afholdt ferie skal dette punkt ikke markeres. Eksempel på ferie beregning I eksemplet vælges optjenings år 2009, det overskrives eksisterende ferieberegning, og der medtages optjent ferie. Klik på Opdater når du har valgt parametre for ferieberegningen. Side 19 af 50

20 Af ovenstående ses nu, hvor meget ferie der er optjent og overført pr. ferie type. Der kan frit ændres i de beregnede data, når data er tilrettet afsluttes med GEM Vigtigt at vide vedrørende ferieberegning. Ferieberegningen bygger på data fra ferieindstillingerne, se afsnit: Ferieindstillinger. Ændres indstillingerne skal der laves en ny ferie beregning. Ferieberegningen tager ansættelsesdatoen og aftrædelsesdato for den enkelte medarbejder i betragtning når der beregnes ferie. Når der ansættes en medarbejder skal der laves en ny ferieberegning, her kan man markere nej i parameteren Overskriv eksisterende ferieberegning, herved beregnes kun ferie for den nye medarbejder. Side 20 af 50

21 Ændre ferie Ønsker du manuelt at ændre data for virksomhedens medarbejdere i forbindelse med ferie beregningen vælges Ferie Ændre ferie. Du skal vælge det årstal hvor ferien er optjent Vælg det år hvor ferien er optjent og afslut med Opdater. Nedenstående skærmbillede vil nu fremkomme: Du indtaster nu de ændringer du ønsker og afslutter med Gem, eksempelvis ændres optjent ferie for Else Birkov 8 til 18 dage. Det ses nu i ferieoversigten at Optjent ferie for Gorm Hartvig er ændret fra 5,20 til 10 dage. Side 21 af 50

22 NB! Vær opmærksom på, at når du laver en ny ferieberegning vil manuelle ændringer blive overskrevet hvis du markere ja i parameteren Overskriv eksisterende ferieberegning Side 22 af 50

23 Administration I administrationsmodulet laver du opsætningen af Psupport. Det er bl.a. her du definere hvilke fraværstyper du ønsker jeres virksomhed skal kunne registrere. Fraværstyper Under menuen fraværstyper kan du oprettelse, ændre og slette fraværstyper. Tilføj fraværstype. Hvis du ønsker at tilføje en ny fraværstype klikker du på Tilføj fraværstype Side 23 af 50

24 Du skal indtaste en Beskrivelse, et bogstav(valgfrit), og en farvekode. Farvekoden bestemmer hvilken farve fraværstypen bliver vist med i månedsskemaet. Der er mulighed for at vedligeholde forskellige sprog, dette anvendes når virksomheden har brug for, at deres medarbejdere kan logge på systemet med forskellige sprog. Side 24 af 50

25 NB! Hvis rettighedsmodulet er aktiveret skal den nye rettighed også aktiveres på den/de brugertyper der skal kunne se og redigere fraværstypen, se afsnit Rettigheder Side 25 af 50

26 Ændre fraværstype Ønsker du at ændre en fraværstype skal du klikke på ænder ud for den fraværstype du ønsker at ændre. Menu: Administration Fraværstyper Du kan nu ændre parametrene for fraværstypen. Afslut med Opdater. Side 26 af 50

27 Slet fraværstype. Ønsker du at slette en fraværstype skal du klikke på slet ud for den fraværstype du ønsker at slette. Menu: Administration Fraværstyper Når du har klikket på slet får du en advarsel, Hvis du klikker OK slettes fraværstypen og alle registreringer for den pågældende fraværstype. Side 27 af 50

28 Kalender I menuen Kalender kan du definere helligdage(helligdage skal her forstås som de dage der ikke arbejdes i virksomheden). Som udgangspunkt er alle lørdage og søndage oprettet som helligdage, øvrige helligdage skal ligges ind i systemet f.eks. helligdage omkring påske. Det er vigtigt at definere virksomhedens helligdage, da dagene hermed ekskluderes fra kalkulationen når der beregnes fraværsprocenter. Opret en helligdag. Via menuen: Administration Kalender vælges den dag der ønskes ændret fra alm. arbejdsdag til helligdag, eller omvendt. Klik på dagen. Klik herefter på GEM Side 28 af 50

29 NB! Det er muligt at definere ¼ - ½- ¾ og hele helligdage. Hvis du ønsker at definere ½ helligdag skal du skrive 0,5 i feltet Fravær. Slet en helligdag. Hvis du ønsker at slette en helligdag skal du via menuen Administration Kalender vælges den dag der ønskes ændret fra helligdag til alm. arbejdsdag. Klik på dagen. Klik herefter på SLET, dagen er nu ændret til alm. arbejdsdag. Side 29 af 50

30 Masseændring I menuen Administration Masse ændring, kan der laves masse registreringer af fravær for alle medarbejder på én gang. Masseregistrering af fravær. Klik på den dag du ønsker at oprette fravær. Vælg den fraværstype der skal registreres. og afslut med GEM Inden der gemmes skal du vælge OK i nedenstående vindue. Side 30 af 50

31 Ønsker du at fjerne fravær, vælges dag og der afsluttes med SLET Side 31 af 50

32 Afdeling I menuen Administration Afdelinger oprettes ændres og slettes virksomhedens afdelinger. Tilføj afdeling Klik på Tilføj Afdeling Indtast afdelings beskrivelse og evt. P-nummer (bruges kun i forbindelse med indrapportering til Danmarks statistik), afslut med Gem Side 32 af 50

33 Ændre afdeling. Klik på Ændre ud for den afdeling du ønsker at ændre. Indtast ændringen og afslut med Opdater. Slet afdeling. Klik på slet ud for den afdeling du ønsker at slette. Side 33 af 50

34 Du får nu en advarsel, klik på OK hvis du ønsker at slette afdelingen. Side 34 af 50

35 Virksomhedsdata. I menuen Administration Virksomhedsdata kan du ændre virksomhedens data. Opdater virksomhedsdata. Når du har ændret virksomhedens data afsluttes med Opdater Aktivering af rettighedsmodulet. Hvis virksomheden ønsker at bruge rettighedsmodulet, skal der være et flueben i Rettighed. Læs mere om rettigheds modulet under afsnittet Rettighed. Aktivering af registrering i weekend og på helligdage. Hvis virksomheden ønsker at registrere fravær i weekender og på helligdage kan dette aktiveres her. Side 35 af 50

36 Bemærk at selvom weekend og helligdagsregistrering er aktiveret, vil systemet ikke registre fravær og ferie i weekender og på helligdage, hvis der laves en periode registrering. Fravær i weekender og på helligdage skal derfor indtastes på hver enkelt weekend dag og helligdag. Aktivering af Danmarks Statistik modulet. Hvis virksomheden skal rapporterer fravær til Danmarks statistik, skal der være et flueben i Indberetning til Danmarks Statistik. Læs mere om dette modulet under afsnittet Rapportering til Danmarks Statistik. Ferie administration. Hvis du ønsker virksomheden skal gøre brug at feriemodulet skal dette felt være markeret. Låsning af periode. Hvis virksomheden ønsker at låse for registreringer i fortid er det muligt at låse systemet. Dette gøres ved at indtaste skæringsdatoen i feltet Lås registrering før den. Side 36 af 50

37 Ferieindstillinger I menuen Administration Ferieindstillinger defineres hvilke typer af ferie der skal indgå i ferie beregningen. Der kan defineres op til 4 forskellige typer af ferie. Indstilling af ferie. Når der er indtastet de ferietyper, det antal dage den enkelte ferie skal beregnes ud fra og den dag hvorfra ferien skal afholdes afsluttes med Opdater. Ferie beregningen, bruger antallet af dage for den enkelte ferietype som beregningsgrundlag. Side 37 af 50

38 Rettighed I Rettigheds modulet i psupport har du mulighed for at styre medarbejdernes rettigheder, dette giver mulighed at kontrollere hvilke afdelinger en medarbejder kan se og ændre data for. Aktivering af rettighedsmodulet. Det er en forudsætning at rettighedsmodulet aktiveres i systemet inden det kan tages i brug. Dette gøres i afsnittet Virksomhedens data. Tilføj rettighed Hvis du ønsker at oprette en ny rettighed klikker du på Tilføj Rettighed i menuen Administration Rettighed. Du skal nu indtaste en beskrivelse og markere de afdelinger og fraværstyper du ønsker at kunne se og rette. I eksemplet nedenfor oprettes en ny rettighed Produktionsrettighed hvor det kun er muligt at se de medarbejder der arbejder i produktionsafdelingen, samtidig kan medarbejdere med denne rettighed kun se og ændre fraværstyperne Barsel og Afspadsering. Når du har markeret afdelinger og fraværstyper afsluttes der med GEM Side 38 af 50

39 NB! Fraværstypen tildeles medarbejderen i menuen Medarbejderliste, se afsnit: Ændre medarbejder data. Side 39 af 50

40 Ændre rettighed For at ændre rettigheder vælges i menuen Administration Rettighed Ændre Når de ønskede ændringer er lavet afsluttes med GEM. I eksemplet nedenfor er rettigheden Produktionsrettighed ændret til at medarbejder med denne rettighed nu også kan se medarbejder i afdelingen SAP CC. Side 40 af 50

41 Slet rettighed For at slette en rettighed vælges i menuen Administration Rettighed Slet Når du klikker på slet kommer der en advarsel, hvis du klikker OK slettes rettigheden. Side 41 af 50

42 Bruger typer I Bruger typer kan der defineres skræddersyede Brugertyper således at brugere præcist får adgang til de menuer som er relevante. Opret ny brugertype. Der er i systemet defineret fire bruger typer som ikke kan ændres, disse er: Administrator, Superuser, Bruger og Gæst. Derudover kan der oprettes nye helt individuelle brugertyper. For at oprette nye bruger typer klikke på Tilføj Bruger type Du vælger nu de menupunkter brugerne skal kunne se og evt. også redigere. Side 42 af 50

43 Side 43 af 50

44 Rapportering til Danmark statistik. Psupport understøtter rapportering til Danmarks statistik, løsningen er verificeret og godkendt af Danmarks Statistik. Opsætning i Psupport Følgende opsætning skal laves for at aktivere rapporten, step 1-4 skal kun udføres én gang step 5 og 6 skal køres hver gang du skal rapportere til Danmarks Statistik (én gang årligt). 1. Aktiver Danmarks Statistik modulet Vælg menuen: Administration Virksomhedens data. - Marker feltet Indberetning til Danmarks statistik - Indtast virksomhedens CVR-nr. - Indtast virksomhedens P-nr. (kan også indtastes på afdelings niveau hvis virksomheden har flere p-numre). 2. Indtastning af P-nummer på afdelingsniveau. Side 44 af 50

45 Hvis du har behov for flere P-numre, kan du sætte det på afdelingen. Du behøver kun at udfylde P-nummeret på de afdelinger der afviger fra det P-nummer der er vedligeholdt i menuen Administration Virksomhedens data. Vælg menuen: Administration Afdeling Ændre Indtast P-nr. og afslut med OPDATER 3. Indtast medarbejderens CPR nr. Det er et krav fra Danmark Statistik at medarbejderens CPR-nr. oplyses, derfor skal CPR-nr vedligeholdes på medarbejderne. Vælg menuen: Medarbejder liste Ændre Når Danmarks statistik modulet er aktiveret, vil der være yderlige tre felter til rådighed på medarbejderdataen. a. CPR-nr b. Arbejdstimer pr. uge. c. Arbejdsdage pr. uge. b og c er nødvendige for at beregne den gennemsnitlige arbejdsdag målt i timer. Side 45 af 50

46 Side 46 af 50

47 4. Opsætning af fraværskoder på fraværstyper. I.flg Danmarks Statistik skal der rapporteres fravær på nedenstående fraværskoder = Fravær pga. egen sygdom 1200 = Fravær pga. børns sygdom 1300 = Fravær pga. arbejdsskade 1400 = Fravær pga. barsels- og børnepasningsorlov samt adoption 1500 = Andet fravær 1921 = Omsorgsdage 1922 = Feriefridage og særlige feriedage 1935 = Fravær pga. plejeorlov til pasning af døende Vælg menuen: Administration Fraværstyper Ændre Du skal nu sætte en årsagskode på de fraværstyper der skal rapporteres til Danmarks statistik. Årsagskoderne er automatisk til rådighed når Danmarks Statistik modulet er aktiveret. Side 47 af 50

48 Side 48 af 50

49 5. Kør rapporten. Når Danmarks Statistik modulet er aktiveret, vil der komme en ekstra kasse i menuen. Vælg menuen: Fraværs statistik Indberetning til Danmarks statistik Når du har klikket på Indberetning til Danmarks statistik vil du få en rapport i nedenstående format. Rapporten vises som udgangspunkt for det sidste hele år. Der kan dog frit indtastes en valgfri periode. Side 49 af 50

50 6. indsend rapporten til Danmarks Statistik. Nederst på siden kan du klikke på Danmarks Statistik., gem filen på din PC og send den til Indberetningen sendes til adressen: - i emnefeltet anføres Fraværsstatistik og jeres CVR-NR. Side 50 af 50

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA

Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA Indhold 1 Hvad bruges rapporten til?... 1 2 Hvordan bestiller jeg rapporten?... 1 3 Hvordan læser jeg udskriften?... 3 4 Hvordan sletter jeg fravær, der er

Læs mere

Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA og ProMark

Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA og ProMark Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA og ProMark Indhold 1 Hvad bruges rapporten til?... 1 2 Hvordan bestiller jeg rapporten?... 1 3 Hvordan læser jeg udskriften?... 3 4 Hvordan sletter jeg fravær,

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering 1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering

Læs mere

TimeGuru. Kom godt fra start med opsætning af: Medarbejdere

TimeGuru. Kom godt fra start med opsætning af: Medarbejdere TimeGuru Kom godt fra start med opsætning af: Medarbejdere Indholdsfortegnelse Forberedelse... 3 Korrekt opsætning af medarbejder... 3 Feltet startdato... 4 Feltet Beregn flekstid fra... 4 Feltet timer

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION STEM AUHR Kursus i AUHRA fraværsadministration Undervisere: Projekt: Afsnit / aktivitet: Version: Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION Uddannelse / Brugervejledning 06-09-2012-A 1

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Dynamic Order Kom godt i gang

Dynamic Order Kom godt i gang Dynamic Order Kom godt i gang Projektstyring Ressourcestyring Kompetencestyring - Timeregistrering Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Dynamic Order Kom godt i gang... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion...

Læs mere

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering AU AUHRA Kvikguide Fraværsregistrering 1 Fraværsadministrator ved AU Som fraværsadministrator har du ansvaret for at registrere og følge op på alle slags fravær. Det er en krævende opgave, men dit arbejde

Læs mere

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION STEM AUHR Kursus i AUHRA fraværsadministration Undervisere: Projekt: Afsnit / aktivitet: Version: Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION Uddannelse / Brugervejledning 14-01-2013-A 1

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument.

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument. Når du skal oprette en ny bruger på din lønpartneraftale, starter du på forsiden af DataLøn, hvor du i topmenuen vælger Opsætning og klikker på Brugeradministration. Herefter skal du vælge Mine brugere

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK 1 FRAVÆRSREGISTRERING I Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering, dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Registrering af fravær sker under fanen Fravær.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering. Ver 2.1

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering. Ver 2.1 AU AUHRA Kvikguide Fraværsregistrering Ver 2.1 1 Fraværsadministrator ved AU Som fraværsadministrator har du ansvaret for at registrere og følge op på alle slags fravær. Det er en krævende opgave, men

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Vejledning til registrering af fravær Uddannelseslæger i praksis

Vejledning til registrering af fravær Uddannelseslæger i praksis Vejledning til registrering af fravær Uddannelseslæger i praksis Som uddannelseslæge i praksis, skal du selv foretage indberetning af fravær, f.eks. sygdom, ferie, barsel, omsorgsdage, kursus osv. Det

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) 2018 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Kladder...5 Setup... 6 Køretøjer... 6 SKAT kørselssatser...

Læs mere

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Inseminørenes Arbejdskalender er et redskab med det formål at gøre det lettere for inseminører at planlægge og udveksle arbejdskalendre og samtidig holde

Læs mere

Introduktion til free implementering af Visma HR eller Visma HR Basic

Introduktion til free implementering af Visma HR eller Visma HR Basic Introduktion til free implementering af Visma HR eller Visma HR Basic Free implementering af Visma HR & Visma HR Basic Side 1 af 21 Introduktion Tre steps for at komme i gang med Visma HR 3 Step 1 - opret

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1. Medarbejderlisten... 2 2. Overblik... 2 3. Administration... 2 4. Tilmeld en ny medarbejder... 3 5. Tilmeld flere nye medarbejdere... 4 6. Fratrædelse... 5 7. Orlov...

Læs mere

1. Indledning Indstillinger Mine indstillinger 4. Diverse indstilling 4. Medarbejdersøgning 4. Organisationer

1. Indledning Indstillinger Mine indstillinger 4. Diverse indstilling 4. Medarbejdersøgning 4. Organisationer Indstillinger 1. Indledning 3 2. Indstillinger 3 2.1. Mine indstillinger 4 Diverse indstilling 4 Medarbejdersøgning 4 Organisationer 5 2.2. Organisation 5 2.3. Opslagstabeller 5 2.3.1. Opret ny opslagstabel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS / mtempus. Link: Version 5

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS / mtempus. Link:   Version 5 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS / mtempus Link: https://au.mtime.dk Version 5 November 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere Superbrugerguide Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Hovedmenu... 2 2. Brugere... 3 2.1 Oprettelse af brugere enkeltvis... 3 2.2 Oprettelse af flere brugere... 3 2.3 Sletning og suspendering af brugere...

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

De udvalgte data kan præsenteres på skærmen, udskrives eller eksporteres til regneark, hvorfra man kan viderebearbejde data.

De udvalgte data kan præsenteres på skærmen, udskrives eller eksporteres til regneark, hvorfra man kan viderebearbejde data. STATISTIK - STATISTIK OVERSIGT STATISTIK Med statistikmodulet er det muligt at udvælge specifikke data fra TimePlan's database, f.eks. fra medarbejderstamkortet og planlægningsbilledet til statistikformål.

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4 Modul 4 At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8 Facility manager / Administrator Bookings (Facility manager) Side 4.1 o Opret møder og bookinger o Redigér møder o Lås møder o Ordresøgning og historik o Rapporter

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2017 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.2 (NOV 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 Køretøjer...5 SKAT kørselssatser...5

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM Maj 2019 Version 02 2019 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for grundskoler

Brug af Brobygning.NET for grundskoler Brug af Brobygning.NET for grundskoler Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdliste... 5 Skriv i kontaktbogen... 6 Tilmeldingsliste... 7 Opret fravær på en eller flere elever... 9 Find elever

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App)

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Hvilket fravær skal jeg selv indberette? Alt planlagt fravær skal være godkendt af leder før indberetning. Alt planlagt

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web. Gå ind på og klik på link til idep.web.

Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web. Gå ind på   og klik på link til idep.web. Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web Gå ind på www.dst.dk/idepweb og klik på link til idep.web. januar 00 Trin : Log ind på virk.dk med digital medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere